De nieuwe baksteen in de maag van de Belgische ondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe baksteen in de maag van de Belgische ondernemer"

Transcriptie

1 De nieuwe baksteen in de maag van de Belgische ondernemer De crisisjaren, de beursperikelen en de lage rente zorgen ervoor dat steeds meer KMO s bedrijfsmatig vastgoed kopen voor eigen gebruik in plaats van te huren. De bedrijfsleiders zijn er nu van overtuigd dat eigen vastgoed hen minder afhankelijk maakt van bankiers en dat hun spaarboekje niets meer opbrengt. Beleggen in bedrijfsmatig vastgoed door de private investeerders kent ook duidelijk een sterke opmars. Woord: Klara De Neve (Structura Business Property). België telt heel wat KMO s, met ongeveer 60% in Vlaanderen. De Europese Gemeenschap beschouwt bedrijven met maximaal 250 werknemers als een KMO. Daarnaast zijn er ook andere criteria inzake omzet en zelfstandigheid. Onder de noemer van KMO vallen dus zowel eenmansbedrijven als grotere en kapitaalsintensieve bedrijven. Paddenstoelen uit de grond In de semi-industriële markt trekken projectontwikkelaars volop de kaart van de koper-eindgebruiker. Nieuwe KMOparken rijzen als paddenstoelen uit de grond. De eerste units zijn veelal verkocht alvorens de bouwvergunning goedgekeurd is en de bouw aangevat wordt. Een KMO-park bestaat uit een 5 tot 25 units. De nieuwbouw opslagruimtes worden aangeboden met sectionaal poort en met een vrije hoogte van 6m, waarbij de koper veelal zelf voorziet in zijn kantoorbehoefte. De vraag is hoog voor kleine oppervlaktes, per unit tussen 150m² tot 600m². Het doelpubliek zijn duidelijk de kleine ondernemingen. Keerpunt voor leegstaande kantoren Te koop aangeboden kantoorruimte voor eindgebruikers is nu schaars, de vraag echter bestaand. Het professionaliseren van dit aanbod staat nog in zijn kinderschoenen. Toch is er ook op deze markt beweging. Gezien oudere kantoorgebouwen in de periferie moeilijk verhuurd geraken, zijn eigenaars bereid deze te verkopen aan realistische prijzen. Enkele projectontwikkelaars zetten al stappen en bieden kantoorgebouwen per verdieping of halve verdieping te koop aan. Anderen volgen hun voorbeeld. Na opfrissing van de gemeenschappelijke delen en het opsplitsen van de technieken en de oppervlaktes komen de units op de markt. Oppervlaktes variëren tussen 200m² en 600m², zegt Klara De Neve van Structura Business Property. Deze reconversies, samen met het omvormen van oudere kantoorgebouwen naar rusthuizen, scholen of appartementsgebouwen, zorgen ervoor dat de leegstandsgraad van de kantorenmarkt daalt, zodat opnieuw een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod kan gevonden worden. Bedrijfsvastgoed als alternatief voor residentieel Belgen zijn ook actief in vastgoedbeleggingen. Daar waar buitenlandse investeerders opteren voor een specifieke sector en gaan voor investeringen met een zeer beperkt risico, beleggen de Belgische ondernemingen in verschillende vastgoedtypes en kiezen ze voor minder zekerheid op hun thuismarkt. Langs de aankoopzijde hebben de Belgen een aandeel van 70 à 80%, met voornaamste spelers de bevaks, de institutionele en de steeds belangrijkere private investeerders. Door de lage rente is de private belegger, die sinds het begin van crisis flink gespaard heeft, erg actief op de investeringsmarkt. Voor KMO ers is investeren in bedrijfsmatig vastgoed een sterk alternatief voor een residentiële belegging, door een hoger rendement, een stabielere huurder en een langere huurtermijn. Panden tussen euro en euro zijn gegeerd bij de Belgische ondernemer. Voor ons is het duidelijk; de Belgische KMO is meer dan ooit de motor van onze economie en speelt in deze crisis een belangrijke rol in de stabiliteit van de bedrijfsmatige vastgoedmarkt. Laten we deze ondernemers stimuleren en hen in België houden! besluit Klara De Neve.

2 Geen boodschap aan waardeloze cadeaus? * * Bij Calipage geen nepcadeaus waarvoor u eigenlijk betaalt. Als de zelfstandige specialist in kantoorartikelen geeft Calipage u liever permanent scherpe prijzen en de beste service. Zin om kennis te maken? Geniet dan tot 31/12/2012 van 10% korting op uw eerste online bestelling via Boter bij de vis kantoorartikelen binnen de 24u geleverd. Toch allemaal beter dan zo n waardeloos cadeau, niet? -10% KORTING 26 Surf naar voor de actievoorwaarden en een Calipage specialist in uw buurt.

3 Airco of geen airco? Ramen die open kunnen of net niet? Binnenklimaat en de relatie met welbehagen Het binnenklimaat in werkplaatsen en kantoren heeft een grote invloed op het welzijn van medewerkers op de arbeidsplaats. Slechte condities zullen onvermijdelijk aanleiding geven tot gezondheidsklachten en kunnen leiden tot een verhoogd verzuim bij uw medewerkers. Lichte afwijkingen (zowel naar maximale als naar minimale klimaatparameters) zorgen er al voor dat de arbeid in die omstandigheden niet meer comfortabel is. Dit betekent niet dat er bij de medewerker abnormale verschijnselen gaan optreden. Klimaat is een combinatie van diverse factoren. Belangrijke onderdelen ervan zijn de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid. Diverse klimaatfactoren Voor de temperatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de droge temperatuur (gemeten met een gewone thermometer), de natte temperatuur (temperatuur bij verzadiging met waterdamp, gemeten met een natte bolthermometer en gebruikt om de luchtvochtigheid te bepalen) en de stralingstemperatuur (geeft het effect van de warmtestraling vanuit de omgeving en wordt gemeten met de zwarte bolthermometer). De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in % en is de zogenaamde relatieve vochtigheid RH. Als RH = 100%, dan is de lucht volledig verzadigd met waterdamp. Als RH = 0%, dan is de lucht volledig droog. In de zomer betekent een zelfde RH een hoger vochtgehalte dan in de winter, aangezien de hoeveelheid waterdamp die lucht kan opnemen, stijgt met de temperatuur (17,3g bij 20 C, 51,2g bij 40 C). Uit de droge en de natte temperatuur kan de relatieve vochtigheid afgeleid worden. Tenzij dwingende technologische redenen worden schikkingen getroffen om een relatieve vochtigheid van 40 tot 70% te verzekeren of althans deze grenscijfers te benaderen voor zover de weersomstandigheden zulks mogelijk maken. De luchtsnelheid, uitgedrukt in meter/sec, beïnvloedt het comfort en moet onder controle gehouden worden. Artikel 58 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) stelt een beperking voor de maximale luchtsnelheid op 0,5 m/s bij kunstmatige luchtverversing, tenzij een hogere snelheid nodig is om een specifieke arbeidshinder te bestrijden (denk aan schadelijke stoffen). Het gevoel van tocht is gedeeltelijk objectief maar ook subjectief. Dit betekent dat verschillende personen dezelfde omstandigheden verschillend gaan aanvoelen. Objectief wordt het tochtgevoel beïnvloed door 2 parameters, de luchtverplaatsing en het temperatuurverschil tussen de lucht die bij de persoon aanwezig is en de lucht die de persoon bereikt bv. door airco of verluchting, dit temperatuurverschil zou niet groter mogen zijn dan 5 C. Thermische belasting Het menselijk lichaam geeft altijd warmte af naar de omgeving. Bij warm weer vraagt dit van het lichaam een extra inspanning, recht evenredig aan de arbeidsintensiteit. In nabijheid van een warmte uitstralende bron (bv. een warme ovenplaat) en in een vochtige omgeving moet het lichaam harder werken om zijn warmte kwijt te raken. Wanneer de lucht echter circuleert (natuurlijke of geforceerde ventilatie) en als ze kouder is dan het lichaam, dan verloopt de afvoer van de lichaamswarmte naar de omgeving gemakkelijker. Zijn er behalve de hitte nog andere belastende factoren zoals intensieve fysieke arbeid, vloeistofverlies, vermoeidheid of ziekte, dan kan dit leiden tot hitteziektes, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood. Iedereen ook jonge mensen of personen met een goede fysieke conditie- kan last hebben van thermische belasting. Thermische belasting is doorgaans zorgwekkender in het begin van de zomer wanneer men nog niet gewend is aan de warmte. Het vermogen van het lichaam om koel te blijven, hangt af van de arbeidsduur en de warmte. Wie niet gewend is in de hitte te werken, moet één of twee weken de tijd nemen om te acclimatiseren of zich aan te passen aan de warmte. Bij gezondheidsproblemen of een minder goede fysieke conditie kan de acclimatisatie meer tijd vergen. De WBGT-index Het KB van 4 juni 2012 over thermische omgevingsfactoren vervangt een aantal bepalingen over het arbeidsklimaat uit het ARAB en is van toepassing sinds 1 juli Het volstaat natuurlijk niet te zeggen dat je het te warm hebt om te stoppen met werken. Naast de minimumtemperaturen die op het werk moeten worden nageleefd, zijn er ook wettelijke maximumtemperaturen. Worden die overschreden, dan moeten er maatregelen worden genomen. De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving en de evolutie van deze factoren tijdens de werkduur. De werkgever moet op basis van de resultaten van de risicoanalyse de gepaste technische en organisatorische preventiemaatregelen bepalen, rekening houdend met de (vernieuwde) actiewaarden voor blootstelling. In bv. gesloten en permanent gebruikte ruimten gelden vastgelegde maximumtemperaturen: Een meting van de temperatuur is dus nodig. Maar naast de tempera- oktober 2012 ondernemers 27

4 J-PH. Special Kantoorprojecten & Inrichting Nearly New Office Facilities Moving and improving for a greener environment... Nnof, Nearly New Office Facilities, is an innovative concept for companies valuing environmental responsibility and sustainability. Nnof creates new designs in a cradle-to-cradle philosophy. Nnof also works hard to generate more biodiversity and takes measures to counter climate change. Visit our site: www. powered bij Nnof. An ISO 9001: 2008 certified company by Dekra CHANGE SPACE MOVE PROJECTMANAGEMENT natuurstek.be ondernemers maand jaar 28

5 tuur speelt ook de vochtigheid een rol. Zo wordt een droge warmte doorgaans beter verdragen dan een vochtige warmte. De wetgeving bepaalt dat het meten van de maximumtemperaturen moet gebeuren met de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Een klassieke thermometer volstaat niet. De waarde van de WBGT-index kan rechtstreeks gemeten worden of kan berekend worden uitgaande van waarden van de klimatologische parameters luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroomsnelheid en thermische straling. Werkcategorie Maximale WBGT index Licht werk (kantoorwerk, huishoudelijk werk) 30 C Halfzwaar werk (schilderen, schrijnwerk, schoonmaak, etc.) 26 C Zwaar werk (metselen, lassen, smeedwerk, etc.) 22 C Rol van uw arbeidsgeneesheer De arbeidsgeneesheer bepaalt welke maatregelen moeten genomen worden om een juiste acclimatisatie van de werknemers aan de warmte te verzekeren. Hij/zij dient voorafgaand advies te geven aangaande de keuze en het gebruik van de collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen. Hetzelfde geldt voor het toepassen van het systeem met de rusttijden. Moederschapsbescherming Het is verboden zwangere werkneemsters bloot te stellen aan omgevingswarmte boven 30 C. Blootstelling aan lagere temperaturen dient geëvalueerd te worden naar gezondheidsrisico s door de werkgever i.s.m. de arbeidsgeneesheer en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Maatregelen bij warme omstandigheden De bedoeling is niet alleen om elk risico voor de gezondheid te elimineren maar ook om zoveel mogelijk comfortabele arbeidsomstandigheden te benaderen. Zo kan men de warmte aan de bron beperken met behulp van isolerende en reflecterende schermen (bv. wanden van ovens isoleren), de warme lucht en de dampen afkomstig van specifieke operaties afvoeren, de temperatuur en de vochtigheid beperken door middel van klimaatregeling, rustlokalen met klimaatregeling ter beschikking stellen, de luchtcirculatie bevorderen (ventilatoren) of de fysieke eisen van het werk zoveel mogelijk beperken via mechanische middelen (takels, heftafels, heftrucks,...). Daarenboven zijn er administratieve middelen zoals de frequentie en de duur van de rustpauzes verhogen, de arbeidstaken en activiteiten waarbij warmte vrijkomt plannen in de meer frisse periodes van de werkdag, water en frisdranken ter beschikking stellen van de werknemers en hen eraan herinneren dat het belangrijk is voldoende en regelmatig te drinken, de werknemers erop wijzen dat hun voeding voldoende zout moet bevatten, in het bijzonder wanneer ze acclimatiseren aan een warme arbeidstaak (werknemers die een zoutarm dieet volgen moeten hun huisarts raadplegen). Men kan ook voor extra werknemers zorgen of het arbeidstempo verlagen, erop letten dat alle werknemers voldoende geacclimatiseerd zijn, de werknemers opleiden zodat zij de tekens en symptomen van thermische belasting herkennen en een collectief systeem opzetten, want ze kunnen waarschijnlijk niet zelf hun eigen symptomen herkennen. Tenslotte kan men ervoor zorgen dat zwangere werkneemsters en werknemers die lijden aan een pathologische toestand, bij werk in een warme omgeving hun arts raadplegen. Hoge luchtstroming vermijden ter hoogte van de burelen en plaatsen waar medewerkers werken (bv. uitstroom van de airco net in de nek van een medewerker) Luchtvochtigheidsproblemen bij gebruik van gesloten verwarmingsen/of koelsystemen (bv. droge ogen door te lage luchtvochtigheid) Aparte koelingscircuits die te laag afgesteld staan (bv. koelbalken net geplaatst boven een werkplaats van een medewerker, koude lucht daalt snel en veroorzaakt een extra koude gevoel) Gesloten systemen (recirculatie) kunnen aanleiding geven tot klachten zoals droge ogen en hoofdpijn, indien er onvoldoende verse lucht wordt toegevoegd. Het niet kunnen openen van ramen, geeft soms aanleiding tot een opgesloten gevoel dat aanleiding kan zijn tot psychosociale belasting. Sick Building Syndrome Dit gaat om één of meerdere niet-specifieke symptomen die zich kunnen uiten ter hoogte van de huid, de slijmvliezen, de luchtwegen en/of het centraal zenuwstelsel. In één gebouw kunnen bij een aantal personen zeer uiteenlopende symptomen vastgesteld worden. Deze symptomen verschijnen snel wanneer de personen in het gebouw aanwezig zijn en vervagen of verdwijnen zelfs helemaal vanaf het moment dat men het gebouw verlaat: s avonds, gedurende het weekend of gedurende vakantieperiodes. De symptomen zijn dus ontegensprekelijk verbonden met het verblijf in de lokalen van het gebouw. Het begrip overstijgt duidelijk het klimaat in de zin van temperatuur, luchtverversing en luchtvochtigheid. Hoewel deze factoren uiteraard meespelen, worden er ook verbanden gelegd met vervuiling van de lucht, lawaai, verlichting, organisatorische en psychosociale aspecten. Dit betekent dat zich in sommige gevallen een uitgebreid onderzoek kan opdringen om de juiste oorzaak van de dikwijls vage klachten te achterhalen. De inrichting van burelen is dus een kunst op zich! Met de nodige informatie en kunde, kunnen veel problemen beperkt of zelfs voorkomen worden. - Burelen en andere werkruimten In veel kantoren wordt nu aan een energiezuinig beleid gewerkt en worden verwarmings- en koelinstallaties aangepast aan de noden van de medewerkers. Men moet bij de plaatsing wel rekening houden met een aantal praktische aspecten: oktober 2012 ondernemers 29

6 Goede relaties ontstaan vaak bij een koffie. We zijn er voor uw projecten. Informele vergaderingen - bijvoorbeeld aan de koffieautomaat - zijn vaak de meest efficiënte. Als ondernemer bent u met allerlei zaken tegelijk bezig. Daarom is het interessant om een ING Relationship Manager aan uw zijde te hebben. Omdat hij uw bedrijf en uw sector goed kent, kan hij perfect met u meedenken en zelfs proactief met oplossingen komen. Daarbij kan hij rekenen op een netwerk van experts binnen onze bank. Even tijd maken voor een koffie en samen uw projecten bespreken? Graag! Maak nu een afspraak met uw ING Relationship Manager. ing.be/business ING België nv Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Ing Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel. ondernemers maand jaar 30

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen Maurits De Ridder Algemene directie Humanisering van de arbeid Afdeling van de normen

Nadere informatie

Circulaire THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN

Circulaire THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN OVERMATIGE KOUDE EN WARMTE K.B. van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren Principe Het K.B. van 4 juni 2012 betreffende het welzijn van de nemers bij de uitvoering van hun en inzonderheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en

Nadere informatie

Wanneer is het te warm om te werken?

Wanneer is het te warm om te werken? Bewaakt permanent het binnenklimaat van gebouwen Evalueert van op afstand de werking van de installaties Optimaliseert samen met u het energieverbruik Wanneer is het te warm om te werken? METIZ T. +32

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 1. Thermische omgevingsfactoren

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 1. Thermische omgevingsfactoren Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 1. Thermische omgevingsfactoren Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen Art.V.1-1.- 1. Overeenkomstig

Nadere informatie

Klimaat: wetgeving, risicoanalyse en maatregelen

Klimaat: wetgeving, risicoanalyse en maatregelen Klimaat: wetgeving, risicoanalyse en maatregelen Wetgeving De wetgeving i.v.m. het klimaat op het werk is voor het grootste deel terug te vinden in het Koninklijk Besluit Thermische Omgevingsfactoren van

Nadere informatie

De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte.

De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte. Hittestress: werken en warm weer Inleiding De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte. De gevoelstemperatuur wordt, behalve door de luchttemperatuur

Nadere informatie

NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise

NIVEAU 3: ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE methode: Thermische omgevingsfactoren NIVEAU 3: ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Het risico van thermische belasting of ongemak evalueren onder de omstandigheden die tijdens

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Reno System, Duco Comfort System en DucoTronic System

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012) Contents Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012)... 1 Afdeling

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

RISICOANALYSE THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN. Ing Christa Inghelbrecht April - mei 2016

RISICOANALYSE THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN. Ing Christa Inghelbrecht April - mei 2016 RISICOANALYSE THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN Ing Christa Inghelbrecht April - mei 2016 Inhoudstafel Overzicht wetgeving Elementen risicoanalyse Praktische aanpak Provikmo 2 Overzicht wetgeving : KB TOF (4/6/2012

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

Omgevingsfactoren op de arbeidsplaatsen De temperatuur

Omgevingsfactoren op de arbeidsplaatsen De temperatuur Omgevingsfactoren op de arbeidsplaatsen De temperatuur Dr. Maurits De Ridder D.G. Humanisering van de arbeid, FOD WASO Vakgroep maatschappelijke gezondheidkunde, Universiteit Gent Belgian Society for Occupational

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (1)

Klimaatbeheersing (1) Klimaatbeheersing (1) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Introductie klimaatbeheersing Verwarming en koeling als klimaatbeheersing zijn zaken die te maken hebben met het behaaglijkeidsgevoel

Nadere informatie

GEZOND GROEN OP DE WERKPLEK. Gezondheidseffecten van planten op de werkplek

GEZOND GROEN OP DE WERKPLEK. Gezondheidseffecten van planten op de werkplek GEZOND GROEN OP DE WERKPLEK Gezondheidseffecten van planten op de werkplek Droge keel? Branderige ogen? Vaak hoofdpijn? Verbeter het werkklimaat met planten! Binnenklimaat Het is niet makkelijk om op kantoor

Nadere informatie

Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot. Waarom passiefscholen soms te warm worden

Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot. Waarom passiefscholen soms te warm worden Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot Waarom passiefscholen soms te warm worden Een passiefschool, comfortabel toch? De Tijd 14/9/2016 Nog

Nadere informatie

Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing

Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing brakel interieurgroep Where climate meets interior Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing Een innovatief totaalconcept voor een optimaal binnenklimaat. De Crystal Wall gedraagt zich

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 160 van 21 oktober 2011 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Voorstelling OCMW Waregem

Voorstelling OCMW Waregem Voorstelling OCMW Waregem Technische dienst Administratieve medewerker (1 : 0,5 fte) de technici (9 : 8,1 fte) de groendienst (1 : 1 fte) de technische logistiek (2 : 1,5 fte) Voorstelling OCMW Waregem

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 maart 2014 Efficiënt verwarmen zonder thermische isolatie De thermische isolatie van een gebouw wordt fundamenteel geacht voor een efficiënt verwarmingssysteem. Dat is echter alleen maar zo als een

Nadere informatie

Bombardier Transportation. The Climate is Right for Trains

Bombardier Transportation. The Climate is Right for Trains Bombardier Transportation The Climate is Right for Trains Inhoud HSE Policy Gecombineerde verwarming & lasrookafzuiging Objectief Bombardier: CO 2 -neutraal tegen 2020 Environment Key Performance Indicators

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Klimaat onderzoek Mobiliteitsbranche 2010

Klimaat onderzoek Mobiliteitsbranche 2010 Definitief Klimaat onderzoek Mobiliteitsbranche 2010 De heer M. Bakker, senior consultant/arbeidshygiënist: projectleider Paraaf Datum: februari 2011 KeurCompany Postbus 10.000 1970 CA IJmuiden Telefoonnummer

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Organisatie van het Medisch Toezicht

Organisatie van het Medisch Toezicht Organisatie van het Medisch Toezicht Medisch Toezicht.doc Versie: 01/08/2012 Pagina 1 van 6 Inleiding : ORGANISATIE VAN HET MEDISCH TOEZICHT In deze brochure vindt U : - een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u KBC-Preventie Ongevallen thuis we hebben het voor u Basisprincipes van eerste hulp Handel als eerstehulpverlener. Zorg dat u de situatie niet verergert. Blijf rustig in een noodsituatie en verleen de eerste

Nadere informatie

NIVEAU 2: OBSERVATIE

NIVEAU 2: OBSERVATIE SOBANE methode: Thermische omgevingsfactoren NIVEAU 2: OBSERVATIE INLEIDING Doelstellingen Bestuderen van de situatie in het algemeen en op de werkvoer, voor wat betreft de arbeidsomstandigheden de klimatologische

Nadere informatie

Een beginners handleiding om koel te blijven.

Een beginners handleiding om koel te blijven. Een beginners handleiding om koel te blijven. Alles wat je moet weten om koel te blijven: - Omdat het goed is voor je gezondheid. - Omdat je er geld meer kunt besparen. INHOUD 1. Introductie 2.1. Zelf

Nadere informatie

Overheid verscherpt de binnenklimaat normen

Overheid verscherpt de binnenklimaat normen Bewaakt permanent het binnenklimaat van gebouwen Evalueert van op afstand de werking van de installaties Optimaliseert samen met u het energieverbruik Overheid verscherpt de binnenklimaat normen METIZ

Nadere informatie

Gezonde, frisse lucht in huis

Gezonde, frisse lucht in huis Een buitengewoon binnenklimaat VENTILATIE VOOR WONINGBOUW Gezonde, frisse lucht in huis EEN HELDERE KIJK OP VENTILATIE Heerlijk, continu frisse lucht in mijn werkkamer. Zo kan ik goed geconcentreerd thuis

Nadere informatie

Thermische omgevingsfactoren

Thermische omgevingsfactoren Thermische omgevingsfactoren FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

Bron van zuivere lucht...

Bron van zuivere lucht... Bron van zuivere lucht... Brainy, Bron van zuivere lucht Prestaties van leerlingen en docenten hangen direct samen met een gezonde luchtkwaliteit in de klaslokalen. Uit onderzoek is echter gebleken dat

Nadere informatie

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen!

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen! PERSBERICHT 01 juli 2014 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70 Correctie of daling van de prijzen, tijd om te

Nadere informatie

Hitte bestrijdings beleid

Hitte bestrijdings beleid Hitte bestrijdings beleid 1 Het probleem Hitte veroorzaakt ongevallen Slechtere grip door zweet handen Slechter zicht door beslagen glazen van brillen Mensen worden minder alert Hitte bedreigt de gezondheid

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw

Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw Binnenklimaat in de zorg wie z n zorg?! Roberto Traversari TNO Centrum Zorg en Bouw Heeft u het warm? Wellicht wel na het beantwoorden van de volgende vragen voor uw situatie Wat is volgens U het binnenklimaat?

Nadere informatie

Binnenlucht kwaliteit in verzorgingstehuizen

Binnenlucht kwaliteit in verzorgingstehuizen Binnenlucht kwaliteit in verzorgingstehuizen Marije te Kulve Prof.dr. H.S.M. Kort Dr.ir. M.G.L.C. Loomans Binnenlucht kwaliteit en temperatuur Het project: Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (registratienummer:

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Ketelmeerstraat 192. Ketelmeerstraat 192, Lelystad. Huurprijs: vanaf 425,- per maand

Ketelmeerstraat 192. Ketelmeerstraat 192, Lelystad. Huurprijs: vanaf 425,- per maand Ketelmeerstraat 192 Huurprijs: vanaf 425,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Representatieve kantoorruimte Adres: Ketelmeerstraat 192 te. De bereikbaarheid met de auto is uitstekend, niet alleen van

Nadere informatie

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Bronsweg 7. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Businesscenter Oostervaart Kantorencentrum met diverse faciliteiten. Dit kantoorpand is vrijwel direct gelegen aan de Rijksweg A6

Nadere informatie

VENTILATIE VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst

VENTILATIE VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst VOOR THUIS VENTILATIE de duurzaam winkel maakt uw woning klaar voor de toekomst Wat is het belang van goed ventileren? Een slecht geventileerde woning kan fysieke klachten opleveren. Het CO 2 -gehalte

Nadere informatie

Markerkant Markerkant 13 10, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 294,- per maand

Markerkant Markerkant 13 10, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 294,- per maand Markerkant 13 10 Huurprijs: 294,- per maand Algemene Informatie Markerkant 1310 te Almere Kantoorruimte vanaf 24 m² voor ZZP ers, en tot ca.1.000 m² voor grotere ondernemingen. Element Almere is dé perfecte

Nadere informatie

H. 3 Schoonmaken H. 3 Schoonmaken H. 4 Bedrijfsinrichting. Leerdoelen:

H. 3 Schoonmaken H. 3 Schoonmaken H. 4 Bedrijfsinrichting. Leerdoelen: H. 3 Schoonmaken H. 4 Bedrijfsinrichting Leerdoelen: H. 3 Schoonmaken - Ergonomisch verantwoord en hygiënisch schoonmaken van verschillende dierverblijven - Milieubewust zijn tijdens dit schoonmaken -

Nadere informatie

navb dossier Werken bij koud of warm weer Bundel N 134 Gewijzigde uitgave 12/07/2012 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2012/3

navb dossier Werken bij koud of warm weer Bundel N 134 Gewijzigde uitgave 12/07/2012 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2012/3 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2012/3 Bundel N 134 Gewijzigde uitgave 12/07/2012 Werken bij koud of warm weer Bundel N 134 navb dossier Inhoud Werken bij koud of warm weer Navb dossier is een

Nadere informatie

'Your air.. Our care!'

'Your air.. Our care!' 'Your air.. Our care!' Beknopt kan hiermee de missie van KlimaVent environment worden omschreven. Ventileren is een vak. Een vak waar KlimaVent zich dagelijks mee bezig houdt. Voor het creëren van een

Nadere informatie

DUCO at CARE. De beste zorg voor een gezond binnenklimaat. We inspire at www.duco.eu

DUCO at CARE. De beste zorg voor een gezond binnenklimaat. We inspire at www.duco.eu DUCO at CARE De beste zorg voor een gezond binnenklimaat Het binnenklimaat in ziekenhuizen of zorginstellingen laat nog al te vaak te wensen over. Te warm of te koud, onvoldoende verse en frisse lucht

Nadere informatie

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel: nieuw maximaal bedrag in 2013. Hoe zit het met de loonnorm voor 2013-2014?

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel: nieuw maximaal bedrag in 2013. Hoe zit het met de loonnorm voor 2013-2014? NEWSLETTER 16-2012 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel: nieuw maximaal bedrag in 2013 Het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel laat toe om werknemers op een fiscaalvriendelijke manier te

Nadere informatie

Niet residentiële ventilatie

Niet residentiële ventilatie Niet residentiële ventilatie Gebouw Type ruimte Typische waarde Standaardwaarde Kinderopvang Scholen 30 tot 45 db(a) 40 db(a) Scholen Klaslokaal 30 tot 40 db(a) 35 db(a) Gangen 35 tot 50 db(a) 40 db(a)

Nadere informatie

Werken bij warm weer

Werken bij warm weer Werken bij warm weer De werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen overmatige warmte. Deze kan van zowel van klimatologische oorsprong zijn, de zon dus, of van technologische aard, zijnde lampen,

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

DUCO at WORK. Hét antwoord voor gezonde en energiezuinige kantoren. We inspire at

DUCO at WORK. Hét antwoord voor gezonde en energiezuinige kantoren. We inspire at DUCO at WORK Hét antwoord voor gezonde en energiezuinige kantoren Een derde van de kantoorgebouwen in de Europese unie heeft een ondermaats binnenklimaat. Onvoldoende geventileerde kantoorgebouwen of kantoren

Nadere informatie

16. Klimaat: temperatuur, tocht en luchtvochtigheid

16. Klimaat: temperatuur, tocht en luchtvochtigheid Het arbothemablad Klimaat is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Dit arbothemablad is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad

Nadere informatie

Luchtbeweging. Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm

Luchtbeweging. Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm Luchtbeweging Door : Rene Poldervaart, Tim Stolker, Jan en Pieter Reijm Het verloop van de Presentatie Luchtbeweging Wat weten we van luchtbeweging in de kas Luchtbeweging door winddruk en windsnelheid

Nadere informatie

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan Koelboxmeeting Als het koeler kan doe het dan 2013-2015 Werken in de hitte In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Werken in de hitte (logo) bedrijf Datum,

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst Commercieel document Allianz Immo Invest Bouwen aan je toekomst Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg een baksteen in zijn maag heeft. Voor

Nadere informatie

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL Klimaatmakers Veilig en vertrouwd! Warmte en ventilatie zijn essentieel voor een heerlijk klimaat in uw woning.

Nadere informatie

DEPRESSIE EN LEEFTIJD

DEPRESSIE EN LEEFTIJD DEPRESSIE EN LEEFTIJD BROCHURE Kathleen Van Hyfte Universiteit Gent Kathleen.vanhyfte@ugent.be 1 Project CAPA BROCHURE DEPRESSIE & LEEFTIJD Brochure : Depressie (1) Depressie en leeftijd (2) Depressie,

Nadere informatie

Tekst: Cees van de Sande

Tekst: Cees van de Sande Het lijkt zo vanzelfsprekend als we zeggen dat klaslokalen zijn gemaakt om optimaal te kunnen leren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het klimaat in klaslokalen kan zelfs een negatief effect op de

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Check uw koeling en bespaar zo 1.000 per jaar

Check uw koeling en bespaar zo 1.000 per jaar Check uw koeling en bespaar zo 1.000 per jaar Praktische checklist en reminderstickers Besparingstips voor productkoeling Let op ijsaanslag en onderneem actie Rekenvoordeel supermarkt Een supermarkt van

Nadere informatie

Fiche 1 (Observatie): Algemene inleiding

Fiche 1 (Observatie): Algemene inleiding Fiche 1 (Observatie): Algemene inleiding De lichaamstemperatuur moet gelijk blijven aan 37 C. Om dit te bereiken, moet het lichaam: warmte produceren: dit is het metabolisme dat verhoogt naarmate de fysieke

Nadere informatie

Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen.

Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen. Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen. Alles wat je moet weten over: - Hoe je je comfortabel kunt voelen in je woning - Welke maatregelen je kunt nemen om daarmee

Nadere informatie

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID 5 METHODEN VAN ONDERZOEK 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID Auteur: T. van Daal 1987 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen

Nadere informatie

Traditioneel parket op vloerkoeling.

Traditioneel parket op vloerkoeling. Traditioneel parket op vloerkoeling. Traditioneel parket op vloerkoeling. De consument wordt steeds meer op zijn wenken bediend als het gaat om meer comfort in en rondom het huis. Veel nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving 2012

Nieuwe wetgeving 2012 Nieuwe wetgeving 2012 Prebes 22 januari 2013 1 Nieuwe wetgeving 2012 KB 26 april 2012: aanpassing KB ARBIS: bescherming tegen ioniserende stralingen(20/07/2001) KB 4 juni 2012: thermische omgevingsfactoren

Nadere informatie

Te Koud om te werken?

Te Koud om te werken? Te Koud om te werken? Daar zijn oplossingen voor Vraag het aan je vakbondsafgevaardigde van de Algemene Centrale van het ABVV. Te Koud om te werken... BBrrr, de winter. Het gure weer, de koude temperaturen,

Nadere informatie

Stalklimaat en ventilatie Gevolgen bij varkens. R. Geers FBIW Biosystemen DVK ZTC

Stalklimaat en ventilatie Gevolgen bij varkens. R. Geers FBIW Biosystemen DVK ZTC Stalklimaat en ventilatie Gevolgen bij varkens R. Geers FBIW Biosystemen DVK ZTC Inhoud Inleiding Definitie van een slecht klimaat Waarom ventileren? Hoe ventileren? Normen Capaciteit Luchtinlaatoppervlakte

Nadere informatie

ClimateBooster Convector Pro Handleiding

ClimateBooster Convector Pro Handleiding ClimateBooster Convector Pro Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster convector Pro kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen

Nadere informatie

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Wigstraat 25! Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Adres: Wigstraat 25 te Lelystad. OPPERVLAK: Het oppervlak van de beschikbare

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE

PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE PROTOCOL TEMPERATUUR, VOCHTBEHEERSING EN HITTE 1 Temperatuur en vochtbeheersing T.a.v. de omgevingstemperatuur en vochtbeheersing hanteert Sisa Kinderopvang het volgende beleid: Stel de temperatuur in

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Argonweg 135. Argonweg 135, Almere. Huurprijs: ,- per jaar

Argonweg 135. Argonweg 135, Almere. Huurprijs: ,- per jaar Argonweg 135 Huurprijs: 83.000,- per jaar Kantoor Algemene Informatie Modern Bedrijfsobject, Duurzaam en Energiezuinig Het moderne gebouw is gelegen op bedrijventerrein Hogekant in Poort. Vanaf de A-6

Nadere informatie

Werken bij hitte? Wat kan je doen!

Werken bij hitte? Wat kan je doen! Werken bij hitte? Wat kan je doen! Heerlijk zo n zonnetje toch? In de bouw werk je vaak buiten. Lekker, vooral in de zomer, de zon schijnt en de temperatuur loopt op. Maar gevaar ligt op de loer. Werken

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Televisieweg 2 A Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare

Nadere informatie

Vochtproblemen. Condensatie - infiltratie. Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy

Vochtproblemen. Condensatie - infiltratie. Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy Vochtproblemen Condensatie - infiltratie Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy Inhoud Inleiding Vochtproblemen te wijten aan vocht in de lucht Vochtproblemen te wijten aan infiltraties

Nadere informatie

2. EISEN BINNENKLIMAAT

2. EISEN BINNENKLIMAAT 2. EISEN BINNENKLIMAAT 2.1 Kwaliteit Als veel van het binnenklimaat afhangt, zoals bij de productie van micro-elektronische componenten, teelt van klimaatgevoelige gewassen, conservering van onvervangbare

Nadere informatie

DucoBox NIEUW! De stilste én slimste box van Europa HOME OF OXYGEN. Ontdek de 10 unieke voordelen van de nieuwe DucoBox!

DucoBox NIEUW! De stilste én slimste box van Europa HOME OF OXYGEN. Ontdek de 10 unieke voordelen van de nieuwe DucoBox! NIEUW! DucoBox De stilste én slimste box van Europa Stil Slim Energiezuinig Ontdek de 10 unieke voordelen van de nieuwe DucoBox! > Stil: akoestisch geoptimaliseerd > Slim: met of zonder gepatenteerd regelkleppensysteem

Nadere informatie

> Stil: akoestisch geoptimaliseerd. > Slim: met of zonder gepatenteerd regelkleppensysteem. > Energiezuinig: afvoer op maat

> Stil: akoestisch geoptimaliseerd. > Slim: met of zonder gepatenteerd regelkleppensysteem. > Energiezuinig: afvoer op maat Nieuw! DucoBox De stilste en slimste box van Europa Conform 30 db eis Slim Energiezuinig Ontdek de 10 unieke voordelen van de nieuwe DucoBox! > Stil: akoestisch geoptimaliseerd > Slim: met of zonder gepatenteerd

Nadere informatie