Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière. Financiële markten Positieve trends in 2013 Kwaliteit boven kwantiteit in Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière. Financiële markten Positieve trends in 2013 Kwaliteit boven kwantiteit in 2014. Nr."

Transcriptie

1 Nr. 46 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Maart - April Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière Financiële markten Positieve trends in 2013 Kwaliteit boven kwantiteit in 2014 Werken in een vennootschap Zal de speciale aanslag van 309% verdwijnen? Belasting van natuurlijke personen Moeten we bang zijn voor de taxatie volgens tekenen en indiciën?

2 EDITO Voorzichtigheid en prestaties Jan Pollers Hoewel bepaalde economische indicatoren positieve signalen geven die wijzen op een mogelijke relance, is het nog te vroeg om te spreken van een radicale ommezwaai in de Europese crisis. Het economische klimaat blijft kwetsbaar en de lage veralgemeende basisrente dicteert ons een voorzichtig beheer. Amonis past de samenstelling van haar portefeuille natuurlijk aan deze evolutie aan en past meer dan ooit een actieve beheerpolitiek toe. De zoektocht naar een optimaal evenwicht tussen prestatie en risicobeheersing laat ons toe om u - ook in te laten genieten van een sociaal VAP met een basisrendement van 2,3%. Dit is een meer dan competitieve prestatie in de huidige moeilijke context. Aan u om dit hoge rendement nu te optimaliseren. Hieraan kan bovendien nog een winstdeelname worden toegevoegd. Deze rendementen zullen worden berekend op uw VAP-bijdragen en dit vanaf het moment van storting. U doet er dus goed aan om uw storting zo snel mogelijk te doen. Want op uw Amonis-pensioenrekening brengt uw geld meer op dan op uw spaarboekje. Én uw Amonis-pensioen zal een essentieel onderdeel uitmaken van uw inkomsten na uw professionele carrière. Tom Mergaerts Chief Executive Officer Dr. Herwig Van Dijck Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Korte berichten Fiscaliteit Solidariteitstaks op pensioenkapitalen opgebouwd via VAP We herinneren er u aan dat sinds 1 januari 2014 de solidariteitstaks geïntroduceerd werd op pensioenkapitalen opgebouwd met het Sociaal en het Gewoon VAP. Deze taks werd al toegepast op pensioenkapitalen die via een Groepsverzekering en Individuele Pensioentoezegging zijn opgebouwd. De solidariteitstaks wordt berekend op het totale kapitaal (basiskapitaal en winstdeelnames), net zoals de RIZIV-taks van 3,55%. Het toegepaste percentage bedraagt maximaal 2%, afhankelijk van de hoogte van het kapitaal: Rustpensioen Overlevingspensioen Solidariteitstaks 2.478,94 euro 2.478,94 euro 0% van 2.478,95 tot ,35 euro van 2.478,95 tot ,05 euro > ,35 euro > ,05 2% Na aftrek van zowel deze solidariteitstaks als van de RIZIV-taks blijft, net als vroeger, enkel het basiskapitaal belast volgens het principe van de fictieve rente. Het deel van het kapitaal bestaande uit de winstdeelnames is en blijft onbelast. 1% Sommaire Inhoud 4. Amonis Partner van uw carrière 6. Amonis Positieve trends in Zoom In 2014, kwaliteit boven kwantiteit 9. Fiscaliteit Zal de speciale aanslag van 309% verdwijnen? 10. Fiscaliteit Moeten we bang zijn voor de taxatie volgens tekenen en indiciën? Zelfstandigen 1 juli 2014: kinderbijslag gelijkgeschakeld met die van werknemers en ambtenaren ThinkStock Vanaf 1 juli 2014 worden de laatste twee ongelijkheden afgeschaft tussen kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen en voor kinderen van loontrekkenden en ambtenaren: - het toegekende bedrag voor het 1ste kind van een zelfstandige wordt gelijkgeschakeld met dat van loontrekkenden en ambtenaren; - de leeftijdsbijslag voor het jongste of enige kind wordt ook toegekend aan zelfstandigen. 1 januari 2014: afschaffing van de pensioenmalus in geval van vervroegd pensioen Na enkele versoepelingsmaatregelen werd op 1 januari van dit jaar de pensioenvermindering voor zelfstandigen die vervroegd (i.e. vóór 65 jaar) met pensioen gingen, definitief afgeschaft. De definitieve afschaffing van deze maatregel is van toepassing op pensioenen die ingaan vanaf 1 januari

4 Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière Amonis volgt de carrière van duizenden zorgprofessionals en adviseert hen inzake de beste sociale bescherming op elk moment van hun carrière. Onze kracht: een grondige kennis van uw beroep. Wie kan beter dan een arts, apotheker, tandarts of kinesitherapeut zijn weg vinden in het administratieve doolhof dat bij het beroep hoort? Wie informeert correct over alle te vervullen administratieve formaliteiten voor starters, zodat ze van de best mogelijke sociale bescherming genieten, ongeacht of ze nu een stage dan wel hun carrière aanvangen? Van en voor leden Amonis is uniek in ons land. Wij zij niet alleen gespecialiseerd in de sociale bescherming van professionals in de zorgsector, maar zijn al die jaren trouw gebleven aan wat ons onderscheidt van anderen: wij betrekken onze leden bij het beheer van onze organisatie. Amonis, Organisme voor de Financiering van Pensioenen, heeft geen aandeelhouders: onze leden nemen de belangrijke beslissingen en zijn betrokken bij het beheer van onze organisatie. Elk jaar zijn alle leden tijdens de algemene vergadering welkom om mee het beleid uit te stippelen voor de volgende jaren. De algemene vergadering, die uit vertegenwoordigers van onze leden wordt samengesteld, stippelt elk jaar het beleid voor de volgende jaren uit. De kandidaten voor die raad van bestuur Specialist in sociale voordelen RIZIV De geschiedenis van Amonis is nauw verbonden met de sociale voordelen RIZIV. Amonis werd inderdaad opgericht door professionelen uit de zorgsector toen de sociale voordelen RIZIV in het leven werden geroepen. Hun doelstelling is en blijft ervoor te zorgen dat de bedragen die worden gestort via de sociale voordelen RIZIV voor een betere sociale bescherming, wel degelijk zo efficiënt mogelijk worden aangewend. Nagenoeg 50 jaar na de oprichting blijft Amonis de onbetwiste specialist inzake sociale voordelen RIZIV. Wij helpen u bij de stappen die u moet zetten om deze sociale voordelen te bekomen, of zorgen er zelf voor in de mate van het mogelijke, daar kunt u van op aan. U kunt er uiteraard ook op rekenen dat wij deze sommen zo goed mogelijk voor u beheren. komen bovendien uit de eigen rangen: artsen, kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers. Dankzij hun kennis en begrip van uw beroep, kan Amonis perfect inspelen op uw noden en bekommernissen. Winst volledig herverdeeld Omdat Amonis als Organisme voor de Financiering van Pensioenen geen aandeelhouders heeft, kunnen we al onze winst investeren in een betere sociale bescherming voor onze leden, en het rendement van uw aanvullend pensioen verhogen. Zonder aandeelhouders kan Amonis zich volop focussen op de verdere ontwikkeling van de langetermijnvisie die aan de basis ligt van onze werking. Enerzijds omdat de bijkomende opbrengst gekapitaliseerd wordt en deel uitmaakt van uw pensioenkapitaal. Anderzijds omdat de algemene vergadering enkel en alleen gedreven wordt door haar verantwoordelijkheid tegenover haar leden. Een gespecialiseerd pensioenfonds Met bijna leden en meer dan 1,4 miljard activa in beheer is Amonis 4. M A G A Z I N E

5 Amonis Thinkstock advies geven. Of het nu gaat om de best mogelijke sociale bescherming in functie van uw situatie, de sociale voordelen RIZIV of om samen met u na te denken over de fiscaal interessantste oplossing voor uw aanvullend pensioen, onze adviseurs zijn altijd bereid om uw situatie samen met u te bestuderen. Ze zijn er trouwens ook voor u op elk moment van uw carrière: - nog voor u bent afgestudeerd, informeren we u over de verschillende mogelijkheden die u heeft bij de start van uw carrière en over de voor- en nadelen van elk statuut; - tijdens uw carrière leggen wij u in detail uit wat uw sociale bescherming inhoudt en hoe u deze kunt verbeteren, ongeacht of u aan de slag bent als zelfstandige, als werknemer of met een gemengd statuut, wij kennen uw noden en kunnen u bijstaan bij uw keuze; sinds jaren het grootste fonds voor vertegenwoordigers uit de zorgsector. Om die activa te beschermen en te laten renderen, houden wij een uiterst strikt beleid aan. De activa zijn ondergebracht in een bevek. Het beheer van elk onderdeel van die bevek is in handen van een professionele fondsbeheerder, die op de verschillende markten investeert volgens een zeer precies mandaat. De beheerders worden gekozen op basis van de mate waarin ze gespecialiseerd zijn in hun eigen niche. Zo weten wij zeker dat ze steeds op zoek gaan naar het hoogste rendement voor uw belegging, zonder daarbij onze voornaamste doelstelling uit het oog te verliezen: uw kapitaal beschermen. Uw hele carrière lang Dankzij onze kennis van de beroepen in de zorgsector kunnen we u bovendien op elk moment in uw carrière het juiste - bij elke wijziging in uw professionele carrière: als u zelfstandige in hoofd- of bijberoep wil worden, in loondienst wil gaan werken of uw professioneel leven wil heroriënteren, wij evalueren de situatie samen met u en geven u alle informatie die u nodig heeft om de beste beslissing te nemen. Maar we zijn er ook voor u op elk belangrijk moment in uw privéleven: huwelijk, geboorten, echtscheiding en voorbereiding op het pensioen, het zijn een voor een gebeurtenissen waarbij uw sociale bescherming herbekeken moet worden zodat u zeker weet dat u op elk moment de best mogelijke bescherming geniet. Bij Amonis kunt u altijd rekenen op het beste onafhankelijke advies. 5.

6 Financiële markten Positieve trends in leek een prima jaar voor de financiële markten. Maar klopt dat ook en is dit dan de voorbode voor duurzaam economisch herstel? En wat betekent dit voor Amonis? Een gesprek met Tom Mergaerts, CEO. Met een BEL-20 die op een jaar tijd meer dan 300 punten aantikte (en ook andere indices die sterke cijfers neerzetten) is 2013 een goed jaar geworden voor de aandelenmarkten. Betekent dit nu dat de crisis, die al sinds eind 2008 woedt, eindelijk aan het uitdoven is? Tom Mergaerts, CEO van Amonis, waarschuwt alvast voor te veel optimisme. De beurs loopt altijd wel wat vooruit op herstel en dat was in 2013 zeker niet anders, zegt hij. Maar dat we nu op een keerpunt staan, is toch nog een beetje wishful thinking, vrees ik. Als je naar de werkloosheidsgraad kijkt bijvoorbeeld, die zeker in de VS een belangrijke parameter is, zie je stabiele of zelfs verbeterde cijfers. Markten gaan er dan van uit dat de economie terug aantrekt en ook de centrale banken zijn daar in gevolgd. Maar begin juni hebben we gezien tot wat dat kan leiden. Centrale banken aan het stuur? Mergaerts refereert naar de beruchte tapering van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Omdat heel wat indicatoren wezen op herstel, wou de toenmalige voorzitter Ben Bernanke de economische steunmaatregelen van de Fed afbouwen. De markten zijn daarop onmiddellijk met 4 à 7% gedaald en de rente schoot omhoog, zegt Mergaerts. Ook de Duitse rente is toen fiks gestegen. Voor mij duidt dat er op dat men wel wil geloven dat de economie aan het opklaren is, maar dat harde bewijzen voorlopig ontbreken. Nog een teken aan de wand: de Europese Centrale Bank die onlangs totaal onverwacht de rente nog eens verlaagde, terwijl zowat alle analisten een status quo hadden verwacht. We leven op dit moment in een soort kunstmatige wereld, zegt Mergaerts. Je krijgt hoge aandelenrendementen zonder dat die economisch bevestigd worden. Ook de rente wordt kunstmatig laag gehouden door monetaire politiek wereldwijd. En door het risicogevoel zijn de rentes op staatsobligaties al erg laag, zeker in de VS waar ze door de Fed gestuurd worden. Diversificatie blijft essentieel Die situatie beïnvloedt ook de manier waarop Amonis zijn portefeuille samenstelt. Sinds de eurocrisis wordt getracht zo veel mogelijk te diversifiëren, ook buiten Europa. Er is momenteel ook op vrij korte termijn belegd, zegt Mergaerts, zeker in obligaties. Wij kijken nu vooral naar efficiëntie. De rentes zijn laag, er is dus een inherent risico op een verhoging. Beleggingen op lange termijn vermijden we. We gaan tactisch geen obligaties op twintig jaar kopen, ook al zijn die minder volatiel dan aandelen. Als je nu op langer dan tien of vijftien jaar koopt, zelfs bij staatsobligaties, ben je in de mist aan het kijken. Je geeft je geld aan een partij die belooft om binnen pakweg twintig jaar terug te betalen, maar hoe zal de economie op die periode evolueren? Onmogelijk te voorspellen. Dergelijke langlopende obligaties kunnen dienen als technische indekking van het renterisico maar dit heeft niets met investeren te maken. Voorzichtig verzekerd Ook bij de aandelen is voorzichtigheid de leidraad. Amonis kijkt nu vooral uit naar papier waarvan de bodem niet meteen weggeslagen wordt bij het minste slechte nieuws. Je krijgt dan geen rendementen waarvan je achterover valt, maar als het minder gaat met de beurs, zal de schade ook beperkt blijven, zegt de CEO. Bovendien hebben we begin oktober op onze grootste posities ingedekt via opties. Puur als beveiliging van de portefeuille. Zowel voor aandelen als obligaties moet Amonis nu veel actiever zijn op het gebied van asset allocation, 6. M A G A Z I N E

7 Amonis zegt Mergaerts. Je moet veel actiever opvolgen dan vroeger: wat zijn de recente evoluties? Gaan we afbouwen? Kunnen we risico toevoegen? Waar moeten we zeker van afblijven? En dat maakt het natuurlijk een heel stuk arbeidsintensiever. Veilig investeren Eind oktober tikte het globale rendement van de Amonis-portefeuille af op 5,5% netto. Dat lijkt niet zo geweldig veel, maar je mag niet vergeten dat we in 2013 gemiddeld voor 60% belegd hebben in obligaties, waarvan het gemiddelde rendement dit jaar rond 0% zit. Om dan aan 5,5% te geraken, moeten je aandelen al een rendement van ongeveer 14% halen, wat dus meer dan behoorlijk is. We zijn er in elk geval tevreden mee. Het is ook niet de bedoeling om het onderste uit de kan te halen, het is nu tijd om risico af te bouwen. Daarom ook dat de aandelenportefeuilles via puten callopties werden afgedekt, waarbij het stijgingspotentieel geplafonneerd is, maar een verlies ook grotendeels afgedekt is. Amonis heeft bepaalde portefeuilles die een bepaalde strategie en geografische allocatie volgen, maar de concrete beslissing om in een aandeel of obligatie te stappen, ligt bij de portefeuillebeheerder. En dat zijn allemaal externen, zegt Mergaerts. Wat wij doen, is het toestaan van een kapitaal en een risicobudget voor een bepaalde portefeuille, samen met een aantal kadervoorwaarden en richtlijnen. We hebben een vijftiental portefeuilles. De samenstelling van de globale investeringsportefeuille uit deze vijftien, wordt door de Raad van Bestuur bepaald op advies van haar Asset Allocation Committee. Maar de beheerder bepaalt uiteindelijk de keuzes binnen zijn specifiek werkkader. Wie doet mee? Ook de keuze voor een bepaalde beheerder (UBS, Amundi, William Blair, Henderson, Quoniam ) is een aparte taak op zich geworden, aldus Mergaerts. Als we een beheerder vervangen, lanceren we een oproep op de markt, bijna wereldwijd: dit zijn de voorwaarden, dit zijn de limieten, dit soort aandelen wie wil meedoen? De offertes die binnenkomen, screenen we in een aantal stappen op kwalitatieve en kwantitatieve elementen en dan kiezen we geïnformeerd een beheerder. We proberen daarbij wel een langetermijnrelatie op te bouwen. We zijn hierbij geen kortetermijnbeleggers, het is niet de bedoeling om iemand na drie maanden weer te vervangen. Drie jaar is ongeveer het minimum, als hij zijn job goed doet, natuurlijk. Thinkstock

8 Financiële markten Zoom In 2014, kwaliteit boven kwantiteit Voorspellen hoe de financiële markten in de toekomst gaan presteren, is altijd een beetje in een glazen bol kijken. Sven Sterckx van Dierickx Leys Effectenbank in Antwerpen wil toch een poging wagen. De rente zal allesbepalend worden, zegt hij, zeker de langetermijnrente. De kortetermijnrente zal waarschijnlijk relatief laag blijven, want het ziet er naar uit dat Janet Yellen, de opvolgster van Bernanke, zijn politiek gewoon zal verder zetten. Normaliter is die rentestand een marktgegeven, die van vraag en aanbod afhankelijk is. Maar nu is de overheid die rente mee aan het sturen, bijvoorbeeld door het opkopen van obligaties. De Fed zorgt er dus voor dat de langetermijnrente laag blijft. Dat maakt vooruitkijken vrij lastig, want je weet niet wat de Fed van plan is. Terra incognita Waartoe dit beleid zal leiden, is dus moeilijk in te schatten, meent de bankier. Ken je die oude wereldkaarten uit de middeleeuwen? Waarop onbekend gebied werd aangeduid als Terra Incognita? Daar zijn we op dit moment een beetje naar toe aan het varen. Ik vermoed wel dat we voor de langetermijnrente stilaan op een normalisatie zullen afstevenen. Niet dat de rente enorm zal stijgen, maar dat er bijvoorbeeld één procent bijkomt, lijkt me niet eens zo ongezond. mensen alternatieven en dan kom je al snel uit bij aandelen. Op dit moment beleven we de op vier na langste periode van een stijgende beurs. Aandelen zijn dus al vrij duur geworden. Pricing power Door de stijgende geldhoeveelheid wordt ook de inflatie aangewakkerd. Misschien nog niet op consumentenniveau, maar je ziet het bijvoorbeeld wel al in de prijzen van huizen. In de VS zijn die weer flink duurder geworden. Je zit dus in een precaire situatie. De aandelen zijn al vrij duur en de economie blijft matig. Wat aandelen betreft, raden wij op dit moment geen cyclische bedrijven aan. Wel kwaliteitsaandelen, liefst van bedrijven met zogenaamde pricing power. Dat zijn ondernemingen die zelf hun prijzen kunnen verhogen zonder dat hun omzet daar de dupe van wordt. Nestlé bijvoorbeeld, als zij morgen hun gesuikerde melk duurder maken, zal de omzet daarvan niet meteen in mekaar stuiken. Ook in bedrijfsobligaties zal de hausse nog wel even aanhouden, vermoedt Sterckx. Onder invloed van regels als Basel III en consoorten zijn banken minder geneigd om kredieten te verlenen. Bedrijven zullen voor hun geld dus naar de markt trekken. In Amerika is dat trouwens al lang een doodnormaal gegeven. Ook hier: obligaties kunnen perfect in een portefeuille passen als je je beperkt tot kortlopend papier en voor kwaliteit gaat. Thinkstock Het blijft wel zo dat iedereen op zoek blijft naar rendement. En als dat niet te vinden is bij bedrijfsobligaties, die al niet zo geweldig veel meer opbrengen, dan zoeken de 8. M A G A Z I N E

9 Werken in een vennootschap Fiscaliteit Zal de speciale aanslag van 309% verdwijnen? De 'speciale aanslag voor geheime commissielonen' heeft veel stof doen opwaaien de afgelopen jaren. Sinds januari 2014 wordt de aanslag nog maar zelden geheven. Maar daarmee is nog niet alles koek en ei op fiscaal gebied. In de loop der tijd is de speciale aanslag op geheime commissielonen vooral gaan dienen als straf voor een onderneming die voordelen van alle aard (VAA) heeft toegekend die niet correct zijn aangegeven. De administratie beschouwt de aanslag in dit geval als een compensatie voor de gemiste belastingen. Deze hoge aanslag, 309% van de omzeilde belasting, is te verklaren door de zeer hoge belastingtarieven in het verre verleden wanneer deze aanslag werd ingevoerd. Het tarief van de aanslag is echter nooit aangepast aan de verlaging van de fiscale barema s. Dat verklaart waarom veel mensen de heffing vandaag buiten alle proportie vinden. de aanslag noemen, was de laatste mogelijkheid voor de belastingdienst om de oneerlijkste belastingbetalers te straffen. Strenger optreden Eind 2010 heeft de administratie de schroeven verder aangedraaid; de sanctie zou voortaan systematisch worden opgelegd. Op 27 juli 2011 kregen de controleurs in een nieuw vertrouwelijk rondschrijven de opdracht de aanslag te heffen zonder zelfs na te gaan of de belastingbetaler te goeder trouw was. kosten niet kan aftrekken als de aangifte te laat is gedaan. Een ministerieel rondschrijven beveelt echter aan om deze ultieme sanctie niet toe te passen als de vennootschap te goeder trouw was. Deze relatieve welwillendheid zal veel bedrijfsleiders dus een zekere gemoedsrust geven, omdat ze niet meer hoeven te vrezen dat dit vlijmscherpe zwaard van Damocles hen boven het hoofd hangt. ThinkStock Een 'fiscale bazooka' Integendeel, de opeenvolgende regeringen hebben de wetgeving op dit gebied net strenger gemaakt: de speciale aanslag werd regel en gold voor alle gevallen waarin de VAA niet waren opgegeven, of de onderneming nu te goeder trouw was of niet. Tot 2010 hadden de ambtenaren van de belastingdienst echter een zekere speelruimte; elke situatie werd afzonderlijk beoordeeld en alleen in de meest omstreden gevallen werd de aanslag geheven. Kort gezegd, deze 'fiscale bazooka', zoals sommige mensen Rechtvaardig besluit Tenslotte is de houding van de belastingdienst geleidelijk versoepeld. Dit naar aanleiding van een addendum aan een circulaire van juli 2012 en vooral dankzij een nieuwe wet van juli Deze wet bepaalt dat de aanslag alleen kan worden opgelegd als het voordeel van alle aard niet is belast bij de genieter. Met andere woorden, als het nog mogelijk is om de niet of onjuist aangegeven inkomsten te belasten, is de aanslag niet van toepassing. Met één voorbehoud: de wet bepaalt dat de vennootschap de

10 Belasting van natuurlijke personen Moeten we bang zijn voor de taxatie volgens tekenen en indiciën? Stel u voor: plots krijgt de belastingdienst belangstelling voor uw nieuwe huis, pas aangelegde zwembad of uw laatste vakantie naar de Malediven. Dreigt voor u de taxatie volgens tekenen en indiciën? Als de belastingdienst bepaalt hoeveel belastingen u moet betalen, is dat in principe op basis van uw aangifte. De dienst kan echter ook vermoeden dat uw aangifte niet correct is en opdracht geven voor een fiscale controle. Als bij die controle blijkt dat u bepaalde inkomsten niet hebt aangegeven, kosten hebt overdreven of een privé-uitgave hebt ingebracht als beroepskosten, zal de belastingdienst de aanslag wijzigen. De dienst kan echter ook voor een andere procedure kiezen en de taxatie heffen volgens tekenen en indiciën. Wat is dat precies? de belastingplichtige veel meer heeft uitgegeven dan dat er aan aangegeven inkomsten is binnengekomen. De dienst kan zich daarbij baseren op openbare handelingen: aankoop van een onroerend goed of een verzoek om inschrijving van een auto, bijvoorbeeld. ThinkStock De dienst zal alle middelen gebruiken waarover ze beschikt en dat kan ook betekenen dat ze de Facebook-pagina van de belastingplichtige bekijkt. Misschien moet u toch eerst even nadenken voordat u de foto s van uw laatste vakantie op de Malediven post Tekenen die niet bedriegen? Eigenlijk is de taxatie volgens tekenen en indiciën op zich geen procedure maar een bewijsmiddel, aldus François Collon, advocaat-fiscalist bij Hirsch & Vanhaelst. De belastingdienst besluit geen rekening te houden met de inkomsten vermeld op de aangifte van de belastingplichtige, maar gaat uit van zijn of haar uitgaven. Anders geformuleerd, probeert de dienst te bewijzen dat 10. M A G A Z I N E

11 Fiscaliteit De overheid mag een burger niet dwingen bewijs tegen zichzelf te leveren Er zijn grenzen Dit laatste voorbeeld is bijzonder interessant, want het toont ook de beperkingen van deze methode aan. De belastingdienst kan niet enkel op basis van deze foto s overgaan tot de heffing van de taxatie, door bv in vakantiebrochures op zoek te gaan naar de kosten van dergelijke vakanties. De taxatie volgens tekenen en indiciën gaat uit van een vermoeden: de dienst stelt vast dat de uitgaven te hoog zijn in verhouding tot de inkomsten en vermoedt dat de belastbare inkomsten van de belastingplichtige hoger zijn dan aangegeven, verklaart de fiscalist. Er is echter een heel belangrijk principe: opeenstapeling van vermoedens is niet toegestaan. De dienst mag met andere woorden niet vermoeden dat een uitgave zoveel euro bedraagt en op basis van dit vermoeden een tweede vermoeden hebben: namelijk dat de belastingplichtige fraudeert. Als de administratie kiest voor de taxatie volgens tekenen en indiciën, moet ze bewijzen dat de kosten die ze wil gebruiken ook werkelijk zijn gemaakt. In ons voorbeeld moet ze de factuur voor de betreffende reis terugvinden. Dat is overigens geen probleem: de dienst kan contact opnemen met uw reisbureau en een kopie opvragen. Een toevallige gebeurtenis Wanneer besluit een controleur over te gaan tot taxatie volgens tekenen en indiciën? In het algemeen is het vaak een toevallige gebeurtenis die de controleur hiertoe brengt, verklaart François Collon. De ambtenaar gaat bijvoorbeeld bij de belastingplichtige thuis langs voor een controle en ziet dat deze in een chique villa woont, die duidelijk meer kost dan de belastingplichtige op basis van zijn aangegeven inkomen kan betalen. Of hij ziet een peperdure auto in de garage en een schitterend zwembad in de tuin als hij toevallig uit het raam van het bureau kijkt. Maar zelfs op dit moment heeft de inspecteur nog een keuze: hij kan een grondige belastingcontrole uitvoeren, of op zoek gaan naar tekenen van welstand. Taxatie en betwisting Stel nu dat de belastingplichtige een dure cabriolet heeft gekocht en regelmatig luxevakanties boekt, en stel ook dat de belastingdienst besluit een taxatie volgens tekenen en indiciën op te leggen. Hoe kan de belastingplichtige zich dan verdedigen? Dat hangt af van de situatie. De administratie berekent eerst de uitgaven en trekt daar alle inkomsten die de belastingplichtige heeft opgegeven van af. Daarna belast ze het verschil, verklaart François Collon. De belastingplichtige kan deze methode echter aanvechten. Dat moet hij of zij eerst bewijzen dat de uitgaven zijn betaald met belastingvrije inkomsten: een prijs gewonnen bij de loterij, een schenking, gebruik van spaargeld, een hypothecaire lening enz. De belastingplichtige kan zich ook verdedigen door de taxatie arbitrair te noemen, bijvoorbeeld als deze uitgaat van vermoedens en niet van bewijsstukken. Misschien zijn de bewijzen verkregen op basis van inlichtingen die de belastingplichtige zelf heeft verstrekt op verzoek van de belastingdienst. Er bestaat namelijk een principe dat inhoudt dat de overheid een burger niet mag dwingen bewijs tegen zichzelf te leveren. De belastingplichtige kan een verzoek om inlichtingen echter niet negeren. Bewijzen die op deze manier zijn verkregen, zijn dus niet toelaatbaar. Belastingplichtigen die zichzelf niets te verwijten hebben, kunnen dus rustig slapen: de belastingdienst kan hen op deze manier niet onrechtvaardig belasten. En hoe zit het met dat verhaal over cliënten tellen? We hebben allemaal wel eens gehoord over de controleur die buiten de artsenpraktijk staat en patiënten telt. Is dit een kwestie van taxatie volgens tekenen en indiciën? Helemaal niet: telling van patiënten levert een vermoeden op en kan geen basis zijn voor deze taxatie, zegt François Collon ter geruststelling. De methode kan echter prima worden toegepast bij een belastingcontrole, als de controleambtenaar denkt dat er te weinig inkomsten zijn aangegeven. 11.

12 VAP: stort vandaag uw bijdrage! Hoe vroeger u stort, hoe hoger uw pensioenkapitaal. Uw bijdrage brengt 2,3% basisrente op vanaf ontvangst van uw storting* Max 3.482,82 euro in 2014 voor het Sociaal VAP** Thinkstock * basisrendement in Sociaal VAP, eventueel vermeerdert met een winstdeelname. ** Gewoon VAP (zonder solidariteit) : max ,09 euro in Bel ons op 0800/ voor persoonlijk advies. M A G A Z I N E

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen

Nadere informatie

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47 Nr. 47 Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 M A G A Z I N E Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut?

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap Uw Beleggingen oktober mei 2014 2013 STRATEGIE Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap FOCUS Candriam Equities L. Europe Optimum Quality FOCUS Belgische economie aan de beterhand? EDITO

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Einde van de monsterboete?

Einde van de monsterboete? tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer 22 22 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?...

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie