2 Wat is de invloed van de woonlasten gekoppeld aan de verkoop 7 van een eigen woning 2.1 Woonlasten Energielasten 7 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Wat is de invloed van de woonlasten gekoppeld aan de verkoop 7 van een eigen woning 2.1 Woonlasten 7 2.2 Energielasten 7 2."

Transcriptie

1 onderwerp pagina 1 Woningmarkt en arbeidsmobiliteit Stand van zaken woningmarkt Groningen Stand van zaken woningmarkt Vlagtwedde Verkooptransacties in Vlagtwedde Wat gaat de WOZ doen in Vlagtwedde Woningvoorraad Vlagtwedde Bevolkingsopbouw Vlagtwedde Grijze druk Groene druk Demografische druk Werkgelegenheid in Vlagtwedde Werkloosheid in Vlagtwedde Opleidingsniveau werkzoekenden in Vlagtwedde (dec) Mobiliteit 6 2 Wat is de invloed van de woonlasten gekoppeld aan de verkoop 7 van een eigen woning 2.1 Woonlasten Energielasten Wat is de EPC 8 3 Welke vormen van leningen en subsidies zijn/waren er De volgende subsidiemogelijken zijn/waren er Koopsubsidie (niet van toepassing in Vlagtwedde) Corporatiestarterslening (niet van toepassing in Vlagtwedde) Starterslening Welke gemeenten in Groningen maken er gebruik Starterslening en NHG Wat is de WEW Wat is de Woonlastenfaciliteit (WLF) Hoe groot is het potentieel aan koopwoningen in Vlagtwedde Woningvoorraad Vlagtwedde Welke doelgroepen van Vlagtwedde willen we bereiken en waarom Criteria Communicatie richting doelgroepen en marktpartijen De aanvraag De toewijzing De offerte De uitbetaling Nationale Hypotheek Garantie Risicoprofiel Duurzaamheidlening Wie doen er mee in Groningen Voor wie is de lening/doelgroep Spelregels 16 1

2 3.6 Stimuleringslening Wie doen er meer in Groningen Voor wie is de lening/doelgroep Wat zijn de spelregels Wat gaan we doen in Vlagtwedde; Stimuleringslening Duurzame 19 Particuliere Woningverbetering Voor wie is de lening/doelgroep Wat zijn de spelregels Procedure Bouwkrediet Annuitaire aflossing Risicoprofiel 20 4 Financieel Bij wie wordt het fonds geopend Waarom verstrekt Vlagtwedde zelf niet de lening? Wat betekent dit financieel voor de gemeente Vlagtwedde Starterslening Soort aflossing Afkoopmethodiek Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Interne rekenrente Revolving Fund 25 5 Wat betekent dit organisatorisch voor de gemeente Vlagtwedde Starterslening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 26 NB de cursieve tekstgedeelten horen bij de starterslening en deze info maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming conform afspraak en notitie VROM Starterslening en besproken in de meningsvormende raad dd 6 nov

3 1 Woningmarkt en arbeidsmobiliteit 1.1 Stand van zaken woningmarkt Groningen Ook Groningen wordt hard geraakt door de crisis op de woningmarkt. In geen enkele andere provincie raakt de verkoop van bestaande woningen zo in het slop. Vergeleken met een jaar eerder slonk in februari 2012 de verkoop van woningen in Groningen met een derde. Slechts 240 panden wisselden in februari 2012 van eigenaar. Uit de cijfers van het Kadaster blijkt dat de gemiddelde woningprijs in de provincie afgelopen jaar met 6,8 procent zakte. Nergens elders in het land deed zich zo n grote daling voor. De totale hypotheeksom ging met 44,6 procent onderuit en landde op het peil van amper 81 miljoen euro. In doorsnee werden in de noordelijke provincie hypotheken verstrekt ter waarde van , = (Bron: Kadaster mrt 2012) 1.2 Stand van zaken woningmarkt Vlagtwedde Gemeenten in Oost-Groningen hebben besloten om gezamenlijk vanaf 2007 de woningmarkt jaarlijks te monitoren. Vanaf 2008 is ook de woningmarkt in Oost Groningen getroffen door effecten van de kredietcrisis en recentelijk ook door de effecten van de schuldencrisis. Voor de nieuwe eigenaar-bewoner in Nederland die niet eerder een crisis op de huizenmarkt hebben meegemaakt leek een eigen woning misschien een risicoloze investering maar dat is duidelijk echter niet het geval wat geïllustreerd wordt door het sterk groeiende aantal gedwongen verkopen; van 695 in 2002 naar in Van augustus 2008 tot november 2010 zijn de huizenprijzen gemiddeld met 7% gedaald. Met de kredietcrisis eindigt een periode van continu stijgende huizenprijzen, die liep van 1985 tot In diezelfde periode steeg het eigen woningbezit in Nederland van 43 % naar 59 %. Vlagtwedde (66%) wijkt echter wat eigen woningbezit positief af van het landelijk gemiddelde (59%) en van het gemiddelde in Oost Groningen (63%) Vlagtwedde huur 34% koop 66% Veendam huur 34 % koop 66 % Menterwolde huur 40 % koop 60 % Oldambt huur 40 % koop 60 % Stadskanaal huur 43 % koop 57 % Bellingwolde huur 29 % koop 71 % Pekela huur 35 % koop 65 % Oost Groningen huur 37 % koop 63 % De afzet van middeldure en dure bestaande woningen staat stevig onder druk terwijl de afzet van goedkope(re) bestaande woningen nog wel in een redelijke marksituatie plaatsvindt. De afzet voor wat betreft deze woningen is in 2010 wel moeizamer geworden. 3

4 In Oost Groningen geldt in de bestaande koopsector een spanningsfactor van 2.62: er staan 262 % woningen te koop van wat er in heel Oost Groningen is verkocht dat komt overeen met de klasse zeer verstoorde markt met fors teveel aanbod De goedkope woningen kennen een gunstiger situatie: op iedere verkochte woning staat er 1 te koop Verkooptransacties in Vlagtwedde Jaar ( 1mrt 2012) aantal Wat gaat de WOZ doen in Vlagtwedde De verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde tussen de peildatum 1 jan 2011 en 1 jan 2012 is -2% Woningvoorraad Vlagtwedde Het aantal woningen in Vlagtwedde bedraagt (2011) bestaande uit: huur (34%) koop (66 %) 1.3 Bevolkingsopbouw Vlagtwedde aantal inwoners Demografische druk 72,3 % 76,1% 86,3% 95,9% Grijze druk 35,8% 41,8% 49,9% 55,9% Groene druk 36,5% 34,2% 36,3% 40,0% Aantal 0-19 jarigen jarigen plussers

5 1.3.1 Grijze druk Grijze druk is een demografisch begrip dat de verhouding aangeeft tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van jaar. In 2040 is de landelijke grijze druk toegenomen naar 48,7% ten opzichte van 25,6% in Dit komt doordat vanaf 2011 de babyboomers (mensen geboren in de periode na de tweede wereldoorlog toen het aantal geboorten hoog was) de leeftijd van 65 jaar en ouder bereiken. De vergrijzing is het sterkst in Zuid-Limburg, Zeeland en het noorden en oosten van Nederland. Als we Vlagtwedde afzetten ten opzichte van het Nederlands gemiddelde dan heeft Vlagtwedde 10 % meer personen van 65 jaar en ouder binnen de gemeentegrenzen die indien ze al niet in een koopwoning wonen deze niet meer gaan aanschaffen. Het is dus wenselijk om jonge mensen (blijvend) te binden aan Vlagtwedde Groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het nietwerkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. 1.4 Werkgelegenheid in Vlagtwedde 2011 aantal vestigingen 1229 aantal werkzame personen grootste sectoren ( % werkzame personen financiële instellingen 20.1 % gezondheids- en welzijnszorg 18.0 % bouwnijverheid 10.4 % Werkloosheid 2 in Vlagtwedde 11 Aantal Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) 488 NWW al % van de beroepsbevolking (2009) 5,7 % 5

6 1.4.2 Opleidingsniveau werkzoekenden in Vlagtwedde (dec) 2011 LO 81 VMBO 101 MBO HAVO VWO 258 HBO 41 WO onbekend 1.5 Mobiliteit Een te lange reistijd is voor zes op de tien personen uit de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de! nummer één reden om niet voor een werkgever te kiezen, gevolgd door (een minder dan marktconform) salaris en het ontbreken van een goede eerste indruk. Het gebrek aan mobiliteit, zowel op de weg als op de huizenmarkt, remt de arbeidsmarktactiviteit en maakt dat de wervingscirkel van werkgevers in 2015 tot 55% kleiner wordt. Mobiliteit is het grootste probleem bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Als belangrijkste reden niet te kiezen voor een werkgever noemt de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de tijd die het kost om de afstand tussen woonplaats en werk te overbruggen. Hiermee is reistijd al meerdere jaren achtereen voor werknemers de belangrijkste afhaakfactor. Naar verwachting zal reistijd ook de komende jaren het grootste knelpunt voor werknemers blijven. Het vormt een onderdeel van de algehele mobiliteitsproblematiek in Nederland: de files waardoor de reistijd voor eenzelfde reis zal toenemen van 60 naar 80 minuten (bron: Mobiliteitsbalans, 2010) en de sterk afgenomen verhuisbereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit. Dit resulteert in kleiner wordende wervingscirkels voor werkgevers. Naar verwachting zal het wervingsgebied in 2015 tot 55% kleiner worden. De regionale dus ook Vlagtwedder arbeidsmarkt zal daardoor nog verder aan belang winnen. Als we dit verhaal loslaten op Vlagtwedde dan zullen vooral de werkzoekenden met een LO en VMBO opleiding niet of in mindere mate bereidt zijn (ver) te reizen naar hun werk. Als men om wat voor reden dan ook werkloos raakt bij bedrijven binnen Vlagtwedde zelf dan zal men, uitzonderingen daargelaten, werkloos blijven indien er geen vervangende arbeid binnen de gemeentegrenzen aanwezig is. Dit is dus een risico waar we derhalve rekening mee moeten houden. 6

7 2 Wat is de invloed van de woonlasten gekoppeld aan de verkoop van een eigen woning 2.1 Woonlasten Vlagtwedde kent een gedateerd woningbezit gekoppeld aan een relatief hoge EPC wat weer inhoudt dat deze woningen niet energiezuinig zijn. Bewoners/eigenaren worden geconfronteerd met stijgende woonlasten voor wat gas en elektriciteit betreft terwijl het comfort niet toeneemt. Potentiële kopers van een woning zullen het netto woonlastenverhaal meenemen in hun koopbeslissing; dus niet alleen het hypotheekbedrag maar ook de energiekosten (nu en op termijn). Energiegunstige woningen zijn derhalve beter verkoopbaar dan energieongunstige woningen. De woonlasten zijn opgebouwd uit: hypotheeklasten eigenwoning forfait groot onderhoud gas/water/elektriciteit inboedelverzekering opstalverzekering Onroerende Zaak Belastingen (OZB) rioolrecht afvalstoffenheffing reinigingsrechten waterschap 2.2 Energielasten Hoewel een exacte voorspelling van de hoogte van de elektriciteit- en gasprijzen niet mogelijk is blijft voor een gemiddeld huishouden de rekening minstens met tientallen euro s per jaar stijgen (bron VEMW). De olieprijs is nog steeds een belangrijke indicator voor gas en indirect voor elektriciteit. Prijzen voor ruwe olie zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Deze stijging zet door. Zeker wanneer het economische herstel in West-Europa doorgaat en Aziatische landen een sterkere groei laten zien. De gasprijs is een tweede indicator die, ondanks een ruim aanbod al geruime tijd stijgt. Deze kan deels verklaard worden door een stijging van de olieprijs maar ook deels door de marktmacht van een beperkt aantal producenten. Men signaleert forse stijgingen in de tarieven voor het transport van energie. Het transport van gas en elektriciteit op de regionale netten stijgt gemiddeld met 8 procent. Deze stijging zet de komende jaren door. Het resultaat: een cumulatieve stijging van 25 procent over drie jaar. De komende jaren komen er weer hogere belastingen voor het gebruik van gas en elektriciteit. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil namelijk de kosten voor de nieuwe stimuleringsmaatregel voor duurzame energie (SDE+) rechtstreeks verhalen op de consument. De komende jaren zullen de effecten van het Nederlandse duurzaamheidbeleid steeds meer merkbaar gaan worden. 7

8 De eerste effecten zijn in 2012 daarvan al merkbaar in een stijging van de transporttarieven en de opslag op de energienota om de SDE+ te bekostigen. De effecten van de opslag op de energienota zijn in 2011 nog gering (1 procent) gebleken en zullen pas later dit jaar (2012) aangerekend worden. De opslag op de energienota verdubbelt elk jaar tot Daarnaast wordt binnen het Ministerie van EL&I gesproken over een leveranciersverplichting. 2.3 Wat is de EPC Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-berekening is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt. De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2. Het is van belang om de CO2- uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. Voor nieuwe woningen geldt sinds 1 januari 2006 een EPC-grenswaarde van 0,8. Vanaf 1 januari 2011 geldt een EPC-grenswaarde van 0,6 die op 1 apr 2012 daadwerkelijk zijn beslag heeft gekregen. De verwachting is dat vanaf 2015 de norm gesteld wordt op 0,4. Wij willen als college een stap verder gaan door een EPC van 0,2 voor te gaan schrijven. De huidige stand van de techniek laat zien dat een EPC van 0,2 relatief makkelijk te behalen is en wij dagen derhalve de marktpartijen uit om woningen te realiseren die daar aan voldoen. 8

9 3 Welke vormen van leningen en subsidies zijn/waren er 3.1 De volgende subsidiemogelijkheden zijn/waren er Koopsubsidie Corporatiestarterslening Starterslening Duurzaamheidlening Stimuleringsregeling 3.2 Koopsubsidie (niet van toepassing in Vlagtwedde) De Wet Bevordering Eigenwoningbezit (Wbe), beter bekend onder de naam Koopsubsidie werd tot voor kort uitgevoerd door SenterNovem. Aan deze regeling is vroegtijdig een einde gekomen daar door het succes van de subsidieregeling het geld half april 2010 al op was. 3.3 Corporatiestarterslening (niet van toepassing in Vlagtwedde) In Nederland is deze leenvorm niet echt populair en zeer zeker niet in Noord Nederland waar geen enkele corporatie er gebruik van maakt. Er zijn 9 corporaties in Nederland die meedoen en deze zijn alle gevestigd in de Randstad en derhalve daar waar de woningmarkt zeer gespannen is. SVn is vanaf oktober 2011 actief begonnen met gesprekken met woningcorporaties over inzet van de Starterslening als koopinstrument. De Starterslening heeft als koopinstrument haar waarde bewezen. Alliantie (Almere, Amsterdam) is een woningcorporatie die intussen zeer succesvol de Starterslening gebruikt. Acantus en Woonzorg Nederland zijn beide actief in Vlagtwedde waarvan Acantus een verkoopprogramma heeft. Acantus maakt geen gebruik van deze lening. Acantus heeft echter aangegeven zijn/haar verkoopbeleid wel opnieuw te willen formuleren. Het aantal huurwoningen in Vlagtwedde bedraagt (2011) het aantal gelabelde woningen voor verkoop bedraagt 73 (verkoop na mutatie) het verkoopbedrag zal tussen de en liggen 3.4 Starterslening De Starterslening overbrugt (kort gezegd) het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. De totale financiering die nodig is voor de aankoop van de woning bestaat uit een normale (eerste) hypotheek, aangevuld (naar draagkracht) met de Starterslening (tweede hypotheek). Die eerste hypotheek kan worden afgesloten bij de bank naar keuze. De Starterslening wordt altijd afgesloten bij SVn. Beide leningen worden verstrekt met NHG en dienen tegelijkertijd bij de notaris te passeren.bij het bepalen van de hoogte van de Starterslening speelt draagkracht van de aanvrager een cruciale rol. De hoogte van de Starterslening hangt af van het inkomen van het huishouden van de aanvrager, zijn/haar vermogen en de voorwaarden van de gemeente Vlagtwedde. De Starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De hoogte van de lening wordt vastgesteld op basis van een draagkrachttoets die door SVn wordt uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van het actuele bruto inkomen van de aanvrager(s). Ook wordt er een vermogenstoets gedaan waarbij het bedrag aan vermogen dat aanwezig is boven de fiscale vrijstelling in mindering wordt gebracht op de prijs van de woning. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van 9

10 secundaire lasten. Het inkomen wordt niet voor 100%, maar voor 95% meegenomen. Er blijft dus 5% van het inkomen buiten de toetsing. Een aanvrager hoeft dus in principe niet tot het uiterste van zijn/haar (financiële) kunnen te gaan. Wel blijven de lasten voor persoonlijke financieringen bij de toetsing door SVn buiten beschouwing. De Starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Daarna gaat de klant rente en aflossing betalen. De klant wordt hierover tijdig geïnformeerd en kan desgewenst een hertoetsing aanvragen om zijn/haar actuele betaalcapaciteit vast te stellen. Ook dan worden lasten voor persoonlijke financieringen niet betrokken. De kosten van de hertoets bedragen 150,= (exclusief CPI-index, prijspeil 2006) Ook na het 6e, het 10e en het 15e jaar is weer een draagkrachttoets mogelijk. Naar verwachting groeit in die periode het inkomen dusdanig, dat de starter de rente en aflossing kan betalen. Belangrijke parameters daarbij zijn de ontwikkeling van het inkomen en de mutatiegraad van de woningen. De Starterslening wordt verstrekt vanuit een revolverend fonds dat de gemeente Vlagtwedde gaat inrichten bij SVn, door storting van het benodigde budget. De gemeente Vlagtwedde bepaalt of de aanvrager voor een Starterslening in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de verordening. Hierin staan voorwaarden die Vlagtwedde zelf bepaalt. Zo kan Vlagtwedde de regeling afstemmen op de specifieke lokale behoefte Welke gemeenten in Groningen maken er gebruik In de provincie Groningen zijn in startersleningen verstrekt voor ca 2.8/mio en doen de volgende gemeenten mee: Stadskanaal Pekela Oldambt Menterwolde Hoogezand Sappemeer Haren Groningen Loppersum Appingedam Delfzijl Eemsmond Ten opzichte van het landelijke totaalbeeld is dit zeer gering. Desondanks wordt de starterslening toch door een aantal gemeenten in Groningen bewust ingezet en is men enthousiast. In Delfzijl en Eemsmond worden relatief veel woningen in (zeer) kleine kernen gekocht met een starterslening door voornamelijk alleenstaande jonge mannen met 2- rechterhanden. Het levert in die kleine kernen toch wat jonge aanwas op. Delfzijl gaf aan dat de mogelijke inzet van Startersleningen niet los kan worden gezien van de inzet van een instrument bij opkoop van woningen. Met andere woorden: de Starterslening zal gericht kunnen en moeten worden ingezet, naast ander instrumentarium om de woningmarkt te ondersteunen. Dat kan zijn: opknappen van bestaande woningvoorraad (oa projecten in Veendam en Winschoten) en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad (energiebesparing, project in voorbereiding met 3 noordelijke provincies). Als we ons niet beperken tot de provincie Groningen maar we nemen Borger-Odoorn, Assen en ook Dalfsen (een geheel andere markt) dan zijn de volgende cijfers beschikbaar Stadskanaal er zijn 29 leningen verstrekt waarvan 15 in 2011 (het eerste jaar dat de koopsubsidie naast de starterslening niet meer van kracht was) er zijn 6 in procedure gemiddelde lening bedraagt ca ,=/woning Dalfsen er zijn 56 leningen verstrekt er zijn 5 in procedure gemiddelde lening bedraagt ,=/woning 10

11 Borger-Odoorn er zijn 30 leningen verstrekt er is 1 in procedure gemiddelde lening bedraagt ,= Assen er zijn 41 startersleningen verstrekt er zijn 33 in procedure gemiddelde lening bedraagt ,=/woning De gemeente Assen gaat vooralsnog door met de starterslening. In september 2011 is aanvullend 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de regeling. Sindsdien lopen de aanvragen gestaag binnen. Er zijn tot nu toe 33 aanvragen ingediend, waarvan er 23 zijn gehonoreerd (gemiddelde lening ,-) en 6 nog in procedure zijn. Het tempo van aanvragen lijkt toe te nemen. Assen kan op dit moment nog circa 9 aanvragen in behandeling nemen. De gemeente Assen heeft een student in 2011 onderzoek laten doen naar de effecten van dit fenomeen met de werktitel de Assense woningmarkt; binden en boeien. De conclusie was als volgt: De starterslening heeft nadat het in eerste instantie een instrument was om starters te helpen en niet om de woningmarkt te stimuleren effect gehad op de woningmarkt van Assen. De 41 startersleningen die verleend zijn hebben 119 verhuisbewegingen op gang gebracht waarvan 79 verhuizingen binnen Assen. Hierbij gaat het om de verhuizingen in de achterwaartse en voorwaartse verhuisketen. Uiteindelijk heeft dit betekent dat 1 starterslening voor 2,5 verhuizing heeft gezorgd. In Nederland zijn er momenteel 200 gemeenten die de actief de starterslening voeren en dat is ca 50% van alle gemeenten. Alle gemeenten maken gebruik van de standaard VROM Startersregeling en de bijbehorende voorwaarden. Daarnaast stelt elke gemeente lokale voorwaarden stellen voor de couleur locale; alleen voor eigen inwoners of ook voor vestigers in de gemeente; alleen voor bestaande en/of nieuwbouw of voor bepaalde ontwikkellocaties; alleen voor starters (de 1e woning) of ook voor huurders (first time buyers); de maximale hoogte van de verwervingskosten en de maximale hoogte van de lening. Landelijke productie aantallen starterslening: /mio (prognose; jaarcijfers worden in april 2012 bekend gemaakt) ,3/mio (4.947 leningen) ,9/mio (2.356 leningen) Totale portefeuille Startersleningen eind 2010 bedroeg ruim 378/mio Starterslening en NHG Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die men kan krijgen als men een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Als men een hypotheek afsluit maakt men samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van de hypotheeklasten. NHG is mogelijk als men voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet men zeker dat mensen nooit teveel lenen. Met de NHG betaalt men een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,7%. Bij het afsluiten van NHG betaalt men eenmalig 0,70% over het hypotheekbedrag. Alle kosten die men echter moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid hebben de mensen deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend. Er kunnen zich echter situaties in het leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. 11

12 Men kan dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee men in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat men in de woning kan blijven wonen. De Woonlastenfaciliteit is een aanvullende regeling, die door WEW wordt geboden. Uitgangspunt blijft de NHG-garantie. Die biedt de geldverstrekker (bank, SVn/gemeente), maar uiteindelijk ook de aanvrager de zekerheid dat in geval van gedwongen verkoop een eventueel tekort wordt gedekt door de borgtocht. Een WLF is een aanvullende borgtocht, die probeert om de situatie van gedwongen verkoop te voorkomen door een aanvullende faciliteit te bieden om betalingsproblemen/ achterstanden te kunnen oplossen Wat is de WEW De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het WEW heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG. Deze 'voorwaarden en normen' moeten worden goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering van de NHG vindt plaats bij de geldverstrekkers. Controle op dossiers vindt plaats op het moment dat een schadedeclaratie wordt ingediend. Er is dus sprake van een systeem met repressief toezicht. Het WEW ondersteunt de geldverstrekkers bij de uitvoering van de NHG en beheert het fondsvermogen in verband met het risico van de NHG. Het WEW is een private instelling met achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten. Dit betekent dat het WEW te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Als gevolg hiervan beschouwt De Nederlandsche Bank de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie. Hieruit vloeit voort dat leningen met NHG voor de geldverstrekker solvabiliteitsvrij zijn. Dit voordeel voor geldverstrekkers wordt aan consumenten "teruggegeven" door de lagere hypotheekrente op een hypotheek met NHG. Per 31 december 2010 heeft de stichting 128 miljard aan leningen gewaarborgd en bedraagt het fondsvermogen circa 637 miljoen. 4.4 Wat is de Woonlastenfaciliteit (WLF) De WLF is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers in het geval dat bij een NHG-lening een betalingsachterstand ontstaat als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner. Met behulp van de WLF kan men in overleg met de geldverstrekker naar draagkracht de hypotheeklasten blijven betalen en wordt het gedeelte dat men niet kan betalen als achterstand bovenop de NHG-lening bijgeschreven tot maximaal 9% van de hoofdsom van de NHG-lening. Door meer tijd te geven om een betalingsprobleem op te lossen wordt beoogd een eventuele gedwongen verkoop te voorkomen en ervoor te zorgen dat men in de woning kan blijven wonen. Indien de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat in zo'n geval de woning verkocht moet worden en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat men nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer men geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als het inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds dit bedrag kwijtschelden en hoeft men dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat men heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk 12

13 te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als men betalingsachterstanden heeft, men contact opneemt met de bank om te bekijken hoe men deze achterstand kan inlopen Hoe groot is het potentieel aan koopwoningen in Vlagtwedde Het aanbod van courante woonhuizen tot ,= is beperkt tot de hoofdkernen en is een momentopname (mrt 2012) zodat enige afwijking mogelijk is. Ter Apel 78 woningen Ter Apelkanaal 8 woningen Sellingen 16 woningen Vlagtwedde 26 woningen Bourtange 7 woningen Er zouden dus theoretisch 135 woningen in aanmerking kunnen komen om verkocht te worden met een starterslening indien er wordt gekozen om deze lening in te zetten voor bestaand bezit. Dit zijn echter woningen van voor 1980 met een hoge EPC gekoppeld aan relatief hoge energielasten in verhouding tot de hypotheeklasten. Het is derhalve niet wenselijk om het instrument starterslening in te zetten voor het bestaande bezit Woningvoorraad Vlagtwedde De onderkant van de woningmarkt in Vlagtwedde heeft de volgende kenmerken: oudere woonhuizen kwalitatieve en functionele veroudering matige tot slechte isolatie geen aanbod van nieuw gebouwde huizen Sinds de jaren tachtig zijn er geen nieuw gebouwde rijenhuizen gerealiseerd die aangemerkt zouden kunnen worden als starterswoning. Het aanbod van dit soort huizen bestaat dus uitsluitend uit huizen die minimaal circa 30 jaren oud zijn. Momenteel worden er, mede als gevolg van de economische crisis, nagenoeg geen nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De bestaande voorraad zal de komende jaren dus nog meer verouderen. Vlagtwedde neemt derhalve het voorbeeld van Dalfsen over die de starterlening inzet voor goedkope nieuwbouwwoningen gekoppeld aan zeer lage EPC Welke doelgroepen van Vlagtwedde willen we bereiken en waarom Het doel van de Starterslening is om jongeren en jonge gezinnen méér kans te geven om een woning in onze gemeente te kopen. De regeling is bedoeld voor starters op de kopersmarkt, dus óók voor mensen in een huurhuis die niet eerder een eigen woning hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren met een hypotheek. Het bepalen van de doelgroep is dus van aanzienlijk belang. Indien een starterslening zijn doelgroep niet bereikt ontschiet men het doel om het lokale woningbezit te stimuleren voor diegenen aan de onderkant van de woningmarkt. De doelgroep zou als volgt omschreven kunnen worden: een of meer gezinshuishouding niet leeftijd gebonden voor inwoners van Vlagtwedde en personen die een sociaal economische binding met Vlagtwedde hebben voor huizen in de gemeente Vlagtwedde maximale huisprijs , EPC< 0.2 Nb de huisprijs bestaat uit een maximale VON prijs van ,= en 8 % bijkomende kosten bestaande uit renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten, erfafscheiding, aanleg tuin, aankleding van de wanden,eventuele opleveringskeuringen en afsluitkosten 13

14 Definitie sociaal economische binding personen hebben een sociale binding met Vlagtwedde als er 1 e graad familieband aanwezig is personen hebbent een economische binding met Vlagtwedde als men werkt binnen de gemeentegrenzen en men met het hieruit voortvloeiende inkomen in het eigen levensonderhoud kan voorzien Criteria De aanvrager is op het moment van de aanvraag minimaal 21 jaar of ouder. De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. De aanvrager is een in de gemeente Vlagtwedde verblijfsgerechtigde en woonachtige persoon die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal één jaar voorafgaand aan de aanvraag niet zelfstandig woont. In geval van een aanvraag door twee personen gelden de criteria voor tenminste één van beiden Communicatie richting doelgroepen en marktpartijen Wanneer de VROM Starterslening Vlagtwedde van kracht wordt is het wenselijk dat hier zowel op de website van de gemeente Vlagtwedde als via de lokale huis-aan-huis-bladen en/of flyers, kenbaarheid aan wordt gegeven. Voorafgaand aan de invoering van de Starterslening zal de gemeente Vlagtwedde een bijeenkomst met bancaire instellingen en makelaardij in Vlagtwedde uitnodigen, waarbij ook iemand van SVn aanwezig is, almede de verantwoordelijke wethouder en de pers. Verder is wenselijk dat op speciale momenten, zoals bij het verstrekken van de 1e lening, de publiciteit wordt gezocht De aanvraag Alleen in gemeenten die de Startersregeling voeren is het mogelijk voor woningkopers om een Starterslening aan te vragen. Wanneer een woningkoper voor de Starterslening in aanmerking wil komen is het belangrijk te controleren of hij/zij past binnen de doelgroep die de gemeente op het oog heeft met de Startersregeling. Wanneer de woningkoper binnen de doelgroep valt kan het SVn aanvraagformulier Starterslening bij de gemeente worden aangevraagd. Nadat het aanvraagformulier door de aanvrager is ingevuld (al dan niet met hulp van tussenpersoon, makelaar of geldgever) en wordt voorzien van de benodigde bijlagen (zoals aangegeven op de meegeleverde checklist) kan het ter verdere afhandeling naar SVn worden gestuurd De toewijzing SVn geeft vervolgens een advies aan de gemeente over de hoogte van de toe te kennen Starterslening. Op basis van dit advies stuurt de gemeente een toewijzingsbrief Starterslening aan de koper (afschrift aan SVn) met de hoogte van de toegewezen Starterslening. Met deze toewijzingsbrief gaat de koper naar de makelaar, tussenpersoon of rechtstreeks naar de 1e geldgever en kan de offerte voor de 1e hypotheek aangevraagd c.q. uitgebracht worden. Voordat de hoogte van de 1e hypotheek wordt vastgesteld, moet dus eerst de hoogte van de Starterslening zijn bepaald De offerte In de toewijzingsbrief zijn de volgende voorwaarden vastgelegd waar vervolgens in de offerte van de 1e geldgever rekening mee moet worden gehouden. de 1e hypotheek wordt met Nationale Hypotheek Garantie verstrekt. de rentevaste periode voor de 1e hypotheek bedraagt tenminste 10 jaar. de geldgever meldt de 1e hypotheek bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de Starterslening wordt door SVn zelf bij WEW gemeld. De 1e geldgever draagt de borgtochtprovisie van de 1e hypotheek af aan het WEW, SVn doet dit voor de Starterslening. Een door aanvrager en geldgever ondertekende kopie van de offerte moet binnen 4 weken na verzenddatum van de toewijzingsbrief naar SVn gestuurd worden. SVn brengt de klant aansluitend binnen 5 werkdagen de offerte uit voor de Starterslening (onder 2e hypotheek). Beide 14

15 leningen moeten vervolgens gelijktijdig passeren bij de notaris. N.B. De volgende bepaling dient door de 1e geldgever in de offerte (of in de hypotheekakte) voor de 1e hypoheek te worden opgenomen: Na het ingaan van de lening verplicht de 1e geldgever zich geen extra geld meer onder verband van de 1e hypotheek aan de schuldenaar te lenen. Deze verplichting duurt zolang de Starterslening niet volledig is afgelost De uitbetaling Bij een nieuwbouwwoning wordt de Starterslening gestort in een nieuw te openen Bouwkrediet. Meestal kan hiermee (een deel van) de aankoop van de grond worden betaald. Als het bedrag van de 1e termijn groter is dan het bedrag van de Starterslening is een bouwkrediet niet nodig en wordt de volledige Starterslening na aftrek van de kosten aan de notaris uitbetaald. Bij aankoop van een bestaand pand wordt de Starterslening na aftrek van de kosten altijd in één keer aan de notaris uitbetaald Nationale Hypotheek Garantie Aandachtspunten bij een Starterslening mét Nationale Hypotheek Garantie: de Starterslening en de 1e hypotheek moeten worden afgesloten met NHG. de 1e hypotheek mag niet hoger zijn dan de totale verwervingskosten van de woning (volgens de meest actuele NHG-normen), minus de hoofdsom van de Starterslening. de overlijdensrisicoverzekering dient aan de actuele NHG-normen te voldoen en vermeld te worden in de offerte 1e hypotheek (als basis geldt hier de totale financiering inclusief Starterslening). een eventueel aflossingsvrij deel van de 1e hypotheek moet voldoen aan de actuele NHG-normen de 1e geldgever/makelaar/tussenpersoon hoeft de Starterslening niet als aflossingsvrij deel te zien Risicoprofiel Het risicoprofiel voor de gemeente Vlagtwedde is nihil daar de Startersleningen geborgd zijn middels de Nationale Hypotheek Garantie. 15

16 3.5 Duurzaamheidlening Het klimaat verandert in rap tempo. Om dit tegen te gaan wil Nederland in % minder CO2 uitstoten. Om dit te bereiken zullen forse stappen genomen dienen te worden maar hierin staat de gemeente niet alleen. De Duurzaamheidlening is een aantrekkelijke lening met een lage rente voor particuliere woningbezitters. Gemeenten kunnen de Duurzaamheidlening inzetten om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Niet alleen aantrekkelijk voor de gemeente, maar ook voor de woningbezitter die een energiezuiniger huis krijgt waardoor de energielasten zullen dalen. De lasten van de lening zullen voor de woningbezitter in de meeste gevallen geheel, of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening. Na 15 jaar vervalt de maandelijkse aflossing en vanaf dat moment profiteert de eigenaar volledig van de verlaging van zijn energienota Wie doen er mee in Groningen Stadskanaal Slochteren Voor wie is de lening/doelgroep Eigenaar/bewoner van een bestaande woning. De woning heeft een bouwjaar van 1980 of daarvoor en een WOZ waarde van maximaal ,= Wat zijn de spelregels De eerste 3 jaar is de lening aflossingsvrij. De eigenaar betaalt alleen rente. Na de eerste 3 jaar gaat de eigenaar rente en aflossing betalen. De Duurzaamheidlening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van 7.500,= en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal 2.500,- en maximaal ,=. De rente is gebaseerd op ons 10 of 15 jaar vaste rentetarief (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast De gemeente betaalt per 1 januari een beheervergoeding van 0,5% op jaarbasis over de schuldrest van de leningen 3.6 Stimuleringsregeling De meeste particuliere eigenaren onderhouden hun woning goed, maar problemen aan de onderkant van de woningmarkt nemen zienderogen toe. Ontwikkelingen zoals leegstand van winkels, verloedering van binnenterreinen of van openbaar groen, wegrottende kozijnen en teveel onverkoopbare woningen ondermijnen de leefbaarheid van een buurt en betekenen waardeverlies van het vastgoed. Gemeenten stimuleren particuliere woningverbetering, vaak gericht op bepaalde buurten die een opkikker nodig hebben. Met veel inzet, verleiding en financiële steun worden eigenaren uitgenodigd om plannen te maken, besluiten te nemen over renovatie van het casco en over energiebesparing. Inzet van actieve burgers, collectief opdrachtgeverschap, voorlichting over financiële instrumenten staan in de belangstelling. 16

17 Waar ligt de sleutel tot succes en wie heeft die sleutel? En ook: wat kan men verwachten, hoe ver reiken ambities? Bron: De ervaring van SVn in de afgelopen 15 jaar is, dat een gerichte aanpak met een goede begeleiding van het initiatief van bewoners een belangrijke sleutel is tot succes. Afgelopen jaar is een Duurzame PWV regeling gestart in Veendam. In een aantal buurten worden samen met bewoners achterstallig onderhoud (schilderwerk, kozijnen) en energiebesparende maatregelen opgepakt. Ongeveer 60% van alle woningen in de gemeente Veendam heeft een WOZ waarde van maximaal Een groot deel van deze woningen zijn gebouwd voor 1980 en in die tijd is met de bouw van deze woningen geen rekening gehouden met levensloop, duurzaamheid en energiebesparing. Voor het verbeteren van deze woningen is de gemeente Veendam het project Particuliere woningverbetering gestart. Binnen het project Particuliere woningverbetering kunnen woningeigenaren gebruik maken van een Stimuleringsregeling Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Op grond van deze regeling kunnen woningeigenaren een lening krijgen voor verbetering van de woning. Woningeigenaren kunnen een lening krijgen van minimaal 3.000,= en maximaal , = tegen 1% rente. Dit rentepercentage wordt vastgelegd voor de gehele looptijd van de lening (maximaal 15 jaar). De waarde van de woning wordt niet alleen bepaald door de woning, maar ook de buurt waarin de woning staat. Als gemeente stimuleert Veendam het om gezamenlijk een renovatie aan te pakken. Door een gezamenlijke aanpak zal een buurt opknappen. Wijken buurtbeheer zullen daarom ook bij dit project betrokken worden. Een extra voordeel is dat door een gezamenlijke aanpak de positie naar aannemers en leveranciers toe sterker is en dit een prijsvoordeel kan opleveren. Voor het project Particuliere woningverbetering komen niet alle woningen in Veendam met een WOZ waarde van maximaal , - in aanmerking. De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen om een aantal buurten verspreid over Veendam bij het project te betrekken. De woningeigenaren die in aanmerking komen ontvangen persoonlijk een brief en worden uitgenodigd voor één van de informatieavonden die de gemeente organiseert. Het project in Veendam loopt ontzettend goed. Er is veel animo bij bewoners om hun bestaande woning aan te pakken. Project loopt goed, omdat de gemeente dichtbij de bewoners staat. Er is gekozen voor een Duurzame PWV : aanpak van achterstallig onderhoud (schilderwerk etc) in combinatie met isolatiemaatregelen en energiebesparing. De inzet van een Stimuleringslening is voor de gemeente een goed instrument. Het biedt de kans om bewoners te bewegen om de eigen woning aan te pakken en tegelijk is het een passende financiering om de investeringen volledig mee te kunnen dekken. Leningen worden alleen verstrekt aan bewoners die ook de financieringslasten kunnen dragen. Kredietbeoordeling, beheer en administratie van de leningen wordt gedaan door SVn. SVn 17

18 heeft als volkshuisvestelijk fondsbeheerder al ruim 15 jaar ervaring met PWV in gebieden van stadsherstel, herstructurering, funderingsherstel en aanpak van achterstallig onderhoud van flatgebouwen/portiekflats. Bij de Stimuleringslening bepaalt de gemeente het beleid en (in samenspraak met SVn) ook de leningvoorwaarden. De looptijd en rente over de leningen bepalen uiteindelijk ook wat het de gemeente kost. De gemeente vult het revolverend fonds bij SVn. De rente en aflossing over de leningen vloeien terug in het fonds. Met de stimuleringslening kan een (deel van) de investering financieel worden ondersteund. Diverse gemeenten vinden het belangrijk dat bewoners/eigenaren ook investeren in een goede en plezierige leefomgeving. Met de Stimuleringslening kan men bij de gemeente geld lenen om de kwaliteit van de woning te verhogen. Bijzonder aan de Stimuleringslening is dat de gemeente (in samenspraak met SVn) de leningvoorwaarden zelf kan vaststellen. Gemeente kunnen een stimuleringslening verstrekken voor: Restauratie en/of onderhoud van gemeentelijke monumenten Particuliere woningverbetering Aanpak van verenigingsgebouwen of buurthuizen Wie doen er mee in Groningen Veendam Oldambt Groningen De gemeente stelt de voorwaarden op waaraan men moet voldoen om voor een Stimuleringslening voor particuliere woningverbetering in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt of men in aanmerking komt voor een Stimuleringslening bij SVn. Stimuleringsleningen worden alleen verstrekt na een positieve financiële kredietbeoordeling door SVn. Indien nodig, kan maatwerk worden geleverd Voor wie is de lening/doelgroep Eigenaar/bewoner van een bestaande woning. De woning heeft een bouwjaar van 1980 of daarvoor en een WOZ waarde van maximaal ,= Wat zijn de spelregels Leningcondities stelt de gemeente zelf in samenspraak met SVn vast de lening bedraagt minimaal 2.500,= en maximaal ,=. de lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten de looptijd bedraagt maximaal 15 jaar de lening wordt onderhands verstrekt. de lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets 18

19 3.7 Wat gaan we doen in Vlagtwedde; de Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Daar de financiële condities van de duurzaamheidlening en stimuleringslening gelijk zijn aan elkaar is er besloten om beide verordeningen in 1 verordening te gieten de verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering. Voor wat betreft de voorwaarden verwijs ik u naar de verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Voor wie is de lening/doelgroep Eigenaar/bewoner van een woning in de gemeente gelegen in Vlagtwedde. De woning heeft een bouwjaar van 1980 of daarvoor en een WOZ waarde van maximaal ,= Wat zijn de spelregels Leningcondities stelt de gemeente zelf in samenspraak met SVn vast de lening bedraagt minimaal 2.500,= en maximaal ,=. de lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten de looptijd bedraagt maximaal 15 jaar rentekorting van 3% de lening wordt onderhands verstrekt. de lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets Procedure De aanvrager vraagt Vlagtwedde of hij/zij voor de lening in aanmerking komt. Allereerst zal de aanvrager moeten voldoen aan de criteria, zoals in de verordening is benoemd. Vervolgens bepaalt Vlagtwedde de eventuele hoogte van de lening op basis van het het investeringsplan dat de aanvrager heeft opgesteld. Op basis van de aangevraagde Stimuleringslening maakt Vlagtwedde een toewijzingsbrief voor de eigenaar, waarvan Vlagtwedde een afschrift naar SVN stuurt. De aanvrager stuurt het aanvraagformulier, incl. bijlagen, naar Svn SVn voert een krediettoets uit. Bij positieve toetsing stuurt SVn een offerte naar de aanvrager. Vlagtwedde ontvangt hiervan een afschrift. Bij negatieve toetsing stuurt SVn een negatief advies naar Vlagtwedde. Vlagtwedde bekrachtigt het negatieve advies met een negatief besluit. De lening kan dan niet doorgaan. Na acceptatie van de offerte verstuurt de aanvrager een acceptatiebrief. Bij vastlegging lening in notariële akte stuurt SVn de stukken naar de notaris. Bij een onderhandse akte stuurt SVn de akte naar de aanvrager. 19

20 3.7.4 Bouwkrediet Na het tekenen van de akte betaalt SVN de lening uit. Dit kan rechtstreeks aan de klant of via storting in een bouwkrediet. Vlagtwedde bepaalt de methode van uitbetaling. In het bouwkrediet komen alle benodigde financiële middelen. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen; niet alleen de lening die de aanvrager via ons ontvangt, maar ook eigen geld of subsidie. Aan de hand van nota's van de aannemer en anderen betaalt SVN, na accordering door Vlagtwedde, het geld uit Annuïtaire aflossing Een annuïteiten hypotheek is een vorm die lagere aanvangslasten kent. Deze aflossingsvorm houdt in dat, bij een gelijkblijvend hypotheekpercentage gedurende de looptijd van de lening, de jaarlijkse som van rente en aflossing gelijk blijft. Het vaste jaarlijkse bedrag - de annuïteit - bestaat immers uit twee delen: een hypotheekrente- en een aflossingsdeel. Omdat rente en aflossing tezamen jaarlijks één vast bedrag vormen (bij gelijkblijvende rente) wordt het aflossingsbestanddeel jaarlijks groter. Het gevolg hiervan is dat de netto maandlast weer stijgt: als het rentebestanddeel daalt, neemt de fiscale aftrekmogelijkheid immers navenant af. In het begin van de looptijd, als de aflossingsbedragen nog gering zijn, is dit nauwelijks merkbaar maar later in de looptijd des te meer Risicoprofiel Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering worden door Svn verstrekt op aanwijzing en voor rekening-en risico van de gemeente Vlagtwedde. De toewijzing van de lening gebeurt onder voorbehoud van een positieve kredietbeoordeling door Svn. UItgangsunt bij de kredietbeoordeling vormen de actuele NHG-normen. Het afbreukrisico is laag te noemen en bedraagt op de totale leningportefeuille ongeveer 1,5 a 2 %. Voor leningen binnen de gemeente Vlagtwedde hanteren we een risicoprofiel van 5%. 20

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart Starterslening Gemeente Hardenberg Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 7 februari 2013 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) SVn is een onafhankelijke

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Ommen. Starterslening Gemeente Ommen

Starterslening Gemeente Ommen. Starterslening Gemeente Ommen Starterslening Gemeente Ommen Starterslening Gemeente Ommen Inhoud Wat is de starterslening Kenmerken van de starterslening Voorwaarden gemeente Ommen Rekenvoorbeeld Aanvraagprocedure Wat is de Starterslening?

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst 1. Inleiding De VROM Startersregeling overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt

Nadere informatie

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening!

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Uw eerste huis kopen Spannend, voor het eerst een huis kopen. Daar kunt u wel wat hulp bij gebruiken.

Nadere informatie

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de VROM Starterslening Voorwaarden aan de bancaire hypothecaire lening Definities gebruikt bij

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

InformatieA/ofa Gemeente Brummen

InformatieA/ofa Gemeente Brummen InformatieA/ofa Gemeente Brummen Afdeling: Ruimte Adviseur: Richard Bos Code: 203 OPENBAAR Medeadviseur(s): Portefeuille(s): Milieu, groen en water Datum: 24 november 2009 Regnr Portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Berden op Zoom. Onderwerp. Nummer voorstel. Datum voorstel

Berden op Zoom. Onderwerp. Nummer voorstel. Datum voorstel 4~ Berden op Zoom RVB07-0011 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel : Initiatiefvoorstel CDA-fractie Betaalbare koopwoningen voor lagere inkomensgroepen : lnit/07/001 Sector : Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Veghel,23 januari 2010 25 januari 2010 J. (Jan) Bot MBA Rabobank Nederland Rabobank Inhoud De woningmarkt Analyse Visie Rabobank op woningmarkt in

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK Augustus 2016 1 Bron afbeelding voorpagina: www.bollenstreekomroep.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opbouw van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 november 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00342 Onderwerp Beschikbaar stellen budget starterslening - vormend

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid & Corporaties Cluster Huurbeleid en Aandachtsgroepen

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek?

Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek? Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek? Nú met starterslening! Is de starterslening iets voor jou? Lees er meer over in deze folder Een eerste woning blijft voor starters soms een lucht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03000/i.00922 9.7 Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Starterslening Het coalitieprogramma

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING 2013.00980 1 Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de VROM Startersleningen uit het desbetreffende gemeentelijke fonds. De gemeente bepaalt

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Memo Van : Carine Roijakkers Datum : 23 december 2014 Onderwerp : Evaluatie Starterslening gemeente Oirschot 1. Inleiding De gemeente Oirschot verstrekt middels het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart 1 (Huidige) Vangnetregeling In artikel 6 van de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 is geregeld

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie