2010 Verslag aan de aandeelhouders & aan de samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 Verslag aan de aandeelhouders & aan de samenleving"

Transcriptie

1 2010 Verslag aan de aandeelhouders & aan de samenleving

2 Overzicht Economisch verslag Milieuverslag Sociaal verslag Bestuursverklaring Vision

3 Economisch verslag

4 Hoogtepunten Resultaten herstelden zich op het niveau van voor de crisis gedreven door een oplevende vraag Sterke balans gehandhaafd Winst per aandeel bereikte recordniveau Voorgesteld dividend voor het volledig jaar: 0,80 per aandeel Koers van het aandeel weerspiegelt herstel Voortdurende investeringen in groeiprojecten 4

5 Herstellende economie zorgde voor omzetgroei Inkomsten (in miljoen ) De inkomsten stegen met 16 % tot 2 miljard Herstel in alle bedrijfssegmenten: Wereldwijde autoproductie steeg met 25 % Hoge bevoorradingsniveaus voor recyclage in alle gebieden Sterkere vraag in consumentenelektronica Verbeterde vraag voor de meeste andere sectoren, zoals de sector van de werktuigen, sieraden, de elektricitieitssector, H1 H2 Aangepast voor niet-voortgezette activiteiten in 2004, 2006 en

6 en winstgevendheid Recurrente EBIT (in miljoen ) 19.6% 18.9% 17.8% 15.3% 17.5% Recurrente EBIT bijna op het niveau van voor de crisis, voornamelijk gedreven door de stijging van de inkomsten % 7.7% % % ROCE van 17,5 % weerspiegelt herstellende EBIT en gedisciplineerd kapitaalbeheer H1 H2 ROCE Aangepast voor niet-voortgezette activiteiten in 2004, 2006 en

7 De balans blijft sterk Netto financiële schuld 45.1% (in miljoen ) 35.0% 33.7% 31.3% % % 15.8% % % Op het einde van het jaar bedroeg de netto schuld 360 miljoen ( 177 miljoen op het einde van 2009) De stijging weerspiegelt de toenemende behoefte aan werkkapitaal, die voornamelijk gedreven werd door de stijging van de edelmetaalprijzen De balans blijft sterk met op het einde van het jaar een schuldgraad van 18,6 % Securitisatie Netto schuld, voortgezet Netto schuld / (netto schuld + eigen vermogen), voortgezet Aangepast voor niet-voortgezette activiteiten in

8 Winst per aandeel op een recordniveau dividendverhoging voorgesteld Recurrente winst per aandeel (in / aandeel) Recurrente winst per aandeel op een recordniveau van 2,33 per aandeel (een stijging met 219 %) Voorgesteld dividend van 0,80 per aandeel Rekening houdend met het interim dividend van 0,325 per aandeel uitgekeerd in oktober 2010, zal een bruto bedrag van 0,475 per aandeel worden uitgekeerd op 4 mei 2011 H1 H2 Aangepast voor niet-voortgezette activiteiten in 2004, 2006 en

9 De koers van het aandeel weerspiegelt het herstel % in Umicore jaar / maand-gemiddelde handelsvolume op dagbasis (in 2011 : tot en met 19 april) Umicore aandelenkoers Bel 20 index (geïndexeerd) Dow Jones Specialty Chemicals index (geïndexeerd) 9 0

10 Aanhoudende investeringen in groeiprojecten O&O (in miljoen) Investeringen O&O uitgaven van 135 miljoen Vertegenwoordigt 6 % van de inkomsten O&O inspanningen worden verwacht op hoog niveau te blijven in 2011 Investeringen bereikten 172 miljoen Voortdurende investeringen in capaciteit en functionaliteit in Automotive Catalysts en Cobalt & Specialty Materials Nieuwe fabriek voor batterijrecyclage in Hoboken De investeringen zullen naar verwachting toenemen in

11 Aanhoudende investeringen in groeiprojecten Voorbereiding voor de markt van (hybride) elektrische voertuigen ((H)EV) Intensieve kwalificatie met batterijproducenten en autoproducenten lopende Capaciteit- en functionaliteituitbreiding in Japan, Korea en China goed op schema Versterking van de technologie- en IP-portefeuille Voorbereiding voor de markt van zware dieselvoertuigen (HDD) Contracten voor zware dieselvoertuigen in 2010 afgesloten; verdere positionering lopende Uitbreiding van de productiecapaciteit en test- en ontwikkelingsfaciliteiten in China en Frankrijk Tegen 2012 zal Umicore productie- en ontwikkelingsdiensten voor zware dieselvoertuigen wereldwijd kunnen aanbieden Batterijrecyclage met UHT technologie Succesvolle positionering door contracten die worden afgesloten met HEV- en batterijproducenten UHT-fabriek op industriële schaal in Hoboken op schema voor ingebruikname midden 2011 Fabriek voor voorbehandelen en ontmantelen van HEV-batterijen opgericht in Duitsland 11

12 Update 1 ste kwartaal 2011

13 Hoogtepunten Een sterke start van het jaar, de trend van 2010 voortzettend en in lijn met de groeiambities op lange termijn Umicore s inkomsten stegen met 13 % op jaarbasis met een sterke groei in alle business groups Sterke operationele kasstromen Netto financiële schuld lager dan 300 miljoen Recurrente EBIT verwachting voor het volledige jaar binnen vork van 400 tot 425 miljoen 13

14 Impact van de aardbeving en tsunami in Japan Geen Umicore werknemers gekwetst Zeer beperkte operationele impact op Umicore: De fabriek voor autokatalysatoren in Himeji en de fabriek voor batterijmaterialen die in Kobe gebouwd wordt, zijn niet beschadigd Lichte schade aan de fabriek van Tsukuba, een kleinere fabriek voor Electropolating en Precious Metals Chemistry activiteiten Alle operaties verlopen normaal vandaag De economische gevolgen voor Umicore zijn beperkt, aangezien de directe blootstelling aan Japan gelimiteerd is De autosector is ernstig verstoord, maar de blootstelling van Umicore aan Japan is relatief kleiner De batterijsector is deels verstoord Verminderde vraag in 2 de kwartaal zou in 2 de jaarhelft gecompenseerd kunnen worden De Raad van Bestuur bezocht Japan in april 14

15 Overzicht van de bedrijfsactiviteiten Catalysis Energy Materials Inkomsten stegen met 13 % De inkomsten van Automotive Catalysts groeiden sterker dan de 5 % groei van de wereldwijde autoproductie Prestaties in lijn met de markt in Europa, met toegenomen verkoopsvolumes van diesel roetfilters Prestaties een stuk beter dan de markt in Noord-Amerika, door positionering op specifieke motorplatformen van klanten en introductie van nieuwe technologie Globaal beter dan de markt in Azië Sterke start van het jaar voor Precious Metals Chemistry Inkomsten stegen met 12 % Inkomsten van Cobalt & Specialty Materials een stuk hoger Herstel van de volumes voor materialen voor herlaadbare batterijen, maar prijsdruk blijft Verdere verbetering voor producten gebruikt in keramische en chemische toepassingen Groei in recyclageactiviteiten gedreven door toegenomen beschikbaarheid van bevoorrading Stijging van de inkomsten van Electro-Optic Materials vooral door een toename in de verkoop van substraten Inkomsten voor Thin Film Products een stuk hoger, in lijn met de elektronica eindmarkten 15

16 Overzicht van de bedrijfsactiviteiten Performance Materials Recycling Inkomsten stegen met 10 % Inkomsten van Technical Materials en Element Six Abrasives stegen aanzienlijk in lijn met activiteitsniveau in de werktuigen- en elektrische industrie Graduele verbetering in Building Products, deels door de betere weersomstandigheden Verder herstel in Zinc Chemicals voor de meeste zink- en zinkoxidepoeders Stabiele inkomsten in Electroplating Platinum Engineered Materials lichtjes gedaald, ondanks de groei in de eindmarkt, door het projectmatige karakter van de activiteit Inkomsten stegen met 16 % Precious Metals Refining beduidend hoger Zeer gunstige bevoorradingsvoorwaarden verbeteren de aanvoermix, zowel voor industriële residuen als elektronisch schroot Hoger ontvangen metaalprijzen voor edel- en speciale metalen Jewellery & Industrial Metals genoot van een sterke productvraag en toegenomen recyclagevolumes Hogere bijdrage van Precious Metals Management Testen pilootfabriek Battery Recycling starten in mei 16

17 Vooruitzichten Op basis van de prestatie in het eerste kwartaal en vooropgesteld dat de huidige marktomstandigheden blijven aanhouden, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen 400 miljoen en 425 miljoen zal uitkomen Dit weerspiegelt de waargenomen groeitrend op jaarbasis in Catalysis, de zeer gunstige bevoorradingsvoorwaarden in Recycling en een stabiele prestatie in Energy Materials en Performance Materials 17

18 Milieuverslag

19 Overzicht leefmilieuprestaties Lichte toename van impact op leefmilieu, voornamelijk door hogere productieniveaus Voor de meeste indicatoren was de impact op leefmilieu lager dan de niveaus van voor de crisis met gelijkaardige productieniveaus en inkomsten Hogere normoverschrijding, voornamelijk door een hoger aantal metingen dat niet aan de vereisten voldeed in het segment Performance Materials CO2 emissies/inkomsten Metaalemissies/inkomsten naar water naar lucht Water- en energieverbruik/inkomsten water energie Geproduceerd afval/inkomsten gevaarlijk ongevaarlijk

20 Milieu-doelstellingen

21 Sociaal verslag

22 Overzicht sociale prestaties Umicore is hersteld van de crisis Afbouw van tijdelijke maatregelen Stijging van aantal werknemers eind 2009: eind 2010: Nieuwbouwprojecten en uitbreidingen lopende Gemiddeld aantal opleidingsuren blijft gelijk met 44,3u per werknemer Frequentiegraad Gezondheid en veiligheid Volledige dataset van indicatoren over de gezondheid op het werk afgewerkt voor alle business units en sites Veiligheidsprestaties enigszins lager dan in 2009 Veiligheidsinitiatief van de Groep verder versterkt om een werkomgeving met nul ongevallen te bekomen Ernstgraad

23 Personeelsenquête 2010 Hoge participatiegraad van 86 % Globale resultaten tonen consistente vooruitgang in meeste categorieën In de meeste landen waar Umicore aanwezig is, scoort Umicore beter dan de nationale benchmark Verbeteringen zijn nog mogelijk: met de Vision 2015-doelstellingen en actieplannen voortkomende uit de personeelsenquête van 2010, streeft Umicore ernaar haar scores verder te verbeteren Veiligheid Sociale & leefmilieuverantwoordelijkheid Betrokkenheid Operationele efficiëntie Directe supervisie Involvement & empowerment Leiderschap Klantenfocus & kwaliteit Informatie & communicatie Duurzame betrokkenheid Well-being Leren & ontwikkeling Prestatie evaluatie, erkenning & beloning Verschillen met

24 Sociale doelstellingen

25 Bestuursverklaring

26 Corporate Governance Belangrijkste onderwerpen behandeld door Raad van Bestuur: Financiële prestaties en milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties Budget, operationele en investeringsplannen Strategische hoofdlijnen en ontwikkelingsprojecten, inclusief Vision 2015 en potentiële overnames Successieplanning 7 plenaire zittingen van de Raad van Bestuur in 2010 met uitstekende opkomstcijfers 97 % voor plenaire zittingen 95 % voor alle comités De Voorzitter zal de prestaties van de Raad van Bestuur en de verschillende Comités in 2011 evalueren 26

27 Wijzigingen in de bezoldigingen van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur adviseert om aan de huidige bezoldigingsstructuur een jaarlijkse toekenning van resticted stock toe te voegen van 300 aandelen voor elk lid van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de CEO Op basis van een vergelijkend onderzoek van begin 2011 waarin de vergoedingen vergeleken werden met die van bedrijven met een marktkapitalisatie van 4 6 miljard Besluit dat de bezoldigingen van Umicore laag zijn in vergelijking met de benchmark De Raad keurde volgende wijzigingen goed mbt bezoldigingen van de Comités: Voorzitter van het Auditcomité : Introductie van vaste jaarlijkse vergoeding van aanwezigheidsbezoldiging verlaagd van naar Andere leden van het Auditcomité : Introductie van vaste jaarlijkse vergoeding van aanwezigheidsbezoldiging verlaagd van naar Voorzitter van het Benoeming- en Remuneratiecomité: Aanwezigheidsbezoldiging verhoogd van naar

28 Bezoldiging van het Directiecomité Aandelen en opties in het bezit van het Directiecomité eind 2010 Uitstaande opties: (uitoefenprijs tussen 14,44-32,57) Totaal aantal aandelen in bezit van leden van Directiecomité eind 2010: Implementatie van Belgische wetgeving bij Umicore al in 2010, 1 jaar voor verplichting Uitgestelde betaling van cashbonus voor CEO en leden van Directiecomité: 50 % uitbetaald zonder uitstel 25 % na 2 jaar uitbetaald 25 % na 3 jaar uitbetaald Bezoldiging van het Directiecomité in 2010 omvat de pensioenregeling van ontslagnemend lid van Directiecomité Afgevaardigd bestuurder vast variabel pensioen andere toegewezen aandelen opties (B&S waarde bij toewijzing) Totaal Directiecomité 2 vast variabel pensioen andere toegewezen aandelen opties (B&S waarde bij toewijzing) Totaal Voor verleende diensten in het vorige jaar; Lock-up van 3 jaar 2 Afgevaardigd bestuurder niet inbegrepen 28

29 Vision 2015

30 Vision 2015 een overzicht Nieuwe Vision 2015-strategie geïntroduceerd in 2010 Domeinen voor belangrijke groei geïdentificeerd, daarbij tegemoetkomend aan wereldwijde megatrends : Uitbreiding van Automotive Catalysts in nieuwe segmenten Materialen voor (H)EV batterijen Uitbreiding recyclage, vooral via UHT technologie Vergroten van Umicore s aanwezigheid in de materialen voor fotovoltaïek Gebaseerd op bestaande competenties en technologie 30

31 Belangrijke megatrends voor Umicore Schaarste aan grondstoffen Strengere emissienormen Hernieuwbare energie Elektrificatie van het wagenpark 31

32 Umicore goed gepositioneerd & groeiopportuniteiten afgestemd op belangrijke megatrends Schaarste grondstoffen Marktpositie Umicore is de grootse recycleerder van edelmetalen en kan meer dan 20 verschillende metalen recycleren Groeiopportuniteit Uitbreiden racyclagediensten door UHT technologie Strengere emissienormen Marktpositie Umicore levert katalysatoren voor 1 op 3 auto s wereldwijd, evenals voor zwaar dieselvervoer (op en naast de weg) Groeiopportuniteit Uitbreiden autokatalysatoractiviteiten in nieuwe segmenten Hernieuwbare energie Marktpositie Umicore levert essentiële innovatieve materialen voor hoogefficiënte zonnecellen en andere fotovoltaïsche toepassingen Groeiopportuniteit Verder ontwikkelen van Umicore s aanwezigheid in materialen voor zonnecellen Electrificatie van het wagenpark Marktpositie Umicore is een toonaangevende producent van belangrijke materialen in herlaadbare batterijen voor draagbare elektronica Groeiopportuniteit Uitbreiden van de activiteit voor batterijmaterialen voor (H)EVs 32

33 Nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen Vorige reeks van 10 milieu- en sociale doelstellingen had betrekking op periode Opgesteld om bewustzijn en paraatheid binnen de Groep te verhogen Kwalitatief van aard Proces om verscheidene belanghebbenden te betrekken gelanceerd in 2009 Nieuwe reeks van 10 ambitieuze en grotendeels kwantitatieve doelstellingen vastgesteld voor ; zullen het Umicore mogelijk maken om uitmuntendheid te tonen in: Het creëren van groei en rendement Het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving Het aantrekken en behouden van talent Verantwoordelijkheid voor het milieu en risicobeheer Productverantwoordelijkheid 33

34 Vision 2015: Een nieuwe reeks doelstellingen Economisch Uitstekende werkgever Eco-efficiëntie Communicatie met de belanghebbenden Groei & rendement Nul ongevallen met werkverlet Vermindering blootstelling op het werk Persoonlijke ontwikkeling Aantrekkelijke werkgever Verminderen van de CO 2 voetafdruk Verminderen emissies Productduurzaamheid Duurzaam aankoopbeleid Lokale gemeenschap We streven ernaar onze inkomsten met dubbele cijfers te laten groeien en ons doel is een gemiddelde ROCE te generen van meer dan 15%. We streven naar nul ongevallen met werkverlet. We zullen de concentratie in het lichaam van specifieke metalen waaraan onze werknemers zijn blootgesteld verminderen. Alle werknemers zullen een jaarlijkse evaluatie krijgen waarbij hun individuele ontwikkeling zal besproken worden. We zullen onze acties richten op basis van de personeelsenquête We streven ernaar onze CO 2 emissies met 20% te verminderen tov het niveau in 2006 en met hetzelfde bereik als in We streven ernaar de impact van metaalemissies in water en lucht met 20% te verminderen tov het niveau in We zullen in middelen investeren om de levenscyclus en de impact van onze vele producten beter te begrijpen en te meten. We zullen het nieuwe charter voor duurzame aankopen in onze activiteiten integreren. Alle sites worden verwacht verdere stappen te zetten in de identificatie van belangrijke belanghebbenden en de lokale gemeenschap te betrekken. 34

35 Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten Deze presentatie bevat vooruitzichten die risico s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 35

36 Add the front page image

UPDATE DERDE KWARTAAL 2013

UPDATE DERDE KWARTAAL 2013 Persmededeling Gereglementeerde informatie 24 oktober 2013-07:30 CET CP-2013-42-R UPDATE DERDE KWARTAAL 2013 Kernpunten Inkomsten waren stabiel vergeleken met dezelfde periode in 2012. De toename aan inkomsten

Nadere informatie

KWARTAALUPDATE DERDE TRIMESTER 2010

KWARTAALUPDATE DERDE TRIMESTER 2010 Persmededeling Gereglementeerde informatie 21 oktober 2010-07:30 CET CP-2010-26-R KWARTAALUPDATE DERDE TRIMESTER 2010 Hoogtepunten De inkomsten van Umicore stegen met 20% in vergelijking met dezelfde periode

Nadere informatie

UPDATE EERSTE KWARTAAL 2015

UPDATE EERSTE KWARTAAL 2015 Persmededeling Gereglementeerde informatie 28 april 2015-07:30 CET UPDATE EERSTE KWARTAAL 2015 Hoogtepunten De inkomsten zijn sterk gestegen (+11%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar dankzij

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving

Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving 28 28 Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving Economisch Verslag p. 8 Milieuverslag p. 4 Sociaal Verslag p. 62 Jaarrekening p. 85 Bestuursverslag

Nadere informatie

Verslag 2007 aan de aandeelhouders en aan de samenleving

Verslag 2007 aan de aandeelhouders en aan de samenleving Verslag 2007 aan de aandeelhouders en aan de samenleving VERSLAG 2007 AAN DE AANDEELHOUDERS EN AAN DE SAMENLEVING Economisch Verslag p. 6 Totaal rendement voor de aandeelhouder voor 2007: 34,3% ROCE bereikt

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Document: DSM Jaarverslag 2010 Date: 15-03-2011 10:41:50 Language: NL DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Navigating the Future

Navigating the Future Jaarverslag 2008 Navigating the Future Prudently Pragmatically Proactively Groepsoverzicht Nyrstar is leverancier voor de wereldwijde commoditymarkten en wordt gedreven door waardecreatie. Nyrstar produceert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2000 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2000 DSM N.V. 1 Jaarverslag 2000 JAARVERSLAG 2000 DSM N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2001 op het hoofdkantoor van de vennootschap te Heerlen, aanvang

Nadere informatie

Een prestatievol jaar

Een prestatievol jaar Koninklijke DSM N.V. Een prestatievol jaar DSM Profiel DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en industriële

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik

Nadere informatie

AkzoNobel Verkort Verslag 2009

AkzoNobel Verkort Verslag 2009 AkzoNobel Verkort Verslag 2009 Inhoudsopgave AkzoNobel in het kort 1 Strategie 4 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 4 Onze Raad van Bestuur 6 Verslag van de Raad van Bestuur 8 Strategische

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie