Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2013 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag De Jaarvergadering wordt gehouden op Woensdag 23 april om uur In Café Restaurant t Fortuin Dorpsstraat 190, Wervershoof huurdersvereniging DE DRIEHOEK

2

3 Inhoudsopgave pag. 4. pag. 5. pag. 6. De voorzitter t was n bewogen jaar Agenda jaarvergadering pag. 7. Verslag van de Jaarvergadering 2013 pag. 8 Vervolg verslag van de Jaarvergadering 2013 pag. 9 Vervolg verslag van de Jaarvergadering en Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 10 Vervolg Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 11 Vervolg Jaarverslag van de secretaris over 2013 pag. 12. Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 pag. 13. Toelichting bij de exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 pag. 14. Het jongste bestuurslid van De Driehoek aan het woord pag. 15 Waar is deze afbeelding van? pag. 16. pag. 17. pag. 18. pag. 19. pag. 20. Wat is de Kascommissie en wat verwachten wij van een bestuurslid van De Driehoek Adreslijst bestuursleden De Driehoek Grote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting Prijswinnaars ondertekening Actie huuralarm De Driehoek Wist U dat: pag. 21. Wanneer zijn de Contactavonden in 2014 pag. 22. Aantekeningen De Driehoek Jaarverslag

4 Hoogkarspel, maart 2014 De Voorzitter aan het woord Beste Leden, Het is een goede gewoonte om in het jaarverslag iets te schrijven in de rubriek van de voorzitter. Dat is dit keer best lastig, omdat ik pas in september in beeld kwam en voor het eerst de voorzittershamer mocht hanteren. Voor alle duidelijkheid: ik ben alleen maar interim voorzitter, omdat u, als leden van de huurdersvereniging, in een algemene ledenvergadering bepaalt wie er voorzitter wordt. Ik zal me daarom eerst hier in het kort aan u voorstellen. Sinds juli vorig jaar ben ik met pensioen en ben ik gestopt als docent aan de Christelijk Agrarische Hogeschool in Dronten, waar ik in totaal 11 jaar heb gewerkt en waar ik zeven jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad ben geweest. Voor die tijd heb ik bij verschillende zaadbedrijven in Enkhuizen gewerkt en dat was ook de reden dat wij nu al weer 32 jaar geleden naar West-Friesland, om precies te zijn naar Hoogkarspel, zijn verhuisd. Naast mijn werk ben ik op verschillende maatschappelijke vlakken actief (geweest): Ik zit in de gemeenteraad van Drechterland en ik heb 5 jaar in het bestuur gezeten van een serviceflat in Bilthoven. Tot zover over mijzelf en terug naar de huurdersvereniging. Het afgelopen najaar hebben we een viertal contactavonden georganiseerd die in het teken stonden van meedoen en wat daarbij opviel was de grote betrokkenheid van de aanwezigen. Mensen dachten mee en kwamen met ideeën. Wel jammer dat er maar zo weinig mensen op dit soort avonden komen, al kun je dat ook positief uitleggen: de leden zijn blijkbaar over het algemeen erg tevreden. Maar toch... hoe meer u mee doet, hoe beter het bestuur u kan vertegenwoordigen. Graag wil ik u dan ook oproepen om mee te doen, om uw stem te laten horen, zodat het bestuur van de Driehoek zo goed mogelijk weet wat u belangrijk vindt, weet wat er bij u speelt. Graag tot ziens, Jaap Klasen Interim-voorzitter De Driehoek 4 De Driehoek Jaarverslag 2013

5 Wurversoof, maart 2014 t was weer n bewogen jaar Zô aas je op de vorige bladzijde heb kenne leze, hebbe we in september na lang zoeke weer iemand bereid vonden om voorzitter te worren van De Driehoek, t heet nou nag met n duur woord Interim voorzitter, maar als de mense die de Jaarvergadering baai t Fortuin in Wurvershoof bezoeke, besluite dat haai geskikt is als voorzitter den is ie t echt. Now deer ben ik wel bloid mee, want ik vond t oigeluk niks om waarnemend voorzitter te zoin, ik vond dat ik oigeluk al genoeg te doen had als de man van de cente en al dat are gedoe wat er verder nag baai komt koike. Minister Blok van wonen wil dat corporaties terug naar hun wortels gaan bouwe voor de mense die niet al te veul verdiene. Het is nag maar de vraag of dat inderdaad hun belangroikste taak was, maar dut voornemen ken grôte gevolge hebbe, niet allien voor de woningcorporaties, maar oôk voor huurders die effen meer verdiene. Nou al hebbe ze gien toegang tot corporatiewoningen aas ze meer dan ruim euro per jaar verdiene. Aas corporaties niet meer voor die mense magge bouwe, is t nag maar de vraag of are partaaie dat den wel wille doen zo aas minister Blok wil. Ien ding staat wel vast: goedkouper zal t voor die mense niet worre. De vraag is oôk wat de gevolge benne voor de leefbaarhoid in de buurt aas de corporaties deer gien geld meer kenne steke. Magge corporaties niet meer werke voor mense die effe meer verdiene? Deur de huurverhouginge en de verkoup van corporatiebezit ontstaan er tekorten aan huurwoningen. Deer benne tweederde van de grôte gemeentes bang voor. Dat bloikt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Driehoek Jaarverslag 2013 Met n aantal vrage aan meer as 100 amtenare die over wonen gaan baai hun gemeente. 41% van de ondervraagde amtenare denkt dat er baai hunnie n tekort an sociale huurwoningen ontstaat deur de verhouging van de hure en de verkoup van woningen door de corporaties aas gevolg van de verhuurdersheffing. Maar de verschillen tussen de gemeenten zoin groôt: van de kloine en middelgrôte gemeenten (tot inwoners) is 30/40% bang voor n tekort, baai grôte gemeenten (meer aas ) is dut zelfs 67%. Volgens 70% van die amtenare maakt deuze miljardenbelasting die de verhuurders aan het rijk moete betale, het moeilijk om nu harde ofsprake te maken met de corporaties. Er is grôte onzekerhoid over de vraag of corporaties na de heffing nag genoeg geld overhouwe om nuwe huize te bouwe of om ze op te knappen. Dut benne zomaar n paar nare gevolge van de Verhuurdersheffing van minister Blok. Maar er is oôk goed nuws, Het Groôtslag heb er zomaar 102 nuwe huurders baai, ze hebben de ouderenwoningen rondom het verzorgingshuis De Bosmanstichting in Venhuizen over nomen. We gaan in de loup van dut jaar, deer naar toe om kennis te maken met de bewoners. Tot n volgende keer den maar weer Met vriendelijke groet, Peter Steltenpool Penningmeester/administrateur 5

6 Agenda jaarvergadering woensdag 23 april Opening door de voorzitter. 2. Verslag van de jaarvergadering in Jaarverslag van de secretaris over Financieel verslag van de penningmeester over En de begroting voor Verslag van de kascommissie en benoeming van een reserve commissielid De heren T.J.J. Haring en J.T. Bakker doen verslag van hun controle van de financiële administratie van HV De Driehoek 6. Bestuursverkiezing. Verkiezing voorzitter: Het bestuur stelt de heer J. Klasen uit Hoogkarspel momenteel interim voorzitter kandidaat voor het voorzitterschap Aftredend: maar herkiesbaar: de heer G. Arp Er zijn nog vacatures voor Andijk, Westwoud en Oosterblokker Kandidaten m/v kunnen zich schriftelijk opgeven bij een van de leden van het dagelijks bestuur, of zich aanmelden tijdens de vergadering. 7. Het wordt nooit meer zoals het was Tijdens onze jaarvergadering probeert Dick Visser, adviseur strategie en beleid van woningstichting Het Grootslag een aantal van deze ontwikkelingen te ontrafelen. Onze maatschappij verandert op een manier die we nauwelijks kunnen overzien. De zorgkosten zijn onbeheersbaar geworden en we staan aan de vooravond van een forse vergrijzing. De centrale overheid kan het niet meer bolwerken en verschuift een aantal grote taken naar gemeenten. Het werk en de mogelijkheden van corporaties wordt sterk beperkt en ook de zorg wordt met forse bezuinigingen geconfronteerd. Blijven de verzorgingshuizen overeind? We werken met man en macht aan de opbouw van een nieuwe samenleving, zoveel is wel duidelijk. 8. Gelegenheid tot stellen van vragen over dit onderwerp 9. Rondvraag. 10. Het laatste half uur van de avond wordt verzorgd door: KaaBee Cabaret t leukste stukkie vermaak van West-Friesland 6 De Driehoek Jaarverslag 2013

7 Verslag van de jaarvergadering 2013 Op woensdag 17 april in het Water en Vuurhuis in Hoogkarspel Aanwezig 7 bestuursleden, 52 leden. De heer J.Th. Kröger Directeur/Bestuurder van Het Grootslag, en de heer D. Visser en Mevrouw B. Schultz van het Management Team van Het Grootslag. De heren J.F.M. Pennock en A.J.H. Smets lid van de raad van Commissarissen. Mevrouw Marja Heerdt medewerkster van Het Grootslag. 1. Opening door de plaatsvervangende voorzitter. De plaatsvervangende voorzitter de heer P.J. Steltenpool heet iedereen hartelijk welkom en wel in het bijzonder het management team van Het Grootslag en de heren Pennock en Smets leden van de Raad van Commissarissen. Ook vertelt hij de aanwezigen in het kort hoe de avond gepland is. 2. Verslag van de jaarvergadering van A.A.C. Goossens en C.M. Kuin, hebben op 18 februari de financiële administratie van huurdersvereniging De Driehoek gecontroleerd. De controle vond plaats ten huize van en in aanwezigheid van de penningmeester, de heer P. J. Steltenpool. De administratie is overzichtelijk en correct bijgehouden, op alle vragen werd een bevredigend antwoord gegeven. De penningmeester verdient hiervoor alle lof. Op grond van bovengenoemde bevindingen stelt de kascommissie de vergadering voor, de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in De voorzitter bedankt de beide heren zij treden af als commissielid en worden opgevolgd door de heren T.J.J. Haring en J.T. Bakker. Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag van Jaarverslag over Het jaarverslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 4. Financieel verslag over 2012 en de begroting over De penningmeester geeft een korte uitleg over enkele punten die anders zijn dan voorgaande jaren, verder zijn er geen vragen over het verslag van 2012 en de begroting voor Verslag van de Kascommissie en benoeming van een Nieuwe Kascommissie. De kascommissie, bestaande uit de heren De Driehoek Jaarverslag 2013 Een volle zaal tijdens de Jaarvergadering 6. Bestuursverkiezing. De bestuursleden C. Schuitemaker (algemeen bestuurslid) en E. Russchen (secretaris) zijn aftredend maar herkiesbaar en worden met algemene stemmen herkozen. PAUZE Vervolg op pagina 8 7

8 7. De Verhuurdersheffing is een duidelijke vorm van afschaffing van de sociale huursector. Met dit onderwerp begon onze gastspreker de heer Kröger zijn presentatie bij huurdersvereniging De Driehoek tijdens de jaarvergadering op 17 april Hij gaf een goed beeld van de voorgeschiedenis en het vervolg daarop met een aantal vragen. plan Wonen 4.0 van tafel geveegd en worden de verhuurders de onderliggende partij, waarbij de duimschroeven aangedraaid worden en derhalve ook bij de huurders als het zo verder gaat. Wat speelt er momenteel? We hebben het over de Staatsschuld en dientengevolge het afschuiven van taken van de Landelijke overheid naar de plaatselijke overheid de Gemeente. De AWBZ gaat naar de WMO. Het scheiden van wonen en zorg. Hoe raakten we hier in verzeild? Door zeer grote onregelmatigheden en plat gezegd het grote graaien van bestuurders die zich bezig hielden met andere zaken dan het sociale huurbeleid. Zoals het aankopen van het schip de Rotterdam, de derivatenkwestie en zich op de markt van het Vastgoed te begeven. Uiteraard niet te vergeten de regeringen die door de jaren te veel op grote voet hebben geleefd en nu door Brussel de duimschroeven aangedraaid krijgen om het begrotingstekort terug te draaien naar 3%. Uiteraard zijn ook de partijen van het voorjaarsoverleg die zeven weken elkaar afgetast hebben VVD, CDA en gedoogpartner PVV hier mede debet aan, de PVV trekt zich terug en we zijn weer terug bij af. Het lenteakkoord beloofde veel goeds voor ons als huurders met daarin meegenomen het voorstel Wonen 4.0 waarmee iedereen die ook maar iets met wonen te maken heeft zich in kon vinden, Ver. Eigen huis, Woonbond, Aedes en de Ver. van Makelaars. Op 12 september hebben we verkiezingen en na het aantreden van het nieuwe kabinet wordt het De heer Hans Kröger geeft uitleg aan de toehoorders Over Hypotheekrenteaftrek wordt weinig of niet gerept stel je voor dat heilige huisjes omver vallen. Onze huidige minister Blok kan tot nu toe ook geen andere ideeën te voorschijn toveren dan de Sociale huursector verder uit te melken door de corporaties een verhuurderheffing op te leggen die er niet om liegt en voor onze verhuurder een behoorlijk gat in de begroting achterlaat en op termijn 1.7 miljoen gaat kosten. Indien de verhuurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kunnen er altijd nog uit de voorraad woningen verkocht worden. In één klap zijn alle nieuwbouw plannen van tafel. Hoe raakt het ons? Als er geen veranderingen komen zullen we langer zelfstandig moeten blijven wonen en niet meer in een ouderencentrum maar meer in een aangepaste woning zoals bijvoorbeeld Om de Noord (Hoogkarspel) waar je met een indicatie mag wonen. De corporaties zullen hun beleid ten aanzien van nieuwbouw en andere investeringen drastisch moeten wijzigen waarbij ook het onderhoud niet vergeten mag worden. Gevolg is de huren gaan omhoog. 8 De Driehoek Jaarverslag 2013

9 Het Grootslag heeft deze dit jaar kunnen beperken tot 4% (2.5% verhoging en 1.5% inflatie) terwijl in andere jaren wij zelfs onder de inflatie betaalden. De huren zullen fors blijven stijgen in de komende jaren. Als er investeringen gedaan moeten worden ten aanzien van het beperken van de energielasten vergt dit een hogere bijdrage van de huurder. De onzekerheden in de koopmarkt zal de vraag naar huurwoningen alleen doen toenemen zeker onder starters welke momenteel helemaal geen kant op kunnen. Dit is een greep uit de presentatie van de heer Kröger. Dat levert antwoorden op, maar minstens zoveel vragen. We zullen het meemaken in de hoop op beter. 9. Rondvraag. Er zijn verder geen vragen meer 10. Sluiting. De voorzitter bedankt de heer Kröger voor zijn medewerking aan deze zeer geslaagde avond, en bedankt hem en Dick Visser met een kleine attentie, en voor de aanwezige dames van Het Grootslag had hij een mooie bos bloemen. Het bestuur van uw huurdersvereniging wil haar leden bedanken voor de zeer grote belangstelling voor de jaarvergadering, die buitengewoon plezierig en leerzaam was. Egbert Russchen (Secretaris) ************************************* Jaarverslag van de secretaris over 2013 In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: Uit Drechterland: De heer J. Klasen (interim Voorzitter) De heer E. Russchen (Secretaris) De heer J. Hupkens (Beheer website) Daarna moet u zelf actie ondernemen en reageren op de uitnodigingen van de penningmeester. Het ledental van de vereniging groeit nog steeds al gaat het mondjesmaat, maar we groeien. Uit Wervershoof: De Heer P. J. Steltenpool (Penningmeester/Administrateur) De heer C. Schuitemaker De heer G. T. Arp Mevrouw P.M. Hoexum Mevrouw I. van der Gragt Het bestuur van De Driehoek stelt het zeer op prijs als ook leden van zowel Andijk, Oosterblokker als Westwoud zich bereid tonen om zitting te nemen in het bestuur. Nieuwe huurders krijgen van Woningstichting Het Grootslag een jaar gratis lidmaatschap van huurdersvereniging De Driehoek aangeboden. De secretaris notuleert De Driehoek Jaarverslag

10 Hoe is het uw huurdersvereniging het afgelopen jaar vergaan? De huurdersvereniging heeft in het begin van het jaar in drie winkelcentra in haar werkgebied u gevraagd een petitie te ondertekenen voor de actie Huuralarm. Hoewel er zowel bij ons, als landelijk veel handtekeningen zijn opgehaald is het niet gelukt om de onzalige plannen in Den Haag van tafel te krijgen. Jaarvergadering We hebben in april onze jaarvergadering gehouden en ook dit jaar hebben wij meer leden mogen begroeten, wat het bestuur zeer verheugt. Het doet ons deugd dat de opkomst ieder jaar toeneemt. Na het eerste deel van de vergadering hebben wij na de pauze veel kunnen opsteken van wat de heer Kröger tijdens zijn presentatie ons heeft laten zien en zijn visie heeft gegeven op de toekomst zoals die de komende jaren er voor de huurders uit gaat zien. Met voor ons wat duistere vooruitzichten voor wat betreft de verhogingen die Den Haag de corporaties oplegt en die door ons als huurders moeten worden opgebracht. We kunnen spreken van een zeer geslaagde avond. Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden We hebben het afgelopen jaar samen met Het Grootslag gewerkt aan nieuwe Algemene Huurvoorwaarden voor alle huurders van Het Grootslag. Dit was nodig omdat er in de loop van tijden zoveel verschillende Huurvoorwaarden in omloop waren. Omdat er huurders zijn die 20, 30 of 50 jaar geleden een woning betrokken bij de toenmalige Woningbouw verenigingen in Andijk, Hoogkarspel of Wervershoof. De nieuwe Algemene Huurvoorwaarden zijn aangepast aan deze tijd en kunnen zo weer een aantal jaren mee. De Contactavonden. Het bestuur wil ook dit jaar de contactavonden weer voor bereiden met dezelfde opzet als vorig jaar. Dit was het thema van de Contactavonden. Wij komen met onderwerpen en u laat ons weten welke ideeën er bij u leven, en niet alleen bij u (neem gerust uw buren mee)maar eigenlijk bij alle huurders van Woningstichting Het Grootslag, hoe denkt u over Zonnepanelen, Milieu en Energie, het dak en de vloeren isoleren. Wie betaalt één en ander en hoe hoog gaat onze huur worden en is dit wel in verhouding met de kosten besparing ten aanzien van het energieverbruik. Als we in een levensfase terechtkomen waarin hulp nodig is, waar kunnen we terecht nu alle zorginstellingen dichtgetimmerd worden en de landelijke overheid alles overhevelt naar de gemeente en hoe gaat de gemeente hier straks mee om nu de geldkraan ook nog geknepen wordt. Nieuwe voorzitter Het bestuur is zeer verheugd dat het zich heeft kunnen versterken met een nieuw bestuurslid te weten de heer Jaap Klasen. Ons nieuwe bestuurslid de heer Jaap Klasen is momenteel de ad interim voorzitter. Uw bestuur wil de heer Klasen tijdens de jaarvergadering voordragen voor de functie van voorzitter. De heer Klasen is woonachtig in Hoogkarspel en daarmee is Hoogkarspel vertegenwoordigd met drie personen in de huurdersvereniging. 10 De Driehoek Jaarverslag 2013

11 Beste Buurt Idee De beoordeling van de aangedragen ideeën voor het Beste Buurt Idee door de woningstichting en de huurdersvereniging is overgedragen aan de huurdersvereniging. Vier leden van het bestuur (Cor Schuitemaker, Gert Arp, Iris van der Gragt en Paula Hoexum beoordelen de aangedragen ideeën, voorstellen en of het inderdaad uitvoerbare Buurt Ideeën zijn waarna het voorstel doorgaat naar de woningstichting voor honorering. De oude BBI commissie bestaande uit Gert Arp en Cor Schuitemaker van de huurdersvereniging en Johan, Monique en Irene namens Het Grootslag, hebben in 2013 de onderstaande aanvragen behandeld. Gehonoreerd: Plaatsing bord Om de Noord bij beide entrees (overloop vanuit 2012). Kunstplanten Atrium Meerkoet Hoogkarspel. BBQ Witte Dam ter kennismaking nieuwe bewoners. Wokken bewoners Floralaan n.a.v. schoonmaakactie buurt. Niet gehonoreerd: Geld voor onderhoud snippergroen welke gehuurd wordt door een huurder. Snoezelplek de Branderhoeve (via sponsorbudget wel een bijdrage). Speelplek Zanddijk 15 (verwezen naar gemeente voor aanvraag/toestemming) Vlaggenmast Om de Noord. Bankje speelterreintje Elstar (wij hebben nog een bank over die we ter beschikking stellen maar de aanvrager dient eerst toestemming te vragen aan de gemeente). Nieuwe stereo installatie met microfoon Sorghvliet. Overkapte fietsenstalling bij de Kluut. Huurverhoging Het afgelopen jaar was een jaar met een voor ons ongekende huurverhoging en voor het komende jaar ziet het er niet veel beter uit en zal de verhoging waarschijnlijk een half procent minder zijn. Al met al wordt het voor ons als huurders zeker met de nog steeds slechte economische De Driehoek Jaarverslag 2013 vooruitzichten zo langzamerhand een troosteloos geheel. Zoals het er nu voorstaat, komt er met het eind van 2014 misschien enige klaarheid van de kant van onze regering en niet te vergeten Brussel, de Europese Unie heeft ook nog een vinger in de huurpap. Het is voor ons allen te hopen dat er nieuwe constructieve plannen en nieuwe voorstellen komen die de rust op de woningmarkt zullen terugbrengen. We hebben als huurdersvereniging positief geadviseerd op het voornemen van Het Grootslag om de ouderenwoningen van de Bosmanstichting in Venhuizen over te nemen. U zult begrijpen dat aan het eind van dit Jaarverslag wij, als bestuur van De Driehoek het contact en de samenwerking met Het Grootslag, de Directeur/Bestuurder de heer J.Th. Kröger, het Management Team en de andere personeelsleden gedurende het afgelopen jaar als bijzonder positief ervaren hebben. Ook de contacten met de Raad van Commissarissen ervaren we als zeer positief. Wij hechten er waarde aan om te zeggen, dat wij als een volwaardige gesprekspartner worden beschouwd en dit geeft ons het vertrouwen ook in de toekomst de belangen van onze leden op goede en adequate wijze te kunnen behartigen. Ik wil dit verslag eindigen met het verzoek aan onze leden, laat uw gezicht zien op de jaarvergadering, er wordt door uw bestuur vele uren aan besteed, het kan natuurlijk zo zijn, dat u niet van vergaderen houdt, dan wijs ik u nog maar eens een keer op het onderwerp van de jaarvergadering van dit jaar: Het wordt nooit meer zoals het was Wij wachten af en hopen u allen op woensdag 23 april te mogen begroeten in: Café Restaurant t Fortuin in Wervershoof. Namens het bestuur van HV De Driehoek, Egbert Russchen Secretaris 11

12 Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 Exploitatierekening 2012 & begroting 2014 UITGAVEN Boekjaar 2012 Boekjaar 2013 Begroting 2014 BESTUURSKOSTEN Vervoerskosten vergaderingen Beheerskosten Telefoonkosten 359, ,70 280,00 327, ,80 210,00 400, ,00 280,00 VERENIGINGSKOSTEN Afdrachten Woonbond Ledenvergaderingen Public relations Registratiekosten Aktie Huuralarm 3.517, , ,16 35, , ,11 923, , , , ,00 40,00 - ADMINISTRATIEKOSTEN Bankkosten Hardware & Software Portokosten & Antwoordenveloppen Kantoorartikelen & Papier 125,57 463,96 346,45 324,04 107, ,12 198, ,95 120,00 800,00 400,00 500,00 DESKUNDIGHEIDBEVORDERING Abonnementen & Brochures Extern advies Cursussen & Reis en verblijfkosten 4.117,00-40, ,00-12, ,00-500,00 DIVERSEN Attenties Bezorgkosten Energiekosten Varia & Onvoorzien 81, ,40 450,00 786,72 68, ,60 450,00 619,60 100, ,00 450, ,00 Totaal uitgaven , , ,00 INKOMSTEN Contributies leden Bijdragen Het Grootslag Rente 5.574, ,00 386, , ,00 355, , ,00 190,00 Totaal inkomsten Totaal uitgaven Saldo , ,10 230, , , , , , ,00 BALANS PER Activa Bank betaalrekening Bankspaarrekening Kas Totaal 167, ,29 8, ,70 Passiva Reserve Saldo 2013 Totaal , , , ,70 Subtotaal = Reserve De Driehoek Jaarverslag De Driehoek Jaarverslag 2013

13 Toelichting bij de Exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 Vervoerskosten vergaderingen: Vergoeding onkosten voor het bezoeken van vergaderingen enz. Beheerskosten: Bestuursvergaderingen en een kleine tegemoetkoming voor de bestuursleden voor de vele uren die zij aan De Driehoek besteden. Afdrachten Woonbond: We betalen voor het aantal woningen dat de Woningstichting bezit. Dat is een basisbijdrage van 157,- plus 2,04 voor de eerste woningen 1,22 voor 1001 tot 2500 woningen. Het Grootslag heeft per ruim 2500 woningen. Ledenvergaderingen: Zaalhuur, consumpties, uitnodigingen, Jaarverslag en verslag van de Contactavonden. Public relations: Ledenwerving, artikeltjes in de plaatselijke bladen, advertenties, en webkosten. Registratiekosten: Uittreksel van de Kamer van Koophandel. Aktie Huuralarm: Dit was een landelijke manifestatie tegen de desastreuse plannen die het kabinet heeft met de woningmarkt, waar vooral de huurders en de woningcorporaties de dupe van zijn geworden. Bankkosten: Kosten van over- en bijschrijvingen, incasso en drukken en verwerken van de acceptgiro s. Hard - en software: Software: Nieuwe computerprogramma s en de kosten van de Helpdesk en inktcartridgen voor de printer. Abonnementen: Abonnementen op enkele bladen van de Woonbond: Woonbondig voor de bestuursleden en Huurwijzer voor alle leden. In 2014 betalen we voor de Huurwijzer 3,- per abonnement. De Driehoek Jaarverslag 2013 Extern advies: Het afgelopen jaar geen kosten. Cursussen & Reis en verblijfkosten: Bezoeken van symposia en vergaderingen en het volgen van cursussen van de Woonbond. Attenties: Attenties bij bijzondere gelegenheden als jubilea en ziekte. Bezorgkosten: De vergoeding voor het bezorgen van brieven en het blad de Huurwijzer. Energiekosten: Vergoeding voor stroomverbruik door Secretaris en Penningmeester - Administrateur. Varia: De huur van de postbus in Hoogkarspel, en uitje Bestuur en andere onvoorziene uitgaven. Contributies: Over 2013: 582 leden betaalden via machtiging (582 x 5,45 = 3.171,90). We verzonden 512 acceptgiro s. Betaalt: 404 x 6, - = 2.424, - Totaal hebben 986 leden betaald. Dat is totaal 5.595,90. Niet betaald vanwege verhuizing/woning gekocht (18), of bedankt (9), overlijden (1) totaal 28. Betaalt maar daarna uitgeschreven vanwege bedanken (1) verhuizing/woning gekocht (22) overlijden (9), totaal 32. Niet betaald, reden onbekend: 80. (Daarvan zijn 66 leden die al één tot anderhalf jaar gratis lidmaatschap hebben genoten). De leden die niet betaalden, werden op 1 januari 2014 uit het bestand verwijderd. (De desbetreffende contributies staan niet op de balans). Op 1 januari 2014 hebben we 954 betalende leden en 245 gratis leden, totaal 1199 leden. Bijdragen: Het Grootslag: Van de woningstichting ontvangen wij een bijdrage van ,- voor het jaar

14 Sinds 3 februari jongstleden ben ik geen huurder meer van Woningstichting Het Grootslag. Je zou dan uit kunnen wijken naar de geliberaliseerde huurmarkt, maar makkelijk is dit niet altijd. Ik wilde samen met mijn vriend graag een woning kopen, maar heb ook ruim twee jaar heerlijk gewoond in een bovenwoning in Wervershoof. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland een vrije keuze hebben voor een huurwoning of een koopwoning. Ik hecht dan ook veel belang aan het bestaan van onze sociale huursector en daarom heb ik besloten voorlopig deel uit te blijven maken van het bestuur. Als het jongste bestuurslid van De Driehoek kijk ik toch anders tegen bepaalde zaken aan en daarom denk ik dat het ook goed is voor de vertegenwoordiging van de achterban dat ik nog deel uit blijf maken van het bestuur. Zelf maak ik mij ook best wel zorgen over de manier waarop er in Den Haag met de sociale woningverhuur wordt omgegaan. Ik vind dat huurders onevenredig hard getroffen worden tijdens deze crisis. Daarnaast ben ik zelf geen fan van de inkomensgrens die er nu is voor de sociale woninghuur. Ik zie bijvoorbeeld veel meer in een regel dat mensen met een inkomen boven de euro voor maximaal vier jaar een sociale huurwoning mogen betrekken. Na die vier jaar zou dan gekeken moeten worden of huurders een stap naar een koopwoning moeten en kunnen maken. Want de politiek lijkt te vergeten dat het nu voor bijvoorbeeld starters erg moeilijk is geworden om op eigen benen te staan. Je verdient samen al snel te veel om in een sociale huurwoning te gaan wonen, maar de bank wil je nog geen hypotheek geven omdat je nog geen vast contract hebt. Wie al woont in een sociale huurwoning en te veel verdient krijgt misschien te maken met de inkomensafhankelijke huurdersheffing. Hierbij wordt landelijk gezien weinig rekening gehouden met de prijs / kwaliteit verhouding. Gelukkig past Het Grootslag deze inkomensafhankelijke huurdersheffing niet toe en is zij hiermee een voorbeeld voor andere woningstichtingen. In de sociale huursector gebeurt dan ook meer dan genoeg om mijn persoonlijke interesse vast te houden en dus blijf ik voorlopig nog wel even bestuurslid :). Met vriendelijke groet, Iris van de Gragt (Algemeen bestuurslid) 14 De Driehoek Jaarverslag 2013

15 Waar is deze afbeelding van? Uiteraard weet U wel waarvan de afbeelding hier boven een onderdeel is. Inderdaad een stukje van de website van de huurdersvereniging De Driehoek. U kent dit niet? Jammer. Want op onze website proberen wij U zo goed mogelijk te informeren. Bijvoorbeeld onder ledeninfo, verslagen van de contactavonden. Wanneer de contactavonden zijn bij u in de buurt. Wanneer de jaarvergadering is. Maar ook wat onze regering allemaal doet met de huurprijzen en wat daar tegen is gedaan en wat ons misschien nog te wachten staat. Echter te veel om op te noemen, want U kunt het allemaal lezen op onze website. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die niets met internet hebben. Daar is natuurlijk alle begrip voor. Maar ook voor U zijn we als bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek altijd beschikbaar en bereikbaar. De namen en adressen, maar ook de telefoon nummers van het bestuur staan in dit jaarverslag afgedrukt. Daarnaast ben ik als website beheerder benieuwd wat U van de website vind. De Driehoek Jaarverslag 2013 Met daarbij uiteraard de vraag, wat kan er aan veranderd worden. Is de website duidelijk en overzichtelijk enz. Hebt u suggesties voor eventuele aanpassingen laat het ons dan weten. U kunt mij bereiken via: Graag zien wij u op onze jaarvergadering op woensdag 23 April in: Café-Restaurant t Fortuin, Wervershoof uur en op een van de Contactavonden. U rekent op ons? Wij rekenen op U!. Johan Hupkens Mijn motto is: (Alles kan, wat niet kan is nog nooit gedaan) 15

16 Wat is een Kascommissie en wat is de taak van de Kascommissie De Kascommissie bestaat uit 2 personen, die zich voor of tijdens de jaarvergadering kunnen opgeven bij het bestuur van de vereniging. Ze blijven 2 jaar achtereen actief en treden dan weer af. Er treedt in principe ieder jaar één lid af, dus hebben we elk jaar weer één nieuw lid voor Kascommissie nodig. U bent er één avond of middag mee bezig plus de tijd om het financiële verslag door te lezen. Verder moet minimaal een van de commissieleden ook de jaarvergadering bezoeken om verslag uit te brengen. De taak van de Kascommissie is het controleren van het financiële beleid dat de penningmeester in het voorgaande jaar heeft gevoerd. De leden van de Kascommissie krijgen begin februari een telefoontje van de penningmeester om een datum af te spreken wanneer de controle plaats gaat vinden, op een avond of middag naar keuze. Op de afgesproken datum krijgen ze het complete financiële verslag in huis en hebben ze ongeveer 14 dagen de tijd om zich daarin te verdiepen. Na die 14 dagen komen de commissieleden bij de penningmeester thuis, (of als dat beter voor een van de commissieleden uitkomt bij een van de commissieleden thuis) daar kunnen ze alle vragen die ze eventueel hebben, aan de penningmeester stellen en alle rekeningen en bankafschriften inzien. Als ze helemaal tevreden zijn met de gegeven antwoorden en alle cijfertjes kloppen, dan stellen ze op de Jaarvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het desbetreffende jaar. Aan het eind van die avond of middag worden de commissieleden bedankt met een kleine attentie voor hun tijd en inzet. Wat verwachten wij van een bestuurslid Vrijwilliger bestuur HV De Driehoek Taakomschrijving (taken worden in onderling overleg verdeeld): Inzetten voor 2500 huurders van Wst Het Grootslag Vooroverleg met bestuur ter voorbereiding op het overleg met de verhuurder Overleggen en discussiëren met Het Grootslag op beleidsmatig niveau Organiseren van de ledenvergadering en twee bewonerscommissie-avonden Websitebeheer Nieuwsbrief samenstellen en verspreiding regelen Ledenadministratie En allerlei overige werkzaamheden ter ondersteuning van de vereniging Profiel vrijwilliger: Zich willen inzetten voor de huurders Enthousiast en leergierig zijn Interesse hebben in huurzaken en volkshuisvesting Werktijden: Ca. 10 uur per maand, in overleg Ca. 7 bestuursvergaderingen op woensdagavond van tot uur Een maal per jaar een Jaarvergadering op een avond voor alle leden in april Ca. 5 vergaderingen met het bestuur en Het Grootslag, deze zijn meestal op een maandag van tot uur Eenmaal per jaar bewonersavond per dorp (dit zijn totaal 4 avonden in oktober) Twee maal per jaar bewonerscommissieavond/ middag Twee leden van het bestuur bezoeken de 4 Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, deze worden afwisselend gehouden in Heerhugowaard en Amsterdam in de maanden maart, juni, september en november Wat wordt er geboden: Diverse mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en scholing Werken in een leuk vrijwilligersteam Elk jaar een dagje uit met het gehele bestuur. Bijzonderheden: Als onkostenregeling ontvangt u een presentieen reiskostenvergoeding. 16 De Driehoek Jaarverslag 2013

17 Het bestuur van Huurdersvereniging De Driehoek bestaat uit de volgende personen: Vacatures in Andijk, Westwoud en Oosterblokker Bestuursleden DRECHTERLAND: De heer Jaap Klasen, Kosterij 3, 1616 PK, Hoogkarspel, (Voorzitter) tel De heer Egbert Russchen, Narcissenlaan 56, 1616 EK, Hoogkarspel, (Secretaris) tel of , De heer Johan Hupkens, De Kluut 9, 1616 GX, Hoogkarspel, tel of , Bestuursleden WERVERSHOOF: Mevrouw Paula Hoexum, Zanddijk 2, 1693 LZ, Wervershoof, tel of , Mevrouw Iris van der Gragt, Olympiaweg 6, 1693 EL, Wervershoof, tel of , De heer Cor Schuitemaker, Rietvink 20, 1693 KP, Wervershoof, tel De heer Gert Arp, Postadres: Postbus 80, 1693 ZH, Wervershoof, tel of , Veranderingen in uw lidmaatschap melden bij onderstaand adres De heer Peter Steltenpool, Kaagweg 130, 1693 GG, Wervershoof, (Penningm./administrateur), Tel of , Kijk ook eens op onze website Of op facebook De Driehoek Jaarverslag

18 Woonbondpersbericht februari 2014 Grote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting De burgemeesters van dertig grote Europese steden willen meer ruimte om hun burgers betaalbaar te kunnen huisvesten. Zij dienen een resolutie in bij de Europese Commissie, om de verantwoordelijkheid voor een goed huisvestingsbeleid neer te leggen bij gemeenten en de afzonderlijke lidstaten. Daarbij pleiten zij voor een brede sociale huursector. Een grote steun voor de Woonbond in zijn strijd voor een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. De burgemeesters, waaronder Van der Laan (Amsterdam) en Van Aartsen (Den Haag), willen af van de regelgeving uit Brussel die staatssteun alleen toestaat voor de allerarmsten. Zij vinden dat zij alle burgers moeten kunnen huisvesten in goede en betaalbare woningen. In de brief waarmee Michael Häupl, de burgemeester van Wenen, de resolutie aanbiedt aan president Barosso van de Europese Commissie, zegt Häupl: Wonen is een basaal sociaal recht, en betaalbare veilige huisvesting is de belangrijkste voorwaarde voor sociale cohesie in onze maatschappij, en voor een goed gelukkig leven. De resolutie is maandag 17 februari in Brussel gepresenteerd door de burgemeesters van Amsterdam, Bratislava, Ljubljana en Nantes. De Woonbond is er blij mee. Directeur Ronald Paping: Het is niet voor niets dat het Nederlandse Parlement minister Blok (Wonen) heeft gevraagd de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken naar en in Brussel te gaan praten over het verder optrekken van die grens naar Als de oproep van de burgemeesters gehoor krijgt, zou dat het zelfs het volledig loslaten van zo n inkomensgrens tot gevolg kunnen hebben. Directeur Ronald Paping vindt dat de huidige richtlijnen van de Economische Commissie voor staatssteun te zeer worden geformuleerd vanuit een strikt economische invalshoek en dat ze ertoe leiden dat het centrum van grote steden volledig ontoegankelijk wordt voor mensen die het wat minder hebben. De vier grote steden in Nederland (G4) waarschuwden al eerder voor een toenemende kloof tussen rijk en arm in de steden. Voor de concentratie van goedkopere huurwoningen in kwetsbare wijken, en het onbetaalbaar worden van de huren in de gewilde stadswijken. Zij noemden het een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling. Het Europese Parlement, de Europese Economische en Sociale Commissie en het Comité voor de regio s benadrukten recentelijk het grote belang van betaalbare huisvesting voor de maatschappij, de economie en de leefomgeving. 18 De Driehoek Jaarverslag 2013

19 Prijswinnaars ondertekening Huuralarm Je zet n handtekening tegen de huurdersverhoging en dan win je zomaar een prijs. Ik was helemaal overdonderd, voor 2 personen een weekje naar de lente van Drenthe. In een mooie chalet, alles geregeld, boodschappen in huis, borreltje in de koelkast en de fruitmand goed gevuld. Helemaal top!! We hebben zalig rondgewandeld door het mooie Drenthe, met zijn Hunebedden, de stad Assen, Kamp Westerbork, wat heel indrukwekkend was. Kortom, we hebben het heel erg naar ons zin gehad. We waren heel erg blij met de prijs, vergeten doen we dit nooit meer. Het Avontuur We gingen brood halen bij de bakker en daar stond een meneer. Die meneer vroeg of papa wat in wilde vullen. Papa had het ingevuld en we gingen naar huis. Een paar weken later kregen we een telefoontje dat we gewonnen hadden. Ik vroeg wat we gewonnen hadden en mama zei een reis naar Drenthe. Papa kon niet mee want die moest werken, daarom vroegen we oma. Een paar weken later gingen we in de auto. Toen bracht Paula ons naar het huisje. Tiny en Sjaak Haring Wij kregen een leuke verrassing van onze dochter aangeboden. Zij had een petitie ondertekend van het Huuralarm en was een van de prijswinnaars, maar op de bewuste datum ging zij naar Griekenland op vakantie dus mochten wij in haar plaats. In Drenthe is een heel mooi bungalowpark en daar kregen wij dus een chalet om een week te verblijven, een heel mooi chalet met van alles erin en heel gezellig aangekleed. Bij aankomst stond de lunch voor ons klaar goed verzorgd, en ook de koelkast was goed gevuld met van alles voor de eerste dag, ook nog een biertje en een wijntje en wat lekkers voor s avonds, het was in een woord geweldig. Paula nogmaals bedankt voor alle goede zorgen en service, je had het goed voor elkaar en ook degene die dit mogelijk had gemaakt, dank u wel. Er was een bos, een speeltuin, een voetbalveld, een tennisbaan, een zonneweide, een zwembad en nog veel meer! We gingen zwemmen en daarna eten, de volgende dag gingen we naar het hemelrijk dat is een meer. In dat meer zijn we twee keer geweest. We gingen naar de Hunnebedden en wandelen. Er kwamen ook nog vrienden en toen zijn we naar het boomkroonpad geweest. Dan loop je boven het bos op een brug. Toen gingen we weer naar huis. Ik vond het superleuk! Madelief Kruithof. Klaas en Janie De Wit De Driehoek Jaarverslag

20 Wist u......dat: De Driehoek nu al 19 jaar bestaat, we zijn opgericht op Dit was naar aanleiding van de fusie tussen Sint Laurentius uit Drechterland, De Andijker Woningstichting en Woningbouwvereniging St. Joseph uit Wervershoof. Uit deze fusie ontstond in 1995 de nieuwe Woningstichting Het Grootslag....dat: In de sollicitatiecommissie die de leden van de Raad van Commissarissen van Het Grootslag benoemd altijd een bestuurslid van De Driehoek actief is....dat: Bij het verbeteren van een huurwoning mogen huurders vaak meer dan ze denken. Bijvoorbeeld een ligbad plaatsen, de zolder isoleren of extra bovenkastjes in de keuken aanbrengen. Voor ingrijpende veranderingen moet de verhuurder toestemming geven. Het Grootslag is hier heel coulant in en verleent in de meeste gevallen alle medewerking....dat: Het comité voor Beste Buurt Idee, volledig bestaat uit bestuursleden van De Driehoek, Dat zijn de dames Iris van de Gragt en Paula Hoexum en de heren Cor Schuitemaker en Gert Arp...dat: Er mensen zijn die bedanken voor het lidmaatschap van De Driehoek, met het argument dat Woningstichting Het Grootslag alles zo goed doet, ze kennelijk niet beseffen dat dit mede is te danken aan de inzet van de leden en het bestuur van De Driehoek....dat: U een woning kunt kopen van Het Grootslag via het concept SLIMMER KOPEN Om in aanmerking te komen als aspirantkoper moet u huurder of starter in de regio West- Friesland zijn. Meer informatie kunt u lezen op de internetsite van Het Grootslag....dat: U zich het beste nu kunt inschrijven voor een woning als u op korte of lange termijn een andere woning wenst, omdat de automatisch opgebouwde woonduur voor huurders op 1 januari 2012 is vervallen....dat: We alle leden bedanken voor hun vertrouwen in de afgelopen 19 jaar en met uw steun hopen we zo nog vele jaren door te gaan....dat: Je Zelf Aangebrachte Voorzieningen in je huurwoning, zelf moet verzekeren bij je inboedelverzekering....dat: We ieder jaar weer een nieuw lid voor de kascommissie nodig hebben, u mag twee jaar de boeken controleren en dan moet u weer aftreden, er blijft er steeds één zitten....dat: We nog steeds goede bestuursleden zoeken in Andijk, Westwoud en Oosterblokker (het is een leuke hobby en je steekt er ook nog wat van op)....dat: We U een goede en informatieve vergadering toewensen en bedanken voor uw inbreng en aanwezigheid. 20 De Driehoek Jaarverslag 2013

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2014

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2014 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2014 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag De Jaarvergadering wordt gehouden op Donderdag 23 april om 20.00 uur In

Nadere informatie

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2012

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2012 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2012 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag De Jaarvergadering wordt gehouden op Woensdag 17 april om 20.00 uur In

Nadere informatie

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2011

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2011 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2011 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag Jaarvergadering wordt gehouden op Donderdag 26 april om 20.00 uur in Dorpshuis

Nadere informatie

Notulen van de Jaarvergadering huurdersvereniging De Driehoek 29 april 2017

Notulen van de Jaarvergadering huurdersvereniging De Driehoek 29 april 2017 Notulen van de Jaarvergadering huurdersvereniging De Driehoek 29 april 2017 In café-restaurant t Fortuin in Wervershoof Aanwezig: 8 bestuursleden, 32 leden. De heren J. Th. Kröger directeur bestuurder,

Nadere informatie

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2010

Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2010 Jaarverslag van Huurdersvereniging De Driehoek over 2010 Belangenvereniging voor alle huurders van: Woningstichting Het Grootslag Jaarvergadering wordt gehouden op Woensdag 27 april om 20.00 uur in Café

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden. Voorwoord. Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de huurdersvereniging,

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder 1 www.huurdersvereniging-landsmeer.nl Op vrijdag 20 mei zal de 23e jaarvergadering plaatsvinden om 20.00u in het gebouw van JONGE KRACHT in de

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 BALANS & RESULTATENREKENING 2013 RESP. 2012 & BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2013. De ALV van 2013 vond plaats in het gerestaureerde

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Secretariaat Roekenes 12; 3956 RR Leersum KvK 30201912 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Aanwezig: Afwezig: 25 bewoners (18 huishoudens) Mw. Maas (bestuur) dhr. Smit, mw. Luijten

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING S A V A H. Jaarverslag. Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop

HUURDERSVERENIGING S A V A H. Jaarverslag. Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop HUURDERSVERENIGING S A V A H Jaarverslag 2015 Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop Bladzijde Inhoudsopgave 2 Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter 3 Van de secretaris 4 Financieel Verslag

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie