door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Groene energie van het eigen erf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Groene energie van het eigen erf"

Transcriptie

1 NFO Vervolg van pagina 1 Info jaargang Belastingplanning Benut willekeurig afschrijven Voor veel melkveehouders en akkerbouwers was 2007 of 2007/2008 een goed jaar, waarover veel belasting is betaald. De financiële resultaten van 2008 of 2008/2009 zijn op vele bedrijven aanzienlijk lager. De voorlopige resultaten van 2009 of 2009/2010 geven een sterk wisselend beeld. U kunt de financiële resultaten over 2009 en/of 2010 beïnvloeden Varkensbedrijf Houbensteyn Groep verleidde mij en toe om Groene energie van het eigen erf Groene energie door het toepassen van vrije afschrijvingen (en/of VAMIL) op nieuwe bedrijfsmiddelen. Lees verder op pagina 6 Al in de jaren 80 runden de ouders van Martin Houben in het Limburgse Ysselsteyn van een groot het varkensbedrijf: eigen de Houbensteyn erf Groep. Met maar liefst negen vestigingen. Innovatie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en is, nu Martin het bedrijf Met heeft maar overgenomen, liefst zeugen nog steeds en een vleesvarkenplaatsen begin van het is nieuwe de Houbensteyn millennium Groep de in eerste in Nederland die experimenteerde met onmisbare schakel. Niet voor niets was hij in het Limburg de mogelijkheden een voor Nederlandse van mestverwerking. begrippen groot Nu omgezet naar bio-vergisting. varkensbedrijf. Verspreid over negen vestigingen werken Ondernemen 35 personeelsleden. is risico s lopen Maar en risico s de varkens zijn Elektriciteit en warmte sinds verdelen. enige Het tijd draait niet meer allemaal de enige om het inkomstenbronden van groene de juiste energie balans is een en het interessante uiteindelijke tweede van de Houbensteyn Groep. De mest wordt vin- De bio-vergister staat op een van de locaties voor rendement, deze innovatieve aldus Martin accon Houben. avm-klant. Hij runt er samengebracht met een aantal essentiële een voor Nederlandse begrippen groot stoffen, waarna vergisting plaatsvindt. Het Lees varkensbedrijf het verhaal met van de Houbensteyn zeugen, Groep op pagina levert 3 jaarlijks genoeg groene stroom op voor vleesvarkenplaatsen en 35 man personeel, huishoudens. Dat is vier keer meer verdeeld over negen vestigingen. Houben stroom dan al onze vestigingen verbruiken. vindt het onterecht hoe de varkenshouderij Daarom leveren we dat wat over is terug in verhouding tot andere veehouderijen vaak aan de energieleverancier. En de warmte die wordt neergezet: We zouden milieuverontreinigender zijn, maar daar ben ik het absoluut we in voor de verwarming van de stallen en vrijkomt tijdens het vergistingsproces zetten niet mee eens. Een varken is een essentieel het varkensvoer. onderdeel van onze kringloop. Het is een dier dat veel restproducten eet en dat is ideaal in Onderzoeksresultaat een westerse omgeving waarin veel voedselproductie is gevestigd. Dus een varken lasting van voedsel, wilde Houben wel eens Met alle aandacht die er is voor de klimaatbe- eet restmateriaal, zorgt vervolgens voor een inzicht in de uitstoot van zijn eigen bedrijf. Hij lekker Kostprijsscan stukje vlees en geeft mest waarmee 02 wij schakelde Fiscaal een onafhankelijk onderzoeksbureau ons tuinbouw voordeel kunnen doen. Houben heeft voordelig in, gespecialiseerd investeren broeikasgasemissies wat dat laatste betreft letterlijk de daad bij het van voedselproductie. Wat blijkt nu uit het woord gevoegd. Voor mestverwerking was resultaat? Ons bedrijf scoort met een emissie Het voorheen uiteindelijke veel stroom bedrijfsresultaat nodig. Nu doen we is het Ondernemers van 2,9 kg CO2 equivalenten kunnen in 2010 per kilogram weer een tegenovergestelde: simpele rekensom met een van bio-vergister opbrengsten wekken we kosten. elektriciteit In op de uit meeste de mest agrarische van onze voor delde. milieuvriendelijke Dat is vergelijkbaar met technieken kippenvlees, die de fiscaal vlees dertig voordelig procent investeren. lager dan het Dit gemid- geldt minus sectoren eigen varkens. is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden, omdat deze gro- Vamil. in best aanmerking scorende gangbare komen vleessoort. voor EIA, MIA en tendeels afhangt van vraag en aanbod. Kiezen, onrust en rust Er zijn van die scheurkalenders met mooie wijsheden. Zo stond er vanmorgen op: kiezen heeft consequenties, niet kiezen ook. Deze spreuk de kalender wat verder door te bladeren. Vervolgens stuitte ik op de deze spreuk: een plan zonder programma is een droom. Ik heb zo mijn programma en Krimpen keuzes voor 2010 schaalvoordeel gemaakt en dit geeft Hoewel rust. de De groene keuzes voor resultaten mijn programma al zeer goed in zijn, 2010 leunt heeft Houben ook niet consequenties, achterover. wat Ik kijk altijd om eerst me heen, onrust ga vraagt. naar ondernemersbijeenkomsten dat ik en het verzamel stokje voor de juiste deze column specialisten over- Een consequentie is om draag me heen, aan zoals Andries-Jan accon avm. de Boer. Dankzij Hebt de u de omvang programmakeuzes van de organisatie voor is uw er plan slagkracht 2010 al en krijg gemaakt, ik niet alleen of blijft advies u dromen? van een accountant, maar ook van bijvoorbeeld een bedrijfskundige, jurist of arbeidskundige. Het is dan ook accon avm aan wie ik alle mogelijke financiele en bedrijfseconomische vragen voorleg. Bijvoorbeeld onze uitbreiding in 2009 en de renovatie en nieuwbouw die nu in voorbereiding zijn. Ik heb mijn wens voorgelegd aan accon avm: nog meer efficiencyvoordelen willen halen uit schaalvergroting. Dat is nodig, want ik moet ergens mijn onkosten voor de strenger wordende milieu- en gezondheidseisen terugverdienen. Samen zijn we tot een niet direct voor de hand liggende oplossing gekomen: ik ga naar zeugen en vleesvarkens, maar dan verdeeld over vier locaties in plaats van negen. Daardoor zijn er kortere lijnen en kunnen we efficiënter werken. Herwaardering Gelet op gesteldheid van die huidige locaties in de en praktijk grond op onze toekomstplannen gaan we over tot renovatie of nieuwbouw van de stallen. Uiteraard met accon avm die blijft letten De op investering landbouwvrijstelling versus opbrengsten, is er nog, liquiditeit maar voor en solvabiliteit. hoe lang? accon avm adviseerde Arnold en Nanda Boven het niet af te wachten en nu al actie te ondernemen Zo zijn ze gekomen tot het toepassen van herwaardering van hun InfoBulletin gronden. 03

2 Kostprijs en opbrengstprijs De rekentool is in eerste instantie ontwikkeld voor de glastuinbouw, maar blijkt ook zeer goed inzetbaar voor andere sectoren, zoals de vollegrondsgroententeelt en de boomteelt. De rekentool vraagt u om alle kostenposten van uw bedrijf in te voeren. Daarna berekent hij de kostprijs per kilogram of per vierkante meter. De minimaal benodigde opbrengstprijs om op korte termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen wordt eveneens bepaald. Kostprijsscan tuinbouw Het uiteindelijke bedrijfsresultaat is een simpele rekensom van opbrengsten minus kosten. In de meeste agrarische sectoren is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden, omdat deze grotendeels afhangt van vraag en aanbod. Inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf is voor ondernemers daarom essentieel. Zo is er meer inzicht in het toekomstperspectief. accon avm-adviseurs ervaren grote verschillen geen of onvoldoende inzicht in hebben, dan is in kostprijs per eenheid product bij vergelijkbare teelten en bedrijven. Hoe staat het ervoor in een handomdraai op tafel krijgen. Wij gebrui- dat geen schande. U kunt de kostprijs overigens met uw kostprijs per product? Mocht u er nog ken daarvoor de kostprijsscan tuinbouw. Gedetailleerde analyse In de kostprijsscan worden algemene uitgangspunten gehanteerd. Een gedetailleerde kostprijsanalyse voor uw specifieke bedrijfssituatie kunt u laten opstellen in overleg met uw accon avm-accountmanager. Voor bedrijven met meer dan één teelt kunnen we ook met analyses per product inzicht geven in de winstgevendheid per bedrijfsactiviteit. Meer informatie? U vindt de rekentool op > rekentools of vraag uw accountmanager er naar. De nieuwe lijsten voor EIA, MIA en Vamil Fiscaal voordelig investeren Ondernemers kunnen in 2010 weer fiscaal voordelig investeren. Dit geldt voor milieuvriendelijke technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (Vamil). De Milieulijst 2010 is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 december Waar voor u de subsidiemogelijkheden op uw investeringsplannen zitten? Ventilatoren, zeer zuinige bedrijfsauto s, rooimachines, tarrascheidingsinstallaties, trekkers, milieuvriendelijke landbouwmachines, geluidarme laadschoppen, kranen, heftrucks of verreikers, looftrekkers, loofbranders en diverse GPS/ GIS-systemen staan opnieuw op de lijsten bij Senter Novem. Stallen en kassen Op de milieulijst worden ook stallen en kassen genoemd. Voor deze investeringen gelden zeer specifieke certificeringsvoorwaarden. Bent u van plan om te investeren in een stal of een kas, neem dan in een vroeg stadium contact op met uw accon avm-accountmanager om na te gaan hoe u uw fiscaal voordeel zo groot mogelijk kunt laten worden. Vernieuwde energielijst Verder is de energielijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA) per 1 januari 2010 vernieuwd. Zo zijn de bedrijfsmiddelen HR-glas, isolatie voor bestaande gebouwen, isolatie van koelen vriesruimten, warmteterugwinningsinstallaties en LED-verlichting interessant. Als de investering aan de voorwaarden voldoet, mag u voor de winstberekening het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt met 44% verhogen. Voor vragen over de mogelijk heden en uw fiscale voordelen kunt u contact opnemen met uw accon avm-accountmanager. De milieulijst kunt u downloaden via 02 InfoBulletin

3 Tegemoetkoming brede weersverzekering Agrariërs met open teelten kunnen zich waarschijnlijk vanaf 2010 verzekeren tegen schade veroorzaakt door alle extreme weersomstandigheden. Voor de jaren 2010 en 2011 kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen van maximaal 65% van de premie van deze zogenaamde brede weersverzekering. De voorwaarden en de wijze van aanvragen voor deze tegemoetkoming hebben we voor u samengevat. Alleen agrariërs met open teelten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daartoe moeten zij vóór 15 mei 2010 een verzekering afsluiten, die alle weersomstandigheden dekt. De verzekering moet zijn goedgekeurd door Dienst Regelingen (DR). De goedgekeurde verzekeringen en hun voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van het ministerie van LNV. Aanvragen In 2010 moeten bedrijven de tegemoetkoming in premie aanvragen door middel van de gecombineerde opgave (GO) De GO 2010 moet worden ingediend tussen 1 april en 15 mei Met de GO moet de agrariër de volgende gegevens verstrekken: toestemming aan het ministerie van LNV om persoonsgegevens te verwerken voor controle op de naleving van deze regeling; een verklaring waarin de agrariër aangeeft, dat hij zich bewust is van de voorwaarden voor verkrijging van deze steun; de naam van de verzekeraar met wie de verzekering is afgesloten. Naast de gegevens die de agrariër met de GO moet verstrekken, moet hij jaarlijks vóór 1 augustus nog een aantal aanvullende gegevens verstrekken: het polisnummer van de verzekering; een kopie van de verzekeringsvoorwaarden; een bewijs van betaling van de definitieve verzekeringspremie. Als de verzekeraar bovengenoemde gegevens aan DR verstrekt, is de agrariër hiervan vrijgesteld. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de verzekeringspremie op > Het LNV-loket > Subsidie. Openstelling subsidies 2010 Regeling LNV subsidies Openstelling 2010 Budget Beroepsopleiding en 4 januari t/m 30 november voorlichting biologische landbouw Bedrijfsadvies over 4 januari t/m 30 november randvoorwaarden GLB Praktijknetwerken veehouderij 15 september t/m 29 oktober Samenwerking bij 1 februari t/m 26 februari innovatieprojecten Plant Samenwerking bij 1 februari t/m 26 februari innovatieprojecten Dier Investeringen in 1 april t/m 14 mei energiebesparing (glastuinbouw) Marktintroductie 1 februari t/m 12 maart energie-innovaties (glastuinbouw) 15 september t/m 29 oktober Gecombineerde luchtwassystemen 1 juni t/m 15 juli Jonge landbouwers 1 juli t/m 13 augustus Voedselkwaliteit 15 september t/m 31 december Garantstelling landbouw 4 januari t/m 31 december Ook in 2010 heeft het LNV weer diverse subsidieopenstellingen. Wilt u weten waar in 2010 voor u de subsidiemogelijkheden zitten? We hebben de openstellingen voor u op een rij gezet. Neem voor meer informatie contact op met uw accon avm-accountmanager, mail naar of kijk op > Het LNV-loket > Subsidie. Overige subsidies Integraal Duurzame Stallen 1 februari tm 28 februari InfoBulletin

4 Vervolg van pagina 1 Varkensbedrijf Houbensteyn Groep Groene energie van het eigen erf Al in de jaren 80 runden de ouders van Martin Houben in het Limburgse Ysselsteyn een groot varkensbedrijf: de Houbensteyn Groep. Met maar liefst negen vestigingen. Innovatie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en is, nu Martin het bedrijf heeft overgenomen, nog steeds een onmisbare schakel. Niet voor niets was hij in het begin van het nieuwe millennium de eerste in Nederland die experimenteerde met de mogelijkheden van mestverwerking. Nu omgezet naar bio-vergisting. Ondernemen is risico s lopen en risico s Elektriciteit en warmte verdelen. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans en het uiteindelijke van de Houbensteyn Groep. De mest wordt De bio-vergister staat op een van de locaties rendement, aldus Martin Houben. Hij runt er samengebracht met een aantal essentiële een voor Nederlandse begrippen groot stoffen, waarna vergisting plaatsvindt. Het varkensbedrijf met zeugen, levert jaarlijks genoeg groene stroom op voor vleesvarkenplaatsen en 35 man personeel, huishoudens. Dat is vier keer meer verdeeld over negen vestigingen. Houben stroom dan al onze vestigingen verbruiken. vindt het onterecht hoe de varkenshouderij Daarom leveren we dat wat over is terug in verhouding tot andere veehouderijen vaak aan de energieleverancier. En de warmte die wordt neergezet: We zouden milieuverontreinigender zijn, maar daar ben ik het absoluut we in voor de verwarming van de stallen en vrijkomt tijdens het vergistingsproces zetten niet mee eens. Een varken is een essentieel het varkensvoer. onderdeel van onze kringloop. Het is een dier dat veel restproducten eet en dat is ideaal in Onderzoeksresultaat een westerse omgeving waarin veel voedselproductie is gevestigd. Dus een varken lasting van voedsel, wilde Houben wel eens Met alle aandacht die er is voor de klimaatbe- eet restmateriaal, zorgt vervolgens voor een inzicht in de uitstoot van zijn eigen bedrijf. Hij lekker stukje vlees en geeft mest waarmee wij schakelde een onafhankelijk onderzoeksbureau in, gespecialiseerd in broeikasgasemissies ons voordeel kunnen doen. Houben heeft wat dat laatste betreft letterlijk de daad bij het van voedselproductie. Wat blijkt nu uit het woord gevoegd. Voor mestverwerking was resultaat? Ons bedrijf scoort met een emissie voorheen veel stroom nodig. Nu doen we het van 2,9 kg CO2 equivalenten per kilogram tegenovergestelde: met een bio-vergister wekken we elektriciteit op uit de mest van onze delde. Dat is vergelijkbaar met kippenvlees, de vlees dertig procent lager dan het gemid- eigen varkens. best scorende gangbare vleessoort. Krimpen voor schaalvoordeel Hoewel de groene resultaten al zeer goed zijn, leunt Houben niet achterover. Ik kijk om me heen, ga naar ondernemersbijeenkomsten en verzamel de juiste specialisten om me heen, zoals accon avm. Dankzij de omvang van de organisatie is er slagkracht en krijg ik niet alleen advies van een accountant, maar ook van bijvoorbeeld een bedrijfskundige, jurist of arbeidskundige. Het is dan ook accon avm aan wie ik alle mogelijke financiële en bedrijfseconomische vragen voorleg. Bijvoorbeeld onze uitbreiding in 2009 en de renovatie en nieuwbouw die nu in voorbereiding zijn. Ik heb mijn wens voorgelegd aan accon avm: nog meer efficiencyvoordelen willen halen uit schaalvergroting. Dat is nodig, want ik moet ergens mijn onkosten voor de strenger wordende milieu- en gezondheidseisen terugverdienen. Samen zijn we tot een niet direct voor de hand liggende oplossing gekomen: ik ga naar zeugen en vleesvarkens, maar dan verdeeld over vier locaties in plaats van negen. Daardoor zijn er kortere lijnen en kunnen we efficiënter werken. Gelet op de gesteldheid van die huidige locaties en op onze toekomstplannen gaan we over tot renovatie of nieuwbouw van de stallen. Uiteraard met accon avm die blijft letten op investering versus opbrengsten, liquiditeit en solvabiliteit. InfoBulletin 03

5 Vervolg van pagina 1 Belastingplanning: benut willekeurig afschrijven Door het toepassen van de vrije afschrijvingen kan er bij een aantal bedrijven een negatief resultaat ontstaan. Een negatief resultaat over 2009 wordt via de verliesverrekening verrekend met de positieve resultaten uit 2006, 2007 en Een negatief resultaat over 2010 wordt verrekend met de positieve resultaten van 2007 (52% belasting), en vervolgens met 2008 en Omschrijving / jaar Resultaat Belasting Extra afschrijvingen Verrekening belasting Teruggave / vermindering Neem voor vragen of een toelichting contact op met uw accon avm-accountmanager of een mail naar Wij brengen uw fiscale mogelijkheden graag voor u in beeld. In de praktijk In de tabel hebben we voor u een praktijksituatie weergegeven, waarbij we rekening hebben gehouden met de gebruikelijke aftrekposten in de vorm van investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling en persoongebonden aftrekposten. De extra afschrijvingen van toegepast in 2010 leveren in deze situatie een totale belastingbesparing op van ! Het negatieve (fiscale) resultaat van 2010 wordt verrekend met het positieve resultaat van 2007! Agroplan voor verbrede landbouw De overheid ziet eindelijk in dat het agrarische bedrijf in Nederland onmisbaar is voor de instandhouding van zowel de economische activiteit als ook het landschap. Verbrede landbouw is nu het toverwoord. Agrariërs krijgen het komende decennium meer mogelijkheden om extra functies op hun locatie te ontwikkelen in ruil voor instandhouding van het landschap. Agroplan, een initiatief van accon avm en rentmeesterskantoor Noordanus & Partners helpt agrariërs hier op in te spelen door nieuwe mogelijkheden te combineren met bestaand gebruik. Daarnaast is er oog voor de financiële kant. Agroplan gaat uit van een vast stappenplan: 1. Ondernemerstest We testen uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Bent u wel geschikt om te veranderen? 2. Bedrijfstest We brengen kansen en bedreigingen op planologisch- en gebiedsniveau in kaart, zodat duidelijk wordt op welke manier u met uw onderneming kunt inspelen op de vele mogelijkheden van verbrede landbouw. Is uw bedrijfslocatie wel geschikt om het gebruik aan te passen? 3. Ontwerp Aan de hand van de resultaten van de voor- gaande stappen, stellen we een ontwerp op. We visualiseren hoe uw bedrijf er uit komt te zien als u de kansen optimaal benut. 4. Bedrijfsplan Op basis van de financiële- en bedrijfstechnische situatie en het schetsplan geven we weer wat uw bedrijf bij optimale benutting van de mogelijkheden aan rendement kan creëren. En wordt tastbaar wat er onder aan de streep over blijft. 5. Realisatie Tot slot stellen we waar nodig procedures in werking om uw plannen te verwezenlijken. Wilt u meer informatie over Agroplan? Mail dan naar of bel Voorbeelden van projecten kunt u ook vinden op

6 aan de hand van luchtfoto s in het register opgenomen. Dit is exclusief sloten, paden en dergelijke. Gevolgen De veranderde perceelsoppervlakte heeft geen gevolgen voor de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2009 of de vaststelling van de gebruiksruimte De aangepaste percelen moeten in 2010 echter wel gebruikt worden voor: bepalen van de gebruiksruimte voor mest; aanvraag uitbetaling bedrijfstoeslag 2010; aanvraag en uitbetaling agrarisch natuurbeheer. Aanpassingen perceelsregistratie Wat kunt u doen? Dienst Regelingen (DR) is bezig met de aanpassingen van percelen. Door de nieuwe intekening zal in veel gevallen de oppervlakte wijzigen. Velen zijn opeens een aantal hectares kwijt. Dit leidt tot frustratie en vragen. Hoe gaat het nu met de toeslagrechten, de SAN / SNL-subsidies en de mestplaatsing? Correcties U kunt controleren of de intekening van DR correct is. Om uzelf een indicatie te geven van de beteelde oppervlakte van uw bedrijf, kunt u de som van de kadastrale afmetingen van uw percelen minus een inschatting van de onbeteelde oppervlakte, als hulpmiddel gebruiken. Vanaf 15 januari tot en met 31 maart kunt u de gecorrigeerde oppervlakte via Mijn dossier controleren en eventueel corrigeren. U kunt dan lijntjes verschuiven. Juridisch gezien is dit geen bezwaar, maar slechts gelegenheid voor het aangeven van correcties. De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de subsidiale oppervlaktes in het perceelsregister niet correct zijn. Dat is de Tip! Investeringsaftrek Wie als ondernemer minimaal investeert heeft recht op de investeringsaftrek. Dit is een aftrekpost van de winst, bestaande uit een percentage van de investeringen in het jaar. Voorwaarde is dat de investeringen, ieder afzonderlijk, minimaal 450 euro bedragen, exclusief BTW. In 2010 is de investeringsaftrek verhoogd en vereenvoudigd. Reden te meer om goed over investeringen na te denken. Bij een investeringsbedrag van meer dan maar niet meer dan aftrek % Voorbeeld Een investering van euro levert een vaste aftrek van op, oftewel nog ruim 25% minus 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag boven de % belangrijkste reden geweest voor DR om de perceelsregistratie aan te passen. De werkelijk beteelde oppervlakten worden nu Let op! Bij een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) gaat het om de totale investeringen en niet om de investering per maat c.q. vennoot. Bezwaar Pas als er een boete voor de gebruiksnormen of een beschikking voor de vaststelling van de bedrijfstoeslag is, kunt u bezwaar maken. Dit zal echter niet eerder het geval zijn dan in najaar 2010 of voorjaar Dit bezwaar moet u voorzien van een goede onderbouwing. Dit kan bijvoorbeeld een meetrapport van een meetkundig bureau of van de AID zijn. Plan van aanpak Hebt u het vermoeden dat de gecorrigeerde oppervlakten op uw bedrijf niet kloppen en wilt u hier werk van maken? Stel uw plan van aanpak dan op met hulp van een deskundige. U kunt dan rekening houden met antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf als het bezwaar gegrond is? Wat zijn de gevolgen als het bezwaar niet gegrond wordt bevonden? U bent nu nog in de gelegenheid om te anticiperen op een lagere gebruiksruimte en lagere oppervlakte voor uitbetaling bedrijfstoeslag. Achteraf zijn de mogelijkheden vaak zeer beperkt! Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accon avm-accountmanager. InfoBulletin 07

7 VASTGOED NIEUWS BEDRIJVEN TE KOOP FRIESLAND/NOORD- HOLLAND Nieuwbouw melkveehouderijbedrijf te Wergea, ten zuiden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 76,5 ha. (deels eigendom en deels erfpacht), klei op veengrond Vergunde plaatsen conform Besluit landbouw 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee Vrijstaande woning inclusief garage Ligboxenstal met separate jongveestal Werktuigenberging, hobbyruimte en werkplaats Inlichtingen P.T. Bakker: Melkveebedrijf te Menaldum, ten westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 81 ha. kleigrond Traditionele kop-hals-rompboerderij Ligboxenstal en jong/grootveestal Uniek akkerbouwbedrijf te Oude Bildtzijl, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 50 ha. zavel/lichte kleigrond Traditionele stelpboerderij Aardappelbewaarloods met werkplaats, bietenopslagplaats Melkveebedrijf Papingastate te Weidum, ten zuiden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 55 ha. kleigrond Traditionele kop-hals-rompboerderij Nieuwe ligboxenstal ca. 100 stuks grootvee Ligboxenstal ca. 67 stuks grootvee en jongveestal ca. 40 stuks jongvee Inlichtingen A. Visser: Woonboerderij de prúlhoek te Sint Annaprochie, ten noord-westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca m2 met mogelijke uitbreiding tot m2 Vrij uitzicht rondom Lichte tuingerichte living Diverse gebruiksmogelijkheden Melkveehouderijbedrijf te Beets, nabij Hoorn (Noord-Holland) Oppervlakte ca. 32 ha, ca. 27,50 ha huiskavel Uitstekend onderhouden landerijen, klei op veen Mooie ligboxenstal (70gve en 14 pinken) en moderne werktuigenberging Circa 850m3 mestopslag Goede ontsluiting nabij A7 Inlichtingen T. Jensma: I InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de Agro E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, Telefoon: Concept en realisatie: Colofon tva! reclame & communicatie (Eind)redactie: Lubbert van Dellen, Corine Fokker, Annet Westendorp 08 InfoBulletin Uitstekend melkveehouderijbedrijf te Hegebeintum, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 44 ha. kleigrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 95 stuks grootvee Akkerbouwbedrijf te Ferwerd, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 100 ha. klei en zavelgrond Tevens geschikt voor melkveehouderijbedrijf Traditionele kop-hals-rompboerderij Inlichtingen A. Visser: Prima melkveehouderijbedrijf te Roodkerk, ten noord-oosten van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 34 ha. overwegend zandgrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 66 stuks grootvee Wagenberging Inlichtingen A. Visser Voor ons complete aanbod kijk op Agri Vastgoed b.v. Friesland Sixmastraat 4, 8932 PA LEEUWARDEN Telefoon: Agri Vastgoed b.v. Noord Holland Agriport 115, 1775 TA MIDDENMEER Telefoon: / /

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap NFO Info jaargang 5 2010 2 Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap Jacob Posthumus en Minne Hiemstra, studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein, verzorgen in opdracht van accon

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis!

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! 200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! Oude situatie zonder ECO200 Gas Elektra Wat is ECO200? ECO200 is een nieuw concept van AgriComfort, waarbij het koelen van de melk en het

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Vergroting agrarisch bouwperceel Broekhuizerstraat 10A te Wehl

Vergroting agrarisch bouwperceel Broekhuizerstraat 10A te Wehl Vergroting agrarisch bouwperceel Broekhuizerstraat 10A te Wehl Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is dat een uitbreiding van de melkrundveehouderij bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl

Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is dat een uitbreiding van het agrarische bedrijf bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Garantstelling landbouw

Garantstelling landbouw Inkomen en subsidie Garantstelling landbouw Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u investeren, maar heeft u niet voldoende zekerheden voor een lening bij de bank? Dan kunt u het ministerie van LNV vragen

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Bouw- en investeringssubsidies Subsidie Energiebesparing Subsidie Milieuverbetering Subsidies bij renovatie (EPA-U Maatwerkadvies) Gecertificeerde gebouwen

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen

Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is dat een uitbreiding van de melkrundveehouderij bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Namens opdrachtgever aangekocht:

Namens opdrachtgever aangekocht: Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Namens opdrachtgever aangekocht: MELKVEEHOUDERIJBEDRIJF SINT NICOLAASGA Gemeente Skarsterlân

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD DUURZAAMHEID THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING DUURZAAMHEIDSNIEUWSBRIEF Maart 2016 KLIMAATTOP PARIJS 2015 De klimaattop in Parijs ligt alweer ruim twee maanden achter ons. Na de initiële

Nadere informatie

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024

Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Landelijke stimulering voor een Asbestveilige Agrosector in 2024 Ruud Hoosemans ZLTO Adviseur Markt & Keten LTO Programmamanager Asbestsanering Januari 13 Voor asbest saneren [+ Zonnepanelen!] Gezamenlijke

Nadere informatie

NYLANDSDYK 1 CORNJUM

NYLANDSDYK 1 CORNJUM Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Namens opdrachtgever aangekocht: NYLANDSDYK 1 CORNJUM Melkveehouderijbedrijf voor ruim 500 stuks

Nadere informatie

8582 KR Oudega (gemeente De Fryske Marren) Vraagprijs: Op aanvraag

8582 KR Oudega (gemeente De Fryske Marren) Vraagprijs: Op aanvraag Schapenhouderij Oudega (Fryske Marren) Schapenhouderij Oudega (Fryske Marren) 8582 KR Oudega (gemeente De Fryske Marren) Vraagprijs: Op aanvraag Kenmerken Prijs Postcode Plaats Bedrijfssoort Oppervlakte

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5 Meander Samenvatting groep 5 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Bijna alles wat je eet, komt van de landbouw. De akkerbouwer verbouwt bijvoorbeeld aardappelen, tarwe of mais. Hij strooit eerst mest

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

MONTFOORT, Waardsedijk 18

MONTFOORT, Waardsedijk 18 MONTFOORT, Waardsedijk 18 Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Melkveehouderijbedrijf Woonboerderij Ligboxenstal (1978) 80 gve Jongveestal

Nadere informatie

TE KOOP: Snitserdyk DR Raerd K.K.

TE KOOP: Snitserdyk DR Raerd K.K. TE KOOP: Snitserdyk 11 9012 DR Raerd 399.000 K.K. 2 landelijk-wonen.nl UNIEK WONEN Unieke woonboerderij met perceel land, totaal groot 7.540 m2. (mogelijkheid om 2.59 ha aangrenzend land bij te kopen.

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001

Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001 Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) 2001 2. Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001 De 'Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen' (VAMIL) biedt

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag Oeverweg 2 Giethoorn Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: In het buitengebied van de gemeente Steenwijk ligt dit courante en keurig onderhouden melkveehouderijbedrijf. Dit bedrijf is centraal gelegen op ca

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

DS% de juiste indicator? ENERGIE UIT MEST OPBOUW PRESENTATIE MEST # MEST. Mest mest. Wet- en regelgeving. Vloerkeuze en kelderplan

DS% de juiste indicator? ENERGIE UIT MEST OPBOUW PRESENTATIE MEST # MEST. Mest mest. Wet- en regelgeving. Vloerkeuze en kelderplan WORKSHOP VERGISTEN 2016 ENERGIE UIT Biogasbubbel doorgeprikt Hopen op beter tijden met vergister Mestvergisting niet rendabel In Duitsland is de schwung er ook een beetje uit Vergister hoort niet op boerenerf

Nadere informatie

ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB. ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij

ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB. ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij ZLTO Advies Ir. Jos Commissaris Senior Adviseur ROMB ZLTO Advies Ing. Jenny Geelen Bedrijfsadviseur pluimveehouderij Agenda Milieu en bedrijfseconomische aspecten bij de bedrijfsontwikkeling in de leghennenhouderij

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Als akkerbouwer kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Wat is het Agroconvenant?

Wat is het Agroconvenant? Wat is het Agroconvenant? Nationale doelen Agroconvenant: 200 PJ Biomassa, 12 PJ Windenergie 2 %/jr Efficiencyverbetering 30 % Reductie broeikasgasemissies Gebaseerd op ambitieuze Schoon & Zuinig doelen,

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD SUBSIDIEFLITS THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING SUBSIDIEFLITS Februari 2016 INNOVATIE De openstellingsdata MIT-zuid voor 2016 zijn bekend Subsidieregeling mkb innovatiestimulering Topsectoren

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Welkom Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Inhoud presentatie 1. Introductie Vereniging NFW 2. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 3. Gebiedspilot GLB in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 18 mei 2017

Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Nieuwsbrief van 18 mei 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto Forfaitair rendement Box III voor 2018 bekend Compensatieregeling transitievergoeding

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Veehouderijbedrijf aan de Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp, bestaande uit:

Veehouderijbedrijf aan de Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp, bestaande uit: ing. T.J.M. Broers Postadres: Westeinderweg 6ª 1687 PK Wognum Tel. 0229-57 15 37 Mobiel 06-20 45 39 60 Fax 0229-57 15 37 E-mail: Website: theobroers@dcholland.nl www.dcholland.nl VERKOOPBROCHURE: VEEHOUDERIJBEDRIJF

Nadere informatie

ondernemend Continuïteit in het familiebedrijf. Het bedrijf doorgeven aan een nieuwe generatie. Denk op tijd na over uw pensioen.

ondernemend Continuïteit in het familiebedrijf. Het bedrijf doorgeven aan een nieuwe generatie. Denk op tijd na over uw pensioen. ondernemend Agro Magazine #01 2014 van accon avm adviseurs en accountants Interview Het bedrijf doorgeven aan een nieuwe generatie. acconn avm pensioenadvies Denk op tijd na over uw pensioen. Uitgelicht

Nadere informatie

onrtviimrje FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 1 6 DEC 2015 Afdeling. Bah. door: Aid. Hoofd AWB.. weken voor kennisg. aangenomen/tel.

onrtviimrje FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 1 6 DEC 2015 Afdeling. Bah. door: Aid. Hoofd AWB.. weken voor kennisg. aangenomen/tel. Maatschap D. Yntema t.a.v. dhr. D. Yntema Wynserdyk 26a 8734 GB EASTEREIN Leeuwarden, 2 december 215 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n) 2DEC.2fi onrtviimrje FRYSLAN Doe. nr.: Class,

Nadere informatie

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel.

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel. B I J L A G E N B I J L A G E I T O E L I C H T I N G S U B S I D I E R E G E L I N G Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

A.F. Stroinkweg 3 Steenwijkerwold

A.F. Stroinkweg 3 Steenwijkerwold A.F. Stroinkweg 3 Steenwijkerwold Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: In het buitengebied van Steenwijk gelegen dit modern bedrijf welke in 1946 is gesticht en door de jaren heen is verbouwd en uitgebreid.

Nadere informatie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Market Pro is de officiële dealer van Nord Solar panelen in de Benelux Wie zijn wij? Market Pro BV is de officiële dealer van Nord Solar GmbH

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

In het laatste deel van deze brief wordt ingegaan op de aanbevelingen die volgen uit de evaluaties.

In het laatste deel van deze brief wordt ingegaan op de aanbevelingen die volgen uit de evaluaties. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN Melkveebedrijf te Jutrijp Riperwei 26

TE KOOP AANGEBODEN Melkveebedrijf te Jutrijp Riperwei 26 Sixmastraat 4 Postbus 2330 8901 JH Leeuwarden Telefoon (058) 284 91 71 Telefax (058) 288 47 29 E-mail Internet info@agrivastgoed.nl www.agrivastgoed.nl KvK 01120725 TE KOOP AANGEBODEN Melkveebedrijf te

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing Van Panta rhei naar Mulwei pleats

Bedrijfsverplaatsing Van Panta rhei naar Mulwei pleats Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Bedrijfsverplaatsing Van Panta rhei naar Mulwei pleats Aangekocht: Vrijwel nieuw melkveehouderijbedrijf

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

TE KOOP: Ayttadyk CD Swichum K.K.

TE KOOP: Ayttadyk CD Swichum K.K. TE KOOP: Ayttadyk 10 9087 CD Swichum 610.000 K.K. 2 landelijk-wonen.nl Stjelpboederij, paardenstallen, ligboxenstal, camping en een aantal percelen weiland. Erf en ondergrond, inclusief enkele percelen

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Kennisdocument Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Sprakelingen 1A te Wittelte

Sprakelingen 1A te Wittelte Sprakelingen 1A te Wittelte Melkveehouderijbedrijf met bedrijfswoning, ligboxenstal, jongveestal, 2 werktuigenbergingen en circa 25 ha cultuurgrond. Het bedrijf is gelegen in Midden-Drenthe op korte afstand

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Perceelsregistratie Dienst Regelingen. Arie van der Greft

Perceelsregistratie Dienst Regelingen. Arie van der Greft Perceelsregistratie Dienst Regelingen Arie van der Greft Presentatie NMV, 25 november 2010 Agenda 1. Korte introductie DR 2. Perceelsregister: aanleiding nieuw perceelsregister nieuw perceelsregister 2009-2010

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Info FISCALE TIPS. accon avm anticipeert. op duidelijke signalen. Andries-Jan de Boer. Vooruit denken TIP 1 TIP 2

Info FISCALE TIPS. accon avm anticipeert. op duidelijke signalen. Andries-Jan de Boer. Vooruit denken TIP 1 TIP 2 NFO Info jaargang 5 2010 FISCALE TIPS 3 TIP 1 Aanpassing Successiewet: eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen In de gewijzigde Successiewet is een eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie