Opleiding tot Stiefplan-Coach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Stiefplan-Coach"

Transcriptie

1 Opleiding tot Stiefplan-Coach Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? In Nederland vinden per jaar echtscheidingen plaats en decohabitaties (ontbindingen van samenwonenden). Per jaar krijgen ongeveer thuiswonende kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Na twintig jaar is dit 32% van alle kinderen. Na een scheiding verliest 25 % van de kinderen het contact met hun vader. Na niet al te lange tijd vinden de meeste mensen een nieuwe partner. We kennen tegenwoordig officieel geregistreerde samengestelde gezinnen, ook wel stiefgezinnen of nieuwe gezinnen genoemd. Uit Amerikaans onderzoek (Gelatt 2010) 1 blijkt dat de komst van een stiefouder meer stress veroorzaakt dat de scheiding van de ouders. Na verloop van tijd valt 60% van de tweede relaties weer uiteen. Hierdoor maken de kinderen voor de tweede keer een scheiding mee. Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen maken in korte tijd ingrijpende veranderingen door met negatieve gevolgen voor welzijn en functioneren. Het gevolg is dat 60% van de tweede relaties weer uiteenvalt. Dit kan anders: met goede begeleiding en voorlichting en door het maken van heldere afspraken. Stiefplan-Coaches kunnen hier een bijzondere bijdrage aan leveren. Om in Nederland zoveel mogelijk passende begeleiding te bieden is de driedaagse Opleiding Stiefplan-Coach opgezet. Kortweg OSC. Preventie: Dit programma is ontwikkeld om preventief te werken met samengestelde gezinnen of met ouders die een samengesteld gezin gaan vormen. Het opstellen van Het Stiefplan helpt het aantal tweede scheidingen te verminderen en door het maken van heldere afspraken wordt het welzijn van kind en ouder bevordert. 1 Zie Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, p. 14, Corrie haverkort en Ed Spruijt, Uitgeverij Lannoo-Campus

2 Waarom Stiefplan-Coach worden? Veel mensen weten niet goed hoe zij zich kunnen voorbereiden op een stiefgezin. Dit komt omdat mensen opgegroeid zijn in een kerngezin en geen ervaring hebben met het leven in een stiefgezin. Nieuwe gezinnen hebben te maken met extra spanningen, bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder, of een loyaliteitsconflict met een van de ouders. Dit is vaak de ouder die er niet zoveel is. Soms is een stiefouder door de kinderen niet gewenst, soms ziet een ouder het stiefkind niet zitten. Dit kan veel spanningen geven voor het nieuwe ouderpaar. Ook tussen de stiefkinderen onderling loopt het niet altijd soepel bijvoorbeeld door angst om afgewezen te worden, door jaloezie of onzekerheid. De spanning in samengestelde gezinnen vermindert wanneer ouders op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken die bij 'nieuwe gezinnen' horen. Het is een geruststelling te ervaren dat de problematiek van hun nieuwe gezin niet per se gebonden is aan hun persoonlijk functioneren maar inherent is aan het complexe gegeven 'stiefgezin'. Het Stiefplan helpt om hen te begeleiden in het vinden van concrete oplossingen. Sommige ouders zijn heel goed in staat om zelf het Stiefplan op te stellen. Voor de meeste ouders is begeleiding van een Stiefplan-Coach heel waardevol. De Stiefplan-Coach kan als buitenstaander de juiste vragen stellen, doorvragen op bepaalde onderwerpen en verwijzen naar relevante achtergrond informatie. Bovendien heeft de Stiefplan-Coach een signalerende functie en kan ouders en/of kind extra begeleiding aanbieden vanuit de eigen expertise, of hen doorverwijzen. Wat is het Stiefplan? Het Stiefplan is een ouderschapsplan voor ouders en stiefouders en ligt in het verlengde van het in 2009 verplicht gestelde ouderschapsplan. In het Stiefplan worden de kenmerken van het samengestelde gezin benoemd en besproken. Er worden handvatten geboden om met lastige situaties om te gaan. Daarnaast worden rond vraagstukken uit de praktijk van het nieuwe gezin per onderwerp vragen gesteld waarop de ouders een antwoord formuleren en afspraken kunnen maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen? Welke opvoedstijl kies je? Hoe vier je verjaardagen en feesten? Wanneer zijn de kinderen bij welke ouder? Wie is hoofdopvoeder en wie meeopvoeder? Wat zijn de financiële consequenties als je gaat samenwonen? Hoe ga je om met de ex-partner, de andere ouder van het kind? In het Stiefplan is korte achtergrondinformatie opgenomen over het leven in een samengesteld gezin. Deze informatie vormt een steun bij het opstellen van het Stiefplan. Het is voor veel ouders plezierig hun persoonlijke Stiefplan op te stellen onder begeleiding. Het Stiefplan kan in een aantal sessies besproken en ingevuld worden, afhankelijk van de vraagstelling van de ouders. Mocht er bij het invullen behoefte zijn aan meer begeleiding dan kan deze individueel gegeven worden. Al of niet door de Stiefplan-Coach of onder doorverwijzing. Voor wie is de Opleiding Stiefplan-Coach bedoeld? De Opleiding Stiefplan-Coach is bedoeld voor professionals als psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, mediators, advocaat-mediators, interne begeleiders, etc. die werken met ouders en kinderen uit samengestelde gezinnen. 2

3 De OSC bestaat uit: Masterclass Verdiepingsdag Praktijkdag Praktische informatie over de opleiding De Masterclass kan als los onderdeel gevolgd worden en vrij toegankelijk. De Masterclass kan ingezet worden als 1/3 deel van de Opleiding Stiefplan-Coach. De OSC wordt gestuurd vanuit praktische en relevante vragen: Colleges en oefensituaties komen uit de praktijk van het samengestelde gezin en worden direct gerelateerd aan het werk als Stiefplan-Coach. Praktijkopdracht: Tussen de Verdiepingsdag en de Praktijkdag wordt een opdracht geformuleerd. De deelnemer aan de OSC dient zelf opzoek te gaan naar een samengesteld gezin om de opdrachten te kunnen oefenen in de prakijk. Tijdens de Praktijkdag worden deze opdrachten doorgenomen. Tarief De gehele opleiding kost 675,00 exclusief 21% btw. Inclusief twee boeken en een werkmap. Opleiding is verzorgd met koffie, thee, sapjes en uitgebreide lunch. Welke literatuur wordt tijdens de Opleiding Stiefplan-Coach gebruikt? 1. Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin, stiefplan, tips en tools. Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier, Aleide Hendrikse-Voogt. Uitg. Pica, 2012 Dit boek is bij de prijs van de Masterclass inbegrepen. 2. Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding Corrie Haverkort en Ed Spruijt. Uitg. Lannoo-Campus, Werkboek Het werkboek wordt uitgereikt tijdens de Opleiding en is bij de prijs van de OSCinbegrepen. 3

4 Accreditatie NMI erkent de opleiding met 19 PE punten. Voor het volgen van de Masterclass krijgt men 6 PE punten. Aanmelding Aanmelding kan via het contactformulier op de website of stuur een naar Wat houdt de Registratie in? Aan het eind van de Opleiding Stiefplan-Coach wordt een certificaat uitgereikt. Deelnemers die de OSC hebben afgerond worden geregistreerd op Deze registratie bevat een link naar de website van de betreffende professional. Door deze registratie kunnen ouders die op zoek zijn naar begeleiding voor hun samengestelde gezin direct zien wat de achtergrond c.q. opleiding en expertise is van de betreffende professional. De Stiefplan-Coach ontvangt digitaal een logo als keurmerk. Dit logo kan op de eigen website geplaatst worden en bevat een link naar stiefplan.nl. Door dit logo zien ouders in een oogopslag dat de betreffende professional gespecialiseerd is in begeleiding van nieuwe gezinnen en waar de opleiding gevolgd is. De Opleiding Stiefplan-Coach is geaccrediteerd door het NMI en geeft recht op 19 PE punten. Ieder jaar kan de registratie na het volgen van een Terugkomdag gecontinueerd worden. 4

5 Welke toelatingseisen gelden voor de Opleiding Stiefplan-Coach? De Masterclass (deel 1/3) is vrij toegankelijk. Aan deze dag zijn geen voorwaarden verbonden. Na het volgen van de Masterclass kan de Verdiepingsdag en Praktijkdag gevolgd worden. De 3 dagen samen vormen de OSC. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Minimaal afgeronde HBO opleiding gericht op hulpverlening als: pedagogiek, SPH, maatschappelijk werk, mediation opleiding etc. Minimaal twee jaar ervaring in het begeleiden van ouders, kinderen en/of gezinnen. Voor deelname aan de gehele Opleiding Stiefplan-Coach dient men na aanmelding het C.V. en een motivatie te sturen naar 5

6 Welke onderwerpen of perspectieven komen in de OSC aan bod? Pedagogisch perspectief: Een samengesteld gezin heeft eigen specifieke kenmerken. De verschillende kenmerken worden benoemd en uitgewerkt naar valkuilen en mogelijkheden. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende opvoedstijlen en de wijze van het samenvoegen van verschillende gezinsculturen. Juridisch perspectief: Bij de vorming van een samengesteld gezin worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dit heeft in de meeste gevallen consequenties voor het eerder gemaakte ouderschapsplan. Wanneer de nieuwe afspraken de eerdere afspraken onder druk zetten geeft dit veel spanning in het nieuwe gezin. Het is van belang om de juridische grenzen en mogelijkheden te kennen om als Stiefplan-Coach op dit gebied een signalerende functie te kunnen vervullen.. Ethisch perspectief: Als het Stiefplan wordt ingevuld moeten ouder en stiefouder over tal van zaken een beslissing nemen. De leidende vraag is steeds opnieuw: Wat is de juiste keuze? Wanneer doe je het goed? Daarbij gaat het om vragen als: Wat is de betekenis van erkenning met name in een nieuw gezin? En waarom verdraagt juist een samengesteld gezin verschillen en onrechtvaardige beslissingen zo moeilijk? Bij dit alles gaat het om het vinden en uitspreken van grondwaarden. Hoe kom je deze op het spoor en hoe leidend zijn zij? In dit proces is ook de bril van de professional van belang. Praktische oefening: In kleine groepen wordt geoefend om ouders te begeleiden bij het vinden van passende antwoorden op de vragen die in het Stiefplan genoemd staan. Deze vragen zijn bedoeld als leidraad en inspiratie om samen met ouders tot heldere en functionele afspraken te komen. Door het oefenen met het Stiefplan kan de professional ontdekken hoe zij/hij er op een eigen en persoonlijke wijze mee wil werken. Afgestemd op de eigen achtergrond van de professional. College onderwerpen: A: Toelichting en achtergrond informatie van het Stiefplan B: Kennis van en inzicht in samengestelde gezinnen C: Pedagogische inzichten en opvoedstijlen D: Ethiek van het samengestelde gezin E: Juridische kennis van het samengestelde gezin F: Schoolgaande kinderen en Interventies G: Cijfers en onderzoek G: Uitwerking van Het Stiefplan 6

7 Welke vaardigheden verwerft de Stiefplan-Coach tijdens de OSC? Aan het eind van de opleiding is de Stiefplan-Coach in staat om: Met en voor de nieuwe ouders de zin en betekenis van het Stiefplan te verwoorden Met de nieuwe ouders het eigen samengestelde gezin in beeld te brengen De kenmerken van het betreffende gezin te bespreken en inzichtelijk te maken De specifieke uitdagingen c.q. valkuilen van het betreffende gezin te verwoorden Samen met de ouders de verschillende opvoedstijlen van het nieuwe gezin in kaart te brengen en de wijze waarop dezen het beste samengevoegd kunnen worden De ouders te steunen bij het maken van verschillende afspraken om van hun samengestelde gezin een succes te maken Samen met de ouders te verwoorden waarop de verschillende keuzes die worden gemaakt om van het nieuwe gezin een goed en gelukt gezin te vormen, zijn gebaseerd Samen met de ouders inzicht te verwerven in betekenisgebieden als erkenning, rechtvaardigheid, vrijheid en welzijn specifiek afgestemd op het betreffende gezin Juridische kennis over te dragen die noodzakelijk is bij beslissingen van het nieuwe gezin waarbij het eerder gemaakte ouderschapsplan onder druk kan komen te staan Interventies te benoemen en ouders zinvol en/of noodzakelijk door te verwijzen Het aantal scheidingen, samengestelde gezinnen, vadergezinnen en moedergezinnen te duiden n.a.v. recente onderzoeken. Evenals de gevolgen van scheiding en het vormen van een stiefgezin op schoolprestaties en welzijn Kortom: Als Stiefplan-Coach ben je opgeleid in het werken met Het Stiefplan. Als stiefplan-coach weet je hoe je het plan kunt gebruiken en inzetten als hulpmiddel bij de begeleiding en behandeling van samengestelde gezinnen Als Stiefplan-Coach weet je op de juiste wijze te signaleren en indien noodzakelijk door te verwijzen 7

8 Wie zijn de docenten van de Opleiding Stiefplan-Coach? Door wie is het Stiefplan ontwikkeld? Corrie Haverkort, filosoof, gespecialiseerd in de ethiek van het samengestelde gezin. Marlijn Kooistra, pedagoog en werkzaam in eigen praktijk voor samengestelde gezinnen. Het Stiefplan is van juridisch advies voorzien door Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat en mediator. Hun insteek is om het Stiefplan preventief in te zetten ter voorkoming van het hoge aantal tweede echtscheidingen en om kinderen uit nieuwe gezinnen een beter gezinsklimaat te bieden. Het Stiefplan is opgenomen in het boek: Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Zij zijn tevens de docenten. Als gastdocent is Aleide Hendrikse-Voogt (jurist) werkzaam. Drs. Corrie Haverkort Filosoof, gespecialiseerd in de wijsgerige ethiek van het samengestelde gezin. Beeldend kunstenaar Voorzitter stichting Nieuw Gezin Nederland, Publicaties: Bloedband, familie de werkelijkheid verbeeld, uitgeverij Kontrast 2008 Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, Corrie Haverkort en Ed Spruijt, uitgeverij Lannoo-Campus, 2012 Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Het kind en het badwater uit Living Apart Together, uitgeverij Lannoo-Campus 2013 " Kinderen uit nieuwe gezinnen" uit: Zorg Primair nr. 1, 2013 " Dat is niet eerlijk!" uit: Thuis in twee gezinnen, uitgeverij Lannoo-Campus " Over de betekenis van erkenning in het samengestelde gezin" uit: Ouderschap en ouderbegeleiding, nr. 1 jaargang 12, 2009 Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2005 ieder kwartaal een artikel, uitgegeven door NGN, " Taal en beeld, filosofie en kunst" uit: Filosofie en praktijk, jrg. 28, nr. 6, uitgeverij Damon

9 Marlijn Kooistra-Popelier Pedagoog (bachelor) tevens opgeleid in het systeemgericht werken met gezinnen. Praktijk Step by Step gespecialiseerd in de begeleiding van samengestelde gezinnen Verzorgt lezingen, trainingen en colleges aan professionals en studenten. Werkzaam binnen een Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie als ouder- en gezinsbehandelaar op een afdeling voor jongeren met een gedragsstoornis Publicaties Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2012 ieder kwartaal een artikel, uitgegeven door NGN, Gastdocent: Aleide Hendrikse-Voogt Advocaat Lid van de vereniging van familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vfas) en NMImediator. Werkzaam bij Voorink Advocaten Zutphen Docent bij de patroonopleiding van de Nederlandse orde van advocaten Publicaties Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Stoppen als partners, doorgaan als ouders, een echtscheidingsleidraad, Uitgeverij SWP, 2009 Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2010 ieder kwartaal een artikel, uitgegeven door NGN, 9

10 Hoe ziet het programma van de opleiding eruit? Dag 1: Masterclass Literatuur: Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Door het volgen van de Masterclass zijn de deelnemers op de hoogte van het aantal scheidingen en samengestelde gezinnen in Nederland, kan men de kenmerken, valkuilen en oplossingen benoemen, krijgt men zicht op hoe te werken met het Stiefplan* en is een aantal essentiële ethische vragen met betrekking tot samengestelde gezinnen benoemd en onderzocht. De volgende onderdelen komen aan bod: I: Toelichting en achtergrondinformatie van het Stiefplan. Hoe ziet het Stiefplan eruit? Hoe kun je ermee werken? II: Kenmerken van het samengestelde gezin en cijfers uit onderzoek: Een samengesteld gezin heeft specifieke kenmerken. Er worden 7 kenmerken onderscheiden en besproken. Daarnaast worden de valkuilen onderzocht En tips en handvatten benoemd. Cijfers uit onderzoek De laatste onderzoekscijfers m.b.t. scheidingen en stiefgezinnen worden gegeven in relatie tot welzijn van de kinderen. III: Verschillende opvoedstijlen Er worden 4 opvoedstijlen in kaart gebracht Hoe kun je een nieuw gezin begeleiden bij het samenvoegen van verschillende opvoedstijlen? IV: De ethiek van het samengestelde gezin Een kritische bezinning over het juiste handelen. Over het verlangen naar een nieuw gelukt gezin: plezier, erkenning en inzicht Over de grondslag van keuzes: welzijn, vrijheid of deugdzaamheid. Over het maken van rechtvaardige keuzes V: Praktische oefening met het Stiefplan Doormiddel van korte praktische oefeningen krijgen de deelnemers zicht op de wijze waarop het Stiefplan is opgesteld. VI: Vooruitblik naar de Verdiepingsdag en de Opleiding Stiefplan-Coach en afronding 10

11 Dag 2: Verdiepingsdag Literatuur: Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding. I: De samenstelling van een nieuw gezin en de toepassing van het Stiefplan Wie behoren tot het samengestelde gezin? Met welke subsystemen heb je te maken? Hoe breng je dit met het samengestelde gezin in beeld zo dat het de ouders nieuwe inzichten biedt? Genogram. Praktijkvoorbeelden hoe het Stiefplan in te zetten bij begeleiding van het samengestelde gezin II: Juridische consequenties bij de vorming van een samengesteld gezin Hoe voorkom je dat het Stiefplan het eerder opgestelde ouderschapsplan niet onder druk zet? Welke juridische kennis is nodig om als Stiefplan-Coach een signalerende functie te kunnen vervullen? III: De ethiek van het samengestelde gezin: een verdieping Over de betekenis van identiteit en erkenning in een nieuw gezin: kunnen, willen en gunnen. Over oordelen en vooroordelen m.b.t. nieuwe gezinnen, de eigen bril van de professional en de ontwikkeling van het gezin door de eeuwen heen IV: Praktisch oefenen met het Stiefplan Rollenspel waarbij de focus ligt op de Stiefplan-Coach en de waarnemers interactief betrokken zijn. De onderwerpen uit het Stiefplan vormen de leidraad voor het rollenspel V: Opdracht voor de Praktijkdag Er worden 3 opdrachten meegegeven voor de praktijkdag. Deze worden toegelicht tijdens de verdiepingsdag. 11

12 Dag 3: Praktijkdag Literatuur: Handleiding voor de Stiefplan-Coach I: Terugkoppeling van het werken met Het stiefplan Uitwisselen van ervaringen Terugkoppeling en uitwisselen van reflectiebrieven, ingevuld Stiefplan en werkvorm waarmee het samengesteld gezin in beeld is gebracht. Feedback (van mede-cursisten) II: Presentatie van het werken a.d.h.v. 5 sessies met het Stiefplan Presentatie programma Tips en handvaten hoe te werken met het 5 stappenplan III : Begeleiding van schoolgaande kinderen en hun ouders Kinderen uit nieuwe gezinnen Interventies IV: Rollenspel Welke bril heb jij als Stiefplan-Coach? V: Filosofie- college De ethiek van het samengestelde gezin VI: Afronden en afsluiting Evaluatie certificaten 12

Opleiding tot Stiefplan-Coach

Opleiding tot Stiefplan-Coach Opleiding tot Stiefplan-Coach Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? In Nederland vinden per jaar 35.000 echtscheidingen plaats en 60.000 decohabitaties (ontbindingen van samenwonenden). Per jaar krijgen

Nadere informatie

Opleiding tot Stiefplan-Coach België

Opleiding tot Stiefplan-Coach België Opleiding tot Stiefplan-Coach België Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen maken in korte tijd ingrijpende veranderingen door met negatieve

Nadere informatie

Uitnodiging. Seminar vrijdag 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere-Buiten

Uitnodiging. Seminar vrijdag 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere-Buiten Uitnodiging Seminar vrijdag 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere-Buiten Ouderschapsvoorlichting en problemen van (jonge) gezinnen Met aandacht voor het kind, de partnerrelatie en het Opvoeddrieluik

Nadere informatie

Seminar 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere Buiten

Seminar 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere Buiten Seminar 9 oktober 2015 Brandersmolenstraat 23-24 Almere Buiten Ouderschapsvoorlichting en problemen van (jonge) gezinnen Met aandacht voor het kind, de partnerrelatie en het opvoeddrieluik Veel ouders

Nadere informatie

Congres. Kinderen uit scheidingsgezinnen. Hulpverlening en begeleiding in de zorg en op school. Inschrijven via: www. lannoocampus-academie.

Congres. Kinderen uit scheidingsgezinnen. Hulpverlening en begeleiding in de zorg en op school. Inschrijven via: www. lannoocampus-academie. Congres Kinderen uit scheidingsgezinnen Hulpverlening en begeleiding in de zorg en op school Nieuwe begeleidingsprogramma s Adviezen voor leerkrachten, begeleiders en hulpverleners Cijfers en feiten over

Nadere informatie

2.1 Mediation met stiefgezinnen. Corrie Haverkort Marlijn Kooistra

2.1 Mediation met stiefgezinnen. Corrie Haverkort Marlijn Kooistra 2.1 Mediation met stiefgezinnen Corrie Haverkort Marlijn Kooistra Mediation met Stiefgezinnen gezin? De valkuilen van een samengesteld gezin De stiefouder voegt iets toe Ex-partners blijven samen ouders

Nadere informatie

Uitgebreide omschrijving van het programma 09.30-10.00 uur: Binnenkomst, koffie en thee.

Uitgebreide omschrijving van het programma 09.30-10.00 uur: Binnenkomst, koffie en thee. Uitgebreide omschrijving van het programma 09.30-10.00 uur: Binnenkomst, koffie en thee. 10.00-10.15 uur: Welkom en inleiding. 10.15-11.15 uur: Een ander geluid als het gaat om gezin en relatie 1. Wat

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

Brandbrief aan alle gemeenten in Nederland

Brandbrief aan alle gemeenten in Nederland Brandbrief aan alle gemeenten in Nederland Veel jonge ouders in de problemen: van bevallingsproof naar kindproof Beeld: Digitale Klerken Zo n 70.000 kinderen per jaar maken een relatiebreuk van hun ouders

Nadere informatie

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14 V 1 Inleiding............................................................................. 1 1.1 Inleiding bij de tweede druk.......................................................... 2 1.2 Scheiden: een

Nadere informatie

1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 2 Opzet van het boek 22 3 Cijfers en feiten over scheiden en kinderen 29

1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 2 Opzet van het boek 22 3 Cijfers en feiten over scheiden en kinderen 29 Inhoud 1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 1.1 Inleiding 11 1.2 Scheiden: een complex proces 1 2 Kader 1.2 Relatietherapie 13 1.3 Effecten in vele landen 1 4 1.4 Matige of ernstige problemen bij kinderen

Nadere informatie

Handboek scheiden en de kinderen

Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Ed Spruijt Helga Kormos Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

School. Scheiding. Silvia van Mameren Buurtteam De Meern

School. Scheiding. Silvia van Mameren Buurtteam De Meern School en Scheiding En dan Silvia van Mameren Buurtteam De Meern s.van.mameren@buurtteamsutrecht.nl 06-29793825 Waar gaat deze presentatie over Deel 1: Feiten en cijfers Deel 2: Scheiding en school Deel

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Ed Spruijt Helga Kormos. Handboek scheiden en de kinderen

Ed Spruijt Helga Kormos. Handboek scheiden en de kinderen Ed Spruijt Helga Kormos Handboek scheiden en de kinderen Ed Spruijt Helga Kormos Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Tweede, geheel herziene

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt!

congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt! Veel aandacht Voor casuïstiek congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt! Vrijdag 14 juni 2013 Hotel Casa 400, Amsterdam Bestemd voor: De beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen mensenkennis Post-hbo opleiding outreachend werken met jeugdigen en gezinnen Iedere hulpvrager is gebaat bij een outreachende manier

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Scheiden doe je samen. Ieder kind reageert anders

Scheiden doe je samen. Ieder kind reageert anders Scheiden doe je samen Ieder kind reageert anders Scheiden. Ook al is het misschien beter voor iedereen, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Vooral voor kinderen. Het gezin dat al die tijd zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Kinderen uit nieuwe gezinnen

Kinderen uit nieuwe gezinnen Corrie Haverkort Ed Spruijt Kinderen uit nieuwe gezinnen Handboek voor school en begeleiding met medewerking van Jos Willems D/2012/45/241 - ISBN 978 94 014 0185 2 - NUR 840 Vormgeving: Anita Amptmeijer

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

indertherapie oevorden Ellen Adema

indertherapie oevorden Ellen Adema Het Relatiehuis Het Relatiehuis Het is prettig om goed, harmonieus contact te hebben met de mensen om u heen. In het bijzonder met de mensen die dicht bij u staan, zoals uw partner, uw kinderen, uw vader

Nadere informatie

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem Kinder Taijiquan Opleiding kinder Tai Chi voor docenten Organisatie van Stichting Taijiquan Nederland STN 2016 te Haarlem Tái Chi School Kennemerland www.taichikennemerland.nl Een samenwerking van de volgende

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE MINDSET

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE MINDSET STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE MINDSET Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Mindset! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers.

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. Novilo is geaccrediteerd door:

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014

Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014 Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014 Reageren op de inhoud kunt u via het mailadres: directie@jozefrijen.nl Inhoudsopgave Bericht van badmintonclub Bever... 1 Bericht van de

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Voorbereidingen voor de trainers In dit document staan de voorbereidingen voor de trainers om module 4 te kunnen uitvoeren. Het document bestaat

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE COACHINGSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE COACHINGSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE COACHINGSVAARDIGHEDEN Groep B Ontwikkelingsgericht begeleiden (van leerlingen, ouders en collega's) Superspannend dit, maar ik heb genoten en veel geleerd. Ik heb

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Echtscheidingseducatie

Echtscheidingseducatie Echtscheidingseducatie Waar moet dat dan over gaan? Uitgezet met Survey Monkey: Via nieuwsbrief van Sankofa Op Linkedin groepen Op Facebookpagina van Sankofa Via Twitter (@gezinscoaching) Sankofa / Praktijk

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Specialisatie Familiemediation

Specialisatie Familiemediation Specialisatie Familiemediation Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B STUDIEGIDS 2016-2017 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind?

Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind? Complexe scheidingen/ vechtscheidingen en het kind? Stem van het kind: Villa Pinedo 2 1 3 4 2 Terminologie: vechtscheiding / complexe scheiding Terminologie: In maatschappelijk debat: vechtscheiding Vraag:

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde 3 geheimen om je stiefgezin te redden Marike Smilde 1 Inhoud Leven in een stiefgezin is niet eenvoudig 3 Wie is Marike? 4 Welke problemen wil jij graag oplossen? 6 En wat gebeurt er als je niets doet??

Nadere informatie

Relatie & thuissituatie. Deel met ons je vragen of zorgen!

Relatie & thuissituatie. Deel met ons je vragen of zorgen! Relatie & thuissituatie Deel met ons je vragen of zorgen! 1 !JES: je goed blijven ontwikkelen tijdens of na een scheiding Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel ouders als kinderen.

Nadere informatie