Maliebaan CD Utrecht Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort"

Transcriptie

1 Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft nu bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders een franchise concept. Indien u de opleiding met goed gevolg doorlopen heeft is er ook de mogelijkheid voor een vast dienstverband. De laatste jaren steeg het aantal huishoudens met problematische schulden aanzienlijk. In september 2008 betrof het ruim huishoudens. Gemeenten kunnen slechts een kwart van degenen die om hulp vragen, een oplossing bieden. Nu de kredietcrisis de reële economie raakt, kunnen we er vanuit gaan dat het aantal huishoudens dat behoefte heeft aan schuldhulpverlening, de komende jaren verder stijgt Volg nu een opleiding tot bewindvoerder/schuldhulpverlener In 2009 is de toename van huishoudens met grote schulden sterk gestegen. De stijgende hulpvraag kwam ook terecht bij de kerken, diaconie en voedselbanken. Professionele bewindvoerders zijn de hulpverleners van de toekomst.

2 Opleidingen : jobcoaching, reïntegratie coaching, loopbaancoaching, conflict coaching, managementcoach, gezinscoaching, budgetcoaching, organisatie coach, leidinggevend coach. COACHING OPLEIDINGEN 2

3 REINTEGRATIECOACH Wat doet een Reintegratiecoach? Het voeren van gesprekken met langdurig werklozen om ze te motiveren, stimuleren om een traject uit te zetten naar nieuw werk. Deze training is bedoeld voor personen die coach willen worden als reintegratieconsulent en die zich willen verdiepen in de specifieke aspecten van timing en gebruik van welke coachingsinstrumenten. Deze trainingsmodule richt zich op het verkrijgen van kennis, inzicht en oefening in het begeleiden van cliënten naar werk. Er zullen verschillende cases worden aangedragen om ook het beeld te belichten van het scala aan personen met hun specifieke vraagstelling en aanpak. Aan de orde komen klantkontakten, intakegesprekken, communicatie, trajectbegeleiding in stappen, taakgericht casework. Voorop staat het meesterschap van de coach zelf, dat je zelf in de eerste plaats lekker in je vel zit en bent wie je bent en werkt met een jou passende keuze uit het hele scala aan coachingsinstrumenten. DE JOB COACH Kennis en vaardigheden komen samen in attitude die past bij een jobcoach; Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt; De jobcoach stimuleert de cliënt tot ontwikkeling; de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de cliënt en borduurt daar op voort; Niet alleen de cliënt wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt).de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is van mening dat er pas sprake kan zijn van een volwaardige jobcoach, indien de jobcoach tenminste twee jaar werkzaam is geweest binnen een begeleid werken organisatie of re-integratiebedrijf. Voor die tijd is de werknemer die jobcoaching uitvoert een aspirant-jobcoach (werk- en opleidingseisen komen later aan de orde). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland vindt dat de jobcoach zou moeten voldoen aan een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude: Een jobcoach: (BRON: Ned beroepsver.jobcoaches) begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden en behouden naar een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt biedt hiertoe systeemgerichte begeleiding 3

4 Doel gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer gaat uit van een werkomgeving die past bij de werknemer loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst. Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk van de jobcoach de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk noemen we het geen jobcoaching. Kerntaken Kennis en vaardigheden komen samen in attitude die past bij een jobcoach; Procesgericht kunnen begeleiden, uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt; De jobcoach stimuleert de cliënt tot ontwikkeling; de jobcoach signaleert wat aansluit bij en opgepakt wordt door de cliënt en borduurt daar op voort; Niet alleen de cliënt wordt begeleid door de jobcoach, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is van mening dat er pas sprake kan zijn van een volwaardige jobcoach, indien de jobcoach tenminste twee jaar werkzaam is geweest binnen een begeleid werken organisatie of re-integratiebedrijf. Voor die tijd is de werknemer die jobcoaching uitvoert een aspirant-jobcoach (werken opleidingseisen komen later aan de orde). De Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland vindt dat de jobcoach zou moeten voldoen aan een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude: Kennis doelgroepgericht arbeidsmarkt afhankelijk van organisatie; specialisatie behorend bij organisatie; anders breed inzetbaar; ziekteleer: beperkingen kunnen vertalen naar mogelijkheden (niet ziekte zelf centraal stellen); doelgroep: mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben bij in de persoon gelegen factoren. kennis van bedrijfsklimaat en -processen; inzicht in functies, activiteiten en taken binnen arbeidsorganisaties; kennis van de economie in de regio: lokale arbeidsmarkt; kennis van baananalyse. 4

5 instrumenten / interventies kennis van methodieken; gesprekstechnieken; leiderschapstijlen; leerstijlen. wet en regelgeving Vaardigheden algemeen wettelijke instrumenten kennen en hun toepassing; arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. kunnen analyseren; zakelijkheid; door kunnen vragen; goed kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling); inlevingsvermogen; creatief zijn; besluitvaardig; kunnen aangaan van een vertrouwensrelatie en deze behouden; grenzen stellen; om kunnen gaan met diverse niveaus in een organisatie; kunnen functioneren binnen een spanningsveld van 3 of misschien wel 4 opdrachtgevers (werknemer, werkgever, financier en de eigen werkgever) acquireren van banen. beroepsgericht agogisch kunnen begeleiden gericht op werk; een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. 5

6 Attitude stimuleren tot ontwikkelen; gevoelig zijn voor wat aansluit bij de leerstijl van de cliënt; empatisch vermogen; contacten kunnen leggen; proactief kunnen handelen; weten wanneer je welke rol, positie moet kiezen; om kunnen gaan met feedback; kunnen reflecteren op eigen handelen; kunnen omgaan met belangenverstrengeling; problemen zelfstandig kunnen oplossen, denken in mogelijkheden; creativiteit; goede match kunnen maken vanuit het referentiekader van de cliënt ( open minded ). Opleidingseisen De Beroepsvereniging jobcoaches Nederland is het er over eens dat een jobcoach een beroep is waar minimaal een HBO-diploma bij hoort. Redenen hiervoor zijn dat de jobcoach in staat moet zijn in complexe situaties zelfstandig te kunnen opereren, waarbij er een samenhang moet zijn van handelen dat gebaseerd is op theorie, visie en methodiek om een arbeidstoeleidingstraject van een cliënt te kunnen begeleiden. En in te kunnen schatten welke ondersteuningsbehoefte nodig is. Dit vereist een juiste attitude naar zowel de cliënt, werkgever en opdrachtgever. 6

7 Opleidingen : Bewindvoerder, budgetcoaching schuldhulpverlener BEDRIJFSRECHT BEWINDVOERDERS OPLEIDINGEN De laatste jaren steeg het aantal huishoudens met problematische schulden aanzienlijk. In september 2008 betrof het ruim huishoudens. Gemeenten kunnen slechts een kwart van degenen die om hulp vragen, een oplossing bieden. Nu de kredietcrisis de reële economie raakt, kunnen we er vanuit gaan dat het aantal huishoudens dat behoefte heeft aan schuldhulpverlening, de komende jaren verder stijgt 7

8 OPLEIDINGEN zorgmentor/ zorgmakelaar zorgcoaching/ MEDIATOR MEDIATOR schuldbemiddeling, familierecht Omgangsregeling, echtscheiding, zorg, conflicten, arbeidsrecht. Onze visie 8

9 Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale context als uitgangspunt. Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling onze kracht. Kennis ontwikkelen doen we bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. Daarmee stroomt bestaande kennis beter door en ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten. We werken aan tal van projecten in samenwerking met onze doelgroepen. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken. Onze visie is dat eigen, nieuwe, oplossingen het meest waardevol zijn, en dat wij slechts helpen om deze (weer) te verzinnen en uit te voeren. Wij geloven erin dat (mensen in) bedrijven een groot ontwikkelpotentieel hebben. Wat hiervoor nodig is, is aansluiten bij alles wat er al leeft, en benutten wat er aan ervaring en kennis is. Juist door aan te sluiten, kan de grootste kracht naar voren worden ontwikkeld. We helpen betrokkenheid en resultaat hand in hand te laten gaan voor blijvend succesvolle ondernemingen. Coaching en teamontwikkeling gericht op leiderschap, focus en verbinding zijn de kern van ons aanbod OPLEIDING EN TRAINING WIE IS UW JURIDISCH BEGELEIDER, OPLEIDER EN COACH? mr drs GM van Duin Ik ben zowel jurist als sociaal pedagoog met generiek maatschappelijk werk als vooropleiding en als jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en uitkeringszaken. Ruim zeven jaar lang werkzaam geweest in de zorg als groepsbegeleider/maatschappelijk werker. Werkzaam geweest in het onderwijs als docent/opleider/trainer en werkzaam geweest als bedrijfsopleider, commerciele trainingen. Ruim 21 jaar ervaring als docent/opleider, trainer voor trainers, bedrijfsopleider en consultant opleidingen, begeleider in moeilijke situaties en onderwijs. In het onderwijs ben ik werkzaam geweest als docent voor startende ondernemers (MBO) waarbij studenten geleerd werd ondernemingsplannen te maken en ondernemingen te beginnen, in het HBO ben ik werkzaam geweest als trainer/docent methodieken en vaardigheden. Bij individuele begeleidingen gebruik ik de methodiek taakgericht casework. Een zeer beproefde methode van individuele begeleiding. Supervisie en intervisie zijn onderdelen van de methode 9

10 Wat doet een coach? Volgens de definitie van de NOBCO (Ned.orde van beroepscoaches): Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en exploreren ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Volgens mijn definitie: Coaching is het versterken van het leer en probleemoplossend vermogen doormiddel van onderwijs, leersituatie en consultatie. Kwaliteits keurmerk Stichting Juristnet / adviesnet.org heeft een eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld waarbij het uitgangspunt de professionalisering van de coaches is. Het beheer van dit keurmerk ligt bij Juristnet.nl keurmerken en opleidingen. Waarom een kwaliteits keurmerk? Coaching is een vrij beroep en iedereen mag zich coach noemen. Iemand die geen enkele voor opleiding heeft ook. Er zijn ook coaches die een coach school doorlopen en een opleiding ontvangen van opleiders die zelf geen enkele vooropleiding hebben. De opleider mag minstens een universitaire opleiding hebben op het gebied van psychologie of pedagogiek en zijn haar doctoraal daarin hebben behaald. De coaches in opleiding dienen te worden geschoold naar HBO denk en werk niveau waarvan de kwalificaties ook op HBO niveau worden getoetst. Register systeem Nadat een coach door ons is opgeleid wordt hij/zij geregistreerd in ons register systeem. Door te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk kan een coach aantonen serieus bezig te zijn met zijn/haar vak. 10

11 Assesments Assessments oftewel beoordelingen hebben als doel het in kaart brengen van vermogens, vaardigheden en kwaliteiten op competentieniveau. Een competentie is objectief meetbaar gedrag. De bevindingen uit een assessment dienen om organisaties en medewerkers te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van doorgroeiperspectief, personeelsselectie en loopbaanplanning OPLEIDINGS ONDERDELEN - casus besprekingen professie - professie en communicatie gesprekstrainingen - werkgroep jobcoaching - taakgericht case work - coaching methodieken job coaching en reïntegratie Coaching functies: Bevorderen van zelfstandig leren Mogelijkheden van trainingen en opleiden Het gebruik van leermiddelen Leerdoelen maken De rol van motivatie Didactische aanwijzingen Didactische maatregelen nemen Didactische variabelen Didactische werkvormen De functies van een opleider/trainer/ coach De rol van de trainer/ opleider/ coach Wat is leren eigenlijk? Methodisch opleiden coachen 11

12 De cursist leren laten leren Welke manieren van leren zijn er? Evalueren Functioneringsgesprekken houden Toetsen van het leerresultaat 12

13 MEDIATION Om opdrachten te verkrijgen van de rechtbank moet u gecertificeerd zijn. U STELT ALS DESKUNDIG MEDIATOR/COACH DE AFSPRAKENREGELING VAST IN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN DRAAGT ZORG VOOR DE NALEVING DAARVAN MEDIATORS WORDEN OPGELEID VOLGENS DE KWALIFICATIES VAN HET NEDERLANDS MEDIATOR INSTITUUT. DE OPLEIDING MEDIATOR RECHT OMVAT; - WAT IS MEDIATION EN WELKE VORMEN ZIJN ER - jurisprudentie MEDIATION - conflicthantering en onderhandelen - jurisprudentie mediation, de vaststellingsovereenkomst - organisatie van de mediation - MEDIATION COACHING - nakoming en wanprestatie - aansprakelijkheid van de niet meewerkende partij - professie en communicatie De training professie en communicatie bevat de onderdelen: - intake en probleemstelling - diagnose vaardigheden - adviesvaardigheden - gespreks vaardigheden - houding en attitude vorming - luistervaardigheden - interview vaardigheden - taakgericht case work volgens de NEN normen professie en DNV CERTIFICERING. NA DE OPLEIDING GAAT U ZICH VESTIGEN ALS ZELFSTANDIG MEDIATOR (ZZP) U WORDT OPGELEID VOLGENS DE NORMEN VAN DE LANDELIJKE KWALIFICATIES MBO JURIDISCH MEDEWERKER EN VOLGENS DE KWALIFICATIES VAN HET LANDELIJK OPLEIDINGSOVERLEG ( HBO RAAD) SOCIAAL JURIDISCH WERK in MWD. DEZE KWALIFICATIES WORDEN VOORTDUREND GETOETST EN IN ASSESMENT GENOMEN. DE EINDTERMEN VAN DEZE KWALIFICATIES VORMEN DE EINDTOETS. 13

14 OPLEIDINGSONDERDELEN: Training taakgericht casework: een training voor budgetbeheerders, ambulant begeleiders en maatschappelijk werkers. Tijdens deze module werken de deelnemers concreet aan een aantal competenties waarover een men moet beschikken. In het dossier zit een aantal angels, valkuilen, schijnbare tegenstellingen, jurisprudentie en complexe vragen. Deelnemers krijgen ze een aantal opdrachten en korte inleidingen over achtergronden en jurisprudentie. De inhoud is echter slechts één deel. Ook het contact met de klant zelf komt uitgebreid aan de orde. Hoe breng je bijvoorbeeld de boodschap op een begrijpelijke manier over? Na de cursus heeft men geleerd effectieve hulp te bieden en de clienten zelfstandig aan taken te laten werken die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van eigen functioneren. Assessment methodieken en testafname Voor het afnemen van assessments heeft adviesnet.org diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve capaciteitentests en praktijkopdrachten tot haar beschikking. De praktijkopdrachten die specifiek voor assessments zijn ontwikkeld zijn intensief onderzocht op kwaliteit en bruikbaarheid. Structureel bestaat een assessment uit de volgende methodieken: Cognitieve capaciteitentests Persoonlijkheidsvragenlijsten Motivatievragenlijst Criteria gericht interview Afhankelijk van het type assessment wordt daarnaast een selectie gemaakt uit de volgende praktijkopdrachten: Rollenspel Schrijfopdracht Planopdracht 14

15 Docent coach bewindvoering/ schuldhulpverlening Arie van der Giessen bevoegd docent economie Wat doet een bewindvoerder? Beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend) Onder bewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. Aanpak De cliënt kan zelf niet meer beslissen hoe hij of zij de financiële zaken geregeld wil hebben. Een bevoegde arts geeft aan wanneer hiervan sprake is. Aan de kantonrechter wordt gevraagd de goederen van de cliënt onder bewind te stellen. De kantonrechter toetst of dit werkelijk noodzakelijk is. Men begeleidt de cliënt of zijn/haar familie bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorgt daarna de administratie. De bewindvoerder legt verantwoording af aan de kantonrechter en de cliënt. De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft. Beschermingsbewind: Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Onder goederen wordt verstaan, gelden (banksaldi, loon, pensioen, uitkering, etc.), maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Onder bewindstelling is een maatregel die een kantonrechter in kan stellen en is alleen bestemd voor meerderjarigen. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen. 15

16 De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Inkomensbeheer Bij inkomensbeheer (ook budgetbeheer of vermogensbeheer genaamd) wordt administratieve hulp geboden bij het beheer van het inkomen van de cliënt. De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de bewindvoerders organisatie en de cliënt zijn vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - iedere maand volgens opgave worden uitgevoerd. Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer een oplossing bieden OPLEIDINGSONDERDELEN Onderdeel BEWINDVOERDERSTAKEN De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft. Beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend) Onder bewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. De stichting kan de bewindvoering voor cliënten op zich nemen 16

17 In dit onderdeel zijn de leerdoelen afgestemd op de wettelijke maatregelen. U leert uit jurisprudentie wanneer een beschermingsbewind door de kantonrechter wordt ingesteld en onder welke voorwaarden de bewindvoerder ontslag kan nemen of welke criteria de rechter gebruikt om op verzoek van de onder bewind gestelde de bewindvoerder te ontslaan. In dit onderdeel leert men tevens de taken van de bewindvoerder in schuldsaneringen en de afscherming van de taken van de bewindvoerder in WSNP. Assesments Assessments oftewel beoordelingen hebben als doel het in kaart brengen van vermogens, vaardigheden en kwaliteiten op competentieniveau. Een competentie is objectief meetbaar gedrag. De bevindingen uit een assessment dienen om organisaties en medewerkers te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van doorgroeiperspectief, personeelsselectie en loopbaanplanning. Onderdeel Beschermingsbewind Beschermingsbewind: Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Onder goederen wordt verstaan, gelden (banksaldi, loon, pensioen, uitkering, etc.), maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Onder bewindstelling is een maatregel die een kantonrechter in kan stellen en is alleen bestemd voor meerderjarigen. emand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd. In dit onderdeel zijn de leerdoelen afgestemd op de concrete taken van de bewindvoerder, administratie en administratieve software zijn hiervan leeronderdelen. 17

18 Onderdeel Budgetbeheer Inkomensbeheer Bij inkomensbeheer (ook budgetbeheer of vermogensbeheer genaamd) wordt administratieve hulp geboden bij het beheer van het inkomen van de cliënt. De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de bewindvoerders organisatie en de cliënt zijn vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - iedere maand volgens opgave worden uitgevoerd. Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer een oplossing bieden. Budget coaching is een belangrijke aanvulling op budgetbeheer. Training taakgericht casework: een training voor budgetbeheerders, ambulant begeleiders en maatschappelijk werkers. Tijdens deze module werken de deelnemers concreet aan een aantal competenties waarover een men moet beschikken. In het dossier zit een aantal angels, valkuilen, schijnbare tegenstellingen, jurisprudentie en complexe vragen. Deelnemers krijgen ze een aantal opdrachten en korte inleidingen over achtergronden en jurisprudentie. De inhoud is echter slechts één deel. Ook het contact met de klant zelf komt uitgebreid aan de orde. Hoe breng je bijvoorbeeld de boodschap op een begrijpelijke manier over? Na de cursus heeft men geleerd effectieve hulp te bieden en de clienten zelfstandig aan taken te laten werken die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van eigen functioneren. Onderdeel Schuldhulpverlening In dit onderdeel leert u wat de deurwaarders en incasso bureau s mogen en niet mogen. U leert een berekening van de beslagvrije voet te maken. De beslagvrije voet is het bedrag wat deurwaarders bij beslaglegging vrij moeten laten. U leert wat de overeenkomst is tussen een beslagvrije voet en de berekening van de aflossingscapaciteit van een schuldenaar. U leert als bewindvoerder de minnelijke schuldregeling uit te voeren. Aan de hand van jurisprudentie over beslagen en beslagvrije voet leert u hoe de rechtbanken oordelen in bepaalde zaken. Voorts leert u de methode van stabilisatie van een financieel huishouden, het wettelijke schuldsaneringstraject, het uitvoeren van een liquidatie akkoord en wanneer een dwangakkoord mogelijk is. De opleiding bestaat uit de onderdelen: 18

19 Aanmelding, intake, advies, interventie, verzoekschriften en nazorg van cliënten Betalingsregelingen, budgetbeheer, budgetcoaching Beschermingsmaatregelen (Juridische context) Basiscursus Schuldhulpverlening - dé juiste voorbereiding op het NEN module A, C en D examen module A "Aanmelding, intake, advies, crisisinterventie, verzoekschriften en nazorg" module C "Schuldbemiddeling en betalingsregelingen" module D "Betalingsregelingen, budgetbeheer en nazorg" De certificatie zal moeten gaan leiden tot een toetsbaar systeem waarin gecertificeerde schuldhulpverleners en schuldhulpverleningsorganisaties kunnen worden onderscheiden van niet gecertificeerde schuldhulpverleners en schuldhulpverleningsorganisaties. Deze norm zal tot hiermee tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces moeten leiden voor schuldenaar èn schuldeiser. De training is gericht op de dagelijkse praktijk van de bewindvoerder/ SCHULDHULPVERLENER, maar is ook interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met bewindvoerders of onder bewind gestelde personen. Veel aandacht is er ook voor bewustwording van de positie van de bewindvoerder ten opzichte van anderen.. Hij/zij kan een buitengerechtelijke regeling treffen met al uw schuldeisers. Dit noemen we het minnelijke traject. Binnen 3 maanden na zijn/haar benoeming zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving opstellen en in leveren bij de kantonrechter Elke training komen uw persoonlijke leervragen aan bod. Elke training kan er daarom inhoudelijk anders uitzien en is afgestemd op uw vragen. De cursussen worden in kleine groepjes gegeven. PROFESSIE EN COMMUNICATIE 19

20 De training professie en communicatie bevat de onderdelen: - intake en probleemstelling - diagnose vaardigheden - adviesvaardigheden - gespreks vaardigheden - houding en attitude vorming - luistervaardigheden - interview vaardigheden - taakgericht case work volgens de NEN normen professie. De training is bedoeld voor middenkader, bestuurders van verenigingen en stichtingen, trainers, adviseurs, hulpverleners, bijstandsconsulenten, coaches, dienstverleners, die daadwerkelijk hun professionele houding en communicatie willen aanscherpen. Na de training voelt u zich zekerder in de omgang met clienten en weet u de voetangels en klemmen van de communicatie te beheersen. De inhoud van de training wordt afgestemd op de persoonlijke leerbehoeften van cursist. Aan het eind van de opleiding ontvangt men - na het behalen van de tentamens - een certificaat. Het certificaat geeft aan dat u gekwalificeerd bent voor het beroep waarin u de training/cursus heeft gevolgd. Tijdens de opleiding kunt u al werkzaam zijn. U wordt direct ingezet bij de werving en intakes van uw clienten. Zo bouwt u tijdens de opleiding uw eigen praktijk op. Wij investeren in mailings en zijn behulpzaam met faciliteiten. Ook bestaat de mogelijkheid direct als ZZP aan de slag te gaan. Investering: U investeert in de opleiding een bedrag van 1000 euro excl btw. Inbegrepen zijn alle werkgroepen totdat u gediplomeerd bent, catering en readers. Gratis licentie software voor uw administratie en wij betalen het eerste jaar contributie van de branchevereniging. Voorts investeren wij een deel in gezamenlijke marketing en netwerken. U wordt gediplomeerd bewindvoerder/schuldhulpverlener. 20

21 REGISTER BEWINDVOERDERS Register is een actieve en praktijkgerichte organisatie Het gaat om gezamenlijke activiteiten op het gebied van: Belangenbehartiging: de nieuwe combinatie is de belangrijkste beroepsorganisatie van adviseurs De koepelorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor tal van partijen Kwaliteitsbevordering: gezamenlijk kan een bredere vaktechnische ondersteuning en kennisoverdracht aan de leden worden geboden. Ondersteuning: in de combinatie kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald. Opleidingen: het beroep van bewindvoerder dient nog meer onder de aandacht van potentiële studenten te worden gebracht. De krachtenbundeling en gerichte werving moeten zorgen voor een constante toeloop van studenten. Naast de koepelorganisatie is mede verantwoordelijk voor de Permanente Educatie en de controle daarop, het toelatingsbeleid en de tucht- en beroepsrechtspraak. TUCHTRECHTSPRAAK Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als client moet u erop kunnen rekenen dat uw bewindvoerder úw belangen dient. En dat hij/zij alle ins-en-outs kent van het vak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing. Adviseurs die lid zijn beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van advies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat een cliënt niet helemaal tevreden is over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. DE BEROEPSVERENIGINGEN Het beroep bewindvoerder is geen beschermd beroep. Daarom is het van belang dat goed opgeleide adviseurs zich aansluiten bij een beroepsvereniging De doelstelling van deze verenigingen is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overleggen intensief met de overheid en politiek en bieden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Wij organiseren en ontwikkelen gezamenlijke activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering, ondersteuning en opleidingen. 21

Opleidingen : Bewindvoerder, budgetcoaching schuldhulpverlener BEDRIJFSRECHT

Opleidingen : Bewindvoerder, budgetcoaching schuldhulpverlener BEDRIJFSRECHT Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders een

Nadere informatie

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet Financiele zorg Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Budgetcoaching. Hand en lesboek praktijk

Budgetcoaching. Hand en lesboek praktijk Budgetcoaching Hand en lesboek praktijk 2 Budgetcoaching Hand en lesboek praktijk Mr drs Gerard M van Duin 3 Schrijver: mr drs GM van Duin Coverontwerp: GM van Duin ISBN: 9789491461019 Uitgegeven via:

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl Betreft OPLEIDING MBO4 FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER OPLEIDING naar de kwalificaties van MBO4 JURIDISCH ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER TOEGEKEND OPLEIDINGSDOMEIN ECONOMIE EN ADMINISTRATIE CREBONUMMER

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Nr Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum vakinhoudelijk vaardigheden 556 OSR Faillissementsrecht voor bewindvoerders Wsnp (2 dagen) 7 en 14 apr.

Nr Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum vakinhoudelijk vaardigheden 556 OSR Faillissementsrecht voor bewindvoerders Wsnp (2 dagen) 7 en 14 apr. Nr Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum vakinhoudelijk vaardigheden 556 OSR Faillissementsrecht voor bewindvoerders Wsnp (2 dagen) 7 en 14 apr. 2014 12 557 OSR Verdiepingscursus beschermingsbewind,

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum Inhoud. Vaard.

Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum Inhoud. Vaard. Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum Inhoud. Vaard. Flanderijn Minnelijke & gerechtelijke incasso 7 maart en 27 okt 2016 6 Flanderijn De overheid als schuldeiser 25 mei en 4 nov 2016 6 Flanderijn

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten.

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten. Begrippenlijst Alleenstaande ouderkorting (AOK) De alleenstaande ouderkorting is één van de heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Ze is bedoeld voor eenoudergezinnen. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Schulddienstverlening Soorten inkomen en aflossingscapaciteit Budgetcoaching Het minnelijke traject in de praktijk

Schulddienstverlening Soorten inkomen en aflossingscapaciteit Budgetcoaching Het minnelijke traject in de praktijk opleidingen opleidingen Specialist in het sociaal domein voor al uw opleidingsvraagstukken Wij verzorgen opleidingstrajecten, vakinhoudelijke cursussen, trainingen en coaching in het sociaal domein. Wij

Nadere informatie

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie:

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie: Onze Financiële Zorg SpaarneVisie biedt financiële zorg op maat aan, aan mensen die (tijdelijk) niet goed in staat zijn om hun eigen financiële situatie te onderhouden. Dit kan bij SpaarneVisie doormiddel

Nadere informatie

escalatie 15 september Asessor Omgaan met weerstand nntb 6

escalatie 15 september Asessor Omgaan met weerstand nntb 6 Opleidingsinstituut Inhoud scholing Datum Inhoud. Vaard. Flanderijn Minnelijke & gerechtelijke incasso 7 maart en 27 okt 2016 6 Flanderijn De overheid als schuldeiser 25 mei en 4 nov 2016 6 Flanderijn

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

PGB-deskundige. samenwerken aan goede dienstverlening. Hélène Coppens advies coaching training mediation

PGB-deskundige. samenwerken aan goede dienstverlening. Hélène Coppens advies coaching training mediation PGB-deskundige adviseert en begeleidt particulieren en organisaties bij hun vragen over vraaggestuurde zorg & het persoonsgebonden budget. samenwerken aan goede dienstverlening zowel particulier als zakelijk

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag Peter Hoornweg Budgetlinkdag Even voorstellen 2016-2018 2019 en verder Rotonde Gedeelde overhead SHFH Stichting.. Denkframe Deel 1 van de presentatie: Schuldoplossende maatregelen: begeleiding, schuldhulpverlening

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

1. Het werkveld 1.1 De kandidaat kan voor een beschreven situatie bepalen op welke

1. Het werkveld 1.1 De kandidaat kan voor een beschreven situatie bepalen op welke Certificaat: Beschermingsbewind Niveau: 1 Toetsvorm: Gesloten vragen Toetsduur: 90 minuten Cesuur: 60% met correctie voor de gokkans Hulpmiddelen: Geen Onderwerp Code Toetsterm aantal vragen 1. Het werkveld

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Job coaching Handboek praktijk. Mr drs Gerard M. van Duin

Job coaching Handboek praktijk. Mr drs Gerard M. van Duin Job coaching Handboek praktijk Mr drs Gerard M. van Duin 1 Voorwoord. Wij willen geloven in het positieve van de mens. Naar mijn mening willen mensen graag voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zoekt

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

BSN. Telefoonnummer(s) E-mailadres. Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Ongehuwd Weduw(e)-naar Anders, nl:

BSN. Telefoonnummer(s) E-mailadres. Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Ongehuwd Weduw(e)-naar Anders, nl: Aanmeldingsformulier Aanmelding voor Inkomensbeheer Schuldenbewind Curatele maatregel: Beschermingsbewind Mentorschap Budgetcoaching Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens rechthebbende (Meisjes-)

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor TAKEN EN PROFIEL van de mentor Mei 2011 MNN / regio Stichting Mentorschap Amsterdam 1 Inleiding In deze notitie zijn de taken en het profiel van de mentor beschreven. Bij het opstellen van deze notitie

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders in 2016 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit jaar ook vier opleidingen aan

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie