VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSKRANT Provinciale Statenverkiezingen provinciale statenverkiezingen flevoland editie Weten welke politieke partij bij u past? Geef uw mening over de stellingen op www. 18 MAART 12 provincies wijzer.nl en ontdek met welke politieke partij u veel overeenkomsten heeft. (Alleen voor provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) Waterschappen EERSTE KAMER Commissaris van de Koning Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar waarover gaat de provincie eigenlijk? En wat hebben deze verkiezingen te maken met het kiezen van de Eerste Kamer? In deze krant vindt u informatie over de verkiezingen en nog veel meer.

2 Door uw uit te brengen heeft u invloed op wat er in uw provincie gebeurt. Maar wat doet de provincie eigenlijk? De provincie heeft zeven belangrijke taken. Uw telt dubbel! Als u gaat men voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw dus dubbel. De provincie... investeert in de economie van de provincie door bijvoorbeeld te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn; Wat doet de provincie? zorgt voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en bruggen; 6 1 let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven. De provincie moet de begroting van gemeenten goedkeuren. 7 2 geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap van de provincie te behouden; regelt het regionale openbaar vervoer; bepaalt waar in de provincie bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen; zorgt voor een veilige en schone omgeving door bijvoorbeeld subsidies te geven aan milieuprojecten; Auke Bijlsma Fryske Nasjonale Partij - Friesland Roelie Goettsch pvda - DrenthE Lloyd Ferdinand ChristenUnie - Flevoland Ik ben Statenlid voor de Fryske Nasjonale Partij. Mijn partij laat zich niet sturen door de landelijke politiek. Naast mijn Statenlidmaatschap ben ik brugwachter. In de zomer ligt het werk van de Staten stil en is het juist druk op de brug. In de rest van het jaar is dat andersom. Ik wil graag opnieuw volksvertegenwoordiger zijn in de provincie Drenthe om de belangen van alle inwoners te behartigen. Als woordvoerder Financiën dacht en besloot ik mee over bezuinigingen, maar ik kon ook kiezen voor extra investeringen. Het is ons gelukt om de werkgelegenheid in Drenthe te verbeteren ondanks de economische crisis. Ik stel me weer kandidaat voor de ChristenUnie in Flevoland. Ik ben niet iemand die aan de kant staat en van alles vindt en roept. Ik wil graag meedenken over ontwikkelingen en veranderingen in mijn provincie. De jeugdzorg gaat nu van de provincie naar de gemeente. Ik vind dat kwetsbare kinderen geen last mogen hebben van deze overgang. Daar zet ik me voor in! 2

3 inkomsten DE PORTEMONNEE VAN de provincie Algemene uitkeringen De regering stopt geld voor de provincies in het provinciefonds. De provincies krijgen in 2015 samen ongeveer 950 miljoen euro uit dat fonds. Dat is gemiddeld iets meer dan 56 euro per inwoner. Maar niet elke provincie krijgt evenveel geld. Hoeveel geld een provincie krijgt hangt onder meer af van het aantal inwoners en de oppervlakte van de provincie. De provincie mag zelf bepalen waar ze dit geld aan uitgeeft. Specifieke uitkeringen Bij een specifieke uitkering bepaalt de regering waar de provincie het geld aan mag uitgeven. Zo geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld aan de provincies. De provincies moeten dat aan wegen en openbaar vervoer uitgeven. Ze mogen het geld bijvoorbeeld niet gebruiken om museumbezoek gratis te maken. De provincies ontvangen veel meer geld via deze specifieke uitkeringen dan uit het provinciefonds. Motorrijtuigenbelasting De provincie krijgt ook geld van mensen die een auto of motor hebben. Deze mensen betalen motorrijtuigenbelasting. Een deel van deze belasting gaat naar de provincie. Dit gedeelte van de motorrijtuigenbelasting wordt opcenten genoemd. Overige eigen middelen Provincies ontvangen bijvoorbeeld rente van een spaarrekening. Sommige provincies hebben veel geld verdiend doordat ze energiebedrijven hebben verkocht. Waar komt het geld vandaan? Algemene uitkeringen Waar gaat het geld naartoe? wegen en openbaar vervoer natuur en milieu economische ontwikkeling Specifieke uitkeringen Motorrijtuigenbelasting cultuur en sport organisatie van de provincie Eigen middelen uitgaven Provincies geven het meest uit aan bereikbaarheid: wegen en openbaar vervoer. Daarnaast besteden de provincies hun geld aan natuur en milieu, aan economische ontwikkeling en aan cultuur en sport. De ene provincie geeft meer uit aan de aanleg van natuurgebieden, de andere provincie steekt meer geld in de economie. Ten slotte geven alle provincies natuurlijk geld uit aan de organisatie van de provincie: ambtenaren moeten betaald worden en het provinciehuis heeft onderhoud nodig. Kiezen De Provinciale Staten bepalen waar de provincie geld aan uitgeeft. Wilt u dat uw provincie in 2016 meer geld uitgeeft aan natuur en milieu? Stem dan op een partij die dat ook wil. Vindt u het belangrijker dat bedrijven zich gemakkelijk in uw provincie kunnen vestigen? Stem dan op een partij die daar meer geld aan wil besteden. Iedere provincie is anders. Als u wilt weten hoe het in uw provincie zit, kunt u dat vinden op de website van uw provincie. 3

4 Wat speelt er IN... Friesland Overijssel Limburg duurzame energie Openbaar vervoer Wonen en werken Friesland wil dat in % van de energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Bijvoorbeeld door zonne-energie, windenergie of biomassa. Partijen: CDA, ChristenUnie, D66, FNP, Friese Koers, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD, Fractie-Buisman, Fractie-Van der Galiën Overijssel moet 18 miljoen euro bezuinigen op het openbaar vervoer. Sommige partijen willen dit doen door op sommige lijnen bussen minder vaak te laten rijden of zelfs helemaal te schrappen. Dit zorgt voor veel discussie in de Provinciale Staten, want niet alle partijen vinden dit de beste oplossing. Partijen: CDA, PvdA, VVD, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS De verkiezingscampagne in Limburg gaat over wonen en werken in Limburg. Het aantal inwoners van Limburg daalt door vergrijzing en doordat jongeren uit de regio wegtrekken vanwege werk of studie. De Provinciale Staten zetten zich in om mensen te stimuleren om in Limburg te blijven wonen en werken. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van woningen te verbeteren. Partijen: CDA, VVD, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Limburg, Partij voor Leefbaarheid en Democratie, Universele Seniorenpartij, Statenfractie Krebber Flevoland economie Flevoland wil dat de provincie een aantrekkelijke plaats wordt voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen. Daarom ontwikkelt de provincie nieuwe projecten, zoals een overslaghaven bij Lelystad. Ook stimuleert Flevoland agrarische bedrijven en ondersteunt ze de groei van Almere. Partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, InwonersBelang 4 Zeeland Noord-Brabant Openbaar vervoer Intensieve veehouderij Ook in Zeeland is openbaar vervoer een belangrijk onderwerp de komende verkiezingen. De provincie wil betrouwbare en snelle busverbindingen tussen de steden en dorpen. Op trajecten met weinig passagiers kunnen bijvoorbeeld belbussen worden ingezet. Partijen: VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, SP, ChristenUnie, Partij voor Zeeland, D66, GroenLinks, Natuurlijk Zeeland Een belangrijk thema in Noord-Brabant is de intensieve veehouderij. Als veehouderijen willen groeien, moeten zij voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Dit is een pakket maatregelen dat er voor moet zorgen dat veehouderijen aandacht hebben voor volksgezondheid, dierenwelzijn en leefomgeving. Partijen: VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, OSN Wie mogen men voor de Provinciale Staten? 1. U bent Nederlander 2. U bent 18 jaar of ouder 3. U woont in de provincie waar het om gaat

5 ...de provincies? Utrecht Groningen Bereikbaarheid Aardbevingen Utrecht ligt in het midden van het land en is een belangrijk knooppunt voor automobilisten, maar ook voor treinreizigers. Utrecht wil dat de provincie goed bereikbaar is voor fietsers, openbaar vervoer en auto s. Daarom is de provincie bezig met het mobiliteitsplan Om er voor te zorgen dat Utrecht ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Partijen: VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD De winning van aardgas zorgt voor aardbevingen in Groningen. Hierdoor is er veel schade aan huizen ontstaan. De opbrengst van het aardgas gaat naar de Rijksoverheid. De provincie Groningen heeft met het kabinet een akkoord gesloten. Hierin staan afspraken om de veiligheid van de inwoners te vergroten, schade te vergoeden en de economie in Groningen te verbeteren. Partijen: PvdA, CDA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PVV, Vrij Mandaat Drenthe Mkb Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven bestaat uit midden- en kleinbedrijf (mkb). De provincie gaat het mkb in Drenthe extra ondersteunen en stimuleren. Bijvoorbeeld met hulp voor startende ondernemers en netwerkbijeenkomsten. Partijen: PvdA, VVD, CDA, PVV, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks De partijen die we noemen zitten op dit moment in Provinciale Staten. Bij het drukken van deze krant was nog niet bekend welke partijen er meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland Gelderland Noord-Holland Rijnlandroute Bankrekening Kustversterking In Zuid-Holland zijn onlangs belangrijke besluiten genomen over de Rijnlandroute. Dit is een nieuwe provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Inwoners van de betrokken gemeenten hebben meegedacht over hoe de Rijnlandroute er uit zal komen te zien. Zij hebben er voor gezorgd dat op een deel van de route tunnels worden aangelegd. Partijen: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, 50PLUS, PvdD, Fractie Erbas, Fractie Jansen/Brands De provincie Gelderland heeft veel geld op de bank staan. Dit geld heeft de provincie verdiend met de verkoop van haar aandelen in het energiebedrijf Nuon in Van de rente worden projecten in de provincie betaald. Verschillende partijen vinden dat het geld niet op de bank moet blijven staan, maar moet worden uitgegeven aan zaken die goed zijn voor de Gelderse bevolking. Partijen: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD, Groep-Wullink In Noord-Holland zorgt het project Kust op Kracht voor een sterke en veilige kust. Met behulp van inwoners en ondernemers heeft de provincie een plan bedacht om de duinen te versterken en stranden te verbreden. De kustversterking zorgt ook voor meer natuur, toerisme en economie in het gebied. Partijen: VVD, PvdA, D66, CDA, SP, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OBP, Ouderenpartij NH, Fractie Boer, Forza!N-H 9 9

6 De Provinciale Staten en de Eerste Kamer Foto: ANP Met een op de Provinciale Staten t u indirect ook op de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Eerste Kamerverkiezingen De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. We noemen dit indirecte verkiezingen: burgers kiezen eerst de Provinciale Staten, en de leden van de twaalf Provinciale Staten kiezen daarna de Eerste Kamerleden. De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn op 25 mei Zetelverdeling Alle Statenleden brengen op 25 mei hun uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. Niet elk Statenlid heeft een even zware. De van een Statenlid uit een provincie met veel inwoners weegt zwaarder dan die van een Statenlid uit een provincie met weinig inwoners. De meeste Statenleden men op een kandidaat van hun eigen politieke partij, maar dat hoeft niet. Wat doet de Eerste Kamer? Zodra een wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer gaat het naar de Eerste Kamer. Alle wetsvoorstellen moeten namelijk ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dat lijkt dubbel werk, maar de Eerste Kamer controleert nog eens goed of het wetsvoorstel wel logisch in elkaar zit. En ze kijkt nog eens extra naar de gevolgen van de De Eerste Kamer controleert nog eens goed of het wetsvoorstel wel logisch in elkaar zit. wet voor verschillende groepen burgers. Maar die nadruk op de kwaliteit van wetsvoorstellen leidt er niet toe dat de partijen in de Eerste Kamer het altijd met elkaar eens zijn. Ook met een wet die logisch in elkaar zit kan een partij het oneens zijn. Als de Tweede Kamerleden van een partij tegen een wetsvoorstel den, doen de Eerste Kamerleden van die partij dat vaak ook. De Eerste Kamer heeft daarnaast nog een taak. Ze controleert net als de Tweede Kamer of de ministers en staatssecretarissen hun werk goed doen. Daarbij stelt de Eerste Kamer zich meestal terughoudend op, het meeste werk wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. Waarom zijn deze verkiezingen extra spannend? De huidige regering bestaat uit VVD en PvdA. In de Tweede Kamer hebben zij samen een kleine meerderheid van 77 zetels. Als de regering een wetsvoorstel indient kan ze (meestal) rekenen op de steun van deze 77 Kamerleden. Maar in de Eerste Kamer ligt dit anders. VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer 30 zetels, te weinig voor een meerderheid. De regering heeft dus altijd steun nodig van andere partijen. De laatste tijd overlegt de regering daarom vaak met D66, ChristenUnie en SGP. Maar ook met andere partijen wordt gepraat om een meerderheid voor elk wetsvoorstel te krijgen. Dat betekent dat de regering haar plannen vaak moet aanpassen. Als VVD en PvdA voldoende zetels winnen, kunnen ze zonder de andere partijen een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Maar als ze zetels verliezen, wordt het voor de regering nog moeilijker om haar wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen. 10

7 waterschaps- verkiezingen Op 18 maart zijn er twee verkiezingen: één voor de Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Daarom krijgen de meeste mensen twee passen thuis gestuurd. Voor de Provinciale Statenverkiezingen krijgt u een blauwe pas. Voor de waterschapsverkiezingen krijgt u een groene pas. Wist u dat veel waterschappen in Noord-en Zuid- Holland ook wel hoogheemraadschap worden genoemd? Wat is een waterschap? Er zijn 24 waterschappen in Nederland. Een waterschap is een gebied waar het waterschapsbestuur zorgt voor ons waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan: Wie mogen men voor het waterschap? 1. U bent 18 jaar of ouder 2. U woont in het gebied van het waterschap stevige dijken schoon water onderhoud van duinen goede stand van het grondwater Wat zou u beslissen? Waarom men voor uw waterschap? Voor de natuur is het belangrijk dat er genoeg grondwater is, maar voor de landbouw is dit niet zo goed. Moet het grondwaterpeil hoog of laag zijn? Ook in het waterschap worden politieke beslissingen genomen. Door uw kunt u invloed uitoefenen op zulke besluiten. Foto: Birgit Speulman Foto: flick-arthur Foto: Remco van Dokkum Op wie kunt u men in het waterschap? U t op het algemeen bestuur. De meeste bestuursleden worden op 18 maart bij de verkiezingen door u gekozen. Er zijn ook een paar plekken in het bestuur gereserveerd voor vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurbeschermers. grondwaterpeil Natuurbeschermers willen een hoog grondwaterpeil. De boeren zijn hier niet blij mee. Zij willen juist een laag grondwaterpeil voor hun gewassen. Waar kiest u voor? Hoog grondwaterpeil Laag grondwaterpeil dijken Op sommige plekken moet de dijk versterkt worden. Je kunt de dijk verbreden. Dat is een relatief goedkope oplossing, maar de mensen die net achter de dijk wonen moeten dan verhuizen. Je kunt ook een damwand plaatsen. Dan hoeft er niemand te verhuizen, maar het is wel een relatief dure oplossing. Waar kiest u voor? Verbreden van de dijk Damwand plaatsen Ijs Het vriest. De IJsbond wil graag dat het ijs dikker wordt, zodat er toertochten kunnen worden geschaatst. Deze bond wil dat er geen boten meer mogen varen over de rivieren. De bedrijven zijn het hier niet mee eens. Ze verliezen dan veel inkomsten. Waar kiest u voor? Vaarverbod Geen vaarverbod 11

8 Schuilt er een Statenlid in u? 1. Waar wilt u graag over meepraten en meebeslissen? A Over de OV-chipkaart of de hervorming van het belastingstelsel. B Over de inrichting van het landschap of de toeristische ontwikkeling van de regio. C Over hoe vaak de stadsbus rijdt of over de hoogte van de hondenbelasting. Wat doet u met uw op 18 maart? 2. Hoeveel vrije tijd heeft u te besteden? A Meer dan 15 uur. B Tussen de 10 en 15 uur. C Minder dan 10 uur. 3. kunt u dingen bedenken die spelen in uw provincie? A Als ik mijn best doe, maar ik kan vooral veel dingen bedenken die in mijn eigen wijk spelen. B Natuurlijk! De provincie gaat over natuurgebieden, streekbussen en provinciale wegen. Ik kan nog wel meer bedenken. C Nee, volgens mij speelt er in mijn provincie niet zo veel. 4. Welke uitspraak is volgens u van toepassing? A Statenwerk is een baan. B Statenwerk is een hobby. C Statenwerk is een baan én een hobby. 5. Spreekt u gemakkelijk onbekenden aan? A Ja, ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. B Nee, ik wacht tot iemand op mij afkomt. C Soms. Ik ben geen haantje de voorste, maar soms spreek ik wel met onbekenden. 6. kunt u goed meerdere dingen tegelijk doen? A Een beetje. Ik vind het wel leuk om verschillende dingen te doen, maar ik raak snel het overzicht kwijt. B Ja, ik kan goed multitasken. Ik combineer verschillende banen, mijn gezin en andere activiteiten. C Nee. Ik kan me niet goed concentreren als ik naast mijn werk ook nog veel te doen heb. 7. hoe gedraagt u zich in een verhitte discussie over een onderwerp waar u veel van weet? A Ik doe mijn uiterste best iedereen te overtuigen van mijn gelijk. B Ik luister aandachtig naar ieders mening, maar zeg zelf niet zo veel. C Ik luister aandachtig naar ieders mening en laat ook mijn standpunt weten. Karel de Rijk 74 jaar, gepensioneerd beroepsmilitair Provincie: Gelderland (Ede) Cem Terlemis 25 jaar, student Provincie: Zuid-Holland (Zoetermeer) Ik wil graag men op iemand die ik ken. En ik moet het wel met iemand eens zijn natuurlijk. Ik lees stukken in de krant en praat met politici op straat. Iemand moet iets uitstralen en hij moet kunnen verbinden. Ik houd niet van extreme standpunten. Mijn voor de Provinciale Statenverkiezingen bepaal ik vooral aan de hand van de landelijke thema s. In veel landen worden democratische regels niet gerespecteerd, en strijden burgers om hun te laten horen. In Nederland hebben we gelukkig wel een kans om onze te laten horen. de uitslag Heeft u vooral gele antwoorden? Dan bent u geknipt voor de Provinciale Staten! U vindt het leuk om met lokale politiek bezig te zijn, mee te beslissen in de provincie en daar met mensen over te praten. Heeft u tijd en zin om Statenlid te worden? Neem dan eens contact op met een politieke partij die bij u past. Heeft u vooral blauwe antwoorden? Het Statenlid in u komt al aardig naar boven, maar u heeft zo uw twijfels. Misschien bent u druk met andere dingen of treedt u niet graag op de voorgrond. Of heeft u meer belangstelling voor de gemeentelijke politiek? Helaas zijn er vorig jaar net verkiezingen voor de gemeenteraad geweest, maar u kunt altijd contact opnemen met een gemeenteraadslid. Heeft u vooral groene antwoorden? Het Statenlid in u zit nog erg diep verscholen. U heeft eigenlijk geen tijd, of de politieke agenda van de provincie past niet bij uw interesses. U zou uw mening ook op andere manieren kunnen laten horen, bijvoorbeeld door mee te doen aan petities of acties. En door te gaan men natuurlijk! Jacomien VoorhorsT 55 jaar, journalist en mede-eigenaar melkveebedrijf Provincie: Gelderland (Wapenveld) Wij hebben een eigen boerenbedrijf en de provincie heeft heel wat te zeggen over natuur, milieu en ruimtelijke inrichting. De provincie gaat over de vraag waar wegen moeten komen en over waterbeheer. Daar hebben we met ons bedrijf veel mee te maken. Ik dan ook op een partij die past bij hoe wij ons bedrijf leiden. Samenstelling en tekst: ProDemos Vormgeving: Tot en met ontwerpen Druk: Rodi Rotatiedruk, Broek Op Langedijk ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T E I 12

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Verslag verkiezingsdebat Goede raad is Duurzaam

Verslag verkiezingsdebat Goede raad is Duurzaam Verslag verkiezingsdebat Goede raad is Duurzaam Maandag 10 maart van 17.00 tot 19.00 uur, Hoog Catharijne, Radboudkwartier Kandidaat raadsleden in debat: Arjan Kleuver (D66) Eva van Esch (PvdD) Jan Wijmenga

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging.

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging. Inleiding (wordt herschreven door de Lijsttrekker) De wereld verandert in sneltreinvaart. De invloed van digitale revolutie is groter dan wie dan ook twintig jaar geleden voor mogelijk hield. De digitale

Nadere informatie

Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier als wethouder voor

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 Nr. 122 1 Samenstelling: Leden: Vendrik (GroenLinks),

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie