Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie Geldig vanaf 1 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014"

Transcriptie

1 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER ,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur ,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,47 54,92 73,39 OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,45 65,00 168,45 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor OVPXXXXXX cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,71 0,00 370,71 OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie ,50 0,00 50,50 OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,64 0,00 40,64 OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,60 106,77 974,37 OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,59 168,56 791,15 OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,03 168,56 722,59 OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,48 127,87 590,35 OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,17 63,94 268,11 OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting) ,99 59,07 188,06 OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,94 94,42 327,36 OVPXXXXXX 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) ,30 15,86 86,16 OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,45 66,56 290,01 OVPXXXXXX Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) ,85 69,72 447,57 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief OVPXXXXXX eventuele biopten ,29 42,62 210,91 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en OVPXXXXXX poliepectomie ,97 95,51 355,48 OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE ,26 133,33 366,59 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele OVPXXXXXX biopten en poliepectomie ,10 42,91 231,01 OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,24 20,95 101,19 OVPXXXXXX Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) ,92 127,87 578,79 OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,38 127, ,25 OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,21 94,42 377,63 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, OVPXXXXXX infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling ,24 31,48 150,72 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, OVPXXXXXX infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,74 31,97 138,71 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,27 5,93 162,20 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,31 7,60 158,91 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,22 3,66 99,88 OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,24 6,68 140,92 OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling ,35 33,58 73,93 Prijswijzingen voorbehouden 1 van 194

2 code 2014 omschrijving Declaratiecode Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van OVPXXXXXX tenminste 20 tests ,50 0,00 50,50 OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,55 122,05 247,60 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling ,88 74,27 619,15 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling ,84 148,54 851,38 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,57 222, ,39 OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie ,45 0,00 103,45 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,69 0,00 37,69 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,97 61,38 103,35 OVPXXXXXX Echografie van het hart ,64 99,94 140,58 OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,89 157,88 181,77 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking OVPXXXXXX met radioloog ,67 53,52 105,19 OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,95 157,88 185,83 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met OVPXXXXXX radioloog ,64 240,84 462,48 OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties ,97 0,00 197,97 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie OVPXXXXXX voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,82 0, ,82 OVPXXXXXX Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,00 164,79 164,79 OVPXXXXXX Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,00 219,73 219,73 OVPXXXXXX Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,00 446,12 446,12 OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,89 243,46 321,35 OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) ,55 56,18 108,73 OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,00 117,26 117,26 OVPXXXXXX Preassessment ,00 0,00 0,00 OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,38 15,45 154,83 OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,11 105,34 522,45 OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,50 79,00 395,50 OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,60 79,00 296,60 OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,61 105,34 365,95 OVPXXXXXX Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,85 0,00 82,85 OVPXXXXXX Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,85 0,00 82,85 OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) ,46 17,56 91,02 OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur ,19 70,23 145,42 OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) ,76 17,56 109,32 OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,70 17,56 135,26 OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt ,66 28,43 147,09 Prijswijzingen voorbehouden 2 van 194

3 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,22 29,85 275,07 OVPXXXXXX Polysomnografie (PSG) ,08 52,67 215,75 OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping ,48 105,34 827,82 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of OVPXXXXXX plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef ,77 19,72 80,49 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale OVPXXXXXX compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie ,25 19,72 79,97 OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping ,48 210,68 870,16 OVPXXXXXX Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) ,44 29,85 132,29 OVPXXXXXX Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) ,25 79,00 188,25 OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE ,40 79, ,40 OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie ,31 8,78 135,09 OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,91 59,97 184,88 OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,83 16,40 43,23 OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie ,77 17,56 71,33 OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,38 37,91 137,29 OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse ,70 8,78 141,48 OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse ,29 105,34 227,63 OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling ,21 8,78 124,99 OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling ,05 8,78 127,83 OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.) ,00 79,00 79,00 OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt ,66 35,11 164,77 OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid ,65 70,23 201,88 OVPXXXXXX Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) ,02 26,33 246,35 OVPXXXXXX Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) ,52 26,33 143,85 OVPXXXXXX Trans Craniële (TC) duplex ,79 26,33 151,12 OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten ,49 14,05 124,54 OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,39 14,05 79,44 OVPXXXXXX Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test ,69 26,33 137,02 OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek ,49 14,05 191,54 OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek ,50 21,07 89,57 OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,66 26,33 230,99 OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE ,75 26,33 34,08 OVPXXXXXX Eenvoudige electro-retinografie (ERG) ,52 26,33 82,85 OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG) ,57 31,60 74,17 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij ,85 17,56 458,41 OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie ,12 0,00 33,12 OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,64 0,00 40,64 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met kantelproef ,70 35,11 64,81 OVPXXXXXX Polymyografie (PMG) / tremorregistratie ,98 35,11 217,09 OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,33 14,05 91,38 OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG) ,14 18,95 108,09 Prijswijzingen voorbehouden 3 van 194

4 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,08 0,00 47,08 OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,90 0,00 17,90 OVPXXXXXX Fundusfotografie ,80 0,00 32,80 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en OVPXXXXXX capnografie vallen onder deze code ,72 0,00 51,72 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige OVPXXXXXX elasticiteitskarakteristiek van de longen ,54 0,00 51,54 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde OVPXXXXXX drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,27 0,00 23,27 OVPXXXXXX Residubepaling longen ,74 0,00 51,74 OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling ,11 0,00 33,11 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. OVPXXXXXX ,13 82,25 170,38 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. OVPXXXXXX ,26 103,39 191,65 OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,88 28,09 64,97 OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,50 28,09 65,59 OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,10 28,35 171,45 OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen ,39 0,00 140,39 OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,00 19,01 19,01 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala OVPXXXXXX manometrie, defaecografie en colonpassage tijd ,76 100,29 234,05 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber OVPXXXXXX electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling ,61 95,90 230,51 OVPXXXXXX Hematotachografie( HTG) ,78 15,16 82,94 OVPXXXXXX Echografie zenuwen en spieren ,47 56,88 108,35 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e OVPXXXXXX lijn ,32 22,18 52,50 OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,60 0,00 67,60 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van OVPXXXXXX de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,45 0,00 103,45 OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning ,64 0,00 40,64 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch OVPXXXXXX specialistische supervisie ,09 0,00 173,09 OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN ,15 27,77 77,92 Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het OVPXXXXXX bevolkingsonderzoek) ,42 11,11 41,53 OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK ,76 55,54 262,30 OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,38 83,26 375,64 OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,76 18,50 48,26 OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK ,17 55,51 157,68 OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,66 277,54 549,20 Prijswijzingen voorbehouden 4 van 194

5 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd OVPXXXXXX cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) ,95 7,66 33,61 OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE ,75 55,51 375,26 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde OVPXXXXXX bepalingen op micro-organismen ,19 46,63 973,82 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde OVPXXXXXX bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,35 27,86 134,21 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent OVPXXXXXX aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) ,57 55,73 449,30 OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,20 4,04 31,24 OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,97 12,69 89,66 OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD ,15 4,04 42,19 OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,39 12,66 83,05 OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,86 15,49 105,35 OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,11 12,69 170,80 OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,87 12,81 185,68 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk OVPXXXXXX gewicht ,02 0,16 2,18 OVPXXXXXX DIACEETZUUR ,53 0,16 0,69 OVPXXXXXX INDICAN ,64 0,16 0,80 OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,96 0,32 8,28 OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,53 0,16 0,69 OVPXXXXXX UREUM ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX CHLORIDE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF ,84 0,32 5,16 OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF ,76 0,64 7,40 OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE ,79 1,19 38,98 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,50 1,44 14,94 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,44 1,43 42,87 OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,53 0,48 5,01 OVPXXXXXX KREATINE ,48 0,16 2,64 OVPXXXXXX URINEZUUR ,45 0,24 1,69 OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,22 0,16 2,38 OVPXXXXXX VITAMINE B ,57 0,79 10,36 OVPXXXXXX PREGNAANDIOL ,22 1,59 32,81 OVPXXXXXX OESTRIOL ,05 1,60 20,65 OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, ,63 1,44 100,07 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,27 1,44 10,71 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,04 3,18 37,22 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,67 7,35 54,02 OVPXXXXXX OESTROGENEN ,63 1,60 56,23 OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,54 1,59 10,13 Prijswijzingen voorbehouden 5 van 194

6 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,87 0,32 3,19 OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF ,67 0,16 0,83 OVPXXXXXX GISTPROEF ,67 0,11 0,78 OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF ,70 0,16 0,86 OVPXXXXXX AMYLASE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX LIPASE ,73 0,32 2,05 OVPXXXXXX EIWIT ,22 0,64 6,86 OVPXXXXXX Calcium in faeces ,72 0,64 6,36 OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF ,92 1,59 12,51 OVPXXXXXX Onderzoek naar Calprotectine in feces ,78 0,66 6,44 OVPXXXXXX Onderzoek naar Elastase in feces ,78 0,66 6,44 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES ,13 0,16 2,29 OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES ,50 0,64 6,14 OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,69 0,64 6,33 OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,65 0,64 6,29 OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,74 0,79 7,53 OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF ,13 1,60 33,73 OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,62 1,60 58,22 OVPXXXXXX SEDIMENT ,64 0,16 1,80 OVPXXXXXX ADEMANALYSE ,75 0,32 35,07 OVPXXXXXX AMYLASE ,94 0,48 2,42 OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,73 0,21 2,94 OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,01 0,16 2,17 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose OVPXXXXXX tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,23 1,27 6,50 OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,86 0,32 3,18 OVPXXXXXX VITAMINE C ,18 0,16 2,34 OVPXXXXXX KREATININE ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX FOSFAAT ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX ALKALI RESERVE ,66 0,48 3,14 OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,18 0,48 4,66 OVPXXXXXX VITAMINE A ,84 0,64 6,48 OVPXXXXXX IJZER ,92 1,11 3,03 OVPXXXXXX VITAMINE E ,49 0,95 9,44 OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL ,31 0,48 6,79 OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,57 1,59 10,16 OVPXXXXXX NATRIUM ,45 0,32 1,77 Prijswijzingen voorbehouden 6 van 194

7 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX KALIUM ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,90 0,64 5,54 OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM ,54 4,77 44,31 OVPXXXXXX TRANSFERRINE ,53 0,64 6,17 OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,54 0,64 23,18 OVPXXXXXX CHOLINESTERASE ,84 0,48 3,32 OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR ,07 1,44 13,51 OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN ,92 0,95 2,87 OVPXXXXXX MELKZUUR ,54 1,43 11,97 OVPXXXXXX MAGNESIUM ,64 0,79 3,43 OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,91 1,43 14,34 OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK ,53 1,11 9,64 OVPXXXXXX FENYLALANINE ,89 0,80 22,69 OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,71 0,16 0,87 OVPXXXXXX AMMONIAK ,54 1,43 11,97 OVPXXXXXX FIBRINOGEEN ,01 0,48 4,49 OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,02 0,32 2,34 OVPXXXXXX OSMOLARITEIT ,85 0,48 3,33 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,74 1,09 4,83 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,37 1,09 4,46 OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,85 5,07 24,92 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,82 2,28 6,10 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,08 1,70 6,78 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,88 5,58 16,46 OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,01 5,59 8,60 OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,09 4,00 35,09 OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST ,65 0,63 3,28 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,66 0,89 4,55 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,18 1,65 6,83 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,91 2,28 16,19 OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,23 0,90 11,13 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline OVPXXXXXX objectglas methode ,00 0,16 3,16 OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,64 0,90 10,54 OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,09 0,16 3,25 OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,32 0,32 4,64 OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,59 0,49 7,08 OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE ,65 0,30 5,95 OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,95 0,90 7,85 Prijswijzingen voorbehouden 7 van 194

8 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX ROSE-TEST ,85 0,38 9,23 OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE ,60 0,19 5,79 OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,58 0,33 4,91 OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,57 4,38 7,95 OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,38 0,90 11,28 OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,11 0,63 5,74 OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE ,10 0,35 7,45 OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,78 2,29 11,07 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,29 0,97 9,26 OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,40 1,12 8,52 OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,83 0,96 21,79 OVPXXXXXX Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed ,38 0,83 28,21 OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,68 0,32 4,00 OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,41 0,95 8,36 OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,13 1,44 6,57 OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,74 3,55 42,29 OVPXXXXXX Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,55 0,16 1,71 OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD ,04 0,16 9,20 OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,00 0,32 3,32 OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD ,96 0,16 4,12 OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,30 0,16 2,46 OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN ,39 0,32 2,71 OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,92 7,94 10,86 OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN ,71 0,16 2,87 OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,00 0,16 3,16 OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,54 0,16 1,70 OVPXXXXXX LE-CELLEN ,72 0,51 5,23 OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,50 0,32 2,82 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,66 0,48 5,14 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,24 0,96 10,20 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,38 1,59 11,97 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,72 0,32 4,04 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,32 0,32 3,64 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,12 0,32 6,44 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,29 1,43 12,72 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,00 1,43 25,43 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,37 0,39 6,76 Prijswijzingen voorbehouden 8 van 194

9 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,98 0,32 2,30 OVPXXXXXX TROMBINETIJD ,21 0,30 4,51 OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,72 0,64 6,36 OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,05 1,60 20,65 OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,66 0,96 106,62 OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,33 1,44 14,77 OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten ,55 1,44 71,99 OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal ,35 1,44 13,79 OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,56 1,60 13,16 OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,31 0,96 105,27 OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,95 0,16 6,11 OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,57 0,16 16,73 OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,59 1,44 33,03 OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,04 1,60 13,64 OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,98 1,11 13,09 OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP ,02 1,59 18,61 OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,21 0,80 62,01 OVPXXXXXX ZINK ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,71 0,83 32,54 OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) ,53 1,50 15,03 OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,75 2,02 14,77 OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,26 2,02 9,28 OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,29 1,50 13,79 OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,51 1,50 14,01 OVPXXXXXX Malaria sneltest ,52 1,55 14,07 OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,10 1,50 21,60 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,14 7,35 28,49 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,29 7,35 37,64 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,50 7,35 39,85 OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,80 12,68 103,48 OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN ,83 3,02 12,85 OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,16 5,58 20,74 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,95 1,40 11,35 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,27 1,70 6,97 OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,62 9,13 38,75 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,72 5,29 20,01 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,35 4,38 15,73 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,33 2,54 16,87 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,19 3,14 23,33 Prijswijzingen voorbehouden 9 van 194

10 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,40 3,14 23,54 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,88 3,14 23,02 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,85 3,14 21,99 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), OVPXXXXXX infectieserologisch ,29 3,14 22,43 OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,58 0,95 9,53 OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,57 0,95 9,52 OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE ,58 0,95 9,53 OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE ,40 0,96 9,36 OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,00 0,32 3,32 OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,86 0,80 7,66 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) OVPXXXXXX kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,71 1,91 19,62 OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE ,76 0,79 4,55 OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,03 1,75 18,78 OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) ,99 1,75 18,74 OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,01 5,56 45,57 OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,59 0,16 0,75 OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,62 0,16 0,78 OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,86 2,40 100,26 OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE ,66 1,43 14,09 OVPXXXXXX OXAALZUUR ,26 0,64 6,90 OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,97 0,48 4,45 OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,91 1,59 5,50 OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN ,18 1,43 15,61 OVPXXXXXX VISCOSITEIT ,71 0,48 6,19 OVPXXXXXX PRECIPITINEN ,52 1,27 15,79 OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,79 0,95 9,74 OVPXXXXXX CORTISOL ,76 0,95 7,71 OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ ,24 0,95 9,19 OVPXXXXXX ALDOSTERON ,79 0,95 9,74 OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, ,64 0,96 10,60 OVPXXXXXX PROGESTERON ,09 0,95 9,04 OVPXXXXXX TESTOSTERON ,27 0,95 9,22 OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ ,64 0,96 8,60 OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,86 0,96 8,82 OVPXXXXXX ANDROSTEENDION ,19 0,95 10,14 Prijswijzingen voorbehouden 10 van 194

11 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,46 0,96 15,42 OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,42 0,95 9,37 OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX SOMATOMEDINE ,87 0,95 12,82 OVPXXXXXX PREGNENOLON ,67 0,96 10,63 OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,62 0,96 8,58 OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,35 0,95 9,30 OVPXXXXXX GLUCAGON ,04 0,96 22,00 OVPXXXXXX INSULINE ,40 0,95 9,35 OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN ,24 0,96 9,20 OVPXXXXXX C-PEPTIDE ,95 0,95 9,90 OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,53 0,95 7,48 OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,42 0,95 7,37 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,02 0,96 8,98 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,65 0,96 10,61 OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,24 0,95 12,19 OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,89 0,96 10,85 OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,13 1,13 11,26 OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,12 0,95 10,07 OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,95 0,95 9,90 OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) ,44 1,11 7,55 OVPXXXXXX Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) ,22 1,14 12,36 OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) ,37 1,11 7,48 OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,83 1,11 8,94 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) ,34 1,11 6,45 OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) ,12 1,12 10,24 OVPXXXXXX THYROXINE (T4) ,26 1,12 8,38 OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) ,40 1,11 9,51 OVPXXXXXX FOLIUMZUUR ,42 1,11 7,53 OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX OSTEOCALCINE ,77 1,12 10,89 OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,10 1,12 18,22 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,61 1,10 12,71 OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,23 1,11 17,34 OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,09 1,11 22,20 OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,30 0,16 2,46 OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,40 0,52 8,92 OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,51 1,11 9,62 Prijswijzingen voorbehouden 11 van 194

12 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,49 1,11 9,60 OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE ,95 1,11 10,06 OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,89 1,11 9,00 OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,43 1,11 9,54 OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE ,72 1,11 10,83 OVPXXXXXX CALCITONINE ,57 1,11 9,68 OVPXXXXXX GASTRINE ,84 1,11 10,95 OVPXXXXXX INHIBINE ,32 1,11 11,43 OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) ,03 1,11 9,14 OVPXXXXXX RENINE ,32 1,11 10,43 OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,14 1,11 10,25 OVPXXXXXX FERRITINE ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,75 0,80 33,55 OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,91 0,80 23,71 OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,11 0,79 23,90 OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,04 0,79 19,83 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,04 0,79 9,83 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer ,39 0,80 30,19 OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,67 0,79 27,46 OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING ,39 0,79 28,18 OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,25 0,79 16,04 OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,27 0,79 6,06 OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,30 0,79 29,09 OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,35 0,80 20,15 OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,51 0,79 9,30 OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,03 0,79 17,82 OVPXXXXXX ALUMINIUM ,14 0,79 17,93 OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,60 0,79 10,39 OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,80 28,44 OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,51 0,79 9,30 OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,31 0,80 18,11 OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,54 0,79 18,33 OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,99 0,79 17,78 OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,64 0,79 30,43 OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,45 0,80 19,25 OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,82 0,80 11,62 OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,18 0,79 26,97 OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,64 0,79 30,43 Prijswijzingen voorbehouden 12 van 194

13 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,55 0,79 9,34 OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,30 0,80 21,10 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,13 1,41 11,54 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,55 1,44 9,99 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,24 3,51 25,75 OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,72 0,80 26,52 OVPXXXXXX LITHIUM ,03 0,79 4,82 OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,48 0,79 10,27 OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,94 0,79 19,73 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT OVPXXXXXX AANGEGEVEN ,60 0,80 23,40 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, OVPXXXXXX immunoassays waaronder paracetamol) ,03 0,79 17,82 OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,36 0,80 26,16 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische OVPXXXXXX techniek ,43 0,80 26,23 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische OVPXXXXXX techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,66 0,79 79,45 OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,72 2,99 24,71 OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,26 0,80 64,06 OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE ,95 0,64 2,59 OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,01 1,43 8,44 OVPXXXXXX HBALC ,32 1,43 7,75 OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST ,35 1,43 13,78 OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX LIPASE ,03 0,16 2,19 OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL ,68 0,48 3,16 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,25 1,60 16,85 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling OVPXXXXXX der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,68 1,59 7,27 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,58 2,70 14,28 OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,00 0,96 12,96 OVPXXXXXX KOPER ,99 1,59 20,58 OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT ,86 0,96 7,82 OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,59 3,52 33,11 OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,94 0,80 7,74 OVPXXXXXX PREALBUMINE ,26 0,79 7,05 OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS ,98 0,79 6,77 OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,41 0,79 8,20 OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,82 0,79 7,61 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,24 3,20 31,44 OVPXXXXXX EIWIT ,45 0,16 1,61 Prijswijzingen voorbehouden 13 van 194

14 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX ALBUMINE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX MYOGLOBINE ,79 0,80 9,59 OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,82 0,80 9,62 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I ,78 0,79 7,57 OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,45 0,64 2,09 OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX Bepaling Lysozyme in bloed ,55 0,99 8,54 OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,67 1,27 7,94 OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,75 0,95 7,70 OVPXXXXXX CERULOPLASMINE ,08 0,95 8,03 OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,32 0,95 7,27 OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,45 0,64 9,09 OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,23 4,04 14,27 OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,45 5,14 18,59 OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,31 6,25 26,56 OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,08 5,14 31,22 OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,12 4,04 9,16 OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,19 3,43 13,62 OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,97 4,18 18,15 OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,57 5,58 25,15 OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,08 3,42 8,50 OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,22 0,91 33,13 OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,71 0,16 7,87 OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,08 0,64 3,72 OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,03 2,22 19,25 OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,97 0,63 4,60 OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING ,83 10,44 153,27 OVPXXXXXX HLA-B ,84 3,36 27,20 OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,67 0,79 6,46 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure OVPXXXXXX fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,41 0,48 3,89 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,57 0,16 1,73 OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,10 1,92 21,02 OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,27 0,80 22,07 OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE ,53 0,95 7,48 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,08 1,59 19,67 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,08 1,59 11,67 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,72 1,12 33,84 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,90 1,60 29,50 Prijswijzingen voorbehouden 14 van 194

15 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,95 1,60 27,55 OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,01 0,32 3,33 OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,32 0,96 7,28 OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,34 0,32 2,66 OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,48 1,11 9,59 OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A ,46 1,12 33,58 OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,43 1,11 9,54 OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,72 1,76 12,48 OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT ,29 1,59 12,88 OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN ,24 1,59 20,83 OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,24 1,59 12,83 OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,02 1,59 14,61 OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,29 1,43 14,72 OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,02 0,32 8,34 OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,59 1,28 33,87 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, OVPXXXXXX bacteriën ,39 0,32 17,71 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, OVPXXXXXX ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,70 1,59 26,29 OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ,27 1,60 48,87 OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,26 0,96 8,22 OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,34 3,14 47,48 OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,53 0,79 34,32 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,59 0,75 34,34 OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,40 0,71 20,11 OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,81 0,79 34,60 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,59 0,71 33,30 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,14 0,79 82,93 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,28 0,80 148,08 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,25 0,79 43,04 OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,27 0,71 41,98 OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,09 0,79 33,88 OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,95 0,79 75,74 OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,80 0,78 174,58 OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,72 0,71 22,43 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,60 0,71 24,31 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,19 0,64 31,83 OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,85 0,71 46,56 OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,03 0,65 146,68 OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,27 0,64 47,91 OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,16 0,72 82,88 OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) ,11 0,74 60,85 Prijswijzingen voorbehouden 15 van 194

16 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,94 0,64 71,58 OVPXXXXXX Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ,72 0,00 4,72 OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname ,49 0,00 6,49 OVPXXXXXX Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal ,83 0,00 3,83 OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname ,44 0,00 10,44 OVPXXXXXX Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,75 0,00 7,75 OVPXXXXXX CLB-referentietarief ,55 0,00 12,55 OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,58 0,00 8,58 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen OVPXXXXXX pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) ,76 4,48 112,24 OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie ,06 37,34 220,40 OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,04 44,81 290,85 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het OVPXXXXXX desbetreffende codenummer zoals b.v en ,22 44,81 306,03 OVPXXXXXX Planigrafie algemeen ,35 4,48 153,83 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,42 67,21 229,63 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,71 44,81 168,52 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,91 44,81 139,72 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische OVPXXXXXX gebieden en ongeacht het aantal zittingen ,41 14,94 92,35 OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,45 74,68 908,13 OVPXXXXXX Embolisatie van vaten ,65 134,42 939,07 OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,13 44, ,94 OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,59 134, ,01 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,01 4,48 41,49 OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,18 60,10 257,28 OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast ,21 45,08 218,29 OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard ,88 45,08 250,96 OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,91 29,87 131,78 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,64 29,87 87,51 OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,38 29,87 109,25 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,14 4,48 41,62 OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,57 29,87 131,44 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,78 22,40 77,18 OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,21 4,48 47,69 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,53 29,87 133,40 OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol ,35 22,40 69,75 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,42 4,48 43,90 Prijswijzingen voorbehouden 16 van 194

17 code 2014 omschrijving Declaratiecode CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of OVPXXXXXX middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,19 44,81 154,00 OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS ,39 4,48 55,87 OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,39 4,48 45,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,39 4,48 45,87 OVPXXXXXX SIALOGRAFIE ,81 22,40 158,21 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,19 22,40 79,59 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale OVPXXXXXX gewrichten ,24 14,94 70,18 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,58 29,87 140,45 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,33 7,47 45,80 OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,83 4,48 42,31 OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom ,11 37,34 298,45 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,17 7,47 44,64 OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,14 4,48 41,62 OVPXXXXXX INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,11 29,87 118,98 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,49 10,45 52,94 OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,71 52,27 302,98 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,60 30,96 146,56 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,51 29,87 87,38 OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,88 44,81 250,69 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,19 7,47 44,66 OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht ,80 29,87 160,67 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,77 4,48 41,25 OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht ,39 29,87 157,26 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,34 4,48 40,82 OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht ,96 29,87 120,83 OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,28 7,47 42,75 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,66 4,48 53,14 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,19 7,47 43,66 OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,19 50,02 182,21 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,78 22,40 77,18 OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,21 59,74 227,95 OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,82 102,32 286,14 OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,74 57,55 180,29 OVPXXXXXX MRI-hart ,96 76,74 323,70 OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test ,62 90,16 536,78 Prijswijzingen voorbehouden 17 van 194

18 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,86 17,92 214,78 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,47 22,40 164,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,59 7,47 179,06 OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie ,64 29,87 180,51 OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,06 44,81 166,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,48 4,48 40,96 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,17 4,48 41,65 OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,58 22,40 90,98 OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,67 7,47 62,14 OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR ,83 67,21 247,04 OVPXXXXXX Echografie van mamma ,44 29,87 87,31 OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,59 7,47 45,06 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder OVPXXXXXX toediening van een intraveneus contrastmiddel ,00 63,62 188,62 OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen ,79 29,87 87,66 OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie ,17 74,68 214,85 OVPXXXXXX MRI abdomen ,88 74,68 280,56 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm ,16 22,40 106,56 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,64 22,40 123,04 OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,22 29,87 99,09 OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,78 112,01 494,79 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,81 59,74 206,55 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm ,97 29,87 160,84 OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen ,93 112,01 627,94 OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,75 112,01 337,76 OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,08 22,40 223,48 OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,86 22,40 164,26 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,75 17,92 80,67 OVPXXXXXX MRI bekken ,88 59,74 265,62 OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE ,02 17,92 141,94 OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen ,18 89,61 625,79 OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,97 89,61 374,58 OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,83 29,87 157,70 OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,66 29,87 298,53 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,90 22,40 78,30 OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,15 17,92 126,07 OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,70 29,87 77,57 Prijswijzingen voorbehouden 18 van 194

19 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,47 22,40 261,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,63 10,45 58,08 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,68 22,40 241,08 OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,07 44,81 282,88 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus OVPXXXXXX contrastmiddel ,21 44,81 161,02 OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit ,58 22,40 79,98 OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Flebografie van het bekken ,29 22,40 265,69 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,87 29,87 142,74 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,19 7,47 44,66 OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht ,35 29,87 156,22 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen ,34 4,48 40,82 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,96 4,48 41,44 OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht ,55 29,87 110,42 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,38 4,48 40,86 OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,00 51,96 51,96 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat OVPXXXXXX 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,00 78,05 78,05 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 OVPXXXXXX min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,00 78,05 78,05 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) OVPXXXXXX toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd ,00 39,02 39,02 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in OVPXXXXXX combinatie met , per 15 min. extra tijd, zowel patiëntgeb. als indirecte tijd ,00 39,02 39,02 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen OVPXXXXXX (CBR) ,00 61,05 61,05 OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,26 60,51 214,77 OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,29 60,47 229,76 OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,64 30,23 210,87 OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK ,45 75,58 282,03 OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,46 87,68 312,14 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur ,88 60,51 181,39 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen ,97 30,23 140,20 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,67 30,23 140,90 OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse ,16 75,58 287,74 OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK ,31 60,47 225,78 OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,64 30,23 206,87 OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,67 75,58 329,25 OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,91 90,70 367,61 OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,10 75,58 287,68 OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,09 75,58 348,67 Prijswijzingen voorbehouden 19 van 194

20 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,95 75,63 431,58 OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,78 75,58 762,36 OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,71 74,03 315,74 OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME ,80 58,76 339,56 OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST ,60 15,12 153,72 OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,34 60,51 652,85 OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,07 75,58 918,65 OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL ,48 30,23 243,71 OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST ,29 60,51 313,80 OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,32 105,82 521,14 OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,60 75,58 420,18 OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,47 136,05 518,52 OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN ,60 60,51 366,11 OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,94 151,26 428,20 OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,87 151,26 647,13 OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,97 15,13 147,10 OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) ,32 75,63 855,95 OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,29 211, ,93 OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE ,00 164,31 164, Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,71 93,06 463, Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,13 4,13 417,26 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,40 144,98 324, Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,66 136,75 267, Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,97 603, ,77 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,58 338, , Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , , , Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,72 146,40 421, Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,19 206, , Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,71 396, , IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,01 309, , Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,45 706, , Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,41 132,82 372, Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 81, , tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 81, , Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,45 334, , Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,30 157, , Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,36 423, ,76 Prijswijzingen voorbehouden 20 van 194

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming Leading in Diagnostics and Imaging 1 Inhoud 3 4 5 6 8 12 14 15 17 18 Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Transmuraal Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

Vroege diagnose van nieraandoeningen met behulp van urine onderzoek bij katten

Vroege diagnose van nieraandoeningen met behulp van urine onderzoek bij katten Vroege diagnose van nieraandoeningen met behulp van urine bij katten Methode en interpretatie van de resultaten Ontwikkeld in samenwerking met Tjerk Bosje, Specialist Interne Geneeskunde Inleiding Chronische

Nadere informatie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. Medisch Journaal. Laboratoriumdiagnostiek. Hemocytometrie: het gebruik van flowcytometrie voor routinematig tellen van bloedcellen

LMJ Linnaeus. Medisch Journaal. Laboratoriumdiagnostiek. Hemocytometrie: het gebruik van flowcytometrie voor routinematig tellen van bloedcellen LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2010 jaargang 18 nr. 4 Laboratoriumdiagnostiek Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Interview met drs. J.P.M.C. Gorgels, tot oktober 2010

Nadere informatie