informatie microtube techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie microtube techniek"

Transcriptie

1 NEUROSURGICAL SCIENCE CENTRE TILBURG informatie microtube techniek Website:

2 algemene informatie Een belangrijke rol in het ontstaan van een hernia speelt de tussenwervelschijf. De tussenwervelschijf bestaat uit een kern met daaromheen gelegen de ringen, die de kern op zijn plaats houden. Vertonen de ringen scheurtjes, welke kunnen ontstaan door verkeerde werkhoudingen of bewegingen, dan zal de kern onder invloed van belasting in de ringen gaan uitpuilen. Verplaatsing van de kern en/of vervorming van de ringen naar de achterzijde zal het ruggenmerg en /of de zenuwen van de bil en benen onder druk kunnen brengen. De volgende symptomen kunnen optreden: pijn tintelingen doffe plekken verlies van spierkracht verminderde reflexen Tijdens de operatie wordt de druk op de zenuwen of het ruggenmerg middels het verwijderen van de uitstulping opgeheven. De zenuwen hebben hierna tijd nodig om zich te herstellen. Daardoor is het best mogelijk dat u de eerste tijd nog pijn en/of een dof gevoel hebt in de bil, been of voet. Het bewegen van benen en voeten voorkomt stijfheid bij het opstaan en bevordert de bloedsomloop. Het is goed om de dag van de operatie af en toe diep in- en uit te ademen. Enkele uren na de operatie mag u onder leiding opstaan. De rug is sterk genoeg om uw gewicht te dragen, niet bang zijn en soepel lopen. 2

3 Voor het herstellen van uw klacht is het belangrijk dat u: Geen verkeerde bewegingen maakt met uw rug, zoals voorover buigen, draaien Goed draait en beweegt in bed, de fysiotherapeut zal u dit aanleren Pas begint met oefenen na overleg met en uitleg van de fysiotherapeut. Dit zijn oefeningen die meehelpen aan het herstel van uw rug. Deze zijn niet belastend voor uw rug Tijdens het oefenen goed doorademt De oefening stopt als deze pijn veroorzaakt. Dit wel even vertellen aan de fysiotherapeut Probeer zoveel mogelijk af te wisselen wat betreft lopen, zitten en liggen. Niet zelf autorijden en als u met iemand meerijdt niet langer dan een half uur. Indien u er toe in staat bent mag u twee weken na ontslag fietsen (wel voorzichtig zijn met op en afstappen) en ook zelf autorijden. Hoedt u zich voor te sterke afkoeling. Tot drie maanden na de operatie moet u het plotseling bukken, draaien en zwaar tillen vermijden en geen geforceerde bewegingen maken. In overleg met uw arts of fysiotherapeut mag u 3 maanden na de operatie de rug weer geleidelijk wat meer gaan belasten. 3

4 Microtube techniek onder in de rug voor hernia operaties of vernauwingen van het benige kanaal De techniek om hernia s onder in de rug te opereren via een kleine opening heeft, ten opzichte van de gangbare (conventionele) methode, voordelen voor de patient, nl: minder weefselschade en daardoor minder last van de wond kortere opnameduur (1 dag) komt sneller toe aan activiteiten Het is echter zo, dat niet iedere hernia geschikt is om op deze wijze te opereren en het nadeel is, dat de kans op een nieuwe hernia op hetzelfde niveau op langere termijn misschien hoger is dan bij de conventionele methode. Inmiddels is bekend, dat op kortere termijn (binnen 2 jaar) deze kans hetzelfde is als bij de conventionele hernia-operatie De bereikbaarheid van de hernia's is even goed als bij de gangbare methode, omdat de positie van de microtube in diverse richtingen veranderd kan worden De microtube techniek kan uitgevoerd worden met: een microscoop, hierbij kijkt de neurochirurg door een operatiemicroscoop, kan het beeld desgewenst vergroten en heeft als voordeel, dat er diepte gezien kan worden (stereoscopisch zien) Deze techniek werd ontwikkeld door dr. P.M. Oosten, Neurochirurg, verbonden aan het Martini Ziekenhuis te Groningen een endoscoop, het beeld hiervan wordt dan op een beeldscherm vertoond, maar laat geen diepte zien Het is ook mogelijk om een nieuwe hernia op een eerder op de conventionele wijze geopereerd niveau op deze wijze te behandelen, evenals kanaalstenose (vernauwingen van het benige kanaal, waar de zenuwen door lopen). Voor dit laatste zijn, indien noodzakelijk, zelfs bredere cylinders (20-26 mm) beschikbaar 4

5 beeld van een hernia onder in de rug op een MRI-scan: van opzij bekeken van boven bekeken microtube techniek onder in de rug voor hernia operaties: De patiënt ligt op de operatie tafel in buikligging geknikt in de heupen met voldoende ruimte onder de tafel om een röntgendoorlichting met een C-boog te kunnen verrichten 5

6 De wond komt 2 cm naast het midden te liggen en is ongeveer 2cm lang Onder röntgen-doorlichting wordt het juiste niveau bepaald en een dunne naald ingebracht via de wond hieroverheen worden steeds dikkere geleidecylinders geschoven, totdat de gewenste diameter (om de operatie goed uit te kunnen voeren) bereikt is 6

7 De diameter wordt bepaald door de kleuren van de geleide cylinders: paars, 14 mm groen, 16 mm blauw, 18 mm Vervolgens wordt de lengte van de operatie cylinder afgelezen (variatie van 2-9 cm) 7

8 Dan wordt de cylinder waardoor geopereerd gaat worden ingebracht en in de juiste stand vastgezet met behulp van een flexibele arm 8

9 Hierna kan door de cylinder onder de microscoop verder gewerkt worden Het is mogelijk om met meerdere instrumenten tegelijk te werken 9

10 De zenuw wordt opgezocht en opzij gehouden om de hernia te kunnen verwijderen de sequester (een los stuk hernia weefsel) Langs de zenuw verwijderen van een stukje hernia met de herniatang 10

11 Situatie na verwijderen van de hernia, waarbij de zenuw niet meer bekneld ligt Tenslotte wordt de huidwond gesloten met zelfoplosbare hechtingen en enkele steri-strips 11

12 cylinders gebruikt bij vernauwingen van het benige kanaal: Metalen geleide-cylinders om kanaalstenose te opereren: mm mm expandable (deze zijn ook nog wijder te maken aan een kant) Door de grotere werkschacht is het hiermee mogelijk om meer van de benige structuren, welke het wervelkanaal vernauwen, te verwijderen dan met de smallere microtubes voor de hernia operatie In principe is het zelfs vaak mogelijk om het wervelkanaal aan beide kanten te verwijden via eenzijdige benadering met de microtube, waarbij het voordeel dan is, dat er slechts één wondje en operatiekanaal gemaakt hoeft te worden geleide cylinders mm operatie cylinder 26 mm expandable - 8 cm lengte 12

13 operatie cylinder 22 mm - 6 cm lengte operatie cylinder 22 mm ingebracht bovenaanzicht van geleide cylinders en operatie cylinder 26 mm expandable 13

14 mogelijke problemen tijdens en last na de operatie Algemeen Na de operatie heeft U wondpijn bij het litteken, waarvoor U pijnstillende medicijnen krijgt toegediend. De wond in de rug kan enkele dagen tot weken gevoelig blijven en bij uitzondering ook langer. Pijn in het been is de eerste twee maanden na de operatie niet abnormaal en kan wat wisselen van dag tot dag. Dit komt meestal door irritatie van de zenuw, zoals hieronder vermeld, maar kan ook soms pas na enkele weken optreden door verkrampingen in spiergroepen bij het gebied van de bil of in het been zelf. Deze spierverkrampingen reageren meestal goed op intensievere massage ter plekke gedurende enkele weken. Zwelling De zenuw zelf kan de eerste 3-5 dagen zwellen tgv irritatie tijdens het opereren langs de zenuw. Dit kan wat pijn, dove gevoelens of tintelingen veroorzaken, welke na een week weer geleidelijk aan af behoren te gaan nemen Soms treedt er een zwelling op van de wond, welke meestal veroorzaakt wordt door de onderhuidse (oplosbare) hechtingen of wat wondvocht en weer verdwijnt na ongeveer 2-3 maanden Doof gevoel of krachtsverlies Dit komt meestal, doordat de zenuw geïrriteerd en daardoor wat gezwollen geraakt is tijdens de operatie door het opzij houden van de zenuw en doordat de hernia er langs verwijderd moet worden. Dit gaat meestal weer vanzelf over in de weken tot maanden erna, een enkele keer duurt het zelfs wel een jaar. Slechts bij 0,5-1% van de patiënten vertoont dit uiteindelijk geen herstel. Een doof gevoel of krachtsverlies, dat al voor de operatie bestond, vertoont meestal een minder goed of geen herstel en het duurt in het algemeen veel langer, voordat eventueel herstel bemerkt wordt. Een doof gevoel kan wel onaangenaam zijn, maar beïnvloed het functioneren van het been niet. 14

15 Nabloeding Dit komt zeer zelden voor en er moet aan gedacht worden, als er uit de wond zeer dik en pijnlijk wordt in een van de eerste dagen na de operatie, of lang bloed of bloederig vocht blijft lekken. Soms kan een nabloeding druk op de zenuwen uitoefenen, waardoor pijn e/o tintelingen e/o dove gevoelens e/o krachtsverlies in het been kunnen ontstaan Wondproblemen a. Infectie 1 Van de wond 2 Van de tussenwervelruimte e/o wervel Dit kan het geval zijn als het litteken niet goed geneest of er steeds weer gelig vocht of pus uit de wond komt Dit komt uitermate zelden voor en geeft als het optreedt vooral zeer veel last in de rug e/o buik b. Loslaten wondranden Als het een klein defect betreft, kan het geen kwaad en groeit dan weer dicht, maar het kan ook duiden op een beginnende infectie. Als de wondranden over een grotere lengte dan 1 cm wijken, moet er in ieder geval op het postoperatieve verpleegkundige spreekuur naar gekeken worden c. Lekkage hersenvocht Dit komt, doordat het vlies om de zenuw(en), dat soms heel erg dun is, een klein defect, tgv het vrijmaken van de zenuw, oploopt, waardoor er wat vocht, dat om de hersenen, ruggenmerg en zenuwen zit, kan lekken. Dit is meestal maar een heel klein beetje en het gaatje wordt dan gehecht, als dat mogelijk is of op andere wijze dicht gemaakt Het treedt maar bij een paar procent van de operaties op en nog het meest, als iemand al eerder geopereerd is aan een hernia op dezelfde plek Meestal is het gaatje zo klein, dat U er geen last van zult hebben, maar soms kunt U er (wat) hoofdpijn van hebben en als er veel vocht weggelopen is, dan zult U het advies krijgen om ongeveer 1 liter vocht extra per dag te drinken en een paar dagen bedrust te houden 15

16 Instabiliteit van de wervels Na een hernia operatie kan een lichte speling tussen de wervels ontstaan of kan de hoogte van de tussenwervelruimte door het verwijderen van een deel van de tussen wervelschijf dusdanig afnemen, dat er weer last van rug of been ontstaat. Dit ligt bij de conventionele ("ouderwetse") hernia-operatie op ongeveer 5%. Vorming van littekenweefsel rond de zenuw Hierover bestaan vele misvattingen Littekenweefsel ontstaat bij elke operatie en levert meestal geen enkel probleem op, maar, omdat het tegenwoordig bij MRI onderzoek zichtbaar gemaakt kan worden, wordt een onbegrepen last al snel ten onrechte hieraan toegeschreven. Als het een probleem geeft kan dit littekenweefsel enerzijds op den duur weer als een nieuwe hernia gaan fungeren, waarbij men dan, na een tijd geen last meer te hebben gehad, opnieuw, geleidelijk of acuut, weer uitstralende pijn in een van de benen bemerkt, anderzijds kan het de zenuw gaan beknellen door rondom deze te snoeren en pas dan spreken we van een probleem tgv littekenweefsel. Deze laatste vorm geeft al last in de eerste 3 maanden na een operatie en komt slechts uitermate zelden!! voor 16

17 Toename last rug e/o been a. verhoogde druk op de gewrichtjes tussen de wervels Dit geeft vaak de eerste 3-6 maanden meer last in de rug, of zelfs een scheefstand van de rug, welke in deze periode weer over gaat en komt doordat de gewrichtjes aan de achterzijde van de wervel meer druk te verdragen krijgen, omdat er weefsel uit de tussenwervelruimte verdwenen is b. nieuwe hernia (op hetzelfde of een ander niveau) De kans hierop ligt in de orde van grootte van zo'n 4-5 %, net zoals bij de conventionele hernia-operatie c. vernauwing van het zenuw of wervel kanaal Dit is meestal aangeboren en betekent, dat de benige kanaaltjes, waar de zenuwen door lopen, aan de krappe kant zijn. Na een hernia operatie worden deze kanaaltjes nog ietsje nauwer en kunnen dan na verloop van tijd last gaan geven Tijdens de operatie wordt hier al naar gekeken en soms worden deze kanaaltjes ook iets wijder gemaakt, maar het is niet altijd te voorspellen of ze ook wijd genoeg zullen zijn en blijven om na de operatie geen last te geven d. problemen met de verbindings-/gewrichts- banden tussen rug, heupregio en stuitbeen Als deze banden iets overrekt of geirriteerd raken geeft dit vaak pijn, stijfheid en harde spieren iets naast het midden van de rug of ergens in de bilregio, waar soms ook een "verkrampte spierknoop" zit, dat door de fysiotherapeut middels massage behandeld kan worden 17

18 Wanneer moet U contact met ons opnemen In ieder geval bij: - onhoudbare pijn in rug of been - abnormale zwelling van de wond - opengesprongen wond - pus uit de wond - hoge koorts - toenemend krachtsverlies aan één of beide benen - verschijnselen van incontinentie (het ongemerkt laten lopen van de plas of ontlasting zonder dat U daar invloed op hebt gehad) of als U of Uw fysiotherapeut het niet vertrouwt U moet dan contact opnemen via het telefoonnummer van de polikliniek:

19 mobilisatie schema en oefeningen Dag van opname Pre-operatieve informatie en instructie door de fysiotherapeut Operatie dag 's-middags leert de fysiotherapeut u de juiste wijze van gaan zitten, opstaan en het lopen. Bovendien leert u de schoenen aan te trekken. Zorg dat er goed schoeisel aanwezig is, dus geen pantoffels of schoeisel met een hoge of smalle hak. 's-avonds voor de tweede keer een rondje op de gang onder leiding van de verpleging. Dag na de operatie Indien mogelijk mag u vandaag met ontslag. Probeer de belasting van u rug gedoseerd op te bouwen. D.w.z. lopen, liggen en zitten regelmatig afwisselen. 19

20 Aanbevolen oefeningen voor thuis (in overleg met uw fysiotherapeut) Deze oefeningen mogen geen pijn veroorzaken! A. Oefeningen achter het bed Beurtelings knieën heffen met een gefixeerde lage rug, 5x. Tenen- en hielenstand. Het bekken hierbij niet naar voren of achter verplaatsen, 5x. B. Oefeningen Zenuwstretching, oefeningen 3x daags 10x uitvoeren. Uitvoering: in rugligging het bekken fixeren, de knie optrekken naar de borst (evt. met handen) dan het onderbeen uitstrekken naar boven. Buikligging 3x daags uitvoeren, 5 minuten. C. Oefeningen: rugligging met opgetrokken knieën Bekken fixeren door buik-/bil-/bekkenbodem- spieren aan te spannen, hiermee fixeert u de lage rug. Bekken fixeren en één knie optrekken richting borst en terug. Rug blijft gefixeerd tijdens het terugzetten van het been. Idem andere been. Bekken fixeren en één been uitstrekken laag over het bed en weer gebogen terugzetten. Er op letten dat het bekken gefixeerd blijft. Bekken fixeren: één been optrekken naar de borst, daarna laag uitstrekken over het bed en weer terugzetten. Idem andere been. Bekken fixeren en benen één voor één strekken totdat beiden gestrekt zijn, met een gefixeerd bekken en daarna benen één voor één terugzetten. Bekken kantelen, achterover/voorover kantelen. Rustig uitvoeren. Deze oefeningen dienen ervoor dat u het bekken gefixeerd kunt houden tijdens de dagelijkse bewegingen in en buiten bed. 20

Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug

Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug Afdeling neurologie, orthopedie en fysiotherapie Inhoudsopgave Wat is een hernia nuclei pulposi? 3 Waar ontstaat een hnp? 4 Klachten hnp 4 Behandeling

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie Wervelkolomoperatie met fixatie Spondylodese-operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een spondylodese (=fixatie) operatie te ondergaan om zo uw klachten te laten verminderen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom 1/11 Neurologie Hernia en stenose in de lendenwervelkolom Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan de lendenwervelkolom in het SKB te Winterswijk. Dit kan zijn in verband met een hernia of een wervelkanaalstenose.

Nadere informatie

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie rug en hernia 2 2.1 Bouw van de wervelkolom

Nadere informatie

Neurologie. Hernia-operatie van de rug

Neurologie. Hernia-operatie van de rug Neurologie Hernia-operatie van de rug Inhoudsopgave blz. Tekeningen wervelkolom en hernia 1 Wat wordt er onder de rug verstaan? 2 Wat is een hernia? 2 Wat zijn de verschijnselen van hernia? 3 De operatie

Nadere informatie

Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie. Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose

Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie. Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose Algemeen U wordt binnenkort geopereerd aan de lage rug. Deze folder geeft u algemene

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder, waarbij de orthopedisch chirurg de te krappe ruimte tussen de schoudertop en de schouderkop wijder

Nadere informatie

Fysiotherapie bij een hartoperatie

Fysiotherapie bij een hartoperatie Centrumlocatie U bent opgenomen op de afdeling Thoraxchirurgie in het Erasmus MC. U wordt geopereerd aan één van de volgende aandoeningen: een aandoening van de kransslagaders, één of meerdere hartkleppen,

Nadere informatie

Adviezen na een wervelfractuur

Adviezen na een wervelfractuur Adviezen na een wervelfractuur U bent opgenomen in het Radboudumc voor de behandeling van een wervelfractuur. In deze folder vindt u adviezen en richtlijnen voor het bewegen. Deze gelden in ieder geval

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

Adviezen na rugoperatie (rug)hernia / vernauwing van het wervelkanaal

Adviezen na rugoperatie (rug)hernia / vernauwing van het wervelkanaal 00 Adviezen na rugoperatie (rug)hernia / vernauwing van het wervelkanaal Afdeling Fysiotherapie U bent momenteel herstellende van een operatie in verband met een (rug)hernia of vernauwing van het wervelkanaal.

Nadere informatie

Een okselklieroperatie

Een okselklieroperatie Binnen enkele weken wordt u geopereerd. Bij u worden dan de lymfeklieren uit de oksel weggehaald. Deze operatie wordt ook wel okselkliertoilet of okselklierdissectie genoemd. Met deze brochure willen we

Nadere informatie

Vitrectomie (netvliesoperatie)

Vitrectomie (netvliesoperatie) Vitrectomie (netvliesoperatie) Met uw behandelend oogarts heeft u afgesproken dat bij u binnenkort een vitrectomie (netvliesoperatie) wordt gedaan. In deze folder vindt u informatie die u helpt u voor

Nadere informatie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie september 2013 pavo 0323 Inleiding In het menselijk lichaam zitten zeer veel verschillende botten, die op verschillende

Nadere informatie

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been Open been Als uw arts u deze brochure heeft gegeven, hebt u last van een vervelende aandoening. Waarschijnlijk lijdt u pijn en hebt u gemerkt dat de wonden aan uw onderbeen of aan uw voet niet willen genezen.

Nadere informatie

2. Voorbereiding op de operatie

2. Voorbereiding op de operatie scoliose-operatie Inhoud 1.Wat is scoliose?... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 3 2.1 Gesprek over narcose... 3 2.2 Röntgenfoto s... 4 2.3 Wanneer word ik geopereerd?... 4 3. Opname op de Kinderverpleegafdeling...

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

Ontslag na een totale heup- of kophalsprothese

Ontslag na een totale heup- of kophalsprothese Ontslag na een totale heup- of kophalsprothese Inleiding De afgelopen week heeft u met de fysiotherapeut geoefend. Het is belangrijk dat als u thuis bent, doorgaat met de therapievorm die in het ziekenhuis

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl Een hemiknieprothese Orthopedie mca.nl Inhoudsopgave Wat is artrose? 3 Hoe ziet een kniegewricht eruit? 5 Wat is een hemi-knieprothese? 5 Uw voorbereiding 6 Uw opname 7 Tijdens de operatie 7 Na de operatie

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten?

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Het weghalen van een meningeoom tijdens een operatie is een grote ingreep. Het herstel erna kost dan ook de nodige tijd. Tijdens dit herstel heeft

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie