Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit?"

Transcriptie

1 Arenberggebouw Arenbergstraat Brussel Tel: Fax: Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit? AUTEURS VAN HOOF W., DANKAERTS W. REDACTEUR BLOEMEN D. INSTITUUT Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) ABSTRACT Fietsen is één van de meest populaire sporten ter wereld. Lage rugpijn (LRP) komt veel voor bij fietsers. Toch zijn er slechts weinig studies die de oorzaken en de specifieke behandeling van LRP bij fietsers hebben onderzocht. In dit artikel bespreken we eerst wat LRP precies is. Verder wordt aangegeven waarom het belangrijk is om deze heterogene groep van LRP patiënten verder te subclassificeren en hoe we deze opdeling kunnen maken. Daarna bespreken we mogelijke verklaringsmechanismen van LRP tijdens het fietsen. We gaan specifiek dieper in op het belang van houdingscontrole t.h.v. de lage rug. De resultaten van recent vergelijkend onderzoek tussen fietsers met en zonder LRP wordt hierbij toegelicht. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om houdingsgebonden LRP bij fietsers aan te pakken aan de hand van praktische voorbeelden. De voorgestelde aanpak wordt verder toegelicht a.d.h.v. een casus met pre en post meting. Sleutelwoorden lage rugpijn, fietsers, revalidatie, motorische controle Datum 01/04/2014 Contactadres Disclaimer: Het hierna bijgevoegde product mag enkel voor persoonlijk gebruik worden afgehaald. Indien men wenst te dupliceren of te gebruiken in eigen werk, moet de bovenvermelde contactpersoon steeds verwittigd worden. Verder is een correcte bronvermelding altijd verplicht!

2 Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit? 1. Inleiding Fietsen is één van de meest populaire sporten ter wereld. Met een racefiets of een mountainbike, met een toerfiets of een stadsfiets, in wedstrijdverband, recreationeel of als vervoersmiddel: vele mensen fietsen. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat lage rugpijn (LRP) vaak voorkomt bij fietsers. Volgens deze literatuur heeft 32% tot 60% van de fietsers LRP tijdens het fietsen 1-3. In het algemeen kunnen we stellen dat in de meeste gevallen (85-90%) bij personen met LRP geen aantoonbare afwijking van het musculoskeletaal stelsel (spieren, gewrichten, ligamenten, tussenwervelschijf, enz.) aanwezig is op medische beeldvorming (MRI scan, radiografie, echo, enz.) 4. Deze groep noemen we de niet specifieke LRP - groep 5 6. Wanneer er wel een aantoonbare afwijking van het musculoskeletaal stelsel is (discus hernia, spondylolisthese, modic changes, enz.) spreken we van de specifieke LRP -groep. Bij personen met niet-specifieke LRP ontwikkelen de rugklachten zich vaak als een chronisch (of persistent) fluctuerend probleem 7 8, waarbij opstoten van LRP worden afgewisseld met relatief betere periodes. Dan spreken we van niet specifieke chronische lage rugpijn (NSCLRP). Ook bij fietsers zien we dit patroon. De oorzaak van de LRP klachten kan bij deze heterogene NSCLRP-groep erg verschillen. Het is dus noodzakelijk om deze groep verder te subclassificeren. Op basis van klinische en wetenschappelijke bevindingen weten we dat bij NSCLRP de houdings- en bewegingscontrole een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan en onderhouden van de LRP Onder meer o.b.v. de houdings- en bewegingscontrole kunnen we deze heterogene groep verder opdelen in subgroepen 4. Een belangrijke subgroep binnen deze NSCLRP-groep zijn de patiënten met een maladaptieve [1] motorische controle t.h.v. de lage rug 9. Binnen deze grotere groep is het Flexie Patroon (FP) het meest voorkomende patroon. Bij personen met een FP is er een verminderde motorische controle t.h.v. de laag lumbale regio (onderrug) 11. Hierdoor positioneren deze personen zich in een meer eindstandige flexiehouding [2]. Dit kan zorgen voor weefselirritatie en LRP 12-14, door herhaaldelijke en excessieve overbelasting van de structuren rondom de wervelkolom 15. Het is nu net dit FP dat we vaak zien bij fietsers met LRP Oorzaken van LRP bij fietsers Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van LRP bij fietsers is tot op heden eerder schaars. Laboratoriumgebaseerde biomechanische studies suggereren enkele mechanismen die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van LRP bij fietsers. Drie van deze mechanismen focussen op een aangehouden lumbale flexie en kunnen vertaald worden naar de subgroep van FP gerelateerde LRP bij fietsers. Ten eerste is er de inwerking van krachten gegenereerd door de [1] Niet goed aangepaste [2] Flexie = het naar voor buigen van de rug; Extensie = het naar achter strekken van de rug 2

3 benen en getransfereerd naar een gebogen en/of gebogen/gedraaide midden- en onderrug Ten tweede is er het flexie-relaxatie fenomeen dat verwijst naar een afwezigheid van spieractivatie van de rugextensoren. Dit fenomeen treedt op bij het overschrijden van het midden van de totale bewegingsmogelijkheid naar flexie Tot slot wordt het kruipfenomeen vermeldt: een vormverandering van visco-elastische structuren onder constante druk Door het aannemen en aanhouden van eindstandige lumbale flexie tijdens het fietsen kunnen al deze mechanismen (individueel of samen) aanleiding geven tot het ontstaan van LRP bij fietsers door overbelasting van de weefselstructuren van de onderrug. Deze hypothese (nl. het aannemen en aanhouden van eindstandige lumbale flexie) werd ook aangetoond bij fietsers tijdens een labotest. Burnett et al. 28 toonden aan dat proefpersonen met NSCLRP (met een FP) een maladaptieve motorisch controle disfunctie vertonen. De toegenomen buiging/draaiing t.h.v. het pijnlijke niveau (in vergelijking met pijnvrije controle subjecten) was klinisch gerelateerd met de ontwikkeling van LRP. Verder onderzoek naar onderliggende mechanismen van LRP tijdens fietsen is een noodzakelijke stap in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde behandelings- en/of preventiestrategieën. 3. Is er een verschil in de controle over de positie van de lage rug tussen fietsers met en zonder LRP? Omdat er tot op heden nog geen studies uitgevoerd werden waarbij de lumbale positie van fietsers in een representatieve veldsituatie wordt gemeten, hebben we vanuit de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven een veldstudie uitgevoerd. Het doel van deze studie was te onderzoeken wat het belang is van de motorische controle van de onderrug bij het ontstaan van LRP bij fietsers. We onderzochten aldus of er een verschil is in de controle over de positie van de onderrug tijdens het fietsen tussen fietsers met en zonder LRP. a. Proefpersonen Zeventien mannelijke proefpersonen werden gerekruteerd voor deze studie. De NSCLRP proefpersonen werden gescreend door twee kinesitherapeuten, op basis van strikte inclusie- en exclusie criteria. Enkel de fietsers met een FP29 30 dat klinisch aanzien werd als dominante oorzaak voor het ontwikkelen van LRP tijdens fietsen (en zitten) werden geselecteerd. De NSCLRP (FP) subjecten (LRP-groep, n = 8) werden gematched voor leeftijd (± twee jaar) en geslacht met controle subjecten (controlegroep, n = 9). Deze proefpersonen hadden actueel geen LRP tijdens het fietsen, een voorgeschiedenis zonder significante LRP (nooit interventie nodig gehad) en geen episode van LRP de voorbije drie maanden. Leeftijd, gewicht, lengte en 3

4 BMI waren niet significant verschillend tussen de groepen (p < 0.05). b. Onderzoeksopzet Elke proefpersoon fietste met zijn eigen koersfiets gedurende twee uur aan een intensiteit van 60-70% van de maximale hartslag (leeftijdgebaseerd) op hetzelfde vlakke parcours. De positie en bewegingen van de onderrug werden gemeten met de BodyGuard (Sels Instruments nv, België) (Figuur 1). De BodyGuard bestaat uit een meetelement (strain gauge/rekstrookje) dat verbonden was met een kleine verwerkingseenheid welke de data opslaat voor verdere analyse Het meetelement van de BodyGuard werd met tape bevestigd op de ruggenwervels van S2 en L3 (Figuur 1). Figuur 1: Fietser met BodyGuard en meetelement met tape bevestigd op de ruggenwervels van S2 en L3 (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). Voor de kalibratie van de BodyGuard metingen werden de proefpersonen geïnstrueerd en manueel begeleid om in zit een maximale voorwaartse bekkenkanteling (lumbale extensie/holling) uit te voeren, gevolgd door een maximale achterwaartse bekkenkanteling en rompbuiging tussen de benen (lumbale flexie/bolling). Dit gebeurde op een zitkrukje met heupen en knieën in een flexiehoek van 90. De maximale extensie werd ingesteld als 0% en de maximale flexie als 100%. De posities en bewegingen van de onderrug worden dus uitgedrukt als een percentage van de maximale lumbale flexie beweeglijkheid (% FL ROM) in zit. De intensiteit van de LRP werd gemeten a.d.h.v. de Numerical Pain Rating scale (NPRS), een 11-punten schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) die valide, betrouwbaar en geschikt is voor klinisch gebruik 34. Een verandering van twee punten op deze schaal wordt gezien als het minimaal klinisch belangrijk verschil 35. De pijnscore werd bevraagd bij het begin en elke 15 minuten tijdens het fietsen, evenals 30 minuten, één, twee en 24 uur na het fietsen. De fietszadelhoek werd opgemeten met een goniometer. c. Resultaten De gemiddelde pijnscores tijdens het fietsen en de follow-up periode worden weergegeven in Figuur 2. De pijnintensiteit van de LRP-groep nam significant toe tijdens het fietsen (p<0.001). De pijnscore piekte naar het einde toe en was significant toegenomen t.o.v. baseline na 90 (p = 0.05), 105 (p = 0.04) en 120 (p = 0.01) minuten fietsen. Tijdens de follow-up periode verminderde de pijn, maar deze bleef tot 24u nadien niet significant verhoogd t.o.v. de baseline. Gedurende de twee uur durende fietsproef had de LRP-groep, in vergelijking met de controlegroep, een significant toegenomen flexiepositie van de onderrug, respectievelijk 74.1 (± 7.9) % t.o.v (± 9.8) % FL ROM (p = 0.018). Figuur 3 geeft de tijd weer die gespendeerd wordt in de buurt van eindstandige buiging (>80% FL ROM). 4

5 De NSCLRP (FP) subjecten namen meer dan 38.5% van de totale fietstijd, een eindstandige positie aan, in vergelijking met slechts 4% voor de controlegroep. Figuur 4 geeft de positie weer van de onderrug van beide groepen tijdens het fietsen. Er was een significant hoofdeffect voor de LRP-groep (p = 0.035). De NSCLRP (FP) subjecten vertoonden een significant toegenomen lumbale flexie. De flexiewaarden veranderden niet over tijd tussen beide groepen (p = 0.076). Er was geen significant interactie-effect tussen de groepen en de houding (p = 0.592). Er was geen significant verschil in de fietszadelhoek tussen beide groepen (p = 0.112). Figuur 2: De gemiddelde pijn scores (NPRS; 0-10) (±SD) tijdens het fietsen en follow-up periode per groep. De gestippelde verticale zwarte lijn geeft het einde van de fietsproef en het begin van de follow-up periode weer. NPRS: numerical pain rating scale, : minuten, u: uur (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). Figuur 3: De tijd, weergegeven als een percentage van de totale 2 uur durende fietsproef die wordt gespendeerd in de verschillende delen (per 10% band) van de mogelijke lumbale flexie ROM (% FL ROM) per groep (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). 5

6 Figuur 4: Percentage van de totale lumbale flexie (% FL ROM) (± SD) over de gehele periode per 12 intervallen van 10 minuten per groep (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). d. Discussie De resultaten van de huidige studie tonen duidelijk aan dat fietsers met NSCLRP (FP) tijdens de twee uur durende fietsproef een significant toegenomen flexiepositie van de onderrug aanhouden in vergelijking met fietsers zonder LRP. Het aanhouden van deze meer eindstandige houding was geassocieerd met een significante toename van LRP tijdens het fietsen. Deze pijn was na 30 minuten fietsen klinisch significant toegenomen (>2/10 op de NPRS) t.o.v. de baseline en deze klinisch significante toename bleef tot twee uur na het fietsen aanwezig. Dit is in overeenstemming met de resultaten van Burnett et al., 28 waarbij in het labo werd aangetoond dat fietsers met NSCLRP (FP) een toegenomen flexie(/rotatie) vertonen t.h.v. de pijnlijke lumbale regio. Andere studies die LRP bij roeien en industrieel werk 39 hebben onderzocht, demonstreerden ook een significant toegenomen lumbale flexie bij LRP subjecten en een geassocieerde verhoogde prevalentie van LRP tijdens deze activiteiten. Bij het naderen van de individuele limiet voor maximale lumbale flexie, vergroten de buigmomenten waardoor de rug meer belast wordt 40. Volgens Adams et al. 41 kunnen flexiewaarden die 75% van de FL ROM overschrijden hoge trekkrachten genereren in de achterste spinale ligamenten. In de huidige studie namen de fietsers met NSCLRP (FP) een aangehouden houding van de onderrug aan die significant dichter lag bij hun maximale flexiewaarden in vergelijking met de controlegroep. Dit suggereert een verhoogde belasting van de weke delen structuren en pijnprovocatie rondom de onderrug en wordt sterk ondersteund door de literatuur De bevindingen van de huidige veldstudie suggereren dat bij een specifiek geselecteerde subgroep van fietsers met NSCLRP tijdens het fietsen een onderliggend maladaptief motorisch controle probleem (FP) aanwezig is t.h.v. de onderrug. Deze toegenomen flexiehouding werd gedurende de volledige twee uur durende fietsproef aangenomen, en ging het optreden van LRP vooraf. Dit suggereert dat het motorische controle probleem inherent aanwezig is en niet een reflexmatige respons is op een toename van de LRP. 6

7 Tevens werd er bij de personen met NSCLRP bij aanvang en accumulatie van LRP tijdens het fietsen geen passende positionele aanpassing waargenomen om de flexiespanning te verminderen t.h.v. de pijnlijke lumbale wervelzuil. Deze bevindingen versterken de hypothese van de aanwezigheid van een inherent onderliggend motorische controle probleem bij de fietsers met NSCLRP (FP). Door de kleine steekproefgrootte en de specifiek geselecteerde subgroep van fietsers met NSCLRP (FP) kunnen de resultaten niet veralgemeend worden naar alle fietsgerelateerde LRP. Ze zijn beperkt tot subjecten met een FP gerelateerd maladaptief motorisch controle probleem. 4. Wat kunnen we doen om LRP bij fietsers aan te pakken? We weten nu dat er bij een subgroep van fietsers met NSCLRP tijdens het fietsen een onderliggend maladaptief motorisch controle probleem (FP) aanwezig is t.h.v. de onderrug. Als gevolg hiervan positioneren fietsers met LRP hun onderrug eindstandiger en aangehouden naar flexie tijdens het fietsen. Ons lijkt het zinvol om tijdens de revalidatie/preventie van rugklachten tijdens het fietsen dit maladaptief motorisch controle probleem actief te benaderen. Door de fietser inzicht en controle aan te leren over de positie van de onderrug, wordt de onderrug in minder eindstandige flexie gepositioneerd. Tijdens deze eerste fase van de revalidatie wordt er geen specifieke core-stability training gegeven (dit kan uiteraard wel later tijdens de verdere revalidatie aan bod komen). Wel ligt de nadruk op het aanleren van een subtiele en gelokaliseerde voorwaartse bekkenkanteling, waardoor de fietser iets meer lordoseert t.h.v. de onderrug (de onderrug holler maakt). Ook bij nietfietsers met LRP (en een FP) wordt het aanleren en controleren van de lumbale lordose (holling) aangeraden om LRP te verbeteren Om de positie en controle over de onderrug te verbeteren zijn er verschillende factoren die aangepast kunnen worden. We kunnen deze opdelen in twee grote groepen. De niet persoonlijk aanpasbare factoren en de persoonlijk aanpasbare factoren. Met de niet persoonlijk aanpasbare factoren bedoelen we alle variabelen die te maken hebben met de fietsafstelling (geometrische variabelen): de maat van het kader, de zadel hoek 2, het type van zadel 43, de zadelhoogte 44, pedaallengte, reikafstand 44, stuurpenlengte, stuurhoogte, naloop, type van kader en fiets 2, enz. Een optimale fietsafstelling is uiteraard essentieel, want al deze variabelen hebben een invloed op hoe een fietser op zijn fiets zit 44. Er zijn verschillende studies die suggereren dat aanpassingen aan deze geometrische variabelen effectief zijn in het verminderen van LRP. Zo zouden bepaalde types van zadels een voorwaartse bekkenkanteling stimuleren 43. Het veranderen van de zadelhoek zou LRP tijdens het fietsen met 72% kunnen verbeteren 2. Daarnaast spelen ook de persoonlijk aanpasbare factoren volgens ons een cruciale rol. Hiermee bedoelen we de actieve controle van een fietser over zijn houdings- en bewegingspatroon van de onderrug 11. Dit is volgens ons minstens even belangrijk als de fietsafstelling zelf. 7

8 Vergelijk het met een bureaustoel; een goede bureaustoel is belangrijk, maar als je niet weet hoe je er op moet zitten heeft dat weinig zin. Het is dus belangrijk dat een eventueel maladaptief motorisch controle probleem t.h.v. de onderrug (zie boven) ook actief en gericht wordt aangepakt. Een fietser moet worden aangeleerd hoe hij/zij op zijn fiets moet zitten. Dit kadert binnen wat wij noemen een Classification- Based Cognitieve Functionele Therapie (CB-CFT). Hierbij wordt de fietser aangeleerd om controle te krijgen over zijn houdings- en bewegingspatroon en dit binnen een multidimensioneel kader In de klinische praktijk blijkt deze CB-CFT effectief te zijn in het behandelen van LRP Bij fietsers werd dit echter nog nooit onderzocht. Daarom hebben we vanuit onze onderzoeksgroep musculoskeletale revalidatie van de Faculteit Bewegingsen Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven een case study bij een fietser met NSCLRP (FP) uitgevoerd. We onderzochten a.d.h.v. pre- en post interventie metingen of het toepassen van deze CB-CFT effectief zou zijn in het verminderen van de LRP en het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon tijden het fietsen. 5. Case study a. Inleiding De casus die we onderzochten was een 19 jarige mannelijke fietser (72.2kg, 186cm) met een voorgeschiedenis van 5 jaar NSCLRP. Hij vertoonde een FP in zijn houdings- en bewegingsgedrag. Hij kreeg voornamelijk LRP tijdens het fietsen en zitten. Zijn gemiddelde pijnscore (NPRS) tijdens het fietsen was 5/10. Tijdens dagdagelijkse activiteiten bedroeg dit 2/10. Hij fietste met zijn koersfiets een gemiddelde van 400km/week. Verder deed hij reeds zes jaar aan competitie, maar o.w.v. zijn LRP was hij hier recent mee gestopt. Hij had een medial cut-out zadel en zijn zadelhoek was 1 naar voor gekanteld. Zijn fiets werd reeds afgesteld door een professional zonder enig resultaat naar zijn rugklachten toe. b. CB-CFT - interventie De fietser onderging een CB-CFT interventie om zijn maladaptieve motorische controle (FP) t.h.v. zijn onderrug te verbeteren. Deze bestond uit verschillende stappen. Tijdens een educatiesessie werd het onderliggend mechanisme van zijn LRP duidelijk uitgelegd. Dit cognitief aspect is essentieel om de fietser inzicht te geven in zijn LRP, de relatie tussen zijn maladaptieve motorische controle, aangehouden eindstandige flexiepositie en de ontwikkeling van LRP. Tijdens de oefensessies werd aangeleerd hoe hij actief en op een subtiele manier controle kon krijgen over zijn onderrug. Hierbij lag de focus op het aanleren van bekkenkantelingen in zit. Om ook controle te krijgen over de voorwaartse bekkenkantelingen in verschillende en meer functionele posities kreeg hij thuisoefeningen mee. Deze moesten dagelijks uitgevoerd worden. Als laatste werd de aangeleerde controle geïntegreerd in dagdagelijks activiteiten en tijdens het fietsen (Figuur 5). 8

9 Figuur 5: Houding van de fietser op de fiets, Links: gewoonte houding, Rechts: aangeleerde houding tijdens de CB-CFT c. Pre post meting De fietser moest twee fietsproeven afleggen. Eén vóór de start van de interventie (Fietsproef 1: geen - CB- CFT/BFB [3] ) en één een maand na de interventie (Fietsproef 2: CB-CFT/BFB). Bij beide fietsproeven moest hij 2 uur buiten fietsen, op hetzelfde vlak parcours aan 60-70% van zijn maximale hartslag (leeftijd gebaseerd). Bij fietsproef 2 werd bovendien gevraagd om de aangeleerde controle t.h.v. de onderrug te gebruiken (Figuur 5). Ook kreeg hij, d.m.v. de BodyGuard, extra biofeedback (BFB) over de positie van zijn onderrug. Deze BFB bestond uit een geluid (piep) en trillingen wanneer hij een bepaalde flexiewaarde (%Fl ROM) overschreed (bepaald o.b.v. de data van de eerste fietsproef). Ook hier werd de BodyGuard (Sels Instruments nv, Belgium) gebruikt om de houdingen en bewegingen van de onderrug te meten De NPRS werd gebruikt om intensiteit van de LRP te meten. De pijnscore werd bevraagd bij het begin en elke 15 minuten tijdens het fietsen, evenals 30 minuten, één, twee en 24 uur na het fietsen. Aan de fietsafstelling werd niets veranderd. Na CB-CFT (met BFB) interventie was er een significante daling in de gemiddelde (± SD) flexie positie van de onderrug (p < 0.001). De waarden daalden van 82.2% (± 5.2) Fl ROM tijdens Fietsproef 1 (geen CB-CFT/BFB) naar 56.6 % (± 3.6) Fl ROM tijdens Fietsproef 2 (CB- CFT/BFB) (Figuur 6). Dit was geassocieerd met een significante vermindering van LRP tijdens het fietsen (p = 0.01) (Figuur 7). Tijdens Fietsproef 1 (geen CB-CFT/BFB) nam de LRP gradueel toe tot 7/10 terwijl de positie van de onderrug hetzelfde bleef. Tijdens Fietsproef 2 (CB-CFT/BFB) was de LRP significant minder en bleef deze 0/10 tot 90 minuten om dan kort toe te nemen tot 2/10 en terug te dalen tot 0/10 op het einde van de fietsproef (Figuur 7). Het zitcomfort tijdens het fietsen bleef hetzelfde (5/50 op de Category Partioning scale, CP ). De gemiddelde pijnscore tijdens het fietsen (gemiddelde pijn over de laatste week) daalde van 5/10 (vóór Fietsproef 1) naar 2/10 vóór Fietsproef 2 en de LRP tijdens dagdagelijkse activiteiten van 2/10 naar 1.5/10. d. Bespreking casus Uit deze case study bleek dat een fietsspecifieke CB-CFT interventie met het gebruik van BFB zeer effectief was in het verbeteren van de positie van de onderrug tijdens het fietsen en dat dit geassocieerd is met een significante daling van de LRP. Het vermoeden dat een onderliggend en inherent aanwezig motorisch controle probleem t.h.v de onderrug (als persoonlijk aanpasbare factor) een cruciale factor kan zijn in de revalidatie/preventie van LRP bij fietsers, wordt ondersteund door deze case study. Tijdens Fietsproef 1 (geen [3] BFB: BioFeedback 9

10 Figuur 6: Percentage (± SD) van de totale lumbale flexie (% FL ROM) (± SD) van de fietser per 12 intervallen van 10 minuten (in totaal 2 uur), tijdens Fietsproef 1 = geen CB-CFT/BFB en Fietsproef 2 = CB-CFT/BFB. SD: standaard deviatie, CB-CFT: classification-based cognitieve functionele therapie, BFB: biofeedback, Alarmwaarde: waarde waarboven de fietser BFB kreeg tijdens Fietsproef 2 (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). Figuur 7: De gemiddelde pijnscore (NPRS; 0-10) van de fietser tijdens en na het Fietsproef 1 = geen CB-CFT/BFB en Fietsproef 2 = CB-CFT/BFB. De vertikaal gestippelde lijn geeft het einde van de fietsproeven weer. NPRS: numerical pain rating scale, CB-CFT: classification-based cognitieve functionele therapie, BFB: biofeedback, :minuten, h: uren, post: tijd na het einde van de fietsproef (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). CB-CFT/BFB) nam de pijn gradueel toe terwijl de positie van de onderrug hetzelfde bleef. Bij Fietsproef 2 (CB- CFT/BFB) daarentegen kon de fietser een meer optimale (minder eindstandige) positie behouden wat gepaard ging met een significante daling en uitstelling van de LRP. Ook in andere sporten zoals bv. roeien en in de klinische praktijk wordt een gelijkaardige CB-CFT interventie voorgesteld en blijkt deze effectief te zijn. Verder vermelden we nog dat de fietser rapporteerde dat hij zich comfortabeler voelde op zijn fiets en (subjectief) het gevoel had dat hij meer kracht kon leveren met de benen. De relatie tussen de positie van de rug en het ontwikkelen van kracht is onderwerp van lopend onderzoek door onze onderzoeksgroep. Bij (telefonisch) follow-up (na 2 ½ maand) rapporteerde de fietser dat hij nog steeds kon fietsen zonder LRP en dat hij zelfs het rijden van wedstrijden had hervat (na een afwezigheid van een jaar vanwege LRP). Hij had ook veel minder LRP tijdens dagdagelijks activiteiten (bv. bij langdurig zitten). De niet persoonlijk aanpasbare variabelen (fietsafstelling) werden niet 10

11 veranderd. De fietsafstelling bleef ongewijzigd. In dit kader lijkt het ons nuttig te vermelden dat de fiets reeds afgesteld werd door een professional. Zo was hij overgegaan tot het plaatsen van een medial cut-out zadel en was het zadel reeds 1 naar voor gekanteld was. Desondanks had de fietser nog steeds last van LRP tijdens het fietsen. Het was pas na de CB-CFT interventie dat er een significante verandering van positie en LRP was. Dit ondersteunt het belang van het ingrijpen op modifieerbare persoonlijke factoren. Het is geenszins onze mening om te besluiten dat enkel deze persoonlijk aanpasbare factoren belangrijk zijn voor de revalidatie van LRP bij fietsers. Met deze casus kunnen we wel aantonen dat dit een cruciale factor is. Verder onderzoek is belangrijk om de relatieve bijdrage van het veranderen van de persoonlijk- en niet persoonlijk aanpasbare factoren uit te klaren. Vermoedelijk is een combinatie van optimalisatie van beide factoren essentieel. 6. Conclusies Ons recent onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijk verschil is in de positie van de onderrug tijdens het fietsen bij fietsers met en zonder LRP. Fietsers met LRP hebben een maladaptief motorisch controle probleem t.h.v. de onderrug waardoor ze zichzelf eindstandiger positioneren op de fiets. Deze aangehouden en eindstandigere houding is geassocieerd met een toename in LRP tijdens fietsen. Een behandelingsstrategieën (CB-CFT) gericht op het verminderen van deze eindstandige flexiepositie tijdens het fietsen d.m.v. het actief veranderen van een persoonlijk aanpasbare factor (motorische controle t.h.v. onderrug) blijkt effectief te zijn in het verbeteren van de houding van de onderrug en een vermindering van de LRP tijdens het fietsen. 7. Take home messages LRP komt vaak voor bij fietsers en meestal is er geen specifiek aantoonbaar letsel. De NSCLRP-groep is een heel heterogene groep, subclassificatie is noodzakelijk. Een belangrijke subgroep binnen de NSCLRP-groep zijn de patiënten met een maladaptieve motorische controle t.h.v. de lage rug. Bij een subgroep van fietsers met NSCLRP is een onderliggend maladaptief motorisch controle probleem (FP) aanwezig t.h.v. de onderrug. Ze hebben een significant toegenomen en aangehouden flexiepositie van de onderrug in vergelijking met fietsers zonder LRP. Deze uitgesproken en aangehouden flexiepositie van de lage rug is gerelateerd aan LRP bij fietsers. Om de positie en controle over de onderrug te verbeteren zijn er verschillende factoren die aangepast kunnen worden: de niet persoonlijk aanpasbare factoren en de persoonlijk aanpasbare factoren. Er bestaat een specifieke aanpak voor LRP bij fietsers. CB-CFT gericht op het verminderen van de eindstandige flexiepositie tijdens het fietsen d.m.v. het actief veranderen van een persoonlijk aanpasbare factor (motorische controle t.h.v. de onderrug) blijkt 11

12 effectief te zijn om de houding van de onderrug te verbeteren en de LRP tijdens het fietsen te verminderen. Persoonlijk aanpasbare factoren blijken een cruciale factor te zijn. Verder onderzoek is belangrijk om de relatieve bijdrage van het veranderen van de persoonlijk- en niet persoonlijk aanpasbare (vb. fietsafstelling) factoren uit te klaren. 8. Referenties 1. Callaghan MJ, Jarvis C. Evaluation of elite British cyclists: the role of the squad medical. British Journal of Sports Medicine 1996;30(4): Salai M, Brosh T, Blankstein A, Oran A, Chechik A. Effect of changing the saddle angle on the incidence of low back pain in recreational bicyclists. Br. J. Sports Med. 1999;33(6): Clarsen B, Krosshaug T, Bahr R. Overuse Injuries in Professional Road Cyclists. American Journal of Sports Medicine 2010;doi: / Dankaerts W, O'Sullivan P, Burnett A, Straker L. Differences in sitting postures are associated with nonspecific chronic low back pain disorders when patients are subclassified. Spine 2006;31(6): Dillingham T. Evaluation and management of low back pain: an overview. State of the Art Reviews 1995;9: Waddell G. The Back Pain Revolution. New York: Churchill Livingstone Croft P, Macfarlane G, Papageorgiou A, Thomas E, Silman A. Outcome of low back pain in general practice: a prospective study. BMJ 1998;316(7141): Burton AK, McClune TD, Clarke RD, Main CJ. Long-term follow-up of patients with low back pain attending for manipulative care: outcomes and predictors. Man Ther 2004;9(1): O'Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy 2005;10(4): Dankaerts W, O'Sullivan P, Burnett A, Straker L. Altered patterns of superficial trunk muscle activation during sitting in nonspecific chronic low back pain patients: importance of subclassification. Spine 2006;31(17): O'Sullivan PB. Lumbar segmental 'instability': clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Manual Therapy 2000;5(1): Pope MH. Risk indicators in low back pain. Ann. Med. 1989;21(5): McKenzie R. The Lumbar Spine: Mechanical Diagnosis and Therapy. Waikanae, New Zealand Spinal Publications Dunk N, Kedgley A, Jenkyn T, Callaghan J. Evidence of a pelvis-driven flexion pattern: Are the joints of the lower lumbar spine fully flexed in seated postures? Clinical Biomechanics 2009;24:

13 15. O'Sullivan PB, Burnett A, Floyd AN, Gadsdon K, Logiudice J, Miller D, et al. Lumbar repositioning deficit in a specific low back pain population. Spine 2003;28(10): Burnett A, Cornelius M, Dankaerts W, O'Sullivan PB. Spinal kinematics and trunk muscle activity in cyclists: a comparison between healthy controls and non-specific chronic low back pain subjects-a pilot investigation. Man Ther 2004;9(4): Nachemson A. Back pain: delimiting the problem in the next millennium. International Journal of Law and Psychiatry 1999;22(5-6): Burnett A, O'Sullivan P, Ankarberg L, Gooding M, Nelis R, Offermann F, et al. Lower lumbar spine axial rotation is reduced in end-range sagittal postures when compared to a neutral spine posture. Man Ther 2008;13(4): Floyd WF, H. SP. The function of the erectores spinae muscles in certain movements and postures in man. J Physiol 1955;129(1): Kuslich S, Ulstrom C, Michael C. The tissue origin of low back pain and sciatica: a report of pain response to tissue stimulation during operations on the lumbar spine using local anesthesia. Orthop. Clin. North Am. 1991;22: McGill SM, Kippers V. Transfer of loads between lumbar tissues during the flexion-relaxation phenomenon. Spine 1994;19(19): Gupta A. Analyses of myo-electrical silence of erectors spinae. J. Biomech. 2001;34(4): Callaghan J, Dunk N. Examination of the flexion relaxation phenomenon in erector spinae muscles during short duration slumped sitting. Clinical Biomechanics 2002;17(5): O'Sullivan P, Dankaerts W, Burnett A, Chen D, Booth R, Carlsen C, et al. Evaluation of the flexion relaxation phenomenon of the trunk muscles in sitting. Spine 2006;31(17): Mork P, Westgaard R. Back posture and low back muscle activity in female computer workers: A field study. Clinical Biomechanics 2008;doi: /j.clinbiomech McGill S, Brown S. Creep response of the lumbar spine to prolonged full flexion. Clinical Biomechanics 1992;7: Little JS, Khalsa PS. Human lumbar spine creep during cyclic and static flexion: creep rate, biomechanics, and facet joint capsule strain. Ann. Biomed. Eng. 2005;33(3): Burnett AF, Cornelius MW, Dankaerts W, O'Sullivan PB. Spinal kinematics and trunk muscle activity in cyclists: a comparison between healthy controls and non-specific chronic low back pain subjects-a pilot investigation. Manual Therapy 2004;9(4): O'Sullivan PB. 'Clinical instability' of the lumbar spine: its pathological basis, diagnosis and conservative management. In: Jull GA, Boyling JD, editors. Grieve s Modern Manual Therapy, 3rd ed. Amsterdam: Elsevier 2005:

14 30. Ford JJ, Ian Story, McMeeken J. The test-retest reliability and concurrent validity of the Subjective Complaints Questionnaire for low back pain. Man Ther 2009;14: O'Sullivan K, Galeotti L, Dankaerts W, O'Sullivan P, O'Sullivan L. The reliability of a wireless monitor for measurement of lumbar spine posture[abstract]. Manual Therapy 2009;14:S O'Sullivan K, Campbell A, O'Sullivan P, O'Sullivan L, Dankaerts W. Validity of a novel wireless posture monitor. Submitted for publication to Manual Therapy - under review Van Hoof W, Volkaerts K, O'Sullivan K, Verschueren S, Dankaerts W. Comparing lower lumbar kinematics in cyclists with low back pain (flexion pattern) versus asymptomatic controls field study using a wireless posture monitoring system. Manual Therapy 2012;17(4): Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J. Clin. Nurs. 2005;14(7): Ostelo RW, Deyo RA, Stratford P, Waddell G, Croft P, M. VK, et al. Interpreting change scores for pain and functional status in low back pain: towards international consensus regarding minimal important change. Spine 2008;33(1): Caldwell JS, McNair PJ, Williams M. The effects of repetitive motion on lumbar flexion and erector spinae muscle activity in rowers. Clin Biomech 2003;18(8): Perich D, Burnett A, O Sullivan P. Low back pain and the factors associated with it: Examination of adolescent female rowers. In: Schwameder H, Srtutzenberger G, Fastenbauer V, Lidinger S, Muller E, editors. 24th symposium of the international society of biomechanics in sports. The University of Salzburg 2006: Ng L, Burnett A, O'Sullivan P. Spinopelvic kinematics and trunk muscle activation in prolonged ergometer rowing: mechanical etiology of non-specific low back pain in adolescent rowers [abstract](edited by Y. Kwon, J. Shim, J. Shim, I. Shin). Seoul National University 2008: O'Sullivan P, Mitchell T, Bulich P, Waller R, Holte J. The relationship between posture and back muscle endurance in industrial workers with flexionrelated low back pain. Manual Therapy 2006;11(4): Dolan P, Adams M. Influence of lumbar and hip mobility on the bending stresses acting on the lumbar spine. Clin Biomech 1993;8(4): Adams M, McNally D, Chinn H, Dolan P. Posture and the compressive strength of the lumbar spine. Clinical Biomechanics 1994;9(1): Panjabi M. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J. Spinal Disord. 1992;5(4): Bressel E, Larson BJ. Bicycle seat designs and their effect on pelvic angle, trunk angle, and comfort. Med. Sci. Sports Exerc. 2003;35(2): de Vey Mestdagh K. Personal perspective: in search of an 14

15 optimum cycling posture. Appl. Ergon. 1998;29(5): Vibe Fersum K, O'Sullivan P, Skouen JS, Smith A, Kvale A. Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: A randomized controlled trial. Eur J Pain 2013;17(6): Perich D, Burnett A, O'Sullivan P, Perkin C. Low back pain in adolescent female rowers: a multi-dimensional intervention study. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2010;DOI /s O'Sullivan P. The efficacy of specific stabilizing exercise in the management of chronic low back pain with radiological diagnosis of lumbar segmental instability. PhD Thesis, Curtin University of Technology, Western Australia Dankaerts W, O'Sullivan PB, Burnett AF, Straker LM. The use of a mechanism-based classification system to evaluate and direct management of a patient with non-specific chronic low back pain and motor control impairment- A case report. Man Ther 2007;12(2): O'Sullivan K, Galeotti L, Dankaerts W, O'Sullivan L, O'Sullivan P. The between-day and inter-rater reliability of a novel wireless system to analyse lumbar spine posture. Ergonomics 2011;54(1): Shen W, Parsons K. Validity and reliability of rating scales for seated pressure discomfort. International Journal of Industrial Ergonomics 1997;20: Thorpe AM, O Sullivan PB, Burnett A, Caneiro J-P. Assessing the efficacy of a specific physiotherapy intervention for the prevention of low back pain in female adolescent rowers: A field study. New Zeeland Journal of Sports Medicine 2009;36(2). 15

The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining

The Performance Matrix Hulpmiddel voor gerichte geïndividualiseerde stabiliteitstraining blessurepreventie The Performance Matrix is een instrument dat gebruikt kan worden voor blessure preventieve screening van sporters. Op basis van de testresultaten kunnen gerichter individuele trainings

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug

Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug Richtlijn Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) Nederlandse

Nadere informatie

Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing

Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport R11-698 14966/01.01 Risicobeoordelinginstrument voor werkhoudingen: ontwikkeling en onderbouwing Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid

Nadere informatie

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Erwin Hoogduin, mei 2008. Afstudeeropdracht opleiding fysiotherapie, Hogeschool Utrecht. Samenvatting. Inleiding:

Nadere informatie

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Evaluatie van de spierrekrutering bij chronische whiplash patiënten en pijn geïnduceerde proefpersonen met behulp van spierfunctionele Magnetische Resonantie Imaging Masterproef voorgelegd met het oog

Nadere informatie

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra.

uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. 26e jaargang, 2007 nr 30 Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP) en de Samenwerkende Pijnkenniscentra. nr 30 Van de hoofdredactie Beste lezers, In dit nummer hebben

Nadere informatie

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Oktober 2009, Vol. 16, Nummer 3. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Oktober 2009, Vol., Nummer 3 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging *Knahr, et al: Cementless total hip arthroplasty using a threaded cup and

Nadere informatie

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie 1 volume 24, februari 2012 Het meten van cognitieve achteruitgang A.-M.C. Sauër, D. van Dijk Diermodellen in onderzoek naar cognitie na hartchirurgie

Nadere informatie

Peter Goossens in samenwerking met Peter Beckers

Peter Goossens in samenwerking met Peter Beckers FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Master in Manuele Therapie De reproduceerbaarheid van de premanipulatieve positie. Een studie naar de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de premanipulatieve

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP

Richtlijn. Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Richtlijn Behandeling van cervicaal radiculair syndroom tengevolge van een cervicale HNP Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen Subsidie: SKMS Deelnemers werkgroep Namens Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten

Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten Documentation based care voor rug, nek en schouderpatiënten TREATMENT CONCEPT TREATMENT DEVICES SUPPORT FUNCTIONS DBC methode Het DBC behandelconcept wordt wereldwijd toegepast in DBC klinieken voor de

Nadere informatie

Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1

Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1 Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1 Het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten Amanda W.E. Thijssen 343545 Instituut voor Psychologie, Faculteit der

Nadere informatie

Nederlands tijdschrift voor

Nederlands tijdschrift voor 36e jaargang 2014 03 Nederlands tijdschrift voor R e v a l i d a t i e g e n e e s k u n d e ö HandbikeBattle: effecten op fitheid en herstel ö HandbikeBattle: mentale effecten ö Interview met Raoul Engelbert

Nadere informatie

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN

HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN HOMO SEDENS (de zittende mens) ZITTEND WERK-FYSIEKE BELASTING-PROBLEEMOPLOSSINGEN Als fysiotherapeut word ik zeer frequent geconfronteerd met lage rugklachten. In 1988 heeft dat geleid tot het oprichten

Nadere informatie

Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?!

Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Rob Peters Ken van Daal Linda van Beekvelt Tom van de Kerkhof 24 mei 2007 Klas 402 Versie 2 Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Projectgroep: Rob Peters

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel

in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel in dit nummer: Klinische Besluitvorming in de revalidatiegeneeskunde; van hulpvraag naar behandeldoel Redenen voor uitval onder patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond met chronische aspecifieke

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

fysiotherapie & ouderenzorg

fysiotherapie & ouderenzorg fysiotherapie & ouderenzorg Voorwoord Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2005 wensen. Er is alweer een jaar voorbij. In 2004 is er veel gebeurd: het vernieuwde functieprofiel fysiotherapeut

Nadere informatie

De CO-OP, een veelbelovende interventie!

De CO-OP, een veelbelovende interventie! De CO-OP, een veelbelovende interventie! Samenvatting Developmental Coordination Disorder (DCD) is een ontwikkelingsstoornis bij kinderen die niet verklaard kan worden door mentale retardatie of een bekende

Nadere informatie

Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties

Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties Tijdschrift voor Psychiatrie 31, 1989/2 Chronische pijn en het drie-factorenmodel van emoties Een kritische beschouwing door J. W.S. Vlaeyen, A.M.J. Snijders, J.A. Schuerman, Bremer, H. van Eek en N.H.

Nadere informatie

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Max Böckermann (3177807) en Niek Rosens (3161412) Begeleiding: Prof. Dr. M. Sorbi Masterthesis Afdeling

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1

Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1 Dossier: Glucosaminepreparaten in de publieke officina Glucosamine, een plaats in de apotheek? J. Maesschalck 1 MeSH-termen Glucosamine; Pharmaceutical Preparation; Dietary Supplements; Therapeutic use;

Nadere informatie

Diagnosis and treatment

Diagnosis and treatment Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patellar instability Diagnosis and treatment Sander Koëter Patella: pa tel lae 1. A flat triangular bone located at the front of the knee joint

Nadere informatie

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck BEWEEGREDEN Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Jaargang 6, uitgave 1, maart 2010 Mijn verzekeringen zijn op orde! Colofon REDACTIONEEL Dankzij de speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie oorspronkelijk artikel Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie Het effect van onderwijs, culturele achtergrond, sekse en leeftijd: onderzocht met de atp-30 o.m. den held,

Nadere informatie

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma s en resultaten van een geprotocolleerde trial

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma s en resultaten van een geprotocolleerde trial 259 alfred lange, jeroen ruwaard, bart schrieken, stans de haas, janneke broeksteeg, aitziber renteria agirre & annelies kuyper Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma

Nadere informatie