ont d e k j e o n twikkel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ont d e k j e o n twikkel!"

Transcriptie

1 ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1

2 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat uit een woontraject en een leergang. Gedurende twee á drie jaar wordt gewerkt aan het ontwikkelen van woonvaardigheden, beroepsvaardigheden en aan persoonlijke ontwikkeling. Het doel is ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. ontdek je talenten en ontwikkel! De missie Parc Spelderholt gelooft in de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke beperking en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt in de maatschappij zelfstandiger en zinvoller kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven we met hen inhoud. De visie Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creëert voor deze doelgroep met de Academie Spelderholt, het Hotel Spelderholt en het Kasteel Spelderholt een unieke woon- en ontwikkelomgeving. Gedurende het traject wonen zij als studenten op het Parc en ontwikkelen zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en in het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring. De zakelijke -, zorg - en particuliere gasten worden voor hun conferentie, verblijf of activiteit gastvrij ontvangen met een glimlach! De studenten werken onder begeleiding mee met de professionals en doen vaardigheden op binnen hun arbeidsmatige dagbesteding. De professionals, stagiaires en vrijwilligers werken met passie en gedrevenheid om de studenten hun ontwikkelingsstappen te laten maken. Om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren serieus te nemen gebruiken wij termen die gerelateerd kunnen worden aan onderwijs. Termen als; onze jongeren zijn studenten, de dagbesteding is leergang, arbeidsmatige invulling van de dag is werk/stage enz. Deze termen staat alleen in inhoudelijke stukken van de organisatie zoals het begeleidingsplan. Echter Parc Spelderholt is geen onderwijsinstelling. De studenten De studenten van Academie Spelderholt zijn jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking, deze 74 jongeren komen veelal van het speciaal onderwijs. De jongeren met hele diverse beperkingen en talenten leren gedurende twee á drie jaar samen, en vooral van elkaar, hun talenten ontdekken en ontwikkelen en bouwen zo aan een meer zelfstandige toekomst. 2 3

3 Begeleidingsplan en methodiek De leergang In de leergangen wordt in de lessen en tijdens de (interne) stages gewerkt aan het ontwikkelen van een beroepshouding, het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van kennis en ervaring. We ontdekken en bespreken wat studenten willen en kunnen leren, maar ook wat er mogelijk is en wat je moet doen om daar te komen. De leergangen die Academie Spelderholt aanbiedt zijn; administratie-assistent, horeca-assistent onderhoud-assistent en zorg-assistent. De begeleiding aan studenten wordt gegeven door professionals, vrijwilligers en stagiaires uit diverse beroepsrichtingen. Elke student krijgt een praktijkbegeleider (leergang) en een persoonlijk woonbegeleider (woontraject) toegewezen. Deze begeleider is contactpersoon op de werkvloer/ in het WoonHuis en draagt zorg voor het leerproces en het welzijn van de student. Onze orthopedagogen zijn betrokken bij alle ontwikkelingstrajecten. Voor sommige studenten is er extra inzet van één van de orthopedagogen mogelijk. Het woontraject Tijdens het ontwikkelingstraject wonen de studenten in onze WoonHuizen en leren daar woonvaardigheden om zo zelfstandig mogelijk huishoudelijke taken uit te voeren en hun vrije tijd in te vullen. Het leren samen leven met anderen krijgt veel aandacht. Studenten mogen zo ontdekken welke vorm van begeleid wonen bij hen past. De begeleidingsstijl wordt zo veel mogelijk afgestemd op de individuele hulpvraag en leerstijl van de student. Hierbij wordt uitgegaan van het positieve; dat wordt benadrukt en vanuit een positieve ervaring wordt het talent ingezet om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren leren en het procesmatig leren werken aan taken: stop-luister-denk-plan-doe-controleer-vertel-laat controleren- rond af. Voor heel veel taken is er niet één goede manier, studenten leren meerdere manieren aan van verschillende begeleiders die dezelfde uitgangspunten hanteren. Er is veel aandacht voor zelfreflectie en oplossingsgerichtheid; weten waar je hulp bij nodig hebt en daar om te vragen. Ze leren steeds een beetje meer zelf te willen, te weten en te kunnen. Uitgangspunt van Academie Spelderholt is dat studenten worden opgeleid tot assistent niveau. Voor de meeste studenten geldt dat zij na afronding van hun leertraject taken op assistent niveau kunnen uitvoeren (evt. in het reguliere bedrijfsleven) en dat zij in een vorm van begeleid wonen zullen leven. Om hiertoe te komen dient de begeleiding zoveel mogelijk te zijn zoals in het reguliere leven. De mate en de inhoud van de begeleiding verandert naarmate het ontwikkelingstraject vordert. Het bijstellen van de begeleiding is dus noodzakelijk vóór de ontwikkeling van de student, maar is tevens ook noodzakelijk dóór de ontwikkeling. Naast de ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van ervaring wordt gewerkt aan het vormen van een reëel toekomstperspectief; waar ben ik goed in, wat vind ik leuk en hoe kom ik daar dit geldt voor zowel wonen als daginvulling. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Parc Spelderholt het mooie landgoed Spelderholt tot haar beschikking. Op het landgoed staan, naast het Academiegebouw en de WoonHuizen, ook het Hotel Spelderholt en Kasteel Spelderholt. De studenten leren daar de echte praktijk, zo komen leren, logeren en confereren samen in de natuur van Beekbergen en mogen mensen elkaar ontmoeten om zich te ontwikkelen. Studenten krijgen een individueel begeleidingsplan, hierin komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: persoonlijke ontwikkeling door middel van de sociale doelen die bij het woontraject en in de leergang vaak hetzelfde zijn. Beroepsontwikkeling door middel van beroepsdoelen en zelfstandiger wonen door middel van woondoelen. Door de sociale doelen op beide terreinen vergelijkbaar te maken wordt eenduidigheid gecreëerd voor de student en voor de woonbegeleiders/praktijkbegeleiders en leert de student bepaald gedrag in verschillende situaties toe te passen. De beroepsdoelen en woondoelen worden op dezelfde manier gerapporteerd, geëvalueerd en het resultaat geregistreerd. 4 5

4 Persoonlijke ontwikkeling Er is gekozen voor vier sociale leergebieden die zich in cirkels steeds verder van de student af bewegen. De student staat centraal met zijn eigen persoonlijkheid, lichaam en verzorging. Deze schijf heeft de eerste prioriteit, omdat wij van mening zijn dat een goede verzorging van de persoon en het lichaam een vereiste is voor een student om zich op een prettige wijze bezig te kunnen houden met verdere ontwikkeling. De schijven bewegen zich steeds verder van de student af, wat ook betekent dat er steeds meer factoren zullen zijn die door de student niet te beïnvloeden zijn. Wat een andere persoon zal doen of hoe deze zal reageren is immers onvoorspelbaar, bijvoorbeeld het omgaan met gasten binnen de stage of het vertrekken van een trein. Wanneer er voldoende aandacht besteed is aan de eigen persoonlijkheid en het verwerven van bijvoorbeeld zelfkennis, veronderstellen wij dat een student beter toegerust zal zijn om met onvoorspelbaarheid om te gaan. Iedere categorie vereist vaardigheden uit voorgaande categorie(en), en daarom is er overlap. Daarnaast zijn er specifieke individuele sociale doelen; reële, haalbare doelen die voor de student van belang zijn. Voor de vaardigheidsdoelen in het woontraject en in de leergang wordt gewerkt met een overzicht van doelen waar in de groep aan gewerkt wordt. De doelen worden in een twee-jarige cyclus aangeboden in de les en in de praktijk als leeronderwerp van de week. Per student wordt per doel gekeken of en hoe aan dit doel gewerkt wordt en waar het ontwikkelingsplafond ligt binnen de Spelderholt periode. BEGELEIDINGSplan echt wel - wonen & leren Het ik is hier om te zijn Ik ben hier om te geloven in het mij Mij zijn is iets wat niemand anders kan Ik word niet veroordeeld Ik voel zelf wel wanneer ik fout zit Ik ben hier om mijzelf te zijn Dit leven doe ik Kijk ook ik val Maar vind mijzelf terug Ik & de maatschappij Ik Ik & jij Ik & mijn omgeving Ik & de maatschappij Ik Ik & jij Ik & mijn omgeving BEOORDELING Minimaal drie keer per jaar wordt de voortgang beoordeeld en worden doelen bijgesteld, de mening van de student zelf is hierin van groot belang. Het evalueren van de voorgaande periode en bijstellen van doelen en de begeleidingsinterventies gebeurt in het kernteam; persoonlijk woonbegeleider van het woontraject, praktijkbegeleider van de leergang en de orthopedagoog. Minimaal twee keer per jaar is er een evaluatiegesprek met de student, het kernteam en ouders/vertegenwoordigers waarin de voortgang en de onderlinge samenwerking wordt besproken. Bij de vaardigheidsdoelen van de leergang en van het woontraject worden niet het resultaat van de handeling maar de zelfstandigheid van het proces beoordeeld. Samen met de begeleiders zorgt de student er voor dat het resultaat van het werk altijd goed is; de studentenkamer moet toch schoon zijn, de dieren moeten verzorgd worden, het landgoed onderhouden en de gasten mogen niks te kort komen! Daarom wordt beoordeeld hoe zelfstandig de student de taak kan uitvoeren, op dezelfde wijze worden ook nieuwe taken aangeleerd, de student mag: Meekijken: de begeleider heeft de verantwoordelijkheid, neemt initiatieven en voert uit. Meehelpen: de begeleider heeft de verantwoordelijkheid en neemt initiatieven. Student voert deeltaken uit. Samen doen: samen met de begeleider heeft de student de verantwoordelijkheid, neemt de student initiatief en voert hij de taak uit. Zelf doen onder begeleiding: de student heeft de verantwoordelijkheid en neemt het initiatief. De student mag hulp vragen als iets niet lukt bij deeltaken, begeleider is aanwezig. Zelfstandig op assistent niveau: de student heeft de verantwoordelijkheid en neemt het initiatief. De student vraagt om controle als hij klaar is of als er problemen zijn. De begeleider is wel in de buurt, maar niet direct aanwezig als de student met de taak bezig is. Let op: de niveaus zelf doen onder begeleiding en zelfstandig op assistent niveau kunnen alleen behaald worden als er de zekerheid is dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Er is gekozen voor cumulatieve beoordeling om de beoordeling onafhankelijk te maken van het instroommoment. Het instroommoment bepaalt immers waarover al les gekregen is en welk leerdoel al leeronderwerp van de week geweest is. Belangrijker argument voor cumulatieve beoordeling is dat studenten na de les en het leeronderwerp van de week nog verder groeien. Er wordt ervaring opgedaan en routine opgebouwd; de vaardigheden worden immers regelmatig getraind. De cumulatieve methode geeft ook het tempo van groei aan doordat de beoordeling per datum wordt ingevuld. 6 7

5 Examen, diploma en uitstroom Aan het einde van het ontwikkelingstraject krijgt de student een ingevuld begeleidingsplan. Hierin is de ontwikkeling vanaf de start beschreven en het actuele zelfstandigheidniveau per leerdoel. Dit is een basis om verder te ontwikkelen op een nieuwe plek. De meeste oud-studenten van Academie Spelderholt wonen begeleid. Er wordt een advies gegeven over het door ouders/vertegenwoordigers te vinden type begeleiding op het gebied van wonen en over een vervolgplek om de dag een goede invulling te geven. Het kan zijn dat (arbeidsmatige) dagbesteding wordt geadviseerd, werken in een WSWbedrijf of er wordt geadviseerd samen met een jobcoach te zoeken naar een baan in het reguliere bedrijfsleven. Twee keer per jaar is er groot feest op het landgoed! Dan worden de certificaten en diploma s uitgereikt aan studenten. Na een jaar hard werken krijgen studenten een basisjaarcertificaat als bewijs voor hun inzet. Bij de afronding van een ontwikkelingstraject krijgen studenten die een vak op assistent niveau beheersen een Spelderholt diploma. Parc Spelderholt heeft op dit moment een samenwerkingsverband met het regulier onderwijs. Studenten die dit niveau aankunnen kunnen zich inschrijven als extraneus student bij deze school en worden geëxamineerd op MBO niveau 1. leergang; stage en lessen In de leergang wordt, naast het leren van het vak, vooral ook aan sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en beroepshouding gewerkt. Er worden lessen aangeboden gedurende gemiddeld 6 tot 8 uur per week, daarnaast is er de interne stage in de gekozen beroepsrichting. De duur en de indeling van de stage wordt afgestemd op de individuele mogelijkheden van de student. Lessen en stage samen zijn maximaal 36 uur. Interne stage Studenten gaan al direct in de praktijk aan de slag als assistent. De studenten draaien mee in de reguliere teams van Parc Spelderholt. Dit heeft onder andere de volgende voordelen: leren van sociale vaardigheden zoals samenwerken. Met name het samenwerken met mensen die niet specifiek opgeleid zijn om mensen met een beperking te begeleiden. leren omgaan met tijdsdruk en werkdruk, prestatiegericht werken en wennen aan werkritme. leren omgaan met de flexibiliteit die hoort bij een organisatie. (gast komt eerder/ later, het regent of het is juist warm, er gaat plotseling iets stuk, er komt onverwacht visite) werken met middelen en methoden die in de praktijk veel gebruikt worden om zo te leren hoe de student talenten in kan zetten en beperkingen kan compenseren of accepteren. oefenen van een beroepshouding zoals die in het werkveld is. (niet te lang pauze houden, op tijd komen, ziekmelden, vrij vragen) In de stage wordt gewerkt in stagegroepen van ca 6 tot 10 studenten. De samenstelling van deze groepen is gebaseerd op de hulpvraag. Per groep is er een praktijkbegeleider die een leeromgeving creëert en samen met de student de stagediensten invulling geeft. De praktijkbegeleider onderhoudt de contacten met de ouders/vertegenwoordigers en regelt alle leergangzaken voor de student. De praktijkbegeleider beoordeelt de doelen en stelt samen met het kernteam nieuwe doelen op. Lessen Soms zijn de lessen in een leslokaal, maar vaak wordt samen met de docent in de praktijk gekeken en geleerd. Ons zelf ontwikkelde lesmateriaal is voor iedereen goed te gebruiken, of je nu wel of niet kunt lezen en schrijven is van ondergeschikt belang. In de lessen wordt gewerkt met een tweejarige cyclus die zichzelf herhaalt. Zo krijgen de studenten in twee jaar alle onderwerpen aangeboden, ongeacht het moment van instroom. De lessen die op dit moment worden aangeboden: 8 9

6 Vakles in de gekozen richting Leren, Loopbaan & Burgerschap Coaching Ontwikkeling woonvaardigheden Expressieve ontwikkeling Sociale ontwikkeling Fysieke ontwikkeling Eventueel individuele lessen. leergangen Externe stage Voor sommige studenten is het wenselijk de leergang af te ronden met een externe stage. Samen met de student en de ouders/ vertegenwoordigers worden de mogelijkheden in het evaluatiegesprek besproken. Het doel van de externe stage is inzicht verkrijgen of een student kan werken in het vrije bedrijf met de daarbij geldende arbeidsomstandigheden. Tijdens de externe stage wordt gekeken of de student loonvormend kan werken. Leren doe je op verschillende manieren, leren is: dingen weten: kennisdoelen dingen kunnen: vaardigheidsdoelen een juiste houding: attitude-doelen dingen gedaan hebben: ervaring opdoen. De leergangen algemeen Een aantal onderwerpen is belangrijk bij al onze leergangen. Studenten mogen zich ontwikkelen, op onderstaande gebieden zal de begeleiding steeds minder sturing geven: sociaal vaardig zijn en een goede werkhouding hebben eigen handelen kunnen evalueren en om kunnen gaan met de beoordeling door anderen omgaan met de (sociale) werkomgeving deelnemen aan werkoverleg en overleggen tijdens het werk procesmatig werken: taken ontvangen, overzien, plannen, uitvoeren en controleren veilig, milieubewust, ergonomisch en hygiënisch werken omgaan met goederen, afvalverwerking en (kleine) schoonmaaktaken. Bij Academie Spelderholt kun je kiezen uit 4 leergangen: administratie-assistent, horeca-assistent, onderhoud-assistent en zorg-assistent. In overleg wordt besloten welke leergang de student gaat volgen. Deze folder beschrijft kort de leergangen aan de (potentiële) student. Meer informatie is te vinden in de Academiegids. Leerdoelen worden individueel aangepast aan het ontwikkelingstraject van de student en als dat van toepassing is aan de eindtermen van het regulier onderwijs. Administratie-assistent Op Parc Spelderholt gebeurt veel, daarom zijn er ook veel administratieve werkzaamheden. Er is post, er worden dingen gekopieerd, de telefoon rinkelt, iemand wil een rondleiding Voor alle gasten die komen moeten afspraken gemaakt worden, de gasten moeten ontvangen worden, de rekening moet worden verstuurd. Samen met je stagegroep leer je taken als kopiëren, inbinden, archiveren en ordenen op naam, op datum of klantnummer. Afhankelijk van jouw leerdoelen leer je omgaan met de computer en leer je over het werken met verschillende computerprogramma s

7 Het professionele contact met gasten is heel erg belangrijk. Gasten worden netjes ontvangen aan de balie en doorverwezen, de telefoon wordt netjes aangenomen. De gasten worden vriendelijk en beleefd te woord gestaan, de vragen worden beantwoord of juist doorverwezen naar een collega. Bezoekers en collega s krijgen een kopje koffie aangeboden De administratie assistenten helpen ook bij het beheer van de kantoorartikelen en de bestellingen en je leert jouw werkplek opgeruimd en schoon te houden. Kortom: je kunt een administratieteam ondersteunen op vele gebieden! Horeca-assistent Op Parc Spelderholt ontvangen we zeer diverse gasten. We bieden hen een variëteit aan activiteiten, bijvoorbeeld vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten, bruiloften (we zijn ook trouwlocatie), verjaardagen en jubilea. Sommige gasten hebben hun eigen programma, door ons horecateam worden de ruimten en de consumpties voor hen verzorgd. Ook is het mogelijk om dingen samen met onze studenten te ondernemen; op het Parc of in een van de gebouwen, bijvoorbeeld een kookworkshop of een klusdag. De gasten van ons hotel nuttigen allerlei consumpties; de maaltijden, een kopje koffie; in het restaurant, bij de bar, in de huiskamer of op de hotelkamer We bieden: maaltijden in buffetvorm of a la carte, barbecues, borrels, vergaderingen en kookworkshops; zo worden zeer diverse facetten van de horeca op Parc Spelderholt getraind. Er is ook aandacht voor het netjes en schoon maken van de horecaruimten. Als studenten horeca-assistent word je heel breed opgeleid en leer je dingen op gebied van conferentieservice, bar, restaurant én keuken: een echte horecaduizendpoot! Onderhoud-assistent Parc Spelderholt is gevestigd op een landgoed van ca 10 hectare. Op dit landgoed bevinden zich behalve de diverse gebouwen o.a. de tuinen bij de WoonHuizen, de Belevingstuin, de tuin rondom het hotel, het rosarium en de terrassen bij het kasteel, ca 8 hectare bos, weilanden, wegen, paden, fonteinen, de midgetgolfbaan en de tennisbaan. Dit biedt onze studenten onderhoud-assistent de mogelijkheid de vele facetten van tuin-terreinonderhoud te oefenen. Samen met de studenten worden doelen opgesteld. Of je nu heel sterk bent of van het fijne werk houdt of allebei (niet); dat maakt niet uit! Samen met de technisch medewerker en de hoveniers hebben jullie taken in en om de gebouwen en draag je zorg voor de dieren, de gebouwen en het Parc. Er zijn twee hoofdonderdelen in deze leergang: onderhoud-assistent tuin en terrein en onderhoud-assistent techniek. Onderhoud-assistent deel tuin & terrein: je bent bezig met de planten, de dieren en alles wat daarbij hoort. Je leert verschillende gereedschappen herkennen en gebruiken: je leert de natuur en het terrein te verzorgen. Onderhoud-assistent deel techniek: je ontwikkelt kennis en vaardigheden om gebouwen, terreinen en de machines te onderhouden. Reparaties en andere technische klussen: je leert wat er moet gebeuren en welk gereedschap je daarvoor nodig hebt. Zorg-assistent In het hotel verblijven veel verschillende mensen, een aantal heeft hulp nodig van het verpleegkundig of het begeleidend team. Zorggasten die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname in het hotel komen aansterken, een groepsvakantie van organisaties en gezinnen waarvan een kind of een ouder een beperking heeft. Maar ook themagasten; mensen van alle leeftijden met een beperking die ons activiteitenprogramma een weekje komen volgen of logeerweekendjongeren. Al deze gasten krijgen ondersteuning van ons zorgteam. Als zorgassistent leer je het verpleegkundig team en het begeleidend team ondersteunen op vele gebieden. Hierbij valt te denken aan de zorg voor de omgeving van de gast; het bed opmaken, de bloemen van de buurvrouw in het water zetten, de was opruimen in de kast, stofzuigen. Je leert ook een beetje gezelligheid te brengen; samen een spelletje doen, een wandelingetje maken, of (als de student dit kan) de krant voorlezen. Hoe zelfstandiger je bent, hoe meer je voor de gast mag doen, bijvoorbeeld de haren kammen, helpen de jas aan en uit te doen, de verpleegkundigen helpen bij de persoonlijke verzorging van de gast

8 14 15

9 WONEN Vrijetijdsbesteding Naast de stage en de lessen is er vrije tijd; genoeg te doen! Naast de vaste taken is er tijd om leuke dingen te doen. In het woontraject wordt aandacht besteed aan de invulling van vrije tijd. Wekelijks worden er activiteiten aangeboden waar de student aan deel kan nemen. Maar ook wordt er aandacht besteed aan het ontdekken van hobby s, wat is leuk om alleen of samen te doen en hoe organiseer ik dat, wat doe ik liever alleen, wat kan ik thuis of buiten de deur ondernemen en waar heb ik iemand voor nodig? Het vinden van een balans in de actieve vrijetijdsbesteding en rust, is hierin een belangrijk onderdeel. Zodra een student een leergang aan Academie Spelderholt volgt, volgt hij het woontraject in één van onze WoonHuizen. Het WoonHuis is niet alleen een prettige plek om te zijn, maar ook een plek om te leren. In het woontraject wordt aandacht besteed aan woonvaardigheden, vrijetijdsbesteding en de persoonlijke ontwikkeling. Op het Parc zijn verschillende WoonHuizen. Aan de hand van de proefdagen en de evaluatie wordt door de professionals van Academie Spelderholt besloten welk WoonHuis het best bij de student past en waar hij het woontraject zal volgen. De student krijgt een eigen studentenkamer, de woonkamer, keuken, douche en toilet zijn algemene ruimtes en worden met meerdere studenten gedeeld. De WoonHuizen zijn om het weekend geopend. De WoonHuizen zijn: KoetsHuis: In het KoetsHuis wonen ca 14 studenten en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In de nachten is de begeleiding aanwezig in de vorm van een slaapdienst. LeerHuis: In het LeerHuis wonen ca 6 studenten. Het LeerHuis is een geschakelde twee-onder-een-kap woning. De begeleiding wordt afgestemd op de studenten die er wonen. In de overige uren, bijvoorbeeld s nachts, kunnen zij in geval van nood het KoetsHuis benaderen. BosHuis: op deze locatie wonen ca 54 studenten in zes verschillende huizen, er is 24 uur per dag begeleiding. Persoonlijke ontwikkeling Zoals eerder beschreven in deze folder wordt er in het woontraject en bij de leergang aandacht besteed aan de sociale doelen om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De student leert ontdekken en vertellen wat hij belangrijk vindt, wat hij leuk vindt en hoe je omgaat met anderen. In het woontraject wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke verzorging. Hoe verzorg je jezelf, wat zijn de weersomstandigheden en wat voor kleding hoort daarbij? Wat trek je aan naar je werk, een feestje en wat als je gewoon thuis bent? Hoe vaak ga je onder de douche en wanneer? Hoe laat ga je naar bed? Studenten mogen ook leren plannen; ik moet naar stage, heb een taak en wil vanavond ook naar zwemmen? Woonvaardigheden: In de lessen woonvaardigheden wordt een onderwerp van de week geïntroduceerd. Hier wordt het belang van de vaardigheid besproken, de materialen bekeken, risico s besproken en wordt uitgelegd hoe het proces van de taak kan verlopen. De weken erna krijgt dit onderwerp extra aandacht in het woontraject en er wordt geoefend. Door middel van oefenen in de praktijk wordt de zelfstandigheid in het uitvoeren van de woonvaardigheden stap voor stap aangeleerd. De huishoudelijke taken zijn ondergebracht in wekelijkse taken. In elk WoonHuis is er een takenlijst aanwezig. Hier staat op voor welke taken de student die week verantwoordelijk is en soms ook met wie de student de taak samen doet, dit kan een mede student of een begeleider zijn. Structuur en regelmaat waarin taken gedaan worden, worden hierdoor aangeleerd. De studenten kunnen o.a. leren zo zelfstandig mogelijk: Stofzuigen Afnemen Toilet schoonmaken Eigen kamer schoonmaken Bed verschonen Kleding wassen/drogen/strijken Planten water geven Wasgoed opvouwen en netjes opruimen Tafeldekken/afruimen Een maaltijd bereiden

10 Meer informatie en aanmelding Kennismaking Meerdere malen per jaar zijn er informatiedagen op Parc Spelderholt, informatie hierover is te vinden op de website. Als een jongere interesse heeft in Parc Spelderholt dan plannen we een kennismakingsgesprek, waarin wij vertellen wat Parc Spelderholt te bieden heeft en waarin we graag meer willen weten over de jongere. Mocht de interesse gedurende het gesprek blijven of zelfs vergroten dan bieden wij de mogelijkheid om drie dagen bij ons te komen proefdraaien.dit betekent dat de jongere drie dagen op Parc Spelderholt verblijft en mee draait in het programma van de richting waar de jongere interesse in heeft, of in meerdere richtingen als er nog geen keuze gemaakt is. Deze dagen zijn bedoeld om de jongere een goed beeld te geven van wat we doen en of dit is wat de jongere wil en past. Daarnaast zijn het voor de professionals van Parc Spelderholt drie dagen om te observeren waar de mogelijkheden liggen en waar uitbreiding van zelfstandigheid mogelijk is om zo te kunnen besluiten of de Parc Spelderholt bij de jongere past. Afronding In deze periode vindt het examen plaats en wordt de zelfstandigheid van de student op de diverse gebieden beoordeeld. Begeleiders hebben ouders/vertegenwoordigers een advies gegeven over de, door ouders/vertegenwoordigers te vinden, vervolgplek. Samen dragen we zorg voor een goede overgang naar een nieuwe plek. Als oud student kun je in de maatschappij verder jouw talenten gebruiken en ontwikkelen! Besluitvorming en financiering Er wordt vanuit Parc Spelderholt een besluit genomen of Academie Spelderholt, binnen haar mogelijkheden, een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de jongere en dus of de jongere wordt aangenomen. Vervolgens wordt er een evaluatiegesprek gepland met de jongere en ouders/vertegenwoordigers. In dit gesprek komen we tot de conclusie of we verder gaan in het traject. Zo ja dan wordt bepaald in welke leergang zal worden gestart. Parc Spelderholt kan tegen een vergoeding, ondersteuning bieden bij het aanvragen van een AWBZ (her)indicatie bij het CIZ. Vervolgens wordt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst opgesteld en de jongere en diens ouders/vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor een gesprek over deze overeenkomst. Als de financiering rond is kan de student starten met een geweldige tijd! Starten De eerste weken na de start worden gebruikt om goed in kaart te brengen op welke gebieden zelfstandigheid uitgebreid en ontwikkeld kan worden. Na deze weken wordt een begeleidingsplan (leerdoelen en begeleidingstijl) opgesteld en besproken. Het ontwikkelingstraject Dan volgt een periode van twee á drie jaar waarin de jongere samen met zijn of haar begeleiders werkt aan de leerdoelen en ontstaat er een proces van: actie, evalueren, plannen bijstellen, actie, evalueren en zo verder

11 W e l ko m op Pa rc Spe ld e rh olt! Academie Spelderholt Spelderholt DA Beekbergen Informatie en aanmelden Academie Spelderholt: Bel of mail naar w w w. pa rcspeld e rh olt.n l 20

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie