Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Per 1 januari 2013 is er vernieuwde thuiskopie wetgeving in werking getreden. Aangezien de hoeveelheid voorwerpen onder de thuiskopieregeling is uitgebreid kan dit impact hebben op uw bedrijf. Wat de thuiskopievergoeding precies is, op welke voorwerpen deze geldt, en hoe deze wettelijke regeling uw organisatie kan raken, zal in deze nieuwsbrief worden uiteengezet. De lijst met heffingsplichtige voorwerpen vindt u verderop in deze nieuwsbrief. De volgende onderwerpen worden bondig besproken, meer informatie vindt u op 1. Inleiding 2. Uitleg regeling 3. Krijg ik te maken als organisatie met de thuiskopievergoeding? 4. Wanneer is het nodig om contractant of niet-contractant te worden? 5. Lijst met Voorwerpen & Tarieven 6. Praktische vragen 7. Meldpunt illegale handel & Verlengde aansprakelijkheid 1. Inleiding Grondslag Thuiskopievergoeding De thuiskopievergoeding is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen inkomsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal (software uitgesloten). Omdat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken (volgens art. 16c van de Auteurswet), worden rechthebbenden via de thuiskopieregeling gecompenseerd. De thuiskopievergoeding wordt vervolgens door Stichting de Thuiskopie uitgekeerd aan componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs. 2. Uitleg regeling Hoe werkt de regeling? Op het moment van import/fabricage van heffingsplichtige voorwerpen zijn importeurs en fabrikanten verplicht om opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie (zie hieronder de lijst met heffingsplichtge voorwerpen en tarieven). Na opgave dienen zij de thuiskopievergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie en berekenen ze de afgedragen thuiskopievergoeding door in de verkoop van heffingsplichtige voorwerpen aan consumenten. Op importen en fabricages na 1 januari 2013 is men dus verplicht om de thuiskopievergoeding in rekening te brengen in de verkoop. Het kan dus kloppen dat u sinds 1 januari voorwerpen geleverd krijgt waar de thuiskopievergoeding reeds in de prijs is meegenomen. Er zijn echter mogelijkheden voor handelaren/resellers/(web)winkels om geleverd te krijgen zonder heffing. Want het kan zijn dat uw afnemers / (zakelijke) eindgebruikers van betaling kunnen worden vrijgesteld. Dit is alleen mogelijk binnen het netwerk van geregistreerde gebruikers van Stichting de Thuiskopie. Partijen die zich niet bij Stichting hebben aangesloten als contractant krijgen te allen tijde geleverd inclusief thuiskopievergoeding. Voor zakelijke afnemers is het dan nog steeds mogelijk de betaalde heffing terug te krijgen van Stichting de Thuiskopie.

2 Geregistreerde Contractanten & Professioneel Gebruikers Importeurs en fabrikanten die zich contractueel aansluiten bij Stichting de Thuiskopie kunnen onderling heffingsvrij leveren. Importeurs en fabrikanten zijn op het moment van import/fabricage in dat geval niet verplicht om direct opgave te doen van import/fabricage, zij overleggen dan maandelijks een opgave aan Stichting de Thuiskopie waarin zij een overzicht geven van hun verkopen/fabricages. Op basis van deze gegevens wordt vervolgens maandelijks het af te dragen bedrag thuiskopievergoeding berekend. Er zijn binnen het netwerk van geregistreerde gebruikers drie type gebruikers te definiëren. - Contractanten: dit zijn partijen die elkaar heffingsvrij kunnen leveren en maandelijks verplicht zijn tot het doen van opgave over de handel in heffingsplichtige voorwerpen. - Niet-Contractanten: dit zijn partijen die niet heffingsvrij kunnen leveren maar zonder contractuele verplichting opgave doen over hun eigen importen en fabricages/assemblages. - Professionele gebruikers: rechtspersoon die voorwerpen gebruikt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Oftewel bedrijven/professionals die bijv. hardware nodig hebben voor hun eigen infrastructuur (en dus niet hierin handelen!). 3. Krijg ik te maken als organisatie met de thuiskopievergoeding? Om na te gaan of uw bedrijf wettelijk tot opgave is verplicht, is het van belang om te bepalen of u een importeur of fabrikant bent. Wanneer ben ik importeur? U bent importeur wanneer u als bedrijf heffingsplichtige voorwerpen importeert in Nederland. Indien u als bedrijf dus bij een buitenlandse leverancier inkoopt, bent u de importeur van de heffingsplichtige voorwerpen en dientengevolge verplicht tot opgave. Indien u uitsluitend inkoopt bij Nederlandse leveranciers bent u dus nooit importeur. Is uw bedrijf een opererend entiteit vanuit het buitenland en levert u vanaf daar heffingsplichtige voorwerpen aan een Nederlandse consument, dan bent ook de importeur. Rechtspraak heeft bepaald dat de consument niet als de importeur kan worden aangemerkt. Wanneer ben ik fabrikant? U bent fabrikant wanneer u als bedrijf heffingsplichtige voorwerpen fabriceert en/of assembleert. Een fabrikant kan dus ook een handelaar/(web)winkel zijn die computers bouwt! Wanneer ben ik handelaar/reseller? Indien u handelt in heffingsplichtige voorwerpen bent u distributeur, reseller of (web)winkel. Ongeacht of uw handel uitsluitend richting zakelijke gebruikers of consumenten gaat. Zakelijke dienstverleners die bijvoorbeeld ook (op maat gemaakte) heffingsplichtige voorwerpen (bijv. pc s) aan hun klanten leveren, vallen dus ook onder de regeling. Is het verplicht om contractant te worden? Nee. Indien u wettelijk tot opgave bent verplicht als fabrikant of importeur kan het aangaan van een contract voordelen voor u bieden. Zo hoeft u als fabrikant/importeur de thuiskopievergoeding niet

3 voor te schieten en hoeft u dus pas te betalen indien u de vergoeding heeft geïncasseerd bij uw klanten. Daarnaast wordt de thuiskopievergoeding indien u uitsluitend verkoopt aan contractanten of professionele gebruikers van Stichting de Thuiskopie of exporteert niet bij u in rekening gebracht. Contractant worden van Stichting de Thuiskopie is echter niet verplicht. Opgaves van import / fabricages kunnen ook als Niet-Contractant gedaan worden. De opgave dient op het moment van import/fabricage bij Stichting de Thuiskopie worden opgegeven. Als handelaar/reseller kunt u als u contractant bent, heffingsvrij geleverd krijgen van andere contractanten. Bovendien kunt u vervolgens ook heffingsvrij uitleveren aan contractanten en professionele gebruikers. 4. Wanneer is het nodig om contractant of niet-contractant te worden? In veel gevallen kan het voor u bedrijfsvoering en uw zakelijke relaties voordelen opleveren indien u bent geregistreerd als contractant. Daarnaast kan het zijn dat u wettelijk verplicht bent om zich minstens als Niet-Contract bij de Stichting te registreren. Hieronder staan enkele scenario s geschetst waarin de voordelen en bijbehorende verplichtingen tegen elkaar worden afgewogen. De grootte van uw handel, het type klanten aan wie u levert, en of u zelf pc s bouwt zijn hierbij belangrijke wegingsfactoren. - Ik ben een importeur en ik verkoop hoofdzakelijk aan Nederlandse distributeurs. Als importeur van heffingsplichtige voorwerpen biedt het contract u de mogelijkheid om maandelijks opgave te doen van door u uitgeleverde producten. Anders bent u verplicht opgave te doen op het moment van import en direct de thuiskopievergoeding aan de Stichting af te dragen. Bovendien kunt u aangesloten Nederlandse distributeurs (contractanten) zonder heffing bedienen. U draagt alleen thuiskopievergoeding af indien u als importeur aan niet-contractanten verkoopt, bijv. consumenten. In dit geval biedt het contract u voordelen, u hoeft bij verkopen aan contractanten, professionele gebruikers en bij export geen thuiskopievergoeding af te dragen. Hier staat tegenover dat u maandelijks een overzicht van uw verkopen overlegt. Het aantal opgavemoment kan daarmee drastisch worden beperkt. - Ik ben een reseller/tussenhandelaar die hoofdzakelijk verkoopt aan zakelijke klanten. Indien u als reseller/tussenhandelaar geen contractant bent van Stichting de Thuiskopie kunt u in niet inkopen zonder heffing. Als u hoofdzakelijk zakelijke klanten levert die in aanmerking kunnen komen voor professioneel gebruik dan kunt u hen dus niet heffingsvrij leveren. Als contractant is dat wel mogelijk indien uw leverancier dat faciliteert. Wij adviseren u eenmalig uw zakelijke relaties te verzoeken zich te registreren als professionele gebruiker opdat u hen in de toekomst zonder heffing kan leveren. - Ik ben een (web)winkel en verkoop hoofdzakelijk aan consumenten. Indien u geen contract heeft afgesloten met de Stichting koopt u producten bij Nederlandse leveranciers inclusief een thuiskopievergoeding, zij zijn wettelijk verplicht deze aan u door te belasten. U heeft als (web)winkel vervolgens verder geen verplichting om opgave te doen over uw verkopen of om de thuiskopievergoeding af te dragen. Deze vergoeding is dan eerder in de keten reeds aan de Stichting afgedragen en de thuiskopievergoeding kan maximaal één keer worden

4 afgedragen. Oftewel, u heeft als web(winkel) weinig met Stichting de Thuiskopie te maken en hoeft dus ook geen contractant te worden Als u zelf importeert heeft u de wettelijke verplichting om opgave te doen, dit geldt ook als u zelf pc s bouwt/assembleert. - Ik ben een (web)winkel en bouw /assembleer zelf computers. Indien u als (web)winkel ook de rol van fabrikant aanneemt d.m.v. het assembleren van PC s, dan dient hierover opgave te worden gedaan. Op losse hardware (interne harde schijf bijv.) geldt geen thuiskopievergoeding, maar als een PC als kant-en-klaar product aan de consument wordt geleverd dan is deze PC heffingsplichtig. Als u als (web)winkel alles (laptops/tablets etc.) inkoopt in Nederland inclusief thuiskopievergoeding maar zelf nog wel PC s bouwt, bent u als winkel verantwoordelijk voor opgave en afdracht. U dient in dit geval de thuiskopievergoeding van 5.- (ex BTW) bovenop de prijs van een PC te zetten. De heffing is van toepassing op het eindproduct zoals dat aan de consument wordt geleverd, half fabricaten vallen niet onder de regeling. Het doen van deze opgaves kunt u doen zonder dat u contract bent van de Stichting. Hiervoor dient u zich te registeren op de Portal van de Stichting op 5. Lijst met Voorwerpen & Tarieven Hieronder vindt u de heffingsplichtige voorwerpen en bijhorende tarieven (Ex. BTW) vanaf 1 januari Voor bepaalde voorwerpen zijn er afhankelijk van de specificaties verschillende tarieven bepaald. Bovendien is niet op alle voorwerpen professioneel gebruik mogelijk. Indien u bijvoorbeeld reseller bent die uitsluitend handelt in de smartphones, kunt u in geen enkel geval verkopen zonder thuiskopievergoeding. Categorieën Voorwerpen Capaciteitsgrens Laag tarief Capaciteit Basis tarief Prof.gebruik Thuiskopievergoeding laag basis mogelijk 1. CD-r & DVD-r 0,03 Ja 2. Externe harddisk 1,00 Ja 3. Personal Computer / 5,00 Ja Laptop 4. Tablet 8 GB 2,50 > 8 GB 5,00 Ja 5. Smartphone/Telefoon < 16 GB 2,50 16 GB 5,00 Nee MP3 functie* 6. Audio/Videospeler 2 GB 1,00 > 2 GB 2,00 Nee (Incl. mediaspeler, MP3/MP4 etc.) 7. Harddisk recorder / Settopbox (STB) 160 GB 2,50 > 160 GB 5,00 Nee * Voor telefoons wordt uitgegaan van de maximaal uitbreidbare capaciteit, dus inclusief een geplaatste SD kaart indien mogelijk. Telefoons zonder mogelijkheden voor de plaatsing van een SD kaart en zonder intern geheugen geschikt voor muziekbestanden vallen buiten de regeling. Let op: voor telefoons start het basistarief bij 16 GB.

5 Uitgebreide toelichting op bovenstaande voorwerpen vindt in onze Factsheet Tarieven en Voorwerpen die te vinden is op onze website onder de tab Persberichten en Documenten. Losse hardware onderdelen die benodigd zijn om een PC te fabriceren vallen dus niet onder de regeling (interne harde schijven, solid-state-drives, mobo s, processors). Maar indien u met deze onderdelen een PC assembleert dan is deze PC heffingsplichtig. De externe harde schijf is wel heffingsplichtig! 6. Praktische vragen Sinds de introductie van de regeling is er een aantal veelvoorkomende vragen. Enkele belangrijke en voor u relevante vragen zullen wij kort behandelen. Op de website van Stichting de Thuiskopie, wordt een actueel overzicht van veelvoorkomende vragen bijgehouden. Ik krijg met heffing geleverd, kom ik in aanmerking voor restitutie? In het netwerk van contractanten kan het voorkomen dat u inclusief heffing krijgt geleverd. In dit geval rekent u als handelaar/reseller/(web)winkel de prijs van het voorwerp (waarin de thuiskopievergoeding reeds in is meegenomen) te allen tijde door aan uw klanten. De eindgebruiker kan indien er sprake is van Professioneel Gebruik, restitutie aanvragen bij Stichting de Thuiskopie. Voor eenmalige restitutieverzoeken van professionele gebruikers worden administratiekosten in rekening gebracht. Dien ik de thuiskopievergoeding op de factuur weer te geven? Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur. Dient er BTW over de thuiskopievergoeding te worden afgedragen? De thuiskopievergoeding is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door Stichting de Thuiskopie. Importeurs en fabrikanten zijn wettelijke verplicht de thuiskopievergoeding af te dragen fiscaal gezien zonder dat daar een BTW-belaste prestatie van Thuiskopie tegenover staat. Importeurs of fabrikanten ontvangen een factuur van Thuiskopie voor de door hen geïmporteerd, gefabriceerde of uitgeleverde voorwerpen zonder dat daarover BTW wordt berekend. In het handelsverkeer wordt de betaalde thuiskopievergoeding vervolgens geacht onderdeel te vormen van de BTW belaste prestatie van de levering van het voorwerp, ongeacht of de thuiskopievergoeding inbegrepen is in de verkoopprijs van het voorwerp of dat de deze separaat op de factuur vermeld wordt. Oftewel, in de verkoop naar uw klanten dient over de prijs inclusief thuiskopievergoeding BTW te worden afgedragen. Geldt de regeling voor gebruikte goederen? Indien heffingsplichtige gebruikte voorwerpen waarover nog geen thuiskopievergoeding is afgedragen als 'nieuw' product, refurbished of 'aangepast' product op de markt worden gezet dan dient de thuiskopievergoeding te worden afgedragen.

6 Geldt de regeling indien ik reparaties doe voor klanten? De thuiskopieregeling geldt niet voor reparaties van componenten die deel uitmaken van een heffingsplichtige voorwerpen. Indien u een heffingsplichtige voorwerp in zijn volledigheid vervangt dan wordt dit gezien als een verkoop, oftewel, in dit geval is de thuiskopieregeling van toepassing. 7. Meldpunt illegale handel & Verlengde aansprakelijkheid Tot slot willen wij partijen die handelen in heffingsplichtige voorwerpen op de hoogte brengen van het volgende. Indien importeurs/fabrikanten heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding op de Nederlandse markt brengen veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie. In het kader van het creëren van een level playing field zal Stichting de Thuiskopie ontduiking bestrijden, echter kunt u hier ook aan bijdragen. Indien u misbruik constateert/vermoedt kunt u dit melden via Wij zijn verplicht uiterst discreet met uw melding om te gaan. Wij willen partijen tevens informeren dat alle handelaren in heffingsplichtige goederen verplicht zijn om desgevraagd alle betreffende documenten, zoals in- en verkoopfacturen aan Thuiskopie te overleggen en de naam van hun importeur te geven. Indien de verkoper niet kan aantonen dat de vergoeding door de fabrikant of importeur betaald is, de handelaar verplicht is tot betaling, conform Artikel 16ga van de Auteurswet. Vraag daarom aan uw leveranciers een bewijs (zoals een regel op de factuur of een verklaring) dat u uw goederen inclusief thuiskopievergoeding voorwerpen krijgt geleverd.

Zorgeloos genieten van uw aankoop

Zorgeloos genieten van uw aankoop Koop en Garantie Zorgeloos genieten van uw aankoop In deze flyer leest u of u recht heeft op garantie en hoe we een mogelijk probleem samen oplossen. Ook kunt u lezen wanneer eventuele kosten van toepassing

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws van

Nieuwsbrief. Nieuws van Collectieve zorgverzekering Het heeft voor alle relaties, medewerk(st)ers, predikanten, vrijwilligers van de kerk en aanverwante stichtingen een collectief zorgcontract met Prolife en Agis Verzekeringen

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht, gehouden op 25 januari 2013 in het Bethaniënklooster te Amsterdam

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht, gehouden op 25 januari 2013 in het Bethaniënklooster te Amsterdam Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht, gehouden op 25 januari 2013 in het Bethaniënklooster te Amsterdam Aanwezig: Prof.mr. J.H. Spoor, mr. S.R.M.T. Janssen, mr.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Aanbod op maat Wat betekent dit voor u?

Aanbod op maat Wat betekent dit voor u? Aanbod op maat Wat betekent dit voor u? www.electrabel.nl Hoofdkantoor: Electrabel Nederland n.v., Dr. Stolteweg 92, 8025 AZ Zwolle Handelsregister Zwolle 05043978 - BTW-codenr. NL 8073.42.051.B01 - Bank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

De Ondernemerscoöperatie

De Ondernemerscoöperatie Alfred Griffioen De Ondernemerscoöperatie Inleiding In Nederland zijn er bijna een half miljoen bedrijven enkel een ondernemer en bijna een kwart miljoen bedrijven met 2 tot 5 medewerkers. Of het nu eenmanszaken,

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Handleiding. Webwinkel. Inhoud

Handleiding. Webwinkel. Inhoud Welkom in de webwinkel van Theunissen Technical Trading BV (TTT). Hier kunt u in vier simpele stappen een bestelling plaatsen. Dankzij de ruime voorraden in het eigen magazijn is een snelle levering vrijwel

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

BRAAS & PARTNERS B.V.

BRAAS & PARTNERS B.V. BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER 2014 - Op alle diensten die door Braas & Partners BV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie