2013 JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 2013 JAARVERSLAG 2013

2 2

3 MEDERIJAARVERSLAG VOORWOORD 6 EEN VERANDERENDE OMGEVING 10 WAT TYPEERT MEDERI? 19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN 24 WEGEN OP HET BELEID 26 MEDERI IN CIJFERS 42 MEDERI-MEDEWERKERS De foto s in het jaarverslag willen een algemeen beeld geven van de cliënt van de thuisverplegingspraktijken in zijn/haar dagelijkse activiteiten. Een aantal foto s werden willekeurig op straat genomen. De opname van de foto s wil geenszins aangeven dat de persoon gebruik maakt van thuisverpleging of cliënt is van Mederi Thuisverpleging. Fotografie: Raf Bronselaer, Dany Daelemans, Viona Daelemans. Mederi: jaarverslag

4 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van Mederi. Zoals steeds pogen we u een beeld te geven van hetgeen we in het voorbije jaar gerealiseerd hebben, en zoals steeds is het daarbij onmogelijk om niet vooruit te kijken en onze toekomstplannen te verweven in het jaarverslag. Dit jaar is de blik op de toekomst echter meer dan ooit aanwezig. Het is bijna een openstaande deur intrappen als we zeggen dat de toekomst van de thuiszorg er anders uitziet dan de voorbije jaren. De uitdagingen waar overheden voorstaan zijn immens. Onze (gezondheids)zorg en het systeem van sociale bescherming staan onder druk. Wat tot voor kort voorspelbaar was, wordt nu in vraag gesteld. In tijden van schaarste moeten er keuzes gemaakt worden en moet iedereen een tandje bijsteken. Wat er ook wordt gezegd, de patiënt/cliënt zal meer zelf de regie van de zorg in eigen handen moeten nemen en dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Mederi heeft steeds naar zorg gekeken vanuit ondernemerschap, en heeft steeds vragen gesteld bij overmatige subsidiëring van structuren in plaats van een correcte betaling van zorgen. Voor ons is de toekomst een kans en niet zozeer een bedreiging. Het zou echter fout zijn te beweren dat autonome praktijken thuisverpleging sterk gewapend zijn voor de toekomst. Zelfstandige praktijken kunnen nog steeds dat ietsje meer doen als het om inzet gaat, maar moeten veelal de duimen leggen als het over de invulling van de noden van de thuiszorgklant in de breedte gaat. Het is genoegzaam bekend dat het totaalaanbod van zuilgebonden diensten ervoor zorgt dat patiënten/cliënten gemotiveerd worden om alles van hetzelfde 4

5 huis te gebruiken. De achterliggende logistiek wordt goed gesubsidieerd en zorgt ervoor dat deze werkwijze concurrentieel wordt uitgespeeld. De overheid op haar beurt helpt hierbij door bepaalde domeinen van zorg af te schermen voor zelfstandige initiatiefnemers en urencontingenten enkel aan bepaalde diensten toe te kennen. Voor Mederi betekent dit dat we ook op zoek moeten naar duurzame samenwerkingsmodellen die ervoor moeten zorgen dat onze verpleegpraktijken sterker in de zorgmarkt staan. Maar het betekent ook dat we moeten inzetten op vernieuwende modellen die de volle 100% rekening houden met de noden van de patiënt. Dit jaarverslag is dus geen terugblik, zonder meer. Het is een vooruitblik die verder bouwt op het verleden. Eén ding blijft constant: we zien de verpleegpraktijk als de motor van de thuiszorg. De immense groei die Mederi de laatste drie jaren kende is herleid tot een gezonde groei, waarbij eigen investeringen ervoor moeten zorgen dat de aangesloten verpleegpraktijken kansen krijgen om zich nog sterker te positioneren. Mederi staat klaar om de toekomst van de thuiszorg in te vullen en mee te bepalen. Willy Vertongen Mederi: jaarverslag

6 Patiënt Slimme materialen Biometrie Telemonitoring Domotica en robots Groeiende invloed technologie Verstrekkers Informatie anytime anywhere Geïntegreerde planningstools Online informatie delen via MyCareNet, ehealth, Vitalink Een veranderende omgeving Meer concurrentie in de thuiszorg Door traditionele aanbieders van thuisverpleging / thuiszorg Vanuit de residentiële zorg Meer autonome praktijken Agressievere / commerciële benadering van de zorg Veranderende financiering Persoonsgebonden budget Ontoereikend overheidsbudget Groeiende persoonlijke bijdrage 6 Responsabilisering patiënt en zorgaanbieder Stijgende kostprijs voor thuisvervangende zorg

7 Meer afnemers van thuiszorg Ouderen Mensen met een beperking Institutionele cliënten De markt Veranderend gedrag Mondige patiënt / mantelzorger Bewuster kiezen voor een zorgaanbieder Vraagt hulp / advies voor keuze in ruime aanbod Vraag naar individuele woon-zorgvormen Verminderde mantelzorg Meer zorgtypologieën Complexere zorg Meer patiëntentypes Thuisverpleging Stijgende behoefte aan totaalaanbod Moeilijk om binnen 1 praktijk elke zorgaanvraag zelf te kunnen behandelen Meer continuïteit in de begeleiding Meer belang afstemming en communicatie Verschuiving taken naar andere zorgverstrekkers Transparante en correcte samenwerking Mederi: jaarverslag

8 EEN VERANDERENDE OMGEVING VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN KANSEN CREËREN VOOR AUTONOME THUISZORGPRAKTIJKEN De trends en ontwikkelingen in de thuiszorg beïnvloeden alle zorgaanbieders. De grootschalige aanbieders van thuiszorg, vaak verbonden aan de zuilen, hebben hun aanbod verbreed en hun werkwijze de laatste jaren sterk aan veranderende noden aangepast. Autonome praktijken verliezen hierdoor aan kracht, hoewel dit vandaag lokaal nog niet altijd voelbaar is. Hoe slaagt Mederi erin een waardevolle partner te zijn voor autonome praktijken van thuisverpleegkundigen die een betekenisvolle en sterke plaats willen blijven innemen in dit veranderende zorglandschap? Van bij de start in 2004 heeft Mederi steeds de ambitie gehad om autonome praktijken en zelfstandige thuisverpleegkundigen meer mogelijkheden en middelen te geven om op een kostenbewuste, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte manier goede thuisverpleging te organiseren. De focus op autonome praktijken is gebleven. Maar veel sterker dan in 2004 vraagt de patiënt vandaag een totaaloplossing waardoor moderne thuiszorg een heldere visie vereist: wat doen we, voor wie, op welke manier? Oplossingen die we voor praktijken ontwikkelen zijn hierdoor verbreed. 8

9 Focus op de interne werking van de autonome praktijk: zorgkwaliteit, professioneel praktijkmanagement, financiële stabiliteit Focus op de interne werking én het ontwikkelen van innovatie- en groeikansen voor de autonome praktijk in een veranderend zorglandschap Focus op thuisverpleging Focus op geïntegreerde zorg waardoor een thuisverplegingspraktijk totaaloplossingen kan uitwerken met als doel dat zorgbehoevenden langer autonoom kunnen wonen Focus op de zorgvragende patiënt als cliënt van de thuisverplegingspraktijk Focus op de zorgvragende patiënt als cliënt én op thuisvervangende diensten voor autonoom wonen die zorggarantie willen bieden via samenwerking met een dienst voor thuisverpleging Partnerships i.f.v. diensten aan lokale praktijken: tarificatie/facturatie, verzekeringen, milieu, Ook partnerships met andere zorgondernemers i.f.v. groeikansen voor autonome praktijken DE ROL VAN MEDERI ANNO 2014 Met een focus op een leidinggevende en coördinerende rol voor autonome thuisverplegingspraktijken in het groeiende belang van thuiszorg, wil Mederi een facilitator van, een bruggenbouwer tussen zorgondernemers zijn die tegen een correcte prijs en op een kwaliteitsvolle manier willen inspelen op de huidige en nieuwe noden van patiënten, aanbieders van alternatieve autonome woonoplossingen, zorgtoewijzers, overheid en industrie. Mederi: jaarverslag

10 WAT TYPEERT MEDERI? Met meer dan 700 zorgverstrekkers (Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging), 74 huishoudhulpen (Mederi-at-Home) en 9 verzorgenden (Mederi Dienst Gezinszorg) mag Mederi zich een belangrijke speler noemen in België. Terwijl ondersteuning van autonome verpleegpraktijken veelal beperkt blijft tot het aanbieden van een facturatieprogramma, gaat Mederi verder. Wat drijft Mederi in haar denken en doen? 10

11 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN BEDRIJFSMATIG WERKEN WAT WE BEDOELEN Aandacht voor zorgkwaliteit, praktijk- en medewerkersmanagement én praktijkstrategie. Bewuste keuzes maken i.p.v. ondergaan, werken aan financiële stabiliteit, inspelen op veranderende noden van de patiënt en zijn/haar omgeving. HOE MERKT U DIT? Zelfstandige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen zijn van nature gewend om vanuit een ambitie om mensen te helpen in het veld te staan en hun ding te doen. Door de veranderende omgeving zullen initiatieven op basis van idealisme alleen, steeds minder een sterke voedingsbodem vormen voor duurzame projecten. Daarom ontwikkelen we oplossingen waarbij de zelfstandige thuisverpleging niet alleen focust op zorgkwaliteit maar ook professionaliseert inzake praktijkmanagement. Omdat we erin geloven dat een goed georganiseerde en financieel gezonde praktijk duurzamer is, medewerkers motiveert en initiatief stimuleert. Daarom ontwikkelen we samenwerkingsmodellen waardoor de lokale praktijken focussen op de verpleegzorg maar tegelijk een breed thuiszorgaanbod aanbieden waardoor ze de patiënt langer aan zich kunnen binden. Het fundament voor een toekomstgerichte thuiszorg. Mederi: jaarverslag

12 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN ZORGONDERNEMERSCHAP WAT WE BEDOELEN Werken met eigen kapitaal, een berekend risico nemen, oplossingen ontwikkelen, innoveren in de thuiszorg HOE MERKT U DIT? Zorgondernemerschap zit ingebakken in onze missie en visie. Mederi focust op autonome praktijken en zelfstandig verpleegkundigen en zorgkundigen. We gaan samen met hen aan de slag: we faciliteren, we creëren kansen. We beogen daarbij een maximale transparantie en betrokkenheid. Mederi stimuleert én honoreert initiatief. Zorgondernemers (individuen, praktijken of organisaties) kunnen rekenen op onze steun of samen met ons in projecten participeren/investeren. We zijn ervan overtuigd dat we zo meer kansen voor het delen van ideeën en betrokkenheid in de uitwerking ervan creëren. Zo bouwen we vanuit zorgondernemerschap aan de thuiszorg van morgen. 12

13 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAT WE BEDOELEN Meedenken over, initiatief nemen voor een betaalbare thuiszorg voor de zorgvrager en de (zelfstandige) zorgverlener, het actief betrekken van alle belanghebbenden in projecten, een correcte en transparante samenwerking tussen thuiszorgverleners HOE ERVAART U DIT? Van bij de start heeft Mederi zelfstandige thuisverpleegkundigen, verpleegpraktijken en andere organisaties betrokken bij haar organisatie. Het geeft ons een gefundeerde kijk op ons werkveld en zorgt ervoor dat we initiatieven nemen die aansluiten bij de verwachtingen van patiënten en thuiszorgverleners. We ondersteunen een correcte praktijkvoering gekenmerkt door een duidelijke missie en strategie, een heldere overlegstructuur, duidelijke taken en verantwoordelijkheden en een transparante honorering. We investeren via onze beroepsorganisatie en koepelorganisaties in overleg met de overheid m.b.t. een betaalbare en toekomstgerichte zelfstandige thuisverpleging. We kijken bewust over muurtjes en starten vernieuwende initiatieven op die ook in de toekomst kansen voor autonome verpleegpraktijken blijven garanderen. Mederi: jaarverslag

14 Beleid Zelfstandigen- en werkgeversorganisaties Koepelorganisaties in verpleging / thuisverpleging / thuiszorg KZTV (Kartel Zelfstandig ThuisVerpleegkundigen) Nieuwe financiële kanalen Zorgverzekeraars MEDERI: domeinen van partnerships Operationele ondersteuning Zorg- en dienstenaanbod Diensten gezinszorg Dienstenchequebedrijven Pharma-industrie Aanbieders comfortdiensten Diversificatie Materiaalleveranciers Softwareontwikkelaars Bedrijfsondersteunende diensten Sociaalrechtelijk Fiscaal Juridisch Verzekeringen Beheerders initiatieven autonoom wonen met zorg Instellingen personen met een beperking Specifieke zorgtrajecten Projecten 14

15 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN SAMENWERKING/PARTNERSHIPS WAT WE BEDOELEN Verder kijken dan de eigen diensten, niet alles zelf doen, focussen op eigen sterktes, meerwaarde creëren uit samenwerking, samen risico nemen, win-win-afspraken, een correctere kijk op de markt HOE MERKT U DIT? Mederi gelooft in een genetwerkte samenleving. Hierin focussen autonome thuisverplegingspraktijken op verpleegzorg terwijl ze via samenwerking met partners toch een breder dienstenaanbod aanbieden. Mederi motiveert praktijken om op een lokaal niveau samenwerkingen af te sluiten. Maar Mederi creëert ook partnerships op nationaal en regionaal niveau. Initiatieven waarop de lokale praktijken kunnen inspelen. Mederi bracht co-creatie al in de praktijk voordat de techniek een trend werd in managementomgevingen. Mederi: jaarverslag

16 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN VERANTWOORDELIJKHEID WAT WE BEDOELEN Correcte en transparante prijszetting van thuiszorg, responsabilisering van de zorgverstrekker en de patiënt, oplossingen die thuiszorg voor iedereen waarborgen, niet alles gefinancierd door de overheid/zorgverzekering, een correct gebruik van overheidsmiddelen, verantwoorde wetten en regels, controles en sancties HOE ERVAART U DIT? De behoefte aan (gezondheids)zorg neemt de komende jaren verder toe. We hebben begrip voor de realiteit dat de overheid keuzes zal moeten maken m.b.t. welke zorg, zorgorganisatie of zorginnovatie ze zal financieren en welke niet. Via de Conventiecommissie Thuisverpleging bepalen we mee de thuiszorg van de toekomst, de toegankelijkheid ervan en de rol van de zelfstandige thuisverpleging hierin. We opteren voor een gedeelde investering in zorginnovatie i.p.v. een eenzijdige financiering door de overheid. Mederi neemt alvast haar verantwoordelijkheid op en financiert nieuwe projecten met eigen vermogen. We staan ook achter de responsabilisering van de patiënt zodat hij/zij bewuster kiest hoe hij/zij thuisverpleging en thuiszorg voor zichzelf invult. We vinden het verantwoord om voor supplementaire diensten een persoonlijke bijdrage te vragen van de patiënt/cliënt die het kan betalen. 16

17 BEDRIJFSMATIG WERKEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN THINK GLOBAL, ACT LOCAL ZORGONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING/PARTNERSHIPS VERANTWOORDELIJKHEID WE GELOVEN IN THINK GLOBAL, ACT LOCAL WAT WE BEDOELEN Oplossingen ontwikkelen op een nationaal of regionaal niveau met de lokale praktijk in het achterhoofd, meerwaarde creëren door het lokale niveau te overstijgen HOE ERVAART U DIT? Vernieuwende oplossingen ontwikkelen vraagt niet alleen middelen maar ook tijd. Middelen of tijd die bij het lokale praktijkmanagement vaak ontbreken. Door coördinatie op een nationaal of regionaal niveau kunnen inspanningen verdeeld worden. Door samenwerking ontstaan schaalvoordelen die lokaal moeilijk realiseerbaar zijn. Door input van meerdere thuisverplegingspraktijken, eventueel aangevuld met andere partners, ontstaan oplossingen die sterker zijn. Mederi faciliteert projecten die het lokale niveau overstijgen en helpt zo oplossingen te ontwikkelen waar alle lokale praktijken hun voordeel mee doen. Mederi: jaarverslag

18 18

19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN Mederi anno 2013 is niet meer het Mederi van We blijven ons onverminderd positioneren als partner voor autonome praktijken van thuisverpleegkundigen. Maar de oplossingen die we ontwikkelen, evolueren voortdurend. We anticiperen zodat producten en diensten aansluiten bij reële klantenvragen. We denken proactief en ontwikkelen vandaag projecten en services die inspelen op wat patiënten, autonome praktijken en onze samenleving morgen zullen vragen. We werken voortdurend op de drie pijlers die het succes van een autonome praktijk zullen bepalen: 1. EEN KWALITEITSVOLLE VERPLEEGKUNDIGE ZORG 2. EEN PROFESSIONEEL PRAKTIJKMANAGEMENT 3. EEN DOORDACHT TOEKOMSTGERICHT ZORGAANBOD Door elk van deze facetten aandacht te geven, geloven we erin dat de autonome praktijken van thuisverpleegkundigen een betekenisvolle plaats blijven innemen in het veranderende zorglandschap. Mederi: jaarverslag

20 DE ZORGMARKT VAN MORGEN ZORGBEHOEVENDEN ZULLEN IN 2020 Onder invloed van medicatie, slimme materialen en technologieën, tele- monitoring, domotica, biometrie en family robots langer autonoom wonen Uit meer alternatieven kunnen kiezen voor zelfstandig wonen Vragen naar algemene maar ook een ruimer aanbod van gespecialiseerde thuisverpleging Behoefte hebben aan een zorgcoach die hen helpt om in een verruimd aanbod van diensten met het oog op langer comfortabel thuisblijven, de juiste keuzes te kunnen maken Bewuster kiezen voor een geschikte zorgpartner omwille van ervaring met en de publieke beschikbaarheid van informatie over de geleverde zorgkwaliteit Vlotter van zorgpartner wisselen omdat door de online beschikbaarheid van alle patiëntengegevens de drempel om over te schakelen lager is Een groter deel van de zorg en aanverwante diensten zelf financieren en er proactief mee rekening houden Meer belang hechten aan mantelzorg en buurtwerking AUTONOME PRAKTIJKEN ZULLEN IN 2020 Functioneren binnen een bredere potentiële markt: patiënten maar ook andere spelers die woon-zorgoplossingen aanbieden aan ouderen of zorgbehoevenden Geconfronteerd worden met een grotere, soms commerciëlere, concurrentie 20

21 Onmogelijk elke vorm van zorgverlening zelf kunnen aanbieden en zodoende keuzes moeten maken en partnerships aangaan Makkelijker een veelgevraagde zorgpartner zijn wanneer ze door samenwerking met anderen een breder (algemeen en gespecialiseerd) en geïntegreerd zorgaanbod kunnen aanbieden Meer belang hechten aan afstemming en communicatie met alle betrokkenen in de zorg aan een patiënt Door een veranderende nomenclatuur, telemonitoring, slimme materialen en technologieën een andere jobinvulling kennen Door intelligente software makkelijker en meer gegevens over de eigen praktijk en de patiënten verzamelen Aan kwaliteitsnormen moeten voldoen en de overheid nog meer als kwaliteitsbewaker zien Aan de hand van een kwaliteitslabel publiek communiceren welk kwaliteitsniveau men garandeert Door het samenbrengen van data uit diverse bronnen meer en meer geconfronteerd worden met evidence based richtlijnen en normen ANDERE ZORGAANBIEDERS EN ZORGTOEWIJZERS ZULLEN IN 2020 Alleen willen samenwerken met partners met bewezen kwaliteit inzake zorg en management en een kwaliteitslabel als leidraad hiervoor hanteren Omwille van efficiëntie en kostencontrole makkelijker zorg en aanvullende diensten outsourcen Mederi: jaarverslag

22 WAT BETEKENDE DIT VOOR MEDERI IN 2013? PRAKTIJK MANAGEMENT Via consulting, opleiding en diensten sterk inzetten op de kwaliteit van praktijkmanagement De samenwerking binnen autonome praktijken professionaliseren door via consulting, opleiding en diensten een human resourcesbeleid op maat van autonome praktijken te creëren Een gebruiksvriendelijke en toekomstgerichte software helpen ontwikkelen die dicht op de huid zit van autonome praktijken en thuisverpleegkundigen Naakte, geanonimiseerde, data in de tarificatie- en facturatiesoftware omzetten in waardevolle informatie waarop praktijken zich kunnen baseren voor evaluatie en keuzes m.b.t. praktijkmanagement Via het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging zich in de Riziv-Conventiecommissie Thuisverpleging inzetten voor een toekomstgerichte omkadering, nomenclatuur en financiering van autonome praktijken ZORGKWALITEIT Via opleiding en diensten inzetten op de kwaliteit van de zorg Werken aan een kwaliteitslabel Ontwikkelen van praktijkondersteunende diensten om te kunnen inspelen op permanentie en bereikbaarheid TOEKOMSTGERICHT ZORGAANBOD Via projecten op basis van partnerships autonome praktijken de kans geven een breder zorgaanbod aan de patiënt aan te bieden Via informatie en consulting praktijken helpen kijken naar hun omgeving en begeleiden in het uitstippelen van een haalbare en rendabele keuze m.b.t. de plaats die ze morgen in de thuiszorg willen innemen Mederi en Mederipraktijken als een sterk merk positioneren zodat patiënten, mantelzorgers en andere zorgpartners makkelijker autonome praktijken inschakelen Geïntegreerd zorgaanbod voor chronisch zieken op basis van multidisciplinaire planning met commitment van alle actoren 22

23 EXCELLEREN IN THUISVERPLEGING EN THUISZORG MET EEN TOEKOMSTGERICHT ZORGMODEL Met onze dienstverlening spelen we vandaag in op de reële vragen van ambitieuze autonome praktijken. Mederi wil ook verder gaan en de verantwoordelijkheid nemen om een vernieuwend zorgmodel uit te werken dat inpikt op de noden van patiënten, praktijken en de samenleving van morgen. Een model dat kwaliteitsvol en betaalbaar is voor grote groepen mensen en opnieuw ruimte geeft aan autonome praktijken om hierop in te pikken. HOE ZIET EEN TOEKOMSTGERICHT ZORGMODEL ERUIT VOOR MEDERI? Een betaalbaar en gepersonaliseerd aanbod van diensten op de belangrijkste terreinen die comfortabel autonoom wonen in de vertrouwde thuisomgeving mogelijk maken: wonen, thuisverpleging, comforthulp, financieel-juridische oplossingen, actief leven. Een breder aanbod van betaalbare huizen of appartementen die geschikt zijn voor levensbestendig wonen. Onder levensbestendig wonen verstaan we: een appartement of woning die op zo n manier gebouwd is dat we ze kunnen aanpassen aan de veranderende levensomstandigheden waardoor bewoners er kunnen wonen als actieve én als zorgbehoevende persoon. Een centrale rol voor een zorgcoach: een vertrouwenspersoon die, voordat de problemen voor de zorgbehoevende zich voordoen, op basis van een assessment een pakket aan services voor de zorgbehoevende en zijn/haar partner uitwerkt. Services die we proactief evalueren en bijstellen. Bedrijfsmatig samenwerken: een partnership tussen organisaties en bedrijven met een gemeenschappelijke visie en doel en met als ambitie een rendabel project met minimale overheidsfinanciering in de markt te zetten. Een eerste initiatief voorzien we in het najaar van Mederi: jaarverslag

24 WEGEN OP HET BELEID In welke context u als verpleegkundige of zorgkundige werkt en welke vergoeding u voor uw prestaties én organisatie van uw praktijk krijgt, wordt beslist aan de tafel van de Riziv-Conventiecommissie. Het is een tweetalig paritair overlegorgaan waar de mutualiteiten en verpleegkundigen, zowel diensten met loontrekkenden als zelfstandige verpleegkundigen, elk vanuit hun eigen belangen een gemeenschappelijk beleid op de organisatie en vergoeding van thuisverpleging uitstippelen. Via het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging (KZTV) weegt Mederi mee op het beleid. Dat samenwerking en partnerships individuele organisaties toelaat om boven zichzelf uit te stijgen, bewijst het KZTV. Met het oog op de samenstelling van de Riziv-Conventiecommissie Thuisverpleging voor de periode startten een aantal organisaties, waaronder Mederi Beroepsvereniging, in 2009 een samenwerking op met als doel van 1 naar 2 zetels. Wat Mederi Beroepsorganisatie alleen niet zou kunnen waarmaken, lukte met het Kartel wel: de 2 zetels zijn ondertussen een feit. 2 i.p.v. 1 vertegenwoordiger voor het Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging maakt rond de onderhandelingstafel een wereld van verschil uit. PARTNERS IN HET KZTV FNBV - FEDERALE NEUTRALE BEROEPSVERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN MEDERI OTV - THUISVERPLEGING SKZV - SYNDICALE KAMER DER ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN THUISVERPLEGING DE VOORZORG THUISVERPLEGINGSTEAM WIM LEMMENS 24

25 ONZE STANDPUNTEN De standpunten die het KZTV verdedigt, vertegenwoordigen de gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvolle zelfstandige thuisverpleging van de kartelpartners. Dankzij de inbreng van de verschillende partners diepen we die visie stelselmatig uit. BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN THUISVERPLEEGKUNDIGE EN ZORGKUNDIGE Het toilet moet een verpleegkundige activiteit blijven: hygiënische zorg bij patiënten moet een opdracht blijven voor thuisverpleegkundigen en mag niet ondoordacht verschuiven naar de verzorgenden bij de diensten voor gezinszorg Een helder kader voor kwaliteitsvolle zelfstandige thuisverpleging DE ERKENNING VAN PRAKTIJKEN I.P.V. ALLEEN INDIVIDUELE VERSTREKKERS Eén duidelijke nomenclatuur en score-instrumenten voor alle thuisverpleegkundigen zodat verschillende interpretaties worden uitgesloten. Zo is de KATZschaal aan vervanging toe. Samenwerking met andere beroepsgroepen is noodzakelijk. Maar in onze visie is de thuisverpleegkundige de draaischijf of het hart van de thuiszorg. Verantwoorde controles: wie bewust de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sector beschadigt, moet bestraft worden EEN CORRECTE HONORERING VAN DE PRESTATIES Een nieuw vergoedingssysteem: een eerlijke verloning gekoppeld aan een responsabilisering van de praktijken Geen exuberante boetes en laattijdige rectificaties die de bedrijfszekerheid van goede praktijken in het gedrang brengen Mederi: jaarverslag

26 MEDERI IN CIJFERS MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING 26

27 AANTAL PRAKTIJKEN EN VERSTREKKERS De groei van de voorbije jaren zet zich voort. Het aantal aangesloten praktijken stijgt van 96 in 2011, over 130 in 2012 naar 157 in Mederi groeit in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië daalt het aantal praktijken GEWEST AANTAL PRAKTIJKEN AANTAL ZORGVERSTREKKERS VERPLEEG KUNDIGEN ZORG KUNDIGEN ANDERE TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS WAALS TOTAAL Tabel 1: aantal praktijken en zorgverstrekkers, gespreid over de drie gewesten in de voorbije drie jaar Bron: tarificatie en CRM Het aantal aangesloten verpleegkundigen en zorgkundigen volgt deze evolutie. De sterke stijging van de laatste jaren vlakt wel af AANTAL VERPLEEGKUNDIGEN LOON TREKKEND ZELF STANDIG AANTAL ZORGKUNDIGEN LOON TREKKEND ZELF STANDIG ANDERE LOON TREKKEND ZELF STANDIG TOTAAL 714 (+8,5%) 658 (+39,7%) 471 (+44,5 %) 326 (+32,5 %) Tabel 2: aantal verpleegkundigen en aantal zorgkundigen per sociaal statuut in de voorbije drie jaar Bron: tarificatie en CRM Mederi: jaarverslag

28 PATIËNTEN EN ZORG PATIËNTENPROFIELEN Het aantal patiënten dat Mederi op maandbasis verzorgt, stijgt verder. In december 2011 verzorgden we in totaal patiënten. Dit aantal stijgt naar één jaar later en vervolgens naar patiënten in Dat betekent een toename met 7,4 % tegenover vorig jaar. AANTAL RELATIEF AANTAL (%) AANTAL RELATIEF AANTAL (%) AANTAL RELATIEF AANTAL (%) TOTAAL AANTAL PATIËNTEN , , ,0 TOTAAL NOMENCLATUUR-PATIËNTEN , , ,9 GEWONE NOMENCLATUUR- PATIËNTEN , , ,2 T2-PATIËNTEN , , ,4 T7-PATIËNTEN , , ,3 TOTAAL FORFAITPATIËNTEN (1) , , ,9 FORFAIT A , , ,6 FORFAIT B , , ,2 FORFAIT C 316 4, , ,1 TOTAAL PALLIATIEVE PATIËNTEN 111 1, , ,3 NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 21 0,3 17 0,2 26 0,5 MET EEN DAGPLAFOND 4 0,1 12 0,2 4 0,1 FORFAIT A 18 0,2 22 0,3 18 0,3 FORFAIT B 20 0,3 26 0,4 25 0,5 FORFAIT C 48 0,6 57 0,8 45 0,9 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 3: aantal patiënten volgens profiel verzorgd in de maanden december 2013, 2012 en 2011 Bron: tarificatie 28

29 REGIONALE SPREIDING Ons netwerk van verstrekkers breidt zich, net als in de voorgaande jaren, verder uit in het Vlaams en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Waals Gewest vermindert de geografische dekking opnieuw. AANTAL PATIENTEN Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging op maandbasis verzorgd per gemeente (december 2013, bron: tarificatie) Mederi: jaarverslag

30 AANTAL BEZOEKEN/DAG Tabel 4 geeft het gemiddelde aantal bezoeken per verzorgingsdag op basis van het patiëntenprofiel voor december 2013 en Met een oplopende zorgbehoefte stijgt het aantal bezoeken per verzorgingsdag. Er zijn geen grote verschuivingen tegenover vorig jaar TOTAAL AANTAL PATIËNTEN 1,39 1,42 TOTAAL NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 1,24 1,24 GEWONE NOMENCLATUUR- PATIËNTEN 1,31 1,32 T2-PATIËNTEN 1,24 1,22 T7-PATIËNTEN 1,20 1,19 TOTAAL FORFAITPATIËNTEN (1) 1,57 1,63 FORFAIT A 1,36 1,41 FORFAIT B 1,56 1,61 FORFAIT C 2,30 2,37 TOTAAL PALLIATIEVE PATIËNTEN 1,90 2,15 NOMENCLATUUR-PATIËNTEN 1,00 1,12 MET EEN DAGPLAFOND 1,68 2,01 FORFAIT A 1,41 1,46 FORFAIT B 1,72 1,90 FORFAIT C 2,53 2,86 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 4: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiënt volgens profiel in de maand december (2013 versus 2012) Bron: tarificatie 30

31 PRAKTIJKFUNCTIONEREN Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging kent een grote variatie in de aangesloten praktijken. Die variatie verandert niet t.o.v. de vorige jaren. Het aantal verstrekkers (verpleegkundigen en zorgkundigen) in een praktijk varieert van 1 tot 21, met een gemiddelde van bijna 4 (zie tabel 5). Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk, per maand is 48. Ook hierin stellen we grote verschillen vast. Dit hangt samen met het aantal verpleegkundigen in de praktijk: hoe meer verpleegkundigen, hoe meer patiënten. Het aantal verzorgingsdagen, bezoeken, verzorgingen en w-waarden per praktijk variëren eveneens sterk (tabel 5). Deze spreiding wordt bepaald door de grootte van de praktijk, maar ook door de zorgbehoefte van de patiënten. GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 MEDIAAN Q3 MAXIMUM AANTAL VERSTREKKERS 3,8 3, AANTAL PATIËNTEN 47,8 48, AANTAL VERZORGINGS- DAGEN 876,6 976, AANTAL BEZOEKEN 1216,0 1395, AANTAL VERZORGINGEN 1415,0 1827, AANTAL HYGIËNISCHE VERZORGINGEN 830,5 991, AANTAL W-WAARDEN 4055, ,8 6, , , , ,48 Tabel 5: globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2013) Bron: tarificatie Mederi: jaarverslag

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie