Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie Geldig vanaf 1 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014"

Transcriptie

1 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER ,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur ,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,47 54,92 73,39 OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,45 65,00 168,45 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor OVPXXXXXX cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,71 0,00 370,71 OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie ,50 0,00 50,50 OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,64 0,00 40,64 OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,60 106,77 974,37 OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,59 168,56 791,15 OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,03 168,56 722,59 OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,48 127,87 590,35 OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,17 63,94 268,11 OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting) ,99 59,07 188,06 OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,94 94,42 327,36 OVPXXXXXX 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) ,30 15,86 86,16 OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,45 66,56 290,01 OVPXXXXXX Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) ,85 69,72 447,57 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief OVPXXXXXX eventuele biopten ,29 42,62 210,91 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en OVPXXXXXX poliepectomie ,97 95,51 355,48 OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE ,26 133,33 366,59 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele OVPXXXXXX biopten en poliepectomie ,10 42,91 231,01 OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,24 20,95 101,19 OVPXXXXXX Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) ,92 127,87 578,79 OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,38 127, ,25 OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,21 94,42 377,63 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, OVPXXXXXX infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling ,24 31,48 150,72 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, OVPXXXXXX infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,74 31,97 138,71 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,27 5,93 162,20 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,31 7,60 158,91 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een OVPXXXXXX meerlingzwangerschap ,22 3,66 99,88 OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,24 6,68 140,92 OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling ,35 33,58 73,93 Prijswijzingen voorbehouden 1 van 194

2 code 2014 omschrijving Declaratiecode Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van OVPXXXXXX tenminste 20 tests ,50 0,00 50,50 OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,55 122,05 247,60 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling ,88 74,27 619,15 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling ,84 148,54 851,38 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en OVPXXXXXX verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,57 222, ,39 OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie ,45 0,00 103,45 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,69 0,00 37,69 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,97 61,38 103,35 OVPXXXXXX Echografie van het hart ,64 99,94 140,58 OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,89 157,88 181,77 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking OVPXXXXXX met radioloog ,67 53,52 105,19 OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,95 157,88 185,83 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met OVPXXXXXX radioloog ,64 240,84 462,48 OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties ,97 0,00 197,97 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie OVPXXXXXX voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,82 0, ,82 OVPXXXXXX Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,00 164,79 164,79 OVPXXXXXX Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,00 219,73 219,73 OVPXXXXXX Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,00 446,12 446,12 OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,89 243,46 321,35 OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) ,55 56,18 108,73 OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,00 117,26 117,26 OVPXXXXXX Preassessment ,00 0,00 0,00 OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,38 15,45 154,83 OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,11 105,34 522,45 OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,50 79,00 395,50 OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,60 79,00 296,60 OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,61 105,34 365,95 OVPXXXXXX Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,85 0,00 82,85 OVPXXXXXX Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,85 0,00 82,85 OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) ,46 17,56 91,02 OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur ,19 70,23 145,42 OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) ,76 17,56 109,32 OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,70 17,56 135,26 OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt ,66 28,43 147,09 Prijswijzingen voorbehouden 2 van 194

3 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,22 29,85 275,07 OVPXXXXXX Polysomnografie (PSG) ,08 52,67 215,75 OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping ,48 105,34 827,82 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of OVPXXXXXX plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef ,77 19,72 80,49 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale OVPXXXXXX compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie ,25 19,72 79,97 OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping ,48 210,68 870,16 OVPXXXXXX Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) ,44 29,85 132,29 OVPXXXXXX Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) ,25 79,00 188,25 OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE ,40 79, ,40 OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie ,31 8,78 135,09 OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,91 59,97 184,88 OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,83 16,40 43,23 OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie ,77 17,56 71,33 OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,38 37,91 137,29 OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse ,70 8,78 141,48 OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse ,29 105,34 227,63 OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling ,21 8,78 124,99 OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling ,05 8,78 127,83 OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.) ,00 79,00 79,00 OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt ,66 35,11 164,77 OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid ,65 70,23 201,88 OVPXXXXXX Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) ,02 26,33 246,35 OVPXXXXXX Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) ,52 26,33 143,85 OVPXXXXXX Trans Craniële (TC) duplex ,79 26,33 151,12 OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten ,49 14,05 124,54 OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,39 14,05 79,44 OVPXXXXXX Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test ,69 26,33 137,02 OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek ,49 14,05 191,54 OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek ,50 21,07 89,57 OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,66 26,33 230,99 OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE ,75 26,33 34,08 OVPXXXXXX Eenvoudige electro-retinografie (ERG) ,52 26,33 82,85 OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG) ,57 31,60 74,17 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij ,85 17,56 458,41 OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie ,12 0,00 33,12 OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,64 0,00 40,64 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met kantelproef ,70 35,11 64,81 OVPXXXXXX Polymyografie (PMG) / tremorregistratie ,98 35,11 217,09 OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,33 14,05 91,38 OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG) ,14 18,95 108,09 Prijswijzingen voorbehouden 3 van 194

4 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,08 0,00 47,08 OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,90 0,00 17,90 OVPXXXXXX Fundusfotografie ,80 0,00 32,80 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en OVPXXXXXX capnografie vallen onder deze code ,72 0,00 51,72 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige OVPXXXXXX elasticiteitskarakteristiek van de longen ,54 0,00 51,54 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde OVPXXXXXX drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,27 0,00 23,27 OVPXXXXXX Residubepaling longen ,74 0,00 51,74 OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling ,11 0,00 33,11 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. OVPXXXXXX ,13 82,25 170,38 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. OVPXXXXXX ,26 103,39 191,65 OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,88 28,09 64,97 OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,50 28,09 65,59 OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,10 28,35 171,45 OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen ,39 0,00 140,39 OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,00 19,01 19,01 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala OVPXXXXXX manometrie, defaecografie en colonpassage tijd ,76 100,29 234,05 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber OVPXXXXXX electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling ,61 95,90 230,51 OVPXXXXXX Hematotachografie( HTG) ,78 15,16 82,94 OVPXXXXXX Echografie zenuwen en spieren ,47 56,88 108,35 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e OVPXXXXXX lijn ,32 22,18 52,50 OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,60 0,00 67,60 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van OVPXXXXXX de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,45 0,00 103,45 OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning ,64 0,00 40,64 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch OVPXXXXXX specialistische supervisie ,09 0,00 173,09 OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN ,15 27,77 77,92 Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het OVPXXXXXX bevolkingsonderzoek) ,42 11,11 41,53 OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK ,76 55,54 262,30 OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,38 83,26 375,64 OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,76 18,50 48,26 OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK ,17 55,51 157,68 OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,66 277,54 549,20 Prijswijzingen voorbehouden 4 van 194

5 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd OVPXXXXXX cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) ,95 7,66 33,61 OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE ,75 55,51 375,26 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde OVPXXXXXX bepalingen op micro-organismen ,19 46,63 973,82 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde OVPXXXXXX bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,35 27,86 134,21 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent OVPXXXXXX aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) ,57 55,73 449,30 OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,20 4,04 31,24 OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,97 12,69 89,66 OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD ,15 4,04 42,19 OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,39 12,66 83,05 OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,86 15,49 105,35 OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,11 12,69 170,80 OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,87 12,81 185,68 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk OVPXXXXXX gewicht ,02 0,16 2,18 OVPXXXXXX DIACEETZUUR ,53 0,16 0,69 OVPXXXXXX INDICAN ,64 0,16 0,80 OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,96 0,32 8,28 OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,53 0,16 0,69 OVPXXXXXX UREUM ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX CHLORIDE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF ,84 0,32 5,16 OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF ,76 0,64 7,40 OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE ,79 1,19 38,98 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,50 1,44 14,94 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,44 1,43 42,87 OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,53 0,48 5,01 OVPXXXXXX KREATINE ,48 0,16 2,64 OVPXXXXXX URINEZUUR ,45 0,24 1,69 OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,22 0,16 2,38 OVPXXXXXX VITAMINE B ,57 0,79 10,36 OVPXXXXXX PREGNAANDIOL ,22 1,59 32,81 OVPXXXXXX OESTRIOL ,05 1,60 20,65 OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, ,63 1,44 100,07 OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,27 1,44 10,71 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,04 3,18 37,22 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,67 7,35 54,02 OVPXXXXXX OESTROGENEN ,63 1,60 56,23 OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,54 1,59 10,13 Prijswijzingen voorbehouden 5 van 194

6 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,87 0,32 3,19 OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF ,67 0,16 0,83 OVPXXXXXX GISTPROEF ,67 0,11 0,78 OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF ,70 0,16 0,86 OVPXXXXXX AMYLASE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX LIPASE ,73 0,32 2,05 OVPXXXXXX EIWIT ,22 0,64 6,86 OVPXXXXXX Calcium in faeces ,72 0,64 6,36 OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF ,92 1,59 12,51 OVPXXXXXX Onderzoek naar Calprotectine in feces ,78 0,66 6,44 OVPXXXXXX Onderzoek naar Elastase in feces ,78 0,66 6,44 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES ,13 0,16 2,29 OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES ,50 0,64 6,14 OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,69 0,64 6,33 OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,65 0,64 6,29 OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,74 0,79 7,53 OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF ,13 1,60 33,73 OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,62 1,60 58,22 OVPXXXXXX SEDIMENT ,64 0,16 1,80 OVPXXXXXX ADEMANALYSE ,75 0,32 35,07 OVPXXXXXX AMYLASE ,94 0,48 2,42 OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,73 0,21 2,94 OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,01 0,16 2,17 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose OVPXXXXXX tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,23 1,27 6,50 OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,86 0,32 3,18 OVPXXXXXX VITAMINE C ,18 0,16 2,34 OVPXXXXXX KREATININE ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX FOSFAAT ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX ALKALI RESERVE ,66 0,48 3,14 OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,18 0,48 4,66 OVPXXXXXX VITAMINE A ,84 0,64 6,48 OVPXXXXXX IJZER ,92 1,11 3,03 OVPXXXXXX VITAMINE E ,49 0,95 9,44 OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL ,31 0,48 6,79 OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,57 1,59 10,16 OVPXXXXXX NATRIUM ,45 0,32 1,77 Prijswijzingen voorbehouden 6 van 194

7 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX KALIUM ,45 0,32 1,77 OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,90 0,64 5,54 OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM ,54 4,77 44,31 OVPXXXXXX TRANSFERRINE ,53 0,64 6,17 OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,54 0,64 23,18 OVPXXXXXX CHOLINESTERASE ,84 0,48 3,32 OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR ,07 1,44 13,51 OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN ,92 0,95 2,87 OVPXXXXXX MELKZUUR ,54 1,43 11,97 OVPXXXXXX MAGNESIUM ,64 0,79 3,43 OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,91 1,43 14,34 OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK ,53 1,11 9,64 OVPXXXXXX FENYLALANINE ,89 0,80 22,69 OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,71 0,16 0,87 OVPXXXXXX AMMONIAK ,54 1,43 11,97 OVPXXXXXX FIBRINOGEEN ,01 0,48 4,49 OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,02 0,32 2,34 OVPXXXXXX OSMOLARITEIT ,85 0,48 3,33 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,74 1,09 4,83 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,37 1,09 4,46 OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,85 5,07 24,92 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,82 2,28 6,10 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,08 1,70 6,78 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,88 5,58 16,46 OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,01 5,59 8,60 OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,09 4,00 35,09 OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST ,65 0,63 3,28 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,66 0,89 4,55 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,18 1,65 6,83 OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,91 2,28 16,19 OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,23 0,90 11,13 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline OVPXXXXXX objectglas methode ,00 0,16 3,16 OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,64 0,90 10,54 OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,09 0,16 3,25 OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,32 0,32 4,64 OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,59 0,49 7,08 OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE ,65 0,30 5,95 OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,95 0,90 7,85 Prijswijzingen voorbehouden 7 van 194

8 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX ROSE-TEST ,85 0,38 9,23 OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE ,60 0,19 5,79 OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,58 0,33 4,91 OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,57 4,38 7,95 OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,38 0,90 11,28 OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,11 0,63 5,74 OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE ,10 0,35 7,45 OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,78 2,29 11,07 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,29 0,97 9,26 OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,40 1,12 8,52 OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,83 0,96 21,79 OVPXXXXXX Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed ,38 0,83 28,21 OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,68 0,32 4,00 OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,41 0,95 8,36 OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,13 1,44 6,57 OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,74 3,55 42,29 OVPXXXXXX Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,55 0,16 1,71 OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD ,04 0,16 9,20 OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,00 0,32 3,32 OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD ,96 0,16 4,12 OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,30 0,16 2,46 OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN ,39 0,32 2,71 OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,92 7,94 10,86 OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN ,51 0,16 1,67 OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN ,71 0,16 2,87 OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,00 0,16 3,16 OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,54 0,16 1,70 OVPXXXXXX LE-CELLEN ,72 0,51 5,23 OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,50 0,32 2,82 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,66 0,48 5,14 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,24 0,96 10,20 OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,38 1,59 11,97 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,72 0,32 4,04 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,32 0,32 3,64 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,12 0,32 6,44 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,29 1,43 12,72 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,00 1,43 25,43 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,37 0,39 6,76 Prijswijzingen voorbehouden 8 van 194

9 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,98 0,32 2,30 OVPXXXXXX TROMBINETIJD ,21 0,30 4,51 OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,72 0,64 6,36 OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,05 1,60 20,65 OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,66 0,96 106,62 OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,33 1,44 14,77 OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten ,55 1,44 71,99 OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal ,35 1,44 13,79 OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,56 1,60 13,16 OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,31 0,96 105,27 OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,95 0,16 6,11 OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,57 0,16 16,73 OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,59 1,44 33,03 OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,04 1,60 13,64 OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,98 1,11 13,09 OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP ,02 1,59 18,61 OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,21 0,80 62,01 OVPXXXXXX ZINK ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,71 0,83 32,54 OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) ,53 1,50 15,03 OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,75 2,02 14,77 OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,26 2,02 9,28 OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,29 1,50 13,79 OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,51 1,50 14,01 OVPXXXXXX Malaria sneltest ,52 1,55 14,07 OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,10 1,50 21,60 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,14 7,35 28,49 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,29 7,35 37,64 OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,50 7,35 39,85 OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,80 12,68 103,48 OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN ,83 3,02 12,85 OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,16 5,58 20,74 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,95 1,40 11,35 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,27 1,70 6,97 OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,62 9,13 38,75 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,72 5,29 20,01 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,35 4,38 15,73 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,33 2,54 16,87 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,19 3,14 23,33 Prijswijzingen voorbehouden 9 van 194

10 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,40 3,14 23,54 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,88 3,14 23,02 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,85 3,14 21,99 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), OVPXXXXXX infectieserologisch ,29 3,14 22,43 OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,58 0,95 9,53 OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,57 0,95 9,52 OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE ,58 0,95 9,53 OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE ,40 0,96 9,36 OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,00 0,32 3,32 OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,86 0,80 7,66 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) OVPXXXXXX kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,71 1,91 19,62 OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE ,76 0,79 4,55 OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,03 1,75 18,78 OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) ,99 1,75 18,74 OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,01 5,56 45,57 OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,59 0,16 0,75 OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,62 0,16 0,78 OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,86 2,40 100,26 OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE ,66 1,43 14,09 OVPXXXXXX OXAALZUUR ,26 0,64 6,90 OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,97 0,48 4,45 OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,91 1,59 5,50 OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN ,18 1,43 15,61 OVPXXXXXX VISCOSITEIT ,71 0,48 6,19 OVPXXXXXX PRECIPITINEN ,52 1,27 15,79 OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,79 0,95 9,74 OVPXXXXXX CORTISOL ,76 0,95 7,71 OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ ,24 0,95 9,19 OVPXXXXXX ALDOSTERON ,79 0,95 9,74 OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, ,64 0,96 10,60 OVPXXXXXX PROGESTERON ,09 0,95 9,04 OVPXXXXXX TESTOSTERON ,27 0,95 9,22 OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ ,64 0,96 8,60 OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,86 0,96 8,82 OVPXXXXXX ANDROSTEENDION ,19 0,95 10,14 Prijswijzingen voorbehouden 10 van 194

11 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,46 0,96 15,42 OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,42 0,95 9,37 OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,47 0,95 9,42 OVPXXXXXX SOMATOMEDINE ,87 0,95 12,82 OVPXXXXXX PREGNENOLON ,67 0,96 10,63 OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,62 0,96 8,58 OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,35 0,95 9,30 OVPXXXXXX GLUCAGON ,04 0,96 22,00 OVPXXXXXX INSULINE ,40 0,95 9,35 OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN ,24 0,96 9,20 OVPXXXXXX C-PEPTIDE ,95 0,95 9,90 OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,53 0,95 7,48 OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,42 0,95 7,37 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,02 0,96 8,98 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,65 0,96 10,61 OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,54 0,95 9,49 OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,24 0,95 12,19 OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,89 0,96 10,85 OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,13 1,13 11,26 OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,12 0,95 10,07 OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,95 0,95 9,90 OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) ,44 1,11 7,55 OVPXXXXXX Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) ,22 1,14 12,36 OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) ,37 1,11 7,48 OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,83 1,11 8,94 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) ,34 1,11 6,45 OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) ,12 1,12 10,24 OVPXXXXXX THYROXINE (T4) ,26 1,12 8,38 OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) ,40 1,11 9,51 OVPXXXXXX FOLIUMZUUR ,42 1,11 7,53 OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX OSTEOCALCINE ,77 1,12 10,89 OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,10 1,12 18,22 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,61 1,10 12,71 OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,23 1,11 17,34 OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,09 1,11 22,20 OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,30 0,16 2,46 OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,40 0,52 8,92 OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,51 1,11 9,62 Prijswijzingen voorbehouden 11 van 194

12 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,49 1,11 9,60 OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE ,95 1,11 10,06 OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,89 1,11 9,00 OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,43 1,11 9,54 OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE ,72 1,11 10,83 OVPXXXXXX CALCITONINE ,57 1,11 9,68 OVPXXXXXX GASTRINE ,84 1,11 10,95 OVPXXXXXX INHIBINE ,32 1,11 11,43 OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) ,03 1,11 9,14 OVPXXXXXX RENINE ,32 1,11 10,43 OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,14 1,11 10,25 OVPXXXXXX FERRITINE ,93 1,11 9,04 OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,75 0,80 33,55 OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,91 0,80 23,71 OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,11 0,79 23,90 OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,04 0,79 19,83 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,04 0,79 9,83 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer ,39 0,80 30,19 OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,67 0,79 27,46 OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING ,39 0,79 28,18 OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,25 0,79 16,04 OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,27 0,79 6,06 OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,30 0,79 29,09 OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,35 0,80 20,15 OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,51 0,79 9,30 OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,03 0,79 17,82 OVPXXXXXX ALUMINIUM ,14 0,79 17,93 OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,60 0,79 10,39 OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,80 28,44 OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,51 0,79 9,30 OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,31 0,80 18,11 OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,54 0,79 18,33 OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,99 0,79 17,78 OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,64 0,79 30,43 OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,45 0,80 19,25 OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,82 0,80 11,62 OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,18 0,79 26,97 OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,64 0,79 30,43 Prijswijzingen voorbehouden 12 van 194

13 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,55 0,79 9,34 OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,30 0,80 21,10 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,13 1,41 11,54 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,55 1,44 9,99 OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,24 3,51 25,75 OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,72 0,80 26,52 OVPXXXXXX LITHIUM ,03 0,79 4,82 OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,48 0,79 10,27 OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,94 0,79 19,73 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT OVPXXXXXX AANGEGEVEN ,60 0,80 23,40 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, OVPXXXXXX immunoassays waaronder paracetamol) ,03 0,79 17,82 OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,36 0,80 26,16 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische OVPXXXXXX techniek ,43 0,80 26,23 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische OVPXXXXXX techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,66 0,79 79,45 OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,72 2,99 24,71 OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,26 0,80 64,06 OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE ,95 0,64 2,59 OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,01 1,43 8,44 OVPXXXXXX HBALC ,32 1,43 7,75 OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST ,35 1,43 13,78 OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX LIPASE ,03 0,16 2,19 OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL ,68 0,48 3,16 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,25 1,60 16,85 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling OVPXXXXXX der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,68 1,59 7,27 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,58 2,70 14,28 OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,00 0,96 12,96 OVPXXXXXX KOPER ,99 1,59 20,58 OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT ,86 0,96 7,82 OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,59 3,52 33,11 OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,94 0,80 7,74 OVPXXXXXX PREALBUMINE ,26 0,79 7,05 OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS ,98 0,79 6,77 OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,41 0,79 8,20 OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,82 0,79 7,61 OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,24 3,20 31,44 OVPXXXXXX EIWIT ,45 0,16 1,61 Prijswijzingen voorbehouden 13 van 194

14 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX ALBUMINE ,45 0,16 1,61 OVPXXXXXX MYOGLOBINE ,79 0,80 9,59 OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,82 0,80 9,62 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I ,78 0,79 7,57 OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,45 0,64 2,09 OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX Bepaling Lysozyme in bloed ,55 0,99 8,54 OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE ,45 0,48 1,93 OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,67 1,27 7,94 OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,75 0,95 7,70 OVPXXXXXX CERULOPLASMINE ,08 0,95 8,03 OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,32 0,95 7,27 OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,45 0,64 9,09 OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,23 4,04 14,27 OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,45 5,14 18,59 OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,31 6,25 26,56 OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,08 5,14 31,22 OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,12 4,04 9,16 OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,19 3,43 13,62 OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,97 4,18 18,15 OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,57 5,58 25,15 OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,08 3,42 8,50 OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,22 0,91 33,13 OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,71 0,16 7,87 OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,08 0,64 3,72 OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,03 2,22 19,25 OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,97 0,63 4,60 OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING ,83 10,44 153,27 OVPXXXXXX HLA-B ,84 3,36 27,20 OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,67 0,79 6,46 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure OVPXXXXXX fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,41 0,48 3,89 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,57 0,16 1,73 OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,10 1,92 21,02 OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,27 0,80 22,07 OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE ,53 0,95 7,48 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,08 1,59 19,67 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,08 1,59 11,67 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,72 1,12 33,84 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,90 1,60 29,50 Prijswijzingen voorbehouden 14 van 194

15 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,95 1,60 27,55 OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,01 0,32 3,33 OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,32 0,96 7,28 OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,34 0,32 2,66 OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,48 1,11 9,59 OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A ,46 1,12 33,58 OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,43 1,11 9,54 OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,72 1,76 12,48 OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT ,29 1,59 12,88 OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN ,24 1,59 20,83 OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,24 1,59 12,83 OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,02 1,59 14,61 OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,29 1,43 14,72 OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,02 0,32 8,34 OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,59 1,28 33,87 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, OVPXXXXXX bacteriën ,39 0,32 17,71 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, OVPXXXXXX ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,70 1,59 26,29 OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER ,27 1,60 48,87 OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,26 0,96 8,22 OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,34 3,14 47,48 OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,53 0,79 34,32 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,59 0,75 34,34 OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,40 0,71 20,11 OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,81 0,79 34,60 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,59 0,71 33,30 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,14 0,79 82,93 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,28 0,80 148,08 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,25 0,79 43,04 OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,27 0,71 41,98 OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,09 0,79 33,88 OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,95 0,79 75,74 OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,80 0,78 174,58 OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,72 0,71 22,43 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,60 0,71 24,31 OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,19 0,64 31,83 OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,85 0,71 46,56 OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,03 0,65 146,68 OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,27 0,64 47,91 OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,16 0,72 82,88 OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) ,11 0,74 60,85 Prijswijzingen voorbehouden 15 van 194

16 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,94 0,64 71,58 OVPXXXXXX Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ,72 0,00 4,72 OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname ,49 0,00 6,49 OVPXXXXXX Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal ,83 0,00 3,83 OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname ,44 0,00 10,44 OVPXXXXXX Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,75 0,00 7,75 OVPXXXXXX CLB-referentietarief ,55 0,00 12,55 OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,58 0,00 8,58 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen OVPXXXXXX pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) ,76 4,48 112,24 OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie ,06 37,34 220,40 OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,04 44,81 290,85 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het OVPXXXXXX desbetreffende codenummer zoals b.v en ,22 44,81 306,03 OVPXXXXXX Planigrafie algemeen ,35 4,48 153,83 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,42 67,21 229,63 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,71 44,81 168,52 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,91 44,81 139,72 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische OVPXXXXXX gebieden en ongeacht het aantal zittingen ,41 14,94 92,35 OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,45 74,68 908,13 OVPXXXXXX Embolisatie van vaten ,65 134,42 939,07 OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,13 44, ,94 OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,59 134, ,01 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,01 4,48 41,49 OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,18 60,10 257,28 OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast ,21 45,08 218,29 OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard ,88 45,08 250,96 OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,91 29,87 131,78 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,64 29,87 87,51 OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,38 29,87 109,25 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,14 4,48 41,62 OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,57 29,87 131,44 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,78 22,40 77,18 OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,21 4,48 47,69 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,53 29,87 133,40 OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol ,35 22,40 69,75 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,42 4,48 43,90 Prijswijzingen voorbehouden 16 van 194

17 code 2014 omschrijving Declaratiecode CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of OVPXXXXXX middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,19 44,81 154,00 OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS ,39 4,48 55,87 OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,39 4,48 45,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,39 4,48 45,87 OVPXXXXXX SIALOGRAFIE ,81 22,40 158,21 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,19 22,40 79,59 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale OVPXXXXXX gewrichten ,24 14,94 70,18 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,58 29,87 140,45 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,33 7,47 45,80 OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,83 4,48 42,31 OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom ,11 37,34 298,45 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,17 7,47 44,64 OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,14 4,48 41,62 OVPXXXXXX INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,11 29,87 118,98 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,49 10,45 52,94 OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,71 52,27 302,98 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,60 30,96 146,56 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,51 29,87 87,38 OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,88 44,81 250,69 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,19 7,47 44,66 OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht ,80 29,87 160,67 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,77 4,48 41,25 OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht ,39 29,87 157,26 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,34 4,48 40,82 OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht ,96 29,87 120,83 OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,28 7,47 42,75 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,66 4,48 53,14 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,19 7,47 43,66 OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,19 50,02 182,21 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,78 22,40 77,18 OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,21 59,74 227,95 OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,82 102,32 286,14 OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,74 57,55 180,29 OVPXXXXXX MRI-hart ,96 76,74 323,70 OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test ,62 90,16 536,78 Prijswijzingen voorbehouden 17 van 194

18 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,86 17,92 214,78 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,47 22,40 164,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,59 7,47 179,06 OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie ,64 29,87 180,51 OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,06 44,81 166,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,48 4,48 40,96 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,17 4,48 41,65 OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,58 22,40 90,98 OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,67 7,47 62,14 OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR ,83 67,21 247,04 OVPXXXXXX Echografie van mamma ,44 29,87 87,31 OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,59 7,47 45,06 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder OVPXXXXXX toediening van een intraveneus contrastmiddel ,00 63,62 188,62 OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen ,79 29,87 87,66 OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie ,17 74,68 214,85 OVPXXXXXX MRI abdomen ,88 74,68 280,56 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm ,16 22,40 106,56 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,64 22,40 123,04 OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,22 29,87 99,09 OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,78 112,01 494,79 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,81 59,74 206,55 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm ,97 29,87 160,84 OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen ,93 112,01 627,94 OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,75 112,01 337,76 OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,08 22,40 223,48 OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,86 22,40 164,26 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,75 17,92 80,67 OVPXXXXXX MRI bekken ,88 59,74 265,62 OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE ,02 17,92 141,94 OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen ,18 89,61 625,79 OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,97 89,61 374,58 OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,83 29,87 157,70 OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,66 29,87 298,53 OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,90 22,40 78,30 OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,15 17,92 126,07 OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,70 29,87 77,57 Prijswijzingen voorbehouden 18 van 194

19 code 2014 omschrijving Declaratiecode alle specialismen Totaalprijs OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,47 22,40 261,87 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,63 10,45 58,08 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,68 22,40 241,08 OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,07 44,81 282,88 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus OVPXXXXXX contrastmiddel ,21 44,81 161,02 OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit ,58 22,40 79,98 OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,88 37,34 243,22 OVPXXXXXX Flebografie van het bekken ,29 22,40 265,69 OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,87 29,87 142,74 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,19 7,47 44,66 OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht ,35 29,87 156,22 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen ,34 4,48 40,82 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,96 4,48 41,44 OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht ,55 29,87 110,42 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,38 4,48 40,86 OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,00 51,96 51,96 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat OVPXXXXXX 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,00 78,05 78,05 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 OVPXXXXXX min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,00 78,05 78,05 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) OVPXXXXXX toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd ,00 39,02 39,02 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in OVPXXXXXX combinatie met , per 15 min. extra tijd, zowel patiëntgeb. als indirecte tijd ,00 39,02 39,02 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen OVPXXXXXX (CBR) ,00 61,05 61,05 OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,26 60,51 214,77 OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,29 60,47 229,76 OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,64 30,23 210,87 OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK ,45 75,58 282,03 OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,46 87,68 312,14 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur ,88 60,51 181,39 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen ,97 30,23 140,20 OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,67 30,23 140,90 OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse ,16 75,58 287,74 OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK ,31 60,47 225,78 OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,64 30,23 206,87 OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,67 75,58 329,25 OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,91 90,70 367,61 OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,10 75,58 287,68 OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,09 75,58 348,67 Prijswijzingen voorbehouden 19 van 194

20 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,95 75,63 431,58 OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,78 75,58 762,36 OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,71 74,03 315,74 OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME ,80 58,76 339,56 OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST ,60 15,12 153,72 OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,34 60,51 652,85 OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,07 75,58 918,65 OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL ,48 30,23 243,71 OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST ,29 60,51 313,80 OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,32 105,82 521,14 OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,60 75,58 420,18 OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,47 136,05 518,52 OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN ,60 60,51 366,11 OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,94 151,26 428,20 OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,87 151,26 647,13 OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,97 15,13 147,10 OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) ,32 75,63 855,95 OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,29 211, ,93 OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE ,00 164,31 164, Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,71 93,06 463, Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,13 4,13 417,26 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,40 144,98 324, Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek 14B ,66 136,75 267, Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,97 603, ,77 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,58 338, , Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , , , Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,72 146,40 421, Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,19 206, , Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,71 396, , IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,01 309, , Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,45 706, , Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,41 132,82 372, Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 81, , tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 81, , Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,45 334, , Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,30 157, , Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,36 423, ,76 Prijswijzingen voorbehouden 20 van 194

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie