Een gezwollen been na totale heupartroplastiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gezwollen been na totale heupartroplastiek"

Transcriptie

1 casuïstische mededelingen Een gezwollen been na totale heupartroplastiek D.S.Kuiken, B.L.E.F.ten Have en J.J.A.M.van Raay Twee patiënten, een 71-jarige en een 59-jarige vrouw met een totale heupartroplastiek in de voorgeschiedenis, presenteerden zich met pijn, een bemoeilijkt looppatroon en een langzaam progressieve unilaterale zwelling van hun been. Er waren geen andere lichamelijke afwijkingen. Bij aanvullend onderzoek bleek het probleem te worden veroorzaakt door een cysteuze afwijking uitgaande van de bursa iliopectinea, die de V. femoralis comprimeerde. Na exploratie en excisie van de cyste herstelden de patiënten spoedig. Het pathologische preparaat toonde een bursa met uitgebreide vreemd-lichaamreuscelreactie, dubbelbrekend vezelig polyethyleen en een geringe hoeveelheid granulair metaalpigment, hetgeen afkomstig was van de totale heupprothese. Een unilateraal gezwollen been kan worden veroorzaakt door een aantal ziektebeelden, zoals diepveneuze trombose en primair lymfoedeem en compressie op de veneuze en/of lymfatische structuren vanuit de omgeving. Veneuze obstructie door cystevorming van de bursa iliopectinea na totale heupartroplastiek is echter slechts incidenteel beschreven. De behandeling bestaat uit decompressie van de aangedane structuren en eventueel een revisie van de polyethyleencup ter voorkoming van excessieve polyethyleenslijtage. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Een unilaterale zwelling van het been kan optreden door compressie van de V. femoralis als gevolg van een ruimteinnemende afwijking, bijvoorbeeld een cysteuze afwijking. Dat zo n afwijking ontstaat door een reactie van vreemdlichaam-reuscellen na een totale heupartroplastiek is uiterst zeldzaam. 1-5 Het beeld kan verward worden met andere aandoeningen, bijvoorbeeld infectieuze aandoeningen zoals tuberculose, een solide tumor, hernia inguinalis of een aneurysma van de A. femoralis. Wij beschrijven twee patiënten met als belangrijkste klacht een unilateraal gezwollen been, bij wie een reactie van vreemd-lichaam-reuscellen op polyethyleenpartikels, afkomstig van de heupprothese, leidde tot cystevorming en compressie van de V. femoralis. ziektegeschiedenissen Patiënt A, een 71-jarige, niet-zieke vrouw, werd verwezen naar de polikliniek Orthopedie in verband met progressieve pijnklachten in haar rechter lies en loopklachten. De pijn straalde uit naar de laterale zijde van het bovenbeen. De patiënte gaf een knappend gevoel in de heup aan. Zeven jaar voor het ontstaan van deze klachten werd bij haar, in verband met coxartrose rechts, een ongecementeerde totale heupprothese geplaatst. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Martini Ziekenhuis, locatie van Swieten, afd. Orthopedie, Postbus , 9700 RM Groningen. Hr.drs.D.S.Kuiken, coassistent (thans: arts, Medisch Spectrum Twente, afd. Orthopedie, Enschede); hr.drs.b.l.e.f.ten Have en hr.dr.j.j.a.m.van Raay, orthopedisch chirurgen. Correspondentieadres: hr.dr. J.J.A.M.van Raay Bij lichamelijk onderzoek werd een diffuus, pasteus gezwollen rechter been gezien. Bij palpatie werd een niet goed afgrensbare zwelling in de rechter lies gevonden zonder palpabele pulsaties. De beweeglijkheid van de heup was ongestoord en pijnloos, echter wel met crepitaties. Het been vertoonde een ongestoorde sensomotoriek en arteriële circulatie. Bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. Röntgenologisch onderzoek liet ernstige polyethyleenslijtage van de acetabulumcomponent zien, zonder aanwijzingen van loslating van de prothesecomponenten (figuur 1). Omdat een veneuze afwijking vermoed werd, werd flebografie verricht. Die liet een open veneus systeem zien, met normale flow van de V. femoralis. Arteriografie vertoonde eveneens geen afwijkingen, in het bijzonder geen aanwijzingen voor een (pseudo)aneurysma. Een MRI-scan vertoonde het beeld van een grote cysteuze zwelling mediaal van het rechter heupgewricht, in het gebied van de V. femoralis communis. De cyste bevatte vocht met hierin onder andere hemosiderineneerslag. Lateraal hiervan bevond zich een tweede kleinere holte met uitbreiding in het kleine bekken. De V. en A. femoralis lagen uitgespannen over de cyste. Bij exploratie werd een grote tumor gevonden met multipele vertakkingen en daaroverheen lag de N. femoralis uitgespannen. Mediaal lag de A. femoralis tegen de tumor aan. De zwelling kon gedeeltelijk worden vrijgeprepareerd. Bij het puncteren van de cyste werd een stroperige sereuze vloeistof verkregen. Uiteindelijk werd de cyste in toto verwijderd. Daarbij bleek dat de basis van de cyste gevormd werd door een open verbinding met het heupgewricht. Cytologisch onderzoek gaf geen aanwijzing voor maligniteit Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

2 figuur 1. Voor-achterwaartse röntgenopname van een totale heupprothese (Mallory-Head) bij patiënt A, met asymmetrie van de cup en verplaatsing van de kop naar posterieur. Microscopisch onderzoek vertoonde het beeld van een bursa met uitgebreide vreemd-lichaam-reuscelreactie, dubbelbrekend vezelig polyethyleen en een geringe hoeveelheid granulair metaalpigment (figuur 2). Beide laatstgenoemde bestanddelen verklaren het heterogene aspect van de cyste op de MRI-afbeeldingen. Het postoperatieve beloop was voorspoedig en ongecompliceerd, waarbij het gezwollen been geleidelijk in omvang afnam. Alle kweken waren negatief. Vijf maanden later werd een revisie van de acetabulumcomponent verricht; er werd inderdaad uitgebreide polyethyleenslijtage vastgesteld. Negen jaar na de revisieoperatie was patiënte nog steeds klachtenvrij. Patiënt B, een gezonde 59-jarige vrouw, bezocht de algemeen chirurg wegens een pijnlijk en oedemateus gezwollen linker been. Met behulp van echografisch onderzoek werd een cysteuze afwijking met een doorsnede van 7 cm in de linker lies gelokaliseerd met compressie van de V. femoralis. Negen jaar eerder was bij haar wegens coxartrose links een cementloze totale heupprothese (Mallory-Head, Biomet Nederland, Dordrecht) geplaatst. Patiënte werd naar onze polikliniek verwezen voor verdere analyse. Drie jaar eerder waren er al röntgenologische aanwijzigingen voor polyethyleenslijtage. Revisie werd toen overwogen, maar er werd een afwachtend beleid afgesproken omdat patiënte geen klachten had. Bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. Bij lichamelijk onderzoek werd een oedemateus gezwollen linker been gezien en patiënte had een antalgische gang waarbij zij het linker been ontlastte. De heupfunctie was niet beperkt, bij maximale flexie was een knappend geluid hoorbaar; mogelijk een teken van subluxatie. De sensomotoriek en de circulatie waren ongestoord. MRI-onderzoek toonde een cyste met een maximale doorsnee van 10 cm die in verbinding stond met het linker heupgewricht. Een revisie van de acetabulumcomponent Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1635

3 van de totale heupprothese werd verricht. Peroperatief bleek deze component los te zitten. De perifere omtrek van het acetabulum was intact. Ter hoogte van de voorwand werd veel synoviaal weefsel aangetroffen met een opening naar ventraal. Deze stond in verbinding met de cyste. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Microscopisch onderzoek liet een fibreus veranderd heupkapsel met dubbelbrekend polyethyleenmateriaal zien. Er werden geen tekenen van infectie gezien en alle kweken waren negatief. Een jaar later werd opnieuw een komrevisie verricht vanwege persisterende pijnklachten en standwijziging en loslating van de kom. Twee jaar nadien was de cyste verdwenen en was de omvang van het been genormaliseerd. Zeven jaar na deze operatie werd patiënte ter controle op de polikliniek gezien; haar klachten waren niet teruggekeerd. beschouwing Veneuze obstructie door middel van cystevorming na totale heupartroplastiek wordt in de literatuur slechts incidenteel beschreven. 1-5 Enkele soortgelijke casussen zijn beschreven waarbij ruimte-innemende afwijkingen in het heupgebied werden gevonden als gevolg van materiaalslijtage van een totale heupprothese. Beschreven werd compressie van de V. femoralis door een bursa synovialis van de M. iliopsoas (bursa iliopectinea) ten gevolge van polyethyleenslijtage en polymethylmethacrylaatpartikels (botcement). 6 Ook werd neuropathie van de N. ischiadicus beschreven bij een grote cysteuze zwelling op basis van een vreemd-lichaam-celreactie op titanium- en polyethyleenpartikels; bij deze patiënt had de ongecementeerde heupprothese losgelaten. 7 In 1988 werd een casus beschreven waarbij een cysteuze zwelling in het bekken op basis van methylmethacrylaatpartikels bij loslating van een gecementeerde acetabulumcomponent tot urineretentie had geleid. 8 Synoviale cysten ontstaan vanuit het gewrichtskapsel vooral als reactie op toenemende intra-articulaire druk. Synoviale cystevorming in de weke delen rond de heup wordt in verband gebracht met reumatoïde artritis, infectie, osteonecrose, trauma, sport en overbelastende activiteiten Een zeldzame oorzaak is een vreemd-lichaam-celreactie op polyethyleenpartikels ten gevolge van slijtage van een totale heupprothese. Anatomie. De bursa iliopectinea is gelokaliseerd aan de anterieure zijde van het heupgewricht en is de grootste synoviale bursa gemiddelde omvang is 6 bij 3 cm in het lichaam. De ligging is tussen de iliofemorale en pubofemorale ligamenten en aanliggend aan het dunste en kwetsbaarste deel van het anterieure kapsel (figuur 3). Een defect in het anterieure kapsel kan hierbij een verbinding tussen de bursa iliopectinea en het gewricht creëren. 19 Toename van de intra-articulaire druk ten gevolge van toename van de productie van synoviaal vocht vergroot de bursa iliopectinea, reuscel figuur 2. Microscopische afbeelding van de bursa iliopectinea van patiënt A met vreemd-lichaam-reuscelreactie en dubbelbrekende vezelige polyethyleenpartikels. (Vergroting circa 250 maal; afbeelding beschikbaar gesteld door dr.a.t.m.g.tiebosch, patholoog, Martini Ziekenhuis, Groningen.) 1636 Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

4 figuur 3. Anatomische verhoudingen bij: (a) de bursa iliopectinea in relatie tot het kapsel, N. femoralis en femorale vaten en (b) expansie van bursa iliopectinea die leidt tot compressie van de aanliggende structuren.19 waardoor een cyste kan ontstaan. Aanliggende structuren, zoals colon, ureters, blaas en femorale vaten, kunnen hierdoor gecomprimeerd raken Uit obductiestudies blijkt dat bij 15% van de normale heupen een verbinding bestaat tussen de bursa iliopectinea en het heupgewricht en bij 40% van de heupen met osteoartritis Diagnostiek. Het diagnostisch traject van voorkeur bij een unilateraal gezwollen been zou als volgt moeten zijn: (a) laboratoriumonderzoek (C-reactieve proteïne, leukocyten en D-dimeer) ter uitsluiting/bevestiging van ontsteking, infectie of diepveneuze trombose; (b) röntgendiagnostiek van de totale heupartroplastiek ter controle van cupslijtage en osteolyse; (c) echografisch onderzoek om diepveneuze trombose en ruimte-innemende afwijking vast te stellen. Dit onderzoek is relatief goedkoop en non-invasief en toegankelijk voor de eerstelijnsgeneeskunde; en (d) indien men echografisch een ruimte-innemende afwijking waarneemt, kan men met MRI de aard en de samenstelling van een dergelijk proces bepalen en tevens duidelijkheid krijgen wat betreft de anatomische situaties voor een eventuele operatieve ingreep. Figuur 4 toont een MRI-afbeelding van een patiënt met een unilateraal gezwollen been ten gevolge van cysteuze zwelling van de bursa iliopectinea. CT-scan is minder geschikt voor de beeldvorming van weke delen en zou bij een totale heupartroplastiek veel artefacten geven vanwege scattering, gezien de aard van het materiaal van de prothese. Artrografie (figuur 5) kan een verbinding met het gewricht aantonen,26 maar de meerwaarde is zeer beperkt, gezien de huidige non-invasieve beeldvormende technieken. Om deze reden hebben flebografie en arteriografie evenmin toegevoegde waarde. Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1637

5 figuur 4. MRI-afbeelding van een cysteus proces uitgaande van de bursa iliopectinea met compressie ter hoogte van de V. iliaca. figuur 5. Artrogram met intra-articulaire injectie van radioactieve contrastvloeistof toont de verbinding tussen de cyste en het heupgewricht Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

6 Behandeling. Chirurgische exploratie met verwijdering van de obstruerende cyste lijkt de aangewezen behandeling. De discussie blijft bestaan of een revisie van de polyethyleencup moet worden verricht ter voorkoming van excessieve polyethyleenslijtage. Chirurgisch ingrijpen is geïndiceerd wanneer cysten de N. femoralis of vasculaire structuren comprimeren en hierdoor klachten veroorzaken. Er zijn echter geen studies beschreven vanwege de zeer lage incidentie. Dr.E.Dannenberg, radioloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede, beoordeelde de afbeeldingen Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 6 november 2007 Literatuur 1 DeFrang RD, Guyer WD, Porter JM, Duwelius PJ. Synovial cyst formation complicating total hip arthroplasty: a case report. Clin Orthop Relat Res. 1996;325: Goyal S, Moss MC, Breusch SJ. Venous outflow obstruction 8 years following Ring total hip arthroplasty. A rare complication of acetabular loosening and polyethylene wear. Acta Orthop Scand. 1997;68: Yang SS, Bronson MJ. Cystic enlargement of the iliopsoas bursa causing venous obstruction as a complication of total hip arthroplasty. A case report. J Arthroplasty. 1993;8: Cheung YM, Gupte CM, Beverly MJ. Iliopsoas bursitis following total hip replacement. Arch Orthop Trauma Surg. 2004;124: Byström S, Adalberth G, Milbrink J. Giant synovial cyst of the hip: an unusual presentation with compression of the femoral vessels. Can J Surg. 1995;38: Morrison KM, Apelgren KN, Mahany BD. Back pain, femoral vein thrombosis, and an iliopsoas cyst: unusual presentation of a loose total hip arthroplasty. Orthopedics. 1997;20: Fischer SR, Christ DJ, Roehr BA. Sciatic neuropathy secondary to total hip arthroplasty wear debris. J Arthroplasty. 1999;14: Hattrup SJ, Bryan RS, Gaffey TA, Stanhope CR. Pelvic mass causing vesical compression after total hip arthroplasty. Case report. Clin Orthop Relat Res. 1988;227: Berry DJ, Barnes CL, Scott RD, Cabanela ME, Poss R. Catastrophic failure of the polythylene liner of uncemented acetabular components. J Bone Joint Surg Br. 1994;76: Binek R, Levinsohn EM. Enlarged iliopsoas bursa. An unusual cause of thigh mass and hip pain. Clin Orthop Relat Res. 1987;224: Callaghan JJ. Total hip arthroplasty. Clinical perspective. Clin Orthop Relat Res. 1992;276: Fitzgerald RH. Total hip arthroplasty sepsis. Prevention and diagnosis. Orthop Clin North Am. 1992;23: Forster BB, Connell DG, Scudamore CH. Synovial cyst of the hip: an unusual cause of an inguinal mass. Can J Surg. 1989;32: Harper MC, Schaberg JE, Allen WC. Primary iliopsoas bursography in the diagnosis of disorders of the hip. Clin Orthop Relat Res. 1987;221: Jacobs JJ, Shanbhag A, Glant TT, Black J, Galante JO. Wear debris in total joint replacements. J Am Acad Orthop Surg. 1994;2: Janus C, Hermann G. Enlargement of the iliopsoas bursa: unusual cause of cystic mass on pelvic sonogram. J Clin Ultrasound. 1982; 10: Kavanagh BF, Fitzgerald jr RH. Multiple revisions for failed total hip arthroplasty not associated with infection. J Bone Joint Surg Am. 1987;69: Sartoris DJ, Danzig L, Gilula L, Greenway G, Resnick D. Synovial cysts of the hip joint and iliopsoas bursitis: a spectrum of imaging abnormalities. Skeletal Radiol. 1985;14: Toohey AK, LaSalle TL, Martinez S, Polisson RP. Iliopsoas bursitis: clinical features, radiographic findings and disease associations. Semin Arthritis Rheum. 1990;20: Warren R, Kaye JJ, Salvati EA. Arthrographic demonstration of an enlarged iliopsoas bursa complicating osteoarthritis of the hip. A case report. J Bone Joint Surg Am. 1975;57: Jaffray DC, Nade S. Painless groin swelling associated with osteoarthritis of the hip. J R Coll Surg Edinb. 1986;31: Guiral J, Reverte D, Carrero P. Iliopsoas bursitis due to Brucela melitensis infection a case-report. Acta Ortho Scand. 1999;70: Yoon TR, Song EK, Chung JY, Park CH. Femoral neuropathy caused by enlarged iliopsoas bursa associated with osteonecrosis of femoral head a case report. Acta Ortho Scand. 2000;71: Byrne PA, Rees JI, Williams BD. Iliopsoas bursitis: an unusual presentation of metastatic bone disease. Br J Rheumatol. 1996;35: Pritchard RS, Shah HR, Nelson CL, FitzRandoph RL. MR and CT appearance of iliopsoas bursal distention secondary to diseased hips. J Comput Assist Tomogr. 1990;14: Steinbach LS, Schneider R, Goldman AB, Kazam E, Ranawat CS, Ghelman B. Bursae and abscess cavities communication with the hip. Diagnosis using arthrography and CT. Radiology. 1985;156: Abstract A swollen leg after total hip arthroplasty. Two patients, a 71-year-old and a 59-year old woman who had undergone total hip arthroplasty, presented with pain, difficulty in walking and slow progressive uni lateral leg swelling. They did not have any other physical abnormalities. Physical examination and other investigations indicated a cystic enlargement of the iliopectineal bursa causing venous obstruction of the v. femo ralis. After exploration and excision of the swelling the patients recovered rapidly. Pathological examination showed a bursa with an extensive foreign body giant cell reaction, double-breaking fibrous polyethylene and a small quantity of granular metal pigment originating from the total hip prosthesis. A unilateral swelling of the leg can also be caused by deep venous thrombosis and primary lymphatic oedema or by other compressing swellings. Venous obstruction due to cystic enlargement of the iliopectineal bursa following total hip arthroplasty is only described incidentally. Treatment consists of decompression of the affected structures and if necessary revision of the polyethylene cup to avoid excessive polyethylene wear. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1639

Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch. Dr. L. Paul A.

Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch. Dr. L. Paul A. Heupprothesen M-o-M en huidige ontwikkelingen - Dr. L. Paul A. Bom Jeroen Bosch Ziekenhuis Orthopedie en Traumatologie s-hertogenbosch Totale Heup prothese aantallen nemen toe in de komende jaren 2011:

Nadere informatie

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal 3 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal Dos Winkel Introductie Sporten waarbij men met maximale kracht een bal moet werpen of slaan,

Nadere informatie

De sportheup in perspectief: nieuwe gouden standaard of gewoon een andere totale heupprothese? S.B.T. Bolder, J.L.C. van Susante

De sportheup in perspectief: nieuwe gouden standaard of gewoon een andere totale heupprothese? S.B.T. Bolder, J.L.C. van Susante De sportheup in perspectief: nieuwe gouden standaard of gewoon een andere totale heupprothese? S.B.T. Bolder, J.L.C. van Susante Vakgroep Orthopedie, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Postbus 9555, 6800 TA Arnhem

Nadere informatie

Lagerugklachten met pijn in het linkerbeen en de linkervoet bij een 70-jarige man

Lagerugklachten met pijn in het linkerbeen en de linkervoet bij een 70-jarige man 15 2 Lagerugklachten met pijn in het linkerbeen en de linkervoet bij een 70-jarige man Koos van Nugteren Introductie Pijn in een been kan allerlei oorzaken hebben. Hij kan veroorzaakt worden door een aandoening

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Aneurysma Spurium. Het zorgnetwerk van ons allemaal

Aneurysma Spurium. Het zorgnetwerk van ons allemaal Aneurysma Spurium Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling: Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: Geen Inhoud Wat is een aneurysma spurium? Oorzaken Symptomen Onderzoek

Nadere informatie

Enkel artrose (bovenste spronggewricht)

Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Artrose (slijtage) is een aandoening van het kraakbeen in gewrichten. Bij enkel artrose is er sprake van slijtage in het bovenste spronggewricht (ook wel tibiotalaire

Nadere informatie

Aneurysmatische Bot Cyste (ABC) De behandeling van een goedaardige zwelling van het bot

Aneurysmatische Bot Cyste (ABC) De behandeling van een goedaardige zwelling van het bot Orthopedie Aneurysmatische Bot Cyste (ABC) De behandeling van een goedaardige zwelling van het bot Algemeen Een Aneurysmatische Bot Cyste (ABC) is een goedaardige zwelling van het bot. Goedaardige tumoren

Nadere informatie

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Inleiding In deze brochure wordt beschreven wat het verschil is tussen de anterieure techniek t.o.v. de posterieure en

Nadere informatie

Totale heupprothese polikliniekversie

Totale heupprothese polikliniekversie Totale heupprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar De totale heupprothese De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Complicaties tijdens en 2 jaar na revisie van een totaleheupprothese

Complicaties tijdens en 2 jaar na revisie van een totaleheupprothese oorspronkelijke stukken Complicaties tijdens en 2 jaar na revisie van een totaleheupprothese S.Witjes, J.C.M.Schrier, J.W.M.Gardeniers en B.W.Schreurs Zie ook de artikelen op bl. 1915, 1918 en 1935. Doel.

Nadere informatie

Orthopedie. Marcaïnisatie heup. Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen.

Orthopedie. Marcaïnisatie heup. Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen. Orthopedie Marcaïnisatie heup Onderzoek van de heup vanwege aanhoudende klachten in de heup en/of benen. Inleiding Uw arts heeft u geadviseerd om een onderzoek van de heup te ondergaan en zo de klachten

Nadere informatie

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers.

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. resurfacing THP waarom? wat is dat? voor wie? waarom resurfacing? THP bij jonge patienten is en blijft een orthopedische uitdaging. hoge falingsgraad bij

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51 Heupartrose (coxartrose) Een gezond heupgewricht heeft gladde kraakbeenoppervlakten die vrij over elkaar glijden en een soepele en pijnvrije beweeglijkheid van de heup toe laten. Slijtage van gewrichtskraakbeen

Nadere informatie

Revisie van een totale heupprothese

Revisie van een totale heupprothese Revisie van een totale heupprothese Wanneer 1 of beide componenten van de prothese loskomen moeten deze herplaatst worden. Dit noemt men een revisie. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het loskomen

Nadere informatie

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage Resurfacing Hip Een nieuwe heup U hebt met uw specialist de mogelijkheid van een nieuwe heup besproken en specifiek de Resufacing Hip. Het vervangen van een heupgewricht door een kunstgewricht is geen

Nadere informatie

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn 15 2 Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn Koos van Nugteren Samenvatting De knie-endoprothese wordt vrijwel altijd geïmplanteerd bij personen met ernstige

Nadere informatie

Inhoud. Wat is osteoarthritis?

Inhoud. Wat is osteoarthritis? Inhoud Osteoarthritis Welke gewrichten worden aangetast? Pijn en ongemak Synoviaal vocht Beschikbare behandelingen Fermathron TM Hoe werkt het? De behandeling Wie hebben er baat bij? Wat kunt u doen? 3

Nadere informatie

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een kijkoperatie aan uw heupgewricht uit te laten voeren. Bij deze operatie worden afwijkingen van het

Nadere informatie

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses Patiënten informatie brochure www.biomet.nl Artrose Inzicht in Patiëntenzorg op maat U bent uniek en uw lichaamsbouw (ofwel anatomie) is dat ook. Daarom

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder Orthopedie Schouderprothese Bij slijtage van de schouder kan het schoudergewricht worden vervangen door een prothese. Wat zijn de oorzaken van de klachten en welke soorten prothesen kunnen worden ingezet.

Nadere informatie

Orthopedie. Enkelprothese

Orthopedie. Enkelprothese Orthopedie Enkelprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw enkel. Er wordt een enkelprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de enkel, de aanleiding voor de operatie, de

Nadere informatie

Neuralgie n. iliohypogastricus & n. ilioinguinalis

Neuralgie n. iliohypogastricus & n. ilioinguinalis Neurogene liespijn Neuralgie n. iliohypogastricus & n. ilioinguinalis Iliohypogastricus L1(+Th12) Anatomie Ventraal quadratus lumborum, dorsaal nieren Tussen transversus abd. en obliquus int. Penetreert

Nadere informatie

aantal prothesen 10 jaar na operatie nog steeds ruim boven de 90%ligt. Toch is de literatuur vaak te optimistisch. De publicaties komen uit goed

aantal prothesen 10 jaar na operatie nog steeds ruim boven de 90%ligt. Toch is de literatuur vaak te optimistisch. De publicaties komen uit goed Prognose van de totaleheupprothese NTvG Podcast Abonnee worden RSS Persberichten NTvG-S Vacaturebank Home Nieuws Opinie Onderzoek Klinische praktijk Perspectief Varia NTvG Vacatures Mijn gegevens Uitloggen

Nadere informatie

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL TRAUMATISCH PANCREASLETSEL Frank Oort Gutclub 29 oktober 2014 1 2 Opbouw Casus Achtergrond Traumatisch pancreas letsel bij kinderen Vervolg casus Leerpunten casus 3 Casus Mw. C. 13 jaar Overplaatsing vanuit

Nadere informatie

Inleiding Het heupgewricht Artrose Wat is een totale heup?

Inleiding Het heupgewricht Artrose Wat is een totale heup? Totale heupprothese Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van artrose van het heupgewricht en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat bij

Nadere informatie

Osteoarthrose, Osteoarthritis, arthrose, artrose Ontsteking is niet de oorzaak maar het gevolg van het proces itt. Reumatoide artritis

Osteoarthrose, Osteoarthritis, arthrose, artrose Ontsteking is niet de oorzaak maar het gevolg van het proces itt. Reumatoide artritis Osteo-Artrose Osteoarthrose, Osteoarthritis, arthrose, artrose Ontsteking is niet de oorzaak maar het gevolg van het proces itt. Reumatoide artritis Artrose Hoe ziet normaal kraakbeen eruit? Hoe werkt

Nadere informatie

Casusschetsen Orthopaedie

Casusschetsen Orthopaedie Interline Casusschetsen Orthopaedie 25 maart 2002 Casusschets 1 Man, 18 jaar, amateurvoetballer, maandag op spreekuur. Afgelopen zondag bij voetbal een valgisatieletsel. Hij heeft pijn aan de mediale zijde

Nadere informatie

Echoscopisch onderzoek van een congenitale cysteuze malformatie van de long (CCAML)

Echoscopisch onderzoek van een congenitale cysteuze malformatie van de long (CCAML) Echoscopisch onderzoek van een congenitale cysteuze malformatie van de long (CCAML) Nina C.J. Peters Titia E. Cohen-Overbeek Verloskunde en Prenatale Geneeskunde Erasmus MC Normaal long weefsel schematisch

Nadere informatie

Anatomische schouderprothese

Anatomische schouderprothese Anatomische schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Versleten schoudergewricht 4 De operatie 4 Verwachtingen en risico s 5 Verwachtingen 5 Risico s 6 Na de

Nadere informatie

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Doelstellingen Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zwelling Zuidoost in de Brabant hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Afstemming van beleid rond diagnostiek

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C C. Wervelkolom nhoudsopgave 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C Congenitale aandoeningen... 1 Myelopathie (excl. trauma s van de wervelkolom)... 1 Mogelijke atlanto-axiale subluxatie... 1 Nekpijn... 1

Nadere informatie

Bewezen goed presterende heupprothesen

Bewezen goed presterende heupprothesen Bewezen goed presterende heupprothesen Meer bewezen goede prothesen geplaatst na invoering classificatiesysteem Geke A.W. Denissen, Liza N. van Steenbergen, Anton M.J. Burgers en Rob G.H.H. Nelissen Doel

Nadere informatie

Artikelen. I 395 I Metaal-op-metaal heupprothesen. Letsel & Schade 2012 nr. 4. drs. G.A. Konijn en drs.ing. R.I. Teulings* 1

Artikelen. I 395 I Metaal-op-metaal heupprothesen. Letsel & Schade 2012 nr. 4. drs. G.A. Konijn en drs.ing. R.I. Teulings* 1 Artikelen I 395 I Metaal-op-metaal heupprothesen drs. G.A. Konijn en drs.ing. R.I. Teulings* 1 Naar aanleiding van de problemen rond de metaal-opmetaal heupprothesen ( sportheupen ) worden na een overzicht

Nadere informatie

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Saffire Phoa CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Pancreascarcinoom heeft een zeer slechte prognose, en de enige kans op curatie is een resectie van de tumor. Hoewel de mortaliteit

Nadere informatie

radiologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

radiologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator radiologie achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd 1 CASUSSCHETSEN RADIOLOGIE Casus 1: 40 jr

Nadere informatie

Injectie in het heupgewricht. Marcaïnisatie

Injectie in het heupgewricht. Marcaïnisatie Injectie in het heupgewricht Marcaïnisatie 2 Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een injectie van het heupgewricht te ondergaan om zo de klachten in de heup en/of benen te verbeteren. Deze injecties

Nadere informatie

Arthrose in de schouder

Arthrose in de schouder Arthrose in de schouder Orthopedie alle aandacht Arthrose in de schouder Inleiding Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Voorste benadering

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Voorste benadering Revalidatie nieuwe heupoperatie Voorste benadering Afdeling: fysiotherapie Datum: januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels voorwaartse

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72 Zorgproduct Omschrijving Kosten instelling Honorarium specialist Totaal tarief Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van 131999052 botspierstelsel of

Nadere informatie

Slijmbeursontsteking van de heup

Slijmbeursontsteking van de heup Slijmbeursontsteking van de heup Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een slijmbeursontsteking van de heup?... 1 3 Welke behandelingen zijn mogelijk?... 3 4 Belangrijk... 3 5 Voorbereiding... 3 6 Dagopname...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Hallux Valgus Scheefstand van de grote teen

Patiënteninformatie. Orthopedie Hallux Valgus Scheefstand van de grote teen Patiënteninformatie Orthopedie Hallux Valgus Scheefstand van de grote teen 2 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft geadviseerd u aan uw grote teen te opereren in verband met pijn en scheefstand van de

Nadere informatie

Een obees jongetje met liespijn. Filip Vanhoenacker - Radiologie Roel Vanderwegen - Urgentiegeneeskunde

Een obees jongetje met liespijn. Filip Vanhoenacker - Radiologie Roel Vanderwegen - Urgentiegeneeskunde Een obees jongetje met liespijn Filip Vanhoenacker - Radiologie Roel Vanderwegen - Urgentiegeneeskunde Kliniek 13-jarige jongetje liespijn rechts stijfheid re heup manken obees Beeldvorming: echografie

Nadere informatie

Schouderprothese wegens artrose. Poli Orthopedie

Schouderprothese wegens artrose. Poli Orthopedie 00 Schouderprothese wegens artrose Poli Orthopedie 1 Binnenkort wordt bij u een schouderprothese geïmplanteerd in verband met slijtage (artrose). Deze folder kan u helpen zich goed op de operatie voor

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Patiënteninformatie Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Nadere informatie

Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend?

Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend? KLINISCHE LES Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend? Wim Opstelten, Ben G.F. Heggelman, Peter Rijsman en A.H.M. (Ton) Heurkens Dames en Heren, Met enige regelmaat komt een zwelling

Nadere informatie

De klikkende heup. (Coxa Saltans)

De klikkende heup. (Coxa Saltans) De klikkende heup (Coxa Saltans) De klikkende heup Wanneer uw heup een klikkende beweging maakt, is dat meestal pijnloos en onschuldig. Als u echter pijnklachten heeft, kunt u de orthopedisch chirurg om

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie Arthroscopische neerplastiek Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding...4 De schouder...4 Behandeling...6 Diagnose en onderzoek...6 De operatie...7 Mogelijke complicatie...8 Anesthesie (verdoving)...9 De eerste

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

De resurfacing heupprothese bij patiënten jonger dan 55 jaar

De resurfacing heupprothese bij patiënten jonger dan 55 jaar Stand van zaken De resurfacing heupprothese bij patiënten jonger dan 55 jaar Marloes W.J.L. Schmitz, René P.H. Veth en B. Willem Schreurs De resurfacing prothese, ook bekend als sportheup, werd geïntroduceerd

Nadere informatie

Artrose in de schouder

Artrose in de schouder Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose.

Nadere informatie

Hoogeveen, april

Hoogeveen, april Hoogeveen, april 2013 1 Achtergronden bij casusschets Casusschets 1 Antwoord 2: Neen. Zie WA pg 1, Bandletsel, onder verwijzen. NB: lees ipv Derhalve verwijzen... : Dan eventueel verwijzen... Ook geen

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van lage rugpijn vanuit het SIgewricht

Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van lage rugpijn vanuit het SIgewricht Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van lage rugpijn vanuit het SIgewricht AUW Prof. Dr. G. Stassijns Fysische Geneeskunde en revalidatie Voorkomen Klachten Uitstralingsgebied Out Conservatieve

Nadere informatie

Een operatie aan het scrotum

Een operatie aan het scrotum Een operatie aan het scrotum Inleiding In het scrotum (balzak) kan een aantal afwijkingen ontstaan. De uroloog kan in overleg met u besluiten tot een operatie aan uw scrotum. In deze folder informeren

Nadere informatie

De Totale Heupprothese

De Totale Heupprothese De Totale Heupprothese Patiënteninformatie pagina 2/12 Patiëntenvoorlichting Heupvervanging Inleiding Deze brochure helpt u om enige basiskennis te verkrijgen met betrekking tot uw heupgewricht, artrose

Nadere informatie

Marcaïnisatie van de heup op de afdeling Radiologie

Marcaïnisatie van de heup op de afdeling Radiologie Marcaïnisatie van de heup op de afdeling Radiologie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In deze folder leest u meer over een marcaïnisatie van uw heupgewricht.

Nadere informatie

Het waarborgen van landelijk uniforme uitvoering van duplexonderzoek bij diep veneuze trombose.

Het waarborgen van landelijk uniforme uitvoering van duplexonderzoek bij diep veneuze trombose. DUPLEXONDERZOEK VAN DIEP VENEUZE TROMBOSE Doel: Het waarborgen van landelijk uniforme uitvoering van duplexonderzoek bij diep veneuze trombose. Inleiding: Duplexonderzoek met compressie-echografie is dé

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Arthroscopie van de knie 2 3 Het kniegewricht kan door een ongeval of slijtage beschadigd raken. Voor een deel kunnen deze beschadigingen worden geconstateerd door middel van lichamelijk onderzoek en/of

Nadere informatie

Echografie in de schouderdiagnostiek.

Echografie in de schouderdiagnostiek. Echografie in de schouderdiagnostiek. Arjan Ouweneel VOF 4C Echografie in de schouderdiagnostiek. A. Ouweneel, juni 2005 Afstudeeropdracht Verkorte Opleiding Fysiotherapie Hogeschool van Utrecht Samenvatting:

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift bevat de resultaten van enkele wetenschappelijke studies over magnetische resonantie (MR) enteroclyse en video capsule endoscopie (VCE). Deze twee minimaalinvasieve onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) terTER_

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) terTER_ Patiënteninformatie Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd). 1234567890-terTER_ Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of

Nadere informatie

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose

Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie na operatie ivm van CMC I-artrose Handtherapie MST Bezoekadres Ziekenhuis Enschede Ziekenhuis Oldenzaal Gebouw Ariënsplein Prins Bernhardstraat 17 Polikliniek 50 Polikliniek 32 Telefoon (053)

Nadere informatie

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium)

aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) aìáãä~ëáë=~íêçëé aìáãä~ëáë=~êíêçëé E`j`Jf=~êíêçëÉF middenhandsbeentje CMC-gewricht handwortelbeentje (trapezium) Wat is het? Artrose is een aandoening van de gewrichten waarbij het kraakbeen van slechtere

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup)

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup) De totale heupprothese (nieuwe heup) DE TOTALE HEUPPROTHESE (NIEUWE HEUP) INLEIDING Binnenkort krijgt u een nieuwe heup. Deze folder geeft informatie over het heupgewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Achtergrond. capitatum lunatum. trapezoideum. duim scafoïd. pink. trapezium

Achtergrond. capitatum lunatum. trapezoideum. duim scafoïd. pink. trapezium Chapter 11 Samenvatting Achtergrond Het scafoïd (scaphoideum) is een van de 8 handwortelbeenderen en vormt de belangrijkste schakel tussen de hand en pols (Figuur 11.1). Scafoïdfracturen komen veel voor

Nadere informatie

Totaleheupprothesen bij patiënten jonger dan 40 jaar en reconstructie van botdefecten met botsnippers

Totaleheupprothesen bij patiënten jonger dan 40 jaar en reconstructie van botdefecten met botsnippers Onderzoek Totaleheupprothesen bij patiënten jonger dan 40 jaar en reconstructie van botdefecten met botsnippers Daniël C.J. de Kam, Jean W.M. Gardeniers, René P.H. Veth en B. Willem Schreurs ONDERZOEK

Nadere informatie

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013 Een heupvol programma Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Introductie Wie zijn wij / wie zijn jullie? Wat willen jullie van ons leren? Hoe delen we

Nadere informatie

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving 15B034 10797,96 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 15B060 3811,66 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van 15B062 11871,71 Implanteren van een knieprothese

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T Enkelartrose Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan 164 9300 Aalst T. 053 72 41 11 Inleiding Bij enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkelgewricht. De belangrijkste

Nadere informatie

Overbelastingsblessures van de knie. Beleid bij topsporters

Overbelastingsblessures van de knie. Beleid bij topsporters Overbelastingsblessures van de knie Beleid bij topsporters Lateraal Tractus ileotibialis frictie syndroom Degeneratieve laterale meniscuslaesie Strain/tendinopathie biceps femoris LCL-laesie Entrapment

Nadere informatie

Artrose in de heup. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Artrose in de heup. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Artrose in de heup In deze folder vindt u informatie over artrose (gewrichtsslijtage) in de heup en de behandeling daarvan. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Het heupgewricht

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

Onderzoek van de heup. Marcaïnisatie

Onderzoek van de heup. Marcaïnisatie Onderzoek van de heup Marcaïnisatie Inhoud Inleiding 3 Wat is marcaïnisatie? 3 Voorbereiding op het onderzoek 3 Het onderzoek 3 Na het onderzoek 4 Bijwerkingen 4 Poliklinische controle 5 Verhinderd? 5

Nadere informatie

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Heupartroscopie Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Occulte heuppathologie Anamnese Pijn rond de lies Belas?ngsgebonden ADL (ac?viteiten rechtdoor)

Nadere informatie

Sinds de jaren zeventig heeft het ontwerp van de totale knieprothese zich verder ontwikkeld dankzij de incorporatie van het low-friction concept en

Sinds de jaren zeventig heeft het ontwerp van de totale knieprothese zich verder ontwikkeld dankzij de incorporatie van het low-friction concept en Samenvatting 221 Sinds de jaren zeventig heeft het ontwerp van de totale knieprothese zich verder ontwikkeld dankzij de incorporatie van het low-friction concept en de materialen die gebruikt werden bij

Nadere informatie

Artrose in de schouder

Artrose in de schouder Artrose in de schouder Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose. Bijkomende

Nadere informatie

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht Orthopedie Schouderexploratie Ingreep aan de schouder Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een schouderoperatie (schouderexploratie) wordt verricht. Tijdens deze ingreep wordt uw schouder

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese Inhoud Inleiding 3 Het schoudergewricht 3 Normaal schoudergewricht 3 Gescheurde pezen en/of een versleten schoudergewricht 4 De operatie 5 Verwachtingen en risico s 6 Verwachtingen

Nadere informatie

INFILTRATIE IN HET HEUPGEWRICHT (CORTICOIDE INFILTRATIE) orthopedie

INFILTRATIE IN HET HEUPGEWRICHT (CORTICOIDE INFILTRATIE) orthopedie INFILTRATIE IN HET HEUPGEWRICHT (CORTICOIDE INFILTRATIE) orthopedie WELKOM In deze voorlichtingsbrochure vindt u informatie over de infiltratie in het heupgewricht. Prof. dr. Corten, orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie Verwijderen van een zaadbal via de lies Inguinale orchidectomie Inhoudsopgave Inleiding... 1 De operatie... 1 Na de operatie... 2 Bloedverdunners... 2 Ontslag... 3 Tot slot... 4 Ruimte voor vragen... 5

Nadere informatie

Orthopedie. Polsprothese

Orthopedie. Polsprothese Orthopedie Polsprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw pols. Er wordt een polsprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over de pols, de aanleiding voor de operatie, de operatie,

Nadere informatie

Artrose van de voet en enkel

Artrose van de voet en enkel Artrose van de voet en enkel Bij voet- en enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkel- of een voetgewricht. Pijn bij (het opstarten van) bewegen, pijn in rust, zwellingen en bewegingsbeperkingen

Nadere informatie

Instabiele schouder. Orthopedie

Instabiele schouder. Orthopedie Instabiele schouder Orthopedie Inhoudsopgave Oorzaak...5 Klachten...5 Diagnose en onderzoek...5 De behandeling...6 Fysiotherapie...6 De operatie...6 Na de operatie...8 Complicaties...9 Contact... 10 3

Nadere informatie

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen)

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Hallux Valgus Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Een hallux valgus is een voetafwijking waarbij de grote teen (hallux) naar buiten wijst. waardoor het eerste middenvoetsbeentje naar binnen wordt

Nadere informatie

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar Knieaandoeningen Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaken van de meest voorkomende knieaandoeningen en de meest gebruikelijke behandelingen.

Nadere informatie

Maatschap Cardiologie. Bacteriële of virale pericarditis Ontsteking van het hartzakje

Maatschap Cardiologie. Bacteriële of virale pericarditis Ontsteking van het hartzakje Maatschap Cardiologie Ontsteking van het hartzakje Algemeen U heeft van de arts te horen gekregen dat bij u pericarditis is geconstateerd. De arts heeft u verteld wat de aandoening inhoudt en welke behandeling

Nadere informatie

Arthroscopie van de heup

Arthroscopie van de heup Arthroscopie van de heup De heup Een heup wordt gevormd door het dijbeenbot (femur) en het bekken. Het dijbeenbot heeft een ronde kop die in de heupkom (acetabulum) van het bekken past. De kop en de kom

Nadere informatie

ZBC s wekken onterechte verwachtingen

ZBC s wekken onterechte verwachtingen ZBC s wekken onterechte verwachtingen Marloes W.J.L. Schmitz, Marco Varkevisser, Jaap J. Brunnekreef en B. Willem Schreurs Mw. Drs. M.W.J.L. Schmitz, arts-onderzoeker orthopedie, Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Ulcus van de onderste extremiteit. V.N.Chigharoe aios chirurgie

Ulcus van de onderste extremiteit. V.N.Chigharoe aios chirurgie Ulcus van de onderste extremiteit V.N.Chigharoe aios chirurgie Casus 55 jr meneer VG: DM 2(15 jr), HT, teenamputaties li voet, DM retinopathie Intoxicaties: roken+ Presenteert met een niet genezende ulcus

Nadere informatie

Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg

Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg Haperende vinger (triggerfinger) Behandeling van een verdikking of knobbel van de peesschede van de vinger of duim door de plastische chirurg 2 Haperende vinger Een haperende vinger ook wel triggerfinger

Nadere informatie