Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Belastingen Nederland - Spanje Welkom Donderdag 29 maart 2012 Inhoudsopgave Introductie MTH 1. Subsidieregelingen Spanje 2. Fiscale woonplaats natuurlijke personen 2.1 Binnen- en buitenlandse belastingplicht 2.2 Toewijzing belastingheffing inwoners Spanje 3. Tarieven 3.1 Soorten belastingen Spanje 3.2 Vergelijking NL Spanje (IB) 4. Fiscale vestigingsplaats vennootschappen 5. Vergelijking NL Spanje (Vpb) 6. Voorkoming dubbele belasting 6.1 Methoden 6.2 Toepassing 1

2 Introductie MTH regio en vestigingen Hoofdkantoor: Noord: Midden: Veluwe: Emmeloord Assen, Meppel en Steenwijk Almere, Baarn, Bussum, Emmeloord, Hilversum, Lelystad en Zeist Amersfoort (Hoevelaken), Heerde, Putten en Veenendaal Totaal ruim 500 medewerkers 2

3 Introductie - Huidige stand van zaken In negen plaatsen het grootste kantoor (marktleider) In vijf plaatsen behoren wij tot de grootste drie kantoren (lokale top) In de provincie Flevoland de grootste accountantsorganisatie In het werkgebied van de gefuseerde KvK Gooi- Eem- en Flevoland de grootste accountantsorganisatie Behoren tot de 15 grootste accountants- en belastingadviesorganisaties in Nederland Wereldwijd aangesloten bij Moore Stephens (behoort tot de 15 grootste accountants- en adviesorganisaties ter wereld) 3

4 Introductie maatschappelijk verantwoord ondernemen 4

5 Voor Na 5

6 Meest duurzame kantoorgebouw van NL 6

7 1. Subsidieregelingen MVO Regio Valencia AVEN = Agencia Valencia de la Energia Richt zich voornamelijk op beheer en planning van energieverbruik Denk hierbij aan energiebesparing, bevordering van duurzame energiebronnen, respect voor milieu, energie-advies, subsidies en financieringen, onderzoek, voorlichtingscampagnes e.d. Zie Subsidie hybride auto s (31 mei 2012) - Staat open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, muv dealers en distributeurs van auto s - hybride voertuigen - Zware elektrische quads - Motoren met hybride of elektrische motor met vermogen hoger dan 4Kw (elektrische aandrijving met 100% waterstof of brandstofcel) - Lease (zelfde eigenschappen als genoemd maar met max. leeftijd van 18 maanden) - Subsidie varieert van 750 tot per voertuig 7

8 Subsidie huishoudelijke boiler ( 30 april 2012) Stimulatie energie efficiënte apparatuur in Valencia Aanschafprijs hoger dan gemiddeld, langere levensduur, energieverbruik lager daardoor lagere rekening Subsidie loopt op tot 500 per boiler/ketel Vanwege de bezuinigingen van de Spaanse overheid zijn tot op heden de nieuwe subsidieregeling nog niet bekend. Eerder genoemde subsidieregelingen zijn nog (beperkt) van toepassing. 2. Fiscale woonplaats natuurlijke personen Een natuurlijk persoon is inwoner (resident) van Spanje indien: Hij meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje verblijft ( personal residence test ) of Het centrum van zijn levensbelangen in Spanje ligt ( economic residence test ) - Duurzaam tehuis - Middelpunt levensbelangen - Indien beide niet, staat waar persoon gewoonlijk verblijft - Indien geen gewoonlijke verblijf plaats, inwoner staat waar hij onderdaan is - Indien beide staten onderdaan, in onderlinge overeenstemming 8

9 2.1 Binnen- en buitenlandse belastingplicht Nederland binnenlands belastingplichtige belast voor wereldinkomen (incl. onroerend goed buitenland) buitenlands belastingplichtige belast voor Nederlands inkomen ( niet in buitenland gelegen onroerend goed) Spanje Resident belast voor wereldinkomen (incl. onroerend goed buitenland) Non-resident belast voor inkomen uit Spanje ( in Spanje gelegen onroerend goed) 2.2 Toewijzing belastingheffing inwoners Spanje Inkomen uit dienstbetrekking hoofdregel:land van werkzaamheden Inkomen uit commissariaten/bestuursfuncties daar waar lichaam of bestuur gevestigd is Particulier pensioen Spanje Lijfrenteverzekeringen Spanje 9

10 AOW Spanje Uitkeringen stamrecht Spanje Inkomen/ pensioen overheid jurisdictie overheid Zelfstandige arbeid Hoofdregel: land waar je woont (uitzonderingen bij vast middelpunt) Winst uit onderneming land waar onderneming gevestigd is Dividend - Dividend ontvangsten moeten worden opgenomen (voor bronbelasting) in de aangifte inkomstenbelasting - Bronbelasting 15% Rente - Rente ontvangsten zijn belast in Spanje - NL kent geen bronbelasting op rente Royalties - Royalties zijn belast in Spanje - NL kent geen bronbelasting op royalties 10

11 Vervreemding aandelen (AB) - Emigratie individu naar Spanje conserverende aanslag 10 jaar (afrekening waarde aandelen minus verkrijgingsprijs) - Verdrag: vermogenswinst behaald met vervreemding aandelen belast * vervreemding aandelen binnenlands lichaam * door ex-inwoner * binnen 5 jaar na vertrek Nederland mag heffen (box II 25%), daarna regelgeving Spanje vermogenswinstbelasting (progressief tarief voor 2012 en 2013, vanaf 21%) MAAR Na 5 jaar, voor 10 jaar, zowel NL als Spanje bevoegd om te heffen. Dubbele heffing treedt dan op. 3. Tarieven 3.1 Soorten belastingen Spanje Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas fisicas) Tarief non-residents 24,75% (2012 en 2013) Non-residents betalen belasting over de huurwaarde (1% of 2% van de huurwaarde) en over de huurinkomsten Vermogensbelasting (weer ingevoerd voor jaren 2011 en 2012) (Impuesto extraordinario sobre el patrimonio) Algemene vrijstelling residenten & non-residenten extra vrijstelling voor residenten met eigen woning in Spanje. (Landelijk) tarief tussen 0,2% en 2,5%, autonome regio s kunnen afwijken Voor de regio Valencia is deze vermogensbelasting voor 100% vrijgesteld. 11

12 Vermogenswinstbelasting 2012 en 2013 (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble) Heffing over rendementen uit beleggingen, wordt via de inkomstenbelasting geheven % % % Belasting over waardevermeerdering van grond (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) Belasting over de waardestijging van de grond betalen aan de gemeente Let op: Ook niet-inwoners van Spanje (non-residents) die onroerend goed hebben in Spanje zijn verplicht om aangifte (inkomstenbelasting) te doen! Boetes kunnen oplopen tot 150% 3.2 Vergelijking NL Spanje (IB) Spanje NL Residents Inkomen in ,75% % % % % % > % (tarieven op basis van de nationale Spaanse wetgeving) Jonger dan 65 jaar ,10% ,95% % % Ouder dan 65 jaar ,20% ,05% % % 12

13 Spanje heeft aparte tarieven voor (direct ingaande) lijfrenten: 40% Indien ontvanger jonger dan 40 jaar 35% Indien ontvanger tussen de jaar 28% Indien ontvanger tussen de jaar 24% Indien ontvanger tussen de jaar 20% Indien ontvanger tussen de jaar 8% Indien ontvanger ouder dan 70 jaar 4. Fiscale vestigingsplaats vennootschappen Een vennootschap is gevestigd (resident) in Spanje indien: Vennootschap opgericht naar Spaans recht (incorporated in Spain) Statutaire zetel in Spanje De besluiten / hoofdkantoor is gevestigd in Spanje ( effectieve management ) Kortom: beoordeling van de feitelijke vestigingsplaats Nederlands nationaal recht sluit aan bij de feitelijke omstandigheden voornamelijk plaats van de werkelijke leiding. 13

14 5. Vergelijking NL Spanje (Vpb) Spanje Belastbaar inkomen in % NL Belastbaar inkomen in % > % > % Uitzondering Spanje: bedrijven met netto-omzet < 5 mio en < 25 werknemers (zie schema onder): Belastbaar inkomen in % > % Pensioen BV s Hoe om te gaan met uw pensioen BV in Nederland? Let op plaats van feitelijke leiding (pensioenverplichting moet tot het in NL aanwezige ondernemingsvermogen worden gerekend) Voorkom afrekening Voorkom revisierente Kortom, bespaar 72% belasting door goed op te letten! 14

15 6. Voorkoming dubbele belasting 6.1 Methoden Vrijstellingsmethode (met progressievoorbehoud) Nederland verleent tot het bedrag van de Nederlandse belasting die ter zake van die bestanddelen zonder die vermindering zou zijn verschuldigd. Berekening: netto inkomensbestanddelen Spanje/ wereldinkomen x belasting over wereldinkomen naar NL se maatstaven* * Spanje begrijpt de inkomensbestanddelen die op grond van het verdrag in NL mogen worden belast niet in de grondslag waarnaar de IB wordt geheven maar berekent het toe te passen tarief op extracomptabele wijze Verrekeningsmethode Nederland verleent aftrek op de in Nederland berekende belasting. Deze verrekening is het laagste van de volgende bedragen: 1 e limiet: de in het buitenland geheven belasting 2 e limiet: netto inkomensbestanddelen Spanje/ wereldinkomen x belasting over wereldinkomen naar NL se maatstaven 15

16 6.2 Toepassing Vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud - inkomsten uit onroerende zaken - winst uit buitenlandse onderneming - inkomsten uit zelfstandige arbeid of uit dienstbetrekking - inkomsten van bestuurders en commissarissen - inkomsten genoten door artiesten en sportbeoefenaars - inkomsten uit Spaanse publiekrechtelijke dienstbetrekking Verrekeningsmethode - beleggingsdividenden - interest - royalty s Let op: Bij vervreemding aanmerkelijkbelangaandelen geen regeling ter voorkoming dubbele belasting! Echter, Spanje verleent een verrekening voor de door NL geheven belasting op basis van nationale wetgeving. 16

17 Uw team van adviseurs mr. Sjoerd Riedstra mr. Charlotte (A.E.) Fokker mr. drs. Linda (J.M.) Schaapherder mr. Marieke de Groof 17

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Spanje Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en

Nadere informatie

Ankara, 27 maart 1986 (Trb. 1986, 67, 1987, 197 en 1988, 123)

Ankara, 27 maart 1986 (Trb. 1986, 67, 1987, 197 en 1988, 123) TURKIJE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK TURKIJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING MET BETREKKING TOT BELASTINGEN

Nadere informatie

Wat nu? Een huis kopen in Spanje

Wat nu? Een huis kopen in Spanje Een huis kopen in Spanje 1. Wie zijn wij? 2. Een huis kopen in Spanje 3. Nederlandstalige makelaar 4. Stappenplan 5. De hypotheek 6. Beleggen 7. Oprichten Spaanse BV 8. Financiële expert 9. Belasting in

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen ij2jjj 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Getieraal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA

Nadere informatie

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Frankrijk Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld

Nadere informatie

Maleisië. Hoofdstuk I. Reikwijdte van de Overeenkomst

Maleisië. Hoofdstuk I. Reikwijdte van de Overeenkomst Maleisië Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Suriname Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971 Singapore Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden Allianz Plus Versie april 2013 Vragen en antwoorden Allianz Plus Lijst van gebruikte afkortingen Wet Inkomstenbelasting 2001 Wet IB 2001 Spaarrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie