BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator"

Transcriptie

1 Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen

2 Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning 9 Doorstromen 10 Training 10 Prijzen en data 10 Vergoedingsmogelijkheden 11 Veelgestelde vragen 11 Inschrijven 12 Open dagen 12 Over ons 13 2 Best Guide in Learning

3 Inleiding Steeds meer organisaties, zelfstandig ondernemers, particulieren en echtparen ontdekken de voordelen van mediation. De vraag naar goed opgeleide mediatoren neemt toe. De opleiding tot Mediator van BGL biedt een passend antwoord op deze vraag. Mediation is een flexibele manier om (hoog opgelopen) conflicten op te lossen zonder dat daar een juridisch apparaat, met alle kosten van dien, bij betrokken is. Partijen in een conflict kunnen besluiten als volwassen en autonome mensen zelf hun conflict op te lossen met begeleiding van een bemiddelaar. Dit brengt een groot aantal voordelen met zich mee: g Snelheid en flexibiliteit: niet de agenda van rechtbank of advocaat bepaalt wanneer en met welke frequentie er afgesproken wordt, maar de betrokkenen zelf. Er zijn geen overbodige en belemmerende formele procedures. g Lage kosten: een mediator is doorgaans veel goedkoper dan een rechtszaak. g De mediator gaat voor win win in plaats van het gelijk van één der partijen. Daardoor kunnen de strijdende partijen na een geslaagde mediation vaak weer verder in de relatie zoals die was voordat het conflict ontstond. g Eigen verantwoordelijkheid: betrokkenen houden zelf de regie over het verloop van het mediationproces en behouden hun inbreng als zelfstandige volwassenen. Er gebeurt niets waar zij niet achter staan en er worden geen besluiten over hun hoofd heen genomen. Het hele proces is gebaseerd op vrijwilligheid en de eigen keuzes van de deelnemers staan centraal, de mediator legt dus niets op. Daardoor worden de genomen besluiten doorgaans ook door alle betrokkenen geaccepteerd. g Deskundige begeleiding. De mediator is speciaal opgeleid om conflicten samen met mensen op een voor alle partijen bevredigende manier te begeleiden. Elke trainingsdag ging ik er heen met veel zin en kwam terug met veel inspiratie, nuttige bagage en prikkelende feedback 3

4 Over de opleiding BGL heeft jarenlange ervaring met managementontwikkeling, teamtrainingen, communicatietrainingen, professionaliseringtrajecten, coaching en therapeutische begeleiding vanuit een specifiek eigen invalshoek, gekenmerkt door menselijkheid, respect en oplossingsgerichtheid. In al onze opleidingen en trainingen werken we met wat mensen beweegt (emotioneel, mentaal, spiritueel) en wat hen verbindt: de intermenselijke communicatie en groepsprocessen in de brede cultureel-maatschappelijke context. Deze ervaring zetten we graag in om onze bijdrage te leveren aan een grote uitdaging in de woelige tijden waarin we leven: het beter managen van conflicten. Daarbij willen we recht doen aan de volheid van conflictsituaties. We beperken ons dus niet tot de juridische of economische aspecten om zo bijvoorbeeld de emotionele aspecten buiten de deur te houden. We schromen er niet voor ruimte te geven aan het vuur van het conflict. Mediation maakt het mogelijk. Dat vraagt om een speciaal soort mediator: iemand die niet bang is voor heftige emoties - iemand die niet bang is om zichzelf als mens in te zetten - iemand die een holding kan creëren, waarbinnen mensen open, eerlijk en op elkaar afgestemd aan hun conflicten werken - iemand die situaties kan laten ontstaan waarin ruimte is voor de hele mens, met alle emoties die daarbij horen. Dat is het soort mediator zoals wij die willen opleiden. Natuurlijk vraagt dat ook veel van ons als opleiders, en dat is nu net wat we willen: uitgedaagd worden om het beste van onszelf te geven. Een persoonlijke benadering Mediation is een kwetsbaar proces: mensen laten kanten van zichzelf zien die ze doorgaans liever voor zich houden, en het valt niet mee om vreemden te vertrouwen wanneer je midden in een pijnlijk conflict zit. Het vraagt sensitiviteit, stevigheid en transparantie van de mediator om het bemiddelingsproces op gang te krijgen en vruchtbaar te laten verlopen. Wij willen mediators opleiden die deze kwaliteiten kunnen belichamen en dat vraagt om een persoonlijke benadering waarin ruimte en respect is voor elke individuele student. Om deze reden werken we met relatief kleine groepen, zodat onze trainers elke student leren kennen en zo flexibel kunnen inspelen op hun individuele leerbehoeften. Dit leert u g Door middel van zelfonderzoek en reflectie ontwikkelt u een basishouding die zich kenmerkt door respect en acceptatie, transparantie, stevigheid en sensitiviteit. U leert daarbij te werken vanuit uw eigen kracht en authenticiteit. g U krijgt inzicht in de theoretische achtergronden en methoden van mediation en verwante kennisterreinen als communicatieleer, conflictenleer en onderhandelen. g U ontwikkelt vaardigheden, waarmee u structuur en diepgang kunt geven aan het mediationproces. 4 Best Guide in Learning

5 g U leert hoe u de deelnemers aan de mediation kunt stimuleren bij het ontwikkelen van hun (zelf)inzicht en het uitbouwen van reeds aanwezige vermogens. g U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk. g U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. g U leert hoe u de deelnemers aan de mediation kunt stimuleren bij het ontwikkelen van hun (zelf)inzicht en het uitbouwen van reeds aanwezige vermogens. g U ontwikkelt oog De voor opleiding de ethische bestemd aspecten voor van de allen toepassing die zich van op het professionele geleerde in wijze de beroepspraktijk. willen bezig g U herkent de grenzen houden van met de eigen het managen professionaliteit van conflicten, weet wanneer waarbij doorverwijzing niet alleen oog noodzakelijk is voor is. de inhoudelijke aspecten, maar juist ook voor de relationele component van een conflict. Denk aan: leidinggevenden, HR-professionals, financieel adviseurs, (bedrijf)juristen, advocaten, notarissen, vertrouwenspersonen, leerkrachtendocenten, De opleiding coaches is bestemd en hulpverleners. voor allen die zich op professionele wijze willen bezig houden met het managen van conflicten, waarbij er niet alleen oog is voor de Deelnemers beschikken inhoudelijke over een aspecten, HBO of Academisch maar juist opleidingsniveau ook voor de relationele en hebben component ruime werkervaring van een opgedaan. conflict. Denk aan: leidinggevenden, HR-professionals, financieel adviseurs, (bedrijf)juristen, advocaten, notarissen, vertrouwenspersonen, leerkrachtendocenten, op twee doelgroepen: coaches en hulpverleners. De opleiding richt zich deelnemers die zich willen scholen tot MfN-registermediator om op professionele wijze mediations Voor wie Voor wie Opzet Deelnemers te kunnen beschikken uitvoeren in over de praktijk. een HBO of Academisch opleidingsniveau en hebben ruime werkervaring opgedaan. deelnemers die de verworven mediationvaardigheden met name willen inzetten als waardevolle aanvulling op hun huidige beroepspraktijk. Opzet De basisopleiding Mediation omvat 11 dagen van twee dagdelen. De opleiding is NMI-erkend. Daarnaast biedt BGL tal van interessante verdiepingsblokken (zie hoofdstuk Doorstromen). Het accent in de opleiding ligt op praktische vorming en reflectie op de eigen grondhouding. Integratie van het geleerde vindt plaats De basisopleiding via praktijksimulaties Mediation (ook met omvat acteurs), 11 dagen casuïstiek van en twee thuisopdrachten. dagdelen. De Gedurende opleiding de opleiding brengt is u NMI-erkend. uw persoonlijke Daarnaast ontwikkelingsdoelen biedt BGL tal in van kaart interessante met behulp verdiepingsblokken van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). (zie hoofdstuk Tijdens het Doorstromen). individuele supervisiegesprek diept u uw leerdoelen verder uit. BGL Aan Het accent biedt de hand twee in de van opleidingstrajecten: literatuurstudie ligt praktische en gerichte vorming opdrachten reflectie werkt op u de aan eigen de verdieping grondhouding. van uw Integratie kennis van en inzicht het geleerde met betrekking vindt plaats tot via de praktijksimulaties behandelde thema s. (ook met De literatuurlijst acteurs), casuïstiek vindt u en op thuisopdrachten. de website. Gedurende 1. de Traject opleiding 1 richt brengt zich op u uw deelnemers persoonlijke die zich ontwikkelingsdoelen willen laten scholen in tot kaart MfN-registermediator met behulp van een om op Persoonlijk Natuurlijk OntwikkelingsPlan professionele krijgt u wijze de (POP). stof mediations pas Tijdens echt het in te de kunnen individuele vingers uitvoeren door supervisiegesprek in vaak de praktijk. mee te diept Het werken. traject u uw U leerdoelen komt omvat: tussen verder lesbijeenkomsten 11 tenminste lesdagen van 4 keer twee in dagdelen. een oefen-/intervisiegroep bijeen om de aangereikte stof nog eens door te nemen Aan de en een hand te stagetraject reflecteren van literatuurstudie waarin op uw tenminste praktijkervaringen. gerichte twee opdrachten mediations Eén van worden werkt deze bijeenkomsten u uitgevoerd aan de verdieping onder wordt supervisie van begeleid uw van kennis door een een en trainer. inzicht met ervaren betrekking MfN-registermediator tot de behandelde van de thema s. mediationpraktijk De literatuurlijst Mediation vindt u voor op de Jou website. uit Sassenheim. Een uit. unieke manier om werkervaring op te doen. De Natuurlijk studiebelasting Voorbereiding krijgt u de bedraagt stof op het pas mediationassessment 6-10 echt uur in de per vingers week. door Dit in is er de inclusief vaak vorm mee van het te training volgen werken. en van supervisie. U de komt lessen, tussen het de deelnemen lesbijeen- aan komsten oefen- 4 tenminste oefen-/intervisiebijeenkomsten, intervisiegroepen, 4 keer een supervisie oefen-/intervisiegroep waarvan en het twee lezen begeleid bijeen van literatuur om door de een aangereikte en registermediator het uitvoeren stof nog van van eens opdrachten. Mediation door nemen en voor te Jou. reflecteren op uw praktijkervaringen. Eén van deze bijeenkomsten wordt begeleid door een Certificering trainer. 1 supervisiegesprek met een trainer uit de opleiding waarin uw persoonlijke ontwikkeling tijdens de Er geldt opleiding een 90 procent centraal aanwezigheidsverplichting staat. voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in overleg De studiebelasting met de dagtrainer bedraagt ingehaald 6-10 uur of per gecompenseerd week. Dit is inclusief worden. het Voor volgen de van toetsmomenten de lessen, het en deelnemen supervisie geldt aan Studiebelasting oefen- een 100 en procent intervisiegroepen, aanwezigheidsverplichting. uur per week. supervisie en het lezen van literatuur en het uitvoeren van opdrachten. Certificering Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd worden. Voor de toetsmomenten Opleiding en tot supervisie Mediator geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. 5

6 Mediation 2. Traject 2 onder is bestemd supervisie voor deelnemers die vooral behoefte hebben aan een training in Wellicht mediationvaardigheden hebt u in uw werkomgeving en deze willen te inzetten maken met als een conflicten, waardevolle die aanvulling u graag wilt op oplossen hun huidige met behulp van beroepspraktijk. mediation. Tijdens Dit traject de opleiding omvat: bieden wij u de mogelijkheid in samenwerking met een ervaren begeleider 11 lesdagen deze problematiek van twee dagdelen. aan te pakken. Hiermee slaat u twee vliegen in één klap: u beleeft een uniek leermoment, 4 oefen-/intervisiebijeenkomsten, volledig gestoeld op de waarin praktijk. 1 begeleid Voor uw wordt werkgever door een geldt trainer dat een uit de probleem opleiding. binnen de organisatie 1 supervisiegesprek vakkundig wordt met opgelost. een trainer Wilt u uit meer de opleiding weten over waarin aanpak uw persoonlijke en kosten? ontwikkeling Neem dan contact tijdens op de met Ineke opleiding Pauptit, centraal telefoon staat. (06) Inhoud Studiebelasting: 7-10 uur per week. Toelichting Tijdens de lesdagen wordt vanuit theoretische en methodische kennis gewerkt wordt aan praktische vorming en reflectie op de eigen grondhouding. Integratie van het geleerde vindt plaats via praktijksimulaties (ook met acteurs), casuïstiek en thuisopdrachten. De deelnemers uit traject 1 en 2 volgen gezamenlijk de lesdagen. Gedurende de opleiding brengt u uw persoonlijke ontwikkelingsdoelen in kaart met behulp van een Achtergronden Persoonlijk OntwikkelingsPlan van mediation (POP). Tijdens het individuele supervisiegesprek diept u uw leerdoelen verder In uit. de opleiding ligt het accent op het ontwikkelen van de grondhouding en vaar dig heden die bij mediation een rol spelen. Daarnaast is er ook aandacht voor de theoretische achtergronden van mediation. Aan de hand van literatuurstudie en gerichte opdrachten werkt u aan de verdieping van uw kennis en inzicht Aandachtspunten met betrekking tot zijn: de behandelde thema s. De literatuurlijst vindt u op de website. g plaatsbepaling, vormen van mediation,; g Natuurlijk betrokkenen krijgt u de in het stof mediationproces,; pas echt in de vingers door er vaak mee te werken. U komt tussen de g lesbijeenkomsten het verloop van tenminste een mediationproces; 4 keer in een oefen-/intervisiegroep bijeen om de aangereikte stof nog eens g door toepassingsgebieden; te nemen en te reflecteren op uw praktijkervaringen. In traject 1 zijn twee intervisiebijeenkomsten g begeleid formele, en gerelateerd juridische en aan ethische het stagetraject, aspecten; in traject is één intervisiebijeenkomst begeleid. g indicaties en contra-indicaties. g De werkervaringstrajecten Ook oefent u zich het krijgt omgaan u aangereikt met bijzondere via mediationpraktijk situaties als machtsongelijkheid, Mediation voor Jou. sekse- De mediations en culturele vinden verschillen. plaats in Sassenheim op een rustieke locatie in een molenstomp. Heeft u zelf een mediationaanvraag die u onder begeleiding wilt uitvoeren, dan zal de mediationlocatie in overleg met u worden bepaald. Conflicttheorie Wat Om u zijn te kunnen conflicten, laten hoe registreren ontstaan als ze, MfN-registermediator hoe verlopen ze en dient welke u na factoren het volgen spelen van de daarbij erkende een rol? Door een basisopleiding beter begrip succesvol te ontwikkelen een kennis- voor en de vaardighedentoets van conflicten, (assessment) stil te staan af te bij leggen. het feit Het dat handboek conflicten niet op Mediation zichzelf vormt staan, de maar onderlegger ingebed voor zijn de in kennistoets. een bredere Uitgangspunt context van voor normen, de vaardighedentoets waarden, verwachtingen vormt het en behoeften, beoordelingsinstrument vergroten we van onze Hugo mogelijkheden Prein (2011), waarin conflicten vijf hoofdcompetenties tot een oplossing te en brengen. elf deelcompetenties U onderzoekt uw eigen worden conflictstijl onderscheiden. en leert In uw de voorbereiding stijl te variëren op al het naar assessment gelang de context. leert u hoe u deze competenties kunt vertalen naar de praktijk. We richten ons daarbij op concreet observeerbaar gedrag dat passend is en Grondhouding: verwacht mag worden uitgangspunten, van een professionele kwaliteiten mediator, en ethiek gedrag dat ongepast is en verstorend werkt en U gedrag leert dat welke toegevoegde uitgangspunten waarde en heeft competenties in mediation. horen Aan de bij hand het werk van casuïstiek van mediator. en eigen Tegelijkertijd beeldmateriaal wordt u gestimuleerd wordt u duidelijk de eigen welke unieke competenties persoonlijkheid u reeds succesvol en mogelijkheden kunt inzetten te zetten. en welke Hierbij nadere wordt ontwikkeling gebruik gemaakt vragen. van het persoonlijke ontwikkelingsplan. Daarnaast is er gelegenheid tot reflectie en discussie over diverse thema s, Certificering zoals: g Dient de mediator altijd neutraal te zijn? g Er geldt Hoe een gaat 90 u zelf procent om met aanwezigheidsverplichting agressie? voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in g overleg Bent met u zich de dagtrainer bewust van ingehaald uw macht? of gecompenseerd. Hoe gebruikt u uw Voor macht? de supervisie, (begeleide) intervisie, en de werkervaringstrajecten geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. 6 Best Guide in Learning

7 Mediation Respectvol onder en empathisch supervisie communiceren De basis voor iedere vorm van mediation is het gesprek. In een gesprek geven de betrokkenen aan wat de Wellicht conflicten heeft zijn, u wat er tijdens ze willen of na bereiken de opleiding en hoe behoefte ze over allerlei aan om zaken extra denken. vlieguren Tijdens op te doen de opleiding onder begeleiding leert u hoe van op een ervaren effectieve mediators. en respectvolle Hiertoe bestaan manier verschillende betrokkenen opties: weer met elkaar in gesprek kunt laten komen, waardoor Co-mediation: er ruimte U ontstaat krijgt een om mediationzaak naar win-win-oplossingen aangeboden, maar te zoeken. voelt zich nog niet ervaren genoeg om de mediation alleen aan te gaan. In dat geval kunt u ervoor kiezen een ervaren mediator in te huren die u Mediation Er wordt ondersteunt gebruik onder met gemaakt supervisie behulp van van een co-mediation. unieke combinatie De mediaton van NLP-communicatievaardigheden wordt gezamenlijk uitgevoerd en en de een opbrengst recente Wellicht ontwikkeling wordt hebt gedeeld. in u in uw bemiddeling werkomgeving gewelddadige te maken met conflicten: conflicten, geweldloze die u graag communicatie. wilt oplossen Samen met vormen behulp van deze Traineeship: mediation. wijzen van Tijdens Na communiceren afloop de van opleiding de het basisopleiding hart bieden van de wij opleiding kunt u de u een mogelijkheid en traineeschip van het werk in aanvragen samenwerking als mediator. bij Mediation met een voor ervaren Jou. begeleider U loopt deze gedurende problematiek een jaar aan lang te stage pakken. bestaande Hiermee uit het slaat uitvoeren u twee van vliegen (co-) mediations, in één klap: het u beleeft volgen van een uniek Modellen van leermoment, trainings- voor mediation en volledig begeleide gestoeld intervisiebijeenkomsten, op de praktijk. Voor het uw bezoeken werkgever van geldt netwerkbijeenkomsten. dat een probleem binnen de organisatie In deze opleiding vakkundig worden wordt verschillende opgelost. Wilt visies u meer op mediation weten over belicht, aanpak zodat en kosten? u een afgewogen Neem dan keuze contact kunt op met Wilt maken u Ineke meer welke Pauptit, weten visie over telefoon het beste aanpak (06) bij en u kosten? de desbetreffende Neem dan contact casus met past. ons Onze op via keuze telefoonnummer is gevallen op 023 een model dat gestoeld is op een rationele benadering en op het verhalend procesmodel. 1. Probleemoplossende mediation - rationeel motivatiemodel In veel traditionele modellen overheerst een rationeel beeld van de mens en wordt conflict gezien als gevolg van belangentegenstellingen. U leert werken met het Harvard-model en onderzoekt daarbij de mogelijkheden en grenzen van mediation. Inhoud Aandachtspunten: g principieel onderhandelen: van posities naar belangen; g scheiden van mens en zaak; Achtergronden g stimuleren creatieve van mediation oplossingen; In g de objectief opleiding en ligt subjectief het accent onderhandelen; op het ontwikkelen van de grondhouding en vaar dig heden die bij mediation een g afspraken rol spelen. maken; Daarnaast is er ook aandacht voor de theoretische achtergronden van mediation. g committent en afronden; Aandachtspunten g omgaan met externe zijn: invloeden (opdrachtgevers, achterban). g plaatsbepaling, vormen van mediation,; g 2. Narratieve betrokkenen Mediation in het mediationproces,; - verhalend procesmodel g In de het narratieve verloop mediation van een mediationproces; beschrijven betrokkenen conflicten in de vorm van strijdige verhalen, waarbij elke g partij toepassingsgebieden; het eigen verhaal als waar ervaart. De mediator concentreert zich bij het oplossen van conflicten op g het ontrafelen formele, juridische van het conflictverhaal en ethische aspecten; van de betrokkenen, zodat vastgezette ervaringskennis kan worden g ontsloten. indicaties Hierdoor en contra-indicaties. ontstaat er ruimte voor een alternatief verhaal, waarin alle betrokkenen zich kunnen g vinden. Ook Wat oefent werkelijk u zich is in voorgevallen het omgaan met of wie bijzondere gelijk heeft, situaties is in als dit machtsongelijkheid, proces niet relevant. sekse- en culturele verschillen. Aandachtspunten bij narratieve mediation: Conflicttheorie g de-escaleren van het conflict; Wat g ontrafelen zijn conflicten, van de hoe conflictverhaallijn; ontstaan ze, hoe verlopen ze en welke factoren spelen daarbij een rol? Door een g het beter opbouwen begrip te van ontwikkelen een alternatief voor verhaal de aard met van behulp conflicten, van oplossingsgerichte stil staan bij het technieken; feit dat conflicten niet op g zichzelf beïnvloeden staan, van maar het systeem. ingebed zijn in een bredere context van normen, waarden, verwachtingen en behoeften, vergroten we onze mogelijkheden conflicten tot een oplossing te brengen. U onderzoekt uw eigen conflictstijl en leert uw stijl te variëren al naar gelang de context. Grondhouding: uitgangspunten, kwaliteiten en ethiek U leert welke uitgangspunten en competenties horen bij het werk van mediator. Tegelijkertijd wordt u gestimuleerd de eigen unieke persoonlijkheid en mogelijkheden in te zetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het persoonlijke ontwikkelingsplan. Daarnaast is er gelegenheid tot reflectie en discussie over diverse thema s, zoals: g Dient de mediator altijd neutraal te zijn? g Hoe gaat u zelf om met agressie? 7

8 verschillen. Conflicttheorie Wat zijn conflicten, hoe ontstaan ze, hoe verlopen ze en welke factoren spelen daarbij een rol? Door een beter begrip te ontwikkelen voor de aard van conflicten, stil te staan bij het feit dat conflicten niet op zichzelf staan, maar ingebed zijn in een bredere context van normen, waarden, verwachtingen en behoeften, vergroten we onze mogelijkheden conflicten tot een oplossing te brengen. U onderzoekt uw eigen conflictstijl en leert uw stijl te variëren al naar gelang de context. 6 Integratie Grondhouding: Feedback vormt een uitgangspunten, belangrijk onderdeel kwaliteiten van het en leerproces. ethiek In de lessen is er dan ook volop de ruimte om U te oefenen, leert welke waarbij uitgangspunten u terugkoppeling en competenties ontvangt van horen uw medestudenten bij het werk van en de mediator. begeleidend Tegelijkertijd trainer.daarnaast wordt u gestimuleerd vinden op verschillende de eigen unieke momenten persoonlijkheid in de opleiding en mogelijkheden praktijksimulaties in te zetten. plaats. Hierbij Hierbij wordt laat u gebruik in een rollenspel gemaakt van onder het toezicht persoonlijke van een ontwikkelingsplan. trainer zien in hoeverre Daarnaast u de is aangeboden er gelegenheid lesstof tot reflectie al geïntegreerd en discussie kunt toepassen. over diverse U thema s, ontvangt zoals: feedback op de gemaakte vorderingen en krijgt zicht op verdere ontwikkelpunten. Om een goede g theoretische Dient de mediator grondslag altijd voor neutraal mediation te te zijn? ontwikkelen, wordt u uitgenodigd een literatuurstudie te doen. g Hoe gaat u zelf om met agressie? g Intervisie Bent u en zich supervisie bewust van uw macht? Hoe gebruikt u uw macht? Er wordt van u verwacht dat u tussen de bijeenkomsten in tenminste viermaal samenkomt in een intervisie-/ oefengroep. Respectvol en Door empathisch ook buiten communiceren de lesdagen te oefenen, kunt u zich de aangeboden lesstof meer eigen maken. De basis Eén voor van iedere bijeenkomsten vorm van mediation vindt plaats is het gesprek. onder begeleiding In een gesprek van een geven trainer. de betrokkenen aan wat de conflicten Best Guide zijn, wat in ze Learning willen bereiken en hoe ze over allerlei zaken denken. Tijdens de opleiding leert u hoe op een effectieve en respectvolle manier de betrokkenen weer met elkaar in gesprek kunt laten komen, waardoor er ruimte ontstaat om naar win-win-oplossingen te zoeken. Erkenning Er wordt gebruik gemaakt Het Nederlands van een unieke Mediation combinatie Instituut van NLP-communicatievaardigheden (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel en een recente ontwikkeling in de bemiddeling voor mediation in gewelddadige in Nederland. conflicten: Na afronding geweldloze van de communicatie. erkende basisopleiding Samen vormen is het deze wijzen van communiceren mogelijk om het u als hart NMI van Register de opleiding Mediator en van te het laten werk registeren. als mediator. U dient hiertoe wel geslaagd te zijn voor de kennistoets en het (video of live) assessment succesvol af Modellen voor mediation te leggen. Ook dient u een Verklaring omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. In deze opleiding worden verschillende visies op mediation belicht, zodat u een afgewogen keuze kunt maken Kijk voor welke meer visie algemene het beste informatie bij u en op: de desbetreffende casus past. Voor Onze specifieke keuze is informatie gevallen op over een toetsing model dat en eindtermen gestoeld is op kunt een rationele benadering en raadplegen. op het verhalend procesmodel. 1. BGL Probleemoplossende heeft verder een CEDEO-erkenning, mediation - rationeel zowel motivatiemodel voor opleidingen met een open inschrijving als voor In de veel maatwerkactiviteiten. traditionele modellen Dit keurmerk overheerst wordt een rationeel toegekend beeld op van basis de van mens een en terugkerend wordt conflict klant gezien tevredenheidsonderzoek. van belangentegenstellingen. U leert werken met het Harvard-model en onderzoekt daarbij de als gevolg mogelijkheden en grenzen van mediation. Aandachtspunten: g principieel onderhandelen: Het NMI vraagt van posities van zijn naar mediatoren belangen; dat zij zich permanent scholen om de kwaliteit g scheiden van mens van en - en zaak; het algemene vertrouwen in het vak te kunnen blijven waarborgen. g stimuleren creatieve De vervolgmodules oplossingen; van BGL bieden u een interessante en ook noodzakelijke g objectief en subjectief verdieping onderhandelen; en uitbreiding van de kennis, inzichten en vaardigheden die u in g afspraken maken; de basisopleiding tot Mediator heeft opgedaan. Meer informatie vindt u op de g committent en afronden; website onder de kop Masterclasses en Workshops. g omgaan met externe invloeden (opdrachtgevers, achterban). Doorstromen 2. Narratieve Mediation - verhalend procesmodel In de narratieve mediation beschrijven betrokkenen conflicten in de vorm van strijdige verhalen, waarbij elke partij het eigen verhaal als waar ervaart. De mediator concentreert zich bij het oplossen van conflicten op het ontrafelen van het conflictverhaal van de betrokkenen, zodat vastgezette ervaringskennis kan worden ontsloten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een alternatief verhaal, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Wat werkelijk is voorgevallen of wie er gelijk heeft, is in dit proces niet relevant. 8 Aandachtspunten bij narratieve mediation: g de-escaleren van het conflict; g ontrafelen van de conflictverhaallijn; g Best het opbouwen Guide in van Learning een alternatief verhaal met behulp van oplossingsgerichte technieken; g beïnvloeden van het systeem.

9 g omgaan met externe invloeden (opdrachtgevers, achterban). 2. Narratieve Mediation - verhalend procesmodel In de narratieve mediation beschrijven betrokkenen conflicten in de vorm van strijdige verhalen, waarbij elke partij het eigen verhaal als waar ervaart. De mediator concentreert zich bij het oplossen van conflicten op het ontrafelen van het conflictverhaal van de betrokkenen, zodat vastgezette ervaringskennis kan worden ontsloten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een alternatief verhaal, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Wat werkelijk is voorgevallen of wie er gelijk heeft, is in dit proces niet relevant. Trainers Aandachtspunten bij narratieve mediation: g de-escaleren van Het het trainersteam conflict; bestaat uit professionals afkomstig uit verschillende vakdisciplines: g ontrafelen van de conflictverhaallijn; psychologie, organisatieadvies, training, management, coaching, g het opbouwen van advocatuur. een alternatief Vanuit verhaal hun met ervaring behulp in van het oplossingsgerichte begeleiden van mensen technieken; in allerhande g beïnvloeden van conflictsituaties het systeem. verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers. Integratie Feedback vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces. In de lessen is er dan ook volop de ruimte om te oefenen, waarbij u terugkoppeling ontvangt van uw medestudenten en de begeleidend trainer.daarnaast vinden op verschillende momenten in de opleiding praktijksimulaties plaats. Hierbij laat u in een rollenspel onder toezicht van een trainer zien in hoeverre u de aangeboden lesstof al geïntegreerd kunt toepassen. U ontvangt feedback op de gemaakte vorderingen en krijgt zicht op verdere ontwikkelpunten. Om een goede theoretische grondslag voor mediation te ontwikkelen, wordt u uitgenodigd een literatuurstudie te doen. Prijzen en data Informatie over data, lestijden, locaties en prijzen vindt u terug op onze website Intervisie en supervisie onder de kop Prijzen en data bij de opleiding. Er wordt van u verwacht dat u tussen de bijeenkomsten in tenminste viermaal samenkomt in een intervisie-/ oefengroep. Door ook buiten de lesdagen om te oefenen, kunt u zich de aangeboden lesstof meer eigen Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt maken. Eén van de bijeenkomsten vindt plaats onder begeleiding van een trainer. in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. 7 Erkenning Het register Nederlands van de Mediation Mediatorsfederatie Instituut Nederland (NMI) is de (MfN) onafhankelijke is een door de kwaliteitskoepel markt en de Rechtspraak voor mediation erkend in Nederland. kwaliteitsregister Na afronding voor mediators. van de De erkende titel MfN-registermediator basisopleiding het is een beschermde mogelijk om titel. u als Dat NMI wil Register zeggen dat Mediator alleen mediators te laten registeren. die gekwalificeerd U dient en hiertoe erkend wel zijn door geslaagd de Stichting te zijn voor Kwaliteit de kennistoets Mediators (SKM), en het de (video stichting of live) die het assessment MfN-register succesvol beheert af en onderhoudt, te leggen. Ook de titel dient mogen u een voeren. Verklaring omtrent het Gedrag te kunnen overleggen. Als MfN-registermediator bent u zichtbaar en vindbaar voor personen en instellingen die Kijk een voor gekwalificeerde meer algemene mediator informatie zoeken. op: U draait mee in selecties uit Voor het register specifieke voor informatie (potentiële) over opdrachtgevers toetsing en eindtermen pre-selecties kunt voor projecten waarbij registratie raadplegen. in het MfN-register is vereist. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Uitsluitend MfN-registermediators BGL kunnen heeft werkzaam verder zijn een binnen CEDEO-erkenning, de Rechtspraak zowel (in de voor verwijzingsvoorziening). de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klant tevredenheidsonderzoek. Hoe wordt u MfN-registermediator? Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorieexamen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt. Voor specifieke informatie over Doorstromen Zeer praktisch door het vele toetsing en eindtermen Het kunt NMI vraagt van zijn mediatoren raadplegen. dat zij zich permanent scholen om de kwaliteit oefenen van en - daardoor het algemene heel vertrouwen concreet in het vak te kunnen blijven waarborgen. BGL heeft verder een De CEDEO-erkenning, vervolgmodules zowel van voor BGL de bieden opleidingen u een met interessante een open inschrijving en ook noodzakelijke als voor de wat maatwerkactiviteiten. ik als zeer Dit positief keurmerk wordt heb toegekend ervaren verdieping en uitbreiding van de kennis, op inzichten basis van een en terugkerend vaardigheden die u in Klanttevredenheidsonderzoek. basisopleiding tot Mediator heeft opgedaan. Meer informatie vindt u op de website onder de kop Masterclasses en Workshops. 9

10 Kijk voor meer algemene informatie op: Voor specifieke informatie over toetsing en eindtermen kunt raadplegen. BGL heeft verder een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klant tevredenheidsonderzoek. Trainers Doorstromen Vergoedingsmogelijkheden Het NMI trainersteam vraagt van bestaat zijn mediatoren uit professionals dat zij zich permanent afkomstig scholen uit verschillende om kwaliteit vakdisciplines: van - en het psychologie, algemene vertrouwen organisatieadvies, in het vak training, te kunnen management, blijven waarborgen. coaching, advocatuur. De vervolgmodules Vanuit hun van ervaring BGL bieden in het u een begeleiden interessante van mensen ook noodzakelijke in allerhande conflictsituaties verdieping en uitbreiding verrijken zij van de lessen de kennis, met veel inzichten praktijkvoorbeelden en vaardigheden en deskundige die u in adviezen. de basisopleiding Kijk de tot website Mediator voor heeft een opgedaan. kennismaking Meer met informatie onze trainers. vindt u op de website onder de kop Masterclasses en Workshops. 8 Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep Het doen trainersteam op de middelen bestaat die de O&O-fondsen uit professionals beheren. afkomstig Omdat de uit exacte verschillende mogelijkheden vakdisciplines: sector verschillen, psychologie, kunnen werkgevers organisatieadvies, het beste training, bij hun brancheorganisatie management, coaching, navraag en voorwaarden per doen over de voor hun Informatie advocatuur. geldende over subsidieregeling Vanuit data, hun lestijden, ervaring voor locaties scholing. het en begeleiden prijzen vindt van u mensen terug op in onze allerhande website onder conflictsituaties de kop Prijzen verrijken en data zij de bij lessen de opleiding. met veel praktijkvoorbeelden en deskundige Aftrek studiekosten adviezen. of andere Kijk scholingsuitgaven op de website voor een kennismaking met onze trainers. Al Onder onze enkele opleidingen voorwaarden worden zijn in Hoofddorp de studiekosten en in Driebergen of andere scholingsuitgaven gegeven, een deel voor van particulieren onze opleidingen wordt in aftrekbaar: Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. g U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. Prijzen en Trainers data Prijzen en data Best Guide in Learning g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden Informatie opgevoerd over data, zijn: lestijden, lesgeld, kosten locaties voor en studieboeken, prijzen vindt u (een terug deel op van onze de) website kosten voor duurzame goederen onder de als kop bv. Prijzen een pc en of data camera bij de en opleiding. kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet Al aftrekbaar. onze opleidingen Voor de pc worden andere in Hoofddorp duurzame en goederen in Driebergen geldt gegeven, dat u drie een jaren deel achter van onze elkaar opleidingen 30 procent wordt mag in aftrekken. Assen en Dus Eindhoven 10 procent gegeven. niet. Bovendien We maken moet veelal de gebruik pc wel van aantoonbaar eigen trainingslocaties. gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Veelgestelde vragen Zeer praktisch door het vele oefenen en daardoor heel concreet wat ik als zeer positief heb ervaren Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Zeer praktisch door het vele oefenen en daardoor heel concreet wat ik als zeer positief heb ervaren Best Guide in Learning 9

11 Inschrijven Vergoedingsmogelijkheden Opleidings- Nadat wij de en formulieren Ontwikkelingsfondsen hebben ontvangen, (O&O-fondsen) gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te O&O-fondsen weten opleidingsniveau dragen financieel HBO/WO, bij aan werkervaring de scholing van en werknemers motivatie. Mochten in hun branche. wij naar Het aanleiding kan hier gaan van om uw trainingen inschrijfformulier, van enkele CV dagen, intakeformulier een cursus nog van vragen een paar hebben, maanden dan nemen of een wij volledige telefonisch opleiding. contact Werkgevers met u op. kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en Accepteren voorwaarden wij uw per inschrijving sector verschillen, dan ontvangt kunnen u binnen werkgevers 7 werkdagen het beste na inschrijving bij hun brancheorganisatie een bevestiging. navraag U kunt doen zelf op over uw de inschrijfformulier voor hun geldende een voorbehoud subsidieregeling maken, voor bijvoorbeeld scholing. van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met Aftrek u opnemen studiekosten en informeren of andere of u uw scholingsuitgaven voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode Onder kan enkele bevestiging voorwaarden van uw inschrijving zijn de studiekosten langer dan of 7 andere dagen scholingsuitgaven duren, wij vragen hiervoor particulieren uw begrip. aftrekbaar: g Heeft U of u vragen? uw fiscale U partner kunt altijd heeft contact de uitgaven met ons voor opnemen uw studie via gedaan. of (023) g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Open dagen Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen U kunt als met bv. ons een kennismaken pc of camera door en een kosten open dag voor van EVC-procedures. BGL & partners Uitgaven te bezoeken. voor levensonderhoud, reis- Tijdens verblijfskosten, de open dag studiereizen geven we en extra excursies informatie en een over studeer- opzet of werkkamer en inhoud zijn niet van aftrekbaar. Voor de pc verschillende en andere duurzame opleidingstrajecten goederen geldt en dat kunt u drie u bij jaren ons achter terecht elkaar met 30 al procent uw vragen. mag aftrekken. Dus 10 procent Natuurlijk niet. kunt Bovendien u meteen moet even de pc sfeer wel proeven. aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Kijk op de website voor data en inschrijfmogelijkheden. Veelgestelde vragen Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de . U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. De inhoud van de opleiding is praktisch en zeer breed inzetbaar: voor privé, werk en mediation! Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Best Guide in Learning 11

12 Over Inschrijven ons Dit zijn wij Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV BGL bij. Wij & partners ontvangen helpt deze en adviseert formulieren mensen direct en via organisaties de . U bij ontvangt hun ontwikkeling. een kopie Op van laagdrempelige deze formulieren wijze op het bieden door u we aangegeven kwalitatief adres. hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige Nadat wij de formulieren hoorcolleges, hebben maar ontvangen, ervaringsgericht gaan wij na onderwijs of u voldoet met aan boeiende toelatingscriteria, lessen waarin te weten opleidingsniveau de theorie HBO/WO, meteen werkervaring gekoppeld en wordt motivatie. aan de Mochten praktijk. wij Bij naar BGL aanleiding ligt de nadruk van uw op inschrijfformulier, CV training en intakeformulier en zelf doen. nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Al Accepteren bijna 25 jaar wij uw volgt inschrijving BGL alle sociale dan ontvangt en maatschappelijke u binnen 7 werkdagen ontwikkelingen na inschrijving op de een voet. bevestiging. De maatschappij U kunt verandert, zelf op uw en inschrijfformulier dus ook de opleidingen een voorbehoud en oplossingen. maken, bijvoorbeeld Ons opleidingsprogramma van financiering. groeit Wij reserveren mee met dan actuele wel wensen een plaats en voor behoeften u in de opleiding. van mensen Als het die aantal zich willen aanmeldingen ontplooien. het maximum Met onze bereikt, jarenlange zullen ervaring wij contact en een met stevige u opnemen dosis en realiteitszin informeren weten of u uw we voorlopige precies waar inschrijving behoefte al aan definitief is. Met kan/wil als resultaat maken. een In de breed vakantieperiode aanbod van opleidingen, kan de bevestiging bedrijfstrainingen van uw inschrijving en advies langer én individuele dan 7 dagen begeleiding. duren, wij Daar vragen waar hiervoor nodig op uw maat begrip. gemaakt. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Hier staan we voor Open dagen In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse U benaderingswijze kunt met ons kennismaken prikkelen we door u om een op open een andere dag van manier BGL naar & partners uzelf, uw te bezoeken. omgeving en vraagstukken te kijken. Tijdens Zo de kunt open u elke dag nieuwe geven ervaring we extra altijd informatie toepassen over in de de praktijk opzet van en alledag. inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Dit maakt ons anders Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. Wij We hechten organiseren sterk de aan open een dagen aantal meerdere in praktijk keren beproefde per jaar op basiswaarden. onze verschillende Het zijn opleidingslocaties. de kwaliteitseisen Kijk op voor de website al onze voor activiteiten. data en U inschrijfmogelijkheden. vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande De inhoud paden en zien van het als de een opleiding uitdaging om zaken is net even anders te benaderen; g een werkwijze praktisch die gericht en is zeer op samenwerking: breed inzetbaar: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. voor privé, werk en mediation! Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners 12 Best Guide in Learning 11

13 Over ons Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; Zeer intensieve en leerzame ervaring waardoor ik in het dagelijks leven, en mijn professionele leven, veel bewuster zal omgaan met mensen g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; g een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners 12 Best Guide in Learning 13

14 Zeer intensieve en leerzame ervaring waardoor ik in het dagelijks leven, en mijn professionele leven, veel bewuster zal omgaan met mensen 13 De opleiding is professioneel en deskundig en daarmee een voorbeeld voor mij in mijn toekomstig werkveld 14 Best Guide in Learning

15 15

16 Best Guide in Learning BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies en ontwikkeltrajecten. Meer weten over onze visie en aanpak? Bel (023) of mail naar Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp T F

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Succes wordt bepaald door de mate waarin we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen communicatie KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie