Voordracht. Nieuwe inzichten ivm lage rugpijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordracht. Nieuwe inzichten ivm lage rugpijn"

Transcriptie

1 Voordracht Nieuwe inzichten ivm lage rugpijn André FARASYN PhD in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Faculty of Physical Education & Physiotherapy Department of Human Physiology & Sports Medicine Vrije Universiteit Brussel (VUB) Pag.1

2 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Definitie van pijn (I.A.S.P.) Pijn is een onaangename sensorische en emotionele ervaring, die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging. Merskey, 1964, International Association for the Study of Pain (IASP) Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en is aanwezig.als hij zegt dat het er is. Mc Cafferty (2002) Pag.

3 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Classificatie van pijn Nociceptieve pijn = weefselschade Neuropathische pijn = Zenuwschade Zenuwcompressie Pag. Zenuwontsteking

4 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Verloop van de pijn bij weefselschade 1. Nociceptieve Pijn 2. Perifere sensitisatie 3. Centrale sensitisatie Pag.

5 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Nociceptieve Pijn: activatie van zenuwbanen ten gevolge van weefselschade bvb: snijwonde, spierverrekking: de 1ste seconden. TRAUMA Pag.

6 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Perifere sensitisatie: Verhoogde gevoeligheid van perifere sensoren: 1ste minuten TRAUMA => begin van een ONTSTEKINGSREACTIE (lokale chemische reacties) Pag.

7 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Centrale sensitisatie: Centrale verwerkingsprocessen worden overactief en vormen spontane impulsen Pag.

8 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn De pijntheorie van Melzack & Wall (psycholoog & neuro-anatoom) 1964 = the gate control: Plasticiteitstheorie Terugkoppelings- + systemen + Neurotransmittors Pag.

9 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Familiale & socio(regilieuze) omgeving Pijngedrag Pijnbeleving Pijngewaar wording Pijn Pag.9

10 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn Ter hoogte van de hersenen reageert het voorste deel op dezelfde manier voor pijnimpulsen als voor emotionele impulsen PLACEBO is geen herstel-mechanisme. maar een leer-mechanisme van onze hersenen!.= monistische visie! Pag.

11 Placebo activeert het endogeen antinociceptief netwerk Pla > no-pla Pla < no-pla PAG racc + + cue > baseline Amygdala HBM Florence June 12, 2006 Pag. Placebocognition PFC Bingel et al. Pain 2006

12 Inleiding: huidige inzichten ivm pijn 2 grote subcategorieën pijn: ACUTE PIJN Seconden & dagen Pag. CHRONISCHE PIJN Meer dan 3 maanden

13 Inleiding: huidige inzichten ivm rugpijn Gedragsmatige interacties tussen acute pijn en de hinder ervan cognitieve weefselschade SENSORIELE nociceptie acute fase van ziek zijn affectieve Gedragsmatige interacties tussen chronische pijn en de hinder ervan cognitieve weefselschade sensoriële nociceptie CHRONISCHE fase van ziek zijn AFFECTIVE Pag.13

14 Aanleiding tot probleemstelling:.lage rugpijn! Lage rugpijn (LRP) is een symptoom Complexiteit van de aandoening Consulatie bij huisarts: 72 % = aspecifieke lage rugpijn ( Frans: lombalgie commune, Engels: non-specific LBP ) 80% geneest (spontaan) binnen de 2 weken Pag.14

15 Inleiding: lage rugpijn (LRP) Onderscheid tussen: Specifieke lage rugpijn Aspecifieke lage rugpijn specifiek = dwz A-specifiek = dwz WEL specifieke anatomische substraten aanwezig.! GEEN specifieke anatomische substraten aanwezig? Pag.15

16 Lage rugpijn: specifieke lage rugpijn Duidelijk klinisch beeld en anatomische substraten zijn aanwezig bij: aandoeningen ter hoogte van organen: De pijn = projectie -pijn. bvb: rugpijn tgv nierstenen! Pag.

17 Lage rugpijn: specifieke lage rugpijn Duidelijk klinisch beeld en anatomische substraten aanwezig bij aandoeningen ter hoogte van de WK zelf: Kanaalstenose tgv ernstige artrose Pag.

18 Lage rugpijn: specifieke lage rugpijn Duidelijk klinisch beeld en anatomische substraten aanwezig bij aandoeningen ter hoogte van de WK zelf: Reuma Pag.

19 Lage rugpijn: specifieke lage rugpijn Duidelijk klinisch beeld en anatomische substraten aanwezig bij aandoeningen ter hoogte van de WK zelf: Metastasen wervels Pag.

20 Lage rugpijn: specifieke lage rugpijn Duidelijk klinisch beeld en anatomische substraten aanwezig bij aandoeningen ter hoogte van de WK zelf: Discus hernia Pag.

21 Lage rugpijn: neuropatische pijn: ischias Discale ruptuur L4-L5 & L5-S1 en ischalgie Correlatie lumbo-sacraal radiculair syndroom CT 1 MRI met klinische tekens : hoge sensitiviteit maar... Hoge prevalentie van asymptomaticche discus protrusies: specificiteit +/- Figure from Kapandji et al., 1976 Pag.21

22 Lage rugpijn: neuropatische pijn Discale ruptuur L4-L5 & L5-S1 en ischialgie Figuur: Kapandji et al Pag.22 Figuur: Castain et al., 1976

23 Specifieke lage rugpijnen Besluit: Aan de hand van: klinische tekens, medische beeldvorming ( RX ) en labo testen: diagnose verzekerd.! Pag.

24 Lombalgie commune : ooit dacht men dat lage rugpijn: afkomstig was van discus degeneratie. Pag.24

25 Ooit dacht men dat lage rugpijn. altijd afkomstig was van discus degeneratie.. Pag.25

26 Waar niet waar. Geen statistisch verband tussen discus degeneratie en de frequentie van voorkomen van lage rugpijn % A Discus degeneratie leeftijd B Lage rugpijn leeftijd Artrose is geen reden voor lage rugpijn.! Pag.26

27 Waar niet waar. Correlatie tussen discus pathologie en lage rugpijn: MRI studie van Prof. Dr. Savage (1997): Personen ZONDER lage rugpijn (20-60 jaar): 42% => abnormale discus => 25% met hernia!!... Patienten MET lage rugpijn (20-60 jaar): 47% => normale discus Uitpuilende discus is niet altijd de oorzaak van lage rugpijn.! Pag.27

28 Aspecifieke Lage rugpijn = diagnosis of exclusion Huidige definitie van a-specifieke lage rugpijn: GEEN duidelijk anatomisch substraat aanwezig Niet geassocieerd met koorts en/of gewichtsverlies Mechanisch van aard: bewegen is moeilijker Stijve rug bij het opstaan gaat in 80 % der gevallen spontaan over na 2 weken Pag.28

29 Verloop van gewone LRP Verschillende fasen tijdens de herstel periode: 5%... Figure from Frank J et al., 1996 Pag.29

30 Verloop van gewone LRP Verschillende fasen tijdens het verloop van de aandoening: Figure from Croft et al., 1997 Pag.30

31 Oorzaak van aspecifieke lage rugpijn.? Introductie: Dr. J. CYRIAX (1982)*: = grondlegger van de Manuele Therapie : Pain elicted at the extreme of range is not derived from muscle by active contraction In fact myofascial lesions are very uncommun at lumbar levels. This fact accounts for the mistaken idea that lumbago results from spasm or fibrosis of paraspinal muscles * Textbook of Orthopaedic Medicine Vol I: diagnosis of soft tissue lesions, pp Pag.

32 Oorzaak van aspecifieke lage rugpijn.? Introductie: Prof. Dr. G. WADDELL (1998)*: = bekend Schotse Orthopaedist : It is possible that we simply do not have the clinical ability or investigations to demonstrate soft tissue injuries in the back These cases do not come to autopsy or surgery, so we have no tissue studies. Nevertheless, for a clinical problem which is so commun, we have surprisingly little direct evidence * Textbook of Orthopaedic Medicine Vol I: diagnosis of soft tissue lesions, pp ) Pag.

33 Wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale pijn: povere sensitiviteit met status van LRP status Posturale controle en EMG studie van rompspieren (Larivière, 2002; Dankaert, 2003, UGent) ZONDER rugpijn MET rugpijn Alleen geldig bij chronische gevallen!! Pag.33

34 Wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale pijn: povere sensitiviteit met status van LRP status Inactiviteit & lagere physieke fitheid bij patienten met Chronische LRP => Verandering in eigenschappen van de rugspieren (Kankaanpaa, 1998; Cadwell, 2003) Doorsnee diameter vermindering in lumbale Multifidus spier (Hides, 1994; Danneels, 2000, UG) Fig. 1 Test positioning of the study subjects during Sorensen (a) and 45 Roman chair (b) back endurance testing Eur Spine J 2008 Champagne et al. Alleen geldig bij chronische gevallen!! Pag.34

35 Wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale pijn: povere sensitiviteit met status van LRP status Intramusculaire drukmeting in lumbaal deel van Er. spinae (Konno, 1994; Mueller 1998) Ethisch probleem!! Pag.35

36 Wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale pijn: povere sensitiviteit met status van LRP status Geen studie voorhanden: verband tussen drukpijnmetingen en lage rugpijn.! Pag.36

37 Doel van het onderzoek Deel I Drukalgometrisch onderzoek: vergelijking der pijndrempelwaarden (PDWn) tussen gezonde personen en patienten met aspecifieke lage rugpijn Deel II Effect van roptrotherapie bij patienten Met aspecifieke lage rugpijn Pag.37

38 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Pressure Pain Thresholds (PPT) of pijndrempelwaarden (PDWn) FISCHER algometer = niet invasieve meetmethode! druksnelheid: 1 kg/sec Definitie van PDW: druk => irritatie DRUKALGOMETRIE = een semi-objectieve meting van een spierspanning. Middenste deel van een spier: Normaal= + 7 Kg/cm² Pag.38

39 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Gekozen meetpunten: M. Erector spinae: 5 cm van wervel uitsteeksels van: T6, T10, L1, L3 4 cm afstand van L5 Heup: 3 cm onder iliale rand: M. Gluteus maximus M. Gluteus medius M. Tensor fasciae latae Niet rugpijn gerelateerde spier: M. Triceps brachii (links) Pag.39

40 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Andre Farasyn, Romain Meeusen The influence of non-specific low back pain on Pressure thresholds and disability European Journal of Pain 2003;9: Pag.40

41 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Methode: In total namen 240 personen deel aan deze studie Patienten met subacute* aspecifieke LRP Inclusie (3-12 weeks) & exclusie criteria: (geen symptomatologie bvb zenuwcompressie, reuma edm...) n = 87 Gezonde personen: In- & exclusie criteria: (2 jaar geen LRP) n = 64 * Subacute lage rugpijn zoals gedefinieerd door de KNGF (Royal Dutch Society for Physical Therapy): Bekkering et al., Pag.41

42 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP RESULTATEN PPTs in Kg/cm² Meetpunt ZONDER LRP MET LRP 2-tailed sign. M.Triceps br. 7.1 (1.7) 6.7 (1.8) p = 0.12 M. Erector spinae T6 T10 L1 L3 L5 M. Glut. max. M. Glut. med. M. TFL 7.6 (1.1) 7.4 (1.1) 7.4 (1.2) 7.7 (1.7) 9.5 (1.2) 8.0 (1.5) 7.2 (1.5) 7.0 (1.4) 6.6 (1.1) 6.4 (1.2) 5.3 (1.4) 5.1 (1.3) 7.2 (1.6) 6.4 (1.6) 6.1 (1.6) 6.3 (1.5) p < «««««««Pag.42

43 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP RESULTATEN Nieuwe norm: verschil > 1 kg/cm² = patho-physiologisch M. Erector spinae: L1 2.1 kg/cm² L3 2.7 kg/cm² L5 2.3 kg/cm² M.Glut.Max. Original Fig. from Bogduk et al., 1998 Pag kg/cm²

44 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Discussie: L3 niveau: Maximale overlap in lumbale lordosis vrouwen = 2.9 kg/cm² mannen = 2.4 kg/cm² lager Selectieve atrofie van M. Multifidus, M. Iliocostalis lumborum pars thoracis & M. Logissimus thoracis pars thoracis L3 => Study cross-section MRI Danneels et al. (Eur Spine J, 2000) A B Figures from Teyssandier, 1978 Pag.44

45 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP L1 niveau: = 2.1 kg/cm² lager Pars thorasis M. Longissimus & iliocostalis: actiever in zithouding L1 Vooral van zit naar rechtopstaan A B Figures from Teyssandier, 1978 Pag.45

46 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP L5 niveau = 2.3 kg/cm² lager L5 Fig. from Bogduk, 1997 Pag.46 Eindpunt van rugspieren Fig. from Bogduk, 1997

47 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Discussie: Pag. Ontwikkeling van spierknobbels (TrPt)

48 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Discussie: Latent aanwezige spierknobbels Pag.

49 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Discussie: Pag. Ontwikkeling van spierknobbels (TrPt)

50 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP A spierverharding (TrPt) in een spier (myofibrose) is verantwoordelijk voor een meer uitgesproken pijn ter hoogte van de pees. Figure from Gunn C., 1989 Pag.

51 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Bij een spierletsel. Is de patiënt niet altijd bewust van de exacte plaats van het letsel In tegendeel, de patiënt ervaart de pijn enkel ter hoogte van de pees. Pag.

52 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Anamnese: uiting van pijn.bvb;: tendinose Achilles tendon. 2. Palpatie & opzoeken van de primaire lesie = proximaal deel van de M. Gastrocnemius Pag.52

53 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP Pag.53

54 Pag.

55 DEEL I: Vergelijking der Pijndrempelwaarden tussen gezonde proefpersonen en patiënten met LRP HEUP: M. Gluteus maximus = 1.6 kg/cm² lager Spierarbeid met uitgerekte bilspieren Fig. from Bogduk, 1997 Pag.55

56 BEHANDELING VAN LAGE RUGPIJN Niet medicamenteuse behandelingen van lage rugpijn Pag.

57 BEHANDELING VAN LAGE RUGPIJN Introductie: Niet-medic. behand.* (= + or -) acute Fysiotherapie (diathermie, U.S ) subacute CLRP =C Wervelkolom manipulaties + B +C +B Rugspieroefeningen - B +C +B Tractie - C Bedrust - A Massage (zweedse) = B Diepe dwarse frictie + B** Advies om actief te blijven + A Multidisciplinair behandel. Program. = C +C +B Acupunctuur = C =C =C TENS = C = B Lumbostat = C? D Gedrags therapie (cognitieve &coping) Rugschool + C = B + C = C - B =B *Mainly based on systematic reviews of Van Tulder & Koes (2004-7): A = strong research-based evidence (multiple RCTs ); B = moderate research (one RCT ); Pag.57 C = limited research based-evidence; D = no Randomized Clinical Trials **Preyde, Can Man J 2000;13:

58 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Materials & Methods Anamnese & klinisch onderzoek: palpatie: zoeken naar spierverhardingen Roptrotherapie: 1. Ter hoogte van gevonden spierverharding 2. Diep dwarse frictie met behulp van een bronzen T-bar genaamd: roptron* => 1. roptrotherapie: totale duur van één sessie = 30 minuten *Roptron = Pag.58 old greek for door bud (weight = 0.8 Kg).

59 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Materials & Methods 1. Diep dwarse frictie 2. Druk van 5-10 kg/cm² 3. 5 minuten per nodule Pag.59

60 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Pag.

61 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Methode Diepe dwarse frictie of roptrotherapie... vermindering der rugklachten Pag.61

62 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Methode L1 Doel: regeneratie en eliminatie van myofibrosen in M. Erector spinae, ter hoogte van T6-L3 verminderen de LRP Pag.62

63 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Methode Doel: regeneratie en eliminatie van myofibrosen in M. Glutei verminderen de LRP Pag.63

64 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Methode Pag.64

65 DEEL II Effect van Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 1. A pilot randomized placebo-controlled trial of Roptrotherapy in patients with subacute non-specific low back pain 2. Effect of Roptrotherapy on Pressure Pain Thresholds in patients with subacute non-specific low back pain Pag.65

66 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 1st study: Andre Farasyn, Romain Meeusen and Jo Nijs A pilot randomized placebo-controlled trial of roptrotherapy in patients with subacute non-specific low back pain Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007;19: Pag.

67 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Meten van pijn Pijnschaal: visuele analoge schaal (VAS) 0 mm 100 mm ][ ][ Geen pijn ergste pijn Vragenlijsten: Oswestry Disability Index (ODI) Drukalgometrie: normaal = 7 Kg/cm² Pag.

68 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Resultaten Retest na één week: Minimal clinical important change in de subgroup roptrotherapy (RT): de Oswestry Disability Index (ODI) (vragenlijst) - 9 punten = bewezen verschil Placebo RT Controle Idem voor: pijndrempelwaarden en visueel analoge schaal: = bewezen verschillen Pag.68

69 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 1ste studie: conclusie: De resultaten van deze piloot-studie tonen aan dat één roptrotherapie sessie in staat is om effectief rugklachten te verminderen. Hypothesis: deels bevestigd dat: spierspanningen = a greater clinical source of pain than previously understood.één roptrotherapie sessie: Ability to change some of the examined pain related items (VAS, ODI, PPTs) Pag.69

70 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 2de studie: Andre Farasyn, Romain Meeusen Effect of Roptrotherapy on Pressure Pain Thresholds in Patients with subacute Non-specific Low Back Pain Journal of Musculoskeletal Pain 2007;15: Pag.70

71 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Gezonde pp. (n = 64) Resultaten Patiënten met rugpijn (n = 58) AANVANG Pag.71 Na 3 sessies Retest na 3 mnd TRICEPS = 7.1 L

72 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Resultaten patienten LRP retest aanvang 1-wk na 2. Pag.72 Retest na 3 maanden (n = 58) therapie sess.

73 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Discussie: Patienten met rugpijn. Retest na 3 maanden: De rugklachten zijn verdwenen: dit kan ook mogelijk zijn door spontane genezingsprocessen, maar Enerzijds stijgen de thoraco-lumbale pijndrempelaarden tot het niveau van deze van gezonde personen en Anderzijds verandert de PDW ter hoogte van de arm niet. Pag.73

74 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 2de studie: conclusie: De resultaten van deze studie tonen aan dat: een reeks van roptrotherapie sessies in staat is om effectief rugklachten te doen verdwijnen. De hypothesis kan enerzijds wel bevestigd worden: nl dat roptrotherapie waarschijnlijk in staat is om: spierweefselschade te laten herstellen met gevolg van pijnreductie en beter dagdagelijks functioneren. Pag.

75 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn Discussie: Roptrotherapie: M. Erector spinae. 1. Regeneratie 2. Remodulatie bindweefsels 3. Behandeling RT 1 / x week X 3 4. Follow-up na 3 maanden: 5. Pijn & functiestoornissen verminderen Pag.75

76 DEEL II: Effect van diepe dwarse frictie of Roptrotherapie bij patienten met aspecifieke lage rugpijn 2de studie: conclusie: De resultaten van deze studie tonen aan dat een reeks van roptrotherapie sessies in staat is om effectief rugklachten te doen verdwijnen. De hypothesis kan anderzijds bevestigd worden: nl... dat roptrotherapie GEEN opoiod effect zou hebben op lange termijn (pijnreductie tgv vrijkomen van endorfinen). Pag.

77 Besluit: nieuwe inzichten ivm rugpijn Gedragsmatige interacties tussen acute rugpijn en de hinder ervan cognitieve weefselschade SENSORIELE nociceptie acute fase van ziek zijn affectieve Gedragsmatige interacties tussen chronische rugpijn en de hinder ervan cognitieve weefselschade sensoriële nociceptie CHRONISCHE fase van ziek zijn Affectieve Pag.

78 Besluit: nieuwe inzichten ivm rugpijn De benaming van Aspecifieke lage rugpijn dient veranderd te worden in Myogene lage rugpijn. De aanwezigheid van een anatomisch substraat is hierbij indirect aangetoond, maar de objectiveerbaarheid moet nog uitgewerkt worden in de toekomst. Pag.

79 KLINISCHE TEKENS 1. voorwaarts buigen van de romp. 2. veroorzaakt een uitrekking van het rugspiercompartiment... 3 en is verantwoordelijk voor een pijn laag in de rug! Pag.79

80 KLINISCHE TEKENS 1. Achterwaarts buigen van de romp. 2. veroorzaakt een samendrukking van het rugspiercompartiment... 3 en is verantwoordelijk voor een ergere pijn laag in de rug! Pag.80

81 KLINISCHE TEKENS Myofibrosen in een spiercompartiment = oorsprong van pijn & stijfheid bij elke beweging zoals (flexie), extensie, rotatie and zijwaarts buigen is te wijten aan compressie of elongatie van dit compartiment.. Pag.81

82 KLINISCHE TEKENS Acute lage rugpijn kan veroorzaakt worden door: 1. een overbelasting van de rugspieren tgv teveel voorover gebogen werk stijfheid! 2. een zwelling van het rugspiercompartiment tgv een virale onsteking:...scheutpijn! 3 een plotse stress situatie :.als een stok in de rug! Ideaal om een acute rugpijn te krijgen is bvb: Zondags spitten in de tuin half verkouden en dinsdagochtend de post legen uit een té lage Figure from Farasyn A., Manuelle Therapie, 2000 Pag.82 brievenbus..met een belastingsbrief in de hand!!

83 Agemeen besluit Aspecifieke lage rugpijn.. is in feite een foute benaming... is een myogene lage rugpijn.. Kan spontaan genezen na 2 weken Na 3 maand = chronisch Kan wel definitief verholpen worden met diepe dwarse fricties op de juiste plaatsen! en dit na 2 tot 6 weken! Pag.

84 Besluit: nieuwe inzichten ivm rugpijn Laten wij in schoonheid eindigen.. Beseffend de kracht van de wijsheid Ons tot nieuwe inzichten kan brengen DANK voor uw aandacht! Pag.

85 Besluit: nieuwe inzichten ivm rugpijn zie ook: Pag.

86 KLINISCHE TEKENS Diepe palpatie ter hoogte van L1 Zoeken naar myofibrosen Er. spinae Uiting van pijn thv de SIPS L1 Pag.

87 FAQS TRIGGER POINT Pag.87

88 Non-specific low back pain as a Compartment & referred pain syndrome Compartment syndrome & referred muscle pain non-specific LBP probably 75% => muscular origin: 1. Compartment of Erector spinae 2. Compartment of Glutei & TFL 3. Entrapment syndrome of afferent sensitive nerves (Nn. Clunii superiores et medii) Pag.88

89 Non-specific low back pain as a Compartment & referred pain syndrome Myofibroses in a muscular compartment = origin of pain & morning stifness at each movement of extension and side-bending to the R side because of compression of the compartment at the R side an/or... because of elongation of the compartment at the L side Pag.89

90 ROPTROTHERAPIE. decompressie van gevoelszenuwen, => Uitstralende pijn verdwijnt na 2 weken Pag.90

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Erwin Hoogduin, mei 2008. Afstudeeropdracht opleiding fysiotherapie, Hogeschool Utrecht. Samenvatting. Inleiding:

Nadere informatie

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) Nederlandse

Nadere informatie

Whiplash syndrome. A myriad of symptoms with considerable overlap between organic and psychosocial origins. Zeist 13-10-2008

Whiplash syndrome. A myriad of symptoms with considerable overlap between organic and psychosocial origins. Zeist 13-10-2008 Whiplash syndrome Zeist 13-10-2008 A myriad of symptoms with considerable overlap between organic and psychosocial origins G.G.Vanderstraeten Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Universitair Ziekenhuis,Gent,België

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY

THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY Het effect van mobilisatie van de halsorganen op de actieve mobiliteit van de cervicale wervelkolom: Een experimenteel onderzoek uitgevoerd bij whiplashpatiënten

Nadere informatie

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann

Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Begeleiding van de werknemers met lage rugklachten bij de lumbale vorm van de ziekte van Scheuermann Pourahmad, S. Bedrijfsarts in opleiding maart 2003 tot maart 2007 Afstudeerscriptie in het kader van

Nadere informatie

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de December 2006, e jaargang, nr. 4 Nederlands Tijdschrift rthopaedie voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging It fits exactly like I planned. The shell s in the socket precisely.

Nadere informatie

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Evaluatie van de spierrekrutering bij chronische whiplash patiënten en pijn geïnduceerde proefpersonen met behulp van spierfunctionele Magnetische Resonantie Imaging Masterproef voorgelegd met het oog

Nadere informatie

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten TREATMENT CONCEPT TREATMENT DEVICES SUPPORT FUNCTIONS DBC methode Het DBC behandelconcept wordt wereldwijd toegepast in DBC klinieken voor de

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch proces 7 I.I Verwijzing en aanmelding 7 I.II Anamnese 7 I.III Analyse ter formulering van de onderzoeksdoelstellingen 8 I.IV Onderzoek 8 I.V

Nadere informatie

Diagnosis and treatment

Diagnosis and treatment Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patella: pa tel lae 1. A flat triangular bone located at the front of the knee joint

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Van nek tot voet De orthopeed houdt mensen in beweging Advies van experts

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven

De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven De impact van whiplash ten gevolge van een verkeersongeval op de kwaliteit van het leven Een pilootstudie voor 'de impact van verkeersongevallen op de kwaliteit van het leven' RA-2005-60 Els Inghelbrecht,

Nadere informatie

Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk

Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk Suzanne van Ballegooijen November 2008 Inhoudsopgave Waarom heb ik rugpijn?...1 Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Peter Goossens in samenwerking met Peter Beckers

Peter Goossens in samenwerking met Peter Beckers FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Master in Manuele Therapie De reproduceerbaarheid van de premanipulatieve positie. Een studie naar de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de premanipulatieve

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Het postwhiplashsyndroom in het juiste daglicht

Het postwhiplashsyndroom in het juiste daglicht Whiplash Stichting Nederland Postbus 105 3980 CC Bunnik Tel 030 656 50 00 / Fax 030 656 52 52 e-mail info@whiplashstichting.nl Het postwhiplashsyndroom in het juiste daglicht Lezing door Prof Dr Michael

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II Richtlijn Diagnostiek en ehandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Neurologie MET ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Oktober 2009, Vol., Nummer 3 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging *Knahr, et al: Cementless total hip arthroplasty using a threaded cup and

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 ARTROSE >> pagina 3 HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 OMGAAN MET PIJN >> pagina 10 Nummer 2, 2013 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) ARTROSE Artrose,

Nadere informatie

December. Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 13, nummer 3, december 2009. Van de redactie 54

December. Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 13, nummer 3, december 2009. Van de redactie 54 32 009 December Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 13, nummer 3, december 2009 Van de redactie 54 Van het bestuur 54 Risk assessment of coronary

Nadere informatie

Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1

Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1 Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1 MeSH-termen Glucosamine; Pharmaceutical Preparation; Dietary Supplements; Therapeutic use;

Nadere informatie

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X Migraine Contact 2 Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X De Meta-analyse van de orale triptans is er eindelijk Laattijdig

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

December 2007, Vol. 14, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2007, Vol. 14, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2007, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Allofit Hip Acetabular System All tribological options* Equatorially oversized

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Praktijkrichtlijn Onder redactie van: W.F.H. Peter

Nadere informatie

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra.

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. 26e jaargang, 2007 nr 30 Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. nr 30 Van de hoofdredactie Beste lezers, In dit nummer hebben

Nadere informatie