Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Per 1 januari 2013 is er vernieuwde thuiskopie wetgeving in werking getreden. Aangezien de hoeveelheid voorwerpen onder de thuiskopieregeling is uitgebreid kan dit impact hebben op uw bedrijf. Wat de thuiskopievergoeding precies is, op welke voorwerpen deze geldt, en hoe deze wettelijke regeling uw organisatie kan raken, zal in deze nieuwsbrief worden uiteengezet. De lijst met heffingsplichtige voorwerpen vindt u verderop in deze nieuwsbrief. De volgende onderwerpen worden bondig besproken, meer informatie vindt u op 1. Inleiding 2. Uitleg regeling 3. Krijg ik te maken als organisatie met de thuiskopievergoeding? 4. Wanneer is het nodig om contractant of niet-contractant te worden? 5. Lijst met Voorwerpen & Tarieven 6. Praktische vragen 7. Meldpunt illegale handel & Verlengde aansprakelijkheid 1. Inleiding Grondslag Thuiskopievergoeding De thuiskopievergoeding is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen inkomsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal (software uitgesloten). Omdat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken (volgens art. 16c van de Auteurswet), worden rechthebbenden via de thuiskopieregeling gecompenseerd. De thuiskopievergoeding wordt vervolgens door Stichting de Thuiskopie uitgekeerd aan componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs. 2. Uitleg regeling Hoe werkt de regeling? Op het moment van import/fabricage van heffingsplichtige voorwerpen zijn importeurs en fabrikanten verplicht om opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie (zie hieronder de lijst met heffingsplichtge voorwerpen en tarieven). Na opgave dienen zij de thuiskopievergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie en berekenen ze de afgedragen thuiskopievergoeding door in de verkoop van heffingsplichtige voorwerpen aan consumenten. Op importen en fabricages na 1 januari 2013 is men dus verplicht om de thuiskopievergoeding in rekening te brengen in de verkoop. Het kan dus kloppen dat u sinds 1 januari voorwerpen geleverd krijgt waar de thuiskopievergoeding reeds in de prijs is meegenomen. Er zijn echter mogelijkheden voor handelaren/resellers/(web)winkels om geleverd te krijgen zonder heffing. Want het kan zijn dat uw afnemers / (zakelijke) eindgebruikers van betaling kunnen worden vrijgesteld. Dit is alleen mogelijk binnen het netwerk van geregistreerde gebruikers van Stichting de Thuiskopie. Partijen die zich niet bij Stichting hebben aangesloten als contractant krijgen te allen tijde geleverd inclusief thuiskopievergoeding. Voor zakelijke afnemers is het dan nog steeds mogelijk de betaalde heffing terug te krijgen van Stichting de Thuiskopie.

2 Geregistreerde Contractanten & Professioneel Gebruikers Importeurs en fabrikanten die zich contractueel aansluiten bij Stichting de Thuiskopie kunnen onderling heffingsvrij leveren. Importeurs en fabrikanten zijn op het moment van import/fabricage in dat geval niet verplicht om direct opgave te doen van import/fabricage, zij overleggen dan maandelijks een opgave aan Stichting de Thuiskopie waarin zij een overzicht geven van hun verkopen/fabricages. Op basis van deze gegevens wordt vervolgens maandelijks het af te dragen bedrag thuiskopievergoeding berekend. Er zijn binnen het netwerk van geregistreerde gebruikers drie type gebruikers te definiëren. - Contractanten: dit zijn partijen die elkaar heffingsvrij kunnen leveren en maandelijks verplicht zijn tot het doen van opgave over de handel in heffingsplichtige voorwerpen. - Niet-Contractanten: dit zijn partijen die niet heffingsvrij kunnen leveren maar zonder contractuele verplichting opgave doen over hun eigen importen en fabricages/assemblages. - Professionele gebruikers: rechtspersoon die voorwerpen gebruikt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Oftewel bedrijven/professionals die bijv. hardware nodig hebben voor hun eigen infrastructuur (en dus niet hierin handelen!). 3. Krijg ik te maken als organisatie met de thuiskopievergoeding? Om na te gaan of uw bedrijf wettelijk tot opgave is verplicht, is het van belang om te bepalen of u een importeur of fabrikant bent. Wanneer ben ik importeur? U bent importeur wanneer u als bedrijf heffingsplichtige voorwerpen importeert in Nederland. Indien u als bedrijf dus bij een buitenlandse leverancier inkoopt, bent u de importeur van de heffingsplichtige voorwerpen en dientengevolge verplicht tot opgave. Indien u uitsluitend inkoopt bij Nederlandse leveranciers bent u dus nooit importeur. Is uw bedrijf een opererend entiteit vanuit het buitenland en levert u vanaf daar heffingsplichtige voorwerpen aan een Nederlandse consument, dan bent ook de importeur. Rechtspraak heeft bepaald dat de consument niet als de importeur kan worden aangemerkt. Wanneer ben ik fabrikant? U bent fabrikant wanneer u als bedrijf heffingsplichtige voorwerpen fabriceert en/of assembleert. Een fabrikant kan dus ook een handelaar/(web)winkel zijn die computers bouwt! Wanneer ben ik handelaar/reseller? Indien u handelt in heffingsplichtige voorwerpen bent u distributeur, reseller of (web)winkel. Ongeacht of uw handel uitsluitend richting zakelijke gebruikers of consumenten gaat. Zakelijke dienstverleners die bijvoorbeeld ook (op maat gemaakte) heffingsplichtige voorwerpen (bijv. pc s) aan hun klanten leveren, vallen dus ook onder de regeling. Is het verplicht om contractant te worden? Nee. Indien u wettelijk tot opgave bent verplicht als fabrikant of importeur kan het aangaan van een contract voordelen voor u bieden. Zo hoeft u als fabrikant/importeur de thuiskopievergoeding niet

3 voor te schieten en hoeft u dus pas te betalen indien u de vergoeding heeft geïncasseerd bij uw klanten. Daarnaast wordt de thuiskopievergoeding indien u uitsluitend verkoopt aan contractanten of professionele gebruikers van Stichting de Thuiskopie of exporteert niet bij u in rekening gebracht. Contractant worden van Stichting de Thuiskopie is echter niet verplicht. Opgaves van import / fabricages kunnen ook als Niet-Contractant gedaan worden. De opgave dient op het moment van import/fabricage bij Stichting de Thuiskopie worden opgegeven. Als handelaar/reseller kunt u als u contractant bent, heffingsvrij geleverd krijgen van andere contractanten. Bovendien kunt u vervolgens ook heffingsvrij uitleveren aan contractanten en professionele gebruikers. 4. Wanneer is het nodig om contractant of niet-contractant te worden? In veel gevallen kan het voor u bedrijfsvoering en uw zakelijke relaties voordelen opleveren indien u bent geregistreerd als contractant. Daarnaast kan het zijn dat u wettelijk verplicht bent om zich minstens als Niet-Contract bij de Stichting te registreren. Hieronder staan enkele scenario s geschetst waarin de voordelen en bijbehorende verplichtingen tegen elkaar worden afgewogen. De grootte van uw handel, het type klanten aan wie u levert, en of u zelf pc s bouwt zijn hierbij belangrijke wegingsfactoren. - Ik ben een importeur en ik verkoop hoofdzakelijk aan Nederlandse distributeurs. Als importeur van heffingsplichtige voorwerpen biedt het contract u de mogelijkheid om maandelijks opgave te doen van door u uitgeleverde producten. Anders bent u verplicht opgave te doen op het moment van import en direct de thuiskopievergoeding aan de Stichting af te dragen. Bovendien kunt u aangesloten Nederlandse distributeurs (contractanten) zonder heffing bedienen. U draagt alleen thuiskopievergoeding af indien u als importeur aan niet-contractanten verkoopt, bijv. consumenten. In dit geval biedt het contract u voordelen, u hoeft bij verkopen aan contractanten, professionele gebruikers en bij export geen thuiskopievergoeding af te dragen. Hier staat tegenover dat u maandelijks een overzicht van uw verkopen overlegt. Het aantal opgavemoment kan daarmee drastisch worden beperkt. - Ik ben een reseller/tussenhandelaar die hoofdzakelijk verkoopt aan zakelijke klanten. Indien u als reseller/tussenhandelaar geen contractant bent van Stichting de Thuiskopie kunt u in niet inkopen zonder heffing. Als u hoofdzakelijk zakelijke klanten levert die in aanmerking kunnen komen voor professioneel gebruik dan kunt u hen dus niet heffingsvrij leveren. Als contractant is dat wel mogelijk indien uw leverancier dat faciliteert. Wij adviseren u eenmalig uw zakelijke relaties te verzoeken zich te registreren als professionele gebruiker opdat u hen in de toekomst zonder heffing kan leveren. - Ik ben een (web)winkel en verkoop hoofdzakelijk aan consumenten. Indien u geen contract heeft afgesloten met de Stichting koopt u producten bij Nederlandse leveranciers inclusief een thuiskopievergoeding, zij zijn wettelijk verplicht deze aan u door te belasten. U heeft als (web)winkel vervolgens verder geen verplichting om opgave te doen over uw verkopen of om de thuiskopievergoeding af te dragen. Deze vergoeding is dan eerder in de keten reeds aan de Stichting afgedragen en de thuiskopievergoeding kan maximaal één keer worden

4 afgedragen. Oftewel, u heeft als web(winkel) weinig met Stichting de Thuiskopie te maken en hoeft dus ook geen contractant te worden Als u zelf importeert heeft u de wettelijke verplichting om opgave te doen, dit geldt ook als u zelf pc s bouwt/assembleert. - Ik ben een (web)winkel en bouw /assembleer zelf computers. Indien u als (web)winkel ook de rol van fabrikant aanneemt d.m.v. het assembleren van PC s, dan dient hierover opgave te worden gedaan. Op losse hardware (interne harde schijf bijv.) geldt geen thuiskopievergoeding, maar als een PC als kant-en-klaar product aan de consument wordt geleverd dan is deze PC heffingsplichtig. Als u als (web)winkel alles (laptops/tablets etc.) inkoopt in Nederland inclusief thuiskopievergoeding maar zelf nog wel PC s bouwt, bent u als winkel verantwoordelijk voor opgave en afdracht. U dient in dit geval de thuiskopievergoeding van 5.- (ex BTW) bovenop de prijs van een PC te zetten. De heffing is van toepassing op het eindproduct zoals dat aan de consument wordt geleverd, half fabricaten vallen niet onder de regeling. Het doen van deze opgaves kunt u doen zonder dat u contract bent van de Stichting. Hiervoor dient u zich te registeren op de Portal van de Stichting op 5. Lijst met Voorwerpen & Tarieven Hieronder vindt u de heffingsplichtige voorwerpen en bijhorende tarieven (Ex. BTW) vanaf 1 januari Voor bepaalde voorwerpen zijn er afhankelijk van de specificaties verschillende tarieven bepaald. Bovendien is niet op alle voorwerpen professioneel gebruik mogelijk. Indien u bijvoorbeeld reseller bent die uitsluitend handelt in de smartphones, kunt u in geen enkel geval verkopen zonder thuiskopievergoeding. Categorieën Voorwerpen Capaciteitsgrens Laag tarief Capaciteit Basis tarief Prof.gebruik Thuiskopievergoeding laag basis mogelijk 1. CD-r & DVD-r 0,03 Ja 2. Externe harddisk 1,00 Ja 3. Personal Computer / 5,00 Ja Laptop 4. Tablet 8 GB 2,50 > 8 GB 5,00 Ja 5. Smartphone/Telefoon < 16 GB 2,50 16 GB 5,00 Nee MP3 functie* 6. Audio/Videospeler 2 GB 1,00 > 2 GB 2,00 Nee (Incl. mediaspeler, MP3/MP4 etc.) 7. Harddisk recorder / Settopbox (STB) 160 GB 2,50 > 160 GB 5,00 Nee * Voor telefoons wordt uitgegaan van de maximaal uitbreidbare capaciteit, dus inclusief een geplaatste SD kaart indien mogelijk. Telefoons zonder mogelijkheden voor de plaatsing van een SD kaart en zonder intern geheugen geschikt voor muziekbestanden vallen buiten de regeling. Let op: voor telefoons start het basistarief bij 16 GB.

5 Uitgebreide toelichting op bovenstaande voorwerpen vindt in onze Factsheet Tarieven en Voorwerpen die te vinden is op onze website onder de tab Persberichten en Documenten. Losse hardware onderdelen die benodigd zijn om een PC te fabriceren vallen dus niet onder de regeling (interne harde schijven, solid-state-drives, mobo s, processors). Maar indien u met deze onderdelen een PC assembleert dan is deze PC heffingsplichtig. De externe harde schijf is wel heffingsplichtig! 6. Praktische vragen Sinds de introductie van de regeling is er een aantal veelvoorkomende vragen. Enkele belangrijke en voor u relevante vragen zullen wij kort behandelen. Op de website van Stichting de Thuiskopie, wordt een actueel overzicht van veelvoorkomende vragen bijgehouden. Ik krijg met heffing geleverd, kom ik in aanmerking voor restitutie? In het netwerk van contractanten kan het voorkomen dat u inclusief heffing krijgt geleverd. In dit geval rekent u als handelaar/reseller/(web)winkel de prijs van het voorwerp (waarin de thuiskopievergoeding reeds in is meegenomen) te allen tijde door aan uw klanten. De eindgebruiker kan indien er sprake is van Professioneel Gebruik, restitutie aanvragen bij Stichting de Thuiskopie. Voor eenmalige restitutieverzoeken van professionele gebruikers worden administratiekosten in rekening gebracht. Dien ik de thuiskopievergoeding op de factuur weer te geven? Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur. Dient er BTW over de thuiskopievergoeding te worden afgedragen? De thuiskopievergoeding is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door Stichting de Thuiskopie. Importeurs en fabrikanten zijn wettelijke verplicht de thuiskopievergoeding af te dragen fiscaal gezien zonder dat daar een BTW-belaste prestatie van Thuiskopie tegenover staat. Importeurs of fabrikanten ontvangen een factuur van Thuiskopie voor de door hen geïmporteerd, gefabriceerde of uitgeleverde voorwerpen zonder dat daarover BTW wordt berekend. In het handelsverkeer wordt de betaalde thuiskopievergoeding vervolgens geacht onderdeel te vormen van de BTW belaste prestatie van de levering van het voorwerp, ongeacht of de thuiskopievergoeding inbegrepen is in de verkoopprijs van het voorwerp of dat de deze separaat op de factuur vermeld wordt. Oftewel, in de verkoop naar uw klanten dient over de prijs inclusief thuiskopievergoeding BTW te worden afgedragen. Geldt de regeling voor gebruikte goederen? Indien heffingsplichtige gebruikte voorwerpen waarover nog geen thuiskopievergoeding is afgedragen als 'nieuw' product, refurbished of 'aangepast' product op de markt worden gezet dan dient de thuiskopievergoeding te worden afgedragen.

6 Geldt de regeling indien ik reparaties doe voor klanten? De thuiskopieregeling geldt niet voor reparaties van componenten die deel uitmaken van een heffingsplichtige voorwerpen. Indien u een heffingsplichtige voorwerp in zijn volledigheid vervangt dan wordt dit gezien als een verkoop, oftewel, in dit geval is de thuiskopieregeling van toepassing. 7. Meldpunt illegale handel & Verlengde aansprakelijkheid Tot slot willen wij partijen die handelen in heffingsplichtige voorwerpen op de hoogte brengen van het volgende. Indien importeurs/fabrikanten heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding op de Nederlandse markt brengen veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie. In het kader van het creëren van een level playing field zal Stichting de Thuiskopie ontduiking bestrijden, echter kunt u hier ook aan bijdragen. Indien u misbruik constateert/vermoedt kunt u dit melden via Wij zijn verplicht uiterst discreet met uw melding om te gaan. Wij willen partijen tevens informeren dat alle handelaren in heffingsplichtige goederen verplicht zijn om desgevraagd alle betreffende documenten, zoals in- en verkoopfacturen aan Thuiskopie te overleggen en de naam van hun importeur te geven. Indien de verkoper niet kan aantonen dat de vergoeding door de fabrikant of importeur betaald is, de handelaar verplicht is tot betaling, conform Artikel 16ga van de Auteurswet. Vraag daarom aan uw leveranciers een bewijs (zoals een regel op de factuur of een verklaring) dat u uw goederen inclusief thuiskopievergoeding voorwerpen krijgt geleverd.

Importeurs & Fabrikanten

Importeurs & Fabrikanten Importeurs & Fabrikanten Wanneer u, als fabrikant of importeur van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelectronica, na 1 januari 2013 importeert of een fabricage voltooit

Nadere informatie

Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie?

Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie? Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie? Bent u een importeur of fabrikant van voorwerpen die onder de thuiskopieregeling vallen, dan bent u verplicht om thuiskopievergoeding te betalen op het moment

Nadere informatie

Opgave doen in Excel voor Contractanten van Stichting de Thuiskopie

Opgave doen in Excel voor Contractanten van Stichting de Thuiskopie Opgave doen in Excel voor Contractanten van Stichting de Thuiskopie Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning bij het verrichten van opgave via Excel. Op basis van het ingestuurde document wordt uiteindelijk

Nadere informatie

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk Jochem Donker Onderwerpen Inleiding Wettelijke basis NL Tariefbepaling Rechtspraak NL i.v.m. ACI Adam Wat nu? Inleiding ACI-Adam: privé-kopie uit illegale

Nadere informatie

Excel Opgave. Versie: 21 december 2017

Excel Opgave. Versie: 21 december 2017 Excel Opgave In deze handleiding wordt u als Contractant - bondig wegwijs gemaakt met het maandelijks rapporteren aan Stichting de Thuiskopie. Wij gaan er in deze handleiding vanuit dat u reeds bent geregistreerd

Nadere informatie

Klik op het voorwerp waarvoor u verkopen dient op te geven en u wordt doorverwezen naar het scherm direct opgave doen.

Klik op het voorwerp waarvoor u verkopen dient op te geven en u wordt doorverwezen naar het scherm direct opgave doen. Hoe handmatig opgave te doen In deze handleiding wordt u als Contractant - bondig wegwijs gemaakt met het maandelijks rapporteren aan Stichting de Thuiskopie. Wij gaan er in deze handleiding vanuit dat

Nadere informatie

Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V.

Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V. Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V. Agenda Inleiding: wettelijk stelsel thuiskopie Wat is er gebeurd in de afgelopen jaren? Wie wil wat? Rechthebbenden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Stichting de Thuiskopie Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 December 2012 Inhoudsopgave Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 1 1. Controleprotocol Thuiskopieregeling 2013 3 1.1. Inleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 410 Besluit van 28 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 505 Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere

Nadere informatie

Handleiding BTW HANDLEIDING BTW

Handleiding BTW HANDLEIDING BTW HANDLEIDING BTW Laatste wijziging: 28-9-2012 CHANGELOG DATUM VERSIE OPMERKING 01 december 2010 1.4 Aanpassingen mbt layout 15 oktober 2010 1.3 Correcties 01 september 2010 1.2 Opmaak aanpassingen INHOUD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Ter inzage/voorbeeld: Incasso-overeenkomst Thuiskopie

Ter inzage/voorbeeld: Incasso-overeenkomst Thuiskopie Ter inzage/voorbeeld: Incasso-overeenkomst Thuiskopie Let op: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend! Actieve Contractanten van Thuiskopie staan op www.thuiskopie.nl vermeld. DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen

Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen Uitgangspunten 1. De noodzaak voor een nieuwe regeling: a. Huidige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60906 24 oktober 2017 Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2018 30 augustus 2017, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur, de uitgever en de Kunstenbond zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Handleiding BTW. Handleiding Versie

Handleiding BTW. Handleiding Versie Handleiding BTW Handleiding Versie 1.6 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 1.1 berekening BTW 4 2. Instellingen 5 2.2 Bedragen inclusief

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.)

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38 -MECHANISME 38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38.1.1. principe wil zeggen belasting op de toegevoegde waarde en betekent dat er belasting moet betaald worden op elk stukje waarde dat

Nadere informatie

Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2015

Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2015 Van: Marco Pastors, Gerrit n Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 7 oktober 2014 Betreft: Besluit SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2015 Besluit SONT tarieven

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Intelligent Recording Interface

Intelligent Recording Interface Intelligent Recording Interface Handleiding Intelligent Recorder Interface Handleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Aansluit instructies... 2 Geavanceerde instellingen... 3 Tips bij problemen...

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE De Garantie Mei juni 12 ZZINLEIDING In deze nieuwsbrief hebben wij het over het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie, om dan verder te gaan op de wettelijke garantie zoals die geregeld

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013 Veenendaal, 17 juni 2013 Handleiding BTW-heffing op tabak Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Handleiding BTW-heffing op tabak.

Handleiding BTW-heffing op tabak. Handleiding BTW-heffing op tabak. Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw maand- of kwartaalaangifte.

Nadere informatie

Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015

Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015 Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015 Inleiding In dit Controleprotocol worden de verplichtingen van contractanten uit hoofde van Artikel 10 van de Incasso-overeenkomst nader uitgewerkt.

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Leidschendam, 23 mei 2013 NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Mede dankzij de intensieve lobby van de NSO en TZN (groothandel tabakswaren) geldt per 1 juli a.s. een normale BTW-verrekening op tabaksproducten.

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand 1 VERGOEDING VOOR HET KOPIËREN VOOR EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDS- EN AUDIOVISUELE WERKEN AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand.. *dit formulier is van toepassing vanaf 1 februari 2010 Inhoudstafel

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Om de Wake on LAN functie te laten werken zult op zowel de PC en op de DrayTek modem/router een aantal zaken moeten instellen.

Om de Wake on LAN functie te laten werken zult op zowel de PC en op de DrayTek modem/router een aantal zaken moeten instellen. Wake on LAN Wake on LAN Met de functie Wake on LAN ook wel vaak WOL genoemd kunt u computers die aangesloten zijn op het interne netwerk (LAN) van de DrayTek router/modem en uit staan, vanuit de Webpagina

Nadere informatie

Samenwonen of trouwen

Samenwonen of trouwen Ciska Sikkel-Spierenburg Samenwonen of trouwen Financiële en juridische aspecten 3 e, herziene druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst en tabellen voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Introductie... 2 Bedrijf... 2 Vermogensbestanddeel exploiteren... 2 Tarieven... 2 Belasting-grondslag...

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008 Productinformatie & Tarieven Abonnement Consument vanaf 1 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 100 Besluit van 21 februari 2006, houdende vaststelling van nadere regels over de verplichting tot betaling van het volgrecht en vaststelling

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/446425 / HA ZA 13-760 Vonnis van 3 december 2014

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/446425 / HA ZA 13-760 Vonnis van 3 december 2014 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/446425 / HA ZA 13-760 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

5. Belasting over de toegevoegde waarde

5. Belasting over de toegevoegde waarde 5. Belasting over de toegevoegde waarde Van de toegevoegde waarde die door ondernemingen wordt gecreëerd, wil de overheid (fiscus) haar graantje meepikken. Vandaar dat er hierop een belasting wordt geheven,

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten uit hoofde van artikel 3 van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en

Nadere informatie

kornuko in en om het huis Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@kornuko.nl www.kornuko.nl Tel: (+31) 40 30 101 26

kornuko in en om het huis Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@kornuko.nl www.kornuko.nl Tel: (+31) 40 30 101 26 Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@.nl www..nl Tel: (+31) 40 30 101 26 INHOUDSOPGAVE 1. Wie/wat is Kornuko? 3 2. Waar staan wij voor? 8 3. Waarom Kiezen voor Kornuko?

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen worden hierna de Thuiskopie en [X] genoemd.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen worden hierna de Thuiskopie en [X] genoemd. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 405586 / HA ZA 11-2573 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat

Nadere informatie

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING Zoals goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten Stichting de Thuiskopie is aangewezen als rechtspersoon belast met

Nadere informatie

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Industrielaan 34 3903 AD Veenendaal 0318-754 862 www.robinenergie.nl Robin Energie B.V., gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudend aan Industrielaan

Nadere informatie

Het Nederlandse stelsel voldoet niet meer aan de Europese richtlijn

Het Nederlandse stelsel voldoet niet meer aan de Europese richtlijn Reactie Stichting de Thuiskopie op de beantwoording van de vragen van de Vaste Commissie voor Justitie over het thuiskopiestelsel door de Minister van Justitie d.d. 12 april 2010. In zijn beantwoording

Nadere informatie

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Artikel Verplichting 2.1 De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Handleiding verlaagd BTW tarief voor WilMar Retail ondernemers

Handleiding verlaagd BTW tarief voor WilMar Retail ondernemers Handleiding verlaagd BTW tarief voor WilMar Retail ondernemers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Verwerking servicepakketten bij nieuwe tweewieler... 4 2.1. Toevoegen servicepakket...

Nadere informatie

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen Algemene Voorwaarden BHVstore BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de BHVstore BV Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen.

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. HANDLEIDING Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. Inkoopfacturen Wat is een inkoopfactuur? Een inkoopfactuur is een document dat een betalingsverplichting van jouw onderneming aan een leverancier

Nadere informatie

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW)

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Event Agoria 26 maart 2015 1 Agenda Wettelijke basis Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Verplicht chippen e n registreren!

Verplicht chippen e n registreren! Verplicht chippen e n registreren! Nieuwe plicht In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Dit houdt in dat honden gechipt moeten worden: er wordt

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/450861 / KG ZA 13-1065

zaaknummer / rolnummer: C/09/450861 / KG ZA 13-1065 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/450861 / KG ZA 13-1065 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden...

Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden... Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden... 3 Wat betekent de I&R- verplichting voor fokkers?... 4 Honden met

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie