VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSKRANT Provinciale Statenverkiezingen provinciale statenverkiezingen flevoland editie Weten welke politieke partij bij u past? Geef uw mening over de stellingen op www. 18 MAART 12 provincies wijzer.nl en ontdek met welke politieke partij u veel overeenkomsten heeft. (Alleen voor provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) Waterschappen EERSTE KAMER Commissaris van de Koning Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar waarover gaat de provincie eigenlijk? En wat hebben deze verkiezingen te maken met het kiezen van de Eerste Kamer? In deze krant vindt u informatie over de verkiezingen en nog veel meer.

2 Door uw uit te brengen heeft u invloed op wat er in uw provincie gebeurt. Maar wat doet de provincie eigenlijk? De provincie heeft zeven belangrijke taken. Uw telt dubbel! Als u gaat men voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw dus dubbel. De provincie... investeert in de economie van de provincie door bijvoorbeeld te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn; Wat doet de provincie? zorgt voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en bruggen; 6 1 let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven. De provincie moet de begroting van gemeenten goedkeuren. 7 2 geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap van de provincie te behouden; regelt het regionale openbaar vervoer; bepaalt waar in de provincie bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen; zorgt voor een veilige en schone omgeving door bijvoorbeeld subsidies te geven aan milieuprojecten; Auke Bijlsma Fryske Nasjonale Partij - Friesland Roelie Goettsch pvda - DrenthE Lloyd Ferdinand ChristenUnie - Flevoland Ik ben Statenlid voor de Fryske Nasjonale Partij. Mijn partij laat zich niet sturen door de landelijke politiek. Naast mijn Statenlidmaatschap ben ik brugwachter. In de zomer ligt het werk van de Staten stil en is het juist druk op de brug. In de rest van het jaar is dat andersom. Ik wil graag opnieuw volksvertegenwoordiger zijn in de provincie Drenthe om de belangen van alle inwoners te behartigen. Als woordvoerder Financiën dacht en besloot ik mee over bezuinigingen, maar ik kon ook kiezen voor extra investeringen. Het is ons gelukt om de werkgelegenheid in Drenthe te verbeteren ondanks de economische crisis. Ik stel me weer kandidaat voor de ChristenUnie in Flevoland. Ik ben niet iemand die aan de kant staat en van alles vindt en roept. Ik wil graag meedenken over ontwikkelingen en veranderingen in mijn provincie. De jeugdzorg gaat nu van de provincie naar de gemeente. Ik vind dat kwetsbare kinderen geen last mogen hebben van deze overgang. Daar zet ik me voor in! 2

3 inkomsten DE PORTEMONNEE VAN de provincie Algemene uitkeringen De regering stopt geld voor de provincies in het provinciefonds. De provincies krijgen in 2015 samen ongeveer 950 miljoen euro uit dat fonds. Dat is gemiddeld iets meer dan 56 euro per inwoner. Maar niet elke provincie krijgt evenveel geld. Hoeveel geld een provincie krijgt hangt onder meer af van het aantal inwoners en de oppervlakte van de provincie. De provincie mag zelf bepalen waar ze dit geld aan uitgeeft. Specifieke uitkeringen Bij een specifieke uitkering bepaalt de regering waar de provincie het geld aan mag uitgeven. Zo geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld aan de provincies. De provincies moeten dat aan wegen en openbaar vervoer uitgeven. Ze mogen het geld bijvoorbeeld niet gebruiken om museumbezoek gratis te maken. De provincies ontvangen veel meer geld via deze specifieke uitkeringen dan uit het provinciefonds. Motorrijtuigenbelasting De provincie krijgt ook geld van mensen die een auto of motor hebben. Deze mensen betalen motorrijtuigenbelasting. Een deel van deze belasting gaat naar de provincie. Dit gedeelte van de motorrijtuigenbelasting wordt opcenten genoemd. Overige eigen middelen Provincies ontvangen bijvoorbeeld rente van een spaarrekening. Sommige provincies hebben veel geld verdiend doordat ze energiebedrijven hebben verkocht. Waar komt het geld vandaan? Algemene uitkeringen Waar gaat het geld naartoe? wegen en openbaar vervoer natuur en milieu economische ontwikkeling Specifieke uitkeringen Motorrijtuigenbelasting cultuur en sport organisatie van de provincie Eigen middelen uitgaven Provincies geven het meest uit aan bereikbaarheid: wegen en openbaar vervoer. Daarnaast besteden de provincies hun geld aan natuur en milieu, aan economische ontwikkeling en aan cultuur en sport. De ene provincie geeft meer uit aan de aanleg van natuurgebieden, de andere provincie steekt meer geld in de economie. Ten slotte geven alle provincies natuurlijk geld uit aan de organisatie van de provincie: ambtenaren moeten betaald worden en het provinciehuis heeft onderhoud nodig. Kiezen De Provinciale Staten bepalen waar de provincie geld aan uitgeeft. Wilt u dat uw provincie in 2016 meer geld uitgeeft aan natuur en milieu? Stem dan op een partij die dat ook wil. Vindt u het belangrijker dat bedrijven zich gemakkelijk in uw provincie kunnen vestigen? Stem dan op een partij die daar meer geld aan wil besteden. Iedere provincie is anders. Als u wilt weten hoe het in uw provincie zit, kunt u dat vinden op de website van uw provincie. 3

4 Wat speelt er IN... Friesland Overijssel Limburg duurzame energie Openbaar vervoer Wonen en werken Friesland wil dat in % van de energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Bijvoorbeeld door zonne-energie, windenergie of biomassa. Partijen: CDA, ChristenUnie, D66, FNP, Friese Koers, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD, Fractie-Buisman, Fractie-Van der Galiën Overijssel moet 18 miljoen euro bezuinigen op het openbaar vervoer. Sommige partijen willen dit doen door op sommige lijnen bussen minder vaak te laten rijden of zelfs helemaal te schrappen. Dit zorgt voor veel discussie in de Provinciale Staten, want niet alle partijen vinden dit de beste oplossing. Partijen: CDA, PvdA, VVD, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS De verkiezingscampagne in Limburg gaat over wonen en werken in Limburg. Het aantal inwoners van Limburg daalt door vergrijzing en doordat jongeren uit de regio wegtrekken vanwege werk of studie. De Provinciale Staten zetten zich in om mensen te stimuleren om in Limburg te blijven wonen en werken. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van woningen te verbeteren. Partijen: CDA, VVD, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Limburg, Partij voor Leefbaarheid en Democratie, Universele Seniorenpartij, Statenfractie Krebber Flevoland economie Flevoland wil dat de provincie een aantrekkelijke plaats wordt voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen. Daarom ontwikkelt de provincie nieuwe projecten, zoals een overslaghaven bij Lelystad. Ook stimuleert Flevoland agrarische bedrijven en ondersteunt ze de groei van Almere. Partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, InwonersBelang 4 Zeeland Noord-Brabant Openbaar vervoer Intensieve veehouderij Ook in Zeeland is openbaar vervoer een belangrijk onderwerp de komende verkiezingen. De provincie wil betrouwbare en snelle busverbindingen tussen de steden en dorpen. Op trajecten met weinig passagiers kunnen bijvoorbeeld belbussen worden ingezet. Partijen: VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, SP, ChristenUnie, Partij voor Zeeland, D66, GroenLinks, Natuurlijk Zeeland Een belangrijk thema in Noord-Brabant is de intensieve veehouderij. Als veehouderijen willen groeien, moeten zij voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Dit is een pakket maatregelen dat er voor moet zorgen dat veehouderijen aandacht hebben voor volksgezondheid, dierenwelzijn en leefomgeving. Partijen: VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, OSN Wie mogen men voor de Provinciale Staten? 1. U bent Nederlander 2. U bent 18 jaar of ouder 3. U woont in de provincie waar het om gaat

5 ...de provincies? Utrecht Groningen Bereikbaarheid Aardbevingen Utrecht ligt in het midden van het land en is een belangrijk knooppunt voor automobilisten, maar ook voor treinreizigers. Utrecht wil dat de provincie goed bereikbaar is voor fietsers, openbaar vervoer en auto s. Daarom is de provincie bezig met het mobiliteitsplan Om er voor te zorgen dat Utrecht ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Partijen: VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD De winning van aardgas zorgt voor aardbevingen in Groningen. Hierdoor is er veel schade aan huizen ontstaan. De opbrengst van het aardgas gaat naar de Rijksoverheid. De provincie Groningen heeft met het kabinet een akkoord gesloten. Hierin staan afspraken om de veiligheid van de inwoners te vergroten, schade te vergoeden en de economie in Groningen te verbeteren. Partijen: PvdA, CDA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PVV, Vrij Mandaat Drenthe Mkb Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven bestaat uit midden- en kleinbedrijf (mkb). De provincie gaat het mkb in Drenthe extra ondersteunen en stimuleren. Bijvoorbeeld met hulp voor startende ondernemers en netwerkbijeenkomsten. Partijen: PvdA, VVD, CDA, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks De partijen die we noemen zitten op dit moment in Provinciale Staten. Bij het drukken van deze krant was nog niet bekend welke partijen er meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland Gelderland Noord-Holland Rijnlandroute Bankrekening Kustversterking In Zuid-Holland zijn onlangs belangrijke besluiten genomen over de Rijnlandroute. Dit is een nieuwe provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Inwoners van de betrokken gemeenten hebben meegedacht over hoe de Rijnlandroute er uit zal komen te zien. Zij hebben er voor gezorgd dat op een deel van de route tunnels worden aangelegd. Partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, 50PLUS, PvdD, Fractie Erbas, Fractie Jansen/Brands De provincie Gelderland heeft veel geld op de bank staan. Dit geld heeft de provincie verdiend met de verkoop van haar aandelen in het energiebedrijf Nuon in Van de rente worden projecten in de provincie betaald. Verschillende partijen vinden dat het geld niet op de bank moet blijven staan, maar moet worden uitgegeven aan zaken die goed zijn voor de Gelderse bevolking. Partijen: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD, Groep-Wullink In Noord-Holland zorgt het project Kust op Kracht voor een sterke en veilige kust. Met behulp van inwoners en ondernemers heeft de provincie een plan bedacht om de duinen te versterken en stranden te verbreden. De kustversterking zorgt ook voor meer natuur, toerisme en economie in het gebied. Partijen: VVD, PvdA, D66, CDA, SP, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OBP, Ouderenpartij NH, Fractie Boer, Forza!N-H 9 9

6 De Provinciale Staten en de Eerste Kamer Foto: ANP Met een op de Provinciale Staten t u indirect ook op de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Eerste Kamerverkiezingen De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. We noemen dit indirecte verkiezingen: burgers kiezen eerst de Provinciale Staten, en de leden van de twaalf Provinciale Staten kiezen daarna de Eerste Kamerleden. De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn op 25 mei Zetelverdeling Alle Statenleden brengen op 25 mei hun uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. Niet elk Statenlid heeft een even zware. De van een Statenlid uit een provincie met veel inwoners weegt zwaarder dan die van een Statenlid uit een provincie met weinig inwoners. De meeste Statenleden men op een kandidaat van hun eigen politieke partij, maar dat hoeft niet. Wat doet de Eerste Kamer? Zodra een wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer gaat het naar de Eerste Kamer. Alle wetsvoorstellen moeten namelijk ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dat lijkt dubbel werk, maar de Eerste Kamer controleert nog eens goed of het wetsvoorstel wel logisch in elkaar zit. En ze kijkt nog eens extra naar de gevolgen van de De Eerste Kamer controleert nog eens goed of het wetsvoorstel wel logisch in elkaar zit. wet voor verschillende groepen burgers. Maar die nadruk op de kwaliteit van wetsvoorstellen leidt er niet toe dat de partijen in de Eerste Kamer het altijd met elkaar eens zijn. Ook met een wet die logisch in elkaar zit kan een partij het oneens zijn. Als de Tweede Kamerleden van een partij tegen een wetsvoorstel den, doen de Eerste Kamerleden van die partij dat vaak ook. De Eerste Kamer heeft daarnaast nog een taak. Ze controleert net als de Tweede Kamer of de ministers en staatssecretarissen hun werk goed doen. Daarbij stelt de Eerste Kamer zich meestal terughoudend op, het meeste werk wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. Waarom zijn deze verkiezingen extra spannend? De huidige regering bestaat uit VVD en PvdA. In de Tweede Kamer hebben zij samen een kleine meerderheid van 77 zetels. Als de regering een wetsvoorstel indient kan ze (meestal) rekenen op de steun van deze 77 Kamerleden. Maar in de Eerste Kamer ligt dit anders. VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer 30 zetels, te weinig voor een meerderheid. De regering heeft dus altijd steun nodig van andere partijen. De laatste tijd overlegt de regering daarom vaak met D66, ChristenUnie en SGP. Maar ook met andere partijen wordt gepraat om een meerderheid voor elk wetsvoorstel te krijgen. Dat betekent dat de regering haar plannen vaak moet aanpassen. Als VVD en PvdA voldoende zetels winnen, kunnen ze zonder de andere partijen een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Maar als ze zetels verliezen, wordt het voor de regering nog moeilijker om haar wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen. 10

7 waterschaps- verkiezingen Op 18 maart zijn er twee verkiezingen: één voor de Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Daarom krijgen de meeste mensen twee passen thuis gestuurd. Voor de Provinciale Statenverkiezingen krijgt u een blauwe pas. Voor de waterschapsverkiezingen krijgt u een groene pas. Wist u dat veel waterschappen in Noord-en Zuid- Holland ook wel hoogheemraadschap worden genoemd? Wat is een waterschap? Er zijn 24 waterschappen in Nederland. Een waterschap is een gebied waar het waterschapsbestuur zorgt voor ons waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan: Wie mogen men voor het waterschap? 1. U bent 18 jaar of ouder 2. U woont in het gebied van het waterschap stevige dijken schoon water onderhoud van duinen goede stand van het grondwater Wat zou u beslissen? Waarom men voor uw waterschap? Voor de natuur is het belangrijk dat er genoeg grondwater is, maar voor de landbouw is dit niet zo goed. Moet het grondwaterpeil hoog of laag zijn? Ook in het waterschap worden politieke beslissingen genomen. Door uw kunt u invloed uitoefenen op zulke besluiten. Foto: Birgit Speulman Foto: flick-arthur Foto: Remco van Dokkum Op wie kunt u men in het waterschap? U t op het algemeen bestuur. De meeste bestuursleden worden op 18 maart bij de verkiezingen door u gekozen. Er zijn ook een paar plekken in het bestuur gereserveerd voor vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurbeschermers. grondwaterpeil Natuurbeschermers willen een hoog grondwaterpeil. De boeren zijn hier niet blij mee. Zij willen juist een laag grondwaterpeil voor hun gewassen. Waar kiest u voor? Hoog grondwaterpeil Laag grondwaterpeil dijken Op sommige plekken moet de dijk versterkt worden. Je kunt de dijk verbreden. Dat is een relatief goedkope oplossing, maar de mensen die net achter de dijk wonen moeten dan verhuizen. Je kunt ook een damwand plaatsen. Dan hoeft er niemand te verhuizen, maar het is wel een relatief dure oplossing. Waar kiest u voor? Verbreden van de dijk Damwand plaatsen Ijs Het vriest. De IJsbond wil graag dat het ijs dikker wordt, zodat er toertochten kunnen worden geschaatst. Deze bond wil dat er geen boten meer mogen varen over de rivieren. De bedrijven zijn het hier niet mee eens. Ze verliezen dan veel inkomsten. Waar kiest u voor? Vaarverbod Geen vaarverbod 11

8 Schuilt er een Statenlid in u? 1. Waar wilt u graag over meepraten en meebeslissen? A Over de OV-chipkaart of de hervorming van het belastingstelsel. B Over de inrichting van het landschap of de toeristische ontwikkeling van de regio. C Over hoe vaak de stadsbus rijdt of over de hoogte van de hondenbelasting. Wat doet u met uw op 18 maart? 2. Hoeveel vrije tijd heeft u te besteden? A Meer dan 15 uur. B Tussen de 10 en 15 uur. C Minder dan 10 uur. 3. kunt u dingen bedenken die spelen in uw provincie? A Als ik mijn best doe, maar ik kan vooral veel dingen bedenken die in mijn eigen wijk spelen. B Natuurlijk! De provincie gaat over natuurgebieden, streekbussen en provinciale wegen. Ik kan nog wel meer bedenken. C Nee, volgens mij speelt er in mijn provincie niet zo veel. 4. Welke uitspraak is volgens u van toepassing? A Statenwerk is een baan. B Statenwerk is een hobby. C Statenwerk is een baan én een hobby. 5. Spreekt u gemakkelijk onbekenden aan? A Ja, ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. B Nee, ik wacht tot iemand op mij afkomt. C Soms. Ik ben geen haantje de voorste, maar soms spreek ik wel met onbekenden. 6. kunt u goed meerdere dingen tegelijk doen? A Een beetje. Ik vind het wel leuk om verschillende dingen te doen, maar ik raak snel het overzicht kwijt. B Ja, ik kan goed multitasken. Ik combineer verschillende banen, mijn gezin en andere activiteiten. C Nee. Ik kan me niet goed concentreren als ik naast mijn werk ook nog veel te doen heb. 7. hoe gedraagt u zich in een verhitte discussie over een onderwerp waar u veel van weet? A Ik doe mijn uiterste best iedereen te overtuigen van mijn gelijk. B Ik luister aandachtig naar ieders mening, maar zeg zelf niet zo veel. C Ik luister aandachtig naar ieders mening en laat ook mijn standpunt weten. Karel de Rijk 74 jaar, gepensioneerd beroepsmilitair Provincie: Gelderland (Ede) Cem Terlemis 25 jaar, student Provincie: Zuid-Holland (Zoetermeer) Ik wil graag men op iemand die ik ken. En ik moet het wel met iemand eens zijn natuurlijk. Ik lees stukken in de krant en praat met politici op straat. Iemand moet iets uitstralen en hij moet kunnen verbinden. Ik houd niet van extreme standpunten. Mijn voor de Provinciale Statenverkiezingen bepaal ik vooral aan de hand van de landelijke thema s. In veel landen worden democratische regels niet gerespecteerd, en strijden burgers om hun te laten horen. In Nederland hebben we gelukkig wel een kans om onze te laten horen. de uitslag Heeft u vooral gele antwoorden? Dan bent u geknipt voor de Provinciale Staten! U vindt het leuk om met lokale politiek bezig te zijn, mee te beslissen in de provincie en daar met mensen over te praten. Heeft u tijd en zin om Statenlid te worden? Neem dan eens contact op met een politieke partij die bij u past. Heeft u vooral blauwe antwoorden? Het Statenlid in u komt al aardig naar boven, maar u heeft zo uw twijfels. Misschien bent u druk met andere dingen of treedt u niet graag op de voorgrond. Of heeft u meer belangstelling voor de gemeentelijke politiek? Helaas zijn er vorig jaar net verkiezingen voor de gemeenteraad geweest, maar u kunt altijd contact opnemen met een gemeenteraadslid. Heeft u vooral groene antwoorden? Het Statenlid in u zit nog erg diep verscholen. U heeft eigenlijk geen tijd, of de politieke agenda van de provincie past niet bij uw interesses. U zou uw mening ook op andere manieren kunnen laten horen, bijvoorbeeld door mee te doen aan petities of acties. En door te gaan men natuurlijk! Jacomien VoorhorsT 55 jaar, journalist en mede-eigenaar melkveebedrijf Provincie: Gelderland (Wapenveld) Wij hebben een eigen boerenbedrijf en de provincie heeft heel wat te zeggen over natuur, milieu en ruimtelijke inrichting. De provincie gaat over de vraag waar wegen moeten komen en over waterbeheer. Daar hebben we met ons bedrijf veel mee te maken. Ik dan ook op een partij die past bij hoe wij ons bedrijf leiden. Samenstelling en tekst: ProDemos Vormgeving: Tot en met ontwerpen Druk: Rodi Rotatiedruk, Broek Op Langedijk ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T E I 12

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Doe mee aan de Scholierenverkiezingen! Van 11 tot en met 17 maart zijn de Scholierenverkiezingen. Schrijf je in met je school!

Doe mee aan de Scholierenverkiezingen! Van 11 tot en met 17 maart zijn de Scholierenverkiezingen. Schrijf je in met je school! Provinciale Statenverkiezingen Provinciale Statenverkiezingen Doe mee aan de Scholierenverkiezingen! Van 11 tot en met 17 maart zijn de Scholierenverkiezingen. Schrijf je in met je school! Op woensdag

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Belangen: Provinciaal formatiespel

Belangen: Provinciaal formatiespel Belangen: Provinciaal formatiespel Korte omschrijving werkvorm Onderhandelingen rondom de vorming van een nieuw provinciaal bestuur (College van Gedeputeerde Staten) nemen vaak veel tijd in beslag. Soms

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur Zo werkt de provincie Gelderland De werkwijze van het bestuur Op bezoek Basisschool Vuurvogel uit Malden op bezoek bij de provincie Gelderland. Een klas kinderen, hun onderwijzer en zes ouders kregen een

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE PROVINCIE? De ondertitel

WIE BESTUURT DE PROVINCIE? De ondertitel PROVINCIE NOORD-HOLLAND chapeau WIE BESTUURT DE PROVINCIE? De ondertitel 2 PROVINCIE NOORD-HOLLAND INLEIDING Noord-Holland is één van de twaalf provincies van Nederland. Net als het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Website Benchmark Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provinciale Statenverkiezingen betekent: campagnes. Uiteraard van politieke partijen,

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt.

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt. In dit boek staat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 2 maart 2011. Het boek gaat over de verkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Het Educatief Centrum voor Cliënten van de

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek Kindergemeenteraad 2016 Leerlingenboek Inhoudsopgave 3 Voorwoord van de Burgemeester 4 Les 1: Democratie 6 Les 2: Politiek in Nederland 8 Les 3: Politieke Partijen 10 Les 4: De Gemeente 12 Les 5: Politiek

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen

Stem ook! Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen Tweede Kamerverkiezingen Wil jij weten welke politieke partij bij jou past? Geef je mening over de stellingen op www.stemwijzer.nl. Ontdek welke politieke partij het best bij jou past. Woensdag 1 september

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Verkiezingen Provinciale Staten

Verkiezingen Provinciale Staten praktijkinfo Friesland Gelderland Groningen Utrecht Drente Noord Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Overijssel Zuid Holland Flevoland Verkiezingen Provinciale Staten 2 Verkiezing provinciale staten

Nadere informatie

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincies van Nederland. Iedereen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd ben ik kwijt?... 3 Oproepkaarten...

Nadere informatie

Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding

Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding Kamer Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding Derde Kame Derde Kam Wie is de baas van Nederland? Hoe werken de verkiezingen? Wat is een Grondwet? En waarom is Prinsjesdag zo belangrijk? In het lespakket

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt 4 september 2014 Er is veel draagvlak voor windenergie in het algemeen onder de Nederlandse bevolking. Voor de aanleg van windturbines op betrekkelijk

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Stem ook! EDITIE AMSTERDAM

Stem ook! EDITIE AMSTERDAM Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen EDITIE AMSTERDAM RottERDAM Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Leeuwarden 15 oktober 2013 Aan: Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Zienswijze Noordvleugelprovincie

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording...

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording... Rapport VUURWERK Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

1 januari 2015. Onderzoek:

1 januari 2015. Onderzoek: 1 januari 2015 Onderzoek: Verwachtingen 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Belangen: wie heeft welke belangen?

Belangen: wie heeft welke belangen? Belangen: wie heeft welke belangen? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen gaan in duo s de actoren koppelen aan de belangen die zij hebben. Dit doen zij door lijnen te trekken tussen betrokkenen en belangen.

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Op zoek naar de regionale stem Een onderzoek naar digitale basisinformatie van de provinciale democratie

Op zoek naar de regionale stem Een onderzoek naar digitale basisinformatie van de provinciale democratie Op zoek naar de regionale stem Een onderzoek naar digitale basisinformatie van de provinciale democratie Op 7 januari 2014 publiceerde de Open State Foundation een onderzoek naar de gemeentelijke websites.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

Stem ook! EDITIE AMSTERDAM

Stem ook! EDITIE AMSTERDAM Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! EDITIE AMSTERDAM Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 1 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Verkiezingen. Weetje: Pas in 1848 werden de Eerste Kamerleden gekozen. Daarvoor benoemde de Koning de leden voor het leven.

Verkiezingen. Weetje: Pas in 1848 werden de Eerste Kamerleden gekozen. Daarvoor benoemde de Koning de leden voor het leven. Verkiezingen Tijdens de proviciale statenverkiezingen kunnen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder stemmen. Het stemmen tijdens de provinciale statenverkiezingen telt eigenlijk dubbel: een stem voor de

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN 1. Iemand die in de Tweede Kamer zit is een politicus, omdat hij: A. lid is van een politieke partij. B. beslissingen en keuzes moet maken voor het hele land. C. in dienst

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Stemmen 19 MAART. gemeenteraad VERKIEZINGEN. Gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen 19 MAART. gemeenteraad VERKIEZINGEN. Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Stemmen 9 MAART PARTIJEN VERKIEZINGEN gemeenteraad Wil jij weten welke politieke partij bij jou past? Kijk hier of je gemeente ook een StemWijzer heeft. Op 9 maart 0 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie