Prijslijst Passanten DBC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijslijst Passanten 2014 - DBC"

Transcriptie

1 Prijslijst Passanten DBC DBC-Zorgproduct groep Zorgproduct-omschrijving Zorgproduct-code Declaratie code Ademhalingsstelsel - Aandoeningen pleura (wd) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst- /longvlies bij niet noodzakelijke zorg Prijs C ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies C ,00 Ademhalingsstelsel - Acute infecties bovenste luchtwegen Ademhalingsstelsel - Chronische aandoeningen onderste luchtwegen Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het borst-/longvlies C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht C ,00 tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst- /longvlies Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies C ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht C ,00 tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst- /longvlies Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Een aandoening van het borst-/longvlies Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C ,00 van het borst-/longvlies Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen (Met verpleegligdagen) bij Een C ,00 aandoening van het borst-/longvlies Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen bij Een aandoening van het borst C490 17C ,00 /longvlies Plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen bij Een aandoening van het borst-/longvlies C ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie A ,00 van de bovenste luchtwegen Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de A ,00 bovenste luchtwegen Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,00 Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute A ,00 infectie van de bovenste luchtwegen Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste A ,00 luchtwegen Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,00 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive A ,00 Pulmonary Disease) 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary A ,00 Disease) 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive A ,00 Pulmonary Disease) 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Astma B ,00 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary A ,00 Disease) 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Een chronische aandoening van de onderste B ,00 luchtwegen Consult op de polikliniek bij Astma B ,00 Consult op de polikliniek bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A ,00 Consult op de polikliniek bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen B ,00 Maximaal 4 verpleegligdagen bij Astma B ,00 Maximaal 4 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A ,00

2 Maximaal 4 verpleegligdagen bij Een chronische aandoening van de onderste B ,00 luchtwegen Meer dan 14 verpleegligdagen bij Astma B ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A ,00 Ademhalingsstelsel - Influenza/pneumonie/ov acute infecties onderste luchtw/sarcoidose long/interstitiele aand Meer dan 4 dagbehandelingen bij Astma B ,00 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij B ,00 Astma Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij A ,00 COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij B ,00 Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma B ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic A ,00 Obstructive Pulmonary Disease) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen B ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een acute infectie C ,00 van de onderste luchtwegen C ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een interstitiele B ,00 (fijnvlekkige) longaandoening 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Tuberculose C ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste C ,00 luchtwegen C ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening B ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Tuberculose C ,00 Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen C , C ,00 Consult op de polikliniek bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening B ,00 Consult op de polikliniek bij Tuberculose C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen C , C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Tuberculose C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een acute infectie van de C ,00 onderste luchtwegen C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Tuberculose C ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie C ,00 van de onderste luchtwegen C ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een interstitiele B ,00 (fijnvlekkige) longaandoening Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Tuberculose C ,00 Ademhalingsstelsel - Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) (wd) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00 Behandeling van een bloedneus C495 17C ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00

3 Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00 Ademhalingsstelsel - Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Een aandoening van het ademhalingsstelsel Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel C ,00 Allergietest bij Bijholteontsteking B ,00 Allergietest bij Een allergie of benauwdheidsklachten B ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Aangeboren B ,00 neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan het A ,00 neustussenschot Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bijholteontsteking B846 17B ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een allergie of B854 17B ,00 benauwdheidsklachten Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vormafwijkingen B ,00 aan de bovenste luchtwegen Consult op de polikliniek bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen B ,00 Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan het neustussenschot A ,00 Consult op de polikliniek bij Bijholteontsteking B ,00 Consult op de polikliniek bij Een allergie of benauwdheidsklachten B ,00 Consult op de polikliniek bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bijholteontsteking B ,00 Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen B833 17B ,00 Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot A ,00 Neusschelp-operatie bij Een allergie of benauwdheidsklachten D ,00 Operatie aan de neusbijholten bij Bijholteontsteking B ,00 Operatie bij Bijholteontsteking B ,00 Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot A884 17A ,00 Anesthesiologie/ Pijnbestrijding Consult op de polikliniek bij Aangezichtspijn D ,00 Consult op de polikliniek bij Chronische pijn D ,00 Consult op de polikliniek bij Complex Regionaal Pijn Syndroom D ,00 Consult op de polikliniek bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren) D ,00 Consult op de polikliniek bij Kwaadaardige tumor / kanker D ,00 Consult op de polikliniek bij Lage rugklachten B ,00 Consult op de polikliniek bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke D ,00 inspanning) Consult op de polikliniek bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed D ,00 functionerend zenuwstelsel) Consult op de polikliniek bij Viscerale pijn (ingewandspijn) D ,00 Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker D300 17D ,00 Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn D328 17D , D335 17D , D341 17D ,00 Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom D329 17D , D336 17D ,00 Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren) D344 17D , D348 17D ,00 Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker D299 17D , D315 17D ,00 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten B410 17B , B411 17B , B412 17B ,00

4 Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) D303 17D ,00 Bloed/bloedv org /immuunsyst - Stollingsst/purpura/ov hemorr aand/bep aand immuunsyst (excl sarcoidose long) (wd) Bloed/bloedv org /immuunsyst - Voedings-/hemolytische-/aplastische-/anemie nec/ziekte bloed/-vormende organen nec Botspierstelsel-bindweefsel/Letsel - Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel) D312 17D , D321 17D , D304 17D , D313 17D , D322 17D ,00 Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten D347 17D ,00 Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn) D334 17D , D340 17D , D345 17D ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem C ,00 Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of C ,00 immuunsysteem Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van bloed C ,00 of immuunsysteem Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van C ,00 bloed of immuunsysteem Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C ,00 van bloed of immuunsysteem Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem E ,00 11 tot maximaal 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of C ,00 ziekten van bloed of bloedvormende organen 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of C ,00 ziekten van bloed of bloedvormende organen Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende C ,00 organen Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten C ,00 van bloed of bloedvormende organen Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Bloedarmoede of C ,00 ziekten van bloed of bloedvormende organen Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of C ,00 bloedvormende organen 1 tot 3 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening C ,00 1 tot 3 dagbehandelingen bij Osteoporose (botontkalking) C ,00 1 tot 3 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Een C ,00 reumatische aandoening 3 tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij B ,00 Reumatische gewrichtsontsteking 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een reumatische aandoening C ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Jicht B ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Osteoporose E ,00 (botontkalking) 4 tot 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels C ,00 / zenuwknopen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening C ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B ,00

5 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking) E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander extern fixatiemateriaal bij Artrose C ,00 (gewrichtsslijtage) Aanbrengen of verwijderen van gips of ander extern fixatiemateriaal bij Artrose B ,00 (gewrichtsslijtage) in de knie Aanbrengen of verwijderen van gips of ander extern fixatiemateriaal bij Beschadiging B ,00 van het kniegewricht Aanbrengen of verwijderen van gips of ander extern fixatiemateriaal bij Een C ,00 aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) B ,00 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de B ,00 tussenwervelschijf) of uitstralende pijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Ziekten van C ,00 botspierstelsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de B ,00 tussenwervelschijf) of uitstralende pijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Ziekten van C ,00 botspierstelsel Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 Botoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of C ,00 bindweefsel Botoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C ,00 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) B ,00 of uitstralende pijn Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) B ,00 of uitstralende pijn Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) C ,00 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup B ,00 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie B ,00 Consult op de polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht B ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / C ,00 zenuwknopen Consult op de polikliniek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) B ,00 Consult op de polikliniek bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 Consult op de polikliniek bij Osteoporose (botontkalking) E ,00 Dagbehandeling bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming C ,00 (rontgen/echo/ct/mri)) bij Een reumatische aandoening Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming B ,00 (rontgen/echo/ct/mri)) bij Jicht Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoening C ,00 Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Jicht B ,00 Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel Heupoperatie of implanteren van een heupprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel Implanteren van een schouderprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel B , B , C ,00

6 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of B ,00 uitstralende pijn Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C743 17C , C ,00 Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een B ,00 aandoening van botspierstelsel of bindweefsel Knieoperatie of implanteren van een knieprothese bij Een aandoening van B ,00 botspierstelsel of bindweefsel Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / C ,00 zenuwknopen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of B ,00 uitstralende pijn Maximaal 5 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking) E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of B ,00 uitstralende pijn Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel C ,00 Meer dan 3 dagbehandelingen bij Osteoporose (botontkalking) C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Een C ,00 reumatische aandoening Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een reumatische aandoening C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Jicht B ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 Meer dan 8 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening C ,00 Meer dan 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose C ,00 (gewrichtsslijtage) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose B ,00 (gewrichtsslijtage) in de heup Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose B ,00 (gewrichtsslijtage) in de knie Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Beschadiging van het B ,00 kniegewricht Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Een aandoening van C ,00 zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij HNP (hernia van de B ,00 tussenwervelschijf) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Klachten aan de B ,00 wervelkolom Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) C ,00 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup B ,00 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie B ,00 Meer dan twee onderzoeken bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / C ,00 zenuwknopen Meer dan twee onderzoeken bij Klachten aan de wervelkolom B ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Osteoporose (botontkalking) E ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose C ,00 (gewrichtsslijtage) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup B ,00

7 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose B ,00 (gewrichtsslijtage) in de knie Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van B ,00 het kniegewricht Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C732 17C ,00 van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of C723 17C ,00 bindweefsel Operatie aan de elleboog of onderarm bij Een aandoening van botspierstelsel of C ,00 bindweefsel Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C , C758 17C ,00 Operatie aan de pols of hand bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C , C ,00 Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C , C ,00 Operatie aan de schouder of elleboog bij Een aandoening van botspierstelsel of C ,00 bindweefsel Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of C725 17C ,00 bindweefsel Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C , C722 17C ,00 Operatieve behandeling van een gescheurde pees bij Een aandoening van C ,00 botspierstelsel of bindweefsel Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een aandoening van botspierstelsel of B ,00 bindweefsel Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming C ,00 (rontgen/echo/ct/mri)) bij Een reumatische aandoening Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming B ,00 (rontgen/echo/ct/mri)) bij Reumatische gewrichtsontsteking Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoening C ,00 Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Jicht B ,00 Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontsteking B ,00 Congenitaal/chromosomaal - Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen (Met verpleegligdagen) bij Een C ,00 aandoening van botspierstelsel of bindweefsel Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel C ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen C ,00 Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen C ,00 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking C ,00 Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aangeboren afwijking C ,00 Halsoperatie bij Een aangeboren afwijking C ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren C ,00 hart(vaat)afwijkingen Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren C ,00 hart(vaat)afwijkingen Operatie bij Een aangeboren afwijking C967 17C ,00 Congenitaal/chromosomaal - Congenitale misvormingen botspierstelsel Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van de heup C ,00 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel C ,00

8 Endocrien/voeding/stofwisseling - Aandoeningen overige endocriene klieren Endocrien/voeding/stofwisseling - Aandoeningen schildklier Endocrien/voeding/stofwisseling - Diabetes mellitus Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Een aangeboren afwijking van de heup Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren C ,00 afwijking van de heup Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren C ,00 afwijking van het botspierstelsel Operatie bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel C950 17C , C951 17C ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening C ,00 van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) C ,00 klier(en) E , C , E ,00 Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een C ,00 aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene E ,00 (hormoonafgevende) klier(en) C ,00 Meer dan twee bezoeken aan (poli)kliniek / dagbehandeling / onderzoeken bij Een C ,00 aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C ,00 van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) C , C ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening C ,00 van de schildklier Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier C ,00 Jodiumtherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van de C ,00 schildklier Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C ,00 van de schildklier C ,00 Operatie aan de schildklier (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de C ,00 schildklier Operatie aan de schildklier bij Een aandoening van de schildklier C ,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus A ,00 (suikerziekte) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A ,00 Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A , A ,00 Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) A ,00 bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij A ,00 Diabetes mellitus (suikerziekte) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus A ,00 (suikerziekte) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus A ,00 (suikerziekte) A ,00

9 Endocrien/voeding/stofwisseling - Ondervoeding/vetzucht/andere overvoeding 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht C ,00 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Onder- of overvoeding / C ,00 vetzucht Consult op de polikliniek bij Onder- of overvoeding / vetzucht C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht C ,00 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Onder- of overvoeding / vetzucht Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Onder- of C ,00 overvoeding / vetzucht Endocrien/voeding/stofwisseling - Stofwisselingsstoornissen 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een C ,00 stofwisselingsstoornis 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hemochromatose E ,00 (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis C ,00 Consult op de polikliniek bij Een stofwisselingsstoornis C ,00 Consult op de polikliniek bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere E ,00 leverafwijking Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een C ,00 stofwisselingsstoornis Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij E ,00 Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere E ,00 leverafwijking meer dan twee dagbehandelingen bij Een stofwisselingsstoornis C ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een C ,00 stofwisselingsstoornis Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hemochromatose E ,00 (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking Therapeutische behandeling bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere C ,00 leverafwijking Hart en vaatstelsel - Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij A ,00 Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere D ,00 bloeding binnen de schedel 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding D ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic A ,00 Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door A ,00 herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire A ,00 ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door A ,00 herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een A ,00 cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA A ,00 (Transient Ischemic Attack) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening A ,00 in de bloedvaten van de hersenen) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA A ,00 (Transient Ischemic Attack) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,00

10 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door A ,00 herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A ,00 Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van A ,00 de hersenen) Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij A ,00 Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij A ,00 Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte A ,00 (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire A ,00 ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient A ,00 Ischemic Attack) Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij A ,00 Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding A ,00 binnen de schedel Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding A ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic A ,00 Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic A ,00 Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Hart en vaatstelsel - Hypertensieve ziekten 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hoge bloeddruk C ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk C ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk C ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk C402 17C ,00 Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk C , C ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Hoge bloeddruk C ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk C404 17C ,00 Hart en vaatstelsel - Ischemische hartziekten (incl pijn op borst) (wd) 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening B ,00 als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst B , E ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van A ,00 onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van A ,00 geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een B ,00 hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Pijn op de borst B ,00

11 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A ,00 Hart en vaatstelsel - Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst B , E ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als B ,00 gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als B ,00 gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst B , E ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende A ,00 bloedtoevoer naar het hart Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische B ,00 reumatische) hartziekte of acuut reuma B , B , B , B , A , A , B , B , B ,00 Begeleiding voorgaand aan een operatie (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) B ,00 bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Begeleiding voorgaand aan een operatie (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of B ,00 verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma B , A , A , B , B , B , B , B ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma B ,00 Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma B , B , B , A , A , B , B , B , B , B , B , B ,00

12 Hart en vaatstelsel - Overige/niet gespecificeerde aandoeningen hart en vaatstelsel Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma B , B , B , B , B , A , A , B , B , B , B , B , A , B ,00 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een A ,00 (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) A ,00 hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische B ,00 reumatische) hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of B ,00 acuut reuma 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van B ,00 hart of vaatstelsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel B , E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel B , E ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart B ,00 of vaatstelsel E ,00 Hart en vaatstelsel - Pulmonale hartziekten/ziekten longcirculatie 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) C ,00 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de C ,00 longvaten of een longcirculatieziekte Consult op de polikliniek bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) C ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk C ,00 in de longvaten of een longcirculatieziekte Maximaal 5 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) C ,00 Hart en vaatstelsel - Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C , C , C , C , C ,00

13 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige C ,00 geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetische voet B ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking A ,00 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet B ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van C ,00 slagaders of haarvaten 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of C ,00 afwijking van slagader(s) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een C ,00 aandoening van slagaders of haarvaten Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / A635 17A ,00 Perifere slagadervernauwing) Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet B716 17B ,00 Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of C450 17C ,00 haarvaten Botoperatie of amputatie bij Diabetische voet B715 17B ,00 Botoperatie(s) of amputatie(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking B ,00 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Botoperatie(s) of amputatie(s) (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet B ,00 Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Diabetische voet B ,00 Consult op de polikliniek (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie C ,00 Risicomanagement) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten Consult op de polikliniek (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een C ,00 aandoening van slagaders of haarvaten Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere A ,00 slagadervernauwing) Consult op de polikliniek bij Diabetische voet B ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C ,00 Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) C ,00 Een tot twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet B ,00 een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking A ,00 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet B ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van C ,00 slagaders en/of haarvaten Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking C ,00 van slagader(s) Maximaal 5 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een C ,00 aandoening van slagaders of haarvaten Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking C ,00 van slagader(s) Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Diabetische voet B ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C ,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten Meer dan twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet C , B ,00

14 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Een aandoening van slagaders of haarvaten Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij C ,00 Vernauwing of afwijking van slagader(s) Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming A ,00 (rontgen/echo/ct/mri)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Aderverkalking (Atherosclerose A ,00 / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van C ,00 slagader(s) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (Inwendige C ,00 geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (Inwendige C ,00 geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking A ,00 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet B ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening C ,00 van slagaders of haarvaten Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere A656 17A ,00 slagadervernauwing) Operatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet B722 17B ,00 Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C460 17C ,00 Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag(en)) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C452 17C ,00 Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 2 of Perifere slagadervernauwing arm) B484 17B ,00 Hart en vaatstelsel - Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / B485 17B ,00 Perifere slagadervernauwing stadium 3) Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / B486 17B ,00 Perifere slagadervernauwing stadium 4) Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of C442 17C ,00 haarvaten Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere A624 17A ,00 slagadervernauwing) Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A655 17A ,00 Operatie bij Een aandoening van slagaders of haarvaten C459 17C ,00 1 tot 2 operatie(s) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren B ,00 1 tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen) A ,00 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan B ,00 aders / lymfevaten / lymfeklieren Behandeling van een een open been (ulcus cruris) (Meer dan 5 polikliniekbezoeken) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren B ,00 Behandeling van een open been (ulcus cruris) (1 tot 5 polikliniekbezoeken) bij Een B ,00 aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren B ,00 Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen) A ,00

15 Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening aan aders B731 17B ,00 / lymfevaten / lymfeklieren Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen) A726 17A ,00 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders B ,00 / lymfevaten / lymfeklieren Meerdere operaties bij Varices (spataderen) A705 17A ,00 Operatie bij Varices (spataderen) A704 17A , A715 17A ,00 Operatief verwijderen van een bloedstolsel of operatie aan bloedvat of huid bij Een D611 17D ,00 aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen) A724 17A ,00 Huid en subcutis - Aandoeningen huidadnexen Consult op de polikliniek bij Een aandoening van haar / nagels C ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren C ,00 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van haar / nagels E338 17E ,00 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van talgklieren / E336 17E ,00 zweetklieren Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening van haar / C ,00 nagels Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening van C ,00 talgklieren / zweetklieren Huid en subcutis - Bulleuze dermatosen Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een huidaandoening met blaren D ,00 Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met blaren C ,00 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met blaren E331 17E ,00 Huid en subcutis - Dermatitis/eczeem Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem D ,00 Consult op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem C ,00 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Huidontsteking of eczeem E333 17E ,00 Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Huidontsteking of eczeem E334 17E ,00 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem D628 17D ,00 Huid en subcutis - Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een infectie of een D ,00 overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een niet nader D ,00 gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een C ,00 overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van C ,00 huid of onderhuids bindweefsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening D637 17D ,00 van huid of onderhuids bindweefsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde D640 17D ,00 aandoening van huid of onderhuids bindweefsel Behandeling van een open been (ulcus cruris) (1 tot 5 polikliniekbezoeken) B ,00 Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 5 polikliniekbezoeken) B ,00 Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen) B , B ,00 Consult op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of C660 17C ,00 onderhuids bindweefsel Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of C672 17C ,00 onderhuids bindweefsel Consult op de polikliniek bij Een pigmentstoornis C644 17C ,00 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een infectie of een overige aandoening van E ,00 huid of onderhuids bindweefsel Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening E ,00 van huid of onderhuids bindweefsel

16 Lichttherapie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids D635 17D ,00 bindweefsel Lichttherapie bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids D638 17D ,00 bindweefsel Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een overige C ,00 aandoening van huid of onderhuids bindweefsel Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening C649 17C ,00 van huid of onderhuids bindweefsel C650 17C ,00 Operatieve ingreep bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids C652 17C ,00 bindweefsel Operatieve ingreep bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of C664 17C ,00 onderhuids bindweefsel Huid en subcutis - Papulosquameuze dermatosen 1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een huidaandoening D ,00 met bultjes en schilfers Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en D ,00 schilfers Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers B ,00 Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met B012 17B ,00 bultjes en schilfers Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers D631 17D ,00 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-mdc) Raadpleging door Anesthesiologie bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Cardiologie bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Dermatologie bij / via een bezoek tijdens opname D140 60,00 Raadpleging door Gastro-enterologie bij / via een bezoek tijdens opname D146 96,00 Raadpleging door Gynaecologie bij / via een bezoek tijdens opname D786 49,00 Raadpleging door Heelkunde bij / via een bezoek tijdens opname D145 88,00 Raadpleging door Inwendige geneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname D142 86,00 Raadpleging door Kindergeneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door KNO bij / via een bezoek tijdens opname D143 67,00 Raadpleging door Longgeneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Neurologie bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Oogheelkunde bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Orthopedie bij / via een bezoek tijdens opname D147 79,00 Raadpleging door Reumatologie bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Raadpleging door Urologie bij / via een bezoek tijdens opname D ,00 Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht Consult op de polikliniek bij Een infectie met seksuele overdracht B910 17B ,00 Infectie en parasitair - Overige infectieziekten 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een infectieziekte B ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte B ,00 Consult op de polikliniek bij Een infectieziekte B ,00 Dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een infectieziekte B ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte B ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte B ,00 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte B ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectieziekte B ,00 Infectie en parasitair - Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een virusinfectie B917 17B ,00 van huid- of slijmvliesafwijkingen Consult op de polikliniek bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen B918 17B ,00 Operatie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen B913 17B , B914 17B ,00 Infectie en parasitair - Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus (HIV) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus B ,00 [HIV] Infertiliteit (incl WBMV) Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid B , B194 16B ,00

17 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid B191 16B ,00 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid B180 16B ,00 Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid B174 16B ,00 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij B ,00 Verminderde vruchtbaarheid D607 16D ,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde B ,00 vruchtbaarheid D606 16D ,00 Kindergeneeskunde allergologie Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / E ,00 hooikoorts / allergie luchtwegen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Voedsel- of E ,00 geneesmiddelenallergie Consult op de polikliniek bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen E ,00 Consult op de polikliniek bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen E ,00 Kindergeneeskunde cardiologie Kindergeneeskunde endocrinologie Maximaal 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie E ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie E ,00 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of E ,00 geneesmiddelenallergie Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van hart of vaatstelsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren E ,00 hartafwijking Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hartruis of E ,00 mogelijke hartproblemen Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren hartafwijking E ,00 Consult op de polikliniek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus E ,00 (suikerziekte) Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (vermoeden op E ,00 een) aangeboren afwijking Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 mbt hormonen E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van de schildklier Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Groeiachterstand E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vetzucht E ,00 Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) E ,00 Consult op de polikliniek bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening mbt hormonen E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier E ,00 Consult op de polikliniek bij Groeiachterstand E ,00 Consult op de polikliniek bij Vetzucht E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen E ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) E ,00 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 mbt hormonen Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom E ,00

18 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren E300 16E ,00 afwijking Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader E ,00 omschreven syndroom Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking E ,00 Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven syndroom E ,00 Consult op de polikliniek bij Syndroom van Down E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking E ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Syndroom van Down E ,00 Kindergeneeskunde hematologie Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 aan het bloed Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van de bloedstolling Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan het bloed E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de bloedstolling E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bloedarmoede E ,00 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een Infectie E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van het afweersysteem Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem E ,00 Consult op de polikliniek bij Een infectie E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie E ,00 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van het ademhalingsstelsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de E ,00 bovenste luchtwegen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de E ,00 onderste luchtwegen Consult op de polikliniek bij Astma E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel E ,00 Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen E ,00 Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de onderste luchtwegen E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen E ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel E ,00 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de E ,00 bovenste luchtwegen Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de E ,00 onderste luchtwegen Kindergeneeskunde maag-darm-lever 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree E ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas E ,00

19 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of E ,00 ontsteking aan de darmen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening D ,00 van maag / darm / lever Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie E ,00 Consult op de polikliniek bij Buikpijn D ,00 Consult op de polikliniek bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen E ,00 Consult op de polikliniek bij Diarree E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de lever of galblaas E ,00 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van maag / darm / lever D ,00 Consult op de polikliniek bij Obstipatie D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie D ,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever D ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn D ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie E ,00 Kindergeneeskunde metabole ziekten Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening E ,00 van de stofwisseling Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de stofwisseling E ,00 Kindergeneeskunde nefrologie 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening D ,00 van de urinewegen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Plasproblemen D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Urineweginfectie D ,00 Kindergeneeskunde neurologie Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de urinewegen D ,00 Consult op de polikliniek bij Nieraandoeningen D ,00 Consult op de polikliniek bij Plasproblemen D ,00 Consult op de polikliniek bij Urineweginfectie D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Urineweginfectie D ,00 Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de urinewegen D ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de E ,00 hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies E ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Spina bifida (open rug) Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte E , E , E , E ,00

20 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het E ,00 ruggenmerg of Hoofdpijn Consult op de polikliniek bij Een spier- en zenuwaandoening E ,00 Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies E ,00 Consult op de polikliniek bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het E ,00 ruggenmerg of Hoofdpijn Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies E ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte E ,00 Kindergeneeskunde oncologie 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker D ,00 Consult op de polikliniek bij Kanker D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker D ,00 Kindergeneeskunde overige pediatrie 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel D ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een huidaandoening D ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte D ,00 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening D ,00 van het bot- of spierstelsel Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een D ,00 huidaandoening Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel of acute D ,00 ziekte D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de D ,00 pasgeborene Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de D ,00 pasgeborene na behandeling op NICU (Neonatale Intensive Care Unit) Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Gedragsproblemen D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige tumor D ,00 Kindergeneeskunde psychosociaal Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Niet nader D ,00 omschreven klachten Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel D ,00 Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening D ,00 Consult op de polikliniek bij Een letsel of acute ziekte D ,00 Consult op de polikliniek bij Een oogaandoening D ,00 Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene D ,00 Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene na behandeling op NICU D ,00 (Neonatale Intensive Care Unit) Consult op de polikliniek bij Gedragsproblemen D ,00 Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor D ,00 Consult op de polikliniek bij Niet nader omschreven klachten D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een huidaandoening D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een plotseling en onverwacht optredende D ,00 levensbedreigende situatie Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen D ,00 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Niet nader omschreven klachten D ,00 Onderzoek adoptiekind bij Kindergeneeskunde D ,00 Verpleegligdagen bij Een oogaandoening D ,00 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde E ,00 ontwikkeling kind

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM

PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM Gediagnosticeerd door een arts-specialist of psycholoog Gebaseerd op de DSM IV-TR en ICD 10 Inhoud: I.Infectueuze en parasitaire

Nadere informatie

Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels

Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels Deel 2 aandoeningen van de orgaanstelsels Deel II gaat in op de aandoeningen van de verschillende orgaanstelsels. Ieder hoofdstuk begint met een overzicht van de normale structuur en functie van het betreffende

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012 Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Twee typen verzekering Basisverzekering Verplicht voor iedereen Gelijk bij elke zorgverzekeraar Verplicht eigen risico

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602 In the LASA 600-series Health and chronic diseases is determined in waves C, D, E, F, G, and H in which case the proxy was interviewed. (In wave C the same questionnaire was also administered to the respondent.)

Nadere informatie

Vermoeidheid & hartziekten

Vermoeidheid & hartziekten Vermoeidheid & hartziekten Menno Baars, cardioloog HartKliniek Nederland april 2014 Cardioloog van de nieuwe HartKliniek Nieuwe organisatie van eerstelijnscardiologiecentra Polikliniek & dagbehandeling

Nadere informatie

Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen

Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen [VERTROUWELIJK] aan KBC Verzekeringen Medisch adviseur / LEUtiens - LMD Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven tussenpersoon

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

INHOUD ... 2 INLEIDING... 2 SYMPTOMEN OGEN... 3 NIEREN... 3 DIAGNOSE... 4 ... 5 PERSPECTIEF. Pagina 1van 5

INHOUD ... 2 INLEIDING... 2 SYMPTOMEN OGEN... 3 NIEREN... 3 DIAGNOSE... 4 ... 5 PERSPECTIEF. Pagina 1van 5 INLEIDING... 2 SYMPTOMEN... 2 HART... 2 NEUS... 3 LONGEN... 3 OGEN... 3 NIEREN... 3 ZENUWEN... 3 HUID... 4 HET MAAG DARMKANAAL... 4 DIAGNOSE... 4 BEHANDELING... 5 PERSPECTIEF... 5 CSS - Het Churg-Strauss

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering

Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Adres: Antwoordnummer 897 Postcode

Nadere informatie

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 INHOUDSOPGAVE blz 0-1 Definitie hoofddiagnose 1 0-2 Risicofactoren 1 0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen (mutatie!) 2 0-4 Aanvullend coderen 4 0-5 Multipele

Nadere informatie

Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend arts

Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend arts De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend

Nadere informatie

Vademecum mondarts. H.H. Bruins

Vademecum mondarts. H.H. Bruins Vademecum Mondarts Vademecum mondarts H.H. Bruins Houten, 2010 Uitgave: Prelum Uitgevers, Houten Vormgeving omslag en binnenwerk: beeldvorm, Pijnacker Tekeningen: Ron Slagter, Voorschoten en Bianca Adriaanse,

Nadere informatie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Inhoud: Pijnstillers: o Paracetamol o Ibuprofen o Diclofenac o Tramadol o Oxycontin/Oxynorm Laxantia: o Macrogol/Elektrolyten

Nadere informatie

Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 jaar

Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 jaar Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 ar [VERTROUWELIJK] aan KBC Verzekeringen Medisch adviseur / LEUtiens - LCH Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven tussenpersoon

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Diane-35, omhulde tabletten 2,0 mg / 0,035 mg. cyproteronacetaat / ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Diane-35, omhulde tabletten 2,0 mg / 0,035 mg. cyproteronacetaat / ethinylestradiol Bijsluiter Diane-35 1 van 12 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Diane-35, omhulde tabletten 2,0 mg / 0,035 mg cyproteronacetaat / ethinylestradiol Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten ethinylestradiol / levonorgestrel Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN Deze verklaring is terug te sturen (onder vertrouwelijke omslag) ter attentie van de Medische Adviseur Leven, Geneeskundige Dienst Leven van Generali Belgium,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVERKLARING (4.7.3.2) TAF PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

GEZONDHEIDSVERKLARING (4.7.3.2) TAF PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGEVENS TUSSENPERSOON Tussenpersoon nummer: 186005 Naam: Frank Rutten Financiële Planning Adres: Emmasingel 31113 Postcode / woonplaats: 5611AZ Eindhoven Telefoon: 040-2800793 GEGEVENS VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

*2258150109* Keuringsrapport Medisch Geheim. 1. Over de kandidaat-verzekerde. 2. Familiegeschiedenis

*2258150109* Keuringsrapport Medisch Geheim. 1. Over de kandidaat-verzekerde. 2. Familiegeschiedenis Keuringsrapport Medisch Geheim Inhoud van de keuring Het overlijdensrisico voor de gevraagde levensverzekering bedraagt meer dan 300.000, maar minder dan 500.001. Er is bij deze keuring een bloedonderzoek

Nadere informatie

TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol

TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Gezonde scepsis Themapoliklinieken

Gezonde scepsis Themapoliklinieken Gezonde scepsis Themapoliklinieken Een beschrijvend onderzoek Colofon Auteurs Martine van Eijk Sandra van Nuland DTP Ellen Wiggemansen maart 2010 Gezonde scepsis heeft de grootst mogelijke zorg besteed

Nadere informatie

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chronische pancreatitis Chirurgie Abdominale Chirurgie Deze brochure geeft u een globaal overzicht van oorzaken en klachten bij

Nadere informatie

Zakboek verpleegkundige diagnosen

Zakboek verpleegkundige diagnosen Zakboek verpleegkundige diagnosen Lynda Juall Carpenito-Moyet Vertaald en bewerkt door: Aeltsje Brinksma Margreet van der Cingel Fokje Hellema Gerard Jansen Roelf Kleve Vierde druk Vertaling van de 13e

Nadere informatie

1. WAT IS MICROGYNON 30 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS MICROGYNON 30 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Bijsluiter Microgynon 30 1 van 11 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie