Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan"

Transcriptie

1 Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN

2 WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan is een perfect instrument, waarmee medewerkers preciezer kunnen bepalen waar hun ambities, wensen en toekomstmogelijkheden liggen. Maar liefst 98 procent van onze gemeente heeft de scan vorig jaar ingevuld. Dat heeft een enorme boost gegeven. Veel medewerkers zijn daardoor in beweging gekomen. Bovendien kunnen ze nu beter anticiperen op veranderingen. Ze realiseren zich bovendien dat hun mogelijkheden wellicht ook in een andere functie liggen.

3 Inleiding Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Het werk verandert in hoog tempo door bezuinigingen, gemeentelijke herindelingen en decentralisaties. Dat vraagt om flexibele medewerkers die in beweging blijven. Aandacht voor loopbaan- ontwikkeling en mobiliteit is dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor zowel gemeenten als medewerkers. De Ontwikkelscan en Loopbaanscan van A+O fonds Gemeenten zijn handige hulpmiddelen die u daarbij kunt inzetten. Ze zijn gratis en vrij toegankelijk voor alle medewerkers van gemeenten. Met deze internet tools staan gemeenteambtenaren stil bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De scans gaan in op vragen als: Wat zijn mijn ambities? Welke kwaliteiten kan ik nog ontwikkelen? Zit ik nog op de goede plek of ben ik toe aan een nieuwe uitdaging, gezien de ontwikkelingen binnen mijn organisatie of vakgebied? Beide scans ondersteunen medewerkers bij het nadenken over deze vragen en vormen daarom een goed uitgangspunt voor een ontwikkel- of loopbaangesprek. De Ontwikkelscan stimuleert daarbij de ontwikkeling van de medewerker binnen zijn huidige functie, terwijl de Loopbaanscan ook zicht geeft op andere functies die passen bij de medewerker. De scans leveren veruit het meest op als de medewerker de rapportage met een betrokkene bespreekt. A+O fonds Gemeenten adviseert gemeenten daarom om de Ontwikkelscan te koppelen aan het ontwikkelgesprek en de Loopbaanscan aan loopbaangesprekken. Op die manier stimuleert u uw medewerkers optimaal in hun ontwikkeling. IN DEZE BROCHURE LEEST U: > waarvoor beide scans zijn bedoeld; > waarin ze verschillen; > hoe beide instrumenten werken; > hoe u ze optimaal kunt inzetten; > welke training u kunt volgen om de rapportages goed te kunnen bespreken. ONTWIKKELING, LOOPBAAN EN VAKMANSCHAP A+O fonds Gemeenten ondersteunt medewerkers met hun ontwikkeling, loopbaan en vakmanschap. Daarvoor ontwikkelde het fonds verschillende instrumenten: de Ontwikkelscan, de Loopbaanscan, de training Baas in eigen Loopbaan en het Ervaringscertificaat (EVC). Wilt u meer weten over deze instrumenten? Kijk op Hier vindt u ook de folders die voor medewerkers zijn ontwikkeld en informatie over de training Leidinggeven aan beweging. 3

4 ALLART BESCHOOR PLUG, ADMINISTRATIEF MEDEWERKER RELATIEBEHEER EN SUBSIDIES, GEMEENTE HAARLEMMERMEER De uitkomsten van de Ontwikkelscan heb ik met mijn loopbaanadviseur besproken. Daaruit bleek onder meer dat anderen mij als gesloten kunnen ervaren. Daarom heb ik een sollicitatietraining gedaan, waarin ik heb geleerd om mijzelf beter neer te zetten. Ook ga ik nu beter met kritiek om en laat ik zien dat ik daar opbouwend mee omga. Ontwikkelscan en Loopbaanscan WAT ZIJN DE VERSCHILLEN? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Beide internet tools ondersteunen medewerkers bij het beantwoorden van deze vragen. De rapportages die uit beide scans volgen geven medewerkers bovendien inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Ontwikkelscan De Ontwikkelscan helpt een medewerker na te denken over zijn ontwikkeling en daar actief mee aan de slag te gaan. Daarbij is de centrale vraag: Wat ga ik doen om mij te ontwikkelen binnen mijn huidige functie? Loopbaanscan De Loopbaanscan stimuleert ook de ontwikkeling buiten de huidige functie. Overweegt een medewerker een volgende stap te zetten naar een nieuwe functie, binnen of buiten de organisatie? Maar weet hij nog niet welke? De Loopbaanscan is in dat geval een handig hulpmiddel. HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? Aanmelden De scans zijn voor alle medewerkers van gemeenten in Nederland gratis en vrij toegankelijk. Elke medewerker kan de scans één maal per jaar invullen door via de website van het A+O fonds met het gemeentelijke adres in te loggen. Uw gemeente kan de scans natuurlijk ook via een button op het eigen intranet plaatsen. 4

5 Na het registeren ontvangt de medewerker een met een unieke inlognaam en een wachtwoord, die toegang geven tot een beveiligde website waar de betreffende scan kan worden ingevuld. Op die manier wordt de privacy gewaarborgd. Vragenlijsten invullen De scans bestaan uit een aantal vragenlijsten. De medewerker kan de verschillende vragenlijsten op afzonderlijke momenten invullen; bij voorkeur op een rustige plek waar hij de beschikking heeft over een computer met internetverbinding. Het invullen van de Ontwikkelscan neemt ongeveer 1 uur en van de Loopbaanscan ongeveer 1,5 uur in beslag. past. De rapportage doet suggesties voor passende functies en tevens voor een werkomgeving die aansluit op de persoonlijke voorkeuren. De rapportages van beide scans bevatten ook een praktisch gedeelte, met de titel: Er werk van maken. Daarin staan tips en opdrachten voor medewerkers om actief met hun ontwikkeling en loopbaan aan de slag te gaan. De opdrachten variëren van reflectieoefeningen, het maken van een ontwikkelplan tot een oefening met kernkwadranten (kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën). HOE BESPREEK IK DE UITKOMSTEN? Hulp bij technische problemen Als medewerkers tegen technische problemen aanlopen tijdens het inloggen op de website en/of het doorlopen van de betreffende scan, kunnen zij contact opnemen met de helpdesk van LTP: T (020) of per De LTP-helpdesk is bereikbaar op werkdagen van tot uur. De rapportage Na het doorlopen van alle vragenlijsten van een van beide scans kan de medewerker zelf zijn rapportage downloaden. In de introductie wordt uitgelegd hoe het rapport is opgebouwd en hoe je de uitkomsten van de betreffende scan kunt lezen. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven en ingedeeld in: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Ook is een uitvoerig persoonlijk profiel opgenomen, met een beschrijving van de werkmotieven, kwaliteiten en ontwikkelpunten van de betreffende medewerker. De Ontwikkelscan belicht bovendien in hoeverre een medewerker het idee heeft zelf invloed uit te kunnen oefenen op zijn eigen situatie. En de Loopbaanscan genereert bijvoorbeeld aanvullende informatie met betrekking tot de leerstijl en veranderkracht van een medewerker. Verder rapporteert de Ontwikkelscan over de kwaliteiten (competenties) die voor de functiegroep van de medewerker relevant zijn. Bij de Loopbaanscan kan de medewerker zelf kiezen op welke kwaliteiten hij getoetst wil worden. Dit kunnen kwaliteiten zijn die bij de huidige functie horen, maar ook kwaliteiten die horen bij een functie die de medewerker ambieert. De Loopbaanscan geeft bovendien zo concreet mogelijk aan welk soort werk het beste bij de medewerker De gemeente heeft geen toegang tot de resultaten van de scans. De medewerker is eigenaar van de gegevens en bepaalt zelf met wie hij deze deelt. Hij kan dus zelf het initiatief nemen om de uitkomsten te bespreken met zijn leidinggevende, P&O- of loopbaanadviseur. Idealiter ontwikkelt de gemeente HR-beleid waarin de scans een plaats hebben. In dat geval stimuleert de organisatie de medewerkers om voorafgaand aan een ontwikkelgesprek de Ontwikkelscan in te vullen. Of de gemeente biedt de Loopbaanscan aan in combinatie met een aantal loopbaangesprekken. Ontwikkelscan: input voor ontwikkelgesprek De Ontwikkelscan levert een groter rendement op als de medewerker de uitkomsten met zijn direct leidinggevende en/of P&O-adviseur bespreekt. Om dat gesprek goed te voeren is het wel belangrijk dat deze personen de scan goed kennen. Het A+O fonds adviseert daarom iedereen die gesprekken met medewerkers voert over de Ontwikkelscan de training te volgen die daarvoor is ontwikkeld. Loopbaanscan: input voor loopbaangesprekken Voor een optimaal resultaat adviseert het A+O fonds een aantal loopbaangesprekken te koppelen aan de Loopbaanscan. De medewerker bespreekt daarin de resultaten met een loopbaanadviseur. Op basis daarvan kan de medewerker een ontwikkel- of loopbaanplan opstellen. Het A+O fonds adviseert de personen die met medewerkers gesprekken voeren over de Loopbaanscan aan de training te volgen die daarvoor is ontwikkeld. 5

6 ONTWIKKELSCAN De Ontwikkelscan stimuleert medewerkers zich verder te ontwikkelen binnen hun functie. De Ontwikkelscan gaat over: > Persoonlijkheid > Werkstijlen > Werkmotieven > Kwaliteiten, ontwikkelpunten, irritaties > Eigen invloed Het individuele rapport dat uit de scan volgt: > biedt een medewerker inzicht in persoonlijk kwaliteiten en ontwikkelpunten; > levert het meeste op als de organisatie deze koppelt aan een (ontwikkel)gesprek LOOPBAANSCAN De Loopbaanscan is gericht op het nemen van loopbaanstappen. De Loopbaanscan ondersteunt dus bij doorstroom en uitstroom. De Loopbaanscan gaat over: > Persoonlijkheid > Werkstijlen > Werkmotieven > Kwaliteiten, ontwikkelpunten, irritaties > Leerstijlen > Werkvoorkeuren > Veranderkracht Het individuele rapport dat uit de scan volgt: > biedt een medewerker inzicht in persoonlijk kwaliteiten, ontwikkelpunten én loopbaanmogelijkheden; > levert het meeste op als de organisatie deze koppelt aan een aantal loopbaangesprekken. 6

7 MARTIJN DUIJTS, COÖRDINATOR KABELS EN LEIDINGEN, GEMEENTE SCHIJNDEL Uit de scan bleek dat ik mijn schriftelijke en mondelinge communicatie kon verbeteren. Een pop-gesprek met mijn afdelingshoofd en P&O bevestigde dat deze vaardigheden belangrijk zijn in mijn functie als coördinator. Temeer omdat ik sinds kort ook het driemaandelijks overleg met de nuts- en telecombedrijven voorzit. Ik heb daarom een communicatietraining en cursus notuleren gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe ik hoofd- van bijzaak kan scheiden, waardoor ik tegenwoordig minder snel verzand in een gesprek. Introductie van de scans in uw organisatie Om de scan(s) succesvol in te voeren in uw gemeente is het belangrijk dat ze onderdeel uitmaken van het HR-beleid. De medewerkers moeten bovendien weten: > op welke manier uw organisatie de ontwikkeling van medewerkers ondersteunt; > wat het doel is van de scans; > waar medewerkers de scans kunnen vinden en hoe ze deze kunnen invullen; > met wie ze een gesprek kunnen voeren over de resultaten van de scans. Informeer uw medewerkers met voorlichtingsbijeenkomsten en inloopspreekuren. Verspreid de folder voor medewerkers Doorgroeien met de Ontwikkel- en Loopbaanscan, plaats een banner op intranet en/of hang posters op over de scans. U vindt dit alles op 7

8 Training OPTIMAAL RENDEMENT Om de Ontwikkel- en/of Loopbaanscan optimaal te benutten in uw organisatie verzorgt LTP - de organisatie die beide instrumenten ontwikkelde - een gecertificeerde training in opdracht van A+O fonds Gemeenten. Daarin leert u hoe u medewerkers kunt helpen met het interpreteren van de resultaten van de scans. Ook komt tijdens deze eendaagse training aan de orde hoe u medewerkers kunt stimuleren om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Opzet training Het programma bestaat uit twee dagdelen. Het volgende komt aan de orde: > Het gebruik van de Ontwikkel- en/ of Loopbaanscan als hulpmiddel bij ontwikkel- en loopbaangesprekken: wat wordt er gemeten, hoe interpreteer ik de scores? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het concept achter beide scans, welke vragenlijsten er worden gebruikt, de opbouw van de scans en de rapportages. > Hoe gaat u aan de hand van de scans met medewerkers in gesprek over de rapportage en de daaruit volgende ontwikkeling, groei en mobiliteit? In de training leert u ook hoe u ontwikkel- en loopbaangesprekken kunt voeren met medewerkers die een scan hebben ingevuld. Met een acteur krijgt iedereen de gelegenheid tijdens de training daadwerkelijk te oefenen op specifieke onderwerpen uit de scan en feedback te krijgen. De ervaring leert dat deelnemers dankzij deze praktische oefening de scans goed leren kennen. NB. Voor leidinggevenden, P&O- of loopbaanadviseurs die al eerder de training voor de Ontwikkelscan volgden, kan LTP een training van één dagdeel aanbieden over de Loopbaanscan. Training op maat Uiteraard stemt LTP de inhoud en vorm van de training altijd af op de doelgroep: leidinggevenden, P&O- en/of loopbaanadviseurs. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het ervaringsniveau van de deelnemers, hun specifieke wensen etc. 8

9 SONJA TABALES, HRM- EN LOOPBAANADVISEUR, GEMEENTE HAARLEMMERMEER Dankzij de training weet ik hoe ik de uitkomsten van beide scans moet interpreteren. Iemand kan bijvoorbeeld antwoorden hebben gegeven die tegenstrijdig met elkaar zijn. Die leg ik dan tijdens een loopbaangesprek voor. Op die manier krijgt de medewerker meer inzicht in drijfveren, talenten, mogelijke valkuilen, wat hij anders zou kunnen doen, of tips waar hij op moet letten om vervolgens ook een loopbaanstap te kunnen zetten. De training is bedoeld voor degenen die binnen uw gemeente de ontwikkel- en/of loopbaangesprekken met medewerkers (gaan) voeren. De training vindt altijd plaats in groepen van minimaal zes tot maximaal twaalf personen, zodat er genoeg ruimte voor individuele aandacht is. Open training Af en toe zijn er trainingen met open inschrijving, meestal in het midden van het land. Actuele data vindt u op Incompany-training Op verzoek geeft LTP een training binnen een gemeente, netwerk- of samenwerkingsverband. Ook hiervoor geldt een minimum van zes en een maximum van twaalf deelnemers. KOSTEN EN SUBSIDIE Kosten De kosten voor deelname aan een open training zijn 450 per persoon voor de gehele dag en 300 voor een halve dag training, exclusief 21% BTW. Voor een incompany-training rekent LTP voor een hele dag en voor een halve dag, beide exclusief 21% BTW. Subsidie De kosten voor de incompany-training zijn subsidiabel via de Impulsregeling Meester in je Werk. Subsidie kan worden aangevraagd zolang uw organisatie hiervoor nog budget heeft binnen de regeling en zolang de totale middelen van het A+O fonds voor die regeling niet zijn benut. Kijk voor de complete voorwaarden op MEER WETEN? Over de training Voor meer informatie over de training en/of de kosten is LTP het aangewezen loket, te bereiken via: U kunt zich hier ook aanmelden. Subsidie Helpdesk Binnen uw organisatie is er één contactpersoon (inlogbeheerder) die de inloggegevens beheert om bij het A+O fonds subsidie aan te kunnen vragen. Weet u niet wie dat is of heeft u meer vragen over de subsidieregelingen van A+O fonds Gemeenten? Neem dan contact op met de Subsidie Helpdesk: T (070) of Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 9

10 Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Stichting A+O fonds Gemeenten Fluwelen Burgwal 44 Postbus AN Den Haag Uitgave juni 2014

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Het programma Snel op weg naar ander werk binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie