Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014"

Transcriptie

1 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0, Reistijd/vacatie per half uur. - 33,00 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 103,45 65,00 168, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71-370, Diagnostische pleurapunctie. 50,50-50, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64-40, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 867,60 106,77 974, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 622,59 168,56 791, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 554,03 168,56 722, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 462,48 127,87 590, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 204,17 63,94 268, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 128,99 59,07 188, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of dunum. 232,94 94,42 327, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 70,30 15,86 86, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 223,45 66,56 290, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 377,85 69,72 447, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of dunum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 168,29 42,62 210, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 259,97 95,51 355, CAPSULE ENDOSCOPIE. 233,26 133,33 366, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 188,10 42,91 231, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 80,24 20,95 101, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 450,92 127,87 578, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,38 127, , Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 283,21 94,42 377, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 119,24 31,48 150, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende 106,74 behandeling binnen 31,97een jaar. 138, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,27 5,93 162, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 151,31 7,60 158, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 96,22 3,66 99, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 134,24 6,68 140, Prenatale screening: counseling. 40,35 33,58 73, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50-50, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 125,55 122,05 247, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 544,88 maximaal 90 minuten 74,27 behandeling. 619, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 702,84 tussen 90 en maximaal 148, minuten 851,38 behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 900,57 meer dan 150 minuten 222,82 behandeling , Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45-103, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 37,69-37, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 41,97 61,38 103, Echografie van het hart. 40,64 99,94 140, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 23,89 157,88 181, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 51,67 53,52 105, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 27,95 157,88 185, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 221,64 240,84 462, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 197,97-197, Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling 2.391,82 van volwassenen) , Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,79 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,73 219,73

2 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,12 446, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 77,89 243,46 321, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 52,55 56,18 108, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,26 117, Preassessment Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 139,38 15,45 154, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 143,11 105,34 248, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 316,50 79,00 395, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 79,00 161, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 143,11 105,34 248, Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85-82, Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85-82, Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 73,46 17,56 91, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. - 70,23 70, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 41,43 17,56 58, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 117,70 17,56 135, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 118,66 28,43 147, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 29,85 112, Polysomnografie (PSG) 163,08 52,67 215, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 105,34 146, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler 60,77stroomsnelheid 19,72curven incl 80,49 een belastingpro Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres 60,25 en/of outflow- 19,72 of fotoplethysmografie. 79, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 210,68 252, Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 102,44 29,85 132, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 109,25 79,00 188, MICRONEUROGRAFIE ,40 79, , Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 126,31 8,78 135, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 59,97 184, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 26,83 16,40 43, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 53,77 17,56 71, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 99,38 37,91 137, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 132,70 8,78 141, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 122,29 105,34 227, Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 116,21 8,78 124, Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 119,05 8,78 127, ERP (P300, MRCP. e.d.). - 79,00 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 129,66 35,11 164, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 131,65 70,23 201, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 220,02 26,33 246, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 117,52 26,33 143, Trans Craniële (TC) duplex. 124,79 26,33 151, Duplex extracraniële halsvaten. 110,49 14,05 124, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 65,39 14,05 79, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 110,69 26,33 137, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 177,49 14,05 191, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 68,50 21,07 89, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 204,66 26,33 230, PUPILLOMETRIE. 7,75 26,33 34, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 56,52 26,33 82, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 42,57 31,60 74, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 440,85 17,56 458, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12-33, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64-40,64

3 Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 29,70 35,11 64, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 181,98 35,11 217, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 77,33 14,05 91, Oculoplethysmografie (OPG). 89,14 18,95 108, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08-47, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90-17, Fundusfotografie. 32,80-32, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze c. 51,72-51, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 51,54-51, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 23,27-23, Residubepaling longen. 51,74-51, Spirografische longfunctiebepaling. 33,11-33, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een 88,13 afzonderlijke afspraak, 82,25 eenvoudig. 170, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een 88,26 afzonderlijke afspraak, 103,39 uitgebreid. 191, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 36,88 28,09 64, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 37,50 28,09 65, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 143,10 28,35 171, Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39-140, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). - 19,01 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage 133,76 tijd. 100,29 234, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, 134,61 rectale motiliteit 95,90 indexbepaling. 230, Hematotachografie( HTG). 67,78 15,16 82, Echografie zenuwen en spieren. 51,47 56,88 108, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 30,32 22,18 52, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 67,60-67, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45-103, Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64-40, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 173,09-173, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 50,15 27,77 77, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze c is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 30,42 11,11 41, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 206,76 55,54 262, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 292,38 83,26 375, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 29,76 18,50 48, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 102,17 55,51 157, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 271,66 277,54 549, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat 25,95 wordt 7,66 afgenomen door 33,61de huisarts) FLOW-CYTOMETRIE 319,75 55,51 375, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 927,19 46,63 973, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 106,35 27,86 134, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen 393,57 55,73 dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,ba 449, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 27,20 4,04 31, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 76,97 12,69 89, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 38,15 4,04 42, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 70,39 12,66 83, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 89,86 15,49 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 158,11 12,69 170, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 172,87 12,81 185, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,02 0,16 2, DIACEETZUUR 0,53 0,16 0, INDICAN 0,64 0,16 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 7,96 0,32 8, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,53 0,16 0, UREUM 1,45 0,16 1,61

4 CHLORIDE 1,45 0,16 1, GALACTOSEPROEF 4,84 0,32 5, HIPPUURZUURPROEF 6,76 0,64 7, HOMOCYSTEINE 37,79 1,19 38, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,50 1,44 14, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 41,44 1,43 42, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,53 0,48 5, KREATINE 2,48 0,16 2, URINEZUUR 1,45 0,24 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,22 0,16 2, VITAMINE B2 9,57 0,79 10, PREGNAANDIOL 31,22 1,59 32, OESTRIOL 19,05 1,60 20, KETOGENE-STEROIDEN, 17 98,63 1,44 100, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 9,27 1,44 10, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 34,04 3,18 37, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 46,67 7,35 54, OESTROGENEN 54,63 1,60 56, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 8,54 1,59 10, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,87 0,32 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,67 0,16 0, GISTPROEF 0,67 0,11 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,70 0,16 0, AMYLASE 1,45 0,16 1, LIPASE 1,73 0,32 2, EIWIT 6,22 0,64 6, Calcium in faeces. 5,72 0,64 6, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 8,47 0,95 9, MELKZUUR, KWANTITATIEF 10,92 1,59 12, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 5,78 0,66 6, Onderzoek naar Elastase in feces. 5,78 0,66 6, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,13 0,16 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 5,50 0,64 6, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 5,69 0,64 6, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 5,65 0,64 6, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 6,74 0,79 7, PORFYRINES, KWANTITATIEF 32,13 1,60 33, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 56,62 1,60 58, SEDIMENT 1,64 0,16 1, ADEMANALYSE 34,75 0,32 35, AMYLASE 1,94 0,48 2, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,73 0,21 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,01 0,16 2, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,45 0,32 1, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 5,23 1,27 6, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,86 0,32 3, VITAMINE C 2,18 0,16 2, KREATININE 1,45 0,32 1, FOSFAAT 1,45 0,32 1, ALKALI RESERVE 2,66 0,48 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,45 0,48 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,45 0,48 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,18 0,48 4,66

5 VITAMINE A 5,84 0,64 6, IJZER 1,92 1,11 3, VITAMINE E 8,49 0,95 9, LIPOIDEN, TOTAAL 6,31 0,48 6, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 8,57 1,59 10, NATRIUM 1,45 0,32 1, KALIUM 1,45 0,32 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 4,90 0,64 5, AMINOZURENCHROMATOGRAM 39,54 4,77 44, TRANSFERRINE 5,53 0,64 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 22,54 0,64 23, CHOLINESTERASE 2,84 0,48 3, PYRODRUIVENZUUR 12,07 1,44 13, TRIGLYCERIDEN 1,92 0,95 2, MELKZUUR 10,54 1,43 11, MAGNESIUM 2,64 0,79 3, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 12,91 1,43 14, IMMUNOGLOBULINE, ELK 8,53 1,11 9, FENYLALANINE 21,89 0,80 22, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,71 0,16 0, AMMONIAK 10,54 1,43 11, FIBRINOGEEN 4,01 0,48 4, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,45 0,48 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,02 0,32 2, OSMOLARITEIT 2,85 0,48 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,74 1,09 4, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,37 1,09 4, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,85 5,07 24, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,82 2,28 6, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 5,08 1,70 6, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 10,88 5,58 16, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 3,01 5,59 8, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 31,09 4,00 35, BETA LACTAMASE TEST 2,65 0,63 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,66 0,89 4, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 5,18 1,65 6, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,91 2,28 16, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,23 0,90 11, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas meth. 3,00 0,16 3, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,64 0,90 10, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,09 0,16 3, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,32 0,32 4, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 6,59 0,49 7, AGGLUTINATIE, KOUDE 5,65 0,30 5, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,95 0,90 7, ROSE-TEST 8,85 0,38 9, L-AGGLUTINATIE 5,60 0,19 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0,33 4, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,57 4,38 7, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,38 0,90 11, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,11 0,63 5, PRECIPITATIE REACTIE 7,10 0,35 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,78 2,29 11,07

6 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,29 0,97 9, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,40 1,12 8, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 20,83 0,96 21, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 27,38 0,83 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,68 0,32 4, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,41 0,95 8, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 5,13 1,44 6, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 38,74 3,55 42, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,55 0,16 1, BEZINKINGSSNELHEID 1,51 0,16 1, BLOEDINGSTIJD 9,04 0,16 9, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,00 0,32 3, PROTROMBINETIJD 3,96 0,16 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,30 0,16 2, PLASMACELLEN TELLEN 2,39 0,32 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 2,92 7,94 10, EOSINOFIELEN TELLEN 1,51 0,16 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,51 0,16 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,71 0,16 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,00 0,16 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,54 0,16 1, LE-CELLEN 4,72 0,51 5, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,50 0,32 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,66 0,48 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,24 0,96 10, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 10,38 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,72 0,32 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,32 0,32 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 6,12 0,32 6, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 11,29 1,43 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 24,00 1,43 25, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,37 0,39 6, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,98 0,32 2, TROMBINETIJD 4,21 0,30 4, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 5,72 0,64 6, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 19,05 1,60 20, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 105,66 0,96 106, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,33 1,44 14, Transketolase - in erytrocyten. 70,55 1,44 71, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 12,35 1,44 13, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 11,56 1,60 13, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 104,31 0,96 105, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 5,95 0,16 6, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,57 0,16 16, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 31,59 1,44 33, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 12,04 1,60 13, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,98 1,11 13, BNP/NT-PROBNP 17,02 1,59 18, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 61,21 0,80 62, ZINK 8,47 0,95 9, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 31,71 0,83 32, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,53 1,50 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 12,75 2,02 14,77

7 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 7,26 2,02 9, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 12,29 1,50 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 12,51 1,50 14, Malaria sneltest. 12,52 1,55 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,10 1,50 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 21,14 7,35 28, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 30,29 7,35 37, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,50 7,35 39, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 90,80 12,68 103, HBS ANTIGEEN 9,83 3,02 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,16 5,58 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,95 1,40 11, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 5,27 1,70 6, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 29,62 9,13 38, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,72 5,29 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 11,35 4,38 15, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 14,33 2,54 16, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 20,19 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 20,40 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 19,88 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 18,85 3,14 21, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,29 3,14 22, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 8,58 0,95 9, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 8,57 0,95 9, VITAMINE B1, THIAMINE 8,58 0,95 9, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 8,54 0,95 9, VITAMINE H, BIOTINE 8,40 0,96 9, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,00 0,32 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 6,86 0,80 7, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel 17,71 inclusief totaal eiwitbepaling. 1,91 19, MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,76 0,79 4, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 17,03 1,75 18, HOMOVANILLINE (HVA) 16,99 1,75 18, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 40,01 5,56 45, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,59 0,16 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,62 0,16 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 97,86 2,40 100, HYDROXYPROLINE 12,66 1,43 14, OXAALZUUR 6,26 0,64 6, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,97 0,48 4, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,91 1,59 5, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,45 0,48 1, IGG SUBKLASSEN 14,18 1,43 15, VISCOSITEIT 5,71 0,48 6, PRECIPITINEN 14,52 1,27 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 8,79 0,95 9, CORTISOL 6,76 0,95 7, CORTISOL, VRIJ 8,24 0,95 9, ALDOSTERON 8,79 0,95 9, HYDROXYPROGESTERON, 17 9,64 0,96 10, PROGESTERON 8,09 0,95 9, TESTOSTERON 8,27 0,95 9, TESTOSTERON, VRIJ 7,64 0,96 8,60

8 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 7,86 0,96 8, ANDROSTEENDION 9,19 0,95 10, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 14,46 0,96 15, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 8,42 0,95 9, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 8,47 0,95 9, SOMATOMEDINE 11,87 0,95 12, PREGNENOLON 9,67 0,96 10, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 7,62 0,96 8, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 8,35 0,95 9, GLUCAGON 21,04 0,96 22, INSULINE 8,40 0,95 9, INSULINE-ANTISTOFFEN 8,24 0,96 9, C-PEPTIDE 8,95 0,95 9, ACTH, CORTICOTROFINE 8,54 0,95 9, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 6,53 0,95 7, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 6,42 0,95 7, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 8,02 0,96 8, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,65 0,96 10, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 8,54 0,95 9, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 11,24 0,95 12, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,89 0,96 10, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,13 1,13 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,12 0,95 10, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 8,95 0,95 9, PROLACTINE (PRL) 6,44 1,11 7, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 11,22 1,14 12, THYROXINE (VRIJ T4) 6,37 1,11 7, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,83 1,11 8, THYROTROFINE (TSH) 5,34 1,11 6, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 9,12 1,12 10, THYROXINE (T4) 7,26 1,12 8, TRIJOODTHYRONINE (T3) 8,40 1,11 9, FOLIUMZUUR 6,42 1,11 7, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 7,93 1,11 9, OSTEOCALCINE 9,77 1,12 10, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 17,10 1,12 18, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 11,61 1,10 12, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 16,23 1,11 17, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 21,09 1,11 22, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,30 0,16 2, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,40 0,52 8, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 7,93 1,11 9, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 8,51 1,11 9, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 8,49 1,11 9, THYREOGLOBULINE 8,95 1,11 10, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 7,89 1,11 9, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 8,43 1,11 9, BETA-2-MICROGLOBULINE 9,72 1,11 10, CALCITONINE 8,57 1,11 9, GASTRINE 9,84 1,11 10, INHIBINE 10,32 1,11 11, PARATHORMOON (PTH) 8,03 1,11 9, RENINE 9,32 1,11 10,43

9 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,14 1,11 10, FERRITINE 7,93 1,11 9, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,75 0,80 33, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 22,91 0,80 23, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,11 0,79 23, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,04 0,79 19, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,04 0,79 9, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 29,39 0,80 30, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,67 0,79 27, DIURETICA, SCREENING 27,39 0,79 28, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 15,25 0,79 16, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 5,27 0,79 6, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 28,30 0,79 29, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,35 0,80 20, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 8,51 0,79 9, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,03 0,79 17, ALUMINIUM 17,14 0,79 17, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,60 0,79 10, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 27,64 0,80 28, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 8,51 0,79 9, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,31 0,80 18, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 17,54 0,79 18, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 16,99 0,79 17, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 18,45 0,80 19, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,82 0,80 11, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,18 0,79 26, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 0,79 9, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,30 0,80 21, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 10,13 1,41 11, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 1,44 9, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,24 3,51 25, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,72 0,80 26, LITHIUM 4,03 0,79 4, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,48 0,79 10, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 18,94 0,79 19, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 22,60 0,80 23, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,03 0,79 17, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 25,36 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 25,43 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 78,66 0,79 79, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 21,72 2,99 24, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 63,26 0,80 64, FRUCTOSAMINE 1,95 0,64 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,01 1,43 8, HBALC 6,32 1,43 7, SIKKELCEL TEST 12,35 1,43 13, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,45 0,16 1, LIPASE 2,03 0,16 2, CHOLESTEROL, HDL 2,68 0,48 3, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 15,25 1,60 16, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 5,68 1,59 7,27

10 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 11,58 2,70 14, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,00 0,96 12, KOPER 18,99 1,59 20, BENCE JONES EIWIT 6,86 0,96 7, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 29,59 3,52 33, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 6,94 0,80 7, PREALBUMINE 6,26 0,79 7, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 5,98 0,79 6, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,41 0,79 8, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 6,82 0,79 7, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 28,24 3,20 31, EIWIT 1,45 0,16 1, ALBUMINE 1,45 0,16 1, MYOGLOBINE 8,79 0,80 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,82 0,80 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 6,78 0,79 7, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,45 0,64 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,45 0,48 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 7,55 0,99 8, KREATINE-FOSFOKINASE 1,45 0,48 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,45 0,48 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,67 1,27 7, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 6,75 0,95 7, CERULOPLASMINE 7,08 0,95 8, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 6,32 0,95 7, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 8,45 0,64 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,23 4,04 14, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,45 5,14 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,31 6,25 26, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,08 5,14 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 5,12 4,04 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,19 3,43 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,97 4,18 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,57 5,58 25, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 5,08 3,42 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 32,22 0,91 33, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 7,71 0,16 7, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,08 0,64 3, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 17,03 2,22 19, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 3,97 0,63 4, HLA-A, B, C, TYPERING 142,83 10,44 153, HLA-B27 23,84 3,36 27, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 5,67 0,79 6, Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,41 0,48 3, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,57 0,16 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,10 1,92 21, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 21,27 0,80 22, HAPTOGLOBINE 6,53 0,95 7, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 18,08 1,59 19, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 10,08 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 32,72 1,12 33, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,90 1,60 29, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 25,95 1,60 27,55

11 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,01 0,32 3, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,32 0,96 7, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,34 0,32 2, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,48 1,11 9, FIBRINOPEPTIDE-A 32,46 1,12 33, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 8,43 1,11 9, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 10,72 1,76 12, PROTEINE C ACTIVITEIT 11,29 1,59 12, PROTEINE C ANTIGEEN 19,24 1,59 20, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 11,24 1,59 12, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,02 1,59 14, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,29 1,43 14, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,02 0,32 8, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,59 1,28 33, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,39 0,32 17, Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 24,70 1,59 26, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,27 1,60 48, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 7,26 0,96 8, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 44,34 3,14 47, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 33,53 0,79 34, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 33,59 0,75 34, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 19,40 0,71 20, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 33,81 0,79 34, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 32,59 0,71 33, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,14 0,79 82, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 147,28 0,80 148, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,25 0,79 43, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 41,27 0,71 41, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,09 0,79 33, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 74,95 0,79 75, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 173,80 0,78 174, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 21,72 0,71 22, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,60 0,71 24, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 31,19 0,64 31, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,85 0,71 46, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 146,03 0,65 146, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,27 0,64 47, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,16 0,72 82, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 60,11 0,74 60, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 70,94 0,64 71, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72-4, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49-6, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83-3, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,44-10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75-7, CLB-referentietarief. 12,55-12, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,58-8, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting 107,76 op OK, bewusteloze 4,48 ongevalspatiënten). 112, Directe percutane arteriële punctie. 183,06 37,34 220, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 246,04 44,81 290, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende cnummer zoals b.v. 261, en ,81 306, Planigrafie algemeen. 149,35 4,48 153, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 162,42 67,21 229,63

12 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 123,71 44,81 168, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 94,91 44,81 139, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 77,41 14,94 92, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 833,45 74,68 908, Embolisatie van vaten. 804,65 134,42 939, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,13 44, , Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 980,59 134, , Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 37,01 4,48 41, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 197,18 60,10 257, MRI hersenen - met contrast. 173,21 45,08 218, MRI hersenen - standaard. 205,88 45,08 250, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 101,91 29,87 131, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 57,64 29,87 87, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 79,38 29,87 109, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 37,14 4,48 41, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 101,57 29,87 131, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 54,78 22,40 77, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 43,21 4,48 47, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 103,53 29,87 133, Echografie orbita inclusief oogbol. 47,35 22,40 69, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 39,42 4,48 43, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit cnummer is niet bedoeld 109,19 voor de analyse 44,81 van brughoektumoren. 154, MRI achterste schedelgroeve. 205,88 37,34 243, PARTIELE GEBITSSTATUS. 51,39 4,48 55, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 41,39 4,48 45, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 41,39 4,48 45, SIALOGRAFIE. 135,81 22,40 158, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 57,19 22,40 79, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,24 14,94 70, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 110,58 29,87 140, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 38,33 7,47 45, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 205,88 37,34 243, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 37,83 4,48 42, MRI thoracale wervelkolom. 261,11 37,34 298, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 37,17 7,47 44, MRI lumbosacrale wervelkolom. 205,88 37,34 243, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 37,14 4,48 41, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 89,11 29,87 118, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 42,49 10,45 52, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 250,71 52,27 302, CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 115,60 30,96 146, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 57,51 29,87 87, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 205,88 44,81 250, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 37,19 7,47 44, Arthrografie schoudergewricht. 130,80 29,87 160, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 36,77 4,48 41, Arthrografie elleboogsgewricht. 127,39 29,87 157, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 36,34 4,48 40, Arhthrografie polsgewricht. 90,96 29,87 120, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 35,28 7,47 42, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 48,66 4,48 53, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 36,19 7,47 43, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 132,19 50,02 182,21

13 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 54,78 22,40 77, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 168,21 59,74 227, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 183,82 102,32 286, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 122,74 57,55 180, MRI-hart. 246,96 76,74 323, MRI-hart met dobutamine stress-test. 446,62 90,16 536, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 196,86 17,92 214, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 142,47 22,40 164, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 171,59 7,47 179, Laryngo- en/of bronchografie. 150,64 29,87 180, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 122,06 44,81 166, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 36,48 4,48 40, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 37,17 4,48 41, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 68,58 22,40 90, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 54,67 7,47 62, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 179,83 67,21 247, Echografie van mamma. 57,44 29,87 87, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 37,59 7,47 45, CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 125,00 63,62 188, Echografie van de buikorganen. 57,79 29,87 87, Abcesdrainage met echografie. 140,17 74,68 214, MRI abdomen. 205,88 74,68 280, Radiologisch onderzoek slokdarm. 84,16 22,40 106, Radiologisch onderzoek maag en dunum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 100,64 22,40 123, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 69,22 29,87 99, Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 382,78 112,01 494, Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 146,81 59,74 206, Radiologisch onderzoek dikke darm. 130,97 29,87 160, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 515,93 112,01 627, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 225,75 112,01 337, Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 201,08 22,40 223, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 141,86 22,40 164, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 62,75 17,92 80, MRI bekken. 205,88 59,74 265, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 124,02 17,92 141, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 536,18 89,61 625, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 284,97 89,61 374, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 127,83 29,87 157, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 268,66 29,87 298, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 55,90 22,40 78, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 108,15 17,92 126, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 47,70 29,87 77, Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 239,47 22,40 261, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 47,63 10,45 58, Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 218,68 22,40 241, Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 238,07 44,81 282, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 116,21 44,81 161, Echografie onderste extremiteit. 57,58 22,40 79, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 205,88 37,34 243, Flebografie van het bekken. 243,29 22,40 265, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 112,87 29,87 142, Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 37,19 7,47 44, Arthrografie heupgewricht. 126,35 29,87 156,22

14 Radiologisch onderzoek bovenbeen. 36,34 4,48 40, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 36,96 4,48 41, Arthrografie kniegewricht. 80,55 29,87 110, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 36,38 4,48 40, Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. - 51,96 51, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte - tijd (inlezen 78,05 en rapport schrijven). 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte - tijd (inlezen 78,05 en rapport schrijven). 78, Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). - 61,05 61, SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 154,26 60,51 214, SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 169,29 60,47 229, SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 180,64 30,23 210, STATISCH SKELETONDERZOEK. 206,45 75,58 282, MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 224,46 87,68 312, Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 120,88 60,51 181, Skeletdensitometrie heupen. 109,97 30,23 140, Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 110,67 30,23 140, Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 212,16 75,58 287, LONGPERFUSIEONDERZOEK. 165,31 60,47 225, LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 176,64 30,23 206, LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 253,67 75,58 329, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 276,91 90,70 367, NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 212,10 75,58 287, RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 273,09 75,58 348, Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 355,95 75,63 431, ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 686,78 75,58 762, ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 241,71 74,03 315, BEPALING GALZUURMETABOLISME. 280,80 58,76 339, C14-UREUMADEMTEST. 138,60 15,12 153, SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 592,34 60,51 652, SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 843,07 75,58 918, SPECT VAN SKELET DETAIL. 213,48 30,23 243, SPECT VAN MYOCARD RUST. 253,29 60,51 313, SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 415,32 105,82 521, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 344,60 75,58 420, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 382,47 136,05 518, SPECT VAN ABDOMEN. 305,60 60,51 366, BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,94 151,26 428, BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 495,87 151,26 647, CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 131,97 15,13 147, PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 780,32 75,63 855, PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE. 951,29 211, , SCEN-CONSULTATIE - 164,31 164,31 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 463,77 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 417,26 14B Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek 179,40 144,98 324,38 14B Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek 130,66 136,75 267,41 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.350,97 603, ,77 14B Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.968,58 338, ,91 14B Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 3.286, , ,58 14B Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 274,72 146,40 421,12 14B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 1.495,19 206, ,77 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.356,71 396, ,66 14B IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.732,01 309, ,56

15 14B Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 2.522,45 706, ,99 14B Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 239,41 132,82 372,23 14B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.114,45 334, ,11 14B Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.616,30 157, ,11 14B Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 1.605,36 423, ,76 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 96,34 79,12 175,46 14B IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.182,69 116, ,21 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.056,44 282, ,86 14B Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 915,70 43,39 959,09 14B IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 614,13 54,72 668,85 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 782,50 176,20 958,70 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 618,20 176,55 794,75 14B Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 302,54 185,06 487,60 14B Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 604,18 120,65 724,83 14B Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 364,94 190,82 555,76 14B Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 50,41 60,90 111,31 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 151,33 140,11 291,44 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 257,25 153,45 410,70 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.540,10 316, ,71 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 236,72 153,27 389,99 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.591,02 262, ,98 14B Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,42 14B Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,77 14B Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.749, , ,16 14B Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,51 14B Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 344,27 149,02 493,29 14B Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.207,04 462, ,56 14B Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.018, , ,70 14B Verwijderen van een nier bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.520, , ,20 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,24 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,68 14B Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 219,14 137,52 356,66 14B Nazorg van de donor na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 8.649,23 573, ,70 14B Transplantatie van de alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.857, , ,55 14B Transplantatie van de alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,16 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 651, , ,35 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 651, , ,35 14B Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie , , ,17 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,80 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie 4.974, , ,55 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,19 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,68 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 6.205,39 482, ,07 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,75 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,76 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie ,10 703, ,64 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,74 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , , ,26 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie ,09 889, ,20

16 14B Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 1.584,74 603, ,63 14B In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 2.530,82 634, ,37 14B Instellen van thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing ,71 896, ,29 14B Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing 864,39 52,46 916,85 14B Thuisbeademing in de kliniek bij Chronische thuisbeademing 2.391,71 120, ,68 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 5.105,29 764, ,72 14B Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 4.612,69 316, ,05 14B Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 541,76 15,50 557,26 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 2.832,02 209, ,05 14C Raadpleging tijdens opname bij Een psychische stoornis 23,75 78,30 102,05 14C Reguliere hoog complexe zorg (Meer dan 5 contacten door Consultatie Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 345,90 394,14 740,04 14C Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 76,13 122,60 198,73 14C Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 117,81 276,28 394,09 14C Raadpleging tijdens opname bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 34,87 94,36 129,23 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.901,62 343, ,37 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.335,20 206, ,02 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.273,44 198, ,19 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 170,94 191,25 362,19 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 848,78 255, ,53 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.221,58 381, ,31 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,87 880, ,70 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.392,58 500, ,83 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 271,67 164,93 436,60 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 594,19 207,82 802,01 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 884,54 342, ,37 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,84 265, ,23 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 4.839,33 350, ,18 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 291,72 149,08 440,80 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 583,11 187,88 770,99 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.123,35 348, ,72 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , , ,01 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.448,62 419, ,87 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 339,91 168,49 508,40 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 392,97 191,62 584,59 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 411,92 199,77 611,69 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 402,47 229,46 631,93 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 376,63 209,66 586,29 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 347,29 233,69 580,98 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 236,95 147,50 384,45 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 287,05 157,23 444,28 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 141,71 173,66 315,37 14C Behandeling op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 308,68 186,57 495,25 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 89,20 106,98 196,18 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 96,38 128,68 225,06 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 57,46 88,10 145,56 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 115,31 111,32 226,63 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 63,71 105,66 169,37 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 128,77 128,29 257,06 14C Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan twee polikliniekbezoeken bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 896,83 86,86 983,69 14C Een tot vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 551,02 100,16 651,18 14C Meer dan vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 1.358,98 382, ,74 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 4.946,92 418, ,82 14C Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 8.764,66 760, ,21

17 14C Consult op de polikliniek bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 85,33 23,45 108,78 14C tot maximaal 15 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,77 14C tot maximaal 15 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,53 14C tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,75 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,87 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,00 14C tot maximaal 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,10 14C meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,05 14C Poliklinische behandeling van pasgeborene bij Neonatologie 161,80 129,96 291,76 14D Complexe erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.340,70 4, ,58 14D IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 314,28 58,34 372,62 14D Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 181,14 105,48 286,62 14D Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 164,17 40,25 204,42 14D Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,31 14D Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,05 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.332, , ,94 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.448, , ,70 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,36 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.107, , ,00 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,64 911, ,57 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,47 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,61 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.961, , ,20 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,34 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,81 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 590,11 598, ,45 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 838,63 545, ,98 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.294,80 451, ,24 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 577,75 336,17 913,92 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 186,44 246,45 432,89 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.132, , ,88 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,21 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,56 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,12 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 703, , ,39 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 407,77 940, ,23 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.141,15 385, ,19 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 353,89 329,42 683,31 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 156,37 235,46 391,83 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.797, , ,16 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,92 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,85 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,57 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 965, , ,87 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.691, , ,62 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 582,58 475, ,96 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 404,58 348,12 752,70 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 205,48 259,92 465,40 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.960,70 648, ,19 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,68 932, ,88 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,03

18 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,73 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 460,52 537,03 997,55 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 948,89 537, ,92 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.481,14 445, ,97 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.063,50 354, ,14 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 237,55 293,85 531,40 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.753, , ,06 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,30 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,17 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,42 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 731,67 841, ,98 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.268,30 746, ,88 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 326, ,16 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 921,11 248, ,70 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 146,13 164,10 310,23 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.736, , ,59 14D Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,15 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 296,13 729, ,68 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.547,75 729, ,30 14D Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 303, ,90 14D Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 414,19 212,78 626,97 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 169,84 151,99 321,83 14D Verpleegligdagen in het kader van Palliatieve zorg 3.080,23 816, ,22 14D Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 737,62 222,82 960,44 14D Dagbehandeling met ingreep in het kader van Palliatieve zorg 402,57 222,82 625,39 14D Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 514,46 222,82 737,28 14D Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 576,52 445, ,15 14D tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 222,61 222,82 445,43 14D Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,57 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektrn) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektrn) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,38 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,22 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,33 970, ,63 14D Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.621, , ,52 14D Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,59 14D Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,04 988, ,99 14D Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.817,99 882, ,88 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.506, , ,86 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.856, , ,94 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,25 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,40 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,32 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.210, , ,76 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.245, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.729, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.315, , ,08 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.189, , ,64 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,10 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,91

19 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.907, , ,98 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.221, , ,22 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.477, , ,34 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.111, , ,35 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.859, , ,82 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 8.182, , ,78 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,97 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,63 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,00 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.331, , ,47 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.831, , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.792, , ,18 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,98 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,33 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,85 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.120, , ,54 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.516, , ,92 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,59 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.544, , ,72 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 583,51 175,53 759,04 14D Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 480,19 165,64 645,83 14D Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,30 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,12 14D Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,88 14D Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,49 14D Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,82 14D Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 244, ,86 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,40 279, ,22 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,45 303, ,59 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ 731,14 of long(vaten) 163,23 894,37 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of 731,14 long(vaten) 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,16 186, ,71 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,00 233, ,18 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,12 279, ,94 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 163, ,89 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,44 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,79 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 731, , ,47 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,37 228,66

20 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)731,14 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,79 735, ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,37 14D Nazorg na harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 633, ,63 14D Nazorg na harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,48 228,77 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,69 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,10 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,56 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,27 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,60 14D Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,93 14D Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,66 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,88 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,21 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,26 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,60 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,64 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,86 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,77 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.810, , ,42 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.560, , ,55 14D Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,48 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.466, , ,47 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.462, , ,28 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.080,38 780, ,52 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,11 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,58 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,96 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.223, , ,84 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.658, , ,25 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,08 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.561,58 692, ,90 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.721,53 601, ,46 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.158,90 385, ,67 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.272,64 548, ,03 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.129,43 334, ,39 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.322,14 425, ,05 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.985,21 217, ,07 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.729,66 356, ,27 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.012,10 149, ,82 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,63 844, ,73 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.539,13 635, ,74 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,63 723, ,83 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.539,13 481, ,05

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium Tarief geldig vanaf Tarief geldig

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium Tarief geldig vanaf Tarief geldig 972800034 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 370,71 93,06 1-6-2014 31-12-2014 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-07-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-07-2013 t/m 31-12-2013. 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B101 DBC-zorgproduct A-segment 458,02 359,43 98,59 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B101 20140501 20141231 1.798,57 1.705,51 93,06 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Restitutietarieven Medisch Specialistische Zorg 2014 Publicatiedatum: 11-11-2013

Restitutietarieven Medisch Specialistische Zorg 2014 Publicatiedatum: 11-11-2013 Restitutietarieven Medisch Specialistische Zorg 2014 Publicatiedatum: 11-11-2013 Resitutitietarief Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kosten Honorarium Totaal Tarief 14B101 972800034 Enkelvoudige

Nadere informatie

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek

Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek Lijst maximale en medisch specialistische zorg door niet-gecontracteerde Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed.

Nadere informatie

PASSANTENTARIEF 2014 1/6 t/m 31/12/2014. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

PASSANTENTARIEF 2014 1/6 t/m 31/12/2014. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Product Declaratie 972800034 14B101 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Eind d 463,77

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2013 Declaratie Zorgproduct Omschrijving 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1114,45 334,48 1448,93

Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1114,45 334,48 1448,93 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1705,51 92,86 1798,37 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 508,42 4,13

Nadere informatie

Flevoziekenhuis Prijslijst april-juni 2013

Flevoziekenhuis Prijslijst april-juni 2013 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 475,99 377,40 98,59 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 377,57 377,40

Nadere informatie

Tarieven niet gecontracteerde verzekeraars ( inclusief niet verzekerde zorg) juni tm december 2014

Tarieven niet gecontracteerde verzekeraars ( inclusief niet verzekerde zorg) juni tm december 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 463,77 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13

Nadere informatie

Geldig in 1-6-2014 t/m 31-12-2014 periode: (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium

Geldig in 1-6-2014 t/m 31-12-2014 periode: (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 417,26 413,13

Nadere informatie

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium 972800034 14B101 Enkelvoudige

Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalbedrag Ziekenhuiskosten Specialistenhonorarium 972800034 14B101 Enkelvoudige 972800034 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 458,02 359,43 98,59 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 359,59 359,43

Nadere informatie

Tarieven kunnen wijzigen. De ingangsdatum van de zorgvraag is bepalend voor het tarief dat in rekening wordt gebracht

Tarieven kunnen wijzigen. De ingangsdatum van de zorgvraag is bepalend voor het tarief dat in rekening wordt gebracht 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1705,51 93,06 1798,57 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 508,42 4,13

Nadere informatie

Prijslijst DBC DOT 2014. Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juni 2014* versie 2014 3.0

Prijslijst DBC DOT 2014. Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juni 2014* versie 2014 3.0 Prijslijst DBC DOT 2014 versie 2014 3.0 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juni 2014* * Tarieven kunnen wijzigingen naar aanleiding van landelijke of interne ontwikkelingen. De ingangsdatum

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 359,43 98,49 0,00 98,49 457,92 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen DOT Zorgproducten per 1 juni 2014. Kostenbedrag zorginstelling. Honorarium bedrag alle specialismen

Standaard Passantenprijzen DOT Zorgproducten per 1 juni 2014. Kostenbedrag zorginstelling. Honorarium bedrag alle specialismen 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 417,26 413,13

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst DOT Zorgproducten 1 januari tot en met 31 mei 2014 Rijnland Ziekenhuis

Passantenprijslijst DOT Zorgproducten 1 januari tot en met 31 mei 2014 Rijnland Ziekenhuis 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 512,55

Nadere informatie

Omschrijving Totale prijs Kosten ziekenhuis

Omschrijving Totale prijs Kosten ziekenhuis Zorgproduct c 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 458,02 359,43 98,59 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Versie 1 Pagina 1 van 115

Versie 1 Pagina 1 van 115 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 512,55

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Prijslijst 2014 geldig van 1-1-2014 tot en met 31-5-2014 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) Versie 1 per 01-01-2014

Prijslijst 2014 geldig van 1-1-2014 tot en met 31-5-2014 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) Versie 1 per 01-01-2014 ziekenhuis specialist 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaaltarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaaltarief 14B101 972800034 1705,51 85,08 7,98 1798,57 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B102 972800035 508,42 0 4,13 512,55 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 457.92 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Flevoziekenhuis Prijslijst januari-maart 2013

Flevoziekenhuis Prijslijst januari-maart 2013 Flevo Prijslijst januari-maart 2013 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 475,89 377,40 98,49 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014, bedragen in Euro's 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 417,26 413,13

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/2014-30/10/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Passantenprijslijst 2014 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 on WBMV - Klinische genetica en overige klinische genetica 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 WBMV - Klinische genetica en overige klinische genetica

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2016-31-12-2016 Prijswijzigingen als gevolg van landelijke wijzigingen/typefouten voorbehouden

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2016-31-12-2016 Prijswijzigingen als gevolg van landelijke wijzigingen/typefouten voorbehouden 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 417,26 14B107 972800054

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Vrij en gereguleerd segment zorgproducten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode zorgproduct segment omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners medisch specialistische zorg 2013 (laatste aanpassing 22 mei 2013) Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

TweeSteden DOT prijslijst passanten geldig vanaf 01-01-2014 tm 31-5-2014

TweeSteden DOT prijslijst passanten geldig vanaf 01-01-2014 tm 31-5-2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.705,51 93,06 1.798,57 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 508,42

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Omschrijving prestatiecode

Omschrijving prestatiecode Omschrijving prestatie 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B101 458,02 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B102 359,59

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Tarieven niet gecontracteerde verzekeraars ( inclusief niet verzekerde zorg) januari tm mei 2014

Tarieven niet gecontracteerde verzekeraars ( inclusief niet verzekerde zorg) januari tm mei 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.705,51 93,06 1.798,57 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 508,42

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2014

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2014 972800034 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,87 378,79 85,08 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 369,30 369,17

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014 Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014 Versie 2014.2 Passanten prijslijst DBCzorgproducten 2014 Máxima Medisch Centrum Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch

Nadere informatie

Vlietland Ziekenhuis Passantenlijst 2013 Begindatum: 1 augustus 2013 Einddatum: 31 december 2013

Vlietland Ziekenhuis Passantenlijst 2013 Begindatum: 1 augustus 2013 Einddatum: 31 december 2013 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 458,02 359,43 98,59 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 359,59 359,43

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B101 370,71 93,06 463,77 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B102 413,13 4,13

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

DBC-Zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

DBC-Zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg DBC-Zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode Dbc-zorgproduct Omschrijving dbc-zorgproduct 14B101 972800034 Enkelvoudige

Nadere informatie

TweeSteden DOT prijslijst passanten vanaf 01-01-2014

TweeSteden DOT prijslijst passanten vanaf 01-01-2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 512,55 14B107 972800054

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Zorgproduct DeclaratiecodeOmschrijving Prijs totaal. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering Klinische Genetica Klinische genetica 1.

Zorgproduct DeclaratiecodeOmschrijving Prijs totaal. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering Klinische Genetica Klinische genetica 1. Passantenprijslijst 2015 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd Gelijkblijvende

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Declaratiecode. 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 347,83 231,89

Declaratiecode. 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 463,77 347,83 231,89 U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

PASSANTENTARIEF /7 t/m 31/12/2013. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

PASSANTENTARIEF /7 t/m 31/12/2013. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Product Declaratie 972800034 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Eind d 458,02 1-7-2013 31-12-2013 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

PASSANTENTARIEF /1 t/m 31/5/2014. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

PASSANTENTARIEF /1 t/m 31/5/2014. Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Product Declaratie 972800034 14B101 972800035 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek Eind d 1.798,57

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kosten ziekenhuisdeel Kosten honorarium Totaal productprijs

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kosten ziekenhuisdeel Kosten honorarium Totaal productprijs Versie RZ14B Pagina 1 van 122 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kosten ziekenhuisdeel Kosten honorarium Totaal productprijs 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 mei 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 mei 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 Passantenprijslijst 2013 - St. Antonius geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 z onz 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 359,43

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2014, geldigheid: van 01-01-2014 t/m 31-12-2014.

Passantenprijslijst VUmc 2014, geldigheid: van 01-01-2014 t/m 31-12-2014. 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B101 1.798,57 1.705,51 93,06 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B102 512,55

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2013*

Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2013* Prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2013* * Tarieven kunnen wijzigingen naar aanleiding van landelijke of interne ontwikkelingen. De ingangsdatum van de zorgvraag

Nadere informatie