procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen"

Transcriptie

1 procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen

2 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen 1. Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het nieuwbouwplan Het Onderdijks II. U heeft hiervoor al veel keuzes moeten maken. En nog valt er veel te kiezen. U kunt uw woning door keuzemogelijkheden aanpassen aan uw eigen woonwensen. Wij hebben voor u diverse mogelijkheden opgenomen in bijgaande keuzelijst. In dit boekje geven wij u algemene informatie en een toelichting op de keuzelijst. Daarnaast zijn ook de voorwaarden genoemd die aan de keuzelijst verbonden zijn. Wanneer u dit boekje goed doorleest, weet u precies wie waarvoor verantwoordelijk is en komt u niet voor verrassingen te staan. 2. Kopersbegeleiding Uw contactpersoon voor dit project is Silvester Mars. Zijn belangrijkste taken zijn onder meer: Het begeleiden van uw persoonlijke wensen op basis van de koperskeuzelijst. Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard. Het verzamelen en vastleggen van de keuzes die door u worden opgegeven. De door u opgegeven keuzes geschikt maken voor uitvoering. Het beantwoorden van eventuele vragen of opmerkingen gedurende de uitvoeringsperiode. Heeft u tijdens de bouw vragen over uw woning of over de keuzes die u heeft gemaakt is Silvester op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer Van groot belang is dat ook wij op de hoogte zijn van uw bereikbaarheid. Indien wij u overdag op uw werk kunnen bellen is het handig dat u dan de nodige contractstukken, tekeningen en andere gegevens bij de hand hebt. Schriftelijk reageren is natuurlijk ook mogelijk: Trebbe Oost & Noord B.V. T.a.v. de heer S. Mars Postbus AG Zwolle Telefoon: (rechtstreeks) (algemene nummer) Vermeld altijd uw gegevens Om u snel te kunnen helpen, is het van belang dat u duidelijk uw naam, adres, projectnaam, bouwkavelnummer en het woningtype op de keuzelijsten en overige correspondentie vermeldt. Wij verzoeken u dringend adreswijzigingen tijdens de bouw door te geven aan Trebbe. 1

3 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen 3. Stappenplan Tijdens het aankoopproces van uw nieuwbouwwoning en de daarbij horende keuzelijst krijgt u te maken met de volgende vier fases: verkoopfase contractfase voorbereidingsfase uitvoeringsfase In dit hoofdstuk lichten wij per fase de stappen nader toe. Verkoopfase In de verkoopfase heeft u uitsluitend contact met de makelaar. Zij houden rechtstreeks contact met Trebbe over de voortgang en eventuele vragen. Contractfase In deze fase vragen wij u om uw keuzes kenbaar te maken. De voorbereidings-, ruwbouw- en afbouwopties kunt u schriftelijk kenbaar maken door, na het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst, de keuzelijst door te lezen en met potlood uw wensen aan te kruisen op de opdrachtformulieren. Vervolgens wordt u door ons uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar de keuzemogelijkheden en andere zaken rondom uw nieuwe woning aan de orde komen. Nadat de ruwbouwopties zijn vastgelegd kunt u afspraken maken met de showrooms voor een keuken, sanitair en tegelwerk. Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase begeleidt de kopersbegeleider u bij het vastleggen van uw keuzes en hij zal u tijdens de bouw ook informeren over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Uitvoeringsfase U krijgt tijdens de bouwperiode een aantal keer een nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van de bouw, prognose oplevering en andere aan de bouw gerelateerde onderwerpen. Tijdens de bouwperiode stelt Trebbe u in de gelegenheid uw woning te bezichtigen en eventueel maten in te meten. U krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Deze uitnodiging krijgt u als de afbouw is begonnen en er een veilige situatie op de bouw is. Buiten deze georganiseerde kijkmiddag om, is het niet toegestaan het bouwterrein te betreden. Dit klinkt heel streng maar dit is voor uw eigen veiligheid. 4. De keuzelijst De keuzelijst krijgt u van de makelaar. In deze keuzelijst hebben wij een breed pakket van keuzemogelijkheden omschreven. Ook met de beschreven keuken-, sanitair- en tegelprocedure willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw persoonlijke wensen die mogelijk zijn binnen projectmatig bouwen. Veel van deze keuzes moeten al in een vroeg stadium van het bouwproces bekend zijn. Vaak zelfs al voor de eerste spade de grond in gaat. Dit heeft te maken met de voorbereidingen en de levertijden van materialen en geprefabriceerde elementen die worden beïnvloed door uw keuzes. 2

4 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen We bepalen per fase (voorbereiding, ruwbouw en afbouw) de uiterste sluitingsdatum. Dit betekent tegelijkertijd dat na deze sluitingsdatum de betreffende keuzes niet meer mogelijk zijn. De voortgang van het bouwproces komt anders in gevaar. Wij vragen uw begrip hiervoor. 5. Opdrachtformulieren In de keuzelijst staan verschillende keuzemogelijkheden voor uw woning met de daarbij behorende prijzen, inclusief het geldende BTW-tarief. De keuzemogelijkheden zijn opgesplitst in 3 fases: - voorbereidingsopties - ruwbouwopties - afbouwopties Wij vragen u het hokje voor de door u gewenste keuzes aan te kruisen en elke pagina te paraferen. Ook als het om opties gaat waar geen meerprijs aan verbonden is. Wilt u ook de aantallen (indien van toepassing) en het totaalbedrag aangeven? Ook wanneer u geen gebruik wilt maken van de meer- en minderwerkopties uit deze keuzelijst verzoeken wij u het opdrachtformulier voor de sluitingsdatum ingevuld aan ons terug te sturen. Wachten tot de uiterste sluitingsdatum raden we u niet aan. De ervaring heeft ons geleerd dat u als koper de beschikbare tijd echt nodig heeft. De tijd die in beslag wordt genomen door het bezoeken van de showrooms, het beoordelen, wijzigen en ondertekenen van offertes, onderling overleg e.d. wordt nogal eens onderschat. Ook wij hebben tijd nodig om uw gegevens te verwerken in onze organisatie. Nadat wij uw opdrachtformulier hebben ontvangen, worden uw wensen in één opdrachtbevestiging verwerkt en ontvangt u dit overzicht zo snel mogelijk. Wij vragen u om dit overzicht binnen één week gecontroleerd en ondertekend aan ons terug te sturen. 6. Sluitingsdata Zoals u in voorgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen worden door Trebbe sluitingsdata gehanteerd voor het kiezen van meer- en minderwerk. De keuzemogelijkheden worden gerangschikt in drie groepen: voorbereiding, ruwbouw en afbouw. De voorbereidingsopties hebben meer voorbereidingstijd nodig dan de afbouwopties waardoor de sluitingsdatum voor de voorbereidingsopties eerder verstrijkt. Sluitingsdata zijn gekoppeld aan de beoogde startdatum voor de bouw. De datum voor start bouw is echter afhankelijk van de opschortende voorwaarden zoals in de koopaannemingsovereenkomst staan omschreven. Zodra wij kunnen starten geven we u de exacte sluitingsdata door. Sluitingsdatum voorbereidingsopties : 10 weken voor start bouw Sluitingsdatum ruwbouwopties : 8 weken voor start bouw Sluitingsdatum afbouwopties : 1 week na start bouw Buiten de keuzelijst zijn helaas geen individuele wensen mogelijk. 3

5 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen Als wij de keuzelijst niet voor de sluitingsdatum van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen gebruikt maakt van de keuzemogelijkheden. Uw woning wordt dan zonder extra s opgeleverd. Na de sluitingsdata kunt u niets meer wijzigen. 7. Facturering van het meer- en minderwerk De facturering van het meer- en minderwerk gebeurt door Trebbe. Opties in de koop-/aannemingsovereenkomst verwerkt worden in de betalingsregeling van de termijnen van de aanneemsom meegenomen. Bij het overige meerwerk wordt 25 % gedeclareerd bij opdracht en 75 % vlak voor oplevering van uw woning. Het meerwerk heeft een vaste prijs. Zo weet u van tevoren precies wat u gaat betalen. Bij alle prijzen die in de keuzelijst genoemd worden is 21 % BTW inbegrepen. Wanneer het BTW-tarief tijdens de bouw wijzigt, berekenen wij de wijziging aan u door. We vragen u het meerwerk (net als de overige termijnen) te betalen voor oplevering van uw woning. Eventueel minderwerk wordt voor oplevering aan u gecrediteerd. Houdt u er rekening mee dat de bank enkele dagen nodig heeft om de laatste termijn over te maken op ons rekeningnummer. Voorkom teleurstelling tijdens de oplevering door ervoor te zorgen dat u uw betaalopdracht op tijd bij uw bank inlevert. 8. Keuken Basiskeuken Uw woning wordt met een keuken opgeleverd. De basiskeuken wordt vóór de oplevering geplaatst. Impressie van de basiskeuken: 4

6 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen U kunt in de showroom van de projectleverancier een keuze maken uit verschillende handgrepen, werkblad- en frontkleuren. Meer informatie over de basiskeuken vindt u in uw kopersmap achter het tabblad Keuken. U kunt de kleuren en de grepen bekijken en uitkiezen in de showroom van de projectleverancier. Voor de projectkeuken zijn de volgende installatie aansluitingen opgenomen: 1 enkele wandcontactdoos voor verlichting van de afzuigkap op circa 2340 mm+ vloer; 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa 1250 mm+ vloer; 1 enkele wandcontactdoos voor de koelkast op circa 90 mm+ vloer; 1 gasaansluiting; 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor een vaatwasser; 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor een combimagnetron; een aansluiting voor de gootsteenafvoer op de standaard plaats; een koud- en warmwaterleiding op de standaard plaats; een T-stuk op de koudwaterleiding voor een vaatwasser-aansluiting twee ventilatieventielen volgens tekening; Opties In de ruwbouwlijst zijn eveneens enkele opties meegenomen voor het laten aanbrengen van extra loze leidingen. U kunt deze laten bedraden, eventueel aangesloten op een aparte groep. Deze opties zijn in samenwerking met de projectleverancier uitgewerkt. Hun kennis en ervaring is ingezet om ervoor te zorgen dat u in het showroomtraject vrij bent om te kiezen uit zoveel mogelijk verschillende keukenopstellingen. De showroom De projectleverancier voor een keuken is: Kalua keukens Telefoon: (038) Ambachtstraat 50 Website: AK Kampen U ontvangt van de projectleverancier een uitnodiging voor een bezoek aan de showroom. Een oriëntatie bezoek is natuurlijk altijd mogelijk en nuttig, maar u kunt het best een bezoek brengen op afspraak. De deskundige medewerkers hebben dan tijd voor u om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u door te nemen. Alternatieve keuken via Kalua Keukens De alternatieve keuken wordt na de oplevering geplaatst. Indien nodig kunt u via Kalua een offerte voor het aanpassen van de keukeninstallaties aanvragen. Zodra u de keuken definitief heeft gekocht ontvangt Trebbe de nodige gegevens van de projectleverancier. Sluitingsdatum leidingwerk keuken: 8 weken vóór start bouw 5

7 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen Een keuken kopen bij onze projectleverancier Kalua heeft een aantal belangrijke voordelen: Kalua is op de hoogte van de opbouw van de woning en de basisinstallatie; Trebbe informeert Kalua over eventuele (kleine) aanpassingen aan of in uw woning. Kalua wordt op de hoogte gesteld over de voortgang van de bouw, de prognose van oplevering en de definitieve opleverdata. Dat bespaart u veel geregel; aantrekkelijke keukens tegen heldere projectprijzen; de deskundige monteurs van Kalua verzorgen na oplevering het eventuele aanpassen van het leidingwerk, leveren en plaatsen van de keuken; facturering van de keuken verloopt rechtstreeks tussen Kalua en de koper; de keuken kan, in overleg met u, binnen twee weken na oplevering geplaatst worden. Het is hierin van belang uw keuken tijdig te bestellen (houd u rekening met een levertijd van ca.12 weken) om levering op de gewenste datum te garanderen; Kalua biedt u aankoopgarantie, prijsvastgarantie en volledige CBW garantie, vraag uw keukenadviseur naar de voordelen. Alternatieve keuken via derden In dat geval geldt: Alle aansluitpunten worden om en nabij de plaats afgedopt zoals op de woningplattegrond staat aangegeven, of Trebbe kan de installaties van de keuken voor oplevering voor u aanpassen tegen standaard verrekenprijzen die aan u door Trebbe worden geoffreerd. Houdt u rekening met de volgende punten: Uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Om dit systeem niet te verstoren, kunt u uitsluitend een recirculatie afzuigkap plaatsen. Waar u op moet letten als u zelf een keukenleverancier kiest is dat u de volgende stukken voor sluitingsdatum bij de kopersbegeleider van Trebbe dient aan te leveren: Plattegrond tekening: met duidelijke breedtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren. Aanzicht tekening(en): met duidelijke breedte- en hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de schakelaars, wandcontactdozen etc. Omschrijving: duidelijke omschrijving van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de elektra aansluitwaarden, leiding- en afvoerdiameters. Wij willen u er op attenderen dat u, als koper van de woning, het aanspreekpunt voor Trebbe bent als er onvolledige tekeningen bij de kopersbegeleider worden aangeleverd. Wanneer u deze tekeningen heeft ingeleverd bij de kopersbegeleider van Trebbe, ontvangt u een offerte voor het aanpassen van de keukeninstallaties. Zodra u deze offerte voor akkoord heeft geretourneerd zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Trebbe kan niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat na de oplevering van uw woning de maatvoering afwijkt van de tekening die u beschikbaar heeft gesteld. De keuken kan na de oplevering van uw woning worden geplaatst. 6

8 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen Indien u voor de sluitingsdatum nog geen keuze heeft kunnen maken voor wat betreft de keuken, dan wordt de ruimte opgeleverd met alle aansluitpunten afgedopt op de plaats zoals deze in de contracttekeningen staan aangegeven. Sluitingsdatum leidingwerk keuken: 8 weken vóór start bouw 9. Sanitair De projectshowroom voor het sanitair: Versan Telefoon: (038) Kamperzeedijk 107 Fax: (038) PD Genemuiden Website: De showroom U kunt het basissanitair bekijken in de showroom. In de showroom treft u tevens een ruime keuze aan sanitairopstellingen aan. Een oriëntatiebezoek is natuurlijk altijd mogelijk en nuttig, maar u kunt het best een bezoek brengen op afspraak. De deskundige verkoopmedewerkers hebben dan tijd voor u om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u door te nemen. Naast het basis sanitair kunt u uw toilet en badkamer naar eigen wens laten aanpassen. Tijdens het showroombezoek kunt u uw wensen met betrekking tot het wijzigen van de indeling bespreken. Houdt u er wel rekening mee dat in verband met het vloertype (kanaalplaatvloer) een beperkt aantal opstellingen mogelijk is. Verrekening Indien u kiest voor alternatief sanitair zal een verrekening met het basissanitair plaatsvinden. Casco Kunt u zich niet vinden in het standaard sanitair? En/ of kunt u geen keuze maken uit het standaard tegelpakket of wilt u het liever zelf (laten) doen? Dan kunt u de badkamer en de toiletruimte casco op laten leveren. Wij leveren de badkamer en de toiletruimte dan als volgt op: De wand- en vloertegels vervallen. Het spuitwerk op de wanden boven de tegels in de toiletruimte vervalt. Het spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht. Het sanitair vervalt. De leidingen voor de douche en wastafel worden op de standaard plaats afgedopt. De dekvloer in de badkamer vervalt. De dekvloer in het toilet wordt wel aangebracht. De dorpels bij de badkamer en het toilet worden wel aangebracht. Het wandelement van de voorzijde van de schacht wordt los geleverd. Elektra-aansluitingen worden op de standaard plaats afgemonteerd. De radiator vervalt. De leidingen worden op de standaard plaats afgedopt. Let op: Wij kunnen geen garantie geven op onderdelen die we niet zelf leveren en/ of plaatsen. Bij een casco badkamer en toilet is de beperkte garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing. Hierin wordt geregeld wie waarvoor verantwoordelijk is als u ervoor kiest de badkamer en het toilet zelf af te bouwen. Als u hiervoor kiest ontvangt u een 7

9 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen nadere overeenkomst minderwerk. Verder melden we het minderwerk aan Woningborg met het formulier melding minderwerk. Uw kopersbegeleider kan u hier meer over vertellen. toiletruimte basis toiletcombinatie: fonteincombinatie: Sphinx E-CON diepspoel, duoblok Sphinx 300 fontein Grohe Costa-L met closetzitting met deksel, wit 36 cm, wit fonteinkraan muurbuis en sifon, wit chroom badkamer basis wastafelcombinatie: Sphinx E-CON wastafel 60*45,5 cm, Grohe Costa-L spiegel, 57*40 cm keramisch planchet, wit (exclusief kraan) wastafelmengkraan vloerbuis en sifon, wit chroom douchecombinatie: toiletcombinatie: Grohe Costa-L, Grohe Tempesta kunststof doucheput Sphinx E-CON diepspoel, douchemengkraan glijstangcombinatie duo, 60 cm, met RVS deksel, duoblok Sphinx closetzitting met deksel, wit 8

10 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen De sluitingsdatum De sluitingsdatum voor het kiezen van sanitair is gelijk aan de sluitingsdatum voor de afbouwopties, mits het leidingwerk niet wordt gewijzigd. 10. Tegelwerk Sluitingsdatum indeling (leidingwerk): 8 weken vóór start bouw Sluitingsdatum alternatief sanitair: 1 week na start bouw De projectshowroom voor het tegelwerk: Teunissen & Becking Telefoon: (0546) Het Wendelgoor 1 Fax: (0546) PJ Almelo Website: becking.nl In de showroom heeft u ook een ruime keuze aan alternatief tegelwerk. Ter oriëntatie is een bezoek altijd mogelijk en nuttig, maar u kunt het best een bezoek brengen op afspraak. De medewerkers hebben dan de tijd om de mogelijkheden met u door te spreken. Verrekening Indien u kiest voor afwijkend tegelwerk zal een verrekening met het standaard tegelwerk plaatsvinden. U krijgt van de tegelleverancier een overzicht van wijzigingen ten opzichte van het standaard tegelwerk. Hierop worden de eventuele meerkosten van het afwijkende tegelwerk overzichtelijk gemaakt. Hierbij kunt u tevens denken aan eventuele meerkosten voor het aanbrengen van de tegels als u kiest voor een ander tegelformaat of een andere zet- en legrichting. De sluitingsdatum Voor wat betreft de sluitingsdatum voor het kiezen van het tegelwerk wordt de sluitingsdatum van de afbouwopties gehanteerd: Sluitingsdatum tegelwerk: 1 week na start bouw Basis tegelwerk Het tegelwerk wordt als volgt uitgevoerd: - wandtegelwerk badkamer tot plafond, toiletruimte tot ca mm + vloernivo - vloertegels 15 x 15 cm. wandtegels 15 x 20 cm, staand verwerkt. - pvc hoekprofielen t.p.v. uitwendige hoeken, wit - verlaagde douchehoek afgewerkt met RVS vloerstrip - tegelkeuze uit het MOSA pakket van Teunissen & Becking 9

11 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen Om u een indruk te geven van het MOSA pakket zijn hieronder de afbeeldingen weergegeven. Omdat de afgedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid adviseren wij u voor uw definitieve keuze de tegels in het echt te bekijken. Het MOSA pakket kunt u bekijken bij adviescentrum Versan en in de showroom van Teunissen & Becking. Mosa Holland, wandtegels 150 x 200 mm, glans uni mat uni wit roomwit vanillegeel wit roomwit Mosa Softline, vloertegels 150 x 150 mm mat uni 74000V 74020V 74030V 74040V 74050V 74060V 74070V porselein wit grijs muisgrijs licht warm midden warm beige grijsbruin grijs grijs 74090V 74110V 74120V 74210V 74220V 74310V 74320V ivoorzwart licht beige bruin licht geel geel licht blauw blauw De kleur van het voegwerk van het wandtegelwerk is zilvergrijs. De kleur van het vloertegelwerk is grijs. 11. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Uw woning wordt gebouwd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Op elke woning die Trebbe realiseert wordt een waarborgcertificaat afgegeven door Woningborg N.V. Door de Woningborg Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 is het mogelijk bepaalde onderdelen wel als minderwerk aan te bieden terwijl er gewoon een waarborgcertificaat op uw woning afgegeven wordt. Alleen voor het minderwerk vervalt de garantie. Ook bepaalt de regeling welke verantwoordelijkheden de ondernemer heeft ten aanzien van het minderwerk. 10

12 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen 12. Aandachtspunten en beperkingen Haarscheuren door bijvoorbeeld droog- en verhardingskrimp van bouwmaterialen, kunnen helaas niet worden uitgesloten of voorkomen. Voor de wanden van het toilet en de badkamer, die voorzien worden van spuitwerk, kan niet worden uitgesloten dat haarscheuren in het wandoppervlak zichtbaar worden. Deze haarscheuren kunnen ook optreden bij lijmnaden gasbeton (binnenwanden). Wanneer de hierboven genoemde haarscheuren optreden, geven deze geen aanleiding tot herstel. Het kan zijn dat onder invloed van bouwvocht lichte verkleuringen optreden. Deze vallen niet onder de garantiebepalingen. Werkzaamheden die in eigen beheer door u worden verzorgd, kunnen alleen na sleuteluitgifte c.q. oplevering van de woning door u worden uitgevoerd. Tijdens de bouw is hier geen gelegenheid voor. Als u de wanden van uw woning wilt voorzien van behang of sierpleister, is het van belang dat u nog enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de verwijdering van kleine oneffenheden, het vullen van gaatjes, het stofvrij maken van de wanden en de behandeling van eventueel sterk zuigende ondergronden. Houdt er rekening mee dat wanneer u na oplevering vroegtijdig spuitwerk of sierpleisterwerk aanbrengt, dit kan resulteren in het zichtbaar worden van krimpscheuren. Deze ontstaan door het opdrogen van het bouwvocht dat zich na oplevering nog in uw woning kan bevinden. In de handleiding van uw woning, die u bij oplevering ontvangt, kunt u meer lezen over hoe u het beste uw woning kunt droogstoken. Het wordt afgeraden te spijkeren of te boren in de afwerkvloeren, vanwege de hierin verwerkte leidingen, denk aan water- en cv-leidingen. 13. Bezoeken bouwplaats De bouwplaats is niet toegankelijk voor bezoekers. Dit heeft alles te maken met uw eigen veiligheid en aansprakelijkheid van Trebbe, mocht er iets gebeuren. We organiseren een kijkmiddag waarvoor wij u te zijner tijd uitnodigen. 14. Oplevering Trebbe levert samen met u de woning op. Ongeveer zes weken voor de oplevering krijgt u bericht in welke week de voorschouw en oplevering plaatsvinden. Dit is een voorlopige mededeling. Ongeveer twee weken voor de oplevering krijgt u definitief bericht over de juiste datum en het tijdstip van de voorschouw en oplevering. Vanzelfsprekend mag u zich bij de oplevering laten adviseren door een bouwkundig adviseur, bijvoorbeeld door een medewerker van Vereniging Eigen Huis. 15. Verzekering Wij wijzen u erop dat uw woning tot aan de oplevering door Trebbe is verzekerd. Hierna, dus vanaf dag van oplevering, dient uw eigen opstal- en inboedelverzekering in te gaan. 11

13 Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen 16. Keurmerk Klantgericht Bouwen Trebbe is in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Dit keurmerk (een initiatief van Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland) wordt toegekend aan bedrijven die bovengemiddeld presteren bij de realisatie van nieuwbouwwoningen. De bouwers die aan de eisen voldoen, leveren woningen op met aanzienlijk minder oplevergebreken en scoren duidelijk beter op het gebied van dienstverlening. Om in aanmerking te blijven komen voor het keurmerk, melden wij onze woningbouwprojecten aan bij de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). Kopers geven een rapportcijfer over hun ervaringen in de verkoopfase, de bouwfase, de opleveringsfase en het totale functioneren van de bouwer. Ook controleren bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis de kwaliteit van de opgeleverde woningen. De stichting zorgt ervoor dat de resultaten in een rapportage komen te staan. Op basis hiervan wordt het keurmerk (jaarlijks) wel of niet toegekend. In 2013 heeft Trebbe het Keurmerk Klantgericht Bouwen weer gekregen. 12

14 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst Prijs incl. 21% BTW 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige wijzigingen Uitbouw 120 cm woningtype Fleur (5400) ,00 / ST De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop bitumineuze dakbedekking. Uitvoering en materialen conform de basiswoning. Positie als op verkooptekening aangegeven Uitbouw 120 cm woningtype Lavendel (5700) ,00 / ST De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop bitumineuze dakbedekking. Uitvoering en materialen conform de basiswoning. Positie als op verkooptekening aangegeven Uitbouw 240 cm woningtype Fleur (5400) ,00 / ST De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop bitumineuze dakbedekking. Uitvoering en materialen conform de basiswoning. Positie als op verkooptekening aangegeven Uitbouw 240 cm woningtype Lavendel (5700) ,00 / ST De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop bitumineuze dakbedekking. Uitvoering en materialen conform de basiswoning. Positie als op verkooptekening aangegeven Korting bij uitbouw 120 cm naastgelegen woning. -500,00 / ST U krijgt een korting op uw uitbouw als uw buren ook gekozen hebben voor een uitbouw. De korting geldt per zijde Korting bij uitbouw 240 cm naastegelegen woning ,00 / ST U krijgt een korting op uw uitbouw als uw buren ook gekozen hebben voor een uitbouw. De korting geldt per zijde Energiepakket woningtype Fleur en Lavendel ,00 / ST Uw woning word opgewaardeerd van het standaard energiepestatie niveau (bouwbesluit) naar een energieopwekkende woning door toepassing van 12 zonnepanelen, triple beglazing (m.u.v. de deuren) en lage temperatuurverwarming met convectoren. Tip: Laat u bij uw hypotheekadviseur adviseren over de mogelijkheden om de investering in energiebesparende voorzieningen tot 8000,- buiten beschouwing te laten in de inkomenstoets. Uw jaarlijkse besparing is afhankelijk van de oriëntatie van uw woning en het aantal zonuren. Tip: wij kunnen u vloerverwarming in combinatie met dit energiepakket goedkoop aanbieden. 30 Ramen, kozijnen en deuren Dakkapel voordakvlak woningtype Lavendel (5700) ,00 / ST Positie en afmetingen als op optietekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het het plaatmateriaal van de dakelementen. Het kozijn wordt afgeschilderd. Verder blijft de binnenzijde onafgewerkt. In verband Pagina 1

15 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst met eisen aan de afstand van rookgasafvoer en rioolontluchting tot gevelopeningen worden de leidingen onder het dakvlak verplaatst. Prijs incl. 21% BTW Dakkapel achterdakvlak woningtype Fleur (5400) ,00 / ST Positie en afmetingen als op optietekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het het plaatmateriaal van de dakelementen. Het kozijn wordt afgeschilderd. Verder blijft de binnenzijde onafgewerkt. In verband met eisen aan de afstand van rookgasafvoer en rioolontluchting tot gevelopeningen worden de leidingen onder het dakvlak verplaatst Dakvenster 114 x 118 cm voordakvlak woningtype Lavendel ,00 / ST Type Velux GGL SK06. Positie als op verkooptekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het plaatmateriaal van de dakelementen. De aftimmering wordt niet afgeschilderd Dakvenster 114 x 118 cm achterdakvlak woningtype Fleur ,00 / ST Type Velux GGL SK06. Positie als op verkooptekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het plaatmateriaal van de dakelementen. De aftimmering wordt niet afgeschilderd Dubbele tuindeuren achtergevel met 2 glasstroken ,00 / ST De basis gevelkozijnen worden vervangen door dubbele tuindeuren met zijlichten. Totale breedte circa 380 cm. Het verwarmingselement wordt vervangen door 2 stuks verwarmingselementen. De afmetingen van de verwarmingselementen wordt aan de hand van een transmissieberekening door de installateur bepaald. Uitvoering als op verkooptekening aangegeven. 10 Gehele woning 17 Terreininrichting Zand aanbrengen achtertuin 4 meter. 325,00 / ST Ter plaatse van de achtergevel wordt over de gehele breedte van de woning tot 4 meter uit de achtergevel circa 20 cm zand aangebracht in plaats van grond Zand aanbrengen achtertuin 5 meter. 400,00 / ST Ter plaatse van de achtergevel wordt over de gehele breedte van de woning tot 5 meter uit de achtergevel circa 20 cm zand aangebracht in plaats van grond. 30 Ramen, kozijnen en deuren Binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht. 70,00 / ST Het laten vervallen van het bovenlicht boven de binnendeur en het doorzetten van de binnenwand boven het kozijn. Meerprijs per kozijn. A.u.b. aangeven welke binnenkozijnen u zonder bovenlicht wilt laten Pagina 2

16 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst uitvoeren. Prijs incl. 21% BTW 34 Beglazing Veiligheidsglas in de gevelkozijnen woningtype A, B, D, E. 225,00 / ST Wij passen alleen veiligheidsglas (gelaagd) toe als dit vanuit het bouwbesluit nodig is. Voor glasoppervlakken onder de 850mm boven de vloer geeft NEN 3569 aan veiligheidsglas toe te passen. Het bouwbesluit heeft deze norm niet van toepassing verklaard. Woningborg wil dat een koper wel voor veiligheidsglas kan kiezen via de koperskeuzelijst Veiligheidsglas in de gevelkozijnen woningtype C. 325,00 / ST Wij passen alleen veiligheidsglas (gelaagd) toe als dit vanuit het bouwbesluit nodig is. Voor glasoppervlakken onder de 850mm boven de vloer geeft NEN 3569 aan veiligheidsglas toe te passen. Het bouwbesluit heeft deze norm niet van toepassing verklaard. Woningborg wil dat een koper wel voor veiligheidsglas kan kiezen via de koperskeuzelijst. 20 Gehele begane grond 60 Verwarmingsinstallaties Vloerverwarming begane grond én 1e verdieping type Fleur ,00 / ST Alleen in combinatie met energiepakket. De verwarmingselementen in de woning vervallen behalve de verwarmingselementen in de badkamer. In de dekvloer van de begane grond wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen en op de verdieping wordt de dekvloer voorzien van wapeningsvezels ter vermindering van de kans op scheurvorming. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Op de verdieping wordt één zoneregeling gerealiseerd om de temperatuur op de verdieping apart te regelen. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw of niet kiest voor het energiepakket volgt er een prijstoeslag Vloerverwarming als HOOFDverwarming begane grond Fleur ,00 / ST De verwarmingselementen op de begane grond vervallen met uitzondering van het verwarmingselement in de hal. De overige verwarmingselementen in de woning worden uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen. In de dekvloer wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen ter vermindering van de kans op scheurvorming. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw volgt er een prijstoeslag. Wanneer u kiest voor de optie energiepakket krijgt u korting Vloerverwarming als BIJverwarming begane grond Fleur ,00 / ST De bestaande verwarmingeselementen op de begane grond blijven gehandhaafd. De overige verwarmingselementen in de woning wor- Pagina 3

17 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst den uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen. In de dekvloer van de begane grond wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw volgt er een prijstoeslag. Wanneer u kiest voor de optie energiepakket krijgt u korting. Prijs incl. 21% BTW Vloerverw. begane grond én 1e verdieping type Lavendel ,00 / ST Alleen in combinatie met energiepakket. De verwarmingselementen in de woning vervallen behalve de verwarmingselementen in de badkamer. In de dekvloer van de begane grond wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen en op de verdieping wordt de dekvloer voorzien van wapeningsvezels ter vermindering van de kans op scheurvorming. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Op de verdieping wordt één zoneregeling gerealiseerd om de temperatuur op de verdieping apart te regelen. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw of niet kiest voor het energiepakket volgt er een prijstoeslag Vloerverwarming als HOOFDverwarming begane grond Lavendel ,00 / ST De verwarmingselementen op de begane grond vervallen met uitzondering van het verwarmingselement in de hal. De overige verwarmingselementen in de woning worden uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen. In de dekvloer wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen ter vermindering van de kans op scheurvorming. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw volgt er een prijstoeslag. Wanneer u kiest voor de optie energiepakket krijgt u korting Vloerverwarming als BIJverwarming begane grond Lavendel 3.700,00 / ST De bestaande verwarmingeselementen op de begane grond blijven gehandhaafd. De overige verwarmingselementen in de woning worden uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen. In de dekvloer van de begane grond wordt een verzinkt wapeningsnet opgenomen. Onder de trap wordt de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie geplaatst. Wanneer u kiest voor een optie uitbouw volgt er een prijstoeslag. Wanneer u kiest voor de optie energiepakket krijgt u korting Toeslag voor individuele zoneregeling slaapkamers. 450,00 / ST Alleen van toepassing bij keus voor vloerverwarming op de eerste verdieping Toeslag vloerverwarming bij uitbouw 120 cm. 550,00 / ST Toeslag vloerverwarming bij uitbouw 240 cm ,00 / ST Korting vloerverwarming door combinatie met energiepakket ,00 / ST In de opties en 4 is deze korting al verwerkt. Pagina 4

18 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst Prijs incl. 21% BTW Leidingen in de dekvloer langs de wanden aanbrengen. 425,00 / ST T.p.v. de woonkamer en de keuken worden de leidingen in de dekvloer in een strook van 50 cm langs de wanden aangebracht. Na oplevering kan dan in eigen beheer vloerverwarming worden ingefraisd Laten vervallen radiatoren woonkamer/ keuken. -400,00 / ST Alleen mogelijk in combinatie met optie leidingen langs de wand. De radiatoren incl. leidingwerk van de woonkamer en keuken worden niet aangebracht en in de trapkast worden aansluitleidingen t.b.v. later aan te brengen vloerverwarming afgedopt aangebracht. 21 Woonkamer 60 Verwarmingsinstallaties Klokthermostaat type Honeywell Chronotherm Touch. 200,00 / ST In plaats van de standaard kamerthermostaat wordt er een klokthermostaat toegepast. Deze thermostaat kan geprogrammeerd worden voor 6 periodes per dag voor het automatisch inschakelen van de temperatuur. 70 Elektro techn. Installaties Extra dubbele wcd in woonkamer op vastgestelde positie(s). 125,00 / ST Extra loze leiding, vanuit de meterkast, in de woonkamer. 95,00 / ST Loze leiding naar vastgestelde postie(s) in het vertrek. te gebruiken voor elektra, CAI, telefonie of internet (Uitvoering conform technische omschrijving, diameter loze leiding is 19mm, voorzien van controledraad.) In de afbouwfase kunt u kiezen voor het laten bedraden en afmonteren t.b.v. één van voornoemde toepassingen Bedraden en afmonteren loze leiding als CAI aansluiting. 100,00 / ST Loze leiding wordt bedraad met COAX-kabel en eenzijdig afgemonteerd met wandcontactdoos (CAI). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar op opgerold afgeleverd. (Alleen mogelijk indien loze leiding optioneel gekozen in ruwbouwfase) Bedraden en afmonteren loze leiding als TEL aansluiting. 100,00 / ST Loze leiding wordt bedraad met TEL-kabel en eenzijdig afgemonteerd met analoge wandcontactdoos (analoog 4-polige stekker). In de meterkast wordt de kabel voorzien van een modulaire stekker. (Alleen mogelijk indien loze leiding aanwezig is of optioneel gekozen in ruwbouwfase) Bedraden en afmonteren loze leiding als UTP aansluiting. 120,00 / ST Een al aanwezige, of in de ruwbouwfase gekozen loze leiding wordt voorzien van UTP CAT5e kabel, aan de meterkastzijde voorzien van RJ45 stekker en in de ruimte afgemonteerd met Pagina 5

19 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst een RJ45 wandcontactdoos. Deze datakabel is geschikt voor computer netwerk, TV en telefoon aansluiting. Prijs incl. 21% BTW Loze leiding in de dekvloer op n.t.b. positie. 70,00 / ST In de dekvloer van de woonkamer/ keuken wordt een buis met een diameter van 19 mm opgenomen t.b.v. bijvoorbeeld later aan te brengen audiobekabeling. Deze buisleiding eindigt aan beide zijden voor de wanden met een bocht tot circa 50 mm boven de dekvloer Omwisselen CAI en TEL positie t.o.v. verkoopcontracttekeningen. 50,00 / ST 27 Meterkast 70 Elektro techn. Installaties Dubbele wandcontactdoos in de meterkast. 95,00 / ST Op circa 1050mm vanuit de vloer, als opbouw uitgevoerd. 28 Toilet begane grond 41 Tegelwerk Standaard wandtegels in toiletruimte tot het plafond aanbrengen. 200,00 / ST 31 Keuken 22 Binnenwanden Laten vervallen keukenwandje en verplaatsen elektra. 50,00 / ST Het plafondhoge kopwandje van circa 700 mm breed komt te vervallen. De schakelaars, kamerthermostaat en CO2-sensor worden verplaatst volgens optietekening. Tip: Op de locatie van de verplaatste elektrapunten is geen hoge kast mogelijk. 47 Keukeninrichting Basiskeuken via showroom. basis U kiest voor de basiskeuken via de showroom van Kalua keukens. In het optieboekje vindt u nadere specificaties van de basiskeuken. Ook is er via de showroom gelegenheid om de mogelijkheden met betrekking tot fronten, grepen en werkblad binnen het basispakket te bepalen. De keuken wordt geplaatst voor oplevering van de woning Alternatieve keuken via showroom. via showroom U kiest voor een alternatieve keukenopstlling via de showroom van Kalua keukens. De waarde van de basiskeuken wordt verrekend via Trebbe. Daar bovenop geeft Kalua een extra korting. Deze posten samen zijn te verzilveren met een waardecheque van 3150,- welke te vinden is in de verkoopmap. De keuken wordt geplaatst Pagina 6

20 Optie 20 woningen Onderdijks te Kampen Koperskeuzelijst na oplevering van de woning. Op de keuken is de beperkte Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing. Prijs incl. 21% BTW Aanpassen leidingwerk volgens tekening Kalua keukens. n.t.b. Als u een keuken bij Kalua keukens koopt kunt u een offerte opvragen voor het aanpassen van het leidingwerk via Trebbe. Tot de sluitingsdatum van de ruwbouwfase kunnen installatiewijzigingen t.p.v. de betonwanden in de wand worden opgenomen. Na de sluitingsdatum ruwbouwfase is dit alleen als opbouw nog mogelijk. Installatie aanpassingen in de binnenwanden zijn tot de sluitingsdatum afbouwfase mogelijk op een aantal vaste posities Basiskeuken laten vervallen ,00 / ST U kiest een keuken via derden waarbij de basiskeuken komt te vervallen. Het los leveren van de basiskeuken behoort niet tot de mogelijkheden. Het leidingwerk wordt door ons op de standaard posities gerealiseerd (afgedopt). Op de keuken is de beperkte Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing. U ontvangt van ons een tekening waarop de posities van het basisleidingwerk staat aangegeven Aanpassen leidingwerk volgens tekening derden. n.t.b. Als u een keuken bij een derde koopt kunt u een offerte opvragen voor het aanpassen van het leidingwerk via Trebbe. Tot de sluitingsdatum van de ruwbouwfase kunnen installatiewijzigingen t.p.v. betonwanden in de wand worden opgenomen. Na de sluitingsdatum ruwbouwfase is dit alleen nog als opbouw mogelijk. Installatieaanpassingen in de binnenwanden zijn tot de sluitingsdatum afbouwfase mogelijk op een aantal vaste posities. 57 Gecombineerd installatiewerk Verplaatsen spoelzone t.b.v. hoekkeuken mogelijkheid. 350,00 / ST Verplaatsen van de spoelbak, warm- en koudwater, afvoer en de vaatwasser aansluiting naar de voorgevel. Het verwarmingselement wordt op de woningscheidende wand aangebracht. Uitvoering als op optietekening aangegeven. Tip: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met woningen met dubbele buitendeuren in de keuken (woningtype C). 60 Verwarmingsinstallaties Verplaatsen verwarmingselement keuken conform optietekening. 120,00 / ST 70 Elektro techn. Installaties Extra loze leiding(en) in de keuken, ca 80 mm + vloer. 95,00 / ST Keuze uit positie 14 en/of Loze leiding bedr. en afmonteren 1x230V-16A (max 3,6 kw). 225,00 / ST Afgemonteerd met enkele wandcontactdoos, uitvoering volgens technische omschrijving. Pagina 7

44 woningen Prinsenpoort te Zwolle

44 woningen Prinsenpoort te Zwolle 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige wijzigingen 0110.1.001 Uitbouw 1200 mm (optie 1) 7.900,00 / ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; - De electrische installatie en de warmtecapaciteit

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur KOPERSKEUZELIJST 13 Woningen te Etten-Leur 22-10-2014 Koperskeuzelijst 13 Woningen te Etten-Leur Nr. Omschrijving Verkoopprijs incl. 21% BTW Akkoord Ruwbouw opties A01 Uitbouw woonkamer van 1,2 meter.

Nadere informatie

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis 26 woningen Rosario Frankhuis te Zwolle Projectnummer 1070 Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer MEER- EN MINDERWERK Plan Woningtypen : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C : 12 woningen type Parelmoer Datum : 03 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN & MEER- EN MINDERWERK 2 Sluitingsdatum

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325. KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Kim Smienk Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag 2 Inhoud

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle 6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle De finishing touch van uw woning De informatie in deze bijlage gaat over de finishing touch van uw woning, namelijk de door u gewenste wijzigingen in de uitvoering

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: 14-00712

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

B002 - Optie aanbouw, 2400mm.

B002 - Optie aanbouw, 2400mm. 1 van 9 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige opties 0110.1.001A Uitbouw begane grond 1200 mm. (beuk 5400) 9.500,- /ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; Zie optie 1B op optieblad 15 d.d.

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW.

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is. In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

Kopersoptielijst. Première. d.d. 28-03-2015

Kopersoptielijst. Première. d.d. 28-03-2015 Kopersoptielijst Première d.d. 28-03-2015 0 Algemeen In deze kopersoptielijst vindt u talloze optiemogelijkheden die wij aanbieden voor de woningen in het project 'Wonen bij de Groene Vallei'. De aannemer

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Datum: 23-06-2014. Tijd: 16:44. Bouwverslag Meer- en Minderwerk. Pagina: 1 van 26. : 31 woningen Zuidland. Opgesteld door: Walter Adriaanse

Datum: 23-06-2014. Tijd: 16:44. Bouwverslag Meer- en Minderwerk. Pagina: 1 van 26. : 31 woningen Zuidland. Opgesteld door: Walter Adriaanse Bouwverslag Meer- en Minderwerk Tijd: 16:44 Pagina: 1 van 26 Project : 31 woningen Zuidland Opgesteld door: Walter Adriaanse Pagina: 2 van 26 OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG: RUWBOUW BOUWNR... 00 ALGEMEEN: *

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie