Opleiding tot Stiefplan-Coach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Stiefplan-Coach"

Transcriptie

1 Opleiding tot Stiefplan-Coach Waarom een Opleiding Stiefplan-Coach? In Nederland vinden per jaar echtscheidingen plaats en decohabitaties (ontbindingen van samenwonenden). Per jaar krijgen ongeveer thuiswonende kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Na twintig jaar is dit 32% van alle kinderen. Na een scheiding verliest 25 % van de kinderen het contact met hun vader. Na niet al te lange tijd vinden de meeste mensen een nieuwe partner. We kennen tegenwoordig officieel geregistreerde samengestelde gezinnen, ook wel stiefgezinnen of nieuwe gezinnen genoemd. Uit Amerikaans onderzoek (Gelatt 2010) 1 blijkt dat de komst van een stiefouder meer stress veroorzaakt dat de scheiding van de ouders. Na verloop van tijd valt 60% van de tweede relaties weer uiteen. Hierdoor maken de kinderen voor de tweede keer een scheiding mee. Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen maken in korte tijd ingrijpende veranderingen door met negatieve gevolgen voor welzijn en functioneren. Het gevolg is dat 60% van de tweede relaties weer uiteenvalt. Dit kan anders: met goede begeleiding en voorlichting en door het maken van heldere afspraken. Stiefplan-Coaches kunnen hier een bijzondere bijdrage aan leveren. Om in Nederland zoveel mogelijk passende begeleiding te bieden is de driedaagse Opleiding Stiefplan-Coach opgezet. Kortweg OSC. Preventie: Dit programma is ontwikkeld om preventief te werken met samengestelde gezinnen of met ouders die een samengesteld gezin gaan vormen. Het opstellen van Het Stiefplan helpt het aantal tweede scheidingen te verminderen en door het maken van heldere afspraken wordt het welzijn van kind en ouder bevordert. 1 Zie Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, p. 14, Corrie haverkort en Ed Spruijt, Uitgeverij Lannoo-Campus

2 Waarom Stiefplan-Coach worden? Veel mensen weten niet goed hoe zij zich kunnen voorbereiden op een stiefgezin. Dit komt omdat mensen opgegroeid zijn in een kerngezin en geen ervaring hebben met het leven in een stiefgezin. Nieuwe gezinnen hebben te maken met extra spanningen, bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder, of een loyaliteitsconflict met een van de ouders. Dit is vaak de ouder die er niet zoveel is. Soms is een stiefouder door de kinderen niet gewenst, soms ziet een ouder het stiefkind niet zitten. Dit kan veel spanningen geven voor het nieuwe ouderpaar. Ook tussen de stiefkinderen onderling loopt het niet altijd soepel bijvoorbeeld door angst om afgewezen te worden, door jaloezie of onzekerheid. De spanning in samengestelde gezinnen vermindert wanneer ouders op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken die bij 'nieuwe gezinnen' horen. Het is een geruststelling te ervaren dat de problematiek van hun nieuwe gezin niet per se gebonden is aan hun persoonlijk functioneren maar inherent is aan het complexe gegeven 'stiefgezin'. Het Stiefplan helpt om hen te begeleiden in het vinden van concrete oplossingen. Sommige ouders zijn heel goed in staat om zelf het Stiefplan op te stellen. Voor de meeste ouders is begeleiding van een Stiefplan-Coach heel waardevol. De Stiefplan-Coach kan als buitenstaander de juiste vragen stellen, doorvragen op bepaalde onderwerpen en verwijzen naar relevante achtergrond informatie. Bovendien heeft de Stiefplan-Coach een signalerende functie en kan ouders en/of kind extra begeleiding aanbieden vanuit de eigen expertise, of hen doorverwijzen. Wat is het Stiefplan? Het Stiefplan is een ouderschapsplan voor ouders en stiefouders en ligt in het verlengde van het in 2009 verplicht gestelde ouderschapsplan. In het Stiefplan worden de kenmerken van het samengestelde gezin benoemd en besproken. Er worden handvatten geboden om met lastige situaties om te gaan. Daarnaast worden rond vraagstukken uit de praktijk van het nieuwe gezin per onderwerp vragen gesteld waarop de ouders een antwoord formuleren en afspraken kunnen maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen? Welke opvoedstijl kies je? Hoe vier je verjaardagen en feesten? Wanneer zijn de kinderen bij welke ouder? Wie is hoofdopvoeder en wie meeopvoeder? Wat zijn de financiële consequenties als je gaat samenwonen? Hoe ga je om met de ex-partner, de andere ouder van het kind? In het Stiefplan is korte achtergrondinformatie opgenomen over het leven in een samengesteld gezin. Deze informatie vormt een steun bij het opstellen van het Stiefplan. Het is voor veel ouders plezierig hun persoonlijke Stiefplan op te stellen onder begeleiding. Het Stiefplan kan in een aantal sessies besproken en ingevuld worden, afhankelijk van de vraagstelling van de ouders. Mocht er bij het invullen behoefte zijn aan meer begeleiding dan kan deze individueel gegeven worden. Al of niet door de Stiefplan-Coach of onder doorverwijzing. Voor wie is de Opleiding Stiefplan-Coach bedoeld? De Opleiding Stiefplan-Coach is bedoeld voor professionals als psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, mediators, advocaat-mediators, interne begeleiders, etc. die werken met ouders en kinderen uit samengestelde gezinnen. 2

3 Praktische informatie over de opleiding De OSC bestaat uit: Masterclass Verdiepingsdag Praktijkdag De Masterclass kan als los onderdeel gevolgd worden. De Masterclass kan ingezet worden als 1/3 deel van de Opleiding Stiefplan-Coach. De OSC wordt gestuurd vanuit praktische en relevante vragen: Colleges en oefensituaties komen uit de praktijk van het samengestelde gezin en worden direct gerelateerd aan het werk als Stiefplan-Coach. Praktijkopdracht: Tussen de Verdiepingsdag en de Praktijkdag wordt een opdracht geformuleerd. Tijdens de Praktijkdag worden deze opdrachten doorgenomen. Tarief De gehele opleiding kost 599,00 exclusief 21% btw. Inclusief twee boeken en werkmap. Opleiding is verzorgd met koffie, thee, sapjes en uitgebreide lunch. Accreditatie NMI erkent de opleiding met 19 PE punten. Aanmelding Aanmelding kan via het contactformulier op de website of stuur een naar Wat houdt de Registratie in? Aan het eind van de Opleiding Stiefplan-Coach wordt een certificaat uitgereikt. Deelnemers die de OSC hebben afgerond worden geregistreerd op Deze registratie bevat een link naar de website van de betreffende professional. Door deze registratie kunnen ouders die op zoek zijn naar begeleiding voor hun samengestelde gezin direct zien wat de achtergrond c.q. opleiding en expertise is van de betreffende professional. De Stiefplan-Coach ontvangt digitaal een logo als keurmerk. Dit logo kan op de eigen website geplaatst worden en bevat een link naar stiefplan.nl. Door dit logo zien ouders in een oogopslag dat de betreffende professional gespecialiseerd is in begeleiding van nieuwe gezinnen en waar de opleiding gevolgd is. 3

4 De Opleiding Stiefplan-Coach is geaccrediteerd door het NMI en geeft recht op 19 PE punten. Ieder jaar kan de registratie na het volgen van een Terugkomdag gecontinueerd worden. Welke toelatingseisen gelden voor de Opleiding Stiefplan-Coach? De Masterclass (deel 1/3) is vrij toegankelijk. Aan deze dag zijn geen voorwaarden verbonden. Na het volgen van de Masterclass kan de Verdiepingsdag en Praktijkdag gevolgd worden. De 3 dagen samen vormen de OSC. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Minimaal afgeronde HBO opleiding gericht op hulpverlening als: pedagogiek, SPH, maatschappelijk werk, mediation opleiding etc. Minimaal twee jaar ervaring in het begeleiden van ouders, kinderen en/of gezinnen. Voor deelname aan de gehele Opleiding Stiefplan-Coach dient men na aanmelding het C.V. en een motivatie te sturen naar Door wie is het Stiefplan ontwikkeld? Corrie Haverkort, filosoof, gespecialiseerd in de ethiek van het samengestelde gezin. Marlijn Kooistra, pedagoog en werkzaam in eigen praktijk voor samengestelde gezinnen. Het Stiefplan is van juridisch advies voorzien door Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat en mediator. Hun insteek is om het Stiefplan preventief in te zetten ter voorkoming van het hoge aantal tweede echtscheidingen en om kinderen uit nieuwe gezinnen een beter gezinsklimaat te bieden. Het Stiefplan is opgenomen in het boek: Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools voor het samengestelde gezin. zie: Welke literatuur wordt tijdens de Opleiding Stiefplan-Coach gebruikt? 1. Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin, stiefplan, tips en tools. Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier, Aleide Hendrikse-Voogt. Uitg. Pica, 2012 Dit boek is bij de prijs van de Masterclass inbegrepen. 2. Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding Corrie Haverkort en Ed Spruijt. Uitg. Lannoo-Campus, 2012 Dit boek is vanaf mei 2012 bij de prijs van de OSC inbegrepen. 3. Werkboek Het werkboek wordt uitgereikt tijdens de Opleiding en is bij de prijs van de OSC inbegrepen. 4

5 Welke onderwerpen of perspectieven komen in de OSC aan bod? Pedagogisch perspectief: Een samengesteld gezin heeft eigen specifieke kenmerken. De verschillende kenmerken worden benoemd en uitgewerkt naar valkuilen en mogelijkheden. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende opvoedstijlen en de wijze van het samenvoegen van verschillende gezinsculturen. Juridisch perspectief: Bij de vorming van een samengesteld gezin worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dit heeft in de meeste gevallen consequenties voor het eerder gemaakte ouderschapsplan. Wanneer de nieuwe afspraken de eerdere afspraken onder druk zetten geeft dit veel spanning in het nieuwe gezin. Het is van belang om de juridische grenzen en mogelijkheden te kennen om als Stiefplan-Coach op dit gebied een signalerende functie te kunnen vervullen.. Ethisch perspectief: Als het Stiefplan wordt ingevuld moeten ouder en stiefouder over tal van zaken een beslissing nemen. De leidende vraag is steeds opnieuw: Wat is de juiste keuze? Wanneer doe je het goed? Daarbij gaat het om vragen als: Wat is de betekenis van erkenning met name in een nieuw gezin? En waarom verdraagt juist een samengesteld gezin verschillen en onrechtvaardige beslissingen zo moeilijk? Bij dit alles gaat het om het vinden en uitspreken van grondwaarden. Hoe kom je deze op het spoor en hoe leidend zijn zij? In dit proces is ook de bril van de professional van belang. Praktische oefening: In kleine groepen wordt geoefend om ouders te begeleiden bij het vinden van passende antwoorden op de vragen die in het Stiefplan genoemd staan. Deze vragen zijn bedoeld als leidraad en inspiratie om samen met ouders tot heldere en functionele afspraken te komen. Door het oefenen met het Stiefplan kan de professional ontdekken hoe zij/hij er op een eigen en persoonlijke wijze mee wil werken. Afgestemd op de eigen achtergrond van de professional. College onderwerpen: A: Toelichting en achtergrond informatie van het Stiefplan B: Kennis van en inzicht in samengestelde gezinnen C: Pedagogische inzichten en opvoedstijlen D: Ethiek van het samengestelde gezin E: Juridische kennis van het samengestelde gezin F: Schoolgaande kinderen en Interventies G: Cijfers en onderzoek G: Uitwerking van Het Stiefplan 5

6 Welke vaardigheden verwerft de Stiefplan-Coach tijdens de OSC? Aan het eind van de opleiding is de Stiefplan-Coach in staat om: Met en voor de nieuwe ouders de zin en betekenis van het Stiefplan te verwoorden Met de nieuwe ouders het eigen samengestelde gezin in beeld te brengen De kenmerken van het betreffende gezin te bespreken en inzichtelijk te maken De specifieke uitdagingen c.q. valkuilen van het betreffende gezin te verwoorden Samen met de ouders de verschillende opvoedstijlen van het nieuwe gezin in kaart te brengen en de wijze waarop dezen het beste samengevoegd kunnen worden De ouders te steunen bij het maken van verschillende afspraken om van hun samengestelde gezin een succes te maken Samen met de ouders te verwoorden waarop de verschillende keuzes die worden gemaakt om van het nieuwe gezin een goed en gelukt gezin te vormen, zijn gebaseerd Samen met de ouders inzicht te verwerven in betekenisgebieden als erkenning, rechtvaardigheid, vrijheid en welzijn specifiek afgestemd op het betreffende gezin Juridische kennis over te dragen die noodzakelijk is bij beslissingen van het nieuwe gezin waarbij het eerder gemaakte ouderschapsplan onder druk kan komen te staan Interventies te benoemen en ouders zinvol en/of noodzakelijk door te verwijzen Het aantal scheidingen, samengestelde gezinnen, vadergezinnen en moedergezinnen te duiden n.a.v. recente onderzoeken. Evenals de gevolgen van scheiding en het vormen van een stiefgezin op schoolprestaties en welzijn Kortom: Als Stiefplan-Coach ben je opgeleid in het werken met Het Stiefplan. Als stiefplan-coach weet je hoe je het plan kunt gebruiken en inzetten als hulpmiddel bij de begeleiding en behandeling van samengestelde gezinnen Als Stiefplan-Coach weet je op de juiste wijze te signaleren en indien noodzakelijk door te verwijzen 6

7 Wie zijn de docenten van de OSC? Corrie Haverkort Filosoof, wijsgerige ethiek, specialisatie: het samengestelde gezin. Voorzitter Nieuw Gezin Nederland, Beeldend kunstenaar Publicaties: Bloedband, familie de werkelijkheid verbeeld, uitgeverij Kontrast 2008 Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, Corrie Haverkort en Ed Spruijt, uitgeverij Lannoo-Campus, 2012 Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Artikelen: Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2005 ieder kwartaal een artikel. uitgegeven door NGN, " Kinderen uit nieuwe gezinnen" uit: Zorg Primair nr. 1, 2013 Dat is niet eerlijk uit: Thuis in twee gezinnen, uitgeverij Lannoo-Campus, 2012 " Over de betekenis van erkenning in het samengestelde gezin" uit: Ouderschap en ouderbegeleiding, nr. 1 jaargang 12, 2009 " Taal en beeld, filosofie en kunst" uit: Filosofie en praktijk, jrg. 28, nr , uitgeverij Damon T: / E: L: Marlijn Kooistra-Popelier Pedagoog Opgeleid in het systeemgericht werken met gezinnen Eigen praktijk Step by Step gespecialiseerd in de begeleiding van samengestelde gezinnen Verzorgt lezingen, trainingen en colleges aan professionals en studenten. Werkzaam binnen een Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie als ouder- en gezinsbehandelaar op een afdeling voor jongeren met een gedragsstoornis 7

8 Publicaties Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Artikelen: Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2011 ieder kwartaal een artikel. uitgegeven door NGN, T: E: W: Aleide Hendrikse-Voogt Advocaat Lid van de vereniging van familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vfas) en NMImediator. Werkzaam bij Voorink Advocaten Zutphen Docent bij de patroonopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten Publicaties Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012 Stoppen als partners, doorgaan als ouders, een echtscheidingsleidraad, Uitgeverij SWP Artikelen: Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2010 ieder kwartaal een artikel. uitgegeven door NGN, E: W: 8

9 Korte info over Masterclass, Verdiepingsdag en Praktijkdag. Masterclass Literatuur: Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools Door het volgen van de Masterclass zijn de deelnemers op de hoogte van het aantal scheidingen en samengestelde gezinnen in Nederland, kan men de kenmerken, valkuilen en oplossingen benoemen, krijgt men zicht op hoe te werken met het Stiefplan* en is een aantal essentiële ethische vragen met betrekking tot samengestelde gezinnen benoemd en onderzocht. De volgende onderdelen komen aan bod: I: Toelichting en achtergrondinformatie van het Stiefplan. Hoe ziet het Stiefplan eruit? Hoe kun je ermee werken? II: Kenmerken van het samengestelde gezin en cijfers uit onderzoek: Een samengesteld gezin heeft specifieke kenmerken. Er worden 7 kenmerken onderscheiden en besproken. Daarnaast worden de valkuilen onderzocht En tips en handvatten benoemd. Cijfers uit onderzoek De laatste onderzoekscijfers m.b.t. scheidingen en stiefgezinnen worden gegeven in relatie tot welzijn van de kinderen. III: Verschillende opvoedstijlen Er worden 4 opvoedstijlen in kaart gebracht Hoe kun je een nieuw gezin begeleiden bij het samenvoegen van verschillende opvoedstijlen? 9

10 IV: De ethiek van het samengestelde gezin Een kritische bezinning over het juiste handelen. Over het verlangen naar een nieuw gelukt gezin: plezier, erkenning en inzicht Over de grondslag van keuzes: welzijn, vrijheid of deugdzaamheid. Over het maken van rechtvaardige keuzes V: Praktische oefening met het Stiefplan Doormiddel van korte praktische oefeningen krijgen de deelnemers zicht op de wijze waarop het Stiefplan is opgesteld. VI: Vooruitblik naar de Verdiepingsdag en de Opleiding Stiefplan-Coach en afronding 10

11 Verdiepingsdag Literatuur: - Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools - Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding - Werkboek I: De samenstelling van een nieuw gezin en de toepassing van het Stiefplan Marlijn Kooistra-Popelier Wie behoren tot het samengestelde gezin? Met welke subsystemen heb je te maken? Hoe breng je dit met het samengestelde gezin in beeld zo dat het de ouders nieuwe inzichten biedt? Genogram. Praktijkvoorbeelden hoe het Stiefplan in te zetten bij begeleiding van het samengestelde gezin II: Juridische consequenties bij de vorming van een samengesteld gezin Aleide Hendrikse-Voogt Hoe voorkom je dat het Stiefplan het eerder opgestelde ouderschapsplan niet onder druk zet? Welke juridische kennis is nodig om als Stiefplan-Coach een signalerende functie te kunnen vervullen? III: De ethiek van het samengestelde gezin: een verdieping Over de betekenis van identiteit en erkenning in een nieuw gezin: kunnen, willen en gunnen. Over oordelen en vooroordelen m.b.t. nieuwe gezinnen, de eigen bril van de professional en de ontwikkeling van het gezin door de eeuwen heen IV: Praktisch oefenen met het Stiefplan Rollenspel waarbij de focus ligt op de Stiefplan-Coach en de waarnemers interactief betrokken zijn. De onderwerpen uit het Stiefplan vormen de leidraad voor het rollenspel V: Opdracht voor de Praktijkdag Er worden 3 opdrachten meegegeven voor de praktijkdag. Deze worden toegelicht tijdens de verdiepingsdag. Praktijkdag Deze dag wordt ingevuld naar aanleiding van de verdiepingsdag. Informatie volgt z.s.m. 11

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding 1. Voorkomen van vechtscheidingen Doel Achtergrond en acties Toegankelijke informatie Op Rijksoverheid.nl en opvoeden.nl komt voor ouders,

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde 3 geheimen om je stiefgezin te redden Marike Smilde 1 Inhoud Leven in een stiefgezin is niet eenvoudig 3 Wie is Marike? 4 Welke problemen wil jij graag oplossen? 6 En wat gebeurt er als je niets doet??

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie