Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden. Onze toekomst, een windboom in je tuin???

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden. Onze toekomst, een windboom in je tuin???"

Transcriptie

1 Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden Onze toekomst, een windboom in je tuin???

2 In deze nieuwsbrief Voorwoord Verenigingsnieuws Algemene leden vergaderingen Opbrengst molens Noordenwind in 2014 Schipper gezocht Windpark A7 Windnieuws Bouw Windpark Noordoostpolder SDE Groei windenergie in 2014 Boerderijstroom en windpark A7 Uitgelicht Inspraak bij Provinciale Staten Coöperaties en paddenstoelen

3 Voorwoord Vandaag waait het hard, letterlijk hard. Prachtig; want wind geeft energie. Jammer; want er zijn vele plaatsen waar windinitiatieven zijn, maar waar nog geen molens staan. De wind waait daar tevergeefs bij langs. Vanwege dit fenomeen is onze vereniging nog steeds actief, al bijna 30 jaar is het jaar waarin er een aanloop wordt genomen naar het jaar 2016, waarin de vereniging haar 30-jarig jubileum zal vieren. In de nieuwsbrieven zullen we hier aandacht aangeven door de schijnwerper op de diverse onderdelen van de vereniging te richten. Gebeurtenissen, leden e.a. zullen aan het woord komen over het verleden, het heden en de toekomst. Ook is de PRcommissie al druk in de weer om deze gelegenheid aan te grijpen om in het jaar 2016 windenergie op diverse manieren bij het publiek onder de aandacht te brengen. Kortom: een enerverend jaar ligt voor ons, waarbij u dit jaar al van ons zult horen! In dit nummer o.a. aandacht voor AFM-vergunning, onze windopbrengsten, de nieuwe SDE+ en paddenstoelen. Dat laatste thema lijkt een vreemd item in het voorjaar bij een windvereniging, maar niets is minder waar! Veel leesplezier! Verenigingsnieuws Nynke van Ens

4 Algemene leden vergaderingen Onze zomer ALV staat gepland woensdag 10 juni as. Noteert u deze alvast in uw agenda? Rond die tijd ontvangt u de uitnodiging en de bijbehorende stukken. Gezien het onze zomervergadering is, proberen we weer een mooie locatie aan te bieden waar ook wat te zien is. Wordt vervolgd! In de vorige nieuwsbries werd Jakob van Dijk als aspirant bestuurslid voorgesteld. Inmiddels is hij in de ALV van november 2014 officieel als bestuurslid benoemd. Dhr. Van Dijk heeft het penningmeesterschap van Jo Bosma overgenomen. Zijn financiële achtergrond komt hierbij goed van pas. In deze ledenvergadering werd ook volop aandacht gegeven aan de AFMvergunning en het traject hieromtrent. Participatie is de pijler van onze vereniging. De tijden veranderen en daarbij ook de vorm waarop de participaties uitgegeven worden. We vinden het van belang dat de manier waarop mensen financieel kunnen participeren op een transparante en degelijke wijze uitgevoerd wordt. Dit is o.a. mogelijk door als vereniging een AFM-vergunning aan te vragen, waardoor je volgens de regels aandelen en/of obligaties kunt uitgeven. De structuur is uitgebreid besproken en de leden hebben hiermee ingestemd. Ook zijn zij akkoord gegaan met de oprichting van een BV en het startkapitaal wat hierbij nodig is. Inmiddels is deze opzet verder uitgewerkt, maar heeft het bestuur nog geen opdracht gegeven om de BV en dergelijke daadwerkelijk op te richten. Dit omdat de ontwikkeling van de windparken door de Friese politieke keuzes in een langzamer vaarwater is gekomen. Zodra er meer zicht is op ontwikkeling zullen we nadere stappen ondernemen en u hierover inlichten.

5 Schipper gezocht Voor ons Sinnerinnerteam zoeken we een schipper voor de Sinnerinner. Onze zonneboot wordt ingezet voor PR doeleinden. Op markten of evenementen trekt de boot vaak nieuwsgierige blikken. Na jaren trouwe dienst heeft Dries Tadema zijn taak als schipper neergelegd. Vandaar dat er behoefte is bij het Sinnerinnerteam aan een nieuwe bemanningskracht. Hebt u een passie voor duurzaamheid, water, techniek en heeft u een auto met een trekhaak? Informeer of meld u aan via of Het tijdsbeslag is ongeveer twee dagen per jaar.

6 Stilstand in windpark A7 Is het u ook opgevallen? Eén van de molens van het A7 Windpark stond gedurende enkele maanden stil. Dit werd veroorzaakt door een scheur in de rotornaaf. De rotornaaf is het middelste deel van de windmolen waar de wieken aan vast zitten. De naaf moest vervangen worden, waarbij arbeid, transport en een kraan nodig waren. Op 27 februari is de molen weer volop in bedrijf gegaan en draaien de Vier weer gezamenlijk op. Windnieuws Bouw windpark Noordoostpolder Ondanks dat A7 het laatst gebouwde windpark is binnen Fryslân, zijn we zeer verheugd dat aan de grenzen van Fryslân gebouwd wordt aan een groot windpark. Namelijk Windpark Noordoostpolder. Dit wordt in delen opgeleverd, waaraan al druk gewerkt wordt. Goed om te zien dat er beweging is op windgebied! Het park zal in totaal 86 molens bouwen en zo n 1.4 miljard kwh aan energie leveren. Goed voor huishoudens. Dus dat is goed nieuws, het park wordt met deze omvang meteen van de grootsten van Europa. Dat is ook voor Nederland een opsteker te noemen.

7 SDE Gelijktijdig met dit schrijven is de eerste termijn van de SDE+ Wind ingegaan. Dit jaar is de subsidie anders ten opzichte van voorafgaande jaren. Men heeft Nederland ingedeeld in vier windsnelheidscategorieën. Met de nieuwe manier van indelen op windaanbod is er meer rekening gehouden met de mate waarop het op een bepaalde plek waait. Op zich ziet dat er rechtvaardig uit, toch is de vraag of projecten uitkunnen, ondanks deze differentiatie. Er zijn op locatie diverse factoren van invloed op het windaanbod. Denk maar eens aan de ruigheid van het landschap of de bebouwing of de opstelling van het park. Daarnaast gaat men uit van de gemiddelde windsnelheid. In één bepaalde gemeente kan dat ervoor zorgen dat één park wel uit kan en een ander park niet, omdat de wind zich niet overal hetzelfde aanbiedt. Naast het feit dat het windaanbod een thema is, zijn er nog meer thema s aan te wijzen die invloed hebben op voor een locatie van een windturbine/park. Onderwerpen als draagvlak, politiek, lange doorlooptijd etc. zijn daarnaast van essentieel belang of een windpark wel of niet van de grond komt. Tja, en hoe vertaal je dat in een SDE+? Wellicht dat we met zo n vraag diep in de krochten van het Rijk komen: wordt duurzame energie als een volwassen energietak/bron beschouwd of wordt ze als kind van de rekening behandeld? Meer informatie vindt u op: Windenergie verkleint onze leveringsafhankelijkheid van andere landen, laat minder geld naar het buitenland weglekken en zorgt voor een lagere uitstoot van broeikasgassen. Met het laatste beperkt windenergie ook de gevolgen voor gezondheid door bijvoorbeeld fijnstof. Inzetten op hernieuwbare energie is daarom geen luxe maar strategisch risicomanagement voor de toekomst. Op dat niveau moet windenergie worden gezien. Bron: Persbericht NWEA

8 Windenergie groeide in 2014 met 162 MW en levert 7 % van elektriciteitsproductie In 2014 zijn er 52 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor bijna 162 megawatt (MW). Er werden dit jaar 8 windparken geopend, variërend van 3 tot 8 windturbines. Hiermee komt het totale opgestelde windenergievermogen op MW. Vorig jaar was de toename bijna twee keer zo groot, door de opening van twee grote windparken in Flevoland (122 MW) en Zeeland (78 MW). In 2015 zullen enkele grote nieuwe windparken gerealiseerd worden, waaronder Windpark Noordoostpolder, dat met 429 MW het grootste windpark van Nederland zal zijn. Deze plannen passen in het landelijke beleid: een groei naar MW wind op land in Bron: Bosch & van Rijn Nieuwsbrief 2015

9 A7 Boerderijstroom Het windpark A7, waar Noordenwind medeaandeelhouder van is, levert per jaar 28 miljoen kwh groene energie op, dat is genoeg voor 8000 huishoudens. De eigenaren hebben er voor gekozen om de stroom aan Greenchoice te verkopen. Bijzonder aan dit contract is, is dat leden voordelig stroom via Boerderijstroom kunnen afnemen. Via hun site kunt u zien welke producenten groene stroom leveren. Daar staat het Windpark A7 ook tussen. U kunt daar voor een scherp tarief uw stroom afnemen. Enkele voordelen zijn dat u weet waar de stroom opgewekt wordt en dat het geen vergroende stroom is. U krijgt zelf een goed tarief en steunt hiermee een lokaal initiatief! Voor meer info kijk op de site en/of mail met dhr. L. Soet via Duurzame trends bij consumenten: 1. Transparantie, burgers willen weten hoe verantwoord en duurzaam een bedrijf is. Bedrijven zoemen daarop in, door steeds duidelijker zich te profileren. 2. Betrokkenheid, de consument wil betrokken zijn bij het ontstaan van nieuwe producten en merken. Bewegingen als crowdfunding zijn hierbij kenmerkend, men wil zich emotioneel aan een product verbinden. 3. Consumeren zonder schuldgevoel, men kiest steeds vaker voor een verantwoord product. 4. Doe het zelf mobiel, via de mobiel kan van alles bekeken en gekozen worden. Denk hierbij aan het zoeken van duurzame producten, checken van zonnepanelen, afval etc.

10 Uitgelicht Op 18 november jl. heeft één van onze leden mevr. H.J.J. Van Holten als lid ingesproken op de hoorzitting van Provinciale Staten m.b.t. de Friese taakstelling windenergie. Deze inspraken van de bevolking waren bedoeld ter voorbereiding van het te nemen besluit wat de Gedeputeerde Staten op 18 december moest nemen. Mevrouw van Holten boezemde ontzag in bij de zaal, doordat haar verhaal en haar persoon niet een verhaaltje van het papier was, maar van de praktijk. Dank mevrouw van Holten! Inspraak hoorzitting Provinciale Staten In december 1986 werd ik lid van de voorloper van Noordenwind en stortte f.100,- voor de eerste windmolen van de vereniging op de Kop Afsluitdijk. Later nam ik voor een bescheiden bedrag meer certificaten, die nu grotendeels zijn afgelost. Inleggen bij Noordenwind is al jaren niet meer mogelijk door het beleid van de Provincie. Ik ben, zoals u begrijpt, voorstander van burgerparticipatie. Ik zou graag willen dat Provinciale Staten zou handelen naar het advies van de Commissie Winsemius: kleine windparken met molens op een rij zonder lawaaioverlast voor bewoners gedeeltelijk ter vervanging van de solitaire molens. Ik heb er alle vertrouwen in dat Noordenwind de burgerparticipatie goed kan organiseren. Mw. H.J.J. van Holten, Lid Noordenwind Inmiddels heeft de Gedeputeerde Staten een besluit genomen, waarbij er maar enkele punten uit de aanbevelingen van de commissie Winsemius zijn overgenomen. Helaas wil men grotendeels de doelstelling op het water tot uitvoer brengen, waarbij er geen besluiten zijn genomen op welke wijze dat dient te geschieden. Ook heeft men aangegeven bij minister Kamp dat men de mogelijkheid op en langs de Afsluitdijk wil onderzoeken. Dit terwijl er ook een verder uitgewerkt initiatief in het IJsselmeer, het zogenaamde Windpark Fryslân, ligt.

11 Voor land heeft men besloten dat er op de Kop van de Afsluitdijk een park kan komen en heeft men Heerenveen als reservegebied aangewezen. Dorpsmolens krijgen een kans om te ontwikkelen, al is men daar nog niet heel duidelijk over. Voor deze landparken heeft men daarentegen wel veel randvoorwaarden gesteld, zoals sanering, participatie en compensatie. We hopen van harte dat de nieuwe coalitie van de provincie Fryslân zich duidelijk en actief opstelt in de uitvoering van de opdracht windenergie. Noordenwind zal zich, middels het PDF als wel als zelfstandige vereniging, inzetten om het onderwerp participatie binnen de beoogde parken verder uit te werken. Coöperaties en paddenstoelen Al gedurende lange tijd zie je dat burgers zich aan het verzamelen zijn. De coöperaties schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Dat tekent zich af tegen de ontkleding van de meer traditionele, puur op winst gerichte bedrijven. Zij willen kosten besparen in deze tijd, waarbij er juist mensen van het toneel verdwijnen. In tijden waarin zaken onder druk komen te staan, zie je de mens vaak afbuigen van de traditionele wegen. Men wordt creatief, gaat nieuwe wegen bedenken hoe men toch in hun behoefte kan voorzien. Daarnaast smelt het samen, men zoekt elkaar op. Zie daar: paddenstoelen in een coöperatieve vorm in allerlei kleuren. Als vereniging Noordenwind is ons dat niet vreemd. De leden maken letterlijk het verschil, zij zijn de stabiele factor in onzekere tijden. Dit omdat het niet alleen om de winst gaat, maar om het gezamenlijke nut. En daar heeft men wat voor over.

12 Een opvallend soort willen we toch noemen hier in het Noorden, dat is de NLD. U kent het misschien al wel. Het Noordelijk Lokaal Duurzaam energiebedrijf, een coöperatieve energieleverancier, die sinds vorig jaar begonnen is. Zij heeft in de drie noordelijke provincies koepels voor Drenthe de Drentse Kei, voor Groningen de Groninger Energie Koepel, en voor Friesland Ús Koöperaasje. De inzet is duurzaam en lokaal. Lokale coöperaties kunnen hun stroom aanbieden/afnemen via NLD en hebben hier een financieel voordeel bij, die ze kunnen investeren in hun eigen omgeving. Hierdoor krijg je deze thema s geworteld in het hart van de bevolking. Wat we om ons heen zien is dat de NLD veel groepen mensen inspireert om een mee te doen door zelf een coöperatie op te richten. Op deze wijze ontstaat er een breed netwerk en ontstaat er draagkracht onder de bevolking. De filosofie is dezelfde als die van Noordenwind 30 jaar geleden: duurzame energie opwekken middels gezamenlijke inzet. Laat de paddenstoelen maar groeien! Contactgegevens Noordenwind Bezoekadres Gebouw Tesselstate Postbus 1835 Tesselschadestraat CC Leeuwarden 8913 HB Leeuwarden Bankrekeningen NL03 RABO NL63 INGB Vereniging Collectief Bezit Windmolens in Noord Nederland

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen Organisatie: Datum: Locatie: Presentatie: Experts: Debat: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie 12 juni 2014 MiniRondeel Gaasterlandstraat 5 1079RH Amsterdam Stefanie

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel staat er 20 jaar Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

windpowernijmegen groene stroom van hier

windpowernijmegen groene stroom van hier windpowernijmegen groene stroom van hier 2 windpowernijmegen Inhoud Voorwoord 5 1 Introductie 7 1.1 Wiek-II 7 1.2 Groene power to Nijmegen 10 2 Participatieplan 11 2.1 Organisatie 11 2.1.1 Partijen 11

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Participatie in windenergie projecten

Participatie in windenergie projecten Participatie in windenergie projecten SenterNovem @ Utrecht 2009 Inhoudsopgave I0. Inleiding... 3 1. Participatievormen... 4 1.1. Participatie in planning... 4 1.2. Financiële participatie... 5 1.3. Financiële

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving e {2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 e {2 editie} Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV Juni 2014,

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie