Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B november Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument Onderzoek onder de Nederlandse bevolking en bewoners uit het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland Martine van de Pol Elisabeth Duijser B november 2003 Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud 1 De belangrijkste taken van waterbedrijven Kwaliteit staat voorop Bewoners vinden investeren in nieuwe ontwikkelingen het belangrijkst 4 2 Waterprijs Gemiddelde prijs van een kubieke meter water 10, Concurrentie tussen waterleidingbedrijven 9 Bijlagen 1 Onderzoeksverantwoording 2 Vragenlijst Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov. 2003

3 Inhoud figuren en tabellen 1 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten (V1) 2 2 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten, naar sociale klasse (n=1.275) (V1) 3 3 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten (V1) 4 4 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten, naar regio (n=1.275)(v1) 5 5 Inschatting prijs één kubieke meter water (n=1.275)(v3) 6 6 Mening over prijs, onderverdeeld naar prijsindicatie in % (n= 1275)(V3xV4) 7 7 Aandeel kosten waterverbruik op de totaalrekening van water, gas en elektra (V5) 8 8 Concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit van water. Bent u het hiermee (V6) 9 9 Door concurrentie tussen waterbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij (V7) Als de waterbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn vertrouwen in (V8 en V9) Steekproefopbouw voor en na herweging op persoonsniveau Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov. 2003

4 1 De belangrijkste taken van waterbedrijven Het leveren van water brengt voor waterbedrijven verschillende taken met zich mee die door de mogelijke benchmarking in de toekomst op het spel worden gezet. Een goedkope prijs van water op de korte termijn kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de leveringszekerheid op de lange termijn. Hoeveel belang de Nederlandse bevolking en de bewoners van het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland aan de verschillende taken van het waterbedrijf hechten, komt in dit hoofdstuk aan bod. Allereerst wordt ingegaan op de primaire taken van een waterbedrijf, vervolgens wordt ingegaan op de secundaire taken van het waterbedrijf. 1.1 Kwaliteit staat voorop Aan de bewoners van Nederland en de groep klanten van Hydron Zuid-Holland is gevraagd in welke mate zij de volgende (primaire) taken van een waterbedrijf van belang achten: I. Betrouwbare levering, 24 uur per dag, nu en in de toekomst II. Leveren van water tegen een zo laag mogelijke prijs III. Levering van kwalitatief goed water Om de verhouding wat betreft de mate van belangrijkheid tussen de bovenstaande taken aan te tonen, is de bewoners gevraagd tien punten over de drie taken te verdelen. Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

5 Voor zowel Nederlanders als de bewoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid- Holland staat de levering van kwalitatief goed water voorop. Gemiddeld worden ruim vier van de tien punten aan deze taak van het waterbedrijf gegeven. Ook aan de continue, betrouwbare levering van drinkwater wordt een meer dan evenredig deel van de punten toebedeeld: hieraan wordt gemiddeld 3,7 punten gegeven. Ondanks de recessie kan de prijs als minst belangrijk worden beschouwd. Twee van de tien punten worden gemiddeld aan deze taak van het waterbedrijf gegeven. 1 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten (V1) % 4,5 4 4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,1 2,2 0 I. Kwaliteit II. Continuïteit III. Minimale prijs Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

6 Onderstaand figuur geeft de resultaten naar sociale klasse weer. Naarmate de sociale ladder wordt bestegen daalt, logischerwijs, het belang van een zo laag mogelijke prijs. 2 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten, naar sociale klasse (n=1.275) (V1) % , , ,9 3,7 3,8 3,7 2 4,3 4,3 4, A Bb Bo C-D I. Kwaliteit II. Continuïteit III. Minimale prijs Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

7 1.2 Bewoners vinden investeren in nieuwe ontwikkelingen het belangrijkst Naast de primaire taken zijn ook een aantal secundaire taken van het waterbedrijf aan de respondenten voorgelegd: I. Investeren in nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst even goed drinkwater te kunnen leveren II. Aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte III. Tijdig vervangen van waterleidingen Opnieuw hebben bewoners tien punten over de taken verdeeld en daarmee de verhouding van het belang aangegeven. Bij deze taken wordt vooral veel waarde gehecht aan de investering in nieuwe ontwikkelingen om op die manier de huidige kwaliteit van drinkwater te behouden. Alleen aan dit aspect wordt gemiddeld een meer dan evenredig aantal punten door de Nederlanders toebedeeld. 3 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten (V1) % 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3 2,9 3,1 3,1 2,8 I. Investeren II. Extra capaciteit III. Vervangen van waterleidingen Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

8 Verdeling naar regio laat zien dat het Noorden van Nederland het aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte niet zo belangrijk vindt als de rest van Nederland. De Noordelingen vinden vooral investeringen in nieuwe ontwikkelingen van belang. 4 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten, naar regio (n=1.275)(v1) % ,1 3 3,1 3,1 3, ,2 3,4 3 3,2 3, ,6 3,5 3,9 3,7 3,7 Drie grote steden Rest West Noord Oost Zuid I. Investeren II. Extra capaciteit III. Vervangen van waterleidingen Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

9 2 Waterprijs 2.1 Gemiddelde prijs van een kubieke meter water 10,30 Van de totale Nederlandse bevolking denkt wat minder dan de helft (45%) te weten wat de prijs van water is. De Nederlander denkt gemiddeld 10,30 te betalen voor een kubieke meter water. Uit de resultaten blijkt dat dit gemiddelde vooral veroorzaakt door een klein aantal bewoners dat aangeeft zeer veel te moeten betalen voor een kubieke meter leidingwater. Wat betreft de waterprijs denken de bewoners van het gebied Hydron Zuid-Holland beter voor ogen te hebben wat een kubieke meter kost dan de totale Nederlandse bevolking. Bijna drie op de vijf respondenten (58%) doet een prijsindicatie voor één kubieke meter leidingwater en gemiddeld denken klanten van Hydron Zuid-Holland 5,30 neer te leggen voor liter leidingwater. In vergelijking met het gemiddelde van de Nederlandse bevolking (10,30) komen zij dus iets dichter in de buurt van het werkelijke bedrag, maar hebben zij het nog steeds niet bij het rechte eind. De gemiddelde prijs van één kubieke meter water is in 2003 door de VEWIN vastgesteld op 1,46 Euro. Geen van de respondenten heeft deze prijs genoemd. Van de Nederlandse bevolking heeft 22% de prijs lager ingeschat en 23% denkt meer te betalen dan in werkelijkheid het geval is. Van de klanten uit het verzorgingsgebied denkt 29% dat de prijs lager is en een even groot percentage (29%) denkt dat de prijs hoger ligt. 5 Inschatting prijs één kubieke meter water (n=1.275)(v3) % ,01-0,74 0,75-1,24 1,25-1,74 1,75-2,49 2,50-4,99 5,00-9,99 10,00 of meer Weet niet Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

10 Ongeveer de helft van de personen die de prijs van een kubieke meter water het beste hebben geschat ( 1,25-1,74, n=114) vindt deze prijs precies goed. De drinkwaterprijs ligt bij Hydron Zuid-Holland volgens de berekeningsmethode van de Vewin op 1,90. Ongeveer een derde van alle ondervraagden die wat betreft de prijsschatting het dichtste bij dit bedrag in de buurt zaten (n=55), vindt deze prijs precies goed. 6 Mening over prijs, onderverdeeld naar prijsindicatie in % (n= 1275)(V3xV4) % ,01-0,74 0,75-1,24 1,25-1,74 1,75-2,49 2,50-4,99 5,00-9,99 10,00 of meer Te hoog Precies goed Te laag Weet niet Inwoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid-Holland (n=185) zijn meer tevreden over de prijs van leidingwater dan de totale Nederlandse bevolking. Ruim eenderde van de klanten van Hydron Zuid-Holland (35%) vindt de prijs precies goed, tegenover 22% van de Nederlanders. Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

11 Ruim eenderde denkt maximaal 20% van de gas-, water- en elektra- kosten te besteden aan water De respondenten is niet alleen gevraagd een prijsindicatie te geven van een kubieke meter water, ook is hun gevraagd hoe groot het aandeel van de waterkosten is in het totaal van kosten van een huishouden aan gas, water en elektra. In de werkelijkheid bedragen de waterkosten tussen de 8 en 15% van de totale kosten aan gas, water en elektra. In onderstaand figuur valt te zien dat eenderde van de Nederlanders (34%) denkt dat de waterkosten maximaal eenvijfde deel van de totaalkosten uitmaken. Nog eens eenderde (35%) denkt dat van elke Euro die wordt besteedt aan water, gas en elektra ongeveer eenderde naar het waterbedrijf gaat. In het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland hebben de bewoners wederom een meer uitgesproken mening over deze vraag. Negen op de tien inwoners geven een antwoord op deze vraag en tweevijfde denkt 20 tot 40 % van de totaalkosten aan water te besteden. Overigens bedragen de waterkosten in het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland ongeveer 15% van de totaalkosten. 7 Aandeel kosten waterverbruik op de totaalrekening van water, gas en elektra (V5) % % % % % % weet niet Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Op basis van de klassenmidden is het gemiddelde percentage berekend. Gemiddeld verwacht men een kwart van de totale kosten uit te geven aan water (Nederlanders: 24,9% en inwoners van Hydron Zuid Holland: 26%). Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

12 3 Concurrentie tussen waterleidingbedrijven Waterleidingbedrijven zijn en blijven in handen van de overheid. Maar stel dat de waterbedrijven worden geprivatiseerd. Dan zouden ze, net als de energiebedrijven, onderling moeten concurreren. Met bovenstaand idee voor ogen is aan de respondenten gevraagd of zij denken dat de kwaliteit van het water zal lijden onder de onderlinge concurrentie tussen waterbedrijven. Zes op de tien Nederlanders denken dat hiervan sprake zal zijn (39% grotendeels eens, 21% helemaal mee eens). Van de bewoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid-Holland is 64% het met deze stelling eens. 8 Concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit van water. Bent u het hiermee (V6) Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) % helemaal mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens helemaal mee oneens weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

13 Dat een toename van concurrentie volgens de meerderheid een afname van de kwaliteit met zich meebrengt, zegt echter nog niets over de waterprijs. Over hoe de prijs van water zich gaat ontwikkelen bij concurrentie zijn de meningen verdeeld. 9 Door concurrentie tussen waterbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij (V7) Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) % dalen gelijk blijven stijgen weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

14 Naast vragen over de verwachting van de respondenten is tevens naar het vertrouwen gevraagd. Of toenemende concurrentie tussen waterbedrijven van invloed is op het vertrouwen in de levering en de kwaliteit van het water is middels twee stellingen in kaart gebracht. Toenemende concurrentie zal het vertrouwen in de waterbedrijven niet snel goed doen. Zowel wat betreft de levering als de kwaliteit van het water denkt slechts 3% van de Nederlanders dat hun vertrouwen in het waterbedrijf zal toenemen. Vooral wat betreft de kwaliteit van het water zijn de Nederlanders sceptisch, de meerderheid (56%) zal hier minder vertrouwen in hebben. Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) zal minder vertrouwen in de leveringszekerheid hebben. De inwoners van het verzorgingsgebied zien het iets somberder in, de meerderheid zegt dat het vertrouwen in de kwaliteit van het water zal afnemen (61%). Bijna de helft (47%) zegt dat hun vertrouwen in de levering zal afnemen. 10 Als de waterbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn vertrouwen in (V8 en V9) Nederlandse bevolking (n=1090) 3 de levering van drinkwater aan mijn huis Bewoners Hydron Z-H (n=185) de kwaliteit van het drinkwater aan mijn huis Nederlandse bevolking (n=1090) Bewoners Hydron Z-H 0 (n=185) % toenemen gelijk blijven afnemen weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

15 Bijlagen Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

16 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

17 In onderstaande tabel is de steekproefopbouw vóór en na herweging weergegeven. Voor de personensteekproef heeft herweging plaatsgevonden op geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse, gezinsgrootte en regio. 11 Steekproefopbouw voor en na herweging op persoonsniveau Nederlandse bevolking (n=1090) Bewoners verzorgingsgebied (n=185) Voor: Na: Voor: Na: Sekse % % % % Man Vrouw Sekse en Leeftijd Man van 18 t/m 34 jaar Man van 35 t/m 54 jaar Man van 55 jaar en ouder Vrouw van 18 t/m 34 jaar Vrouw van 35 t/m 54 jaar Vrouw van 55 jaar en ouder Geografisch district Drie grote steden Rest Westen Noord Oost Zuid Opleiding LO-LBO MAVO MBO HAVO-VWO HBO-WO-kand WO-DOCT Sociale klasse A (hoog) B boven B onder C + D (laag) Gezinsgrootte 1 persoon personen personen personen of meer personen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en agglomeraties Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

18 Bijlage 2 Vragenlijst Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

19 1 Hieronder volgt een aantal taken van een waterleidingbedrijf. Wilt u aangeven hoe belangrijk u deze taken vindt door 10 punten over de drie taken te verdelen? (= taken korte termijn)... levering van kwalitatief goed water... betrouwbare levering van drinkwater, 24 uur per dag, nu en in de toekomst... leveren van water tegen een zo laag mogelijke prijs 10 punten 2 Naast het leveren van het product drinkwater, heeft het waterleidingbedrijf ook nog een aantal andere taken. Wilt u aangeven hoe belangrijk u deze taken vindt door 10 punten over de drie taken te verdelen? (= taken lange termijn)... aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte... tijdig vervangen van waterleidingen... investeren in nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst even goed drinkwater te... kunnen leveren 10 punten <NOT BACK> 3 Wat kost een kubieke meter (1000 liter) leidingwater volgens u? Indien u het niet precies weet, kunt u een schatting maken. Indien u het echt niet weet, typ dan 999.,.. euro <NOTBACK> 4 Wat vind u van deze prijs? Is deze volgens u 1: te hoog 2: precies goed 3: te laag 4: weet niet/ geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

20 5 Stel dat uw huishouden een totaalrekening zou ontvangen voor water, gas en elektra. Hoe groot is, volgens u, het percentage van het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht voor het watergebruik? 1. tussen de 0 en 20% 2. 20% tot 40% 3. 40% tot 60% 4. 60% tot 80% 5. 80% tot 100% 6. weet niet/ geen mening Waterleidingbedrijven zijn en blijven in handen van de overheid. Maar stel dat de waterbedrijven geprivatiseerd zouden worden. Dan zouden ze, net als de energiebedrijven, onderling moeten concurreren. Nu volgt een stelling over dit onderwerp. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze stelling?. 6 Stelling: concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit voor leidingwater. Bent u het hiermee. 1. helemaal mee eens 2. grotendeels mee eens 3. grotendeels mee oneens 4. helemaal mee oneens 5. weet niet/ geen mening 7 Door concurrentie tussen waterleidingbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij... 1: dalen 2: gelijkblijven 3: stijgen 4: weet niet/geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

21 8 Als de waterleidingbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn VERTROUWEN IN DE KWALITEIT van drinkwater aan mijn huis... 1: toenemen 2: gelijkblijven 3: afnemen 4: weet niet/geen mening <NOT BACK> 9 Als de waterleidingbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn VERTROUWEN IN DE LEVERING van drinkwater aan mijn huis... 1: toenemen 2: gelijkblijven 3: afnemen 4: weet niet/geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE Een telefonisch onderzoek onder huishoudens en bedrijven in Nederland Uitgevoerd door Intomart te Hilversum drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both In opdracht van het Ministerie

Nadere informatie