WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET"

Transcriptie

1 Afdrukmodule Algemeen Authenticatie Bestellingen Bedrijfsvoorheffing Bouw Contracten Debiteuren Dimona DMFA Documenten Export boekhoudpakket Export sociaal secretariaat Facturatie HiAnt SelfService Klanten Loonberekening Maaltijdcheques Mailing Ongevallen Operations Opvolgingen Planning Prestaties Rechten #AFD #ALG #AUT #BES #TAX #BOU #CON #DEB #DIM #DMF #DOC #EXB #EXS #FAC #HSS #KLA #LOO #MAA #MAI #ONG #OPE #OPV #PLA #PRE #REC Pagina 1/9

2 Signing SMS Tarificaties Webservices Werkgever Werknemers Werkpostfiches Zoekmodule Ziektemodule #SIG #SMS #TAR #WEB #WG #WER #WPF #ZOE #ZIE Release Notes HiAnt versie 6.54 Pagina 2/9

3 Compilatie Volgende projecten worden voor de vrijgave van v geparkeerd en gecompileerd. VB6 Projecten HiAnt (exe) v Project PratoOcx (Prato_Ado_Gridbrowse aangepast) Bij Link2Europe volgende parameter terug juistzetten (hier zijn de prefixen beginnend met 048 uitgehaald anders probleem met poolse nrs die herkend worden als belgische gsm) param1='inputgsm' and param2='prefixen' loonbrief.exe.net Projecten Pagina 3/9

4 INTERN (FRDR) #EXB Aanpassing Multivers, extra veld BtwScenario voor MTV3 Aanpassing aan de export van MultiVers, Multivers heeft nieuwe kolommen voorzien, vandaar dat achteraan de bestanden een nieuwe kolom moet komen met het BTWScenario de nieuwe kolom krijgt de naam!bs Voor de factuurlijnen (de lijnen waar het karakter op positie 146 een "F" is) moet een nummer meegegeven worden (met leading spaces). De overige lijnen mogen met drie spaties opgevuld worden of met dezelfde waarde. Dit zijn de BTW scenario nummers met hun omschrijving 8: Verkoop binnenland 9: Verkoop binnenland medecontractant 10: Verkoop binnen EU? IC Levering 11: Verkoop buiten EU onbelast / overige handelingen Deze waarde zal ingevuld moeten worden in de code-tabel, cd_srt 84 bij de ExternalCode Standaard wordt dit nu aangemaakt voor de export naar multivers (aangezien iedereen zal moeten overschakelen naar de nieuwe multivers-versie) Indien men dit extra veld niet wenst, dan moet men volgende parameter aanmaken met waarde 0 param1 "Export" param2 "factuurmtv" param3 "ExtraBTWScenario" nieuwe parameter om aan de code aante geven voor de Medecontractanten, geefparamwaarde("export", "factuur", "MTV_BM", 9) indien afwijkend van 9 dan moet deze parameter aangemaakt worden (EROP) #CON - Verder aanpassing checkdatabase voor invulling van veld mastergroep binnen de mastercontracten Vanaf Hiant versie 6.53 wordt er binnen de contracten (enkel van nut voor mastercontracten) een veld "mastergroep" aangemaakt. Dit veld wordt aangemaakt met default value 0. Indien er "mastercontract aanpassing" of "beheer mastercontract" (voor Securex-exporters) wordt uitgevoerd, waarbij er een "nieuwe historiek" wordt aangemaakt voor eenzelfde "wettelijke master (dimona)" krijgt deze nieuwe master dezelfde mastergroep als deze waarop de aanpassing wordt doorgevoerd. We weten dus in het vervolg welke mastercontracten zo bij elkaar horen. Pagina 4/9

5 Nadat het veld is aangemaakt, wordt bij al de bestaande mastercontracten waarbij mastergroep op 0 staat, deze ingevuld. Echter bij de bestaande mastercontracten staat dit veld op null ipv. 0 (default value 0 wordt enkel toegepast bij nieuw aangemaakte mastercontracten). De mcheckdatabase is nu aangepast: ipv "where prestmaster.mastergroep = 0" wordt nu "where isnull(prestmaster.mastergroep, 0) = 0" uitgevoerd. Nu wordt wel voor alle bestaande mastercontracten veld mastergroep ingevuld. (JAVA) #CON - Bugfix - Ticket Z-Group Import prestaties Ortec Bij de jaarovergang kon in sommige gevallen de week en het jaar van het vorige ipv huidige jaar gebruikt worden door het ontbreken van een filter. Dit is gecorrigeerd. (JAVA) #DOC Statistiek mailing HiAnt 6.53 maakte de xml file aan met een fout structuur. Dit werd nu rechtgezet. De release notes van 6.53 waren juist maar de file werd anders gemaakt. Code komt nu overeen met release notes. (JAVA) #OPV Nieuwe velden in opvolgingsdetailscherm In het kader van de NPS module werden een aantal velden toegevoegd aan de opvolgingstabel. Deze velden bevatten info over mails die verstuurd werden naar werknemers of klanten. Meer info: zie NPS project. Deze hebben geen extra functie binnen HiAnt en zijn louter informatief. (EROP) #ALG Functie ControlHasProperty voorzien binnen Hiant; men kan nu via deze functie opvragen of een scherm-control een bepaalde property bevat; vroeger ving men de fout bij benaderen van een niet-bestaande property op in een errorhandler Er is een nieuwe functie "ControlHasProperty" binnen Hiant aangemaakt. Men kan dus nu checken of een bepaalde control een bepaalde property heeft. Er hoeft dus niet telkens een fout op te treden (die door een error handler wordt opgevangen) bij het accessen van een bepaalde property op bv. alle controls van een scherm. Dit vergemakkelijkt het debuggen waardoor men zonder zorgen break on all errors kan opzetten. EXTERN (TOSE) #FAC : Automatische Voorschotfacturen/rappelkosten Pagina 5/9

6 Module te activeren met licentie parameter te verkrijgen bij prato Licentie, Activatie, VoorschotRappelModule. Verdere parameters "initialisatie","faktuur","aanmaningsactiesrappel","" bepaalt welke aanmaningsactiesids ervoor zorgen dat er tijdens facturatie eventuele openstaande rappels automatisch worden toegevoegd aan de berekening "initialisatie","faktuur","gekoppeldevoorschotcode","" bepaalt de facturatiecode die wordt gebruikt om een eventueel voorschot te koppelen tijdens facturatieberekening "initialisatie","faktuur","manuelevoorschotcode","" bepaalt de facturatiecode die wordt gebruikt om te bepalen of er een voorschot moet klaargezet worden tijdens boeken van fakturen "initialisatie","faktuur","rappelkostcode","" bepaalt de facturatiecode van de rappelkost "initialisatie","faktuurrappelkostwgnr",<vennootschapsid>,<klwgnr> bepaalt het te gebruiken kantoornr in de detailrecord van faktuur van de rappelkost (wgnr en wgnruzk). Dit is een mogelijke instelling per vennootschap. Indien niet ingevuld wordt de kantoornummer van de klant gebruikt. "initialisatie","rappelkost",<aanmaningsactieid>","" bepaalt het bedrag per aanmaningsactie. Er wordt rekening gehouden met het veld ts_crea, degene die op boekingsdatum actief is wordt gebruikt (mogelijkheid om bv. indexeringen toe te passen) "initialisatie", "fakturatie", "VoorschotFaktuurDagen", 0 bepaalt aantal dagen dat een openstaand voorschot dient open te staan om te kunnen koppelen aan een faktuur "initialisatie", "faktuurrappelkost", "tegebruikenwnnr", " " te gebruiken wnnr bij toevoegen van een rappelkost aan een faktuur (standaard is zelfde als opslaan zonder wnnr in detail van faktuurtransaktierecord) "initialisatie", "faktuurrappelkost", "tegebruikensektie", "115" te gebruiken sektie bij toevoegen van een rappelkost aan een faktuur (standaard is dit 115 arbeider -> elke faktuurdetaillijn dient aan een bestaande sektie gekoppeld te zijn) "initialisatie", "voorschotrappel", "tooninternefactnr", "0" indien op 1 gezet wordt in overzicht de interne factuurnr getoond Indien module actief staat, zal er in de facturatiemodule een extra tabblad zichtbaar zijn (Voorschot/Rappel) Pagina 6/9

7 Werking voorschotfaktuur -> klaarzetten van voorschot. De gebruiker maakt een manuele faktuur aan, waarbij de facturatiecode voor voorschot wordt gebruikt (in te stellen via parameter "initialisatie","faktuur","manuelevoorschotcode","") en als week/jaar wordt week/jaar gebruikt waarop dit voorschot betrekking heeft. Tijdens het boeken van een manuele faktuur met deze specifieke code, zal er in een aparte tabel een voorschot worden klaargezet (het netto bedrag van deze manuele voorschotcode wordt gebruikt), zodat deze automatisch kan verwerkt worden bij de eigenlijke facturatie van de prestaties van het jaar/week. De voorschotten die klaargezet zijn, zijn steeds zichtbaar in het tabblad Voorschot/Rappel met status 0. Volgende statussen zijn mogelijk : 0 : niet verwerkt 1 : transaktie 2 : verwerkt 3 : manueel verwerkt In de grid zijn volgende kolommen zichtbaar Klnr : klantnummer waar voorschotfaktuur betrekking op heeft KlNaam : klantnaam Code : De gebruikte (voorschot)code Omschrijving : De omschrijving van de gebruikte (voorschot)code Jaar : Jaar van de voorschotfaktuur Week : Week van de voorschotfaktuur Pagina 7/9

8 Netto : Netto bedrag van voorschot FaNr Man : Factuurnummer van manuele voorschotfaktuur FaNr Tran : Id van fakturatierunteberekenen waaraan voorschotfaktuur is gekoppeld (in transaktie) FaNr Fac : Factuurnummer waar voorschot is aan gekoppeld (in mindering gebracht) -> na boeken (of internfactnr indien parameter "initialisatie", "voorschotrappel", "tooninternefactnr", "0" op 1 is ingesteld) Fa Jaar : Jaar van geboekte faktuur waar voorschot is aan gekoppeld Fa Week : Week van geboekte faktuur waar voorschot is aan gekoppeld Status : Status van voorschot/rappel -> zie hierboven mogelijke statussen Werking voorschotfaktuur - Start facturatie - verwerking van voorschotfaktuur. Wanneer men een facturatierun opstart zal het systeem eerst de volledige berekening doen. Op het einde van de berekening zal INDIEN HET NETTO GROTER DAN 0 IS, het systeem controleren of er voor de klnr, jaar en week van de faktuur een overeenkomstig voorschot is gevonden (klnr, jaar en week) met status = 0 - niet verwerkt. Indien dit zo is, zal er aan deze faktuur automatisch het klaarstaande voorschot in mindering worden gebracht (status wordt 1). Verder zal het systeem ook eventuele openstaande voorschotten met jaar/week kleiner dan de te factureren jaar/week kunnen meenemen. Hierbij wordt er gecontroleerd of er nog openstaande voorschotten staan voor deze klnr, waarvan de boekingsdatum van het voorschot (= manuele faktuur met voorschotcode) X dagen geleden is gebeurd. Dit wordt ingesteld met de parameter "initialisatie", "fakturatie", "VoorschotFaktuurDagen", 0. Indien aantal dagen is overschreden zal ook dit openstaand voorschot automatisch in mindering gebracht worden op de faktuur. Werking voorschotfaktuur - Handmatig op verwerkt zetten. Stel dat een klant stopt en men kan een openstaand voorschot niet meer koppelen, dan is men in de mogelijkheid om dit handmatig op verwerkt te zetten (status = 3). Dit kan men doen door in het tabblad Voorschot/Rappel op de knop Zet op verwerkt te klikken. Gebruiker krijgt de volgende mogelijkheid Voor de selectie zal het systeem dan alle openstaande voorschotten (status = 0 ) op status 3 zetten. Werking rappel - klaarzetten. Via het debiteurensysteem zal er bij het verwerken van een aanmaningsrun, automatisch een laatste aanmaningsactie worden toegekend aan de klantenfiche. De bedragen van de rappels kunnen per aanmaningsactie ingesteld worden via parameters "initialisatie","rappelkost",<aanmaningsactieid>","". Indien bij het verwerken (boeken) van Pagina 8/9

9 een aanmaningsrun er klanten zijn gevonden waarvan een geldige parameter is gevonden (ts_crea<= systeemdatum), zal het systeem voor die klant automatisch een rappelkost klaarzetten. Als jaar wordt jaar van systeemdatum gebruikt, en het bedrag is het bedrag gevonden in de parameter. De Rappels zijn ook zichtbaar in het tabblad Voorschot/Rappel in de fakturatiemodule. Werking rappel - Start facturatie - verwerking van rappel. Wanneer men een facturatierun opstart zal het systeem eerst de volledige berekening doen. Op het einde van de berekening zal INDIEN HET NETTO GROTER DAN 0 IS, het systeem controleren of er voor de klnr een openstaande rappel (status=0) is gevonden, EN de laatste aanmaningsactie in de klantenfiche voorkomt in de opsomming van aanmaningsacties in de parameter "initialisatie", "Faktuur", "AanmaningsActiesRappel", "". Indien gevonden, zal er aan deze faktuur automatisch de klaarstaande rappel toegevoegd worden aan de faktuur(status wordt 1). Werking rappel/voorschot - Automatisch terug op status 0 bij verwijderen klant uit fakturatierunteberekenen. Wanneer men in transaktie een klant uit de berekening zou gooien (uit fakturatierunteberekenen), zullen de eventuele gekoppelde voorschotten/rappels terug van status 1 (transaktie) naar status 0 (niet verwerkt) worden gezet, zodat ze terug klaarstaan voor een eventuele volgende fakturatie. (TOSE) #DEB : Versturen mail (individueel/bulk) klnr in subject Men kan via parameter instellen of in het onderwerp van de mail die kan verstuurd worden via het actie menu in debiteurenbeheermodule bepalen of de klantnummer mee gestuurd wordt tuusen 2 # tekens Hiervoor dient de parameter "initialisatie", "debiteuren", "KlnrInSubjectMail", "0" op 1 ingesteld te worden. (PEZY) #WER : Vreemdelingen module HiAnt - aanpassing beslissingstabel Parameter "VreemdelingModule", "Controle", "FamVerwantschap" Standaard waarde = 0 Uitgeschakelt. Met bovenstaande parameter kan men de controle familiale verwantschap uitzetten binnen de vreemdelingen module. (PEZY) #FAC : Ticket Zichtbaar maken gestructureerde mededeling voor consulenten? Parameter "frmfactgeg", "ToonGestrucMed", "*" Door de parameter de waarde 1 te geven zal hiant in het Factuur Detail scherm onderaan (indien aanwezig) de gestructureerde mededeling van de factuur tonen. Dit is enkel van toepassing voor de geboekte facturen. Pagina 9/9

10 (TOSE) #ZIE : Aanpassing ziektemodule eenheidsstatuut Vanaf 1/1/2014 zal hiant de ziekteinterpretatie toepassen volgens eenheidsstatuut. D.w.z. dat de carensdag niet meer zal bestaan. De ziektemodule zal kijken naar de begindatum van de ziekte. Als deze groter of gelijk is aan 1/1/2014, zal dit toegepast worden. De begindatum van toepassing is in te stellen via onderstaande parameter (standaard ) "initialisatie", "ZiekteInterpretatie", "EenheidsStatuutVanaf", " " (PEZY) #DOC : Foutieve c131b Parameter "frmc131b", "Rooster", "UrenOptellen" Bovenstaande parameter zorgt dat het opvullen van de rooster binnen een C131B gebeurt als volgt. Indien een werknemer meerdere contracten heeft in een zelfde dag, worden de uren samen opgeteld en getoond in de dagen van het rooster. (EROP) #LOO - Aanpassing query ivm controle op ingegeven maaltijdcheque-codes binnen boeken loonrun per uzk tgv. probleem van een divide by zero Bij het boeken van een loonrun gebeurt er een controle op ingegeven maaltijdcheque-codes. Binnen deze query kwam er bij boeken loonrun per uzk een groepering voor op ewaarde/aantal. Er kwam een geval voor waarbij men, naast de automatisch berekende 653, men een 653 had ingegeven met tegengesteld aantal. Met als gevolg een resulterend aantal 0 naar de lonen toe. De vermelde query gaf hierbij een divide by zero. De groepering ewaarde/aantal was zelfs helemaal niet nodig. Deze groepering verwijderd. Erna lukte het boeken van de loonrun. (EROP) #DOC - Aanpassing programmatie van programma loonbrief.exe: indien overgeschakeld naar de e-docs funtionaliteit gaf de mail manueel van de loonbrieven een fout De mail manueel van de loonbrieven gaf nog een fout. Pagina 10/9

11 Er zijn aanpassingen doorgevoerd moeten worden: - Link met de betaalp-tabel miste - "Positioneervelden" gaf een probleem binnen de "mail manueel" Deze heb ik in commentaar dienen te zetten - er hoeft geen "herpositionering" van crystal-velden binnen de designer te gebeuren ingeval van "mail manueel" want er wordt geen Crystal Reports designer getoond. Daarentegen gebeurt er nu STEEDS een "PositioneerVelden" binnen de funktie "MaakPdfPerLoonbrief". Dit wil zeggen dat bij de aanmaak van de pdf-documenten deze "PositioneerVelden" steeds wordt aangeroepen. Tevoren gebeurde dit niet. Dit wil concreet zeggen: als er bij een uzb een herpositionering van velden binnen het document dient te gebeuren, via parametrisering ingesteld, dan gebeurt dit nu ook bij de aanmaak van de individuele pdf-documenten. Concreet houdt dit bv. bij bepaalde uzb in dat binnen de loonbrief-documenten bovenaan links de werknemer verschijnt en bovenaan rechts de werkgever (standaard is dit: links de werkgever en rechts de werknemer). (EROP) #CON - Aanpassing contracten-overzicht: bij nieuwe invulling van de grid worden eerst de grid-properties geïnitialiseerd met lege waardes; om probleem te voorkomen dat er fout optreedt bij overgang van gewone-contracten-lijst naar master-contracten-lijst... Volgende probleem trad soms op: De grid in het contractenoverzichtscherm wordt telkens opnieuw opgevuld, bij switchen van gewone contracten naar mastercontracten, bij het gaan naar een ander overzicht, zonder dat de properties van de grid eerst worden geinitialiseerd. In het gewone contractoverzicht zijn er bv. 49 kolommen; bij het mastercontract-overzicht zijn er 48 kolommen. Dit geeft een probleem bv. bij switchen van gewone contractenoverzicht naar mastercontract-overzicht. Bv. de columnwidths bestaan nog voor 49 kolommen, de columnheadings zijn al terug ingevuld met 48 kolommen. Dit geeft een probleem bij de nieuwe grid: gaat er van uit dat alle properties zijn ingevuld (maar dit is in feite niet zo, vermits ze nog waren opgevuld van de vorige load). De programmatie is nu aangepast zodat bij een nieuwe invulling van de grid eerst de grid-properties worden geinitialiseerd met lege waardes. Dit zorgt dat het probleem niet meer optreedt. Pagina 11/10

12 (JAVA) #WER - bugfix - Verwijderen van read-only attesten De controle op een alleen-lezen attest bij verwijderen werkte alleen indien dit attesttype ook nog was opgenomen in een oudere parameter "codeboekcode", "attest", "Budgetbeheer". De controle is nu aangepast dat slechts aan 1 van deze 2 voorwaarden moet voldaan worden, niet aan allebei. (JAVA) #KLA - Ticket Controleer vakbond enkel bij klanten De bestaande parameter "Scherm", "Frmklgeg1", "ControleerVakbond" zorgt ervoor dat bij het bewaren van de klantenfiche een aantal controles op aanwezigheid van vakbond lopen. Deze controle gebeurde echter ook voor prospecten, en hier was deze info vaak nog niet gekend. Door nieuwe parameter "scherm", "frmklgeg1", "ControleerVakbondEnkelBijKlanten" aan te maken met waarde 1 kan je er voor zorgen dat deze controle enkel gebeurt wanneer de fiche in kwestie een klant is en geen prospect. (JAVA) #CON - Ticket Vanuit contractenlijst naar werknemer- of klantenfiche gaan Vanaf nu kan je vanuit het contractenscherm rechtstreeks naar de werknemers- of klantenfiche van de geselecteerde rij gaan via het menu of sneltoetsen F2 / F3: (TOSE) #ONG - mogelijkheid tot aanduiden van vast personeel in aangifte Uitbreiding in ongevallenmodule zodat men kan aanvinken dat de aangifte over een vast Pagina 12/11

13 personeelslid gaat. Het vinkje is te zien in tabblad getroffene. Indien vinkje wordt aangeduid, zal bij afdruk van ongevalsaangifte bij rubriek Is getroffene een uitzendkracht Nee komen te staan. Ook bij de export naar OASYS systeem zal men een aparte polisnummer kunnen meesturen. Dit wordt gestuurd door de parameter "Export", "Ongeval", "PolisnrVast", "". Als vinkje Vast personeel op staat, zal dus de polisnummer genomen worden die in deze parameter staat. Ook bij afdruk van aangifte zal, indien het gaat om een aangifte met vinkje vast personeel deze polisnummer worden geprint (EROP) #DOC - E-docs (HiantDocMailing) mogelijkheid om bij iedere mailing van documenten per type document 1 document met algemene voorwaarden toe te voegen Sinds enige tijd bestaat er de E-docs (HiantDocMailing) functionaliteit binnen Hiant, waarmee men documenten kan mailen en/of afdrukken. Bij sommige uitzendbedrijven is het zo dat, wanneer men een bepaald document afdrukt, men dit doet op voorgedrukt papier waarbij zich aan de achterzijde van elke bladzijde de algemene voorwaarde bevinden. Deze uitzendbedrijven wilden nu dat, indien documenten worden g d, er per mail en per type document een document wordt meegestuurd met de algemene voorwaarden. De programmatie van het mail-verzend-programma is nu aangepast. Er bestaat nu de mogelijkheid dat men per type document, eventueel per taal, een parameter aanmaakt waarin het pad en bestandsnaam van het document met algemene voorwaarden wordt ingegeven. Men dient dus volgende parameters aan te maken: param1 = HtmlMail_DocAfdrukken param2 = DocAlgVw_FullFileName param3 = <type document> Deze kan momenteel de volgende waardes hebben: factuur, prestatieformulier, klcontract, loonbrief, wpf, uzkcontract cd_taal = deze vult men in met 1 als het gaat over een NL-talig document, met 2 voor een FR-talig document. Men maakt dan ook normaliter 2 parameters aan, één voor het NL-talig document met algemene voorwaarden en één voor het FR-talig document met algemene voorwaarden. Voor een uzb dat enkel uzk en klanten aan het werk heeft met dezelfde taal, volstaat één parameter waarbij cd_taal 0 is. Pagina 13/12

14 waarde = bevat pad en bestandsnaam van het document met algemene voorwaarden. Dit dient ingegeven te worden in de vorm \\<servernaam>\<subfolder1>\<subfolder2>\...\<document algemene vw.pdf> Dit document is bij voorkeur een.pdf document, zodanig dat dit door de geadresseerde niet kan aangepast worden. Per geadresseerde (mail) en type document wordt slechts éénmaal het document met algemene voorwaarden toegevoegd. Dus als er ineens voor 4 weken contracten worden doorg d naar een uzk, zal er een mail verstuurd worden met 4 uzk-contracten en slechts 1 document met algemene voorwaarden bij het uzk-contract. (PEZY) #DOC - Ticket module : logo en vaste tekst Voor de E-DOC module is er nu een bijkomende functionaliteit waarbij men per document kan aangeven of er een verschil in layout dient te komen tussen een document dat wordt afgedrukt en g d. Met verschil wordt bedoelt dat een logo of vaste tekst al dan niet dient weergegeven te worden. Het activeren van deze procedure doet men via de parameter "Afdruk", #DOCUMENT#, "LayoutVerschil" met als waarde 1. Waarbij #DOCUMENT# overeenkomt met de benaming van het type document. Momenteel is dit mogelijk voor de volgende waardes/types: Factuur UZKcontract KLcontract PrestatieFormulier WPF Let wel op! De eigenlijke verschillen dienen door prato ingesteld/geprogrammeerd te worden binnen de Crystal Reports sjablonen. (JAVA) #CON - Ticket Controle gesplitste contracten met reden instroom Door een fout in de software kan de gebruiker onterecht een blokkerende melding krijgen dat een contract met reden instroom moet beginnen op maandag. Dit kon gebeuren wanneer het om een gesplitst contract ging, en het 2e deel van het contract werd geopend. HiAnt ging dan naar de begindatum van het deel ipv de begindatum van het originele contract kijken en blokkeerde: Pagina 14/13

15 Dit is nu rechtgezet, de datum van het volledige contract worden bekeken in de controle. (JAVA) #LOO - Ticket Naam loonrun te lang om te boeken In HiAnt wordt de omschrijving van de loonrun ook wegggeschreven in o.a. de maaltijd- of ecocheque tabellen bij het boeken. De max.lengte van deze velden kwam echter niet overeen, waardoor je een foutmelding kreeg wanneer de naam van de loonrun langer was dan 50 karakters. Vanaf nu zal HiAnt een te lange naam afknippen op 50 karakters wanneer ze weggeschreven worden naar de cheques-tabellen (deze velden groter maken was geen optie omdat deze mogelijk meegestuurd worden in electronische bestanden). (JAVA) #WER - Ticket MaakUZK icm leeg rekeningnummer Indien je een persoon UZK wil maken en zijn bankrekeningnr is niet ingevuld, krijg je een Invalid use of NULL. Dit werd gecorrigeerd. (PALE) #FAC - boeken facturen Nieuw factuurnummer type 7 Bij het boeken van de facturen is er een nieuw factuurnr type ingebouwd : type 7 : factuurnummer per jaar en vennootschap (en dus niet per type document). Het activeren van dit type gebeurt met de volgende parameter : INITIALISATIE, FactuurnrType, *, 7 Het eigenlijke factuurnummer wordt dan ook opgehaald uit een parameter die als volgt is samengesteld : Param1 = "FACTUURNRKantoorgroepJaar" Param2 = "FC" & StrKantoorgroepid& "_" & intinternfactnrjaar Param3 = Volgendnr waarde = het te gebruiken volgend factuurnummer voor de vennootschap en jaar waarbij : Pagina 15/14

16 StrKantoorgroepid: de waarde is van het veld kantoorgroepid uit de wg tabel intinternfactnrjaar : de waarde van het jaar waarin de facturen aangemaakt zijn. Dit systeem houdt ook rekening met de minimumjaar instelling, die men kan ingeven met de parameter : Factuurnummering, MinimumJaar, * De bedoeling is dat men deze parameter invult met de waarde van het huidige jaar indien de boekhouding is van het vorige jaar is afgesloten. Let op : we spreken hier steeds over kalenderjaren en dus niet over verschoven of verlengde boekhoudjaren. Er wordt automatisch ook gecontroleerd dat er maar één kantoorgroep per run aanwezig is. Indien er in één facturatierun meerdere kantoorgroepen aanwezig zouden zijn, zal het boeken niet kunnen uitgevoerd worden. (PALE)#WG Nieuw veld in WG tabel DagBoekCDCN Er is een nieuw veld aan de werkgever tabel toegevoegd : DagboekCdCn (dagboekcode voor creditnota s). Dit veld kan momenteel enkel gebruikt worden in combinatie met de export naar BOB. Het label en het tekst veld zijn standaard niet zichtbaar, maar kunnen geactiveerd worden door de volgende controls visible te maken : lblgeg(66) (changecontrols,frmwggeg,lblgeg(66).visible,1) dtbgeg(53) (changecontrols,frmwggeg,dtbgeg(53).visible,1) Gelieve bij de implemantatie van deze velden goed te controleren dat deze gegevens per kantoor kunnen aangepast worden, en dus dat een wijziging van deze velden in één van de kantoren geen aanleiding is tot het aanpassen van de gegevens in alle kantoren. Deze dagboekcode mag maximaal 5 tekens lang zijn. PS : indien er voor bepaalde exporten geen onderscheid wordt gemaakt tussen facturen en credinota s is het voldoende om enkel het gewenste dagboek in te vullen bij DBC F Pagina 16/15

17 (dagboekcode facturen) en hoeft men het veld DBC CN (dagboekcode credinota s) ook niet te visualiseren. (PALE) #EXB Export bob aanpassing gebruik dagboekcode per kantoor en type document bij facturen If geefparamwaarde("export", "bob", "gebruikdagboekcodeperkantoor", "0") <> 0 Then blusedbcperoffice = True 'controler of er kantoren zijn waarbij de dagboekcodes niet zijn ingevuld. rscontrole.open "select wgnr,naam, dagboekcd,dagboekcdcn from wg where Actief = 1 and (ISNULL(dagboekcd,'')='' or ISNULL(dagboekcdcn,'')='')", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rscontrole.bof And rscontrol.eof Then Else MsgBox "De dagboekcodes zijn niet in alle kantoren ingevuld. Het boeken wordt gestopt. " FilePath = glocalpath & "nietingevuldedagboekcodes" & "_" & Format(Date, "yyyymmdd") & Format(Time, "hhmmss") & ".xls" ExportRecordsetToExcel rscontrole, FilePath, True End If Else blusedbcperoffice = False End If Zowel in de hoofdfile als de detail file zijn de aanpassingen uitgevoerd. Het geheel wordt gestuurd door de variabele blusedbcperoffice (PEZY) #DOC - BugFix - Foutmelding Hiant bij het afsluiten van een cv Als je na het kilkken op de knop CV op de knop annulereren drukt, krijg je een foutmelding. Er wordt dan de functie MWnGeg.ControleerEnEvtBewaarAfdrukData opgeroepen. Aangezien de velden ivm de e-docs module niet zijn ingesteld, probeert Hiant de focus te zetten op.lubgeg3(nfirsterrfield).setfocus Na het drukken op de knop CV, gebeurt het volgende (in FrmWnGeg1.cmdCV_Click()): SSTab1.Visible = False frmcv.visible = True Aangezien SSTab1 niet zichtbaar is, kan de focus niet op de control lubgeg3(nfirsterrfield) gezet worden. En krijg je dus de 'Invalid procedure call or argument'. Hiant controleert nu of de control SSTAB1 zichtbaar staat vooraleer de focus erop te zetten. (STFL) #WER - BugFix - Blanco Knoppen Pagina 17/16

18 In de fiche van uzk s staan onderaan 2 blanco knoppen. De pijlen zijn onzichtbaar. Pijlen zijn terug toegevoegd. (EROP) #LOO - Aanpassing export naar HDP voor weekverloning om dubbele uurloon-codes in exportbestand te vermijden Er trad een probleem op bij de export naar HDP van de weekverloonden; binnen het exportbestand kwam dezelfde uurloon-code meermaals voor voor eenzelfde tewerkstelling. Dit trad enkel op bij herzieningen. Dit had uiteindelijk te maken met een afrondingsprobleem, in samenspel met en/of VB6, MDAC en sql server Een voorbeeld van zo n probleem: - Bij uitvoeren van de query voor het ophalen van de uurlonen binnen SQL server management studio gaf het resultaat 3 lijnen terug; 3 verschillende uurloon-codes met hun bedrag. - Binnen VB6 bevatte de recordset die bovenstaande query uitvoert 4 lijnen terug??? Met als gevolg 2 maal dezelfde uurloon-code in het exportbestand. De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen. Bij het linken van de loond met de loond met uurlonen is een bijkomende voorwaarde opgelegd. (EROP) #LOO - Aanpassing export naar HDP voor maandverloning om negatieve uurloon-codes in exportbestand te vermijden Er trad een probleem op bij de export naar HDP; binnen het exportbestand kwam van tijd tot tijd een negatief uurloon. Dit trad enkel op bij herzieningen (de loond van de tegenboeking werd genomen voor het uurloon). De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen. De query voor het ophalen van de uurlonen is herschreven. (EROP) #DOC - Binnen printaanvragen voor klant-documenten opslaan van het klnr Pagina 18/17

19 Er is mbt. het e-docs verhaal nodig dat we binnen de printaanvragen voor de klant-documenten beschikken over het klnr van de betreffende klant. Hiervoor is er een nieuw veld pa_klidentific binnen de printaanvragen-tabel. Bij de uzb gebruik makend van het e-docs verhaal wordt bij de klant-documenten dit veld pa_klidentific ingevuld met het klnr van de klant waarvoor het document wordt aangevraagd. Dit geldt momenteel voor de klant-documenten klcontract, faktuur en prestatieformulier. In de andere gevallen zal dit veld de waarde 0 hebben. (EROP) #WER - Oplossing voor probleem -gegeven verschijnt binnen hoofdscherm uzk bij importeren van een websubscribe-fiche Er was het probleem dat bij binnenhalen van een websubscribe-fiche naar Hiant het -veld binnen het uzk-hoofdscherm niet werd ingevuld. Het -adres was wel degelijk geimporteerd binnen Hiant, bij de communicatie nrs (binnen het scherm dat je via de knop "inschrijvingen" bereikt). Het is bovendien zo dat het gegeven " " binnen het hoofdscherm van de uzk gehaald wordt uit deze "communicatie nrs" (van type ). Maar volgende was wel het probleem: op het moment van laden van dit hoofdscherm en dus laden van dit -gegeven zijn wel reeds de basisgegevens van de uzk geimporteerd, maar nog niet de communicatienrs. Dus het gegeven VERSCHEEN niet binnen de uzk-fiche, maar het -gegeven was wel geimporteerd. Dit kan je zien als je vanuit dit hoofdscherm uzk gaat naar "inschrijvingsgegevens". De programmatie is aangepast, zodat na het initieel laden van het hoofdscherm en na inladen van de communicatie-nrs het -veld nog eens wordt herladen. Met als gevolg dat dan wel het -veld direct verschijnt bij importeren van een web-gegeven. (PEZY) #DOC - Ticket cv uit HiAnt Parameter "afdruk", "WordCV", "ToonExtraInfoAlgemeen" Pagina 19/18

20 Bij waarde 1 zal de WordRap van hiant (OUDE CV!!!) bijkomend onderstaande info op het CV plaatsen - Burgerlijke staat - Kinderen of geen kinderen - Indien we een heftruckattest hebben toegevoegd zou er op moeten komen te staan: in het bezit van een heftruckattest - Wagen en eventueel rijbewijs (KART) #SMS - BugFix - Opzoeklijst Standaardberichten in SMSDetail-scherm gaat filteren op id ipv msg_id Hierdoor krijg je een foutmelding. Dit is opgelost. Technisch: Code aangepast in frmmain.lubberichten_selecteditem With LubBerichten Set.con = con.sqlstring = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ")" 'and msg_language=" & gtaal.testsqlnumeric = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ") and msg_id = #TEXTBOX#".TestSQLString = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ") and msg_subject >= '#TEXTBOX#' AND msg_subject <= '#TEXTBOX1#'".LookUpSQLString = "select msg_id,msg_subject from msgsms where msg_id = #TEXTBOX#".DatabaseValueColumn = 0.TextColumn = "1".DatabaseField = "".DatabaseValue = "" End With (KART) #EXS - BugFix - Bestandsnamen kunnen meerdere keren voorkomen bij GroupS Bij GroupS worden de bestandsnamen opgebouwd uit verschillende delen. Het laatste deel is variabel en bestaat uit 3 numerieke karakters. Na 999 wordt er opnieuw met 001 begonnen. Hierdoor kan het zijn dat 1 bestandsnaam meerdere keren voorkomt. Als je dan een export ongedaan wil maken, neemt Hiant al de loonruns die in een bestand voorkomen met dezelfde naam, zonder rekening te houden met de exportdatum. Dit is nu aangepast. Technisch: Code aangepast in FrmLoonber.mnuActie_Click: Case 8 strselectie = brwloonrun.givemeselecteditemasstring strselectie = VolgendItem(strSelectie, " ") Set rstemp = New ADODB.Recordset Pagina 20/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET

WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET Afdrukmodule Algemeen Authenticatie Bestellingen Bedrijfsvoorheffing Bouw Contracten Debiteuren Dimona DMFA Documenten Export boekhoudpakket Export sociaal secretariaat Facturatie HiAnt SelfService Klanten

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen. 1. Inleiding... 1 2. Optie kinderopvang fiscaal attest activeren... 3 3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang... 3 4. Klantenfiche (leerlingen)... 4 5. Inbrengen van de gegevens... 5 5.1.

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Opstarten Open Internet Explorer en ga naar de URL Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Indien gebruiker onbekend is of geen

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 32 Efficiency through innovation 1 (IGSE) #PTC #WER: geavanceerd zoeken op tel/fax/gsm-nummers Probleemstelling: Zoekfunctie op tel/fax/gsm-nummers: 1. Niet-numerieke

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 38 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #DOC: bugfix: fout bij genereren bordereldocument Er deed zich een fout voor wanneer men probeerde een bordereldocument te genereren

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding

EDE Consulting. BouwManager 2008. Handleiding EDE Consulting BouwManager 2008 Handleiding Operations Financials EDE Consulting bvba, 21.12.2007 BouwManager 2008.03 BouwManager is een zeer gebruiksvriendelijke software voor de bouw waarmee U Uw activiteiten

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie