2 Communicatie. 1 Begrip belang vormen. 1 Communicatie. Wat zul je leren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Communicatie. 1 Begrip belang vormen. 1 Communicatie. Wat zul je leren?"

Transcriptie

1 1 Communicatie 2 Communicatie 1 Begrip belang vormen Wat zul je leren? Het begrip communicatie omschrijven. Het belang van de communicatie herkennen en becommentariëren. Communicatievormen aanbrengen, herkennen en omschrijven. Samen met enkele vrienden ga je een fuif organiseren. Het ontwerp voor de affiche, de uitnodigingen alles is klaar en al aan de drukker gegeven. Nu nog wachten op de gedrukte exemplaren, maar wat blijkt De drukker had nog enkele vragen en daaruit blijkt dat hij toch niet alles had begrepen zoals jullie hadden gedacht. Wat nu? Iedereen optrommelen en samen naar de drukker om te overleggen. 1

2 1 Woordenweb a Je verdeelt je klas in groepjes van vier leerlingen. In elke groep is er een gespreksleider, secretaris en orde- en tijdsbewaker. Elke groep krijgt een groot blad papier en een stift. In het midden van het blad noteert de secretaris het woord communicatie. Gedurende 10 minuten brengt elke leerling uit de groep een idee, reactie, emotie, ervaring, mening over communicatie uit. De secretaris noteert alles op het papier. De orde- en tijdsbewaker zorgt ervoor dat niemand commentaar of kritiek geeft. To do Communicatie Na de brainstorming worden de verschillende ideeën besproken, geselecteerd en gegroepeerd tot een overzichtelijk geheel. Nadien brengt de gespreksleider verslag uit voor de klas. b Wellicht zijn jullie de begrippen uit onderstaand schema op één of andere manier tegengekomen. 2

3 2 Vervolledig onderstaande tabel Zender Eigenschap Omschrijving Voorbeeld/taak Ontvanger Kanaal Boodschap 3 Noteer wat communicatie voor jou betekent. 4 Eens kijken of je de boodschap goed overbrengt. Beschrijf een geometrische figuur en laat de klas raden wat het is. Met een beetje creativiteit kun je nog andere figuren en woorden uitbeelden. 5 Vervolledig onderstaande tabel Situatie Zender Ontvanger Boodschap Krefel nodigt haar klanten uit voor een opendeurdag. Femke stuurt een nieuwjaarskaartje naar haar vriendin. Als ik thuis kom, staat mijn poes aan de deur te trappelen. Mijn zusje zit in een hoekje van de kamer te wenen. 3

4 6 Er zijn verschillende communicatievormen. Plaats een kruisje in de juiste kolom. Vorm Schriftelijk Verbaal Mondeling Non-verbaal Een dialoog Een krantenartikel Een vuurrood gezicht Een duim omhoog steken Een pictogram Een verjaardagskaart Iemand uitschelden Communicatie Communicatie is het proces waarbij een zender de boodschap tracht over te brengen naar één of meerdere ontvangers en dit door middel van een kanaal, signalen en tekens. Communicatie is het overbrengen of uitwisselen van een boodschap. Er kan een communicatiestoornis optreden als er bij één van de elementen, nodig voor communicatie, iets misloopt. Interne communicatie is de communicatie binnen het gezin, het bedrijf, de school. Externe communicatie is de communicatie van binnen naar buiten en omgekeerd. Verbale communicatie is communicatie met woorden. Non-verbale communicatie is communicatie met tekens, signalen, beelden, gelaatsuitdrukkingen Eénzijdige communicatie is de communicatie waar de boodschap van de zender naar de ontvanger steeds in één richting verloopt. De zender blijft de zender, de ontvanger steeds de ontvanger. Tweezijdige communicatie is de communicatie waarbij beide personen de ene keer zender de andere keer ontvanger zijn. Rechtstreekse communicatie is communicatie zonder hulpmiddelen om de boodschap van de zender naar de ontvanger te brengen. Dit kan alleen als de afstand niet te groot is om lichamelijk of oog- en oorcontact te houden. Onrechtstreekse communicatie is communicatie met behulp van middelen om de boodschap over te brengen: radio, telefoon, fax, modem, lichtsignalen van vuurtorens Bij zakelijke of formele communicatie is de afstand tussen zender en ontvanger vrij groot. De afstand heeft niet alleen te maken met ver van elkaar weg zijn, maar betekent hier dat men elkaar minder goed kent. Bij niet-zakelijke of informele communicatie is de afstand kleiner. De gesprekpartners spreken over persoonlijke zaken en kennen elkaar persoonlijk. 4

5 1 Op welke manier kunnen de onderstaande elementen de communicatie storen? Verbind de juiste elementen met elkaar. Communicatie-elementen Storingen Zender Het kanaal ontbreekt, telefoonlijn onderbroken. Kanaal Is hij er wel? Is hij wel in staat om te ontvangen? Wordt hij niet overstelpt met vragen? Niet goed horen Ontvanger De ontvanger reageert op een verkeerde manier zo dat de zender op een verkeerde reactie zal verdergaan. Feedback Moeizaam spreken. 2 a Op welke manieren kun je informatie binnen het bedrijf verspreiden? b Waarom is deze verspreiding zo belangrijk? 5

6 3 a Op welke manieren kan men informatie vanuit een bedrijf naar anderen verspreiden? b Waarom is deze vorm van verspreiding belangrijk? 4 Plaats de acht communicatievormen uit de kernleerstof bij de juiste afbeelding. Je mag elke vorm slechts één keer gebruiken. 5 Geef vier voorbeelden van non-verbale communicatie. 6

7 6 Bedenk telkens een situatie waarin deze uitspraken van toepassing kunnen zijn: Gesneden of ongesneden? Na u Mag het iets meer zijn? Neemt u het zo mee of? Heeft u een briefje van 50? Gaat hij rechtstreeks? Wat had u graag gehad? Goeiemorgen, met brouwerij Primus, met Sanne. 7 De leerkracht fluistert een leerling een zinnetje in en de leerling zegt het door. Vergelijk het zinnetje van de laatste leerling met de oorspronkelijke zin van de leerkracht. 7

8 8 Geef voor elke vorm van non-verbale communicatie aan hoe je dit in de praktijk kan brengen. Non-verbale communicatievorm Praktijkvoorbeeld 8

9 Non-verbale communicatievorm Praktijkvoorbeeld 9 Raadpleeg de site en doe de volgende testen: www test je lichaamstaalkennis; doe de fototest; hoe is jouw lichaamstaal? (8 testen); speel het expressiespel. 9

10 10 Je leerkracht duidt enkele leerlingen aan in de klas die gedurende twee minuten komen praten over een zelf te kiezen onderwerp. Ondertussen evalueer je deze leerling op volgende items. Nadien evalueer je jezelf. 1 = sterk onvoldoende 2 = onvoldoende 3 = goed 4 = zeer goed Criteria Stemgebruik Taalgebruik Lichaamshouding Mimiek De boodschap is duidelijk Boeiend Algemene indru 11 Nog even inoefenen a Welke boodschappen worden hier weergegeven?

11 b Kijk je af en toe wel eens naar het nieuws op tv? Welke communicatievormen komen er in het journaal aan bod? c Van welke non-verbale communicatievorm maken doven gebruik? d Welke boodschappen brengen volgende pictogrammen over?

12 12 Bij communicatie wordt de afstand tussen de gesprekpartners onder de vorm van communicatiezones bepaald: de intieme zone (0 cm tot 45 cm): een heel persoonlijke zone de persoonlijke zone (45 cm tot 120 cm): de zone waarin de meeste gesprekken plaatsvinden de sociale zone (120 cm tot 360 cm): de zone van zakelijke gesprekken, examens de publieke zone (360 cm tot 750 cm): de zone van publieke presentaties, groepsgesprekken Zet onderstaande personen in de verschillende communicatiezones 1 je leraar informatica 5 je buurvrouw 2 je moeder 6 de treinconducteur 3 je medereiziger op de bus 7 de directeur van de school 4 je vriendin 8 je partner publieke zone sociale zone persoonlijke zone intieme zone Zoek drie korte krantenartikels die je aanspreken. Geef ze een andere titel. Noteer hierbij in enkele zinnen waarom dit artikel je interesseert. Bewaar je werkje in je map. 12

13 2 De telefoon Wat zul je leren? De voor- en nadelen van de telefoon toelichten. De concurrentie in de telefonie vaststellen en een persoonlijke keuze verantwoorden onder andere op basis van een vergelijking van de prijzen en aangeboden service. Telefoonfacturen begrijpend lezen en toelichten. Functies van de telefoon (opnemen, afsluiten, doorverbinden, in wachtrij plaatsen, telefoonnummers opzoeken, laatste nummer oproepen, telefoonnummers programmeren ) aanwenden. Comfortdiensten onderscheiden en toelichten. Telefoongidsen hanteren (in boekvorm, op cd-rom, via het internet). Binnen- en buitenlandse telefoonverbindingen realiseren. Een kort zakelijk telefoongesprek voeren. Enkele voor- en nadelen van verschillende telefoons en aanverwante toestellen opzoeken en toelichten. Een beetje geschiedenis Eeuwenlang kon men in onze streken alleen boodschappen overbrengen door een koerier te paard of een postduif. De moderne telecommunicatiemogelijkheden werden 150 jaar geleden ingezet met de telegraaf. Sindsdien is het steeds sneller gegaan met achtereenvolgens: de telefoon, de radio, de telefax en het internet radio internet 1990 gsm 1000 v.chr n.chr n.chr telegraaf telefoon televisie met morse 2004 Podcasting 2000 Internettelefonie (Skype) 13

14 Even je communicatievaardigheden testen... Geef jezelf een score van 1 tot 4 waarbij 1 zeer zwak is en 4 uitstekend. Vaardigheid Score Spreken Luisteren Non-verbaal uiten Non-verbale boodschappen begrijpen Handigheid met telecommunicatieapparatuur Wat is je belangrijkste aandachtspunt? Hoe kun je dit verbeteren? 14

15 1 Even testen Hoe servicegericht is de telefoniste tegenover de buitenwereld? 1 Hoeveel keer rinkelt de telefoon voor er wordt opgenomen? a 1-3 b 4-6 c Meer dan 6 keer. d Er is even niemand bereikbaar. 2 Hoe luidt de begroeting? a b c d Met de firma Agfa, met Sandra Verdonckt. Agfa. Goedemorgen, Agfa, met Sandra (Verdonckt). Ja, hallo, met Sandra. 3 Je wilt graag vakantiewerk uitvoeren in de firma. Je vraagt of je hiervoor de verantwoordelijke kunt spreken. a b c d e Moment, ik verbind u door. Dat zou ik niet weten, nog een prettige dag verder. Dan moet u bij de personeelsverantwoordelijke zijn. Dan moet u morgen even terugbellen. Er is op dit moment niemand aanwezig die u kan helpen. Mag ik uw naam noteren zodat we u kunnen terugbellen? 4 Vraag of u kunt worden doorverbonden met iemand van wie u zeker weet dat hij/zij niet aanwezig is. Wat is de reactie? a b c d Nee, hij/zij is er niet, hij haalt de kinderen op van de school. Mag ik uw naam noteren, dan vraag ik of hij/zij u terugbelt. Nee, hij/zij is niet aanwezig, kan ik u helpen of u met iemand anders doorverbinden? Die heb ik niet gezien vandaag. 5 Hoe wordt het gesprek afgesloten? a b c d Prima, dáág. Graag gedaan, tot uw dienst. Oké. Tuut, tuut, tuut. Zit je ongeveer op dezelfde golflengte? Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Een goede richtlijn is: neem de telefoon op voordat deze vier maal rinkelt. De meest volledige begroeting is beste: Een beller goedemorgen of goedemiddag wensen, dan de naam van de organisatie en de eigen naam noemen. Je familienaam zeggen hoeft niet. Een oproeper doorverbinden of naam en telefoonnummer noteren is beide klantvriendelijk. Als het goed is, denken receptiemedewerkers met de klant mee en gaan zij niet in op het privéleven van collega s. Een correcte afsluiting laat een goede indruk achter. 15

16 2 Ga naar Kantoortechnieken 4 tso. Lees de tekst Communicatie en beantwoord de vragen. a Noem nog andere vormen (dan diegene die in de tekst voorkomen) van non-verbale communicatie die jij ook wel eens toepast. www b Je hebt het vast al meegemaakt dat jouw boodschap verkeerd begrepen werd. Geef twee voorbeelden waarin dat gebeurde. Wie was de boodschapper? Welke boodschap wilde je geven? Op welke manier en via welk kanaal heb je je boodschap gegeven? Had de andere actief geluisterd? Was er eenzijdige of tweezijdige communicatie? c Van welke telecommunicatieapparatuur maak jij regelmatig gebruik? 16

17 3 Allo, t is ik Alles over doeltreffend telefoneren Het eerste contact met een onderneming verloopt doorgaans via de telefoon. Een vluchtige ervaring of een diepgaand gesprek: van goed telefoneren hangt veel af. Commerciële relaties worden er hechter door of springen stuk. Niets lijkt makkelijker dan iemand te bellen, of te antwoorden op een oproep. Doodsimpel? Dat dacht je maar. De eerste de beste idioot in een bedrijf mag de hoorn afhaken en zeggen dat je er niet bent, zegt Paul Borrens van de cv Managetic, dat de doeltreffendheid van de onderneming bevordert door aangepaste opleiding. Een onderneming die veel centen spendeert aan reclame en prestige, mag dat imago niet laten kapotmaken door iemand die slecht telefoneert. Als je de mensen slecht onthaalt, speel je klanten kwijt. Telefonisch onthaal is voor een onderneming net zo belangrijk als een keurige, knappe vertegenwoordiger, of een vindingrijk briefhoofd. Vriendelijk zijn en menselijke warmte uitstralen, zegt Borrens speelt een voorname rol. Goed telefoneren is ook een techniek waaruit onze waardering blijkt, voor de firma én voor de reden van zijn oproep. Onthalen we iemand vriendelijk, dan houdt hij daar een gunstige indruk aan over, ook al krijgt hij niet altijd wat hij verlangt. Wie ons opbelt, heeft doorgaans een probleem. Hoe pietluttig of hoe groot ook, in zijn ogen is dat altijd belangrijk. Voor hem of haar is het essentieel te luisteren en begrip op te brengen. Blijf menselijk Hoe gedraag ik me aan de lijn? Paul Borrens (adviseur): Veel mensen spelen een rolletje. Wie te beleefd is of kunstmatig overkomt, klinkt commercieel niet overtuigend. Natuurlijk telefoneren is niet iedereen gegeven. Na vijf telefoons met niets dan klachten word je allicht agressief. De telefoonapparatuur oogt moderner, is veel fraaier en meer verfijnd dan vroeger. Maar volgens Paul Borrens is er weinig veranderd in het omgaan met die toestellen. We doen onbeholpen aan de telefoon, we zijn niet echt mens. Toon bij het telefoneren dat je van mensen houdt. Lieg nooit aan de telefoon, tenzij je een ijzersterk geheugen hebt, aldus Borrens. Zeg gewoon dat je zult doorverbinden. Je moet de tegenspeler als een volwassene beschouwen. Helemáál fout is als je iemand afscheept met de melding dat je baas of collega net met een belangrijke klant bezig is. Dat betekent dat je de man die oproept zelf als hoogst onbelangrijk beschouwt. En als je iemand eigenlijk niet wil te woord staan? Borrens: Ga je verantwoordelijkheid niet uit de weg. Breng de moed op met hem te praten. Zeg hem de waarheid. Anders blijft hij aldoor opbellen en raak je over je toeren. Niet brullen Hallo?! brullen miljoenen mensen aan de telefoon. Het is kort en bondig, maar volgens Borrens niet efficiënt. Het klinkt brutaal, onbeschikbaar en kwetsend. Zeg altijd je naam en voornaam. Als de ander heeft geantwoord, zeg je goeiedag. Doe steeds aan drievoudige identificatie: vraag naar naam en voornaam, firma en reden van oproep. Met wie spreek ik? als formule is af te raden, omdat je het gesprek teveel op jezelf betrekt. Beter is: Wie kan ik aanmelden?. Nadien ga je vlot verder met woorden als natuurlijk, zeker, met plezier. Woorden hebben hun gevoelswaarde, vooral aan de telefoon. Agressieve bewoordingen zijn volgens Borrens alle negatieve termen: nee, onmogelijk. Strelende woorden als ja zijn te verkiezen. Verkleinende woorden klinken niet overtuigend. Vermijd daarom uitdrukkingen als klein momentje. Humor Antwoordapparaten zijn een goeie oplossing voor wie vaak afwezig is. Paul Borrens raadt aan, een zo professioneel mogelijke boodschap op het bandje in te spreken, creativiteit aan de dag te leggen, maar niet te improviseren. Ook hier weer geldt de regel: het moet een menselijke boodschap zijn. Het mag niet automatisch klinken, een vleugje humor kan nooit kwaad, maar spring niet te kwistig om met humoristische uitspraken. Wie opbelt, moet zijn naam en telefoonnummer altijd inspreken en eventueel ook de reden van zijn oproep aangeven. Borrens raakt geïritteerd als hij met een muziekje tot wachten wordt aangemaand. Toch vindt hij zo n deuntje beter dan een lange stilte. Wie iemand evenwel met een een ogenblikje alstublieft aan het lijntje houdt, slaat de bal mis. Dat momentje duurt vaak heel lang, en de oproeper kan geen kant meer uit. Zeg gewoon wat je doet, dat je bijvoorbeeld even naar de eerste verdieping gaat kijken. Duidelijkheid en volledigheid zijn essentiële zaken aan de telefoon. Maar overdrijven (jubelend uitroepen: fantastisch ) is volgens Borrens misplaatst. Beloof ook nooit iets in de naam van iemand anders, zeg niet dat je medewerker s anderendaags zal terugbellen. Het is beter een notitie achter te laten op zijn bureau. Zeg de correspondent gerust dat je de baas op de hoogte zult brengen. Als je nota neemt, mag je best herhalen wat iemand aan de telefoon zegt, zo vermijd je vervelende stiltes. Namen herhalen en ze spellen, cijfers opnieuw zeggen, is goed. Door actief te luisteren geeft de correspondent er zich rekenschap van dat je een inspanning levert: ofwel antwoordt hij Ja, dat klopt, ofwel verbetert hij je op een of ander detail. In beide gevallen merkt hij duidelijk dat hij wordt gehoord en begrepen. Doe je nerveus aan de telefoon? Het betekent dat je gebukt gaat onder een hoop werk. Of het straalt een gebrek aan vertrouwen uit. 17

18 a Verklaar: een goede telefoniste is het visitekaartje van het bedrijf. b Hoe kun je volgens de tekst voor een goed telefonisch onthaal zorgen? c Geef enkele tips die aantonen dat je van mensen houdt tijdens het telefoneren. d Waaruit bestaat de drievoudige identificatie van de oproeper? e Hoe vermijd je vervelende stiltes bij het noteren van gegevens? f Verklaar volgende woorden: prestige agressief improviseren 4 Welke telefoonoperatoren zijn er in België? Plaats de naam bij het logo. 18

19 a Voor vaste telefonie? b Voor mobiele telefonie? 5 a Duid op de bijgevoegde facturen onderstaande gegevens aan. 1 de gegevens van de telefoonmaatschappij; 2 de factuurdatum en het factuurnummer; 3 de identificatiegegevens van de abonnee, klantnummer, naam en factuuradres; 4 het telefoonnummer en adres van het toestel; 5 het facturatieadres; 6 het bedrag en de uiterste datum van betaling van de factuur; 7 kosten per soort gegroepeerd zoals huurgelden, comfortdiensten; 8 gesprekken per type gegroepeerd. Voor internationale gesprekken staat het nummer, de datum en het uur vermeld; 9 andere producten en diensten; 10 kortingen; 11 aantal gesprekken tijdens de facturatieperiode; 12 totale duur van de gesprekken in uren, minuten en seconden; 13 berekening van de btw. Breng twee facturen mee en duid hierop dezelfde gegevens aan. 19

20 b Telefoonfacturen krijg je vaak niet meer op papier. Je kunt ze via je gebruikersnaam en wachtwoord raadplegen op de site van de operator (bv. Belgacom). Raadpleeg de site klik op Privé en werk volgende opdrachten uit. Welke informatie geeft een elektronische factuur weer op het scherm? Klik op de knop Demo bekijken. Voor Telenet kun je de site bekijken. 6 Plaats de juiste benaming bij de juiste afbeelding. Je kunt kiezen tussen: telefoontoestel antwoordapparaat telefooncel semafoon draagbaar telefoontoestel gsm. Phone 20

21 7 Hieronder vind je enkele belangrijke en veel gebruikte functietoetsen bij een eenvoudig telefoontoestel. Plaats het juiste begrip op de juiste plaats. Je kunt kiezen uit: pauzetoets functietoetsen etikethouder luidsprekertoets volumetoets mute toets versterkingstoets * en // toets R-toets toets voor herhaling laatst gevormde nummer programmeertoets indicatie-led geheugentoets : je kunt tien telefoonnummers programmeren (M=Memory). 3 : deze functie voorkomt dat je gesprekspartner de gesprekken hoort die je binnenshuis voert. 4 : dit is de doorverbindtoets als je telefoon aangesloten is op een netwerk in het bedrijf of bij je thuis. 5 : deze toets gebruik je bij het programmeren van een aantal functies, bv. het wissen van een telefoonnummer uit het geheugen. 6 : enkele voorbeelden van programmeringen zijn: a het programmeren van de geheugens; b instellen van het volume van het belsignaal. 7 : met de ingebouwde luidsprekertoets kunnen andere personen samen met jou horen wat de oproeper zegt; 8 : als je op de luidsprekertoets hebt gedrukt, kun je het volume instellen via de toetsen + en -. 9 : als je deze toets indrukt, vormt de telefoon automatisch het oproepnummer waarmee je laatst gebeld hebt. 10 : met deze toets kun je het volumeniveau tijdens het gesprek verhogen of verlagen. 11 : deze toetsen gebruik je alleen als je telefoontoestel op een netwerk is aangesloten. 12 : als het belsignaal is uitgeschakeld, wordt een inkomende oproep gesignaleerd door de flikkering van een lampje (=LED). 13 : deze toetsen gebruik je bij het programmeren van bepaalde functies. 21

22 8 Telefoonnummers opzoeken en vormen, is vaak moeilijker dan we denken... Dit blijkt uit volgende opdrachten. a Welk nummer moet je kiezen om vanuit je school naar volgende landen te bellen? Oostenrijk Frankrijk Finland Spanje USA Nederland b Een internationaal telefoonnummer bestaat uit vier delen. Duid ze aan en benoem ze. Bij vaste telefonie Bij mobiele telefonie c Op welke manier zijn de abonnees gerangschikt in de Witte Gids? d Welke speciale nummers zijn hierin terug te vinden? e Aan wie biedt Belgacom een speciaal, sociaal tarief? Zoek ze op en leg ze bondig uit. 22

23 f Een buitenlands nummer kun je bij de dienst inlichtingen bekomen. Hoe doe je dat? g Een handels- en beroepengids in elk secretariaat is wel handig. Wat kun je hierin terugvinden? 9 Gsm is een letterwoord. Waarvoor staan deze letters? 10 Zoek de verschillen op tussen Draadloos toestel Gsm 11 Een zakelijk telefoongesprek voeren is erg belangrijk. Het is vaak het eerste contact tussen koper en verkoper. a Waarmee begin je een telefoongesprek als je de hoorn opneemt? b Een uitgaand gesprek moet je goed voorbereiden. Waaruit bestaat een goede voorbereiding? c Je tracht het je correspondent zo aangenaam mogelijk te maken, dus: zorg je voor een muziekje op de achtergrond. laat je de hoorn naast het toestel vallen. verbind je de correspondent 2 keer door, vooraleer hij bij de juiste persoon terechtkomt. Maak je keuze en geef de reden van je beslissing. 23

24 d Je vraagt een oproeper een ogenblik geduld om een inlichting op te zoeken. Je zegt: even geduld. dat is onmogelijk. hebt u even tijd, mijnheer, ik controleer het even. Kies het correcte antwoord en zeg waarom je die keuze maakt. e Je plaatst een telefonische bestelling bij één van je leveranciers. Van de leverancier krijg je volgend antwoord: Uw bestelling gaat onmiddellijk de deur uit. Voor het einde van de week zal de bestelling bij u toekomen. Nog een prettige dag. Na dit gesprek gaat de leverancier onmiddellijk door met het werk waarmee hij voor het telefoongesprek bezig was. Handelt de leverancier correct? Leg uit. f Wat zeg je als de gevraagde persoon er is, maar je mag of kunt niet doorverbinden? e Als je twijfelt over de correcte schrijfwijze van een naam of woord dan kun je dit het beste spellen. Hiervoor gebruik je een telefoonalfabet. Nederlands telefoonalfabet Internationaal telefoonalfabet A B C D E F G H I J K L M Arthur Brussel Cesar David Emiel Frederik Gustaaf Hendrik Isidoor Jozef Kilogram Leopold Maria N O P Q R S T U V W X Y Z Napoleon Oscar Piano Quiévrain Robert Simon Telefoon Ursula Victor Waterloo Xanthippe Yvonne Zero A B C D E F G H I J K L M Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliette Kilo Lima Mike N O P Q R S T U V W X Y Z November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whisky X-ray Yankee Zulu 24

25 De telefoon 1 De voor- en nadelen van de telefoon De zender bij een telefoongesprek noemen we de oproeper. De ontvanger noemen we de opgeroepene. Voordelen van de telefoon: goedkoper en vlugger dan verplaatsingen; het laat geen geschreven sporen na; heel belangrijk bij noodgevallen; onmiddellijk antwoord, wederwoord mogelijk; het komt echter over dan geschreven boodschappen. Nadelen van de telefoon: men kan anoniem blijven; geen bewijs/misverstanden mogelijk doordat er geen geschrift is; juist begrijpen wat iemand bedoelt is vaak moeilijk als je de persoon niet ziet. 2 De concurrentie in de telefonie De concurrentie tussen de verschillende operatoren is vaak enorm. Alle operatoren bieden heel wat mogelijkheden en promoties aan. Er zijn vaste en mobiele telefoonoperatoren. De bekendste zijn: Belgacom, Telenet, Versatel, Mobistar, Proximus, Base... 3 Telefoonfacturen De prijs van een telefoongesprek is afhankelijk van de aard en de duur van een gesprek en de periode waarin het gesprek wordt gevoerd. 4 Telefoonfuncties Een telefoontoestel/-centrale biedt heel wat functies. Deze kunnen de volgende zijn: opnemen afsluiten doorverbinden in wachtrij plaatsen telefoonnummers opzoeken laatste nummer opzoeken telefoonnummers programmeren het gesprek opnemen 5 Comfortdiensten of slimme diensten Telefoondiensten: comfortdiensten zoals signaal tweede oproep, oproep met vaste bestemming, gesprek met drie; antwoorddienst; weergave oproeper. Videofoon: de oproeper en opgeroepene kunnen elkaar zien via het videoconferentiesysteem gehuurd bij de telefoonmaatschappij. Dit wordt vooral gebruikt in bedrijven om te vergaderen op afstand. Publieke telefoons: openbare telefoontoestellen; publifoons. 6 Efficiënt telefoneren in binnen- en buitenland Een woord of naam dien je correct te spellen. Hiervoor gebruik je een telefoonalfabet. Getallen dicteer je cijfer per cijfer. Spreek ze eveneens goed uit. 25

26 Op een cd-rom kun je de Gouden Gids elektronisch raadplegen. Het grote voordeel is dat je met zoekopdrachten kunt werken. Dat versnelt en vergemakkelijkt het zoeken. Veel nummers vind je in: de Gouden Gids: voor bedrijven en vrije beroepen. De bedrijven zijn ingedeeld in rubrieken volgens de bedrijfsactiviteit. Ze zijn alfanumeriek gerangschikt. De rubrieken staan op nummer. Binnen de rubrieken zijn de firma s alfabetisch gerangschikt. de Witte Gids: voor particulieren. Hierin vind je de abonnees van één of meerdere zones. Ze zijn alfabetisch gerangschikt op naam en woonplaats. Je vindt hier ook speciale nummers: hulpdiensten, diensten van Belgacom, 0800-nummers (gratis bellen naar bedrijven). Via het internet kun je ook telefoonnummers zoeken. De volgende websites zijn alvast geschikt Als je bij de zoekrobot Google PhoneNumbers ingeeft, krijg je heel wat sites waarop je internationale telefoonnummers kunt terugvinden. Een telefoonrepertorium is een alfabetische lijst van telefoonabonnees naar wie men regelmatig belt. Het bevat de naam van het bedrijf en/of de naam van de telefooncorrespondent, het telefoonnummer, eventueel een tweede, derde... telefoonnummer, het nummer van het binnentoestel, de woon- en vestigingsplaats. 7 Soorten telefoons De bekendste telefoonsoorten zijn: druktoetstelefoons; draadloze telefoons; mobiele telefoons; telefoneren via het internet. Wist je dat het begrip telecommunicatie vaak vervangen wordt door het begrip elektronische communicatie? 26

27 Tien telefoontips Uit Telefoneren praktisch handboek voor de telefoniste/receptioniste distilleren we voor u deze tien tips. 1 Goedemiddag, met de firma Janssens klinkt minder bruut dan Firma Janssens. Bovendien went de opbeller aan je stem, en hoort hij de naam van het bedrijf, die achteraan de zin komt, zeker. 2 Onthou de naam van wie u belt. Noem hem volledig en herhaal hem. Zo toon je belangstelling. Versta je de naam niet meteen goed, vraag dan die te spellen. Maak nooit grapjes over iemands naam. 4 Spreek niet te snel; dat geeft een rustige indruk. Articuleer goed. 3 Discussieer als telefoniste nooit met de klant. De klant is altijd aan de winnende hand. Blijf vriendelijk, kalm en charmant. Word nooit boos als iemand die geduld moet uitoefenen, geïrriteerd raakt. Toon begrip. 5 Glimlachen helpt, ook al ziet je tegenpartij je niet. Met een glimlach kom je blij en enthousiast over. Breng variatie aan in de toonhoogte van je stem. 6 Moment, ik verbind u door of ogenblikje zijn taboe. Beter is Als u even wacht, ga ik voor u kijken. 7 Bij het doorverbinden mag je de correspondent niet in het ongewisse laten. Vertel hem met wie je doorverbindt, noem een naam. Zo stel je hem gerust. 8 Luister naar wie opbelt. Geef aan dat de boodschap goed ontvangen is en herhaal die in het kort. 9 Laat de keuze: wachten of terugbellen (of laten terugbellen). Iemand bedanken voor het wachten is een gebaar van hoffelijkheid. 10 Bij het afronden van een gesprek klinkt Daag onpersoonlijk. Veel beter is Goedemiddag, meneer Pieters, tot de volgende keer. 27

28 1 De concurrentie in de telefonie 1 In België zijn er wel wat telefoonoperatoren. In de volgende opdrachten proberen we uit te zoeken welke de meest interessante is? Ga naar klik op het Belgische vlaggetje en voer de volgende opdrachten uit. www a Ga naar Vaste telefonie en kies Hoe goedkoper bellen. Via Carrier Selectie of Carrier Preselectie kan dit. Leg dit uit met het voorbeeld op de site. Groepswerk b Verdeel je klas in groepjes van twee. Lees eerst even de instructies. Elk groepje kiest uit volgende operatoren: Groep 1: Belgacom Scarlet Groep 2: Proximus Tele2 Groep 3: Base Telenet Groep 4: Mobistar Scarlet Zoek je antwoorden op het internet en/of in reclamefolders van de telefoonoperatoren. Werk de opdracht uit in een tekstverwerkingsprogramma of maak er een PowerPointpresentatie van. Presenteer nadien je werkje voor de klas. Deze opdracht is voor Belgacom. Klik op Vaste telefonie en kies Tariefvergelijking. Vervolledig de velden met volgende informatie Klik op Toon tarieven. Bestemming: Vergelijking op basis van Selectiecriteria: België vast- (INter)zonaal Belgacom starttarieven en minuuttarieven consument prijzen incl. btw en gratis onlineaanmelden Vergelijk de tarieven van de bekendste operatoren zodat je een goed overzicht krijgt om een beslissing te nemen bij welke operator je je wilt aansluiten. Schrijf de drie meest interessante resultaten op een aparte bladzijde of in een tekstverwerkingsdocument. Herhaal deze opdracht voor Telenet Bestemming: Vergelijking op basis van Selectiecriteria: België vast- (INter)zonaal Telenet starttarieven en minuuttarieven consument prijzen incl. btw en gratis online aanmelden 28

29 Schrijf de drie meest interessante resultaten op een aparte bladzijde of in een tekstverwerkingsdocument. Herhaal deze opdracht voor Base Bestemming: Vergelijking op basis van Selectiecriteria: België Mobiel - Base starttarieven en minuuttarieven consument prijzen incl. btw en gratis online aanmelden Schrijf de drie meest interessante resultaten op een aparte bladzijde of in een tekstverwerkingsdocument. Herhaal deze opdracht eveneens voor Proximus en Mobistar c Ga naar Vaste telefonie en klik op Belwijzer. Voer de volgende stappen uit. STAP 1: Vul de vragen in aan de hand van de volgende gegevens: STAP 2: Vul de gegevens als volgt in voor één maand. Aantal gesprekken zonaal en interzonaal Aantal gesprekken mobiele telefoons Overdag 3 1 Avond 5 1 Nacht 0 0 Weekend

gesprekspartner wil spreken pas over twee weken uit naar een andere dienst moet doorverwijzen? Wat zeg je wanneer de collega met wie je

gesprekspartner wil spreken pas over twee weken uit naar een andere dienst moet doorverwijzen? Wat zeg je wanneer de collega met wie je [de of het?] adres gesprek naam Wat zeg je als je je gesprekspartner naar een andere dienst moet doorverwijzen? Een ogenblik, alstublieft, ik verbind u door met de betrokken dienst. Wat zeg je wanneer

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) instructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) pi.cal04.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK

TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK TIPS VOOR HET COMMERCIËLE TELEFOONGESPREK 1. Behandel de klant met respect. Hij is net als jij een weldenkend persoon die in staat is een eigen oordeel te vormen. 2. Wek geen verwachtingen waaraan je niet

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Michiel de Ruyter 7.3.1. Zee van Geschiedenis. Stellingen voor de discussie:

Michiel de Ruyter 7.3.1. Zee van Geschiedenis. Stellingen voor de discussie: Boodschapper in de vloot Stellingen, werkbladen 7.3.1 Stellingen voor de discussie: - Het heeft geen enkel nut om van te voren de betekenis af te spreken van een seinvlag, je ziet er toch niks van als

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Gebruikersgids Telenet Telefonie

Gebruikersgids Telenet Telefonie Gebruikersgids Telenet Telefonie Belangrijke informatie over het gebruik van je telefoonaansluiting Bewaar deze brochure TELNDIV3T484_PIP_2013_Telefonie_8P_NL.indd 1 28/02/13 14:12 Bel naar hartenlust

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

In deze les speelt Frans van Buuren de hoofdrol. Iedereen speelt regelmatig de rol van Frans van Buuren.

In deze les speelt Frans van Buuren de hoofdrol. Iedereen speelt regelmatig de rol van Frans van Buuren. 1.1. is niets nieuws. Je hebt zelf waarschijnlijk al honderden, of misschien zelfs al duizenden keren gebeld. Iedereen belt wel regelmatig. Als je bij een bedrijf gaat werken zul je ook wel eens de telefoon

Nadere informatie

Communicatie bij de brandweer

Communicatie bij de brandweer Cursus Bran dweerman Hoofdstuk 4: Communicatie bij de brandweer 1 lesuur Majoor Frank Verplanken Brandweerzone Vlaamse Ardennen Post Oudenaarde frank.verplanken@bvlar.be 1 Inhoud : 1. Inleiding 2. Een

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Voor meer belcomfort DIENSTENGIDS TELENET TELEFONIE

Voor meer belcomfort DIENSTENGIDS TELENET TELEFONIE Voor meer belcomfort DIENSTENGIDS TELENET TELEFONIE Inhoudstafel Telenet-telefoondiensten 3 Ken-je-beller 4 Ken-je-laatste-beller 6 Telenet Berichtendienst 7 Oproepdoorschakeling 12 Signaal 2de oproep

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 6 Nummerherhaling 6 6 Dubbelgesprek 7-8 Nummerherkenning 8 8 Nummerweergave 8-9 Nummerblokkering 9 -- 10 10 Weigeren anonieme bellers

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Deze steekkaarten met tips rond competenties:

Deze steekkaarten met tips rond competenties: Deze steekkaarten met tips rond competenties: zijn een onderdeel van de competentietoolkit ter ondersteuning van sociale sportpraktijken gericht op het ontwikkelen van jongeren. hebben tot doel om te werken

Nadere informatie

TELEFONIE DIENSTENGIDS. Voor meer belcomfort

TELEFONIE DIENSTENGIDS. Voor meer belcomfort TELEFONIE DIENSTENGIDS Voor meer belcomfort Inhoudstafel Telenet-telefoondiensten 3 Ken-je-beller 4 Ken-je-laatste-beller 6 Telenet Berichtendienst 7 Oproepdoorschakeling 12 Signaal 2de oproep 15 Gesprek

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

het begin van dit boek

het begin van dit boek De autisme survivalgids 9 het begin van dit boek Ken je dat gevoel? Je bent een kind. Een jongen of een meisje. Om je heen zijn er heel veel andere kinderen. Allemaal zien ze er net een beetje anders uit.

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik

voorwoord VOORBEELDPAGINA S Bestelnr De ander en ik voorwoord Dit werkboek gaat over de omgang met andere mensen. We bespreken hoe jij met anderen kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe je problemen oplost, omgaat met pesten, gevoelens en vriendschappen en hoe je

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie 1. De meeste mensen zijn primair: A. visueel ingesteld. B. kinesthetisch ingesteld. C. socialistisch ingesteld. D. auditief ingesteld. 2. Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Telefonist-receptionist niveau 2

Voorbeeld Praktijkopdracht. Telefonist-receptionist niveau 2 Voorbeeld Praktijkopdracht Telefonist-receptionist niveau 2 Betreft: De communicatiemiddelen bedienen en telefoongesprekken afhandelen Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam:

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Je leert elke dag Nederlands bij. Wat kan je al? Hieronder maak je een stand van zaken, met je docent. Deze taak is een speciale taak. Ze is niet in één-twee-drie

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER

WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER 1. Verplaatsing 1. Beschrijf hieronder wat je het voorbije weekend hebt gedaan. Heb je hobby s? Ga je naar de jeugdbeweging? Naar de muziekschool? Op stap met vrienden?

Nadere informatie

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale.

dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. dialplan opties Neem kennis van de diverse mogelijkheden voor het instellen van uw Managed PBX centrale. inhoudsopgave / 3 inleiding / 4 standaard functies / 4 Extensies 5 Hoe wilt u dit in uw dialplan

Nadere informatie

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. 1 Lezen 1.1 Lezen wat er staat Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. Leren kun je op allerlei manieren doen. Je kunt een opleiding of cursus volgen, maar je

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Leren & loopbaan. Leren Loopbaan Pagina 1 van 11

Leren & loopbaan. Leren Loopbaan Pagina 1 van 11 Leren & loopbaan Leren Loopbaan Pagina 1 van 11 Portret Doel: Product: Opdracht: 1,5 uur Aan een ander laten zien (presenteren) wie je bent als persoon en wie je bent in je beroep Twee portretten. Maak

Nadere informatie

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer. Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Afasie. Logopedie. Beter voor elkaar

Afasie. Logopedie. Beter voor elkaar Afasie Logopedie Beter voor elkaar Afasie In deze folder leest u wat afasie is en krijgt u adviezen hoe u de communicatie met iemand met afasie kan verbeteren. Ook staat beschreven wat de logopedist kan

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1. Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John.

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Thema 4 Communicatie Taalhulp Telefoneren Informele situaties - opbellen en opnemen Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Met Diana. Met Diana van Someren. Is John ook? Is Diana

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Les 1: Communicatie en interactie + soorten communicatie

Les 1: Communicatie en interactie + soorten communicatie Les 1: Communicatie en interactie + soorten communicatie Gedurende de opleiding krijg je vakken die vallen onder: Communicatie 1,2,3,4 In periode 1 krijgen jullie communicatie 1 + 2 - Communicatie Luisteren

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer

Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer Uitdaging: alle Denkwolk onderwerp: alle Vakgebied(en): pshycho educatie en SEO Doelgroep (OB/MB/BB): OB/MB Maker: Katy Lips, Janieke van den Brink

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen 15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen Volgens de IT-beveiligingsorganisatie Symantec werd in februari 2007 wereldwijd 70% van alle e-mails als SPAM bestempeld en op mailserverniveau tegengehouden.

Nadere informatie

Gratis opleidingen voor callcenter operators

Gratis opleidingen voor callcenter operators Gratis opleidingen voor callcenter operators Test jezelf. Volg gratis de opleidingen die bij jou passen. Wat zijn je sterktes en zwaktes? Ben je een ervaren beller? Of nieuw in het vak? Bereik je jouw

Nadere informatie

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS Geef de voorbereidingsvragen aan je medewerkers enkele dagen voor het gesprek plaatsvindt Bereid jezelf goed voor door de

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Tijdsduur van de volledige opleiding: maximum 1 uur. 1. Voorbereiding Vóór de opleiding plaats vindt. Doel In deze minivorming

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Werken aan communicatie 1

Werken aan communicatie 1 Communicatie Werken aan communicatie 1 Werken aan communcatie 1 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er?

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Veel bedrijven hebben een administratieve afdeling. Mensen die op zo n afdeling

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

Presenteren. Oriëntatie

Presenteren. Oriëntatie Oriëntatie Dit ga je doen Je gaat een stand (marktkraam) inrichten om te laten zien wat je gedaan hebt tijdens dit project en wat je eindresultaat is. Je probeert jullie stand zo te maken dat het aantrekkelijk

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK Patrick studeert aan de universiteit. Hij zoekt een rustige plaats om te studeren. Hij wil in de bibliotheek gaan studeren. In de bibliotheek kan je ook de computers. Hij weet niet wanneer de bibliotheek

Nadere informatie