Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD"

Transcriptie

1 Technisch Ontwikkel Plan SPRINGFIELD 1

2 Vooraf Bij het opstellen van een technisch en tactisch plan is het noodzaak een bepaald doel voor ogen te hebben dat richtinggevend is voor de te verwerken vaardigheden. Wat ons betreft is dat doel tweeledig. Enerzijds is er de speelwijze zoals de teams die uitvoeren; anderzijds is de ambitie en het toekomstperspectief van de vereniging, met name de ontwikkeling van het speelniveau, richtingbepalend. En dan zijn er natuurlijk vooral de bovenliggende hoofddoelen van het basketball: plezierig sporten én het winnen van wedstrijden. De werkwijze die wij hebben gekozen, is een lijn van het grote geheel naar de details. Wij vinden het noodzakelijk dat trainer/coaches, maar ook spelers en speelsters, steeds het basketballspel als geheel voor ogen houden. In dat geheel kunnen technieken als de reverse dribble of de flippass een middel zijn om het doel te bereiken, maar het onder de knie krijgen van zo n techniek kan nooit het doel op zichzelf zijn. Iedere trainer/coach moet voor zijn of haar team beslissen of het toe is aan een volgende stap. Het heeft geen zin moeilijke zaken aan te pakken als de gemakkelijke nog onvoldoende worden beheerst. Dit geldt zowel op het niveau van de groep als op het niveau van het individu. Het kan nl. best zijn dat in een matige of zelfs zwakke groep één of twee goede spelers rondlopen en het zou onzinnig zijn de betere spelers datgene te laten doen wat ze al goed beheersen. Ook voor hen moet er een uitdaging zijn. Uiteraard geldt het omgekeerde voor een goede groep met daarin duidelijk zwakkeren. Het gegeven dat de opzet richtinggevend is, betekent ons inziens echter niet dat er sprake kan zijn van vrijblijvendheid. Het is wel degelijk de bedoeling dat de lijn van mini s naar senioren of liever de lijn van beginner naar speler op niveau, wordt gevolgd. Alleen dan kan er op den duur sprake zijn van een consequente opbouw van vaardigheden. Samengesteld 1 door Technische Commissie Springfield 1 Met dank aan basketballvereniging Cracker Jacks 2

3 Inleiding Een basketballwedstrijd bestaat uit elkaar steeds opvolgende fasen die stuk voor stuk essentieel zijn en dan ook stuk voor stuk toelichting behoeven Zo zullen wij achtereenvolgens aandacht besteden aan: verdediging - verdedigingsrebound - tempocontrole - aanvalsbalans - aanvalsrebound. Elk onderdeel is in staat het volgende te beïnvloeden, want: een sterke verdediging levert veel verdedigingsrebounds op de verdedigingsrebound zorgt voor het controleren van het tempo, snel of vertragend het beheersen van het tempo verbetert de aanvalsbalans de aanvalsbalans verbetert de aanvalsrebound een sterke aanvalsrebound maakt de verdediging sterker, er is tijd voor mentale en fysieke omschakeling. In de opbouw geven wij eerst de grote lijn aan in deze opzet en gaan we pas later in op de fundamentals en andere meer gedetailleerde beschrijvingen. Onderdelen Technisch ontwikkel plan Het Technisch ontwikkel plan bevat een opsomming van technische en tactische vaardigheden, zoals die per leeftijdscategorie (under 10/12, 14, 16, 18, 20) aan de orde moeten c.q. kunnen komen. Het streven is dat een bepaald niveau wordt bereikt, waarop in een volgende leeftijdscategorie kan worden aangesloten. Het is voor de jeugdtrainers dus een leidraad, waaruit op te maken valt welke oefenstof wel of niet behandeld moet/kan worden. Overigens is enige flexibiliteit wel noodzakelijk, met andere woorden: anticipeer als trainer op de vaardigheden en mogelijkheden van spelers of speelsters. Het Technisch ontwikkel plan bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Uitwerking leeftijdscategorieën pagina 4 a. U10/U12 b. U14 c. U16 d. U18 e. U20/U22 2. Trainingen pagina 22 a. Periodisering (jaar) b. Trainingsopbouw c. Basisvaardigheden d. Oefenstof 3. Tactiek / Techniek pagina 25 a. Verdediging b. Verdedigingsrebound c. Tempocontrole d. Aanvalsbalans e. Aanvalsrebound 4. Tot slot pagina 53 3

4 Uitwerking leeftijdscategorieën Per leeftijdscategorie worden de volgende onderdelen besproken. Per onderdeel wordt aangegeven wat er verwacht mag worden. I. Techniek A. Passen en vangen B. Dribbelen C. Stoppen D. Pivoteren en balbeschermen E. Schieten F. Rebounding G. Individueel voetenwerk (verdedigend en aanvallend) H. Balvaardigheid II. Tactiek A. Eén tegen één (verdedigend/aanvallend) B. Twee tegen twee (verdedigend/aanvallend) C. Drie tegen drie (verdedigend/aanvallend) III. Teamtactiek (verdedigend/aanvallend) 4

5 U12 (/U10) Techniek Passen en Vangen: - Vasthouden van de bal; - Stilstaand, in beweging en sprong; - Naar een sprintende speler passen; - Bewegen om vrij te komen; - Open stance: zorg dat je open staat om de bal te ontvangen; - Attack the ball: loop richting de bal om de bal te ontvangen. Passtechnieken: - Chestpass: pass de bal op borst hoogte aan. Passen rond de perimeter, passen naar de buiten hand; - Bounce pass: bounce 2/3 afstand. Gebruik je bij feeding the post en naar een insnijdende speler bij de fast break; - Passinglane (passlijn creëren). Dribbeltechnieken: - Let op voor palming: dragen van de bal; - Balvaardigheid: links en rechtshandig; - Beschermen van de bal; - Dribbel in stand op de plaats; - Dribbelstart (loopregel); - Hoge dribbel (speeddribbel); - Lage dribbel; - Cross over dribbel; - Veranderen van richting en snelheid; - Keep your dribble alive: blijf dribbelen indien je geen afspeel mogelijkheid hebt; - Court vision: zicht over het veld (look upcourt). Stoppen: - In tweetellenritme (2TR), Rechts - links, links - rechts; - In ééntelritme (jumpstop); - Stoppen vanuit looppas; - Na een dribbel; - Na het vangen van een pass door een in beweging zijnde speler; - Stop and go. Pivoteren: - Pivot voet bepalen vanuit stand; - Pivotvoet bepalen na een stop; - Pivoteren zonder rotatie; - Pivoteren met rotatie: front pivot en reverse pivot; - Rebound; - Pivoteren om een dreiging te zijn. Schieten: - Mini vrije worp (moon: gebied onder de vrije worplijn en de gestippelde cirkel); - Vrije worp (the paint); - Lay up van rechts rechtshandig; - Lay up van links linkshandig; - Lay up in de loop; - Lay up door het midden bovenshands via het bord; - Dishing: passen naar een speler die open staat voor een schot. 5

6 - Éénhandig schot: BEEF (balance, elbow, eyes, follow through). Stap 1: De schothand is onder de bal. De wijsvinger van de schothand in het midden van de bal. De begeleidingshand is aan de zijkant van de bal. Stap 2: De voeten zijn op schouder breedte naast elkaar en wijzen richting de basket. Stap 3:. De schotlijn is de denkbeeldige lijn die loopt van basket naar basket. De schotlijn loopt vanaf het midden van de basket naar de wijsvinger van de schothand en vervolgens via de onderarm van de schotarm naar de schotvoet. De schotvoet is op de schotlijn recht tegenover de basket. Hierdoor is de onderarm van de schotarm recht op de schotlijn. Plaats de rechtervoet schotvoet enkele centimeters naar voren, toe heel alignement. Stap 4: Houd de bal net voor het lichaam boven de buik en op de schotlijn. Stap 5: Gebruik de kracht van je benen door het buigen van de knieën. Het strekken van de benen gaat tegelijkertijd met het schieten van de bal. Stap 6: Schiet de bal omhoog en tegelijkertijd weg van het lichaam. Schiet dus een 6-je voor beginners of de letter C voor gevorderden. De bal blijft dus voor het lichaam, de bal komt dus niet boven of aan de zijkant van het hoofd. De elleboog wijst richting de basket en is recht onder de bal. Rebound: Afvangen en bal beschermen (block-out). Aanvalstactiek 1 tegen 1 (aanvallend): - Verandering van snelheid en ritme (change of pace); - Attack en retreat; - Verandering van richting; - Read and react; - Triple threat: face the basket; - Niet dribbelen met de rug naar de basket. Aanval tegen man-to-man: - Guard positie, Forward positie (wing), Center /post positie (sweet spot: in het midden van de bucket), Iedere speler kan op deze leeftijd op elke positie spelen. Open bucket aanval, passen en snijden (5-out / 4-out); aanval; - Clear out: ruimte scheppen voor een bepaalde speler (spacing). Fastbreak: - Meerderheidssituaties: 2 tegen 1, 3 tegen2. - Flyer en tweemansbreak. - Ahead, parallel en behind the ball. Filling the lanes. Jumpball plays: opstelling. 6

7 Verdedigingstactiek 1 tegen 1 (verdedigend): - Verdedigende basishouding: trial hand, pointinghand inside hand, fronthand(cross over tegen houden) en tracé hand / non pointinghand, outside hand (paaslijn verdedigen). - Verdedigen tussen man en basket, man you basket; - Verdedigende basisvoetenwerk: voor, achter en zijwaarts bewegen; - Jumpbal, pak de bal uit de handen; - Ready stance; - Sturen op de slechte hand: 1 hand stuurt en de andere hand probeert de bal te stealen en probeert te voorkomen dat er van dribbelhand word gewisseld (overplay, overshift); - Denial defense stance: deny the ball, passlijn verdedigen (arm bar). Niet rond laten passen; - Mirror the ball: volg de bal met de handen op het moment dat de aanvaller aan het pivoteren is; - Sliden: de lead foot wijst richting de weg die je op gaat; - Collapsing: terugzakken; - Defensive stop; - D up: hard verdedigen, zet druk op de bal. 2 tegen 2 (verdedigend): - Fighting over the top; - Help je teamgenoten; - Recover naar je man die de bal krijgt. Verdediging: - Terug sprinten in defense. Press verdediging: Full court man-to-man press. 7

8 U14 Techniek Passtechnieken: Baseball-pass, full court pass; Eénhandige push-pass; - Slingerworp. - Spot up pass: de aanvaller met bal past naar zijn mede spelers die klaar gaat staan om te schieten, bijvoorbeeld de post naar de foward als er een dubbelteaming op de post vanuit de forward komt. De forward spot up naar de baseline of snijd inside. - Turnovers voorkomen: makkelijke pass, korte pass, spacing, attack the ball. Hand target, geen hand target geen pass. Dribbeltechnieken: - Reverse dribbel, fake reverse and shoot; - Spin dribbel; - Side kick dribbel / power dribbel: dribbel zijwaarts inzetten; - Back up dribble, pull back dribble: achterwaarts dribbelen (back up and cross over); - Dribbel tijdens het rennen; - Dribbelen onder verdedigende druk. Schieten: - Lay in, finger roll; - lay back; - Jumpshot, pull up jumper, stop and pop: stop de dribbel en schiet; - Turn around jumpshot; - Hook shot; - Lay up onderhands; - Shotrange. - Sta zijwaarts naar de basket en draai face the basket: drop (zakken en springen) of pop(springen, zakken en vervolgens springen); - Éénhandig schot: Stap 7: Houd de onderarm van de schotarm recht op de schotlijn. De schotarm volledig uitstrekken en de vingers wijzen naar de grond. Op het hoogste punt de bal recht naar de basket nawijzen, door de wrist flip ontstaat backspin. Voldoende rotatie van de bal (backspin) is zeer belangrijk. Blijf de bal nawijzen tot de bal de ring raakt om fouten te voorkomen in je schot techniek. Stap 8: Neem het schot in een vloeiende beweging, dus geen stops tijdens het schot. Beide armen blijven tijdens het schot omhoog. De begeleidingshand dus niet laten zakken voordat het gehele schot is genomen. Stap 9: Zorg ervoor dat je met de juiste boog schiet, hierdoor vergroot je de ring. Stap 10: Focus op het midden van de voorkant van de ring, volg de bal niet tijdens zijn vlucht door de lucht naar de basket. Kijk vroegtijdig naar de basket voordat het schot word genomen. Zie de basket tijdens het schot tussen de onder armen door. Stap 11: Schiet vanaf verschillende afstanden en posities. Eerst vanaf dichtbij beginnen voorkom hier door het aanleren van slechte gewoonten. Rebounding: - Uitboxen: ellebogen uit handen omhoog.; - Verdedigend boxing out, block out (reverse pivot); - Aanvallend Boxing in, swim move; - Knipmestechniek; - Elk schot is mis; - Positie kiezen en timing; - Lichaamshouding en balans. 8

9 Aanvalstactiek 1 tegen 1 (aanvallend): - 1 tegen 1: oefenen vanuit verschillende posities. - Insnijden (cutting) basket cut, Front / back cut (rear cut, backdoor); - Middle cut: vanaf de weakside forward positie krullend naar binnen snijden; - Flash cut / flash pivot: een speler die zich van weakside naar de bal aanbied; L - cut; - Jam the cutter: voorkomen dat de aanvaller richting de bal kan snijden; - Drive: dribbel penetration, doordringen tot in de bucket, dribbel naar de basket, attack de front voet van de verdediger. In-out (V-cut), In= backdoor, Out= i-cut, Swim move; - Cross over step; Open-step; - Dribbel between the legs en behind the back; - Triple threat position (drievoudige bedreiging), square up; - Show and go, shotfake en drive; - Attack step; - Swing step, spin move: draaien op 1 voet; - Rocker move: beweeg het hoofd en de romp naar voren en naar achteren zonder de voeten te bewegen, net als gitarist; - Rocker step: stap voorwaarts en vervolgens achterwaarts en draai met de schouder in; Hesitation-step (vergroten van de stap); - Bewegen zonder de bal; - Back it up: achteruit dribbelen en vervolgens aanvallen 1 tegen 1. - Baseline drive: pro hop. 2 tegen 2 (aanvallend): - Maak een beslissing voordat je de bal vangt. - Give and go, comeback move: weg faken en insnijden naar de bal; - Go and get; - Back door; - Screening, block,pick; - Side screen; - Verticaal screen; Horizontal screen / down screen, indien je niet vrij komt bij een in-out (pin down). Read screens: backdoor, curl and shoot / lay up. - Shot screen: achter de screener het schot nemen. - Kick out: pass van inside positie naar buiten; - De center staat op mid post en de forward passt de bal en snijd links of rechts langs de center af. - De center staat op mid post en de forward maakt een drive baseline of middle. Bij een drive middle beide centers gaan naar de short corner. Bij een drive basline beide centers gaan naar de high post (elbow). 9

10 3 tegen 3 (aanvallend): - Laat de bal over de kop rond gaan (passen). - Screen away, rol na het zetten van het screen ; - Back screen (blindside screen); - Set up defender: de defender op het screen laten lopen; - Skipp pass: mensen overslaan bij het rond passen. Aanval tegen man-to-man: - Strongside / weakside; - Low post (block, dubbele streepjes), Medium post, High post (elbow); - Inside / outside, perimeter zijn outside spelers; - Aanval gebasseerd op give and go en backdoor; aanval; - Run and gun: hoog tempo basketball; - No lopsided scores: niet alleen maar scoren aan een kant van de aanvalshelft. - Wat te doen zonder bal in offense. - Cut and fill offense. Fast break: - Quick break, outletmnan, flyer (baseline bouncing). Geef de bal diagonaal over het veld, deze bal is makkelijk te vangen. Probeer fastbreak te lopen zodat je niet hoeft aan te vallen tegen een zone. - Cherry pick: de verdediger van de aanvaller die een jumpshot neemt steekt zijn hand uit en box niet uit en rent vervolgens voor de fastbreak naar de andere kant, het kan ook eens speler zijn die op de aanvals helft blijft en een via een lange pass scoort. Out of bounds: - Baseline: box set; - Inbounder: wie neemt de bal in bij fastbreak en out of bounce. Verdedigingstactiek 1 tegen 1 (verdedigend): Fence slides: voor en achterwaarts bewegen tijdens het passlijn verdedigen van de in-out; - Verdedigen van de speler die nog niet heeft gedribbeld: - Verdedigen van de aanvaller die zijn dribbel start: overplay (overschift), front foot to pivot foot; - Verdedigen tegen een dribbelaar: step slides (glides), De voeten mogen niet aangesloten worden of elkaar kruisen; - Verdedigen van de aanvaller die zijn dribbel beëindigt: attack step, belly up, pressure stance, stick stance, de voetenstand is wijder dan die van de aanvaller. Advance step stap richting de aanvaller. Tracing the ball. Blocken: block, lowblock. - Verdedigen van de aanvaller die de bal ontvangt terwijl de verdediger in een denial stance of in help positie was: Close out (close down); - Verdedigen tegen een schutter (contest every shot); - Verdedigen van een lay up: voorkom lay ups; - Verdedigen van de aanvaller met de bal (Ball side); - Verdedigen van de aanvaller zonder bal (Ball side), denial stance, brush contact (handcontact / onderarmcontact), ear in chest, verdedigen van de in-out beweging, verdedigen van de backdoor; 10

11 - Speler in triple threat position: side slide, drop step, retreat step (achterwaarts stappen / springen) ready stance: parallelstand of spread-schredestand, armlengte afstand; - De speller in triple threat positie kan schijnbewegingen maken (nose in chest) approach step of advance step; De dribbelaar, belemmeren van de cross-over; - Geen open schoten, hand in het gezichtsveld; - Verdedig zonder fouten te maken. 2 tegen 2 (verdedigend): - Verdedigen van give and go; - Slide through; - flat triangle (pistol stance); - Verdedigen van de backdoor: gezicht richting de aanvaller (Headsnap, met hoofd draaien), openen; - Verdedigen van verticale screens. - Verdedigen van horizontale screens. 3 tegen 3 (verdedigend): - Verdedigen van het screen, verdedigen van screen away; - Pistol stance (split vision),ball you man, flat triangle. - Bal verdediging naar helpside verdediging. - Help verdediging naar deny defense. Man-to-man verdediging: - Ball side / helpside (Sagging, cover down, double team) terug zakken (shell drill); - On the line: lijn basket basket, up the line: terug zaken op lijn basket basket richting de basket, dit moet je doen als de passafstanden groter worden; - On the ball / off the ball defense; - Inside / outside (kick the ball out); - Channeling, funneling: sturen van de forward baseline (outside drive).funneling: sturen door de bucket (paint). Geen penetratie over de baceline en vrijeworplijn toestaan (baseline cut off); Bij fanning is het moeilijk voor de aanvallers om de bal te reversen (ball reversal). - Defensive transition: omschakeling van aanval naar defense (transition, omschakeling), Hustle back: Spelers laten zich niet door hun mannetjes voorbij lopen in de defense; - Verdedig ieder schot. Fastbreak: - 2 tegen 1, faken en stap terug. - 3 tegen 2, horizontale opstelling. - Verdedigen in het voorveld, Als er niet gescoord is: druk op de bal. Als er wel gescoord is: druk op de dribbelaar zorg voor 2 reverse dribbels, de verdedigers zijn altijd aan de verdedigings kant van de bal. Transition defense: - Loop terug naar de middelijn en draai je om. - Verdedig de basket. 11

12 U16 Techniek Passtechnieken: - Overheadpass, niet standaard boven het hoofd pakken, bij fronten en skipp pass; - Tweehandige pass vanaf de schouder; Hand-off. - Pick and roll pass: overhead pass, hook pass Dribbeltechnieken: - Schijnbewegingen; - Dribble between the legs; - Dribble between the legs achterwaarts; - Dribbel behind the back. - Dribble between the legs en direct behind the back. - Dribble jab. - Fake cross over, inside out dribble. - Dribbel onder druk. - Beschermen van de bal. Schieten: Tip-in (putback); - Schotselectie; - Inside shot (Duck in, de post in de bucket voor zijn man om daar de bal te krijgen) Swim over; - Oefen vanuit de dribbel, vanuit een pass; - Vanuit verschillende angles, verschillende afstanden en snelheden; - Klaar om te schieten; - Schieten onder druk. Postplay: - Low post (short corner), Medium post, High post (face the basket); High / Low (1-3-1), bij low high is er geen helpside voor de low post; - Op posten, foot / arm battle. Laag zitten, sitting on the knee. Stap over de voet die in de passlijn staat. - Post iedere missmatch; - Chinning; - Speel inside, in verband met fouten last vooral het laatste kwart; - Mikan drill. Rebounding: - Verdedigen van de schutter; - Verdedigen van de niet schutters; - Chinning: ellebogen uit en de bal naar de kin brengen; - Rip it down. De bal snel omlaag brengen en over gaan in chinning de bal. - Face rebounding; Outlet-pass; 12

13 Aanvalstactiek 1 tegen 1 (aanvallend): - Schijnbewegingen (fake)head fake, ball fake, voet fake, shotfake (pumpfake), schijnbeweging zonder bal, schijndribbels; - Shot fake en drive; - Shot fake en cross over; - Shot fake en open step / cross over step; - Shot fake en pullup; - Shot fake en dribble between the legs; - Jab step: stap met een korte stap vooruit of zijwaarts om te kijken wat de verdediger doet (fake) drive step; - Jab step en shoot; - Jab step en go; - Jab step en cross over; - Sweep, bring de bal van de ene naar de andere kant van het lichaam met een zwiep beweging; - Catch and go, face basket door een front pivot of reverse pivot; - Shake your man, fake je verdediger uit voor een lay up of jump shot. - Jumpstop, doorstappen (cross over step) en hookshot; - Flash post, de low post gaat van weakside naar de low post aan strongside; - High flash (cut), de low post gaat van weakside naar de high post aan strongside; - Dribbel between the legs and shoot: - Read the defense. 2 tegen 2 (aanvallend): - Outside hand passing. - Inside screen, de screener bevind zich tussen de aanvaller en diens verdediger. - Back screen / pick screen; - Dribbel screen, dribble hand off; - Screen under, screen onder de ring; - Screen and roll (pick and roll, het rollen is zeer belangrijk); - Pick and roll: sealing the defender, reverse pivot waarbij men de verdediger in de rug houd(splitting the screen); Show hard, in de dribbel baan stappen; - Pick and roll: re screen; - Ball screen: voor de verdediging is er de mogelijkheid om te dubbel teamen; - High ball screen, center screent de guard; - Wing ball screen, center screent de forward; - Curl cut: de snijbeweging om de screener heen; - Fade cut: een fake over het screen en fade away weg van het screen; - Popout; - Going behind. 3 tegen 3 (aanvallend): - Weave, pass en screen op de bal of dribbel hand off; - Screen op de bal bij de forward, vervolgens screent de center de roller. - Reverse de bal : change sides, pass naar de andere zijde van het veld. Fastbreak: Klassiek break (middle break- y break), trailer, safety man, run the lanes (lane recognition). Out of bounds: - Sideline. - Zone out of bounds. - Man out of bounds. 13

14 Aanval: aanval (two guard fronts), spread pick and roll: 4 aanvallers buiten de driepuntslijn; - Aanval gebasseerd op screening (rolling); - Motion offense; - Passing game; - De posts staan op de elbows en de forwards kruisen over de baseline; Verdedigingstactiek 1 tegen 1 (verdedigend): - Help and recovery: closing the gap, dribbel penetratie, miss match; - Close out; - Charge; - Verdedigen van de low post: behind, in de passlijn, Mid post (fronten), High post, High post kop van de bucket. - Roep shot; - Roep stick bij een aanvaller die stopt met dribbelen en verdedig dicht op de aanvaller; - Baseline cut off. 2 tegen 2 (verdedigend): - Switch; - Verdedigen van pick and roll, soft hedge (horizontal) Hardhedge (Verticaal), Switch, Dubbel team (trap, lock him up), Force away (fan), Going behind, Pluggin the lane (in de lijn van de drive gaan staan), Help and recover; - De verdediging als de dribbelaar het screen zet. - Verdedigen van screen op de bal; - Verdedigen als de dribbelaar het screen ontvangt; - Verdedigen van het dribbel screen. 3 tegem 3 (verdedigend): - Jump torward the ball; - Verdedigen van flash cut / flash pivot (insnijdende speler). De verdediger gaat vanuit helpside in denial stance en vangt de aanvaller op. Indien de aanvaller High naar low post gaat moet er worden geopend en word er vervolgens weer passlijn verdedigt (bump the cutter). Fastbreak: - 3 tegen 2: verticale opstelling (tandem). 14

15 U18. Techniek Vangen: - Vangen van de bal in de post: Zorg voor een target. Bij een chest pass attack the ball en strek de armen, trek de bal vervolgens in en chin (breng de bal naar de kin). Passtechnieken: - Hookpass (Curl pass); - Pass achter de rug; - Back flip. - Hook bounce pass / step around pass, bounce pass: 1 handige bounce pass naar de post om je verdediger heen. Dribbeltechnieken: - Hesitation dribbel (stop and go); - Escape dribbel; - Control dribbel, de aanvaller is tussen de bal en de verdediger; - Blijven dribbelen indien er geen afspeel mogelijkheid is; - Push and pull dribbel. - Powerdribbeling, dribbel tussen de benen door tijdens het lopen. Schieten: - 3 punter (schieten van downtown: buiten de driepuntslijn), top of the key, - Verdedigen van een schutter: zit er dicht op. - Lay up: hangtime. Rebound: - Zone verdediging (rebound driehoek); - Weakside rebounding; - Step around: probeer naast of langs je verdediger te stappen; - Roll around: rol tegen de rug van de verdediger van de ene naar de andere kant. Aanvalstactiek 1 tegen 1 (aanvallend): - Stutter step, rapid taps: vooraf gaat een hesitation dribbel. - Mismatch crieeren; - Rub off, langs een mede speler of tegenstander snijden om je eigen verderdiger kwijt te raken; - Ducking out off sight: de aanvaller op weakside beweeg t zich achter zijn verdediger en stap vervolgens naar ballside; - De forward maak een crossover, spin dribbel of dribbel between the legs en gaat vervolgens 1 tegen 1; - Triple threat: de eerste optie is het schot. 2 tegen 2 (aanvallend): - Fade cut: snijden weg van de bal, fade cut and shoot. - Low post screent de guard met bal (high ball screen), het screen word een stuk van de driepuntslijn gezet; - Wing ball screen, de low post zet een screen op de forward met bal; - Flare, pop uit vanuit voorwaartse beweging achterwaarts draaien voor een schot; - Flash to the top / high flash: de low post komt naar de High post kop van de bucket. - Zipper cut, een snijbeweging van onder de basket recht naar de vrijeworplijn. 15

16 - Feed the post; - Going behind; - Flex cut. Een speler vanuit de weakside corner krijgt een screen van de weakside low post en stapt vervolgens naar de low post aan strongside. - Shallow cut: een snij beweging vanaf de kop van de bucket naar de strongsidecorner. 3 tegen 3 (aanvallend): - Splitting the post; - Weakside player exchange(interchange); - De bal gaat naar de forward en de guard zet een screen op de weakside low post; - Screen across, de low post aan bal side zet een screen voor de low post op weak side (Cross screen), Post exchange; - UCLA High post screen / cut, de High post screent de guard; - Flare screen, de bal gaat naar de forward en vervolgens screent de andere forward op de guard; - Dubbel screen, screenen langs elkaar of achter elkaar. Fastbreak: - Moderne fast break (side line fast break). Aanval tegen man-to-man. - Flex aanval. - De forwards beginnen op de low post en krijgen een screen van de centers. Aanval tegen zone : - Indien er sprake is van foutenlast ga dan in zone staan; - Inside / outside, drive and dish lay up, drive and kick; - Floater (baseline runner); Overloading, baseline runner komt naar ball side, de low post van weakside komt naar de high post aan strongside; - Screening; - Shot fakes; - Attack the gabs; - Rond passen over de kop (swing); - Passdriehoeken; - Give and go; Pattern offense: (splitting the post), (baseline runner), basisopstelling (give and go), 1-4 aanval, entry pass (high post entry); - Swing man, een speller die zowel guard als forward kan spelen. Out of bounds: - Middel line. Press breaker full court: opstelling tegen man-to man; opstelling. - 4 across; - Splitting the trap, tussen de trappende spelers door stappen en passen van de bal; - Dribbel door het midden. - Rustig blijven, de bal rustig innemen; - Eerst kijken voordat men gaat dribbelen en passen. - Passen in plaats van dribbelen; - De pass tegemoet komen; - Ontsnap uit een trap: achterwaarts dribbelen, split the trap, stap om een outside voet heen; 16

17 Postplay: - Op posten, sitting on the knee. Dropstep, Cross over en jumpshot, Turn and shoot, Turn around jumper, Up and under, Jump shot, Fade away, Stepback, Powermove (power lay up), Reverse lay up / lay back, Hook shot, Sky hook, Jump hook (powerhook, baby hook), Bank shot. Verdedigingstactiek 1 tegen 1 (verdedigend): - Help de helper, crossing the lane, rotatie; Dribbelpenetratie van de guard. Dribbelpenetratie van de forward over de baseline. - Flick, achterlangs de bal wegtikken; - Close out; - Backpeddel in transition to defense; - Stop de dribble van de guard voor de driepuntslijn. 2 tegen 2 (verdedigend): - Verdedigen van going behind; - Crossing face, de aanvaller de bal niet laten ontvangen. 3 tegen 3 (verdedigend): - Verdedigen van splitting the post. - De aanvallers de bal niet van strongside naar weakside laten passen. - Dubbel teaming vanuit 1 of beide forward posities op de center(double down, center collapsing), forward relocate; Man to man defense: - Floating defense: inzakkende defense. Zoneverdediging: - Zoneverdediging 1-2-2, JoJo verdediging; - Zone groot maken, handen uit; Press verdediging: - Pressen na vrijeworpen; Full court man-to-man press, double teaming (traps: blitz trap, jump trap, run en jump trap), hedging, switchen, fake, stuur side line; - Press verdediging, run and jump waarbij er collectief met de wijzers van de klok mee geroteerd word, jump out is hetzelfde op korte afstanden bij een normale aanvalsopstelling (container en trapper); - Face guarding: tussen man en bal verdedigen met het gezicht naar de aanvaller toe. Bij het innemen van de bal word de aanvaller die de bal inneemt niet verdedigt en word er 17

18 gedubbelteamd op de dichtstbijzijnde aanvaller in de buurt. - Zorg dat de bal niet door het midden van het veld kan worden opgedribbeld. Half court man-to-man press / zone press. Trap de dribble. Trap de pass, trap vanuit de guard op de forward. Blind trap op de bal, trap vanaf weakside op de guard. Bluff trap, fake trap. Wild man trap, de weakside post verdediger komt trappen. 18

19 U20 U22 Techniek Passtechnieken: Lob-pass; - Eénhandige onderhandse pass; - Tweehandige onderhandse pass; - Skipp pass, een overheadpass van de ene zijde naar de andere zijde van het veld over de verdediging heen, je slaat aanvallers over; - No look pass, blind pass; - Jump pass, air pass; - Wraparound, pass achter rug van tegenstander om naar medespeler. - Lag pass, een pass naar de weakside guard die achter de bal is. - Against the grain: spring omhoog en draai achterwaarst en geef een overhead pass. - Pass vanuit de dribbel: airpass, bouncepass, the discusspass; - Wrap around. Schieten: - Dunken; - Overhead shot; - Open shot, neem open schoten.; - Teardrop, lay up met hoge boog. - Floater, runner: lay up van verder weg. Aanvalstactiek 1 tegen 1 (aanvallend): - Clear out play, ruimte maken voor 1 tegen 1. - Duck move, de lage weakside post gaat onder de armen van de verdediger door naar de bal snijden. - Play off your man, verdedig de drive en niet het schot. 2 tegen 2 (aanvallend): - Shalllow cut: de dribbelaar neemt jouw positie over en jij vult zijn positie op. - Buttonhook: een in out naar de basket en pivoteer je bij de out en seal je de defender. 3 tegen 3 (aanvallend): - Vul de open spot na een drive en dish. - Scissors (schaarbeweging), hand off of kruisen en pass ontvangen van derde aanvaller; - De guard passt de bal naar de forward, vervolgens snijd de guard achter de low post door en popt uit en krijgt de bal en schiet; - Turnout, een aanvaller die van binnen naar buiten gaat en een screen op de bucketrand door een grote speler krijgt; - Flare cut: de guard past naar de forward en snijd achterlangs de low post en stapt achterwaarts uit naar strongside. - Pin and skip. - De forward passt de bal naar de center en zet een screen op de guard en snijd vervolgens naar de basket en ontvangt de bal van de center. Aanvallend: - De aanval, single stack / double stack, de forwards gebruiken de centers om vrij te komen; 1-4 aanval, entrypass, dribbelentry; 2-3 aanval; Flat, 1-4 / 2-3 aanval low; - Aan strong side staat er een center op de high post. De bal word naar de forward aan strongside gepasst. De forward probeerd de high post snel aan te spelen waardoor de high 19

20 post zijn verdediger in de rug kan houden en kan scoren.indien dit niet lukt kan er vervolgens geprobeerd worden een backdoor te maken door de forward; - Double staggered screen, dubbel screen achter elkaar voor dezelfde speler; - Screen over the top. 2 post spelers staan op beide elbows van de bucket en de ene center screent de andere; - Seal beweging bij fronting, de verdediger in de rug houden; - Delay offense; - Drag play, pick and roll in transition; - Quick hitter, aanval die tot een snel schot leid; - Screen the screener (flex). - Wheel offense; - Shuffle; - Offense box; T-Game aanval; - Buzzer beaters. - Aanval tegen box and one. Aanval tegen diamond and one (2-1-2) Aanval tegen triangle and two (dubbel stack, 1-4 aanval). - Weten op hoeveel seconde de schotclock staat. - Bewust zijn van de stand; - Neem geen risico s speel op bal bezit; - Wat doet de post bij penetratie van een andere speler. - Maak gebruik van een 2 snijdende spelers achter elkaar. Aanval tegen zone: - Zone offense; - Triangle offense; - Attacking ther gaps; High post Postplay: - Double pivot, de post maakt 2 keer een fake 1 kant op en gaat vervolgens de andere kant op; - Overhead shot; - Kijk onder de basket. Fastbreak: - Primaire of initial break, Secundary break (3 mensen), early offense (4 mensen), offense (5 mensen; - Spelletjes aanleren van heren 1 of dames 1 (breakdown). Out of bounds: - Middle line out of bounds; - Baseline out of bounds tegen zone. Verdedigingstactiek 1 tegen 1 (verdedigend): - Rotatie verdediging; - Blokken. 2 tegen 2 (verdedigend): - Hedging. 3tegen 3 (verdedigend): - De center heeft de bal: guard verdediger zakt terug in de bucket; - Jump to the ball (1pass away); - Verdedigen van scissors. 20

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Rugby Union. Een handleiding voor beginners

Rugby Union. Een handleiding voor beginners Rugby Union Een handleiding voor beginners Veiligheid voor alles Rugby is een erg fysieke sport. Om er optimaal van te genieten moet je lichamelijk en geestelijk voorbereid zijn. Je moet ook weten hoe

Nadere informatie

Op school. speel ik handbal! Jij ook?

Op school. speel ik handbal! Jij ook? Op school speel ik handbal! Jij ook? 2 Inhoud Handbal op school 3 Een handballeerweg ontwerpen 5 Leerstofopbouw 5 Een spelgerichte methodiek 7 Waarom op twee doelen spelen? 9 Speelregels 9 Leerstofafbakening

Nadere informatie

Handen aan de boot. Onderwerpen

Handen aan de boot. Onderwerpen Handen aan de boot Onderwerpen Instructiemethoden Basisinstructie Veiligheid Roeitechniek Verbeterpunten Oefeningen Didactiek Het geven van feedback Het afstellen en tillen van het materiaal De eerste

Nadere informatie

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO Beste kajak polo liefhebber: Deze bundel bestaat uit 2 delen en is bedoeld om de kajakpolo trainer te helpen in het sturen van het technisch leerproces van zijn

Nadere informatie

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen

Belangrijke gezondheidswaarschuwing: lichtgevoelige aanvallen WAARSCHUWING Lees de instructies van de Xbox 360 -console, de handleiding van de Kinect -sensor en de handleidingen van overige accessoires voor belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Regelmatig worden er vragen gesteld over conditietraining bij de jeugd. Trainers hebben als snel de neiging om de jeugd extra sprints te

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

De ijshockeyspelregels in een notendop

De ijshockeyspelregels in een notendop De ijshockeyspelregels in een notendop Scheidsrechters zijn er om een wedstrijd volgens de regels te laten spelen. Het maakt de scheidsrechter daarbij niet uit wie er wint: hij of zij is objectief. De

Nadere informatie

Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts

Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts Voorwoord Beste lezer, Ook anders bewegen! probeert voor leerkrachten lichamelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7

INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. HET FUN-ASPECT...4 2. HET FORMATION-ASPECT...5 3. ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE...7 INLEIDING... 7 DEFINITIE ZONEVOETBAL... 7 ZONEPRINCIPES BIJ BALBEZIT... 7 ZONEPRINCIPES

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk:

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk: 2 Ik en de ander Doel van dit hoofdstuk: je wordt je bewust van de manier waarop mensen elkaars boodschap begrijpen en je leert dat er een belangrijk verschil is tussen wat je inhoudelijk zegt en wat het

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie