REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)"

Transcriptie

1

2 REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding tot coach gecreëerd die van meet af aan en in elk contact ons weer inspireert. In deze opleiding komen onze eigen visie, kennis en brede ervaring in opleiding, advies en een meer dan 15-jarige bloeiende coachingspraktijk samen. Wij zijn alle drie geïnspireerd om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen en bezield te leven. We hebben werking en werkingsveld als resultaat van onze eigen ontwikkeling, persoonlijke leerproces en jarenlange praktijkervaring. Wij volgden verschillende en gevarieerde opleidingen: onder andere psychologie, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, Phoenix, organisatiekunde, spirituele scholing, systemisch werken en mediation. Wij bieden bedding en veiligheid voor diepgaand zelfonderzoek als basis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, altijd met respect voor persoonlijke grenzen van de deelnemers. Groen en Partners: Nelke Groen-Verlaan en Gerard Groen, oprichters en partners van Groen en Partners; bureau voor samenwerkingsvraagstukken, opleiding, coaching en mediation. Contactgegevens: Loolaan 554, 7315 AG Apeldoorn Tel , fax Energy4Change: Hans Frints, oprichter en eigenaar van Energy4Change; bureau voor organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Contactgegevens: Postbus 3188, 3760 DD Soest Tel

3 WAAROM IS COACHEN NODIG? Organisaties van overheid en bedrijfsleven werken in turbulente tijden. Ontwikkelingen in de samenleving en marktomstandigheden dwingen tot veelvuldige aanpassing en vernieuwing. Toenemende complexiteit maakt het samenwerken over de grenzen van eigen functie of afdeling lastig. Dit vraagt naast het leidinggeven op inhoud steeds meer sturing van processen en mensen. Echter, organisaties zijn steeds lastiger te leiden en te veranderen. Wat maakt het zo lastig? Omdat organisaties complexe systemen zijn. Er komt veel in samen: maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsdoelen en persoonlijke belangen van de mensen die er werken. Mensen en bedrijfsculturen zijn primair geneigd tot continuïteit van het bestaande. Veranderingen ontstaan meestal als gevolg van externe omstandigheden en brengen discontinuïteit met zich mee. En daardoor emoties, vaak zichtbaar in weerstand! Maar tegen de stroom in handhaven van het bestaande, of doorschieten in strakke instrumentele sturing brengt vervlakking, reactief gedrag en materialisme met zich mee. Samengaan belangen van mens en organisatie In organisaties is er een toenemend spanningsveld tussen enerzijds zakelijke doelstellingen en financiële belangen en anderzijds persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Vernieuwen vraagt afscheid nemen van het bekende en overgang naar een onbekende toekomst. Dat vraagt een samengaan van bedrijfsbelang en persoonlijke zingeving. En het kunnen uithouden en hanteren van spanningen tussen wensen, doelen en een weerbarstige praktijk. Competenties en talenten In deze complexe tijden is zekerheid en voorspelbaarheid steeds minder te ontlenen aan de functie en het product. Zekerheid dien je in toenemende mate te ontlenen aan jezelf, je eigen kracht, flexibiliteit en vermogen tot samenwerken, netwerken en omgaan met verschillen in belangen en posities. En bovenal in deze functionele veelheid: je eigen ontwikkelingsweg blijven volgen en trouw zijn aan het wezenlijke in jezelf. Veel mensen in organisaties vinden dit lastig of komen in de knel. In dit spanningsveld is coaching zielsbroodnodig

4 WAAROM IS DEZE OPLEIDING IN COACHING NODIG? Wij coachen inmiddels 15 jaren onafgebroken en de vraag om coaching neemt alsmaar toe. Naast een steeds groter beroep op ons als externe coach, vragen leidinggevenden en HR-medewerkers in organisaties steeds vaker aan ons om hen op te leiden tot interne coach. Coachingsvragen in organisaties zijn bijvoorbeeld: grenzen stellen en handhaven ook als de druk toeneemt aanspreken en confronteren met behoud van de relatie effectief hanteren van stress, werkdruk en spanning bijsturen van mensen die het samenwerken verstoren en resultaten vertragen mensen helpen aanpakken wat onvermijdelijk en pijnlijk is praktiseren van nieuwe rollen en rolgedrag die deel uitmaken van de functie verhelderen van de context, de visie en de strategie waarbinnen men werkt hanteren van gedrag dat voortkomt uit: projectie, overdracht en inhaken Meestal is het onvermogen in bovenstaande opgaven een uiting van reactief gedrag dat resultaat is van de eigen socialisatie. De onderliggende oorzaken voor dat gedrag zijn bij de betrokkene niet bewust bekend. Om de vraagsteller te leren hier effectief mee om te gaan, maken wij in de coaching de onderliggende oorzaken van dat gedrag bewust, helpen de vraagsteller dit een plek te geven en niet langer leidend te laten zijn in het hier en nu. Zowel voor de leidinggevende als voor de coach is het van belang om niet afgeleide te worden van reactief gedrag van de ander. Om als leidinggevende, HR-manager of consulent, projectleider of organisatieadviseur vanuit deze visie intern te leren coachen op bovengenoemde gedragsaspecten, bieden wij een opleiding aan waarin jij je eigen persoonlijke werking als coach en eigen stijl van coachen ontwikkelt. Wij doen dit vanuit onze kennis en jarenlange ervaring in een bloeiende coachingspraktijk. Deze verworvenheid van onze werking voor mens en wereld is in belangrijke mate het resultaat van de eigen persoonlijke ontwikkeling en scholing en vooral bezieling. We doen dit werk gewoonweg omdat we dit van binnenuit moeten doen! - 3 -

5 WAT IS HET DOEL VAN DE OPLEIDING? Het doel van de opleiding is om deelnemers zo te scholen in coaching, dat ze vanuit hun eigen bezieling en werking mensen helpen hun stijl van samenwerken te verbeteren en geïnspireerd te werken. En om mensen te begeleiden bij lastige veranderingen en bij kleine en grote overgangen. Er kan niet meer uit je komen aan werking voor je medemens dan er in potentie in je zit en door jou heen aangereikt kan worden. Kennis van de mens en instrumentele vaardigheden die je in onze opleiding aangereikt krijgt, werken pas als die een congruent geheel vormen met wie jij in wezen bent. Van ik-belang naar instrumentschap. Al ziet dat er wellicht in organisaties niet altijd zo uit: er is wel degelijk nut en noodzaak en dat is allemaal onderdeel van een onbenoembaar groter geheel. En jij kunt daarin een bijdrage leveren als dat van binnenuit een aandrang is, zonder doel of van te voren gecalculeerd resultaat. Je leert aan de hand van je persoonlijke materiaal, vorming, eigenheid, beperkingen, hoe jij kleine en grote overgangen en breuklijnen in je leven hebt doorstaan en doorleefd en wat dat je heeft gebracht en wijzer gemaakt. Levenswijsheid begint bij zelfkennis! Na afloop van de opleiding ben je in staat een coachrelatie op te bouwen en te onderhouden en met mensen te werken aan vraagstukken waarin de persoonlijke effectiviteit als mens en in zijn en haar functie-uitoefening centraal staat. De kunst van het coachen zoals wij dat doen, is het ontbloten van de oorzakelijke pit die ten grondslag ligt aan de coachingsvraag. Op basis van deze diagnose leer je de coachrelatie zo vorm te geven dat je cliënt zelfsturend wordt in het omzetten van reactief gedrag tot pro-actief en effectief handelen. Dat vraagt om het vrijmaken en ontwikkelen van zijn of haar eigenheid en kernkwaliteiten. Steeds gaat het over het toepassen en oefenen in de praktijk voor je cliënt en bovenal voor jezelf. De basis voor deze diepgang leer je al te leggen in het eerste gesprek. De kunst van het coachen die wij overdragen is: vrij worden van reactiviteit. Dat betekent dat je niet simpelweg de afgeleide bent van je patronen en die van een ander. Maar dat je authentiek en congruent jezelf bent. En waar je dat nog niet bent, leer je jezelf terugbrengen in de open en ontvankelijke staat van aandacht en contact. Zo heb je werking in de dagelijkse praktijk van mensen binnen (en buiten) hun organisaties

6 WAT KENMERKT ONZE OPLEIDING? Ons uitgangspunt is dat het professionaliseren van je eigen persoonlijke stijl en werking als coach (van binnen naar buiten) centraal staat. Je kunt pas iemand helpen als er een basis is van een echt en persoonlijk contact. Dat leer je niet met een blauwdrukaanpak en een standaard instrumentarium van vaardigheden en technieken. Je bent in eerste instantie zelf je eigen instrument. Natuurlijk maken we in de opleiding ook gebruik van methoden, technieken en vaardigheden. Onder andere door het aanreiken van kennis en inzichten over het proces van coaching, over de psychologische ontwikkeling van mensen en interventietechnieken. Echter, alles wat we aanbieden wordt door jou persoonlijk verwerkt. En in dit proces van het je eigen maken het toepassen, ervaren en doorleven - ontwikkel jij je eigen instrumentschap. Je ontwikkelt je authenticiteit als coach. Zo wordt je een coach zoals er geen tweede op de wereld rondloopt. Je coaching is ontspannen en heeft werking in de dagelijkse praktijk van mensen in hun organisatie. VOOR WIE IS DE OPLEIDING BEDOELD? Je bent welkom in onze opleiding als je leiding geeft of een belangrijk deel van je werk eruit bestaat om het ontwikkelingsproces van andere mensen in je organisatie te ondersteunen. En als je van binnenuit het verlangen voelt om te leren coachen met inzet van heel je hebben en houwen, met eenvoud en diepgang, en altijd gericht op praktische toepasbaarheid. Je werkt bijvoorbeeld in een functie als leidinggevende, organisatieadviseur, trainer, projectmanager, (interne) coach of HR-adviseur. Je hebt een HBO+ werk en denkniveau. Je hebt al een of meer trainingen in persoonlijke ontwikkeling gevolgd en bent daardoor in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback. Een ander voorwaarde is dat je beschikt over de mogelijkheid om in je eigen werksituatie mensen te coachen. Wij verwachten van deelnemers dat zij tijdens de opleiding tenminste twee coachrelaties onderhouden, waarin ze het geleerde kunnen toepassen, en dat zij bereid en in staat zijn eigen praktijksituaties in te brengen en de eigen werkwijze daarin te onderzoeken

7 In Reviresce is je eigen persoonlijke ontwikkeling de basis voor het leren toepassen van professionele inzichten en vaardigheden. Dat maakt onze opleiding niet geschikt voor mensen die primair instrumenteel gericht zijn. WAT IS ONZE VISIE OP COACHING? Het belangrijkste inzicht is dat je als mens alles in huis hebt: persoonlijke kwaliteiten om effectief te zijn. Maar ook beperkingen die, wanneer je ze onderkent en er verantwoordelijkheid voor neemt, je kracht geven en je vrij maken. Om pijnlijke ervaringen te vermijden, heeft eenieder tijdens de socialisatie van klein tot groot mens haar of zijn gedrag aangepast, juist op het meest eigene en waar het persoonlijke gevoeligheden betreft. Dat is zichtbaar daar waar men als volwassene in de samenwerking met anderen reactief en niet autonoom handelt. En direct onder dat gedrag waarin de vraagsteller zich beperkt voelt of mee worstelt, sluimeren eigenheid en oorspronkelijke kwaliteiten. In de coaching helpen we de persoon met een coachingsvraag om allereerst die oorspronkelijke en meest eigene kwaliteiten te herontdekken en vervolgens toe te eigenen. Praktische toepassing komt aan bod om daar waar het lastig en spannend is in het samenwerken, je afhankelijke of reactieve gedrag los te laten en vanuit je persoonlijke keuzes en inzichten te handelen. Centraal in onze coaching - en daarmee ook in datgene wat we in de opleiding aanbieden - staat het ontbloten van de pit die ten grondslag ligt aan de coachingsvraag. Daarom besteden we aandacht aan het effect van eigen gedrag en stijl van leidinggeven op anderen, worden onderliggende zelfbeelden, normen en waarden uitgediept en komen levensvragen en zingevingvragen aan de orde. Zowel karaktereigenschappen en blinde vlekken voor het eigen gedrag als onbewuste patronen en gewoonten worden inzichtelijk gemaakt. Latent aanwezige persoonlijke kwaliteiten brengen wij concreet en toepasbaar in beeld. Wij helpen vervolgens deze kwaliteiten op een constructieve wijze in te zetten in het werk. Belangrijk vinden wij het ontwikkelen van gevoel voor eigenwaarde, zelfvertrouwen en welbevinden in werk en andere levensgebieden

8 DE OPLEIDING Wat kenmerkt onze werkwijze? Onze opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat de opleiding praktijkgericht is en dat je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor zijn van je leerproces. Persoonlijke ontmoeting en precieze aandacht voor detail en grote lijn in jouw ontwikkeling, kenmerken onze werkwijze. Al die aandacht is nodig omdat je tijdens de opleiding een ontwikkelingssprong zult doormaken. Er komt pas ruimte voor echt nieuwe expressie als je eerst oude versleten vormen loslaat, zonder te weten wat daarvoor in de plaats komt. Zo wordt je coach op het levenspad van anderen. Tijdens de trainingsblokken wordt gewerkt in kleine groepen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Met behulp van gevarieerde werkvormen en oefensituaties die worden toegepast op je eigen werkpraktijk, wordt je steeds uitgenodigd een volgende stap te zetten. Je leert van de trainers en net zo goed van je collega-deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met intervisiegroepen, waarin de deelnemers met elkaar het geleerde en de achterliggende inzichten toepassen. Je legt elkaar uitdagingen, vragen, puzzels, moeilijke situaties etc. voor en ondersteunt elkaar daarin vanuit je rol als coach. Steeds is er een gecoachte met een vraag, een coach die ondersteunt en observatoren die feedback geven. Deze groepen komen minimaal één keer per maand bij elkaar. Iedere intervisiegroep heeft gedurende de opleiding een supervisiebijeenkomst met een van de trainers. Deze groepssupervisie richt zich op het bevorderen van het leerklimaat in de intervisiegroep en op persoonlijke verdieping dan wel verheldering van de ontwikkelvragen van ieder van de deelnemers. Ten slotte ben je voortdurend zelf aan het coachen en onderhoud je minimaal twee echte coachrelaties met verschillende mensen waarin je het geleerde kunt toepassen. De vragen die je hebt over deze relaties, je benadering en aanpak van vragen van de mensen die bij jou in coaching zijn, je dilemma s etc. zijn ingangsmateriaal voor de blokken, de intervisie en de supervisie

9 Inhoud In de opleiding wordt op een geheel eigen manier thematisch gewerkt. Dat betekent dat tijdens de trainingsblokken steeds een specifieke fase uit de coaching en/of een aantal belangrijke thema s centraal staan. Daarbij werk je gedurende de opleiding in verschillende settings continue aan: het ontwikkelen van je eigen instrumentschap; het verbeteren van je coachvaardigheden; het vergroten van je kennis over het coachproces en de psychologie van mensen. Belangrijke psychologische stromingen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn: Karakterstructuren (Reich en Lowen), Transactionele Analyse (Berne) en Ontwikkelingspsychologie (Erikson). Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen en/of de interactie tussen mensen. Daarnaast wordt gewerkt met principes en werkvormen uit andere scholen, zoals Gestalt, N.L.P., ITIP en Systemisch werken. Toetsing Aan het einde van de opleiding (in het laatste trainingsblok) vindt een professionele toetsing plaats. Bovendien krijgt iedere deelnemer richtinggevende feedback. Tijdsbeslag De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst van drie dagen (acht dagdelen) en daarna volgen zes blokken van twee dagen (vijf dagdelen). Deze vormen samen een geïntegreerd en afgerond geheel. Het totale programma duurt ongeveer een jaar. Tijdens de trainingsblokken is de ontvangst op de eerste dag vanaf 9.00 uur en starten we met het programma om 9.30 uur. De laatste dag van ieder blok sluiten we om uur af. In totaal omvat de opleiding: één driedaagse startbijeenkomst (acht dagdelen) zes tweedaagse bijeenkomsten (30 dagdelen) zes intervisiebijeenkomsten (zes dagdelen, tussen de blokken door, te organiseren door de deelnemers zelf) - 8 -

10 tijd voor voorbereiding op de blokken (voorbereidende opgaven en het bestuderen van literatuur). In totaal 38 dagdelen opleiding met begeleiding van de drie trainers. Locatie en data groep 5 De opleiding wordt gegeven in Conferentiecentrum Landgoed Holthurnschehof te Berg en Dal op de volgende data: Blok 1: 28, 29 en 30 november 2007 Blok 2: 24 en 25 januari 2008 Blok 3: 20 en 21 maart 2008 Blok 4: 8 en 9 mei 2008 Blok 5: 26 en 27 juni 2008 Blok 6: 4 en 5 september 2008 Blok 7: 30 en 31 oktober Groepsomvang We werken met een deelnemersgroep van maximaal 18 deelnemers. De hoge kwaliteit van de opleiding wordt mede bepaald door de verhouding tussen het aantal deelnemers en docenten. De trainingsblokken worden verzorgd door alledrie in de brochure genoemde trainers van Reviresce. Inschrijving en toelating Je kunt je inschrijven door het aanmeldingsformulier naar een van de op het voorblad vermelde adressen te sturen of faxen of te mailen naar: Bellen kan uiteraard ook. Na je aanmelding zal contact met je worden opgenomen voor een intakegesprek met één van de trainers. In het intakegesprek kun je specifieke vragen en leerwensen aan de orde stellen. Wij zien het intakegesprek als een persoonlijk doelstellend gesprek waarin ook wordt ingegaan op je achtergrond en motivatie om deel te nemen aan de leergang. Op basis van dit gesprek beslissen we of je wordt toegelaten. Investering voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 200 voor literatuur voor verblijfskosten (inclusief BTW)

11 INHOUD VAN DE OPLEIDINGSBLOKKEN Blok 1: Ken je zelf De startbijeenkomst vormt een intensieve kennismaking en is er op gericht je motivatie, kwaliteiten, potentie en beperkingen als beginnend coach in beeld te krijgen. Om in een coachingsrelatie met anderen te kunnen onderscheiden wat van jou is en wat bij de ander hoort, is zicht op de eigen geschiedenis noodzakelijk. Wat breng jij mee aan persoonlijke bagage? Vanuit welke toonzetting en attitude coach je? Welke normen en waarden heb je ontwikkeld over onderwerpen als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, helpen, slachtofferschap, redden, gedupeerd zijn? Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: motivatie om te gaan coachen jouw visie over coachen en het profiel van een coach normen en waarden over reactief en creërend leven hoe ben jij lijdend en leidend in je leven congruent en incongruent gedrag zelfonderzoek en bewustwording van eigen socialisatie, normen en waarden contact maken en houden met jezelf en de ander als basis van coaching helpen: mogelijkheden tot veranderen en beperkingen vorming van intervisiegroepen. Blok 2: Ik en mezelf, de ander en ik In het tweede blok staan de aanvang van coaching en het intakegesprek centraal evenals hoe je in de coaching continu te maken krijgt met weerstand en verlangen. De relationele en inhoudelijke context van de coaching diepen we als volgt uit: het eerste contact: alles is informatie rapport opbouwen en verbreken verdiepen en uitdiepen van de hulpvraag diagnose in het intakegesprek macht, overdracht en tegenoverdracht reddersdriehoek stroom en weerstand, onze eerste en tweede natuur egovorming, beelden en maskergedrag vicieuze cirkel van het beeld oefenen aan de hand van casuïstiek

12 Blok 3: Vrij worden van reactief gedrag en negativiteit In dit blok maken we een verdiepingsslag en leer je als coach door te dringen tot de pit van de hulpvraag. Duidelijk maken van dieperliggende oorzaken, vorming van de karakterstructuren en daarmee samenhangende bewuste en onbewuste gedragspatronen, geeft een breder inzicht en tegelijkertijd handvatten tot verandering. We staan uitgebreid stil bij onder andere: psychologische ontwikkeling kwaliteiten, vervormingen en potenties karakterstructuren familiethematiek socialisatie thuis en in het werk taal, communicatie en interactie. Blok 4: Vervolg van blok 3 en supervisie In dit blok wordt de thematiek van vrij worden van reactief gedrag behandeld vanuit de Transactionele Analyse; Script, scriptmatig gedrag en vrij worden van reactieve patronen. De tweede dag staat in het teken van supervisie. De docenten begeleiden ieder een intervisiegroep en geven supervisie op de kwaliteit en inhoud van de intervisie. Tevens is in deze bijeenkomst ruimte voor intervisievragen en vragen over je coachings. Blok 5: Beweging creëren, stagnatie en veranderen Het onderkennen van stagnatie en creëren van beweging. Vrij blijven van het appèl dat er in stagnatie op je wordt gedaan. Ken jij je eigen beweging en vormen van stagnatie en je eigen vermogen om jezelf weer vlot te trekken? We gaan dit blok uitgebreid oefenen in de kunst van het interveniëren, op de juiste tijd in de goede maat en zo diep als je kunt! We besteden aandacht aan: onderkennen van stagnatie continuïteit en discontinuïteit levenscrises gesprekstechnieken interventiemethoden toepassing op de volgende vier niveaus: zingeving, mentaal, gevoel en fysiek. Blok 6: Complexe hulpvragen en grenzen in je coaching We verkennen in dit blok complexe hulpvragen die voortvloeien uit crises en grote overgangen in het leven. Soms stuit je hierbij op hulpvragen die jouw professionele breedte en therapeutische deskundigheid overstijgen

13 Het is belangrijk om dit tijdig te onderkennen en de grenzen van jouw mogelijkheden niet te overschrijden. Verwijzen naar de juiste specialist is dan aan de orde. We gaan in op: levensfasen fasen in het verwerken van discontinuïteit en verlies omgaan met beperking, verlies, loslaten en dood ook komen bovenstaande thema s concreet aan de orde in het kwijtraken van een functie, materieel verlies en gezichts- en statusverlies fysiek en psychisch lijden zoals ziekten en handicaps bij jezelf, bij je coachingsklant, bij een geliefde of in de werksituatie depressie langdurige stress en burnout conflicten en ongewenste intimiteiten grenzen van de coaching en verwijzing. Blok 7: Afronding, integratie en oogsten Dit blok staat in het teken van de laatste fase van een coachingsrelatie: afronden, afhechten, borgen en beëindigen. Tevens ligt aan het einde van de opleiding de focus op integratie van het geleerde, van theorie in de praktijk en op afronding. Contactoefeningen over loslaten en beëindigen: hechten en onthechten levensovergangen en vernieuwingen professionele toetsing afronding, dan wel doorstart van de intervisiegroepen voortgaande persoonlijke ontwikkeling. Literatuursuggesties In de opleiding wordt gewerkt met een syllabus op basis van zelf ontwikkeld materiaal. Voor verdere verdieping en naslag zijn hieronder enkele literatuursuggesties opgenomen: Over Luisteren gesproken, Ten Klooster e.a. Kwaliteiten, Peter Gerrickens De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey Als je wereld instort, adviezen voor moeilijke tijden, Pema Chödrön De grote sprong, Hanneke en Hans Korteweg en Jaap Voigt Nog vele jaren, Hans Korteweg Bezieling en kwaliteit in organisaties, Ir Daniel D. Ofman Nestgeuren, Piet Weisfelt

14 DE TRAINERS Gerard Groen Samenwerking begint bij benieuwdheid naar de ander en de bereidheid om jezelf dienstbaar te maken aan een gezamenlijk belang Vanaf 1987 werk ik als organisatieadviseur, trainer, coach en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Toepassen van het geleerde in de praktijk staat in mijn werk voorop. Handelen brengt veranderen. Als adviseur ontwerp ik de aanpak van cultuurverandering en begeleid ik de uitvoering. Veelvuldig coach ik managementteams en word ik gevraagd voor het oplossen van belemmeringen in de samenwerking of bij conflicten in teams en organisaties. Ik ondersteun mensen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en (persoonlijk) leiderschap. Belangrijk daarbij vind ik het leren kennen van de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Ik houd van echt contact en de humor daarin, van zeggen waar het op staat, zonder omhaal van woorden. Nelke Groen-Verlaan Aandacht voor jezelf vraagt meer dan een vluchtig moment. Je eigen gevoel en intuïtie serieus nemen levert vaak meer op dan het najagen van prestaties Vanaf 1988 werk ik als trainer, coach en organisatieadviseur en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Ik coach en train mensen bij het ontwikkelen van hun eigenheid en bij het loslaten van belemmeringen in het persoonlijk functioneren. Ik help mensen de plek in te nemen die hen toekomt. Dat betekent werken aan het vrij worden van belemmerende gedachten en denkbeelden. Ruimte maken voor en in contact komen met bezieling en de zin van het bestaan helpt mensen hun weg te vinden in hun werk en hun leven. Ik werk met rust, aandacht en humor. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door duidelijkheid, mildheid en stevige confrontatie. Ik bied een veilig leerklimaat. Hans Frints Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt. En breng dat dan in de wereld Sinds 1995 werk ik als organisatieadviseur, trainer en coach. In mijn coaching maak ik verbinding tussen het zakelijke en professionele belang en persoonlijke groei. Ik help mensen in contact te komen met hun bezieling, verlangen en eigenheid. En met het bewust worden en loslaten van patronen die persoonlijke effectiviteit en werkplezier in de weg staan. In mijn ontmoeting met mensen word ik keer op keer weer geraakt door de kracht die mensen in zich hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ik werk vanuit rust en reflectie, geef feedback over wat ik bij je zie, zowel verbaal als non-verbaal, prikkel en daag je steeds uit net even anders te kijken en er meer uit te halen

15 AANMELDINGSFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voornamen. Geboorteplaats.. Huisadres. PC+plaats Evt. titels Roepnaam Geboortedatum Telefoon Mobiel ZAKELIJKE GEGEVENS Organisatie Adres PC+plaats Telefoon Fax INVESTERING 4500 voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 200 voor literatuur 1900 voor verblijfskosten (inclusief BTW) BETALING VAN DE KOSTEN VAN DEELNAME ZAL GESCHIEDEN DOOR o o De deelnemer (facturen worden gestuurd naar uw persoonlijk adres) Een andere instantie die zich door mede-ondertekening verplicht de kosten te betalen: Naam Organisatie Contactpersoon M/V Functie Adres PC + Plaats Ondergetekende schrijft zich in voor deelname aan Reviresce, opleiding tot coach, en gaat akkoord met de voorwaarden voor betaling, zoals bovenstaand vermeld. Handtekening deelnemer Handtekening betalende instantie Datum Datum BETALINGSVOORWAARDEN 1. Indien een deelnemer die tot de opleiding is toegelaten zich terugtrekt, kan deze plaats worden ingenomen door iemand anders uit dezelfde organisatie. Ook indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. 2. De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is REVIRESCE bevoegd de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2018 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap

Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Coachen met ziel en zakelijkheid 1 Coachend leiderschap Versterk je leiderschap als manager door doelgericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling Vergroot je coachingsvaardigheden

Nadere informatie

Opleiding Dieptecoaching

Opleiding Dieptecoaching Opleiding Dieptecoaching Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling

Nadere informatie

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan

Secure Base Loopbaanbegeleiding. Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan Secure Base Loopbaanbegeleiding Professioneel begeleiden bij transitie in de loopbaan 2017 Inhoud Werk je als professional op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of HR? Begeleid en adviseer

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie Deze erkende opleiding combineert drie doeltreffende en bekende

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander

Eéndaagse training. Het Moedige Gesprek. in gesprek met jezelf en de ander Eéndaagse training Het Moedige Gesprek in gesprek met jezelf en de ander De LTC training 'Het Moedige Gesprek' is een verdiepende training in het gesprek met jezelf en de ander. Een niveau verder in aanspreken,

Nadere informatie

een nieuwe loopbaanstap

een nieuwe loopbaanstap een nieuwe loopbaanstap Veranderen en vorm geven in verbinding met jezelf! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle Van je hoofd naar je hart 'Je moet meer leren vertrouwen op je eigen ervaringen en waarnemingen

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Secure Base Docentschap

Secure Base Docentschap Je effectief verbinden met jezelf en anderen Najaar 2017 Dominicanenklooster Huissen Onderwijs is de beweging van de duisternis naar het licht (Allan Bloom) Inhoud Het (professionele) leven van (startende)

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Interventies om voorbij stagnatie te komen. Je bent coach en je hebt met allerlei loopbaanvragen te maken. Je bent HRM-er en je werkt met loopbaanvragen van

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leer verdiepend trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen

Leer verdiepend trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Vervolgopleiding Coachend trainen Post-HBO opleiding tot trainer persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Leer verdiepend trainen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

De training Vechtkunst Play with Power

De training Vechtkunst Play with Power De training Vechtkunst Play with Power Wat houdt deze training concreet in? In de training Vechtkunst Play with Power onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Je gaat na zorgvuldige

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach

Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach Coachen met ziel en zakelijkheid 3a Opleiding Dieptecoach Leer 4 verdiepende coachingsmethodieken: Gestalt, Transactionele Analyse, Familieopstellingen, Voice Dialogue Volg een opleiding voor coaches,

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past?

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie (5 dagen) In veel functies en ook in je privéleven staat

Nadere informatie

Leerroute Professioneel Dieptecoach Begeleiden van diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen

Leerroute Professioneel Dieptecoach Begeleiden van diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen Leerroute Professioneel Dieptecoach Begeleiden van diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen Wilt u diepgaande persoonlijke veranderingsprocessen leren begeleiden? Zoekt u concrete handvatten en methodieken

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Het vermogen los te komen van het denkbeeld dat gedachten een realiteit zijn, is uit het oogpunt van spirituele groei van zeer grote waarde. Inzicht in Wie ben

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een gedegen en gevarieerd loopbaanontwikkelingstraject?

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Integraal Waarnemen voor Young Professionals

Integraal Waarnemen voor Young Professionals Integraal Waarnemen voor Young Professionals Doel Deze leergang is voor young professionals (midden twintig, midden dertig) die vol in het leven staan en tegelijkertijd merken dat er iets mist of gewenst

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES Javastraat 106 A t +31 (0)20 616 29 32 1094 HN Amsterdam m +31 (0)626 010 546 info@thesparringpartners.nl www.thesparringpartners.nl DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem 2016-2017 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders kunnen hebben. en dan was ik van

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie