assen een goede keus I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "assen een goede keus I"

Transcriptie

1 November 2009 Thema Assen Sensorstad Assen Economisch magazine van de gemeente Assen een goede keus assen een goede keus I

2 uw multitool voor... Industrieweg 38, 9403 AB Assen [t] [e] [i] FSC, ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd

3 Inhoud Inhoud Voorwoord: Assen groeit! 3 Sensorstad Hart geavanceerd beveiligingssysteem Trigion komt uit Assen 4 DySI heeft NedTrain ondersteund in missie 6 Asser sensorsysteem helpt Canadese Indianen 8 Warenhuis Vanderveen ziet veel mogelijkheden sensortechnologie 10 Groter gevoel van vrijheid en zelfstandigheid voor cliënten NOVO 12 Twence kan nu twee keer zo veel ladingen verwerken 14 Colofon Assen een goede keus is een uitgave van de gemeente Assen, Economische Zaken, voor ondernemers. Het magazine verschijnt twee keer per jaar. Verspreiding: in Assen (bedrijventerreinen en centrumgebied) Toegang tot fabrieksterrein FrieslandCampina fraudebestendig geautomatiseerd 16 We staan aan het begin van een nieuw tijdperk 18 TNO staat volop in Asser netwerk sensortechnologie 20 HIT-studenten kunnen bij ASTRON veel kennis en ervaring opdoen 22 Nawoord: Assen een goede keus 25 Lay-out & druk: Fotografie: Dacom René Keijzer Foto Twence: Arthur Riet Tekst: Redactie: gemeente Assen assen een goede keus 1

4

5 Voorwoord Assen groeit! Al jaren is Assen de snelst groeiende gemeente van Noord-Nederland. Een stad die barst van de dynamiek. Denk aan groei in de culturele sector met de bouw van het Cultureel Kwartier, groei in woningbouw met Kloosterveste als het grootste bouwproject van het Noorden en groei op het gebied van sensortechnologie. In de afgelopen jaren is Assen het centrum van sensortechnologie in Nederland geworden. De kennisinfrastructuur is klaar. Te beginnen met het Hanze Institute of Technology. Daar kan met de inzet van HBO-studenten de praktische aspecten van sensortechnologie worden uitgewerkt. Het hoogwaardig technologisch onderzoeksinstituut INCAS 3 vult de kennisinfrastructuur aan met postdocs en promovendi. In samenwerking met het (inter-)nationale bedrijfsleven en met kennisinstituten uit Canada en Duitsland heeft deze wetenschappelijke organisatie definitief positie gekregen in Assen. Nu breekt de volgende fase aan waarin bedrijven met deze kennisinstellingen samen kunnen gaan werken aan concrete toepassingen waarmee economische ontwikkeling ontstaat. Een aantal praktijkvoorbeelden leest u in dit magazine. Assen is trots op deze ontwikkelingen en verwacht daar veel van. En zo groeit Assen door. Ik wens u veel leesplezier! Sicko Heldoorn Burgemeester Assen assen een goede keus 3

6 Hart geavanceerd beveiligingssysteem Trigion komt uit Assen Het hart van het awardwinning beveiligingssysteem BeWare, dat in staat is om criminaliteit en calamiteiten te voorspellen en dus te voorkomen, is afkomstig uit Assen. Softwareontwikkelaar DySI schreef er de software voor. Het systeem is ontwikkeld door Trigion, de grootste beveiliger van Nederland, in samenwerking met tal van kennisinstituten en bedrijven. Volgens Ron Knaap, manager productontwikkeling van Trigion, verbetert het innovatieve BeWare de kwaliteit van de bewaking en beveiliging. Trigion wil als grootste in zijn vakgebied toonaangevend zijn en vernieuwen, vertelt Knaap. Om in die opzet te kunnen slagen hebben we partnerships nodig. Wij weten veel van beveiligen, maar hebben onvoldoende expertise in huis om systemen zoals Beware te ontwikkelen. We willen altijd partners die goed kunnen samenwerken. Voor BeWare zijn we breder gaan zoeken dan tussen de bedrijven die we al kenden. Daarvoor hoef je niet helemaal naar het buitenland. Als je goed zoekt, vind je in Nederland ook, soms kleine, organisaties met een hoog kennisniveau. En zo kwamen wij DySI uit Assen tegen. DySI kon goed zijn rol duiden in het project en zijn eigen grenzen aangeven. Net als wij dat ook doen: wij zijn uiteindelijk gewoon beveiligers en hebben geen verstand van fysica, data enrichment of sensoren die niet toegepast worden in het veiligheidsdomein. Software DySI bouwde het hart van BeWare: een high-performance systeem dat in staat is om in duizelingwekkend tempo de gegevens van meldpanelen, alarmsystemen, hekwerkdetectoren, beveiligingscamera s, openbare bronnen en zelfs politieregisters te analyseren en te combineren. De software legt patronen bloot en signaleert afwijkingen, onder meer door historische vergelijkingen te maken. Elke afwijking resulteert in een onmiddellijke melding, compleet met 3D virtual reality-beelden en risicoanalyse. Geavanceerde technieken BeWare zit vol met geavanceerde technieken, zoals multidimensionale data-analyse, modellering en 3D-virtualisatie. Deze ondersteunen de centralisten in de controlekamer bij het herkennen van afwijkingen en calamiteiten vóórdat ze plaatsvinden. Doordat het systeem een misdaad of calamiteit voorspelt, kunnen centralisten eerder en effectiever reageren. Het systeem is zelflerend en adviseert voortdurend verbeteringen om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. Dat begint al direct na de installatie: dan gaat het systeem zich voeden met gegevens uit de diverse bronnen en afkomstig van de centralist. Ook daarna beweegt het concept continu mee met veranderende omgevingsfactoren én kan het anticiperen op de reacties van beveiligers en hulpverleners. Diensten verbeteren De 3D-omgeving van BeWare kan ook worden gebruikt voor oefeningen en trainingen. Elke calamiteit is op locatie in de computer te simuleren, zonder extra kosten te maken en ook zonder dat het nodig is om productieprocessen of verkeer stil te leggen. Ook kan het systeem de film van een calamiteit afspelen, zodat de centralist de gebeurtenis kan evalueren en op basis daarvan zijn diensten kan verbeteren. Meerdere dimensies Een systeem als BeWare is alleen mogelijk met veel sensoren en een koppeling van veel informatiebronnen, merkt Knaap tot slot op. Vroeger reageerde een beveiliger op een ééndimensionale melding. Nu moet hij handelen op basis van meerdere dimensies. Dat kan een mens niet aan. Daarom is er software nodig die al die gegevens verwerkt en oplossingen aangeeft. DySI is er zeer goed in geslaagd die te ontwikkelen en heeft Trigion geholpen de kwaliteit van de bewaking en beveiliging op een hoger plan te tillen. BeWare wint prestigieuze vakprijs Begin september sleepte het beveiligingsconcept BeWare de internationale vakprijs ASIS Accolade 2009 in de wacht. Het deels in Assen ontwikkelde BeWare laat daarmee diverse innovaties uit landen als de VS, Groot-Brittannië en Japan achter zich. De prijs werd uitgereikt op de prestigieuze ASIS International Security Exhibit, de grootste beurs ter wereld op het gebied van beveiliging. 4 assen een goede keus

7 DySI: informatie uit complexe gegevensstromen Softwareontwikkelaar DySI (Dynamic Systems Intelligence) uit Assen is gespecialiseerd in dynamische beheerssystemen: software gekoppeld aan sensoren in complexe processen. Zo n systeem verschaft continu inzicht in de uitkomst van een proces. Daartoe wordt de gigantische stroom aan gegevens verwerkt in door DySI ontwikkelde computermodellen en analysetools. Het systeem spoort afwijkingen van patronen op, anticipeert op de uitkomst van het proces en kan dat proces indien nodig direct bijsturen, zodat het optimaal verloopt. Ook kan het systeem zelf meeveranderen. Dergelijke dynamische systemen kunnen in talloze omgevingen worden toegepast, onder andere in watermanagement, beveiliging, energiebeheer, mobiliteit en industriële productieprocessen. Netwerk De oprichters van DySI, Eugène de Geus en Kjeld van der Schaaf, stonden enkele jaren geleden mede aan de basis van het netwerk rond de sensortechnologie, bestaande uit bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en overheden. Het is heel belangrijk dat dit netwerk er is, meent De Geus. Het is een omgeving waarin veel gebeurt. We stimuleren elkaar. Innovaties ontstaan vaak door onderlinge contacten. Zo werken wij veel samen met INCAS 3 en het HIT. We kennen elkaar goed, betrekken elkaar bij verschillende projecten. DySI verricht voor diverse klanten projecten op commerciële basis. Ook zijn we betrokken bij gesubsidieerde projecten zoals Watersense en Sensor City Assen. Ron Knaap, manager productontwikkeling van Trigion assen een goede keus 5

8 DySI heeft NedTrain ondersteund in missie In een samenwerkingsproject met DySI uit Assen heeft NedTrain een slepend probleem met de treinstellen van het model hondenkop weten inzichtelijk te maken en deels op te lossen. NedTrain, dat onderhoud en revisie van treinstellen verzorgt voor onder andere de NS, is daarmee ondersteund in haar missie, vertelt Frits Neuteboom, reliability engineer van NedTrain. Met de hondenkop -treinstellen waren al vanaf 1998 problemen. Het grootste probleem zat in de voortstuwing van het treinstel door de tractieinstallatie, bestaande uit de bovenleiding, de bediening en de motoren. Door vonkvorming en sluiting vielen motoren steeds vaker uit en stonden treinen stil. In de eerste plaats erg vervelend voor de reizigers. Maar ook voor NedTrain, dat het defecte treinstel naar een onderhoudsbedrijf moest slepen en de motor vervangen. Uitval beperken Voor NedTrain diende zich de vraag aan hoe het die vroegtijdige uitval van motoren tot een minimum kon beperken. Neuteboom blikt terug: We hebben verschillende methodes toegepast om de oplossing te vinden. Zoals de Kepner&Tregoe-analyse. Die gaf aan dat het probleem in de motor of in de verhoogde spanning van de bovenleiding zat. Maar ook andere factoren konden van invloed zijn, zoals de infrastructuur. Dus was de vraag: wat is de meest verstorende factor? Met de Failure Mode and Effect Analysis wisten we wel de meest verstorende factoren te duiden, maar konden we niet de vinger leggen op de oorzaak van het uitvallen van de motoren. Daarvoor waren er te veel invloedsfactoren. Dus moesten we zoeken naar andere, meer innovatieve methoden. Trein in omgeving meten Via onze partner Lloyd s Register Rail, het technische geweten van NedTrain, kwamen we in contact met DySI, specialist op het gebied van het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. We hebben gezamenlijk een project opgezet om het ontwerp van de installatie verder te onderzoeken en het effect van invloedsfactoren te meten. We hebben een treinstel volgepropt met zeventig sensoren en zijn dat in zijn omgeving gaan meten. We wilden weten wat de invloed van de omgeving is, dus van de bovenleiding en van de baan, inclusief overgangen, bruggen en dergelijke. Maar ook van het soort gebruik: wat is de invloed van rijden in stopdienst, in sneldienst of van rangeren? Wat is de invloed van snelheid? En is er sprake van één invloedsfactor of van een combinatie van invloedsfactoren? We hebben het treinstel normaal ingezet, door het hele land, met verschillende machinisten. Na acht maanden meten in deze zeer realistische testsetting hadden we een goed beeld van het gedrag van de trein én inzicht in de oorzaak. Die bleek te liggen in een combinatie van de verhoogde spanning in de bovenleiding, het hoge toerental van de motor en trillingen uit de baan. Omdat de NS de hondenkoptreinstellen rond 2014 mogelijk uit de roulatie neemt, is het vervangen van 6 assen een goede keus

9 de gehele tractie-installatie een te dure optie. Maar we kunnen wel de motor instellen op die punten waar het grootste risico van vonkvorming optreedt. Het bleek dat we dat niet op de juiste plekken in de motor deden. Best in class Het project met DySI heeft NedTrain inzicht in de zwakke plekken van de installatie opgeleverd, hoe we op basis daarvan ons onderhoud kunnen aanscherpen en hoe we het aantal defecte motoren sterk kunnen terugbrengen. Daarmee heeft DySI ons ondersteund in onze missie, best in class als onderhouder van railmaterieel. Deze methode kunnen we ook op andere treinseries toepassen. Volgens Neuteboom zit de kracht van het project m in de koppeling van technische kennis aan geavanceerde statische methodes: Er is heel veel kennis bij mensen. Een groot deel Frits Neuteboom, reliability engineer van NedTrain daarvan staat op papier. Die kennis gekoppeld aan de statistische methode van DySI levert inzicht in hoe de trein werkelijk functioneert in zijn omgeving. De crux bij zo n project is goede samenwerking, goed naar elkaar luisteren. DySI levert niet alleen de statistiek zodat je de meetgegevens kunt interpreteren, maar denkt ook mee over de technischwetenschappelijke achtergronden. Zodat je de kernoorzaak vindt. assen een goede keus 7

10 Samenwerking INCAS met gerenommeerde University of Saskatchewan Asser sensorsysteem helpt Canadese Indianen Indianen in het grensgebied van de Canadese provincies Northwest Territories en Saskatchewan worden uitgerust met een sensorsysteem, dat voor een belangrijk deel uit Assen afkomstig is. Met dit systeem kunnen zij het milieu van hun leefomgeving monitoren. De basistechnologie voor dit systeem wordt momenteel ontwikkeld door de gerenommeerde University of Saskatchewan in de stad Sasketoon in samenwerking met INCAS 3 uit Assen. Dr. Heinrich Wörtche van INCAS 3 en professor Chary Rangacharyulu van de University of Saskatchewan leggen uit. Het sensorsysteem wordt ingezet om de kwaliteit van het milieu te monitoren en te bewaken. De plaatselijke bevolking van het grensgebied van Northwest Territories en Saskatchewan, grotendeels bestaande uit inheemse Indianen, is namelijk bezorgd om de milieukwaliteit van hun leefgebied nu grote internationale concerns en het provinciebestuur plannen ontwikkelen om bodemrijkdommen zoals uranium en olie, te exploiteren. Meting milieu-effecten Om zowel het economische als het milieubelang te dienen wil het provinciebestuur permanent metingen van de milieu-effecten van de winning van de grondstoffen laten verrichten. In principe zouden dergelijke metingen kunnen worden verricht door bodem-, water- en luchtmonsters in een laboratorium te onderzoeken. Sensorsystemen echter bieden het grote voordeel dat zij realtime gegevens kunnen verstrekken: de effecten op het milieu zijn direct waar te nemen. Ontwikkelen met bevolking Echter, betrouwbare systemen die op afstand gegevens uit het milieu kunnen lezen en dat onder zeer moeilijke omstandigheden, zijn op dit moment niet beschikbaar, vertelt Wörtche. Die techniek zijn wij nu in een samenwerkingsproject van INCAS 3 en de University of Saskatchewan aan het ontwikkelen. Daarbij levert INCAS 3 kennis aan. Eind 2010 wordt een eerste prototype van het systeem in de Canadese natuur geplaatst om gedurende een jaar te worden getest. Wörtche: Omdat we voor die testen niet steeds naar Canada kunnen reizen, schakelen we de hulp van de bevolking in. De mensen helpen ons dus bij het ontwikkelen van het sensorsysteem. Zij gaan daarvoor een opleidingstraject van lokale partners van de universiteit volgen. Wij willen de mensen vooral in staat stellen om metingen te verrichten, vult Rangacharyulu aan. We gaan hen leren om met het sensorsysteem om te gaan, metingen te verrichten en de cijfers zo te lezen dat ze betekenis voor hen hebben. Zodat ze weten wat de kwaliteit van hun leefomgeving is. Met die kennis kunnen ze dan verder. Onderwijs Daarnaast krijgen scholen in het testgebied de beschikking over een vereenvoudigde versie van het sensorsysteem, dat zij kunnen gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Op deze manier maken scholieren kennis met de technologie. Eind oktober zijn Heinrich Wörtche en John van Pol van INCAS 3 in Saskatchewan op bezoek geweest om de eerste systemen aan scholen aan te bieden. Op de langere termijn levert met name het educatieve deel van het project een bijdrage aan het doel van de overheid om het opleidingsniveau van de bevolking en de kwaliteit van het onderwijssysteem te verhogen. Het project maakt deel uit van een overheidsprogramma om de leefkwaliteit van de Indianen te verbeteren. Samenwerking Het samenwerkingsproject is niet het eerste waarin Rangcharyulu en Wörtche samenwerken. Zij kennen elkaar al sinds 1989, vertelt Rangacharyulu: We hebben samengewerkt in verscheidene projecten aan de universiteit van Darmstadt, en later ook op andere plaatsen in de wereld, waaronder Nederland. We kennen elkaar goed. En als we samenwerken, weten we dat het goed zal uitpakken. Ik heb dan ook geen twijfel dat ons project in Northwest Territories en Saskatchewan goed zal slagen. Het eerste volledig werkende sensorsysteem dat de kwaliteit van het milieu leefgebied van de Indianen permanent monitort, wordt in de loop van 2011 verwacht. 8 assen een goede keus

11 University of Saskatchewan Canada INCAS 3 : samenwerkingsverbanden tussen industrie en wetenschap INCAS 3 stimuleert wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op praktisch toepasbare oplossingen, bij voorkeur op meerdere terreinen. Daartoe smeedt INCAS³ nationale en internationale samenwerkingsverbanden tussen de industrie en vooraanstaande wetenschappers. Zelf neemt INCAS³ een initiërende, coördinerende en faciliterende rol in en brengt daarnaast haar sensorexpertise in. INCAS³ werkt internationaal: om wereldwijd een vooraanstaande rol te spelen op het gebied van sensortechnologie is het van belang samen te werken met partners die voorop lopen. INCAS³ is op dit moment al samenwerkingsverbanden gestart met toonaangevende wetenschappelijke instituten in Canada, Duitsland, Japan en Slovenië en heeft daarnaast enkele zeer innovatieve industriële partners aan zich gebonden. Intensieve contacten INCAS 3 werkt niet in opdracht van, maar werkt samen met het bedrijfsleven. Gezamenlijk pakken zij wetenschappelijke vraagstukken op, bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van sensoren, computernetwerken, softwarepakketten en datanetwerken. Samenwerkingspartners zijn onder andere DySI uit Assen, Dacom uit Emmen en Medusa uit Groningen. Dergelijke samenwerkingsverbanden leveren voor alle partijen interessante expertise op. Andere samenwerkingsverbanden brengen meer concrete resultaten. Zoals een op te zetten project met het TT-circuit en internationale wetenschappers. Het circuit zoekt een bruikbare oplossing voor de geluidsoverlast. Voor de wetenschappers een prachtige uitdaging en een interessante testcase. Daarnaast onderhoudt INCAS³ intensieve contacten met HBOopleidingen in Drenthe, met name met het HIT in Assen en Stenden in Emmen. Met deze instellingen bespreekt INCAS³ wetenschappelijke en engineeringsvraagstukken die het voorgelegd krijgt van haar partners. Ook zetten INCAS 3 en de opleidingen gezamenlijk onderzoeksprojecten op. Versterking regio INCAS³ heeft de ambitie om in de komende vijf jaar uit te groeien tot een kenniscentrum met zeventig arbeidsplaatsen, een ruime hoeveelheid hoogwaardige werkgelegenheid bij betrokken bedrijven en kennisinstellingen en een aantal nieuwe innovatieve ondernemingen. INCAS³ wordt gesubsidieerd door het SNN, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de gemeente Assen, en werkt samen met Sensor Universe, een noordelijk platform voor sensortechnologie met het doel om bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen te brengen. assen een goede keus 9

12 Warenhuis Vanderveen ziet veel mogelijkheden sensortechnologie Jelle Vanderveen van warenhuis Vanderveen Nadat in maart van dit jaar warenhuis Vanderveen in het centrum van Assen aan een overstromingsramp was ontkomen, liet het bedrijf de slimme watermeter van Metsens installeren. Om herhaling en vooral erger te voorkomen. Jelle Vanderveen, van het gelijknamige warenhuis, raakte meteen enthousiast en ziet meer mogelijkheden voor slimme meters en andere toepassingen van sensortechnologie. 10 assen een goede keus

13 Vanderveen maakte kennis met de sensortechnologie na een paar hectische dagen. In maart stond de afdeling Faunaland op de eerste etage blank nadat een medewerker de waterleiding waarmee zij een aquarium vulde, had vergeten af te sluiten. De kraan stond de hele nacht open, het aquarium stroomde over, met een groot waterballet tot gevolg. Het water sijpelde door de vloer naar de begane grond. Tot de volgende ochtend de eerste medewerkers het warenhuis binnenkwamen, heeft niemand er iets van gemerkt. Voorkomen Hoewel de gevolgen gelukkig meevielen slechts vier van de zestig afdelingen hadden lichte schade -, dacht ik als eerste: hoe kon dit gebeuren?, blikt Vanderveen terug. Hier was sprake van een menselijke fout. De betrokken medewerker is zich rot geschrokken en zal het nooit meer doen. Maar zo n overstroming kan ook door een technische fout ontstaan. Dus is de vraag: hoe kun je zo n ramp voorkomen? Intelligente meter Een paar dagen na de overstroming nam Wil van Paridon van de Asser firma Metsens contact met ons op. Hebben jullie dan geen signalering?, vroeg hij. We raakten geïnteresseerd, het contact werd gelegd en we besloten op twee leidingen de intelligente meter van Metsens te laten installeren. Het systeem bestaat uit een apparaatje verbonden met een server met SMS-software. Bij elke afwijking van normaal gebruik krijgen we een waarschuwing via SMS. We kunnen zelf de toegestane grenzen van het gebruik en de tijdstippen daarvan instellen. Dat het echt werkt, merkte ik een keer op een koopzondag. Ik kreeg een SMS over te hoog watergebruik. Gelukkig was er niks aan de hand. Ik had vergeten het systeem op de koopzondag in te stellen. De meter geeft realtime een overzicht van het watergebruik, herkent patronen en ziet wanneer er veel water wordt verbruikt. Met dat inzicht kun je ook kijken of je invloed kunt uitoefenen, met andere woorden: of je besparende maatregelen kunt nemen. Dat is met water misschien wat minder interessant, maar des te meer met gas en elektra. Daarom zijn we samen met Metsens aan het kijken of zo n slimme meter van gas en elektra voor ons ook nuttig is. Meer toepassingen sensortechnologie Het energieverbruik beperken is natuurlijk ook interessant vanuit het oogpunt van duurzaam ondernemen. We zien op dat gebied veel mogelijkheden voor sensortechnologie. We komen steeds meer te weten over mogelijkheden. De techniek is wellicht toe te passen op meer terreinen, zoals de klimaatbeheersing in het warenhuis. We bereiden momenteel nieuwbouw voor op de plaats van het huidige pand van Eyewish Groeneveld op de hoek van het Koopmansplein en de Kruisstraat. De historische gevel wordt in oorspronkelijke staat hersteld en daar komt een modern glazen dak op. In die ruimte willen we een klimaat creëren waarin mensen zich prettig voelen. Daarbij is sensortechnologie goed toepasbaar. Publieksruimte We willen ook graag dat de inwoners van Assen meer te weten komen over sensortechnologie. Onze nieuwbouw biedt een enorm mooie ruimte, die we mogelijkerwijs als publieksruimte voor sensortechnologie kunnen inzetten. In ons warenhuis komen dagelijks veel mensen, die dan kunnen kennismaken met de geweldige mogelijkheden. Metsens: intelligent meten van gas, water en elektra Technologisch automatiseringsbedrijf Metsens uit Assen ontwikkelt een systeem voor het intelligent meten van gas, water en elektra. Het systeem is beschikbaar in twee versies: OurSens voor bedrijven en MySens voor particulieren. Het systeem bestaat uit een data home unit (DHU), dat in de meterkast wordt geplaatst en verbonden is met de verschillende slimme meters, en uit software. De DHU leest de verschillende meters op vaste momenten uit en stuurt deze gegevens naar de PC of laptop van de gebruiker. Deze krijgt dus grip op zijn verbruiksgegevens. Het systeem biedt via gebruikersvriendelijke software realtime een gedetailleerd inzicht in het verbruik van gas, water en elektra. Een afwijking van normaal verbruik, bijvoorbeeld door een lekkage, of een overschrijding van een streefniveau van verbruik kunnen aanleiding zijn om de gebruiker een waarschuwing via SMS te sturen. Doordat de gebruiker heel gedetailleerd zijn verbruik kan volgen, gaat hij begrijpen hoe het verbruik is opgebouwd en kan hij desgewenst ingrijpen. Metsens ziet talloze mogelijkheden voor het intelligente meetsysteem, vooral omdat er voor gebruikers veel financieel voordeel mee valt te behalen. Zo kunnen eindgebruikers met vergelijkbare verbruikspatronen inkoopcombinaties vormen en voordelige contracten met een energieleverancier sluiten. Een andere mogelijkheid is het op afstand via internet en de intelligente meter inschakelen van apparaten op een moment dat energie voordelig is. In Assen lukt alles Het bedrijf Metsens is eind 2008 opgericht door Wil en Iben van Paridon. Met een nieuw concept van slim meten van gas, water en elektra, waarbij de digitale gebruiksinformatie in eerste instantie bij de gebruiker zelf terecht komt en niet rechtstreeks bij de leverancier, hadden zij de Innovatieprijs van het Innovatief Actieprogramma Drenthe gewonnen en daarmee het startkapitaal voor de onderneming Metsens. De firma sloot een samenwerkingsovereenkomst met het HIT en vestigde zich in het HITgebouw aan de Industrieweg. Wil van Paridon: Wij werken veel samen met studenten van de HITopleiding. Maar ook met andere bedrijven en organisaties in het gebouw. Sensor Universe bijvoorbeeld adviseert ons op strategisch gebied. Met Produrion, ook een softwareontwikkelaar in het HITgebouw, en TNO ICT werken we aan een nieuw billingsysteem voor de energierekening. Ook de contacten met de gemeente zijn uitstekend: de afstand is klein, de lijnen kort. Het valt allemaal precies goed. En zakelijk gonst het ook. Ik heb voortdurend het gevoel: in Assen lukt alles! assen een goede keus 11

14 Groter gevoel van vrijheid en Het Instituut voor ICT en het HIT, beide onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, ontwikkelen in nauwe samenwerking met Stichting NOVO en AVICS een systeem dat licht verstandelijk gehandicapten die zelfstandig wonen, 24 uur per dag monitort en indien nodig ingrijpt. Het systeem geeft de gehandicapte een groter gevoel van vrijheid en zelfstandigheid, vertellen Rik Bakker, regiomanager Stad Groningen van NOVO, en Theo Miljoen, projectmanager van het Instituut voor ICT. Rik Bakker, regiomanager Stad Groningen van NOVO CENSI: innovatieve projecten met sensortechnologie CENSI is het onderzoeksbureau van het Hanze Institute of Technology (HIT). In samenwerking met bedrijven of instellingen voert het bureau innovatieve projecten uit waarbij sensortechnologie wordt toegepast. De projecten begeven zich op vele gebieden, zoals sport en beweging, energie en zorg. CENSI werkt op non-commerciële basis. De projecten hebben namelijk ook een onderwijsdoel. CENSI zet studenten in. De koppeling met het onderwijs maakt de diensten relatief voordelig. Daarnaast levert CENSI veel knowhow, mede dankzij de medewerking van lector Hans Appel (lectoraat Computer Science & Sensor Technology) en lector Hugo Velthuijsen (lectoraat New Business & ICT). Daar kunnen de klanten profijt van hebben, want zij kunnen die gebruiken voor de ontwikkeling van hun producten. CENSI zelf is dus geen commerciële business, maar de diensten kunnen wel een commerciële spin-off hebben. 12 assen een goede keus

15 zelfstandigheid voor cliënten NOVO Het samenwerkingsproject is begonnen met een klacht van de ouder van een cliënt, blikt Bakker terug. NOVO zou niet creatief en ambitieus genoeg zijn in de begeleiding van de cliënt. De moeder van deze client liet mij zien hoe zij in de thuissituatie gebruik maakte van ICT-toepassingen en bracht me in contact met Karin Kalverboer van het zorginnovatieplatform. Tijdens de afhandeling van de klacht kwam ik erachter hoe weinig NOVO gebruik maakt van intelligente ICT-toepassingen in de woonomgeving. Ook kwam ik in contact met CENSI, het onderzoeksbureau van het HIT, en Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT van de Hanzehogeschool Groningen. Gezamenlijk hebben we een onderzoeksproject opgezet dat de mogelijkheden onderzoekt om met intelligente ICT-toepassingen in de woonsituatie de begeleiding van de licht verstandelijk gehandicapte minder afhankelijk te maken van menselijke ondersteuning. Monitorings- en begeleidingssysteem Het Instituut voor ICT, CENSI en NOVO ontwierpen een monitoringsen begeleidingssysteem, dat gebruik maakt van een netwerk van tientallen sensoren in de huisvesting van de gehandicapte. Dat zijn onder andere camera s, temperatuurmeters, een drukmat in het bed, een GPS-tracking device en een hartslagmeter. Al deze sensoren geven informatie door aan het expertsysteem, waarin het individuele profiel van de gehandicapte is opgeslagen. Het expertsysteem beoordeelt de ontvangen gegevens en zet al dan niet een actie in gang, meestal een niet-menselijke ingreep: het raam dat onnodig openstaat, gaat dicht, het gasfornuis wordt uitgezet, het licht gaat aan of uit Welke acties in welke situaties het meest wenselijk zijn, is opgeslagen in dat profiel. Vervolgens beoordeelt het expertsysteem of de actie tot het gewenste resultaat heeft geleid. Zo ja, dan hoeft het systeem geen acties meer in gang te zetten. En zo nee, dan grijpt het systeem opnieuw in. Wanneer dit ook niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, dan krijgt de begeleider op afstand een waarschuwing, zodat deze ondersteuning kan bieden. Alle metingen en acties worden in de rapportagemodule geregistreerd. Via deze module krijgen de orthopedagogen inzicht in welke acties het juiste effect hebben. Op basis hiervan kunnen zij tot de conclusie komen dat andere acties wenselijk zijn. Zij krijgen dan ook de mogelijkheid om het profiel en de scripts in het expertsysteem te wijzigen, zodat de acties beter worden afgestemd op de situatie van de gehandicapte en meer effect hebben. Het systeem is dus dynamisch en dat maakt het innovatief en uniek, aldus Theo Miljoen. Vrijheid en zelfstandigheid Momenteel wordt de meeste zorg aan licht verstandelijk gehandicapten die zelfstandig wonen, op afstand geboden. Bakker: De begeleider komt gemiddeld één uur per dag bij de gehandicapte thuis. Als er buiten dit uur iets aan de hand is, komt de begeleider ook langs. Maar dan ís er al iets aan de hand en kan de begeleider alleen maar reageren. Het systeem dat wij ontwikkelen, is proactief, anticipeert, 24 uur per dag. Daardoor kunnen we veel schade voorkomen. Doordat er minder ingrepen van begeleiders nodig zijn, krijgen de gehandicapten een groter gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Veel van hen houden namelijk niet zo van begeleiding. Maar met het systeem kunnen we hen wel goed monitoren. Door het GPS-tracking device bijvoorbeeld weten we altijd precies waar ze zijn en kunnen we indien nodig snel ingrijpen. Het is dus absoluut veilig. Open source Het Instituut voor ICT, CENSI en NOVO ontwikkelen het systeem in samenwerking met het lectoraat New Business & ICT en het lectoraat Computer Science & Sensor Technology van de Hanzehogeschool Groningen en softwareontwikkelaar AVICS. Daarbij hanteren zij het principe van open source. Miljoen: Wat we ontwikkelen, is beschikbaar voor iedereen. Andere zorgaanbieders kunnen het systeem gebruiken, doorontwikkelen en er van alles aan koppelen. Het systeem is in vele andere situaties bruikbaar, bijvoorbeeld in de begeleiding van licht dementerende ouderen. Er is al veel belangstelling uit de zorgwereld. Maar ook van zorgverzekeraars, want het systeem kan wellicht aanzienlijke besparingen opleveren. Het systeem bestaat echter alleen nog op papier. De komende twee jaar gaan het Instituut voor ICT, CENSI en NOVO het samen met AVICS verder ontwikkelen en vervolgens uitvoerig testen in een pilotproject. In 2011 wordt het project afgerond met twee proefopstellingen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Groningen en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. assen een goede keus 13

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl De Resolution kan de zes enorme palen aan de Werkzaamheden die zo moeilijk te overzien zijn zijkant van het schip laten zakken tot op de dat de meeste van onze concurrenten het niet bodem van de Noordzee.

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

Noord NL 12. Periodiek magazine SNN Januari 2011 jaargang 4

Noord NL 12. Periodiek magazine SNN Januari 2011 jaargang 4 TCNN scoort op vele fronten Investeren en innoveren Groningen Airport Eelde pionier Provincie Drenthe leadpartner SNN voert subsidieregeling uit voor De Wolden Zinvol netwerkdiner over energie Stroomt

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

databundeling voor akkerbouwers 10 Water op de kaart 16 Een nieuwe sensor voor

databundeling voor akkerbouwers 10 Water op de kaart 16 Een nieuwe sensor voor In dit nummer o.a. Het Ondernemers Congres in de praktijk 5 IJkakker, platform van databundeling voor akkerbouwers 10 Water op de kaart 16 Een nieuwe sensor voor patiëntmonitoring 28 Het WSC: icoon van

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag HAN BLAD # 01/JUNI 2005 De omslag De omslag De overgang van steen naar ijzer. De uitvinding van het wiel. De eerste computer. Grote omwentelingen die het aanzien van de wereld veranderden. Die het bestaande

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Editie 13 2014 Nederlandse versie. Data: dé natuurlijke grondstof. van deze eeuw

Editie 13 2014 Nederlandse versie. Data: dé natuurlijke grondstof. van deze eeuw Editie 13 2014 Nederlandse versie Data: dé natuurlijke grondstof van deze eeuw Data: dé natuurlijke grondstof van deze eeuw Intro 3 Iedere dag genereren we wereldwijd meer dan 2,5 miljard gigabyte data:

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

2 april 2010 jubileumuitgave. e toekomst. Het Nieuwe Denken pagina 5. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14. ICT in het jaar 2030 pagina 19

2 april 2010 jubileumuitgave. e toekomst. Het Nieuwe Denken pagina 5. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14. ICT in het jaar 2030 pagina 19 2010 2000 2010 2 april 2010 jubileumuitgave e toekomst Het Nieuwe Denken pagina 5 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet pagina 14 ICT in het jaar 2030 pagina 19 Inhoud en colofon 2000 2010 Inhoud 3 Inspiratie

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie