Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag De Jaarvergadering wordt gehouden op Woensdag 23 april om uur In Café Restaurant t Fortuin Dorpsstraat 190, Wervershoof huurdersvereniging DE DRIEHOEK

2

3 Inhoudsopgave pag. 4. pag. 5. pag. 6. De voorzitter t was n bewogen jaar Agenda jaarvergadering pag. 7. Verslag van de Jaarvergadering 2013 pag. 8 Vervolg verslag van de Jaarvergadering 2013 pag. 9 Vervolg verslag van de Jaarvergadering en Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 10 Vervolg Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 11 Vervolg Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 12. Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 pag. 13. Toelichting bij de exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 pag. 14. Het jongste bestuurslid van De Driehoek aan het woord pag. 15 Waar is deze afbeelding van? pag. 16. pag. 17. pag. 18. pag. 19. pag. 20. Wat is de Kascommissie en wat verwachten wij van een bestuurslid van De Driehoek Adreslijst bestuursleden De Driehoek Grote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting Prijswinnaars ondertekening Actie huuralarm De Driehoek Wist U dat: pag. 21. Wanneer zijn de Contactavonden in 2014 pag. 22. Aantekeningen De Driehoek Jaarverslag

4 Hoogkarspel, maart 2014 De Voorzitter aan het woord Beste Leden, Het is een goede gewoonte om in het jaarverslag iets te schrijven in de rubriek van de voorzitter. Dat is dit keer best lastig, omdat ik pas in september in beeld kwam en voor het eerst de voorzittershamer mocht hanteren. Voor alle duidelijkheid: ik ben alleen maar interim voorzitter, omdat u, als leden van de huurdersvereniging, in een algemene ledenvergadering bepaalt wie er voorzitter wordt. Ik zal me daarom eerst hier in het kort aan u voorstellen. Sinds juli vorig jaar ben ik met pensioen en ben ik gestopt als docent aan de Christelijk Agrarische Hogeschool in Dronten, waar ik in totaal 11 jaar heb gewerkt en waar ik zeven jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad ben geweest. Voor die tijd heb ik bij verschillende zaadbedrijven in Enkhuizen gewerkt en dat was ook de reden dat wij nu al weer 32 jaar geleden naar West-Friesland, om precies te zijn naar Hoogkarspel, zijn verhuisd. Naast mijn werk ben ik op verschillende maatschappelijke vlakken actief (geweest): Ik zit in de gemeenteraad van Drechterland en ik heb 5 jaar in het bestuur gezeten van een serviceflat in Bilthoven. Tot zover over mijzelf en terug naar de huurdersvereniging. Het afgelopen najaar hebben we een viertal contactavonden georganiseerd die in het teken stonden van meedoen en wat daarbij opviel was de grote betrokkenheid van de aanwezigen. Mensen dachten mee en kwamen met ideeën. Wel jammer dat er maar zo weinig mensen op dit soort avonden komen, al kun je dat ook positief uitleggen: de leden zijn blijkbaar over het algemeen erg tevreden. Maar toch... hoe meer u mee doet, hoe beter het bestuur u kan vertegenwoordigen. Graag wil ik u dan ook oproepen om mee te doen, om uw stem te laten horen, zodat het bestuur van de Driehoek zo goed mogelijk weet wat u belangrijk vindt, weet wat er bij u speelt. Graag tot ziens, Jaap Klasen Interim-voorzitter De Driehoek 4 De Driehoek Jaarverslag 2013

5 Wurversoof, maart 2014 t was weer n bewogen jaar Zô aas je op de vorige bladzijde heb kenne leze, hebbe we in september na lang zoeke weer iemand bereid vonden om voorzitter te worren van De Driehoek, t heet nou nag met n duur woord Interim voorzitter, maar als de mense die de Jaarvergadering baai t Fortuin in Wurvershoof bezoeke, besluite dat haai geskikt is als voorzitter den is ie t echt. Now deer ben ik wel bloid mee, want ik vond t oigeluk niks om waarnemend voorzitter te zoin, ik vond dat ik oigeluk al genoeg te doen had als de man van de cente en al dat are gedoe wat er verder nag baai komt koike. Minister Blok van wonen wil dat corporaties terug naar hun wortels gaan bouwe voor de mense die niet al te veul verdiene. Het is nag maar de vraag of dat inderdaad hun belangroikste taak was, maar dut voornemen ken grôte gevolge hebbe, niet allien voor de woningcorporaties, maar oôk voor huurders die effen meer verdiene. Nou al hebbe ze gien toegang tot corporatiewoningen aas ze meer dan ruim euro per jaar verdiene. Aas corporaties niet meer voor die mense magge bouwe, is t nag maar de vraag of are partaaie dat den wel wille doen zo aas minister Blok wil. Ien ding staat wel vast: goedkouper zal t voor die mense niet worre. De vraag is oôk wat de gevolge benne voor de leefbaarhoid in de buurt aas de corporaties deer gien geld meer kenne steke. Magge corporaties niet meer werke voor mense die effe meer verdiene? Deur de huurverhouginge en de verkoup van corporatiebezit ontstaan er tekorten aan huurwoningen. Deer benne tweederde van de grôte gemeentes bang voor. Dat bloikt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Driehoek Jaarverslag 2013 Met n aantal vrage aan meer as 100 amtenare die over wonen gaan baai hun gemeente. 41% van de ondervraagde amtenare denkt dat er baai hunnie n tekort an sociale huurwoningen ontstaat deur de verhouging van de hure en de verkoup van woningen door de corporaties aas gevolg van de verhuurdersheffing. Maar de verschillen tussen de gemeenten zoin groôt: van de kloine en middelgrôte gemeenten (tot inwoners) is 30/40% bang voor n tekort, baai grôte gemeenten (meer aas ) is dut zelfs 67%. Volgens 70% van die amtenare maakt deuze miljardenbelasting die de verhuurders aan het rijk moete betale, het moeilijk om nu harde ofsprake te maken met de corporaties. Er is grôte onzekerhoid over de vraag of corporaties na de heffing nag genoeg geld overhouwe om nuwe huize te bouwe of om ze op te knappen. Dut benne zomaar n paar nare gevolge van de Verhuurdersheffing van minister Blok. Maar er is oôk goed nuws, Het Groôtslag heb er zomaar 102 nuwe huurders baai, ze hebben de ouderenwoningen rondom het verzorgingshuis De Bosmanstichting in Venhuizen over nomen. We gaan in de loup van dut jaar, deer naar toe om kennis te maken met de bewoners. Tot n volgende keer den maar weer Met vriendelijke groet, Peter Steltenpool Penningmeester/administrateur 5

6 Agenda jaarvergadering woensdag 23 april Opening door de voorzitter. 2. Verslag van de jaarvergadering in Jaarverslag van de secretaris over Financieel verslag van de penningmeester over En de begroting voor Verslag van de kascommissie en benoeming van een reserve commissielid De heren T.J.J. Haring en J.T. Bakker doen verslag van hun controle van de financiële administratie van HV De Driehoek 6. Bestuursverkiezing. Verkiezing voorzitter: Het bestuur stelt de heer J. Klasen uit Hoogkarspel momenteel interim voorzitter kandidaat voor het voorzitterschap Aftredend: maar herkiesbaar: de heer G. Arp Er zijn nog vacatures voor Andijk, Westwoud en Oosterblokker Kandidaten m/v kunnen zich schriftelijk opgeven bij een van de leden van het dagelijks bestuur, of zich aanmelden tijdens de vergadering. 7. Het wordt nooit meer zoals het was Tijdens onze jaarvergadering probeert Dick Visser, adviseur strategie en beleid van woningstichting Het Grootslag een aantal van deze ontwikkelingen te ontrafelen. Onze maatschappij verandert op een manier die we nauwelijks kunnen overzien. De zorgkosten zijn onbeheersbaar geworden en we staan aan de vooravond van een forse vergrijzing. De centrale overheid kan het niet meer bolwerken en verschuift een aantal grote taken naar gemeenten. Het werk en de mogelijkheden van corporaties wordt sterk beperkt en ook de zorg wordt met forse bezuinigingen geconfronteerd. Blijven de verzorgingshuizen overeind? We werken met man en macht aan de opbouw van een nieuwe samenleving, zoveel is wel duidelijk. 8. Gelegenheid tot stellen van vragen over dit onderwerp 9. Rondvraag. 10. Het laatste half uur van de avond wordt verzorgd door: KaaBee Cabaret t leukste stukkie vermaak van West-Friesland 6 De Driehoek Jaarverslag 2013

7 Verslag van de jaarvergadering 2013 Op woensdag 17 april in het Water en Vuurhuis in Hoogkarspel Aanwezig 7 bestuursleden, 52 leden. De heer J.Th. Kröger Directeur/Bestuurder van Het Grootslag, en de heer D. Visser en Mevrouw B. Schultz van het Management Team van Het Grootslag. De heren J.F.M. Pennock en A.J.H. Smets lid van de raad van Commissarissen. Mevrouw Marja Heerdt medewerkster van Het Grootslag. 1. Opening door de plaatsvervangende voorzitter. De plaatsvervangende voorzitter de heer P.J. Steltenpool heet iedereen hartelijk welkom en wel in het bijzonder het management team van Het Grootslag en de heren Pennock en Smets leden van de Raad van Commissarissen. Ook vertelt hij de aanwezigen in het kort hoe de avond gepland is. 2. Verslag van de jaarvergadering van A.A.C. Goossens en C.M. Kuin, hebben op 18 februari de financiële administratie van huurdersvereniging De Driehoek gecontroleerd. De controle vond plaats ten huize van en in aanwezigheid van de penningmeester, de heer P. J. Steltenpool. De administratie is overzichtelijk en correct bijgehouden, op alle vragen werd een bevredigend antwoord gegeven. De penningmeester verdient hiervoor alle lof. Op grond van bovengenoemde bevindingen stelt de kascommissie de vergadering voor, de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in De voorzitter bedankt de beide heren zij treden af als commissielid en worden opgevolgd door de heren T.J.J. Haring en J.T. Bakker. Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag van Jaarverslag over Het jaarverslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 4. Financieel verslag over 2012 en de begroting over De penningmeester geeft een korte uitleg over enkele punten die anders zijn dan voorgaande jaren, verder zijn er geen vragen over het verslag van 2012 en de begroting voor Verslag van de Kascommissie en benoeming van een Nieuwe Kascommissie. De kascommissie, bestaande uit de heren De Driehoek Jaarverslag 2013 Een volle zaal tijdens de Jaarvergadering 6. Bestuursverkiezing. De bestuursleden C. Schuitemaker (algemeen bestuurslid) en E. Russchen (secretaris) zijn aftredend maar herkiesbaar en worden met algemene stemmen herkozen. PAUZE Vervolg op pagina 8 7

8 7. De Verhuurdersheffing is een duidelijke vorm van afschaffing van de sociale huursector. Met dit onderwerp begon onze gastspreker de heer Kröger zijn presentatie bij huurdersvereniging De Driehoek tijdens de jaarvergadering op 17 april Hij gaf een goed beeld van de voorgeschiedenis en het vervolg daarop met een aantal vragen. plan Wonen 4.0 van tafel geveegd en worden de verhuurders de onderliggende partij, waarbij de duimschroeven aangedraaid worden en derhalve ook bij de huurders als het zo verder gaat. Wat speelt er momenteel? We hebben het over de Staatsschuld en dientengevolge het afschuiven van taken van de Landelijke overheid naar de plaatselijke overheid de Gemeente. De AWBZ gaat naar de WMO. Het scheiden van wonen en zorg. Hoe raakten we hier in verzeild? Door zeer grote onregelmatigheden en plat gezegd het grote graaien van bestuurders die zich bezig hielden met andere zaken dan het sociale huurbeleid. Zoals het aankopen van het schip de Rotterdam, de derivatenkwestie en zich op de markt van het Vastgoed te begeven. Uiteraard niet te vergeten de regeringen die door de jaren te veel op grote voet hebben geleefd en nu door Brussel de duimschroeven aangedraaid krijgen om het begrotingstekort terug te draaien naar 3%. Uiteraard zijn ook de partijen van het voorjaarsoverleg die zeven weken elkaar afgetast hebben VVD, CDA en gedoogpartner PVV hier mede debet aan, de PVV trekt zich terug en we zijn weer terug bij af. Het lenteakkoord beloofde veel goeds voor ons als huurders met daarin meegenomen het voorstel Wonen 4.0 waarmee iedereen die ook maar iets met wonen te maken heeft zich in kon vinden, Ver. Eigen huis, Woonbond, Aedes en de Ver. van Makelaars. Op 12 september hebben we verkiezingen en na het aantreden van het nieuwe kabinet wordt het De heer Hans Kröger geeft uitleg aan de toehoorders Over Hypotheekrenteaftrek wordt weinig of niet gerept stel je voor dat heilige huisjes omver vallen. Onze huidige minister Blok kan tot nu toe ook geen andere ideeën te voorschijn toveren dan de Sociale huursector verder uit te melken door de corporaties een verhuurderheffing op te leggen die er niet om liegt en voor onze verhuurder een behoorlijk gat in de begroting achterlaat en op termijn 1.7 miljoen gaat kosten. Indien de verhuurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kunnen er altijd nog uit de voorraad woningen verkocht worden. In één klap zijn alle nieuwbouw plannen van tafel. Hoe raakt het ons? Als er geen veranderingen komen zullen we langer zelfstandig moeten blijven wonen en niet meer in een ouderencentrum maar meer in een aangepaste woning zoals bijvoorbeeld Om de Noord (Hoogkarspel) waar je met een indicatie mag wonen. De corporaties zullen hun beleid ten aanzien van nieuwbouw en andere investeringen drastisch moeten wijzigen waarbij ook het onderhoud niet vergeten mag worden. Gevolg is de huren gaan omhoog. 8 De Driehoek Jaarverslag 2013

9 Het Grootslag heeft deze dit jaar kunnen beperken tot 4% (2.5% verhoging en 1.5% inflatie) terwijl in andere jaren wij zelfs onder de inflatie betaalden. De huren zullen fors blijven stijgen in de komende jaren. Als er investeringen gedaan moeten worden ten aanzien van het beperken van de energielasten vergt dit een hogere bijdrage van de huurder. De onzekerheden in de koopmarkt zal de vraag naar huurwoningen alleen doen toenemen zeker onder starters welke momenteel helemaal geen kant op kunnen. Dit is een greep uit de presentatie van de heer Kröger. Dat levert antwoorden op, maar minstens zoveel vragen. We zullen het meemaken in de hoop op beter. 9. Rondvraag. Er zijn verder geen vragen meer 10. Sluiting. De voorzitter bedankt de heer Kröger voor zijn medewerking aan deze zeer geslaagde avond, en bedankt hem en Dick Visser met een kleine attentie, en voor de aanwezige dames van Het Grootslag had hij een mooie bos bloemen. Het bestuur van uw huurdersvereniging wil haar leden bedanken voor de zeer grote belangstelling voor de jaarvergadering, die buitengewoon plezierig en leerzaam was. Egbert Russchen (Secretaris) ************************************* Jaarverslag van de secretaris over 2013 In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: Uit Drechterland: De heer J. Klasen (interim Voorzitter) De heer E. Russchen (Secretaris) De heer J. Hupkens (Beheer website) Daarna moet u zelf actie ondernemen en reageren op de uitnodigingen van de penningmeester. Het ledental van de vereniging groeit nog steeds al gaat het mondjesmaat, maar we groeien. Uit Wervershoof: De Heer P. J. Steltenpool (Penningmeester/Administrateur) De heer C. Schuitemaker De heer G. T. Arp Mevrouw P.M. Hoexum Mevrouw I. van der Gragt Het bestuur van De Driehoek stelt het zeer op prijs als ook leden van zowel Andijk, Oosterblokker als Westwoud zich bereid tonen om zitting te nemen in het bestuur. Nieuwe huurders krijgen van Woningstichting Het Grootslag een jaar gratis lidmaatschap van huurdersvereniging De Driehoek aangeboden. De secretaris notuleert De Driehoek Jaarverslag

10 Hoe is het uw huurdersvereniging het afgelopen jaar vergaan? De huurdersvereniging heeft in het begin van het jaar in drie winkelcentra in haar werkgebied u gevraagd een petitie te ondertekenen voor de actie Huuralarm. Hoewel er zowel bij ons, als landelijk veel handtekeningen zijn opgehaald is het niet gelukt om de onzalige plannen in Den Haag van tafel te krijgen. Jaarvergadering We hebben in april onze jaarvergadering gehouden en ook dit jaar hebben wij meer leden mogen begroeten, wat het bestuur zeer verheugt. Het doet ons deugd dat de opkomst ieder jaar toeneemt. Na het eerste deel van de vergadering hebben wij na de pauze veel kunnen opsteken van wat de heer Kröger tijdens zijn presentatie ons heeft laten zien en zijn visie heeft gegeven op de toekomst zoals die de komende jaren er voor de huurders uit gaat zien. Met voor ons wat duistere vooruitzichten voor wat betreft de verhogingen die Den Haag de corporaties oplegt en die door ons als huurders moeten worden opgebracht. We kunnen spreken van een zeer geslaagde avond. Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden We hebben het afgelopen jaar samen met Het Grootslag gewerkt aan nieuwe Algemene Huurvoorwaarden voor alle huurders van Het Grootslag. Dit was nodig omdat er in de loop van tijden zoveel verschillende Huurvoorwaarden in omloop waren. Omdat er huurders zijn die 20, 30 of 50 jaar geleden een woning betrokken bij de toenmalige Woningbouw verenigingen in Andijk, Hoogkarspel of Wervershoof. De nieuwe Algemene Huurvoorwaarden zijn aangepast aan deze tijd en kunnen zo weer een aantal jaren mee. De Contactavonden. Het bestuur wil ook dit jaar de contactavonden weer voor bereiden met dezelfde opzet als vorig jaar. Dit was het thema van de Contactavonden. Wij komen met onderwerpen en u laat ons weten welke ideeën er bij u leven, en niet alleen bij u (neem gerust uw buren mee)maar eigenlijk bij alle huurders van Woningstichting Het Grootslag, hoe denkt u over Zonnepanelen, Milieu en Energie, het dak en de vloeren isoleren. Wie betaalt één en ander en hoe hoog gaat onze huur worden en is dit wel in verhouding met de kosten besparing ten aanzien van het energieverbruik. Als we in een levensfase terechtkomen waarin hulp nodig is, waar kunnen we terecht nu alle zorginstellingen dichtgetimmerd worden en de landelijke overheid alles overhevelt naar de gemeente en hoe gaat de gemeente hier straks mee om nu de geldkraan ook nog geknepen wordt. Nieuwe voorzitter Het bestuur is zeer verheugd dat het zich heeft kunnen versterken met een nieuw bestuurslid te weten de heer Jaap Klasen. Ons nieuwe bestuurslid de heer Jaap Klasen is momenteel de ad interim voorzitter. Uw bestuur wil de heer Klasen tijdens de jaarvergadering voordragen voor de functie van voorzitter. De heer Klasen is woonachtig in Hoogkarspel en daarmee is Hoogkarspel vertegenwoordigd met drie personen in de huurdersvereniging. 10 De Driehoek Jaarverslag 2013

11 Beste Buurt Idee De beoordeling van de aangedragen ideeën voor het Beste Buurt Idee door de woningstichting en de huurdersvereniging is overgedragen aan de huurdersvereniging. Vier leden van het bestuur (Cor Schuitemaker, Gert Arp, Iris van der Gragt en Paula Hoexum beoordelen de aangedragen ideeën, voorstellen en of het inderdaad uitvoerbare Buurt Ideeën zijn waarna het voorstel doorgaat naar de woningstichting voor honorering. De oude BBI commissie bestaande uit Gert Arp en Cor Schuitemaker van de huurdersvereniging en Johan, Monique en Irene namens Het Grootslag, hebben in 2013 de onderstaande aanvragen behandeld. Gehonoreerd: Plaatsing bord Om de Noord bij beide entrees (overloop vanuit 2012). Kunstplanten Atrium Meerkoet Hoogkarspel. BBQ Witte Dam ter kennismaking nieuwe bewoners. Wokken bewoners Floralaan n.a.v. schoonmaakactie buurt. Niet gehonoreerd: Geld voor onderhoud snippergroen welke gehuurd wordt door een huurder. Snoezelplek de Branderhoeve (via sponsorbudget wel een bijdrage). Speelplek Zanddijk 15 (verwezen naar gemeente voor aanvraag/toestemming) Vlaggenmast Om de Noord. Bankje speelterreintje Elstar (wij hebben nog een bank over die we ter beschikking stellen maar de aanvrager dient eerst toestemming te vragen aan de gemeente). Nieuwe stereo installatie met microfoon Sorghvliet. Overkapte fietsenstalling bij de Kluut. Huurverhoging Het afgelopen jaar was een jaar met een voor ons ongekende huurverhoging en voor het komende jaar ziet het er niet veel beter uit en zal de verhoging waarschijnlijk een half procent minder zijn. Al met al wordt het voor ons als huurders zeker met de nog steeds slechte economische De Driehoek Jaarverslag 2013 vooruitzichten zo langzamerhand een troosteloos geheel. Zoals het er nu voorstaat, komt er met het eind van 2014 misschien enige klaarheid van de kant van onze regering en niet te vergeten Brussel, de Europese Unie heeft ook nog een vinger in de huurpap. Het is voor ons allen te hopen dat er nieuwe constructieve plannen en nieuwe voorstellen komen die de rust op de woningmarkt zullen terugbrengen. We hebben als huurdersvereniging positief geadviseerd op het voornemen van Het Grootslag om de ouderenwoningen van de Bosmanstichting in Venhuizen over te nemen. U zult begrijpen dat aan het eind van dit Jaarverslag wij, als bestuur van De Driehoek het contact en de samenwerking met Het Grootslag, de Directeur/Bestuurder de heer J.Th. Kröger, het Management Team en de andere personeelsleden gedurende het afgelopen jaar als bijzonder positief ervaren hebben. Ook de contacten met de Raad van Commissarissen ervaren we als zeer positief. Wij hechten er waarde aan om te zeggen, dat wij als een volwaardige gesprekspartner worden beschouwd en dit geeft ons het vertrouwen ook in de toekomst de belangen van onze leden op goede en adequate wijze te kunnen behartigen. Ik wil dit verslag eindigen met het verzoek aan onze leden, laat uw gezicht zien op de jaarvergadering, er wordt door uw bestuur vele uren aan besteed, het kan natuurlijk zo zijn, dat u niet van vergaderen houdt, dan wijs ik u nog maar eens een keer op het onderwerp van de jaarvergadering van dit jaar: Het wordt nooit meer zoals het was Wij wachten af en hopen u allen op woensdag 23 april te mogen begroeten in: Café Restaurant t Fortuin in Wervershoof. Namens het bestuur van HV De Driehoek, Egbert Russchen Secretaris 11

12 Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 UITGAVEN Boekjaar 2012 Boekjaar 2013 Begroting 2014 BESTUURSKOSTEN Vervoerskosten vergaderingen Beheerskosten Telefoonkosten 359, ,70 280,00 327, ,80 210,00 400, ,00 280,00 VERENIGINGSKOSTEN Afdrachten Woonbond Ledenvergaderingen Public relations Registratiekosten Aktie Huuralarm 3.517, , ,16 35, , ,11 923, , , , ,00 40,00 - ADMINISTRATIEKOSTEN Bankkosten Hardware & Software Portokosten & Antwoordenveloppen Kantoorartikelen & Papier 125,57 463,96 346,45 324,04 107, ,12 198, ,95 120,00 800,00 400,00 500,00 DESKUNDIGHEIDBEVORDERING Abonnementen & Brochures Extern advies Cursussen & Reis en verblijfkosten 4.117,00-40, ,00-12, ,00-500,00 DIVERSEN Attenties Bezorgkosten Energiekosten Varia & Onvoorzien 81, ,40 450,00 786,72 68, ,60 450,00 619,60 100, ,00 450, ,00 Totaal uitgaven , , ,00 INKOMSTEN Contributies leden Bijdragen Het Grootslag Rente 5.574, ,00 386, , ,00 355, , ,00 190,00 Totaal inkomsten Totaal uitgaven Saldo , ,10 230, , , , , , ,00 BALANS PER Activa Bank betaalrekening Bankspaarrekening Kas Totaal 167, ,29 8, ,70 Passiva Reserve Saldo 2013 Totaal , , , ,70 Subtotaal = Reserve De Driehoek Jaarverslag De Driehoek Jaarverslag 2013

13 Toelichting bij de Exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 Vervoerskosten vergaderingen: Vergoeding onkosten voor het bezoeken van vergaderingen enz. Beheerskosten: Bestuursvergaderingen en een kleine tegemoetkoming voor de bestuursleden voor de vele uren die zij aan De Driehoek besteden. Afdrachten Woonbond: We betalen voor het aantal woningen dat de Woningstichting bezit. Dat is een basisbijdrage van 157,- plus 2,04 voor de eerste woningen 1,22 voor 1001 tot 2500 woningen. Het Grootslag heeft per ruim 2500 woningen. Ledenvergaderingen: Zaalhuur, consumpties, uitnodigingen, Jaarverslag en verslag van de Contactavonden. Public relations: Ledenwerving, artikeltjes in de plaatselijke bladen, advertenties, en webkosten. Registratiekosten: Uittreksel van de Kamer van Koophandel. Aktie Huuralarm: Dit was een landelijke manifestatie tegen de desastreuse plannen die het kabinet heeft met de woningmarkt, waar vooral de huurders en de woningcorporaties de dupe van zijn geworden. Bankkosten: Kosten van over- en bijschrijvingen, incasso en drukken en verwerken van de acceptgiro s. Hard - en software: Software: Nieuwe computerprogramma s en de kosten van de Helpdesk en inktcartridgen voor de printer. Abonnementen: Abonnementen op enkele bladen van de Woonbond: Woonbondig voor de bestuursleden en Huurwijzer voor alle leden. In 2014 betalen we voor de Huurwijzer 3,- per abonnement. De Driehoek Jaarverslag 2013 Extern advies: Het afgelopen jaar geen kosten. Cursussen & Reis en verblijfkosten: Bezoeken van symposia en vergaderingen en het volgen van cursussen van de Woonbond. Attenties: Attenties bij bijzondere gelegenheden als jubilea en ziekte. Bezorgkosten: De vergoeding voor het bezorgen van brieven en het blad de Huurwijzer. Energiekosten: Vergoeding voor stroomverbruik door Secretaris en Penningmeester - Administrateur. Varia: De huur van de postbus in Hoogkarspel, en uitje Bestuur en andere onvoorziene uitgaven. Contributies: Over 2013: 582 leden betaalden via machtiging (582 x 5,45 = 3.171,90). We verzonden 512 acceptgiro s. Betaalt: 404 x 6, - = 2.424, - Totaal hebben 986 leden betaald. Dat is totaal 5.595,90. Niet betaald vanwege verhuizing/woning gekocht (18), of bedankt (9), overlijden (1) totaal 28. Betaalt maar daarna uitgeschreven vanwege bedanken (1) verhuizing/woning gekocht (22) overlijden (9), totaal 32. Niet betaald, reden onbekend: 80. (Daarvan zijn 66 leden die al één tot anderhalf jaar gratis lidmaatschap hebben genoten). De leden die niet betaalden, werden op 1 januari 2014 uit het bestand verwijderd. (De desbetreffende contributies staan niet op de balans). Op 1 januari 2014 hebben we 954 betalende leden en 245 gratis leden, totaal 1199 leden. Bijdragen: Het Grootslag: Van de woningstichting ontvangen wij een bijdrage van ,- voor het jaar

14 Sinds 3 februari jongstleden ben ik geen huurder meer van Woningstichting Het Grootslag. Je zou dan uit kunnen wijken naar de geliberaliseerde huurmarkt, maar makkelijk is dit niet altijd. Ik wilde samen met mijn vriend graag een woning kopen, maar heb ook ruim twee jaar heerlijk gewoond in een bovenwoning in Wervershoof. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland een vrije keuze hebben voor een huurwoning of een koopwoning. Ik hecht dan ook veel belang aan het bestaan van onze sociale huursector en daarom heb ik besloten voorlopig deel uit te blijven maken van het bestuur. Als het jongste bestuurslid van De Driehoek kijk ik toch anders tegen bepaalde zaken aan en daarom denk ik dat het ook goed is voor de vertegenwoordiging van de achterban dat ik nog deel uit blijf maken van het bestuur. Zelf maak ik mij ook best wel zorgen over de manier waarop er in Den Haag met de sociale woningverhuur wordt omgegaan. Ik vind dat huurders onevenredig hard getroffen worden tijdens deze crisis. Daarnaast ben ik zelf geen fan van de inkomensgrens die er nu is voor de sociale woninghuur. Ik zie bijvoorbeeld veel meer in een regel dat mensen met een inkomen boven de euro voor maximaal vier jaar een sociale huurwoning mogen betrekken. Na die vier jaar zou dan gekeken moeten worden of huurders een stap naar een koopwoning moeten en kunnen maken. Want de politiek lijkt te vergeten dat het nu voor bijvoorbeeld starters erg moeilijk is geworden om op eigen benen te staan. Je verdient samen al snel te veel om in een sociale huurwoning te gaan wonen, maar de bank wil je nog geen hypotheek geven omdat je nog geen vast contract hebt. Wie al woont in een sociale huurwoning en te veel verdient krijgt misschien te maken met de inkomensafhankelijke huurdersheffing. Hierbij wordt landelijk gezien weinig rekening gehouden met de prijs / kwaliteit verhouding. Gelukkig past Het Grootslag deze inkomensafhankelijke huurdersheffing niet toe en is zij hiermee een voorbeeld voor andere woningstichtingen. In de sociale huursector gebeurt dan ook meer dan genoeg om mijn persoonlijke interesse vast te houden en dus blijf ik voorlopig nog wel even bestuurslid :). Met vriendelijke groet, Iris van de Gragt (Algemeen bestuurslid) 14 De Driehoek Jaarverslag 2013

15 Waar is deze afbeelding van? Uiteraard weet U wel waarvan de afbeelding hier boven een onderdeel is. Inderdaad een stukje van de website van de huurdersvereniging De Driehoek. U kent dit niet? Jammer. Want op onze website proberen wij U zo goed mogelijk te informeren. Bijvoorbeeld onder ledeninfo, verslagen van de contactavonden. Wanneer de contactavonden zijn bij u in de buurt. Wanneer de jaarvergadering is. Maar ook wat onze regering allemaal doet met de huurprijzen en wat daar tegen is gedaan en wat ons misschien nog te wachten staat. Echter te veel om op te noemen, want U kunt het allemaal lezen op onze website. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die niets met internet hebben. Daar is natuurlijk alle begrip voor. Maar ook voor U zijn we als bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek altijd beschikbaar en bereikbaar. De namen en adressen, maar ook de telefoon nummers van het bestuur staan in dit jaarverslag afgedrukt. Daarnaast ben ik als website beheerder benieuwd wat U van de website vind. De Driehoek Jaarverslag 2013 Met daarbij uiteraard de vraag, wat kan er aan veranderd worden. Is de website duidelijk en overzichtelijk enz. Hebt u suggesties voor eventuele aanpassingen laat het ons dan weten. U kunt mij bereiken via: Graag zien wij u op onze jaarvergadering op woensdag 23 April in: Café-Restaurant t Fortuin, Wervershoof uur en op een van de Contactavonden. U rekent op ons? Wij rekenen op U!. Johan Hupkens Mijn motto is: (Alles kan, wat niet kan is nog nooit gedaan) 15

16 Wat is een Kascommissie en wat is de taak van de Kascommissie De Kascommissie bestaat uit 2 personen, die zich voor of tijdens de jaarvergadering kunnen opgeven bij het bestuur van de vereniging. Ze blijven 2 jaar achtereen actief en treden dan weer af. Er treedt in principe ieder jaar één lid af, dus hebben we elk jaar weer één nieuw lid voor Kascommissie nodig. U bent er één avond of middag mee bezig plus de tijd om het financiële verslag door te lezen. Verder moet minimaal een van de commissieleden ook de jaarvergadering bezoeken om verslag uit te brengen. De taak van de Kascommissie is het controleren van het financiële beleid dat de penningmeester in het voorgaande jaar heeft gevoerd. De leden van de Kascommissie krijgen begin februari een telefoontje van de penningmeester om een datum af te spreken wanneer de controle plaats gaat vinden, op een avond of middag naar keuze. Op de afgesproken datum krijgen ze het complete financiële verslag in huis en hebben ze ongeveer 14 dagen de tijd om zich daarin te verdiepen. Na die 14 dagen komen de commissieleden bij de penningmeester thuis, (of als dat beter voor een van de commissieleden uitkomt bij een van de commissieleden thuis) daar kunnen ze alle vragen die ze eventueel hebben, aan de penningmeester stellen en alle rekeningen en bankafschriften inzien. Als ze helemaal tevreden zijn met de gegeven antwoorden en alle cijfertjes kloppen, dan stellen ze op de Jaarvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het desbetreffende jaar. Aan het eind van die avond of middag worden de commissieleden bedankt met een kleine attentie voor hun tijd en inzet. Wat verwachten wij van een bestuurslid Vrijwilliger bestuur HV De Driehoek Taakomschrijving (taken worden in onderling overleg verdeeld): Inzetten voor 2500 huurders van Wst Het Grootslag Vooroverleg met bestuur ter voorbereiding op het overleg met de verhuurder Overleggen en discussiëren met Het Grootslag op beleidsmatig niveau Organiseren van de ledenvergadering en twee bewonerscommissie-avonden Websitebeheer Nieuwsbrief samenstellen en verspreiding regelen Ledenadministratie En allerlei overige werkzaamheden ter ondersteuning van de vereniging Profiel vrijwilliger: Zich willen inzetten voor de huurders Enthousiast en leergierig zijn Interesse hebben in huurzaken en volkshuisvesting Werktijden: Ca. 10 uur per maand, in overleg Ca. 7 bestuursvergaderingen op woensdagavond van tot uur Een maal per jaar een Jaarvergadering op een avond voor alle leden in april Ca. 5 vergaderingen met het bestuur en Het Grootslag, deze zijn meestal op een maandag van tot uur Eenmaal per jaar bewonersavond per dorp (dit zijn totaal 4 avonden in oktober) Twee maal per jaar bewonerscommissieavond/ middag Twee leden van het bestuur bezoeken de 4 Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, deze worden afwisselend gehouden in Heerhugowaard en Amsterdam in de maanden maart, juni, september en november Wat wordt er geboden: Diverse mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en scholing Werken in een leuk vrijwilligersteam Elk jaar een dagje uit met het gehele bestuur. Bijzonderheden: Als onkostenregeling ontvangt u een presentieen reiskostenvergoeding. 16 De Driehoek Jaarverslag 2013

Nr. 69 mei 2010. het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie

Nr. 69 mei 2010. het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie Nr. 69 mei 2010 het Grootverslag 3 Woningen in Andijk worden flink opgeknapt 4 Dorpshuis Onderdijk geopend 10 Met de pipowagen op vakantie Luchtballon of werkelijkheid? COLUMN Op 1 april (leuke datum overigens)

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut

het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut Nr. 76 juli 2011 het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 8 Eerste stenen voor woonzorgboerderij 9 Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut 12 Bespaar energie met uw eigen coach! Ons jubileumjaar

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting JAARVERSLAG 2011 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag2011.doc. Pag. 1 van 13. Voorwoord. Dit is de 8 e editie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie