Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B ,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B176 972804012 8.136,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde"

Transcriptie

1 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners FBTO Ziektekostenverzekering Medisch Specialistische Zorg 2014 Looptijd prijslijst 1/1/ /12/2014 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Zorgproductcode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Zorgproductcode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Zorgproductcode worden gearceerd. Declaratie code Zorgproduct Kostendeel Honorarium Omschrijving 14B ,06 102,37 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij een erfelijkheidsonderzoek 14B ,26 4,54 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij een erfelijkheidsonderzoek 14B ,10 159,48 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij een erfelijkheidsonderzoek 14B ,61 150,43 Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij een erfelijkheidsonderzoek 14B ,87 664,18 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,44 372,16 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B , ,18 Operatie aan de eileider(s) bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,19 161,04 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,22 227,24 Maximaal 5 verpleegligdagen bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,09 436,65 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,21 340,51 Ivf-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 777,19 Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,08 146,10 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 1

2 14B ,36 89,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,36 89,44 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,90 368,13 Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,93 173,59 Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,90 465,74 Kijkoperatie in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,67 87,03 Consult op de polikliniek bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,96 128,17 Ivf-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,08 310,66 Ivf-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,27 47,73 Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,54 60,19 Ivf-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,75 193,82 Ivf-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,02 194,21 Ivf-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,79 203,57 Kunstmatige inseminatie bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,60 132,72 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,43 209,90 Hormoonbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,45 66,99 Screening van geslachtscellen bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,46 154,12 Consult op de polikliniek bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,55 168,80 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14B ,19 348,27 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B ,59 168,60 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B ,51 289,26 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14B ,56 0,00 Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B ,25 0,00 Darmverwijdering bij de donor (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,03 Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14B , ,91 Darmtransplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B ,05 163,92 Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14B ,67 508,77 Nazorg na transplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,83 Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,56 Verwijderen van een nier bij de donor (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 2

3 14B , ,80 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,15 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14B ,09 151,27 Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B ,47 630,82 Nazorg van de donor na transplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14B , ,48 Transplantatie van de alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,02 Transplantatie van de alvleesklier (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,29 Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,44 Transplantatie van de nier en alvleesklier (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14B , ,87 Transplantatie van eilandjes van langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14B , ,87 Transplantatie van eilandjes van langerhans (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14B , ,81 Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie 14B , ,70 Transplantatie van stamcellen van een donor (verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,94 Behandeling / controle na transplantatie (transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,91 Behandeling / controle na transplantatie (transplantatie van stamcellen van een donor - verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,05 Transplantatie van stamcellen van een donor (nietverwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14B ,71 530,95 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,90 Behandeling / controle na transplantatie (transplantatie van stamcellen van een donor - niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,26 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie 14B ,90 773,89 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,03 Behandeling / controle na transplantatie (transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie 14B , ,91 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 14B ,71 978,02 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 14B ,41 664,28 Voortraject chronische thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,43 698,01 In- of bijstellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 3

4 14B ,67 986,24 Instellen van thuisbeademing (complex) bij chronische thuisbeademing 14B ,88 57,71 Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij chronische thuisbeademing 14B ,95 133,07 Thuisbeademing in de kliniek bij chronische thuisbeademing 14B ,77 840,87 Bijstellen van thuisbeademing (met verpleegligdagen) bij chronische thuisbeademing 14B ,96 348,00 Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij chronische thuisbeademing 14B ,52 17,05 Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij chronische thuisbeademing 14B ,47 229,93 Bijstellen van thuisbeademing (met verpleegligdagen) bij chronische thuisbeademing 14C ,90 86,13 Raadpleging tijdens opname bij een psychische stoornis 14C ,49 433,55 Reguliere hoog complexe zorg (meer dan 5 contacten door consultatie psychiatrie) bij een psychische stoornis 14C ,74 134,86 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door consultatieve psychiatrie) bij een psychische stoornis 14C ,17 303,91 Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door consultatieve psychiatrie) bij een psychische stoornis 14C ,04 103,80 Raadpleging tijdens opname bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,19 378,13 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,72 227,50 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,44 218,63 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,37 210,38 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,51 281,33 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/het ruggenmerg 14C ,27 419,90 Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,80 968,91 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,17 550,28 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,84 181,42 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,75 228,60 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/het ruggenmerg 14C ,07 377,11 Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,12 291,93 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,68 385,94 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,89 163,99 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,81 206,67 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/het ruggenmerg 14C ,91 383,21 Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 4

5 14C , ,48 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,14 461,18 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,58 185,34 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,83 210,78 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,54 219,75 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,48 252,41 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,07 230,63 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/ het ruggenmerg 14C ,04 257,06 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/ het ruggenmerg 14C ,15 162,25 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/ het ruggenmerg 14C ,33 172,95 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/ het ruggenmerg 14C ,63 191,03 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/ het ruggenmerg 14C ,89 205,23 Behandeling op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,54 117,68 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,67 141,55 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,18 96,91 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,23 122,45 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,48 116,23 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,65 141,12 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 14C ,51 95,55 Dagbehandeling / diagnostisch onderzoek / meer dan twee polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,12 110,18 Een tot vier operaties of behandelingen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,88 421,04 Meer dan vier operaties of behandelingen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,61 460,79 Maximaal 5 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,13 836,61 Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,86 25,80 Consult op de polikliniek bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,50 6 tot maximaal 15 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,94 6 tot maximaal 15 verpleegligdagen (met operatie) bij gespecialiseerde brandwondenzorg 5

6 14C , ,87 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,76 16 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,97 16 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,25 57 tot maximaal 90 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,41 Meer dan 90 verpleegligdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,25 142,96 Poliklinische behandeling van pasgeborene bij neonatologie 14D ,29 5,37 Complexe erfelijkheidsadvisering bij een erfelijkheidsonderzoek 14D ,75 64,17 Ivf-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,25 116,03 Monitoring van de cyclus bij ivf-behandeling of injectie van sperma bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,59 44,28 Terugplaatsing bij ivf-behandeling of injectie van sperma bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,11 Levertransplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,11 Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,76 Niertransplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,54 Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,38 Niertransplantatie (met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,38 Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,12 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,05 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,89 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,47 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,87 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,02 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,73 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,24 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6

7 14D ,32 658,17 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,86 599,89 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,63 496,58 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,02 369,79 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14D ,95 271,10 Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,53 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,31 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,05 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,86 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,73 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,51 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,53 423,54 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,76 362,36 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14D ,39 259,01 Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,55 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,24 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,80 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,50 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 7

8 14D , ,98 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,37 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,32 522,92 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,04 382,93 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,03 285,91 Nazorg van de ontvanger na transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,71 713,34 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,42 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,34 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,26 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,14 590,73 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,18 590,73 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,25 490,41 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,87 390,10 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,27 323,24 Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14D , ,76 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,43 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,10 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,52 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,40 925,44 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 8

9 14D ,53 821,24 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,81 358,86 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14D ,59 273,45 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,13 180,51 Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/ lever/darm/alvleesklier 14D , ,51 Nazorg van de donor na transplantatie (maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,26 Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,77 Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D , ,86 Nazorg van de donor na transplantatie (meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,04 802,51 Nazorg van de donor na transplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,53 802,51 Nazorg van de donor na transplantatie (meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D ,81 334,38 Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/ darm/alvleesklier 14D ,61 234,06 Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,37 167,19 Nazorg van de donor na transplantatie (consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,07 898,69 Verpleegligdagen in het kader van palliatieve zorg 14D ,36 245,10 Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van palliatieve zorg 14D ,57 245,10 Dagbehandeling met ingreep in het kader van palliatieve zorg 14D ,17 245,10 Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van palliatieve zorg 14D ,20 490,19 Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van palliatieve zorg 14D ,47 245,10 1 tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van palliatieve zorg 14D , ,34 Epilepsiechirurgie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,36 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,93 Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij een aandoening van het zenuwstelsel 9

10 14D , ,24 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,33 Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,88 Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,09 Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,85 Vervangen van een nervus vagus stimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D ,79 971,18 Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,68 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,09 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,97 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,35 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,05 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,10 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,97 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,24 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,20 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,46 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,73 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,52 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,64 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,47 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,38 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,70 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,58 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,36 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,99 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,65 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,21 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,58 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,55 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,95 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,88 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,01 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 10

11 14D , ,08 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,29 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,55 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,64 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,06 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,15 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,87 Operatie (met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,94 Operatie (met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,88 Operatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D , ,04 Operatie bij een aandoening van het zenuwstelsel 14D ,86 193,08 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,21 182,20 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,71 Implantatie biventricular assist device (bivad) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,08 Implantatie ventricular assist device (vad) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,71 Implantatie ventricular assist device (vad) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,69 Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,41 Hart-longtransplantatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,09 Longtransplantatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,56 Harttransplantatie (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,01 459,98 Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,01 459,98 Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,82 269,32 Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,64 307,80 Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,40 333,45 Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,25 179,55 Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 11

12 14D ,32 102,60 Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,79 205,21 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,90 256,50 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,82 307,80 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,25 102,60 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,32 76,96 Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,88 205,21 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,20 256,50 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,13 307,80 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,23 179,55 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,32 102,60 Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,23 Screening voorafgaand aan harttransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,76 Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,78 Screening voorafgaand aan harttransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,25 Screening voorafgaand aan harttransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,32 130,21 Screening voorafgaand aan harttransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,79 205,21 Begeleiding in geval van harttransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,90 256,50 Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,82 307,80 Begeleiding in geval van harttransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,25 102,60 Begeleiding in geval van harttransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 12

13 14D ,32 76,96 Begeleiding in geval van harttransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,57 809,38 Nazorg na harttransplantatie (maximaal 5 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,70 Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,05 Nazorg na harttransplantatie (meer dan 28 verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,23 697,37 Nazorg na harttransplantatie (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,32 130,33 Nazorg na harttransplantatie (consult op de polikliniek) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,20 Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,53 Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,96 Operatie aan de aorta - in de borstkas bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,59 Operatie aan de aorta - in de borstkas bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,45 Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,13 Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,12 Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,96 Operatie aan hart(klep) (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,54 Operatie aan hart(klep) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,87 Operatie aan hartklep(pen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,77 Operatie aan hartklep(pen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,00 Operatie aan hartklep(pen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,19 Operatie aan hartklep(pen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,44 Operatie aan de hartwand bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,29 Operatie aan de hartwand bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,42 Operatie aan de hartwand bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,33 Bypass operatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,85 Bypass operatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,13 Bypass operatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,15 Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 13

14 14D , ,57 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,57 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,42 858,15 Operatie aan hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,61 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,53 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,67 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,77 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,70 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,15 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,35 Dotterbehandeling (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,02 761,55 Dotterbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,75 662,12 Dotterbehandeling (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,28 424,35 Dotterbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,90 603,23 Dotterbehandeling (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,42 368,46 Dotterbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,03 468,50 Dotterbehandeling (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,30 239,65 Dotterbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,25 392,27 Dotterbehandeling (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,22 164,69 Dotterbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,27 928,51 Operatie aan hart (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,88 699,17 Operatie aan hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,27 795,52 Operatie aan hart (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,88 530,11 Operatie aan hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,82 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,78 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,21 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14

15 14D ,59 882,66 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,75 834,97 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,02 521,08 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,01 629,34 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,70 314,60 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,95 910,42 Implanteren van een icd (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,46 706,31 Implanteren van een aicd (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,95 565,02 Implanteren of vervangen van een icd (defibrillator voor twee hartkamers) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,46 660,31 Implanteren of vervangen van een aicd (defibrillator voor een hartkamer) bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,82 894,03 Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,69 322,11 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,18 335,39 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,71 464,90 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,49 229,13 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,71 86,34 Consult op de polikliniek bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D ,90 915,10 Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,10 Harttransplantatie bij een aandoening van hart en/ of long(vaten) 14D , ,43 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier (met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier 14D , ,85 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/ alvleesklier 14D ,10 445,83 Donorselectie en afname (verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14D ,16 154,40 Donorselectie (verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14D ,42 66,88 Donorselectie en aankoop (niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14D ,48 591,62 Donorselectie (niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie 14D ,55 66,88 Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie 15

16 14D ,61 66,88 Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie 14D ,70 876,95 Complexe behandeling van pasgeborene (maximaal 5 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D , ,29 Complexe behandeling van pasgeborene (6 tot maximaal 20 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D , ,69 Complexe behandeling van pasgeborene (21 tot maximaal 30 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D , ,76 Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D , ,44 Complexe behandeling van pasgeborene (meer dan 45 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D ,11 467,47 Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (maximaal 5 verpleegligdagen) bij neonatologie 14D ,11 294,29 Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij neonatologie 14D ,04 670,67 6 tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij neonatologie 14D ,74 948,46 21 tot maximaal 30 verpleegligdagen van pasgeborene bij neonatologie 14D , ,13 31 tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij neonatologie 14D , ,21 Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij neonatologie 14D ,93 0,00 Assessment in van instelling (met verpleegligdagen) bij complexe chronische longziekte 14D ,82 0,00 Assessment in van instelling bij complexe chronische longziekte 14D ,43 0,00 Afgebroken behandeling in van instelling bij complexe chronische longziekte 14D ,76 0,00 Behandelende diagnostiek bij astma 14D ,13 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij astma 14D ,35 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) bij astma 14D ,53 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,26 0,00 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D ,38 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,34 0,00 Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,21 0,00 Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij astma 14D ,16 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij astma 14D ,29 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,72 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,25 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) bij astma 14D ,53 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 16

17 14D ,57 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,75 0,00 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D ,43 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,37 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,59 0,00 Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,47 0,00 Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij astma 14D ,45 0,00 Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij astma 14D ,79 0,00 Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij astma 14D ,38 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,67 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,04 0,00 Basisbehandeling met extra medische component(en) bij copd 14D ,90 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,57 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,57 0,00 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,44 0,00 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,93 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,73 0,00 Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,08 0,00 Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,72 0,00 Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij copd 14D ,78 0,00 Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij copd 14D ,85 0,00 Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij copd 14D ,92 1,55 Raadpleging tijdens opname bij revalidatie 14D ,31 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 17

18 14D ,91 0,43 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (151 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,92 0,75 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (84 tot maximaal 150 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,58 0,65 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (36 tot maximaal 83 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,66 0,52 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 35 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,95 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,45 0,32 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (129 tot maximaal 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,71 0,51 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (59 tot maximaal 128 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,55 5,31 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,70 0,00 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (meer dan 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,23 0,36 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (271 tot maximaal 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,38 0,75 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,22 1,10 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,64 3,51 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (tot maximaal 51 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,52 0,00 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,24 0,00 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (270 tot maximaal 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,10 0,94 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (71 tot maximaal 269 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,67 3,85 Multidisciplinaire behandeling na een amputatie (tot maximaal 70 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,52 1,07 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,33 0,90 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (202 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 18

19 14D ,80 0,90 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (98 tot maximaal 201 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,99 1,61 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (35 tot maximaal 97 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,09 3,31 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (tot maximaal 34 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,06 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (meer dan 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,09 0,13 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (162 tot maximaal 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,32 0,58 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (51 tot maximaal 161 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,03 2,40 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,38 1,42 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,88 0,21 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (215 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,90 0,75 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (124 tot maximaal 214 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,82 1,88 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,84 3,33 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 39 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,39 0,26 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,69 0,66 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (68 tot maximaal 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,37 4,26 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,10 0,46 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (meer dan 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,22 0,55 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,80 0,96 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 19

20 14D ,79 1,27 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (27 tot maximaal 99 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,59 2,51 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (tot maximaal 26 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,50 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (meer dan 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,02 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (164 tot maximaal 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,23 0,34 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (56 tot maximaal 163 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,90 1,91 Multidisciplinaire behandeling bij/na een dwarslaesie (tot maximaal 55 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,15 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (meer dan 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,86 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (277 tot maximaal 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,18 0,23 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (141 tot maximaal 276 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,36 0,67 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (51 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,72 0,56 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (tot maximaal 50 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,52 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,24 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (233 tot maximaal 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,75 0,00 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (73 tot maximaal 232 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,82 1,54 Multidisciplinaire behandeling bij/na een orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,70 0,51 Multidisciplinaire behandeling bij/na chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,36 1,32 Multidisciplinaire behandeling bij/na chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,63 0,32 Multidisciplinaire behandeling bij/na chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 173 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 14D ,02 0,08 Multidisciplinaire behandeling bij/na chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij revalidatie 20

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Vrije Keuze Basisverzekering

Vrije Keuze Basisverzekering Vrije Keuze Basisverzekering Artikel 5 Medisch-specialistische zorg lid 1 Voor de vergoeding van kosten voor deze vormen van zorg is een verwijzing noodzakelijk door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Averó Achmea hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso Ook als u het financieel wat minder heeft Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso AV Frieso in Smallingerland De gemeente Smallingerland heeft de AV Frieso in 2014 extra

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2014 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Paramedische Zorg 2014

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoud 2 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie 2 Beweegprogramma

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Zwangerschap, en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Nu begint een bijzondere tijd waarin veel gebeurt.

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015)

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) N.V. Univé Zorg Univé werkt in opdracht van de SZVK te Den Haag VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave Bladzijde

Nadere informatie