Er was een trapje met drie versleten treden. Naast het trapje stond altijd een slecht geschoren mannetje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er was een trapje met drie versleten treden. Naast het trapje stond altijd een slecht geschoren mannetje"

Transcriptie

1 1960: Breestraat 57, een postkantoor zoals vele andere door Aad Kok Er was een trapje met drie versleten treden. Naast het trapje stond altijd een slecht geschoren mannetje in een lange leren jas, met meestal een pet op het hoofd, waaronder dunne witte haren. Wie kende hem niet, Willem Knegjens! Willem, die voor een stuiver of een dubbeltje op de fietsen paste, die in de fietsenrekken bij de voordeur van het Postkantoor konden staan. Hij stond er al jaren, en had de fietsenstalling waarschijnlijk zelf bedacht. Hij was er iedere dag en kreeg koffie van mevrouw van der Leede van de Sneltax, later Taxi Willem, die altijd bereid was zich te laten machtigen door iemand die zijn legitimatiebewijs vergeten was. Willem, die dan wel even binnen het geld voor hem haalde. Bijna iedere bezoeker van het Postkantoor kende Willem wel en liet hem best even voorgaan. En iedere loketambtenaar op het Postkantoor kende Willem en betaalde de postwissel, de postcheque of de AOW-kwitantie dus uit. Bijna iedereen vond dat heel gewoon in een tijd dat nog niemand van een pin-code gehoord had. Alleen Taselaar, de directeur van het postkantoor, heeft Willem wel eens gewezen op het gevaar dat in zijn manier van doen schuilde. Willem vond het allemaal best, zolang hij er zo nu en dan een sigaar aan over hield. Via het trapje en een okergele draaideur kwam je in de hal van het postkantoor. De okergele kleur kwam overal in die hal voor: in de tegels van de vloer en de wanden, in de deuren en in de telefooncel van hout en zachtboard als geluidsisolatie die bijna midden in de hal stond. Er waren ter afwisseling ook nog wat bruine kleuren in de hal verwerkt: in een gedeelte van de vloertegels, in de balie en in de koperen postbusdeurtjes. Er waren 7 loketten in de glazen wand, die tot ongeveer 2 meter hoogte reikte. Alles gewoon en geen beveiliging. Gewoon vensterglas in groene stijlen, waarachter in houten laden soms honderdduizenden guldens waren opgeborgen. De Geldloketten Loket 1, het meest linkse, en loket 2 waren voor geldzaken. Aan die loketten kon men b.v. terecht voor contante stortingen op girorekeningen. Daarvoor moest men een driedelig formulier ingevuld aanbieden. Zo een formulier kon je op hetzelfde postkantoor maar dan aan een ander loket kopen voor 1 cent zonder postzegel, of voor 16 cent met voorbedrukte postzegel. Ook kreeg men wel voorgedrukte formulieren toegestuurd, als men een betaling aan een instantie moest doen. Daar moest dan nog wel een zegel van 15 cent voor worden gekocht. Stortingen voor de Rijksbelastingen moesten op gele stortingsformulieren worden gedaan. Die kostten niets en ook het storten was gratis. Een andere dienst die aan de geldloketten thuis hoorde was de postwissel. Als je geld moest overmaken aan iemand die geen postrekening had kon daarvoor een postwissel worden gebruikt. Lang niet iedereen had een postrekening of een bankrekening en geldverkeer tussen de Postcheque- en Girodienst en de banken was alleen via moeilijke administratieve omwegen mogelijk. Het postkantoor omstreeks Tot 1960 zou er weinig veranderen, maar het trapgeveltje van Simon de Wit zou gesloopt worden en in het pandje op nummer 55 zou Taxi 3000 komen. 5

2 Het Postkantoor aan de kant van de ambtenaren. Links op deze foto de achterzijde van de loketten. Daar stond je dan om geld over te maken naar bijvoorbeeld je broer in Vlissingen. Je kocht dan aan het zegelloket een postwissel. Dus moest je eerst daar in de rij staan. Afhankelijk van het over te maken bedrag moest daar 25 of 50 cent aan postzegels op geplakt worden. Met de ingevulde postwissel sloot je dan aan bij loket 2. Nadat het geld geteld was werden er drie stempels en een nummer op geplaatst en je ontving het meest rechtse strookje van de 3 als betalingsbewijs. De postwissel werd dan via de gewone post naar het postkantoor van de woonplaats van de begunstigde gestuurd, werd daar geregistreerd of was met een eenvoudige code beveiligd tegen knoeierijen. Daarna werd de postwissel door de postbode in de brievenbus van de geadresseerde bezorgd. Die ontvanger kon dan weer op zijn eigen postkantoor het geld in ontvangst gaan nemen. Wel even een legitimatiebewijs meenemen, of een loketambtenaar opzoeken die men kende! Als je geld over wilde maken naar het buitenland was daar de Buitenlandse Postwissel, le Mandat Postale Universelle. Nog steeds zal het zo zijn, dat de internationale posttaal het Frans is. Maar de kersverse gastarbeider uit Italië verstond nauwelijks Nederlands of Frans en met handen en voeten werd zo n buitenlandse postwissel dan afgehandeld. In het allereerste begin van de stroom postwissels naar Italië -het begrip gastarbeider was toen net in de IJmond geïntroduceerd- hoefde de storting in guldens niet omgerekend te worden in Lires. Dat was even later ook nog zo bij de postwissels naar Spanje: de guldens werden in het Frans vermeld. Omrekening in Lires of Peseta s volgde dan in Rome of Madrid. Aan de geldloketten 1 en 2 kon men ook geld ontvangen en geld opnemen van de eigen postrekening. Ongeveer een week daarvóór moest dan een chequeformulier in drie delen worden ingevuld. Deel één -de cheque zelf- moest men goed bewaren. Deel twee en drie moesten in een roze of gele giro-enveloppe (die kostten toen 1 cent per stuk) naar het girokantoor worden gestuurd. Op uw girokantoor werd het bedrag dat u per cheque wilde opnemen van uw rekening geboekt. In die tijd gebruikten ze daarvoor al zaalgrote computers! De inbreng van de gegevens gebeurde niet elektronisch maar mechanisch: met rollen papieren stroken met gaatjes of met Hollerith-ponskaarten. Als het bedrag dan op die manier van de rekening was afgeschreven werd het kleinste strookje van de roze cheque-opdracht naar het aangegeven postkantoor gezonden. Na ongeveer een week kon men naar ons Postkantoor komen en hopen dat het cheque-advies was aangekomen. Als iemand zijn pensioen of salaris per cheque uitbetaald kreeg ging dat op dezelfde manier, alleen werd de cheque dan door het pensioenfonds of het bedrijf aan de begunstigde toegestuurd. Als men erge haast had kon men het girokantoor vragen de cheque per telegram te laten adviseren. Ons Postkantoor kreeg dan een soort telegram, waarop uitbetaald kon worden. Ook toen ging dat al niet voor niets! Het financiële leven was toen ook niet zo eenvoudig; girobetaalkaarten, betaal- en eurocheques (nu al weer verouderd), geldautomaten en pincode s moesten nog worden uitgevonden. De plattegrond met de hal en zeven loketten 6

3 AOW ontvangen. Wie in 1960 ouder dan 65 was die moest bij loket 2 zijn. Via het Postkantoor kreeg men van de Sociale Verzekeringsbank (svb) een soort legitimatiebewijs. Vergelijkbaar met een bankpasje, maar dan wel alleen met handtekening, naam en registratienummer. Een dik papieren, dubbelgevouwen kaartje met een gekleurd linnen ruggetje. Ook stond die dag van de maand erop vermeld, waarop twaalf keer per jaar van Drees kon worden getrokken. Op de aangegeven dag ging je naar het gekozen postkantoor of postagentschap en dan moest je bij loket 2 wachten tot je aan de beurt was en je kaartje afgeven. Dan zocht de loketambtenaar (de ouderen met een geelbruine stofjas aan, de jongeren in hun eigen kleding, maar de mannelijke ambtenaren wèl altijd met de door de directeur verplicht gestelde stropdas om) in een stapel gele bonnetjes het juiste uit. Het aow-maandbedrag voor u en uw echtgenote samen was in dit jaar vastgesteld op ƒ 113,50 en voor een alleenstaand iemand op ƒ 89,50. Bij mensen die recht hadden op een rente van de Raad van Arbeid, wegens geplakte rentezegels, waren de bedragen in bepaalde gevallen hoger. U moest uw handtekening zetten. De ambtenaar moest die vergelijken met de handtekening die op het kaartje stond. In die dagen waren er nog wel mensen die niet konden schrijven en dus geen handtekening konden zetten. Die hadden het helemaal moeilijk, want die moesten dan twee getuigen meenemen die gelegitimeerd moesten verklaren dat het kruisje dat gezet werd het handmerk van de gerechtigde was die verklaarde niet te kunnen tekenen. En dat kwam toch wat vaker voor dan je zou denken. Na het plaatsen van de handtekening of de verklaring werd dan het uitkeringsbedrag uitbetaald met die grote ouderwetse, zwartgele, roodroze of grijsblauwe bankbiljetten van 100, 25 en 10 gulden en met zilveren rijksdaalders en guldens. En als de uitkeringsdag nu op een zondag viel dan mocht men op de donderdag ervóór komen! Sluitingstijd Nog een ervaring op ons Postkantoor, uit die goeie ouwe tijd. Stel je voor, je kwam op een werkdag om ongeveer 3 uur binnen. Je sloot netjes aan bij een van de rijen die voor loket 1 of 2 stonden. Het schoot maar langzaam op. Na bijna een kwartier was je eindelijk aan de beurt. Tot je ontzetting sloot de loketbeambte voor je neus zijn loket en zei: Sorry, U was na 3 uur binnen, morgen bent u de eerste! Zo ging dat, en je kon gaan! Je kon nog proberen erover te redetwisten dat je er wel voor 3 uur of precies om 3 uur stond, maar je verloor dat dispuut beslist. De chef, verantwoordelijk voor de interne goede gang van zaken (waaronder natuurlijk ook viel: het op tijd klaar zijn van alle werkzaamheden, bij voorkeur vóór 4 uur) meldde namelijk aan zijn personeel dat het 3 uur was, waarop de laatste persoon in de rij gevraagd werd zijn stukken (postwissel, cheque, girobiljetten, etc.) even aan de loketambtenaar af te geven. Deze kon dan doorwerken zonder verder op te hoeven letten of er nog mensen aansloten. Als dan de persoon van de ingeleverde stukken was geholpen, schoven ze meestal onbarmhartig het loket dicht. De mensen daarachter hadden geen poot om op te staan als ze protesteerden. De hal met het lokettenfront. Foto s: Museum voor Communicatie, s-gravenhage. 7

4 En de beambte? Die had nog maar drie kwartier in de baas zijn tijd over om heel veel te doen voordat het 4 uur was. Alle lijsten die in de loop van de dag ingevuld waren moesten dan opgeteld zijn. Op topdagen waren er soms wel 600 girostortingen, 200 cheques, 100 postwissels, 200 svb-kwitanties en nog meer zaken afgehandeld. Vaak probeerden de loketbeambten tussendoor wat te tellen, of tijdens hun etenspauze, maar aangezien het vooral tussen half twee en drie uur meestal heel erg druk was, liepen ze daar om kwart over drie meestal flink mee achter. En: het moest uit het hoofd gebeuren, want er waren op ons hele Postkantoor maar twee telmachines; 1 voor de controleambtenaar en 1 voor zijn hulp. Een loketambtenaar kon die echt niet zo maar gebruiken. Dan moest de kas gecontroleerd worden en dat was, als alles goed ging, meestal zo tegen 4 uur wel geklaard. En als de kas niet klopte? Dan moesten alle staten van ontvangsten en uitgaven worden nageteld evenals het geld zelf. Als de controleambtenaar en zijn hulp met hun werk klaar waren, kon men daarvoor een telmachine gebruiken. Men moest er iemand bijhalen. De collega van het andere loket, die wel klopte, wilde altijd helpen. Doorwerken in eigen tijd dus, tot men klopte of het kasverschil moest melden bij de chef. Dan kwam meestal de controleambtenaar erbij, de chef geldzaken en -als het een flink verschil was- uiteindelijk de directeur. Maar dan was het al 5 uur geweest. Een kasverschil was in principe rekening man: het kwam voor rekening van de ambtenaar en een kasoverschot in principe ten gunste van hem. Als het een groot tekort was, werd het voorlopig als een voorschot aan de ambtenaar geboekt, waarna later een schriftelijk verzoek tot kwijtschelding kon worden ingediend. Soms volgde dan een betalingsregeling, soms een gedeeltelijke kwijtschelding, soms een gehele kwijtschelding. Als men vaker kastekorten had gehad werd de directeur daarin steeds strenger. Bij een wat groter kasoverschot werd het bedrag een paar jaar geblokkeerd op een spaarrekening op naam van de betreffende ambtenaar gezet, die ook weer schriftelijk kon proberen toestemming te verkrijgen voor de aanwending van dat overschot bij latere kastekorten. Iedereen zal begrijpen dat een kastekort van ƒ 25 voor een jongeman die ƒ 120 per maand verdiende een boel geld was, en dat lang zoeken daarom op zijn plaats was. Begrijpt u nu misschien waarom dat loket zo precies om 3 uur dicht moest? Loket 3, allerlei andere zaken Half vier s middags, loket 3 en 6 waren nog open. Aan loket 3 kon men terecht voor spaarbankhandelingen, voor telegraafzaken en voor telefoongesprekken. Om de spaarzin te bevorderen was het spaarbankloket op een Hoofdpostkantoor zoals het onze tot s avonds 7 uur geopend. Er waren eigenlijk maar drie soorten rekeningen: het gewone spaarboekje, het groene Jeugd-spaarwetboekje een spaarrekening met een opzegtermijn van een jaar. Van de laatste kreeg je van de rps afschriften van je opnamen en stortingen. Er konden, uiteraard tegen betaling, ook spoeduitbetalingen verricht worden. Net als bij de spoedcheques ontving ons Postkantoor daarvoor dan een telegrafische opdracht. Stortingen op een spaarboekje konden contant gebeuren of door het inleveren van een volgeplakte spaarkaart met spaarbankzegeltjes. Spaarbankzegeltjes konden aan het zegelloket worden gekocht. Meerdere scholen deden aan schoolsparen, om de spaarzin van de kinderen te bevorderen. Daarvoor kon men bij het Postkantoor spaarzegeltjes kopen: blauwe van 5 cent, roze van 10 cent en gele van 25 cent. Volgeplakte kaarten konden bij loket 3 worden aangeboden. Aan loket 3 konden ook nog andere zaken worden afgehandeld, zoals het aanmelden voor een luistervergunning en de inlevering van de daarvoor bestemde luisterkaarten. Televisie stond nog in het beginstadium van zijn ontwikkeling. Iedereen die een radiotoestel had moest daarvoor een luistervergunning bezitten. Als bewijs van inschrijving ontving men dan van de Dienst Omroepbijdragen een luisterkaart. Daarop moest voor elke maand die sinds de ingangdatum voorbij was, een luisterzegel van 1 gulden worden geplakt. Die 8 Van rond 1960 konden we geen foto s vinden. Wel deze van zo n 20 jaar eerder. Het postkantoor zal in die periode minder veranderd zijn dan de uniformen en de snorren. Foto: collectie C.E. de Boer

5 Deze foto is nog wat ouder. Let vooral op de lampen en de telefooncentrale op de voorgrond. Foto: collectie C.E. de Boer konden dan op ons Postkantoor aan het zegelloket worden gekocht. Op die manier konden de mensen, van wie de meeste een weekloon verdienden, hun luisterbijdrage verspreid over het hele jaar voldoen. Was de luisterkaart vol, dan moest die aan loket 3 tegen een ontvangstbewijs worden ingeleverd. Het postkantoor stuurde voor controle de ingenomen kaarten naar de Dienst Luistergelden. Later kreeg men dan een nieuwe kaart uit Den Haag toegestuurd en begon het plakken weer opnieuw. De kaart moest thuis, met voldoende zegels erop, bij het radiotoestel worden bewaard. Er kon door inspecteurs huis aan huis worden aangebeld. Hij legitimeerde zich en mocht controleren of er een radiotoestel met bijbehorende luistervergunning in huis was. Wel een radio, geen luisterkaart? Dan een boete, die op bepaalde dagen op ons Postkantoor bij die inspecteur aan loket 4 kon worden betaald. Zo speelde ons loket 3 ook nog een kleine rol in de primitieve voorloper van de kabeltelevisie: de Draadomroep. Nog lang niet iedere Nederlander was er toe in staat om voor zichzelf een radio te kopen, zo n duur apparaat met daarbinnenin al die verschillende vreemd gloeiende radiolampen en met een antenne op het dak of door de kamer. Als men het niet erg vond om geen buitenlandse, krakende, verweg-zenders te kunnen ontvangen en genoegen nam met Hilversum 1 en 2 en twee andere geselecteerde radioprogramma s, dan kon men een abonnement nemen op de draadomroep. De aansluiting werd door PTT verzorgd en bestond uit een eenvoudig luidsprekerkastje dat meestal bovenin een kamerhoek kwam te hangen, met op de muur een knop die op een van de vier keuzezenders kon staan en waarmee ook het volume kon worden geregeld. De aanmelding hiervoor en, voorzover mijn herinnering strekt, ook de betaling liep via ons Postkantoor. Ook konden aan loket 3 nog binnenlandse en buitenlandse telegrafische postwissels worden verzonden en worden uitbetaald en cheques met (telegrafische) spoedbehandeling. Bij de telegrafische postwissels werd feitelijk een telegramtekst overgezonden naar het postkantoor van bestemming. Het was de snelste, maar zeker niet de goedkoopste manier om geld over te maken naar iemand. Omdat het zowel een telegram als een postwissel betrof, werd het betreffende telegraafbericht door de telegrambesteller op een bromfiets aan huis afgeleverd. De begunstigde kon dan naar ons Postkantoor komen en tot s avonds 9 uur het bedrag uitbetaald krijgen. Wanneer het een begunstigde in de verste buitenwijken van Beverwijk betrof (de polder, Tussenwijk of helemaal achter de Creutzberglaan in Het Duin) kreeg de telegrambesteller het geld mee, zodat hij meteen kon uitbetalen. De telegraaf Lang niet iedereen had telefoon. De fax bestond nog niet. Grote bedrijven hadden wel vaak al een telex, maar daarmee kon je niet overal en naar iedereen berichten versturen. Voor dat soort berichten bestond de tweede poot van het Staatsbedrijf der PTT. De tweede T stond voor Telegraaf. Uiteraard stond de P voor Post en de laatste T voor Telefoon. Tenslotte werd de telefoon later uitgevonden dan de telegraaf, zodat het logisch was dat die T achteraan stond. Als iemand snel een bericht wilde versturen was een telegram de aangewezen weg. Ook dat was niet goedkoop, 80 cent voor 10 woorden in Nederland. Maar een beetje telegram had natuurlijk inclusief adres, afzender en inhoud, waarin het woordje stop toch echt wel minstens een keer voor moest komen, wel 20 woorden. Dat kostte wel het dubbele. (N.B.: De Telegraafdienst op de postkantoren werd per 1 januari 2002 opgeheven!) De interessantste telegrammen werden altijd aangeleverd door het zakenleven. Een groot, internationaal werkend en in Beverwijk gevestigd baggerbedrijf had heel vaak telegrammen -en dat waren niet de kortste- voor bijvoorbeeld Conakry in Nigeria. De spanning die dat voor een gewone loketambtenaar na half vijf s middags als vervangende telegrafist opleverde was groot. Van het toetsen van het landennummer van Nigeria, daarna het nummer van het telegraafkantoor van Conakry, tot Conakry zich dan meldde, en 9

6 de voldoening dat het gelukt was kon heerlijk zijn! Nog spannender was het om in die tijd van de koude oorlog een telegram aan Moskou te moeten verzenden, alhoewel een telegram van meer dan 100 woorden van Hoogovens naar ergens in Italië ook een mooie klus was. Soms was het verreschrijver-verkeer gestoord. Dan werden telegrammen heel ouderwets per telefoon doorgegeven aan het Telegraafkantoor te Amsterdam. Dit systeem werd ook toegepast door de kleinere hulpkantoren van de plaatsen rondom Beverwijk. Loket 3 was voor het Telegraaf- en Telefoonverkeer van maandag tot en met zaterdag geopend van 8 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Op zondag was het hiervoor ook s morgens geopend van 8 tot 9 uur. Voor de aflevering van misschien 1 telegram en het voeren van wellicht 2 telefoongesprekjes kwam er dan een telegrambesteller uit Beverwijk in dienst, 1 bestellervoorman uit Heemskerk en een beambte uit bijvoorbeeld Haarlem. Een andere dienst waarvan de Beverwijkers gebruik konden maken aan loket 3 was de Telefoon. Lang niet iedereen had thuis telefoon. Natuurlijk stonden er wel telefooncellen her en der in Beverwijk, maar die konden alleen maar met gepast geld worden betaald. Telefoongesprekken naar niet-geautomatiseerde bestemmingen in binnen- en buitenland konden er niet op worden gevoerd en niet iedereen wist hoe je daar mee om moest gaan. Als er een telefoongesprek naar een niet-geautomatiseerde bestemming moest worden gevoerd, bijvoorbeeld naar Terschelling of naar het buitenland, moest er een klein aanvraagbriefje worden ingevuld. De beambte van loket 3 vroeg dit gesprek dan aan bij de Telefoondienst. Die belde korte of langere tijd later terug, de loketbeambte vroeg de beller naar de okergele telefooncel te gaan en als daar de hoorn opgenomen was legde de beambte de zijne neer. Het gesprek begon en de teller begon te lopen! De eerste eenheid kostte een dubbeltje, de volgende waarschijnlijk ook. Na afloop van het gesprek moesten de kosten aan het loket worden afgerekend. De loketten 4, 5 en 6 Loket 4 was meestal gesloten. Soms werd het gebruikt voor klanten. Bijvoorbeeld voor de wanbetalers van de Luisterbijdrage. Ook werd dit loket wel gebruikt als een soort hulploket, voor het geval het om de een of andere reden aan loketten 1, 2 of 3 veel te druk werd. In de postale termen van die tijd werd er een stootloket geopend. Meestal werd die werkplek tijdelijk gebruikt voor interne zaken, s middags en s avonds bijvoorbeeld voor de ontvangst van de postzakken met de aangetekende zendingen, de zogenaamde depèches. Die zendingen werden bij de ontvangst per stuk geteld en van een volgnummer voorzien. De aanwezige waardezendingen werden in een speciaal register ingeschreven en al die waardevolle zaken lagen tot s avonds 9 uur gewoon los in een la. Dan pas werden ze als waardevol behandeld, want voor de nacht gingen ze met een mand de kluis in. Ook loket 5 werd alleen maar gebruikt als stootloket. Dat gebeurde wanneer de chef het nodig vond dat er snel een lange rij wachtenden moest worden weggewerkt. Ook werd het s avonds tijdens de etenspauze van de ambtenaar van loket 6 gebruikt door een collega. Ook in de sinterklaas- en kersttijd moest er door het grote aanbod vaak gestoot worden. Het stootloket ging open om de drukte bij loket 6 te verminderen. Dat moest dan gebeuren door een van de andere aanwezige beambten, die daarvoor dan zijn eigen werk wel even moest laten liggen. Ook kon het gebeuren dat om die reden pauzes werden ingekort of soms zelfs vervielen. Loket 6 was het zegelloket. Het werd om 8 uur s morgens geopend door de ambtenaar van de vroegpost. Die was s morgens al om kwart voor vijf op het postkantoor verschenen. Zijn eerste taak was het om samen met de daartoe aangewezen voormanbesteller de kluis open te maken, de reeds aanwezige aangetekende zendingen aan die voormanbesteller over te dragen en daarna de zojuist met de postauto binnengekomen depèches te openen, te controleren en te behandelen. Soms zaten er maar 100 aangetekende stukken in, soms was het een groot veelvoud daarvan. Ook nu moesten die stukken weer worden genummerd en moesten de waardestukken in een register worden ingeschreven. Het was in een tijd dat overvallen op geldinstellingen nog ongewoon waren. Het was in een tijd dat er in Beverwijk heel veel gebouwd werd en elke uitvoerder op vrijdag van zijn hoofdkantoor de waardezendingen met ingepakte loonzakjes via ons Postkantoor moest ontvangen. En dat terwijl de achteringang van ons Postkantoor altijd wagenwijd open stond en het hek tussen Taxi 3000 en ons Postkantoor alleen maar s avonds na 9 uur werd gesloten. Soms lagen de waardezendingen met wel vele honderdduizenden guldens erin open en bloot op tafel. Als alles geregistreerd was werden ze meestal door Gerard Tibboel gesorteerd op bestelwijken. Niks geen postcode s. Elke wijk had een eigen vak. En als alles uitgesorteerd was gingen de voormanbesteller en de beambte alle aangetekende stukken, waaronder dus ook de waardezendingen en de rembourszendingen, per wijk op lijsten in duplo inschrijven. Beroemde rembourszendingen waren die van het Centraal Bureau Afgifte Rijvaardigheidsbewijzen. Als iemand zijn rijbewijs gehaald had, ontving de nieuwe chauffeur enige tijd later over de post zijn of haar rijbewijs. Dat kostte ƒ 4,63 en moest aan de postbode worden betaald. Er waren immers nog geen acceptgiro s, automatische incasso s en pin-automaten uitgevonden. Ook de rembourszendingen van postorderbedrijven, bijvoorbeeld Wehkamp, waren berucht. Zo tegen zevenen moest dat klaar zijn, want dan kwamen de bestellers de voor hun wijk bestemde aangetekenden ophalen. Acht uur dus. Geldtrommel en zegelvoorraden uit de kluis. Voordeur en zegelloket open. De grootste drukte was op dit uur meestal voor rekening van de postbushouders. Zij troffen in hun post kennisgevingen 10 Een papiern gulden en rijksdaalder en de twee series bankbiljetten die rond de jaren zestig in Nederland in gebruik waren.

7 van aankomst van een aangetekend stuk aan. Meestal kwamen ze die dan meteen ophalen. De verkoop van postzegels en andere postale artikelen begon. Daar hoorden toen beslist geen ansichtkaarten bij. Wel postzegels in alle maten en soorten: Van 1 tot 85 cent en de mooie grote zegels van 1 tot 10 gulden, briefkaarten van 8 cent voor binnenlands gebruik en 20 cent voor het buitenland, portzegels, luchtpostzegels voor bijzondere vluchten die bijna nooit verkocht werden, rentezegels van 40, 50 en 60 cent voor een soort pensioenvorming via de Raad van Arbeid, luchtpostvellen voor goedkope luchtpostbrieven van 30 cent, adreswijzigingskaarten van 4 cent, girostortingsformulieren zonder postzegel van 1 cent en met postzegel van 15 cent erop voor 16 cent, giro-enveloppen voor 1 cent, binnenlandse en buitenlandse postwisselformulieren voor 1 cent, adreskaarten voor postpakketen, zowel gewone als rembourspakketten voor binnen- en buitenland voor 1 cent en internationale antwoordcoupons voor 50 cent. Ook werden er regelmatig plakzegels verkocht. Deze gele zegeltjes waren onderdeel van een soort belastingstelsel. Alle kwitanties boven een bepaald bedrag waren alleen maar geldig, wanneer ze waren voorzien van zo n kwitantie- of plakzegel van 15 cent. De datum van betaling en de handtekening voor ontvangst van het vermelde geldbedrag moesten dan op en over de kwitantiezegel heen worden geplaatst. Er waren voor akten van bijzondere aard ook plakzegels met een hogere waarde, oplopend tot ƒ 25,-. Daarnaast werden er, meestal aan notarissen, gezegelde vellen papier verkocht. Daarop dienden zij hun akten op te maken, die volgens de wet op gewoon papier geen waarde hadden. Dit waren witte folio-formaat vellen met in de linkerbovenhoek een rond, geel in reliëf gedrukt zegel, die 1 gulden per stuk kostten. En alles moest uit het hoofd: rekenen, optellen, vermenigvuldigen, afrekenen, tarief van een zending bepalen, weten waar te vinden, weten welk land. Met slechts één kopje koffie op de werkplek stond deze beambte tot 1 uur aan het loket. Hij werd dan afgelost door een collega die tot 9 uur s avonds moest werken. De man of vrouw van de vroegpost kon naar huis en trad de volgende dag om 1 uur weer aan voor de late dienst. Bij de overdracht van de vroege- aan de late dienst hoorde ook de overdracht van twee voorraden van aangetekende stukken. In de la bij het loket lagen de in de loop van de ochtend ter verzending aangenomen aangetekende stukken. Aan de hand van het nummerrolletje met de R-strookjes (R stond en staat voor de internationale term Recommendée) kon precies worden bepaald hoeveel van deze stukken aanwezig moesten zijn. In de mand achter het loket lagen de van de postbestellers terugontvangen aangetekende stukken. Wanneer de geadresseerde niet thuis was, of niet open deed, deed de besteller een Kennisgeving in de bus, waarmee de geadresseerde het stuk op het aangegeven postkantoor kon ophalen. Weer natuurlijk met een legitimatiebewijs, een bekende ambtenaar of...met Willem Knegjes. Die voorraden aangetekenden moesten precies worden vastgelegd en er werd aan de hand van de getekende kennisgevingen controle op uitgeoefend. Op die manier werd ook met postpakketten omgegaan, zij het dat dit onder de verantwoording van een bestellervoorman of de plaatsvervangend hoofdbesteller gebeurde. De klant die s middags het postkantoor betrad kreeg geen ander beeld voor ogen dan s morgens. Wel was het tussen half twee en drie uur over het algemeen veel drukker. Aan het zegelloket werd het na een beetje rust tegen 5 uur vaak weer drukker. Dan kwamen de bedrijven hun post naar ons Postkantoor brengen, sommigen met veel pakketten en bepaalde banken kwamen met hun waardezendingen waarmee hun overtollig kasgeld naar hun hoofdkantoor werd gestuurd. Hun bankemployés kwamen weliswaar met twee man, maar met de geldzending gewoon in een koffertje of aktentas en gewoon lopend over de Breestraat. Sommige firma s kwamen met veel aangetekende stukken en anderen met stapels ongefrankeerde en gesorteerde post, die verzonden werd als Frankering bij abonnement. Daarvoor betaalden ze een speciaal kortingstarief. Na 7 uur, als de laatste klant weg was, kon de loketbeambte het loket sluiten. Maar dan volgde toch nog snel het verzendgereedmaken van de aangetekendenpostzak, de depèche of, zoals ze ook vaak genoemd werden: de rooien. Er zat namelijk een opvallende rode label aan deze verzegelde zakken. In die depèche bevond zich ook bijna altijd de afstorting van de overtollige kasgelden door de kassier van ons postkantoor. De subsidie, zoals dat genoemd werd, ging naar de Centrale Kas in Amsterdam. Loket 7: de kassier De kassier kwam s morgens om half negen in dienst en had twee taken. De belangrijkste was: het beheren van een aantal geldstromen binnen het postkantoor, inclusief de bij ons (Hoofd)postkantoor behorende hulpkantoren en postagentschappen. Regelmatig moest er aan het einde van de maand meer geld worden uitbetaald dan er zou worden ontvangen. De kassier werkte met wat ervaringscijfers, met gegevens over de te betalen aow-bedragen en de gegevens over ontvangen cheque-adviezen, maar vooral heel veel met de natte vinger. Geld kon tot 3 uur besteld worden bij een Centrale Kas in Amsterdam. De volgende morgen was de bestelling er. Daarvan, en van zijn voorraad, ging de kassier snel de bestellingen van de andere kantoren gereedmaken en de bestellingen van zijn collega s van de geldloketten. Die werden dan afgeleverd, c.q. verzonden. In de loop van de dag konden de collega s meer kasvoorraad bij hem ophalen. Ook de andere kantoren konden nog bijbestellen, omdat er aan het eind van de morgen nog een transport naar ze toe ging. Zaten ze helemaal omhoog, dan kwamen ze soms wel op de fiets of met de auto. Ook bracht de telegrambesteller wel eens snel geld naar een van de plaatselijke postagenten. Zolang de kassier nog bezig was met tellen en verdelen lag er soms meer dan een half miljoen gulden in zijn dichtgeschoven la. Alleen als de kassier even naar het toilet moest, werd zij of hij verondersteld deze la op slot te doen. Pas als het telwerk gereed was, 11

8 was het gebruikelijk om alleen een werkvoorraad in de la aan te houden en de rest in een afgesloten kast in de kluis op te bergen. Van de zijde van de Chef geldzaken en de Directeur werd hier wel enige controle op uitgeoefend, maar duidelijk is dat er met zoveel geld anders werd omgegaan dan vandaag de dag. In de herinnering van veel ambtenaren van ons Postkantoor lag de afstorting van meer dan 1 miljoen gulden in bankbiljetten van alle waarden. Zoveel kwam echt niet elke dag voor. Overigens, er waren niet alleen bankbiljetten van 10, 25, 100 en gulden. In die tijd kon je nog restanten aantreffen van een bruin briefje van 20 gulden, model 1945, met Prins Willem III als beeldenaar, of het paarsgroene bankbiljet van 20 gulden model 1955, met Boerhaave als beeldenaar. Sporadisch kwam je zelfs nog een oud rood biljetje van 25 gulden tegen, met koning Salomo als beeldenaar. Dit was uitgegeven in Alle drie deze biljetten werden met ingang van 1 mei 1961 uit circulatie genomen. Tamelijk zeldzaam was het al om in het begin van het jaar 1960 een biljet van 50 gulden, model 1945, met de beeldenaar van Stadhouder Willem II, tegen te komen en het voor die tijd ook al oude donkergroene duizendje met Willem van Oranje: ze werden beide op 16 juli 1960 uit circulatie genomen. Ook de papieren gulden kwam je niet veel meer tegen. In de kassierskas zaten er destijds 82. Je kon die echter pas afstorten als je er 100 had en het duurde soms een paar jaar voor het er zoveel waren. Papieren rijksdaalders waren er echter nog volop. Alhoewel er voor het eerst grote zilveren rijksdaalders geslagen zijn met het jaartal 1959 vormden die begin 1960 nog een te verwaarlozen deel van het in omloop zijnde muntgeld. En papieren rijksdaalders waren muntbiljetten; tijdelijke vervangers van munten. Een derde van de waarde van al het muntgeld bestond in dat jaar nog uit die grauw-blauwe papieren vodjes van ƒ 2,50. Zilverbons werden ze door doorgewinterde postbeambten genoemd, want dat stond op de papieren Guldens en Rijksdaalders van voor de oorlog. Tenslotte werd de uitgifte ervan altijd als tijdelijk beschouwd, vaak ontstaan door zilverschaarste of het hamsteren van de zilveren munten in verband met onzekere tijden. De afstorting ofwel opzending van die muntbiljetten was een vervelend karwei. In tegenstelling tot bankbiljetten, die in stapels van maximaal 500 stuks met een touwtje erom in zakken mochten worden verpakt, met labels eraan waarop de inhoud vermeld stond, en zo naar de Nederlandsche Bank gingen, verlangde Rijksmunt dat ze in bundeltjes van 5 x 40 stuks, met een waarde van fl. 500,- in een bepaald soort geelbruin pakpapier werden verpakt. Met een touwtje werden die kruislings gesloten. Daarna werden ze met 5 lakstempels met het merk van de verwerkende ambtenaar dichtgelakt en voorzien van de tekst: 200 muntbiljetten van ƒ 2,50 = ƒ 500,-, vijfhonderd gulden, Beverwijk, datum, handtekening. Er was een bank in Beverwijk die elke week voor ongeveer gulden van die krengen op de postrekening van hun hoofdkantoor kwam storten. Dat leverde minstens twee uur werk voor de behandelende postbeambte op. Een andere Beverwijkse bank aan de Breestraat kwam de overtollige bankbiljetten soms wel elke dag op een postrekening storten. Dat gebeurde dan aan loket 7, maar wanneer het om veel geld ging werd de bankloper met koffer en al naar binnen gehaald. Overtollige munten werden in linnen zakken verpakt. Dat moesten altijd 1000 centen, 500 stuivers, 1000 dubbeltjes, 1000 kwartjes, 500 zilveren guldens of 200 zilveren rijksdaalders zijn. Er moest een label aan en een lakstempel of merkloodje. Hoogovens was in die tijd een belangrijke leverancier van munten. Die kwamen van de koffie- en melkautomaten op het bedrijf. Elke week, op donderdag of vrijdag, meldden zij zich aan loket 1 met voor vele tienduizenden guldens aan muntzakken. Die moesten worden gewogen, gestempeld en geparafeerd en het totaalbedrag werd dan op de postrekening van het staalbedrijf gestort. De Postbank heette vroeger Postcheque- en Girodienst. Zo n echte roze Postcheque werd uitgeschreven om iemand te betalen of om geld van de eigen rekening te kunnen opnemen. Een tweede functie van de centrale kassier was het afrekenen met de uit de bestelling terugkerende bestellers. Voor bepaalde zendingen moesten zij geld ontvangen, terwijl de besteller van wijk 13, de polder, uitbetaalde bedragen met kwitanties moest verantwoorden en soms ook wel geld voor stortingen had aangenomen. Want dat kon nog in 1960: voor de Wijkermeerpolder nam de postbode gewoon wat loketfuncties over. Je kon geld via hem storten en hij betaalde aow en postwissels uit aan de deur, of onder het genot van een bakkie in de keuken van bijvoorbeeld de familie Heijnen. Bovendien handelde de kassier met hen de niet-uitgereikte aangetekende stukken af, die hij dan later in een keer aan de ambtenaar van loket 6 overdroeg. De loketambtenaren met een zegelkas konden elke dag via de Directeur hun postzegelvoorraden aanvullen. Die maakte de bestellingen samen met de Chef Geldzaken gereed. De tegenwaarde van die bestelling moest dan door de bestellende zegelkashouder aan de kassier worden betaald. De waarde, de inhoud van zo n zegelkas, bedroeg op ons Postkantoor gulden. Voorraden en geld moesten altijd samen gulden zijn. Een keer in de ongeveer 3 weken maakte de zegelkashouder zelf de kas op. Tekorten moesten worden aangevuld, overschotten kwamen -soms met vertraging- ten gunste van de kashouder. Van de kant van de leiding van ons Postkantoor werd onverwacht zo nu en dan een kas gecontroleerd. Dat kon de controleambtenaar doen, de Chef Geldzaken of de Directeur. Een keer per half jaar vond er s morgens om ongeveer half acht een soort overval plaats van de Inspectie. De vroegpostambtenaar moest dan alle sleutels inleveren die hij of zij beheerde. De zegelkas werd meteen gecontroleerd en met iedere ambtenaar die daarna binnenkwam gebeurde volgens dit overvalprincipe hetzelfde. Het beheer van de nog niet betaalde zegelvoorraden werd zo belangrijk geacht dat de verantwoording daarvoor bij de Directeur of zijn plaatsvervanger was gelegd. Zo werden successievelijk alle zegel- en geldkassen gecontroleerd. Reken maar dat iedereen, van Directeur tot de laagste ambtenaar 3e klasse op arbeidsovereenkomst, blij was als deze kascontroles achter de rug waren en alles bleek te kloppen. 12

9 Een spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank, nu onderdeel van de Postbank. Achter de balies Aan de tafels achter de loketten zag de klant, die zich in de rij stond te verbijten omdat alles zo lang duurde, een aantal mensen zitten die in zijn waarneming als echte ambtenaren daar maar wat zaten te zitten. Ze bemoeiden zich in elk geval niet met hem, hoeveel haast hij ook had, en het met zijn rij maar niet opschoot. Waarom kwamen die mensen niet even helpen aan dat lege loket 4 of 5? En loket 1 was ook net dichtgegaan, terwijl er bij 2 een lange rij stond? En zo staarde de lijdzaam wachtende klant voorbij de ambtenaren die hem niet hielpen, tegen de achterwand van het postkantoor aan. Links, naast een paar kasten, kon hij een vreemd hoog tafeltje zien staan. Soms vervoegde zich daar een beambte die hij met een aansteker of een lucifer een gasvlam zag aansteken. Die stond dan te prutsen met vierkante, langere of kortere rode staven, die hij liet smelten aan het gasvlammetje. Een rode klodder gesmolten lak belandde dan op een label, op een pakje of iets anders. Daarna drukte die beambte er een door het postbedrijf verstrekt lakstempel op. Hij zorgde daarmee voor de zekerheid, dat de inhoud niet zonder verbreking van zijn zegels kon worden uitgepakt. Alles waar geld of waarde in zat, diende zo verzegeld te worden. Naast deze laktafel was een grote deur. Naast die deur naar het trapportaal van de directeurswoning zag de klant de kluis, waarvan de deur de hele dag openstond. Het was een echt ouderwetse kluis. Terwijl banken in die tijd al lang cijfersloten op hun kluizen hadden en al begonnen na te denken over tijdsloten kon de kluis van ons postkantoor eenvoudig met een sleutel worden geopend. De ambtenaar van de vroegpost, die net als de meeste postbestellers s morgens om kwart voor vijf moest beginnen, kreeg een sleutel overgedragen en had hem gewoon meegebracht. Voor de opening van de kluis waren wel twee personen nodig. Een voorman-besteller, meestal Gerard Tibboel in die jaren, had het sleuteltje van het dekplaatje van het kluisslot. s Avonds bij het sluiten van de kluis waren ook weer twee mensen aanwezig, zodat er toch sprake was van enige beveiliging. Maar dat kon de wachtende klant van ons postkantoor allemaal niet weten. Die zag alleen maar dat halfverlichte gat, waar beambten met geld en geldkisten en postzegels in en uit gingen. En tenslotte, als je alles gehad hebt... Het is vijf uur. De lijdende klant is enkele plaatsten opgeschoven. Dan komt er een slecht geschoren mannetje binnen in een lange leren jas, met een pet op het dunbehaarde hoofd. En die kruipt voor. En iedereen vindt dat heel gewoon. Wie denkt dat mannetje wel dat hij is? Heel eenvoudig: Willem Knegjens! 7 december 2003 Willem Knegjens, de fietsenbewaker bij ons postkantoor. Foto overgenomen uit: De Breestraat een ander gezicht. 13

Ledenbulletin 28. Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. 1960: het postkantoor op Breestraat 57. De hofstede Watervliet.

Ledenbulletin 28. Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. 1960: het postkantoor op Breestraat 57. De hofstede Watervliet. Ledenbulletin 28 1960: het postkantoor op Breestraat 57 De hofstede Watervliet door Aad Kok De Munnickenweijde door Jan Morren door An Böhm De Chemica door Cor Castricum De groenteveiling Beverwijk door

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat

C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat C(entraal) B(elasting) G(ebouw) Puntegaalstraat, ook wel genoemd Plukmekaalstraat Met dit schrijven van 27 oktober 1942 werd ik (geboren in 1925) aangenomen bij de Belastingdienst en werkte daar voordat

Nadere informatie

Omroepbijdrage al lang verleden tijd

Omroepbijdrage al lang verleden tijd Omroepbijdrage al lang verleden tijd Soms, bij het lezen van een recent krantenbericht, komen direct herinneringen aan het verleden naar boven en gaan de gedachten naar de tijd dat het leven nog allemaal

Nadere informatie

Geen gehoor. niet gereageerd wordt kan de postbode soms proberen het poststuk bij. pakket (1992)

Geen gehoor. niet gereageerd wordt kan de postbode soms proberen het poststuk bij. pakket (1992) Geen gehoor Het komt weieens voor dat de postbesteller een stuk niet in de brievenbus kan gooien, maar dat hij moet aanbellen om het af te geven. Dat doet hij bij pakketpost (alles wat niet door de brievenbus

Nadere informatie

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Jouw spreekbeurt over de bank Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank!

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank! Jouw spreekbeurt over De Bank! Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk op die bank? En wat gebeurt er met jouw

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Handleiding. Verpakt Storten

Handleiding. Verpakt Storten Handleiding Verpakt Storten Verpakt Storten Als ondernemer stort u regelmatig contant geld. Wij willen dit zo gemakkelijk mogelijk voor u maken. In deze handleiding leggen we u stap voor stap uit hoe Verpakt

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2a tekst 1. Bericht van de postbode

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2a tekst 1. Bericht van de postbode OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/229 2 Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

Geld. Ontstaan van geld

Geld. Ontstaan van geld Geld Ontstaan van geld Onze voorouders hadden geen geld. Als ze iets nodig hadden, ruilden ze dat. Dit heet ruilhandel. De bakker ruilde brood bij de slager voor vlees enz. Op een dag wilde iemand weten

Nadere informatie

Lees het verhaal over Geld eens rustig door. Maak voor jezelf een samenvatting of powerpoint.

Lees het verhaal over Geld eens rustig door. Maak voor jezelf een samenvatting of powerpoint. Jouw spreekbeurt over GELD. Een spreekbeurt over geld, leuk! Dat zal iedereen aanspreken, want we hebben er allemaal mee te maken en de meesten kopen graag leuke dingen. Maar ja, dan moet je wel geld hebben.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Elke maand op tijd de huur betalen is iets dat hoort bij wonen in een huurwoning. Een vanzelfsprekende zaak

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Jouw spreekbeurt over geld Een spreekbeurt over geld, leuk! Dat zal iedereen aanspreken, want we hebben er allemaal mee te maken en de meesten kopen graag leuke dingen.

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal

Doel van het spel. Spelmateriaal Doel van het spel Ab die Post! Iedereen verdeelt postzendingen. Wie is de snelste postbode? Ravensburger, 1987 STALDER Guido en HUNZIKER Peter 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten In het kleine stadje

Nadere informatie

Hier valt echt veel op te zien

Hier valt echt veel op te zien Hier valt echt veel op te zien Een tijdje geleden kwam ik tot de ontdekking dat in een verzameling van poststukken ook pakketkaarten of adreskaarten passen en dat er op sites van ebay en Delcampe veel

Nadere informatie

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog:

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: Deviezencontrole en Inflatie in Duitsland in de jaren 1918-1923 - INLEIDING Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: de Duitsers hadden de wapens neergelegd, de Duitse Keizer was met zijn familie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

De grote clubactie 2005

De grote clubactie 2005 De grote clubactie 2005 Aan alle lotenverkopers en hun ouders, Hieronder kunt u meer informatie vinden over de grote clubactie. Leest u deze informatie even door en heeft u nog vragen neem dan contact

Nadere informatie

Stedelijk reglement op het kasbeheer

Stedelijk reglement op het kasbeheer Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen Artikel 1 Toepassingsgebied Stedelijk reglement op het kasbeheer Dit reglement is van toepassing op: - alle stedelijke diensten; - de verenigingen zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag www.edusom.nl Thema Op het werk. Les 12. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. Kofi gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 Rapport Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 2 Klacht Op 9 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van het Centraal

Nadere informatie

L.B.Vosse, een baarfrankering uit KRAKSAÄN echt of vals?

L.B.Vosse, een baarfrankering uit KRAKSAÄN echt of vals? L.B.Vosse, een baarfrankering uit KRAKSAÄN echt of vals? Onlangs kwam ik de hieronder afgebeelde briefkaart en brief uit Kraksaän tegen. Twee zaken vielen mij onmiddellijk op, de baarfrankering en de beschadigingen

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van UVIT Zorgverzekeraar te Arnhem. UVIT zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Doorkiesnummer Datum Ons nummer Uw brief Uw kenmerk Waar gaat het om? Bijlagen Behandelend medewerker Onderwerp

Postadres Bezoekadres Doorkiesnummer Datum Ons nummer Uw brief Uw kenmerk Waar gaat het om? Bijlagen Behandelend medewerker Onderwerp Geachte XXXXX, U heeft bij ons een klacht ingediend over de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen). U vroeg ons naar uw zaak te kijken, omdat u van mening bent dat het onterecht is dat u kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

Artikel 1. Het muntstelsel van Suriname omvat munten en muntbiljetten. Artikel 2 1. 1. De rekeneenheid van het muntstelsel in Suriname is de dollar.

Artikel 1. Het muntstelsel van Suriname omvat munten en muntbiljetten. Artikel 2 1. 1. De rekeneenheid van het muntstelsel in Suriname is de dollar. WET van 8 april 1960 tot regeling van het muntstelsel in Suriname (G.B. 1960 no. 38), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1961 no. 59, G.B. 1973 no. 151, S.B/. 1976 no. 12,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contant Geld Dienstverlening

Gebruikershandleiding Contant Geld Dienstverlening Gebruikershandleiding Contant Geld Dienstverlening 2 Inleiding 3 2.1 Algemene Procedure 3 2.1.1 Afstortingen in vogelvlucht 3 2.1.2 Opname in vogelvlucht 3 2.1.3 De sleutelcode 3 2.1.4 Vragen of reclameren

Nadere informatie

Hoe voorkom je diefstal op reis.

Hoe voorkom je diefstal op reis. Hoe voorkom je diefstal op reis. Diefstal op reis, dit is iets wat we liever niet willen overkomen wanneer we in het buitenland zitten. Toch gebeurt het. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar geleden

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM

De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM ftm.nl De gulden is lang niet zo oer-hollands als je denkt FTM Edin Mujagic 8-10 minuten Bij de gulden denkt u hoogstwaarschijnlijk aan de Nederlandse

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-94 d.d. 22 maart 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting Spaarbankboekje aan toonder, met

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

In vele Europese landen en in een groot aantal buiten

In vele Europese landen en in een groot aantal buiten STIEFKINDEREN VAN DE FILATELIE TELEGRAMZEGELS In vele Europese landen en in een groot aantal buiten ons werelddeel werd in de vorige eeuw op ruime schaal gebruik gemaakt van telegramzegels. Op 1 januari

Nadere informatie

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis

Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Handleiding Verpakt storten sealbagkluis Deze handleiding is geldig vanaf 1 oktober 2017. De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar ing.nl of bel met uw ING contactpersoon.

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan

Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Meld uw storting vooraf aan Uw contante geld dezelfde werkdag op uw rekening Makkelijk, efficiënt en snel Als ondernemer maakt u gebruik van verpakt storten

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389

Rapport. Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 Rapport Datum: 20 december 2005 Rapportnummer: 2005/389 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) Breda de kinderbijslag voor zijn zoon, die hem bij beschikking van 1 april

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden 2015 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 collecte@brandwondenstichting.nl 1. Tellen Voordat

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

HOTTENTOTTENTEN- TENTENTOONSTELLING

HOTTENTOTTENTEN- TENTENTOONSTELLING HOTTENTOTTENTEN- TENTENTOONSTELLING 6 Stap 1 Binnenkort is Tim jarig. Zijn ouders organiseren een feestje. Zijn familieleden willen graag weten waarmee ze hem een plezier kunnen doen. Tim wil hun een lijstje

Nadere informatie

klassieke muziek! Er gaat niets boven grootmoeders MIJN NAAM IS STILTON

klassieke muziek! Er gaat niets boven grootmoeders MIJN NAAM IS STILTON MIJN NAAM IS STILTON Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! Ik ben een doodgewone man, eh muis. Ik ben de uitgever van De Wakkere Muis, de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland! Ik heb een nogal

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Opdracht 1 Het oude Nederlandse geld had allemaal bijnamen. Welke combinaties zijn goed (verbind ze met een streep)? 1.000 gulden

Opdracht 1 Het oude Nederlandse geld had allemaal bijnamen. Welke combinaties zijn goed (verbind ze met een streep)? 1.000 gulden Inleiding Nederlanders betaalden in 2007 5,5 miljard keer contant, dat wil zeggen met bankbiljetten of munten. Daarvan vond de betaling 4,9 miljard keer plaats aan de kassa en 600 miljoen keer aan elkaar.

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 Rapport Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van de rechtbank te Rotterdam zijn brief van 12 januari 2001, die hij op 15 januari 2001 bij de centrale

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. EURO Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. Muntgeld Bankbiljetten EURO Hadden jullie al gezien dat er 2 briefjes zijn van 5 euro? oud briefje nieuw briefje

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april 2012 Rapportnummer: 2012/061 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Sleutels. Luisteren: Radio Vooruit! Opdracht 2 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10B. Opdracht 3 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

Hoofdstuk 6 Sleutels. Luisteren: Radio Vooruit! Opdracht 2 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10B. Opdracht 3 1B, 2A, 3B, 4C, 5B Hoofdstuk 6 Sleutels Oefening 3 Luisteren: Radio Vooruit! 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10B Opdracht 3 1B, 2A, 3B, 4C, 5B Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4A, 5B Oefening 5 Luisteren: Extra oefeningen Opdracht

Nadere informatie

Pinniemaat. Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland

Pinniemaat. Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland Pinniemaat Zo werkt de leukste spaarpot van Nederland 302097_0913.indd 1 27-08-13 14:48 Pinniemaat Gefeliciteerd! Je hebt nu de leukste spaarpot van Nederland: de Pinniemaat. Met jouw Pinniemaat kun je

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206

Rapport. Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206 Rapport Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206 2 Klacht Verzoeker (woonachtig in Marokko) klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank (SVB), kantoor Leiden, de kinderbijslag over het vierde kwartaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295

Rapport. Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295 Rapport Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295 2 Klacht Op 11 februari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 10 februari 2000, van mevrouw C. te Krimpen a/d IJssel,

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport De behandeling van een bezwaarschrift Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht gegrond. Publicatiedatum: 26 november

Nadere informatie

De postwinkel in Nijmegen

De postwinkel in Nijmegen De postwinkel in Nijmegen Sinds zaterdag 11 november 2006 heeft Nijmegen iets nieuws op postgebied. Op de hoek van de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat werd op die datum de 'Winkel van TNT

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie