jaarverslag Cijfers. Leidingnet (KM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "96 96 49.098 49.021. jaarverslag 2014. 2.1.1 Cijfers. Leidingnet (KM)"

Transcriptie

1 jaarverslag Hoofdstuk van 22.1 BETROUWBAAR EN LEKKER WATER TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN 2.2 ONZE MENSEN 2.3 RELEVANT VOOR DE KLANT 2.4 INVESTEREN IN INNOVATIE 2.5 DE WAARDE VAN WATER UITDRAGEN 2.6 ZUINIG OP ONZE BRONNEN EN DE WERELD OM ONS HEEN

2 jaarverslag van p BETROUWBAAR EN LEKKER WATER TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN Waar het bij Vitens om draait, is kraakhelder: klanten ononderbroken een hoge kwaliteit water leveren. En dat tegen een zo laag mogelijke prijs. We zijn hier in goed in geslaagd. Dit blijkt onder meer uit indicatoren voor de waterkwaliteit en leveringszekerheid en de lage waterprijs. Om dit niveau in de toekomst te handhaven, moeten we alert blijven. Onze vakmensen scherpen ons op dit punt. Zij zien het als hun beroepseer om het beste water te leveren en de zekerheid van levering te garanderen. Ook onze klanten houden ons bij de les. Verder blijven we lessen trekken uit incidenten, bijvoorbeeld in Noordwest-Friesland en Apeldoorn. Waar we ook scherp op blijven letten, is het verantwoord omgaan met publieke middelen. We zijn er daarom trots op dat onze operationele kosten laag zijn vergeleken met die van andere waterbedrijven: 72 per aansluiting. Dit is het resultaat van inspanningen om steeds efficiënter te werken. We handhaven dit via een aanpak van continu verbeteren. Lage kosten zijn de basis voor onze lage tarieven. Als gevolg van onze procesverbeteringen streven wij ernaar om ook de komende jaren de jaarnota niet te laten stijgen. Dit is van groot maatschappelijk belang. Niet alleen omdat het voor veel mensen steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen, maar ook omdat het onze plicht is om onze primaire levensbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. Om betrouwbaar en lekker water te blijven leveren, zijn forse investeringen in onze ondergrondse en bovengrondse infrastructuur nodig. Dat hebben we ook in weer gedaan. Van dat laatste was de opening van het vernieuwde productiebedrijf in Bilthoven een zichtbaar uitvloeisel. We zullen onze investeringen in onze ondergrondse infrastructuur verder moeten opvoeren. Ook hierin willen we zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Daarom gaan we innoveren. In onze in vastgestelde strategiewijziging richten we ons onder meer op het verbeteren van inzicht in de staat van ons leidingennet. Nieuwe technieken helpen ons onze infrastructuur in de gaten te houden en zo optimaal mogelijk te laten functioneren Cijfers aantal productiebedrijven Leidingnet (KM)

3 jaarverslag van p Waterkwaliteit Een uitstekende waterkwaliteit heeft onze hoogste prioriteit. Dat blijkt ook uit onze score op de waterkwaliteitsindex (WKI): 0,04.* Deze index laat zien in welke mate het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen zoals bepaald in het Drinkwaterbesluit. Water dat exact voldoet aan deze normen krijgt een score 1. Een score 0 is het hoogst haalbare en wij proberen deze waarde zo dicht mogelijk te benaderen. Een lage WKI betekent niet dat we achteroverleunen; we zoeken constant naar verbetering. Daarom zijn we in gestart met het onderzoek Drinkwater en klanttevredenheid. In de afgelopen 2 jaar hebben we klanten in gebieden waarin de watersamenstelling duidelijk verschilt, gevraagd om mee te doen met een online enquête. In de enquête kwamen zaken aan de orde als kleur, geur, smaak en hoeveelheid kalk. Hieruit bleek dat waterhardheid (een van de factoren die de WKI bepaalt) minder van invloed is op klantwaardering dan de mate waarin kalk zich afzet op sanitair en warmwaterapparatuur. Dit laatste verschijnsel wordt niet meegenomen in de WKI. Toch vinden we dit als Vitens belangrijk. Daarom gaan we de manier waarop we ons water zuiveren zodanig aanpassen dat klanten minder last hebben van kalkafzetting. Dat brengt aanzienlijke kosten voor Vitens met zich mee, maar de maatschappelijke kosten van waterzuivering zullen hierdoor dalen, bijvoorbeeld omdat apparatuur langer meegaat of omdat mensen geen waterontharders hoeven aan te schaffen Benchmark Jaarlijks worden de prestaties van de Nederlandse waterbedrijven door branchevereniging Vewin met elkaar vergeleken. Uit de benchmark van blijkt dat Vitens in voor de eerste keer de laagste totale kosten per aansluiting van de sector heeft ( 144, sector: 174). Vitens heeft al jaren de laagste netto operationele kosten van de sector: 72 per aansluiting (sector: 98). Daar zijn we trots op: onze inspanningen om efficiënter te werken en onze kosten in de hand te houden werpen duidelijk vruchten af. Ondertussen kunnen we de gemiddelde waterrekening al jaren gelijk houden. Het variabele drinkwatertarief (exclusief belasting) van Vitens is in zelfs gedaald: van 0,77 naar 0,73 per m 3. Wel zijn consumenten op jaarbasis 5 meer vastrecht gaan betalen. Op basis van een gemiddeld kleinverbruik van 114 m 3 blijft de gemiddelde jaarnota exclusief belastingen met 124 per jaar nagenoeg gelijk ( 123 in ). Ook in 2015 en 2016 wil Vitens het drinkwatertarief niet laten stijgen. Ontwikkeling variabel drinkwatertarief (e) 0,73 0,77 0,81 * De WKI wordt sinds conform richtlijnen van de ILT uitgedrukt in vier parametergroepen: gezondheidskundige parameters (acuut), gezondheidskundige parameters (niet-acuut), bedrijfstechnische parameters en klantgerichte parameters. In de grafische weergave worden de waarden voor de klantgerichte parameters weergegeven. In het jaarverslag van is gerapporteerd over de totale WKI. waterkwaliteitsindex (WKI) ,04 0,038 Netto operationele kosten per aansluiting (e) 72

4 jaarverslag van p36 Ondermaatse Leveringsminuten (OLM) 15:33 14: Storingen Met 96 productiebedrijven en ongeveer kilometer leiding in de grond is het onvermijdelijk dat er soms wat stukgaat. Ook in hebben we te maken gehad met onvoorziene uitval van de drinkwaterlevering. In september zat een deel van Noordwest-Friesland enige tijd zonder water door een storing in ons productiebedrijf in Noardburgum. En in november zaten honderden inwoners van Apeldoorn zonder water en gas, omdat zowel de water- als de gasleiding was gesprongen. Door een aantal grote storingen in komt onze OLM (Ondermaatse Leveringsminuten) met 15:33 minuten ruim 1 minuut hoger uit dan vorig jaar. Dit betekent dat klanten afgelopen jaar het gemiddeld iets meer dan een kwartier zonder water hebben moeten stellen. In Doorn en Driebergen hebben we in september 84 huishoudens een preventief kookadvies moeten geven vanwege de aanwezigheid van tetrachlooretheen (PER) in de bodem. Deze stof werd in de jaren 70 en 80 gebruikt voor het chemisch reinigen van kleding en heeft de bodem op sommige plekken in Doorn veront reinigd. In overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en Stichting Bosatex hebben we preventief maatregelen genomen. Bij de betrokken huis houdens zijn de aansluitleidingen vervangen om te voorkomen dat de stof het drinkwater verontreinigt. In Kerkdriel klaagden klanten over een rare smaak aan het water. Daardoor kwamen we erachter dat er instellingen bij het productiebedrijf in Velddriel niet goed stonden. Gelukkig zijn dit enkele incidenten en is de waterkwaliteit uitstekend. Dat laat onze lage WKI zien. Continuïteit en betrouwbaarheid van drinkwater zijn voor kwetsbare klanten als ziekenhuizen van extra belang. In mei heeft Vitens de themadag Professioneel calamiteiten-management in samenwerking met Gelre Ziekenhuizen georganiseerd. Ziekenhuizen uit het gehele voorzieningsgebied en experts van Vitens wisselden over dit onderwerp van gedachten. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer rollen en verantwoordelijkheden en praktijkervaringen met drinkwatervoorziening aan ziekenhuizen tijdens calamiteiten Investeringen in infrastructuur Om ook op lange termijn een goede drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen, investeert Vitens in continuïteit en kwaliteit van het drinkwater. In bedroegen de investeringen 117,6 miljoen (exclusief bijdragen derden), waarvan 106,3 miljoen is geïnvesteerd in ons leidingnet en onze productiebedrijven. Hiervan ging 56,7 miljoen naar de ondergrondse infrastructuur, zoals het vervangen van bestaande leidingen en het aanleggen van nieuwe leidingen. In de bovengrondse infrastructuur is 49,6 miljoen geïnvesteerd, zoals het bouwen en renoveren van productiebedrijven Infiltratievennen bij Schalterberg Sinds november zijn de infiltratievennen bij Schalterberg operationeel. Elk jaar gaan we maximaal 2 miljard liter water infiltreren in het waterwingebied. Het water dat wordt geïnfiltreerd in de vennen halen we via een 6 kilometer lange leiding uit het Apeldoorns Kanaal. Dit water komt in de vennen terecht, zakt weg in de zandige ondergrond van de vennen en vult daardoor het grondwater aan. Ruim 90% van het water wordt na een natuurlijke filtering door de bodem weer teruggewonnen, waarna het wordt gezuiverd tot schoon en lekker drinkwater. Met deze maatregel behouden we de natuurwaarde van het gebied en garanderen we de drinkwaterwinning voor omwonenden. De aanleg van de infiltratievennen behoort tot een pakket maatregelen dat hoort bij de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG). Hierin hebben de provincie Gelderland en Vitens afgesproken de drinkwatervoorziening in Gelderland opnieuw in te richten zodat deze toekomstbestendig is. Regelmatig oefenen we met onze crisispartners om de gevolgen van een langdurige of grootschalige uitval van drinkwater op te vangen. In oktober organiseerden we met Waterbedrijf Groningen en Watermaatschappij Drenthe (WMD) een oefening om de uitrol van onze nooddrinkwatervoorzieningen te testen. Dit gebeurde onder toeziend oog van inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Veiligheidsregio Groningen.

5 jaarverslag van p Sluiting productiebedrijf Nieuwe Marktstraat Nijmegen Een gevolg van de afspraken die met Gelderland in de ODDG zijn gemaakt, is de sluiting van productiebedrijf Nieuwe Marktstraat in Nijmegen. De kwaliteit van het grondwater dat deze locatie gebruikt neemt af. Het kost steeds meer moeite en geld om de juiste kwaliteit drinkwater te leveren. Op lange termijn kunnen we de winning onvoldoende beschermen tegen verontreinigingen. Ook uit deze situatie blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat we ons blijven inzetten voor het grondwaterbelang. Als gevolg van de sluiting gaan we vanaf eind 2015 de klanten in Nijmegen die water van dit productiebedrijf krijgen op een andere manier van water voorzien. Hiervoor gaan we water aanvoeren vanuit productiebedrijf Fikkersdries bij Driel, dat wordt uit gebreid met extra capaciteit. Om dit mogelijk te maken moet een groot aantal nieuwe waterleidingen worden aangelegd, zoals een ruim 800 meter lange transport leiding in de uiterwaarden van Beuningen en een van ruim meter onder de Waal door. Klanten en andere betrokkenen die te maken krijgen met de ingrijpende gevolgen van deze werkzaamheden zijn hiervan op de hoogte gesteld Nieuwbouw Bilthoven In januari hebben we ons vernieuwde productiebedrijf in Bilthoven geopend. De vernieuwing was nodig omdat de zuiveringsinstallatie aan vervanging toe was. Ook loopt de kwaliteit van het grondwater dat Vitens hier wint terug, waardoor we grondwater uit diepere bodemlagen moeten gebruiken. Dit vraagt om een andere manier van zuiveren. Daarom is het productiebedrijf uitgebreid met een reinwaterreservoir van m 3, een spoelwaterbehandeling en een infiltratievijver. Het project heeft 4,5 miljoen gekost Friesland op de schop Het Friese wegennet wordt op vele plaatsen verbeterd. Dit vergt ook ingrijpende aanpassingen van het waterleidingennet. In april zijn we gestart met de reconstructie van belangrijke waterleidingen onder het toekomstige tracé van de snelwegen A6/A7 bij Joure. Het dieper plaatsen van de leiding is op diverse plaatsen nodig met het oog op de reconstructie van het verkeersknooppunt die Rijkswaterstaat in 2015 gaat uitvoeren. De bestaande leiding, de wateraorta die het noordoosten van Friesland van drinkwater voorziet, was niet berekend op de druk van de nieuw aan te leggen wegen. Op 6 plekken onder het bestaande en nieuwe tracé hebben we via gestuurde boringen nieuwe waterleidingen aangelegd op 10 tot 20 meter diepte. We hebben ook volop gewerkt aan aanpassingen van het leidingnet die nodig zijn vanwege de aanleg van de Centrale As. Dit is een nieuwe weg die wordt aangelegd tussen Dokkum en Garyp. Daarvoor dienen leidingen, waaronder belangrijke transportleidingen, te worden verlegd. Dit vergt 41 ingrepen. Tot slot is de laatste hand gelegd aan het omleggen van 3,5 kilometer aan waterleidingnet, nodig vanwege de aanleg van de Haak om Leeuwarden. Hierbij is onder meer gebruikgemaakt van gyroscopische boringen: een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om de exacte locatie van een leiding te bepalen Nieuwbouw La Cabine Wingebied La Cabine in Arnhem krijgt een nieuw pompgebouw. Daardoor is de levering van goed en schoon drinkwater aan minstens mensen in Arnhem en omgeving ook voor de komende 50 jaar verzekerd. In oktober zijn we gestart met de bouw van een nieuw pompgebouw bij La Cabine, een groot en belangrijk productiebedrijf voor de regio Arnhem. De nieuwbouw, de inrichting van het complex en de herbeplanting van de omgeving kosten 4 miljoen. De nieuwbouw die naar verwachting eind 2015 klaar is, vervangt een pompgebouw uit de jaren vijftig.

6 jaarverslag van p ONZE MENSEN Bij Vitens werken vakmensen met een schat aan ervaring. Zij werken gestructureerd, zijn leergierig en loyaal. Het watervak is boeiend en Vitens valt dankzij loopbaanmogelijkheden en internationale kansen in de smaak als werkgever. Mensen blijven lang in dienst, waardoor we, meer dan andere sectoren, kunnen bogen op een schat aan ervaring maar ook te kampen hebben met vergrijzing. Vitens werkt hard aan het moderniseren van het werkgeverschap. Dit blijkt niet alleen uit ons in vernieuwde hoofdkantoor in Zwolle met een werkomgeving die aansluit bij ons streven naar meer openheid en flexibiliteit. Het blijkt ook uit de energie die we steken in strategische personeelsplanning. In is dit in het grootste deel van de organisatie ingevoerd. Daardoor weten we beter wat per afdeling de competenties en toekomstige arbeidsmarktbehoeften zijn. Verder stimuleren we medewerkers om te werken aan hun gezondheid en inzetbaarheid in de toekomst. Dat hebben we in onder meer gedaan met de Gezondheidscheck en een bewustwordingsprogramma over inzetbaarheid met de titel Sterk in je Werk. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het lang inzetbaar zijn en wij ondersteunen dat door een aantal gerichte programma s. Onze medewerkers zijn de kern van ons bedrijf. Daarom is aandacht voor medewerkers en leiderschap van belang. In onze in vernieuwde strategie hebben we afgesproken te streven naar de kernkwaliteiten fris vakmanschap, grensverleggend en relevant voor de klant. Fris vakmanschap is vakmanschap met oog voor vernieuwing en constructieve samenwerking. Grensverleggend staat voor ambitieus, innovatief en continu verbeteren. En met relevant voor de klant wordt bedoeld dat we oog hebben voor de wensen van de individuele klant en dat we de verantwoordelijkheid voelen hieraan te voldoen. Het gaat hier om het DNA van het bedrijf: wie zijn wij als Vitens werkgever en medewerkers? Cijfers Aantal medewerkers Contractduur (jaren) 20,5 20,6 Gemiddelde leeftijd 49 < 30 jaar jaar jaar > 50 jaar

7 jaarverslag van p Medewerkerstevredenheid Onderzoek van Effectory naar de tevredenheid onder medewerkers, met een respons van bijna 80 procent,* laat zien dat de algehele tevredenheid iets is gedaald: van 7,3 naar 7,1. Vitens werkt nu enkele jaren met deze vorm van medewerkersonderzoek en gaat in 2015 op zoek naar een nieuwe vorm die beter aansluit bij de fase waarin de organisatie zich nu bevindt. Cijfer MedewerkersOnderzoek* 7,1 7,3 * Het betrof hier een ijkmoment waarbij ook een deel van het inleenpersoneel heeft deelgenomen aan het onderzoek Nieuw hoofdkantoor Per 1 januari 2015 is in Zwolle officieel het nieuwe hoofdkantoor van Vitens geopend. In is het kantoor grondig verbouwd om een werkomgeving te creëren die past bij flexibel werken, waardoor het kantoor nu een moderne en frisse uitstraling heeft. Het is een plek voor ontmoeting en samenwerking die laat zien waar Vitens voor staat. We zijn een open, benaderbaar en flexibel bedrijf. Naast het hoofdkantoor zijn er nevenvestigingen in Arnhem (callcenter) en Leeuwarden (laboratorium) en blijven de kantoren in Utrecht, Arnhem, Lelystad en Leeuwarden beschikbaar als satellietlocaties met flexplekken. Flexibel werken geeft medewerkers meer keuzevrijheid, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid. Voor de eigen werk, maar ook om duurzamer om te gaan met reisbewegingen. Van mei tot en met oktober heeft een aantal afdelingen deelgenomen aan de Proeftuin Mobiliteitsbudget: een vaste kilometervergoeding voor zowel zakelijk als woon-werkverkeer, ongeacht of de afstand met de auto, het openbaar vervoer of op een andere manier wordt afgelegd. Dit stimuleert mede werkers om kritisch naar hun reisbewegingen te kijken en duurzame vervoerskeuzes te maken. Per 1 januari 2015 is het mobiliteitsbudget voor de hele organisatie ingevoerd Veiligheid Vitens besteedt veel aandacht aan veiligheid en de preventie van ongevallen. Met de juiste veiligheidsmaatregelen willen we zorgen voor een LTIF (Lost Time Injury Frequency) van minder dan 1 per één miljoen gewerkte uren. Hiervoor zijn al in nieuwe risico-inventarisaties uitgevoerd voor de meest risicovolle processen. Op basis van deze inventarisaties is een programma opgezet om de risico s significant te verminderen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een afname van het aantal ongevallen. In zijn 38 ongevallen gemeld (: 34). Kijkend naar de oorzaken van veel ongevallen liggen deze bijna altijd bij een te laag niveau van veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie, waardoor onvoldoende doordacht wordt gehandeld bij het uitvoeren van werkzaamheden. In 13 gevallen (: 11) hebben deze ongevallen geleid tot verzuim van de werknemer vanaf drie dagen.** Het in opgestarte veiligheidsbewustzijnsprogramma!k werk veilig en de eind gestarte implementatie van Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA) bij start van werkzaamheden moeten leiden tot een daling van het aantal ongevallen (met verzuim). De eerste positieve tekenen van de ingezette koers zijn al zichtbaar door de stijging van het aantal gemelde gevaarlijke situaties in de tweede helft van ; het tijdig melden van situaties (vanuit veiligheidsbewustzijn) zorgt voor het voorkomen van ongevallen. Lost Time Injury Frequency (per miljoen gewerkte uren)** Flexibel werken Vitens wil een moderne en flexibele werkgever zijn. Daarom gaan we continu na hoe we onze arbeidsvoorwaarden verder kunnen moderniseren en flexibel werken kunnen stimuleren. Flexibel werken kan bijdragen aan een goede balans tussen werk en privé en aan efficiënt gebruik van (werk)tijd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om efficiënter te reizen: alleen te reizen zo ver als nodig, indien nodig en bij voorkeur op een handig tijdstip. 5,39 4,52 ** Vanaf 1 januari 2015 berekenen we de LTIF volgens de centrale IF-berekeningsmethode VCA, waarbij de LTIF wordt berekend op basis van het aantal ongevallen met verzuim de dag volgend op het incident.

8 jaarverslag van p Ziekteverzuim In bedroeg het ziekteverzuim 4,5%. Dit is hoger dan in (4,3%) en ook hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,7% (eerste drie kwartalen van ) maar iets lager dan het sectorgemiddelde (4,6%). Een mogelijke oorzaak van het relatief hoge verzuimpercentage is dat de gemiddelde leeftijd bij Vitens hoger is dan van de beroepsbevolking. Hierdoor zijn er relatief veel medewerkers die langer ziek zijn, waardoor het verzuimpercentage stijgt. De gezondheid van onze medewerkers heeft constant onze aandacht. Ziekteverzuim (%) 4,52 4, Sterk in je Werk De wereld en Vitens staan niet stil. Een nieuwe werkelijkheid brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt soms iets anders van medewerkers dan ze gewend zijn. Daarom stimuleren we medewerkers om kritisch naar hun eigen werksituatie te kijken. Halen mensen nog wel plezier uit hun werk? En kunnen ze dit met energie en kracht blijven uitoefenen? Voor wie een antwoord op deze vragen wil vinden, hebben we het programma Sterk in je Werk ontwikkeld. Dit programma stimuleert medewerkers te kijken naar de werksituatie, werkdruk, gezondheid, vitaliteit en de juiste werk-privébalans. Medewerkers kunnen workshops volgen, krijgen tips voor goede gesprekken met leidinggevenden of kunnen een krachtbronanalyse laten doen. In hebben 89 medewerkers deelgenomen aan het programma Gezondheidscheck Het programma Sterk in je Werk gaf medewerkers in de mogelijkheid om mee te doen aan de Gezondheidscheck (Preventief Medisch Onderzoek). Door een online vragenlijst in te vullen, kregen ze inzicht in onder meer hun werkvermogen en leefstijl en op welke punten ze actie kunnen ondernemen. Aanvullend konden ze meedoen aan een fysieke test om conditie, BMI en cholesterol te meten. De online vragenlijst is door 942 medewerkers ingevuld en 646 medewerkers deden mee aan de fysieke test Diversiteit Met ons bedrijf staan we middenin de samenleving in al haar diversiteit. Die diversiteit is op dit moment niet zichtbaar in ons personeelsbestand. Neem bijvoorbeeld de verhouding van mannen en vrouwen die werkzaam zijn bij onze organisatie. Op dit moment wordt ongeveer een kwart van alle plaatsen binnen ons gehele bedrijf bezet door vrouwen. Van alle 86 managementposities binnen Vitens worden 20 plekken bezet door vrouwen. Dit aantal moet over de gehele linie dan ook omhoog. Daarom heeft Vitens op 3 juni het Charter Talent naar de Top ondertekend. Hiermee beloven we ons in te spannen voor meer vrouwen op topposities binnen het bedrijf. Vanuit de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) nemen we samen met de Werkgeversverenigingen WENb (Energie-, Afval & Milieu, Kabel- & Telecomsector) het voortouw in de uitvoering van het Sociaal Akkoord om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo geven we invulling aan Inclusief Werkgeverschap: het in dienst nemen én houden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en mensen in de bijstand. Hiervoor is het project Samenwerken & Verbinden opgestart, dat organisaties helpt bij de realisatie van de afspraken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In het kader van dit project wil Vitens de komende 10 jaar 50 mensen met een arbeidshandicap een reguliere baan aanbieden. Vrouwen in managementposities (%) * * Het aantal vrouwen in managementposities is niet gerapporteerd in het jaarverslag.

9 jaarverslag van p RELEVANT VOOR DE KLANt De razendsnelle opkomst van mobiel internet heeft grote gevolgen. Meer dan ooit verwachten klanten hun zaken razendsnel te kunnen regelen. Als hun iets niet bevalt, dan maken ze dit publiek via de social media. Dit heeft grote gevolgen voor organisaties met veel klanten zoals Vitens. We merken dat onze clientèle steeds vaker kiest voor de digitale weg, of het nu gaat om een verhuizing of een factuur. Op die veranderende behoeften spelen we in met bijvoorbeeld webcare en Mijn Vitens. Zo hebben we in een nieuw proces ingericht waardoor we klanten vaker in één keer kunnen helpen. In het merendeel van de gevallen kunnen we problemen die klanten telefonisch aan ons melden direct oplossen. Vitens kijkt verder dan schermen van computers en smartphones breed zijn. We hechten ook aan een meer diepgaande dialoog met klanten, onder meer tijdens open dagen. Verder beseffen we dat niet iedereen mee kan of wil in de digitalisering. Als publiek bedrijf is het onze plicht om ook groepen in de samenleving te bedienen die afwijken van het gemiddelde en aandacht te hebben voor mensen die niet mee kunnen komen Cijfers Aantal klanten 5,6 5,5 miljoen miljoen Uit verscheidene indicatoren blijkt dat we goed presteren in de ogen van klanten. De klanttevredenheid is gemiddeld over het jaar uitgekomen op 7,9. Ook de bereikbaarheid was, na een valse start, met 95% goed. Verder bedroeg het servicelevel bij klachten 98% (streefcijfer: 95%). Vanwege de goede prestaties in leveringszekerheid en klanttevredenheid lijkt extra focus op het omgaan met klanten wellicht onnodig. Toch hebben we van customer excellence een hoofdpijler in onze vernieuwde strategie gemaakt. Want wij geloven dat het nog beter kan en gezien de snelle veranderingen ook moet. Zo zal het in de toekomst mogelijk moeten worden om storingen sneller te signaleren of zelfs voor te zijn. Wij willen een bedrijf zijn dat net zo snel als de wereld van onze klanten meebeweegt en tegelijkertijd oog heeft voor de wensen van alle soorten klanten. Bereikbaarheid (%) Gem. verbruik huishouden (kleinverbruik in m 3 ) 95,3 92,7 Klanttevredenheid 7,9 8, * * Het werkelijk verbruik per huishouden is over lager uitgekomen dan gerapporteerd in het jaarverslag. Het totaal ingeschatte waterverbruik per ultimo dat in zou worden gefactureerd is te hoog geweest ten opzichte van de werkelijke facturatie.

10 jaarverslag van p Klantcontact In hebben we exclusief storingsmeldingen ruim klanten telefonisch te woord gestaan en met een kleine schriftelijk of per contact gehad. Vergeleken met zien we een verdere verschuiving van deze kanalen naar Mijn Vitens, waarmee klanten online hun waterzaken kunnen regelen. Van de verhuizingen wordt nu 65% automatisch via onze website doorgegeven, het doorgeven van meterstanden gebeurt voor bijna 64% via internet en vele klanten ontvangen hun factuur inmiddels digitaal. Ook de klassieke acceptgiro kunnen klanten digitaal ontvangen en snel en eenvoudig betalen via hun eigen bank. Hiermee ontwikkelen en professionaliseren we ons steeds verder op het gebied van online dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid lag in het begin van beneden onze norm. De oorzaken waren een hoog ziekteverzuim en IT-problemen. Daarom hebben we extra telefoonteams ingezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat klanten ons in het tweede deel van beter konden bereiken. Aantal mails en post Aantal ontvangen calls (excl. storingen) wachttijd telefoon (sec.) Meterstanden digitaal doorgegeven (%) 63,7 49,8 Automatische incasso digitaal (%) Verhuizingen doorgegeven via internet (%) 64,7 54,3 48,2 38,7 * * Hierover is in niet gerapporteerd.

11 jaarverslag van p Optimalisering klantprocessen In 2012 zijn we gestart met de invoering van het Business Proces Managementsysteem (BPMS) om onze klantprocessen te optimaliseren. Dankzij de invoering van nieuwe klantprocessen en een herinrichting van de organisatie kunnen we klanten vaker in één keer helpen (First Time Fix). In is dit project volledig afgerond. In 2015 zal het accent nog verder verschuiven naar het verder verbeteren van onze online dienstverlening Convenant Iedereen Financieel Fit! Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Vitens zet zich daarom tot het uiterste in om te voorkomen dat klanten onnodig worden afgesloten. Met dat doel tekende Vitens in oktober het convenant Iedereen Financieel Fit! van de Gemeente Leeuwarden. Met het convenant wil de gemeente Leeuwarden samen met haar partners schuldenproblematiek eerder signaleren en inzetten op preventie van betalingsproblemen. Dit is de derde samenwerking die Vitens aangaat met een gemeente op het gebied van het vroeg signaleren van betalingsproblemen. We maken graag afspraken met gemeentes om ervoor te zorgen dat iedereen water heeft en houdt, ook als het financieel moeilijk is voor de klant. We willen dan ook op termijn graag meer van dit soort samenwerkingen aangaan om te helpen de schuldenproblematiek te bestrijden. Vitens tekende in 2007 al een convenant met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Dit convenant bevat afspraken tussen Vitens en alle bij de NVVK aangesloten kredietbanken. Voor klanten van Vitens betekent dit dat, zodra zij een oplossing hebben gevonden voor hun problematiek, Vitens te allen tijde het verzoek van de stads- of kredietbank volgt. Als een klant op de wachtlijst staat voor een intake bij de schuldhulpverlenende instantie, zet Vitens de incassoprocedure tijdelijk stop in afwachting van het advies van de stads- of kredietbank Dialoog met klanten Het contact met klanten is Vitens veel waard. Zij vertellen ons wat we goed doen en wat er beter kan. Daarom wachten we niet af tot ze contact met Vitens zoeken, bijvoorbeeld via telefoon, of post. Ons webcareteam gaat op Twitter met klanten in gesprek en op Facebook voorzien we klanten actief van relevante informatie en laten we zien hoe ze meer uit (kraan)water kunnen halen. Met succes, want in mochten we onze ste volger verwelkomen. Dat aantal zegt natuurlijk niet alles, dus meten we ook de mate van interactie op onze Facebookpagina. Die is met een gemiddelde waarde van 38 IPM+ (Interaction Per Mille) hoog. Maar lang niet iedereen is actief op social media. Daarom zijn we in november van afgelopen jaar met een digitale nieuwsbrief gestart. Eind hadden zich al klanten aangemeld. In hebben we twee keer de open dagen Watermakers georganiseerd, in Oldeholtpade op 17 mei en in Hengelo (Gld.) op 23 september. Tijdens Watermakers openen we speciaal voor klanten de deuren van een productiebedrijf, dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Bezoekers kunnen op een interactieve en informele manier zien en ervaren wat er allemaal komt kijken bij het winnen, zuiveren en leveren van hun kraanwater. Daarnaast kunnen zij al hun vragen over drinkwater stellen aan medewerkers van Vitens. Kinderen mogen zelf aan de slag met leuke activiteiten, zoals waterproefjes, water proeven, repareren van een lek en een Watermakers-speurtocht. Circa mensen kwamen in op de twee edities van Watermakers af.

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Evides Waterbedrijf zorgt voor lekker en betrouwbaar drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse wal. Drinkwater

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI)

Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) Benchmark 2006 Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) De waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven voldoet ruimschoots aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ten opzichte van 2003 is er sprake

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Peter Salverda Omgevingsmanager Vitens 20 Maart 2013 Opzet presentatie Waarom strategische planning? Ambitie en lange termijn visie Duurzaamheid

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid

Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid Mar$jn Tas, Marcel Lips (Vitens) Nederlands drinkwater is het beste drinkwater van de wereld. Een uitspraak die je regelma%g hoort als het gaat over de kwaliteit

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

een veelzijdige aak Stansvorm

een veelzijdige aak Stansvorm S c h o o n d r i n k w at e r een veelzijdige aak Stansvorm Schoon drinkwater, een veelzijdige taak Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in vele economische en maatschappelijke facetten van onze

Nadere informatie

Alles voor het beste drinkwater

Alles voor het beste drinkwater Altijd. Overal. Kwaliteit staat voorop, bij alles wat we doen. Alles voor het beste drinkwater U staat er waarschijnlijk niet bij stil, als u de kraan opendraait. Maar achter dat koele glas drinkwater

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2016 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig.

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. Een stroomversnelling in je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. 2,5 miljoen consumenten en bedrijven dagelijks van water voorzien. Feit: Voor 2,5 miljoen mensen en bedrijven in ons werkgebied

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2014 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Verwachte groei vraagt In totaal nemen de bedrijven in de Eemshaven nu 300.000 m 3 drinkwater af voor industriële activiteiten. Waterbedrijf

Nadere informatie

Oasen in 2006 Het jaar in beeld

Oasen in 2006 Het jaar in beeld Oasen in 2006 Het jaar in beeld Gouda 29 mei 2007 Januari 29 mei 2007 Oasen in 2006 2 Verbouwing zuiveringsstation Rodenhuis In 2006 vierde Oasen het bereiken van hoogste punt van de bouw. Tijdens de ombouw

Nadere informatie

THE HUMAN SENSOR CONNECTING CUSTOMERS. Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017

THE HUMAN SENSOR CONNECTING CUSTOMERS. Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017 THE HUMAN SENSOR CONNECTING 786.000 CUSTOMERS Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017 106,7 mln m 3 drinkwater Wij zorgen voor heerlijk, schoon drinkwater

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten

De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten Stijn Brouwer, Rosa Sjerps (KWR Watercycle Research Institute), Rian Kloosterman, Carolien Koopman (Vitens) Het

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2015 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Decentrale productie drinkwater

Decentrale productie drinkwater Decentrale productie drinkwater Relevante wet- en regelgeving Wim Heiko Houtsma Projectleider Drinkwater voor later (IenM) Opbouw Decentraal? Prioriteiten drinkwatervoorziening: I. Drinkwater moet gegarandeerd

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Kraanwater alle feiten op een rij

Kraanwater alle feiten op een rij Kraanwater alle feiten op een rij Inhoud Kraanwater is vanzelfsprekend 4 Goed voor de gezondheid 8 Zuiver van kwaliteit 12 Lekker goedkoop 18 Tips 22 Drinkwaterbedrijven 28 3 kraanwater.nu Kraanwater is

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Wetgeving Inhoud Drinkwaterkwaliteit Drinkwaterzuivering Verandering van drinkwaterkwaliteit

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf.

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen * Voor onze gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. 1. Hij is gewild Maar liefst 87% van alle Nederlanders wil graag buiten en onderweg

Nadere informatie

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf.

Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen. * Voor onze. gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. Waarom wil ik een watertappunt*? Om 7 redenen * Voor onze gemeente, school, festival, sportclub, speeltuin, of bedrijf. 1. Hij is gewild Maar liefst 87% van alle Nederlanders wil graag buiten en onderweg

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt 26 mei 2015 Arjen Grent PWN HHNK Samenwerking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN werken samen alsof ze één bedrijf zijn Calamiteitenuitrusting

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2762071 Behandelend ambtenaar : T. Jongbloed Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 Aannemers-Prestatieladder Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 TITEL Aannemers-Prestatieladder.

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst In 2010 hebben wij onze leden gevraagd naar hun ideeën over de Waardevolle Toekomst. Dit heeft ons veel belangrijke informatie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: UWV divisie Klant & Service Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Henk de Ruiter e-mail adres: Henk.deRuiter-02@uwv.nl mobiele telefoon: 0611366409 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN. SynReporter

RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN. SynReporter RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN SynReporter 1. Wat is SynReporter? SynReporter is een meet- en rapporteringsysteem dat de syndicus toelaat om het water-

Nadere informatie

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen www.inventum.com ENERGY INNOVATION FIRST Veilig en vertrouwd. Het is een belofte die wij al meer dan 100 jaar waarmaken. Die belofte begint bij de bevlogenheid

Nadere informatie

Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor.

Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor. Schindler Excellence. ledereen wil hogerop in het leven. Doe dat maar. Wij zorgen ervoor. Kwaliteit Wij doen ons werk met veel passie. Als een van de meest toonaangevende firma s op het gebied van liften

Nadere informatie

Innovatie kabels & leidingen N213

Innovatie kabels & leidingen N213 Innovatie kabels & leidingen N213 Verslag van de workshop Den Haag, 31 maart 2015 Inhoud Korte introductie N213 & COB Deel I: belangen, uitdagingen en discussiepunten Deel II: innovatieve oplossingen Net

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie