Prima - Klima. Bemiddeling in de school. Bouwstenen van geweldpreventie. PEER MEDIATION regio Vlaanderen Liv Van Hyfte. Dag van de opvoeder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prima - Klima. Bemiddeling in de school. Bouwstenen van geweldpreventie. PEER MEDIATION regio Vlaanderen Liv Van Hyfte. Dag van de opvoeder"

Transcriptie

1 PEER MEDIATION regio Vlaanderen Liv Van Hyfte Dag van de opvoeder K.U.Leuven Kulak Kortrijk donderdag 9 februari 2012 ism Art De Co Prima - Klima Doelstelling Alternatieven voor geweld ontwikkelen vaardigheden ontwikkelen verantwoordeljkheden van lln vergroten het sociale klimaat versterken Bemiddeling in de school Bouwstenen van geweldpreventie 1

2 bemiddeling in de School... slecht 1 bouwsteen van geweldpreventie in de school Stellingen geweld verschijningsvormen van geweld Ijsbergmodel lichamelijke-materiële beschadigingen wapenbezit afperssing Racistisch geweld slaan schelden storen uitsluiten boksen zaken wegnemen pesten ontmoedigen aan de haren trekken beledigen iemand opwachten spuwen trappen slaan ergeren uitdagen bespotten Geweldpreventie Preventie: uitgangspunten Bewuster omgaan met conflicten kan je de ppt nog eens sturen kan ik hem vanhier uit aanpassen versterken van vaardigheden ervaringsgericht leren lange termijn denken doel: sociaal klimaat verbeteren 2

3 Geweldpreventie Bouwstenen geweldpreventie Interventie in acute situaties consensus over regels Trainingsraum sociale vaardigheden ouderstraining: sterke ouders sterke kinderen anti-geweld-training voor leerlingen bemiddeling Wat hebben ze nu weer uitgevonden? Niks nieuw.wel een overtuiging Jongeren kunnen goed bemiddelen! Uitgebreid pakket sociale vaardigheden Wadatte? PEERGROUP? Peermediation: 3e graad leerlingen gaan bemiddelen bij 1e en 2e graad Bemiddeling door een neutrale derde Doel : gemeenschappelijke oplossing win-win 3

4 Hoe ziet een bemiddeling eruit? 1. Bemiddeling inleiden: neutraliteit, vrijwillig, rollen, gespreksregels 2. Standpunten verklaren: herhalen, samenvatten, navragen, gemeenschappelijkheden en verschillen 3. Conflict verduidelijken: gevoelens,motieven, 4. Gemeenschappelijk naar oplossingen zoeken: zelf laten zoeken 5. Overeenkomst treffen: op papier Hoe verloopt dit? Informatiemoment alle leerkrachten? Opleiding leerlingen Voorstelling ( video ) Selectie? Training 16 * 1.5 u Selectie Presentatie 1e - 2e graad Bemiddelingsruimte Hoe ziet de opleiding eruit? Sterk pakket vaardigheden Sociale, communicatie- en conflictvaardigheden Voorbeeldgroep in de school : representatief ( niet enkel de watjes en sissies ) - Actief leren in een groep - Getuigschrift: tewerkstelling - Persoonsvorming 4

5 En wat winnen we daarbij? Op korte termijn : opstart, organisatie, een extra werkruimte, enige soepelheid? Op lange termijn : winst in leerlingenbetrokkenheid, minder overlast van dagdagelijkse prullen, naambekendheid, Een nog beter leefklimaat, jongeren die in de wereld staan met een gezonde dosis vaardigheden Een opleiding voor de leerkrachten 8 dagen training Je wordt bemiddelaar en tariner van het project 2 lkr per school Intensief maar waardevol, het is een keuze van de school! Reeds 10 jaar ervaring 2 trainingen per jaar in Vlaanderen Wat zit in de opleiding? Conflicten: hoe zien ze eruit, welke types bestaan er, wat kan ik nog wanneer doen, hoe aanpakken? Communicatie: lichaamstaal, ik bood - schappen, actief luisteren, valkuilen, gecontroleerde dialoog, ontgiften Bemiddeling Groepswerk groepsdynamica Train de trainer 5

6 Conflicten Conflict Als men in het chinees het word conflict schrijft gebruikt men daar twee karakters voor. Het ene verwijst naar gevaar en et andere naar kans. Heb ik een conflict of heeft het conflict mij - 9 fasen model Welk conflicttype ben ikzelf? De mens in conflict 6

7 Communicatie 5 axioma s (grondstellingen) Communiceren doe je altijd Je spreekt altijd dubbel Ieder zijn waarheid Met of zonder woorden Wie heeft het voor het zeggen Het vier-orenmodel Zakelijk het licht staat op groen mannen Zelfopenbaring ik ben gehaast Oproep geef gas Relatie je hebt mijn hulp nodig vrouwen 7

8 1.Sussen, kalmeren, geruststellen het geweten in slaap sussen zelfverloochening paaien, in de gunst komen, slijmen,zich verontschuldigen,zich zelf wegcijferen, kleiner maken hulpeloos ja knikken psychosomatiek : overgeven basisgevoel :aub, zie me graag, zonder jou ben ik niets, bevestiging, nodig hebben 2.Aanklagen afweren van de andere persoon, niet toelaten - afweren, iemand buitensluiten fouten bij andere zoeken, als dictator optreden, zich hard op stellen,- anderen tot het uiterste drijven,- veralgemenen altijd, nooit - vloeken en beledigen psychosomatiek:- spierspanning Basisgevoel:Ik ben eenzaam maar machtig. pas op als je anders ben dan ik het wil - 3. Rationaliseren Zichzelf en anderen verloochenen zich abstract en droog, toonloos uiten,- betweterigheid, onbeweeglijk en onpartijdig blijven,- raad geven: gevoelens wegcijferen door,raadgevingen te geven op een belerende manier,- iemand uithoren, onmenselijk veel analyseren psychosomatiek: hoofdpijn Bbasisgevoel ik voel me overgeleverd 4.Afleiden zichzelf, anderen en de situatie verloochenenzinloos, naast de kwestie praten, ongepaste opmerkingen maken, overbeweeglijkheid, overacting,- thema veranderen om te vluchten, lachen wanneer het niet past, wegkijken en doen of je iets anders aan het doen bent psychosomatiek: leegte, leeg gevoel Bbasisgevoel: ik hoor nergens thuis De 12 strijd-valkuilen 1. kritiek-valkuil 2. troost-valkuil 3. goedkeurings-valkuil 4. dreig-valkuil 5. de argumenten-valkuil 6. spot-valkuil 7. analyse-valkuil 8. beslissers-valkuil 9. vraag-valkuil 10. moraal-kuil 11. verwaandheids-valkuil 12. advies/raadgeving-valkuil Effectieve communicatie Communicatiebevorderende houding De in volgende beschreven grondhoudingen zijn noodzakelijk voor een effectieve en succesvolle communicatie Ik ben voor mezelf verantwoordelijk Ik draag de verantwoordelijkheid voor wat ik voel denk,hoe ik handel en wat ik krijg Al mijn gevoelens zijn ok Voelen is niet onmiddellijk handelen, daartussen ligt beslissingsspeelruimte:ik toon en beleef mijn gevoelens, tot zover ik zelf wil Ik ben vrij en ok zoals ik ben Ik vraag en verzoek om die dingen die ik zou willen. Ik beslis in vrijheid of ik neen zeg. Mijn fouten, zwakke punten, hiaten in mijn kennis zijn ok en horen mij toe Ik ben belangrijk Ik mag mezelf graag zien, en leven en tots zijn op mezelf, me belangrijk voelen. Ik heb het recht om goed te leven, omdat ik ben Ik accepteer anderen Verscheidenheid bevordert groei en rijping, doordat ik die verscheidenheid waarneem en erken Wij veranderen Menselijk leven is enkel te verstaan als een proces, ook onze waarneming verandert, is in beweging 8

9 Peer mediation: 5 stappen (CMGJ) Bemiddeling inleiden: neutraliteit, vrijwillig, rollen, gespreksregels Standpunten: verklaren, herhalen, samenvatten, navragen, Conflict verduidelijken: gevoelens, motieven Gemeenschappelijk naar oplossingen zoeken: zelf laten zoeken Overeenkomst treffen: op papier 9

10 Gefaseerd werken Intake Probleem Informatie Opties Onderhandelen Besluit Naleving 1.Bemiddeling Inleiden Doel verduidelijken Regels overlopen en afspreken Commitment vragen Verantwoordelijkheden Geheimhouding Akkoordverklaring Informatie Welke info is er nodig? Bespreken van alle informatie en uitgangspunten Akkoordverklaring met aanwezige informatie 10

11 Probleem Verleden Wat ging fout/goed/erkenning Wat is het op te lossen probleem? Pendelcommunicatie Luisteren (en kijken) Samenvatten Andere partij, 2.Standpunten Feiten? Wat is er volgens jou gebeurd? ( hoe zie jij het?) Telkens samenvatten (en neutraliseren) Jouw oordeel uitschakelen Vraag om te spreken in de ik-vorm (i.p.v. De jij vorm) Waken over gespreksregels (uitz. Tenzij het de toenadering versterkt) Herverwoorden, parafraseren, herhalen Hardop inleven: benoem wat je ziet. Pendelcommunicatie Bemiddelaar: vertelt u eens. Partij A vertelt Bemiddelaar: Dank u wel (STOPPEN) Dus u zegt/ dus volgens u/ dus in uw opinie (SAMENVATTEN) Dank u wel, dan ga ik nu over naar (UITSCHAKELEN/LUISTERSTAND + INSCHAKELEN/PRAATSTAND Partij B vertelt.(3x) 11

12 De Pendelaar Niet begrijpen Goed loensen Structuur systematisch toepassen Bondig samenvatten Ook gevoel benoemen Escalerende termen niet herhalen Saai, klinisch en zakelijk Wees ervan bewust dat er op jouw non verbaal gedrag gelet wordt Punt voor punt Herverwoorden, parafraseren, herhalen, door vragen Als ik goed geluisterd heb Als ik het goed heb Kan ik het zo formuleren dat Als ik het met mijn woorden zeg Als ik het zo hoor ben je Klopt dat? Kun je daar iets meer over zeggen? Hoe moet ik dat zien? 3.Conflict verduidelijken Onder het conflict zit vaak een gebrek aan (h) erkenning. 1e schil: standpunten 2e schil: gedachten, interpretaties,overtuigingen 3e schil: emoties en gevoelens 4e schil: zorgen behoeften 5e schil: wensen. Waar gaat het werkelijk om? persoonlijke en gemeenschappelijke belangen van partijen 12

13 Opties Brainstorm Welke opties vallen bij alle partijen gezamenlijk af Akkoordverklaring over mogelijke opties 4.Gemeenschappelijk zoeken naar oplossingen Nooit zelf met oplossingen komen! Stel open vragen? Wat lost dat op voor jou? Wat is er dan veranderd als? Wat is de meerwaarde? Hoe zie jij dat concreet? Waarom vragen beperken. (roept verantwoording op) Gemeenschappelijk zoeken naar oplossingen Oplossingen toetsen naar haalbaarheid Praktisch, emotioneel, Oplossing is een rekbaar begrip Bv.elkaar een tijd niet zien. Bv. We laten het zoals het is en wachten af. Handen schudden en zand erover!? 13

14 Onderhandelen Welke belangen zijn gemeenschappelijk Opties Oplossing Akkoordverklaring over de oplossing 3 stelregels Lazy: Laat de anderen het werk doen En? Gaat het een beetje zo? Gaat het thuis ook zo? (intuïtie) Stupid : Speel de stomme, je weet niks Homeless: Je hoort in geen van beide kampen thuis (and hard of hearing) Overeenkomst treffen Akkoordverklaring Op papier! Gemeenschappelijk gedragen en concrete formulering. Timing. Check plannen 14

15 Naleving Wat is wel/niet nageleefd. Plannen voor verdere acties Akkoordverklaring over te nemen acties. Regels Mediation in beeld Afspraken Gevoelens Oplossing Feiten Haalbaar Wensen en belangen Niet haalbaar Mediator actief Mediator passief Rol van de bemiddelaar Onpartijdig Procesbewaker Moderator Herverwoorder 15

16 Schakelen Wanneer naar de volgende fase? Moeilijkheden? Eén advies: terugschakelen Geen paniek: t is hun proces EuregioKonekt Inschrijvingen of info over verdere trainingen Vermesen Erwin, 0498/

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen 1. Om welke reden(en) volg je deze workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen in je werk? 4. Waarin blink jij jjmet betrekking

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Trainersdraaiboek. Interactievaardigheden

Trainersdraaiboek. Interactievaardigheden Trainersdraaiboek Interactievaardigheden : plezier en rendement! De training en deze handreiking zijn ontwikkeld door: - Thecla Brouwer (Spectrum CMO Gelderland) - Birgitte van Miltenburg (Basta trainingen)

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN 1. Inleiding Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg in het kinderdagverblijf, daarna op de school,

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie