Sheets t.b.v. Toolkit. Competentie Verhoging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sheets t.b.v. Toolkit. Competentie Verhoging"

Transcriptie

1 Sheets t.b.v. Toolkit Competentie Verhoging

2 STAP 1 KENNISMAKING STAP 2 INFORMATIE VERZAMELEN: WEEKKAART AFNAME INTERVIEW REFERENTEN WENSKAART LEVENSLIJN (DELICTBESPREKING) STAP 3 INFORMATIE ANALYSEREN: WEEKKAARTANALYSE COMPETENTIEANALYSE INDIVIDUEEL TRAININGSPLAN

3 UITGANGSPUNTEN LEERTHEORIE 1. Gedrag is niet aangeboren, maar aangeleerd 2. Gedrag heeft een functie of heeft een functie gehad 3. De directe omgeving speelt een rol bij het aanleren van (nieuw) gedrag

4 KLASSIEKE KONDITIONERING S!! R (C) Technieken: Systematisch ongevoelig maken Assertiviteitstraining

5 OPERANTE TECHNIEKEN 1. GEDRAGSVERSTERKING Positieve versterking Negatieve versterking 2. GEDRAGSVERZWAKKING Belonen tegengesteld gedrag Straf Uitdoving Isolatie Boete 3. NIEUW GEDRAG Vormen Voordoen Gedragsketens maken 4. VANUIT STIMULUSKANT Discriminatietraining Generalisatietraining Vervaging

6 SOCIAAL LEREN Leren door voorbeelden in je omgeving Belang van identifikatie TECHNIEKEN: Modeling Coaching

7 ZELFBEPALING 1. ZELFOBSERVATIE 2. ZELFEVALUATIE 3. ZELFVERSTERKEN / ZELFAFZWAKKEN

8 GEDRAG IN KONTEXT S (Situatie) R (Gedrag) C (Consequenties)

9 Taken Vaardigheden Sociale competentie: Mate waarin gedrag tijdens taken die. als adequaat wordt beoordeeld. Hulpverlening: Taakverandering + vaardigheidsvergroting

10 ONTWIKKELINGSTAKEN Vormgeven aan veranderende relaties Deelname onderwijs/ werk Zinvolle invulling vrije tijd Creëren & onderhouden woon en leefsituatie Omgang met autoriteiten Gezondheid en uiterlijk Opbouw & onderhouden vriendschappen en sociale contacten Vormgeven intimiteit & seksualiteit

11 STRESSOREN 3 Groepen stressoren: In jongere In gezin Buiten gezinssysteem

12 PROTECTIEVE FACTOREN 3 Groepen protectieve factoren: In jongere In gezin Buiten gezinssysteem

13 PROTECTIEVE FACTOREN (Werner, 1994; De Wit, Van der Veer & Slot, 1995) 1. EEN BELANGRIJK MEDEMENS: Het toevallig ontmoeten van iemand die mogelijkheden weet aan te reiken en in staat is zin aan het leven te geven. 2. ONDERSTEUNING VANUIT GEZIN/ FAMILIE EN KENNISSEN: Goede relaties binnen het gezin/ extended family. 3. POSITIEVE SCHOOL/ WERKERVARINGEN: 4. AANSLUITING EN VERBONDENHEID MET MAATSCHAPPELIJKE INSTANTIES: Contacten met clubs, verenigingen, kerken, e.d. 5. EEN GOEDE FIT : Opvoederkenmerken passen goed bij gedrag en kenmerken van kind.

14 ACTIEVE COMMUNICATIE 1. Vriendelijk, enthousiast en vanzelfsprekend 2. Tempo, vaart, beweeglijkheid in de aanpak 3. Humor, luchtigheid 4. Werksfeer in plaats van hulpverlening 5. Lok instemmende reakties uit 6. Ga niet teveel discussie en gevecht aan 7. Herlabel problemen of bezwaren tot iets waarmee rekening moet worden gehouden 8. Leg de schuld van missers bij jezelf 9. Zorg voor een goede verhouding tussen diepgang en doorgang

15 INTERVIEW HOUDING & TAALGEBRUIK KADER, DOELSTELLING, THEMA & TIJD CONCREET (FOCUSSEN) OPEN & GESLOTEN VRAGEN DOORVRAGEN SAMENVATTING GEVEN PARAFRASEREN GEVOELSREFLECTIE VOORTGANG & TEMPO

16 KENMERKEN VAN ACTIEF LUISTEREN 1. Uitnodigend in lichaamstaal en oogcontact 2. Verbale aanmoediging/ knikken 3. Gebruik van stiltes 4. Vragen om verduidelijking 5. Vragen naar specifieke feiten 6. Afwisseling tussen open en gesloten vragen 7. Samenvatten van inhoud 8. Reflecteren van gevoelens

17 ASPECTEN BIJ OBSERVEREN 1. Lichaamshouding 2. Gelaatsuitdrukking 3. S R C Situatie Gedrag Gevolgen 4. Frequentie: hoe vaak komt het gedrag voor? 5. Intensiteit: hoe lang houdt het gedrag aan?

18 WAT OBSERVEREN? S (situatie) Wat Wanneer Waar R (gedrag) Lichaamshouding Mimiek/ Oogcontact Wat wordt gezegd C (gevolgen) Effect van het gedrag

19 WAAROM OBSERVEREN? Informatie Basis t.b.v. training: Hier en nu

20 HOE OBSERVEREN? Beschrijven in termen van waarneembaar gedrag De gebeurtenis verdelen in afzonderlijke delen: cameralike

21 OBSERVEREN UIT DE TWEEDE HAND (indirecte observatie) 1. Geef de ander de ruimte 2. Leg uit dat je nog wat wilt vragen en geef een waarom 3. Stel concrete vragen over S R C 4. Check of de ander nog meer wil vertellen 5. Bedank de ander en sluit het gesprek af

22 FEEDBACK Feedback op adequaat gedrag: Zorgt ervoor dat gewenst gedrag vaker voorkomt. Feedback op inadequaat gedrag (corrigerende instructie): Geeft een alternatief voor gedrag dat niet gewenst is.

23 AANDACHTSPUNTEN FEEDBACK Gebruik duidelijke en ondubbelzinnige taal, die aansluit bij de deelnemer Richt je op concreet gedrag Gebruik zoveel mogelijk ikboodschappen Geef onvoorwaardelijke positieve feedback Laat positieve feedback altijd vooraf gaan aan negatieve feedback

24 WAARAAN MOET EEN WAAROM VOLDOEN? Kort en bondig Recht voor zijn raap, niet suggererend Passend in de belevingswereld van de deelnemer

25 FEEDBACK OP ADEQUAAT GEDRAG 1. Begin met een inleidende, globale, positieve opmerking 2. Geef dan nauwkeurig aan wat je goed vindt 3. Geef de reden waarom je het goed vindt. Noem daarbij ook de mogelijke positieve gevolgen voor de ander, zo mogelijk op korte termijn, anders op lange termijn.

26 GEDRAGSINSTRUCTIE 1. Toon betrokkenheid 2. Geef een positieve opmerking 3. Leid de instructie in 4. Beschrijf het gewenste gedrag 5. Geef een waarom 6. Ga na of de deelnemer het begrijpt

27 VERKORTE GEDRAGSINSTRUCTIE 1. Toon betrokkenheid Beschrijf het gewenste gedrag 5. Geef een waarom 6.

28 CORRIGERENDE GEDRAGSINSTRUCTIE 1. Maak contact 2. Zeg wat de jongere wel goed doet 3. zeg wat de jongere niet doet of nalaat 4. Noem het adequate gedrag in deze situatie 5. Geef een waarom 6. Sluit af

29 GEDRAGSOEFENING ALGEMENE PUNTEN Introduceer rollenspel als vast onderdeel van de training Wees actief, enthousiast, zelfverzekerd, zorg voor vaart in de oefening, humor mag Korte rollenspelen zijn het meest effectief Bekrachtigen adequaat gedrag heeft de voorkeur boven ingaan op inadequaat gedrag Stel eisen geleidelijk hoger Gebruik veel waaroms Vuistregel: Tijd praten tussen rollenspel = tijd rollenspel

30 FASEN GEDRAGSOEFENING 1. Informatiefase: Deelnemer laat zien hoe het ging. deelnemer = deelnemer trainer = tegenspeler 2. Modelfase: Modeling: trainer laat zien hoe het anders kan. deelnemer = tegenspeler trainer = deelnemer 3. Oefenfase: Deelnemer doet het na op zijn/ haar eigen

31 manier. deelnemer = deelnemer trainer = tegenspeler Informatiefase eventueel overslaan als: voldoende info te confronterend volledig nieuwe vaardigheid

32 SPIEKBRIEF INFORMATIEFASE 1. Hou een voorpraatje d.m.v. observatie uit de tweede hand. Zorg dat je je rol als tegenspeler kunt spelen. 2. Introduceer kort het rollenspel: Dit lijkt me een goede situatie om eens na te spelen, wil jij me eens laten zien hoe het precies ging? 3. Sta op, benoem de rollen nogmaals, maak spelvlak in orde, zet de video aan, geef startsein en doe het rollenspel. 4. Geef duidelijk stopteken, spoel video terug, geef positieve feedback op inzet. 5. Vraag of het erop leek zoals het ging. 6. Kijk de video terug en geef, indien mogelijk, positieve feedback op 1 of 2 dingen die de deelnemer goed deed.

33 7. Introduceer 1 of 2 dingen die anders zouden kunnen.

34 SPIEKBRIEF MODELFASE 1. Zeg dat je gaat laten zien hoe het op een andere manier kan. 2. Benoem de rolwisseling, maak deze fysiek, zet de video aan, geef startsein en doe het rollenspel. 3. Speel een duidelijk model met alle te leren stappen. 4. Geef duidelijk stopteken, spoel video terug. 5. Vraag wat de deelnemer ervan vond, vraag wat anders was, probeer de deelnemer concrete elementen te laten noemen. 6. Kijk de video terug en benoem de stappen: concrete beschrijving en waarom (= gedraginstructie). 7. Maak een spiekbrief voor de deelnemer.

35 SPIEKBRIEF OEFENFASE 1. Benoem de rolwisseling. 2. Geef de instructie: Doe het op je eigen manier na en probeer de stappen te laten zien. Maak gebruik van de spiekbrief. 3. Zet video aan, geef startsein, doe rollenspel, geef stopteken, spoel video terug. 4. Kijk de video terug en geef positieve feedback op de stappen die goed gaan. 5. Geef gedragsinstructie op stappen die niet goed gaan. 6. Sleutel aan de vaardigheid: herhaal 3,4, en 5 tot gewenst resultaat, bouw eventueel nog een modelfase in.

36 7. Sluit af door te kijken naar een situatie waarin de deelnemer de komende week de vaardigheid kan uitproberen (generalisatie).

37 PAKKETJES Info. fase voorstel opstaan nog even inpraten naspelen stoelwisseling feedback Gedragsoefening Modelfase voorstel opstaan voordoen stoelwisseling feedback nabespreken (sheet) Oefenfase voorstel opstaan oefenen stoelwisseling

38 POTLOOD EN PAPIERTRAINING 1. INFORMATIE GEVEN 2. PROBLEEMOPLOSSEN AD 1: INFORMATIE GEVEN: De stappen op flap schrijven en bespreken Werk in kleine stapjes Schrijf kernwoorden op Structureer gegevens Voordelen: je houdt de aandacht van de deelnemer vast het biedt structuur en overzicht je kunt er nog eens op terug komen (flap bewaren) de stappen kunnen een voor een geoefend worden AD 2: PROBLEEM OPLOSSEN: 1. probleem opschrijven 2. oplossingen inventariseren 3. vooren nadelen op een rijtje zetten 4. afwegen welke oplossing het gunstigst is Laat deelnemer tot een keuze komen (met jouw hulp) Je kunt een schema maken: Probl: Oplossingen voordelen nadelen 1....

39 Stappen bij probleem oplossen: 1. Kies een onderwerp 2. Schrijf alle oplossingen die deelnemer noemt op 3. Trainer neemt deelnemer serieus en brengt ideeën naren voren over hoe verder 4. Alle oplossingen eerst inventariseren 5. Per oplossing voor en nadelen bekijken 6. Trainer kan sturen door meer voor en nadelen te benoemen 7. De deelnemer maakt uiteindelijk de keuze 8. Wat moet deelnemer nu concreet doen om de gekozen oplossing daadwerkelijk uit te voeren (zonodig een gedragsoefening)

40 COMPETENTIEANALYSE Categorie Sterke punten Zwakke punten Criteria bij keuze geef een totaal waardering per leefgebied Doelen Acties Criteria bij volgorde zie onderaan I Woon en Leefsituatie Verminderde kans op Criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte motivatie deelnemer Totaal score II Ouders & familie Verminderde kans op criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte motivatie deelnemer Totaal score III School & Werk Verminderde kans op criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score Hou bij de volgorde rekening met: * verwachte motivatie deelnemer; * kans op succes; * moeilijkheidsgraad; * passend bij fasering van het trainingsprogramma

41 Categorie Sterke punten Zwakke punten Criteria bij keuze Geef een totaal waardering per IV Leefgebied Verminderde kans op criminaliteit Doelen Acties Criteria bij volgorde zie onderaan Vriendschap & Sociale contacten Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score V Vrije tijd Verminderde kans op criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score VI Gezondheid & Uiterlijk Verminderde kans op criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score

42 Categorie Sterke punten Zwakke punten Criteria bij keuze geef een totaal waardering per leefgebied VII Verminderde kans op criminaliteit Doelen Acties Criteria bij volgorde zie onderaan Vaste relatie Intimiteit & Sexualiteit VIII Omgang Autoriteiten Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score Verminderde kans op criminaliteit Generaliseerbaar heid naar andere gebieden Verwachte Motivatie deelnemer Totaal score Hou bij de volgorde rekening met: * verwachte motivatie deelnemer, * kans op succes, * moeilijkheidsgraad, * passend bij fasering van het trainingsprogramma

43 WeekkaartAnalyse Praktische & Sociale Vaardigheidstraining aan de hand van de acht ontwikkelingsgebieden Naam deelnemer Trainer

44 I Woon & Leefsituatie A. Wonen a. De deelnemer woont: b. Wie zijn de medebewoners? c. Wat zijn de taken van de deelnemer? d. Hoeveel bedraagt het kostgeld? e. Hoeveel bedraagt de huur? f. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? g. Indruk van de trainer?

45 B Financien a. Welke inkomsten heeft de deelnemer? b. Welke uitgaven heeft de deelnemer? c. Gokt de deelnemer? Zo ja hoe vaak gaat hij gokken en hoeveel geeft hij uit? d. Heeft de deelnemer schulden? e. Zo ja, waar heeft hij / zij schulden? Ten bedrage van? f. Is er een afbetalingsregeling gerealiseerd? Hoe ziet die er uit? h. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? i. Indruk van de trainer?

46 II Ouders & Familie a. Hoe verloopt het contact met vader? b. Hoe verloopt het contact met moeder? c. Welke activiteiten worden ondernomen met: Vader Moeder d. Heeft de deelnemer broer(s) en / of zus(sen)? Broer(s) : Leeftijd(en) : Zussen : Leeftijd(en) : e. Hoe verloopt het contact met deze broer(s) en /of zus(sen)? f. Hoe groot is de mate van vrijheid en zelfstandigheid thuis?. g. Welke huisregels zijn er? h. Heeft de deelnemer wensen of zijn er veranderingen gewenst? i. Indruk van de trainer?

47 III School & Werk A. School a. Welke opleiding(en) heeft de deelnemer na de basisschool genoten? b. Wat was de reden voor het eventuele afbreken van deze opleiding(en)? c. Welke certificaten / diploma s heeft de deelnemer behaald? d. Wat is / zijn de beroepswens(en) en scholingswens van de deelnemer? e. Welk toekomstperspectief heeft de deelnemer op korte termijn? f. Welk toekomstperspectief heeft de deelnemer op lange termijn? g. Indruk van de trainer? B. Werk a. Wat voor werkervaring heeft deelnemer totnutoe? Wanneer was dat? Waar was dat? Welke functie betrof het? Hoeveel uren per week werd er gewerkt?

48 Wat was de reden van beëindiging? Periode Werkgever Functie Uren Beëindiging b. Hoe was het contact met de leidinggevende? Hoe was het contact met de collega s? c. Wat was het inkomen 1... per maand 2.. per week / per maand 3.. per week / per maand 4.. per week / per maand 5.. per week / per maand 6.. per week / per maand 7.. per week / per maand d. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? d. Indruk van de trainer?

49 IV Vriendschap & Sociale contacten a. Hoeveel vrienden heeft de deelnemer? b. Wat verstaat de deelnemer onder vrienden? c. Is er sprake van een vaste groep? d. Waar heeft hij / zij deze vrienden leren kennen? e. Welke activiteiten worden samen ondernomen? f. Is er een relatie tussen voorliggend delict en deze vrienden? g. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? h. Indruk van de trainer?

50 V Vrije tijd a. Welke activiteiten onderneemt de deelnemer in zijn vrije tijd? b. Welke hobby s heeft de deelnemer? c. Is de deelnemer lid van een vereniging? Is deelnemer het verleden lid geweest van van een vereniging? d. Wat zijn de kosten van de huidige vrijetijdsbestedingen? e. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? f. Indruk van de trainer?.

51 VI Gezondheid & Uiterlijk A. Alcoholgebruik a. Gebruikt de deelnemer alcohol? Welke dranken? b. Zo ja, wanneer? Hoeveel? c. Wat is de visie van de deelnemer op zijn / haar alcoholgebruik? d. Indruk van de trainer? B. Druggebruik a. Gebruikt de deelnemer drugs? b. Wat voor soort drugs en hoeveel? c. Heeft de deelnemer in het verleden drugs gebruikt? Welke soort en Hoelang? d. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? neen e. Indruk van de trainer? C. Zelfverzorging a. Hoe ziet de deelnemer er uit (kleding, lichamelijke verzorging etc.)?

52 b. Hoe is het eetpatroon? c. Hoe is het slaappatroon? d. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? g. Indruk van de trainer?

53 VII Vaste relatie, Intimiteit & Sexualiteit a. Heeft de deelnemer een vaste vriend of vriendin? b. Hoe lang bestaat deze relatie al? c. Welke activiteiten ondernemen zij samen? d. Hebben zij gezamenlijke toekomstplannen? e. Heeft de deelnemer ooit eerder een vaste relatie gehad? f. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? g. Indruk van de trainer?

54 VIII Omgang met Autoriteiten a. Welke autoriteiten zijn er binnen de leefomgeving van de deelnemer te onderscheiden? b. Hoe gaat de deelnemer over het algemeen met autoriteiten om? c. Is de deelnemer in staat om kritiek te geven of te ontvangen? d. Is de deelnemer in staat om voor zichzelf op te komen? e. Is de deelnemer in staat om zijn mening te geven? f. Staat de deelnemer open om op dit leefgebied instructies te krijgen? g. Heeft de deelnemer op dit gebied wensen of zijn er veranderingen gewenst? h. Indruk van de trainer?

55 IX Criminele Activiteiten a. Wat is / zijn de voorliggende delicten? b. Is het voorliggende delict alleen of met anderen gepleegd? c. Wat was de strafmaat? d. Wanneer werd het delict gepleegd? e. Is de deelnemer vaker met justitie / politie in aanraking geweest? Voor welke feiten? f. Hoe ziet de deelnemer de toekomst wat het plegen van delicten betreft? g. Indruk van de trainer?

56 Trainingscentrum Individueel Trainingsplan aan de hand van de acht ontwikkelingstaken Naam deelnemer : Geboortedatum : Modaliteit : Naam trainer : Naam verwijzer : Datum : Algemene observatie verloop van het programma: (Kies drie of vier ontwikkelingstaken als speerpunt voor training) Wonen en Leefsituatie Observatie: Trainingsdoelen: Acties: Ouders en Familie Observatie: Trainingsdoelen: Acties: School en Werk Observatie: Trainingsdoelen: Acties: Vriendschap en Sociale Contacten Observatie: Trainingsdoelen: Acties: Vrije Tijd Observatie: Trainingsdoelen: Acties: Gezondheid en Uiterlijk Observatie: Trainingsdoelen: Acties: Vaste Relatie, Intimiteit & Seksualiteit Observatie Trainingsdoelen: Acties:

57 Gedragsoefening: fietsenwerkplaats Rol voor de klant Jij, Paul, werkt sinds enkele maanden op een fietsenwerkplaats. Je hebt het er goed naar je zin, vooral je baas is een toffe vent die jou vaak complimenten maakt. Nu heb je het vak ook in de vingers. Lastig punt is af en toe wel dat je niet al te best overweg kunt met twee andere jongens die er werken. Zij trekken nogal veel met elkaar op en proberen jou af en toe te jennen. Nou laat je dat meestal langs je kouwe kleren afglijden, ze zoeken het maar uit. De laatste tijd echter begin je wel van hen te balen, want ze proberen jou naar hun pijpen te laten dansen. Gisteren bijvoorbeeld was je net lekker bezig aan een racefiets, nog vijf minuten en de band lag er weer op, toen een van hen, Dennis, zei dat jij koffie moest gaan zetten. Je deed eerst of je het niet hoorde. Wat geeft hun tenslotte het recht jou te commanderen? Even later begon Dennis op luide toon te roepen dat je op moest schieten met die koffie, het was jouw beurt! Nou was dat niet het geval, jij had gisteren ook al voor de koffie gezorgd, maar je hebt toen toch maar besloten koffie te gaan zetten. Je baas stond een eind verderop met iemand te praten en je wilt in geen geval de indruk wekken dat je ergens te lui voor bent. Het sop is de kool niet waard, dacht je. Maar je begint wel te balen van die gozers Vaardigheidstekorten die je in deze situatie laat zien, zijn: je reageert in eerste instantie niet op het verzoek je kijkt Dennis niet aan je zegt niet duidelijk dat je het er niet mee eens bent je legt niet waarom je vindt dat het verzoek niet terecht is

58 Gedragsoefening: fietsenwerkplaats Rol voor de trainer Vandaag zie je Paul weer, een rustige jongen die het erg goed doet op de fietsenwerkplaats. In het gesprek over de gang van zaken op het werk vertelt Paul over twee andere jongens die er werken. Ze commanderen hem, vertelt hij. Paul vindt dat onterecht en is er boos over. Hij vertelt dat hij gisteren nog tegen zijn zin in koffie is gaan zetten, om problemen te voorkomen. Omdat je vermoedt dat Paul niet zo sterk is in duidelijk neen zeggen als iets hem niet zint, besluit je hier een gedragsoefening aan te wijden. Aandachtspunten: wees actief, vriendelijk en zelfverzekerd geef positieve feedback en duidelijke waaroms zorg dat de klant een spiekbrief heeft bij het oefenen maak gebruik van flaps en viltstiften Discriminatietraining Inventariseer tot beskluit met Paul in welke situaties je wel, en in welke situaties je beter geen nee kunt zeggen tegen een verzoek van anderen.

59 Gedragsoefening: restaurant Rol voor de klant Jij, Rob, loopt stage in een restaurant. Na twee maanden in de afwaskeuken te hebben gestaan, mag je sinds enkele weken andere werkzaamheden doen in de keuken: broodjes smeren, sla schoonmaken, uien snijden etc. Erg leuk vind je dat. Er loopt sinds kort nog een andere jongen stage, Wim. Daar baal je van want je hebt van het begin af aan het idee dat die wordt voorgetrokken. Wim mocht na drie weken al zo nu en dan in de keuken helpen, terwijl jij twee volle maanden in de afwaskeuken hebt moeten doorbrengen Gisteren heb je bonje gehad op je werk. Dat zat zo: Er waren nogal veel zieken. In de afwaskeuken was het een puinhoop omdat er te weinig mensen waren. Je baas, John, kwam naar je toe en zei dat je in de afwaskeuken moest bijspringen. Je was net bezig broodjes gezond te maken! Je zei dat je daar geen zin in had en dat hij Wim maar naar de afwaskeuken moest sturen want die was er korter dan jij. John werd ongeduldig en zei dat hij een snelle ingewerkte kracht bij de afwas wilde hebben en dat je moest doen wat hij opdroeg. Je vond dat echt een slijmopmerking en dat heb je hem gezegd ook! John werd nu echt kwaad en zei dat je kon kiezen: of naar de spoelkeuken of naar huis. Toen heb je eieren voor je geld gekozen, maar als zoiets nog eens voorkomt ga je naar huis! Vaardigheidstekorten die je laat zien, zijn: je kijkt je baas niet aan je schreeuwt in plaats van je mening te geven je luistert niet naar de uitleg van je baas je legt niet uit waarom je het niet met hem eens bent

60 Gedragsoefening: restaurant Rol voor trainer Je hebt vandaag een afspraak met Rob, die in een restaurant stage loopt. Voor zover jij weet gaat het goed met Rob tot nu toe. Vorige week vertelde hij enthousiast dat hij niet meer in de spoelkeuken stond, maar allerlei andere dingen mocht doe, zoals broodjes smeren, groeten snijden etc. Vandaag komt Rob bij je binnen en je ziet meteen dat er iets mis is. Als je vraagt wat er aan de hand is vertelt Rob je dat hij ruzie heeft gehad met zijn baas. Omdat je weet dat omgaan met autoriteiten een zak punt van Rob is besluit je hier middels een gedragsoefening aan te gaan werken. Aandachtpunten: wees actief, vriendelijk en zelfverzekerd geef zoveel mogelijk positieve feedback, desnoods alleen op het feit dat de klant laat zien hoe iets verliep geef waaroms houd rollenspel en nabespreking kort gebruik flap, viltstift etc. zorg dat de klant een spiekbrief heeft

61 Gedragsoefening: huismeester Rol voor klant Je komt het trainingscentrum binnen en bent eigenlijk al behoorlijk geladen! Je bent gisteren vertrokken tijdens een knallende ruzie met de huismeester. Je hebt de beste man uitgemaakt voor alle vieze rotte vis die je jezelf maar kunt voorstellen. Aanleiding was het feit dat je al voor de tweede keer de opdracht werd gegeven om de wc s schoon te maken. Dit terwijl je wist dat Kamal, een groepsgenoot, nog niet aan de beurt is geweest. Je best de huismeester zijn vet gegeven en bent scheldend en tierend vertrokken zonder te wachten op je dagbeoordeling of wat dan ook. Met een enorme knal heb je de deur dicht gegooid en ben je weg gegaan. Vandaag WEET je dat het de eerste dat je te wachten staat een pittig gesprek zal zijn met je trainer Vaardigheidstekorten die je laat zien, zijn: je hebt niet geluisterd naar de argumenten van de huismeester je schreeuwt in plaats van je mening te geven je begint al heel snel te schelden en te tieren je vertrekt zonder op wat dan ook de wachten

62 Gedragsoefening: huismeester Rol voor trainer Je komt het trainingscentrum binnen en bent eigenlijk al behoorlijk geladen! Gisteren is Joep / Sharon vertrokken na een knallende ruzie met de huismeester. Hij / zij heeft de beste man uitgemaakt voor alle vieze rotte vis die je jezelf maar kunt voorstellen. Aanleiding was het feit dat Joep / Sharon al voor de tweede keer deze week de opdracht werd gegeven om de wc s schoon te naken. Joep/ Sharon heeft de huismeester zijn vet gegeven en is scheldend en tierend vertrokken zonder te wachten op de dagbeoordeling. Met een enorme knal werd de deur dichtgeslagen en hij / zij is weg gegaan Aan jou de taak om vandaag een pittige individuele training aan te gaan met hem / haar waarin het gedrag van gisteren centraal staat. Je gebruikt hiervoor de gedragsoefening Aandachtspunten: wees actief, vriendelijk en niet veroordelend, zelfverzekerd geeft zoveel mogelijk feedback desnoods alleen op het feit dat de deelnemer laat zien hoe de situatie verlopen is geef waarom s denk aan: besprekingstijd = tijd rollenspel gebruik het bord zorg voor een spiekbrief

63 Gedragsoefening: metaalwerkplaats Rol voor deelnemer Jij, Johnny, bent af en toe helemaal niet tevreden over de gang van zaken tijdens de praktijklessen op de metaalwerkplaats. Gisteren, gebeurde er weer iets dat je nu nog behoorlijk dwars zit. Dat zat zo: Je had afgesproken met een vriend dat je om uur, meteen na de praktijkles dus, zou gaan fitnessen. Je moet dan meteen om uur vertrekken anders haal je het niet en staat je vriend op jou te wachten. In de koffiepauze keek je even op de corveelijst om te zien wanneer jij deze week aan de beurt bent om het lokaal aan te vegen en op te ruimen na afloop van de les. Tot je verbazing zag je dat je uitgerekend die dag op de lijst stond. Dat klopte helemaal dus niet, want afgelopen vrijdag was je ook al aan de beurt. Je baalde als een stekker, want je wilde gaan fitnessen. Je besloot meteen naar Wim, de docent te stappen om te zeggen dat je niet van plan was om na afloop te blijven voor die rotklus. Wim reageerde geïrriteerd zei dat je niet moest zeuren en dat hij geen tijd had om over zoiets onbenulligs te praten Nou ja! Kwaad ben je na de koffie aan het werk gegaan: om uur heb je in vliegende vaart de boel aangeveegd en bent toen als een gek op de fiets gesprongen. Je hebt je heilig voorgenomen zoiets de volgende keer niet meer te pikken. Vaardigheidstekorten die je laat zien, zijn: je loopt naar binnen zonder te kloppen je steekt meteen van wal., zonder te vragen of Wim even tijd voor je heeft je legt niet duidelijk uit wat er aan de hand is je praat op een ruzieachtige toon

64 Gedragsoefening: metaalwerkplaats Rol voor de trainer Voor de praktijkdocent (Wim) hoorde je hij zich nogal gestoord had aan een van jouw cursisten namelijk: Johnny. Johnny was het kennelijk niet eens met het feit dat hij vandaag ingeroosterd stond voor een bepaalde corveetaak (werkruimte opruimen) de manier waarop hij dat had aangekaard vond Wim beneden peil! Jij besluit hierop terug te komen tijdens de eerst komende individuele training. Je denkt namelijk dat het een belangrijk leerdoel voor Johnny is om op een correcte wijze te kunnen vertellen dat hij het ergens niet mee eens is. Aandachtspunten: wees vriendelijk, actief en zelfverzekerd geef positieve feedback, waar mogelijk houd de oefening kort maar krachtig

65 Gedragsoefening: supermarkt Rol voor klant Jij bent Carolien, 18 jaar en zwakbegaafd en hebt kort geleden de VSOMLK school afgerond Meteen na die school ben je gaan werken in een supermarkt waar je vakken vult en daarover ben jij heel tevreden. Het inwerken vond je moeilijk, het duurde een hele poos voor je wist waar alles stond in het magazijn. Nu ben je echter heel trots want over vallen vullen maakt niemand je iets wijs! Toch zijn er ook nu nog wel ooit lastige momenten, daar waar een klant je vraagt om informatie weet je soms van verlegenheid niet waar je kijken moet Vandaag heb je je wekelijks afspraak met je trainer. Zoals gebruikelijk zal ook vandaag weer het verloop van je werk aan bod komen. Vaardigheidstekorten die je laat zien, zijn: je hebt nauwelijks contact met collega s of klanten je kijkt andere mensen niet aan je reageert niet als mensen je iets vragen als mensen blijven doorzeuren dan explodeer je op een bepaald moment en reageert knorrig of op een onvriendelijke manier

66 Gedragsoefening: supermarkt Rol voor trainer Carolien is 18 jaar; ze is zwakbegaafd en schoolverlater van een VSOMLK school. Carolien werkt sinds enkele maanden in een supermarkt, waar ze voornamelijk vakken vult. Tot nu toe is het aardig gegaan. Carolien heeft de tijd gekregen om het werk stap voor stap te leren. Ze weet nu de weg in het magazijn er ze weet ook hoe je vakken moet vullen: oude voorraad naar voren, nieuwe naar achter en netjes recht zetten etc. De afgelopen week kreeg je van de werkplek te horen dat Carolien niet erg beleefd de klanten te woord staat. Als ze in de winkel bezig is wordt Carolien nogal eens aangesproken door klanten die informeren waar ze iets kunnen vinden. Carolien blijkt dan nauwelijks antwoord te geven en gewoon met heer werk door te gaan. Je vindt dit een belangrijk signaal en je besluit hieraan in een trainingsbijeenkomst te gaan werken middels de gedragsoefening Aandachtspunten: wees actief, vriendelijk en zelfverzekerd geef zoveel mogelijk positieve feedback geef waarom s houd rollenspel en nabespreking kort gebruik flap, viltstift etc zorg voor een spiekbrief voor de klant

67 Onderwerp: Module: Van: Literatuur verwijzing Toolkit Competentieverhoging 2 VT Niek Krakeel Hallo studenten, Bij deze een overzicht van (verplichte) literatuur van de module Competentie Verhoging 2 VT Algemeen verplichte literatuur over de gehele module (cognitieve toets) N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, Hoofdstukken 2,3,4,5 en 7. Reader: Competentieverhoging SPH 2 VT, versie augustus 2002, Nr: Literatuurverwijzing per week en per studietaak uitgewerkt Week 1 Hoorcollege N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, hoofdstuk 2 (competentievergroting). Studietaak 2 Reader artikel 1: G. Lang en H.T. van der Molen; Psychologische gespreksvoering, pagina 116. N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, hoofdstuk 4.1 tot (observeren en communiceren) pagina: Studietaak 3 N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, hoofdstuk 2.3 (competentie en factoren die de competentie kunnen beïnvloeden) pagina: Week 2 Studietaak 4 De weekkaart (het verzamelen van informatie); checklist voor het maken van een weekkaart; de wenskaart en levenslijn. Dit artikel staat niet in het boek noch in de reader en is tijdens de werkles in week 1 uitgereikt. Theorie SRC: N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, Hoofdstuk, hoofdstuk 2.5 (diagnostiek en interventies) pagina: Studietaak 5 N.W. Slot en H.J.M. Spanjaard (1999), competentieverhoging in de residentiele jeugdzorg, Intro, Baarn, hoofdstuk 2.6 (de leertheorieën) pagina en hoofdstuk 4.1 (observeren en communiceren) pagina 7587.

Bijlage 8: Analyseformulier

Bijlage 8: Analyseformulier Bijlage 8: Analyseformulier Het analyseformulier bestaat uit drie delen: - de analyse van het delict dat de jongere heeft gepleegd - de analyse van de competentie van de jongere - de voorlopige doelen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik voorwoord Dit werkboek gaat over de omgang met andere mensen. We bespreken hoe jij met anderen kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe je problemen oplost, omgaat met pesten, gevoelens en vriendschappen en hoe je

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden

Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden Les 7 Luisteren Niet luisteren Belang van luisteren Luisterdoelen Luistervaardigheden Je kan verschillende soorten gesprekken hebben. Bijvoorbeeld: Formeel Gepland en met een bepaald doel; voorbereiding!

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

De begeleider als instrument bij gedragsproblemen

De begeleider als instrument bij gedragsproblemen www.incontexto.nl De begeleider als instrument bij gedragsproblemen Nathalie van Kordelaar Mirjam Zwaan Doel voorlichting Grip krijgen op (probleem) gedrag Evalueren In kaart brengen Uitvoeren Analyse

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels Families First Handleiding voor gezinsmedewerkers Han Spanjaard Marianne Haspels INHOUD Inleiding 1. De basis van Families First 1.1 Filosofie van Families First 1.2 Kenmerken van Families First 1.3 Competentiemodel

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

SCREENINGSINTERVIEW VT RISICOBEPALING VOOR DE RISICOBEPALING GELDT: DES TE HOGER DE SCORE, DES TE HOGER HET RISICO OP THUISLOOSHEID

SCREENINGSINTERVIEW VT RISICOBEPALING VOOR DE RISICOBEPALING GELDT: DES TE HOGER DE SCORE, DES TE HOGER HET RISICO OP THUISLOOSHEID SCREENINGSINTERVIEW VT INSTELLING ACHTERNAAM JONGERE GEBOORTEDATUM GESLACHT JONGERE ACHTERNAAM INVULLER FUNCTIE INVULLER INVULDATUM JONGEN MEISJE Is er een verhoogd risico volgens vraag 1? Is er een verhoogd

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen

Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen OPDRACHTFORMULIER Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Hoofdstuk 6 Je reflecteert op je werk Inhoud 6.1 Reflecteren Opdracht 1 Spiegeltest Opdracht 2 Reflectieoefening Opdracht 3 Reflectie en PAP 6.2 ABCD- en STARR-methode

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

De macho en het muurbloempje

De macho en het muurbloempje Onderwijsbehoefte Zorgverbreding Team De macho en het muurbloempje Tamara Wally Over de auteur Tamara Wally, MSc. is onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog. Zij is werkzaam bij de CED- Groep. Zij geeft

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015.

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015. Colofon: Mijn Pad is gemaakt door Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol (2015), Lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Vrienden kun je leren

Vrienden kun je leren Vrienden kun je leren Hallo! Wij zijn Reinder en Berber, en wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit boekje te maken, speciaal voor jongeren met het syndroom van Asperger. Hieronder vind je

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Basisinformatie DATUM: / /

Basisinformatie DATUM: / / Basisinformatie DATUM: / / NAAM JONGERE: NAAM VERTREKTRAINER: 1 Gezin/familie Samenstelling gezin: Wie woont momenteel in het ouderlijk huis? Hoe is het contact met moeder? Hoe is het contact met vader?

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN

voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN Bladzijde 5 Waarom dit boekje? Lees de tekst goed. Beantwoord dan de onderstaande vragen. 1 Waar gaat het boekje over?... 2 Door wie kun je op het

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Positief klimaat creëren: Prijzen en belonen

Positief klimaat creëren: Prijzen en belonen Info@piresearch.nl www.piresearch.nl Positief klimaat creëren: Prijzen en belonen Er zijn veel verschillende manieren om gewenst gedrag aan te moedigen en daarmee een positief klimaat te creëren. Globaal

Nadere informatie

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN E-blog STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN In samenwerken Het is tijd voor een next level feedback geven; gewoon kijken naar het resultaat i.p.v. het gedrag. In dit blog 5 gedachtenkronkels

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Instructie geven Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie