OMDAT DORST EEN ONRECHT IS Dieper ingaan op wateruitdagingen en toewerken naar een engagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMDAT DORST EEN ONRECHT IS Dieper ingaan op wateruitdagingen en toewerken naar een engagement"

Transcriptie

1 OMDAT DORST EEN ONRECHT IS Dieper ingaan op wateruitdagingen en toewerken naar een engagement Een suggestiebox met korte watergebonden lesingangen n.a.v. Wereldwaterdag 22 maart Een actiemoment of een doe-activiteit opzetten naar aanleiding van Wereldwaterdag wordt het best gekaderd; dat wil zeggen dat die moet voorbereid en in een context geplaatst worden (eerste kolom). Na de actie in de klas of op de koer of buiten de schoolmuren (middenkolom) volgt het best een debriefing: wat hebben we geleerd en welke lessen halen we eruit voor de toekomst (rechterkolom). Meer info is te lezen in het gratis aan te vragen- MOS-dossier voor het secundair onderwijs water op school. Ook bij PROTOS kan je terecht voor inhoudelijke ondersteuning en (proces-)begeleiding. Informeren - motiveren duiden opengooien verruimen verdiepen aandacht vragen - Actiemoment 22 maart Wereld- Water-Dag Nakaarten evalueren plannen maken voor het volgende schooljaar begin, in de 2 weken voorafgaand aan het actiemoment, elke les met het aansnijden van een watergebonden thema en dit niet langer dan 3 à 4 minuten (zie verder watertopics ); sluit (met 1 klas, een delegatie of de hele school) aan bij de wereldwijde actie Walks for Water : (6 km) - laat de leerlingen in je les vrijuit commentaar geven op de gevoerde actie: wat vonden ze er van? Laat ze per twee 1 korte commentaar schrijven (in sms-taal?); spreek met 1 of meerdere collega s af om elke donderdag (=veggiedag) het eerste lesuur altijd te beginnen met het kort (3 à 4 minuten) becommentariëren van een watergebonden thema; (zie waterthema s); hang in je vast leslokaal affiches uit of waterweetjes in de vorm van waterdruppels (zie verder bij waterweetjes ) eindig je les in dezelfde klas eens 3 maal consequent 10 minuten vroeger en hou ZIE BLOG:Walk for Water - Start op tijd met de voorbereiding; - Overleg met de directie; - Bepaal een doelstelling; - Denk aan veiligheid; - Eindig de wandeling in de buurt van je startpunt; - Focus tijdens de wandeling op water; sta 3 minuten effectief stil op de vul een evaluatierooster in (zie verder bij evalueren ) bereid een vragenlijst voor die de actievoerders moeten invullen; verzamel met de klas de bijdragen die in de geschreven pers en op internet over de actie verschenen zijn; verdiep in je les de wateruitdagingen: inviteer een ngo die op water werkt;

2 systematisch een waterquiz (zie waterquiz verder); deel het water-kruiswoordraadsel uit op het einde van de les (zie verder bij kruiswoord ) of stel met hotpatatoes zelf een raadsel op; laat je leerlingen zich buigen over een woord-raadsel waarin water centraal staat (zie verder bij zoek het woord ) ; Verfijn, verdiep en vervolledig met je klas enkele aanbevelingen waarvan jongeren uit Wallonië, Brussel, en Vlaanderen op 22 maart 2009 in het Parlement (Wetstraat) een eerste aanzet gaven (zie bewerk resoluties ); ga op zoek naar watergebonden thema s die je leerlingen minder of niet kennen (zie meten is weten ; aanzetten om rond water te werken vind je ook op: als je de klasmuren wil overstijgen, kom met een aantal leerlingen samen op een vrij moment om te brainstormen over een mogelijke actievorm en overleg met de school /directie lees en bespreek Investeren in water is werken op alle 8 de millenniumdoelstellingen speelplaats of op een openbare plaats ergens in de gemeente niet veraf van school op de middag en ontrol een spandoek met daarop bvb. de tekst we staan stil bij water - of een andere sprekende waterslogan (zie voorbeeld: freezeactie wwd 2010) vorm een grote cirkel om een gebouw, standbeeld, en geef emmers door terwijl andere actievoeders de voorbijgangers (medeleerlingen) een foldertje in de hand stoppen met uitleg over een of andere wateruitdaging (zie verder); zet in overleg met het oudercomité een infostandje op met leerlingen op een oudervergadering die nu eens heel toevallig op 22 maart wordt gehouden! breng de lokale pers op de hoogte. neem in de buurt of bij medeleerlingen, een vragenlijst af over water (kraantjeswater versus flessenwater bvb.) die in de les wiskunde of Nederlands is voorbereid; sluit je aan bij de actie van Green Kranig Water : enkel kraantjeswater drinken op Wereldwaterdag en zo het drankverpakkingsafval verminderen. Klik hier. leg een parcours af met sandwichborden; toon een film van PROTOS over de aanpak van waterprogramma s in Afrika; vraag de film Klimaatchaos in het Zuiden de slachtoffers aan het woord op via Kleur Bekennen of bij Wereldmediatheek in Antwerpen (klik hier); resultaten van de op school afgenomen vragenlijst communiceren aan andere leerlingen, ouders, ; komt er om de twee /drie weken een veggiedag op school? wat is daarvoor nog nodig? voor op de leerlingenraad: hoe zit het met de brooddoos? En ander verpakkingsafval? Hoe wordt drinken van kraantjeswater gestimuleerd? bespreek en onderteken een engagementsverklaring en stel een visietekst op;

3 Watertopics Meer mensen hebben wereldwijd toegang tot drinkbaar water. Het aantal mensen dat geen directe toegang tot drinkbaar water heeft, is sinds 2008 gezakt van 1,2 miljard tot flink onder het miljard; meer bepaald 890 miljoen. Bovendien zijn er meer en meer indicaties dat tegen 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot water met de helft zal verminderd zijn ten opzichte van Dit onderdeel van de 7de millenniumdoelstelling zal wereldwijd gehaald worden. Die positieve tendens op wereldvlak speelt spijtig genoeg niet voor Afrika! (morgen meer over water) Waarom aandacht schenken water? Het belang van water. Zonder water kunnen we niets zijn we niets!. Water is essentieel. Water is leven. Welke problemen stellen er zich niet bij te veel water? Wie wint en wie verliest als er te weinig gezond water is? Van al het zoet water in de wereld, gaat 70% naar de aanmaak van voedsel. Veilig en gezond water komt niet zomaar uit de lucht in de douche vallen; maar moet gemaakt worden. Stilstaan bij water is tijd nemen om over de grenzen te kijken en surfend vaststellen dat 2,6 miljoen niet zijn aangesloten op een hygiënisch netwerk (= wc s en riolering). Omdat vooral meisjes/vrouwen veel tijd steken in het halen van water heeft dat een enorme impact op hun scholing, inkomensgenererende activiteiten, sociale en politieke betrokkenheid. Hoe gaan we met water een brug leggen naar meer gelijkheid? Als water een goed wordt waar men winst uit puurt, zullen deze ongelijkheden alleen nog maar scherper worden. Aandacht besteden aan water gaat zowel over de gracht achter de school, over dorpspompen als over de vraag hoeveel water wij nu onrechtstreeks invoeren van water via katoen of koffie. Dat heet dan virtueel water (morgen meer over water) Waarom een Wereldwaterdag? Op de VN-Aarde-Conferentie van 1992 in Rio de Janeiro / Brazilië werd beslist om 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. Van Wereldwaterdag wordt gebruik maken om een breed publiek te informeren over grote en kleine wateruitdagingen in de wereld. Elk jaar zetten de VN één aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers. Thema s van vorige jaren waren: cultuur, vrouwen en gedeelde kansen. Vorig jaar (in 2010) werd ingezoomd op de kwaliteit van het water. Dit jaar (2011) staat water in de miljoenensteden centraal. Niet zonder reden. Sinds kort woont meer dan de helft (!) van de huidige wereldbevolking in steden. Het is geen evidentie om de waterbevoorrading te garanderen. In sommige gevallen wordt water weggepompt uit landbouwgebieden om honderden kilometers verder de stedelijke dorst te lessen. Wat gebeurt er trouwens om plattelandsvlucht tegen te gaan? Door 1 keer per jaar te focussen op water, vragen de Verenigde Naties aandacht voor de enorm grote impact die water heeft op het leven van iedereen en onderstrepen ze het belang van een goed waterbeheer, zowel stroomop- als stroomafwaarts.. (morgen meer over water) Inspraak De regeringen van de landen die behoren tot het Nigerbekken (Afrika) hebben afgesproken om het water uit de Niger efficiënter te gebruiken. Zo hebben de politieke overheden van de zogenaamde Nigerlanden besloten tot het plaatsen van verschillende stuwdammen. Gemeenteraden, boerenvakbonden en lokale watercomités uit die Nigerlanden zijn --net als hun regeringen-- ook vragende partij voor een betere verdeling van het irrigatiewater. Zij voeren de druk op om mee te mogen beslissen 1) waar die stuwdammen gaan gebouwd worden en 2) hoe en wanneer het rivierwater zal verdeeld worden. Zo willen ze systematisch betrokken worden bij het beheer van de Niger. (morgen meer over water)

4 Signalen geven Straks zijn we met 7 miljard mensen op Aarde. Niet iedereen heeft in dezelfde mate toegang tot water. Zo moeten miljoenen kinderen elke dag kilometers stappen om water te halen; niet altijd van goede kwaliteit. Elke dag sterven er verschillende honderden mensen omdat ze in aanraking kwamen met onzuiver water. Beschikken over goed drinkwater in de onmiddellijke omgeving is voor miljoenen mensen nog altijd geen mensenrecht. We leven op één wereld en de levens van al die mensen zijn met elkaar verbonden. Onze manier van leven vraagt veel energie. Dat draagt bij tot klimaatverandering. Voor heel wat mensen in Afrika, Latijns Amerika of Azië betekenen méér overstromingen en méér droogtes hetzelfde als minder inkomsten. Wat zeggen we tegen die mensen die door de klimaatchaos in het Zuiden hun woonst moeten achterlaten? Als we de dorstige vluchtelingen laven met water, dan raakt hun tijdelijke dorst wel gelest, maar wat met de fundamentele dorst? Als we met zijn allen acties opzetten rond water (of eens gewoon stilstaan in een les of op de grote markt), dan gaan we ons meer verbonden weten met elkaar. Water wordt dan een brug en een kans; geen kloof. Hoe maken we er samen een meer leefbare wereld van? Suggesties steek je maar in de ideeënbus.

5 Waterthema s Als er minder dan m³ zoet water per persoon per jaar beschikbaar is, dan spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van waterstress. Het gebied kampt dan regelmatig met een watertekort. Vandaag leven zo n 2,2 miljard mensen in dergelijke gebieden. Ongeveer 1/5 van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) leeft dan weer in gebieden met een fysisch watergebrek. Dat wil dan zeggen dat daar onvoldoende water voorradig is om aan ieders behoefte te voldoen. Gebieden waar minder dan 500 m³ valt, zijn dan te rangschikken onder waterschaarste. 500 miljoen mensen komen in de buurt van waterstress. Globaal genomen is de vraag naar zoet water de laatste 100 jaar verzesvoudigd. Elk jaar groeit de vraag naar zoet water met zo n 64 km³. Drinkwater winnen uit zoet water ( = oppervlaktewater of grondwater) is niet zo moeilijk. Bijna overal ter wereld is er voldoende zoet water aanwezig om de nodige hoeveelheid drinkwater (!) beschikbaar te stellen. Niet overal is er voldoende water aanwezig voor de landbouw of met andere woorden je kan niet in elke regio op een duurzame manier aan landbouw doen. Landbouw is de grootste gebruiker: wereldwijd gaat 70% van het gebruikte zoet water naar de productie van gewassen en veeteelt. Als we het hebben over duurzaam waterbeheer, dan hebben we het over zoet water dat zo verdeeld wordt at het tegemoet komt aan de noden van alle watergebruikers nu en later, en dit zonder de natuur te ondermijnen. Op veel plaatsen in de wereld is er geen gebrek aan zoet water. Met dat water moet dan wel zorgzaam omgesprongen worden en het moet beter verdeeld worden. Hierbij moet dan ook rekening gehouden worden met de natuur. Serieuze inspanningen doen om aan water te geraken en tezelfdertijd bomen kappen, heeft niet veel zin. Bomen brengen waterdamp in de lucht en beïnvloeden de hoeveelheid neerslag. Daarnaast beschermen bomen en planten de bodem en zorgen ervoor dat meer water in de bodem dringt. Regenwouden kappen om zo landbouwgronden aan te leggen is geen goede zaak. Na verloop van tijd leveren ze immers arme gronden. Dat heeft alles te maken met het feit dat de gronden beetje bij beetje uitdrogen. Als er onvoldoende oppervlaktewater kan gebruikt worden, dan ontstaat vlug de neiging om de grondwaterlagen aan te boren. Door de bevolkingsgroei, de verstedelijking en de economische groei neemt de vraag naar zoet water toe. Overexploitatie leidt tot onherstelbare schade. Tal van streken en steden kennen grondverzakkingen ten gevolge van de daling van het grondwater. Het oppompen in kuststreken van zoet water uit de grondlagen, is niet zonder gevaar omdat er dan intrusie van zout water kan optreden: het zeewater wordt dan ondergronds aangezogen. In veel landen blijven de watervoorraden onderbenut door een gebrek aan financiële middelen en het falen van de instellingen. Er is voldoende water aanwezig, maar het raakt niet tot bij de mensen omdat de watervoorziening slecht georganiseerd en beheerd wordt. Overheden hebben vaak geen geld om de watersystemen te onderhouden en uit te breiden. Meestal slagen ze er ook niet in om hun kosten voldoende te recupereren. Het aanbod is onvoldoende op de vraag afgestemd: er is een slechte verdeling; rijke klanten worden bevoordeeld. meer info: slagen in het water water in een internationaal perspectief brochure ( 5 zonder verzending) aan te vragen bij PROTOS

6 Enkele Waterweetjes:Om te becommentariëren en/of uit te hangen Aardrijkskunde en Natuurkunde Water kan niet alleen aan het oppervlak gevonden worden, maar ook in de grond en lucht. Op dit moment is er evenveel water op aarde als toen de aarde werd gevormd. Het water dat uit jouw kraan komt, zou wel eens moleculen kunnen bevatten die door een Neanderthaler zijn gedronken... Er zijn twee soorten water: zout en zoet. Ook in zoet water zit er (een heel klein beetje) zout Water verplaatst zich over de aarde in een waterkringloop. Die kringloop heeft vijf onderdelen: verdamping, condensatie, neerslag, infiltratie en oppervlakte-afvloei. Over een periode van honderd jaar bevindt een watermolecuul zich in verhouding 98 jaren in de oceaan, twintig maanden in de vorm van ijs, ongeveer twee weken in meren en rivieren en minder dan een week in de atmosfeer. Grondwater kan er een heel mensenleven over doen om zich één kilometer te verplaatsen. Het grootste gedeelte van het water aan het aardoppervlak is permanent bevroren of zout. Bevroren water is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft. Water is de enige stof die in drie gedaanten voorkomt: vast (ijs), vloeibaar (water) en gasvormig (waterdamp). Men hoeft niet zo veel te doen om water zout te maken. Als eenduizendste (of meer) van het gewicht van water uit zout bestaat, wordt het water zoutachtig genoemd. Wanneer water een hoop calcium en magnesium bevat, wordt het hard water genoemd. Hard water kan niet voor zomaar alle processen waar water bij nodig is, gebruikt worden. Elk land heeft zijn eigen waterkwaliteitseisen, die bepalen in welke mate water gezuiverd moet worden. De eisen zijn onder meer afhankelijk van waar het water voor gebruikt gaat worden. Van al het water op aarde, bestaat slechts 2,5% uit zoet water. Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water ligt in Antarctica. Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater. Op Hawai, Mt. Waialeale in Kauai, regent het 350 dagen van het jaar.

7 Biologie Ongeveer 66% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Water zit in al onze organen en wordt door het hele lichaam getransporteerd om allerlei fysische functies te ondersteunen. Een boom verdampt 265 liter water per dag. Een hectare maïs verdampt per dag liter water. Zoetwaterdieren sterven vijf keer sneller uit dan landdieren. Een olifant ruikt water op een afstand van 4,8 kilometer. Een hond ruikt het verschil tussen een bak water en een bak water met één theelepeltje zout erin. Water en gezondheid Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel, maar hooguit een week zonder water leven. Als een mens niet genoeg water opneemt, droogt hij uit. Een mens moet per dag minstens twee liter water drinken om gezond te kunnen leven. Je kan sterven van een overdosis water (= 20 liter in heel korte tijd)! Mensen kunnen geen zout water drinken. Zout water onttrekt namelijk vocht uit je lichaam. Water reguleert de temperatuur van het menselijk lichaam. Wanneer je koorts hebt, is het goed om veel water te drinken. Water verwijdert afvalstoffen uit het menselijk lichaam. Water verlaat de maag al vijf minuten nadat het gedronken is. Watergebruik De menselijke consumptie van water neemt jaarlijks toe. Als je vijf minuten douchet, gebruik je vlug 95 tot 190 liter water (ongeveer 10 liter / emmer). Voor tandenpoetsen gebruik je gemiddeld vijf liter water per dag. Een afwasmachine gebruikt 35 tot 45 liter water per wasbeurt. Gemiddeld geven mensen minder dan 1% van de totale uitgaven uit aan water en de behandeling van water. Minder dan 1% van het water dat de publieke waterdiensten behandelen, wordt gebruikt om te drinken of te koken. Flessenwater kan tot duizend keer duurder zijn dan kraanwater.

8 Derde Wereld Iedere dag sterven er tussen de 3 à kinderen jonger dan vijf jaar in Derde Wereldlanden, als een gevolg van ziektes die ze hebben opgelopen door het drinken van onzuiver water. Een groot deel van de mensen moet minstens 2 uur lopen om water te halen. Meer dan 980 miljoen mensen op aarde hebben nog altijd geen directe toegang tot veilig drinkwater. Tenminste vierhonderd miljoen mensen wonen op plekken waar een tekort aan water is. Elk jaar op 22 maart is het wereldwijd de dag van het water: Wereldwaterdag. Water als grondstof Er is liter water nodig om een vat bier te produceren. Er is liter water nodig om een gezin van vier personen een dag van voedsel te voorzien; Flessenwater is vierhonderd tot duizend keer duurder dan kraantjeswater. De consumptie van flessenwater neemt per jaar met 12% toe. Het Russische Baikalmeer, ten noorden van de Mongolische grens, is het diepste meer ter wereld met een maximale diepte van meter. Het meer is zó diep dat het bijna 1/5 deel van al het zoete water op aarde bevat. Kraanwater wordt 57 keer getest voordat je het drinkt. Flessenwater hoeft maar vijftien testen te ondergaan. Bron- en tafelwaters hoeven helemaal niet te worden getest. In nogal wat Europese landen zijn de normen voor flessenwater lager dan die voor kraanwater. Plastic flessen worden gemaakt van ruwe materialen afkomstig uit petroleum. Goedkoop, maar niet vervangbaar, en de fabricage van de flessen veroorzaakt vervuiling. Flessenwater is zwaar, neemt veel ruimte in en je moet het naar je huis sjouwen. Vers water uit de kraan is steeds binnen handbereik in je eigen keuken. De distributie van water in flessen door het hele land is erg duur. Vers water uit de kraan wordt thuisbezorgd tegen een fractie de prijs die je betaalt voor flessenwater in de winkel.

9 Kleine water-quiz 1) Hoeveel klimaatvluchtelingen zouden er zijn tegen 2050 volgens de internationale organisatie voor migratie? A : 50 miljoen; B : 150 miljoen; C : 200 miljoen; 2) Welke ziekte heeft het hoogste sterftecijfer? A : AIDS; B : mazelen; C : diarree; 3) Wat is eutrofiëring? A : situatie die ontstaat als er meststoffen in het water terecht komen die de algen heel sterk doen groeien waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt ; B : medische term om een toestand van extreme uitdroging aan te duiden ; C : begrip dat verwijst naar een opmerkelijk goed herstel van een watervoorraad ; 4) Hoeveel % van het totaal aantal zoet water op Aarde mogen de mensen gebruiken om toch nog duurzaam in hun onderhoud te voorzien? A : 1 10 %; B : %; C : %; D : 70 80% 5) Water dat uit zeeën en oceanen verdampt is zout? A : waar ; B : niet waar ; C : hangt af van de regio ; 6) Welk verband is er tussen ontbossing en water? A : ontbossing aan de ene kant beïnvloedt de neerslag aan de andere kant; B : er is geen verband; C : er is meer water in de ondergrond van de ontboste regio; 7) Hoeveel water is er gemiddeld nodig voor een katoenen T-shirt (van katoenplant tot afgewerkt product)

10 A: 1000 liter; B: 2700 liter; C: 4000 liter; 8) In de Stille Oceaan drijft een hoeveelheid plastiek afval dat qua oppervlakte even groot is als 23 keer België? A: waar B: niet waar 9) Wanneer moeten de millenniumdoelstellingen gehaald zijn? A: in 2015; B: in 2030; C: in 2050; 10) Als je rijst invoert, voer je dan tezelfdertijd ook water in? A: neen; B: ja; Antwoorden 1= C 2= C 3= A 4= C 5= B 6= A 7= B 8= A 9= A 10= B

11 Kruiswoord Horizontaal 1. kleur 7. tot voor kort gebruikte eenheid van druk 8. dal 10. fietsonderdeel 12. versteende houtskool 13. overdreven 14. onmeetbaar getal 15. ingesloten gebied 17. Europeaan 18. astronomische eenheid (afk.) 20. rivier in Noord-Italië 21. voormaag bij vogels 24. Egyptische zonnegod 26. uit (Eng.) 27. geluid van een ezel 28. waterdicht vat met hengsel 29. oorsprong van een rivier (meervoud) Vertikaal rivier in Rusland 2. lastige taak 3. lof 4. wat je overdag uitoefent 5. zangstem 6. waterloop 9. erg graag 11. organismen (kleine beestjes) pas zichtbaar onder microscoop 16. vals 19. oud Nederlands woord voor voederbak 22. plaats 23. etter 25. bloeiwijze Welk verband (= 1 woord van 4 lettergrepen) is er tussen de onderstreepte woorden ingevuld op het lichtgrijze veld in het rooster? (Zit je vast? Vraag om een tip) Hoe kunnen je leerlingen een tip verdienen? Samen met hen te bepalen? Tip 1 : persoon (veelal jonge kinderen) Tip 2 : levensnoodzakelijk element Tip 3 : aanbrengen; ophalen

12 Zoek het woord 1) Breng het antwoord op onderstaande omschrijvingen in het rooster aan. 1 : klein draagbaar vat : stroom : elke dag : beginplaats 6 : geen jongen : opdracht : een van de 4 elementen Opgelet : ij = twee letters! 2) Al deze woorden hebben met elkaar te maken en kunnen herleid worden tot één type persoon. Hoe wordt zo iemand omschreven? Over wie hebben we het? Vraag tips aan de leerkracht! 3) Wat kan zo iemand ondertussen niet doen? Wat denk je: is dat een schending van een mensenrecht? Motiveer. 4) Welke oplossingen zijn er voor dat soort meisjes? Wat is een duurzame bijdrage? Hoe en wanneer kunnen de leerlingen een tip verdienen? Samen af te spreken? Tip 1 = van het vrouwelijke geslacht Tip 2 = ze draagt vaak tot 18 kg. Tip 3 = elke dag op weg Antwoord : waterdraagster

13 Bewerk Resoluties LEES en HERLEES ONDERSTAANDE AANBEVELINGEN SCHAAF ZE BIJ (enkele toch) Op het nationale jongerenwaterforum in 2009 kwamen 150 jongeren uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen samen in het Parlement. Ze kwamen samen om met elkaar van gedachten te wisselen over water en wetteksten (= aanbevelingen) op te stellen die ze verdedigden in aanwezigheid van politici. In de finale stemronde werden deze wetteksten al of niet aangenomen. Op welke van onderstaande aanbevelingen zou je verder willen werken? Je mag er hoogstens 2 aanstippen. De twee aanbevelingen die het meeste stemmen halen, worden klassikaal onder handen genomen ( = bijsturen zinnen weglaten verdiepen actualiseren, amenderen..). Bijgewerkte teksten (kort + klassikaal bediscussieerd én uitgewerkt) zijn zonder meer welkom op de mondiale dienst van PROTOS De bijgestuurde teksten kunnen immers gebruikt worden als basis bij nationale en internationale jongerenwaterontmoetingen (zoals het wereld-water-jongeren-forum in Marseille 2012 ) Aanbeveling 1) Waterarmen en Honger Water is essentieel voor ontwikkeling. Water-armen kunnen niet over een voldoende hoeveelheid kwalitatief veilig water beschikken in hun onmiddellijke omgeving. Hierdoor wordt hun gezondheid en mogelijkheden tot onderwijs of economische activiteiten negatief beïnvloed. Het is een vicieuze cirkel die ze niet alleen kunnen doorbreken. Ze hebben nood aan hulp van buitenaf, niet alleen geld maar ook de kennis en middelen om het zelf te doen. Door een gebrek aan een efficiënt waterbeleid op nationaal niveau bestaat het risico dat deze problemen lokaal blijven aanslepen. Wij hebben het recht niet om landen die een gebrek aan water kennen aan hun lot over te laten. De rijke landen moeten de arme landen helpen, aan noodhulp doen en helpen door duurzame infrastructuurwerken te bouwen. België zou nog meer aan ontwikkelingssamenwerking moeten doen, ondermeer door het ondersteunen van lokale besturen voor het ontwikkelen en uitvoeren van watervoorzieningen die dan duurzaam beheerd worden. Voedselvoorziening kan verzekerd worden door grotere investeringen in de voorziening van water voor irrigatie. Aanbeveling 2) Mondiale vorming Nog te weinig mensen (waaronder ook jongeren) worden aangesproken om hun gedrag duurzamer te maken. Er is weinig info over wat jongeren effectief kunnen doen en bovendien ondervinden ze te weinig steun om iets te doen. In veel sensibiliserende campagnes is het duidelijk wat we NIET mogen doen, maar niet wat we WEL kunnen doen. We stellen ook vast dat de huidige generatie jongeren bereid is om zich duurzamer te gedragen, maar dat ze daartoe onvoldoende mogelijkheden krijgt. We stellen daarom voor dat de

14 overheid blijft investeren (financieel en op andere manieren) in bewustmakingscampagnes met duidelijke, duurzame alternatieven die jongeren persoonlijk raken en aanspreken. We bevelen concrete acties aan met duidelijke, concrete, zichtbare resultaten zodat we gemotiveerd blijven. We willen het gevoel krijgen ook zelf een verschil te kunnen maken. Daarbij willen we extra aandacht vestigen op het feit dat ook belangrijke beslissingsmakers (zoals ouders, schooldirecties, gemeentebesturen, Vlaamse overheid, ) aangesproken moeten worden als voorbeeld voor jongeren. Het zijn zij die de jongeren mee moeten steunen in hun duurzame acties en het goede voorbeeld moeten even. Aanbeveling 3) Duurzame Ontwikkeling en Solidaire financiering Het feit dat er wereldwijd 1800 miljard dollar vrijgemaakt wordt voor defensie, en slechts 80 miljard voor ontwikkelingssamenwerking; Het feit dat door de gevolgen van de klimaatswijziging meer en meer wrijvingen en conflicten komen rond water in droge en arme landen, wensen wij dat federale parlementen (incl. het Belgische) een wetsvoorstel aanneemt om 1% van het budget verplicht te besteden aan het voorkomen van deze conflicten door te investeren in waterprojecten in deze landen. Wij vragen heel concreet aan de Belgische regering om de invoer van landbouwproducten af te bouwen uit die landen die waterschaarste kennen. Vooral de Europese Unie moet haar afhankelijkheid van soja verminderen en parallel hieraan de productie van een cultuur aanmoedigen die de geïmporteerde soja kan vervangen (oliehoudende zaden). De institutionele structuur van België laat niet toe om belastingen op water te gebruiken buiten het rechtsgebied van de gewesten. Wij stellen voor om de wet op de heffing van het watergebruik te wijzigen zodanig dat de waterdistributiemaatschappijen ook een heffing kunnen invoeren die ten goede komt aan de watervoorziening voor de water-armen buiten België. Aanbeveling 4) Recht op water Wij beschouwen de toegang tot drinkbaar water en sanitatie als een fundamenteel mensenrecht. Wij vragen dat dit deel zou uitmaken van het mensenrechtencharter. Wij pleiten verder ook voor één overkoepelend waterorgaan binnen de VN met de nodige financiële slagkracht. Deze vervangt alle afzonderlijke organen (geen versnippering), en zal daarbij bevoegd zijn voor het realiseren en controleren van de waterprojecten. De prijscontrole is ook een belangrijke bevoegdheid binnen dit orgaan. Recht op water moet dringend hoger op de politieke agenda geplaatst worden, op die manier moet alles op alles gezet worden om de millenniumdoelstellingen te halen. Verder moeten mensen gesensibiliseerd worden omtrent dit belangrijke onderwerp. Ook het stemmen van recht op water tot universeel mensenrecht is noodzakelijk. Aan de hand van capacity-building moet de knowhow van overheden aangescherpt worden, zo wordt water veel doeltreffender verdeeld onder de bevolking en wordt er efficiënter mee omgegaan. Het VN waterorgaan staat ook in voor de opvolging op lange termijn. Aanbeveling 5) Ontwikkelingseducatie Men moet duurzame opvoeding op school stimuleren en dit vanaf de kleuterschool tot aan het einde van de studies door middel van een speciale duurzaamheidscursus. Het zou een dynamische en participatieve cursus moeten zijn. Inhoudelijk moeten de verbanden tussen water, ontbossing en verarming van de bodem aan bod komen maar ook hoe we meer samen kunnen werken op sociale en organisationele duurzaamheid. Duurzaamheid is meer dan milieu (hoe essentieel ook). De financiering van de leerkrachten die deze cursussen verzorgen moet komen van bijdragen. Jongeren willen hierin ook verantwoordelijkheid opnemen maar moeten daartoe mogelijkheden krijgen zoals vrijstelling.

15 Meten is weten In dit pakket heeft de in water gespecialiseerde ngo PROTOS tien vragen (uit de honderden) geselecteerd m.b.t. water die je kan voorleggen aan je leerlingen of aan een groepje. Dit laat toe na te gaan met welke waterthema s de leerlingen van de 1 ste, 2 de en 3 de graad secundair al iets meer vertrouwd zijn en welke nieuwe (minder bekende) wateraccenten jij als leerkracht in je les kan aanboren om zo herhalingen te vermijden. Doe de afname van de vragen twee keren. Een eerste maal nog voor het waterproject in klas (graad/school) echt van start gaat, en een tweede keer, een paar weken na het einde van je waterlessen. Zo krijg je een idee van de impact: wat is de leerlingen bijgebleven? Welke verbanden leggen ze? Antwoorden van de leerlingen op de vragenlijst worden getaxeerd op 4 niveaus: kent er niks van (weet echt niet waar de klepel hangt) ; weet iets maar niet de essentie; kan meepraten - met kennis van zaken; past toe en is zich goed bewust. Meer uitleg in het pakketje. In het bundeltje zijn verder korte informatieve commentaren opgenomen voor de leerkracht die de wateruitdagingen in een ruimer kader plaatsen. Elke vraag krijgt zo een contextualisering en een verdieping mee. Voor PROTOS is water een ingangspoort om de Noord-Zuid-problematiek wat toe te lichten. Water is geen onbekende voor jongeren en in die zin een mooie uitvalsbasis om bvb. via waterproblemen op campings (hygiëne) en via overstromingen (slachtoffers van klimaatveranderingen), de mondiale dimensie aan te reiken. Weten is meten : aan te vragen bij :

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Werken aan de Wereld Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Introductie In het kader van het project Werken aan de wereld is een lessenserie ontwikkeld, gebaseerd op vier lessen en een themadag (zie voor

Nadere informatie

DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten

DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten »» DOLCETA Online informatie en educatie voor consumenten Dolceta is een hulpmiddel en omvat een website waarmee consumentenzaken op een educatieve manier onder de aandacht van het publiek van de Europese

Nadere informatie

3.1 Doelstelling en afbakening

3.1 Doelstelling en afbakening SENSIBILISATIE 3 17 18 SENSIBILISATIE 3 SENSIBILISATIE 3.1 Doelstelling en afbakening De sensibilisatiestap is belangrijk om alle doelgroepen binnen de school te informeren en te betrekken bij de MOS-acties.

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

In de weer voor water:

In de weer voor water: 1 In de weer voor water: voorbereidend lespakket voor tweede en derde graad lager onderwijs Loop naar de pomp?! Inhoudstafel Algemene inleiding 1 Deel I: ik en water 2 Wateropwarmer: Hocus pocus plets

Nadere informatie

Water op school. De EcoSchool leren duurzaam leven

Water op school. De EcoSchool leren duurzaam leven Water op school De EcoSchool leren duurzaam leven 1 Inhoud 1. Waarom duurzaam omgaan met water? 4 2. Hoe duurzaam omgaan met water op school? 8 3. Hoe EcoSchool worden en blijven? 24 4. Wie kan me helpen?

Nadere informatie

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014 Karla Peijs (Visitatiecommissie Waterketen) Bas Hofs (KWR Watercycle Research Institute) Jules van Lier (TU Delft) Aleid Diepeveen Koen Overkamp (Netherlands Water Partnership)

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas Informatiepakket Omgaan met discriminatie Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding.. 3 4 Tips bij het bespreken van onderwerpen als discriminatie

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Jonge Worldconnectors redden de aarde

Jonge Worldconnectors redden de aarde Jonge Worldconnectors redden de aarde Worldconnectors A Round Table on People and the Planet is een groep mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die samen nadenken over een betere wereld en

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Educatie voor duurzame ontwikkeling.

Educatie voor duurzame ontwikkeling. Educatie voor duurzame ontwikkeling. Leren voor een volhoudbare ontwikkeling Deze brochure kwam tot stand door de medewerking van volgende personen: Paul Renders, Nadia Reynders, Els Salembier, Magalie

Nadere informatie

Educatief dossier. Radio Cordillera. van de Filipijnse boer? Hoe ver reikt de stem. 8 inhoudsopgave

Educatief dossier. Radio Cordillera. van de Filipijnse boer? Hoe ver reikt de stem. 8 inhoudsopgave Educatief dossier Radio Cordillera Hoe ver reikt de stem van de Filipijnse boer? 1 Inhoud INLEIDING 4 DEEL 1. Geografische situering van de Cordillera en de Filipijnen 5 DEEL 2. Belangrijkste uitdagingen

Nadere informatie

Inzicht in. ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere

Inzicht in. ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere Samenwerking van : Inzicht in De scholen van Erpe-Mere ARMOEDE Vormingspakket armoede voor het secundair onderwijs Erpe- Mere In teken van de campagne: Verantwoordelijke uitgever: Welzijnsschakel Ommekeer

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 : Armoede Hoofdstuk 2 : Gezondheid Hoofdstuk 3 : Milieu en duurzaamheid Hoofdstuk 4 : Mobiliteit Hoofdstuk 5 : Onderwijs Hoofdstuk 6 : Politiek,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

WATER HET LEVENSVOCHT. Water is van essentieel belang voor ons leven!

WATER HET LEVENSVOCHT. Water is van essentieel belang voor ons leven! WATER HET LEVENSVOCHT Water is van essentieel belang voor ons leven! Water Water is een bijzondere stof. Alle bekende levensvormen zijn er van afhankelijk. Ongeveer 70% van het menselijk lichaam bestaat

Nadere informatie

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In deze workshop wordt in het eerste deel kennis gemaakt met de situatie van de Ogoni, een volk in Nigeria, dat geconfronteerd wordt met milieuproblemen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie