C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders"

Transcriptie

1 C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders

2

3 WOORD VOORAF Op 23/12/ is er veel veranderd in de sociale wetgeving. Er werden een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd aan het Kaderbesluit Sociale Huur van 12/10/2007. Wij wensen u op de hoogte te brengen van al de voornaamste zaken die veranderd zijn voor u als huurder van een sociale woning. Als u meer informatie wenst over de wetgeving, kan u steeds bij ons terecht voor bijkomende vragen of om een kijkje te nemen in ons intern huurreglement of de wetgeving (elke dinsdag van 9u tot 11u30). Op pagina 25 vindt u ook een vermelding van de sites waarop u de wetgeving kan terugvinden. In bijlage vindt u ook een kopie terug van uw keuze / bevestiging referentiehuurder. Deze werd gecontroleerd en verwerkt. Dit document dient u samen met deze brochure goed bij te houden. 2 Met vriendelijke groeten De directeur, het bestuur en het personeel van de C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst 1 BVR 04/10/2013 en MB 02/12/2013 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 13/12/2013 en in voege 10 dagen later op 23/12/2014 sommige bepalingen pas op 01/03/ Indien wij dit attest nog niet ontvangen hebben van u, dan vindt u een blanco terug dat u nog dient in te vullen. Gelieve ons dit attest zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. Dit is zeer belangrijk om uw dossier in orde te zetten.

4

5 Beste Huurder, Na 21 jaar dienst van Erik De Smet neem ik de fakkel over van hem als directeur. Ik wens u allereerst te danken voor het goede nabuurschap dat de meesten van u dagelijks tonen. Vriendelijkheid, betrouwbaarheid en open communicatie maken het voor iedereen makkelijker en ik neem me voor op die basis met u door te gaan. Mijn 25 jaar beroepsverleden liggen in de industrie ; het is mij een groot genoegen deze job met een grotere sociale dimensie te mogen aanvatten. De uitdagingen voor de Maatschappij zijn duidelijk en groot : 1. de verhoging van de kwaliteit en uitrusting van ons bestaande huizenbestand en 2. het bouwen van nieuwe woonsten om de steeds groeiende wachtlijst te verkorten. Gezien de beperkte middelen die van overheidswege beschikbaar zijn, zullen zulke grote investeringen onvermijdelijk over vele jaren gespreid worden. Uiteraard blijft het een hoofddoel om zoveel mogelijk gezinnen en mensen een betaalbaar dak boven het hoofd te houden. Af en toe zal ik u in de toekomst om informatie of begrip vragen, bijvoorbeeld wanneer renovatiewerken zouden gepland zijn voor uw woonst. Naarmate ons meerjarenplan vorm aanneemt in de komende maanden, zal ik u op de hoogte houden van de grote lijnen of van het detail wanneer dat u aanbelangt. Uzelf kan communiceren met ons via de gekende kanalen. Soms, onder het motto goede afspraken maken goede vrienden, zal ik mij harder moeten opstellen wanneer uw respect verdwijnt voor medemens (overlast, lawaai, vuil,..) of de gehuurde eigendom. Bij huurachterstal mag u van mij een strenge maar rechtvaardige (en strikt wettelijk verantwoorde) aanpak verwachten. Dan rest er mij u nogmaals te bedanken en te vertrouwen op een vlotte samenwerking. Hans Masuy Directeur

6 INHOUDSOPGAVE 1. HUURCONTRACT HUURDER / REFERENTIEHUURDER FEITELIJKE PARTNER WETTELIJKE PARTNER CATEGORIEEN HUURDERS CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C AANVRAAG MUTATIE WANNEER KAN EEN MUTATIE GEBEUREN MET VOORRANG? GEEN VOORRANG MEER NA 2 ONGEGRONDE WEIGERINGEN BIJ MUTATIE OMWILLE VAN RATIONELE BEZETTING VERPLICHTE VERHUIS NOODZAKELIJKE RENOVATIE WONING AANGEPAST AAN HANDICAP OPZEGGING VAN HET HUURCONTRACT VERHUIS NAAR EEN WOONZORGCENTRUM OF VOORZIENING MET RESIDENTIËLE OPVANG OPZEG DOOR HUURDER OPZEG DOOR VERHUURDER VAN RECHTSWEGE ONTBONDEN HUURPRIJSBEREKENING INKOMEN PERSONEN TEN LASTE (GEZINSKORTING) BASISHUURPRIJS PATRIMONIUMKORTING MINIMALE HUURPRIJS VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING... 24

7 10. AANPASSING VAN DE HUURPRIJS PENSIOEN, OVERLIJDEN OF SCHRAPPING UIT DE HUUROVEREENKOMST DALING VAN HET INKOMEN TOETREDERS TOT DE HUUROVEREENKOMST ALS DE BASISHUURPRIJS VERVANGEN WORDT TOETREDING WAT MOET U DOEN ALS ER IEMAND BIJ U WENST TE KOMEN WONEN? WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM TOE TE TREDEN TOT EEN HUURCONTRACT? BIBLIOGRAFIE... 29

8 1. HUURCONTRACT De sociale verhuring komt tot stand in een strikt reglementair kader. Het is eigen aan reglementaire bepalingen dat deze door de overheid eenzijdig gewijzigd of aangevuld kunnen worden als het algemeen belang dat vereist. Als de regelgeving wijzigt, kan dat dus ook gevolgen hebben voor een bestaande huurovereenkomst. De wijzigingen in de regelgeving gelden dus ook voor uw bestaand contract! 2. HUURDER / REFERENTIEHUURDER Huurder van een sociale huurwoning: a) de persoon die zich bij de inschrijving voor een sociale huurwoning heeft opgegeven als referentiehuurder, en de persoon die bij aanvang van de huurovereenkomst met hem gehuwd is of wettelijk samenwoont of die bij aanvang van de huurovereenkomst zijn feitelijke partner is; b) de persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen, met de persoon, vermeld in punt a), en die de huurovereenkomst mee ondertekent of de feitelijke partner die een jaar als huurder als vermeld in punt c), samenwoont met de persoon, vermeld in punt a); c) alle andere personen dan de personen, vermeld in punt a) en b), met uitzondering van de minderjarige kinderen, die in de sociale huurwoning hun hoofdverblijfplaats hebben, en die de huurovereenkomst mee ondertekenen; Er kan maar 1 referentiehuurder zijn per wooneenheid. De oorspronkelijke huurders duiden een referentiehuurder aan. Deze kan nadien niet meer gewijzigd worden! 8

9 3. FEITELIJKE PARTNER Als u niet gehuwd bent of als u niet wettelijk samenwoont met uw partner, dan woont u als koppel feitelijk samen. U staat dan allebei ingeschreven op hetzelfde adres, maar verder heeft u geen stappen ondernomen. Als u als koppel feitelijk samenwoont, dan dient u op ons bureau een verklaring van feitelijk partnerschap in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring dient enkel als bijlage bij uw huurovereenkomst en staat volledig los van uw burgerlijke staat. De feitelijke samenwoning vervalt als u wettelijk gaat samenwonen of huwt. Deze verklaring is zeer belangrijk om uit te maken wie welke categorie (A, B of C) toegekend krijgt in uw gezin. Meer uitleg hierover vindt u op de volgende pagina s terug. 4. WETTELIJKE PARTNER U woont wettelijk samen als u in de gemeente bij de burgerlijke stand een attest van wettelijke samenwoonst heeft getekend. Gelieve ons een kopie van dit attest te bezorgen als dit van toepassing is. Dit attest is zeer belangrijk om uit te maken wie welke categorie (A, B of C) heeft in uw gezin. Meer uitleg hierover vindt u op de volgende pagina s terug. 9

10 5. CATEGORIEEN HUURDERS 5.1 Categorie A Huurders van categorie A zijn de referentiehuurder en zijn/haar feitelijke of wettelijke partner die: moeten voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden; de huurovereenkomst bij aanvang moeten ondertekenen; kooprecht hebben. 5.2 Categorie B Huurders van categorie B zijn de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst huwen of wettelijk gaan samenwonen met de huurder van categorie A of de feitelijke partner die een jaar als huurder van categorie C samenwoont met de huurder van categorie A. De wettelijke samenwoners en de gehuwden: moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden (toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de inkomensvoorwaarde); moeten de huurovereenkomst ondertekenen; hebben kooprecht. De feitelijke partner na 1 jaar samenwonen met de huurder van categorie A: heeft kooprecht. 10

11 5.3 Categorie C Huurders van categorie C zijn zowel personen die bij aanvang van de huurovereenkomst de woning gaan bewonen en die geen referentiehuurder of wettelijke of feitelijke partner zijn (bv. meerderjarige kinderen derden), als personen die later toetreden tot de huurovereenkomst (uitgezonderd wettelijke samenwoning of huwelijk met huurder van categorie A). Personen die bij aanvang van de huurovereenkomst de woning gaan bewonen en die geen referentiehuurder of wettelijke of feitelijke partner zijn: moeten voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden; moeten de huurovereenkomst ondertekenen; hebben geen kooprecht. moeten de woning verlaten als de laatste huurder van categorie A en B overlijdt of de woning verlaat (huurovereenkomst wordt voor hen ontbonden); kunnen eigendom verwerven zonder opzeg van de huurovereenkomst. 11

12 Personen die later toetreden tot de huurovereenkomst (uitgezonderd wettelijke samenwoning of huwelijk met huurder van categorie A): moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden (toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de inkomensvoorwaarde); moeten de huurovereenkomst ondertekenen; hebben geen kooprecht; moeten de woning verlaten als de laatste huurder van categorie A en B overlijdt of de woning verlaat (huurovereenkomst wordt voor hen ontbonden); kunnen eigendom verwerven zonder opzeg van de huurovereenkomst. Een feitelijke partner die toetreedt tot de huurovereenkomst, doet dat als huurder van categorie C. Hij zal na 1 jaar automatisch een huurder van categorie B worden als hij bij toetreding aan de verhuurder heeft verklaard (met een verklaring op erewoord) dat hij de feitelijke partner is. De verklaring op erewoord wordt geldig na validering door de referentiehuurder. De referentiehuurder kan maximaal één feitelijke partner tegelijkertijd erkennen. 12

13 6. AANVRAAG MUTATIE U kunt een mutatie aanvragen naar een andere woning of appartement binnen ons patrimonium. Dit kan met of zonder voorrang gebeuren. Zonder voorrang zal u de algemene wachtlijst moeten doorlopen. Dit kan enkele jaren in beslag nemen. U kunt enkel verhuizen naar een woning/appartement dat qua grootte voldoet aan de wettelijke bepalingen (rationele bezetting/vlaamse Wooncode). U kunt als alleenstaande of koppel (zonder inwonende kinderen) bijvoorbeeld nooit een woning met 3 slaapkamers verkrijgen, ook niet als u nu in een dergelijke woning woont! U hoeft niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde om een aanvraag tot mutatie te doen. 6.1 Wanneer kan een mutatie gebeuren met voorrang? 1. Een mutatie kan geschieden met voorrang als u in een woning woont die volgens de rationele bezetting (zie intern huurreglement) te klein of te groot is volgens uw gezinssamenstelling. 2. Als u om medische redenen dient te verhuizen naar een woning aangepast aan uw medische noden (gelijkvloers/lift). Dit moet wel gestaafd worden door een attest van een specialist. 3. Bij een verplichte verhuis (zie punt 7.1). Als u meer informatie wenst over uw specifieke situatie, dan kunt u ons hierover contacteren. 13

14 6.2 Geen voorrang meer na 2 ongegronde weigeringen bij mutatie omwille van rationele bezetting Als u 2 keer een woning weigert die voldoet aan uw gezinssituatie en voorkeur, zal u geschrapt worden en kan u geen recht meer hebben op voorrang. U kunt zich dan opnieuw inschrijven maar u zult de wachttijd moeten doorlopen. 7. VERPLICHTE VERHUIS 7.1 Noodzakelijke renovatie Als uw sociale woning grondig gerenoveerd of aangepast moet worden, moet u akkoord gaan met een verhuis. U kunt zich dan inschrijven voor een mutatie met voorrang bij onze maatschappij. De herhuisvesting kan van tijdelijke of definitieve aard zijn. U hoeft bij de verhuis niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Anderzijds als de sociale huurwoning herstellingen nodig heeft die niet tot na de beëindiging van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld, moet de huurder die zonder vergoeding dulden, ongeacht de ongemakken die hij ervan ondervindt, en ook al moet hij gedurende de herstellingen het genot derven van een gedeelte van de woning. De tijdelijke herhuisvesting kan in een woning van de verhuurder of in een woning van een andere verhuurder. Bij een tijdelijke herhuisvesting kan de huurder het aanbod van een woning die voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen niet ongegrond weigeren. 14

15 Een ongegronde weigering van een aanbod wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurdersverplichtingen. De huurder kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen. Bij deze huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd, waarin het adres van de tijdelijke woning wordt vermeld, de geplande duur van de herhuisvesting en, in voorkomend geval, een plaatsbeschrijving van de tijdelijke woning en de waarborgregeling. Als de tijdelijke herhuisvesting plaatsvindt in een sociale huurwoning, mag de te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden niet hoger liggen dan de huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt. Na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden is de huurder verplicht om terug te keren naar de sociale huurwoning als hij die rationeel kan bezetten. Als dat niet het geval is, verhuist de huurder naar een andere woning van de verhuurder. In dat geval kan de huurder het type, de ligging en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil komen. Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg. Als de verhuurder en de huurder overeenkomen dat de huurder in de woning die oorspronkelijk bestemd was voor de tijdelijke huisvesting, blijft wonen, als hij die rationeel kan bezetten, wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs voor die woning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. Als de herhuisvesting onmiddellijk een definitief karakter heeft, kan de huurder het type, de ligging en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil komen. In dat geval wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs die samenhangt met de nieuwe sociale huurwoning. 15

16 In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. 7.2 Woning aangepast aan handicap Als u in een sociale woning woont die aangepast is aan personen met een handicap (speciale voorzieningen) maar er niemand meer met een handicap woont, moet u instemmen met een verhuis naar een andere woning. U kunt zich dan inschrijven voor een mutatie met voorrang bij onze maatschappij (opgelet: rekening houdend met het woonrecht van de huurder(s) van categorie C). 8. OPZEGGING VAN HET HUURCONTRACT De huurovereenkomst kan worden opgezegd door elke huurder en door de verhuurder, steeds met een aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. In bepaalde gevallen kan de huurovereenkomst ook van rechtswege worden ontbonden. 8.1 Verhuis naar een woonzorgcentrum of voorziening met residentiële opvang Wanneer de laatste huurder met huurrecht (zie categorieën) de woning verlaat om te verhuizen naar een woonzorgcentrum of een voorziening met residentiële opvang, is er een verkorte opzegperiode van 1 maand. 16

17 8.2 Opzeg door huurder Elke huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen met een aangetekende brief. De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Zolang de referentiehuurder en/of zijn wettelijke partner blijft wonen, is er geen opzeggingstermijn. Enkel voor de laatst overblijvende referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner geldt een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij hij naar een woonzorgcentrum of een voorziening voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap verhuist. In dat geval bedraagt de opzeggingstermijn slechts een maand (zie punt 8.1) 8.3 Opzeg door verhuurder De verhuurder kan de huurovereenkomst in vijf gevallen opzeggen: 1 als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzeggingstermijn bedraagt dan zes maanden. 2 als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzeggingstermijn bedraagt dan 5 jaar. 3 als één van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De opzeggingstermijn bedraagt dan drie maanden. 17

18 4 als één van de huurders ten gevolge van foute of onvolledige informatie onrechtmatig bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had of waardoor hij onrechtmatig is toegelaten tot de sociale huurwoning. De opzeggingstermijn bedraagt eveneens drie maanden. 5 als bij een huurprijsaanpassing op 1 januari blijkt dat de huurder voor het derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. De opzeggingstermijn bedraagt dan twaalf maanden. Deze opzeggingsgrond kan alleen worden toegepast als dit werd opgenomen in het interne huurreglement. De woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is, wordt niet beschouwd als een woning. Als een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw kosteloos wordt verworven, en men wenst niet opgezegd te worden, kan men de woning of het perceel dat bestemd is voor woningbouw vervreemden (verkopen, schenken). Voor een woning moet dat gebeuren binnen een termijn van een jaar na de verwerving. Voor een perceel bestemd voor woningbouw is dat vijf jaar. De huurder kan aan de verhuurder vragen om de termijn van een jaar te verlengen als hij daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, geldt dat voor iedereen die in de woning woont! 18

19 8.4 Van rechtswege ontbonden Als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of de woning verlaat zonder opzeg, wordt de huurovereenkomst automatisch ontbonden voor de nog overblijvende huurders (categorie C). De overblijvende huurders mogen dan nog zes maanden in de woning blijven. Op die manier hebben ze nog de tijd om een andere woning te zoeken. Als de laatste huurder toch sneller uit de woning wil, dan kan dit. Hij moet dan wel drie maanden op voorhand aan de verhuurder de datum van vertrek doorgeven. Als er geen andere huurders zijn op het moment dat de laatst overgebleven referentiehuurder en/of wettelijke of feitelijke partner overlijdt, vindt de ontbinding van de huurovereenkomst plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van het overlijden. In bepaalde gevallen in onderling overleg te bepalen met de SHM. Als er geen andere huurders zijn, als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of wettelijke of feitelijke partner de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt zonder de huurovereenkomst te hebben opgezegd, vindt de ontbinding plaats op de laatste dag van de eerste maand die volgt op de maand waarin de verhuurder dat heeft vastgesteld. Als het adres bekend is, brengt de verhuurder de huurder onmiddellijk op de hoogte van de mogelijke ontbinding en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding plaatsvindt. De huurovereenkomst wordt ook van rechtswege ontbonden als de huurders verhuizen naar een andere sociale huurwoning van 19

20 dezelfde verhuurder. In dat geval vindt de ontbinding plaats op het moment dat de nieuwe huurovereenkomst ingaat. Als een huurder die niet gehuwd is met een andere huurder en de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt, de huurovereenkomst niet heeft opgezegd, wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt. Als een huurder die gehuwd is met een andere huurder, de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt en hij heeft de huurovereenkomst niet opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt op voorwaarde dat de overblijvende huurder aantoont dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. De ontbinding gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin die feiten met bewijsstukken door de overblijvende huurder ter kennis van de verhuurder worden gebracht. Als het adres bekend is, brengt de verhuurder de huurder die de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt, onmiddellijk op de hoogte van het neerleggen van de bewijsstukken door de overblijvende huurder en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding plaatsvindt. 20

21 9. HUURPRIJSBEREKENING 9.1 Inkomen De huurprijsberekening vertrekt van 1/55ste van het gezinsinkomen. Concreet betekent dit dat een huurder normaal niet meer dan 22% van zijn inkomen zal besteden aan de huurprijs (de huurlasten zijn hier niet in begrepen). Alleen als deze grens lager is dan de minimale huurprijs van de woning, zal de minimale huurprijs moeten worden betaald en zal er dus meer betaald worden dan 22% van het inkomen. Voor het inkomen wordt gekeken naar het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de huurprijs wordt bepaald. Dit is het referentiejaar. Om de huurprijs te berekenen wordt rekening gehouden met het geïndexeerde netto belastbaar inkomen en de niet belastbare vervangingsinkomsten van alle meerderjarige gezinsleden. Het inkomen van de kinderen die nog geen 25 jaar oud zijn en die sinds hun 18de jaar onafgebroken deel uitmaakten van het gezin, wordt niet meegerekend. Het inkomen van de inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft meegeteld. Als ze 65 jaar of ouder zijn, wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook het inkomen van familieleden van de eerste en tweede graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt, wordt niet meegerekend. 21

22 9.2 Personen ten laste (gezinskorting) Er wordt een gezinskorting toegekend voor personen ten laste. Onder personen ten laste worden de volgende personen begrepen: kinderen die gedomicilieerd zijn in de huurwoning en die minderjarig zijn of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt betaald of die door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste worden beschouwd; personen die erkend zijn als ernstig gehandicapt; kinderen in co-ouderschap die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd maar er wel regelmatig verblijven. Voor de laatste categorie wordt slechts de helft van de korting toegekend. De beide ouders dienen in dat geval een verklaring van co-ouderschap te ondertekenen. De korting wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor een kind dat een ernstige handicap heeft, wordt het bedrag verdubbeld 9.3 Basishuurprijs De basishuurprijs is gelijk aan de huurprijs zoals deze zou zijn op de private huurmarkt. Die private huurprijs is de marktwaarde. De marktwaarde van de sociale huurwoning wordt bepaald door een notaris rekening houdend met de ligging, de kwaliteit en het type van woning op de private huurmarkt. Dit is het maximum dat voor die woning betaald kan worden. De basishuurprijs wordt elk jaar geïndexeerd en negen jaar na de aanvang van de huurovereenkomst vervangen door de marktwaarde die op dat ogenblik geldt. Als de basishuurprijs wordt vervangen, worden ook de patrimoniumkorting en de minimale huurprijs opnieuw berekend. 22

23 Het enige moment waarop de verhuurder de basishuurprijs door een hogere of lagere marktwaarde kan vervangen tijdens de periode van negen jaar, is bij een grondige renovatie van de woning of als de marktwaarde zou gedaald zijn. 9.4 Patrimoniumkorting Een ander element dat belangrijk is voor de berekening van de huurprijs, is de patrimoniumkorting. Voor woningen met een lagere marktwaarde, die bijvoorbeeld van mindere kwaliteit zijn of die minder goed gelegen zijn, krijgt de huurder een grotere patrimoniumkorting. Voor woningen met een hogere marktwaarde, die bijvoorbeeld van betere kwaliteit zijn of die beter gelegen zijn, krijgt de huurder een kleinere patrimoniumkorting. Dus: hoe minder de woning waard is, hoe groter de patrimoniumkorting; hoe meer de woning waard is, hoe kleiner de patrimoniumkorting. De patrimoniumkorting wordt, net als de gezinskorting, afgetrokken van de huurprijs. De patrimoniumkorting wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij wijziging van de basishuurprijs. 9.5 Minimale huurprijs Iedere woning heeft naast een maximale huurprijs, namelijk de basishuurprijs, ook een minimale huurprijs. De minimale huurprijs staat net als de patrimoniumkorting in verhouding tot de marktwaarde. Hoe hoger de marktwaarde is, hoe hoger de minimale huurprijs. De berekende minimale huurprijs wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij wijziging van de basishuurprijs. 23

24 9.6 Vermindering onroerende voorheffing Verhuurders krijgen een vermindering van de onroerende voorheffing als hun huurder bijvoorbeeld een persoon met een handicap is of een aantal kinderen ten laste heeft. Die vermindering wordt in mindering gebracht van de huurprijs. Als de huurder ook recht heeft op een gezinskorting op basis van een ernstige handicap en/of persoon ten laste (zie punt 2), zal de huurder de hoogste van beide kortingen krijgen. De verhuurder kan ofwel de korting op de onroerende voorheffing inschatten en maandelijks verrekenen om op het moment dat de verhuurder zelf de vermindering ontvangt na te gaan of er nog een saldo moet doorgestort worden, ofwel wachten tot het moment dat de verhuurder zelf de vermindering ontvangt om na te gaan welke korting het hoogst was en het eventuele saldo doorstorten aan de huurder. De vermindering onroerende voorheffing kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden terugbetaald worden. De vermindering van onroerende voorheffing kan enkel verrekend worden aan de huurders indien de toegepaste sociale korting (zie huurprijsberekening - gezinskorting) op jaarbasis kleiner is dan het berekenend bedrag van de vermindering onroerende voorheffing. Bovenstaande is in toepassing van art. 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 en de huurprijsberekening en de dwingende regels van het nieuw sociale huurbesluit. 24

25 10. AANPASSING VAN DE HUURPRIJS De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Naast die aanpassing is het mogelijk dat de huurprijs in de loop van het jaar moet worden aangepast. Dat kan in volgende gevallen: 10.1 Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurder kan aan de verhuurder vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan de verhuurder is gevraagd, aan de hand van bewijsstukken Daling van het inkomen Het kan ook gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld iemand langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Als het gemiddeld inkomen, berekend over drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is dan het inkomen van drie jaar geleden, kan de huurder aan de verhuurder vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan de verhuurder is gevraagd, aan de hand van bewijsstukken. 25

26 10.3 Toetreders tot de huurovereenkomst Als een persoon komt bijwonen in de sociale woning, van wie het inkomen moet meegeteld worden voor de huurprijs, wordt de huurprijs opnieuw berekend. De huurprijs zal worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de persoon er bij kwam (officieel gedomicilieerd!) Als de basishuurprijs vervangen wordt Als de verhuurder de basishuurprijs vervangt tijdens de periode van negen jaar, omwille van een grondige renovatie van de woning of omwille van een dalende marktwaarde van de woning, kan de huurprijs worden aangepast. 26

27 11. TOETREDING 11.1 Wat moet u doen als er iemand bij u wenst te komen wonen? Als iemand bij u wenst te komen wonen, moet u ons hiervan op de hoogte brengen! Dit moet u doen vooraleer deze persoon bij u intrekt. Hij of zij mag nog niet komen inwonen of zijn/haar adres bij u plaatsen tot nagekeken is of dit mogelijk is volgens de wettelijke normen. Er zijn een aantal regels verbonden om toe te treden in een sociale huurwoning (zelfs voor uw eigen kinderen, echtgeno(o)t(e),...)! De huurprijs wordt berekend aan de hand van de gezinssamenstelling. Het is daarom belangrijk dat u een wijziging in uw gezin steeds binnen de maand aangeeft. Ook om overbezetting van onze woningen en appartementen tegen te gaan, is het belangrijk om de juiste gezinssamenstelling te weten Wat zijn de voorwaarden om toe te treden tot een huurcontract? Wij moeten eerst kijken of uw woning of appartement groot genoeg is om iemand extra te laten inwonen (volgens de Vlaamse Wooncode: in overeenstemming met artikel 5 aangaande woonbezettingsnorm). Dit om overbezetting tegen te gaan. Dit is zowel in uw als in ons belang. 27

28 Als aan deze voorwaarde voldaan is, dan moeten wij nakijken of deze persoon voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. Deze zijn: geen eigen woningen en/of eigendommen in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben; voldoen aan de taal- en inburgeringsvoorwaarden; ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister; indien van toepassing: documenten inleiding van echtscheiding, ontwrichting van het huwelijk - vonnis/verklaring op erewoord voor coouderschap/omgangsrecht kinderen Er wordt dus geen rekening meer gehouden met de inkomensvoorwaarde! OPGELET Ook de echtgenoten, wettelijke en feitelijke partners moeten aan bovenstaande voorwaarden voldoen! Dit betekent dus ook dat wanneer de echtgenoot uit het buitenland overkomt, of men trouwt of wettelijk gaat samenwonen, men geen rechtstreekse onvoorwaardelijke toegang tot de sociale huurwoning meer heeft. 28

29 12. BIBLIOGRAFIE Kaderbesluit Sociale huur 12/10/ laatst gewijzigd bij BVR 04/10/2013 en MB 02/12/ ofessionelen/regelgeving_wonen/verhuring_van_sociale_ woningen Decreet Vlaamse Wooncode html) meer info: 29

30 C.V. voor Huisvesting - Gewest Aalst Kanunnik Colinetstraat 15/ Aalst Tel: 053/ Fax: 053/ Openingsuren: Dinsdag en donderdag van 9u00 tot 11u30 Woensdag van 14u00 tot 16u30

art. 97, vijfde en zesde lid van de Vlaamse Wooncode art. 31 en 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007

art. 97, vijfde en zesde lid van de Vlaamse Wooncode art. 31 en 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 Toelichting bij de verwijzingen naar de reglementering in de typehuurovereenkomst voor verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de VMSW 1. Plaatsbeschrijving (zie

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017 Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling woonbeleid Koning Albert-II laan 19, bus 21 1210 Brussel T 02 553 82 74 F 02 553 82 25 27 juli 2016 OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 VOOR DE HUURDERS O.C.M.W. Torhout Aartrijkestraat 11A Tel. 050 22 12 22 Fax. 050 22 08 84 Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder HUREN BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder Deze brochure wil u wegwijs maken in de rechten en plichten als huurder van een sociale woning. Alleen algemene regels

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Sovekans Leefbaar Wonen vzw Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd onder

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem 30 november 2016 Infosessie huurprijsberekening Zwevegem Annebel Vandenbroucke Evelien Manderick Michel Glorieux Infosessie huurprijsberekening 1.Wat staat er op de berekeningsnota? 2.Tijd voor vragen

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

Wijziging keuzeformulier woningen

Wijziging keuzeformulier woningen Wijziging keuzeformulier woningen (enkel mogelijk bij wijzigingen in uw dossier) Keuze formulier SBGW Aarschot gaat er vanuit dat u zich inschrijft voor ons gehele patrimonium en dat men alleen kandidaat

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum»

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum» DE HEIBLOEM C.V.B.A.S.O. GLADIOLENSTRAAT 10 2250 OLEN 014/22.43.08 014/22.03.84 HUUROVEREENKOMST Huurder: «Eigenreferentie» «Naam» «NaamPartner» «Rijksregisternr» «RijksregisternrPartner» Pand: «AdresWoning»

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente HUUROVEREENKOMST C.V. DE MANDELBEEK INGELMUNSTER VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij < verwijderd > met betrekking

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.02 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum»

HUUROVEREENKOMST. «Eigenreferentie» «RijksregisternrPartner» «AdresWoning» «InvoegeDatum» DE HEIBLOEM C.V.B.A.S.O. GLADIOLENSTRAAT 10 2250 OLEN 014/22.43.08 014/22.03.84 HUUROVEREENKOMST Huurder: «Eigenreferentie» «Naam» «NaamPartner» «Rijksregisternr» «RijksregisternrPartner» Pand: «AdresWoning»

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN OCMW DEERLIJK

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN OCMW DEERLIJK 1 INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN OCMW DEERLIJK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen :

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Iedereen die bij een huurder van een sociale woning wil intrekken moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE Dit vak is voorbehouden voor OCMW Moorslede, gelieve hier niks in te vullen. Inschrijvingsdatum Inschrijvingsnummer Met dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

VR DOC.0265/3

VR DOC.0265/3 VR 2016 2503 DOC.0265/3 Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van xxx tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Huurders van categorie B zijn de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst huwen of wettelijk

Huurders van categorie B zijn de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst huwen of wettelijk Telex Uw contactpersonen: Helpdesk SHM's Evan MICHIELS Yoo Jung DE LOOF T 02 505 44 54 T 02 505 42 64 sh@vmsw.be Helpdesk SVK s Berbe LUYCKX Elien GROOTJANS T 02 505 45 23 T 02 505 43 54 helpdesksvk@vmsw.be

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Intern huurreglement Dendermondse Volkswoningen versie april 2017 INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN

Intern huurreglement Dendermondse Volkswoningen versie april 2017 INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Definities en afkortingen Hoofdstuk 2. Toelatingsvoorwaarden Hoofdstuk 3. Standaard voorrangs- en toewijzingsregels Hoofdstuk

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase II Controles huurprijsberekening 2014 Inspectie RWO Toezicht Sociale

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie