Fringemeeting Investeren in natuur en erfgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fringemeeting Investeren in natuur en erfgoed"

Transcriptie

1 Fringemeeting Investeren in natuur en erfgoed

2 Pieter Baars - Nationaal Groenfonds Jacob van Olst - Landschap Overijssel Jan van Hout - Ovvia

3 Zielen zakelijkheid Groene verdienmodellen 13 november 2014 Pieter Baars

4 Verdienenaangroen

5 Even kennismaken; Nationaal Groenfonds Stichting opgericht in 1994 door Rijk en Provincies Doel: Het beschikbare geld zo effectief en efficiënt mogelijk benutten voor natuur, landschap, landbouw, recreatie, etc. Bank met ontheffing bankstatus Balanstotaal 1,3 miljard 5

6 6

7 Ontwikkelingen in samenleving, politiek en beleid Wake-up call Bleker, bezuinigingen deels teruggedraaid Samenleving heeft nog wel iets met natuur, maar niet met het natuurbeleid Decentralisatie, provincies pakken de draad op Frisse wind TBO s Overheid langdurig platzak (economie, wet Hof,.) 7

8 Verschil in groen en erfgoed: Monumenteigenaar versus terreinbeheerder Object versus gebied Exploitatie.. maar natuurlijk niet bij groen erfgoed 8

9 Transitie in groen en erfgoed: Aanbodgericht vraag gestuurd Beheer & bescherming ontwikkeling Ambtelijk proactief en ondernemerschap Sectorbelang verbinding van belangen Overheid: normerend faciliterend Bekostiging verschuift: minder overheid, meer maatschappij op zoek naar verdienmodellen 9

10 10 Lord Rutherford: we haven t got the money, so we ve got to think

11 Trendy Kretologie: natuurlijk kapitaal integrale gebiedsontwikkeling functiecombinaties co creatie participatiemaatschappij publiek-private samenwerking verdienvermogen 11

12 12 In search of the holygrail?

13 Functiecombinaties Meekoppelenmet andere belangen zoals zorg, krimp, energie, water,.. Zo...of zo?... Zoek het bedrijfsleven 13

14 Natuur en recreatie Grote sector, omzet ruim 60 miljard Deels verouderd aanbod, grote bereidheid samen te werken Voorbeeld: Waterpark Veerse Meer Verouderde camping en jachthaven wordt nieuw recreatiepark, incl. 13 ha. natuur Recreatie is kostendrager, ook voor beheerskosten 14

15 Natuur en duurzame energie Biomassa In kaart brengen vraag en aanbod Voorbeeld: biomassa centrale Marum Biomassa uit houtsingels in het Westerkwartier Warm water voor zwembad, verzorgingstehuis, sportcomplex, bibliotheek, etc 15

16 Natuur en duurzame energie Wind als kostendrager voor natuur en landschap Stichting Klimaatlandschap Windgroep Goeree-Overflakkee... en de molen kan ook na 15 jaar weer weg 16

17 Natuur en zorg Groen heeft een positieve invloed Bouwgolf in de zorgsector Healingenvironment Groene ambitie meenemen 17

18 Natuur en zorg Voorbeeld Natuurbegraven Eeuwigdurend grafrecht bruto 3.250,- 80 grafplaatsen per hectare Kosten: 500,- per grafplaats Opbrengst: 80 x = ,- per hectare 18

19 Natuurinclusiefontwikkelen Voorbeeld: Polder Mastenbroek Zandwinprojectvan ondernemer 100 ha natuur en water aanleggen Beheerfonds 19

20 20

21 21 De nieuwe ontwikkelaar.

22 22 Is evenwichtskunstenaar met durf

23 23 Combineert maatschappelijk en financieel rendement

24 24 Speelt samen met andere diersoorten

25 25 Weet de weg in huis van Thorbecke

26 Jacob van Olst Landschap Overijssel

27 Jacob van Olst Landschap Overijssel Ondernemen met de waarden van het landschap

28 Nationaal Monumenten Congres 13 november 2014

29 Natuur&landschap in het landelijk gebied Projecten met diverse grond- en erfeigenaren Ondersteunen beleidsontwikkeling bij provincie en gemeenten Innovatieve ontwikkelingen (ondernemen met N&L) Thema s Erven en Cultuurhistorie Landschapsbeheer Ruimtelijke ontwikkelingen Ecologie en soortenbescherming Groene burgerinitiatieven Natuur&landschapsbeleving Taken en inzet 29

30 Beheer eigen bezit Beheer van 5500 ha eigen natuur Beheer gebouwen / landgoederen Bijzondere objecten Taken en inzet 30

31 De organisatie achter het werk Professionele organisatie met 45 medewerkers Accommodatie voor organisatie, beheer en ontvangst Mentorennetwerk ( vrijwilligers coördineren vrijwilligers ) 350 eigen vaste vrijwilligers (mentoren, gastheerschap, gidsen..) 3 Gereedschapsdepots Opleidingen en trainingen Soorten vrijwilligers Landschapsbeheerders (knotten, zagen, etc.) Natuurbeheerders (plaggen,vrijzetten, etc.) Vliegende brigade (specifieke soortbescherming) Weidevogelbescherming Monitoring Gidsen en beheerders bezoekerscentra Begeleiders van kind- en jeugdactiviteiten Ca , uur, ongeveer 3 milj euro Taken en inzet 31

32 Beleving van natuur&landschap Taken en inzet 32

33 Ons handelingskader! Diversiteit! 33

34 Waarden van het Landschap De waarden van ons landschap

35 Waarden van het Landschap Producten uit het productieproces 35

36 Waarden van het landschap Landschap als medicijn

37 Waarden van het Landschap Landschap als allesreiniger

38 Waarden van het Landschap Slides Jacob Landschap, mijn thuis! 38

39 Particulier en agrarisch natuurbeheer Kostenefficiëntie 39

40 Uitvoering beheerwerkzaamheden Verpachtingen (liberaal), doelstelling beïnvloeden opbrengsten 40

41 Bijzondere natuur bezoeken Begeleide activiteiten; educatie en financiële dekking 41

42 Aamsveen Zware natuurdoelstelling, hoog natuurrendement 42

43 Bezinning / begraaflandschap Ondernemen met natuur&landschap 43

44 Recreatie als inkomstenbron? Ondernemen met natuur&landschap 44

45 Recreatie als inkomstenbron? Ondernemen met natuur&landschap 45

46 Recreatie als inkomstenbron? Ondernemen met natuur&landschap

47 Recreatie als inkomstenbron? Ondernemen met natuur&landschap 47

48 Natuur door delfstoffenwinning Ondernemen met natuur&landschap

49 Hermeandering Regge Bouwen met natuur! Ondernemen met natuur&landschap 49

50 Oogsten van duurzame energie Ondernemen met natuur&landschap 26

51 Overheidsverantwoordelijkheden Gerichte omgevingsheffingen. Landschapslasten! 51

52 Overheidsverantwoordelijkheden Watertaken; veiligheid, kwaliteit en kwantiteit! En Natuur! Gerichte omgevingsheffingen. Landschapslasten! 52

53 Alert op nieuwe mogelijkheden! Crowdfunding voor Soortenbescherming 53

54 Cultuurhistorie in nieuwe verpakking Nieuwe perspectieven/innovatie 54

55 Meer ruimte, lage exploitatielasten Nieuwe perspectieven/innovatie 55

56 Minder ruimte, hoge exploitatie lasten Slides Jacob Landgoed De Horte, kantoor Landschap Overijssel 56

57 Heeft u nog vragen! 57

58 Jan van Hout Ovvia

59 Ziel en Zakelijkheid Veel eigenaren, gebruikers en huurders van monumentaal vastgoed worstelen met hun exploitatie. Structurele subsidies vallen weg, regelgeving verandert en concurrentie lijkt alleen maar toe te nemen. Hoe kom je als monumentenondernemer voorbij de belemmeringen van deze tijd en benut je de kansen en het unieke karakter van monumentaal vastgoed?

60 Verdienmodellen Verdienmodellen voor natuur en de gebouwde omgeving dragen bij aan een duurzame exploitatie

61 Energierekening = CO2 = Exploitatie

62 Energierekening = CO2 = Exploitatie verlagen de energierekening = verlagen van de CO2 uitstoot = verlagen van de exploitatiekosten Hiermee komt kasstroom vrij - Voor eigenaar? - Voor gebruiker? - Om je object interessant(-er) te maken? Marktconformer? - Het geld te gebruiken verdere verduurzaming? - Om Kosten gaan wel voor de baten uit..

63 Wat doet OVVIA? CO2 uitstoot reduceren in de gebouwde omgeving Verspilling bestrijden en waarde creëren Middels energie efficiency verbetering en de inzet van hernieuwbare energie

64

65 CO2 reductie in de gebouwde omgeving Organisatie Techniek Financieel

66 synergiedoor expertise Contract Vorming Circleof Blame Financiering exploitatie, DBFMO, PPS etc. Werktuigbouwkunde Elektro techniek Bouwkundig Organisatie esthetica Techniek Integrale aanpak

67 Puzzelen tot het verdienmodel is gevonden

68 Kennis van verduurzamingsystemen

69 Systeem gerichte aanpak

70 In een complexe omgeving

71 In een complexe omgeving

72 Core business Analyseren en Adviseren Organiseren en Ontwerpen Investeren en Realiseren Beheren en Onderhouden Monitoren en Valideren

73 Toegevoegde waarde meer concurrentie voordeel aan haar klanten, toekomstbestendigheid Gebruik makend van lange termijn relaties, Waarbij het mogelijk is af te rekenen op geleverde prestaties in plaats van een investering

74 Investering opties: Quiz! In welke volgordemoet ik mijn investeren om het zo snel mogelijk maximaalte laten renderen??? (Of maximale ROI, of maximale CO2 reductie of ) A B C

75 Investering opties: Quiz! In welke volgordemoet ik mijn investeren om het zo snel mogelijk maximaalte laten renderen??? (Of maximale ROI, of maximale CO2 reductie of ) A B C

76 Concurrentie Waartegen moet u vechten? Hoe verhouden exploitatiekosten zich van een monument of landgoed tov nieuwbouw? Wat is de nabije toekomst van gebouwen qua exploitatiekosten?

77

78

79 Concurrentie The Edge Witte Dame

80 Concurrentie zo Huur Exploitatie Monument X Monument Y Gebouw 2014

81 Concurrentie of zo Huur Exploitatie Monument X Monument Y Gebouw 2014

82 Concurrentie Huur Exploitatie Monument X Monument Y Gebouw 2014 Gebouw 2020

83 Concurrentie U moet Meermet Minderdoen Niet alleen U; Uw klanten overleven nietin een te dure omgeving Er is veel aanbod U zal alles uit de kast moeten halen om Uw klant te helpen en

84 Concurrentie nu?

85 Concurrentie anno 2014

86 Concurrentie anno 2020

87 Daarom Kan het verstandig zijn om te zoeken naar verdienmodellen in de energierekening van gebouwen. Door reductie van de CO2 uitstoot verlagen de operationele kosten. De kosten gaan desondanks ook hier voor de baten uit. Hiervoor zijn naast reguliere investeren meerdere vormen mogelijk met als ultieme oplossing een prestatie contract waarbij u niks investeert.

88 Quiz! Hypothetisch. U heeft een energierekening van ,- euro/ jaar. U neemt duurzaamheidsmaatregelen en bespaart ,- euro/ jaar. Hoeveel euro mag deze investering kosten?

89

90 Witte Dame Eindhoven uitdaging Ri jksmonument m2 Fl exibilisering gebruik / verhuur Verl a gen energielasten ter verhoging marktconformiteit facts CO2 reductie >25% A label EPBD Gebruik fiscale stimuleringsmaatregelen Vlakke exploitatie kosten voor komende 10 jaren Investering eigenaar 0,00 EUR Pres tatiecontract 10 ja ar maatregelen Wa rmtepompen, Regeltechniek HF Verl i chting, Warmteterugwinning (in biomassapiek vraag op biomassa verwarming)

91

92 Landgoed Tongelaar Mill uitdaging La ge huuropbrengsten, hoge exploitatielasten verwarming Propa an ketel Voors tel: Verwarming middels biomassa verwarming facts ,- bes paring / jaar TVT = 8 jaar maatregelen Gebruik maken eigen biomassa Ges loten kring, CO2 neutraal Bosbeheer eigen Hout verkopen Pellets inkopen verhoging va stgoedwaarde, Prestatiecontract mogelijk

93

94 Loods K, Fort Altena Werkendam uitdaging Maak van een ongeïsoleerde, garage voor legervoertuigen een trouw-, feest-en congreslocatie met een comfortabel bi nnenklimaat Voorstel Het toepassen van een nieuw luifel element met het isoleren van vloeren, wanden en dak maakt dat de bestaande installatie behouden kan blijven en het comfort gerealiseerd wordt = facts >30% CO2- energi ebesparing maatregelen Hoogwaardige i solatie Beperking i nfiltratie HR++ beglazing Vl oerverwarming regeltechniek

95 Vormen van opdrachtgeversschap kosten [ / jr] netto-besparing gebruiker huidige gebruikskosten Waarschijnlijke gebruikskosten na uw investering in m aatregelen U investeerd in energie Besparende m aatregelen tijd

96 Vormen van opdrachtgeversschap kosten [ / jr] netto-besparing gebruiker vergoeding aan ESCo huidige gebruikskosten gebruikskosten na realisatie Energie prestatie contract start contract (Uw investering = 0 EUR) einde contract tijd

97 Ziel en Zakelijkheid Stelling 1; Verdienmodellen zijn noodzakelijk voor überhaupt exploitatie van gebouwen, monumenten of landgoederen Stelling 2; Verduurzaming leidt niet tot een duurzamere exploitatie van monumenten

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED RENOVATIE-SPECIAL 1 Van Draeckeburgh Special Duurzaam renoveren DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED PAGINA 1 RENOVATIE SPECIAL DUURZAAM RENOVEREN WORDT MEER EN MEER DE STANDAARD Het duurzaam

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Natuur en zorg. Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur

Natuur en zorg. Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur Natuur en zorg Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur INHOUD Samenvatting 3 4 5 8 10 12 16 18 Samenvatting hoofdstuk 1 Inleiding hoofdstuk 2 Aanleiding en onderzoeksopzet hoofdstuk

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011

Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011 Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011 1. Het bod van Portaal. betekent 5 jaar lang elk jaar opnieuw 33 miljoen extra investeren bovenop de al geplande

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing Inclusief vijf cases en experttips Case 4: Renovatie Alliander te Duiven Voorwoord Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn.

Nadere informatie