Pilot study Cinematic City van de Vrije Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot study Cinematic City van de Vrije Universiteit"

Transcriptie

1 Pilot study Cinematic City van de Vrije Universiteit

2 Inleiding: In dit document is de derde pilotstudy van de Vrije Universiteit beschreven, over het vak Cinematic City, dat wordt gedoceerd door dr. Ivo Blom van de Faculteit der Letteren. Aan de start van het document wordt achtergrondinformatie gegeven over de opzet van de masteropleiding. Input van leer- en verbeterpunten komend uit het vorige studiejaar, waarin eveneens met ipads gewerkt werd, vervolgd door de verwachtte meerwaarde van het 4G netwerk. De informatie over de cursus is afkomstig uit de studiegids en de leeromgeving, de verwachtte meerwaarde van het 4G netwerk is afkomstig uit de presentatie die Ivo heeft gegeven tijdens de eerste bijeenkomst met SURFnet. Vervolgens wordt er de content die is bekeken en gepresenteerd uitgewerkt per stadswandeling, dit alles in het teken van het doen van onderzoek op locatie in de masterfase. Aan het einde van zo n beschrijving wordt ingegaan op zaken die goed en minder goed verliepen. Het document wordt afgesloten met een evaluatie waarin de docent terugblikt op de cursus en de inzet van het 4G netwerk, plus de reactie van studenten hierop, die afkomstig zijn uit de blogberichten die zij hebben geschreven en vragen die gesteld zijn in de algemene evaluatie van de cursus. De cijfers die deze studenten hebben gehaald, zijn geanonimiseerd weergegeven, met als doel een vergelijk te maken met de kwaliteit van de cursus van het voorgaande jaar.

3 Pilotstudie Cinematic City Dr. Ivo Blom, docent aan de Faculteit letteren van de VU, is verantwoordelijk voor de masterstudie op het gebied van Filmwetenschappen, onder de naam Cinematic City. Course objective To gain insights into theories, histories, and applications of intermediality, in particular regarding connections between cinema and architecture. Spatial analysis will be combined with social and film historical research. Course content The Art of Comparison: The Cinematic City compares media and architecture from an actual and a historical perspective. Within the course the focus is on film locations in Amsterdam, both in fiction and non-fiction cinema and TV. It also contextualizes this within the setting of city development and urbanism, and within debates around the 'cinematic city', i.e. the representation of cities in film and the different perspectives behind this. Research on Amsterdam film locations will be combined with research on foreign film locations in the countries where the foreign students in the MA come from. The course uses innovative technologies to obtain maximum results and clearly combines theory and practice. Form of tuition Seminar. Weekly sessions (max. 4 hours). Excursions & city walks. Type of assessment 100% attendance. Building up a dossier, existing of: weekly log files discussion of literature short presentations during the city walks, reports on excursions consultation of relevant databases and the GIS-related repository in Geoplaza: The Cinematic City (see screenshot below, for more information please follow this URL) final presentations of the research Achtergrondinformatie van de studie, (in het Engels, welke afkomstig is uit de studiegids)

4 Screenshot uit de omgeving van Geoplaza voor de masterstudie Cinematic City Over Geoplaza Diverse kaartlagen kunnen over elkaar heen worden gelegd, en meer of minder transparant worden gemaakt. Hierdoor worden onder meer de groei van, en ontwikkeling in de stad zichtbaar, in een aantal gevallen over de periode van eeuwen heen.

5 Input vanuit vorig cursusjaar Om de pilot in het kader van het 4G project zo goed mogelijk te verzorgen hebben wij input van studenten en docenten gebruikt uit de cursus van het vorige jaar. Ook in deze cursus zijn er ipads ingezet om het veldwerk te intensiveren, maar hadden wij geen beschikking over netwerkfaciliteiten. Bij de definitie van intensiveren van veldwerk moet men in onze situatie denken aan het optimaal ondersteunen van studenten als het gaat om onderzoek te doen op locatie. In dit geval moeten studenten de fysieke locatie vergelijken met de historische, en verbeelde locaties in films. Bij de evaluatie van deze cursus is een lijst met wensen en inzichten samengesteld die wij hebben gebruikt als input voor deze pilotstudie van SURFnet en KPN (het 4G project). De gesignaleerde knel- en verbeterpunten worden hieronder samengevat. Gesignaleerde knel -en verbeterpunten Vanuit organisatorisch aspect: De docent was relatief veel tijd kwijt om beeldmateriaal op de ipads te plaatsen, omdat dit materiaal bij gebrek aan netwerkfaciliteiten toch bekeken moest worden op de locatie zelf, zodat studenten hun onderzoek kunnen doen in het veld. Gevolg hiervan was dat er een beperkte selectie aan materiaal beschikbaar kon worden gesteld. Tijdens het veldwerk bleek dat er aanvullend toch mobiele telefoons, laptops plus handouts nodig waren, omdat de pre- selectie aan informatie op de ipads te beperkt is gebleken om goed onderzoek te doen in het veld.

6 Met betrekking tot het doen van onderzoek in het veld: Wi-Fi in de binnenstad is niet toereikend. Gevolg is dat studenten geen consultatie ter plekke konden verrichten. Het raadplegen van online erfgoedmateriaal was niet mogelijk, evenals het uploaden van nieuw onderzoeksmateriaal. Als gevolg hiervan gebruikten studenten in sommige situaties hun mobiele telefoon met 3G verbinding om goed veldwerk te kunnen doen, zodat benodigde erfgoedmaterialen geraadpleegd kon worden. Het bekijken van fotomateriaal verloopt probleemloos, echter 3G is niet altijd toereikend om filmmateriaal van bijvoorbeeld Youtube af te spelen in de binnenstad van Amsterdam. Bij gebrek aan een netwerkverbinding konden studenten hun bevindingen niet met elkaar delen op verschillende devices. Het tonen van beelden zoals op de foto hiernaast was dan de meest voor de hand liggende oplossing. Bij mooi weer is het problematisch om het materiaal goed te beoordelen, door reflecties van het zonlicht op het beeldscherm

7 Input voor 4G pilot en verwachtingen Met betrekking tot het doen van onderzoek in het veld Door beschikbaarheid van tablets en een snel netwerk zijn studenten in staat om scherpere analyses te maken omdat zij ter plekke de echte, historische en verbeelde locatie met elkaar kunnen vergelijken. Zij zijn hierdoor minder afhankelijk van voorgeselecteerd materiaal door de docenten en kunnen nu zelfstandig naar aanvullend beeldmateriaal zoeken in portals van erfgoedinstellingen zoals: OpenBeelden (B&G) Film in Nederland (EYE) Europeana (o.a. e-screen) Beeldbank Stadsarchief Fotocollectie Nationaal Archief NAI Youtube is een geschikt kanaal om on the fly filmmateriaal of fragmenten uit films te zoeken, zodat dit studenten ondersteunt in doen van onderzoek in het veld. Voor die tijd was het niet mogelijk om on the fly (dus op de onderzoekslocatie zelf) materiaal op te zoeken en te beoordelen. Beschikbaarheid van 1 tablet per persoon plus netwerk stelt studenten in staat om bevindingen met elkaar te kunnen delen en bediscussiëren. Studenten moeten samenwerken in teams op de onderzoekslocatie. Het delen van content en het bediscussiëren hiervan, evenals het maken van presentaties in teamverband op afstand kan nu goed worden ondersteund. Vanuit organisatorisch perspectief De docent kan nu zijn preselectie aan materiaal uploaden op de videoserver van de VU, studenten benaderen dit vanuit BlackBoard door de URL s van de streams te activeren. Dit kost de docent relatief minder tijd. De studenten hebben toegang tot afgeschermde content via hun VU-net ID. Hierdoor is het niet noodzakelijk om een VPN-verbinding op te zetten, wat ook weer tijdwinst is. Bovenstaande punten zullen worden geëvalueerd met docenten en studenten, waarbij het gebruiksgemak en de meerwaarde van netwerk en devices worden bevraagd bij studenten, en hieraan toegevoegd de zaken rondom organisatorische zaken, voor docenten. Overig: Wij zouden graag ervaringen opdoen met Augmented Reality voor onderzoeksvaardigheden in het veld. Er zijn twee apps gevonden die hieraan lijken te voldoen voor dit vak. Dit zijn de Vistory app die historische filmmaterialen ontsluit op locatie die afkomstig zijn van het NIBG.

8 Voor meer achtergrondinformatie over de architectuur van bepaalde panden in de stad blijkt de UAR app zeer geschikt die is gemaakt door het Nederlands Instituut voor Architectuur. Zie voor meer informatie:

9 Overzicht cursusopbouw, incl. doen van veldwerk in de stad en stadswandelingen Dinsdag 1 april Algemene introductie door Ivo Blom, inclusief acthergrondinformatie over assignments (werken in groepjes, het schrijven van blogberichten, de literatuur studie, het doen van onderzoek in het veld, presentaties op locatie, en de finale presentatie in relatie met literatuuronderzoek) Korte instructie over de tablets door Sylvia Moes, incl. verwijzing naar instructiemateriaal op Blackboard Gevolgd door: Hoorcollege van Koos Bosma on the urban development of Amsterdam, related to the course theme Hoorcollege door Ivo Blom on Amsterdam in fiction film Tuesday 8 April: Hoorcollege door Steven Jacobs (Universiteit van Gent) on city symphonies & discussion (also attended by VAMAstudents & Ginette Verstraete) Hoorcollege van Bert Hogenkamp on Amsterdam in non-fiction (documentary, possibly also newsreels) Tuesday 15 April: Literature sessie. Voorafgaand, demonstratie van de Kogeto camera s. Twee rondes, plenaire samenvatting. Na afloop schrijven van een blogpost over deze sessie. Tuesday 22 April: Geen hoorcolleges, maar ruimte voor het doen van onderzoek in het veld en tijd om twee presentaties voor te bereiden die je moet geven op locatie. Tuesday 29 April: Eerste rondleiding: 1. Oudezijds Kolk/Voorburgwal/Achterburgwal/Zeedijk, 2. Dam & Bijenkorf, 3. Doelenbrug/Doelenhotel/Groenburgwal, 4. Tuschinski/Reguliersbreestraat, 5. Reguliersgracht/Magere Brug Tuesday 6 May: Tweede rondleiding: 1. Central Station (Havengebouw), 2. Nieuwmarkt, 3. RAI en 4. Olympisch Stadion. Tuesday 13 May: Geen hoorcolleges. Voorbereiding voor de eindpresentaties. Tuesday 20 May: Eindpresentaties, gebaseerd op onderzoek in het veld en literatuuronderzoek.

10 Stadswandeling 1 Deze wandeling vond plaats in het oude centrum van Amsterdam, wat geliefd is bij filmmakers. Films uit diverse periodes worden kort toegelicht door docenten op locatie, omdat zij in hun hoorcolleges al meer hebben verteld over deze films op locaties. Studenten presenteren in groepjes van 3 het onderzoek dat zij hebben gedaan op de locatie. De presentaties zijn geüpload in de discussieomgeving van Blackboard zodat alle studenten tegelijkertijd toegang hebben tot dit materiaal, en de presentatie op de onderzoekslocatie kunnen meekijken. De filmfragmenten die docenten behandelen zijn ontsloten op de omgeving van Blackboard. Per stadswandeling is een overzicht gemaakt van materiaal dat behandeld gaat worden. De content zelf staat op de omgeving van Kaltura en is afkomstig uit de aangekochte collectie van de VU. Dit materiaal is te raadplegen via een VU net ID, mits je ingeschreven bent voor deze cursus. Maar er wordt ook filmmateriaal gebruikt dat openbaar toegankelijk is uit bronnen van erfgoedinstellingen zoals het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), Eye filmmuseum, en fotomateriaal van o.a. het stadsarchief. De omgeving van Geoplaza wordt ingezet, zoals eerder beschreven, om de ontwikkelingen in de (binnen)stad te visualiseren door kaartlagen over elkaar heen te leggen en te verrijken met visualisaties, zoals bv jaartallen waarin bepaalde wijken van de stad ontwikkeld zijn. Klik hier voor de map in interactieve map die is gemaakt in Google maps, per locatie overzicht van de bekeken filmfragmenten.

11 Snapshots uit presentaties die studenten gaven tijdens de 1 e stadswandeling:

12 Wat verliep er goed en minder goed, in technische maar ook organisatorische zin? Netwerkfaciliteiten waren zeer constant en van hoge kwaliteit. Het meekijken van elkaar presentatie via de app van BlackBoard, in discussion boards is zeer goed verlopen. Het zonlicht dat op de ipads schijnt, is nog steeds wel een issue, maar minder hinderlijk dan vorig jaar. De interactie tussen studenten onderling en docenten, plus content wordt goed ondersteund door mobile devices en netwerk, wanneer het van constante kwaliteit is. Docenten waren niet geheel tevreden over de inhoud van de presentaties van studenten. Met name de diepgang en de link naar literatuur werd in bepaalde presentaties gemist. Hier is feedback op gegeven aan de studenten die het betrof, met de opdracht het voor de volgende presentatie beter te verzorgen, dan wel beter onderzoek te doen op de locaties zelf. o Deze studenten hebben dus niet voldoende gebruik gemaakt van de middelen die zij beschikbaar hebben gekregen. Op 29 april was het een beetje bewolkt, afgewisseld met perioden van zon.

13

14

15 Stadswandeling 2 Tijdens de tweede stadswandeling wordt er naast de omgeving van de binnenstad (vooral de omgeving van de Amstel en Zeedijk) ook aandacht besteedt aan de omgeving van Amsterdam Zuid, in het bijzonder de Rai en het Olympisch stadion. In dit gebied is o.a. documentairemateriaal geproduceerd op het terrein van tentoonstellingen en sport. URL naar de interactieve kaart waarin informatie is ontsloten van het filmmateriaal dat door docenten is gebruikt op onderzoekslocatie, ter illustratie van het doen van onderzoek op locatie.

16

17

18 Snapshots uit presentaties die studenten gaven tijdens de 1 e stadswandeling

19 Wat verliep er goed en minder goed, in technische maar ook organisatorische zin? Netwerkfaciliteiten waren zeer constant en van hoge kwaliteit. De studenten waren gevraagd om hun presentatie in de omgeving van BB te plaatsen zodat iedereen hier online toegang toe had tijdens de presentaties op locatie. o Uploaden en benaderen van deze presentaties verliep uitstekend o Bekijken van de presentatie verliep via discussion board (app BB) Discussies over de presentaties werden op deze manier bevorderd De inhoud van de presentaties was aanzienlijk verbeterd tov de 1 e stadswandeling Tijdsduur van stadswandelingen moet goed worden gecoördineerd, het loopt anders snel uit, dus studenten houden aan afgesproken duur van presentaties Op 6 mei was wisselend bewolkt, af en toe een bui.

20 Studenten hebben wekelijkse blogberichten geschreven. Deze zijn te vinden via Eerste reactie van de docent uit zijn blogpost van 15 mei jl. Uit de blogpost van dr. Ivo Blom is het onderdeel waar hij spreekt over de inzet van tablets in combinatie met het 4G netwerk overgenomen. Voor de volledige tekst raadpleeg deze URL.

21 Eerste reacties van studenten met betrekking tot ipad en 4G netwerk uit hun blogberichten Hieronder zijn enkele snippets uit de blogpost van studenten weergegeven, die zij zeer onlangs hebben gepubliceerd. In aanvulling hierop is een lijst met vragen voorgelegd aan hen ten behoeve van evaluatiedoeleinden, mbt tot hun ervaringen en tevredenheid over de cursusopzet en beschikbaarheid van ipads en 4G netwerk. The Cinematic City was a very interesting idea for a course, and the combination of using cinema as a tool to examine locations in Amsterdam definitely made me reconsider the concept of a city as a static entity. Using the Ipads was also a good experiment and I think they come in handy for on-site presentations and presentations in general. I do feel that I know the city better after having done the research on our chosen locations but also from watching everyone else s presentations. Also, this course has heightened my curiosity about certain local features of Amsterdam enough to look into them more deeply. Shane Neifer Snippet uit blogpost van Shane Neifer: Having studied film and other media for a long time, location-sensitive research was a welcome addition to my previous studies that had been only focused on the finished product instead of the larger processes (social, historical, etc.) around it. I especially welcomed the free loan of the ipads during this course; apart from being a good study aid in general (when it came to reading texts for the course and so on), the use of 4G enabled us to watch our relevant clips actually on location. Of course nowadays most of us have smartphones that we could have used for this, but size sometimes does matter, and being able to compare the shots directly with the surroundings enabled us to detect differences and techniques that we would have surely missed otherwise. Figuring out from what perspective a certain shot was filmed and why added a new layer of meaning, the practical one: after all, when it comes to small details, we rarely notice them when doing research the normal way. Snippet uit blogpost van Samanta Sheiffer: During this course I have learned to look at the relation cinema-city from a new perspective: how mediations shape the perception of the urban space and the other way around as David Clarke claims. The presentations on locations brought different cinematic but also cultural and historical layers to the surface, layers that otherwise would remain hidden to us. Therefore, my understanding and experience of the city of Amsterdam has expanded and enriched the last weeks. Snippet uit de blogpost van Christina: Een aantal studenten is benaderd voor een video interview. Deze video s zullen in een wat later stadium beschikbaar worden gesteld.

22 Evaluatie van de docent aan de hand van een drietal vragen: 1. Vind je dat de beschikbaarheid van tablets plus snel netwerk van meerwaarde is voor je masterstudie Cinematic City? Dus kunnen zij scherpere analyses maken? Ja, die meerwaarde is er zeker geweest en het leereffect was zeker groter. De studenten hebben nu preciezer de locaties kunnen vergelijken met de verbeeldingen van de plekken in fictie en non-fictie. Ze hebben ter plekke databanken als Beeldbank Stadsarchief, Open Beelden en Youtube kunnen oproepen om met de werkelijke locaties te vergelijken en te onderzoeken op negatieve/positieve, genregebonden of tijdsgebonden beeldvorming. Over de netwerkconnectiviteit Het bereik was overal goed, maar het was wel goed dat we het tevoren overal hebben getest. Ook de ruime voorradigheid van de ipads was zeer welkom, ten opzichte van vorig jaar toen we per groepje een ipad hadden. Samenwerking, discussie en kennisdelen De studenten konden dankzij 4G ook hun presentaties op locatie vooraf op Discussion Board van Blackboard zetten en tijdens de presentaties delen met de hele groep van staf en studenten. Dat was heel handig, mede vanwege de korte spreektijd. Het bekijken van een diapresentatie op locatie sprak duidelijk tot de verbeelding en maakt de presentaties concreter. De beperkte presentatietijd van 20 minuten per groepje van 3 personen (die allemaal iets moesten zeggen) dwong wel om niet te veel filmclips bij de presentatie te laten zien. Deze konden gemakkelijk vooraf bekeken worden in Blackboard of via de gezamenlijke blog Cinematic City, na waarschuwing door de presenterende studenten. 2. Hebben de studenten maximaal gebruik gemaakt van tablets en netwerk, raadplegen van databases en bronbestanden van erfgoedinstellingen? Niet alle studenten hebben even diep de locaties geanalyseerd bij de eerste presentatie op locatie. Dat ligt niet aan de beschikbare technologie maar aan de inzet van sommige studenten. Na commentaar van de staf is hier bij de tweede presentatie op locatie meer gebruik van gemaakt. Overigens heb je ieder jaar zwakke en goede studenten en dat was dit jaar niet anders. Wel zijn sommige studenten meer bezig met de analyse en andere meer met de theorie. Idealiter doen ze beide op hoog niveau en weten dat ook nog op een zinnige manier et koppelen in hun eindpresentatie. 3. Wat is voor verbetering vatbaar als het gaat om gebruik van tablets? Zonlicht bleek bij de testen mee te vallen maar bij de presentaties op locatie bleef het toch een probleem. 4. Welke zaken zijn door deze pilotstudie aan het licht gekomen en (gedeeltelijk) opgelost? We hadden dit jaar pech met sommige sites/beeldbanken. De site Film in Nederland van EYE was nog niet voor ipad beschikbaar. Dat is nadat wij dit tijdens het testten in april vermeld, en helaas pas afgelopen week rondgekomen. Dus te laat voor onze pilot study. De site Open Beelden vertoont problemen bij een groter aantal gelijktijdige kijkers van streams. (meer dan 2). Ook dit is gemeld, en hiervoor is een workaround gemaakt, en dat werkt voor het aanbieden van bijvoorbeeld

23 voorgeselecteerd materiaal, zoals bepaalde fragmenten waarvan de docent acht dat deze belangrijk zijn voor het onderzoek. De werkwijze was dat deze URL s kunnen worden doorgegeven aan de contactpersoon van Open Beelden, zodat hierop aanpassingen komen (namelijk toegang via een andere wijze dan direct via de portal). Maar wanneer studenten een URL in hun presentatie opnemen die on the fly (dus ad hoc tijdens presentaties) moet worden geraadpleegd door meerdere studenten tegelijkertijd, tijdens bijvoorbeeld groepspresentaties, dan is dat het helaas nog steeds een probleem. Verder is er een afspeelprobleem opgelost voor het fullscreen afspelen van video s op een ipad vanuit de omgeving van Kaltura. Tijdens de testperiode lukte het alleen maar om deze bestanden in een relatief klein venster te bekijken. Het blijkt dat je eerst op play moet klikken en dan pas op fullscreen.

24 Twee vragen zijn opgenomen in de algemene evaluatie over de cursus die inzage moeten geven over de tevredenheid van studenten en meerwaarde van beschikbare middelen Naast de mening die studenten gaven in hun blogberichten over de toegevoegde waarde van devices en netwerk, zijn er twee vragen opgenomen in de algemene evaluatie over het vak. The use of the 4G network improved my research and my presentations. The free loan of ipad tablets improved my research and my presentations. De uitkomsten hiervan zijn gegeven in onderstaand schema Conclusie evaluatie studenten Het aantal respondenten op de vragen die zijn gesteld over de toegevoegde waarde van ipads en 4G netwerk voor het doen van onderzoek op locatie is 13 (dat was precies de omvang van de groep) en het percentage dat tevreden was = %. Slechts 1 student geeft aan dat hij/zij zeer ontevreden was over de ipads en dat 2 studenten ontevreden waren over het netwerk. Tov het overgrote deel dat tevreden tot zeer tevreden was, zijn wij blij met dit resultaat. Zelf hebben we als docenten kunnen constateren dat het 4G-bereik prima was, maar dat studenten ondanks onze aansporingen niet allemaal even diepgaand gebruik hebben gemaakt van de middelen. Dat probleem hadden we vorig jaar ook; dat gaan we voor de volgende keer strakker aanpakken, al hebben we het nu al via lage scores afgestraft. Daarbij komt dat niet alle studenten filmanalyse in hun BA hebben gehad; dat vind ik een punt van aandacht voor a.s. keer. De zon speelde ons soms parten, al was het minder extreem dan vorig jaar.

25 Lessons learned Studenten nog duidelijker instrueren hoe van de middelen gebruik gemaakt moet worden, zeker in de masterfase van een opleiding mag dit vereist worden. o Voorbeelden geven van slechte en goed onderzoek, evenals presentaties op de onderzoekslocatie en de eindpresentatie. Volgende keer geen apps gebruiken die niet meer onderhouden worden. o Studenten de werking van deze apps nog duidelijker uitleggen. Niet alle informatie die je denkt aan te treffen is aanwezig, maar waarvoor rechten verleend zijn, in dit geval. Het gaat om de informatie die wel beschikbaar is en hoe studenten hier voordeel mee kunnen doen, en om de ervaring op te doen met mobile devices en AR als het gaat om verrichten van onderzoek op locatie. Zonnekapjes voor ipads zijn nog steeds een wens, vooral bij het bekijken van filmmateriaal.

26 Achtergrondinformatie over dataverbruik van studenten Behaalde cijfers in relatie tot data verbruik Studenten hebben samengewerkt in groepjes van 3 personen. Daarom is het verbruik van data ook op dit niveau verzameld. Er zijn een aantal categorieën verzameld die inzage geven in dataverbruik, namelijk op de volgende omgevingen: - BlackBoard (BB) - Vistory App - UAR app - De browser omgeving van Safari (ipads zijn ingezet in het veld) - Het mail en sms verkeer - En de creatie van user generated content, in dit geval foto s/video Conclusie over cijfers in relatie tot data verbruik: Er is een duidelijke indicatie dat studenten die relatief hoog scoren, ook gemiddeld op groepsniveau, actiever zijn geweest op diverse omgeving, dan diegenen die dat in mindere mate hebben gedaan.

Pilot study Historisch Amsterdam van de Vrije Universiteit

Pilot study Historisch Amsterdam van de Vrije Universiteit Pilot study Historisch Amsterdam van de Vrije Universiteit Inleiding: In dit document is de eerste pilotstudy van de Vrije Universiteit beschreven, over het vak historisch Amsterdam, dat wordt gedoceerd

Nadere informatie

Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten?

Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten? institute for art science and technology Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten? 04, Waag Society Sint Antoniesbreestraat 69 0 HB Amsterdam waag.org Colofon Eindrapportage Smart Citizen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk?

Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk? Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk? Een ontwerpgericht onderzoek naar gecontextualiseerde lessen anatomie/pathologie aan MBO studenten Linda Wesseling van Open Universiteit

Nadere informatie

Locatieve media voor onroerend erfgoed

Locatieve media voor onroerend erfgoed Locatieve media voor onroerend erfgoed Een onderzoek naar de wenselijkheid van QR-codes in de openbare ruimte. Amsterdam, 24 januari 2012 Naam: Tessel van Leeuwen Studentnummer: 607770 E-mail: t.vanleeuwen@ahk.nl

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Eindrapportage UvAnalytics

Eindrapportage UvAnalytics Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Partner instellingen: Datum: Oktober 2012 Auteurs: Sijo Dijkstra, Nynke Kruiderink, Alan Berg Inhoud 1. Korte Samenvatting... 2 2. Doelstelling en aanpak...

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

WEBSTROOM: grenzeloze impact

WEBSTROOM: grenzeloze impact WEBSTROOM: grenzeloze impact Colofon Webstroom: grenzeloze impact Stichting SURF Postbus 2290 3500 GG Utrecht T 030 234 66 00 F 030 233 29 60 E info@surf.nl W www.surf.nl Onder redactie van: Jan Tijmen

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

6/11/2010. Augmented Reality. The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK. The New Everyday Life Channa de Vries

6/11/2010. Augmented Reality. The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK. The New Everyday Life Channa de Vries 6/11/2010 Augmented Reality The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK The New Everyday Life Channa de Vries Inleiding Bij het schrijven van mijn afstudeerscriptie

Nadere informatie

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk W O R K I N G P A P E R Frits Schulte E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk Bevindingen uit de E-coaching pilots van het project E-didactiek van het Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Toerisme zonder zorgen

Toerisme zonder zorgen Juni 2011 Onderzoeksrapport Toerisme zonder zorgen Zorgtoerisme als kans voor Texel Opdrachtgevers: Mevr. M.J.Y. Nicolay Gemeente Texel Ir. W. de Waal VVV Texel Opdrachtnemers: Academic Consultancy Team

Nadere informatie

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels ICT en wetgeving Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels Datum 22-12-2008 WODC, 2008 1 De Maat, Van Engers, Winkels Inhoudsopgave Samenvatting 3 Summary 6 1. Inleiding 9 1.1. De vraagstelling...9

Nadere informatie

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet?

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Onderzoek naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. Door: Tweede

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Uitdagend spel(l)en 1

Uitdagend spel(l)en 1 Uitdagend spel(l)en 1 COLOFON Naam: Jonathan Reijneveld Studentnummer: 0818418 E-mail adres: jonathanreijneveld@gmail.com Instituut: Hogeschool van Rotterdam Opleiding: Communication & Multimedia Design

Nadere informatie