2013 JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 2013 JAARVERSLAG 2013

2 2

3 MEDERIJAARVERSLAG VOORWOORD 6 EEN VERANDERENDE OMGEVING 10 WAT TYPEERT MEDERI? 19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN 24 WEGEN OP HET BELEID 26 MEDERI IN CIJFERS 42 MEDERI-MEDEWERKERS De foto s in het jaarverslag willen een algemeen beeld geven van de cliënt van de thuisverplegingspraktijken in zijn/haar dagelijkse activiteiten. Een aantal foto s werden willekeurig op straat genomen. De opname van de foto s wil geenszins aangeven dat de persoon gebruik maakt van thuisverpleging of cliënt is van Mederi Thuisverpleging. Fotografie: Raf Bronselaer, Dany Daelemans, Viona Daelemans. Mederi: jaarverslag

4 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van Mederi. Zoals steeds pogen we u een beeld te geven van hetgeen we in het voorbije jaar gerealiseerd hebben, en zoals steeds is het daarbij onmogelijk om niet vooruit te kijken en onze toekomstplannen te verweven in het jaarverslag. Dit jaar is de blik op de toekomst echter meer dan ooit aanwezig. Het is bijna een openstaande deur intrappen als we zeggen dat de toekomst van de thuiszorg er anders uitziet dan de voorbije jaren. De uitdagingen waar overheden voorstaan zijn immens. Onze (gezondheids)zorg en het systeem van sociale bescherming staan onder druk. Wat tot voor kort voorspelbaar was, wordt nu in vraag gesteld. In tijden van schaarste moeten er keuzes gemaakt worden en moet iedereen een tandje bijsteken. Wat er ook wordt gezegd, de patiënt/cliënt zal meer zelf de regie van de zorg in eigen handen moeten nemen en dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Mederi heeft steeds naar zorg gekeken vanuit ondernemerschap, en heeft steeds vragen gesteld bij overmatige subsidiëring van structuren in plaats van een correcte betaling van zorgen. Voor ons is de toekomst een kans en niet zozeer een bedreiging. Het zou echter fout zijn te beweren dat autonome praktijken thuisverpleging sterk gewapend zijn voor de toekomst. Zelfstandige praktijken kunnen nog steeds dat ietsje meer doen als het om inzet gaat, maar moeten veelal de duimen leggen als het over de invulling van de noden van de thuiszorgklant in de breedte gaat. Het is genoegzaam bekend dat het totaalaanbod van zuilgebonden diensten ervoor zorgt dat patiënten/cliënten gemotiveerd worden om alles van hetzelfde 4

5 huis te gebruiken. De achterliggende logistiek wordt goed gesubsidieerd en zorgt ervoor dat deze werkwijze concurrentieel wordt uitgespeeld. De overheid op haar beurt helpt hierbij door bepaalde domeinen van zorg af te schermen voor zelfstandige initiatiefnemers en urencontingenten enkel aan bepaalde diensten toe te kennen. Voor Mederi betekent dit dat we ook op zoek moeten naar duurzame samenwerkingsmodellen die ervoor moeten zorgen dat onze verpleegpraktijken sterker in de zorgmarkt staan. Maar het betekent ook dat we moeten inzetten op vernieuwende modellen die de volle 100% rekening houden met de noden van de patiënt. Dit jaarverslag is dus geen terugblik, zonder meer. Het is een vooruitblik die verder bouwt op het verleden. Eén ding blijft constant: we zien de verpleegpraktijk als de motor van de thuiszorg. De immense groei die Mederi de laatste drie jaren kende is herleid tot een gezonde groei, waarbij eigen investeringen ervoor moeten zorgen dat de aangesloten verpleegpraktijken kansen krijgen om zich nog sterker te positioneren. Mederi staat klaar om de toekomst van de thuiszorg in te vullen en mee te bepalen. Willy Vertongen Mederi: jaarverslag

6 Patiënt Slimme materialen Biometrie Telemonitoring Domotica en robots Groeiende invloed technologie Verstrekkers Informatie anytime anywhere Geïntegreerde planningstools Online informatie delen via MyCareNet, ehealth, Vitalink Een veranderende omgeving Meer concurrentie in de thuiszorg Door traditionele aanbieders van thuisverpleging / thuiszorg Vanuit de residentiële zorg Meer autonome praktijken Agressievere / commerciële benadering van de zorg Veranderende financiering Persoonsgebonden budget Ontoereikend overheidsbudget Groeiende persoonlijke bijdrage 6 Responsabilisering patiënt en zorgaanbieder Stijgende kostprijs voor thuisvervangende zorg

7 Meer afnemers van thuiszorg Ouderen Mensen met een beperking Institutionele cliënten De markt Veranderend gedrag Mondige patiënt / mantelzorger Bewuster kiezen voor een zorgaanbieder Vraagt hulp / advies voor keuze in ruime aanbod Vraag naar individuele woon-zorgvormen Verminderde mantelzorg Meer zorgtypologieën Complexere zorg Meer patiëntentypes Thuisverpleging Stijgende behoefte aan totaalaanbod Moeilijk om binnen 1 praktijk elke zorgaanvraag zelf te kunnen behandelen Meer continuïteit in de begeleiding Meer belang afstemming en communicatie Verschuiving taken naar andere zorgverstrekkers Transparante en correcte samenwerking Mederi: jaarverslag

8 EEN VERANDERENDE OMGEVING VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN KANSEN CREËREN VOOR AUTONOME THUISZORGPRAKTIJKEN De trends en ontwikkelingen in de thuiszorg beïnvloeden alle zorgaanbieders. De grootschalige aanbieders van thuiszorg, vaak verbonden aan de zuilen, hebben hun aanbod verbreed en hun werkwijze de laatste jaren sterk aan veranderende noden aangepast. Autonome praktijken verliezen hierdoor aan kracht, hoewel dit vandaag lokaal nog niet altijd voelbaar is. Hoe slaagt Mederi erin een waardevolle partner te zijn voor autonome praktijken van thuisverpleegkundigen die een betekenisvolle en sterke plaats willen blijven innemen in dit veranderende zorglandschap? Van bij de start in 2004 heeft Mederi steeds de ambitie gehad om autonome praktijken en zelfstandige thuisverpleegkundigen meer mogelijkheden en middelen te geven om op een kostenbewuste, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte manier goede thuisverpleging te organiseren. De focus op autonome praktijken is gebleven. Maar veel sterker dan in 2004 vraagt de patiënt vandaag een totaaloplossing waardoor moderne thuiszorg een heldere visie vereist: wat doen we, voor wie, op welke manier? Oplossingen die we voor praktijken ontwikkelen zijn hierdoor verbreed. 8

9 Focus op de interne werking van de autonome praktijk: zorgkwaliteit, professioneel praktijkmanagement, financiële stabiliteit Focus op de interne werking én het ontwikkelen van innovatie- en groeikansen voor de autonome praktijk in een veranderend zorglandschap Focus op thuisverpleging Focus op geïntegreerde zorg waardoor een thuisverplegingspraktijk totaaloplossingen kan uitwerken met als doel dat zorgbehoevenden langer autonoom kunnen wonen Focus op de zorgvragende patiënt als cliënt van de thuisverplegingspraktijk Focus op de zorgvragende patiënt als cliënt én op thuisvervangende diensten voor autonoom wonen die zorggarantie willen bieden via samenwerking met een dienst voor thuisverpleging Partnerships i.f.v. diensten aan lokale praktijken: tarificatie/facturatie, verzekeringen, milieu, Ook partnerships met andere zorgondernemers i.f.v. groeikansen voor autonome praktijken DE ROL VAN MEDERI ANNO 2014 Met een focus op een leidinggevende en coördinerende rol voor autonome thuisverplegingspraktijken in het groeiende belang van thuiszorg, wil Mederi een facilitator van, een bruggenbouwer tussen zorgondernemers zijn die tegen een correcte prijs en op een kwaliteitsvolle manier willen inspelen op de huidige en nieuwe noden van patiënten, aanbieders van alternatieve autonome woonoplossingen, zorgtoewijzers, overheid en industrie. Mederi: jaarverslag

10 WAT TYPEERT MEDERI? Met meer dan 700 zorgverstrekkers (Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging), 74 huishoudhulpen (Mederi-at-Home) en 9 verzorgenden (Mederi Dienst Gezinszorg) mag Mederi zich een belangrijke speler noemen in België. Terwijl ondersteuning van autonome verpleegpraktijken veelal beperkt blijft tot het aanbieden van een facturatieprogramma, gaat Mederi verder. Wat drijft Mederi in haar denken en doen? 10

11 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN BEDRIJFSMATIG WERKEN WAT WE BEDOELEN Aandacht voor zorgkwaliteit, praktijk- en medewerkersmanagement én praktijkstrategie. Bewuste keuzes maken i.p.v. ondergaan, werken aan financiële stabiliteit, inspelen op veranderende noden van de patiënt en zijn/haar omgeving. HOE MERKT U DIT? Zelfstandige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen zijn van nature gewend om vanuit een ambitie om mensen te helpen in het veld te staan en hun ding te doen. Door de veranderende omgeving zullen initiatieven op basis van idealisme alleen, steeds minder een sterke voedingsbodem vormen voor duurzame projecten. Daarom ontwikkelen we oplossingen waarbij de zelfstandige thuisverpleging niet alleen focust op zorgkwaliteit maar ook professionaliseert inzake praktijkmanagement. Omdat we erin geloven dat een goed georganiseerde en financieel gezonde praktijk duurzamer is, medewerkers motiveert en initiatief stimuleert. Daarom ontwikkelen we samenwerkingsmodellen waardoor de lokale praktijken focussen op de verpleegzorg maar tegelijk een breed thuiszorgaanbod aanbieden waardoor ze de patiënt langer aan zich kunnen binden. Het fundament voor een toekomstgerichte thuiszorg. Mederi: jaarverslag

12 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN ZORGONDERNEMERSCHAP WAT WE BEDOELEN Werken met eigen kapitaal, een berekend risico nemen, oplossingen ontwikkelen, innoveren in de thuiszorg HOE MERKT U DIT? Zorgondernemerschap zit ingebakken in onze missie en visie. Mederi focust op autonome praktijken en zelfstandig verpleegkundigen en zorgkundigen. We gaan samen met hen aan de slag: we faciliteren, we creëren kansen. We beogen daarbij een maximale transparantie en betrokkenheid. Mederi stimuleert én honoreert initiatief. Zorgondernemers (individuen, praktijken of organisaties) kunnen rekenen op onze steun of samen met ons in projecten participeren/investeren. We zijn ervan overtuigd dat we zo meer kansen voor het delen van ideeën en betrokkenheid in de uitwerking ervan creëren. Zo bouwen we vanuit zorgondernemerschap aan de thuiszorg van morgen. 12

13 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAT WE BEDOELEN Meedenken over, initiatief nemen voor een betaalbare thuiszorg voor de zorgvrager en de (zelfstandige) zorgverlener, het actief betrekken van alle belanghebbenden in projecten, een correcte en transparante samenwerking tussen thuiszorgverleners HOE ERVAART U DIT? Van bij de start heeft Mederi zelfstandige thuisverpleegkundigen, verpleegpraktijken en andere organisaties betrokken bij haar organisatie. Het geeft ons een gefundeerde kijk op ons werkveld en zorgt ervoor dat we initiatieven nemen die aansluiten bij de verwachtingen van patiënten en thuiszorgverleners. We ondersteunen een correcte praktijkvoering gekenmerkt door een duidelijke missie en strategie, een heldere overlegstructuur, duidelijke taken en verantwoordelijkheden en een transparante honorering. We investeren via onze beroepsorganisatie en koepelorganisaties in overleg met de overheid m.b.t. een betaalbare en toekomstgerichte zelfstandige thuisverpleging. We kijken bewust over muurtjes en starten vernieuwende initiatieven op die ook in de toekomst kansen voor autonome verpleegpraktijken blijven garanderen. Mederi: jaarverslag

14 Beleid Zelfstandigen- en werkgeversorganisaties Koepelorganisaties in verpleging / thuisverpleging / thuiszorg KZTV (Kartel Zelfstandig ThuisVerpleegkundigen) Nieuwe financiële kanalen Zorgverzekeraars MEDERI: domeinen van partnerships Operationele ondersteuning Zorg- en dienstenaanbod Diensten gezinszorg Dienstenchequebedrijven Pharma-industrie Aanbieders comfortdiensten Diversificatie Materiaalleveranciers Softwareontwikkelaars Bedrijfsondersteunende diensten Sociaalrechtelijk Fiscaal Juridisch Verzekeringen Beheerders initiatieven autonoom wonen met zorg Instellingen personen met een beperking Specifieke zorgtrajecten Projecten 14

15 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN SAMENWERKING/PARTNERSHIPS WAT WE BEDOELEN Verder kijken dan de eigen diensten, niet alles zelf doen, focussen op eigen sterktes, meerwaarde creëren uit samenwerking, samen risico nemen, win-win-afspraken, een correctere kijk op de markt HOE MERKT U DIT? Mederi gelooft in een genetwerkte samenleving. Hierin focussen autonome thuisverplegingspraktijken op verpleegzorg terwijl ze via samenwerking met partners toch een breder dienstenaanbod aanbieden. Mederi motiveert praktijken om op een lokaal niveau samenwerkingen af te sluiten. Maar Mederi creëert ook partnerships op nationaal en regionaal niveau. Initiatieven waarop de lokale praktijken kunnen inspelen. Mederi bracht co-creatie al in de praktijk voordat de techniek een trend werd in managementomgevingen. Mederi: jaarverslag

16 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN VERANTWOORDELIJKHEID WAT WE BEDOELEN Correcte en transparante prijszetting van thuiszorg, responsabilisering van de zorgverstrekker en de patiënt, oplossingen die thuiszorg voor iedereen waarborgen, niet alles gefinancierd door de overheid/zorgverzekering, een correct gebruik van overheidsmiddelen, verantwoorde wetten en regels, controles en sancties HOE ERVAART U DIT? De behoefte aan (gezondheids)zorg neemt de komende jaren verder toe. We hebben begrip voor de realiteit dat de overheid keuzes zal moeten maken m.b.t. welke zorg, zorgorganisatie of zorginnovatie ze zal financieren en welke niet. Via de Conventiecommissie Thuisverpleging bepalen we mee de thuiszorg van de toekomst, de toegankelijkheid ervan en de rol van de zelfstandige thuisverpleging hierin. We opteren voor een gedeelde investering in zorginnovatie i.p.v. een eenzijdige financiering door de overheid. Mederi neemt alvast haar verantwoordelijkheid op en financiert nieuwe projecten met eigen vermogen. We staan ook achter de responsabilisering van de patiënt zodat hij/zij bewuster kiest hoe hij/zij thuisverpleging en thuiszorg voor zichzelf invult. We vinden het verantwoord om voor supplementaire diensten een persoonlijke bijdrage te vragen van de patiënt/cliënt die het kan betalen. 16

17 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN THINK GLOBAL, ACT LOCAL WAT WE BEDOELEN Oplossingen ontwikkelen op een nationaal of regionaal niveau met de lokale praktijk in het achterhoofd, meerwaarde creëren door het lokale niveau te overstijgen HOE ERVAART U DIT? Vernieuwende oplossingen ontwikkelen vraagt niet alleen middelen maar ook tijd. Middelen of tijd die bij het lokale praktijkmanagement vaak ontbreken. Door coördinatie op een nationaal of regionaal niveau kunnen inspanningen verdeeld worden. Door samenwerking ontstaan schaalvoordelen die lokaal moeilijk realiseerbaar zijn. Door input van meerdere thuisverplegingspraktijken, eventueel aangevuld met andere partners, ontstaan oplossingen die sterker zijn. Mederi faciliteert projecten die het lokale niveau overstijgen en helpt zo oplossingen te ontwikkelen waar alle lokale praktijken hun voordeel mee doen. Mederi: jaarverslag

18 18

19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN Mederi anno 2013 is niet meer het Mederi van We blijven ons onverminderd positioneren als partner voor autonome praktijken van thuisverpleegkundigen. Maar de oplossingen die we ontwikkelen, evolueren voortdurend. We anticiperen zodat producten en diensten aansluiten bij reële klantenvragen. We denken proactief en ontwikkelen vandaag projecten en services die inspelen op wat patiënten, autonome praktijken en onze samenleving morgen zullen vragen. We werken voortdurend op de drie pijlers die het succes van een autonome praktijk zullen bepalen: 1. EEN KWALITEITSVOLLE VERPLEEGKUNDIGE ZORG 2. EEN PROFESSIONEEL PRAKTIJKMANAGEMENT 3. EEN DOORDACHT TOEKOMSTGERICHT ZORGAANBOD Door elk van deze facetten aandacht te geven, geloven we erin dat de autonome praktijken van thuisverpleegkundigen een betekenisvolle plaats blijven innemen in het veranderende zorglandschap. Mederi: jaarverslag

20 DE ZORGMARKT VAN MORGEN ZORGBEHOEVENDEN ZULLEN IN 2020 Onder invloed van medicatie, slimme materialen en technologieën, tele- monitoring, domotica, biometrie en family robots langer autonoom wonen Uit meer alternatieven kunnen kiezen voor zelfstandig wonen Vragen naar algemene maar ook een ruimer aanbod van gespecialiseerde thuisverpleging Behoefte hebben aan een zorgcoach die hen helpt om in een verruimd aanbod van diensten met het oog op langer comfortabel thuisblijven, de juiste keuzes te kunnen maken Bewuster kiezen voor een geschikte zorgpartner omwille van ervaring met en de publieke beschikbaarheid van informatie over de geleverde zorgkwaliteit Vlotter van zorgpartner wisselen omdat door de online beschikbaarheid van alle patiëntengegevens de drempel om over te schakelen lager is Een groter deel van de zorg en aanverwante diensten zelf financieren en er proactief mee rekening houden Meer belang hechten aan mantelzorg en buurtwerking AUTONOME PRAKTIJKEN ZULLEN IN 2020 Functioneren binnen een bredere potentiële markt: patiënten maar ook andere spelers die woon-zorgoplossingen aanbieden aan ouderen of zorgbehoevenden Geconfronteerd worden met een grotere, soms commerciëlere, concurrentie 20

21 Onmogelijk elke vorm van zorgverlening zelf kunnen aanbieden en zodoende keuzes moeten maken en partnerships aangaan Makkelijker een veelgevraagde zorgpartner zijn wanneer ze door samenwerking met anderen een breder (algemeen en gespecialiseerd) en geïntegreerd zorgaanbod kunnen aanbieden Meer belang hechten aan afstemming en communicatie met alle betrokkenen in de zorg aan een patiënt Door een veranderende nomenclatuur, telemonitoring, slimme materialen en technologieën een andere jobinvulling kennen Door intelligente software makkelijker en meer gegevens over de eigen praktijk en de patiënten verzamelen Aan kwaliteitsnormen moeten voldoen en de overheid nog meer als kwaliteitsbewaker zien Aan de hand van een kwaliteitslabel publiek communiceren welk kwaliteitsniveau men garandeert Door het samenbrengen van data uit diverse bronnen meer en meer geconfronteerd worden met evidence based richtlijnen en normen ANDERE ZORGAANBIEDERS EN ZORGTOEWIJZERS ZULLEN IN 2020 Alleen willen samenwerken met partners met bewezen kwaliteit inzake zorg en management en een kwaliteitslabel als leidraad hiervoor hanteren Omwille van efficiëntie en kostencontrole makkelijker zorg en aanvullende diensten outsourcen Mederi: jaarverslag

22 WAT BETEKENDE DIT VOOR MEDERI IN 2013? PRAKTIJK MANAGEMENT Via consulting, opleiding en diensten sterk inzetten op de kwaliteit van praktijkmanagement De samenwerking binnen autonome praktijken professionaliseren door via consulting, opleiding en diensten een human resourcesbeleid op maat van autonome praktijken te creëren Een gebruiksvriendelijke en toekomstgerichte software helpen ontwikkelen die dicht op de huid zit van autonome praktijken en thuisverpleegkundigen Naakte, geanonimiseerde, data in de tarificatie- en facturatiesoftware omzetten in waardevolle informatie waarop praktijken zich kunnen baseren voor evaluatie en keuzes m.b.t. praktijkmanagement Via het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging zich in de Riziv-Conventiecommissie Thuisverpleging inzetten voor een toekomstgerichte omkadering, nomenclatuur en financiering van autonome praktijken ZORGKWALITEIT Via opleiding en diensten inzetten op de kwaliteit van de zorg Werken aan een kwaliteitslabel Ontwikkelen van praktijkondersteunende diensten om te kunnen inspelen op permanentie en bereikbaarheid TOEKOMSTGERICHT ZORGAANBOD Via projecten op basis van partnerships autonome praktijken de kans geven een breder zorgaanbod aan de patiënt aan te bieden Via informatie en consulting praktijken helpen kijken naar hun omgeving en begeleiden in het uitstippelen van een haalbare en rendabele keuze m.b.t. de plaats die ze morgen in de thuiszorg willen innemen Mederi en Mederipraktijken als een sterk merk positioneren zodat patiënten, mantelzorgers en andere zorgpartners makkelijker autonome praktijken inschakelen Geïntegreerd zorgaanbod voor chronisch zieken op basis van multidisciplinaire planning met commitment van alle actoren 22

23 EXCELLEREN IN THUISVERPLEGING EN THUISZORG MET EEN TOEKOMSTGERICHT ZORGMODEL Met onze dienstverlening spelen we vandaag in op de reële vragen van ambitieuze autonome praktijken. Mederi wil ook verder gaan en de verantwoordelijkheid nemen om een vernieuwend zorgmodel uit te werken dat inpikt op de noden van patiënten, praktijken en de samenleving van morgen. Een model dat kwaliteitsvol en betaalbaar is voor grote groepen mensen en opnieuw ruimte geeft aan autonome praktijken om hierop in te pikken. HOE ZIET EEN TOEKOMSTGERICHT ZORGMODEL ERUIT VOOR MEDERI? Een betaalbaar en gepersonaliseerd aanbod van diensten op de belangrijkste terreinen die comfortabel autonoom wonen in de vertrouwde thuisomgeving mogelijk maken: wonen, thuisverpleging, comforthulp, financieel-juridische oplossingen, actief leven. Een breder aanbod van betaalbare huizen of appartementen die geschikt zijn voor levensbestendig wonen. Onder levensbestendig wonen verstaan we: een appartement of woning die op zo n manier gebouwd is dat we ze kunnen aanpassen aan de veranderende levensomstandigheden waardoor bewoners er kunnen wonen als actieve én als zorgbehoevende persoon. Een centrale rol voor een zorgcoach: een vertrouwenspersoon die, voordat de problemen voor de zorgbehoevende zich voordoen, op basis van een assessment een pakket aan services voor de zorgbehoevende en zijn/haar partner uitwerkt. Services die we proactief evalueren en bijstellen. Bedrijfsmatig samenwerken: een partnership tussen organisaties en bedrijven met een gemeenschappelijke visie en doel en met als ambitie een rendabel project met minimale overheidsfinanciering in de markt te zetten. Een eerste initiatief voorzien we in het najaar van Mederi: jaarverslag

24 WEGEN OP HET BELEID In welke context u als verpleegkundige of zorgkundige werkt en welke vergoeding u voor uw prestaties én organisatie van uw praktijk krijgt, wordt beslist aan de tafel van de Riziv-Conventiecommissie. Het is een tweetalig paritair overlegorgaan waar de mutualiteiten en verpleegkundigen, zowel diensten met loontrekkenden als zelfstandige verpleegkundigen, elk vanuit hun eigen belangen een gemeenschappelijk beleid op de organisatie en vergoeding van thuisverpleging uitstippelen. Via het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging (KZTV) weegt Mederi mee op het beleid. Dat samenwerking en partnerships individuele organisaties toelaat om boven zichzelf uit te stijgen, bewijst het KZTV. Met het oog op de samenstelling van de Riziv-Conventiecommissie Thuisverpleging voor de periode startten een aantal organisaties, waaronder Mederi Beroepsvereniging, in 2009 een samenwerking op met als doel van 1 naar 2 zetels. Wat Mederi Beroepsorganisatie alleen niet zou kunnen waarmaken, lukte met het Kartel wel: de 2 zetels zijn ondertussen een feit. 2 i.p.v. 1 vertegenwoordiger voor het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging maakt rond de onderhandelingstafel een wereld van verschil uit. PARTNERS IN HET KZTV FNBV - FEDERALE NEUTRALE BEROEPSVERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN MEDERI OTV - THUISVERPLEGING SKZV - SYNDICALE KAMER DER ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN THUISVERPLEGING DE VOORZORG THUISVERPLEGINGSTEAM WIM LEMMENS 24

25 ONZE STANDPUNTEN De standpunten die het KZTV verdedigt, vertegenwoordigen de gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvolle zelfstandige thuisverpleging van de kartelpartners. Dankzij de inbreng van de verschillende partners diepen we die visie stelselmatig uit. BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN THUISVERPLEEGKUNDIGE EN ZORGKUNDIGE Het toilet moet een verpleegkundige activiteit blijven: hygiënische zorg bij patiënten moet een opdracht blijven voor thuisverpleegkundigen en mag niet ondoordacht verschuiven naar de verzorgenden bij de diensten voor gezinszorg Een helder kader voor kwaliteitsvolle zelfstandige thuisverpleging DE ERKENNING VAN PRAKTIJKEN I.P.V. ALLEEN INDIVIDUELE VERSTREKKERS Eén duidelijke nomenclatuur en score-instrumenten voor alle thuisverpleegkundigen zodat verschillende interpretaties worden uitgesloten. Zo is de KATZschaal aan vervanging toe. Samenwerking met andere beroepsgroepen is noodzakelijk. Maar in onze visie is de thuisverpleegkundige de draaischijf of het hart van de thuiszorg. Verantwoorde controles: wie bewust de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sector beschadigt, moet bestraft worden EEN CORRECTE HONORERING VAN DE PRESTATIES Een nieuw vergoedingssysteem: een eerlijke verloning gekoppeld aan een responsabilisering van de praktijken Geen exuberante boetes en laattijdige rectificaties die de bedrijfszekerheid van goede praktijken in het gedrang brengen Mederi: jaarverslag

26 MEDERI IN CIJFERS MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING 26

27 AANTAL PRAKTIJKEN EN VERSTREKKERS De groei van de voorbije jaren zet zich voort. Het aantal aangesloten praktijken stijgt van 96 in 2011, over 130 in 2012 naar 157 in Mederi groeit in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië daalt het aantal praktijken GEWEST AANTAL PRAKTIJKEN AANTAL ZORGVERSTREKKERS VERPLEEG KUNDIGEN ZORG KUNDIGEN ANDERE TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL Tabel 1: aantal praktijken en zorgverstrekkers, gespreid over de drie gewesten in de voorbije drie jaar Bron: tarificatie en CRM Het aantal aangesloten verpleegkundigen en zorgkundigen volgt deze evolutie. De sterke stijging van de laatste jaren vlakt wel af AANTAL VERPLEEGKUNDIGEN LOON TREKKEND ZELF STANDIG AANTAL ZORGKUNDIGEN LOON TREKKEND ZELF STANDIG ANDERE LOON TREKKEND ZELF STANDIG TOTAAL 714 (+8,5%) 658 (+39,7%) 471 (+44,5 %) 326 (+32,5 %) Tabel 2: aantal verpleegkundigen en aantal zorgkundigen per sociaal statuut in de voorbije drie jaar Bron: tarificatie en CRM Mederi: jaarverslag

28 PATIËNTEN EN ZORG PATIËNTENPROFIELEN Het aantal patiënten dat Mederi op maandbasis verzorgt, stijgt verder. In december 2011 verzorgden we in totaal patiënten. Dit aantal stijgt naar één jaar later en vervolgens naar patiënten in Dat betekent een toename met 7,4 % tegenover vorig jaar. AANTAL RELATIEF AANTAL (%) AANTAL RELATIEF AANTAL (%) AANTAL RELATIEF AANTAL (%) TOTAAL AANTAL PATIËNTEN , , ,0 TOTAAL NOMENCLATUUR-PATIËNTEN , , ,9 GEWONE NOMENCLATUUR- PATIËNTEN , , ,2 T2-PATIËNTEN , , ,4 T7-PATIËNTEN , , ,3 TOTAAL FORFAITPATIËNTEN (1) , , ,9 FORFAIT A , , ,6 FORFAIT B , , ,2 FORFAIT C 316 4, , ,1 TOTAAL PALLIATIEVE PATIËNTEN 111 1, , ,3 NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 21 0,3 17 0,2 26 0,5 MET EEN DAGPLAFOND 4 0,1 12 0,2 4 0,1 FORFAIT A 18 0,2 22 0,3 18 0,3 FORFAIT B 20 0,3 26 0,4 25 0,5 FORFAIT C 48 0,6 57 0,8 45 0,9 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 3: aantal patiënten volgens profiel verzorgd in de maanden december 2013, 2012 en 2011 Bron: tarificatie 28

29 REGIONALE SPREIDING Ons netwerk van verstrekkers breidt zich, net als in de voorgaande jaren, verder uit in het Vlaams en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Waals Gewest vermindert de geografische dekking opnieuw. AANTAL PATIENTEN Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging op maandbasis verzorgd per gemeente (december 2013, bron: tarificatie) Mederi: jaarverslag

30 AANTAL BEZOEKEN/DAG Tabel 4 geeft het gemiddelde aantal bezoeken per verzorgingsdag op basis van het patiëntenprofiel voor december 2013 en Met een oplopende zorgbehoefte stijgt het aantal bezoeken per verzorgingsdag. Er zijn geen grote verschuivingen tegenover vorig jaar TOTAAL AANTAL PATIËNTEN 1,39 1,42 TOTAAL NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 1,24 1,24 GEWONE NOMENCLATUUR- PATIËNTEN 1,31 1,32 T2-PATIËNTEN 1,24 1,22 T7-PATIËNTEN 1,20 1,19 TOTAAL FORFAITPATIËNTEN (1) 1,57 1,63 FORFAIT A 1,36 1,41 FORFAIT B 1,56 1,61 FORFAIT C 2,30 2,37 TOTAAL PALLIATIEVE PATIËNTEN 1,90 2,15 NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 1,00 1,12 MET EEN DAGPLAFOND 1,68 2,01 FORFAIT A 1,41 1,46 FORFAIT B 1,72 1,90 FORFAIT C 2,53 2,86 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 4: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiënt volgens profiel in de maand december (2013 versus 2012) Bron: tarificatie 30

31 PRAKTIJKFUNCTIONEREN Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging kent een grote variatie in de aangesloten praktijken. Die variatie verandert niet t.o.v. de vorige jaren. Het aantal verstrekkers (verpleegkundigen en zorgkundigen) in een praktijk varieert van 1 tot 21, met een gemiddelde van bijna 4 (zie tabel 5). Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk, per maand is 48. Ook hierin stellen we grote verschillen vast. Dit hangt samen met het aantal verpleegkundigen in de praktijk: hoe meer verpleegkundigen, hoe meer patiënten. Het aantal verzorgingsdagen, bezoeken, verzorgingen en w-waarden per praktijk variëren eveneens sterk (tabel 5). Deze spreiding wordt bepaald door de grootte van de praktijk, maar ook door de zorgbehoefte van de patiënten. GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 MEDIAAN Q3 MAXIMUM AANTAL VERSTREKKERS 3,8 3, AANTAL PATIËNTEN 47,8 48, AANTAL VERZORGINGS- DAGEN 876,6 976, AANTAL BEZOEKEN 1216,0 1395, AANTAL VERZORGINGEN 1415,0 1827, AANTAL HYGIËNISCHE VERZORGINGEN 830,5 991, AANTAL W-WAARDEN 4055, ,8 6, , , , ,48 Tabel 5: globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2013) Bron: tarificatie Mederi: jaarverslag

DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET

DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET JAARVERSLAG 2014 MEDERI JAARVERSLAG 2014 OVER MEDERI Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging is de grootste aanbieder van zelfstandige

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren?

Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren? Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren? POP up Marketeer Pop-Up-Marketeer is een initiatief van Think and

Nadere informatie

Het veranderende thuiszorglandschap

Het veranderende thuiszorglandschap Het veranderende thuiszorglandschap Ontschotting van de zorg Eveline Decock Stafmedewerker Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin vzw Thuiszorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel 5600 medewerkers

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

jouw thuisverpleging. onze expertise.

jouw thuisverpleging. onze expertise. jouw thuisverpleging. onze expertise. 7 dagen op 7 24 uur op 24 uur www.wgkovl.be aangepaste thuisverpleging voor iedereen Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen staat open voor elke zorgaanvraag, en verzorgt

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 19 december 2012 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Het klassieke antwoord

Het klassieke antwoord 2012-04-20 studiedag Vraaggestuurde zorg - Workshop 2 Intersectorale samenwerking als antwoord op vraaggestuurde zorg NAH Woonproject Huis Ten Bosse 120 WZC Sint Vincentius Deinze De Heide vzw Merelbeke

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté Innovatie in zorg Prof.Dr. Dominique Verté 1. Achtergrond België = 10 e oudste land ter wereld België Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest Totaal 60-plus 22,99% 24,11% 18,44% 22,41% Totaal 80-plus

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs - AGENDA - Achtergrond Wonen en zorg vs. domotica en zorg op afstand Eindgebruikers + noden Randvoorwaarden ZT

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Karine Moykens Kabinetschef van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Verpleging als integrator

Verpleging als integrator Verpleging als integrator Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 22/05/2017 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Voorstelling Wit-Gele Kruis 2. Rollen binnen

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016

to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016 to BelRAI or not? enkele overpeinzingen Klaartje Theunis 26 januari 2016 to BelRAI or not? belangrijke vragen evidence based macro-beleid kwaliteitsverbetering zorg geïntegreerde zorg & transversale communicatie

Nadere informatie

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Zorgforum POM West-Vlaanderen 23 november 2012 Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Rudy Mattheus-VZ Voka Health Community 1 Zorgmodel verandert: van spaghetti naar lasagne V&A dagen

Nadere informatie

Antwerpen 14/09/2017

Antwerpen 14/09/2017 Antwerpen 14/09/2017 ELZ wat is dat nu? Standpunt van Domus Medica (Huisartsenvereniging) Dr. Wim Verhoeven Geografische afbakening Ziekenhuisnetwerken Standpunt van de patiënt Tijd voor interactie: rondetafelgesprek

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012 Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP Mechelen, 28 april 2012 Voorbereiding : Marleen De Greef Invaller : Olga Van de Vloed Met de medewerking van Jan Gevers en de inbreng van alle deelnemers

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Het gebruik van de BelRAI in de eerstelijnszorg : na 5 jaar projectwerking blijft VELO ernstig bezorgd!

Het gebruik van de BelRAI in de eerstelijnszorg : na 5 jaar projectwerking blijft VELO ernstig bezorgd! Het gebruik van de BelRAI in de eerstelijnszorg : na 5 jaar projectwerking blijft VELO ernstig bezorgd! Het gebruik van een uniform instrument ter evaluatie van de zorgbehoevendheid van een zorgvrager

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

De ondernemer in de zelfstandige financiële tussenpersoon. Albert Verlinden, voorzitter

De ondernemer in de zelfstandige financiële tussenpersoon. Albert Verlinden, voorzitter De ondernemer in de zelfstandige financiële tussenpersoon Albert Verlinden, voorzitter WAT STELLEN WE VAST? 30-11-2015 Albert Verlinden, voorzitter van BZB Aantal zelfstandige financiële tussenpersonen

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

Deel 4: Financiële impact

Deel 4: Financiële impact Deel 4: Financiële impact Deel 4 bestaat uit twee hoofdstukken waar dieper op de financiële kant van zorg wordt ingezoomd: enerzijds de financiële bijdrage van de gebruiker en de maatschappelijke kost

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg?

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg? Au-pair zorg Wat is Au-pair zorg? Au pair zorg is het 24-uurs dienstverleningsconcept van Zorg zonder Grenzen b.v. en is gericht op Zorg en Welzijn van de cliënt in haar eigen Thuissituatie. Het au pair

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen?

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? 1. Inleiding Het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Regio Gent werd in 2010 opgericht ter ondersteuning van de zorgtrajecten en meer algemeen ter ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. IV. Financiële impact 264

Inhoud. IV. Financiële impact 264 Inhoud Deel 4: Financiële impact... 265 Deel 4.1 Bijdrage: gebruikersbijdrage en maatschappelijke bijdrage... 266 1. Doel... 266 2. Werkwijze... 266 3. Scenario 1: Eigenaar... 268 4. Scenario 2: Huren

Nadere informatie

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Context Definitie van case management vanuit een benadering Top-down: bijv. zorgcoördinatie in het Waalse

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

over de dienstencheques in de zorg

over de dienstencheques in de zorg Advies over de dienstencheques in de zorg Brussel, 28 juni 2012 SARWGG_Raad_20120628_dienstencheques_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Studiedag Thuisverpleegkundigen dinsdag 19 maart Oostende Back to the future: de thuisverpleging in België.

Studiedag Thuisverpleegkundigen dinsdag 19 maart Oostende Back to the future: de thuisverpleging in België. Studiedag Thuisverpleegkundigen dinsdag 19 maart 2013 - Oostende Back to the future: de thuisverpleging in België. Waar staan we de komende jaren voor? Hoe is men daar binnen de Overeenkomstencommissie

Nadere informatie

Koppels in de woonzorgcentra

Koppels in de woonzorgcentra Koppels in de woonzorgcentra Conceptnota voor nieuwe regelgeving F.Foucart, Gedelegeerd Bestuurder - 1 Uitgangspunt conceptnota Creëren van wettelijke mogelijkheid om relatief redzame partner van zorgbehoevende

Nadere informatie

Residentie De Anjers

Residentie De Anjers Residentie De Anjers - een groep van erkende assistentiewoningen - Igor Balen nv Inhoud Voorstelling Senioren Campus OCMW Balen / toekomstplannen / voorstellen initiatiefnemers / wat is een groep erkende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie