The Missing Link & DBFACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Missing Link & DBFACT"

Transcriptie

1 The Missing Link & DBFACT The Missing Link bvba ontwikkelt met DBFACTw en implementeert geïntegreerde software die vertrekt van het commercieel beheer van de KMO. Boekhouding is immers het logisch gevolg van een ver doorgedreven en geïntegreerde commerciële administratie. Het Single Point of Entry principe connecteert alle bedrijfsinformatie snel en doeltreffend aan elkaar om beheer, verspreiding, aanwending en analyse van data naadloos met elkaar te laten werken. Het principe is gebaseerd op de 4 kernpunten van een efficiënt beheer: operationele efficiëntie, optimaliseren van klantenrelaties en inkomsten, verhoogde productiviteit van werknemers, integratie met bestaande IT-infrastructuur en software. Alle bedrijfsinformatie met betrekking op relaties en artikelen is onderling gelinkt en voor iedereen toegankelijk. DBFACTw software is standaard software op maat van de KMO. DBFACTw is software ontwikkeld voor de KMO door een KMO. Meer dan 2000 KMO s werken vandaag met DBFACTw software KORTE ACHTERGROND Bedrijfssoftware is al sinds de jaren 70 in omloop. Softwarepakketten zijn dan vooral boekhoudpakketten die over het algemeen door boekhoudkantoren worden gebruikt. In de jaren 80 is er een verschuiving en ook bij o.a. KMO s wordt de software geïntroduceerd. De pakketten worden uitgebreid en ook bv facturatie wordt er aan toegevoegd. En zo gaat de ontwikkeling verder, echter steeds met de boekhouding als centraal punt van waaruit de software evolueert. In 92 wordt The Missing Link bvba opgericht. Het triumviraat met Alex Dossche, Guillaume Engelen en Chris Wijnhoven ziet het echter anders. Zij zijn er namelijk sterk van overtuigd dat niet de boekhouding maar de klant, met zijn specifieke wensen en noden, de belangrijkste schakel is om een bedrijf succesvol te maken. Van meet af aan is het trouwens ook de bedoeling om software te ontwikkelen die perfect beantwoordt aan de noden van de KMO. Door als een KMO te kijken naar de functionele wensen van een KMO en door aandachtig te luisteren, zijn zij gestart met de ontwikkeling van een pakket dat de bedrijfsprocessen binnen een onderneming optimaliseert.

2 DBFACTw bestaat uit een basispakket alsook uit verschillende modules voor verschillende bedrijfstakken en afdelingen binnen een KMO. Aangezien de nadruk van het pakket op de klant ligt is er een sterk CRM (Customer Relationship Management) aspekt aan verbonden. Een belangrijk element dat in de loop der jaren steeds aan belang wint. In constante evolutie wordt het pakket in 2000 herschreven met nog meer CRM elementen. In 2009 wordt DBFACT door meer dan 2000 klanten dagelijks gebruikt VISIE De strategie van DBFACTw bestaat er in om te komen tot een evolutie van productgericht naar klantgericht denken, van verkoop naar klanttevredenheid. En dit klantgericht denken vergt aanpassingen aan een organisatie: 1. Een KMO moet een ruimer overzicht hebben van de behoeften en de levensstijl van haar klanten. Klanten, maar ook suspects en prospects, moeten niet meer uitsluitend als gebruikers of verbruikers van producten gezien worden maar de KMO medewerkers moeten zich beter kunnen voorstellen welke manieren er zijn om hen in hun levenswijze tegemoet te komen. 2. Een KMO moet kunnen vaststellen hoe al haar afdelingen de klanttevredenheid beïnvloeden. Klanten worden moeilijk wanneer hun producten te laat of onvolledig worden opgeleverd, als rekeningen niet kloppen, als de klantenservice steken laat vallen of wanneer er simpelweg stommiteiten zijn begaan. 3. Een KMO moet kunnen vaststellen welk effect de handelingen van de onderneming heeft op allen die er, direct of indirect, bij betrokken zijn: klanten, medewerkers, tussenhandelaren en leveranciers. Iedere groep die teleurgesteld is kan een negatieve impact hebben op de toekomst van de onderneming. Deze visie maakt het noodzakelijk om alle stakeholders als een samenwerkend team te beschouwen die er samen voor zorgen dat een meerwaarde voor de klant gecreëerd wordt. 4. Een KMO moet zich zo ruim mogelijk kunnen oriënteren in de bedrijfstak waarin de onderneming en de klant actief is. Identificeren wie daar een rol in speelt is primordiaal en in de moderne zakenwereld is het noodzakelijk om zo nauwgezet mogelijk hun ontwikkeling te kunnen volgen. De concurrentie wordt groter en in veel takken vervagen de grenzen. Bedrijven en hun producten komen dichter bij elkaar, worden meer en meer gelijkaardig. Dat brengt zowel opportuniteiten als bedreigingen met zich mee. Het klantgericht denken en handelen, dat de kern vormt van de DBFACTw software, is een visie waarin de onderneming met de klant en de stakeholders nauw samenwerkt en waar de onderneming zelfs door de klant wordt aangestuurd.

3 SINGLE POINT OF ENTRY KMO s hebben te kampen met een steeds groter wordende aanvoer van informatie. Veelal zit de informatie verspreid op eilandjes: afzonderlijke files, facturen, boekhoudkundige informatie, s, CRM-info, bestelbons, leveringsbons, enz. Het klassieke gevolg is dat al die nuttige informatie in veel gevallen in afzonderlijke pakketten terug moet ingegeven worden. Lastig, tijdrovend en zeker niet gebruiksvriendelijk. De moderne KMO heeft echter nood aan een snelle en flexibele communicatie met al zijn stakeholders en, niet in het minst, moet hij op de hoogte zijn van wat zijn klant wenst. Om te vermijden dat er met omslachtige procedures gewerkt wordt, die uiteindelijk hun doeltreffendheid verliezen, kiest DBFACTw resoluut voor het single point of entry principe. In plaats van gegevens verspreid te moeten zoeken krijgt men toegang tot alle relevante informatie via één centraal punt. Alle informatie hangt daarbij aan twee kapstokken. Eén kapstok waar al de relationele informatie aanhangt zoals klanten, leveranciers, websites van bedrijven, s, CRM informatie enz. en een andere waar alle informatie over producten en diensten aan gekoppeld is: productfiches, documentatie, aankoop- en verkoophistorieken, prijzen, enz. De sleutel om al deze informatie doeltreffend te kunnen gebruiken ligt in de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid waarmee gegevens met elkaar kunnen geconnecteerd worden en bijgevolg gebruikt worden. DBFACTw hecht daarom enorm veel belang aan de ontwikkeling van een performante en snelle zoekmachine die in staat is om al deze elementen snel terug te vinden en met elkaar in verbinding te brengen. In deze is de software uniek. Vanuit verschillende bronnen wordt commerciële informatie, zowel intern als extern, ingelezen, verwerkt, verrijkt, gedeeld en gearchiveerd. Outlook, converteren naar Excel, digitaal archiveren, snelkoppelingen toevoegen, zelfs verbinding maken met Graydon en Companyweb zijn standaard. En al die informatie kan op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier met elkaar geconnecteerd worden om bv. prijsoffertes, mails met aanvragen, marges, opvolgingsinfo, betalingsgedrag, historiek van bestelde producten met bijbehorende offertes, jaaromzet, enz. met elkaar te laten ageren. Een onuitputtelijke bron aan relevante informatie waarmee de KMO snel en doeltreffend kan reageren is het resultaat. Desalniettemin gaat het hier niet om de informatie voor de informatie. Het vergt van de onderneming die met DBFACTW software werkt een initiële inspanning om alle data op één plaats te concentreren, om er voor te zorgen dat die informatie daadwerkelijk met elkaar geconnecteerd is en dat iedereen binnen de organisatie die rijke bron gebruikt en ook zelf verrijkt. Ook daarom zit het in de genen van DBFACTw om constant te zorgen voor een sterke opvolging, een actieve en doeltreffende support en vooral een degelijke, continue en ver doorgedreven training van de ondernemingen die de software gebruiken.

4 ALOMTEGENWOORDIG BINNEN DE KMO Door de natuur van de DBFACTw software is het logisch dat alle niveau s van de KMO er baat bij hebben. Doorheen de volledige organisatie speelt DBFACTw dan ook een cruciale rol bij de administratieve taken en de planning in het algemeen. Of het nu gaat om aankoop, verkoop, logistiek, marketing, enz. De tools zijn er om informatie vanuit een bepaald niveau onmiddellijk te kunnen aanwenden op een ander niveau en op die manier bedrijfskritieke beslissingen te kunnen nemen. DBFACTW software helpt bij: Verkoop: Door DBFACTw te gebruiken hebben verkopers meer tijd om klanten persoonlijk te behandelen ipv achter hun PC te zitten. De software integreert en connecteert alle relevante elementen waardoor het sales team steeds zeker is van de juiste prijs. Prijslijsten van o.a. leveranciers worden immers ingelezen in DBFACTw en de historiek van kortingen loopt hier naadloos naast. Bovendien kunnen technische fiches, afbeeldingen en specificaties aan de offerte gekoppeld worden. Ook de opvolging verloopt automatisch en de verkoper krijgt een waarschuwing wanneer een volgende actie zich opdringt. Tezelfdertijd analyseert het programma de slaagkans en de concurrentie. Inspelen op wat de concurrentie doet gebeurt hierdoor meer doeltreffend. Een goedgekeurde offerte wordt automatisch omgezet in een orderbevestiging en natuurlijk wordt ook dit geïntegreerd in de boekhouding. De foutenmarge daalt hierdoor drastisch. Offertes geïntegreerd met klanten en productinformatie Klantenfiche en historiek worden voorturend gevoed met offerte-info % slaagkans en concurrentiestatistieken Afbeeldingen en info automatisch aan offertes toevoegen Offertes worden gecontroleerd overgenomen in bestellingen Integratie met boekhouding Toonbank DBFACTw maakt het mogelijk om toonbankverkoop nog efficiënter te laten verlopen. De geavanceerde zoeksystemen van het programma laten de verkoper snel en doeltreffend werken. Vanuit één scherm en zonder wijzigingen tussen programma s worden constante verkopen, facturen, orders, zendnota s, stockinformatie enz aangemaakt, verwerkt en geraadpleegd. Een directe verbinding voor Bancontact- en andere betaalkaarten laat de verwerking correct en snel verlopen Klantgerichte werkwijze bij de kassa Flexibele werking met relevante gegevens Alle types verkopen op 1 scherm Integratie met boekhouding Strikte controle en dagrapportering

5 Inkoop DBFACTw geeft objectieve assistentie bij de keuze van leveranciers en producten. In één oogopslag heeft de inkoper een volledig beeld: lopende orders, rekening-courant, betalingsvoorwaarden, gemiddeld aantal backorders, gemiddelde leveringstermijnen en prijsevolutie. Via een online xml-link naar de leverancier kunnen zowel prijzen als beschikbaarheid in realtime geraadpleegd worden en eventueel elektronisch besteld. Alle inkoopinformatie op één scherm Objectieve analyse bij bepaling inkoopstrategie Up-to-date informatie via automatische oplaadmogelijkheden Prijsinformatie in catalogusbestand Leveringstermijnbewaking en stockprognose Logistiek Een correcte ontvangst van goederen gebeurt via doorgedreven controles die er voor zorgen dat de juiste stukken op de juiste lokaties worden geplaatst of gereserveerd voor de juiste klanten. Door de voorraadbewegingen en lopende bestellingen snel af te handelen kan er sneller gefactureerd worden en wordt de stockrotatie groter. DBFACTw stelt de juiste stocklocaties voor waardoor het aantal handelingen vermindert en er een permanent zicht is op de openstaande bestellingen. Door die prognoses worden niet enkel het aantal leveringen, en de daaraan verbonden kosten, maar ook de stock op optimaal niveau gehouden. Colli s worden opgemaakt in functie van volume en gewicht, opgedeeld via leveringsroutes en de gewenste transportwijze van de klant. Als er gewerkt wordt met bv ABX, UPS, TNT of DHL dan maakt DBFACTw de juiste etiketten, borderellen en bestanden voor elk van die transporteurs automatisch aan. Real-time controle ontvangst goederen met geplaatste inkooporders Voorstelling dynamische stocklocaties Labels per klant en per bestelling Verwerking naar consignatie, reservatie, zending Berekening minimum en optimale voorraad Koppeling met de belangrijkste transporteurs Technische diensten Met DBFACTw heeft de serviceverantwoordelijke via werklijsten een permanent overzicht op lopende herstellingen en interventies. De klant kan bij elk stadium van zijn herstelling informatie ontvangen. Een bestek opmaken wordt automatisch vanuit het servicerapport gemaakt, van invullen tot versturen.

6 Als de herstelling klaar is wordt de klant automatisch verwittigd, per mail of SMS, en wordt de afrekening gedaan aan de kassa via kasverkoop of facturatie. Vervangtoestellen en voorschotten worden verrekend en de verkoper heeft alle informatie met betrekking tot de herstelling bij de hand. Gedetailleerd servicerapport voor registratie Gebruik van statussen voor opvolging Bestek vanuit servicerapport via standaarddokumenten Verwerking van vervangingstoestellen Historiek herstelling en op serienummer Afrekening via kasverkoop of normale commerciële flow Uitgebreide managementrapportering en informatie Boekhouding DBFACTw maakt het mogelijk om, precies door zijn geïntegreerde en geconnecteerde aanpak, er voor te zorgen dat geen enkel departement of afdeling binnen de onderneming ondergeschikt is aan elkaar. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Door een onmiddellijke verwerking van commerciële handelingen naar de boekhouding worden extra kosten vermeden. Er worden beslissingen genomen op basis van actuele informatie. De boekhouding weet waarom een klant zijn factuur niet betaalt en de sales weten wanneer de kredietlimiet van de klant is overschreden (om maar één voorbeeld te noemen) Al deze resultaten worden ook gebruikt in andere toepassingen via een koppeling met Isabel, de Nationale Bank, ACCON, Excel, de elektronische BTW aangifte,... Informatie uit alle afdelingen onmiddellijk beschikbaar 1 interface, 1 leerproces, 1 informatiebron Real-time doorboeken van gegevens, geen wachttijden Informatie wordt doorheen het hele proces gebruikt en gecontroleerd Boekhouding als het logisch gevolg van de dagelijkse activiteiten Koppelingen met externe extra toepassingen (Isabel, Nationale Bank, Accon, Intervat,...) Management rapportering De economische realiteit van een KMO noopt de onderneming om nauwgezet om te springen met marges en kosten. Snel beslissen op basis van de meest actuele informatie is van primordiaal belang. DBFACTw bevat een 400-tal kant-en-klare rapporten en historieken. Informaticakennis is niet nodig en er kan over de meest uiteenlopende zaken lijsten, historieken, analyses en tabellen aangemaakt worden.

7 Men kan natuurlijk nog meer gedetailleerd rapporteren en daarom kan gebruikt gemaakt worden van Crystal Reports, of via export naar Excel, of via de module managementrapportering en ratio s. Meer dan 400 kant en klare managementrapporten Gecombineerde resultaten zowel commercieel als boekhoudkundig on-the-fly berekening van ratio s Gemakkelijke extra rapportering met andere tools zoals Crystal Reports Verwerking resultaten in Excel-spreadsheets WELKE SECTOREN MAKEN GEBRUIK VAN DBFACTw? The Missing Link bvba maakt software voor KMO s. In deze kan elke kleine- of middelgrote onderneming gebruik maken van hun diensten. Dank zij de constante samenwerking met belangrijke spelers in deze sectoren, heeft de onderneming veel ervaring in: Electro: In deze sector is DBFACTw ondertussen incontournable. Groeperingen zoals Exellent, Selexion, Top Camera en EP, maar ook verschillende Belgacomshops en Sonycenters hebben gekozen voor onze oplossingen. Uw voordeel: u profiteert van de expertise die we met de hulp van deze retailers in DBFACTw hebben ingebouwd. Wie met DBFACTw werkt onderscheidt zich door juiste informatie te gebruiken op het juiste moment. De koppeling die we hebben gemaakt naar TechData, Ingram, Tradeplace, Philips en zoveel meer, zorgt er voor dat uw databases automatisch worden geüpdatet en u steeds de meest recente prijzen heeft. Onze unieke RMA-module zorgt voor een snelle afhandeling van de retours en de defecte toestellen. Het systeem hoe de artikelen moeten worden geruild of hersteld. Gebruikt u daarbij de herstelmodule van DBFACTw dan kunt u de klant een nog betere dienst-naverkoop garanderen. Door sneller deze vervelende handeling af te werken, krijgen uw verkopers weer meer tijd om zich om de klant te bekommeren. Voeding: In deze sector zorgen wij met onze software voor een gemakkelijker doorstromen van orders van klant naar leverancier. Bestellijsten, persoonlijke bestelcodes, bestellingen ontvangen via e-business, opnemen orders via PDA, houdbaarheidsdatum en lotnummers, we hebben het voorzien. Horecagrossiers zoals Badeco, SAF en Wimexco verwerken dagelijks honderden kleine orders die meestal de dag zelf nog worden uitgevoerd Maar ook in de wijnsector kunnen we bogen op een ruime ervaring. Vooral de mogelijkheid degustatiefiche bij te houden, samen met de etiketten, lange beschrijving, uitgebreide zoekmogelijkheden volgens land en regio zijn de zaken die dagelijks worden gehanteerd bij bijv. Cooreman Wijnen. De administratieve afhandeling van de accijnzen en het gebruik van een douanedepot zijn eveneens voorzien.

8 Machines en Machinebouw: Onderdelen, vervangende spare parts, samenstellingen, revisies, nazichten, het geen vreemde termen voor wie in deze sector zit. Met onze gepatenteerde ultrasearch methode zoekt u de stukken op via eender welke manier. Geef een gekende referentie op en het systeem geeft u alle nummers, de vervangende of vervangen artikelen en de alternatieven. Ook de opvolging en planning van de herstellingen en de onderhouden gebeurt in DBFACT. Met onze servicemodule waarschuwt u de klant via sms van een herstelling en bij grotere projecten kunt u gebruik maken van de module projectbeheer waardoor u een beter zicht krijgt op de kosten en opbrengsten. Met al deze functies is DBFACT een vaste waarde in machinebouw, scheepsbouw en bij verschillende specialisten in vorkheftrucks en hoogtewerkers zoals Vandendorpe en Mabo Lifting, zowel voor verkoop als voor verhuur. Interieur & Decoratie: Geen sector is zo sterk gegroeid als de sector van de interieur- en decoratieartikelen. Hier kennen we complexe aankoop- en verkoopopvolging met seizoensbestellingen, containerverkopen, verkopen in verschillende landen met verschillende prijzen en verkoop op beurzen via PDA. Met DBFACTw hebben we er voor gezorgd dat via onze Backorder-toewijzing de gebruiker zicht heeft op wat is besteld, wat al is verkocht en gereserveerd waardoor orders beter kunnen worden gepland. Het gebruik van onze module dynamische stocklocaties zorgt er voor dat het magazijn optimaal kan worden gebruikt en u er dus minder lang over doet om een bestelling klaar te maken en minder transporten moet plannen.trendhopper, Manutti, Ethnicraft en Archipel Deco rekenen vandaag op de kracht van DBFACTw om hun exponentiële groei te ondersteunen. Kantoormateriaal: Wie in deze sector actief is weet dat intelligent aankopen de sleutel is tot succes. Met DBFACTw kunt u voor één artikel verschillende leveranciers en aankoopcondities koppelen. De beschikbaarheid en actuele prijzen automatisch laat u ophalen bij leveranciers als Techdata en Timmermans en u ziet meteen het grote voordeel van DBFACTw: de software maakt een aankoopvoorstel gebaseerd op de minimum voorraad en lopend bestellingen van klanten en u beslist in functie van de beschikbaarheid én prijs bij de verschillende leveranciers waar u uw bestelling wenst te plaatsen. Onze gebruikers onderscheiden zich dus van de postorderbedrijven door de juiste producten op het juiste moment aan de juiste prijs aan te bieden. Ook binnen deze sector zien we een vervaging van het soort artikelen dat wordt verkocht. Met de uitgebreide analysemogelijkheden binnen DBFACTw kunt u aan category management doen: u ziet welke artikelen welke marges opleveren en hoe dit evolueert over de jaren. Beslis dus wat u verkoopt op basis van reële cijfers. Klanten zoals Arva, Marcelis, Ost Buro en Clips weten dat al jaren.

9 Services: Als u denkt dat wie diensten levert geen nood heeft aan een sluitende administratie, heeft het bij het verkeerde eind. Meer en meer worden dienstverleners verplicht beter te rapporteren en de klanten op te volgen. Met onze module voor opvolging van vragen en klachten legt u vliegensvlug een dossier of een case aan. Deze kan worden opgevolgd door meerdere personen met als een snellere en meer accurate afhandeling. Uitgebreide rapportering geeft u een zicht op wie, voor wie, wanneer en wat men heeft gedaan. Daaruit kunnen dan gefundeerde beslissingen worden genomen. Belangenverenigingen zoals Oranje, BOL maar ook alle Psychiatrische klinieken Broeders van Liefde gebruiken DBFACTw om een betere dienstverlening te garanderen aan hun patiënten of leden. Ze gebruiken daarbij de uitgebreide CRMmogelijkheden van DBFACTw. Een pakket dat op het eerste gezicht een commerciële inslag heeft, wordt zo een instrument waarop de hele organisatie kan rekenen voor een vlotte, doordachte werking. Hobby-Tuin-Dier, Doe-het-zelf: Deze sector kent de uitdagingen die een groot assortiment en piekverkopen met zich meebrengen. Onze importwizard zorgt er voor dat deze sector zich niet moet bekommeren om prijzen en promoties. De verwerking ervan verloopt quasi automatisch waardoor u de garantie heeft van de juiste prijs te gebruiken. Dat is belangrijk omdat de verwerking aan de kassa zeer snel moet kunnen verlopen. Wie één van de 40 winkels van onze klant Horta heeft bezocht weet dat de tijd aan de kassa tot een minimum moet worden beperkt. Verschillende soorten artikelen, in verschillende soms moeilijk te hanteren verpakkingen, afgewogen artikelen, levende dieren: je komt het allemaal tegen aan de kassa. Door de koppeling met de Bancontact-terminal zijn vergissing uitgesloten en verloopt de betaling in minder dan 5 seconden. Dat is belangrijk om de doorstroming aan de kassa in piekmomenten te verzekeren. Ook hier is categorie management belangrijk. Horta beslist op basis van reële verkoopcijfers welke artikelen welke plaats krijgen, hoeveel artikelen er moeten staan en wat de minimum voorraad moet zijn in een bepaalde periode. Medical en Medische toelevering: Snelheid is king! Wie vandaag een medisch probleem heeft kan niet een week wachten. Wanneer een operatie moet worden uitgevoerd dan kan die niet worden uitgesteld omdat een leverancier de goederen niet op voorraad heeft. In deze sector wordt het beheren van voorraden, zowel lokaal als die bij de klanten, de zgn. Consignaties, een belangrijke uitdaging. Natuurlijk kunt u in DBFACTw de lotnummers opslaan en heeft u de nodige instrumenten om de verkochte goederen te traceren.

10 Via een uitgekiend kortingssysteem kunt u persoonlijke prijzen toekennen aan klanten, volgens een afname-hoeveelheid, op bepaalde groepen van producten en eventueel binnen een bepaalde termijn. Deze prijzen worden dan automatisch voorgesteld en gebruikt bij het invoeren van een order. Door gebruik te maken van bestellijsten ziet u bij ingave van een order steeds wat de klant precies aankoopt, in welke verpakking en aan welke prijs dit item laatst is aangekocht. Het systeem maakt daarbij tevens gebruik van de eigen referenties van de klanten omdat die vaak werken met een eigen SKU, Stock Keeping Unit. Het zijn allemaal functies die het onze klanten zoals Pharmamed, Fysiomed, Laboror en Axamed gemakkelijker maken om vooral snel en met een kleine foutmarge te werken. Voor meer inlichtingen: Alex Dossche TML bvba Bosstraat 103 B-1742 Ternat Mob:

11

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

We integrate your business

We integrate your business Plenion Lite We integrate your business ViBizz Dorp 35-9810 Nazareth - tel 09 384 89 00 - fax 09 384 89 50 - info@vibizz.be - www.vibizz.be Wanneer U voor Plenion kiest, dan kiest U voor veel meer dan

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit.

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit. SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS Omschrijving Boekhouding - Ingave van aankoop- en verkoopfacturen - Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek - Ingave van rekeninguittreksels - Afdruk van financieel dagboek - Afdrukken

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES Omschrijving "Software drankcentrales" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een drankcentrale. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Windows programma voor commercieel beheer

Windows programma voor commercieel beheer Windows programma voor commercieel beheer commercieel beheer onder Windows 2000 en XP 4-talig user-beheer zeer uitgebreide database klanten/leveranciers/artikels krachtige lijsten, statistieken verzorgde

Nadere informatie

Dealer Extranet 3.0 Handleiding

Dealer Extranet 3.0 Handleiding Dealer Extranet 3.0 Handleiding Inhoud 1. Ontdek de Dealer Extranet 3.0: homepage... 3 2. Configureren van een product... 4 3. Een bestelling plaatsen... 6 De Snel bestellen -tool Uploaden van een bestelling

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Wanneer U voor Plenion kiest, dan kiest U voor veel meer dan software

Wanneer U voor Plenion kiest, dan kiest U voor veel meer dan software Plenion - Algemeen Plenion - Dorp 35-9810 Nazareth - tel 09 384 89 00 - fax 09 384 89 50 - info@plenion.be - www.plenion.be Plenion oplossing Software ten dienste van groot en kleinhandel De keuze van

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

BiziMan Werkt voor u!

BiziMan Werkt voor u! Werkt voor u! WebsiteKing.be Een totaaloplossing voor elke ondernemer BiziMan is een facturatieprogramma, ook wel ERP Software (Enterprise Resource Planning) genoemd, dat beschikt over een aantal basismodules

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Sage 100c. WORKSHOP 100c NIEUWIGHEDEN. 26 September 2017

Sage 100c. WORKSHOP 100c NIEUWIGHEDEN. 26 September 2017 Sage 100c WORKSHOP 100c NIEUWIGHEDEN 26 September 2017 SAGE 100C ONZE AGENDA 1. Nieuw handvest van Sage 2. Evolutie van het gamma 3. Type klant en Functionele opsplitsing 4. Nieuwigheden in 100c 5. Demo

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding CONFIDATA Handleiding ALGEMEEN Vanaf versie 6.4.34 werkt Flexigar2000 voor de verwerking van de bestellingen wisselstukken met elektronische bestanden die teruggestuurd worden door de invoerder. Deze module

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

POPSY 3. De echte boekhoudkundige revolutie. Boekhouding en beheer op maat voor KMO s

POPSY 3. De echte boekhoudkundige revolutie. Boekhouding en beheer op maat voor KMO s POPSY 3 De echte boekhoudkundige revolutie Boekhouding en beheer op maat voor KMO s Als de nummer 1 in boekhoudsoftware voor Windows in België staat Popsy sinds meer dan 20 jaar ondernemingen en zelfstandigen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

TOTAALBEHEER AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002. voor ondernemingen in. Software meets Autopartsdealer

TOTAALBEHEER AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002. voor ondernemingen in. Software meets Autopartsdealer TOTAALBEHEER voor ondernemingen in AUTO-ONDERDELEN SOFTCAR2002 Software meets Autopartsdealer UW TOEKOMST IN UW EIGEN HANDEN met SOFTCAR2002 Betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit, het zijn slechts

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Processen optimaliseren

Processen optimaliseren Processen optimaliseren Inzet Management assistent Taken en processen automatiseren Tips voor quick wins' Marc Fransen BPMSoftware.nl Management assistent De (persoonlijke) assistent waarin u al uw criteria

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri C A S E B E LG O S U C Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Dé referentie op de markt als het gaat over ERP voor KMO SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. P01 MiNiGRiP meer dan alleen verpakkingen Minigrip Nederland BV, met

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP Hit-Office Ondernemer Documentatie Hit-Office, uw ERP Offertes, projecten, vanaf nu is het éénvoudiger geworden... Hit-Office is het resultaat van 25 jaar ontwikkeling in ons bouwbedrijf. De redenering

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT Allereerst willen wij u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf en producten. Uiteraard willen wij u graag als klant bij ons verwelkomen. Om voor u een klant

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK Over Eosol Wie zijn we? gespecialiseerd in productie van vliegenramen en zonwering voor levering aan schrijnwerkers en zonvakkers. Focus op kwaliteit

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX De IT van Destil BV bevatte zoveel maatwerk, dat het de groei van de groothandel belemmerde. Een modern ERP systeem geeft weer ruimte

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector.

Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector. Software oplossingen voor de maritieme en logistieke sector. +32 3 238 44 04 SALES@SAMANDAR.BE WWW.SAMANDAR.BE SAMANDAR: Wie zijn we? Samandar zag het licht in april 2011. Je kan dus gerust stellen dat

Nadere informatie

Maximizer CRM Simply Successful CRM

Maximizer CRM Simply Successful CRM Maximizer CRM Simply Successful CRM Sinds 1987 levert Maximizer gebruiksvriendelijke, flexibele, betrouwbare en betaalbare CRM software. Met inmiddels meer dan 1 miljoen verkochte licenties aan 120.000

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOOR HANDEL

EXACT ONLINE VOOR HANDEL Exact Online EXACT ONLINE VOOR HANDEL exactonline.nl WAT IS EXACT ONLINE? Exact Online is dé online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met boekhouden en CRM in 1 is het de basis van ieder

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Overzicht DISTRI_GAS. Distributie Software Verkoop en Aankoop gassen. Versie: 2007.12.26

Overzicht DISTRI_GAS. Distributie Software Verkoop en Aankoop gassen. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. DISTRI_GAS DISTRI_GAS is een distributie pakket welk kan ingezet worden voor allerlei sectoren, echter met extra aandacht voor las- en gasproducten. De integratie van prijslijsten

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Boekhoudkoppeling Gebruikers van een financieel pakket met een open interface kunnen gebruik maken van de universele koppeling met JUPA.

Boekhoudkoppeling Gebruikers van een financieel pakket met een open interface kunnen gebruik maken van de universele koppeling met JUPA. JUPA SOFTWARE VOOR JUWELIERS COMPLETe interfaces JUPA, het pakket voor de juweliersbranche, bevat alle functionaliteiten voor een goede bedrijfsvoering. Koppelingen met diverse boekhoudpakketten, uitgebreide

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers:

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers: ABC4U software levert en implementeert geavanceerde softwarepakketten waarbij zij gespecialiseerd is in oplossingen voor de Bouwnijverheid en in het bijzonder voor gespecialiseerde Aannemers (Metsel- Voeg-

Nadere informatie

Mamut Partner Programma

Mamut Partner Programma Mamut Partner Programma Het Partnerprogramma van Mamut is opgedeeld in diversie categorieën. Voor u als partner betekent dit dat u een samenwerkingsovereenkomst kunt aangaan die past bij uw behoeften en

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie