Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B november Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument Onderzoek onder de Nederlandse bevolking en bewoners uit het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland Martine van de Pol Elisabeth Duijser B november 2003 Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud 1 De belangrijkste taken van waterbedrijven Kwaliteit staat voorop Bewoners vinden investeren in nieuwe ontwikkelingen het belangrijkst 4 2 Waterprijs Gemiddelde prijs van een kubieke meter water 10, Concurrentie tussen waterleidingbedrijven 9 Bijlagen 1 Onderzoeksverantwoording 2 Vragenlijst Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov. 2003

3 Inhoud figuren en tabellen 1 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten (V1) 2 2 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten, naar sociale klasse (n=1.275) (V1) 3 3 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten (V1) 4 4 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten, naar regio (n=1.275)(v1) 5 5 Inschatting prijs één kubieke meter water (n=1.275)(v3) 6 6 Mening over prijs, onderverdeeld naar prijsindicatie in % (n= 1275)(V3xV4) 7 7 Aandeel kosten waterverbruik op de totaalrekening van water, gas en elektra (V5) 8 8 Concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit van water. Bent u het hiermee (V6) 9 9 Door concurrentie tussen waterbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij (V7) Als de waterbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn vertrouwen in (V8 en V9) Steekproefopbouw voor en na herweging op persoonsniveau Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov. 2003

4 1 De belangrijkste taken van waterbedrijven Het leveren van water brengt voor waterbedrijven verschillende taken met zich mee die door de mogelijke benchmarking in de toekomst op het spel worden gezet. Een goedkope prijs van water op de korte termijn kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de leveringszekerheid op de lange termijn. Hoeveel belang de Nederlandse bevolking en de bewoners van het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland aan de verschillende taken van het waterbedrijf hechten, komt in dit hoofdstuk aan bod. Allereerst wordt ingegaan op de primaire taken van een waterbedrijf, vervolgens wordt ingegaan op de secundaire taken van het waterbedrijf. 1.1 Kwaliteit staat voorop Aan de bewoners van Nederland en de groep klanten van Hydron Zuid-Holland is gevraagd in welke mate zij de volgende (primaire) taken van een waterbedrijf van belang achten: I. Betrouwbare levering, 24 uur per dag, nu en in de toekomst II. Leveren van water tegen een zo laag mogelijke prijs III. Levering van kwalitatief goed water Om de verhouding wat betreft de mate van belangrijkheid tussen de bovenstaande taken aan te tonen, is de bewoners gevraagd tien punten over de drie taken te verdelen. Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

5 Voor zowel Nederlanders als de bewoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid- Holland staat de levering van kwalitatief goed water voorop. Gemiddeld worden ruim vier van de tien punten aan deze taak van het waterbedrijf gegeven. Ook aan de continue, betrouwbare levering van drinkwater wordt een meer dan evenredig deel van de punten toebedeeld: hieraan wordt gemiddeld 3,7 punten gegeven. Ondanks de recessie kan de prijs als minst belangrijk worden beschouwd. Twee van de tien punten worden gemiddeld aan deze taak van het waterbedrijf gegeven. 1 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten (V1) % 4,5 4 4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,1 2,2 0 I. Kwaliteit II. Continuïteit III. Minimale prijs Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

6 Onderstaand figuur geeft de resultaten naar sociale klasse weer. Naarmate de sociale ladder wordt bestegen daalt, logischerwijs, het belang van een zo laag mogelijke prijs. 2 Gemiddelde puntenverdeling primaire taken op basis van totaal tien punten, naar sociale klasse (n=1.275) (V1) % , , ,9 3,7 3,8 3,7 2 4,3 4,3 4, A Bb Bo C-D I. Kwaliteit II. Continuïteit III. Minimale prijs Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

7 1.2 Bewoners vinden investeren in nieuwe ontwikkelingen het belangrijkst Naast de primaire taken zijn ook een aantal secundaire taken van het waterbedrijf aan de respondenten voorgelegd: I. Investeren in nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst even goed drinkwater te kunnen leveren II. Aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte III. Tijdig vervangen van waterleidingen Opnieuw hebben bewoners tien punten over de taken verdeeld en daarmee de verhouding van het belang aangegeven. Bij deze taken wordt vooral veel waarde gehecht aan de investering in nieuwe ontwikkelingen om op die manier de huidige kwaliteit van drinkwater te behouden. Alleen aan dit aspect wordt gemiddeld een meer dan evenredig aantal punten door de Nederlanders toebedeeld. 3 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten (V1) % 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3 2,9 3,1 3,1 2,8 I. Investeren II. Extra capaciteit III. Vervangen van waterleidingen Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

8 Verdeling naar regio laat zien dat het Noorden van Nederland het aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte niet zo belangrijk vindt als de rest van Nederland. De Noordelingen vinden vooral investeringen in nieuwe ontwikkelingen van belang. 4 Gemiddelde puntenverdeling secundaire taken op basis van totaal tien punten, naar regio (n=1.275)(v1) % ,1 3 3,1 3,1 3, ,2 3,4 3 3,2 3, ,6 3,5 3,9 3,7 3,7 Drie grote steden Rest West Noord Oost Zuid I. Investeren II. Extra capaciteit III. Vervangen van waterleidingen Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

9 2 Waterprijs 2.1 Gemiddelde prijs van een kubieke meter water 10,30 Van de totale Nederlandse bevolking denkt wat minder dan de helft (45%) te weten wat de prijs van water is. De Nederlander denkt gemiddeld 10,30 te betalen voor een kubieke meter water. Uit de resultaten blijkt dat dit gemiddelde vooral veroorzaakt door een klein aantal bewoners dat aangeeft zeer veel te moeten betalen voor een kubieke meter leidingwater. Wat betreft de waterprijs denken de bewoners van het gebied Hydron Zuid-Holland beter voor ogen te hebben wat een kubieke meter kost dan de totale Nederlandse bevolking. Bijna drie op de vijf respondenten (58%) doet een prijsindicatie voor één kubieke meter leidingwater en gemiddeld denken klanten van Hydron Zuid-Holland 5,30 neer te leggen voor liter leidingwater. In vergelijking met het gemiddelde van de Nederlandse bevolking (10,30) komen zij dus iets dichter in de buurt van het werkelijke bedrag, maar hebben zij het nog steeds niet bij het rechte eind. De gemiddelde prijs van één kubieke meter water is in 2003 door de VEWIN vastgesteld op 1,46 Euro. Geen van de respondenten heeft deze prijs genoemd. Van de Nederlandse bevolking heeft 22% de prijs lager ingeschat en 23% denkt meer te betalen dan in werkelijkheid het geval is. Van de klanten uit het verzorgingsgebied denkt 29% dat de prijs lager is en een even groot percentage (29%) denkt dat de prijs hoger ligt. 5 Inschatting prijs één kubieke meter water (n=1.275)(v3) % ,01-0,74 0,75-1,24 1,25-1,74 1,75-2,49 2,50-4,99 5,00-9,99 10,00 of meer Weet niet Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

10 Ongeveer de helft van de personen die de prijs van een kubieke meter water het beste hebben geschat ( 1,25-1,74, n=114) vindt deze prijs precies goed. De drinkwaterprijs ligt bij Hydron Zuid-Holland volgens de berekeningsmethode van de Vewin op 1,90. Ongeveer een derde van alle ondervraagden die wat betreft de prijsschatting het dichtste bij dit bedrag in de buurt zaten (n=55), vindt deze prijs precies goed. 6 Mening over prijs, onderverdeeld naar prijsindicatie in % (n= 1275)(V3xV4) % ,01-0,74 0,75-1,24 1,25-1,74 1,75-2,49 2,50-4,99 5,00-9,99 10,00 of meer Te hoog Precies goed Te laag Weet niet Inwoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid-Holland (n=185) zijn meer tevreden over de prijs van leidingwater dan de totale Nederlandse bevolking. Ruim eenderde van de klanten van Hydron Zuid-Holland (35%) vindt de prijs precies goed, tegenover 22% van de Nederlanders. Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

11 Ruim eenderde denkt maximaal 20% van de gas-, water- en elektra- kosten te besteden aan water De respondenten is niet alleen gevraagd een prijsindicatie te geven van een kubieke meter water, ook is hun gevraagd hoe groot het aandeel van de waterkosten is in het totaal van kosten van een huishouden aan gas, water en elektra. In de werkelijkheid bedragen de waterkosten tussen de 8 en 15% van de totale kosten aan gas, water en elektra. In onderstaand figuur valt te zien dat eenderde van de Nederlanders (34%) denkt dat de waterkosten maximaal eenvijfde deel van de totaalkosten uitmaken. Nog eens eenderde (35%) denkt dat van elke Euro die wordt besteedt aan water, gas en elektra ongeveer eenderde naar het waterbedrijf gaat. In het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland hebben de bewoners wederom een meer uitgesproken mening over deze vraag. Negen op de tien inwoners geven een antwoord op deze vraag en tweevijfde denkt 20 tot 40 % van de totaalkosten aan water te besteden. Overigens bedragen de waterkosten in het verzorgingsgebied Hydron Zuid-Holland ongeveer 15% van de totaalkosten. 7 Aandeel kosten waterverbruik op de totaalrekening van water, gas en elektra (V5) % % % % % % weet niet Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) Op basis van de klassenmidden is het gemiddelde percentage berekend. Gemiddeld verwacht men een kwart van de totale kosten uit te geven aan water (Nederlanders: 24,9% en inwoners van Hydron Zuid Holland: 26%). Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

12 3 Concurrentie tussen waterleidingbedrijven Waterleidingbedrijven zijn en blijven in handen van de overheid. Maar stel dat de waterbedrijven worden geprivatiseerd. Dan zouden ze, net als de energiebedrijven, onderling moeten concurreren. Met bovenstaand idee voor ogen is aan de respondenten gevraagd of zij denken dat de kwaliteit van het water zal lijden onder de onderlinge concurrentie tussen waterbedrijven. Zes op de tien Nederlanders denken dat hiervan sprake zal zijn (39% grotendeels eens, 21% helemaal mee eens). Van de bewoners van het verzorgingsgebied van Hydron Zuid-Holland is 64% het met deze stelling eens. 8 Concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit van water. Bent u het hiermee (V6) Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) % helemaal mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens helemaal mee oneens weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

13 Dat een toename van concurrentie volgens de meerderheid een afname van de kwaliteit met zich meebrengt, zegt echter nog niets over de waterprijs. Over hoe de prijs van water zich gaat ontwikkelen bij concurrentie zijn de meningen verdeeld. 9 Door concurrentie tussen waterbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij (V7) Nederlandse bevolking (n=1.090) Bewoners Hydron Z-H (n=185) % dalen gelijk blijven stijgen weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

14 Naast vragen over de verwachting van de respondenten is tevens naar het vertrouwen gevraagd. Of toenemende concurrentie tussen waterbedrijven van invloed is op het vertrouwen in de levering en de kwaliteit van het water is middels twee stellingen in kaart gebracht. Toenemende concurrentie zal het vertrouwen in de waterbedrijven niet snel goed doen. Zowel wat betreft de levering als de kwaliteit van het water denkt slechts 3% van de Nederlanders dat hun vertrouwen in het waterbedrijf zal toenemen. Vooral wat betreft de kwaliteit van het water zijn de Nederlanders sceptisch, de meerderheid (56%) zal hier minder vertrouwen in hebben. Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) zal minder vertrouwen in de leveringszekerheid hebben. De inwoners van het verzorgingsgebied zien het iets somberder in, de meerderheid zegt dat het vertrouwen in de kwaliteit van het water zal afnemen (61%). Bijna de helft (47%) zegt dat hun vertrouwen in de levering zal afnemen. 10 Als de waterbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn vertrouwen in (V8 en V9) Nederlandse bevolking (n=1090) 3 de levering van drinkwater aan mijn huis Bewoners Hydron Z-H (n=185) de kwaliteit van het drinkwater aan mijn huis Nederlandse bevolking (n=1090) Bewoners Hydron Z-H 0 (n=185) % toenemen gelijk blijven afnemen weet niet Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 nov

15 Bijlagen Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

16 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

17 In onderstaande tabel is de steekproefopbouw vóór en na herweging weergegeven. Voor de personensteekproef heeft herweging plaatsgevonden op geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse, gezinsgrootte en regio. 11 Steekproefopbouw voor en na herweging op persoonsniveau Nederlandse bevolking (n=1090) Bewoners verzorgingsgebied (n=185) Voor: Na: Voor: Na: Sekse % % % % Man Vrouw Sekse en Leeftijd Man van 18 t/m 34 jaar Man van 35 t/m 54 jaar Man van 55 jaar en ouder Vrouw van 18 t/m 34 jaar Vrouw van 35 t/m 54 jaar Vrouw van 55 jaar en ouder Geografisch district Drie grote steden Rest Westen Noord Oost Zuid Opleiding LO-LBO MAVO MBO HAVO-VWO HBO-WO-kand WO-DOCT Sociale klasse A (hoog) B boven B onder C + D (laag) Gezinsgrootte 1 persoon personen personen personen of meer personen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en agglomeraties Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

18 Bijlage 2 Vragenlijst Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

19 1 Hieronder volgt een aantal taken van een waterleidingbedrijf. Wilt u aangeven hoe belangrijk u deze taken vindt door 10 punten over de drie taken te verdelen? (= taken korte termijn)... levering van kwalitatief goed water... betrouwbare levering van drinkwater, 24 uur per dag, nu en in de toekomst... leveren van water tegen een zo laag mogelijke prijs 10 punten 2 Naast het leveren van het product drinkwater, heeft het waterleidingbedrijf ook nog een aantal andere taken. Wilt u aangeven hoe belangrijk u deze taken vindt door 10 punten over de drie taken te verdelen? (= taken lange termijn)... aanhouden van extra capaciteit voor tijden van droogte... tijdig vervangen van waterleidingen... investeren in nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst even goed drinkwater te... kunnen leveren 10 punten <NOT BACK> 3 Wat kost een kubieke meter (1000 liter) leidingwater volgens u? Indien u het niet precies weet, kunt u een schatting maken. Indien u het echt niet weet, typ dan 999.,.. euro <NOTBACK> 4 Wat vind u van deze prijs? Is deze volgens u 1: te hoog 2: precies goed 3: te laag 4: weet niet/ geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

20 5 Stel dat uw huishouden een totaalrekening zou ontvangen voor water, gas en elektra. Hoe groot is, volgens u, het percentage van het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht voor het watergebruik? 1. tussen de 0 en 20% 2. 20% tot 40% 3. 40% tot 60% 4. 60% tot 80% 5. 80% tot 100% 6. weet niet/ geen mening Waterleidingbedrijven zijn en blijven in handen van de overheid. Maar stel dat de waterbedrijven geprivatiseerd zouden worden. Dan zouden ze, net als de energiebedrijven, onderling moeten concurreren. Nu volgt een stelling over dit onderwerp. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze stelling?. 6 Stelling: concurrentie tussen de waterleidingbedrijven onderling zal leiden tot een lagere kwaliteit voor leidingwater. Bent u het hiermee. 1. helemaal mee eens 2. grotendeels mee eens 3. grotendeels mee oneens 4. helemaal mee oneens 5. weet niet/ geen mening 7 Door concurrentie tussen waterleidingbedrijven zal de prijs van het drinkwater volgens mij... 1: dalen 2: gelijkblijven 3: stijgen 4: weet niet/geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

21 8 Als de waterleidingbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn VERTROUWEN IN DE KWALITEIT van drinkwater aan mijn huis... 1: toenemen 2: gelijkblijven 3: afnemen 4: weet niet/geen mening <NOT BACK> 9 Als de waterleidingbedrijven net zo met elkaar gaan concurreren als de energiebedrijven zal mijn VERTROUWEN IN DE LEVERING van drinkwater aan mijn huis... 1: toenemen 2: gelijkblijven 3: afnemen 4: weet niet/geen mening Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument B5462 TNS NIPO 13 november 2003

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Jubileum Beatrix Tom van der Horst /

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Palliatieve zorg, doodgewoon? Een onderzoek naar bekendheid

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Q: In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de tijdstippen waarop u terecht kunt in de meeste winkels? Tabel RTL Flitspeilingen 4uurseconomie Geslacht Leeftijd _ ondervraagden _ Man _ Vrouw _ 84

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Ontwikkelingen in het onderwijs onderzoek in het werkveld Suzanne Plantinga Daniël Mager G5006

Nadere informatie

Bezoeker festival/evenement Totaal abs % abs % abs % Bezoeker festival/evenement

Bezoeker festival/evenement Totaal abs % abs % abs % Bezoeker festival/evenement _ Totaal _ Ja Ja ----------------------------------------------------------- 415 39 415 100+ - -- -------------------------------------------------------- 653 61 - -- 653 100+ Vraag 10: Welke van de volgende

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Onderzoek

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Motivatie voor invulling onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Geweldgebruik tegen chauffeurs en

Nadere informatie