REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)"

Transcriptie

1

2 REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding tot coach gecreëerd die van meet af aan en in elk contact ons weer inspireert. In deze opleiding komen onze eigen visie, kennis en brede ervaring in opleiding, advies en een meer dan 15-jarige bloeiende coachingspraktijk samen. Wij zijn alle drie geïnspireerd om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen en bezield te leven. We hebben werking en werkingsveld als resultaat van onze eigen ontwikkeling, persoonlijke leerproces en jarenlange praktijkervaring. Wij volgden verschillende en gevarieerde opleidingen: onder andere psychologie, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie, Phoenix, organisatiekunde, spirituele scholing, systemisch werken en mediation. Wij bieden bedding en veiligheid voor diepgaand zelfonderzoek als basis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, altijd met respect voor persoonlijke grenzen van de deelnemers. Groen en Partners: Nelke Groen-Verlaan en Gerard Groen, oprichters en partners van Groen en Partners; bureau voor samenwerkingsvraagstukken, opleiding, coaching en mediation. Contactgegevens: Loolaan 554, 7315 AG Apeldoorn Tel , fax Energy4Change: Hans Frints, oprichter en eigenaar van Energy4Change; bureau voor organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Contactgegevens: Postbus 3188, 3760 DD Soest Tel

3 WAAROM IS COACHEN NODIG? Organisaties van overheid en bedrijfsleven werken in turbulente tijden. Ontwikkelingen in de samenleving en marktomstandigheden dwingen tot veelvuldige aanpassing en vernieuwing. Toenemende complexiteit maakt het samenwerken over de grenzen van eigen functie of afdeling lastig. Dit vraagt naast het leidinggeven op inhoud steeds meer sturing van processen en mensen. Echter, organisaties zijn steeds lastiger te leiden en te veranderen. Wat maakt het zo lastig? Omdat organisaties complexe systemen zijn. Er komt veel in samen: maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsdoelen en persoonlijke belangen van de mensen die er werken. Mensen en bedrijfsculturen zijn primair geneigd tot continuïteit van het bestaande. Veranderingen ontstaan meestal als gevolg van externe omstandigheden en brengen discontinuïteit met zich mee. En daardoor emoties, vaak zichtbaar in weerstand! Maar tegen de stroom in handhaven van het bestaande, of doorschieten in strakke instrumentele sturing brengt vervlakking, reactief gedrag en materialisme met zich mee. Samengaan belangen van mens en organisatie In organisaties is er een toenemend spanningsveld tussen enerzijds zakelijke doelstellingen en financiële belangen en anderzijds persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Vernieuwen vraagt afscheid nemen van het bekende en overgang naar een onbekende toekomst. Dat vraagt een samengaan van bedrijfsbelang en persoonlijke zingeving. En het kunnen uithouden en hanteren van spanningen tussen wensen, doelen en een weerbarstige praktijk. Competenties en talenten In deze complexe tijden is zekerheid en voorspelbaarheid steeds minder te ontlenen aan de functie en het product. Zekerheid dien je in toenemende mate te ontlenen aan jezelf, je eigen kracht, flexibiliteit en vermogen tot samenwerken, netwerken en omgaan met verschillen in belangen en posities. En bovenal in deze functionele veelheid: je eigen ontwikkelingsweg blijven volgen en trouw zijn aan het wezenlijke in jezelf. Veel mensen in organisaties vinden dit lastig of komen in de knel. In dit spanningsveld is coaching zielsbroodnodig

4 WAAROM IS DEZE OPLEIDING IN COACHING NODIG? Wij coachen inmiddels 15 jaren onafgebroken en de vraag om coaching neemt alsmaar toe. Naast een steeds groter beroep op ons als externe coach, vragen leidinggevenden en HR-medewerkers in organisaties steeds vaker aan ons om hen op te leiden tot interne coach. Coachingsvragen in organisaties zijn bijvoorbeeld: grenzen stellen en handhaven ook als de druk toeneemt aanspreken en confronteren met behoud van de relatie effectief hanteren van stress, werkdruk en spanning bijsturen van mensen die het samenwerken verstoren en resultaten vertragen mensen helpen aanpakken wat onvermijdelijk en pijnlijk is praktiseren van nieuwe rollen en rolgedrag die deel uitmaken van de functie verhelderen van de context, de visie en de strategie waarbinnen men werkt hanteren van gedrag dat voortkomt uit: projectie, overdracht en inhaken Meestal is het onvermogen in bovenstaande opgaven een uiting van reactief gedrag dat resultaat is van de eigen socialisatie. De onderliggende oorzaken voor dat gedrag zijn bij de betrokkene niet bewust bekend. Om de vraagsteller te leren hier effectief mee om te gaan, maken wij in de coaching de onderliggende oorzaken van dat gedrag bewust, helpen de vraagsteller dit een plek te geven en niet langer leidend te laten zijn in het hier en nu. Zowel voor de leidinggevende als voor de coach is het van belang om niet afgeleide te worden van reactief gedrag van de ander. Om als leidinggevende, HR-manager of consulent, projectleider of organisatieadviseur vanuit deze visie intern te leren coachen op bovengenoemde gedragsaspecten, bieden wij een opleiding aan waarin jij je eigen persoonlijke werking als coach en eigen stijl van coachen ontwikkelt. Wij doen dit vanuit onze kennis en jarenlange ervaring in een bloeiende coachingspraktijk. Deze verworvenheid van onze werking voor mens en wereld is in belangrijke mate het resultaat van de eigen persoonlijke ontwikkeling en scholing en vooral bezieling. We doen dit werk gewoonweg omdat we dit van binnenuit moeten doen! - 3 -

5 WAT IS HET DOEL VAN DE OPLEIDING? Het doel van de opleiding is om deelnemers zo te scholen in coaching, dat ze vanuit hun eigen bezieling en werking mensen helpen hun stijl van samenwerken te verbeteren en geïnspireerd te werken. En om mensen te begeleiden bij lastige veranderingen en bij kleine en grote overgangen. Er kan niet meer uit je komen aan werking voor je medemens dan er in potentie in je zit en door jou heen aangereikt kan worden. Kennis van de mens en instrumentele vaardigheden die je in onze opleiding aangereikt krijgt, werken pas als die een congruent geheel vormen met wie jij in wezen bent. Van ik-belang naar instrumentschap. Al ziet dat er wellicht in organisaties niet altijd zo uit: er is wel degelijk nut en noodzaak en dat is allemaal onderdeel van een onbenoembaar groter geheel. En jij kunt daarin een bijdrage leveren als dat van binnenuit een aandrang is, zonder doel of van te voren gecalculeerd resultaat. Je leert aan de hand van je persoonlijke materiaal, vorming, eigenheid, beperkingen, hoe jij kleine en grote overgangen en breuklijnen in je leven hebt doorstaan en doorleefd en wat dat je heeft gebracht en wijzer gemaakt. Levenswijsheid begint bij zelfkennis! Na afloop van de opleiding ben je in staat een coachrelatie op te bouwen en te onderhouden en met mensen te werken aan vraagstukken waarin de persoonlijke effectiviteit als mens en in zijn en haar functie-uitoefening centraal staat. De kunst van het coachen zoals wij dat doen, is het ontbloten van de oorzakelijke pit die ten grondslag ligt aan de coachingsvraag. Op basis van deze diagnose leer je de coachrelatie zo vorm te geven dat je cliënt zelfsturend wordt in het omzetten van reactief gedrag tot pro-actief en effectief handelen. Dat vraagt om het vrijmaken en ontwikkelen van zijn of haar eigenheid en kernkwaliteiten. Steeds gaat het over het toepassen en oefenen in de praktijk voor je cliënt en bovenal voor jezelf. De basis voor deze diepgang leer je al te leggen in het eerste gesprek. De kunst van het coachen die wij overdragen is: vrij worden van reactiviteit. Dat betekent dat je niet simpelweg de afgeleide bent van je patronen en die van een ander. Maar dat je authentiek en congruent jezelf bent. En waar je dat nog niet bent, leer je jezelf terugbrengen in de open en ontvankelijke staat van aandacht en contact. Zo heb je werking in de dagelijkse praktijk van mensen binnen (en buiten) hun organisaties

6 WAT KENMERKT ONZE OPLEIDING? Ons uitgangspunt is dat het professionaliseren van je eigen persoonlijke stijl en werking als coach (van binnen naar buiten) centraal staat. Je kunt pas iemand helpen als er een basis is van een echt en persoonlijk contact. Dat leer je niet met een blauwdrukaanpak en een standaard instrumentarium van vaardigheden en technieken. Je bent in eerste instantie zelf je eigen instrument. Natuurlijk maken we in de opleiding ook gebruik van methoden, technieken en vaardigheden. Onder andere door het aanreiken van kennis en inzichten over het proces van coaching, over de psychologische ontwikkeling van mensen en interventietechnieken. Echter, alles wat we aanbieden wordt door jou persoonlijk verwerkt. En in dit proces van het je eigen maken het toepassen, ervaren en doorleven - ontwikkel jij je eigen instrumentschap. Je ontwikkelt je authenticiteit als coach. Zo wordt je een coach zoals er geen tweede op de wereld rondloopt. Je coaching is ontspannen en heeft werking in de dagelijkse praktijk van mensen in hun organisatie. VOOR WIE IS DE OPLEIDING BEDOELD? Je bent welkom in onze opleiding als je leiding geeft of een belangrijk deel van je werk eruit bestaat om het ontwikkelingsproces van andere mensen in je organisatie te ondersteunen. En als je van binnenuit het verlangen voelt om te leren coachen met inzet van heel je hebben en houwen, met eenvoud en diepgang, en altijd gericht op praktische toepasbaarheid. Je werkt bijvoorbeeld in een functie als leidinggevende, organisatieadviseur, trainer, projectmanager, (interne) coach of HR-adviseur. Je hebt een HBO+ werk en denkniveau. Je hebt al een of meer trainingen in persoonlijke ontwikkeling gevolgd en bent daardoor in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback. Een ander voorwaarde is dat je beschikt over de mogelijkheid om in je eigen werksituatie mensen te coachen. Wij verwachten van deelnemers dat zij tijdens de opleiding tenminste twee coachrelaties onderhouden, waarin ze het geleerde kunnen toepassen, en dat zij bereid en in staat zijn eigen praktijksituaties in te brengen en de eigen werkwijze daarin te onderzoeken

7 In Reviresce is je eigen persoonlijke ontwikkeling de basis voor het leren toepassen van professionele inzichten en vaardigheden. Dat maakt onze opleiding niet geschikt voor mensen die primair instrumenteel gericht zijn. WAT IS ONZE VISIE OP COACHING? Het belangrijkste inzicht is dat je als mens alles in huis hebt: persoonlijke kwaliteiten om effectief te zijn. Maar ook beperkingen die, wanneer je ze onderkent en er verantwoordelijkheid voor neemt, je kracht geven en je vrij maken. Om pijnlijke ervaringen te vermijden, heeft eenieder tijdens de socialisatie van klein tot groot mens haar of zijn gedrag aangepast, juist op het meest eigene en waar het persoonlijke gevoeligheden betreft. Dat is zichtbaar daar waar men als volwassene in de samenwerking met anderen reactief en niet autonoom handelt. En direct onder dat gedrag waarin de vraagsteller zich beperkt voelt of mee worstelt, sluimeren eigenheid en oorspronkelijke kwaliteiten. In de coaching helpen we de persoon met een coachingsvraag om allereerst die oorspronkelijke en meest eigene kwaliteiten te herontdekken en vervolgens toe te eigenen. Praktische toepassing komt aan bod om daar waar het lastig en spannend is in het samenwerken, je afhankelijke of reactieve gedrag los te laten en vanuit je persoonlijke keuzes en inzichten te handelen. Centraal in onze coaching - en daarmee ook in datgene wat we in de opleiding aanbieden - staat het ontbloten van de pit die ten grondslag ligt aan de coachingsvraag. Daarom besteden we aandacht aan het effect van eigen gedrag en stijl van leidinggeven op anderen, worden onderliggende zelfbeelden, normen en waarden uitgediept en komen levensvragen en zingevingvragen aan de orde. Zowel karaktereigenschappen en blinde vlekken voor het eigen gedrag als onbewuste patronen en gewoonten worden inzichtelijk gemaakt. Latent aanwezige persoonlijke kwaliteiten brengen wij concreet en toepasbaar in beeld. Wij helpen vervolgens deze kwaliteiten op een constructieve wijze in te zetten in het werk. Belangrijk vinden wij het ontwikkelen van gevoel voor eigenwaarde, zelfvertrouwen en welbevinden in werk en andere levensgebieden

8 DE OPLEIDING Wat kenmerkt onze werkwijze? Onze opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat de opleiding praktijkgericht is en dat je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor zijn van je leerproces. Persoonlijke ontmoeting en precieze aandacht voor detail en grote lijn in jouw ontwikkeling, kenmerken onze werkwijze. Al die aandacht is nodig omdat je tijdens de opleiding een ontwikkelingssprong zult doormaken. Er komt pas ruimte voor echt nieuwe expressie als je eerst oude versleten vormen loslaat, zonder te weten wat daarvoor in de plaats komt. Zo wordt je coach op het levenspad van anderen. Tijdens de trainingsblokken wordt gewerkt in kleine groepen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Met behulp van gevarieerde werkvormen en oefensituaties die worden toegepast op je eigen werkpraktijk, wordt je steeds uitgenodigd een volgende stap te zetten. Je leert van de trainers en net zo goed van je collega-deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met intervisiegroepen, waarin de deelnemers met elkaar het geleerde en de achterliggende inzichten toepassen. Je legt elkaar uitdagingen, vragen, puzzels, moeilijke situaties etc. voor en ondersteunt elkaar daarin vanuit je rol als coach. Steeds is er een gecoachte met een vraag, een coach die ondersteunt en observatoren die feedback geven. Deze groepen komen minimaal één keer per maand bij elkaar. Iedere intervisiegroep heeft gedurende de opleiding een supervisiebijeenkomst met een van de trainers. Deze groepssupervisie richt zich op het bevorderen van het leerklimaat in de intervisiegroep en op persoonlijke verdieping dan wel verheldering van de ontwikkelvragen van ieder van de deelnemers. Ten slotte ben je voortdurend zelf aan het coachen en onderhoud je minimaal twee echte coachrelaties met verschillende mensen waarin je het geleerde kunt toepassen. De vragen die je hebt over deze relaties, je benadering en aanpak van vragen van de mensen die bij jou in coaching zijn, je dilemma s etc. zijn ingangsmateriaal voor de blokken, de intervisie en de supervisie

9 Inhoud In de opleiding wordt op een geheel eigen manier thematisch gewerkt. Dat betekent dat tijdens de trainingsblokken steeds een specifieke fase uit de coaching en/of een aantal belangrijke thema s centraal staan. Daarbij werk je gedurende de opleiding in verschillende settings continue aan: het ontwikkelen van je eigen instrumentschap; het verbeteren van je coachvaardigheden; het vergroten van je kennis over het coachproces en de psychologie van mensen. Belangrijke psychologische stromingen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn: Karakterstructuren (Reich en Lowen), Transactionele Analyse (Berne) en Ontwikkelingspsychologie (Erikson). Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen en/of de interactie tussen mensen. Daarnaast wordt gewerkt met principes en werkvormen uit andere scholen, zoals Gestalt, N.L.P., ITIP en Systemisch werken. Toetsing Aan het einde van de opleiding (in het laatste trainingsblok) vindt een professionele toetsing plaats. Bovendien krijgt iedere deelnemer richtinggevende feedback. Tijdsbeslag De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst van drie dagen (acht dagdelen) en daarna volgen zes blokken van twee dagen (vijf dagdelen). Deze vormen samen een geïntegreerd en afgerond geheel. Het totale programma duurt ongeveer een jaar. Tijdens de trainingsblokken is de ontvangst op de eerste dag vanaf 9.00 uur en starten we met het programma om 9.30 uur. De laatste dag van ieder blok sluiten we om uur af. In totaal omvat de opleiding: één driedaagse startbijeenkomst (acht dagdelen) zes tweedaagse bijeenkomsten (30 dagdelen) zes intervisiebijeenkomsten (zes dagdelen, tussen de blokken door, te organiseren door de deelnemers zelf) - 8 -

10 tijd voor voorbereiding op de blokken (voorbereidende opgaven en het bestuderen van literatuur). In totaal 38 dagdelen opleiding met begeleiding van de drie trainers. Locatie en data groep 5 De opleiding wordt gegeven in Conferentiecentrum Landgoed Holthurnschehof te Berg en Dal op de volgende data: Blok 1: 28, 29 en 30 november 2007 Blok 2: 24 en 25 januari 2008 Blok 3: 20 en 21 maart 2008 Blok 4: 8 en 9 mei 2008 Blok 5: 26 en 27 juni 2008 Blok 6: 4 en 5 september 2008 Blok 7: 30 en 31 oktober Groepsomvang We werken met een deelnemersgroep van maximaal 18 deelnemers. De hoge kwaliteit van de opleiding wordt mede bepaald door de verhouding tussen het aantal deelnemers en docenten. De trainingsblokken worden verzorgd door alledrie in de brochure genoemde trainers van Reviresce. Inschrijving en toelating Je kunt je inschrijven door het aanmeldingsformulier naar een van de op het voorblad vermelde adressen te sturen of faxen of te mailen naar: Bellen kan uiteraard ook. Na je aanmelding zal contact met je worden opgenomen voor een intakegesprek met één van de trainers. In het intakegesprek kun je specifieke vragen en leerwensen aan de orde stellen. Wij zien het intakegesprek als een persoonlijk doelstellend gesprek waarin ook wordt ingegaan op je achtergrond en motivatie om deel te nemen aan de leergang. Op basis van dit gesprek beslissen we of je wordt toegelaten. Investering voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 200 voor literatuur voor verblijfskosten (inclusief BTW)

11 INHOUD VAN DE OPLEIDINGSBLOKKEN Blok 1: Ken je zelf De startbijeenkomst vormt een intensieve kennismaking en is er op gericht je motivatie, kwaliteiten, potentie en beperkingen als beginnend coach in beeld te krijgen. Om in een coachingsrelatie met anderen te kunnen onderscheiden wat van jou is en wat bij de ander hoort, is zicht op de eigen geschiedenis noodzakelijk. Wat breng jij mee aan persoonlijke bagage? Vanuit welke toonzetting en attitude coach je? Welke normen en waarden heb je ontwikkeld over onderwerpen als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, helpen, slachtofferschap, redden, gedupeerd zijn? Onderwerpen in dit blok zijn onder andere: motivatie om te gaan coachen jouw visie over coachen en het profiel van een coach normen en waarden over reactief en creërend leven hoe ben jij lijdend en leidend in je leven congruent en incongruent gedrag zelfonderzoek en bewustwording van eigen socialisatie, normen en waarden contact maken en houden met jezelf en de ander als basis van coaching helpen: mogelijkheden tot veranderen en beperkingen vorming van intervisiegroepen. Blok 2: Ik en mezelf, de ander en ik In het tweede blok staan de aanvang van coaching en het intakegesprek centraal evenals hoe je in de coaching continu te maken krijgt met weerstand en verlangen. De relationele en inhoudelijke context van de coaching diepen we als volgt uit: het eerste contact: alles is informatie rapport opbouwen en verbreken verdiepen en uitdiepen van de hulpvraag diagnose in het intakegesprek macht, overdracht en tegenoverdracht reddersdriehoek stroom en weerstand, onze eerste en tweede natuur egovorming, beelden en maskergedrag vicieuze cirkel van het beeld oefenen aan de hand van casuïstiek

12 Blok 3: Vrij worden van reactief gedrag en negativiteit In dit blok maken we een verdiepingsslag en leer je als coach door te dringen tot de pit van de hulpvraag. Duidelijk maken van dieperliggende oorzaken, vorming van de karakterstructuren en daarmee samenhangende bewuste en onbewuste gedragspatronen, geeft een breder inzicht en tegelijkertijd handvatten tot verandering. We staan uitgebreid stil bij onder andere: psychologische ontwikkeling kwaliteiten, vervormingen en potenties karakterstructuren familiethematiek socialisatie thuis en in het werk taal, communicatie en interactie. Blok 4: Vervolg van blok 3 en supervisie In dit blok wordt de thematiek van vrij worden van reactief gedrag behandeld vanuit de Transactionele Analyse; Script, scriptmatig gedrag en vrij worden van reactieve patronen. De tweede dag staat in het teken van supervisie. De docenten begeleiden ieder een intervisiegroep en geven supervisie op de kwaliteit en inhoud van de intervisie. Tevens is in deze bijeenkomst ruimte voor intervisievragen en vragen over je coachings. Blok 5: Beweging creëren, stagnatie en veranderen Het onderkennen van stagnatie en creëren van beweging. Vrij blijven van het appèl dat er in stagnatie op je wordt gedaan. Ken jij je eigen beweging en vormen van stagnatie en je eigen vermogen om jezelf weer vlot te trekken? We gaan dit blok uitgebreid oefenen in de kunst van het interveniëren, op de juiste tijd in de goede maat en zo diep als je kunt! We besteden aandacht aan: onderkennen van stagnatie continuïteit en discontinuïteit levenscrises gesprekstechnieken interventiemethoden toepassing op de volgende vier niveaus: zingeving, mentaal, gevoel en fysiek. Blok 6: Complexe hulpvragen en grenzen in je coaching We verkennen in dit blok complexe hulpvragen die voortvloeien uit crises en grote overgangen in het leven. Soms stuit je hierbij op hulpvragen die jouw professionele breedte en therapeutische deskundigheid overstijgen

13 Het is belangrijk om dit tijdig te onderkennen en de grenzen van jouw mogelijkheden niet te overschrijden. Verwijzen naar de juiste specialist is dan aan de orde. We gaan in op: levensfasen fasen in het verwerken van discontinuïteit en verlies omgaan met beperking, verlies, loslaten en dood ook komen bovenstaande thema s concreet aan de orde in het kwijtraken van een functie, materieel verlies en gezichts- en statusverlies fysiek en psychisch lijden zoals ziekten en handicaps bij jezelf, bij je coachingsklant, bij een geliefde of in de werksituatie depressie langdurige stress en burnout conflicten en ongewenste intimiteiten grenzen van de coaching en verwijzing. Blok 7: Afronding, integratie en oogsten Dit blok staat in het teken van de laatste fase van een coachingsrelatie: afronden, afhechten, borgen en beëindigen. Tevens ligt aan het einde van de opleiding de focus op integratie van het geleerde, van theorie in de praktijk en op afronding. Contactoefeningen over loslaten en beëindigen: hechten en onthechten levensovergangen en vernieuwingen professionele toetsing afronding, dan wel doorstart van de intervisiegroepen voortgaande persoonlijke ontwikkeling. Literatuursuggesties In de opleiding wordt gewerkt met een syllabus op basis van zelf ontwikkeld materiaal. Voor verdere verdieping en naslag zijn hieronder enkele literatuursuggesties opgenomen: Over Luisteren gesproken, Ten Klooster e.a. Kwaliteiten, Peter Gerrickens De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, Stephen R. Covey Als je wereld instort, adviezen voor moeilijke tijden, Pema Chödrön De grote sprong, Hanneke en Hans Korteweg en Jaap Voigt Nog vele jaren, Hans Korteweg Bezieling en kwaliteit in organisaties, Ir Daniel D. Ofman Nestgeuren, Piet Weisfelt

14 DE TRAINERS Gerard Groen Samenwerking begint bij benieuwdheid naar de ander en de bereidheid om jezelf dienstbaar te maken aan een gezamenlijk belang Vanaf 1987 werk ik als organisatieadviseur, trainer, coach en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Toepassen van het geleerde in de praktijk staat in mijn werk voorop. Handelen brengt veranderen. Als adviseur ontwerp ik de aanpak van cultuurverandering en begeleid ik de uitvoering. Veelvuldig coach ik managementteams en word ik gevraagd voor het oplossen van belemmeringen in de samenwerking of bij conflicten in teams en organisaties. Ik ondersteun mensen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht en (persoonlijk) leiderschap. Belangrijk daarbij vind ik het leren kennen van de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Ik houd van echt contact en de humor daarin, van zeggen waar het op staat, zonder omhaal van woorden. Nelke Groen-Verlaan Aandacht voor jezelf vraagt meer dan een vluchtig moment. Je eigen gevoel en intuïtie serieus nemen levert vaak meer op dan het najagen van prestaties Vanaf 1988 werk ik als trainer, coach en organisatieadviseur en vanaf 2003 als leraar in mijn eigen opleiding in coaching en coachend leidinggeven. Ik coach en train mensen bij het ontwikkelen van hun eigenheid en bij het loslaten van belemmeringen in het persoonlijk functioneren. Ik help mensen de plek in te nemen die hen toekomt. Dat betekent werken aan het vrij worden van belemmerende gedachten en denkbeelden. Ruimte maken voor en in contact komen met bezieling en de zin van het bestaan helpt mensen hun weg te vinden in hun werk en hun leven. Ik werk met rust, aandacht en humor. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door duidelijkheid, mildheid en stevige confrontatie. Ik bied een veilig leerklimaat. Hans Frints Vraag niet aan de wereld, wat de wereld van jou wil. Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat jou echt tot leven brengt. En breng dat dan in de wereld Sinds 1995 werk ik als organisatieadviseur, trainer en coach. In mijn coaching maak ik verbinding tussen het zakelijke en professionele belang en persoonlijke groei. Ik help mensen in contact te komen met hun bezieling, verlangen en eigenheid. En met het bewust worden en loslaten van patronen die persoonlijke effectiviteit en werkplezier in de weg staan. In mijn ontmoeting met mensen word ik keer op keer weer geraakt door de kracht die mensen in zich hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ik werk vanuit rust en reflectie, geef feedback over wat ik bij je zie, zowel verbaal als non-verbaal, prikkel en daag je steeds uit net even anders te kijken en er meer uit te halen

15 AANMELDINGSFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voornamen. Geboorteplaats.. Huisadres. PC+plaats Evt. titels Roepnaam Geboortedatum Telefoon Mobiel ZAKELIJKE GEGEVENS Organisatie Adres PC+plaats Telefoon Fax INVESTERING 4500 voor de opleiding (vrijgesteld van BTW) 200 voor literatuur 1900 voor verblijfskosten (inclusief BTW) BETALING VAN DE KOSTEN VAN DEELNAME ZAL GESCHIEDEN DOOR o o De deelnemer (facturen worden gestuurd naar uw persoonlijk adres) Een andere instantie die zich door mede-ondertekening verplicht de kosten te betalen: Naam Organisatie Contactpersoon M/V Functie Adres PC + Plaats Ondergetekende schrijft zich in voor deelname aan Reviresce, opleiding tot coach, en gaat akkoord met de voorwaarden voor betaling, zoals bovenstaand vermeld. Handtekening deelnemer Handtekening betalende instantie Datum Datum BETALINGSVOORWAARDEN 1. Indien een deelnemer die tot de opleiding is toegelaten zich terugtrekt, kan deze plaats worden ingenomen door iemand anders uit dezelfde organisatie. Ook indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. 2. De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is REVIRESCE bevoegd de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES Javastraat 106 A t +31 (0)20 616 29 32 1094 HN Amsterdam m +31 (0)626 010 546 info@thesparringpartners.nl www.thesparringpartners.nl DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Brochure Seniorencoachopleiding

Brochure Seniorencoachopleiding Brochure Seniorencoachopleiding Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie