ADVIES ZAKELIJKE RELATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES ZAKELIJKE RELATIE"

Transcriptie

1 ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE Afspraak gemaakt door : Bedrijfsnaam : Naam gesprekspartner : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : (0 ) Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur Lokatie bezoek : Straat: Woonplaats: Bevestiging verzonden : Vooraf informatie opgevraagd : Zo : informatie ontvangen:, d.d. - - Kantoordocumentatie : vooraf toegezonden tijdens gesprek overhandigen niet ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 1/19

2 A. ALGEMEEN Het doel / de doelen van dit gesprek is/zijn: algehele inventarisatie situatie doornemen van de pensioenvoorziening doornemen van de schadeverzekeringen onderneming doornemen van de zorgverzekeringen (ziekengeldverzekering, ziektekostenverzekering) actualisatie gegevens / verzekeringspakket anders, namelijk: De wijze van beloning van dit gesprek is: kosteloos provisiebeloning tegen vergoeding, namelijk: uurtarief, à per uur vast bedrag, namelijk anders, namelijk ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 2/19

3 B. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER EN ONDERNEMING Op welke manier is het contact met de onderneming tot stand gekomen? De onderneming Wat is de volledige bedrijfsnaam? Wat is het vestigingsadres? (hoofdvestiging) Straat Postcode Plaats Wat is het postadres? Via accountant Via bank Anders, namelijk: Postbus Postcode Plaats Telefoonnummer (0 ) Telefax (0 ) Website adres www. Heeft de onderneming nevenvestigingen? Is de onderneming aangesloten bij een, welke ondernemersorganisatie? Onder welke Bedrijfsvereniging valt de onderneming? De ondernemer Wat is de naam van de ondernemer? Woonadres Straat Postcode Plaats Wat is het beroep van de ondernemer? Wat is het persoonlijk inkomen van de ondernemer? Wat is het inkomen van de ondernemer uit nevenactiviteiten? Wat voor soort werkzaamheden voert de ondernemer uit? Wat is de geboortedatum van de ondernemer? Wat is de burgerlijke staat van de ondernemer? Via bestaande klant Via website ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap gescheiden, sinds: weduw(e)(naar), sinds: Is de ondernemer in het bezit van: samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden testament voogdijregeling samenwonend ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 3/19

4 C. ONDERNEMINGSVORM Welke rechtsvorm heeft de onderneming? Onder welk nummer staat de onderneming ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Wat is de oprichtingsdatum van de onderneming? Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma (VOF) Commanditaire Vennootschap (CV) Maatschap Besloten Vennootschap (BV) Naamloze Vennootschap (NV) Vereniging Stichting Met welke andere ondernemingen is deze onderneming direct of indirect verbonden: Onderneming 1 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK Onderneming 2 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK Onderneming 3 Naam onderneming Aard van de band Vestigingsadres Postcode Plaats Inschrijfnummer KvK ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 4/19

5 D. DIRECTIE Directielid 1 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks Directielid 2 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks Directielid 3 Naam Functie In functie sinds Bevoegdheden: volledig beperkt Rechtstreeks telefoonnummer (0 ) Rechtstreeks ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 5/19

6 E. COMMISSARISSEN Heeft de onderneming commissarissen? zo, welke Naam In functie sinds Functie F. HUISBANKIER Welke bank is de huisbankier van de onderneming? Naam bank Wat zijn de bankrekeningnummer(s) Adres van de bank Plaats van de bank Sinds wanr bent u relatie bij deze bank? Wie is de accountbehandelaar bij deze bank? Lopen er leningen bij deze bank? Lopen er verzekeringen bij deze bank? Wat is de mate van uw tevredenheid over de bank? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 6/19

7 G. ACCOUNTANT Welke accountant heeft de onderneming? Naam accountant Kantoor Vestigingsadres Postcode Plaats Wie is de behandelende accountant? Welke soort werkzaamheden worden door de accountant uitgevoerd? Sinds wanr bent u relatie bij deze accountant? Heeft uw accountant adviezen gegeven over verzekeringen? Wat is de mate van uw tevredenheid over de accountant? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 7/19

8 H. BEDRIJFSACTIVITEITEN Kunt u een omschrijving geven van de soort bedrijfsactiviteiten? Vinden de bedrijfsactiviteiten alleen plaats in eigen gebouwen?, namelijk: Vinden de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf alleen in Nederland plaats? Exporteert de onderneming? Voert de onderneming milieubelastende werkzaamheden uit? Is er sprake van productaansprakelijkheid? Wie zijn de afnemers van de onderneming? Zijn de activiteiten van de onderneming seizoensafhankelijk? Indien er producten worden gemaakt, worden deze in serie of op maat gemaakt? particulieren groothandel industrie anders, namelijk: niet van toepassing op maat in serie anders, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 8/19

9 I. INFORMATIE BEDRIJFSPAND Het bedrijfspand: eigendom huur Sinds wanr is het bedrijfspand in gebruik? Wanr loopt het gebruik van het bedrijfspand af? Is er sprake van verhuur van (bedrijfs) pand (en) aan derden? In geval van verhuur, wat zijn de arlijkse huuropbrengsten? Is er een voortaxatierapport van het bedrijfspand? Geef een schatting van de kubieke meter inhoud van het bedrijfspand (en) Geef een schatting van de vierkante meters oppervlakte van het bedrijfspand (en) Welke vormen van fysieke beveiliging zijn er? Welke vormen van elektronische beveiliging zijn er? Welke vormen van menselijke bewaking zijn er? m³ m² brand inbraak anders brand inbraak anders brand inbraak anders ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 9/19

10 J. INFORMATIE OVER PERSONEEL Wat is het aantal persolsleden (fulltime en parttime)? Hoeveel bedraagt de totale loonsom op arbasis? Wat is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage? Is er een pensioenregeling? Is er sprake van een Bedrijfstak pensioen Fonds (BpF)? %, namelijk:, namelijk: Is er een collectieve ziektekostenverzekering voor het persol? Is er een WAO-aanvullingsverzekering voor het persol? Is er aanbod voor particuliere verzekeringen voor het persol? Arbodienst Wat is de naam van de Arbodienst? Wat is het contractnummer bij de Arbodienst? Welke soort dienstverlening wordt afgenomen van de Arbodienst? Wat is de laatste datum van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie? Zijn er persolsleden waarvan het wegvallen de continuïteit van de onderneming zou kunnen bedreigen? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 10/19

11 K. INFORMATIE OVER VOORRADEN Wat voor voorraden heeft de onderneming? Zijn er bederfelijke voorraden aanwezig? Zijn er voorraden van derden aanwezig? Zijn er voorraden die in bewerking zijn? Zijn er voorraden die extra brandgevaarlijk zijn? Zijn er voorraden die extra diefstalgevoelig zijn? Wat is de gemiddelde waarde van de voorraden? Waar worden de voorraden opgeslagen? Hoe worden de voorraden opgeslagen? Zijn er voorraden die ergens anders dan op het vestigingsadres zijn opgeslagen? Hoe worden eventuele producten afgeleverd? Niet van toepassing Verpakt Onverpakt Anders, namelijk: L. INFORMATIE OVER INVENTARIS Wat is de globale waarde van de inventaris? Zijn er bijzondere inventarisstukken die bij verlies niet of moeilijk vervangbaar zijn? Worden er inventarisstukken geleasd? Zo, waar zijn deze inventarisstukken verzekerd? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 11/19

12 M. INFORMATIE OVER BEDRIJFSAUTO S EN TRANSPORT Zijn er bedrijfsauto s? Zo, hoeveel personen auto s? Zo, in eigendom of lease? Zo, hoeveel vrachtauto s? Zo, in eigendom of lease? Worden er goederen voor rekening en risico van de onderneming getransporteerd? Zo, waar worden deze goederen naar toe getransporteerd? Uitsluitend binnen Nederland Uitsluitend binnen Europa Wereldwijd N. INFORMATIE OVER GELDSTROMEN Gaan er binnen de onderneming contante geldstromen om? Gaan er binnen de onderneming andere waardepapieren om? Zijn er grote debiteuren die bij faillissement het voortbestaan van de onderneming bedreigen? Loopt het boekar van de onderneming van nuari tot en met december? Wat is de aromzet van de onderneming? Wat zijn de vaste kosten per ar van de onderneming? Wat is het bruto arloon van het persol? Wat is de bruto arwinst van de onderneming?, van tot en met ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 12/19

13 O. INFORMATIE OVER AANSPRAKELIJKHEID Zijn er algemene leveringsvoorwaarden? Worden de algemene leveringsvoorwaarden consequent kenbaar gemaakt aan de wederpartij? Op welke gebieden worden bijzondere aansprakelijkheidsrisico s gelopen? P. INFORMATIE OVER AFHANKELIJKHEID DERDEN Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde leveranciers? Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde afnemers? Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde trekkers in de omgeving? ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 13/19

14 Q. RELEVANTE SCHADES AFGELOPEN 5 JAAR Geef hieronder een globaal overzicht van relevante schades in de afgelopen 5 ar: Jaar Soort schade Indicatie schadebedrag Bijzonderheden R. TOEKOMST Verwacht u in de komende drie ar een wijziging inzake: De bedrijfsactiviteiten Het bedrijfspand (-en) De rechtsvorm Milieubelastende werkzaamheden Afhankelijkheid toeleveranciers Afhankelijkheid leveranciers Heeft u aanvullende informatie om in ons advies te betrekken?, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 14/19

15 S. CHECKLIST VERZEKERINGEN Controleer hier of u aan alle onderwerpen heeft gedacht: Aansprakelijkheid Algemene Aansprakelijkheidsverzekering Brand Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Milieuaansprakelijkheid Gebouwen Inventaris Machines Goederen Computerapparatuur Bedrijfsschade Extra kosten Geld Glas Huurderving Reconstructie Huurderbelangen Medische Verzekeringen Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Ongevallen Ziekteverzuim Motorrijtuigen Personenauto s Bestelauto s Vrachtauto s Autorechtsbijstand Auto-ongevalleninzittenden Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen Pensioen Pensioenverzekering Transport Transportgoederen Logistieke aansprakelijkheid Werkmateriaal Diversen Doorlopende zakenreisverzekering Fraude Kredietverzekering Lichtreclameverzekering Rechtsbijstand Ziekteverzuim ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 15/19

16 T. Aanvulling op inventarisatieformulier Het inventarisatieformulier zoals hiervoor weergegeven geeft u uitgebreide basisinformatie over de financiële situatie van de cliënt. De vragen zijn noodzakelijk om een goed advies te kunnen geven maar gaan verder dan de Wet Financiële Dienstverlening voorschrijft. Afhankelijk van het product waarover u adviseert zult u ook aandacht moeten besteden aan de volgende vragen: Doelstelling aanschaf Omschrijf kort wat de cliënt met de aanschaf van de betreffende financiële dienst beoogt: Risicobereidheid van cliënt Omschrijf kort in welke mate de cliënt bereid is bepaalde risico s met de aanschaf van het financiële product te lopen. Denk aan de volgende aspecten: Bij schadeverzekeringen: hoogte eigen risico Bij arbeidsongeschiktheid: wachttermijn, duur uitkering en hoogte uitkering in verhouding tot inkomen Bij hypotheken: In welke mate dient op einde looptijd hypotheek lening geheel of gedeeltelijk te zijn afgelost Bij beleggingen: in welke mate mag de waarde van de belegging maximaal dalen per ar en over de gehele beoogde looptijd Bij levensverzekeringen: Welk bedrag dient bij op het tijdstip van uitkering minimaal te worden uitgekeerd. Ervaring van cliënt met financieel product Geef kort aan of de cliënt eerder soortgelijke financiële producten heeft aangeschaft. ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 16/19

17 U. AFRONDING De volgende items zijn besproken: GIDI Advieswijzer kantoor Wet Bescherming Persoonsgegevens Wijze van betaling: kosteloos provisiebeloning declaratie Opmerkingen Anders, namelijk De volgende documenten worden in het dossier opgenomen: Document Meegegeven aan adviseur Relatie zorgt voor toezending kopie Identiteitsbewijs ondernemer Uittreksel Kamer van Koophandel Algemene Leveringsvoorwaarden Huurcontracten(en) Vergunning(en) Situatieschetsen van bedrijfspand(en) Taxatierapport(en) Aanschaf alarminstallatie Verzekeringspolissen Overig, namelijk: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 17/19

18 De volgende afspraken zijn gemaakt: Omschrijving Wie Datum gereed Opmerkingen Ondergetekenden verklaren dat de vragen op dit formulier correct zijn genoteerd. Plaats Datum Handtekening gesprekspartner(s) Handtekening Adviseur OPMERKINGEN: ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 18/19

19 V. INFORMATIE OVER VERZEKERINGSADVISEUR EN AANWEZIGE VERZEKERINGEN Verzekeringsadviseur Wat is de kantoornaam van de huidige verzekeringsadviseur? Wat is de naam van de contactpersoon? Adres Plaats Sinds wanr bestaat de relatie met deze verzekeringsadviseur? Welke verzekeringen lopen er op dit moment: Soort verzekering Maatschappij Polisnummer Verzekerd bedrag Premie Expiratiedatum ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES ZAKELIJKE RELATIE 19/19

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Afspraak gemaakt door Naam relatie Bestaande relatie / Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip bezoek datum:

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel? Klantprofiel Waarom een klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht ( WFT ) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie

BUSINESSPLAN. EuroAdviseurs U.A. 2009 blad, 1 van 18

BUSINESSPLAN. EuroAdviseurs U.A. 2009 blad, 1 van 18 EuroAdviseurs U.A. 2009 blad, 1 18 Index / Checklist BUSINESSPLAN OMSCHRIJVING NR OMSCHRIJVING 1 - Persoonlijke gegevens 1.1 Basisgegevens 1.2 Opleiding 1.3 Arbeidssituatie 2 - Financiële privé gegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt.

Ons Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer is voor het laatst op 26juni 2012 bijgewerkt. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Moningka Assurantien en Financiele Diensten (MAFD.NL) & HyptheekCompany

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Victoraad Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Interesse in het IMK-digitale ondernemingsplan tegen een aantrekkelijk tarief? Stuurt u dan een e-mail naar: begeleiding@imk.nl

Interesse in het IMK-digitale ondernemingsplan tegen een aantrekkelijk tarief? Stuurt u dan een e-mail naar: begeleiding@imk.nl Beste (aspirant)-ondernemer, De eerste stap is gezet.. U heeft aangegeven interesse te hebben in het opstarten van een eigen onderneming. Spannend en hoogstwaarschijnlijk nieuw voor u. Kortom, er breekt

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

BedrijfsImpulz aanvraag

BedrijfsImpulz aanvraag BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(0608)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij?

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij? Wanink en Partners B.V. Advieswijzer Kantoor gegevens Advies Planning Wanink en Partners b.v KvK nr.080 39442 telefoon 0545 293571 Fax 0545 291556 Mobiel 0622388833 E-Mail b.waninkenpartnersbv@upcmail.nl

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten De IAK Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van IAK Verzekeringen Samen voor een perfect verzekerde toekomst Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IAK

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie