Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012."

Transcriptie

1 Aan: Provinciale Staten Fryslan Postbus HM Leeuwarden Makkum, 18 oktober 2012 They paved paradise and put up a parking lot Geachte Provinciale Staten, Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek Als Watersportvereniging Makkum (WVM) vervullen wij een belangrijke rol in het bevorderen van de recreatie in de noordoostelijke hoek van het Ijsselmeer. We verzorgen jeugdopleidingen, zeilwedstrijden, toertochten en exploiteren een jachthaven in Makkum. Wij zijn tegen de plannen die de provincie met onze regio heeft ten aanzien van de realisatie van windparken op de kop van de Afsluitdijk en in het Ijsselmeer langs de afsluitdijk. Als watersportvereniging hoeft u ons niet te overtuigen van de noodzaak om een omschakeling te maken naar duurzame bronnen, vele van onze leden verplaatsten zich in hun vrije tijd geheel energieneutraal op zeil en voortgestuwd door alleen de wind. We zetten echter grote vraagtekens bij de manier waarop we in Nederland de verduurzaming tot stand willen brengen, en hoe dit beleid vervolgens door de provincie vertaald wordt naar plannen voor grote windparken. De definitie van Duurzaamheid volgens wikipedia: Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voorgebracht, zowel nu als in de toekomst Het hoeft nauwelijks betoog dat ruimte één van de schaarste hulpbronnen is die we in Nederland hebben. Nederland behoort tot één van de dichtsbevolkte gebieden ter wereld. Des te groter de uitdaging om met deze beperkte ruimte de transitie naar duurzame energie te maken. Het duurzame stimulerings beleid van het zittende kabinet is er op gericht om met zo min mogelijk kosten zo veel mogelijk duurzame energie op de wekken. Wij vragen ons echter af of alle kosten hierin wel worden meegenomen, denk hierbij aan de maatschappelijke kosten als inkomstenderving van recreatiebedrijven en stagnerende lokale economie, maar ook aan de grondkosten van de ruimte

2 die wordt opgeofferd. Zou het in het geval van een windpark in het Ijsselmeer niet reëel zijn om de kosten voor de ruimte (grondkosten) en de inkomstenderving van de ondernemers in het gebied in rekening te brengen bij de exploitant? De vraag is of het windpark dan nog rendabel is te maken. In uw structuurvisie Windstreek 2012 paragraaf geeft u aan de opbrengst van windmolens hard nodig te hebben omdat andere duurzame energiebronnen niet rendabel zouden zijn. Wij maken hier bezwaar tegen. Voor particulieren is het na opslag van energiebelasting nu al goedkoper om zelf stroom te produceren met zonnepanelen dan dit af te nemen van een energiebedrijf. Wij zien dit ook als een grote lacune in uw structuurvisie : hoe kan er sprake zijn van een structuurvisie wind zonder deze in een groter verband van alternatieven in een energie-structuurvisie te beschouwen? Nergens in uw structuurvisie wordt gerefereerd aan een dergelijke overkoepelende structuurvisie. Louter inzetten op windenergie omdat het zo goedkoop zou zijn, is volgens ons kortzichtig omdat lang niet alle maatschappelijke kosten hierin worden meegerekend en inzichtelijk zijn. Wij zijn van mening dat de transitie naar duurzaamheid niet iets is wat van boven af opgelegd kan of moet worden, maar wat van onder uit van de mensen zelf moet komen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt door zelf zijn dak te voorzien van zonnepanelen of deel te nemen in een cooperatie, dan kunnen we zonder dergelijke grote windparken. Falend stimuleringsbeleid van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat we achter lopen op onze eigen en europese doelstellingen, maar het beleid zou opnieuw falen als we deze achterstand proberen in te halen door kostbare ruimte en leefbaarheid op te offeren. Deskundigen over de hele wereld zijn het er over eens dat de energietransitie een verschuiving zal betekenen van centrale opwekking naar decentrale opwekking, in uw structuurvisie vinden we hier niets van terug. Om een beeld te schetsen van de maatschappelijke kosten die een windpark op de geplande locatie in het Ijsselmeer onder meer zal hebben het volgende: Naar alle waarschijnlijkheid zal het windpark afgesloten gebied worden voor de visserij en de recreatie omwille van de veiligheid: reddingsoperaties per helicopter in een windpark zijn onmogelijk, en search en rescue met reddingboten wordt ernstig bemoeilijkt. Onze watersportvereniging zal niet meer in staat zijn om evenementen ter organiseren met als direct gevolg honderden minder bezoekers/recreanten in de regio. Financieel zal dit voor onze vereniging een flinke aderlating betekenen. Kunnen we deze kosten verhalen bij de exploitant? De aanloop van Makkum en Kornwerderzand wordt ernstig bemoeilijkt omdat waterrecreanten gedwongen worden vanaf de zuidoostelijke hoek van het windpark de vaargeul aan te houden. Gezien de drukte van dit vaarwater is dit niet meer zeilend te doen en moet veel eerder gemotord worden. Hiermee wordt Makkum een lastige haven om aan te lopen en zal zeker gemeden worden. De strakke zichtlijnen van de horizon en de afsluitdijk (zie afbeeldingen) verdwijnen en worden vervangen door onophoudelijk draaiende kolossen van zeker 150 meter hoog. (Hoe is het mogelijk om een dergelijk windpark als een landmark te beschouwen?) Hiermee krijgt het dorp Makkum een sterk industrieel karakter, zeker ook als het windmolenpark aan de landzijde wordt gerealiseerd. Rust en ruimte worden ingewisseld voor...? De gevolgen voor de leefbaarheid, het toerisme en de lokale economie zullen aanzienlijk zijn.

3 Wij willen ons pleidooi afsluiten met een citaat uit de integrale visie IJsselmeergebied : Het IJsselmeergebied vormt één samenhangend watersysteem van internationale en nationale betekenis met multifunctioneel gebruik, waarin een aantal essentiële en unieke kwaliteiten is te onderscheiden, die onlosmakelijk met het Ijsselmeergebied zijn verbonden en daardoor het karakter van het gebied bepalen. Dit zijn de kernkwaliteiten van het gebied namelijk: Horizon (openheid, leegte, rust, ruimte, duisternis) Van nature aanwezige rijkdommen (waterecosystem, water, wind) Cultuur (Zuiderzeehistorie, handelsvaart, visserij, inpolderingshistorie,dijken) Onze leden zoeken de openheid, de rust en de ruimte van het IJsselmeer omdat deze kwaliteiten elders in Nederland steeds schaarser worden. Laten we deze kwaliteiten niet verkwanselen omdat we zo goedkoop mogelijk duurzaam willen worden, maar door blijven werken aan een structuurvisie en energietransitie die echt DUURZAAM is. Met vriendelijke groet, Gerben van de Veen Voorzitter Watersportvereniging Makkum p/a Leechein CL Akkrum

4 Figuur 1: Planlocatie IJsselmeer zich vanuit het zuidwesten op Kornwerderzand en Makkum

5 Figuur 2: planlocatie IJsselmeer zicht naar het zuidoosten op de Friese kust

6 Figuur 3: Planlocatie IJsselmeer zicht naar het oosten - Friese kust

7 Figuur 4: planlocatie IJsselmeer zicht naar het westen op de vaargeul en afsluitdijk

8 Figuur 5: 7.5 MW windmolen Medemblik

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG

Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. SWOL Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Betreft: Zienswijze op voornemen tot opstellen Structuurvisie Windenergie op Land en plan-mer Zienswijze op Notitie Reikwijdte en

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid?

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid? De mogelijkheden en onmogelijkheden om als corporatie op wijkniveau over een energie-aanpak te denken, dat was recent onderwerp van gesprek toen het Roadshow-team op bezoek was bij woningcorporatie OFW

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Startnotitie grootschalige duurzame energiebronnen

Startnotitie grootschalige duurzame energiebronnen Startnotitie grootschalige duurzame energiebronnen Raalte, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 1.1. Visie Raalte Duurzaam 2050... 4 1.2. Motie GB, VVD, LA... 4 1.3. Leeswijzer... 4 2. Wind...

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Kamerlid: Leegte Fractie: VVD Den Haag, 15-1-2013 Spreektekst EZ begroting 2013 Europa armer, de wereld warmer (Noot van de webbeheerder: alleen de gesproken tekst geldt) Voorzitter, Europa armer, de wereld

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten

Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Bijlage bij raadsvoorstel AGEM en overige gemeentelijke duurzaamheidsprojecten Allereerst wordt AGEM nader toegelicht. Vervolgens volgt er een opsomming van de verschillende initiatieven en projecten op

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma waterfront

Programma waterfront Programma waterfront Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 BELEIDSPLAN DRECHTSE STROMEN 2014-2020 Dordrecht, juni 2014 1. INLEIDING Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

inlossen van een belofte

inlossen van een belofte Energiecoöperaties: inlossen van een belofte Foto Vestas In maart publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen Organisatie: Datum: Locatie: Presentatie: Experts: Debat: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie 12 juni 2014 MiniRondeel Gaasterlandstraat 5 1079RH Amsterdam Stefanie

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie