jong en oud Wonen Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jong en oud Wonen Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden"

Transcriptie

1

2 Ontwerp: Dag8

3 Leeuwarden is een stad van moderne paradoxen. Schijnbare tegenstrijdigheden gaan hier uitstekend samen. De Friese hoofdstad is de economische motor van Fryslân, maar toch gelegen in een zee van ruimte met weilanden, meren en recreatiegebieden. Een stad met een schat aan rijks- en gemeentelijke monumenten, maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor studenten en bedrijven. Een stad die investeert in haar verleden, maar ook in research, ontwikkeling, ICT en een hoog niveau van voorzieningen. Een stad op het platteland, waar studenten, ouderen en gezinnen zich thuis voelen, maar ook bedrijven de ruimte krijgen. Leeuwarden beschikt over vele kwaliteiten: een mooie omgeving, een monumentale, sfeervolle binnenstad, uitstekende zorgverlening, een goede bereikbaarheid, een sterke economie en een stevig sociaal klimaat. Leeuwarden hoort bovendien bij een van de schoonste en duurzaamste gemeenten van ons land. De gemeente Leeuwarden heeft oog voor de toekomst. Zij werkt continu aan de speerpunten duurzaamheid, kennis, water en cultuur, en investeert in de kwaliteit van wonen voor jong en oud. Dat maakt Leeuwarden tot een stad die blaakt van vitaliteit. Duurzaam Leeuwarden is een mooie, bruisende en ondernemende stad. Een stad waarvan inwoners en bezoekers kunnen genieten. Ook in de toekomst. Leeuwarden voert daarom een actief duurzaamheidsbeleid. Dat heeft te maken met duurzaam handelen, duurzaam inrichten en duurzaam ondernemen. De gemeente zet onder meer in op betere afvalverwerking, verbetering van de lucht- en de waterkwaliteit, energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot en ook op versterking van het sociale klimaat. Leeuwarden staat in de top-tien van de Lokale Duurzaamheidsmeter, een duurzaamheidsranglijst voor gemeenten.

4 jong en oud Voor jong en oud De gemeente Leeuwarden bestaat uit de stad zelf en acht omliggende dorpen. Het inwoneraantal ligt op ruim Leeuwarden is een prettige stad voor jong en oud. Op het gebied van onderwijs beschikt Leeuwarden over een keur aan scholen en opleidingen. Kinderen kunnen van de basisschool tot en met het hbo in Leeuwarden terecht. Leeuwarden telt drie mboscholen, drie hbo-instellingen en een academie voor Popcultuur. De Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen bieden bovendien diverse universitaire propedeuses aan. Dat maakt Leeuwarden tot een aantrekkelijke studiestad. En dat blijkt ook wel: de stad telt hbo-studenten en mbo-studenten. Voor wie wil uitgaan en genieten van kunst, cultuur en horeca, is er in Leeuwarden van alles te beleven. Er zijn zes musea, waaronder drie grote van naam: het Fries Museum, het Keramiekmuseum Princessehof en het Natuurmuseum Fryslân. En verder een Holland Casino, het enorme evenementencomplex WTC Expo en een schouwburg die zich tot de vijf grootste in dit land mag rekenen: Stadsschouwburg De Harmonie. Er zijn discotheken, bioscopen, verrassende winkels en vele cafés en restaurants in alle soorten en maten, met smaken van over de hele wereld. Op het gebied van zorg biedt Leeuwarden een ziekenhuis van hoog niveau met specialistische medische voorzieningen, tal van zorginstellingen en multifunctionele woonservicezones waar de combinatie wonen, welzijn en zorg samenkomen. Zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen wonen met alle voorzieningen bij de hand. En bij dit alles heeft Leeuwarden vooral ook een prettig sociaal klimaat. De Leeuwarders zijn vriendelijk, gastvrij en betrokken. Wonen Aan de randen van de stad verrijzen verrassende, nieuwe wijken met veel groen en water, tegelijkertijd wordt in de binnenstad en in een aantal bestaande wijken met grote ambitie gewerkt aan stadsvernieuwing. Dit maakt Leeuwarden tot een woonstad waarin voor iedereen een woning naar wens is te vinden: een studentenhuis, een vrijstaand huis of een appartement, al dan niet gelegen aan het water en met of zonder woonservices.

5 EconomiSCHE motor Economische motor Foto: Tjibbe Reitsma kennis Leeuwarden is een stad die investeert in kennis. In hogescholen, in ontwikkeling en onderzoek. Leeuwarden is trots op de samenwerking met kennisinstituten als Wetsus (watertechnologie), het Cartesius Instituut (duurzame innovaties) en de Fryske Akademy (meertaligheid, Friese taal en cultuur) en binnenkort ook met de Waddenacademie (kennisinstituut Waddenzee). Op de Kenniscampus van Leeuwarden werken de drie hogescholen samen met studenten en het bedrijfsleven aan projecten om kennis te koppelen aan de praktijk van het bedrijfsleven. Deze samenwerking leidt tot verrassende innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van water, multimedia en toepassing van ICT-mogelijkheden. De Kenniscampus is ook een broedplaats van startende ondernemers, die na hun opleiding een eigen innovatief bedrijf beginnen. Leeuwarden is de economische motor van de provincie Fryslân, met maar liefst volledige arbeidsplaatsen. Leeuwarden is daarmee goed voor bijna eenderde van de totale werkgelegenheid in de provincie. De stad biedt onderdak aan het stads- en het provinciebestuur van Fryslân en aan diverse andere overheidsinstellingen. Maar het sterkst is Leeuwarden in zakelijke en financiële dienstverlening, zoals verzekeraars en callcenters en sinds enkele jaren ook in watertechnologie. In Leeuwarden zijn belangrijke kennisinstellingen en bedrijven rond watertechnologie gevestigd, die steeds meer andere bedrijven en instellingen aantrekken en natuurlijk ook studenten. Leeuwarden blijkt een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Niet alleen omdat de lokale overheid er werk van maakt om ondernemers steeds beter van dienst te zijn en met woord en daad te ondersteunen, maar ook omdat de mentaliteit van de Friezen veel werkgevers goed bevalt: de mensen zijn hier ijverig, nuchter en gecommitteerd.

6 Volop Volop ruimte WATER City of water technology Leeuwarden ligt in de ruimte. De lucht is schoon, de wind is fris en de waterkwaliteit is hoog. Dat zijn eigenschappen die in een groot deel van Nederland zeldzaam worden, maar hier in overvloed aanwezig zijn. De Friese hoofdstad ligt te midden van weilanden en karakteristieke dorpen. Op een knooppunt in de vaarroute tussen de Waddenzee, de Friese meren en het IJsselmeer. Buiten is het wijds en groen, maar wie de stad zelf binnen komt, ervaart een complete stad. In het middelpunt een historisch centrum met een schat aan rijks- en gemeentelijke monumenten, een gevarieerd winkel- en uitgaansgebied en een groot zakencentrum met prominente kantoortorens, die van verre te zien zijn. Om het centrum heen liggen de verschillende woonwijken. Het noorden van de stad wordt begrensd door het Leeuwarder bos, het westen en oosten door nog steeds groeiende bedrijventerreinen. In het zuiden wordt hard gewerkt aan stadsuitbreiding. De groeiende stadsdelen Zuiderburen, De Zuidlanden en Blitsaerd zijn toonbeelden van moderne stadsarchitectuur. In Zuiderburen speelt het water een belangrijke rol, in De Zuidlanden, de nije buorren van Leeuwarden, krijgen buurtschappen een moderne vorm. De bouwkavels en projectmatige woningen in Blitsaerd liggen grotendeels aan bevaarbaar water en worden omringd door prachtige natuur. Leeuwarden is specialist in water. Een stad met een hart ván water en met een hart vóór water. De stadsgrachten, de kades en het stadsriviertje de Potmarge zijn de laatste jaren prachtig gerestaureerd en opgeknapt. Leeuwarden heeft een Waterplan opgesteld om alle mogelijkheden van water in en om de stad te benutten. Dit waterplan draagt de naam De Blauwe Diamant, omdat de stadssingels in een diamantvorm om de stad liggen. De aanwezigheid van water is bepalend voor het beeld en de sfeer van de stad. Dat is niet alleen van belang voor woongenot, maar ook voor recreatie en (water)toerisme. De jachthaven in de Prinsentuin ligt in het hartje van de binnenstad, de grachten en pijpen van de stad zijn bevaarbaar voor pramen, kano s en sloepen en s zomers zijn overal langs de grachten terrassen te vinden. Daarnaast is water de belangrijkste factor voor onderzoek en ontwikkeling van watertechnologie en duurzaamheid. Op dat gebied speelt Leeuwarden in Europa een toonaangevende rol.

7 van Stad van verbeelding Cultuur Ooit was Leeuwarden een Hofstad: de stad van de Friese stadhouders. Er zijn veel monumenten die aan die tijd herinneren: Paleis het Stadhouderlijk Hof, het Princessehof, de Prinsentuin, de grafkelder in de Grote Kerk en het prachtig gerestaureerde Stadhuis. De Friese Nassaus hebben Leeuwarden een vleugje Koninklijke allure gegeven. Leeuwarden heeft niet alleen veel cultuurhistorische en archeologische rijkdommen, maar ook een schat aan hedendaagse cultuur. Naast musea, een museumhaven en galerieën, is er een veelkleurig aanbod van theater, toneel en muziek. Bovendien heeft Leeuwarden een evenementenagenda die alleen een provinciehoofdstad kan waarmaken. Prestigieus, levendig en als het even kan spraakmakend. Het mooie van Leeuwarden is dat de stad haar inwoners, toeristen, recreanten en bezoekers veel te bieden heeft. Dat zouden veel meer mensen moeten weten. Daarom timmert Leeuwarden stevig aan de weg. Het succes van een stadscampagne begint met de tevredenheid van de eigen inwoners en de aanwezige bedrijven. Zij zijn de beste ambassadeurs van een stad. Als zij tevreden zijn over de kwaliteit van wonen, werken en leven in Leeuwarden, trekt dat nieuwe inwoners, bezoekers en nieuwe bedrijvigheid aan. En in Leeuwarden gaat dat goed. Steeds meer mensen weten de weg naar de hoofdstad van Fryslân te vinden. Want Leeuwarden geeft de ruimte aan verbeelding: cultuur, creativiteit en talent!

8 Hall of fame Hall of fame Anne Vondeling markant politicus Jan Jacob Slauerhoff dichter en romanschrijver Anne Vondeling was Kamerlid, minister, voorzitter van de Tweede Kamer en Euro- Marijke Meu geliefde prinses Jan Jacob Slauerhoff was een van de grote Nederlandse dichters en romanschrijvers uit de eerste helft van de 20e eeuw. parlementariër. Hij werd in 1916 in Appelscha Hij werd op 15 september 1898 in Leeuwarden geboren. Hij ging geboren. Vondeling studeerde aan de Land- De Friese Nassaus zijn de voorouders van ons Koninklijk Huis. naar de HBS in Leeuwarden en studeerde daarna geneeskunde in bouw hogeschool te Wageningen en trad in Bijzonder geliefd was Maria Louise van Hessen-Kassel, Amsterdam. Na zijn studie werd hij scheepsarts en voer de hele 1940 in dienst bij de Provincie Friesland. ook wel prinses Marijke genoemd. Zij was de weduwe van wereld over. Hij overleed op 38-jarige leeftijd aan malaria en tbc, In 1949 vestigde hij zich in Leeuwarden. Johan Willem Friso en de moeder van Willem IV. Marijke na publicatie van een respectabel aantal romans en dichtbundels. Hij werd in 1946 lid van de pas opgerichte Meu (tante Marijke) deed veel voor armen en zieken. Partij van de Arbeid (PvdA) en werd meteen Ze stuurde haar dienstbode er vaak op in de Tweede Kamer gekozen. Hij bleef ruim uit met een pannetje kippensoep. dertig jaar Kamerlid, twee keer onderbroken door een ministerschap; eerst van Landbouw, later van Financiën. Vondeling vond dat de Tweede Kamer zich niet als lam maar als leeuw moest opstellen. In 1979 kwam hij door een verkeersongeluk om het leven. Collectie: Historisch Centrum Leeuwarden Toen ze op 13 juni 1765 op 77-jarige leeftijd werd begraven, liep de hele Leeuwarder bevolking uit om haar de laatste eer te bewijzen. M.C. Escher wereldberoemd graficus Maurits Cornelis Escher werd in 1898 in Leeuwarden geboren als de jongste zoon van waterbouwkundig ingenieur George Arnold Escher en Sarah Gleichman. In 1903 verhuisde de familie naar Arnhem. Hij werkte in Spanje, Italië en Zwitserland en kwam uiteindelijk weer terug in Nederland. Escher werd wereldberoemd door zijn houtgravures en lithografieën, waarin hij met wiskundige principes, perspectieven, architectuur en onmogelijke ruimtes speelde. Mata Hari danseres of dubbelspion? Mata Hari is de beroemdste Friezin ter wereld. Ze werd in 1876 als Margaretha Geertruida Zelle geboren in Leeuwarden. Haar vader had een hoedenwinkel. In 1895 trouwde ze met KNIL-kapitein Rudolph MacLeod. In 1906 werd de scheiding voltrokken, daarna vestigde ze zich als danseres in Parijs. In 1917 werd ze in Frankrijk ter dood veroordeeld op beschuldiging van hoogverraad wegens spionage voor Duitsland. De rechtvaardigheid van dat vonnis werd later in twijfel getrokken. Het gerechtsdossier wordt in 2017 openbaar gemaakt. Dan zal duidelijk worden of Mata Hari echt voor de Duitsers heeft gespioneerd of slechts als zondebok is gebruikt. Piet Paaltjens schrijver uit de Romantiek Piet Paaltjens is het pseudoniem van de schrijver François Haverschmidt ( ), een beroemde vertegenwoordiger van de Romantiek. Zijn dichtbundel Snikken en Grimlachjes was van grote klasse en beleefde talloze herdrukken. François Haverschmidt werd geboren aan de Voorstreek in Leeuwarden. Hij studeerde theologie en werd predikant in Foudgum, Raard, Den Helder en Schiedam. Naarmate hij ouder werd, kreeg hij meer last van depressies. Op 60-jarige leeftijd maakte hij een eind aan zijn leven.

9 Sophialaan 4, 8911 AE Leeuwarden, NL Tel.: +31 (0) Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden Telefoon: en Deze brochure is tot stand gekomen dankzij Gemeente Leeuwarden en de citymarketingcampagne, Marketing Leeuwarden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds, het Ministerie van Economische Zaken en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina 2015 4 Gert Jan Hospers 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland,

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

LEIDEN BIO SCIENCE PARK

LEIDEN BIO SCIENCE PARK LEIDEN BIO SCIENCE PARK Key to discovery Nederlands PROFIEL HOLLANDSE CAMPUS ONTSTAAN TOEKOMST kenmerken, gebouwen, ligging, indeling, concept geschiedenis, beroemde geleerden, groei, uitbreiding, visie

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS

INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS INVESTEREN IN HET NOORDELIJK KNOOPPUNT VAN KENNIS Slotdocument Conferentie Toekomst Hoger Onderwijs Groningen Gemeente Groningen Hanzehogeschool Groningen Rijksuniversiteit Groningen INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking

Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking SNN projectenboek 2010 1 Woord vooraf Als onderdeel van een oude handelstraditie met Duitsland, Polen, de Baltische Staten en het gebied rond

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS ALLEMAAL ROTTERDAMMERS Rotterdam VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 ALLEMAAL ROTTERDAMMERS De PvdA Rotterdam is een partij van én voor alle Rotterdammers. We weten wat er onder mensen leeft en juist daarom

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS ALLEMAAL ROTTERDAMMERS Rotterdam VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 ALLEMAAL ROTTERDAMMERS De PvdA Rotterdam is een partij van én voor alle Rotterdammers. We weten wat er onder mensen leeft en juist daarom

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

VERBINDT LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD TRESOAR INVESTEERT IN STUDENTEN. Onderzoek. Onderzoeksschool

VERBINDT LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD TRESOAR INVESTEERT IN STUDENTEN. Onderzoek. Onderzoeksschool Onderzoek Noordelijk eco systeem nodig om te excelleren op wereldschaal MARCEL MULDERPRIJS VOOR NIEUWE ZUIVERINGTECHNIEK INTERVIEW MET ROB KARSMAKERS pagina 7 pagina 6 VERBINDT @ U C F F RY S L A N De

Nadere informatie

Versterken van verbindingen in de stad

Versterken van verbindingen in de stad Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam Coöperatief jaarbericht 2010 3 Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni

Nadere informatie

KANSEN BENUTTEN HIER KUN JE

KANSEN BENUTTEN HIER KUN JE HIER KUN JE 4 Nedmag VEENDAMS BEDRIJF HOUDT NEW YORKERS OP DE BEEN KANSEN BENUTTEN 6Pro Motion Pictures MIJN CREATIVITEIT WORDT GEVOED DOOR DE OMGEVING 8Oosterlengte OOST-GRONINGEN LOOPT VOOROP MET INNOVATIEVE

Nadere informatie

1UITGAVE 2011/2012 HERE MINDS MEET JE GIDS VOOR MEETINGS & EVENTS ONTDEK HET ZAKELIJK TOERISME IN 6 STAPPEN

1UITGAVE 2011/2012 HERE MINDS MEET JE GIDS VOOR MEETINGS & EVENTS ONTDEK HET ZAKELIJK TOERISME IN 6 STAPPEN HERE MINDS MEET 1UITGAVE 2011/2012 LOCATIE AMERSFOORT ONTDEK HET ZAKELIJK TOERISME IN 6 STAPPEN 100% ZAKELIJK AMERSFOORT: DE BEDRIJVIGE MENS, NETWERKEN, DO S & DON TS, DE STAD, ETEN & DRINKEN, CULTUUR,

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

CENTRUM, COOL (1) (bron: wwww.woonstadrotterdam.nl)

CENTRUM, COOL (1) (bron: wwww.woonstadrotterdam.nl) Marc van Ewijk 27 april 2012 Marc van Ewijk heeft zich aan de andere leden van de Kantenraad in 2011 voorgesteld met de volgende tekst: Mijn naam is Marc van Ewijk Ik woon in het Centrum. Mijn beroep is

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

VERBINDT VALORISATIE DUURZAMER GEBRUIK VAN BESTRIJDINGS MIDDELEN EN WATER DOOR NIEUWE TECHNIEK. Onderzoek. Mastercollege UCF

VERBINDT VALORISATIE DUURZAMER GEBRUIK VAN BESTRIJDINGS MIDDELEN EN WATER DOOR NIEUWE TECHNIEK. Onderzoek. Mastercollege UCF Gewoon doen is niet gek genoeg INTERVIEW MET DOUWE BREIMER pagina 7 Onderzoek LEEFBAARHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN FRYSLÂN pagina 6 VERBINDT JAARGANG 4 NUMMER 2 EDITIE ZOMER 2015 WWW.UCF.FRL @UCFFRYSLAN

Nadere informatie