Een gezwollen been na totale heupartroplastiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gezwollen been na totale heupartroplastiek"

Transcriptie

1 casuïstische mededelingen Een gezwollen been na totale heupartroplastiek D.S.Kuiken, B.L.E.F.ten Have en J.J.A.M.van Raay Twee patiënten, een 71-jarige en een 59-jarige vrouw met een totale heupartroplastiek in de voorgeschiedenis, presenteerden zich met pijn, een bemoeilijkt looppatroon en een langzaam progressieve unilaterale zwelling van hun been. Er waren geen andere lichamelijke afwijkingen. Bij aanvullend onderzoek bleek het probleem te worden veroorzaakt door een cysteuze afwijking uitgaande van de bursa iliopectinea, die de V. femoralis comprimeerde. Na exploratie en excisie van de cyste herstelden de patiënten spoedig. Het pathologische preparaat toonde een bursa met uitgebreide vreemd-lichaamreuscelreactie, dubbelbrekend vezelig polyethyleen en een geringe hoeveelheid granulair metaalpigment, hetgeen afkomstig was van de totale heupprothese. Een unilateraal gezwollen been kan worden veroorzaakt door een aantal ziektebeelden, zoals diepveneuze trombose en primair lymfoedeem en compressie op de veneuze en/of lymfatische structuren vanuit de omgeving. Veneuze obstructie door cystevorming van de bursa iliopectinea na totale heupartroplastiek is echter slechts incidenteel beschreven. De behandeling bestaat uit decompressie van de aangedane structuren en eventueel een revisie van de polyethyleencup ter voorkoming van excessieve polyethyleenslijtage. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Een unilaterale zwelling van het been kan optreden door compressie van de V. femoralis als gevolg van een ruimteinnemende afwijking, bijvoorbeeld een cysteuze afwijking. Dat zo n afwijking ontstaat door een reactie van vreemdlichaam-reuscellen na een totale heupartroplastiek is uiterst zeldzaam. 1-5 Het beeld kan verward worden met andere aandoeningen, bijvoorbeeld infectieuze aandoeningen zoals tuberculose, een solide tumor, hernia inguinalis of een aneurysma van de A. femoralis. Wij beschrijven twee patiënten met als belangrijkste klacht een unilateraal gezwollen been, bij wie een reactie van vreemd-lichaam-reuscellen op polyethyleenpartikels, afkomstig van de heupprothese, leidde tot cystevorming en compressie van de V. femoralis. ziektegeschiedenissen Patiënt A, een 71-jarige, niet-zieke vrouw, werd verwezen naar de polikliniek Orthopedie in verband met progressieve pijnklachten in haar rechter lies en loopklachten. De pijn straalde uit naar de laterale zijde van het bovenbeen. De patiënte gaf een knappend gevoel in de heup aan. Zeven jaar voor het ontstaan van deze klachten werd bij haar, in verband met coxartrose rechts, een ongecementeerde totale heupprothese geplaatst. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Martini Ziekenhuis, locatie van Swieten, afd. Orthopedie, Postbus , 9700 RM Groningen. Hr.drs.D.S.Kuiken, coassistent (thans: arts, Medisch Spectrum Twente, afd. Orthopedie, Enschede); hr.drs.b.l.e.f.ten Have en hr.dr.j.j.a.m.van Raay, orthopedisch chirurgen. Correspondentieadres: hr.dr. J.J.A.M.van Raay Bij lichamelijk onderzoek werd een diffuus, pasteus gezwollen rechter been gezien. Bij palpatie werd een niet goed afgrensbare zwelling in de rechter lies gevonden zonder palpabele pulsaties. De beweeglijkheid van de heup was ongestoord en pijnloos, echter wel met crepitaties. Het been vertoonde een ongestoorde sensomotoriek en arteriële circulatie. Bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. Röntgenologisch onderzoek liet ernstige polyethyleenslijtage van de acetabulumcomponent zien, zonder aanwijzingen van loslating van de prothesecomponenten (figuur 1). Omdat een veneuze afwijking vermoed werd, werd flebografie verricht. Die liet een open veneus systeem zien, met normale flow van de V. femoralis. Arteriografie vertoonde eveneens geen afwijkingen, in het bijzonder geen aanwijzingen voor een (pseudo)aneurysma. Een MRI-scan vertoonde het beeld van een grote cysteuze zwelling mediaal van het rechter heupgewricht, in het gebied van de V. femoralis communis. De cyste bevatte vocht met hierin onder andere hemosiderineneerslag. Lateraal hiervan bevond zich een tweede kleinere holte met uitbreiding in het kleine bekken. De V. en A. femoralis lagen uitgespannen over de cyste. Bij exploratie werd een grote tumor gevonden met multipele vertakkingen en daaroverheen lag de N. femoralis uitgespannen. Mediaal lag de A. femoralis tegen de tumor aan. De zwelling kon gedeeltelijk worden vrijgeprepareerd. Bij het puncteren van de cyste werd een stroperige sereuze vloeistof verkregen. Uiteindelijk werd de cyste in toto verwijderd. Daarbij bleek dat de basis van de cyste gevormd werd door een open verbinding met het heupgewricht. Cytologisch onderzoek gaf geen aanwijzing voor maligniteit Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

2 figuur 1. Voor-achterwaartse röntgenopname van een totale heupprothese (Mallory-Head) bij patiënt A, met asymmetrie van de cup en verplaatsing van de kop naar posterieur. Microscopisch onderzoek vertoonde het beeld van een bursa met uitgebreide vreemd-lichaam-reuscelreactie, dubbelbrekend vezelig polyethyleen en een geringe hoeveelheid granulair metaalpigment (figuur 2). Beide laatstgenoemde bestanddelen verklaren het heterogene aspect van de cyste op de MRI-afbeeldingen. Het postoperatieve beloop was voorspoedig en ongecompliceerd, waarbij het gezwollen been geleidelijk in omvang afnam. Alle kweken waren negatief. Vijf maanden later werd een revisie van de acetabulumcomponent verricht; er werd inderdaad uitgebreide polyethyleenslijtage vastgesteld. Negen jaar na de revisieoperatie was patiënte nog steeds klachtenvrij. Patiënt B, een gezonde 59-jarige vrouw, bezocht de algemeen chirurg wegens een pijnlijk en oedemateus gezwollen linker been. Met behulp van echografisch onderzoek werd een cysteuze afwijking met een doorsnede van 7 cm in de linker lies gelokaliseerd met compressie van de V. femoralis. Negen jaar eerder was bij haar wegens coxartrose links een cementloze totale heupprothese (Mallory-Head, Biomet Nederland, Dordrecht) geplaatst. Patiënte werd naar onze polikliniek verwezen voor verdere analyse. Drie jaar eerder waren er al röntgenologische aanwijzigingen voor polyethyleenslijtage. Revisie werd toen overwogen, maar er werd een afwachtend beleid afgesproken omdat patiënte geen klachten had. Bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. Bij lichamelijk onderzoek werd een oedemateus gezwollen linker been gezien en patiënte had een antalgische gang waarbij zij het linker been ontlastte. De heupfunctie was niet beperkt, bij maximale flexie was een knappend geluid hoorbaar; mogelijk een teken van subluxatie. De sensomotoriek en de circulatie waren ongestoord. MRI-onderzoek toonde een cyste met een maximale doorsnee van 10 cm die in verbinding stond met het linker heupgewricht. Een revisie van de acetabulumcomponent Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1635

3 van de totale heupprothese werd verricht. Peroperatief bleek deze component los te zitten. De perifere omtrek van het acetabulum was intact. Ter hoogte van de voorwand werd veel synoviaal weefsel aangetroffen met een opening naar ventraal. Deze stond in verbinding met de cyste. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Microscopisch onderzoek liet een fibreus veranderd heupkapsel met dubbelbrekend polyethyleenmateriaal zien. Er werden geen tekenen van infectie gezien en alle kweken waren negatief. Een jaar later werd opnieuw een komrevisie verricht vanwege persisterende pijnklachten en standwijziging en loslating van de kom. Twee jaar nadien was de cyste verdwenen en was de omvang van het been genormaliseerd. Zeven jaar na deze operatie werd patiënte ter controle op de polikliniek gezien; haar klachten waren niet teruggekeerd. beschouwing Veneuze obstructie door middel van cystevorming na totale heupartroplastiek wordt in de literatuur slechts incidenteel beschreven. 1-5 Enkele soortgelijke casussen zijn beschreven waarbij ruimte-innemende afwijkingen in het heupgebied werden gevonden als gevolg van materiaalslijtage van een totale heupprothese. Beschreven werd compressie van de V. femoralis door een bursa synovialis van de M. iliopsoas (bursa iliopectinea) ten gevolge van polyethyleenslijtage en polymethylmethacrylaatpartikels (botcement). 6 Ook werd neuropathie van de N. ischiadicus beschreven bij een grote cysteuze zwelling op basis van een vreemd-lichaam-celreactie op titanium- en polyethyleenpartikels; bij deze patiënt had de ongecementeerde heupprothese losgelaten. 7 In 1988 werd een casus beschreven waarbij een cysteuze zwelling in het bekken op basis van methylmethacrylaatpartikels bij loslating van een gecementeerde acetabulumcomponent tot urineretentie had geleid. 8 Synoviale cysten ontstaan vanuit het gewrichtskapsel vooral als reactie op toenemende intra-articulaire druk. Synoviale cystevorming in de weke delen rond de heup wordt in verband gebracht met reumatoïde artritis, infectie, osteonecrose, trauma, sport en overbelastende activiteiten Een zeldzame oorzaak is een vreemd-lichaam-celreactie op polyethyleenpartikels ten gevolge van slijtage van een totale heupprothese. Anatomie. De bursa iliopectinea is gelokaliseerd aan de anterieure zijde van het heupgewricht en is de grootste synoviale bursa gemiddelde omvang is 6 bij 3 cm in het lichaam. De ligging is tussen de iliofemorale en pubofemorale ligamenten en aanliggend aan het dunste en kwetsbaarste deel van het anterieure kapsel (figuur 3). Een defect in het anterieure kapsel kan hierbij een verbinding tussen de bursa iliopectinea en het gewricht creëren. 19 Toename van de intra-articulaire druk ten gevolge van toename van de productie van synoviaal vocht vergroot de bursa iliopectinea, reuscel figuur 2. Microscopische afbeelding van de bursa iliopectinea van patiënt A met vreemd-lichaam-reuscelreactie en dubbelbrekende vezelige polyethyleenpartikels. (Vergroting circa 250 maal; afbeelding beschikbaar gesteld door dr.a.t.m.g.tiebosch, patholoog, Martini Ziekenhuis, Groningen.) 1636 Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

4 figuur 3. Anatomische verhoudingen bij: (a) de bursa iliopectinea in relatie tot het kapsel, N. femoralis en femorale vaten en (b) expansie van bursa iliopectinea die leidt tot compressie van de aanliggende structuren.19 waardoor een cyste kan ontstaan. Aanliggende structuren, zoals colon, ureters, blaas en femorale vaten, kunnen hierdoor gecomprimeerd raken Uit obductiestudies blijkt dat bij 15% van de normale heupen een verbinding bestaat tussen de bursa iliopectinea en het heupgewricht en bij 40% van de heupen met osteoartritis Diagnostiek. Het diagnostisch traject van voorkeur bij een unilateraal gezwollen been zou als volgt moeten zijn: (a) laboratoriumonderzoek (C-reactieve proteïne, leukocyten en D-dimeer) ter uitsluiting/bevestiging van ontsteking, infectie of diepveneuze trombose; (b) röntgendiagnostiek van de totale heupartroplastiek ter controle van cupslijtage en osteolyse; (c) echografisch onderzoek om diepveneuze trombose en ruimte-innemende afwijking vast te stellen. Dit onderzoek is relatief goedkoop en non-invasief en toegankelijk voor de eerstelijnsgeneeskunde; en (d) indien men echografisch een ruimte-innemende afwijking waarneemt, kan men met MRI de aard en de samenstelling van een dergelijk proces bepalen en tevens duidelijkheid krijgen wat betreft de anatomische situaties voor een eventuele operatieve ingreep. Figuur 4 toont een MRI-afbeelding van een patiënt met een unilateraal gezwollen been ten gevolge van cysteuze zwelling van de bursa iliopectinea. CT-scan is minder geschikt voor de beeldvorming van weke delen en zou bij een totale heupartroplastiek veel artefacten geven vanwege scattering, gezien de aard van het materiaal van de prothese. Artrografie (figuur 5) kan een verbinding met het gewricht aantonen,26 maar de meerwaarde is zeer beperkt, gezien de huidige non-invasieve beeldvormende technieken. Om deze reden hebben flebografie en arteriografie evenmin toegevoegde waarde. Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1637

5 figuur 4. MRI-afbeelding van een cysteus proces uitgaande van de bursa iliopectinea met compressie ter hoogte van de V. iliaca. figuur 5. Artrogram met intra-articulaire injectie van radioactieve contrastvloeistof toont de verbinding tussen de cyste en het heupgewricht Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29)

6 Behandeling. Chirurgische exploratie met verwijdering van de obstruerende cyste lijkt de aangewezen behandeling. De discussie blijft bestaan of een revisie van de polyethyleencup moet worden verricht ter voorkoming van excessieve polyethyleenslijtage. Chirurgisch ingrijpen is geïndiceerd wanneer cysten de N. femoralis of vasculaire structuren comprimeren en hierdoor klachten veroorzaken. Er zijn echter geen studies beschreven vanwege de zeer lage incidentie. Dr.E.Dannenberg, radioloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede, beoordeelde de afbeeldingen Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 6 november 2007 Literatuur 1 DeFrang RD, Guyer WD, Porter JM, Duwelius PJ. Synovial cyst formation complicating total hip arthroplasty: a case report. Clin Orthop Relat Res. 1996;325: Goyal S, Moss MC, Breusch SJ. Venous outflow obstruction 8 years following Ring total hip arthroplasty. A rare complication of acetabular loosening and polyethylene wear. Acta Orthop Scand. 1997;68: Yang SS, Bronson MJ. Cystic enlargement of the iliopsoas bursa causing venous obstruction as a complication of total hip arthroplasty. A case report. J Arthroplasty. 1993;8: Cheung YM, Gupte CM, Beverly MJ. Iliopsoas bursitis following total hip replacement. Arch Orthop Trauma Surg. 2004;124: Byström S, Adalberth G, Milbrink J. Giant synovial cyst of the hip: an unusual presentation with compression of the femoral vessels. Can J Surg. 1995;38: Morrison KM, Apelgren KN, Mahany BD. Back pain, femoral vein thrombosis, and an iliopsoas cyst: unusual presentation of a loose total hip arthroplasty. Orthopedics. 1997;20: Fischer SR, Christ DJ, Roehr BA. Sciatic neuropathy secondary to total hip arthroplasty wear debris. J Arthroplasty. 1999;14: Hattrup SJ, Bryan RS, Gaffey TA, Stanhope CR. Pelvic mass causing vesical compression after total hip arthroplasty. Case report. Clin Orthop Relat Res. 1988;227: Berry DJ, Barnes CL, Scott RD, Cabanela ME, Poss R. Catastrophic failure of the polythylene liner of uncemented acetabular components. J Bone Joint Surg Br. 1994;76: Binek R, Levinsohn EM. Enlarged iliopsoas bursa. An unusual cause of thigh mass and hip pain. Clin Orthop Relat Res. 1987;224: Callaghan JJ. Total hip arthroplasty. Clinical perspective. Clin Orthop Relat Res. 1992;276: Fitzgerald RH. Total hip arthroplasty sepsis. Prevention and diagnosis. Orthop Clin North Am. 1992;23: Forster BB, Connell DG, Scudamore CH. Synovial cyst of the hip: an unusual cause of an inguinal mass. Can J Surg. 1989;32: Harper MC, Schaberg JE, Allen WC. Primary iliopsoas bursography in the diagnosis of disorders of the hip. Clin Orthop Relat Res. 1987;221: Jacobs JJ, Shanbhag A, Glant TT, Black J, Galante JO. Wear debris in total joint replacements. J Am Acad Orthop Surg. 1994;2: Janus C, Hermann G. Enlargement of the iliopsoas bursa: unusual cause of cystic mass on pelvic sonogram. J Clin Ultrasound. 1982; 10: Kavanagh BF, Fitzgerald jr RH. Multiple revisions for failed total hip arthroplasty not associated with infection. J Bone Joint Surg Am. 1987;69: Sartoris DJ, Danzig L, Gilula L, Greenway G, Resnick D. Synovial cysts of the hip joint and iliopsoas bursitis: a spectrum of imaging abnormalities. Skeletal Radiol. 1985;14: Toohey AK, LaSalle TL, Martinez S, Polisson RP. Iliopsoas bursitis: clinical features, radiographic findings and disease associations. Semin Arthritis Rheum. 1990;20: Warren R, Kaye JJ, Salvati EA. Arthrographic demonstration of an enlarged iliopsoas bursa complicating osteoarthritis of the hip. A case report. J Bone Joint Surg Am. 1975;57: Jaffray DC, Nade S. Painless groin swelling associated with osteoarthritis of the hip. J R Coll Surg Edinb. 1986;31: Guiral J, Reverte D, Carrero P. Iliopsoas bursitis due to Brucela melitensis infection a case-report. Acta Ortho Scand. 1999;70: Yoon TR, Song EK, Chung JY, Park CH. Femoral neuropathy caused by enlarged iliopsoas bursa associated with osteonecrosis of femoral head a case report. Acta Ortho Scand. 2000;71: Byrne PA, Rees JI, Williams BD. Iliopsoas bursitis: an unusual presentation of metastatic bone disease. Br J Rheumatol. 1996;35: Pritchard RS, Shah HR, Nelson CL, FitzRandoph RL. MR and CT appearance of iliopsoas bursal distention secondary to diseased hips. J Comput Assist Tomogr. 1990;14: Steinbach LS, Schneider R, Goldman AB, Kazam E, Ranawat CS, Ghelman B. Bursae and abscess cavities communication with the hip. Diagnosis using arthrography and CT. Radiology. 1985;156: Abstract A swollen leg after total hip arthroplasty. Two patients, a 71-year-old and a 59-year old woman who had undergone total hip arthroplasty, presented with pain, difficulty in walking and slow progressive uni lateral leg swelling. They did not have any other physical abnormalities. Physical examination and other investigations indicated a cystic enlargement of the iliopectineal bursa causing venous obstruction of the v. femo ralis. After exploration and excision of the swelling the patients recovered rapidly. Pathological examination showed a bursa with an extensive foreign body giant cell reaction, double-breaking fibrous polyethylene and a small quantity of granular metal pigment originating from the total hip prosthesis. A unilateral swelling of the leg can also be caused by deep venous thrombosis and primary lymphatic oedema or by other compressing swellings. Venous obstruction due to cystic enlargement of the iliopectineal bursa following total hip arthroplasty is only described incidentally. Treatment consists of decompression of the affected structures and if necessary revision of the polyethylene cup to avoid excessive polyethylene wear. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Ned Tijdschr Geneeskd juli;152(29) 1639

Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel?

Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel? Klinische lessen Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel? r.m.h.roumen en m.r.m.scheltinga Dames en Heren, Chirurgen wordt regelmatig gevraagd of pijn in de lies door de aanwezigheid van een liesbreuk

Nadere informatie

Juli 2008, Vol. 15, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Juli 2008, Vol. 15, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Juli 2008, Vol., Nummer 2 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Inspired by Individual Anatomy Fitmore Hip Stem Curved, uncemented shortened

Nadere informatie

Diagnosis and treatment

Diagnosis and treatment Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patella: pa tel lae 1. A flat triangular bone located at the front of the knee joint

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis Patiënt A, een vrouw van 71 jaar bij wie 14 maanden tevoren de diagnose RA was gesteld, had persisterende pijn en zwelling aan de gewrichten ondanks ingestelde therapie. De medicatie bestond uit: methotrexaat

Nadere informatie

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL 1.1. participerende verenigingen en instanties - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Juni 2010, Vol., Nummer 2 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Masterclass How to address revisions in the knee Onderwerpen: Masterclass

Nadere informatie

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de December 2006, e jaargang, nr. 4 Nederlands Tijdschrift rthopaedie voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging It fits exactly like I planned. The shell s in the socket precisely.

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose

Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Oktober 2009, Vol., Nummer 3 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging *Knahr, et al: Cementless total hip arthroplasty using a threaded cup and

Nadere informatie

Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas

Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas Capita selecta Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas h.g.gooszen, r.f.schmitz, p.c.smit, m.e.i.schipper, m.s.van leeuwen en c.j.h.m.van laarhoven De spectaculaire vooruitgang

Nadere informatie

Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom

Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom casuïstische mededelingen Hoofdpijn en verminderd bewustzijn veroorzaakt door het spontane liquorhypotensiesyndroom M.Weisfelt, P.van den Munckhof, G.J.Bouma, C.B.Majoie en D.A.Bosch Zie ook het artikel

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Richtlijn Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen Subsidie: SKMS Deelnemers werkgroep Namens Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Maart 2010, Vol. 17, Nummer 1. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Maart 2010, Vol. 17, Nummer 1. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Maart 2010, Vol., Nummer 1 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging All-of-it Allofit /Allofit -S IT Acetabular System Macrostructure for Initial

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum Colofon Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum ISBN 90-8523-059-4 2005, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Nadere informatie

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2010, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging The Advantages of a Pre-Total Knee Arthroplasty by Zimmer Compatibility

Nadere informatie

Dermatologie. Venereologie

Dermatologie. Venereologie NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 18 NUMMER 7 SEPTEMBER 2008 Dermatologie 7 Venereologie Artikelen Contactallergie bij orthopedische implantaten Nurse practitioners en physician

Nadere informatie

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 25 NUMMER 0 januari 205 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Reumatologie in beeld

Reumatologie in beeld Reumatologie in beeld 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 1 24-11-11 10:56 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 2 24-11-11 10:56 Reumatologie in beeld Dr. Tim L. Jansen Prof. dr. Piet van Riel Prof. dr.

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 3 Artrose Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Sportactiviteiten bij (beginnende) artrose Artrosepoli biedt meer

Nadere informatie

Totale Heupprothese. INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Totale Heupprothese. INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging Totale Heupprothese INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) Nederlandse

Nadere informatie

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten gevalsbeschrijving Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten c. kahlé, r.m.f. sorel, a.g.m. borggreve, g.m.f. ruinemans, r.r. ploeger samenvatting Bij drie patiënten

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Colofon Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie

Nadere informatie

De meest waardevolle. van klinische schoudertesten. Een literatuuroverzicht. Literatuuroverzicht

De meest waardevolle. van klinische schoudertesten. Een literatuuroverzicht. Literatuuroverzicht De meest waardevolle klinische schoudertesten Een literatuuroverzicht Door: M.H. Moen, R.-J. de vos, E.R.A. van Arkel, A. Weir, J. Moussavi, T. Kraan, D.C. de Winter Samenvatting Schouderklachten zijn

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

Herseninfarct na cocaïnegebruik

Herseninfarct na cocaïnegebruik klinische lessen Herseninfarct na cocaïnegebruik M.Hoebert, M.P.W.A.Houben, B.P.W.Jansen en P.L.M.de Kort Dames en Heren, De laatste jaren neemt het gebruik van drugs sterk toe. In de periode 1997-2001

Nadere informatie

Dermatologie. Venereologie

Dermatologie. Venereologie NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 17 NUMMER 8 OKTOBER 2007 Dermatologie 8 Venereologie Artikelen Huidafwijkingen bij diabetes mellitus Brooke-Spiegler-syndroom: kliniek en

Nadere informatie

Stiff-person -syndroom

Stiff-person -syndroom Radboud University Medical Center, Nijmegen (UMCN), the Netherlands, and to assess the outcomes of the CPR attempts. Design. Retrospective, descriptive. Method. All Utstein-style forms used in the UMCN

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie