VOORZORG INFO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 0 1 0 VOORZORG INFO"

Transcriptie

1 j u n i VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem

2 Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen een huurtoeslag krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Die huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat is telefonisch verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Hebt u vragen of twijfelt u over de gegevens die u moet invullen op het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Woningstichting De Voorzorg, tel , misschien kunnen wij u helpen hierbij. U kunt verder terecht tijdens het spreekuur op ons kantoor. Als u al huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u veranderingen meldt aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Dit moet u zelf doen en geldt voor wijzigingen in inkomen en samenstelling van het gezin. Veranderingen in de woning zelf waaraan een huurverhoging is verbonden, dient u eveneens te melden. Klachten over de woonomgeving De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen zorgt voor de openbare ruimte (groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, rioleringen e.d.). Voor meldingen of klachten over milieu, drugsoverlast, verkeer, bestrating, verlichting, stadsreiniging en rioleringen kunt u bellen met de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Bereikbaarheid Servicedienst Als in uw woning een mankement of een storing optreedt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Servicedienst. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn zij bereikbaar tussen en uur. Als u belt buiten de genoemde tijden (uitsluitend in spoedgevallen) krijgt u een antwoordapparaat aan de lijn waar u een bericht kunt achterlaten. Uitsluitend voor zeer DRINGENDE klachten zijn zij eveneens bereikbaar s avonds, in het weekeinde of op feestdagen. Het gaat hierbij om klachten die beslist niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Spreek na de pieptoon uw boodschap of uw klacht in en vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en vergeet vooral uw telefoonnummer niet. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het telefoonnummer is Voor alle ontstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioolbeheer, tel Woningstichting De Voorzorg Heisterberg 70, 6431 JC Hoensbroek Postbus 40, 6430 AA Hoensbroek Tel Servicedienst: Openingstijden maandag t/m donderdag uur en uur. vrijdag uur (de servicedienst tot uur) Spreekuur: Dinsdag, woensdag en donderdag tussen en uur colofon Voorzorg info is een uitgave van Woningstichting De Voorzorg te Hoensbroek. Deze uitgave verschijnt ongeveer 1 x per kwartaal Redactie: Mevr. C. Meijs, afdeling verhuur/bewonerszaken Tekst en vormgeving: Mediaan Communicatie Projecten bv Druk: Van Hooren drukkerij en Repro bv Fotografie: Arnaud Nilwik Aan de inhoud van dit informatiebulletin kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Bij Brussel in de tang Om scheef wonen tegen te gaan en mensen met een laag inkomen de zekerheid van goede huisvesting te kunnen blijven bieden heeft de Europese Commissie bepaald dat woningcorporaties geen goedkope huurwoningen meer mogen verhuren aan mensen met een inkomen hoger dan euro. Het gaat hierbij om woningen met een huurprijs tot 648 euro. De grote groep huurders met een maandelijks gezinsinkomen boven de 2500 euro bruto dreigt dus het slachtoffer te worden van dit besluit. Wie al in een goedkopere huurwoning woont en meer verdient als die euro hoeft zich pas zorgen te maken als hij wil verhuizen. Ook dan geldt de maatregel voor deze huurder, mocht in ieder geval deze Europese bepaling leiden tot wetgeving in Nederland. Het Europese besluit betekent in veel gevallen dat een grote groep potentiële huurders een probleem heeft of krijgt. Deze mensen verdienen te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en daarentegen te weinig om op de vrije markt een huis te kunnen kopen of een duurdere woning te huren. Zij dreigen zo tussen wal en schip terecht te komen. Daarnaast wil Europa woningcorporaties verbieden om voor duurdere huurwoningen goedkoop geld te lenen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Deze maatregel is volgens Brussel bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen met particuliere verhuurders en zorgt ervoor dat woningcorporaties minder nieuwe woningen zullen bouwen. Het gevolg van beide maatregelen is tevens dat lagere middeninkomens nauwelijks meer terecht komen in sociale wijken, terwijl het kabinet juist vindt dat de samenstelling van de bevolking in deze wijken meer gemengd zou moeten zijn. Een ontwikkeling al met al die zorgen baart en waartegen inmiddels woningcorporaties in gezamenlijkheid een procedure zijn gestart. Niemand in Nederland zit immers te wachten op een tweedeling in arme en rijke wijken. We houden u de komende periode op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Wat De Voorzorg betreft zijn er gelukkig ook nog positieve zaken te melden. U hebt waarschijnlijk al eerder gezien dat we in november vorig jaar zijn gestart met de bouw van 31 zorgbungalows met een wijksteunpunt in de wijk de Dem in Hoensbroek. Het plan wordt gerealiseerd op de plaats waar in het verleden het bejaardenhuis de Schutse stond en het gemeenschapshuis Biese Gats. Na een lange winterperiode met veel vorst en sneeuw wordt nu voortvarend verder gebouwd. Als we niet geconfronteerd worden met tegenslagen is het de bedoeling dat de oplevering gebeurt in november van dit jaar. De bewoners komen te wonen in een parkachtige omgeving met drie grote vijvers die het hemelwater opvangen. 5 6 Daarnaast maakt onze woningstichting nog voor de zomervakantie een begin met bouwwerkzaamheden in Brunssum. Waar ooit het verzorgingstehuis de Kruisberg was gesitueerd wordt straks een fraai en luxueus appartementencomplex gerealiseerd in de hogere huurklasse. Het is gekoppeld aan een sfeervol park met veel groen en een ondergrondse parkeergarage. In de volgende aflevering van De Voorzorg Info komen we hier uitgebreid op terug. Ik wens u tenslotte veel leesplezier met deze aflevering van ons bewonersblad en de vakantiegangers onder u allen een fijne vakantie. Voor de thuisblijvers hoop ik op een zonnige en warme zomer, die het ook in de eigen omgeving mogelijk maakt enkele fraaie weken door te brengen en uitgerust weer aan het werk te gaan. Jos Kerkhoffs, directeur 7

4 Huurverhoging 2010 In april hebben alle huurders van Woningstichting de Voorzorg een brief ontvangen. Daarin werd aangekondigd dat de kale huurprijs per 1 juli 2010 wordt verhoogd met het door de overheid bepaalde inflatiepercentage. Voor de meeste huurders betekent dit een verhoging met 1,20%. De kale huurprijs is de huur zonder bijkomende kosten voor het leveren van goederen en diensten. Voor huurders die de Voorzorg toestemming hebben gegeven om de huur automatisch af te schrijven past de woningstichting zonder tegenbericht de huur zelf aan naar de nieuwe huurprijzen. Huurders die hun bank opdracht hebben gegeven om de huur te betalen door middel van een periodieke overschrijving dienen zelf tijdig hun bank van de wijziging op de hoogte te stellen. Huurtoeslag Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huurprijs per 1 juli niet meteen zelf door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. De reden daarvoor is dat de Voorzorg de nieuwe huurgegevens doorgeeft aan de Belastingdienst/Toeslagen. Die verwerkt deze gegevens automatisch. De Belastingdienst/Toeslagen verwerkt de nieuwe gegevens dit jaar later dan u gewend bent en wel in november bij de berekening van uw voorschot huurtoeslag voor Omdat de Belastingdienst/Toeslagen de nieuwe huurgegevens automatisch verwerkt hoeft u zelf niets te doen. Het kan overigens goed zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. In dat geval ontvangt u in juni een brief van de Belastingdienst/Toeslagen met een formulier met de vraag om uw nieuwe huurgegevens alsnog door te geven. Daarvoor hebt u de brief die we u in april hebben toegestuurd nodig. Bewaar deze brief daarom goed. Desgewenst kunt u ook de BelastingTelefoon bellen: tel van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Kijk voor meer informatie ook eens op de website Rd4-toegangspas ondergrondse afvalinzamelsystemen Voor het aanbieden van uw huishoudelijk afval kunt u gebruik maken van een ondergrondse afvalinzamelcontainer. Deze is alleen te openen met een Rd4-toegangspas. Omdat de Rd4-toegangspas bij de woning hoort, heeft de vorige bewoner deze pas voor u in de woning achtergelaten. Indien dit niet het geval is kunt u zich melden bij het Rd4-servicepunt via (045) (bereikbaar op werkdagen van uur). U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een nieuwe Rd4-toegangspas. Het is overigens niet nodig om uw verhuizing bij Reinigingsdiensten Rd4 te melden. De medewerker Verhuur- en Bewonerszaken van Woningstichting de Voorzorg geeft deze meestal direct door aan de afdeling Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente. Via de GBRD, de gemeentelijke Belasting- en Registratiedienst ontvangt Rd4 deze gegevens. Hierbij wordt de aanvangsdatum van verhuur bij de Voorzorg als ingangsdatum aangehouden. Alle kosten die u vanaf deze datum hebt gemaakt of gaat maken om uw afval aan te bieden komen dan voor uw rekening. Rd4-afvalpas en afvalkalender U krijgt de Rd4-afvalwijzer automatisch thuisgestuurd. Hierin bevinden zich de Rd4-afvalpas (waarmee u toegang kunt krijgen tot de Rd4-milieuparken) en de Rd4-afvalkalender. 4

5 Maak kennis met Bas Henstra van het bedrijfsbureau Ik werk het liefst met en voor mensen Een van de fijnste aspecten van mijn werk is het omgaan met mensen, vindt medewerker Bas Henstra van het bedrijfs bureau van De Voorzorg. Vooral als ik mensen kan helpen met een probleem in hun woning en dat naar tevredenheid kan oplossen. De voldoening die ik daarvan heb, het dankjewel dat mensen je geven is niet in geld uit te drukken. Bas Henstra (31) werkt sinds 2009 bij De Voorzorg en houdt zich met uiteenlopende zaken bezig, vertelt hij. Dat gaat van het begeleiden van door de gemeente (afdeling WMO) toegewezen WMO-aanpassingen in/ aan de woning, via wijkinspecties voor door de mensen zelf aangebrachte voorzieningen en de begeleiding van planmatig onderhoud, tot het afhandelen van sloopprojecten. Ik onderhoud bij WMO-aanpassingen het contact met de huurder, de aannemer en de gemeente. Bij wijkinspecties kijk ik naar aanpassingen die mensen in, aan of bij hun woning aanbrengen. Ik let er daarbij op of die passen in het algemene beleid van De Voorzorg. Ze moeten nu eenmaal voldoen aan de regels die we daarvoor hebben in het belang van de verhuurder én alle huurders. Bij sloopprojecten en projectmatig onderhoud is Bas Henstra - meestal na gedegen onderzoek verantwoordelijk voor de voorbereiding, de aanbesteding en de controle op de uitvoering van die werkzaamheden. Zowel bij sloopprojecten als bij projectmatig onderhoud profiteer ik van mijn opleiding HTS Bouwkunde en het feit dat ik meerdere jaren bij enkele aannemers op de afdeling bestaande bouw heb gewerkt. Bij zelf aangebrachte voorzieningen (zogenaamde ZAV) die huurders aan hun woning aan willen brengen let ik vooral op de kwaliteit, de uitvoering en het beeld dat deze voorzieningen in de wijk oproepen. Ook hiervoor geldt dat dit moet gebeuren volgens regels waar iedere huurder aan dient te voldoen. Uiteraard gaat dit in goed overleg: niemand heeft belang bij een eenzijdige communicatie. De samenwerking met een hechte groep gemotiveerde en betrokken collega s ziet Bas als een van de aantrekkelijke kanten van zijn job. We delen onze kennis en ervaring met elkaar en stellen die graag beschikbaar aan andere collega s. Dat ik voor allerlei groepen huurders kan werken zoals ouderen, starters, gezinnen, mensen met een zorgvraag of huurders met een beperking geeft me veel voldoening. Ik werk nu eenmaal graag met en voor mensen. Bas Henstra woont sinds ruim anderhalf jaar samen met zijn vriendin Petra, waarbij ze samen de hobby van het onderhouden van de woning en de tuin hebben ontdekt. Daarnaast toert hij graag op zijn motor door de Benelux. Ik ben lid van de motortoerclub der Kromme Poekel. We zijn soms hele weekends onderweg en maken er een gezellige boel van. Heerlijk is dat, daar kan ik echt van genieten en ontspannen. Daarnaast zit deze filmfanaat samen met zijn vriendin of vrienden graag in zijn eigen thuisbioscoop. Ik heb best een aardige collectie films, al zeg ik het zelf. Allerlei genres, behalve horror. En om in vorm te blijven ga ik vaker naar de sportschool. Daar doe ik bescheiden iets aan fitness. 5

6 De Voorzorg sponsort NL DOET Tijdens NL DOET doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. Collega s, klasgenoten, buren, vrijwilligersorganisaties, clubgeno- Wat doen wij als woningstichting? Woningstichting De Voorzorg wil de veiligheid en het wooncomfort van alle huurders bewaken. We zijn dan ook alert op de signalen over hennepteelt en gaan over tot actie als wij een plantage ontdekken. Verder hebben wij met collega-corporaties, gemeenten, energiebedrijven, het Openbaar Ministerie in Maastricht en de Regiopolitie Limburg-Zuid een regionaal hennepconvenant onderteten, vrienden, teamleden, vrijwilligerscentrales, politici; iedereen die iets in zijn omgeving wil aanpakken kan meedoen. Zelfs ons koningshuis slaat de hand aan de ploeg en levert haar bijdrage. NL DOET vond dit jaar plaats op 19 en 20 maart en was een groot succes. In heel Nederland staken meer dan vrijwilligers de handen uit de mouwen. Ruim 3300 klussen werden geklaard, meer dan 750 bedrijven deden mee en vele bijzondere ontmoetingen vonden plaats. De Invalidenbond Hoensbroek organiseerde in het kader van NL DOET op 20 maart een gezellige middag in het Buurtcentrum De Koffiepot in Hoensbroek. Ze deed dit voor veertig gasten. Er werd een lekkere lunch geserveerd, ook was voor amusement gezorgd. Woningstichting De Voorzorg kon zich helemaal vinden in dit initiatief en heeft een deel van deze middag gesponsord. Hennepteelt wordt niet getolereerd Net als andere woningcorporaties wordt Woningstichting De Voorzorg geconfronteerd met hennepplantages in woningen. Vanwege de gevaren voor omwonenden en de telers zelf heeft de ontdekking van een plantage onmiddellijk ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg. Dat leidt tot ontruiming van de woning. Wie een hennepplantage heeft, gedraagt zich immers niet als een goed huurder. De Voorzorg vindt het belangrijk dat huurders zich veilig voelen in hun buurt. De aanwezigheid van illegale hennepteelt tast dit veiligheidsgevoel aan. Daarnaast levert de teelt van hennepplanten grote risico s op voor de teler en zijn buren. Het stroomverbruik is bijzonder hoog en veel telers proberen de kosten voor elektriciteit te drukken door de elektrische installatie in hun woning aan te passen. Dit is levensgevaarlijk, want bij kortsluiting en/of oververhitting kan brand ontstaan. Verder hebben hennepplanten veel water nodig voor de groei, wat vochtproblemen in de woning kan veroorzaken. Hoe herkent u een hennepplantage? Een hennepplantage veroorzaakt een indringende geur en stankoverlast. Ook hoort u ventilators ruisen en transformatoren zoemen. De ramen van de plantage zijn verduisterd en afgeplakt. Bovendien vormt zich condens. Er wordt daarnaast regelmatig materiaal aangevoerd: aluminium reflectoren, plastic slangen met zijslangetjes, zwarte folie, bloempotten en teelaarde. Potgrond en hennepplantaten zonder toppen worden afgevoerd. kend.dat stelt ons in staat om de krachten te bundelen en integraal beleid te voeren om hennepteelt tegen te gaan. Wat kunt u doen? Gezien de gevaren is het belangrijk dat u het meldt wanneer u vermoedt dat ergens hennep wordt geteeld. U kunt uw melding doorgeven aan Woningstichting De Voorzorg. Daarnaast bestaat er in de gemeente Heerlen een mogelijkheid om (anoniem) een melding te doen bij het Meldpunt Drugs- en Tippeloverlast, tel U kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem tel In alle gevallen wordt aan de hand van uw melding een onderzoek ingesteld. 6

7 Locatiemanager Monique Eijer van Nieuw Zuiderhaven: We voelen ons nauw betrokken bij onze bewoners Monique Eijer is locatiemanager van Nieuw Zuiderhaven in de Mgr. Hanssenlaan te Hoensbroek. Ze werkt voor de Stichting Philadelphia Zorg. Dat is een landelijke organisatie die zo n 8000 mensen met een verstandelijke beperking of met een psychiatrische achtergrond begeleidt. 7 Dagen per week, 24 uur per dag. Monique heeft voor haar werk overleg met allerlei partners. Ze ziet zichzelf vooral als schakel tussen haar collega s op de werkvloer, de bewoners van Nieuw Zuiderhaven en externe partners. De Voorzorg is een dergelijke partner en treedt op als verhuurder van Nieuw Zuiderhaven. Ook is zij met haar team betrokken bij het nieuwbouwplan de Schutse op de Dem in Hoensbroek. Daar verhuizen op termijn cliënten van locatie De Uitloop naartoe, waar Monique tevens verantwoordelijk voor is. In Moniques werk en dat van haar team gaat het om de directe zorg voor bewoners die een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die zorg valt uiteen in drie onderdelen: wonen, werken, vrije tijd besteding, vertelt ze. In Nieuw Zuiderhaven wonen in totaal 17 cliënten. Daarnaast, en een straat verderop, liggen nog respectievelijk 5 en 2 eengezinswoningen, De Uitloop. De bewoners van die 7 woningen verhuizen straks. We begeleiden daarnaast nog eens 30 cliënten in een ambulante setting. De hulp aan mensen met een verstandelijke beperking is grotendeels praktisch gericht. Monique Eijer: Daarbij moet je denken aan ondersteuning binnen het huishouden, opruimen, naar je werk gaan, omgaan met geld, hulp en begeleiding bij de dagelijkse activiteiten en vooral het structureren van hun leven. Mensen die in een isolement dreigen te raken, halen we daar zo snel mogelijk weer uit. We voelen ons erg betrokken bij onze cliënten en hun belangenbehartigers, we proberen er samen het maximale uit te halen. We geven hen graag zoveel mogelijk aandacht. Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert allerlei activiteiten. Uitstapjes, feesten als carnaval, Kerstmis of Sinterklaas, een eigen songfestival of een avondje bingo zijn daar voorbeelden van. Als bewoners een probleem hebben, helpen Monique en haar medewerkers daar zo goed als mogelijk bij. Een voorbeeld daarvan is de verhuizing binnenkort uit de eengezinswoningen naar de Dem. We bereiden de mensen daar nu al op voor door er vaker over te praten, de bouwplaats te bezoeken of spulletjes te kopen voor het nieuwe huis, legt Monique uit. Vergeet niet dat verhuizen juist voor deze mensen extra spanning met zich meebrengt. Een andere omgeving, de drukte die met verhuizen gepaard gaat, nieuwe mensen. Dat kunnen ze niet altijd zo goed aan. Een aantal van hen heeft bovendien het geld niet om het nieuwe onderkomen een beetje gezellig in te richten. Rond deze verhuizing van De Uitloop en allerlei andere zaken is overleg met De Voorzorg belangrijk. Daarom vergadert en overlegt Monique regelmatig met het bouwteam in de Dem. De belangen van haar mensen probeert ze zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij gaat het om voorzieningen zoals wel of juist geen drempels, de afmeting van de ruimtes, alarmering en veiligheid of de voortgang van de bouw. Ook internet wordt niet vergeten, heel wat bewoners van Nieuw Zuiderhaven maken daar gebruik van. Wat Nieuw Zuiderhaven en De Uitloop betreft is sprake van regelmatig overleg tussen huurder en verhuurder. We weten na al die jaren wel wat we aan elkaar hebben, vindt Monique. Praktische problemen lossen we meestal snel op, bijvoorbeeld als er iets is met het onderhoud of de staat van het gebouw. Wanneer de problemen ingewikkelder zijn, bijvoorbeeld als het om geld gaat of als er iets met een bewoner of in de wijk speelt, gaan we rond de tafel zitten. Samen zoeken we dan naar oplossingen. 7

8 Liever een goede buur Bij burenruzies kan het gaan om kleine ergernissen: van overhangende takken tot het terroriseren van de buurt met harde muziek. Onlangs is er zelfs een programma aan gewijd getiteld Bonje Met De Buren en op de website vervelend.com staan verhalen van mensen die vervelende buren hebben en hun ervaringen graag willen delen. Gelukkig heeft de medaille ook een keerzijde: buren die klaar staan voor elkaar. Een goede relatie met uw buren is erg belangrijk. Ze hoeven niet de deur bij u plat te lopen, maar een prettig contact verhoogt de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Je loopt makkelijk bij elkaar binnen voor een kopje koffie, blijft op de hoogte van het wel en wee in de buurt en mocht je iets niet in huis hebben, dan klop je gewoon even aan. Goed contact met de buren kan ook een stukje positieve sociale controle geven. Laat uw buren bijvoorbeeld weten wanneer u op vakantie gaat. Behalve dat uw buren dan voor de planten en de post kunnen zorgen, kunnen ze ook uw huis in de gaten houden en zo misschien wel een mogelijke inbraak voorkomen. Voordelen genoeg dus. Samen prettig wonen Vindt u ook dat de onderlinge sfeer in de buurt beter kan en bent u bereid de handen uit de mouwen te steken in uw vrije tijd? Stap dan in een buurt- of bewonerscommissie. Deze komt op voor de gezamenlijke belangen van buurtbewoners. Niet alleen buurtbewoners kunnen bij de commissie terecht. Ook de gemeente, woningcorporatie en wijkpolitie kunnen zich via de commissie voor de wijk inzetten. Denk maar eens aan het planten van bomen, het verbeteren van verlichting op straat of meer blauw in de buurt. Burendag In grote steden komt het voor dat mensen in een straat wonen waar ze niemand kennen. Er zijn ook wijken waar zoveel nationaliteiten en culturen voorkomen dat mensen langs elkaar heen leven. Een goede reden om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Dat gebeurt ook op Burendag. Iedere vierde zaterdag van september wordt feest gevierd. Afgelopen jaar deden in heel Nederland mensen mee aan deze dag. De dag begon met een buurtontbijt op straat. Daarna werden er buurtbankjes gemaakt en kregen hele buurten een restyling die varieerde van schilderwerk tot opruimen. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt buren financieel met vergoedingen voor buurtplannen. Noteer 25 september dus alvast in uw agenda! Tot slot nog enkele tips om de prettige sfeer tussen u en uw buren zo te houden: Bent u van plan een feestje te geven? Informeer uw buren dan tijdig. Zorg ervoor dat uw kinderen in huis niet rennen, schreeuwen of met de deuren slaan. Maak afspraken over de tijden waarop u klust of muziek maakt. Zet fietsen en auto s niet op plaatsen die de doorgang kunnen belemmeren. copyright maart 2010, Nestas communicatie Alpe d HuZes 2010: ruim 10 miljoen euro voor kankeronderzoek De fietsactie Alpe d HuZes 2010 heeft een recordbedrag van ,26 Euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Hiermee is de doelstelling om dit jaar 10 miljoen euro te benaderen bereikt. Vorig jaar bracht deze Alpe d HuZes actie bijna 6 miljoen euro op. Het geld gaat voor 100% naar kankeronderzoek. Woningstichting De Voorzorg en medewerkers van De Voorzorg hebben deze actie financieel ondersteund. Op 3 juni ging een recordaantal van 2686 wielrenners de uitdaging aan om één tot zes keer de Franse alp te beklimmen voor dit goede doel. Alpe d Huez is een van de bekendste bergen in de Franse Alpen en wordt bijna ieder jaar opgenomen in het parcours van de Ronde van Frankrijk. Diverse Nederlandse wielrenners, waaronder Peter Winnen, vierden er triomfen. Deelnemers Onder het record aantal deelnemers bevond zich een groot aantal kankerpatiënten, gehandicapten en bekende sporters. Zo fietsten onder andere teams van (oud)-wielrenners, tv-presentatoren en musical sterren de berg op. Van de 2686 deelnemers (2270 mannen en 626 vrouwen) was de oudste deelnemer 72 jaar oud, de jongste 8 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg 40 jaar. 8

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.:

De kleur van. In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

OpenHuis: komt u ook?

OpenHuis: komt u ook? vivinfo Het bewonersblad van Viverion dat u regelmatig op een levendige manier informeert, activeert en inspireert april 2010 Nieuw kantoor, zelfde dienstverlening! Een jaar lang ontvingen we onze klanten

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

nieuws Baston Wonen Burendag brengt mensen dichter bij elkaar Zonne-energie zorgt voor besparing

nieuws Baston Wonen Burendag brengt mensen dichter bij elkaar Zonne-energie zorgt voor besparing Baston Wonen nieuws > Onderzoek: hoog cijfer en KWH-Huurlabel voor Baston Wonen > NL DOET: Happy Hour voor bewoners Masiusplein > Waar komt de legionellabacterie voor? Zonne-energie zorgt voor besparing

Nadere informatie

B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT

B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT BEWONERSBLAD VAN WONINGBOUWVERENIGING BREDERODE B R E E D U I T ZOMER 2011 30 Leefbaarheid: IN ACTIE VOOR EEN TUIN Begin niet aan hennepkweek! DE WATERKOKER VERTELT B R E E D U I T N U M M E R 2-2 011

Nadere informatie

Historisch renoveren slaat aan

Historisch renoveren slaat aan APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie