ont d e k j e o n twikkel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ont d e k j e o n twikkel!"

Transcriptie

1 ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1

2 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat uit een woontraject en een leergang. Gedurende twee á drie jaar wordt gewerkt aan het ontwikkelen van woonvaardigheden, beroepsvaardigheden en aan persoonlijke ontwikkeling. Het doel is ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. ontdek je talenten en ontwikkel! De missie Parc Spelderholt gelooft in de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke beperking en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt in de maatschappij zelfstandiger en zinvoller kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven we met hen inhoud. De visie Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creëert voor deze doelgroep met de Academie Spelderholt, het Hotel Spelderholt en het Kasteel Spelderholt een unieke woon- en ontwikkelomgeving. Gedurende het traject wonen zij als studenten op het Parc en ontwikkelen zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en in het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring. De zakelijke -, zorg - en particuliere gasten worden voor hun conferentie, verblijf of activiteit gastvrij ontvangen met een glimlach! De studenten werken onder begeleiding mee met de professionals en doen vaardigheden op binnen hun arbeidsmatige dagbesteding. De professionals, stagiaires en vrijwilligers werken met passie en gedrevenheid om de studenten hun ontwikkelingsstappen te laten maken. Om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren serieus te nemen gebruiken wij termen die gerelateerd kunnen worden aan onderwijs. Termen als; onze jongeren zijn studenten, de dagbesteding is leergang, arbeidsmatige invulling van de dag is werk/stage enz. Deze termen staat alleen in inhoudelijke stukken van de organisatie zoals het begeleidingsplan. Echter Parc Spelderholt is geen onderwijsinstelling. De studenten De studenten van Academie Spelderholt zijn jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking, deze 74 jongeren komen veelal van het speciaal onderwijs. De jongeren met hele diverse beperkingen en talenten leren gedurende twee á drie jaar samen, en vooral van elkaar, hun talenten ontdekken en ontwikkelen en bouwen zo aan een meer zelfstandige toekomst. 2 3

3 Begeleidingsplan en methodiek De leergang In de leergangen wordt in de lessen en tijdens de (interne) stages gewerkt aan het ontwikkelen van een beroepshouding, het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van kennis en ervaring. We ontdekken en bespreken wat studenten willen en kunnen leren, maar ook wat er mogelijk is en wat je moet doen om daar te komen. De leergangen die Academie Spelderholt aanbiedt zijn; administratie-assistent, horeca-assistent onderhoud-assistent en zorg-assistent. De begeleiding aan studenten wordt gegeven door professionals, vrijwilligers en stagiaires uit diverse beroepsrichtingen. Elke student krijgt een praktijkbegeleider (leergang) en een persoonlijk woonbegeleider (woontraject) toegewezen. Deze begeleider is contactpersoon op de werkvloer/ in het WoonHuis en draagt zorg voor het leerproces en het welzijn van de student. Onze orthopedagogen zijn betrokken bij alle ontwikkelingstrajecten. Voor sommige studenten is er extra inzet van één van de orthopedagogen mogelijk. Het woontraject Tijdens het ontwikkelingstraject wonen de studenten in onze WoonHuizen en leren daar woonvaardigheden om zo zelfstandig mogelijk huishoudelijke taken uit te voeren en hun vrije tijd in te vullen. Het leren samen leven met anderen krijgt veel aandacht. Studenten mogen zo ontdekken welke vorm van begeleid wonen bij hen past. De begeleidingsstijl wordt zo veel mogelijk afgestemd op de individuele hulpvraag en leerstijl van de student. Hierbij wordt uitgegaan van het positieve; dat wordt benadrukt en vanuit een positieve ervaring wordt het talent ingezet om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren leren en het procesmatig leren werken aan taken: stop-luister-denk-plan-doe-controleer-vertel-laat controleren- rond af. Voor heel veel taken is er niet één goede manier, studenten leren meerdere manieren aan van verschillende begeleiders die dezelfde uitgangspunten hanteren. Er is veel aandacht voor zelfreflectie en oplossingsgerichtheid; weten waar je hulp bij nodig hebt en daar om te vragen. Ze leren steeds een beetje meer zelf te willen, te weten en te kunnen. Uitgangspunt van Academie Spelderholt is dat studenten worden opgeleid tot assistent niveau. Voor de meeste studenten geldt dat zij na afronding van hun leertraject taken op assistent niveau kunnen uitvoeren (evt. in het reguliere bedrijfsleven) en dat zij in een vorm van begeleid wonen zullen leven. Om hiertoe te komen dient de begeleiding zoveel mogelijk te zijn zoals in het reguliere leven. De mate en de inhoud van de begeleiding verandert naarmate het ontwikkelingstraject vordert. Het bijstellen van de begeleiding is dus noodzakelijk vóór de ontwikkeling van de student, maar is tevens ook noodzakelijk dóór de ontwikkeling. Naast de ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van ervaring wordt gewerkt aan het vormen van een reëel toekomstperspectief; waar ben ik goed in, wat vind ik leuk en hoe kom ik daar dit geldt voor zowel wonen als daginvulling. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Parc Spelderholt het mooie landgoed Spelderholt tot haar beschikking. Op het landgoed staan, naast het Academiegebouw en de WoonHuizen, ook het Hotel Spelderholt en Kasteel Spelderholt. De studenten leren daar de echte praktijk, zo komen leren, logeren en confereren samen in de natuur van Beekbergen en mogen mensen elkaar ontmoeten om zich te ontwikkelen. Studenten krijgen een individueel begeleidingsplan, hierin komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: persoonlijke ontwikkeling door middel van de sociale doelen die bij het woontraject en in de leergang vaak hetzelfde zijn. Beroepsontwikkeling door middel van beroepsdoelen en zelfstandiger wonen door middel van woondoelen. Door de sociale doelen op beide terreinen vergelijkbaar te maken wordt eenduidigheid gecreëerd voor de student en voor de woonbegeleiders/praktijkbegeleiders en leert de student bepaald gedrag in verschillende situaties toe te passen. De beroepsdoelen en woondoelen worden op dezelfde manier gerapporteerd, geëvalueerd en het resultaat geregistreerd. 4 5

4 Persoonlijke ontwikkeling Er is gekozen voor vier sociale leergebieden die zich in cirkels steeds verder van de student af bewegen. De student staat centraal met zijn eigen persoonlijkheid, lichaam en verzorging. Deze schijf heeft de eerste prioriteit, omdat wij van mening zijn dat een goede verzorging van de persoon en het lichaam een vereiste is voor een student om zich op een prettige wijze bezig te kunnen houden met verdere ontwikkeling. De schijven bewegen zich steeds verder van de student af, wat ook betekent dat er steeds meer factoren zullen zijn die door de student niet te beïnvloeden zijn. Wat een andere persoon zal doen of hoe deze zal reageren is immers onvoorspelbaar, bijvoorbeeld het omgaan met gasten binnen de stage of het vertrekken van een trein. Wanneer er voldoende aandacht besteed is aan de eigen persoonlijkheid en het verwerven van bijvoorbeeld zelfkennis, veronderstellen wij dat een student beter toegerust zal zijn om met onvoorspelbaarheid om te gaan. Iedere categorie vereist vaardigheden uit voorgaande categorie(en), en daarom is er overlap. Daarnaast zijn er specifieke individuele sociale doelen; reële, haalbare doelen die voor de student van belang zijn. Voor de vaardigheidsdoelen in het woontraject en in de leergang wordt gewerkt met een overzicht van doelen waar in de groep aan gewerkt wordt. De doelen worden in een twee-jarige cyclus aangeboden in de les en in de praktijk als leeronderwerp van de week. Per student wordt per doel gekeken of en hoe aan dit doel gewerkt wordt en waar het ontwikkelingsplafond ligt binnen de Spelderholt periode. BEGELEIDINGSplan echt wel - wonen & leren Het ik is hier om te zijn Ik ben hier om te geloven in het mij Mij zijn is iets wat niemand anders kan Ik word niet veroordeeld Ik voel zelf wel wanneer ik fout zit Ik ben hier om mijzelf te zijn Dit leven doe ik Kijk ook ik val Maar vind mijzelf terug Ik & de maatschappij Ik Ik & jij Ik & mijn omgeving Ik & de maatschappij Ik Ik & jij Ik & mijn omgeving BEOORDELING Minimaal drie keer per jaar wordt de voortgang beoordeeld en worden doelen bijgesteld, de mening van de student zelf is hierin van groot belang. Het evalueren van de voorgaande periode en bijstellen van doelen en de begeleidingsinterventies gebeurt in het kernteam; persoonlijk woonbegeleider van het woontraject, praktijkbegeleider van de leergang en de orthopedagoog. Minimaal twee keer per jaar is er een evaluatiegesprek met de student, het kernteam en ouders/vertegenwoordigers waarin de voortgang en de onderlinge samenwerking wordt besproken. Bij de vaardigheidsdoelen van de leergang en van het woontraject worden niet het resultaat van de handeling maar de zelfstandigheid van het proces beoordeeld. Samen met de begeleiders zorgt de student er voor dat het resultaat van het werk altijd goed is; de studentenkamer moet toch schoon zijn, de dieren moeten verzorgd worden, het landgoed onderhouden en de gasten mogen niks te kort komen! Daarom wordt beoordeeld hoe zelfstandig de student de taak kan uitvoeren, op dezelfde wijze worden ook nieuwe taken aangeleerd, de student mag: Meekijken: de begeleider heeft de verantwoordelijkheid, neemt initiatieven en voert uit. Meehelpen: de begeleider heeft de verantwoordelijkheid en neemt initiatieven. Student voert deeltaken uit. Samen doen: samen met de begeleider heeft de student de verantwoordelijkheid, neemt de student initiatief en voert hij de taak uit. Zelf doen onder begeleiding: de student heeft de verantwoordelijkheid en neemt het initiatief. De student mag hulp vragen als iets niet lukt bij deeltaken, begeleider is aanwezig. Zelfstandig op assistent niveau: de student heeft de verantwoordelijkheid en neemt het initiatief. De student vraagt om controle als hij klaar is of als er problemen zijn. De begeleider is wel in de buurt, maar niet direct aanwezig als de student met de taak bezig is. Let op: de niveaus zelf doen onder begeleiding en zelfstandig op assistent niveau kunnen alleen behaald worden als er de zekerheid is dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Er is gekozen voor cumulatieve beoordeling om de beoordeling onafhankelijk te maken van het instroommoment. Het instroommoment bepaalt immers waarover al les gekregen is en welk leerdoel al leeronderwerp van de week geweest is. Belangrijker argument voor cumulatieve beoordeling is dat studenten na de les en het leeronderwerp van de week nog verder groeien. Er wordt ervaring opgedaan en routine opgebouwd; de vaardigheden worden immers regelmatig getraind. De cumulatieve methode geeft ook het tempo van groei aan doordat de beoordeling per datum wordt ingevuld. 6 7

5 Examen, diploma en uitstroom Aan het einde van het ontwikkelingstraject krijgt de student een ingevuld begeleidingsplan. Hierin is de ontwikkeling vanaf de start beschreven en het actuele zelfstandigheidniveau per leerdoel. Dit is een basis om verder te ontwikkelen op een nieuwe plek. De meeste oud-studenten van Academie Spelderholt wonen begeleid. Er wordt een advies gegeven over het door ouders/vertegenwoordigers te vinden type begeleiding op het gebied van wonen en over een vervolgplek om de dag een goede invulling te geven. Het kan zijn dat (arbeidsmatige) dagbesteding wordt geadviseerd, werken in een WSWbedrijf of er wordt geadviseerd samen met een jobcoach te zoeken naar een baan in het reguliere bedrijfsleven. Twee keer per jaar is er groot feest op het landgoed! Dan worden de certificaten en diploma s uitgereikt aan studenten. Na een jaar hard werken krijgen studenten een basisjaarcertificaat als bewijs voor hun inzet. Bij de afronding van een ontwikkelingstraject krijgen studenten die een vak op assistent niveau beheersen een Spelderholt diploma. Parc Spelderholt heeft op dit moment een samenwerkingsverband met het regulier onderwijs. Studenten die dit niveau aankunnen kunnen zich inschrijven als extraneus student bij deze school en worden geëxamineerd op MBO niveau 1. leergang; stage en lessen In de leergang wordt, naast het leren van het vak, vooral ook aan sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en beroepshouding gewerkt. Er worden lessen aangeboden gedurende gemiddeld 6 tot 8 uur per week, daarnaast is er de interne stage in de gekozen beroepsrichting. De duur en de indeling van de stage wordt afgestemd op de individuele mogelijkheden van de student. Lessen en stage samen zijn maximaal 36 uur. Interne stage Studenten gaan al direct in de praktijk aan de slag als assistent. De studenten draaien mee in de reguliere teams van Parc Spelderholt. Dit heeft onder andere de volgende voordelen: leren van sociale vaardigheden zoals samenwerken. Met name het samenwerken met mensen die niet specifiek opgeleid zijn om mensen met een beperking te begeleiden. leren omgaan met tijdsdruk en werkdruk, prestatiegericht werken en wennen aan werkritme. leren omgaan met de flexibiliteit die hoort bij een organisatie. (gast komt eerder/ later, het regent of het is juist warm, er gaat plotseling iets stuk, er komt onverwacht visite) werken met middelen en methoden die in de praktijk veel gebruikt worden om zo te leren hoe de student talenten in kan zetten en beperkingen kan compenseren of accepteren. oefenen van een beroepshouding zoals die in het werkveld is. (niet te lang pauze houden, op tijd komen, ziekmelden, vrij vragen) In de stage wordt gewerkt in stagegroepen van ca 6 tot 10 studenten. De samenstelling van deze groepen is gebaseerd op de hulpvraag. Per groep is er een praktijkbegeleider die een leeromgeving creëert en samen met de student de stagediensten invulling geeft. De praktijkbegeleider onderhoudt de contacten met de ouders/vertegenwoordigers en regelt alle leergangzaken voor de student. De praktijkbegeleider beoordeelt de doelen en stelt samen met het kernteam nieuwe doelen op. Lessen Soms zijn de lessen in een leslokaal, maar vaak wordt samen met de docent in de praktijk gekeken en geleerd. Ons zelf ontwikkelde lesmateriaal is voor iedereen goed te gebruiken, of je nu wel of niet kunt lezen en schrijven is van ondergeschikt belang. In de lessen wordt gewerkt met een tweejarige cyclus die zichzelf herhaalt. Zo krijgen de studenten in twee jaar alle onderwerpen aangeboden, ongeacht het moment van instroom. De lessen die op dit moment worden aangeboden: 8 9

6 Vakles in de gekozen richting Leren, Loopbaan & Burgerschap Coaching Ontwikkeling woonvaardigheden Expressieve ontwikkeling Sociale ontwikkeling Fysieke ontwikkeling Eventueel individuele lessen. leergangen Externe stage Voor sommige studenten is het wenselijk de leergang af te ronden met een externe stage. Samen met de student en de ouders/ vertegenwoordigers worden de mogelijkheden in het evaluatiegesprek besproken. Het doel van de externe stage is inzicht verkrijgen of een student kan werken in het vrije bedrijf met de daarbij geldende arbeidsomstandigheden. Tijdens de externe stage wordt gekeken of de student loonvormend kan werken. Leren doe je op verschillende manieren, leren is: dingen weten: kennisdoelen dingen kunnen: vaardigheidsdoelen een juiste houding: attitude-doelen dingen gedaan hebben: ervaring opdoen. De leergangen algemeen Een aantal onderwerpen is belangrijk bij al onze leergangen. Studenten mogen zich ontwikkelen, op onderstaande gebieden zal de begeleiding steeds minder sturing geven: sociaal vaardig zijn en een goede werkhouding hebben eigen handelen kunnen evalueren en om kunnen gaan met de beoordeling door anderen omgaan met de (sociale) werkomgeving deelnemen aan werkoverleg en overleggen tijdens het werk procesmatig werken: taken ontvangen, overzien, plannen, uitvoeren en controleren veilig, milieubewust, ergonomisch en hygiënisch werken omgaan met goederen, afvalverwerking en (kleine) schoonmaaktaken. Bij Academie Spelderholt kun je kiezen uit 4 leergangen: administratie-assistent, horeca-assistent, onderhoud-assistent en zorg-assistent. In overleg wordt besloten welke leergang de student gaat volgen. Deze folder beschrijft kort de leergangen aan de (potentiële) student. Meer informatie is te vinden in de Academiegids. Leerdoelen worden individueel aangepast aan het ontwikkelingstraject van de student en als dat van toepassing is aan de eindtermen van het regulier onderwijs. Administratie-assistent Op Parc Spelderholt gebeurt veel, daarom zijn er ook veel administratieve werkzaamheden. Er is post, er worden dingen gekopieerd, de telefoon rinkelt, iemand wil een rondleiding Voor alle gasten die komen moeten afspraken gemaakt worden, de gasten moeten ontvangen worden, de rekening moet worden verstuurd. Samen met je stagegroep leer je taken als kopiëren, inbinden, archiveren en ordenen op naam, op datum of klantnummer. Afhankelijk van jouw leerdoelen leer je omgaan met de computer en leer je over het werken met verschillende computerprogramma s

7 Het professionele contact met gasten is heel erg belangrijk. Gasten worden netjes ontvangen aan de balie en doorverwezen, de telefoon wordt netjes aangenomen. De gasten worden vriendelijk en beleefd te woord gestaan, de vragen worden beantwoord of juist doorverwezen naar een collega. Bezoekers en collega s krijgen een kopje koffie aangeboden De administratie assistenten helpen ook bij het beheer van de kantoorartikelen en de bestellingen en je leert jouw werkplek opgeruimd en schoon te houden. Kortom: je kunt een administratieteam ondersteunen op vele gebieden! Horeca-assistent Op Parc Spelderholt ontvangen we zeer diverse gasten. We bieden hen een variëteit aan activiteiten, bijvoorbeeld vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten, bruiloften (we zijn ook trouwlocatie), verjaardagen en jubilea. Sommige gasten hebben hun eigen programma, door ons horecateam worden de ruimten en de consumpties voor hen verzorgd. Ook is het mogelijk om dingen samen met onze studenten te ondernemen; op het Parc of in een van de gebouwen, bijvoorbeeld een kookworkshop of een klusdag. De gasten van ons hotel nuttigen allerlei consumpties; de maaltijden, een kopje koffie; in het restaurant, bij de bar, in de huiskamer of op de hotelkamer We bieden: maaltijden in buffetvorm of a la carte, barbecues, borrels, vergaderingen en kookworkshops; zo worden zeer diverse facetten van de horeca op Parc Spelderholt getraind. Er is ook aandacht voor het netjes en schoon maken van de horecaruimten. Als studenten horeca-assistent word je heel breed opgeleid en leer je dingen op gebied van conferentieservice, bar, restaurant én keuken: een echte horecaduizendpoot! Onderhoud-assistent Parc Spelderholt is gevestigd op een landgoed van ca 10 hectare. Op dit landgoed bevinden zich behalve de diverse gebouwen o.a. de tuinen bij de WoonHuizen, de Belevingstuin, de tuin rondom het hotel, het rosarium en de terrassen bij het kasteel, ca 8 hectare bos, weilanden, wegen, paden, fonteinen, de midgetgolfbaan en de tennisbaan. Dit biedt onze studenten onderhoud-assistent de mogelijkheid de vele facetten van tuin-terreinonderhoud te oefenen. Samen met de studenten worden doelen opgesteld. Of je nu heel sterk bent of van het fijne werk houdt of allebei (niet); dat maakt niet uit! Samen met de technisch medewerker en de hoveniers hebben jullie taken in en om de gebouwen en draag je zorg voor de dieren, de gebouwen en het Parc. Er zijn twee hoofdonderdelen in deze leergang: onderhoud-assistent tuin en terrein en onderhoud-assistent techniek. Onderhoud-assistent deel tuin & terrein: je bent bezig met de planten, de dieren en alles wat daarbij hoort. Je leert verschillende gereedschappen herkennen en gebruiken: je leert de natuur en het terrein te verzorgen. Onderhoud-assistent deel techniek: je ontwikkelt kennis en vaardigheden om gebouwen, terreinen en de machines te onderhouden. Reparaties en andere technische klussen: je leert wat er moet gebeuren en welk gereedschap je daarvoor nodig hebt. Zorg-assistent In het hotel verblijven veel verschillende mensen, een aantal heeft hulp nodig van het verpleegkundig of het begeleidend team. Zorggasten die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname in het hotel komen aansterken, een groepsvakantie van organisaties en gezinnen waarvan een kind of een ouder een beperking heeft. Maar ook themagasten; mensen van alle leeftijden met een beperking die ons activiteitenprogramma een weekje komen volgen of logeerweekendjongeren. Al deze gasten krijgen ondersteuning van ons zorgteam. Als zorgassistent leer je het verpleegkundig team en het begeleidend team ondersteunen op vele gebieden. Hierbij valt te denken aan de zorg voor de omgeving van de gast; het bed opmaken, de bloemen van de buurvrouw in het water zetten, de was opruimen in de kast, stofzuigen. Je leert ook een beetje gezelligheid te brengen; samen een spelletje doen, een wandelingetje maken, of (als de student dit kan) de krant voorlezen. Hoe zelfstandiger je bent, hoe meer je voor de gast mag doen, bijvoorbeeld de haren kammen, helpen de jas aan en uit te doen, de verpleegkundigen helpen bij de persoonlijke verzorging van de gast

8 14 15

9 WONEN Vrijetijdsbesteding Naast de stage en de lessen is er vrije tijd; genoeg te doen! Naast de vaste taken is er tijd om leuke dingen te doen. In het woontraject wordt aandacht besteed aan de invulling van vrije tijd. Wekelijks worden er activiteiten aangeboden waar de student aan deel kan nemen. Maar ook wordt er aandacht besteed aan het ontdekken van hobby s, wat is leuk om alleen of samen te doen en hoe organiseer ik dat, wat doe ik liever alleen, wat kan ik thuis of buiten de deur ondernemen en waar heb ik iemand voor nodig? Het vinden van een balans in de actieve vrijetijdsbesteding en rust, is hierin een belangrijk onderdeel. Zodra een student een leergang aan Academie Spelderholt volgt, volgt hij het woontraject in één van onze WoonHuizen. Het WoonHuis is niet alleen een prettige plek om te zijn, maar ook een plek om te leren. In het woontraject wordt aandacht besteed aan woonvaardigheden, vrijetijdsbesteding en de persoonlijke ontwikkeling. Op het Parc zijn verschillende WoonHuizen. Aan de hand van de proefdagen en de evaluatie wordt door de professionals van Academie Spelderholt besloten welk WoonHuis het best bij de student past en waar hij het woontraject zal volgen. De student krijgt een eigen studentenkamer, de woonkamer, keuken, douche en toilet zijn algemene ruimtes en worden met meerdere studenten gedeeld. De WoonHuizen zijn om het weekend geopend. De WoonHuizen zijn: KoetsHuis: In het KoetsHuis wonen ca 14 studenten en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In de nachten is de begeleiding aanwezig in de vorm van een slaapdienst. LeerHuis: In het LeerHuis wonen ca 6 studenten. Het LeerHuis is een geschakelde twee-onder-een-kap woning. De begeleiding wordt afgestemd op de studenten die er wonen. In de overige uren, bijvoorbeeld s nachts, kunnen zij in geval van nood het KoetsHuis benaderen. BosHuis: op deze locatie wonen ca 54 studenten in zes verschillende huizen, er is 24 uur per dag begeleiding. Persoonlijke ontwikkeling Zoals eerder beschreven in deze folder wordt er in het woontraject en bij de leergang aandacht besteed aan de sociale doelen om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De student leert ontdekken en vertellen wat hij belangrijk vindt, wat hij leuk vindt en hoe je omgaat met anderen. In het woontraject wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke verzorging. Hoe verzorg je jezelf, wat zijn de weersomstandigheden en wat voor kleding hoort daarbij? Wat trek je aan naar je werk, een feestje en wat als je gewoon thuis bent? Hoe vaak ga je onder de douche en wanneer? Hoe laat ga je naar bed? Studenten mogen ook leren plannen; ik moet naar stage, heb een taak en wil vanavond ook naar zwemmen? Woonvaardigheden: In de lessen woonvaardigheden wordt een onderwerp van de week geïntroduceerd. Hier wordt het belang van de vaardigheid besproken, de materialen bekeken, risico s besproken en wordt uitgelegd hoe het proces van de taak kan verlopen. De weken erna krijgt dit onderwerp extra aandacht in het woontraject en er wordt geoefend. Door middel van oefenen in de praktijk wordt de zelfstandigheid in het uitvoeren van de woonvaardigheden stap voor stap aangeleerd. De huishoudelijke taken zijn ondergebracht in wekelijkse taken. In elk WoonHuis is er een takenlijst aanwezig. Hier staat op voor welke taken de student die week verantwoordelijk is en soms ook met wie de student de taak samen doet, dit kan een mede student of een begeleider zijn. Structuur en regelmaat waarin taken gedaan worden, worden hierdoor aangeleerd. De studenten kunnen o.a. leren zo zelfstandig mogelijk: Stofzuigen Afnemen Toilet schoonmaken Eigen kamer schoonmaken Bed verschonen Kleding wassen/drogen/strijken Planten water geven Wasgoed opvouwen en netjes opruimen Tafeldekken/afruimen Een maaltijd bereiden

10 Meer informatie en aanmelding Kennismaking Meerdere malen per jaar zijn er informatiedagen op Parc Spelderholt, informatie hierover is te vinden op de website. Als een jongere interesse heeft in Parc Spelderholt dan plannen we een kennismakingsgesprek, waarin wij vertellen wat Parc Spelderholt te bieden heeft en waarin we graag meer willen weten over de jongere. Mocht de interesse gedurende het gesprek blijven of zelfs vergroten dan bieden wij de mogelijkheid om drie dagen bij ons te komen proefdraaien.dit betekent dat de jongere drie dagen op Parc Spelderholt verblijft en mee draait in het programma van de richting waar de jongere interesse in heeft, of in meerdere richtingen als er nog geen keuze gemaakt is. Deze dagen zijn bedoeld om de jongere een goed beeld te geven van wat we doen en of dit is wat de jongere wil en past. Daarnaast zijn het voor de professionals van Parc Spelderholt drie dagen om te observeren waar de mogelijkheden liggen en waar uitbreiding van zelfstandigheid mogelijk is om zo te kunnen besluiten of de Parc Spelderholt bij de jongere past. Afronding In deze periode vindt het examen plaats en wordt de zelfstandigheid van de student op de diverse gebieden beoordeeld. Begeleiders hebben ouders/vertegenwoordigers een advies gegeven over de, door ouders/vertegenwoordigers te vinden, vervolgplek. Samen dragen we zorg voor een goede overgang naar een nieuwe plek. Als oud student kun je in de maatschappij verder jouw talenten gebruiken en ontwikkelen! Besluitvorming en financiering Er wordt vanuit Parc Spelderholt een besluit genomen of Academie Spelderholt, binnen haar mogelijkheden, een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de jongere en dus of de jongere wordt aangenomen. Vervolgens wordt er een evaluatiegesprek gepland met de jongere en ouders/vertegenwoordigers. In dit gesprek komen we tot de conclusie of we verder gaan in het traject. Zo ja dan wordt bepaald in welke leergang zal worden gestart. Parc Spelderholt kan tegen een vergoeding, ondersteuning bieden bij het aanvragen van een AWBZ (her)indicatie bij het CIZ. Vervolgens wordt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst opgesteld en de jongere en diens ouders/vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor een gesprek over deze overeenkomst. Als de financiering rond is kan de student starten met een geweldige tijd! Starten De eerste weken na de start worden gebruikt om goed in kaart te brengen op welke gebieden zelfstandigheid uitgebreid en ontwikkeld kan worden. Na deze weken wordt een begeleidingsplan (leerdoelen en begeleidingstijl) opgesteld en besproken. Het ontwikkelingstraject Dan volgt een periode van twee á drie jaar waarin de jongere samen met zijn of haar begeleiders werkt aan de leerdoelen en ontstaat er een proces van: actie, evalueren, plannen bijstellen, actie, evalueren en zo verder

11 W e l ko m op Pa rc Spe ld e rh olt! Academie Spelderholt Spelderholt DA Beekbergen Informatie en aanmelden Academie Spelderholt: Bel of mail naar w w w. pa rcspeld e rh olt.n l 20

Meerjarenbeleid 2014 2017

Meerjarenbeleid 2014 2017 Meerjarenbeleid 2014 2017 Inleiding Parc Spelderholt Stichting Parc Spelderholt bestaat sinds 1998 en is gevestigd te Beekbergen. Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie en

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer(RSIN)

Stichting Parc Spelderholt Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer(RSIN) ANBI-instelling Stichting Parc Spelderholt Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer(RSIN) 804677499 Adresgegevens: Spelderholt 9a, 7361 DA Beekbergen Postbus 73, 7360 AB Beekbergen Korte

Nadere informatie

Themaweken & Logeerweekenden

Themaweken & Logeerweekenden Themaweken & Logeerweekenden 1 Beste gast, Voor u ligt de nieuwe brochure van de themaweken en logeerweekenden van Parc Spelderholt. Met deze brochure willen wij u informeren over de vele verblijfsmogelijkheden

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid!

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid! Professionele zorg, comfort en gastvrijheid! 1 2 Professionele zorg, comfort & gastvrijheid! Hotel Spelderholt is gelegen op een prachtig landgoed in de schitterende natuur van de Veluwe, vlak onder Apeldoorn

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB)

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is de Gedragstherapeutisch behandelgroep bedoeld? In de gedragstherapeutische behandelgroepen verblijven jongeren tussen

Nadere informatie

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten

Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide Dagbesteding & Leer- en Werktrajecten Leekerweide geeft kleur aan je dag www.leekerweide.nl Dagbesteding Inhoud Goede dagbesteding geeft zin 3 Atelier De Specht in Enkhuizen 4 De Kolk in Hoogkarspel

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers Fasehuizen Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie zijn fasehuizen bedoeld? Jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben, kunnen dit leren

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Uitnodiging. Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov)

Uitnodiging. Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov) Uitnodiging Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov) Academie Laerhuis is een (nog op te richten) ontwikkelingscentrum voor jongeren met een functiebeperking.

Nadere informatie

Inhoud. Wat is begeleid werk?

Inhoud. Wat is begeleid werk? Begeleid werk Inhoud Wat is begeleid werk? 1 Welke werkvaardigheden heb je nodig voor begeleid werk? 2 Op weg naar begeleid werk 3 Wat mag je van de jobcoach verwachten? 4 Wat mag je verwachten op de werkplek?

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

ENTREE 2017/2018. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

ENTREE 2017/2018. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop/retail ENTREE 2017/2018 De eerste

Nadere informatie

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School.

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School. Meedoen Welkom! Meedoen Meedoen, iets betekenen, iets bijdragen, actief zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Waar ligt jouw talent? Vind een plek waar je je veilig en prettig voelt en waar je in je

Nadere informatie

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor ouders/verzorgers

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor ouders/verzorgers Informatie voor ouders/verzorgers Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Voor wie is de Gedragstherapeutisch behandelgroep bedoeld? In de gedragstherapeutische behandelgroepen verblijven jongeren tussen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook Praktijkschool ATC Arbeid Trainings Centrum Drift 2 7731 TB Ommen (0529) 466443 info@atcommen.nl www.atcommen.nl Facebook VOORWOORD Aan de leerlingen, ouders/verzorgers & andere belangstellenden. Welkom

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

KANS. Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de

KANS. Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de KANS Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de academievoorzelfstandigheid@landstede.nl www.zelfstandigzijn.nl 088-850 83 72 Westeinde 33, 3844 DD Harderwijk Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een Entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Naam: School: Mentor:

Naam: School: Mentor: Naam: School: Mentor: Indeling portfolio Tab Domeinen Gebieden Opmerkingen* 1 Algemene informatie Mijn interesses Mijn stage(s) 2 Werken Mijn werkprocessen Mijn competenties Mijn certificaten /diploma

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

individuele leertrajecten

individuele leertrajecten Doelstelling project Academie Laerhuis Oprichting van een educatie- en ontwikkelingsacademie voor jongeren vanaf 18 jaar met een functiebeperking. Het doel van Academie Laerhuis is het bevorderen van de

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt!

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt! Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina Praktijk werkt! Leren door doen Praktijk werkt! over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Academie voor Zelfstandigheid Leiden

Academie voor Zelfstandigheid Leiden Academie voor Zelfstandigheid Leiden Zoveel mogelijk een zelfstandig leven leiden, en zo meer regie krijgen over je eigen leven, dat is waar de academie voor Zelfstandigheid voor gaat. Bij de academie

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie

dienstverlening

dienstverlening dienstverlening 2018 2019 inhoudsopgave 4 6 10 Dienstverlening algemeen dienstverlening Helpende zorg en welzijn - niveau 2 / BOL Medewerker facilitaire dienstverlening - niveau 2 / BOL Medewerker sport

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Horeca. Opleidingen in de keuken Opleidingen in de bediening

Horeca. Opleidingen in de keuken Opleidingen in de bediening Horeca Opleidingen in de keuken Opleidingen in de bediening Veel jongeren gaan na het stappen nog even een fastservicezaak binnen om de maag te vullen met een broodje of een stuk pizza. Als er iets te

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

MBO Bonaire. Hospitality. create your future @ Horeca of Leisure, iets voor jou? Sector hospitality. Opleidingen

MBO Bonaire. Hospitality. create your future @ Horeca of Leisure, iets voor jou? Sector hospitality. Opleidingen SGB MBO, SECTOR HOSPITALITY KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create your future @ Sector hospitality MBO Bonaire Hospitality Opleidingen (Zelfstandig werkend) Gastheer/gastvrouw,

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2012 Inleiding Voor wie is het loket Vorming, Training, Scholing? Voor alle cliënten van Odion van zowel Dagbesteding Kinderen en Volwassenen als

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

werkt praktijk praktijkonderwijs

werkt praktijk praktijkonderwijs werkt praktijk praktijkonderwijs informatie schooljaar 2018/2019 Over de Groene Hart praktijkschool De samenleving heeft doeners nodig. Bij ons op de Groene Hart Praktijkschool worden veel praktijklessen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van vakantieweekenden voor gezinnen met kinderen met stoornissen

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie