HUURDERS. Kardeel en Manilla. Medisch Centrum Oude Singel. Verhuur appartementen Papenhoeflaan gestart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURDERS. Kardeel en Manilla. Medisch Centrum Oude Singel. Verhuur appartementen Papenhoeflaan gestart"

Transcriptie

1 HUURDERS Jaargang 17 Nummer 1 Medisch Centrum Oude Singel In januari zijn wij begonnen met het verhuren van de nieuwbouwappartementen aan de Oude Singel. Verhuur appartementen Papenhoeflaan gestart Lees meer op pagina 4 Lees meer op pagina 2 Het Kardeel Kardeel en Manilla Vorig jaar november is aannemer Plegt-Vos gestart met het bouwen van 11 eengezins-woningen aan het Kardeel in Noort Syde II. Doordat er zo veel interesse was voor de 11 koopwoningen is besloten om in het najaar te beginnen met de verkoop van de tweede rij aan de Manilla. Kardeel Voor sommige mensen was de groene winter misschien een teleurstelling, maar voor het bouwen van woningen was het ideaal. Het tempo van de bouw zat er goed in. Vlak na de kerstvakantie hadden alle woningen een dak. Begin maart zijn de steigers rond de woningen verwijderd en is de afwerking aan de binnenkant van de woningen afgemaakt. De woningen worden in de laatste week van maart en de eerste twee weken van april opgeleverd aan de kopers. Manilla Na het succes van de verkoop van Kardeel zijn we versneld begonnen met de verkoop van 11 woningen aan de Manilla. De interesse was weer groot. De aannemer Plegt-Vos heeft zelf de verkoop van de woningen uitgevoerd. Alle woningen zijn al verkocht. We verwachten nog voor de zomervakantie te beginnen met de bouw. Woningen voor starters Er is duidelijk in Oudewater veel vraag naar starterswoningen met een koopsom lager dan ,-. Uit ons bestaande bezit worden vaak woningen in deze prijsklasse verkocht. Voor starters is korting op deze woningen mogelijk. Geïnteresseerd in een woning? Op vindt u het actuele aanbod. Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater april 2014

2 Medisch Centrum Oude Singel In januari zijn wij begonnen met het verhuren van de nieuwbouwappartementen aan de Oude Singel. Er waren veel senioren geïnteresseerd in een huurappartement boven het Medisch Centrum. Aantal inschrijvingen Type A 4 woningen 41 reacties Type B 8 woningen 45 reacties Type C 2 woningen 15 reacties Verhuur Eind januari konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de appartementen boven het Medisch Centrum. Op basis van inschrijfduur bij WoningNet is de volgorde bepaald. De personen met de langste inschrijfduur kwamen als eerste in aanmerking voor een woning. De kandidaat huurders zijn uitgenodigd voor een informatiegesprek. Momenteel worden nog van een aantal kandidaat huurders de gegevens gecontroleerd. De inkomens moeten bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bouw De werkzaamheden lopen als gevolg van onwerkbaar weer ongeveer 3 weken achter op de basis planning. De dakvloeren zijn aangebracht en met het gevelmetselwerk is men op de eerste verdieping bezig. In de week van 24 maart wordt/is gestart met het aanbrengen van de installaties. Dit is voor het Medisch Centrum een uiterst ingewikkeld proces. Maar gezien de zeer gedegen uitwerking en samenwerking van de installateurs onderling, verwachten we dat deze werkzaamheden succesvol zullen verlopen. Volgens de huidige planning is het nog steeds haalbaar om in december van dit jaar op te leveren. Meting van tevredenheid Wij hebben het afgelopen jaar weer erg goede cijfers gehaald. Ons gemiddelde cijfer was in 2013 een 7,9. Dit was boven het landelijk gemiddelde van 7,6. Landelijk staan we nu op nummer 11 van de 144 woningbouwcorporaties! Voor het onderdeel klachten behandelen zijn te weinig vragenlijsten ingestuurd om een representatief cijfer voor dit onderdeel te verkrijgen. Er hebben maar 7 mensen aangegeven in 2013 ontevreden geweest te zijn over de dienstverlening van wbvo. Van deze 7 personen waren er 4 niet tevreden over de manier waarop wbvo omgegaan is met hun ontevredenheid. Het KWH maakt de komende weken het advies voor het CKV (controle instelling). Na de beoordeling van het CKV krijgen we de definitieve uitslag. De meting van het KWH bestaat uit verschillende onderdelen Onderdeel Behaald cijfer Bereikbaarheid 8,0 Communicatie en informatie 8,0 Woning zoeken 8,3 Nieuwe woning 8,1 Huur opzeggen 8,6 Reparaties 8,2 Onderhoud 7,9 Klachten behandelen 6,1 2 Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater

3 adressen Wbvo gebruikt steeds vaker berichten om huurders te informeren. Heeft u een nieuw adres of heeft u deze nog niet aan ons doorgegeven? We ontvangen het graag via mei 12 Overzicht planmatig onderhoud De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. Huurders krijgen persoonlijk bericht over de geplande werkzaamheden. Adres Omschrijving Geplande start Duur werkzaamheden Papekopperstraatweg 4, 10, 14, 16 Schilderwerk 12 mei 2 weken Diemerbroek 21 en 23 Schilderwerk 14 april 3 weken Lange Burchwal 83 t/m 91 Schilderwerk 22 september 1 week Hoenkoopse Buurtweg 8 t/m 14 Schilderwerk 24 maart 3 weken De Meent 10 t/m 16, Hoenkoopse Buurtweg 16, 20 t/m 22 Schilderwerk 24 maart 3 weken G.J. van der Veenstraat 17 t/m 25, 29 en 31 Schilderwerk 16 juni 3 weken G.J. van der Veenstraat 18 t/m 24, 28 t/m 30 Schilderwerk 30 juni 3 weken G.J. van der Veenstraat 3 t/m 15 Schilderwerk 21 juni 2 weken T. Brandsmastraat 2 t/m 12 Schilderwerk 7 april 3 weken Ambachtsdreef 2 t/m 32 Schilderwerk uitpandige kozijnen 31 maart 3 weken Ambachtsdreef 41 t/m 53 Schilderwerk 17 maart 4 weken Dijkgraaflaan 151, 155 t/m 163 Schilderwerk 22 april 3 weken Papenhoeflaan 64 Schilderwerk 28 april 1 week Dijkveld 3 t/m 7, 11, 13 Schilderwerk 7 april 3 weken Tramweg 3 t/m 13 Schilderwerk 26 mei 3 weken St. Janstraat 1 t/m 39 Schilderwerk; herstel dikte kanten balkons 25 augustus 2 dagen Nieuwstraat 13 t/m 29, Kloosterstraat 2 t/m 8 Schilderwerk 2 april 3 weken Noord IJsselkade 11a, 11b, 11c, 11d Schilderwerk 14 maart 3 weken Lange Burchwal 1f, 1g, 1h, Wijngaardstraat 14 en 16 Schilderwerk 15 september 2 weken Lange Burchwal 10, 14, 18 t/m 40 Schilderwerk 18 augustus 4 weken Verzorgingshuis de Schuylenburcht. Hekendorperweg 2 Vervangen van de liftbesturing prognose 10 juni 4 weken Rosendaal 1 t/m 20 Vervangen vloerafwerking van de galerij, vernieuwen vloer afwerking balkons 31 maart 3 weken Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater 3

4 Verhuur appartementen Papenhoeflaan gestart In de laatste week van maart is de verhuur van de 17 appartementen aan de Papenhoeflaan in Klein Hekendorp begonnen. De komende tijd worden de appartementen toegewezen aan kandidaat huurders. Aangepaste openingstijden feestdagen We zijn een aantal dagen gesloten in verband met feestdagen: Feestdag Datum Gesloten Tweede Paasdag De hele dag Hemelvaartsdag De hele dag Dag na Hemelvaartsdag De hele dag Tweede Pinksterdag De hele dag Als u na sluitingstijd een spoedeisend reparatieverzoek wilt melden, dan kan dit via het algemene nummer van woningbouwvereniging Oudewater Verhuur Nadat de inschrijfperiode gesloten is wordt er een ranglijst gemaakt voor elk type appartement. De kandidaten worden op basis van hun inschrijfduur bij WoningNet op volgorde geplaatst. Inwoners van de gemeente Oudewater krijgen voorrang op overige kandidaten. Nadat de twee ranglijsten zijn gemaakt, nodigen wij de eerste 17 kandidaten uit voor een informatie gesprek. Kandidaten kunnen tijdens dit gesprek hun vragen over de appartementen stellen, daarnaast wordt gecontroleerd of ze voldoen aan de voorwaarden voor toewijzing. Bouwwerkzaamheden De werkzaamheden verlopen volgens planning. Begin april start de aannemer met het gevelmetselwerk en eind april wordt de dakvloer gestort en is daarmee het gebouw op hoogte. In de tweede helft van mei is het dak waterdicht en zijn de zonnepanelen geplaatst. Het gevelmetselwerk, gevelkozijnen en balkonhekken zijn eind juli gereed. Aansluitend start men met het afwerken van de binnenzijde van de appartementen. De oplevering is gepland in oktober/ november U kunt een reparatieverzoek waar geen haast bij is ook doorgeven via www. wbvoudewater.nl/huurders/reparatieverzoek. Dit reparatieverzoek wordt afgehandeld als ons kantoor weer open is. 4 Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater

5 Huurverhoging 1 juli 2014 Vanaf 1 juli wordt de jaarlijkse huurverhoging ingevoerd. De hoogte van uw huurverhoging is net als in 2013 afhankelijk van uw inkomen. Inkomensafhankelijke huurverhoging De huurverhoging bestaat uit twee onderdelen. Een inflatie deel, dit jaar is dat 2,5% en een inkomensafhankelijk gedeelte. Inkomen tot : 1,5% + inflatie Inkomen tussen en : 2% + inflatie Inkomen boven de : 4% + inflatie Aankondiging huurverhoging Voor 1 mei ontvangt u van wbvo een brief met daarin het percentage waarmee uw huur vanaf 1 juli wordt verhoogd. Bij deze brief ontvangt u de Huurkrant. In de Huurkrant staan de gronden waarop u eventueel bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Ook de procedure voor bezwaar maken vindt u in de Huurkrant. Wordt uw woning in 2014 gerenoveerd? Welke woningen worden dit jaar gerenoveerd? In de wijk Brede Dijk worden de volgende woningen gerenoveerd; H. van Viandestraat 3, 5, 7, 36, 38, 40, 44 en 46 C. Valeriusstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12 G. Davidstraat 15 en 16 Sn. van Rooyenstraat 1 en 2 Uitvoering van de renovatie De uitvoering van de renovatie is eind februari van start gegaan. De bewoners zijn geïnformeerd over de uitvoeringsplanning. Eind juni worden de werkzaamheden afgerond. In Hekendorp worden in de Prinses Wilhelminastraat, 16 woningen gerenoveerd; 1 t/m 6 on-/even, 8 10 t/m 14 on-/even 18 t/m 24 even omgevingsvergunning gemaakt. Begin mei worden een aantal aannemers uitgenodigd om een offerte te maken. Eind mei moeten de prijzen bekend zijn. Zodra duidelijk is welke aannemer de renovatie uitvoert, zullen wij de bewoners informeren. Wat is de globale planning? Wij verwachten in de maand juni een informatiebijeenkomst voor de bewoners te kunnen organiseren. Wij vertellen dan precies wat er in en aan de woning wordt opgeknapt en bewoners mogen mee beslissen over de kleur van de voordeuren en de draaiende delen van de kozijnen. Daarnaast kunnen bewoners kiezen voor een aantal extra opties, zoals bijvoorbeeld; isolatie van de spouwmuren en het dak of een grotere badkamer. Voor extra opties wordt een huurverhoging berekend of in sommige gevallen een bedrag dat in één keer afgerekend wordt. Na de informatiebijeenkomst ontvangen de bewoners een keuzeformulier waarop zij hun keuzes voor extra opties kunnen aangeven. Nadat wij dit retour hebben ontvangen, wordt dit verwerkt in het renovatiecontract en op een formulier waarop de definitieve keuzes met bijbehorende kosten worden ingevuld. Deze documenten dienen door de bewoner voor akkoord te worden ondertekend. Wanneer dit allemaal voorspoedig verloopt kunnen we direct na de zomervakantie met de renovatiewerkzaamheden starten. De voorbereiding van een renovatie De renovaties van de bovenstaande woningen zijn al voor een groot deel voorbereid. Dat betekent dat er bekeken is welke onderdelen van de woningen onderhoud nodig hebben. Op dit moment worden de gegevens verwerkt. Tevens worden de tekeningen voor het indienen van de aanvraag voor de Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater 5

6 Besparen op energie Het kan voordelig zijn om energieleveranciers te vergelijken. Alle huurders waarbij in de woning een energiemeter aanwezig is en die zelf een contract hebben bij een leverancier, zijn afgelopen najaar aangeschreven door WoonEnergie. WoonEnergie heeft voor wbvo onderzocht wat huurders verbruiken en kunnen besparen. Wat is WoonEnergie WoonEnergie is de enige energieleverancier die er speciaal is voor woningcorporaties en huurders. Dit houdt in dat het energietarief gegarandeerd tot de top 3 van de goedkoopste energieleveranciers behoort. Daarnaast levert WoonEnergie 100% groene stroom én krijgen huurders tips om energie te besparen. Vorig jaar zijn er ruim 60 huurders overgestapt naar WoonEnergie. Er zijn nog veel meer energieleveranciers. Het is aan u om de vergelijking te maken en te kiezen wat voor u het voordeligst is. Hoe milieubewust zijn wij? WoonEnergie heeft onderzocht wat het stroom- en gasverbruik is van huurders van wbvo. Deze informatie hebben ze vergeleken met de cijfers van gemiddeld hurend Nederland. Uit de vergelijking is naar voren gekomen dat huurders in Oudewater gemiddeld meer verbruiken dan huurders in de rest van Nederland. WoonEnergie heeft onderzocht hoe bewust huurders zijn van energieverbruik. Huurders van wbvo blijken minder dan gemiddeld bewust te zijn van het energieverbruik. Dat betekent dat er nog veel bespaard kan worden! Neem eens de tijd om bewust te kijken waar u op kunt besparen. We geven u een paar tips: Volle wastrommel; was altijd met een volle trommel. Volle in plaats van halve wasjes draaien levert zo n 10,- per jaar op. Wassen op lage temperaturen; een populaire energie bespaartip is wassen op lagere temperaturen. Maak er een gewoonte van om op 30 of 40 graden te wassen, hoger is vaak niet nodig om een was schoon te krijgen. Wassen op 30 graden in plaats van op 60 graden scheelt zo n 30,- per jaar. Energiebespaartip: thermostaat graadje lager. Als je de thermostaat overdag één graad lager zet, bespaar je gemiddeld 7% op je energiegebruik voor verwarming. Voor een gemiddeld huis betekent dat jaarlijks een? besparing van zo n 60,- (90 m 3 gas). Niet stoken in kamers als ze niet worden gebruikt, levert nog meer besparing op. Verwarming eerder laag of uit; als je de thermostaat een uur voor vertrek of voor het slapen gaan op 13 tot 15 graden zet, kun je per jaar ongeveer 40 besparen. Energielabel huishoudelijk apparaat; let bij de aankoop van een nieuw apparaat op het energielabel. Bij o.a. ovens, lampen en wasdrogers is energielabel A het zuinigst. Niet op standby; bekijk of een huishoudelijk apparaat ook echt uit kan. In de standby-stand gebruiken de apparaten namelijk ook energie. Het kan jaarlijks tientallen euro s besparen als u apparaten uit zet! 6 Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater

7 Korting op aankoop bestaande woningen Het huidige beleid is dat alle huurders van een eengezinswoning (uitgezonderd een aantal complexen) de woning kunnen kopen. Daarnaast worden per jaar een aantal lege woningen te koop aangeboden. Voor huurders en starters is het mogelijk om een woning met korting te kopen. De kortingsvormen zijn veranderd. Twee kortingsvormen Vanaf nu kunnen kandidaat kopers een keuze maken tussen twee kortingsvormen. - 10% korting op de marktwaarde met een anti-speculatiebeding van 5 jaar. Bij doorverkoop binnen 5 jaar terugbetaling van de 10% korting naar rato (2% per jaar). - 20% korting op de marktwaarde met een anti-speculatiebeding van 10 jaar. Dit kan alleen als de marktwaarde van de woning lager is dan ,-. Bij doorverkoop binnen 10 jaar is terugbetaling van de korting aan de orde. Tevens is een vaste waardedeling tussen koper en wbvo wettelijk verplicht, als het huishoudinkomen meer is dan ,- (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). De kortingsvormen met 15% en 25% korting op basis van Maatschappelijk Gebonden Eigendom kunnen niet meer gebruikt worden voor de aankoop van woningen. Alle huurders waarvoor het toegestaan is om hun eigen huurwoning te kopen, ontvangen voor de zomer een brief met uitgebreide informatie over de nieuwe kortingsvormen. Narcis Topolino Lentebloeier van 2014 Elk jaar wordt er uit heel veel vrolijkheid en kleurenpracht een Lentebloeier van het jaar gekozen. Dit jaar is het een narcissensoort geworden. De verzorging van een narcis Narcis Topolino is een sterke plant, hij bloeit lang en plantenvoeding is niet nodig. Alleen regelmatig een beetje water geven is voldoende. Als narcissen zijn uitgebloeid, kunnen ze in de tuin geplant worden op een lichte, zonnige plek. De mythe van Narcissus Volgens de mythe kijken de trompetjes van narcissen niet door bescheidenheid, maar door ijdelheid naar beneden. In de mythe wilde de knappe jongeman Narcissus eeuwig jong en aantrekkelijk blijven. Om dat te bereiken, mocht hij niet in een spiegel kijken. IJdeltuit Narcissus is zo vol van zichzelf dat hij elke vrouw afwijst. Alle teleurgestelde vrouwen vragen de wraakgodin Nemesis om in te grijpen. De godin neemt Narcissus mee naar een vijver en verleidt hem om in het water naar zijn spiegelbeeld te kijken. Narcissus buigt zo ver naar voren dat hij in het water Narcis Topolino is een sterke plant, hij bloeit lang en plantenvoeding is niet nodig. Alleen regelmatig een beetje water geven is voldoende plonst en verdrinkt. De mooie, gele bloemen die aan de rand van de vijver verschijnen, noemen we vanaf dan narcissen. Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater 7

8 Raad de plaats! Weet u in welke straat in de gemeente Oudewater onderstaande foto is gemaakt? deze voor 11 april, onder vermelding van oplossing puzzel Huurderspost 1, 2014 naar of stuur de oplossing op naar ons kantoor aan de Kapellestraat 19. Onder de goede oplossingen verloten wij Het paasontbijt prijzenpakket ter waarde van 25,-. Winnaar puzzel december 2013 Mevrouw J.P. van Vliet heeft een Grachtenvaart voor twee personen en een tegoedbon van Eethuisje t Backertje gewonnen. ADRES: Kapellestraat CT Oudewater Uw vragen of opmerkingen kunt u sturen naar Raad de plaats! BEREIKBAARHEID KANTOOR TIJDENS KANTOORUREN: Maandag t/m vrijdag uur BUITEN KANTOORUREN: U wordt doorverbonden naar Interswitch. CONTACTPERSONEN: Woonconsulent: Marja Pijper Huur en huurachterstand: Maria Roth Opzichter planmatig onderhoud: Ed Kootstra Medewerker reparatieverzoeken: Peter van Wamel KLACHTENCOMMISSIE: Klachten moeten schriftelijk op ons kantoor worden ingediend. Noodnummer glasverzekering: (indien bij ons verzekerd) (dag en nacht, gratis) Colofon Huurderspost is een gratis uitgave van woningbouwvereniging Oudewater en verschijnt vier keer per jaar. De publicatie is bestemd voor huurders en andere direct belanghebbenden van de woningbouwvereniging. UITGEVER: Woningbouwvereniging Oudewater TEKSTEN: Esther Hermsen, WBVO ONTWERP EN VORMGEVING: Van Schaik Grafimedia, Oudewater DRUKWERK: Van Schaik Grafimedia, Oudewater 8 Een uitgave van woningbouwvereniging Oudewater

HUURDERS. Tolslag 2014. Medisch centrum en 14 appartementen aan de Oude Singel. Snelle bouw van 11 starterswoningen in Noort Syde

HUURDERS. Tolslag 2014. Medisch centrum en 14 appartementen aan de Oude Singel. Snelle bouw van 11 starterswoningen in Noort Syde HUURDERS Jaargang 17 Nummer 3 Snelle bouw van 11 starterswoningen in Noort Syde Medisch centrum en 14 appartementen aan de Oude Singel Lees meer op pagina 4 Lees meer op pagina 7 Tolslag 2014 koopwoningen

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010 2 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014 Wonen in het Groen december 2013 Dit is de achtste editie van het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland. In deze editie informeren wij u over zaken zoals de ontwikkelingen in corporatieland, stand

Nadere informatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie Paaspuzzel doe mee en win! Infomagazine voor huurders en relaties April 2014 jaargang 15 nummer 1 De Sleuteldrager In dit nummer onder meer: Reageren op een woning Huurverhoging 2014 Nieuwbouw Dak- en

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Vooraankondiging Algemene Vergadering

Vooraankondiging Algemene Vergadering Jaargang 10 nummer 1 mei 2015 Huurverhoging 2015 Ieder jaar stijgen de kosten voor het onderhoud en het exploiteren van de woning. Deze kosten worden enigszins gedekt door de jaarlijks toe te passen huurverhoging.

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

WoneninVelsen vernieuwd > pagina 5

WoneninVelsen vernieuwd > pagina 5 INFOMagazine December 2013 Bewonersblad Woningbedrijf Velsen WoneninVelsen vernieuwd > pagina 5 INFOMagazine verandert > pagina 2 Lezersaanbieding Stadsschouwburg Velsen > pagina 6 1 Mededelingen INFOMagazine

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Misschien ga ik ooit de Eiffeltoren maken

Misschien ga ik ooit de Eiffeltoren maken September 2012 - Jaargang 38 nummer 3 - Oplage: 2500 exemplaren Kijk op wonen www.wabs.nl De heer Groenewegen put voldoening uit zijn hobby Misschien ga ik ooit de Eiffeltoren maken De tuin van de familie

Nadere informatie