NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% M

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M"

Transcriptie

1 APRIL 2009 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, Op 4 maart hebben we de resultaten van het voorbije jaar voorgesteld. In 2008 tekende een groei op, met opnieuw positieve bedrijfsresultaten. Die illustreren de weerbaarheid van ons economisch model en hoe dynamisch alle activiteiten van de Groep zijn. Deze jaarresultaten van 2008 zijn in lijn met onze doelstellingen. Met een duurzame en rendabele groei en een aanzienlijk vermogen om vrije cashflow te genereren komt SUEZ ENVIRONNEMENT in een ongunstig economisch klimaat met een solide financiële situatie en een krachtig profiel voor de dag. De solide financiële situatie van de Groep wordt bovendien bevestigd door de A3-rating van Moody s voor de langetermijnschuld. Op deze basis kan een aantrekkelijk dividend van 0,65 euro per aandeel voorleggen. KERNCIJFERS* op 31/12/08 Omzet +5,4% M Brutobedrijfsresultaat Nettoresultaat Aandeel van de groep Vrije cashflow Nettoschuld/BBR * Groei zonder Applus in ,0% M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8 In een globaal ongunstig economisch klimaat bevestigt SUEZ ENVIRONNEMENT zijn langetermijnstrategie en passen we onze prioriteiten op korte termijn aan. Vrije cashflow genereren, een strikte financiële discipline aanhouden en selectiever te werk gaan bij het investeren, dat zijn onze topprioriteiten. Voor 2009 betekent dat een versnelde toepassing van het COMPASSprogramma het kostenplaatje moet met bijna 50% omlaag, hetzij 180 miljoen euro voor en een tijdelijke vertraging van de investeringen met ongeveer 25% t.o.v In deze economische context en verstoord beursklimaat, dank ik u voor uw vertrouwen in en ben ik ervan overtuigd dat onze teams met dezelfde vastberadenheid aan de slag gaan. Jean-Louis Chaussade, Directeur-generaal INHOUD Actualiteit Resultaten 2008 In de kijker Engagementen / Internationaal Bedrijfstakken Water in Europa Afval in Europa Expertise / Innovatie Ecologische efficiëntie Aandeelhouders Clubpagina Overzicht van het aandeel p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8

2 ACTUALITEIT Resultaten 2008 IN DE KIJKER Engagementen Commercieel succes op internationaal vlak legt solide resultaten voor Voor 2008 legt solide resultaten voor, naast een rendabele groei en een aanzienlijk vermogen om vrije cashflow te genereren. De performantie van de Groep is in lijn met de doelstellingen voor heeft een omzet van miljoen euro behaald in Dat betekent een brutostijging (1) van 5,4% ten opzichte van Deze aanhoudende groei ligt in lijn met onze doelstellingen en bestaat uit: - een organische groei van 5,6% afkomstig van lucratieve activiteiten in de segmenten Water Europa (+8,5%) en International (+7,1%) en een groei van 2,9% van het segment Milieuzorg Europa, met in het 4e kwartaal een economische vertraging die de afvalverwerking met industriële en commerciële klanten treft, net als de recyclageactiviteit. - een externe groei door aanvullende acquisities ( tuck in ) met 2,2% integraal gecompenseerd door een ongunstig wisselkoerseffect (-2,2%). realiseert 80% van de omzet in Europa en 87% in Europa, Noord-Amerika en Australië. Belangrijkste financiële gegevens In M /07 Omzet Organische groei BBR Organische groei (1) ,4% +5,6% (1) ,0% +5,0% Courant bedrijfsresultaat (1) ,4% Nettoresultaat aandeel ,4% van de groep Vrije cashflow ,3% Netto-investeringen (2) +10,0% Netto financiële schulden ,8% op 31 december Nettoschuld / BBR 2,67x (1) 2,84x ROCE 9,7% 9,8% +10bp (1) Applus uitgezonderd in Applus inbegrepen, zijn de resultaten van SUEZ ENVIRONNEMENT de volgende: M ; RBE : M ; ROC : M (2) Zonder 708 investeringen in AGBAR De bedrijfsperformantie stijgt. Het brutobedrijfsresultaat (BBR) tekent met miljoen euro een brutostijging op van 4%, met een organische stijging van 5% en een ongunstig wisselkoerseffect van 2,3%. Het margeniveau inzake BBR/ZC op 17% is stabiel ten opzichte van 2007, wat de rendabele en duurzame groeistrategie bij illustreert. Alle segmenten dragen bij tot deze solide jaarprestaties. Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 533 miljoen euro. Dat is een stijging van 8,4%. Het genereren van vrije cashflow neemt toe en vertegenwoordigt 594 miljoen euro. Dat is een stijging van 17,3% ten opzichte van Met een netto financiële schuld die miljoen euro bedroeg op 31 december 2008, een ratio nettoschuld/ BBR van 2,8, bevestigt zijn solide financiële balans, die in lijn ligt met de vooropgestelde ratio nettoschuld/bbr die 3 keer lager ligt. Met deze solide resultaten van 2008 die in lijn liggen met deze doelstellingen, zou in 2009 een aantrekkelijk dividend van 0,65 euro per aandeel moeten uitkeren, ofwel 318 miljoen euro. (1) Zonder Applus-bijdrage (nov. 2007); 307 miljoen euro ZC en 41 miljoen euro BBR. Brutobedrijfsresultaat per segment In M /07 organisch WATER EUROPA ,6% +6,4% zonder Applus MILIEUZORG ,4% +1,0% EUROPA INTERNATIONAAL ,9% +14,1% Andere (42) (52) - - TOTAAL ,0% +5,0% zonder Applus Applus TOTAAL ,0% +5,0% Onze teams paraat na de storm in het zuidwesten van Frankrijk is getraind om snel op te treden bij natuurrampen. Zo mobiliseerden we nog voor de storm het zuidwesten van Frankrijk kon treffen de interventieteams van Lyonnaise des Eaux en van Degrémont om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor de getroffen gemeenten. Alle inwoners van de honderden gemeenten in het zuidwesten van Frankrijk die voor hun drinkwatervoorziening afhangen van Lyonnaise des Eaux werden in een mum van tijd opnieuw voorzien van drinkbaar water, namelijk op dinsdag 27 januari. In totaal werden er voor dit noodgeval bijna 500 medewerkers op de been gebracht en waren er 105 generators nodig om de drinkwatervoorziening van de inwoners en het saneringsnetwerk van de regio te herstellen. De groep heeft zo bewezen dat er binnen de kortst mogelijke termijn voldoende mankracht en technische middelen gemobiliseerd kunnen worden om de eerste nood aan drinkwater op te vangen in de getroffen gebieden. en Océanopolis Brest slaan de handen in mekaar en sponsoren Les héros de la biodiversité van programmamaker Allain Bougrain-Dubourg, uitgezonden op France 2 Europa wil tegen 2010 het ritme van de dalende biodiversiteit sterk vertragen. Gezien de huidige situatie zal deze vrome wens waarschijnlijk niet vervuld worden: volgens het IUCN (the International Union for Conservation of Nature) zijn er op dit moment bijna bedreigde diersoorten, een cijfer dat nog altijd groeit! Het ontbreekt nochtans niet aan goede wil. Tal van organisaties uit de milieubescherming ijveren voor een nieuw elan in de biodiversiteit. Allain Bougrain-Dubourg, en Océanopolis Brest laten u in Les héros de la biodiversité, een nieuwe serie van reportages op France 2, kennismaken met deze helden van de biodiversiteit. Elke zaterdag en zondag van 3 januari t.e.m. 3 mei. richt leerstoel op bij ENGEES Straatsburg Om de kweekvijver van ingenieurs in spe uit te breiden, heeft een overeenkomst afgesloten met de Ecole Nationale du Génie de l Eau et de l Environnement van Straatsburg voor het oprichten van een leerstoel Projectmanagement voor water- en afvalverwerking. In 2008 heeft 400 studenten van het hoger onderwijs begeleid via betaalde stages en ongeveer jongeren via een leer-werktraject. sleept in Algerije twee nieuwe contracten in de wacht voor een globaal bedrag van 133 miljoen euro De Wilaya d Alger heeft recent via dochteronderneming Degrémont aan de heropbouw en capaciteitsverdubbeling van het zuiveringsstation van Baraki toevertrouwd voor een totaalbedrag van 108 miljoen euro, waarvan 68 miljoen euro voor Degrémont. Het station moet op termijn het afvalwater van de 1,8 miljoen inwoners van Algiers verwerken. Dat zijn er liefst meer dan voordien. De uitbreiding van de installatie wordt volledig gefinancierd door de Wilaya d Alger. Het Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT) heeft bovendien voor SAFEGE gekozen, engineeringfiliaal van, voor een transferproject ter waarde van 25 miljoen euro. De door SAFEGE gerealiseerde werken maken de voorziening van drinkwater en ruw water voor de irrigatie van de dorre hoogvlakte van Sétif mogelijk. Degrémont sluit overeenkomst af voor nieuwe drinkwaterinstallatie in Al Rusafa - Bagdad Degrémont heeft samen met de firma s Al Mabrook en Issam Al Iraqi Construction Contractors, een Iraakse groep, een overeenkomst gesloten voor het ontwerp, de aankoop van materiaal en de opleiding van personeel voor de bouw van een drinkwaterstation met een capaciteit van m3/dag in Al Rusafa, Bagdad. Dit station zal zo n 4 miljoen inwoners van Groot-Bagdad van drinkwater voorzien. Tot op heden zitten ze zonder. Het contract, ter waarde van 150 miljoen euro, wordt integraal uitgevoerd in de landen van het Midden-Oosten, waar Degrémont al aanwezig is. Het wordt volledig gefinancierd door de eindafnemer Bagdad Water Authority, in de vorm van aanbetalingen. Via dochteronderneming Degrémont is aanwezig in het Midden-Oosten met activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Libanon, Bahrein en Jordanië. 2 3 Aandeelhoudersnieuwsbrief - April 2009

3 BEDRIJFSTAKKEN Water in Europa BEDRIJFSTAKKEN Afvalverwerking in Europa Wordt uw strategie niet in vraag gesteld, nu de economische conjunctuur verslechtert? Onze langetermijnstrategie is verzekerd. Onze markten bieden veelbelovende perspectieven en de groeimotoren van de activiteiten blijven onveranderd: de verstedelijking die een degelijke infrastructuur en een strengere reglementering vereist, de toenemende en steeds gesofisticeerdere vraag van klanten naar milieugerichte services, en de technologische evolutie. Het economisch model van Water Europa kan de crisis die we momenteel doormaken het hoofd bieden; de daling van het bbp, de druk op de tarieven, de financieringsbeperkingen van de gemeenten, de lichte daling van de volumes hebben een beperkte impact op de wateractiviteit. Want de kracht van ons economisch model schuilt in de integratie over de volledige waardeketen, een flexibel en solide contractueel aanbod en een krachtige research- en innovatiepolitiek. De vrije cashflow was goed voor 327 miljoen euro en de investeringen bedroegen 890 miljoen euro. Bernard Guirkinger, Gedelegeerd Directeurgeneraal Water Europa Wat is de balans van 2008 in het vakgebied water in Europa? 2008 staat voor vruchtbare commerciële activiteiten, zowel in termen van hernieuwde contracten als voor nieuwe activiteiten in alle geografische zones waar aanwezig is (in Frankrijk met Lyonnaise des Eaux, in Spanje met AGBAR, in Duitsland met Eurawasser, in Italië in partnerschap met ACEA ). Tot de belangrijkste bedrijfsactiviteiten behoren de hernieuwde overeenkomsten in Cannes, Grasse en Benidorm, en de avenanten en nieuwe contracten voor SIAEP Bas Languedoc, Nantes en Gran Canaria. Bovendien waren de ontwikkeling en investeringen in lijn met de strategische beleidslijnen. Dit commercieel dynamisme levert ons een nieuwe organische groei van de omzet op (+8,5%) ondanks de dalende volumes in Frankrijk en Spanje. Deze groei, die gepaard gaat met een hogere productiviteit en forsere kostenbesparingen, ondersteunt de goede bedrijfsperformantie van 2008 met een BBR van 812 miljoen euro namelijk een margeniveau dat hoger ligt dan 21%. Tot slot bedraagt de vrije cashflow 272 miljoen euro en zijn de investeringen goed voor 436 miljoen euro. Wat zijn uw perspectieven voor 2009? Onze commerciële inspanningen worden allerminst teruggeschroefd. Onze topprioriteit is de organische groei op basis van bestaande fundamenten: profiteren van de opportuniteiten die Grenelle de l Environnement in Frankrijk ons bieden en het commerciële aanbod verrijken met nieuwe services (bv: remote reading van de meters). Ook aan operationele besparingen d.m.v. het Compassprogramma wordt prioriteit verleend (optimalisering van technische interventies op het terrein, optimalisering van de behoefte aan bedrijfskapitaal, intern inschakelen van competenties). Tot slot hebben we besloten onze investeringen in innovatie te beperken. Al deze kortetermijnmaatregelen worden genomen om ons aan te passen aan de nieuwe economische conjunctuur en om de weerbaarheid van onze wateractiviteiten op lange termijn veilig te stellen. Christophe Cros, Gedelegeerd Directeurgeneraal Milieuzorg Europa Wat is de balans van 2008 in de bedrijfstak afvalverwerking in Europa? Op commercieel vlak zijn de activiteiten van deze bedrijfstak gestegen: nieuwe contracten in het Verenigd Koninkrijk, hernieuwde en nieuwe contracten, zoals SMIRITOM Nord, in Frankrijk, partnerschappen met industriële bedrijven als Nexans, Renault, Michelin, Airbus. In 2008 zijn we erin geslaagd om onze posities over de volledige waardeketen te consolideren, meer bepaald door een aantal acquisities (Boone Comenor, BellandVision, ) en door het ontwikkelen van valorisatie-eenheden. Gezien de vertraging van de activiteiten in het 4e kwartaal van 2008 bedraagt de organische groei van de omzet 2,9% ten opzichte van Ondanks de stijging van de olieprijzen in 2008 en de verslechterde conjunctuur in het 4e kwartaal kon de bedrijfsperformantie van afvalverwerking in Europa bevredigende resultaten optekenen. Met een BBR van 924 miljoen euro blijven de BBR-margeniveaus boven de 16%. Heeft de verslechterde economische conjunctuur een impact gehad op uw strategie? De groeimotoren van de bedrijfstak worden op lange termijn niet ter discussie gesteld: versterking van ons milieubeleid, de toenemende vraag naar milieuservices, hoge energie- en grondstofprijzen waarvan op lange termijn verwacht wordt dat ze tot een hogere valorisatie zullen leiden. Onze langetermijnvisie wijzigt dus niet. Bovendien beschikken we over een uitgebalanceerde activiteitenportefeuille; gemeenten die bij ons klant zijn vertegenwoordigen een brede en stabiele basis met contracten van 5 of 10 jaar en een vernieuwingspercentage hoger dan 90%; de industriële en commerciële klanten komen uit verschillende sectoren. Wat zijn de perspectieven voor 2009? De verslechterde conjunctuur treft in het bijzonder de recyclageactiviteiten en de industriële bedrijven en commerciële klanten. Door deze verminderde activiteit zullen we op termijn onze operationele kosten moeten bijstellen en tijdelijk onze investeringen verminderen. Met onze aanwezigheid in de hele waardeketen kunnen we ook switchen tussen de segmenten. Het objectief bestaat erin het genereren van vrije cashflow en duurzame rentabiliteit te vrijwaren in deze moeilijke economische context. Opmerkelijke feiten Opmerkelijke feiten Lyonnaise des Eaux benut de modernste technologie om het water van Cannes te zuiveren en te hergebruiken Via dochteronderneming Lyonnaise des Eaux heeft SUEZ ENVIRONNEMENT met de intercommunale saneringsmaatschappij van Cannes een concessieovereenkomst afgesloten voor een duur van 20 jaar voor de bouw en de exploitatie van het toekomstige zuiveringsstation Aquaviva. Aquaviva vertegenwoordigt een gecumuleerde omzet van 220 miljoen euro en een capaciteit van inwonersequivalenten. Het station is ontworpen volgens de normen van de Haute Qualité Environnementale (HQE) voor ecologische architectuur. Het zal een neutrale CO2-balans kunnen voorleggen en de zuiveringscapaciteit maakt het mogelijk het afvalwater te hergebruiken. Bovendien wordt het perfect geïntegreerd in het toeristisch waardevolle kustlandschap zonder geur- of geluidsoverlast of visuele vervuiling te veroorzaken. Eurawasser sleept een servicecontract in de wacht voor het water en zuiveringsbeheer in het westen van Duitsland Met het oog op de langetermijngroei heeft Eurawasser, de Duitse dochteronderneming van Suez Environment, de gunning van een aanbesteding op Europees niveau in de wacht gesleept. Het gaat om twee belangrijke beheercontracten in het hartje van Duitsland. Sinds 1 januari 2009 levert Eurawasser services in water- en waterzuiveringsbeheer in de streek van Rheingau. Die streek, 50 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt am Main, is een van de meest dynamische economische centra van het land. Eurowasser is gevestigd in Berlijn en telt momenteel 800 medewerkers en meer dan klanten. Het is dus een belangrijke speler op de markt van de watervoorziening in Duitsland, de belangrijkste van Europa, met een geschatte waarde van 19 miljard euro. SITA creëert de 1e website gewijd aan de realtime info over afvalophaling SITA heeft de eerste website ontwikkeld die gewijd is aan realtime informatie over de ophaling van afval voor de Communauté d Agglomération de Valenciennes Métropole: De website werd ontwikkeld om de partner te begeleiden in de informatie naar en de link met de gebruikers. Hij werd genomineerd voor de Prix de l'innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2008 in de categorie Openbare instanties, Financieel, Nutsbedrijven. Deze service creëert betrokkenheid en interactie met de gebruikers, is 24/24 u. toegankelijk en maakt het voor inwoners mogelijk om alles te weten over de ophaling van hun afval in hun gemeente. De website was ontworpen als pedagogische tool, en heeft een jaar na de inwerkingtreding grote naambekendheid verworven. Zo werd hij positief onthaald bij de inwoners van Valenciennes Métropole. SITA legt zich toe op de ontmanteling van vissersboten In het kader van zijn activiteiten van afvalvalorisatie heeft SUEZ ENVIRONNEMENT zich via dochteronderneming SITA Frankrijk toegelegd op de ontmanteling van vissersboten in de haven van Concarneau. Deze ac tiviteit (in ontwikkeling) verloopt via een specif iek lastenboek dat beantwoordt aan de van kracht zijnde wettelijke vereisten en milieurichtlijnen: - beveiliging van de site, - analyse van het schip om schadelijke stoffen, te demonteren stukken en verschillende soorten materialen of te sorteren en te valoriseren afval te identificeren, - reiniging voor demontage en ontmanteling, - transport van recycleerbare materialen naar specifieke valorisatiefirma s, - opstellen van een afbraakrapport om de traceerbaarheid van de producten te garanderen. 4 5 Aandeelhoudersnieuwsbrief - April 2009

4 EXPERTISE / INNOVATIE Ecologische efficiëntie AANDEELHOUDERS De clubpagina >> Waterzuiveringsstation van de Feyssine in aanbouw (bestemd voor Lyon en randgemeenten) EDELWAY, het groene label van EVENEMENTENKALENDER 2009 GREEN CUBES: WATERZUIVERINGSSTATION, ECOLOGISCH PLATFORM EN ENERGIEBRON; EEN AANBOD VAN HET EDELWAY-LABEL Green Cubes betekent een belangrijke doorbraak in de waterzuiveringstechnologie: duurzame energie wordt immers uit het afvalwater gewonnen en de vaste materie wordt gerecycleerd. Vermits afvalwater organisch materiaal bevat, kan het voor diverse energiebronnen aangewend worden: thermische en hydraulische energie en energiewinning door recyclage van de biomassa. Die idee ligt aan de basis van Green Cubes, een dienstenpakket dat heeft ontwikkeld dankzij zijn erkende expertise op het vlak van waterzuiveringsstations en afvalwaterbehandeling. Met Green Cubes biedt niet alleen een waterzuivering van hoge kwaliteit maar ook een optimale energiewinning via de installaties en de processen. Green Cubes betekent minder fossiele en meer duurzame energie. De beproefde methode steunt op de combinatie van meer dan zestig milieuvriendelijke energieoplossingen. Het aanbod is gebaseerd op het 3+1 principe : - de 3 technologische peilers zijn energiebesparing, energiewinning uit afvalwater en aanwending van de biomassa als energiebron - "+1" betekent het gebruik van externe hernieuwbare energiebronnen (zon, wind). Met Green Cubes wil de beschikbare biomassareserves valoriseren om dankzij de perfecte beheersing van diverse biodegradatietechnieken (methaanwinning), gecombineerde biodegradatie, pyrolyse/gaswinning duurzame energiebronnen aan te reiken. Verschillende projecten zijn al gestart: het waterzuiveringsstation van de Feyssine voor Lyon en randgemeenten, het waterzuiveringsstation van As Samra voor Amman in Jordanië, een installatie in Goslar in Duitsland. >> Meer informatie vindt u op onze website: De klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van de natuurlijke energiebronnen zijn vandaag de grootste uitdagingen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. Ze vragen dan ook concrete en afdoende maatregelen. De Franse territoriale gemeenschappen en de industriëlen overal ter wereld willen actief bijdragen tot de bescherming van het milieu. kan hen helpen om die uitdagingen aan te gaan dankzij EDELWAY, een label dat de verschillende oplossingen van en zijn filialen groepeert en waardoor het mogelijk wordt om met verhoogde efficiëntie water- en afvalbehandeling te realiseren. Dankzij "EDELWAY" kunnen zowel privé- als openbare klanten onmiddellijk handelen op het vlak van de biodiversiteit, CO2 en het behoud van de natuurlijke energiebronnen binnen het actuele kader van waterverdeling, waterzuivering en afvalverwerking. Met EDELWAY beschikt u over een reeks concrete diensten, duidelijke afspraken en tastbare resultaten. DEGRÉS BLEUS, AUTONOOM ECOLOGISCH SYSTEEM Naast Green Cubes, lanceert de energieholding Lyonnaise des Eaux in Frankrijk zijn nieuwe service Degrés Bleus, een stadsverwarmingsmodel dat afvalwater gebruikt als hernieuwbare energie. De herkomst van afvalwater is namelijk zeer uiteenlopend waardoor het met een temperatuur tussen 11 en 17 C afgevoerd moet worden. Daarom stelt Degrés Bleus voor om die beschikbare calorieën te gebruiken om gebouwen te verwarmen. Deze uiterst innovatieve techniek kan in elke situatie en voor elk type gebouw aangewend worden. Aandeelhoudersvergaderingen Donderdag 8 oktober in Rijsel Vrijdag 20 november Actionaria-beurs in Parijs Bedrijfsbezoeken Vrijdag 15 mei Onderzoekscentrum CIRSEE in Le Pecq (78) Donderdag 10 september - België Sorteer- en recyclagecentrum voor bouwafval van SITA in Tienen Donderdag 17 september Verbrandingscentrum Energie van Créteil (94) Vrijdag 30 oktober België Zuiveringsstation van Luik-Oupeye AANDEELHOUDERSCLUB: REEDS 8000 LEDEN Tot op vandaag telt de Aandeelhoudersclub bijna leden in Frankrijk en in België. Lessen ingericht door de 'Beursschool' Dinsdag 16 juni in Parijs Maandag 19 oktober in Straatsburg Conferenties over onze vakgebieden Dinsdag 28 april in Parijs: Afvalkringloop Vrijdag 19 juni in Brussel: Waterkringloop Dinsdag 23 juni in Parijs: : Waterkwaliteit van badplaatsen Dinsdag 29 september in Parijs: Nieuwe recyclageketens Dinsdag 24 november in Parijs: Waterkwaliteit Vrijdag 11 december in Brussel: Afvalkringloop Inschrijven via: Aandeelhoudersrelaties c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel 6 7 Aandeelhoudersnieuwsbrief - April 2009

5 AANDEELHOUDERS Overzicht van het aandeel Hoe deelnemen aan de Algemene Vergadering? De Algemene Vergadering vindt plaats op dinsdag 26 mei 2009 om 15 uur in La Grande Arche, Parvis de la Défense. Zo kunt u deelnemen: als houder van aandelen op naam biedt u zich aan met uw toegangskaart die u bij de CACEIS Corporate Trust kunt bekomen aan de balie Nominatieve aandeelhouders ; als houder van aandelen op een effectenrekening vraagt u aan uw bank of aan uw effectenbeheerder om ten laatste 3 werkdagen voor de Vergadering, d.w.z. 19 mei 2009 om middernacht, een participatiebewijs op te stellen en dat samen met een aanvraag voor een toegangskaart naar CACEIS Corporate Trust op te sturen. Als u dat niet gedaan heeft, kunt u zich op de dag van de Vergadering aanbieden aan de balie Aandeelhouders zonder kaart met een bewijs van inschrijving op aandelenrekening gedateerd op 19 mei 2009 ten laatste. Om te stemmen zonder de vergadering bij te wonen: U kunt op 3 verschillende manieren stemmen: geef een mandaat aan de voorzitter, geef volmacht aan uw echtgeno(o)t(e) of aan een andere aandeelhouder, stem schriftelijk over de ontwerpresoluties. Via een stemformulier kan u uw keuze maken: Als u aandeelhouder op naam bent, ontvangt u dit formulier automatisch samen met de oproeping door CACEIS Corporate Trust, Als u houder bent van aandelen aan toonder, vraag dan de documenten aan bij uw financiële instelling. Vul het formulier in, dateer het en stuur het terug naar uw financiële instelling zodat die het ten laatste 3 dagen voor de vergadering kan bezorgen aan CACEIS Corporate Trust, vergezeld van een participatiebewijs. >> Meer informatie: Neem contact op via het gratis nummer voor aandeelhouders onze website (rubriek Finance / Assemblée Générale, General Meeting), CACEIS Corporate Trust, Assemblées générales centralisées (1e verdieping) 14, rue Rouget de Lisle Issy les Moulineaux cedex 09 tel.: Fax: CONTACT Beurskoers (gegevens tot 17/03/2009) 10,52 Aandeelhoudersrelaties c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Groen nummer Vanuit het buitenland: Fax : Base 100 au 22/07/08 22/07/08 01/08/08 11/08/08 21/08/08 31/08/08 10/09/08 20/09/08 10/10/08 20/10/08 30/10/08 09/11/08 19/11/08 29/11/08 09/12/08 19/12/08 29/12/08 08/01/09 18/01/09 28/01/09 07/02/09 17/02/09 27/02/09 09/03/09 SE CAC 40 DJ EURO STOXX UTILITIES Aandeelhoudersnieuwsbrief - April en voor de leden van de Club Foto s: Govin-Sorel - Lyonnaise des Eaux - Océanopolis Eurawasser - Gildas Presse - Jean Christian Bourcat Dit document werd gedrukt op PEFC-papier.

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN

DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN DE VERWACHTINGEN VAN DE KLANT BEANTWOORDEN INSPELEN OP EVOLUERENDE MARKTEN AAN ONZE TOEKOMST BOUWEN ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 KERN- INDICATOREN 2004 2005 1 2006 2 2007 2008 2009 2010 9 2011 2012 10 2013

Nadere informatie

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen.

Wie zijn we. Onze 5,121 medewerkers wereldwijd werken in meer dan 100 vestigingen. Wie zijn we We zijn een internationale specialiteitengroep met vestigingen over de hele wereld die oplossingen biedt voor noden op het gebied van voeding, landbouw, watermanagement en het efficiënt gebruik

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken

Nadere informatie

Inhoud. Financiële katernen

Inhoud. Financiële katernen Jaarverslag 2002 Inhoud 1 2 4 8 12 14 18 20 22 24 26 28 32 36 40 42 Groepsprofiel voor 2002 Boodschap van de voorzitter Kerncijfers Het aandeel Econocom Group Een korte blik op Econocom 2002: Econocom

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3 Jaarverslag 2008 Thenergo Thenergo (Euronext Brussel: THEB) is een internationaal bedrijf dat hernieuwbare energie produceert. Het specialiseert zich in gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit en

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM erspectief nr.05 DE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN VAN GDF SUEZ JULI 2009 DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED MW -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM p04 Actualiteit

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Global Identification & Mobility Solutions WWW.ZETES.COM. Jaarverslag2005

Global Identification & Mobility Solutions WWW.ZETES.COM. Jaarverslag2005 Global Identification & Mobility Solutions WWW.ZETES.COM Jaarverslag2005 Jaarverslag Zetes 2005 Inhoud 1 Kerncijfers 2005 2 2 Een stevige basis voor verdere groei 4 3 Verslag van de Raad van Bestuur 6

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING

INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING NL OVERVIEW 2014 OVERVIEW 2014 OVERVIEW 2014 INHOUD 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING 24 ONDERNEMERS 26 PROFESSIONAL

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie