WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHERE PEOPLE AND SOFTWARE MEET"

Transcriptie

1 Afdrukmodule Algemeen Authenticatie Bestellingen Bedrijfsvoorheffing Bouw Contracten Debiteuren Dimona DMFA Documenten Export boekhoudpakket Export sociaal secretariaat Facturatie HiAnt SelfService Klanten Loonberekening Maaltijdcheques Mailing Ongevallen Operations Opvolgingen Planning Prestaties Rechten #AFD #ALG #AUT #BES #TAX #BOU #CON #DEB #DIM #DMF #DOC #EXB #EXS #FAC #HSS #KLA #LOO #MAA #MAI #ONG #OPE #OPV #PLA #PRE #REC Pagina 1/9

2 Signing SMS Tarificaties Webservices Werkgever Werknemers Werkpostfiches Zoekmodule Ziektemodule #SIG #SMS #TAR #WEB #WG #WER #WPF #ZOE #ZIE Release Notes HiAnt versie 6.54 Pagina 2/9

3 Compilatie Volgende projecten worden voor de vrijgave van v geparkeerd en gecompileerd. VB6 Projecten HiAnt (exe) v Project PratoOcx (Prato_Ado_Gridbrowse aangepast) Bij Link2Europe volgende parameter terug juistzetten (hier zijn de prefixen beginnend met 048 uitgehaald anders probleem met poolse nrs die herkend worden als belgische gsm) param1='inputgsm' and param2='prefixen' loonbrief.exe.net Projecten Pagina 3/9

4 INTERN (FRDR) #EXB Aanpassing Multivers, extra veld BtwScenario voor MTV3 Aanpassing aan de export van MultiVers, Multivers heeft nieuwe kolommen voorzien, vandaar dat achteraan de bestanden een nieuwe kolom moet komen met het BTWScenario de nieuwe kolom krijgt de naam!bs Voor de factuurlijnen (de lijnen waar het karakter op positie 146 een "F" is) moet een nummer meegegeven worden (met leading spaces). De overige lijnen mogen met drie spaties opgevuld worden of met dezelfde waarde. Dit zijn de BTW scenario nummers met hun omschrijving 8: Verkoop binnenland 9: Verkoop binnenland medecontractant 10: Verkoop binnen EU? IC Levering 11: Verkoop buiten EU onbelast / overige handelingen Deze waarde zal ingevuld moeten worden in de code-tabel, cd_srt 84 bij de ExternalCode Standaard wordt dit nu aangemaakt voor de export naar multivers (aangezien iedereen zal moeten overschakelen naar de nieuwe multivers-versie) Indien men dit extra veld niet wenst, dan moet men volgende parameter aanmaken met waarde 0 param1 "Export" param2 "factuurmtv" param3 "ExtraBTWScenario" nieuwe parameter om aan de code aante geven voor de Medecontractanten, geefparamwaarde("export", "factuur", "MTV_BM", 9) indien afwijkend van 9 dan moet deze parameter aangemaakt worden (EROP) #CON - Verder aanpassing checkdatabase voor invulling van veld mastergroep binnen de mastercontracten Vanaf Hiant versie 6.53 wordt er binnen de contracten (enkel van nut voor mastercontracten) een veld "mastergroep" aangemaakt. Dit veld wordt aangemaakt met default value 0. Indien er "mastercontract aanpassing" of "beheer mastercontract" (voor Securex-exporters) wordt uitgevoerd, waarbij er een "nieuwe historiek" wordt aangemaakt voor eenzelfde "wettelijke master (dimona)" krijgt deze nieuwe master dezelfde mastergroep als deze waarop de aanpassing wordt doorgevoerd. We weten dus in het vervolg welke mastercontracten zo bij elkaar horen. Pagina 4/9

5 Nadat het veld is aangemaakt, wordt bij al de bestaande mastercontracten waarbij mastergroep op 0 staat, deze ingevuld. Echter bij de bestaande mastercontracten staat dit veld op null ipv. 0 (default value 0 wordt enkel toegepast bij nieuw aangemaakte mastercontracten). De mcheckdatabase is nu aangepast: ipv "where prestmaster.mastergroep = 0" wordt nu "where isnull(prestmaster.mastergroep, 0) = 0" uitgevoerd. Nu wordt wel voor alle bestaande mastercontracten veld mastergroep ingevuld. (JAVA) #CON - Bugfix - Ticket Z-Group Import prestaties Ortec Bij de jaarovergang kon in sommige gevallen de week en het jaar van het vorige ipv huidige jaar gebruikt worden door het ontbreken van een filter. Dit is gecorrigeerd. (JAVA) #DOC Statistiek mailing HiAnt 6.53 maakte de xml file aan met een fout structuur. Dit werd nu rechtgezet. De release notes van 6.53 waren juist maar de file werd anders gemaakt. Code komt nu overeen met release notes. (JAVA) #OPV Nieuwe velden in opvolgingsdetailscherm In het kader van de NPS module werden een aantal velden toegevoegd aan de opvolgingstabel. Deze velden bevatten info over mails die verstuurd werden naar werknemers of klanten. Meer info: zie NPS project. Deze hebben geen extra functie binnen HiAnt en zijn louter informatief. (EROP) #ALG Functie ControlHasProperty voorzien binnen Hiant; men kan nu via deze functie opvragen of een scherm-control een bepaalde property bevat; vroeger ving men de fout bij benaderen van een niet-bestaande property op in een errorhandler Er is een nieuwe functie "ControlHasProperty" binnen Hiant aangemaakt. Men kan dus nu checken of een bepaalde control een bepaalde property heeft. Er hoeft dus niet telkens een fout op te treden (die door een error handler wordt opgevangen) bij het accessen van een bepaalde property op bv. alle controls van een scherm. Dit vergemakkelijkt het debuggen waardoor men zonder zorgen break on all errors kan opzetten. EXTERN (TOSE) #FAC : Automatische Voorschotfacturen/rappelkosten Pagina 5/9

6 Module te activeren met licentie parameter te verkrijgen bij prato Licentie, Activatie, VoorschotRappelModule. Verdere parameters "initialisatie","faktuur","aanmaningsactiesrappel","" bepaalt welke aanmaningsactiesids ervoor zorgen dat er tijdens facturatie eventuele openstaande rappels automatisch worden toegevoegd aan de berekening "initialisatie","faktuur","gekoppeldevoorschotcode","" bepaalt de facturatiecode die wordt gebruikt om een eventueel voorschot te koppelen tijdens facturatieberekening "initialisatie","faktuur","manuelevoorschotcode","" bepaalt de facturatiecode die wordt gebruikt om te bepalen of er een voorschot moet klaargezet worden tijdens boeken van fakturen "initialisatie","faktuur","rappelkostcode","" bepaalt de facturatiecode van de rappelkost "initialisatie","faktuurrappelkostwgnr",<vennootschapsid>,<klwgnr> bepaalt het te gebruiken kantoornr in de detailrecord van faktuur van de rappelkost (wgnr en wgnruzk). Dit is een mogelijke instelling per vennootschap. Indien niet ingevuld wordt de kantoornummer van de klant gebruikt. "initialisatie","rappelkost",<aanmaningsactieid>","" bepaalt het bedrag per aanmaningsactie. Er wordt rekening gehouden met het veld ts_crea, degene die op boekingsdatum actief is wordt gebruikt (mogelijkheid om bv. indexeringen toe te passen) "initialisatie", "fakturatie", "VoorschotFaktuurDagen", 0 bepaalt aantal dagen dat een openstaand voorschot dient open te staan om te kunnen koppelen aan een faktuur "initialisatie", "faktuurrappelkost", "tegebruikenwnnr", " " te gebruiken wnnr bij toevoegen van een rappelkost aan een faktuur (standaard is zelfde als opslaan zonder wnnr in detail van faktuurtransaktierecord) "initialisatie", "faktuurrappelkost", "tegebruikensektie", "115" te gebruiken sektie bij toevoegen van een rappelkost aan een faktuur (standaard is dit 115 arbeider -> elke faktuurdetaillijn dient aan een bestaande sektie gekoppeld te zijn) "initialisatie", "voorschotrappel", "tooninternefactnr", "0" indien op 1 gezet wordt in overzicht de interne factuurnr getoond Indien module actief staat, zal er in de facturatiemodule een extra tabblad zichtbaar zijn (Voorschot/Rappel) Pagina 6/9

7 Werking voorschotfaktuur -> klaarzetten van voorschot. De gebruiker maakt een manuele faktuur aan, waarbij de facturatiecode voor voorschot wordt gebruikt (in te stellen via parameter "initialisatie","faktuur","manuelevoorschotcode","") en als week/jaar wordt week/jaar gebruikt waarop dit voorschot betrekking heeft. Tijdens het boeken van een manuele faktuur met deze specifieke code, zal er in een aparte tabel een voorschot worden klaargezet (het netto bedrag van deze manuele voorschotcode wordt gebruikt), zodat deze automatisch kan verwerkt worden bij de eigenlijke facturatie van de prestaties van het jaar/week. De voorschotten die klaargezet zijn, zijn steeds zichtbaar in het tabblad Voorschot/Rappel met status 0. Volgende statussen zijn mogelijk : 0 : niet verwerkt 1 : transaktie 2 : verwerkt 3 : manueel verwerkt In de grid zijn volgende kolommen zichtbaar Klnr : klantnummer waar voorschotfaktuur betrekking op heeft KlNaam : klantnaam Code : De gebruikte (voorschot)code Omschrijving : De omschrijving van de gebruikte (voorschot)code Jaar : Jaar van de voorschotfaktuur Week : Week van de voorschotfaktuur Pagina 7/9

8 Netto : Netto bedrag van voorschot FaNr Man : Factuurnummer van manuele voorschotfaktuur FaNr Tran : Id van fakturatierunteberekenen waaraan voorschotfaktuur is gekoppeld (in transaktie) FaNr Fac : Factuurnummer waar voorschot is aan gekoppeld (in mindering gebracht) -> na boeken (of internfactnr indien parameter "initialisatie", "voorschotrappel", "tooninternefactnr", "0" op 1 is ingesteld) Fa Jaar : Jaar van geboekte faktuur waar voorschot is aan gekoppeld Fa Week : Week van geboekte faktuur waar voorschot is aan gekoppeld Status : Status van voorschot/rappel -> zie hierboven mogelijke statussen Werking voorschotfaktuur - Start facturatie - verwerking van voorschotfaktuur. Wanneer men een facturatierun opstart zal het systeem eerst de volledige berekening doen. Op het einde van de berekening zal INDIEN HET NETTO GROTER DAN 0 IS, het systeem controleren of er voor de klnr, jaar en week van de faktuur een overeenkomstig voorschot is gevonden (klnr, jaar en week) met status = 0 - niet verwerkt. Indien dit zo is, zal er aan deze faktuur automatisch het klaarstaande voorschot in mindering worden gebracht (status wordt 1). Verder zal het systeem ook eventuele openstaande voorschotten met jaar/week kleiner dan de te factureren jaar/week kunnen meenemen. Hierbij wordt er gecontroleerd of er nog openstaande voorschotten staan voor deze klnr, waarvan de boekingsdatum van het voorschot (= manuele faktuur met voorschotcode) X dagen geleden is gebeurd. Dit wordt ingesteld met de parameter "initialisatie", "fakturatie", "VoorschotFaktuurDagen", 0. Indien aantal dagen is overschreden zal ook dit openstaand voorschot automatisch in mindering gebracht worden op de faktuur. Werking voorschotfaktuur - Handmatig op verwerkt zetten. Stel dat een klant stopt en men kan een openstaand voorschot niet meer koppelen, dan is men in de mogelijkheid om dit handmatig op verwerkt te zetten (status = 3). Dit kan men doen door in het tabblad Voorschot/Rappel op de knop Zet op verwerkt te klikken. Gebruiker krijgt de volgende mogelijkheid Voor de selectie zal het systeem dan alle openstaande voorschotten (status = 0 ) op status 3 zetten. Werking rappel - klaarzetten. Via het debiteurensysteem zal er bij het verwerken van een aanmaningsrun, automatisch een laatste aanmaningsactie worden toegekend aan de klantenfiche. De bedragen van de rappels kunnen per aanmaningsactie ingesteld worden via parameters "initialisatie","rappelkost",<aanmaningsactieid>","". Indien bij het verwerken (boeken) van Pagina 8/9

9 een aanmaningsrun er klanten zijn gevonden waarvan een geldige parameter is gevonden (ts_crea<= systeemdatum), zal het systeem voor die klant automatisch een rappelkost klaarzetten. Als jaar wordt jaar van systeemdatum gebruikt, en het bedrag is het bedrag gevonden in de parameter. De Rappels zijn ook zichtbaar in het tabblad Voorschot/Rappel in de fakturatiemodule. Werking rappel - Start facturatie - verwerking van rappel. Wanneer men een facturatierun opstart zal het systeem eerst de volledige berekening doen. Op het einde van de berekening zal INDIEN HET NETTO GROTER DAN 0 IS, het systeem controleren of er voor de klnr een openstaande rappel (status=0) is gevonden, EN de laatste aanmaningsactie in de klantenfiche voorkomt in de opsomming van aanmaningsacties in de parameter "initialisatie", "Faktuur", "AanmaningsActiesRappel", "". Indien gevonden, zal er aan deze faktuur automatisch de klaarstaande rappel toegevoegd worden aan de faktuur(status wordt 1). Werking rappel/voorschot - Automatisch terug op status 0 bij verwijderen klant uit fakturatierunteberekenen. Wanneer men in transaktie een klant uit de berekening zou gooien (uit fakturatierunteberekenen), zullen de eventuele gekoppelde voorschotten/rappels terug van status 1 (transaktie) naar status 0 (niet verwerkt) worden gezet, zodat ze terug klaarstaan voor een eventuele volgende fakturatie. (TOSE) #DEB : Versturen mail (individueel/bulk) klnr in subject Men kan via parameter instellen of in het onderwerp van de mail die kan verstuurd worden via het actie menu in debiteurenbeheermodule bepalen of de klantnummer mee gestuurd wordt tuusen 2 # tekens Hiervoor dient de parameter "initialisatie", "debiteuren", "KlnrInSubjectMail", "0" op 1 ingesteld te worden. (PEZY) #WER : Vreemdelingen module HiAnt - aanpassing beslissingstabel Parameter "VreemdelingModule", "Controle", "FamVerwantschap" Standaard waarde = 0 Uitgeschakelt. Met bovenstaande parameter kan men de controle familiale verwantschap uitzetten binnen de vreemdelingen module. (PEZY) #FAC : Ticket Zichtbaar maken gestructureerde mededeling voor consulenten? Parameter "frmfactgeg", "ToonGestrucMed", "*" Door de parameter de waarde 1 te geven zal hiant in het Factuur Detail scherm onderaan (indien aanwezig) de gestructureerde mededeling van de factuur tonen. Dit is enkel van toepassing voor de geboekte facturen. Pagina 9/9

10 (TOSE) #ZIE : Aanpassing ziektemodule eenheidsstatuut Vanaf 1/1/2014 zal hiant de ziekteinterpretatie toepassen volgens eenheidsstatuut. D.w.z. dat de carensdag niet meer zal bestaan. De ziektemodule zal kijken naar de begindatum van de ziekte. Als deze groter of gelijk is aan 1/1/2014, zal dit toegepast worden. De begindatum van toepassing is in te stellen via onderstaande parameter (standaard ) "initialisatie", "ZiekteInterpretatie", "EenheidsStatuutVanaf", " " (PEZY) #DOC : Foutieve c131b Parameter "frmc131b", "Rooster", "UrenOptellen" Bovenstaande parameter zorgt dat het opvullen van de rooster binnen een C131B gebeurt als volgt. Indien een werknemer meerdere contracten heeft in een zelfde dag, worden de uren samen opgeteld en getoond in de dagen van het rooster. (EROP) #LOO - Aanpassing query ivm controle op ingegeven maaltijdcheque-codes binnen boeken loonrun per uzk tgv. probleem van een divide by zero Bij het boeken van een loonrun gebeurt er een controle op ingegeven maaltijdcheque-codes. Binnen deze query kwam er bij boeken loonrun per uzk een groepering voor op ewaarde/aantal. Er kwam een geval voor waarbij men, naast de automatisch berekende 653, men een 653 had ingegeven met tegengesteld aantal. Met als gevolg een resulterend aantal 0 naar de lonen toe. De vermelde query gaf hierbij een divide by zero. De groepering ewaarde/aantal was zelfs helemaal niet nodig. Deze groepering verwijderd. Erna lukte het boeken van de loonrun. (EROP) #DOC - Aanpassing programmatie van programma loonbrief.exe: indien overgeschakeld naar de e-docs funtionaliteit gaf de mail manueel van de loonbrieven een fout De mail manueel van de loonbrieven gaf nog een fout. Pagina 10/9

11 Er zijn aanpassingen doorgevoerd moeten worden: - Link met de betaalp-tabel miste - "Positioneervelden" gaf een probleem binnen de "mail manueel" Deze heb ik in commentaar dienen te zetten - er hoeft geen "herpositionering" van crystal-velden binnen de designer te gebeuren ingeval van "mail manueel" want er wordt geen Crystal Reports designer getoond. Daarentegen gebeurt er nu STEEDS een "PositioneerVelden" binnen de funktie "MaakPdfPerLoonbrief". Dit wil zeggen dat bij de aanmaak van de pdf-documenten deze "PositioneerVelden" steeds wordt aangeroepen. Tevoren gebeurde dit niet. Dit wil concreet zeggen: als er bij een uzb een herpositionering van velden binnen het document dient te gebeuren, via parametrisering ingesteld, dan gebeurt dit nu ook bij de aanmaak van de individuele pdf-documenten. Concreet houdt dit bv. bij bepaalde uzb in dat binnen de loonbrief-documenten bovenaan links de werknemer verschijnt en bovenaan rechts de werkgever (standaard is dit: links de werkgever en rechts de werknemer). (EROP) #CON - Aanpassing contracten-overzicht: bij nieuwe invulling van de grid worden eerst de grid-properties geïnitialiseerd met lege waardes; om probleem te voorkomen dat er fout optreedt bij overgang van gewone-contracten-lijst naar master-contracten-lijst... Volgende probleem trad soms op: De grid in het contractenoverzichtscherm wordt telkens opnieuw opgevuld, bij switchen van gewone contracten naar mastercontracten, bij het gaan naar een ander overzicht, zonder dat de properties van de grid eerst worden geinitialiseerd. In het gewone contractoverzicht zijn er bv. 49 kolommen; bij het mastercontract-overzicht zijn er 48 kolommen. Dit geeft een probleem bv. bij switchen van gewone contractenoverzicht naar mastercontract-overzicht. Bv. de columnwidths bestaan nog voor 49 kolommen, de columnheadings zijn al terug ingevuld met 48 kolommen. Dit geeft een probleem bij de nieuwe grid: gaat er van uit dat alle properties zijn ingevuld (maar dit is in feite niet zo, vermits ze nog waren opgevuld van de vorige load). De programmatie is nu aangepast zodat bij een nieuwe invulling van de grid eerst de grid-properties worden geinitialiseerd met lege waardes. Dit zorgt dat het probleem niet meer optreedt. Pagina 11/10

12 (JAVA) #WER - bugfix - Verwijderen van read-only attesten De controle op een alleen-lezen attest bij verwijderen werkte alleen indien dit attesttype ook nog was opgenomen in een oudere parameter "codeboekcode", "attest", "Budgetbeheer". De controle is nu aangepast dat slechts aan 1 van deze 2 voorwaarden moet voldaan worden, niet aan allebei. (JAVA) #KLA - Ticket Controleer vakbond enkel bij klanten De bestaande parameter "Scherm", "Frmklgeg1", "ControleerVakbond" zorgt ervoor dat bij het bewaren van de klantenfiche een aantal controles op aanwezigheid van vakbond lopen. Deze controle gebeurde echter ook voor prospecten, en hier was deze info vaak nog niet gekend. Door nieuwe parameter "scherm", "frmklgeg1", "ControleerVakbondEnkelBijKlanten" aan te maken met waarde 1 kan je er voor zorgen dat deze controle enkel gebeurt wanneer de fiche in kwestie een klant is en geen prospect. (JAVA) #CON - Ticket Vanuit contractenlijst naar werknemer- of klantenfiche gaan Vanaf nu kan je vanuit het contractenscherm rechtstreeks naar de werknemers- of klantenfiche van de geselecteerde rij gaan via het menu of sneltoetsen F2 / F3: (TOSE) #ONG - mogelijkheid tot aanduiden van vast personeel in aangifte Uitbreiding in ongevallenmodule zodat men kan aanvinken dat de aangifte over een vast Pagina 12/11

13 personeelslid gaat. Het vinkje is te zien in tabblad getroffene. Indien vinkje wordt aangeduid, zal bij afdruk van ongevalsaangifte bij rubriek Is getroffene een uitzendkracht Nee komen te staan. Ook bij de export naar OASYS systeem zal men een aparte polisnummer kunnen meesturen. Dit wordt gestuurd door de parameter "Export", "Ongeval", "PolisnrVast", "". Als vinkje Vast personeel op staat, zal dus de polisnummer genomen worden die in deze parameter staat. Ook bij afdruk van aangifte zal, indien het gaat om een aangifte met vinkje vast personeel deze polisnummer worden geprint (EROP) #DOC - E-docs (HiantDocMailing) mogelijkheid om bij iedere mailing van documenten per type document 1 document met algemene voorwaarden toe te voegen Sinds enige tijd bestaat er de E-docs (HiantDocMailing) functionaliteit binnen Hiant, waarmee men documenten kan mailen en/of afdrukken. Bij sommige uitzendbedrijven is het zo dat, wanneer men een bepaald document afdrukt, men dit doet op voorgedrukt papier waarbij zich aan de achterzijde van elke bladzijde de algemene voorwaarde bevinden. Deze uitzendbedrijven wilden nu dat, indien documenten worden g d, er per mail en per type document een document wordt meegestuurd met de algemene voorwaarden. De programmatie van het mail-verzend-programma is nu aangepast. Er bestaat nu de mogelijkheid dat men per type document, eventueel per taal, een parameter aanmaakt waarin het pad en bestandsnaam van het document met algemene voorwaarden wordt ingegeven. Men dient dus volgende parameters aan te maken: param1 = HtmlMail_DocAfdrukken param2 = DocAlgVw_FullFileName param3 = <type document> Deze kan momenteel de volgende waardes hebben: factuur, prestatieformulier, klcontract, loonbrief, wpf, uzkcontract cd_taal = deze vult men in met 1 als het gaat over een NL-talig document, met 2 voor een FR-talig document. Men maakt dan ook normaliter 2 parameters aan, één voor het NL-talig document met algemene voorwaarden en één voor het FR-talig document met algemene voorwaarden. Voor een uzb dat enkel uzk en klanten aan het werk heeft met dezelfde taal, volstaat één parameter waarbij cd_taal 0 is. Pagina 13/12

14 waarde = bevat pad en bestandsnaam van het document met algemene voorwaarden. Dit dient ingegeven te worden in de vorm \\<servernaam>\<subfolder1>\<subfolder2>\...\<document algemene vw.pdf> Dit document is bij voorkeur een.pdf document, zodanig dat dit door de geadresseerde niet kan aangepast worden. Per geadresseerde (mail) en type document wordt slechts éénmaal het document met algemene voorwaarden toegevoegd. Dus als er ineens voor 4 weken contracten worden doorg d naar een uzk, zal er een mail verstuurd worden met 4 uzk-contracten en slechts 1 document met algemene voorwaarden bij het uzk-contract. (PEZY) #DOC - Ticket module : logo en vaste tekst Voor de E-DOC module is er nu een bijkomende functionaliteit waarbij men per document kan aangeven of er een verschil in layout dient te komen tussen een document dat wordt afgedrukt en g d. Met verschil wordt bedoelt dat een logo of vaste tekst al dan niet dient weergegeven te worden. Het activeren van deze procedure doet men via de parameter "Afdruk", #DOCUMENT#, "LayoutVerschil" met als waarde 1. Waarbij #DOCUMENT# overeenkomt met de benaming van het type document. Momenteel is dit mogelijk voor de volgende waardes/types: Factuur UZKcontract KLcontract PrestatieFormulier WPF Let wel op! De eigenlijke verschillen dienen door prato ingesteld/geprogrammeerd te worden binnen de Crystal Reports sjablonen. (JAVA) #CON - Ticket Controle gesplitste contracten met reden instroom Door een fout in de software kan de gebruiker onterecht een blokkerende melding krijgen dat een contract met reden instroom moet beginnen op maandag. Dit kon gebeuren wanneer het om een gesplitst contract ging, en het 2e deel van het contract werd geopend. HiAnt ging dan naar de begindatum van het deel ipv de begindatum van het originele contract kijken en blokkeerde: Pagina 14/13

15 Dit is nu rechtgezet, de datum van het volledige contract worden bekeken in de controle. (JAVA) #LOO - Ticket Naam loonrun te lang om te boeken In HiAnt wordt de omschrijving van de loonrun ook wegggeschreven in o.a. de maaltijd- of ecocheque tabellen bij het boeken. De max.lengte van deze velden kwam echter niet overeen, waardoor je een foutmelding kreeg wanneer de naam van de loonrun langer was dan 50 karakters. Vanaf nu zal HiAnt een te lange naam afknippen op 50 karakters wanneer ze weggeschreven worden naar de cheques-tabellen (deze velden groter maken was geen optie omdat deze mogelijk meegestuurd worden in electronische bestanden). (JAVA) #WER - Ticket MaakUZK icm leeg rekeningnummer Indien je een persoon UZK wil maken en zijn bankrekeningnr is niet ingevuld, krijg je een Invalid use of NULL. Dit werd gecorrigeerd. (PALE) #FAC - boeken facturen Nieuw factuurnummer type 7 Bij het boeken van de facturen is er een nieuw factuurnr type ingebouwd : type 7 : factuurnummer per jaar en vennootschap (en dus niet per type document). Het activeren van dit type gebeurt met de volgende parameter : INITIALISATIE, FactuurnrType, *, 7 Het eigenlijke factuurnummer wordt dan ook opgehaald uit een parameter die als volgt is samengesteld : Param1 = "FACTUURNRKantoorgroepJaar" Param2 = "FC" & StrKantoorgroepid& "_" & intinternfactnrjaar Param3 = Volgendnr waarde = het te gebruiken volgend factuurnummer voor de vennootschap en jaar waarbij : Pagina 15/14

16 StrKantoorgroepid: de waarde is van het veld kantoorgroepid uit de wg tabel intinternfactnrjaar : de waarde van het jaar waarin de facturen aangemaakt zijn. Dit systeem houdt ook rekening met de minimumjaar instelling, die men kan ingeven met de parameter : Factuurnummering, MinimumJaar, * De bedoeling is dat men deze parameter invult met de waarde van het huidige jaar indien de boekhouding is van het vorige jaar is afgesloten. Let op : we spreken hier steeds over kalenderjaren en dus niet over verschoven of verlengde boekhoudjaren. Er wordt automatisch ook gecontroleerd dat er maar één kantoorgroep per run aanwezig is. Indien er in één facturatierun meerdere kantoorgroepen aanwezig zouden zijn, zal het boeken niet kunnen uitgevoerd worden. (PALE)#WG Nieuw veld in WG tabel DagBoekCDCN Er is een nieuw veld aan de werkgever tabel toegevoegd : DagboekCdCn (dagboekcode voor creditnota s). Dit veld kan momenteel enkel gebruikt worden in combinatie met de export naar BOB. Het label en het tekst veld zijn standaard niet zichtbaar, maar kunnen geactiveerd worden door de volgende controls visible te maken : lblgeg(66) (changecontrols,frmwggeg,lblgeg(66).visible,1) dtbgeg(53) (changecontrols,frmwggeg,dtbgeg(53).visible,1) Gelieve bij de implemantatie van deze velden goed te controleren dat deze gegevens per kantoor kunnen aangepast worden, en dus dat een wijziging van deze velden in één van de kantoren geen aanleiding is tot het aanpassen van de gegevens in alle kantoren. Deze dagboekcode mag maximaal 5 tekens lang zijn. PS : indien er voor bepaalde exporten geen onderscheid wordt gemaakt tussen facturen en credinota s is het voldoende om enkel het gewenste dagboek in te vullen bij DBC F Pagina 16/15

17 (dagboekcode facturen) en hoeft men het veld DBC CN (dagboekcode credinota s) ook niet te visualiseren. (PALE) #EXB Export bob aanpassing gebruik dagboekcode per kantoor en type document bij facturen If geefparamwaarde("export", "bob", "gebruikdagboekcodeperkantoor", "0") <> 0 Then blusedbcperoffice = True 'controler of er kantoren zijn waarbij de dagboekcodes niet zijn ingevuld. rscontrole.open "select wgnr,naam, dagboekcd,dagboekcdcn from wg where Actief = 1 and (ISNULL(dagboekcd,'')='' or ISNULL(dagboekcdcn,'')='')", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rscontrole.bof And rscontrol.eof Then Else MsgBox "De dagboekcodes zijn niet in alle kantoren ingevuld. Het boeken wordt gestopt. " FilePath = glocalpath & "nietingevuldedagboekcodes" & "_" & Format(Date, "yyyymmdd") & Format(Time, "hhmmss") & ".xls" ExportRecordsetToExcel rscontrole, FilePath, True End If Else blusedbcperoffice = False End If Zowel in de hoofdfile als de detail file zijn de aanpassingen uitgevoerd. Het geheel wordt gestuurd door de variabele blusedbcperoffice (PEZY) #DOC - BugFix - Foutmelding Hiant bij het afsluiten van een cv Als je na het kilkken op de knop CV op de knop annulereren drukt, krijg je een foutmelding. Er wordt dan de functie MWnGeg.ControleerEnEvtBewaarAfdrukData opgeroepen. Aangezien de velden ivm de e-docs module niet zijn ingesteld, probeert Hiant de focus te zetten op.lubgeg3(nfirsterrfield).setfocus Na het drukken op de knop CV, gebeurt het volgende (in FrmWnGeg1.cmdCV_Click()): SSTab1.Visible = False frmcv.visible = True Aangezien SSTab1 niet zichtbaar is, kan de focus niet op de control lubgeg3(nfirsterrfield) gezet worden. En krijg je dus de 'Invalid procedure call or argument'. Hiant controleert nu of de control SSTAB1 zichtbaar staat vooraleer de focus erop te zetten. (STFL) #WER - BugFix - Blanco Knoppen Pagina 17/16

18 In de fiche van uzk s staan onderaan 2 blanco knoppen. De pijlen zijn onzichtbaar. Pijlen zijn terug toegevoegd. (EROP) #LOO - Aanpassing export naar HDP voor weekverloning om dubbele uurloon-codes in exportbestand te vermijden Er trad een probleem op bij de export naar HDP van de weekverloonden; binnen het exportbestand kwam dezelfde uurloon-code meermaals voor voor eenzelfde tewerkstelling. Dit trad enkel op bij herzieningen. Dit had uiteindelijk te maken met een afrondingsprobleem, in samenspel met en/of VB6, MDAC en sql server Een voorbeeld van zo n probleem: - Bij uitvoeren van de query voor het ophalen van de uurlonen binnen SQL server management studio gaf het resultaat 3 lijnen terug; 3 verschillende uurloon-codes met hun bedrag. - Binnen VB6 bevatte de recordset die bovenstaande query uitvoert 4 lijnen terug??? Met als gevolg 2 maal dezelfde uurloon-code in het exportbestand. De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen. Bij het linken van de loond met de loond met uurlonen is een bijkomende voorwaarde opgelegd. (EROP) #LOO - Aanpassing export naar HDP voor maandverloning om negatieve uurloon-codes in exportbestand te vermijden Er trad een probleem op bij de export naar HDP; binnen het exportbestand kwam van tijd tot tijd een negatief uurloon. Dit trad enkel op bij herzieningen (de loond van de tegenboeking werd genomen voor het uurloon). De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen. De query voor het ophalen van de uurlonen is herschreven. (EROP) #DOC - Binnen printaanvragen voor klant-documenten opslaan van het klnr Pagina 18/17

19 Er is mbt. het e-docs verhaal nodig dat we binnen de printaanvragen voor de klant-documenten beschikken over het klnr van de betreffende klant. Hiervoor is er een nieuw veld pa_klidentific binnen de printaanvragen-tabel. Bij de uzb gebruik makend van het e-docs verhaal wordt bij de klant-documenten dit veld pa_klidentific ingevuld met het klnr van de klant waarvoor het document wordt aangevraagd. Dit geldt momenteel voor de klant-documenten klcontract, faktuur en prestatieformulier. In de andere gevallen zal dit veld de waarde 0 hebben. (EROP) #WER - Oplossing voor probleem -gegeven verschijnt binnen hoofdscherm uzk bij importeren van een websubscribe-fiche Er was het probleem dat bij binnenhalen van een websubscribe-fiche naar Hiant het -veld binnen het uzk-hoofdscherm niet werd ingevuld. Het -adres was wel degelijk geimporteerd binnen Hiant, bij de communicatie nrs (binnen het scherm dat je via de knop "inschrijvingen" bereikt). Het is bovendien zo dat het gegeven " " binnen het hoofdscherm van de uzk gehaald wordt uit deze "communicatie nrs" (van type ). Maar volgende was wel het probleem: op het moment van laden van dit hoofdscherm en dus laden van dit -gegeven zijn wel reeds de basisgegevens van de uzk geimporteerd, maar nog niet de communicatienrs. Dus het gegeven VERSCHEEN niet binnen de uzk-fiche, maar het -gegeven was wel geimporteerd. Dit kan je zien als je vanuit dit hoofdscherm uzk gaat naar "inschrijvingsgegevens". De programmatie is aangepast, zodat na het initieel laden van het hoofdscherm en na inladen van de communicatie-nrs het -veld nog eens wordt herladen. Met als gevolg dat dan wel het -veld direct verschijnt bij importeren van een web-gegeven. (PEZY) #DOC - Ticket cv uit HiAnt Parameter "afdruk", "WordCV", "ToonExtraInfoAlgemeen" Pagina 19/18

20 Bij waarde 1 zal de WordRap van hiant (OUDE CV!!!) bijkomend onderstaande info op het CV plaatsen - Burgerlijke staat - Kinderen of geen kinderen - Indien we een heftruckattest hebben toegevoegd zou er op moeten komen te staan: in het bezit van een heftruckattest - Wagen en eventueel rijbewijs (KART) #SMS - BugFix - Opzoeklijst Standaardberichten in SMSDetail-scherm gaat filteren op id ipv msg_id Hierdoor krijg je een foutmelding. Dit is opgelost. Technisch: Code aangepast in frmmain.lubberichten_selecteditem With LubBerichten Set.con = con.sqlstring = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ")" 'and msg_language=" & gtaal.testsqlnumeric = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ") and msg_id = #TEXTBOX#".TestSQLString = "select msg_id,msg_subject from msgsms where (isnull(msg_officenr,0)=0 or msg_officenr=" & gkantoornr & ") and msg_subject >= '#TEXTBOX#' AND msg_subject <= '#TEXTBOX1#'".LookUpSQLString = "select msg_id,msg_subject from msgsms where msg_id = #TEXTBOX#".DatabaseValueColumn = 0.TextColumn = "1".DatabaseField = "".DatabaseValue = "" End With (KART) #EXS - BugFix - Bestandsnamen kunnen meerdere keren voorkomen bij GroupS Bij GroupS worden de bestandsnamen opgebouwd uit verschillende delen. Het laatste deel is variabel en bestaat uit 3 numerieke karakters. Na 999 wordt er opnieuw met 001 begonnen. Hierdoor kan het zijn dat 1 bestandsnaam meerdere keren voorkomt. Als je dan een export ongedaan wil maken, neemt Hiant al de loonruns die in een bestand voorkomen met dezelfde naam, zonder rekening te houden met de exportdatum. Dit is nu aangepast. Technisch: Code aangepast in FrmLoonber.mnuActie_Click: Case 8 strselectie = brwloonrun.givemeselecteditemasstring strselectie = VolgendItem(strSelectie, " ") Set rstemp = New ADODB.Recordset Pagina 20/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens... 10 Manueel

Nadere informatie

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding Microsoft Dynamics NAV- Buildmaster Distri Versie 2009

Handleiding Microsoft Dynamics NAV- Buildmaster Distri Versie 2009 Handleiding Microsoft Dynamics NAV- Buildmaster Distri Versie 2009 Software Developments NV België Buildmaster is een extensie op Micrsoft Dynamics NAV. Speciaal ontwikkeld voor de noden van bedrijven

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 -

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 - - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een

Nadere informatie

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie