Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014"

Transcriptie

1 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0, Reistijd/vacatie per half uur. - 33,00 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 103,45 65,00 168, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71-370, Diagnostische pleurapunctie. 50,50-50, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64-40, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 867,60 106,77 974, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 622,59 168,56 791, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 554,03 168,56 722, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 462,48 127,87 590, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 204,17 63,94 268, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 128,99 59,07 188, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of dunum. 232,94 94,42 327, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 70,30 15,86 86, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 223,45 66,56 290, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 377,85 69,72 447, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of dunum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 168,29 42,62 210, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 259,97 95,51 355, CAPSULE ENDOSCOPIE. 233,26 133,33 366, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 188,10 42,91 231, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 80,24 20,95 101, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 450,92 127,87 578, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,38 127, , Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 283,21 94,42 377, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 119,24 31,48 150, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende 106,74 behandeling binnen 31,97een jaar. 138, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,27 5,93 162, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 151,31 7,60 158, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 96,22 3,66 99, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 134,24 6,68 140, Prenatale screening: counseling. 40,35 33,58 73, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50-50, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 125,55 122,05 247, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 544,88 maximaal 90 minuten 74,27 behandeling. 619, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 702,84 tussen 90 en maximaal 148, minuten 851,38 behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 900,57 meer dan 150 minuten 222,82 behandeling , Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45-103, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 37,69-37, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 41,97 61,38 103, Echografie van het hart. 40,64 99,94 140, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 23,89 157,88 181, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 51,67 53,52 105, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 27,95 157,88 185, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 221,64 240,84 462, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 197,97-197, Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling 2.391,82 van volwassenen) , Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,79 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,73 219,73

2 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,12 446, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 77,89 243,46 321, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 52,55 56,18 108, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,26 117, Preassessment Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 139,38 15,45 154, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 143,11 105,34 248, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 316,50 79,00 395, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 79,00 161, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 143,11 105,34 248, Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85-82, Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85-82, Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 73,46 17,56 91, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. - 70,23 70, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 41,43 17,56 58, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 117,70 17,56 135, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 118,66 28,43 147, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 29,85 112, Polysomnografie (PSG) 163,08 52,67 215, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 105,34 146, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler 60,77stroomsnelheid 19,72curven incl 80,49 een belastingpro Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres 60,25 en/of outflow- 19,72 of fotoplethysmografie. 79, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 210,68 252, Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 102,44 29,85 132, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 109,25 79,00 188, MICRONEUROGRAFIE ,40 79, , Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 126,31 8,78 135, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 59,97 184, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 26,83 16,40 43, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 53,77 17,56 71, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 99,38 37,91 137, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 132,70 8,78 141, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 122,29 105,34 227, Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 116,21 8,78 124, Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 119,05 8,78 127, ERP (P300, MRCP. e.d.). - 79,00 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 129,66 35,11 164, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 131,65 70,23 201, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 220,02 26,33 246, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 117,52 26,33 143, Trans Craniële (TC) duplex. 124,79 26,33 151, Duplex extracraniële halsvaten. 110,49 14,05 124, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 65,39 14,05 79, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 110,69 26,33 137, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 177,49 14,05 191, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 68,50 21,07 89, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 204,66 26,33 230, PUPILLOMETRIE. 7,75 26,33 34, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 56,52 26,33 82, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 42,57 31,60 74, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 440,85 17,56 458, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12-33, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64-40,64

3 Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 29,70 35,11 64, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 181,98 35,11 217, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 77,33 14,05 91, Oculoplethysmografie (OPG). 89,14 18,95 108, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08-47, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90-17, Fundusfotografie. 32,80-32, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze c. 51,72-51, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 51,54-51, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 23,27-23, Residubepaling longen. 51,74-51, Spirografische longfunctiebepaling. 33,11-33, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een 88,13 afzonderlijke afspraak, 82,25 eenvoudig. 170, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een 88,26 afzonderlijke afspraak, 103,39 uitgebreid. 191, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 36,88 28,09 64, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 37,50 28,09 65, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 143,10 28,35 171, Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39-140, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). - 19,01 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage 133,76 tijd. 100,29 234, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, 134,61 rectale motiliteit 95,90 indexbepaling. 230, Hematotachografie( HTG). 67,78 15,16 82, Echografie zenuwen en spieren. 51,47 56,88 108, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 30,32 22,18 52, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 67,60-67, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45-103, Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64-40, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 173,09-173, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 50,15 27,77 77, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze c is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 30,42 11,11 41, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 206,76 55,54 262, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 292,38 83,26 375, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 29,76 18,50 48, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 102,17 55,51 157, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 271,66 277,54 549, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat 25,95 wordt 7,66 afgenomen door 33,61de huisarts) FLOW-CYTOMETRIE 319,75 55,51 375, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 927,19 46,63 973, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 106,35 27,86 134, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen 393,57 55,73 dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,ba 449, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 27,20 4,04 31, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 76,97 12,69 89, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 38,15 4,04 42, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 70,39 12,66 83, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 89,86 15,49 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 158,11 12,69 170, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 172,87 12,81 185, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,02 0,16 2, DIACEETZUUR 0,53 0,16 0, INDICAN 0,64 0,16 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 7,96 0,32 8, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,53 0,16 0, UREUM 1,45 0,16 1,61

4 CHLORIDE 1,45 0,16 1, GALACTOSEPROEF 4,84 0,32 5, HIPPUURZUURPROEF 6,76 0,64 7, HOMOCYSTEINE 37,79 1,19 38, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,50 1,44 14, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 41,44 1,43 42, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,53 0,48 5, KREATINE 2,48 0,16 2, URINEZUUR 1,45 0,24 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,22 0,16 2, VITAMINE B2 9,57 0,79 10, PREGNAANDIOL 31,22 1,59 32, OESTRIOL 19,05 1,60 20, KETOGENE-STEROIDEN, 17 98,63 1,44 100, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 9,27 1,44 10, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 34,04 3,18 37, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 46,67 7,35 54, OESTROGENEN 54,63 1,60 56, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 8,54 1,59 10, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,87 0,32 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,67 0,16 0, GISTPROEF 0,67 0,11 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,70 0,16 0, AMYLASE 1,45 0,16 1, LIPASE 1,73 0,32 2, EIWIT 6,22 0,64 6, Calcium in faeces. 5,72 0,64 6, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 8,47 0,95 9, MELKZUUR, KWANTITATIEF 10,92 1,59 12, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 5,78 0,66 6, Onderzoek naar Elastase in feces. 5,78 0,66 6, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,13 0,16 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 5,50 0,64 6, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 5,69 0,64 6, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 5,65 0,64 6, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 6,74 0,79 7, PORFYRINES, KWANTITATIEF 32,13 1,60 33, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 56,62 1,60 58, SEDIMENT 1,64 0,16 1, ADEMANALYSE 34,75 0,32 35, AMYLASE 1,94 0,48 2, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,73 0,21 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,01 0,16 2, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,45 0,32 1, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 5,23 1,27 6, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,86 0,32 3, VITAMINE C 2,18 0,16 2, KREATININE 1,45 0,32 1, FOSFAAT 1,45 0,32 1, ALKALI RESERVE 2,66 0,48 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,45 0,48 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,45 0,48 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,18 0,48 4,66

5 VITAMINE A 5,84 0,64 6, IJZER 1,92 1,11 3, VITAMINE E 8,49 0,95 9, LIPOIDEN, TOTAAL 6,31 0,48 6, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 8,57 1,59 10, NATRIUM 1,45 0,32 1, KALIUM 1,45 0,32 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 4,90 0,64 5, AMINOZURENCHROMATOGRAM 39,54 4,77 44, TRANSFERRINE 5,53 0,64 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 22,54 0,64 23, CHOLINESTERASE 2,84 0,48 3, PYRODRUIVENZUUR 12,07 1,44 13, TRIGLYCERIDEN 1,92 0,95 2, MELKZUUR 10,54 1,43 11, MAGNESIUM 2,64 0,79 3, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 12,91 1,43 14, IMMUNOGLOBULINE, ELK 8,53 1,11 9, FENYLALANINE 21,89 0,80 22, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,71 0,16 0, AMMONIAK 10,54 1,43 11, FIBRINOGEEN 4,01 0,48 4, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,45 0,48 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,02 0,32 2, OSMOLARITEIT 2,85 0,48 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,74 1,09 4, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,37 1,09 4, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,85 5,07 24, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,82 2,28 6, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 5,08 1,70 6, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 10,88 5,58 16, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 3,01 5,59 8, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 31,09 4,00 35, BETA LACTAMASE TEST 2,65 0,63 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,66 0,89 4, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 5,18 1,65 6, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,91 2,28 16, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,23 0,90 11, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas meth. 3,00 0,16 3, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,64 0,90 10, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,09 0,16 3, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,32 0,32 4, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 6,59 0,49 7, AGGLUTINATIE, KOUDE 5,65 0,30 5, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,95 0,90 7, ROSE-TEST 8,85 0,38 9, L-AGGLUTINATIE 5,60 0,19 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0,33 4, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,57 4,38 7, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,38 0,90 11, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,11 0,63 5, PRECIPITATIE REACTIE 7,10 0,35 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,78 2,29 11,07

6 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,29 0,97 9, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,40 1,12 8, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 20,83 0,96 21, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 27,38 0,83 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,68 0,32 4, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,41 0,95 8, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 5,13 1,44 6, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 38,74 3,55 42, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,55 0,16 1, BEZINKINGSSNELHEID 1,51 0,16 1, BLOEDINGSTIJD 9,04 0,16 9, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,00 0,32 3, PROTROMBINETIJD 3,96 0,16 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,30 0,16 2, PLASMACELLEN TELLEN 2,39 0,32 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 2,92 7,94 10, EOSINOFIELEN TELLEN 1,51 0,16 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,51 0,16 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,71 0,16 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,00 0,16 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,54 0,16 1, LE-CELLEN 4,72 0,51 5, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,50 0,32 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,66 0,48 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,24 0,96 10, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 10,38 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,72 0,32 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,32 0,32 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 6,12 0,32 6, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 11,29 1,43 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 24,00 1,43 25, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,37 0,39 6, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,98 0,32 2, TROMBINETIJD 4,21 0,30 4, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 5,72 0,64 6, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 19,05 1,60 20, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 105,66 0,96 106, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,33 1,44 14, Transketolase - in erytrocyten. 70,55 1,44 71, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 12,35 1,44 13, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 11,56 1,60 13, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 104,31 0,96 105, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 5,95 0,16 6, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,57 0,16 16, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 31,59 1,44 33, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 12,04 1,60 13, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,98 1,11 13, BNP/NT-PROBNP 17,02 1,59 18, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 61,21 0,80 62, ZINK 8,47 0,95 9, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 31,71 0,83 32, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,53 1,50 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 12,75 2,02 14,77

7 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 7,26 2,02 9, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 12,29 1,50 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 12,51 1,50 14, Malaria sneltest. 12,52 1,55 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,10 1,50 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 21,14 7,35 28, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 30,29 7,35 37, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,50 7,35 39, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 90,80 12,68 103, HBS ANTIGEEN 9,83 3,02 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,16 5,58 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,95 1,40 11, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 5,27 1,70 6, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 29,62 9,13 38, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,72 5,29 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 11,35 4,38 15, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 14,33 2,54 16, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 20,19 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 20,40 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 19,88 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 18,85 3,14 21, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,29 3,14 22, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 8,58 0,95 9, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 8,57 0,95 9, VITAMINE B1, THIAMINE 8,58 0,95 9, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 8,54 0,95 9, VITAMINE H, BIOTINE 8,40 0,96 9, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,00 0,32 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 6,86 0,80 7, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel 17,71 inclusief totaal eiwitbepaling. 1,91 19, MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,76 0,79 4, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 17,03 1,75 18, HOMOVANILLINE (HVA) 16,99 1,75 18, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 40,01 5,56 45, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,59 0,16 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,62 0,16 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 97,86 2,40 100, HYDROXYPROLINE 12,66 1,43 14, OXAALZUUR 6,26 0,64 6, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,97 0,48 4, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,91 1,59 5, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,45 0,48 1, IGG SUBKLASSEN 14,18 1,43 15, VISCOSITEIT 5,71 0,48 6, PRECIPITINEN 14,52 1,27 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 8,79 0,95 9, CORTISOL 6,76 0,95 7, CORTISOL, VRIJ 8,24 0,95 9, ALDOSTERON 8,79 0,95 9, HYDROXYPROGESTERON, 17 9,64 0,96 10, PROGESTERON 8,09 0,95 9, TESTOSTERON 8,27 0,95 9, TESTOSTERON, VRIJ 7,64 0,96 8,60

8 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 7,86 0,96 8, ANDROSTEENDION 9,19 0,95 10, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 14,46 0,96 15, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 8,42 0,95 9, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 8,47 0,95 9, SOMATOMEDINE 11,87 0,95 12, PREGNENOLON 9,67 0,96 10, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 7,62 0,96 8, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 8,35 0,95 9, GLUCAGON 21,04 0,96 22, INSULINE 8,40 0,95 9, INSULINE-ANTISTOFFEN 8,24 0,96 9, C-PEPTIDE 8,95 0,95 9, ACTH, CORTICOTROFINE 8,54 0,95 9, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 6,53 0,95 7, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 6,42 0,95 7, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 8,02 0,96 8, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,65 0,96 10, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 8,54 0,95 9, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 11,24 0,95 12, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,89 0,96 10, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,13 1,13 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,12 0,95 10, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 8,95 0,95 9, PROLACTINE (PRL) 6,44 1,11 7, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 11,22 1,14 12, THYROXINE (VRIJ T4) 6,37 1,11 7, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,83 1,11 8, THYROTROFINE (TSH) 5,34 1,11 6, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 9,12 1,12 10, THYROXINE (T4) 7,26 1,12 8, TRIJOODTHYRONINE (T3) 8,40 1,11 9, FOLIUMZUUR 6,42 1,11 7, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 7,93 1,11 9, OSTEOCALCINE 9,77 1,12 10, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 17,10 1,12 18, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 11,61 1,10 12, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 16,23 1,11 17, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 21,09 1,11 22, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,30 0,16 2, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,40 0,52 8, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 7,93 1,11 9, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 8,51 1,11 9, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 8,49 1,11 9, THYREOGLOBULINE 8,95 1,11 10, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 7,89 1,11 9, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 8,43 1,11 9, BETA-2-MICROGLOBULINE 9,72 1,11 10, CALCITONINE 8,57 1,11 9, GASTRINE 9,84 1,11 10, INHIBINE 10,32 1,11 11, PARATHORMOON (PTH) 8,03 1,11 9, RENINE 9,32 1,11 10,43

9 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,14 1,11 10, FERRITINE 7,93 1,11 9, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,75 0,80 33, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 22,91 0,80 23, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,11 0,79 23, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,04 0,79 19, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,04 0,79 9, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 29,39 0,80 30, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,67 0,79 27, DIURETICA, SCREENING 27,39 0,79 28, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 15,25 0,79 16, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 5,27 0,79 6, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 28,30 0,79 29, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,35 0,80 20, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 8,51 0,79 9, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,03 0,79 17, ALUMINIUM 17,14 0,79 17, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,60 0,79 10, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 27,64 0,80 28, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 8,51 0,79 9, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,31 0,80 18, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 17,54 0,79 18, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 16,99 0,79 17, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 18,45 0,80 19, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,82 0,80 11, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,18 0,79 26, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 0,79 9, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,30 0,80 21, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 10,13 1,41 11, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 1,44 9, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,24 3,51 25, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,72 0,80 26, LITHIUM 4,03 0,79 4, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,48 0,79 10, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 18,94 0,79 19, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 22,60 0,80 23, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,03 0,79 17, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 25,36 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 25,43 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 78,66 0,79 79, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 21,72 2,99 24, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 63,26 0,80 64, FRUCTOSAMINE 1,95 0,64 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,01 1,43 8, HBALC 6,32 1,43 7, SIKKELCEL TEST 12,35 1,43 13, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,45 0,16 1, LIPASE 2,03 0,16 2, CHOLESTEROL, HDL 2,68 0,48 3, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 15,25 1,60 16, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 5,68 1,59 7,27

10 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 11,58 2,70 14, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,00 0,96 12, KOPER 18,99 1,59 20, BENCE JONES EIWIT 6,86 0,96 7, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 29,59 3,52 33, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 6,94 0,80 7, PREALBUMINE 6,26 0,79 7, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 5,98 0,79 6, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,41 0,79 8, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 6,82 0,79 7, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 28,24 3,20 31, EIWIT 1,45 0,16 1, ALBUMINE 1,45 0,16 1, MYOGLOBINE 8,79 0,80 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,82 0,80 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 6,78 0,79 7, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,45 0,64 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,45 0,48 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 7,55 0,99 8, KREATINE-FOSFOKINASE 1,45 0,48 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,45 0,48 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,67 1,27 7, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 6,75 0,95 7, CERULOPLASMINE 7,08 0,95 8, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 6,32 0,95 7, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 8,45 0,64 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,23 4,04 14, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,45 5,14 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,31 6,25 26, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,08 5,14 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 5,12 4,04 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,19 3,43 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,97 4,18 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,57 5,58 25, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 5,08 3,42 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 32,22 0,91 33, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 7,71 0,16 7, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,08 0,64 3, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 17,03 2,22 19, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 3,97 0,63 4, HLA-A, B, C, TYPERING 142,83 10,44 153, HLA-B27 23,84 3,36 27, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 5,67 0,79 6, Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,41 0,48 3, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,57 0,16 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,10 1,92 21, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 21,27 0,80 22, HAPTOGLOBINE 6,53 0,95 7, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 18,08 1,59 19, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 10,08 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 32,72 1,12 33, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,90 1,60 29, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 25,95 1,60 27,55

11 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,01 0,32 3, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,32 0,96 7, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,34 0,32 2, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,48 1,11 9, FIBRINOPEPTIDE-A 32,46 1,12 33, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 8,43 1,11 9, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 10,72 1,76 12, PROTEINE C ACTIVITEIT 11,29 1,59 12, PROTEINE C ANTIGEEN 19,24 1,59 20, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 11,24 1,59 12, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,02 1,59 14, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,29 1,43 14, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,02 0,32 8, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,59 1,28 33, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,39 0,32 17, Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 24,70 1,59 26, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,27 1,60 48, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 7,26 0,96 8, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 44,34 3,14 47, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 33,53 0,79 34, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 33,59 0,75 34, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 19,40 0,71 20, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 33,81 0,79 34, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 32,59 0,71 33, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,14 0,79 82, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 147,28 0,80 148, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,25 0,79 43, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 41,27 0,71 41, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,09 0,79 33, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 74,95 0,79 75, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 173,80 0,78 174, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 21,72 0,71 22, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,60 0,71 24, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 31,19 0,64 31, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,85 0,71 46, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 146,03 0,65 146, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,27 0,64 47, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,16 0,72 82, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 60,11 0,74 60, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 70,94 0,64 71, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72-4, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49-6, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83-3, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,44-10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75-7, CLB-referentietarief. 12,55-12, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,58-8, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting 107,76 op OK, bewusteloze 4,48 ongevalspatiënten). 112, Directe percutane arteriële punctie. 183,06 37,34 220, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 246,04 44,81 290, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende cnummer zoals b.v. 261, en ,81 306, Planigrafie algemeen. 149,35 4,48 153, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 162,42 67,21 229,63

12 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 123,71 44,81 168, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 94,91 44,81 139, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 77,41 14,94 92, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 833,45 74,68 908, Embolisatie van vaten. 804,65 134,42 939, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,13 44, , Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 980,59 134, , Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 37,01 4,48 41, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 197,18 60,10 257, MRI hersenen - met contrast. 173,21 45,08 218, MRI hersenen - standaard. 205,88 45,08 250, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 101,91 29,87 131, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 57,64 29,87 87, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 79,38 29,87 109, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 37,14 4,48 41, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 101,57 29,87 131, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 54,78 22,40 77, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 43,21 4,48 47, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 103,53 29,87 133, Echografie orbita inclusief oogbol. 47,35 22,40 69, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 39,42 4,48 43, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit cnummer is niet bedoeld 109,19 voor de analyse 44,81 van brughoektumoren. 154, MRI achterste schedelgroeve. 205,88 37,34 243, PARTIELE GEBITSSTATUS. 51,39 4,48 55, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 41,39 4,48 45, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 41,39 4,48 45, SIALOGRAFIE. 135,81 22,40 158, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 57,19 22,40 79, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,24 14,94 70, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 110,58 29,87 140, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 38,33 7,47 45, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 205,88 37,34 243, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 37,83 4,48 42, MRI thoracale wervelkolom. 261,11 37,34 298, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 37,17 7,47 44, MRI lumbosacrale wervelkolom. 205,88 37,34 243, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 37,14 4,48 41, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 89,11 29,87 118, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 42,49 10,45 52, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 250,71 52,27 302, CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 115,60 30,96 146, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 57,51 29,87 87, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 205,88 44,81 250, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 37,19 7,47 44, Arthrografie schoudergewricht. 130,80 29,87 160, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 36,77 4,48 41, Arthrografie elleboogsgewricht. 127,39 29,87 157, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 36,34 4,48 40, Arhthrografie polsgewricht. 90,96 29,87 120, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 35,28 7,47 42, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 48,66 4,48 53, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 36,19 7,47 43, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 132,19 50,02 182,21

13 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 54,78 22,40 77, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 168,21 59,74 227, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 183,82 102,32 286, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 122,74 57,55 180, MRI-hart. 246,96 76,74 323, MRI-hart met dobutamine stress-test. 446,62 90,16 536, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 196,86 17,92 214, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 142,47 22,40 164, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 171,59 7,47 179, Laryngo- en/of bronchografie. 150,64 29,87 180, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 122,06 44,81 166, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 36,48 4,48 40, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 37,17 4,48 41, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 68,58 22,40 90, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 54,67 7,47 62, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 179,83 67,21 247, Echografie van mamma. 57,44 29,87 87, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 37,59 7,47 45, CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 125,00 63,62 188, Echografie van de buikorganen. 57,79 29,87 87, Abcesdrainage met echografie. 140,17 74,68 214, MRI abdomen. 205,88 74,68 280, Radiologisch onderzoek slokdarm. 84,16 22,40 106, Radiologisch onderzoek maag en dunum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 100,64 22,40 123, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 69,22 29,87 99, Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 382,78 112,01 494, Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 146,81 59,74 206, Radiologisch onderzoek dikke darm. 130,97 29,87 160, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 515,93 112,01 627, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 225,75 112,01 337, Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 201,08 22,40 223, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 141,86 22,40 164, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 62,75 17,92 80, MRI bekken. 205,88 59,74 265, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 124,02 17,92 141, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 536,18 89,61 625, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 284,97 89,61 374, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 127,83 29,87 157, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 268,66 29,87 298, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 55,90 22,40 78, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 108,15 17,92 126, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 47,70 29,87 77, Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 239,47 22,40 261, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 47,63 10,45 58, Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 218,68 22,40 241, Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 238,07 44,81 282, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 116,21 44,81 161, Echografie onderste extremiteit. 57,58 22,40 79, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 205,88 37,34 243, Flebografie van het bekken. 243,29 22,40 265, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 112,87 29,87 142, Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 37,19 7,47 44, Arthrografie heupgewricht. 126,35 29,87 156,22

14 Radiologisch onderzoek bovenbeen. 36,34 4,48 40, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 36,96 4,48 41, Arthrografie kniegewricht. 80,55 29,87 110, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 36,38 4,48 40, Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. - 51,96 51, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte - tijd (inlezen 78,05 en rapport schrijven). 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte - tijd (inlezen 78,05 en rapport schrijven). 78, Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). - 61,05 61, SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 154,26 60,51 214, SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 169,29 60,47 229, SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 180,64 30,23 210, STATISCH SKELETONDERZOEK. 206,45 75,58 282, MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 224,46 87,68 312, Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 120,88 60,51 181, Skeletdensitometrie heupen. 109,97 30,23 140, Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 110,67 30,23 140, Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 212,16 75,58 287, LONGPERFUSIEONDERZOEK. 165,31 60,47 225, LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 176,64 30,23 206, LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 253,67 75,58 329, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 276,91 90,70 367, NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 212,10 75,58 287, RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 273,09 75,58 348, Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 355,95 75,63 431, ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 686,78 75,58 762, ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 241,71 74,03 315, BEPALING GALZUURMETABOLISME. 280,80 58,76 339, C14-UREUMADEMTEST. 138,60 15,12 153, SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 592,34 60,51 652, SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 843,07 75,58 918, SPECT VAN SKELET DETAIL. 213,48 30,23 243, SPECT VAN MYOCARD RUST. 253,29 60,51 313, SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 415,32 105,82 521, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 344,60 75,58 420, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 382,47 136,05 518, SPECT VAN ABDOMEN. 305,60 60,51 366, BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,94 151,26 428, BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 495,87 151,26 647, CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 131,97 15,13 147, PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 780,32 75,63 855, PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE. 951,29 211, , SCEN-CONSULTATIE - 164,31 164,31 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 463,77 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 417,26 14B Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek 179,40 144,98 324,38 14B Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek 130,66 136,75 267,41 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.350,97 603, ,77 14B Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.968,58 338, ,91 14B Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 3.286, , ,58 14B Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 274,72 146,40 421,12 14B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 1.495,19 206, ,77 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.356,71 396, ,66 14B IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.732,01 309, ,56

15 14B Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 2.522,45 706, ,99 14B Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 239,41 132,82 372,23 14B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.114,45 334, ,11 14B Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.616,30 157, ,11 14B Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 1.605,36 423, ,76 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 96,34 79,12 175,46 14B IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.182,69 116, ,21 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.056,44 282, ,86 14B Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 915,70 43,39 959,09 14B IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 614,13 54,72 668,85 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 782,50 176,20 958,70 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 618,20 176,55 794,75 14B Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 302,54 185,06 487,60 14B Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 604,18 120,65 724,83 14B Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 364,94 190,82 555,76 14B Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 50,41 60,90 111,31 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 151,33 140,11 291,44 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 257,25 153,45 410,70 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.540,10 316, ,71 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 236,72 153,27 389,99 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.591,02 262, ,98 14B Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,42 14B Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,77 14B Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.749, , ,16 14B Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,51 14B Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 344,27 149,02 493,29 14B Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.207,04 462, ,56 14B Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.018, , ,70 14B Verwijderen van een nier bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.520, , ,20 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,24 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,68 14B Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 219,14 137,52 356,66 14B Nazorg van de donor na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 8.649,23 573, ,70 14B Transplantatie van de alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.857, , ,55 14B Transplantatie van de alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,16 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 651, , ,35 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 651, , ,35 14B Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie , , ,17 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,80 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie 4.974, , ,55 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,19 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,68 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 6.205,39 482, ,07 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,75 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,76 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie ,10 703, ,64 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,74 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , , ,26 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie ,09 889, ,20

16 14B Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 1.584,74 603, ,63 14B In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 2.530,82 634, ,37 14B Instellen van thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing ,71 896, ,29 14B Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing 864,39 52,46 916,85 14B Thuisbeademing in de kliniek bij Chronische thuisbeademing 2.391,71 120, ,68 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 5.105,29 764, ,72 14B Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 4.612,69 316, ,05 14B Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 541,76 15,50 557,26 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 2.832,02 209, ,05 14C Raadpleging tijdens opname bij Een psychische stoornis 23,75 78,30 102,05 14C Reguliere hoog complexe zorg (Meer dan 5 contacten door Consultatie Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 345,90 394,14 740,04 14C Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 76,13 122,60 198,73 14C Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 117,81 276,28 394,09 14C Raadpleging tijdens opname bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 34,87 94,36 129,23 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.901,62 343, ,37 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.335,20 206, ,02 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.273,44 198, ,19 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 170,94 191,25 362,19 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 848,78 255, ,53 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.221,58 381, ,31 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,87 880, ,70 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.392,58 500, ,83 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 271,67 164,93 436,60 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 594,19 207,82 802,01 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 884,54 342, ,37 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,84 265, ,23 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 4.839,33 350, ,18 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 291,72 149,08 440,80 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 583,11 187,88 770,99 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.123,35 348, ,72 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , , ,01 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.448,62 419, ,87 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 339,91 168,49 508,40 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 392,97 191,62 584,59 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 411,92 199,77 611,69 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 402,47 229,46 631,93 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 376,63 209,66 586,29 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 347,29 233,69 580,98 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 236,95 147,50 384,45 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 287,05 157,23 444,28 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 141,71 173,66 315,37 14C Behandeling op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 308,68 186,57 495,25 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 89,20 106,98 196,18 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 96,38 128,68 225,06 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 57,46 88,10 145,56 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 115,31 111,32 226,63 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 63,71 105,66 169,37 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 128,77 128,29 257,06 14C Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan twee polikliniekbezoeken bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 896,83 86,86 983,69 14C Een tot vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 551,02 100,16 651,18 14C Meer dan vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 1.358,98 382, ,74 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 4.946,92 418, ,82 14C Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 8.764,66 760, ,21

17 14C Consult op de polikliniek bij Gespecialiseerde brandwondenzorg 85,33 23,45 108,78 14C tot maximaal 15 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,77 14C tot maximaal 15 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,53 14C tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,75 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,87 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,00 14C tot maximaal 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,10 14C meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg , , ,05 14C Poliklinische behandeling van pasgeborene bij Neonatologie 161,80 129,96 291,76 14D Complexe erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.340,70 4, ,58 14D IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 314,28 58,34 372,62 14D Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 181,14 105,48 286,62 14D Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 164,17 40,25 204,42 14D Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,31 14D Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,05 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.332, , ,94 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.448, , ,70 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,36 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.107, , ,00 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,64 911, ,57 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,47 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,61 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.961, , ,20 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,34 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,81 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 590,11 598, ,45 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 838,63 545, ,98 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.294,80 451, ,24 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 577,75 336,17 913,92 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 186,44 246,45 432,89 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.132, , ,88 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,21 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,56 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,12 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 703, , ,39 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 407,77 940, ,23 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.141,15 385, ,19 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 353,89 329,42 683,31 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 156,37 235,46 391,83 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.797, , ,16 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,92 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,85 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,57 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 965, , ,87 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.691, , ,62 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 582,58 475, ,96 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 404,58 348,12 752,70 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 205,48 259,92 465,40 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.960,70 648, ,19 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,68 932, ,88 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,03

18 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,73 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 460,52 537,03 997,55 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 948,89 537, ,92 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.481,14 445, ,97 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.063,50 354, ,14 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 237,55 293,85 531,40 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.753, , ,06 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,30 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,17 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,42 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 731,67 841, ,98 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.268,30 746, ,88 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 326, ,16 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 921,11 248, ,70 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 146,13 164,10 310,23 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.736, , ,59 14D Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,15 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 296,13 729, ,68 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.547,75 729, ,30 14D Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 303, ,90 14D Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 414,19 212,78 626,97 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 169,84 151,99 321,83 14D Verpleegligdagen in het kader van Palliatieve zorg 3.080,23 816, ,22 14D Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 737,62 222,82 960,44 14D Dagbehandeling met ingreep in het kader van Palliatieve zorg 402,57 222,82 625,39 14D Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 514,46 222,82 737,28 14D Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 576,52 445, ,15 14D tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 222,61 222,82 445,43 14D Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,57 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektrn) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektrn) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,38 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,22 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,33 970, ,63 14D Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.621, , ,52 14D Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,59 14D Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,04 988, ,99 14D Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.817,99 882, ,88 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.506, , ,86 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.856, , ,94 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,25 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,40 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,32 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.210, , ,76 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.245, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.729, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.315, , ,08 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.189, , ,64 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,10 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,91

19 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.907, , ,98 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.221, , ,22 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.477, , ,34 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.111, , ,35 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.859, , ,82 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 8.182, , ,78 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,97 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,63 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,00 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.331, , ,47 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.831, , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.792, , ,18 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,98 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,33 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,85 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.120, , ,54 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.516, , ,92 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,59 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.544, , ,72 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 583,51 175,53 759,04 14D Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 480,19 165,64 645,83 14D Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,30 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,12 14D Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,88 14D Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,49 14D Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,82 14D Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 244, ,86 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,40 279, ,22 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,45 303, ,59 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ 731,14 of long(vaten) 163,23 894,37 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of 731,14 long(vaten) 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,16 186, ,71 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,00 233, ,18 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,12 279, ,94 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 163, ,89 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,44 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,79 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 731, , ,47 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,37 228,66

20 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)731,14 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,79 735, ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,37 14D Nazorg na harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 633, ,63 14D Nazorg na harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,48 228,77 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,69 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,10 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,56 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,27 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,60 14D Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,93 14D Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,66 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,88 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,21 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,26 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,60 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,64 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,86 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,77 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.810, , ,42 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.560, , ,55 14D Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,48 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.466, , ,47 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.462, , ,28 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.080,38 780, ,52 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,11 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,58 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,96 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.223, , ,84 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.658, , ,25 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,08 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.561,58 692, ,90 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.721,53 601, ,46 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.158,90 385, ,67 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.272,64 548, ,03 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.129,43 334, ,39 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.322,14 425, ,05 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.985,21 217, ,07 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.729,66 356, ,27 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.012,10 149, ,82 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,63 844, ,73 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.539,13 635, ,74 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,63 723, ,83 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.539,13 481, ,05

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming Leading in Diagnostics and Imaging 1 Inhoud 3 4 5 6 8 12 14 15 17 18 Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Transmuraal Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5300-4.2.5.-30

BELEIDSREGEL CV-5300-4.2.5.-30 BELEIDSREGEL Lijst van tandheelkundige verrichtingen met bijbehorende puntenaantallen 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman Colofon Productie & regie: Ingrid van Houten Lay-out & omslag: Ivonne Hermens Druk: Met dank aan alle patiënten voor hun toestemming om

Nadere informatie