Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs"

Transcriptie

1 Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs Maart 2011

2 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische crises is het bepalen van de juiste strategische richting en het nemen van de daarbij horende beslissingen essentieel. Is duurzaam kansrijk of niet? Besparen of investeren? Consuminderen of juist meer? Leiden of volgen? Dit zijn slechts enkele duurzaamheiddilemma s waar vrijwel elke producent, retailer, beleidsmaker of maatschappelijke organisatie mee te maken krijgt. Snelle en goede besluiten Het Duurzaamheidkompas geeft aan welke kant het opgaat met de publieke opinie inzake duurzaamheid. Het levert de benodigde inzichten voor het ontwikkelen, implementeren of evalueren van duurzame beleidsalternatieven. Inzicht in mening Nederlander MarketResponse voert het onderzoek online uit onder een representatieve steekproef van Nederlanders en is samen met Schuttelaar & Partners verantwoordelijk voor de inhoudelijke analyse. Met regelmaat Het Duurzaamheidkompas is een initiatief van Schuttelaar & Partners en MarketResponse. Driemaal per jaar bieden wij u inzicht en nieuwe inspiratie om effectieve en vooral duurzame beleidskeuzes te maken. Met steeds wisselende actuele thema's. Onderzoeksopzet Het onderzoek is gehouden onder n=646 respondenten in de periode van 21 februari tot en met 14 maart De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van MarketResponse, levert de deelnemers aan het onderzoek. Cultureel Creatieven Cultureel Creatieven (ca. 13% van de volwassen Nederlanders) zijn meer bewust en beter geïnformeerd over duurzaamheid. Wilt u meer weten over deze Nederlanders? Kijk op Definitie van duurzaamheid Duurzaamheid is een breed begrip. Respondenten wordt gevraagd om spontaan aan te geven wat men onder duurzaamheid verstaat. Daarna wordt hen de volgende definitie meegegeven: Duurzaamheid is: Zorgen voor een balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Het doel daarvan is te voorzien in de behoeften van nu, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Uw eigen positie in kaart Schuttelaar & Partners en MarketResponse bieden bedrijven en organisaties de gelegenheid om de eigen duurzaamheidpositie en beleidsalternatieven te evalueren door mee te lopen in onze reguliere monitor. U kunt zich aanmelden als participant. Meer informatie? Neem contact op met: Pauline Bron MarketResponse Mariëtte van Amstel Schuttelaar & Partners Duurzaamheidkompas #6: Fatsoenlijke prijs 2

3 Samenvatting Duurzaamheidkompas #6 Meeste consumenten kiezen producten op (lage) prijs ondanks consequenties die daaraan kleven In dit Duurzaamheidkompas geeft 71% van de Nederlanders aan producten op prijs te kiezen, terwijl 29% van de Nederlanders voorkeur heeft voor duurzame producten. Opvallend want ongeveer 8 op de 10 Nederlanders weet/ denkt dat de keuze voor laag geprijsde producten negatieve consequenties heeft, zoals kinderarbeid, lage lonen voor arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden, het milieu of intensieve veehouderij. De meerderheid van de Nederlanders vindt deze gevolgen onacceptabel, zeker de mensgerelateerde consequenties, als kinderarbeid of lage lonen in ontwikkelingslanden. Ongeveer 3 op de 10 Nederlanders vindt intensieve veehouderij echter wel acceptabel. Nederlander legt verduurzaming bij bedrijfsleven Hoewel de meerderheid van de Nederlanders voor prijs gaat, geeft bijna 9 op de 10 Nederlanders aan het onverminderd belangrijk te vinden dat bedrijven zich met duurzaamheid bezig houden. Oog op toekomst doet kiezen voor duurzaam Consumenten die kiezen voor duurzame producten, doen dit vooral met het oog op toekomstige generaties en het bijdragen aan een betere wereld. 1 op de 3 Nederlanders is echter ook van mening dat er aan duurzame producten een financieel voordeel zit via energiebesparing. Meeste Nederlanders vinden het leven al duur genoeg Belangrijkste reden om voor prijs te kiezen is dat het leven al duur genoeg is. 4 op de 10 Nederlanders is bovendien van mening dat hun inkomen te laag is om op duurzaamheid te letten, terwijl 1 op de 5 Nederlanders sowieso niet veel geld aan boodschappen wenst uit te geven. Oorzaken van de keuze voor prijs Naast de focus op prijs blijkt bijna 6 op de 10 consumenten te twijfelen of geclaimde duurzame producten wel daadwerkelijk duurzaam zijn. Daarnaast geven consumenten aan dat duurzaamheid aantrekkelijker wordt als ze er zelf voordeel bij hebben. Een derde belangrijke oorzaak dat mensen geen duurzame producten kopen, is dat zij tijdens het boodschappen doen niet aan duurzaamheid denken, maar andere zaken aan hun hoofd hebben. Goedkoop product over de rug van.. geen prettig gevoel Slecht 1 op de 10 consumenten voelt zich soms schuldig als ze een goedkoop product kopen, terwijl 6 van de 10 consumenten het een onprettig idee vindt dat de producten die ze kopen zijn gemaakt met kinderarbeid of arbeiders met lage lonen in ontwikkelingslanden. 3

4 Samenvatting Duurzaamheidkompas #6 TRENDS Weer stijging in bewust duurzaam gedrag Voor het eerst is weer een stijging waar te nemen; bijna een derde van de consumenten (31%) geeft aan bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Na een daling in april 2010, groeit deze groep. Dit doen Nederlanders met name door: zuinig om te gaan met energie, afval te scheiden, de consumptie te beperken en oplettend zijn bij het doen van inkopen. Max Havelaar en Fairtrade onbetwiste nr 1 Opvallend is dat Nederlanders bij het woord duurzaam, spontaan aan milieu en lang meegaan denken. Wanneer Nederlanders echter gevraagd worden duurzame merken te noemen komen Max Havelaar en Fairtrade als onbetwiste nummer 1 en 2 uit de bus. Alleen FSC-hout staat als een typisch milieumerk in de top 10. Ook de energiebedrijven worden nog steeds vaak genoemd.. 4

5 Leeswijzer Aandachtspunten, goede scores en trends In dit trendrapport maken we gebruik van pictogrammen die de lezer attent maken op een aantal punten. Prima score, met deze pictogram leggen we de nadruk op onderzoeksresultaten die goed zijn. Aandachtspunt, met deze pictogram leggen we nadruk op onderzoeksresultaten die aandacht behoeven. Quote, met deze pictogram leggen we de nadruk op quotes uit onderzoek. Nederlanders versus Cultureel Creatieven De uitkomsten van Nederland zijn vaak in het blauw weergegeven. Wanneer in de tekst of grafieken gesproken wordt over Nederland of Nederlanders is de basis alle n= 646 respondenten van dit onderzoek. De uitkomsten van de Cultureel Creatieven zijn in het groen weergegeven. Wanneer wordt gesproken over Cultureel Creatieven is de basis n= 94 respondenten. 5

6 Thema Duurzaamheidkompas #6: Een fatsoenlijke prijs 6

7 Verschil in keuze tussen Nederlanders en Cultureel Creatieven Zeven op de tien Nederlanders kiest voor lage prijs, zes op de tien Cultureel Creatieven kiest voor duurzaam Met welk van de volgende twee uitspraken bent u het het meeste eens? Persoon 1: Duurzaamheid vind ik belangrijk. Ik kies dan ook bewust voor duurzame producten. Dat ik daardoor (soms) meer betaal vind ik niet erg. Persoon 2: Duurzaamheid vind ik (enigszins) belangrijk. Maar als ik boodschappen doe wil ik nu goedkoop of voordelig uit zijn en kies ik op basis van prijs. 29% van de Nederlanders kiest voor duurzame producten 71% van de Nederlanders kiest voor de (lage) prijs van producten Nederland 13% 16% 51% 20% Cultureel Creatieven 34% 32% 25% 9% Eens met persoon 1 Vooral eens met persoon 1 Vooral eens met persoon 2 Eens met persoon 2 7 7

8 Motivatie om voor duurzaamheid/ prijs te kiezen Positieve basishouding richting duurzame producten, echter lagere prijs is doorslaggevend 29% van de Nederlanders kiest voor duurzame producten 71% van de Nederlanders kiest voor de (lage) prijs van producten Omdat: duurzaamheid belangrijk is voor toekomst (31%) ik bereid ben meer te betalen voor duurzame producten (27%) het beter is voor onze aarde (13%) Omdat ik liever meer betaal voor duurzame producten dan dat de prijs bepalend is voor wat ik koop. Liever minder of minder vaak een stukje vlees maar waar minder dierenleed mee gemoeid gaat. Liever alleen keuze uit seizoensgroenten waarmee minder bestrijdingsmiddelen en transport aan te pas komen, dan goedkope en minder verantwoorde producten gebruiken. Voordeel op korte termijn en ten koste van de toekomst is geen voordeel. Je betaalt dus eigenlijk niet meer, je consumeert nu minder, zodat latere generaties dat ook nog kunnen. Omdat: ik geen geld heb/ te klein inkomen heb om voor duurzame producten te kiezen (41%) ik op de prijs let (38%) In de supermarkt is het niet duidelijk welke producten zich onderscheiden op duurzaamheid. Met prijs wordt geadverteerd, met duurzaamheid niet. Het is tegenwoordig allemaal al duur genoeg, als ik ergens een paar euro op kan besparen dan zal ik dat ook doen. Het is prima dat men zich toelegt op duurzaamheid van producten. Het is ongetwijfeld goed voor het milieu maar dat alles vult niet mijn portemonnee, ik zal toch boodschappen moeten doen. En om enigszins aangenaam te leven, is het fijn om zoveel mogelijk geld over te houden en dat lukt alleen maar als je prijsbewust bent

9 Waarom kiest 29% van de Nederlanders met name voor duurzame producten? Consumenten die het grotere geheel zien, kiezen duurzaam Waarom bent u het eens met de volgende uitspraak: Duurzaamheid vind ik belangrijk. Ik kies dan ook bewust voor duurzame producten. Dat ik daardoor (soms) meer betaal vind ik niet erg. Daarmee draag ik bij aan een betere wereld Ik vind het belangrijk om goede/ duurzame producten te kopen 46% 54% Consumenten die voor duurzame producten kiezen denken daarmee vooral een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Zij betalen dan ook (graag) extra voor duurzame producten met het oog op de toekomst, en het behoud van de aarde voor toekomstige generaties. Voor duurzame producten betaal ik graag meer Ik wil de aarde voor toekomstige generaties niet uitputten Duurzame producten zijn vaak ook energie- en daarmee geldbesparend Met mijn consumptiegedrag heb ik invloed op de wereld t 46% 39% 36% 35% Duurzame producten zijn vaak lekkerder r 27% Het geeft me een goed gevoel 22% Ik kan meer genieten van een duurzaam productt Duurzaamheid gaat voor mij boven prijs 22% 20% Door de prijzenoorlog betaal ik eigenlijk niet meer voor een beter product 6% 9

10 Waarom kiest 71% van de consumenten voor een lage prijs? Keuze voor lage prijs omdat het leven al duur genoeg is Waarom bent u het eens met de volgende uitspraak: Duurzaamheid vind ik (enigszins) belangrijk. Maar als ik boodschappen doe wil ik nu goedkoop of voordelig uit zijn en kies ik op basis van prijs. Het leven is al duur genoeg Tijdens het boodschappen kijk minder naar andere zaken en vooral naar prijs Ik heb geen geld over voor duurzame producten Duurzame producten zijn vaak duurder en komen daardoor voor mij niet in aanmerking Ik heb niet veel geld over voor boodschappen 22% 20% 28% 33% 51% Het overgrote deel van de Nederlanders kiest eerder voor een lage prijs in plaats van duurzaamheid. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het (dagelijks) leven al duur genoeg is, en dat ze focus hebben op prijs boven elk ander kenmerk (zoals smaak of kwaliteit) van een product. 1 op de 5 Nederlanders wil sowieso niet veel geld aan boodschappen besteden en heeft het idee dat het niet mogelijk is om zich duurzame producten te kunnen veroorloven. Ik kan me duurzame producten niet veroorloven Ik denk dat duurzame producten helemaal niet duurzamer zijn Ik denk nooit aan duurzaamheid bij het doen van de boodschappen Met prijzenoorlog geloof ik niet dat dagelijkse boodschappen ook duurzaam kunnen zijn 19% 15% 12% 11% 10

11 Zijn de gevolgen van lage prijs bekend en acceptabel? De meerderheid van de Nederlanders denkt dat een lage prijs negatieve gevolgen heeft en vindt dat niet acceptabel, maar koopt de producten wel. Consequenties van lage prijzen Gevolg? Acceptabel? Kinderarbeid 80% 20% 15% 70% 10% Lage lonen arbeiders ontwikkelingslanden 87% 13% 5% 28% 56% 10% Lage beloning boeren in ontwikkelingslanden 85% 15% 6% 42% 39% 11% Leegvissen meren en voor de kust in ontwikkelingslanden waardoor lokale bevolking schaarste heeft 75% 25% 7% 43% 35% 13% Lage beloning boeren in Nederland 77% 23% 12% 47% 28% 11% Intensieve veehouderij (bio-industrie) 81% 19% 5% 21% 33% 28% 12% Grote milieubelasting vanwege transport 71% 29% 5% 30% 38% 15% 11% Toevoegen conserveringsmiddelen om houdbaarheid producten te vergroten 71% 29% 6% 39% 26% 18% 11% Ik denk het wel Ik denk het niet Heel acceptabel Niet echt acceptabel Weet niet Een beetje acceptabel Helemaal niet acceptabel 11

12 Wat zijn de redenen waarom mensen geen duurzame producten kopen? Te duur, twijfel en geen aandacht tijdens winkelen Duurzame producten zijn te duur Men twijfelt of duurzame producten echt duurzaam zijn Men denkt er niet aan tijdens het doen van boodschappen De merken/ producten die men normaal koopt zijn niet duurzaam Men is niet bereid meer te betalen Duurzame producten zijn alleen voor mensen met een hoger inkomen Er zijn te weinig duurzame producten in het schap Fairtrade en biologisch is te alternatief, dat past niet Men heeft geen zin om met duurzaamheid lastig te worden gevallen in de winkel Het is een geitenwollensokken thema Er zijn te weinig gemaks/ kant- en klare producten in de winkel die duurzaam zijn Redenen waarom men zelf geen duurzame producten koopt Basis: 71% van de Nederlanders die kiest voor prijs 8% 6% 4% 4% 4% 11% 17% 30% 27% 25% 38% Redenen die consumenten aangeven waarom ze denken dat anderen geen duurzame producten kopen Basis: 29% respondenten die kiest voor duurzaam 14% 16% 17% 24% 21% 18% 48% 49% 47% 47% 59% 12

13 Stellingen Bijna zes op de tien Nederlanders gaat minder op duurzaam letten als voedselprijzen omhoog gaan In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken: Nederland Ik denk eigenlijk nooit na over waar de producten die ik koop vandaan komen of hoe ze tot stand zijn gekomen 37% Ik geloof niet dat alle geclaimde duurzame producten allemaal ook daadwerkelijk duurzaam zijn 57% Ik ga liever voor een goedkoop product, hoe deze ook is gemaakt of tot stand is gekomen Ik ben heel bewust bezig met de oorsprong van producten en hoe ze tot stand zijn gekomen Als ik goedkope product heb gekocht tijdens het winkelen, heb ik weleens een schuldgevoel 23% 15% 10% Ik vind het geen prettig idee dat kleine kinderen en plaatselijke boeren er de dupe van zijn dat wij goedkoop winkelen Duurzaamheid is voor mij veel interessanter als ik er zelf voordeel bij hebt, zoals energiebesparing Nu de voedselprijzen omhoog gaan, zal ik minder op duurzaamheid letten 43% 57% 69% % eens (top 2) 13

14 Stellingen Bijna zes op de tien Nederlanders gaat minder op duurzaam letten als voedselprijzen omhoog gaan In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken: 29% Nederlanders die kiest voor duurzame producten 71% van de Nederlanders die kiest voor laag geprijsde producten Ik denk eigenlijk nooit na over waar de producten die ik koop vandaan komen of hoe ze tot stand zijn gekomen 11% 48% Ik geloof niet dat alle geclaimde duurzame producten allemaal ook daadwerkelijk duurzaam zijn Ik ga liever voor een goedkoop product, hoe deze ook is gemaakt of tot stand is gekomen Ik ben heel bewust bezig met de oorsprong van producten en hoe ze tot stand zijn gekomen Als ik goedkope product heb gekocht tijdens het winkelen, heb ik weleens een schuldgevoel Ik vind het geen prettig idee dat kleine kinderen en plaatselijke boeren er de dupe van zijn dat wij goedkoop winkelen Duurzaamheid is voor mij veel interessanter als ik er zelf voordeel bij hebt, zoals energiebesparing Nu de voedselprijzen omhoog gaan, zal ik minder op duurzaamheid letten 51% 4% 33% 23% 89% 48% 10% 59% 31% 8% 5% 63% 62% 58% % eens (top 2) 14

15 Het Duurzaamheidkompas brengt ook een aantal trends in kaart Duurzaamheidkompas Duurzaamheidkompas #6: Fatsoenlijke #6: Eerlijke #3 # prijs 15

16 Voorwaarden waaraan een duurzaam product/merk moet voldoen: Gemaakt met respect voor milieu, met goede grondstoffen en lange levensduur Nederland Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd 16 16

17 Merken die consumenten spontaan benoemen als duurzaam Max Havelaar en Fairtrade onbetwiste nr. 1 en 2 Nederland Duurzame top tien: 1. Max Havelaar 6. FSC-hout 2. Fairtrade 7. Nuon 3. Eneco 8. ASN-bank 4. Philips 9. Albert Heijn 5. Essent 10. Toyota Cultureel Creatieven Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd 17 17

18 Belang van duurzaam produceren door bedrijven Duurzame activiteiten onverminderd belangrijk Hoe belangrijk vindt u het dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid? Nederland 14% 12% 13% 11% 63% 59% 62% 65% 22% 26% 22% 21% Nederland okt. '09 Nederland april '10 Nederland sept. '10 Nederland maart '11 Bijna negen op de tien Nederlanders en alle Cultureel Creatieven geven aan het (heel) belangrijk te vinden dat bedrijven zich bezig houden met duurzaamheid. Het ontwikkelen van een duurzaamheidsprogramma die bij de strategie en het imago van de organisatie past en bijbehorende MVOactiviteiten zijn belangrijk. Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Heel onbelangrijk Cultureel Creatieven 3% 4% 50% 52% 54% 46% 44% 46% Cultureel Creatieven okt. '09 Cultureel Creatieven april '10 Cultureel Creatieven sept. '10 45% 55% Cultureel Creatieven maart '11 Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Heel onbelangrijk 18

19 Belang van eigen duurzaam consumptiegedrag Weer een toename in duurzaam gedrag zichtbaar Hoe bewust bent u zelf met duurzaamheid bezig als u kijkt naar uw eigen consumptiegedrag? Cultureel Creatieven Nederland 22% 24% 26% 30% 45% 47% 47% 39% 33% 29% 27% 31% Nederland okt. '09 Nederland april '10 Nederland sept. '10 Nederland maart '11 6% 39% 14% 30% 54% 56% 60% 9% 8% Cultureel Creatieven okt. '09 Cultureel Creatieven april '10 Cultureel Creatieven sept. '10 Cultureel Creatieven maart '11 31% 24% 69% Bijna een derde (31%) van de consumenten zegt in het eigen consumptiepatroon bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Na een daling is in deze meting juist weer een toename zichtbaar. Cultureel Creatieven laten al sinds eind 2009 een opwaartse trend zien met betrekking tot het vertonen van duurzaam consumptiegedrag. Bijna zeven op de tien Cultureel Creatieven geeft aan (heel) bewust bezig te zijn met duurzaamheid wanneer het om consumptie gaat. Waarschijnlijk is het de laatste jaren ook makkelijker geworden om duurzame producten te kopen. (heel) bewust bezig Neutraal (helemaal) niet bewust bezig 19

20 Uiting van duurzaam consumptiegedrag Bewust aankopen doen, recyclen en energiebesparing Hoe uit uw duurzame consumptiegedrag zich? Zuinig omgaan met energie (spaarlampen) Afval scheiden/ recyclen Consumptie beperken / zo min mogelijk weggooien Goed nadenken en vergelijken voor aankoop Opletten op duurzaamheid bij aankoop/ milieubewust Groene stroom Zo min mogelijk de auto gebruiken/ meer fietsen Letten op keurmerken Minder vlees eten 85% 77% 84% 74% 68% 71% 66% 55% 64% 62% 50% 59% 47% 50% 42% 34% 42% 33% Bij duurzaam consumptiegedrag focussen zowel de Cultureel Creatieven als de Nederlanders zich op aankopen, alsook hoe om te gaan met producten (energiezuinig, zo min mogelijk weggooien) en op afval scheiden. Nederland maart'11 Cultureel Creatieven maart '11 20

21 Positieve effecten van duurzaamheid voor bedrijven Duurzaam zijn heeft voordelen, met name bij Cultureel Creatieven Beveelt duurzame merken eerder aan Zou duurzame merken eerder aanschaffen Werkt liever voor een duurzame werkgever 75% 73% 61% 37% 64% 64% 58% 41% 30% 35% 75% 69% 50% 50% 75% 45% 70% 41% 62% 65% 42% 40% 39% 40% oktober 2009 april 2010 sept 2010 maart 2011 oktober '09 april 2010 sept 2010 maart 2011 oktober 2009 april 2010 sept 2010 maart 2011 Wil (iets) meer betalen voor duurzame merken 73% 75% 75% 73% 50% 54% 49% 46% Krijgt eerder een goed gevoel bij duurzame merken 76% 77% 80% 81% 53% 56% 46% 50% Cultureel Creatief en Nederlander komt verder uit elkaar te liggen. Qua aanbevelen, eerder aanschaffen, meer betalen, goed gevoel krijgen en willen werken reageren Cultureel Creatieven positiever op duurzame organisaties dan Nederlanders. oktober 2009 april 2010 sept 2010 maart 2011 oktober 2009 april 2010 sept 2010 maart 2011 Nederland Cultureel Creatieven 21

22 Het onderzoeksbureau Over MarketResponse MarketResponse is één van de grootste onafhankelijke research consultancy bureaus van Nederland. MarketResponse streeft naar een zo groot mogelijke effectiviteit voor haar klanten. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpen wij onze klanten maximaal rendement te halen uit het managen van klanten, medewerkers, portfolio en communicatie, zodat zij hun bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. MarketResponse heeft 26 jaar ervaring in het faciliteren van besluitvorming op basis van marktonderzoek. 22

23 Het communicatieadviesbureau Over Schuttelaar & Partners Schuttelaar & Partners is het communicatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld duurzamer en gezonder moet en kan worden. Maatschappelijke technologie kan daarbij een grote rol spelen. Om de grote vraagstukken waar de wereld nu voor staat op te lossen, is het noodzakelijk op een transparante manier samen te werken. We geven strategisch advies en communicatie-oplossingen op het terrein van voeding, gezondheid, technologie, landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumentengedrag. Wij helpen onze klanten een aanpak te kiezen die oog heeft voor science, society & sense. 23

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Mei 2013 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015

Duurzaamheidk. Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015 Duurzaamheidk mpas Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015 Er is markt voor verkoop van gezonde producten bij attracties Gezond eten

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Rapport Gezondheidsbewustzijn out of home Kwalitatieve fase. Januari 2013 Vivian Delnoy Evelien Leegwater Marieke van Kempen

Rapport Gezondheidsbewustzijn out of home Kwalitatieve fase. Januari 2013 Vivian Delnoy Evelien Leegwater Marieke van Kempen Rapport Gezondheidsbewustzijn out of home Kwalitatieve fase Januari 2013 Vivian Delnoy Evelien Leegwater Marieke van Kempen Inhoud Conclusies...3 Onderzoeksopzet..6 Doelstellingen Methode Onderzoeksdoelgroep

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Duurzaam loont Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk en AgentschapNL (Programma Leren voor Duurzame ontwikkeling) opgesteld door: R. van Hilten

Nadere informatie

De Kracht van de Consument: Eerlijk (consumeren) duurt het langst

De Kracht van de Consument: Eerlijk (consumeren) duurt het langst De Kracht van de Consument: Eerlijk (consumeren) duurt het langst Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 11 februari 2010 Eerlijk consumeren is een van de meest duidelijke handelingsperspectieven

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland

Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland Benchmarkrapport klantvriendelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Het onderzoek 4 1.2 160 beoordelingen, 10 genomineerden 5 2 De klantvriendelijkheid

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl

Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl DUURZAAM DINEREN Duurzaam Dineren Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl Linda Nijenhuis, Milieu Centraal Mariken Stolk, Milieu Centraal Giulietta Cohen, CREM

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR Onderzoeksrapport, juni 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1. Negatieve stemming 6 2. Grote waardering voor ondernemers, kennis en innovatie 9 3. Toekomst

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie