MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners"

Transcriptie

1 MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren

2 Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar Is uw inkomen hoger dan ? Dan is investeren in interessant voor u. Met een inleg van ontvangt u van de fiscus retour over uw belastingaangifte. Een beter en sneller rendement dan andere (vloot)maatschappen dus. Ook het vervolgtraject kent hogere dividenden en lagere naheffingen. En uw duurzame investering draagt bij aan een beter milieu. Na een succesvolle start in 2010, wordt ook in 2011 duurzame mestverwerking in de varkenssector gestimuleerd. is een innovatieve oplossing met positieve resultaten voor zowel de boer als het milieu. De overheid wil investeringen in dergelijke milieuvriendelijke technieken en apparatuur graag stimuleren en doet dat via de fiscale regelingen MIA en TWA. Activiteiten Op het erf van de boer scheidt met geavanceerde installaties de varkensmest in schoon water en een vaste massa. Het schone water mag worden geloosd. De vaste massa is rijk aan mineralen en wordt hergebruikt. Voor investeerders met een belastbaar inkomen in Box 1 biedt dit een uitgelezen kans om zowel duurzaam als fiscaal aantrekkelijk te beleggen. Door deel te nemen in de Stille Maatschap profiteert ook u volop van deze gunstige regelingen. Bij een belastingdruk van 52% krijgt u al bij de (voorlopige) aanslag zeker 149% van uw inleg terug. Naast het op zich al interessante fiscale voordeel, biedt u ruim 100% dividend over een periode van 12 jaar. De Belastingdienst heeft in een beschikking haar goedkeuring verleend. Daarmee is deze techniek echt cradle to cradle en blijven er geen reststoffen over. Goed nieuws voor het milieu dus - en goed nieuws voor de varkenshouders die besparen op de afvoerkosten van hun mestoverschotten. Zonder dat ze zelf hoeven te investeren, wordt de mest verwerkt voor een vaste prijs per kubieke meter. MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Deelnemen in kan met participaties van 5.000, met een minimum van De inschrijving sluit op 15 december 2011 of eerder, wanneer alle participaties zijn toegewezen. 2

3 Innovatief en kansrijk 12 miljoen ton varkensmest per jaar Mest bestaat voor 95% uit water Mestscheiding bespaart tot 50% afvoerkosten Voorbereid op nieuwe, strenge wetgeving Met bedrijven is de varkenshouderij in ons land een economische factor van betekenis. Maar de 7 miljoen varkens zorgen jaarlijks ook voor zo n 12 miljoen ton mest. Om de bodem en het grondwater niet te zwaar te belasten mag er maar een beperkte hoeveelheid over het land worden uitgereden. De rest, al gauw 9 miljoen ton, moet worden afgevoerd. We hebben het dan over ongeveer vrachtritten, vaak over langere afstand. De kosten voor de varkenshouder kunnen oplopen tot boven de 20 euro per ton. Omdat mest voor maar liefst 95% uit water bestaat, is er veel winst te behalen bij een effectieve scheiding. biedt daarvoor een beproefde oplossing. In standaardcontainers op het erf van de boer wordt de mest gescheiden door een geavanceerd systeem van o.a. mechanische scheiding, nitrificatie/denitrificatie en filtratie. Daarnaast wordt er in 2013 een veel strengere Europese wetgeving van kracht. Met de oplossing van is de varkenshouder daar adequaat op voorbereid. Verder betaalt de boer per hoeveelheid verwerkte mest en hoeft hiervoor dus niet zelf te investeren. Opbrengsten worden gegenereerd door langjarige contracten van met varkenshouders. En aan de kostenkant is er zekerheid door langjarige contracten met het gespecialiseerde bedrijf AquaPurga voor onder andere de afvoer van reststoffen, onderhoud en administratie. Door de mest ter plekke en voor een vaste prijs per kubieke meter te scheiden, besparen varkenshouders tot wel 50% op de afvoerkosten. De hoeveelheid te rijden kilometers wordt zelfs met meer dan 75% gereduceerd. De continue afvoer en verbeterde leefomgeving hebben bovendien een flinke productiviteitsverbetering bij het fokken als gevolg.

4 Structuur MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aftrek TWA biedt een liquiditeits- of rentevoordeel omdat bedrijfsmiddelen willekeurig mogen worden afgeschreven Beheer BV is beheerder van de Maatschappen is een structuur die bestaat uit een serie maatschappen uit de familie. Deze brochure biedt deelname aan de Stille Maatschappen met ieder één verwerkingsinstallatie. Qua opzet en voorwaarden zijn ze allen gelijk. Particulieren investeren in het eigen vermogen (40%), het overige deel (60%) komt van een externe financier. De maten mogen als ondernemers gebruikmaken van speciale fiscale regelingen (MIA en TWA) waarmee de overheid milieuvriendelijke investeringen stimuleert. 136% van de waarde van de installatie mag al in de aangifte inkomstenbelasting 2011 en 2012 als aftrekpost verwerkt worden. Er wordt niet alleen afgeschreven over de inleg, maar ook over het gedeelte van de installatie dat is gefinancierd met de externe lening. Gecombineerd met het positive operationele resultaat betekent dit in totaal een teruggave van 149% van de inleg. Door deelname met 10 participaties ( ) ontstaat een aftrekpost van in Box 1. Beheer BV is beheerder van de Stille Maatschap. Het juridische eigendom van de installatie ligt bij de Stichting Trust. Deze stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat ook toezicht houdt en de financiële middelen bewaakt. Het bestuur bestaat uit drs. J. Groeneveld RA en mr. H. Veldman, beiden langjarig actief in toezicht op de financiële sector. AquaPurga koopt de installaties bij AquaPurga Nederland BV. Dit is een 100% dochter van AquaPurga International. AquaPurga zorgt via haar dochter AquaPurga Services ook voor onderhoud, administratie en transport van reststoffen. Hiervoor zijn langjarige contracten afgesloten. Beheer Maten Stichting Trust MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren 4 Stille Maatschap Belangenvereniging

5 Fiscaliteit en exploitatie Investering Teruggave Dividend Claim fiscus Totaal A Machine 100% B TWA 100% C MIA 36% D Totale afschrijving ( B+C ) * A 136% E Inleg 40% F Afschrijving/inleg ( D/E ) -340% G Op. resultaat 15% H Winst voor bel. -325% I MKB- korting 12% J Aftrekpost F * ( 100%-G ) -286% K Belastingtarief -52% L Teruggave 149% Het rendement van investeren in wordt bepaald door fiscaliteit (de initiële belastingteruggave en de afronding) en de exploitatie van de installaties. Belastingteruggave De totale afschrijving van uw investering bedraagt 136%. De regeling TWA maakt het mogelijk om de installaties in 2 jaar volledig af te schrijven. Daarnaast mag 36% van de investering volgens de MIA worden afgeschreven. Er wordt niet alleen afgeschreven over de inleg, maar ook over het gedeelte van de installaties dat is gefinancierd met de externe lening. Omdat de investeerder als ondernemer kwalificeert, kan de afschrijving worden verrekend met ander inkomen in Box 1. Dankzij de crisiswet is verrekening zelfs 3 jaar terug of 6 jaar vooruit mogelijk. Ook geldt 12% MKB-korting op de resultaten, waardoor de aftrekpost gereduceerd wordt. Bij een operationeel resultaat in de maatschapsperiode en een belastingtarief van 52% leidt dit tot een teruggave van 149%. Een investering van levert zo een teruggave op van AB-claim Om risico s te beperken wordt de Stille Maatschap per 1 april 2012 een NV. Er is dan meer afgeschreven dan er eigen vermogen was. De Belastingdienst corrigeert dit met een uitgestelde heffing (de latente AB-claim) op het negatieve ver- mogen. Bij een investering van bedraagt dit Deze is echter veel minder dan het initiële nettorendement, zodat er altijd een positief saldo uit de fiscaliteit en investering overblijft. Neemt men ook de tijdswaarde in aanmerking, dan blijft een rendement van meer dan 30% over. Deze fiscale structuur is door de Belastingdienst bevestigd met een landelijk geldende vaststellingsovereenkomst of ruling. Exploitatie De exploitatie is afhankelijk van de omvang van de installatie en de hoeveelheid verwerkte mest. Om de resultaten voor de investeerders te egaliseren zijn er poolingovereenkomsten tussen de maatschappen onderling. Er wordt gestreefd naar een gecontracteerd volume van meer dan 90% van de capaciteit, met een ondergrens van 85%. Gedurende de looptijd van de investering wordt de vrije kasstroom gebruikt om de externe financiering af te lossen. Na ongeveer 7 jaar is de lening afgelost en komt de vrije kasstroom uit de exploitatie volledig ten goede van de investeerders. De risico s in de exploitatie worden beperkt door langjarige contracten met AquaPurga Services voor de kosten, en de varkenshouders voor de opbrengsten. De prijsstelling is dusdanig, dat de installatie nog lang concurrerend zal zijn.

6 Exploitatie (voorbeeld) Resultatenrekening Installatie Q Q2/ M3 mest verwerkt Opbrengst Service/ Onderhoud Management fee Verzekeringen Mineralenboekhouding Variabele kosten Operationele kosten EBITDA Afschrijvingen Operationeel resultaat Financiële lasten Winst voor belasting Belasting ** Netto resultaat Dividend ** Belastingtarief vanaf 2012 slechts 20% omdat men onder grens blijft Kasstroom investering, fiscale voordelen en belastingclaim Q Q2/ Investering Fiscaal Resultaat Stille Maatschap Latente belastingclaim bij verkoop -- Resultaat na MKB korting Belastingbesparing 52%-schaal Netto kasstroom 52%-schaal Cumulatieve kasstroom 52% schaal Netto uitkering uit exploitatie Q Q2/ Netto resultaat Kaspositie, voor dividend Dividend Dividend per participatie Totale kasstroom per participatie Q Q2/ Investering Belastingbesparing 52%-schaal Dividend Belasting op investeerdersniveau (25%) Netto kasstroom 52%-schaal Cumulatieve kasstroom excl. AB-claim Latente belastingclaim bij verkoop -- Cumulatieve kasstroom incl. AB-claim

7 Risico s Totaal Totaal Totaal Totaal Bedragen in euros Iedere investering kent risico s, dat geldt ook voor. Risico s kunnen verband houden met bijvoorbeeld het realiseren van de installaties, schade, afwijkende inkomsten, dubieuze debiteuren, financiering of veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast is, gedurende 2011 en 2012 de rechtsvorm belangrijk. Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het Informatie Memorandum. Investeerders dienen deze risico s en andere elementen zorgvuldig af te wegen in het kader van hun persoonlijke financiële situatie. Aangeraden wordt het Informatie Memorandum grondig te bestuderen en zonodig een persoonlijk financieel adviseur te raadplegen. De Stichting Mesthouders Trust waarborgt de belangen van de investeerders. Zij houdt toezicht en rapporteert aan de Vereniging Investeerders. Meer informatie is een initiatief van het in duurzame innovatie gespecialiseerde Sustainable Growth Capital en AquaPurga International, specialist in mestverwerking en waterzuivering. Het proces wordt begeleid door PwC Belastingadviseurs en Van der Stap Notarissen. De fiscale structuur is door de Belastingdienst bevestigd. Beheer B.V. is niet onderworpen aan de voorschriften uit de Wet op het financieel toezicht op grond van het bepaalde artikel 5:3 lid 1 sub c van die Wet. Vanwege deelname met een coupure van minimaal valt onder de vrijstelling van artikel 4, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft. Bovengenoemde investering valt derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De inschrijving sluit op 15 december 2011 of eerder, wanneer alle participaties zijn toegewezen. Gedetailleerde informatie leest u in het uitgebreide Informatie Memorandum. Raadpleeg indien wenselijk een persoonlijk adviseur. Het Memorandum aanvragen kan via of kijk op

8 Informatie Memorandum aanvragen? MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Beheer BV Lichtenauerlaan ME Rotterdam Tel Disclaimer: deze brochure is slechts informatief van aard en geenszins compleet, er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Informatie Memorandum. Duurzaam investeren = Direct profiteren

Informatie Memorandum. Duurzaam investeren = Direct profiteren Sigarenmakerstraat 4 5232 BK s-hertogenbosch I www.mestpartners.nl E info@mestpartners.nl T 088-5800840 Duurzaam investeren = Direct profiteren Informatie Memorandum 2013 2 Informatie Memorandum 2013 Duurzaam

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900

Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900 Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900 Bij deelname in onze zonnestroom maatschappen, investeert u in zonnepanelen die op daken

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A.

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. 18 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

SALLY LIGHTFOOT INVESTERINGSMEMORANDUM

SALLY LIGHTFOOT INVESTERINGSMEMORANDUM SALLY LIGHTFOOT INVESTERINGSMEMORANDUM INHOUDSOPGAVE 5. JURIDISCH Maatschap Long Tall Sally 15 Sally Lightfoot 16 Long Tall Sally BV 16 Edo Ankum 16 Overeenkomsten 17 1. INLEIDING 3 2. LONG TALL SALLY

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie