Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4"

Transcriptie

1 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 Reden : ter informatie Bureau-afdelingshoofd paraaf : paraaf Het initiatief Door de Raad is een initiatiefvoorstel aangenomen d.d. 18 december 2012 met als doel om op alle daarvoor geschikte gemeentelijke zonnepanelen te plaatsen. Hiervoor wil de Raad dat het college van B&W een uitvoeringsplan ontwikkeld met een bijbehorende financiële methodiek om budget neutraal over te gaan op zonnepanelen. Dit initiatief draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente welke zijn vastgelegd in Puur Hoorn. In deze memo wordt ingegaan op de aspecten die hierboven genoemd zijn om te komen tot een budget neutrale overgang naar zonnepanelen. Aanpak Het onderzoek is verdeeld in 2 onderdelen. Zoals hierboven al geschetst is de vraag vanuit de Raad ook 2- ledig. Deze punten zijn: 1. Financiële methodiek ontwikkelen voor energiebeheer 2. Uitvoeringsplan opstellen De financiële methodiek gaat in op de energietarieven van de gemeente Hoorn en de terugverdientijden die daarmee samenhangen. Vervolgens worden enkele voorbeelden van mogelijke financiering voorgelegd die zijn bekeken om het plaatsen van zonnepanelen te realiseren. Voor het uitvoeringsplan geldt dat dit onderzoek is verdeeld in verschillende stappen om te bepalen welke geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Tevens is hierin een idee gegeven van de planning van de uitvoering. Printdatum

2 2 van 6 1. FINANCIËLE METHODIEK 1.1 Energietarieven gemeente vs eigen woning Om een juiste afweging te maken voor zonnepanelen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de opbouw van energietarieven in Nederland. Om dit helder te krijgen is de opbouw van energietarieven weergegeven in onderstaande tabel. Zoals in bovenstaande tabel te zien is zit het verschil in de energiebelasting die door de overheid wordt geheven op de energietarieven. Woningen vallen gezien het verbruik in de categorie met het hoogste belastingtarief. Dit maakt dat, wat ook al door de Raad is geconstateerd, zonnepanelen zeer rendabel zijn voor woningen. Het gemeentehuis valt in het laagste belastingtarief en is dus zeer onrendabel. 1.2 Terugverdientijden Door de Raad is aangegeven dat de zonnepanelen na ongeveer 10 jaar terug zijn verdient. Dit is op basis van het huidige energietarief. Hierbij is het van belang dat de onderverdeling wordt gemaakt tussen de verschillende energietarieven. Voor bijvoorbeeld het gemeentehuis geldt dat het tarief in plaats van 0,23 / kwh slechts 0,09 / kwh is. Voor de berekening van de terugverdientijd en zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Gemiddelde prijs elektriciteit overdag* = 0,06 ct / kwh Energiebelasting hoogste schijf = 0,1165 ct / kwh Totale elektrakosten inclusief BTW 21% = 0,23 ct / kwh Rentekosten = 3,5% Inflatie = 2,5% Afschrijvingstermijn = 10 jaar Verzekeringskosten = 0,5% van de investering per jaar Afname rendement zonnepanelen = 0,4% van de investering per jaar Onderhoud en beheerskosten = 2,5% van de investering per jaar Vervangingstermijn omvormers = na 15 jaar *De zonnepanelen wekken overdag op, maar het daltarief voor stroom telt ook in het weekend, wij hebben 5/7 piektarief en 2/7 daltarief gerekend. Printdatum Zonnepanelen gemeentelijke gemeente Hoorn

3 3 van 6 Op basis van bovenstaande uitgangspunten komen de terugverdientijden uit op de volgende termijnen: Kleinverbruik (tot kwh) aansluiting: Grootverbruik (boven de kwh) aansluiting: +/- 15 jaar (o.a. woningen) +/- 40 jaar (o.a. gemeentehuis) Het verschil in terugverdientijden met de particuliere markt zit hem in de bijkomende kosten waar we rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan de genoemde rentekosten, verzekeringskosten, onderhoud en beheer, etc. Daarnaast is er hier gerekend op een reële inflatie in plaats van een explosieve stijging in elektrakosten. 1.3 Financiële mogelijkheden gemeente Kleinverbruik (tot kwh) Voor de kleinverbruikers geldt dat investeren hierin rendabel is en zichzelf terugverdient binnen de levensduur van de panelen (25 jaar). Dit is dus rendabel om in te investeren om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Puur Hoorn. Uiteraard dienen investeringen wel voorgefinancierd te worden Grootverbruik (boven kwh) Voor de grootverbruikers geldt dat deze zichzelf niet terugverdienen binnen de levensduur van de zonnepanelen. Hierdoor zal de investering moeten worden gefinancierd waarbij rekening wordt gehouden met een onrendabele top. Voor de grootverbruikers geldt dat dit dan ook direct om aanzienlijke bedragen gaat aangezien het ook om grote hoeveelheden elektra gaat Mogelijkheden financiering Om een overgang naar zonnepanelen te kunnen uitvoeren dient hiervoor dus een plan te worden opgesteld waarmee de besparingen ten goede komen aan het verder uitrollen van zonnepanelen. Hiertoe zijn 4 opties bekeken. Onrendabele top weg financieren Zonnepanelen leveren de gemeente geld op in de vorm van een lagere energierekening. Dit is voor de met een hoog energietarief voordelig en rendabel. Voor de overige niet. Hiervoor kan geld beschikbaar worden gesteld vanuit fondsen van de gemeente. Hiermee kan dan het deel van de investering worden gedekt wat niet uit de opbrengsten komt. Hierbij valt onder andere het bijvoorbeeld het duurzaamheidsfonds van de gemeente. Revolving fund Zonnepanelen op gemeentelijke kunnen worden gefinancierd door middel van een zichzelf terugverdienend fonds. Hierbij is het principe dat de besparingen die worden gerealiseerd terugkomen voor nieuwe investeringen in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente. Hierdoor ontstaat een vliegwiel om het vastgoed te verduurzamen. Echter om een zichzelf terugverdienend fonds oprichten is te ingewikkeld om alleen voor zonnepanelen op te richten. Er zijn veel meer maatregelen nodig. Gedacht moet worden aan een veel breder scala aan maatregelen om het vliegwiel in gang te zetten zoals bijvoorbeeld: - LED-verlichting - Optimalisatie installaties - Isoleren van vastgoed - Planmatige aanpassingen vastgoed ten behoeve van verduurzaming Zonnepanelen dienen dan een onderdeel te zijn van dit totaalpakket. Daarnaast is de combinatie met het vastgoedonderhoud essentieel. De verduurzaming van het vastgoed in combinatie met vastgoedonderhoud maakt veel maatregelen eerder en/of meer rendabel. Printdatum Zonnepanelen gemeentelijke gemeente Hoorn

4 4 van 6 Dit vraagt wel een eerste investering van de Raad om het fonds te kunnen opstarten en het vliegwiel aan te gaan zwengelen. Hiermee kunnen de eerste investeringen, de zogenaamde quick-wins, worden gedaan. De besparingen kunnen vervolgens terug worden geïnvesteerd in nieuwe maatregelen die wat minder rendabel zijn, etc. Tegelijkertijd zal de eerste investering terugverdiend moeten worden over de termijn waarop het fonds actief is, in ieder geval binnen de termijn van Puur Hoorn. Het oprichten van een zichzelf terugverdienend fonds is een zeer interessante mogelijkheid voor de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente Hoorn. Hiermee wordt op alle fronten besparingen gerealiseerd die ten goede komen van de doelstellingen uit Puur Hoorn. Het opzetten van zo n fonds past niet binnen de scope van de vraag vanuit het initiatiefvoorstel. Rendabel maken van niet-rendabele zonnepanelen door verhuur/verkoop aan omwonenden Financiering van de niet rendabele zonnepanelen kan op groter niveau worden gedaan door het plaatsen van zonnepanelen en deze vervolgens op basis van het principe collectief salderen te verhuren/verkopen aan omwonenden. Hierdoor wordt het voor deze mensen interessant om zonneenergie te gaan gebruiken, omdat door de schaalgrootte het rendement hoger ligt dan de meeste omwonenden kunnen realiseren. Hiermee creëer je een rendement op de zonnepanelen als ware het een kleinverbruik aansluiting. Dit principe is gebaseerd op wetgeving die er nog niet is. Dit heeft dus als risico dat er een kans is dat de gemeente alsnog moet betalen voor het verschil van de tarieven tussen grootverbruik en kleinverbruik. Immers de inwoners zullen dit risico niet accepteren. Hiervoor zal de gemeente garant moeten staan. Financiering van zonnepanelen door een marktpartij Hiermee hoeft de gemeente nu niets te investeren. Een marktpartij zal het project doen namens de gemeente, zij doen de investering voor de zonnepanelen. Vervolgens wordt dit door de gemeente afbetaald door middel van de lagere energierekening. Hiermee draagt de gemeente bij aan de duurzaamheid. Voor deze constructie is nog geen concrete marktpartij gevonden om hier invulling aan te geven. Een keuze voor deze constructie geeft dus het risico dat dit niet ingevuld kan worden. Nadere uitwerking Bovenstaand zijn principes aangegeven hoe we denken het plan vorm te kunnen geven om rendabel zonnepanelen te kunnen gaan plaatsen, ook als dit nu nog niet financieel interessant is. Printdatum Zonnepanelen gemeentelijke gemeente Hoorn

5 5 van 6 2. UITVOERINGSPLAN ZONNEPANELEN 2.1 Gemeentelijke aansluitingen Voor het onderzoek zijn alle aansluitingen die de gemeente heeft opgevraagd bij HVC, de energieleverancier van de gemeente. Hierbij is in overleg de lijst samengesteld met aansluitingen wat feitelijke zijn. Hiermee vallen rioolgemalen, lantaarnpalen, marktkasten etc. af. Hiermee is in theorie vastgelegd waar de gemeente allemaal zonnepanelen kan plaatsen. 2.2 De Volgens het initiatiefvoorstel van de Raad dienen op alle daarvoor geschikte zonnepanelen worden geplaatst. Om voordeel te hebben van het plaatsen van de zonnepanelen is de lijst uitgedund met de waar de gemeente niet de lasten van de energienota betaald. Om hiervan te bepalen welke geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen is gekeken naar de volgende onderdelen: - Obstakels / schaduwvorming op de daken - Oriëntatie ten opzichte van zo optimaal mogelijke opbrengst - Constructie (on)mogelijkheden Monumentale status is niet direct meegenomen. Hiervoor dient wel apart aandacht aan te worden besteed. Zie punt 2.3. Naast bovenstaande punten dient meegenomen te worden dat er per pand beoordeeld moet worden of deze past binnen de strategie en het beleid van het vastgoed. Wanneer dit meegenomen wordt ontstaat de volgende lijst van geschikte : Wat? Adres Plaats Verbruik (kwh) Brandweerkazerne IJsselweg 4 HOORN NH Sport- evenementen complex Westerblokker 77a BLOKKER Sport- evenementen complex Julianalaan 2 ZWAAG Wijkcentrum t Slot Van Beijerenstraat 89 HOORN NH Rayon Roskam 1 ZWAAG Sport- evenementen complex Charlotte van Pallandthof 111 HOORN NH Tabel 1: mogelijke voor budget neutraal plaatsen zonnepanelen De totaal verbruikte kwh van bovenstaande kan grotendeels worden opgevangen met zonnepanelen gezien de mogelijkheden bij de. 2.3 (Rijks)monumenten Om bij (rijks)monumenten zonnepanelen te kunnen plaatsen dient rekening te worden gehouden met een voorbehoud. Dit heeft te maken met het beschermde gezicht van monumenten. Voor de gemeentelijke monumenten kunnen we hier zelf iets van vinden. Voor rijksmonumenten geldt dat dit zeer waarschijnlijk onmogelijk geaccordeerd wordt vanuit de daarvoor verantwoordelijke instanties. Hiermee is het geamendeerde besluit met registratienummer , waarbij de zinsnede vervallen is inzake de monumenten, zeer lastig te hanteren. Printdatum Zonnepanelen gemeentelijke gemeente Hoorn

6 6 van Planning uitvoering Gestart kan worden met het plaatsen van de zonnepanelen op de daken van de zoals genoemd in tabel 1 bij akkoord op de financiële consequenties. Deze kunnen dan worden uitgevoerd in Voor de andere hangt dit af van de keuze in een financiële methodiek om dit budget neutraal uit te kunnen gaan voeren. Daarnaast is het noodzakelijk dat de daken waar zonnepanelen op worden geplaatst in goede staat van onderhoud verkeren. Het is namelijk niet aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen op een dak wat over 5 jaar wordt vernieuwd. Dat maakt namelijk dat deze vervanging vele malen duurder wordt dan nu begroot. Binnen nu en 15 jaar zullen wel alle daken in principe aan bod komen om te gaan vernieuwen en daarmee een mogelijkheid hebben om te worden voorzien van zonnepanelen. CONCLUSIE Uitvoering Gestart kan worden met het plaatsen van zonnepanelen op de genoemde (zie tabel 1) welke binnen +/- 15 jaar rendabel zijn. De overige geschikte zijn niet rendabel, zullen dat ook niet worden en de onrendabele top zal dus ergens uit gefinancierd moeten worden. Financiering Voor de financiering van de zonnepanelen zijn 4 opties aangegeven: 1. Onrendabele top weg financieren 2. Opzetten van een revolving fund 3. Verhuur/verkoop van de zonnepanelen op grootverbruik aan inwoners 4. Financiering van zonnepanelen door een marktpartij De eerste optie is het meest eenvoudig en snel te organiseren als er voldoende fondsen beschikbaar zijn om het onrendabele deel te financieren. De tweede optie is alleen een optie als het gaat om verduurzamen van het vastgoed en het halen van de doelstellingen uit Puur Hoorn en niet als het enkel gaat om het plaatsen van zonnepanelen wat nu het initiatiefvoorstel van de raad is. De derde optie is een optie voor het plaatsen van alleen zonnepanelen en dus in aansluiting op het voorstel van de raad. Hierin zit een risico dat de wetgeving waardoor dit mogelijk wordt er nog niet is en de gemeente garant moet gaan staan voor het verschil in prijs van de energie. De vierde optie is een optie waarbij het alleen gaat om het plaatsen van zonnepanelen. Dit levert namelijk pas na zo n 15 jaar winst op om weer te kunnen investeren en zijn de zonnepanelen afbetaald aan de marktpartij. Dit levert tevens een risico dat er geen partij wordt gevonden om deze investering te doen voor de gemeente. Geadviseerd wordt om de 1 ste optie te gaan uitvoeren en hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Printdatum Zonnepanelen gemeentelijke gemeente Hoorn

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Financieringsmogelijkheden Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Samenvatting De gemeente Tiel heeft Green Spread gevraagd een aantal financieringsvormen uit

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

. ' : i!(.i-"mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345.

. ' : i!(.i-mio. .f. Figuur 1. Locatieaanduiding Goes-West, perceelnummers W53A/V345. . ' : i!(.i-"mio 1. Inleiding In de begrotingsraad van 8 november 2012 is een vraag gesteld over zonnepanelen in een veldopstelling op gemeentegrond langs de Deltaweg in Goes-West. Ter beantwoording van

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede

Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede Potentieel bijdrage zonne-energie op alle geschikte daken aan klimaatneutraliteit in Armhoede Inhoudsopgave Leeswijzer...4 1. Inleiding...5 2. Methode en aanpak...5 2.1. Gebruikte gegevens...5 2.2. Analyse

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie